Present

232
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
232
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present

 1. 1. ÄÓ Ð Ä Ö ¹ Ë ¹ ÖÄÍ Ò Ø ÓÒ ¹ À ×ØÓÖ ÕÙ ¹ ÙØ ÅÓÙ Ñ ÓÙ ÅÓÙ×Ø Ô Å Ê ÑÑ ÑÓÙ Ñ ÐºÓÑ ØØÔ »»ÑÑ ÑÓÙº ÐÓ ×ÔÓغÓÑ Ë ³½¼ » × ÔØ Ñ Ö ¾¼½¼ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½»½
 2. 2. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 3. 3. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 4. 4. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 5. 5. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 6. 6. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 7. 7. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 8. 8. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 9. 9. ÎÓÙ× Ø × Ð Ö × Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × È Ø ÖÒ Ø È × ³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ð È ÖØ × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø Ð × Ð³ ÒØ ÕÙ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¾»½
 10. 10. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ Á ÄÓ Ð Ä Ö½ ÄÓ Ð Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ¿»½
 11. 11. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë Ò Ø ÓÒij ÜÔÖ ×× ÓÒ ÄÓ Ð Ð Ö Ø Ö Ö Ò Ð Ð ÖØ Ø ÒÓÒ Ô × Ù ÔÖ Üº ÈÓÙÖ ÓÑÔÖ Ò Ö Ð ÓÒ Ôظ ÚÓÙ× Ú Þ Ô Ò× Ö Ð Ð ÖØ ³ ÜÔÖ ×× ÓÒ ¸ Ô × Ð³ ÒØÖ Ð Ö ºÄ³ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÄÓ Ð Ð Ö Ø Ö Ö Ò Ð Ð ÖØ ÔÓÙÖ Ð ×ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ³ Ü ÙØ Ö¸ ÓÔ Ö¸ ×ØÖ Ù Ö¸ ³ ØÙ Ö¸ ÑÓ Ö Ø ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÐÓ Ðº ÈÐÙ×ÔÖ × Ñ Òظ Ð × Ò ÕÙ Ð × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ÓÒØ ÕÙ ØÖ ×Ð ÖØ × ×× ÒØ ÐÐ × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 12. 12. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ ×Ä ÖØ ¼ Ä Ð ÖØ ³ Ü ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð × Ù× ×¸Ä ÖØ ½ Ä Ð ÖØ ³ ØÙ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ Ø Ð³ ÔØ Ö ÚÓ× ×Ó Ò× ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × ¸Ä ÖØ ¾ Ä Ð ÖØ Ö ×ØÖ Ù Ö × ÓÔ ×¸ ÓÒ ³ Ö ÚÓØÖ ÚÓ × Ò¸Ä ÖØ ¿ Ä Ð ÖØ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÔÙ Ð Ö ÚÓ× Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ׸ ÔÓÙÖ Ò Ö ÔÖÓ Ø Ö ØÓÙØ Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 13. 13. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ ×Ä ÖØ ¼ Ä Ð ÖØ ³ Ü ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð × Ù× ×¸Ä ÖØ ½ Ä Ð ÖØ ³ ØÙ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ Ø Ð³ ÔØ Ö ÚÓ× ×Ó Ò× ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × ¸Ä ÖØ ¾ Ä Ð ÖØ Ö ×ØÖ Ù Ö × ÓÔ ×¸ ÓÒ ³ Ö ÚÓØÖ ÚÓ × Ò¸Ä ÖØ ¿ Ä Ð ÖØ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÔÙ Ð Ö ÚÓ× Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ׸ ÔÓÙÖ Ò Ö ÔÖÓ Ø Ö ØÓÙØ Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 14. 14. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ ×Ä ÖØ ¼ Ä Ð ÖØ ³ Ü ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð × Ù× ×¸Ä ÖØ ½ Ä Ð ÖØ ³ ØÙ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ Ø Ð³ ÔØ Ö ÚÓ× ×Ó Ò× ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × ¸Ä ÖØ ¾ Ä Ð ÖØ Ö ×ØÖ Ù Ö × ÓÔ ×¸ ÓÒ ³ Ö ÚÓØÖ ÚÓ × Ò¸Ä ÖØ ¿ Ä Ð ÖØ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÔÙ Ð Ö ÚÓ× Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ׸ ÔÓÙÖ Ò Ö ÔÖÓ Ø Ö ØÓÙØ Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 15. 15. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ ×Ä ÖØ ¼ Ä Ð ÖØ ³ Ü ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ ÔÓÙÖ ØÓÙ× Ð × Ù× ×¸Ä ÖØ ½ Ä Ð ÖØ ³ ØÙ Ö Ð ÓÒØ ÓÒÒ Ñ ÒØ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ¸ Ø Ð³ ÔØ Ö ÚÓ× ×Ó Ò× ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × ¸Ä ÖØ ¾ Ä Ð ÖØ Ö ×ØÖ Ù Ö × ÓÔ ×¸ ÓÒ ³ Ö ÚÓØÖ ÚÓ × Ò¸Ä ÖØ ¿ Ä Ð ÖØ ³ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÔÙ Ð Ö ÚÓ× Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ׸ ÔÓÙÖ Ò Ö ÔÖÓ Ø Ö ØÓÙØ Ð ÓÑÑÙÒ ÙØ ÈÓÙÖ Ð³ × Ù Ó ×ÓÙÖ ×Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ × º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 16. 16. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ËÈÖÓ Ø ÒÙ ÆÍ ×Ø ÙÒ ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ø ÐÓ Ð× Ð Ö × ÕÙ ÙÒ ÓÑÔ Ø Ð Ø × Ò ÒØ Ú ÍÒ Üº ÆÍ ×Ø ÙÒ ÖÓÒÝÑ × Ò ÒØ ´ ÒÙ³× ÆÓØ ÍÒ Üµº Ê Ö Åº ËØ ÐÐÑ Ò Ø Ð³ ÒÒÓÒ Ò Ø Ð Ù ÔÖÓ Ø ÆÍ Ð ¾¿ × ÔØ Ñ Ö ½ ¿ ÇÇ ¿¼ ×ÙÖ Ð ÖÓÙÔ ×Ù×× ÓÒ Í× Ò Ø Ò ØºÙÒ Ü¹Û Þ Ö ×º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 17. 17. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ËÈÖÓ Ø ÒÙ ´×Ù Ø µ × Ð Ì Ò × Ú Ò ÔÖÓ Ò¸ ÓÑÑ Ò Ö Ö Ö ÙÒ ×Ý×Ø Ñ ÐÓ Ð ÓÑÔРظ ÓÑÔ Ø Ð ÍÒ Ü¸ ÔÔ Ð ÆÍ ´ÔÓÙÖ ÆÍ Æ³ ×Ø Ô × ÍÒ Üµ¸ Ø Ð ×ØÖ Ù Ö Ð Ö Ñ ÒØ ØÓÙ× ÙÜ ÕÙ ×ÓÙ Ø ÒØ Ð³ÙØ Ð × Öº Â × ÔÔ Ð ØÓÙØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÑÔ׸ Ò Ö Òظ Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ø Ò Ñ Ø Ö Ð ÔÓÙÖ Ö Ú Ò Ö ÔÖÓ Øº ÆÍ × Ö Ô Ð ³ Ü ÙØ Ö × ÔÖÓ Ö ÑÑ × ÍÒ Ü¸ Ñ × Ò × Ö Ô × ÒØ ÕÙ ÍÒ Üº ÆÓÙ× ÖÓÒ× ØÓÙØ × Ð × Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ× ÙØ Ð ×¸ ³ ÔÖ × ÒÓØÖ ÜÔ Ö Ò Ù ÓÒØ Ø ³ ÙØÖ × ×Ý×Ø Ñ × ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒº ººº ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 18. 