Your SlideShare is downloading. ×
Posljednji posjetioc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Posljednji posjetioc

112
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
112
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. POSLJEDNJI POSJETIOC?! “Reci: Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti." (el-Sedžda, 11.)Hvala pripada samo Allahu, dželle še’nuhu, koji je stvorio čovjekaod zemlje. Neka je salavat i selam na Muhammeda, Allahova roba,putem koga je Allah prosvjetlio razume, na njegovu porodicu,njegove ashabe (drugove), na sve one koji hode njegovim putem, islijede njegovu uputu, do Sudnjega dana.Dragi brate, da li znaš ko je tvoj posljednji posjetilac, i tvojposljednji gost? Da li znaš šta smjera sa susretom i posjetom tebi?Šta to on želi od tebe? On, doista, ne dolazi iz želje za tvojimimetkom, ili da jede i pije sa tobom, ili da traži od tebe pomoć radivraćanja duga, ili da se zauzmeš za njega kod nekog, ili da muzavršiš posao koji on ne može dovršiti?! On dolazi tebi u posjet, saodređenim zadatkom, i specifičnom stvari, koju ne možeš, niti ti,niti tvoja porodica, niti tvoja rodbina, čak ni stanovinici zemljinekugle skupa, spriječiti, i odvratit?!Šta više i ako budeš živio u visokim dvorima, i budeš se štitiobedemima tvrdim, i tornjevima blindiranim, i budeš uživao međutjelohraniteljima, čuvarima i stražarima, nećeš ga moći spriječiti odprilaza tebi, i od sastanka i raščišćavanja računa sa tobom?!On, da bi do tebe došao, ne treba vrata, niti dozvolu za ulazak, nititreba prethodno zakazati termin za sastanak, kako bi te posjetio,već će ti doći u bilo koje vrijeme, u kakvom god stanju ti bio,zauzet ili na pauzi, zdrav ili bolestan, bogat ili siromašan, musafir ilimukim. Taj gost, dragi brate, nije nježna srca, kako bi mogle nanjega utjecati tvoje riječi, tvoj plač, ili možda tvoji krici, ili dozivanjeu pomoć. Nije mu obaveza da sa tobom postupa blago, ili da imaobzira prema tebi. On, takođe, ne prima nikakvu hediju, niti mito,zato što sva bogatstva ovoga svijeta njemu ništa ne predstavljaju,niti za njega ništo znače, nit će ga odvratiti od njegove nakane. On,želi tebe … ništa osim tebe ... želi te cijela, a ne samo dio tebe …želi - da te nema, i da ti dođe kraju … želi ti smrt, da ti uzme dušu… želi tvoju propast … i umrtvljenje tvoga tijela!!! TO JE MELEK SMRTI !!! 1
 • 2. Uzvišeni Allah, dželle še’nuhu, kaže: "Reci: "Melek smrti, kojivam je za to određen, duše će vam uzet, a poslije ćete seGospodaru svome vratiti." (el-Sedžda, 11)U drugom ajetu Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: "…a kadnekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja,dušu uzmu." (El-Ena, 61) ’’Lokomotiva života’’Dragi brate, zar ne znaš da je posjeta ’’Meleka smrti’’ neštoneizbježno, i odredba od prije poznata, koliko god ti život bio dug ilikratak. Zar ne znaš da smo svi mi na ovom svijetu putnici, a da li jemoguće da se do željenog ishodišta ne stigne? Zar ne znaš da jetok života blizu kraja, i da se vlak života približio svojoj posljednjojstanici? Neki od pobožnjaka je čuo plač za umrlim, pa reče: "Glečuda, putnici plaču za onim, koji je već stigao na svojeodredište!"Brate … Još uvjek si na putu završićeš, proći će put. šta ćeš reći kada budeš u patnji? šta ćeš izgovoriti kada budeš na samrti? šta ćeš reći kad budeš položen na krevetu, u trenutku dok suze budeš lio? šta ćeš reći kad budeš u grobu? šta ćeš izgovoriti, kad zemlja iznad tebe bude? šta ćeš reći, a već si doćekao ono s čime jezde kiše