Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tevhid je na prvom mjestu...jasavic
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tevhid je na prvom mjestu...jasavic

 • 226 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tewhid na prvom mjestu! Šejh Nasir el-OmerSvima nama je poznato da je tevhid-monoteizam i šehadet primarni iosnovni propis islama, preko kojega se jedino ulazi u našu vjeru islam.Tevhid, monoteizam i jednoboštvo je temelj naše vjere, i on mora bitiuvjek na prvome mjestu u našem životu! Ali, pitanje koje se nužnonameće kada govorimo o ovome jeste: Šta to trebamo činiti kakobi nama tevhid i šehadet bili na prvome mjestu u životu!?Odgovor na ovo pitanje ćemo dati u nekoliko kratkih crta, kako binavedeno što lakše shvatili i upamtili, te kako bi ubrzo za tim po tomei postupali!1. Proučavanje materije i pitanja vezanih za tevhid i šehadet uznjihovo dobro razumjevanje te praktičnu sprovedbu svega togau našem životu.Imam Buharija rhm., je s početka svoga djela Sahiha, stavio jedanveliki naslov kojeg nikako ne smijemo zaobilaziti kada je vjera upitanju: „Znanje prije riječi i djela!“ Definicija imana i vjere, koja jemožda većini vas i poznata, jeste: Iman je riječ i djelo: riječ srca ijezika, i djelo srca i tijela. Ali, ono što veliki broj nas zaboravlja kadaje u pitanju navedeno jeste to da bez učenja i stjecanja ilma i znanja –nećemo imati ispravnih riječi niti ispravnih djela!Allah dž.š., kaže: „Znaj da nema drugog boga osim Allaha, ioprosta za svoj grijeh traži!“ (Muhammed, 19.)Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kome Allah dž.š., zaželi dobro – On gapoduči fikhu i pravilnom razumjevanju i shvatanju vjere!“(Muttefekun alejh)Imam Ebu Hanife rhm., je rekao: „Fikh u pitanjima vjerovanja jepreči i vrijedniji od fikha u praktičnim pitanjima vjere!“Pitanja vjerovanja su pitanja šehadeta, tevhida, akide i imana, apraktična pitanja su pitanja načina obavljanja namaza, posta, zekata,hadždža i ostalog.2. Podučavati druge ljude pitanjima šehadeta i tevhida, ipozivati ih tome.
 • 2. Ovo je jedno od pitanja kojemu moramo posvetiti najviše pažnje, jernije dovoljno a nije ni ljudski da nešto naučimo i saznamo, a da gapotom držimo samo za sebe. Dobro i iskreno znanje urađa plodom idobrim djelom, a u dobra djela spada i podučavanje drugih ljudiznačenjima šehadeta i tevhida, uz obavezni daavet i pozivanje onihkoji se još nisu upoznali sa suštinom i pravim značenjem vjere u Boga,Jednog, Jedinog, koji druga nema!Muhammed s.a.w.s., je otpočeo svoju misiju u Mekki time što je narodpočeo pozivati u šehadet i tevhid, i nije bio poslan ni jedan poslanik ada prvo u šta je pozivao nije bio šehadet i tevhid! Nuh, Ibrahim, Hud,Salih, Šuajb – svi su oni svoj narod prvo pozivali u šehadet i tevhid,iskreni i pravi monoteizam, bez primjesa širka i politeizma,upozoravajući ljude na to da ne smiju obožavati i moliti se kipovima islikama i grobovima ili životinjama ili ljudima. Prve riječi koje suposlanici upućivali ljudima oko sebe, bile su: „Allaha obožavajte – vidrugog boga osim Njega nemate!“ (el-Earaf, 59.)Allah dž.š., na drugom mjestu u Kuranu, kaže: „Svakom narodusmo slali poslanika, koji im je govorio: „Samo Allahaobožavajte, a taguta i sitnih božanstava se okanite!“ (el-Nahl,36.)Allah dž.š., kaže: „Prije tebe nismo poslali poslanika a da mu nijebilo objavljeno to da nema drugog boga osim Mene – stoga Mirobujte!“ (el-Enbija, 25.)Kada je Muhammed s.a.w.s., poslao Muaza r.a., u Jemen, izmeđuostaloga mu je poručio: „Ti ideš međ sljedbenike Knjige – jevrejei kršćane, stoga neka bude prvo čemu ćeš ih pozivati – riječišehadeta: La Ilahe Illallah (nema niko pravo da bude obožavanosim Allah!)...“ (Muttefekun alejh)U drugoj predaji stoji: „Sve dok ne počnu samo Allaha dž.š.,obožavati!“ (Buhari) tj. dok se jevreji i hrišćani ne prihvatešehadeta i tevhida nemojte se sa njima raspravljati u vezi drugihpitanja, i nemojte ih pozivati nečemu što je manje vrijednije odšehadeta i tevhida!Ako je ovo bio menhedž i metodologija rada svih Allahovih poslanika,kao i posljednjeg od njih, Muhammeda s.a.w.s. – onda smo mi kaonjihovi sljedbenici obavezni slijediti njihov sunnet i praksu u pozivanjuostalih ljudi šehadetu i islamu.