18. Ò Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ä Ö Ä × ÕÙ ØÖ × Ð ÖØ × ÔÖÓ Ø ÆÍ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ËËÄ Ö ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ´ Ë µ¸ ×Ø ÙÒ ÓÖ Ò × Ø ÓÒ ÙØÒÓÒ ÐÙÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ê Ö ËØ ÐÐÑ Ò Ð ÓØÓ Ö ½ ¸ ÓÒØ Ð Ñ ×× ÓÒ ÑÓÒ Ð ×Ø Ð ÔÖÓÑÓØ ÓÒ Ù ÐÓ Ð Ð Ö Ø Ð Ò× × ÙØ Ð × Ø ÙÖ׺ ÐÐ Ð Ñ ÒØ Ù Ò Ò Ñ ÒØ ÙÔÖÓ Ø ÆÍ ÔÙ × Ð³ÓÖ Ò ºÄ Ë ÓÖÑ ÙÒ Ú ØÖ Ò ÙÖ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ Ø ÆÍ ×Ø Ò ×ÓÙ× Ð³ ×ÓÒ ÔÖ × ÒØ ÊÅË Ø ÒÅÇ Ä Æ ´ÔÖÓ ×× ÙÖ ÖÓ Ø Ø ÔÖ × ÒØ Ù Ö ×Ó ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ð Ûµ ÙÒ Ò× Ñ Ð Ð Ò ÔÓÙÖ ÐÔÖÓØ Ø ÓÒ Ø Ð Ô Ö ÒÒ Ø × ÐÓ Ð× Ð Ö × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 19. 19. Ë Ò Ø ÓÒ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ ÁÁ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý¾ Ë Ò Ø ÓÒ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ »½
 20. 20. Ë Ò Ø ÓÒ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒÄ Ë ×Ø ÙÒ Ð Ö Ø ÓÒ ÕÙ × Ø ÕÙ ÒÒ ØÖ Ú Ö×Ð ÑÓÒ ÒØ Ö ÔÓÙÖ ÜÔÐ ÕÙ Ö Ù ÔÙ Ð Ò× Ð × Ñ ×ÓÒ׸ Ð × ÓР׸ Ð × Ò×Ø ØÙØ× Ö Ö ¸ г ÑÒ ×ØÖ Ø ÓÒ¸ Ð × ÒØÖ ÔÖ × × Ò Ò Ö ÙÒ Ô Ù ØÓÙØ Ð ÑÓÒ Ð × Ú ÒØ × Ø Ð × Ö ÒØ × ÔÓ×× Ð Ø × ÕÙ³Ó Ö ÒØ Ð × ÐÓ Ð× Ð Ö ×º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½¼ » ½
 21. 21. Ë Ò Ø ÓÒ ÇÖ Ò × Ø ÓÒÇÖ Ò × Ø ÓÒ ÈÓÙÖ Ð Ð Ö Ø ÓÒ ØØ ÓÙÖÒ ÙÒ ÓÖ Ò ×Ñ ÙØ ÒÓÒ ÐÙÖ Ø ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÓÖ ÓÒÒ Ð × Ø Ú Ø × Ð³ ÐÐ ÑÓÒ Ð Ñ × × ÕÙ Ô × Ò ÚÓÐ × ØÖ Ú Ö× Ð ÑÓÒ ÒØ Ö ÓÖ Ò × ÒØ × Ú Ò Ñ ÒØ× ÐÓ ÙÜ Ë Ð³ ÑÔ Ø Ð ÙÖ× ÔÖÓÔÖ × ÓÑÑÙÒ ÙØ ×º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½½ » ½
 22. 22. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô Ö ÌÖÓ × Ñ Ô ÖØ ÁÁÁ ÖÄÍ¿ ÖÄÍ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô Ö ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½¾ » ½
 23. 23. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ ÖÓÙÔ Ô Ö×ÓÒÒ × ÕÙ Ú Ú ÒØ Ö¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ ÆÍ Ä ÒÙÜ ÓÙ ³ ÙØÖ × ÐÓ Ð× Ð Ö × Ø ÕÙ × Ö ØÖÓÙÚ ÒØ Ø ÑÔ× Ò Ø ÑÔ× ÔÓÙÖ ×ÙØ Ö ÔÓÐ Ø ÕÙ ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ñ Ò Ö × Ô ÞÞ ×º ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½¿ » ½
 24. 24. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÅ ×× ÓÒ ÆÓØÖ Ñ ×× ÓÒ ×Ø Ô ÖØ Ö ÒØÖ ÒÓÙ× Ð × ÜÔ Ö Ò × ÕÙ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ù ×ÙÖ Ð × ÐÓ Ð× Ð Ö × Ñ × Ù×× Ö Ð ÙÖ× ÔÖÓÑÓØ ÓÒ× ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 25. 25. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÇÙØ Ð× ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ× ÙØ Ð ×ÓÒ× ½ ÍÒ ÐÓ ÔÓÙÖ ÔÓ×Ø Ö Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ¾ ÍÒ Û ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö ÖØ Ò× ØÖÙ× ¿ ÍÒ ÓÖÙÑ ÔÓÙÖ ÔÓ× Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 26. 26. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÇÙØ Ð× ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ× ÙØ Ð ×ÓÒ× ½ ÍÒ ÐÓ ÔÓÙÖ ÔÓ×Ø Ö Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ¾ ÍÒ Û ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö ÖØ Ò× ØÖÙ× ¿ ÍÒ ÓÖÙÑ ÔÓÙÖ ÔÓ× Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 27. 27. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÇÙØ Ð× ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ× ÙØ Ð ×ÓÒ× ½ ÍÒ ÐÓ ÔÓÙÖ ÔÓ×Ø Ö Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ¾ ÍÒ Û ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö ÖØ Ò× ØÖÙ× ¿ ÍÒ ÓÖÙÑ ÔÓÙÖ ÔÓ× Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 28. 28. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÇÙØ Ð× ÈÓÙÖ Ð ÒÓÙ× ÙØ Ð ×ÓÒ× ½ ÍÒ ÐÓ ÔÓÙÖ ÔÓ×Ø Ö Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ¾ ÍÒ Û ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö ÖØ Ò× ØÖÙ× ¿ ÍÒ ÓÖÙÑ ÔÓÙÖ ÔÓ× Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 29. 29. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 30. 30. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 31. 31. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 32. 32. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 33. 33. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 34. 34. ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÖÄÍ Å ×× ÓÒ ÇÙØ Ð× ÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÓÑÑ ÒØ Ô ÖØ Ô ÖÈÓÙÖ Ô ÖØ Ô Ö ³ ×Ø × ÑÔÐ ½ ÐÐ Þ ×ÙÖ Ð ÐÓ ¾ Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ Ð ×Ø ×Ù×× ÓÒ ´ ÖÓ Ø µ ¿ ÓÒÒ Þ ÚÓØÖ ÓÙÖÖ Ð ÔÙ × ÚÓØÖ ÒÓÑ ÓÙ Ô× Ù Ó ´ ÙÐØ Ø µ ÔÙ × Ð ÕÙ Þ ×ÙÖ ÓÒÒ Ö ÐÐ Þ ×ÙÖ ÚÓØÖ Ñ Ð ÔÙ × Ú Ð Ö ´× ÚÓÙ× Ò ÚÓÝ Þ Ô × Ð Ñ Ð Ö Ö Þ ÚÓ× ×Ô Ñµ ÚÓÙ× Ø × Ñ Ñ Ö ÖÄÍ ¸ Ð ÚÓÙ× Ö ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ô ÖØ Ô Ö ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 35. 35. Ø Ñ ÒØ Ò ÒØ ÉÙ ØÖ Ñ Ô ÖØ ÁÎ Ø Ñ ÒØ Ò ÒØÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 36. 36. ÂÓ Ò Ù× ÒÓÛ Ò × Ö Ø ×Ó ØÛ Ö ÓÙ³ÐÐ Ö Ö ÝÓÙ³ÐÐ ÖÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 37. 37. Å Ö ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆËÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 38. 38. Å Ö ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆËÑÑ ÑÓÙ ËÓ ØÛ Ö Ö ÓÑ Ý ¾¼½¼ ½ »½
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×