i vjetrovi?Volio bih dragi brate, da ne budeš od sljedećih: "A kako će tek bitikad im meleci budu duše uzimali, udarajući po obrazima, i poleđima njihovim." (Muhammed, 27); "… kojima su meleciduše uzeli u času kad su nevjernici bili. I oni će se pokoriti, ireći: - Mi nismo nikakvo zlo činili! Jeste. Allah, doista, dobrozna ono što ste radili, zato ulazite na kapije Džehennema, unjemu ćete vječno ostati! O, kako će grozno biti prebivališteonih koji su se oholili!" (En-Nahl, 28-29)Dragi brate, zar nisi svjestan toga što se sa posjetom ’’Melekasmrti’’ tebi završava život, prekidaju djela, i savijaju stranice tvojihdobrih djela?! Jesi li svjestan da nakon njegove posjete nećeš moćisteći nijedno dobro djelo, nit ćeš moći klanjat’ dva rekata namaza,niti ćeš moći proučiti ajet iz Allahove knjige, niti ćeš moći izgovoriti"subhanallah"; "elhamdulillah"; "la ilahe illallah"; niti "Allahu ekber",niti "estagfirullah". Ni jedanput! 2
 • 3. Nećeš moći postiti dan, niti podjelit najmanju sadaku. Nećeš moćiobaviti hadždž i umru, niti ćeš moći ukazati na dobro svojimkomšijama ili rođacima. Prošlo je vrijeme rada. Ostalo je svođenjeračuna, i djeljenje plata?! NAGRADA ZA DOBRA, A KAZNA ZA LOŠA DJELA!"Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: Gospodaru moj,povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njimaće prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti." (El-muminun, 99-100)Pa, moj brate, gdje je tvoja priprema, za susret sa ’’Melekomsmrti’’? Gdje je tvoja priprema za ono što poslije njega slijedi? Zakabur? Za ispitivanje u njemu? Za hašr (okupljanje)? Za djeljenjestranica djela? Za svođenje računa? Za mizan (vagu)? Za otvaranjelistova tvojih djela? Za prelaženje sirata? Za stajanje predsvemoćnim Allahom, dželle šanuhu!?Od Adijj ibn Hatima, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema nijedan od vas, a da Allah,dželle šanuhu, neće s njime razgovarati na Sudnjem danu, a međunjima neće biti tumača, niti prevodioca. Pa će se okrenuti čovjek nadesno, i neće vidjeti osim ono što je sebi pripremio, pa će seokrenuti lijevo, i neće primjetiti osim ono što je sebi pripravio.Nakon toga pogledat će ispred sebe, i neće vidjeti ništa drugo dovatre naprema svome licu; stoga se čuvajte (vatre), pa makar sapola hurme; pa makar sa lijepom riječju." (muttefekun alejhi)Brate … Smrt nas doziva svakog trena, a mi, i ne obraćamo pažnju na njen zov. Disanje naših duša konstantno se smanjuje. ali se naši grijesi, konstantno uvećavaju. S toga, što je sjetva koja žutilom završava, nema joj lijeka, osim u žetvi. POSLJEDNJI POSJETIOC!Imam Ibnu-l-Kajjim rhm., u svojoj knjizi "Uddetus-sabirin" navodida je Jezid ibn Mujesser rhm., rekao: "Bio je ranije neki čovjek kojije gomilao imetak, i čuvao ga, a onda je jedne prilike rekao:"Uživaću godinama!" - pa mu je u tom trenutku došao ’’Melek 3
 • 4. smrti’’ i pokucao na vrata u liku siromaha. Izađoše mu, a on reče:"Zovite mi gazdu!" "Da naš gazda izađe nekome poput tebe?!" –začudiše se oni. Zatim sačeka malo, pa se vrati, i pokuca na vrata,kao i malo prije, ali ovoga puta reče: "Ja sam ’’Melek smrti’’! Kadaje gazda čuo te riječi strovali se od straha, pa reče: "Razgovarajtesa njim blago." Odgovorite mu - reče ’’Melek smrti’’: "On ne želinikoga osim tebe." "Ne!!" – povika on. Melek smrti uđe, i reče mu:"Ustaj i oporuči ono što hoćeš oporučiti, jer ću ti uzeti dušu prijenego izađem!" Njegova porodica se dade u vrisku i plač, kad reče:"Otvorite sanduke i škrinje s imetkom! Otvorite ih sve!" Potom seprimače imetku i poče ga proklinjati i psovati govoreći: "Prokletimalu, ti si taj koji je učinio da zaboravim na svoga Gospodara! Ti sime spriječio da radim za Ahiret sve dok mi nije došao edžel!!!"Stoga mal prozbori i reče: "Ne psuj me! Zar nisi bio ponižen međuljudima, pa sam te uzdigao?! Zar se ne vide na tebi moji tragovi?!Zar nisi išao vladarima i gospodi, i bio priman, a njima su i Allahoviiskreni robovi išli, a nisu bili primani?! Zar nisi prosio kćeri vladara igospode, i njima se ženio, a iste su Allahovi iskreni robovi prosily, inisu se mogli njima oženiti?! Zar me nisi trošio u lošim stvarima, pati nisam proturječio?! A i da si me na Allahovom putu trošio,također ti ne bih proturječio.Ti više zaslužuješ prijekor, nego li ja.Doista sam ja, a i ti si, stvoren od zemlje, pa odem ili u dobro, ili uzlo." Tako imetak odgovara, pa se pripazite!!!Onda, dragi brate, svedi račun sa samim sobom kada budeš sam, irazmišljaj o brzini iščeznuća i nestanka tvog postojanja. Stoga radimarljivo i trudi se, i onda kad si Slobodan, i onda kad si zauzet, dabi imao onda kad budeš u potrebi i oskudici. Razmisli, prije nego liišta uradiš, šta će biti upisano u tvojoj knjizi, i gdje je imetak koji sičitav život gomilao? Hoće li te ono spasiti od iskušenja i nevolja?!Nikako!!! Ti ćeš ga ostaviti onome ko ti neće reći ni "hvala", i koji ćete brzo zaboraviti, i koje te se neće možda nikada ni sjetiti. Kako ćemo dočekati našeg posljednjeg gosta?Dragi brate, posljednji gost se dočekuje na sljedeći način:1. Vjerovanjem (imanom), u Allaha dž.š., Njegove meleke,Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i određenje, bilo onodobro ili zlo.2. Čuvanjem pet dnevnih namaza, u njihovim vremenima, udžamiji, džematile, sa ostalim muslimanima, sa strahopoštovanjem,i razmišljanjem o njegovim značenjima, a ženama je vrijednijinamaz u njihovim kućama. 4
 • 5. 3. Davanjem propisanog zekata, u njegovome vremenu, i uskladu sa šeriatskim propisima.4. Postom ramazana, vjerujući u Allaha, dželle šanuhu, inadajući se nagradi našem postu.5. Obavljanjem hadždža i umre, jer za primljen i kabul hadždžnema druge nagrade do Dženneta, a umra u ramazanu je poputhadždža obavljenog sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem.6. Obavljanjem nafila (dobrovoljnih, neobaveznih djela), tj.svega mimo farzova (obaveznih djela), poput dobrovoljnih namaza,djeljenja imetka (sadake), dobrovoljnog posta, hadždža (po drugi,treći, četvrti … put). Allah, dželle šanuhu, u hadisi kudsijju kaže:"Moj rob će mi se neprestano približavati nafilama sve dokga ne zavolim …"7. Požurivanjem sa iskrenim pokajenjem (tevbom), od svakoggrijeha i nepokornosti Allahu, i čvrstom odlukom da ih se kloni, teoživljavanjem cjelokupnog vakta istigfarom, zikrom i sl..8. Iskrenošću prema Allahu, dželle šanuhu, i odbacivanjemlicemjerstva (munafikluka), i pretvaranja, u bilo čemu. UzvišeniAllah, dželle šanuhu, je rekao: "I nije im bilo naređeno osim daibadet čine Allahu, iskreno Mu ispovjedajući vjeru." (El-Bejjine, 5)9. Ljubavlju prema Allahu, dželle še’nuhu, i NjegovomPoslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to se neće postići osimpotpunim slijeđenjem prakse Poslanika, Muhammeda, sallallahualejhi ve sellem. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: "Ako Allahavolite, onda me slijedite, i vas će Allah zavoljeti, i grijehevam oprostiti." (Ali Imran, 31)10. Ljubavlju u ime Allaha, dželle šanuhu, i mržnjom u imeAllaha, dželle šanuhu, te prijateljevanjem u ime Njega, irastavljanjem u ime Njega. Ovo zahtjeva i ljubav prema vjernicima,pa makar bili udaljeni jedni od drugih, i mržnju prema nevjernicima,pa makar nam bili bliski.11. Strahom od Allaha, dželle šanuhu, i radom po Objavi, tepripremom za Dan odlaska. To je pravi takvaluk (bogobojaznost).12. Strpljenjem prilikom nedaća, zahvaljivanjem u trenucimauživanja i blagodati, te da budemo svjesni da smo pod Allahovomkontrolom, i u tajnosti i na javi, te stremljenjem Njegovimblagodatima i darovima. 5
