100218 Anders Borg

548 views

Published on

"Det ekonomiska läget och Sveriges
framtidsutmaningar"

Göteborgs börssällskap 18 februari 2010

Finansminister Anders Borg

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100218 Anders Borg

 1. 1. Det ekonomiska läget och Sveriges framtidsutmaningar Göteborgs börssällskap 18 februari Finansminister Anders Borg Finansdepartementet
 2. 2. Inriktningen på politiken • Starka offentliga finanser • Full sysselsättning genom förstärkning av arbetslinjen • Gjuta samman Sverige efter krisen Finansdepartementet
 3. 3. Sverige kan komma att klara sig bättre genom krisen än befarat • Världsekonomin börjar återhämta sig efter krisen • Stora underskott som måste hanteras i EU och USA • Sverige verkar klara sig bättre än vid tidigare kriser och jämfört med många andra EU-länder – Värnat de offentliga finanserna – Förbättrat förutsättningarna för varaktigt hög sysselsättning – Behöver inte göra dramatiska budgetåtstramningar framöver Finansdepartementet
 4. 4. Hushållens förtroende stärks Källor: Konjunkturinstitutet, Reuters och Kommissionen Konsumentförtroende Finansdepartementet
 5. 5. Varför är de svenska hushållen och företagen mer optimistiska än i många andra länder? • Trovärdig finanspolitik • Skattesänkningar och låga räntor ökar hushållens köpkraft • Högt hushållssparande i utgångsläget • Tillgångspriserna har inte fallit i samma grad som i andra länder • Kreditmarknaden förefaller fungera bättre för hushållen än i många andra länder Finansdepartementet
 6. 6. Tillbaka till balans 2012 och överskott 2013 – utan budgetåtstramningar Finansiellt sparande. Prognos i februari Procent av BNP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Staten -1,4 -2,5 -0,9 0,3 1,6 2,5 Ålderspensionssystemet 0,0 0,0 0,3 0,1 -0,1 -0,4 Kommunerna -0,2 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 Offentliga sektorn -1,6 -2,5 -0,9 0,3 1,4 2,2 Finansdepartementet
 7. 7. Arbetslösheten faller snabbare än tidigare väntat Källor: OECD, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar Procent av arbetskraften 14,0 Januari 2010 Våp09 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1980Q1 1982Q1 1984Q1 1986Q1 1988Q1 1990Q1 1992Q1 1994Q1 1996Q1 1998Q1 2000Q1 2002Q1 2004Q1 2006Q1 2008Q1 2010Q1 2012Q1 2014Q1 Finansdepartementet
 8. 8. Goda förutsättningar för en mer gynnsam utveckling på arbetsmarknaden än tidigare befarat • Expansiv samlad ekonomisk politik – Finanspolitiken – Penningpolitiken och växelkursen – Kreditmarknaderna stöttades i ett tidigt skede • Inhemsk efterfrågan utvecklas starkare än i tidigare prognoser 2009-2011 – Ökad efterfrågan på arbetskraft i sysselsättningsintensiva tjänstebranscher – Fallet i sysselsättningen i varubranscherna dämpas – Ökade skatteintäkter för kommunerna, vilket bidrar till högre sysselsättning i kommunerna • Finanskrisens längd och djup är mindre än i tidigare prognoser – De varaktiga effekterna på sysselsättningen och arbetslösheten blir mindre Finansdepartementet
 9. 9. Regeringens reformer minskar krisens permanenta effekter på arbetslösheten • Ökat arbetsutbud och bättre fungerande arbetsmarknad efter regeringens reformer – Mer lönsamt att arbeta – Bättre matchningsprocess och mer fokus på sökaktivitet – Billigare och lättare att anställa, särskilt dem som stått utanför en tid – Utbyggnad av aktiva åtgärder i arbetsmarknadspolitiken – Avdrag för hushållstjänster och –arbeten Finansdepartementet
 10. 10. Sysselsättningen väntas snart börja öka igen Sysselsättning 15-74 år. Säsongrensade kvartal, prognos från 2009:Q4. Källor: SCB, OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Tusental 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1994 2004 Prognosjämförelse sysselsatta (tusental) Finansdepartementet
 11. 11. Behov av förstärkning av jobbpolitiken • Mer lönsamt att arbeta – Jobbskatteavdrag • Stärker drivkrafterna att delta på arbetsmarknaden – Höjd nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt • Har ökat utbildningspremien • Främjat entreprenörskap • Fler som vill anställa – Förstärka företagsklimatet • Satsningar på infrastruktur, forskning, förbättrad företagsbeskattning och minskad regelbörda Finansdepartementet
 12. 12. Stor utmaning fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten • Aktiva insatser kan minska risken för varaktig utslagning – Arbetslösa ska ha den kompetens som efterfrågas och få fortsatt hjälp att söka de jobb som finns – Ökad anställningsbarhet och låga hinder för att anställa • Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt – Stärka drivkrafterna att delta på arbetsmarknaden • Fortsätta värna offentliga finanser och makroekonomisk stabilitet Finansdepartementet
 13. 13. Lägre beskattning av låginkomsttagare Inkomstskatt som andel (%) av bruttolön för en ensamstående låginkomsttagare (67% av medellönen) utan barn 2000 till 2009. Källa: OECD 35 30 25 20 15 OECD medelvärde 10 2009 10,7 5 0 2000 2005 2009 2000 2009 2000 2005 2009 2005 Danmark Sverige USA Finansdepartementet
 14. 14. Lägre beskattning av medelinkomsttagare Inkomstskatt som andel (%) av bruttolön för en ensamstående medelinkomsttagare utan barn 2000 till 2009. Källa: OECD 35 30 25 20 OECD medelvärde 15 2009 15,5 10 5 0 2000 2000 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2000 Danmark Sverige USA Finansdepartementet
 15. 15. Den bästa fördelningspolitiken är en politik för fler jobb • När människor ställs utanför arbetsmarknaden och när de hamnar i arbetslöshet och får andra former av sociala ersättningar växer klyftorna – Detta är grundorsaken till att inkomstspridningen ökade med 25 procent 1995-2006 • Det är när arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar som vi kan minska klyftorna. För det krävs att vi fortsätter arbetet med att återupprätta arbetslinjen • Samtidigt angeläget att pröva behovet av åtgärder för att mildra krisens effekter för dem med lägst ekonomisk standard Finansdepartementet
 16. 16. Analysram för reformutrymmet • Avstämning mot överskottsmålet – 1 procent av BNP då ekonomin normaliserats • Avstämning mot utgiftstaket – Upprätthålla budgeteringsmarginaler • Avstämning mot konjunkturläget – Sparande under målet motiverat vid lågt resursutnyttjande – Undvika pro-cyklisk finanspolitik • Beakta osäkerheten och riskbilden – Inte inteckna reformutrymmet för tidigt Finansdepartementet
 17. 17. Finansiellt sparande och BNP-gap Procent av BNP respektive potentiell BNP 6 4 2 0 -2 -4 Finansiellt sparande BNP-gap -6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Finansdepartementet
 18. 18. Avvägningar reformutrymme • Ett sparande över målet kan inte utnyttjas till permanenta reformer om det beror på en starkare konjunkturutveckling än väntat • Den stora osäkerheten om prognoser 3-4 år fram i tiden gör det riskabelt att inteckna dessa överskott • En strukturellt starkare utveckling ger möjlighet till ytterligare strukturreformer och till att mildra krisens effekter på vissa grupper Finansdepartementet
 19. 19. Inriktningen på politiken • Starka offentliga finanser • Full sysselsättning genom förstärkning av arbetslinjen • Gjuta samman Sverige efter krisen Finansdepartementet

×