 • 3. Allah dž.š., kaže: „Reci, ovo je put moj kojem ja, uz puno znanjei svjesnost, pozivam; ja i onaj ko mene slijedi, i neka je slavljenAllah! – ja nisam jedan od idolopoklonika i mušrika!“ (Jusuf,108.)Daavet i pozivanje šehadetu i tevhidu se mora vršiti na sljedeći način: 1. Organizovati konstantne dersove i vazove na tu temu po džamijama i mesdžidima. 2. Putem vjeronauke u školama (koje još kod nas u CG nema!) 3. Putem organizovanja seminara i javnih tribina. 4. Odgajati sebe i svoju familiju i djecu na tome da je proučavanje šehadeta i tevhida lična obaveza sviju nas. 5. Putem distribucije i dijeljenja islamske literature i časopisa kao i knjiga koje obrađuju tematiku šehadeta i tevhida – zbog toga što je potreba ljudi za uputom i čistom vjerom veća od njihove potrebe za hranom i pićem!đ 6. Treba upotrijebljavati svako raspoloživo sredstvo za širenje islamskog vjerovanja i akide utemeljene na sunnetu i džematu i praksi selefa – prvih generacija islama! 7. Učenim muslimanima je obaveza da čuvaju šehadet i tevhid od svakog napada, i da ga brane, ne bitno sa koje strane napad dolazio, odgovarajući svima onima koji plasiraju i šire ideologiju širka i politeizma, i koji pozivaju ljude tome da se mole i da obožavaju raznorazne slike, kipove, grobove, hajvane ili insane mimo Allaha dž.š., Stvoritelja nebesa i Zemlje, Gospodara svih svjetova, naravno, koji će sve to raditi na kulturan i dostojanstven način, bez ikakvog vrijeđanja ili psovanja, kao što Allah dž.š., kaže: „Nemojte psovati i vrijeđati ono što oni obožavaju mimo Allaha dž.š., kako ne bi oni iz neprijateljstva i neznanja psovali i vrijeđali Allaha!“ (el- Enam, 108.)3. Da bi nam šehadet i tevhid bili na prvom mjestu, moramo gavoljeti kao i sve ljude koji su na šehadetu i tevhidu bez obzirana rasu, porijeklo, pleme i rod, čuvajući im živote, imetak i častod nas samih, braneći ih i pomagajući onoliko koliko se ustanju i koliko se može!Onaj ko ne voli šehadet i tevhid i čisti islamski monoteizam kao i ljudekoji su na njemu – taj nije iskreni i pravi musliman! Islam je vjerakoju Allah dž.š., želi da osjeti kod Svojih robova, jer se jedino putemislama čovjek može predati robovanju i obožavanju Allaha dž.š., za
 • 4. razliku od svih drugih ideologija i pravaca koji u sebi imaju primjeseširka, politeizma, idolopoklonstva i obožavanja grobova, slika i kipova!Allah dž.š., kaže: „Zadovoljan Sam da vam islam bude vjera!“(el-Maida, 3.)Šehadet i tevhid mora da bude glavna briga svakog muslimana,radujući se svemu onome što ga pospješuje, uz žaljenje spram svegaonoga što ga anulira i umanjuje. Svaki iskreni vjernik, potpuno predanAllahu dž.š., svaki musliman, treba da se bori na putu pomaganja iodbrane šehadeta i tevhida, jer vjera nije prazna želja i puko gizdanje,već je vjera ono što se ureže u srcu a potvrdi ga djelo:„Reci: molitva i namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrtmoja – pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, kojidruga nema; to mi je naređeno, i ja sam prvi koji sam sepredao tome (musliman)!“ (el-Enam, 162-163.)4. Pored prijateljevanja sa vjernicima – robovima Allaha dž.š.,da bi nam šehadet i tevhid bio na prvome mjestu, moramo bitina distanci spram neprijatelja šehadeta i tevhida, onih koji neobožavaju Allaha dž.š., već mimo Njega robuju raznoraznimsitnim božanstvima.Vjernik se mora odreći nevjernika, mora njihove spletke otkrivati, iprotivu njihovih ideologija se boriti, kao što je rečeno u Kuran-i-Kerimu: „Tako mi potanko ajete iznosimo – kako bi se putgriješnički razaznao!