 • 6. 13. Tevekkulom (oslanjanjem na Allaha, dželle šanuhu), naosnovu Njegovih, dželle šanuhu, riječi: "… stoga se na Allahaoslonite – ako ste vjernici." (El-Maide, 23)14. Stjecanjem korisnog znanja, ulaganjem truda u njegovomširenju, poučavanjem drugih, na osnovu Allahovih, dželle šanuhu,riječi: "… i Allah će na visoke stepene uzdignuti one međuvama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro znašta radite." (El-Mudžadele, 11), te na osnovu ajeta: "… da ćetesigurno ljudima objašnjavati i ništa od toga nećete kriti …"(Ali Imran, 187)15. Poštivanjem plemenitog Kurana, njegovim studiranjem,proučavanjem, i podučavanjem drugih njemu, te čuvanjemnjegovih odredaba i propisa, te nauke o halalu i haramu na osnovuPoslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "Najbolji od vas jeonaj ko nauči Kuran, i druge njemu podučava." (Buharija iMuslim)16. Borbom (džihadom), na Božijem putu, povezanošću, tepostojanošću, prilikom susreta sa neprijateljem, i ne pomišljanjemna bijeg iz borbenih redova. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,je rekao: "Ne priželjkujte sukob sa neprijateljem, i moliteAllaha za oprost, a kad se s njima susretnete budite strpljivi,i znajte da je Džennet pod sjenama sablji." (Buharija iMuslim)17. Čuvanjem jezika od zabranjenih stvari, poput laži,ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, psovki, proklinjanja, ružnagovora itd. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Kovjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili nekašuti." (Buharija i Muslim)18. Ispunjavanjem ugovora, vraćanjem povjerenih stvari njhovimvlasnicima, te klonjenjem od svih vrsta prevara i obmana. UzvišeniAllah, dželle šanuhu, je rekao: "O vjernici, ispunjavajte obaveze…" (El-Maide, 1) Uzvišeni je, također, rekao: "… neka onajkome je povjereno, to povjerenje ispuni, i neka se bojiAllaha…" (El-Bekare, 283)19. Ne činjenjem bluda (zinaluka), te ne pijenjem alkohola, neubijanjem osobe koju nam je haram ubiti (tj. bi gajri hakk,nepravedno), osim kada to pravda bude zhtjevala, te klonjenjemnasilja, krađe, jedenja imetka ljudi nepravedno, uzimanja kamate,te svega onoga što šeriatski nemamo pravo. Uzvišeni Allah, dželle 6
 • 7. šanuhu, kaže: "Reci: "Gospodar moj zabranjuje razvrat, ijavni i tajni, i grijehe…" (El-Earaf, 33)20. Sustezanjem od pretjerivanja, u hrani i piću, te klonjenjemonoga što nam nije halal. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže:"Zabranjuje vam se strv, krv, svinjsko meso, i ona životinjakoja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i koja jeudavljena i ubijena, i koja je strmoglavljena, i rogomubodena, ili je od zvijeri načeta – osim ako ste je preklali – ikoja je na žrtvenicima žrtvovana …" (El-Maide, 3)21. Dobročinstvom prema roditeljima, te spajanjem rodbinskihveza, posjećivanjem braće i prijatelja, te strpljenjem na njihovimeventualnim uvredama; ukazivanjem dobročinstva, bilo bližnjim ilidaljnjim. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko senađe na usluzi svome bratu, Allah će mu pomoći onda kadaon bude u potrebi, a ko od vjernika otkloni neku oddunjalučkih nevolja, Allah će njemu otkloniti neku od nevoljaSudnjeg dana." (Buharija i Muslim)22. Pridržavanjem, od strane žene, islamskog načina oblačenja,odjeće koja ne ocrtava tijelo, niti ga otkriva, niti privlači poglede;klonjenjem oponašanja nevjerkinja, u njihovome oblačenju, kojenije načinjeno ni za što drugo do radi fitne (iskušenja), buđenjastrasti, odavanja porocima …23. Posjećivanjem bolesnih, ispracivanjem umrlih, opremanjemdženaze, jer nas sve to podsjeća na Ahiret, i čini nas suzdržljivijimpo pitanju dunjaluka; klonjenjem haram odjeće i nakita, poput svilei zlata, te ne dozvoljavati da nam odjeća prelazi ispod članaka,vukući se po zemlji, bilo iz oholosti ili nemara, kao i izbjegavanjemposuđa sačinjenog od zlata ili srebra, prilikom jela i pića, jer je svenavedeno haram.24. Ekonomičnošću u trošenju, te čuvanjem nimeta (blagodati),ostavljanjem i klonjenjem rasipništva. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu,je rekao: "… ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braćašejtanova…" (El-Isra, 26-27) A i Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, je zabranio rasipanje imetka. (Buharija i Muslim)25. Ostavljanjem mržnje, zlobe, zavisti, neprijateljstva isukobljavanja sa muslimanima bespravno. Muhammed, sallallahualejhi ve sellem, je rekao: "Musliman je brat muslimanu. Nečini mu nasilje, niti ga ostavlja na cjedilu, niti gaomolovažava. Ta, (bogobojaznost) je ovdje – pokazujući nasvoja prsa tri puta – uzimajući u obzir da čovjek čini zloomalovažavajući svoga brata muslimana. Svaki musliman je 7
 • 8. drugom muslimanu haram (svet, zabranjen), tj. njegova krv,njegov imetak i njegova čast." (Muslim)26. Naređivanjem dobra i zabranjivanjem zla, te pozivanjem(davom), Allahu, dželle šanuhu, sljedeći pri tome put mudrosti ilijepog savjeta.27. Pravednošću među ljudima, te međusobnim potpomaganjemu dobročinstvu i bogobojaznosti, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha,dželle šanuhu: "…i kad govorite, da krivo ne govorite, pamakar se ticalo i srodnika…" (El-Enam, 152), kao i riječi: "… ijedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, ane sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu." (El-Maide, 2)28. Pridržavanjem lijepog ponašanja, poput poniznosti, milosti,blagosti, stida, obuzdavanja ljutnje, plemenitosti i sl..29. Ispunjivanjem obaveza prema svojoj djeci i ženi, na najljepšimogući način, te nastojati da se poduče onom najnužnijem izoblasti vjere. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: "… čuvajtesebe i svoje porodice vatre čije će gorivo ljudi i kamenjebiti." (Et-Tahrim, 6)30. Odgovaranjem na selam, kao i njegovo nazivanje, te rećionome ko kihne "jerhamukellah" (Allah ti se smilovao), teugošćavanjem gosta i komšija, te ne otkrivati, i ne istraživatigrijehe kod njihovih počinioca, koliko se to god bude u stanju.Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko pokrije nekumahanu muslimanu, Allah će pokriti njemu na Sudnjemedanu." (Buharija i Muslim)31. Sa zuhdom (skromnim odnosom prema dunjaluku), tekratkoćom nade, prije nego li nastupi edžel. Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, je rekao: "Doista je dunjaluk sladak i bujan, iAllah će vas smjenivati na njemu, gledajući u vaša djela.Stoga se čuvajte dunjaluka, i čuvajte se žena, jer je prvoiskušenje Izraelćana bilo u ženama." (Muslim)32. Ne dirati u tuđu čast, te obaranjem pogleda od zabranjenih(haram) stvari, na putevima, ili na TV i satelitskim kanalima.33. Ostavljanjem bespoličarenja, dokonosti i igara, tezanimanjem za vrijednije stvari, a klonjenjem od besmislenosti itračarija. Uzvišeni Allah, dželle še’nuhu, je rekao: "A kad čujubesmislicu kakvu, od nje se okrenu i kazu: "Nama naša djela,a vam vaša djela, mir s vama! Mi ne želimo društvo neukih."(El-Kasas, 55) 8
 • 9. 34. Ljubavlju prema ashabima, drugovima Muhammeda,sallallahu alejhi ve sellem, te ni slučajno ih mrziti, ili, ne daj Bože,psovat. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko budepsovao moje drugove, neka je na njega prokletstvo odAllaha, meleka i svih ljudi." (prenosi Taberani, hadis- hasen)35. Mirenjem zavađenih među ljudima, te približavanjemstavova, i pogleda među zavađenima, kako bismo spriječili širenjerazilaženja i djeljenja. Uzvišeni kaže: "Doista su vjernici braća;stoga uspostavljajte mir među njima." (El-Hudžurat, 10)36. Neodlaženjem vračarima, astrolozima, sihirbazima, gatarima,nadrihodžama i sl. osobama, koje obmanjuju mase svojim ’’nadri-stilom’’ liječenja. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:"Ko ode vraču, ili gataru, i povjeruje mu u ono što mu jerekao, uznevjerovao je u ono što je objavljenoMuhammedu." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi)37. Ženinom poslušnošću prema svome mužu, te čuvanjemnjegovog imetka, njegove djece i njegove postelje. Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ako žena bude klanjala petvakata namaza, postila ramazan i čuvala svoj polni organ, ibude poslušna svome mužu, biće joj rečeno – uđi u Džennet,kroz koja hoćeš vrata." (Ibni- Hibban, hadis- sahih)38. Klonjenjem novotarija u vjeri, ili pozivanja u batil (neispravnestvari ili novotarije u vjeri), stvari i zablude, na osnovuPoslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "Ko u ovu našustvar (vjeru Islam), uvede ono što nema osnove u njoj(vjeri), to djelo mu se odbija (neće mu biti primljeno)."(Buharija, Muslim)39. Klonjenjem žena od umetanja tuđe kose u svoju, teklonjenjem od tetoviranja, čupanja dlaka s lica, razdvajanja međ’zubima, ili njihova oštrenja. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,je rekao: "Prokleo je Allah ženu koja upliće tuđe kose, i onukoja traži da joj se to uradi, i onu koja tetovira, i onu kojatraži da joj se vrši tetovaža." (Buharija i Muslim) OdAbdullaha ibn Mesuda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:"Allah je prokleo žene koje se tetoviraju, i one koje traže daim se vrši tetovaža, i one koje čupaju dlake s lica (obrve), ione koje traže da im se to radi, i one koje prave razmakemeđu svojim zubima, radi ukrašavanja – prokleo je sve onekoje mjenjaju Allahova stvorenja!" (Muslim) 9
 • 10. 40. Ostavljanje uhođenja, i špijuniranja muslimana, te neotkrivati njihove sramote, i ne nanositi im uvrede. Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "O, skupino onih koji supovjerovali svojim jezicima, a vjerovanje još nije doprlo donjihovih srca, ne nanosite uvrede muslimanima, nemojte ihgrditi, i nemojte istraživati njihove mahane, jer doista kobude pratio mahane brata muslimana, Allah će istražitinjegove mahane, a kome Allah bude tražio mahane,osramotit će ga, i obrukati, pa makar u sred njegova sedla."(Tirmizi, sahih)Neka je salavat i selam na našeg Poslanika, Muhammeda, sallallahualejhi ve sellem, na njegovu porodicu, njegove drugove (ashabe), ina sve one koji slijede Sunnet (praksu Muhammeda s.a.w.s.), doSudnjega Dana!!!Preveo: Sead ef. Jasavić, prof.fikha 10