Tevhid je na prvom mjestu...jasavic

271
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
271
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tevhid je na prvom mjestu...jasavic

  1. 1. Tewhid na prvom mjestu! Šejh Nasir el-OmerSvima nama je poznato da je tevhid-monoteizam i šehadet primarni iosnovni propis islama, preko kojega se jedino ulazi u našu vjeru islam.Tevhid, monoteizam i jednoboštvo je temelj naše vjere, i on mora bitiuvjek na prvome mjestu u našem životu! Ali, pitanje koje se nužnonameće kada govorimo o ovome jeste: Šta to trebamo činiti kakobi nama tevhid i šehadet bili na prvome mjestu u životu!?Odgovor na ovo pitanje ćemo dati u nekoliko kratkih crta, kako binavedeno što lakše shvatili i upamtili, te kako bi ubrzo za tim po tomei postupali!1. Proučavanje materije i pitanja vezanih za tevhid i šehadet uznjihovo dobro razumjevanje te praktičnu sprovedbu svega togau našem životu.Imam Buharija rhm., je s početka svoga djela Sahiha, stavio jedanveliki naslov kojeg nikako ne smijemo zaobilaziti kada je vjera upitanju: „Znanje prije riječi i djela!“ Definicija imana i vjere, koja jemožda većini vas i poznata, jeste: Iman je riječ i djelo: riječ srca ijezika, i djelo srca i tijela. Ali, ono što veliki broj nas zaboravlja kadaje u pitanju navedeno jeste to da bez učenja i stjecanja ilma i znanja –nećemo imati ispravnih riječi niti ispravnih djela!Allah dž.š., kaže: „Znaj da nema drugog boga osim Allaha, ioprosta za svoj grijeh traži!“ (Muhammed, 19.)Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kome Allah dž.š., zaželi dobro – On gapoduči fikhu i pravilnom razumjevanju i shvatanju vjere!“(Muttefekun alejh)Imam Ebu Hanife rhm., je rekao: „Fikh u pitanjima vjerovanja jepreči i vrijedniji od fikha u praktičnim pitanjima vjere!“Pitanja vjerovanja su pitanja šehadeta, tevhida, akide i imana, apraktična pitanja su pitanja načina obavljanja namaza, posta, zekata,hadždža i ostalog.2. Podučavati druge ljude pitanjima šehadeta i tevhida, ipozivati ih tome.
  2. 2. Ovo je jedno od pitanja kojemu moramo posvetiti najviše pažnje, jernije dovoljno a nije ni ljudski da nešto naučimo i saznamo, a da gapotom držimo samo za sebe. Dobro i iskreno znanje urađa plodom idobrim djelom, a u dobra djela spada i podučavanje drugih ljudiznačenjima šehadeta i tevhida, uz obavezni daavet i pozivanje onihkoji se još nisu upoznali sa suštinom i pravim značenjem vjere u Boga,Jednog, Jedinog, koji druga nema!Muhammed s.a.w.s., je otpočeo svoju misiju u Mekki time što je narodpočeo pozivati u šehadet i tevhid, i nije bio poslan ni jedan poslanik ada prvo u šta je pozivao nije bio šehadet i tevhid! Nuh, Ibrahim, Hud,Salih, Šuajb – svi su oni svoj narod prvo pozivali u šehadet i tevhid,iskreni i pravi monoteizam, bez primjesa širka i politeizma,upozoravajući ljude na to da ne smiju obožavati i moliti se kipovima islikama i grobovima ili životinjama ili ljudima. Prve riječi koje suposlanici upućivali ljudima oko sebe, bile su: „Allaha obožavajte – vidrugog boga osim Njega nemate!“ (el-Earaf, 59.)Allah dž.š., na drugom mjestu u Kuranu, kaže: „Svakom narodusmo slali poslanika, koji im je govorio: „Samo Allahaobožavajte, a taguta i sitnih božanstava se okanite!“ (el-Nahl,36.)Allah dž.š., kaže: „Prije tebe nismo poslali poslanika a da mu nijebilo objavljeno to da nema drugog boga osim Mene – stoga Mirobujte!“ (el-Enbija, 25.)Kada je Muhammed s.a.w.s., poslao Muaza r.a., u Jemen, izmeđuostaloga mu je poručio: „Ti ideš međ sljedbenike Knjige – jevrejei kršćane, stoga neka bude prvo čemu ćeš ih pozivati – riječišehadeta: La Ilahe Illallah (nema niko pravo da bude obožavanosim Allah!)...“ (Muttefekun alejh)U drugoj predaji stoji: „Sve dok ne počnu samo Allaha dž.š.,obožavati!“ (Buhari) tj. dok se jevreji i hrišćani ne prihvatešehadeta i tevhida nemojte se sa njima raspravljati u vezi drugihpitanja, i nemojte ih pozivati nečemu što je manje vrijednije odšehadeta i tevhida!Ako je ovo bio menhedž i metodologija rada svih Allahovih poslanika,kao i posljednjeg od njih, Muhammeda s.a.w.s. – onda smo mi kaonjihovi sljedbenici obavezni slijediti njihov sunnet i praksu u pozivanjuostalih ljudi šehadetu i islamu.
  3. 3. Allah dž.š., kaže: „Reci, ovo je put moj kojem ja, uz puno znanjei svjesnost, pozivam; ja i onaj ko mene slijedi, i neka je slavljenAllah! – ja nisam jedan od idolopoklonika i mušrika!“ (Jusuf,108.)Daavet i pozivanje šehadetu i tevhidu se mora vršiti na sljedeći način: 1. Organizovati konstantne dersove i vazove na tu temu po džamijama i mesdžidima. 2. Putem vjeronauke u školama (koje još kod nas u CG nema!) 3. Putem organizovanja seminara i javnih tribina. 4. Odgajati sebe i svoju familiju i djecu na tome da je proučavanje šehadeta i tevhida lična obaveza sviju nas. 5. Putem distribucije i dijeljenja islamske literature i časopisa kao i knjiga koje obrađuju tematiku šehadeta i tevhida – zbog toga što je potreba ljudi za uputom i čistom vjerom veća od njihove potrebe za hranom i pićem!đ 6. Treba upotrijebljavati svako raspoloživo sredstvo za širenje islamskog vjerovanja i akide utemeljene na sunnetu i džematu i praksi selefa – prvih generacija islama! 7. Učenim muslimanima je obaveza da čuvaju šehadet i tevhid od svakog napada, i da ga brane, ne bitno sa koje strane napad dolazio, odgovarajući svima onima koji plasiraju i šire ideologiju širka i politeizma, i koji pozivaju ljude tome da se mole i da obožavaju raznorazne slike, kipove, grobove, hajvane ili insane mimo Allaha dž.š., Stvoritelja nebesa i Zemlje, Gospodara svih svjetova, naravno, koji će sve to raditi na kulturan i dostojanstven način, bez ikakvog vrijeđanja ili psovanja, kao što Allah dž.š., kaže: „Nemojte psovati i vrijeđati ono što oni obožavaju mimo Allaha dž.š., kako ne bi oni iz neprijateljstva i neznanja psovali i vrijeđali Allaha!“ (el- Enam, 108.)3. Da bi nam šehadet i tevhid bili na prvom mjestu, moramo gavoljeti kao i sve ljude koji su na šehadetu i tevhidu bez obzirana rasu, porijeklo, pleme i rod, čuvajući im živote, imetak i častod nas samih, braneći ih i pomagajući onoliko koliko se ustanju i koliko se može!Onaj ko ne voli šehadet i tevhid i čisti islamski monoteizam kao i ljudekoji su na njemu – taj nije iskreni i pravi musliman! Islam je vjerakoju Allah dž.š., želi da osjeti kod Svojih robova, jer se jedino putemislama čovjek može predati robovanju i obožavanju Allaha dž.š., za
  4. 4. razliku od svih drugih ideologija i pravaca koji u sebi imaju primjeseširka, politeizma, idolopoklonstva i obožavanja grobova, slika i kipova!Allah dž.š., kaže: „Zadovoljan Sam da vam islam bude vjera!“(el-Maida, 3.)Šehadet i tevhid mora da bude glavna briga svakog muslimana,radujući se svemu onome što ga pospješuje, uz žaljenje spram svegaonoga što ga anulira i umanjuje. Svaki iskreni vjernik, potpuno predanAllahu dž.š., svaki musliman, treba da se bori na putu pomaganja iodbrane šehadeta i tevhida, jer vjera nije prazna želja i puko gizdanje,već je vjera ono što se ureže u srcu a potvrdi ga djelo:„Reci: molitva i namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrtmoja – pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, kojidruga nema; to mi je naređeno, i ja sam prvi koji sam sepredao tome (musliman)!“ (el-Enam, 162-163.)4. Pored prijateljevanja sa vjernicima – robovima Allaha dž.š.,da bi nam šehadet i tevhid bio na prvome mjestu, moramo bitina distanci spram neprijatelja šehadeta i tevhida, onih koji neobožavaju Allaha dž.š., već mimo Njega robuju raznoraznimsitnim božanstvima.Vjernik se mora odreći nevjernika, mora njihove spletke otkrivati, iprotivu njihovih ideologija se boriti, kao što je rečeno u Kuran-i-Kerimu: „Tako mi potanko ajete iznosimo – kako bi se putgriješnički razaznao!“ (el-Enam, 55.)Vjernik, Allahov dž.