“ (el-Enam, 55.)Vjernik, Allahov dž.š., rob, mora da bude u prisnoj ljubavi iprijateljstvu samo sa Allahovim dž.š., robovima, jer Allah dž.š., kaže:„Ko ih od vas za prisne prijatelje prihvati – njihov je!“ (el-Maida, 51.)Oni koji vjeruju u Allaha dž.š., i u Sudnji Dan, ne mogu biti prisniprijatelji sa onima koji Allaha i Njegovog Poslanika mrze i neprihvataju, pa makar nam oni bili roditelji ili djeca ili braća ili rođaci;vjernicima je iman u Allaha dž.š., urezan duboko u njihovim srcima, ivjernici su ti koji su pomognuti od strane Allaha dž.š.! (el-Mudžadela,22.)Zbog mješanja, druženja i prisnosti sa ljudima koji nisu na šehadetu itevhidu, sa ljudima koji ne obožavaju Allaha dž.š., Gospodara svihsvjetova – možemo pretrpjeti slabost vjere i imana, čija će oštrica
 • 5. zbog toga, na kraju, otupiti, pa je zbog toga i naređeno vjerniku kojinije u stanju vjeru svoju očuvati ili je praktikovati - zbog ljudi iokruženja u kojem je – naređeno mu je da učini hidžru iz togpokvarenog mjesta, i da ode živjeti međ muslimane, kako bi šehadet itevhid svoj očuvao, kao što su to radili i prvi muhadžiri, ashabi, koji suradi šehadeta, tevhida i poslanika s.a.w.s., napustili Mekku i otišliživjeti u Medinu!Vjernik, koji je u stanju vjeru svoju praktikovati i čuvati, dozvoljenomu je da ostane u svom mjestu radi daaveta i pozivanja ostalih ljudiljepotama šehadeta i tevhida i upute i vjere u Allaha dž.š., Gospodaraljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi!5. Da bi šehadet i tevhid bio na prvome mjestu u našem životu,moramo sav svoj život vezati za njega, i na sve što se dešavakod nas i u našem okruženju trebamo gledati kroz durbinšehadeta i vjere!Islam ima rješenje za sve probleme i za sve situacije u kojima sečovjek nalazi stoga je na nama da što više učimo, da što dublje u ilumulazimo, i da se što više sa učenim ljudima družimo i da ihkonsultujemo. Ako tako budemo postupali šehadet će biti na prvomemjestu našeg života!6. Da bi nam šehadet i tevhid bili na prvome mjestu – moramobiti jedni od onih koji će pozivati i raditi na putu ostvarenjajedinstva vjerničkog stava i islamskog saffa, jedinstvaislamskog ummeta, odbijajući svaku furku, raskol ilirazilaženje, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Strogo seAllahovog užeta držite, i nikako se ne razjedinjujte!“ (AluImran, 103.); ili: „Uspostavljajte din/vjeru, i nemojte se upitanjima vjere razilaziti!“ (el-Šura, 13.)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko kod svog nadređenog emiraprimjeti nešto što mu je mrsko – neka se strpi (sabur), jer kose odvoji od džemata za koliko pedalj, i kao takav umre – umroje džahilijetskom smrću!“ (Muttefekun alejh)Ibnu Mesud r.a., je rekao: „Razilaženje je zlo!“Iz svega navedenog, se da razumjeti da je muslimansko jedinstvoriječi i stava, kao i zbližavanje muslimanskih srca – šeriatski propis iobaveza i uzvišen cilj, uz naznaku da naše jedinstvo mora biti uvjek nadobru i istini, i naše međusobno potpomaganje mora biti na poljima
 • 6. dobročinstva i bogobojaznosti. Ako se ne budemo pomagali uhajru i dobru – neminovno ćemo se pomagati u šerru i zlu!Sunnet Muhammeda s.a.w.s., i džemat muslimana su dvijenoge naše vjere, šehadeta i tevhida, stoga neka svako od naspreispita sebe koliko slijedi sunnet Muhammeda s.a.w.s., usvakoj sferi našega života, i neka svako od nas preispita sebešta je to on uradio za džemat muslimana i za ummet islama -da li ih mojim postupcima pomažem ili odmažem!? Preuzeto iz knjige: el-Tevhidu evvelen... Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha