Младежки научно-професионален център

432 views
381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Младежки научно-професионален център

 1. 1. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Европейски социален фонд 2007 – 2013 Република БългарияМинистерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 2. 2. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.05-0013 Младежки научно-професионален център (МНПЦ)ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, гр. Каварна -бенефициентОУ „Йордан Йовков” , гр. Каварна - партньор Обща стойност на проекта :77035,12лв Продължителност: 15 месеца
 3. 3. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. Екип за организация и управление на проектаРъководител на проекта – Недялка НиколоваЕ-mail:pzg_kavarna@mail.bg; GSM:0894697272Технически сътрудник – Антония АнгеловаЕ-mail: antonia_06@abv.bg ; GSM: 0885253798Счетоводител - Иванка ЛазароваЕ-mail: Тел:0570 82089Административен сътрудник – Марийка ЯнковаЕ-mail: GSM:
 4. 4. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Обща цел (цели): Да се създадат условия за по-успешна социалнареализация на учениците от етническите малцинства вучилище чрез провеждането на активна гражданска,културна и образователна политика. Да се даде шанс за пълноценната им интеграция, затяхното задържане в училище и преминаване в по-горниобразователни нива, за осигуряване на качественаобразователна интеграция и адекватна подготовка затрудова реализация чрез занимания по интереси.
 5. 5. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. МНПЦ Силата на знанието Моята бъдеща професия Талант и творчество„Фолклор на етносите” “Дедите разказват” „Пей с мен” „Цветарство” “Web design” Танцов състав „Млад фермер” „Етноритми” ”Зелен свят” „Моят език-моята „Зад обектива” Мажоретна група Вселена” “DanceEnergy” „Около трапезата” Артстудио „Палитра” „Аз, гражданинът на „Зеници” Европа” Театрално студио „От извора”.
 6. 6. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Общи дейности за всички участници:1.„Успешен старт” – сформиране на отделните структури(клубове и студия) към МНПЦ и организационни дейностиза стартиране на проекта, осигуряване на транспорт, учебнипомагала, пособия и техническо оборудване.2. Осигуряване на материали и консумативи за всеки клуб.3. Създаване на клубове в направление „Силата на знанието”.4. Създаване на клубове в направление „Моята бъдещапрофесия”.5. Създаване на клубове в направление „Талант и творчество”
 7. 7. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.6. „Да бъдем толерантни” – среща с психолог.7. „Празничен калейдоскоп” – дейност, посветена на зимнитепразници и обичаи на етносите .8. „Образованието –условие за бъдеща реализация на моето дете” –среща с представител на консултативния кабинет и родителите наученици, които не посещават редовно учебни занятия.Съпричастност на родителите към училищния живот.9. „Великден (Патраги) и Гергьовден (Ерделез)– символи нанадеждата в доброто”- отбелязване на пролетни празници и обичаи.10 „Да опознаем забележителностите на нашата родина” – двепетдневни екскурзии с учебна цел за ученици от двете училища.11. „Най-ценното от работата по проекта”- отчитане на дейностите попроекта. Алманах за всеки участник .
 8. 8. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Общият брой участници в целевата група - 103.-58 - са ученици в ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”-17 - от ОУ „Йордан Йовков”-12 - родители-16 - ръководители на клубове.
 9. 9. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. ПУБЛИЧНОСТОсигуряване на публичност чрез редовно информиране намедиите (местната кабелна телевизия, общински и националнивестници) за дейностите по проектаИнформация за дейностите по проекта в уеб сайта на ПЗГ „Кл.Арк. Тимирязев”, на ОУ „Йордан Йовков” и в специалносъздадения за проекта.Всеки документ, издаден по проекта (грамоти, сертификатии пр.) ще съдържа изречението: „Проектът се финансира отЕвропейския социален фонд и Република България”
 10. 10. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Всеки клуб ще работи по собственаиндивидуален план(учебна програма) зацелевата група и подробен план график Занятията ще се провеждат по три астрономически часа седмично, в петък след обяд, 13 месецаНа учителите ще се заплащат лекторскичасове Месечен отчет и справкаРаботата на клубовете ще започне от октомври 2012 ище продължи до септември 2013 година
 11. 11. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Темите и взетите часове ще се отбелязват в Дневник наМНПЦПрисъствието на учениците и темите на занятията ще сеотразява в Дневник на клубаПрисъствени листи В края на проекта за всеки участник ще бъде изготвена характеристика за напредъка, за това , какво влияние върху личността му е оказала работата в съответния клуб.
 12. 12. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Дневникът ще послужи при изготвяне на месечните доклади и присъственителисти от съответните ръководители на клубове.Всяка дейност ще бъде регистрирана със снимков или видеоматериал. Ще бъде създаден съвет от ученици , включващ председателя на центъраи отговорниците на клубовете. Всички по-важни решения ще се подлагат нагласуване от този съвет. Предвиждаме и разширен състав на съвета, в койтоще се включват и ръководителите на проекта, на клубовете и родители.
 13. 13. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г. МЕТОДИ НА РАБОТА В КЛУБОВЕТЕработа в екип; индивидуален подход;дискусия;дебати;екскурзии;наблюдения;практическо приложение на наученото,;публичност
 14. 14. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.Анкетна карта
 15. 15. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 г.E-mail: mnpc_2012@abv.bg

×