š., rob, mora da bude u prisnoj ljubavi iprijateljstvu samo sa Allahovim dž.š., robovima, jer Allah dž.š., kaže:„Ko ih od vas za prisne prijatelje prihvati – njihov je!“ (el-Maida, 51.)Oni koji vjeruju u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan, ne mogu biti prisniprijatelji sa onima koji Allaha i Njegovog Poslanika mrze i neprihvataju, pa makar nam oni bili roditelji ili djeca ili braća ili rođaci;vjernicima je iman u Allaha dž.š., urezan duboko u njihovim srcima, ivjernici su ti koji su pomognuti od strane Allaha dž.š.! (el-Mudžadela,22.)Zbog mješanja, druženja i prisnosti sa ljudima koji nisu na šehadetu itevhidu, sa ljudima koji ne obožavaju Allaha dž.š., Gospodara svihsvjetova – možemo pretrpjeti slabost vjere i imana, čija će oštrica
  5. 5. zbog toga, na kraju, otupiti, pa je zbog toga i naređeno vjerniku kojinije u stanju vjeru svoju očuvati ili je praktikovati - zbog ljudi iokruženja u kojem je – naređeno mu je da učini hidžru iz togpokvarenog mjesta, i da ode živjeti međ muslimane, kako bi šehadet itevhid svoj očuvao, kao što su to radili i prvi muhadžiri, ashabi, koji suradi šehadeta, tevhida i poslanika s.a.w.s., napustili Mekku i otišliživjeti u Medinu!Vjernik, koji je u stanju vjeru svoju praktikovati i čuvati, dozvoljenomu je da ostane u svom mjestu radi daaveta i pozivanja ostalih ljudiljepotama šehadeta i tevhida i upute i vjere u Allaha dž.š., Gospodaraljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi!5. Da bi šehadet i tevhid bio na prvome mjestu u našem životu,moramo sav svoj život vezati za njega, i na sve što se dešavakod nas i u našem okruženju trebamo gledati kroz durbinšehadeta i vjere!Islam ima rješenje za sve probleme i za sve situacije u kojima sečovjek nalazi stoga je na nama da što više učimo, da što dublje u ilumulazimo, i da se što više sa učenim ljudima družimo i da ihkonsultujemo. Ako tako budemo postupali šehadet će biti na prvomemjestu našeg života!6. Da bi nam šehadet i tevhid bili na prvome mjestu – moramobiti jedni od onih koji će pozivati i raditi na putu ostvarenjajedinstva vjerničkog stava i islamskog saffa, jedinstvaislamskog ummeta, odbijajući svaku furku, raskol ilirazilaženje, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Strogo seAllahovog užeta držite, i nikako se ne razjedinjujte!“ (AluImran, 103.); ili: „Uspostavljajte din/vjeru, i nemojte se upitanjima vjere razilaziti!“ (el-Šura, 13.)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko kod svog nadređenog emiraprimjeti nešto što mu je mrsko – neka se strpi (sabur), jer kose odvoji od džemata za koliko pedalj, i kao takav umre – umroje džahilijetskom smrću!“ (Muttefekun alejh)Ibnu Mesud r.a., je rekao: „Razilaženje je zlo!“Iz svega navedenog, se da razumjeti da je muslimansko jedinstvoriječi i stava, kao i zbližavanje muslimanskih srca – šeriatski propis iobaveza i uzvišen cilj, uz naznaku da naše jedinstvo mora biti uvjek nadobru i istini, i naše međusobno potpomaganje mora biti na poljima
  6. 6. dobročinstva i bogobojaznosti. Ako se ne budemo pomagali uhajru i dobru – neminovno ćemo se pomagati u šerru i zlu!Sunnet Muhammeda s.a.w.s., i džemat muslimana su dvijenoge naše vjere, šehadeta i tevhida, stoga neka svako od naspreispita sebe koliko slijedi sunnet Muhammeda s.a.w.s., usvakoj sferi našega života, i neka svako od nas preispita sebešta je to on uradio za džemat muslimana i za ummet islama -da li ih mojim postupcima pomažem ili odmažem!? Preuzeto iz knjige: el-Tevhidu evvelen... Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

×