• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Defense New  2. June
 

Defense New 2. June

on

 • 1,991 views

Defense of my discourse Hypothetical Analogy of Slovene and Celtic.

Defense of my discourse Hypothetical Analogy of Slovene and Celtic.

Statistics

Views

Total Views
1,991
Views on SlideShare
1,951
Embed Views
40

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 40

http://morenom.wordpress.com 40

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Defense New  2. June Defense New 2. June Presentation Transcript

  • H IPOTETIČNA ANALOGIJA SLOVENŠČINE IN KELTŠČINE Zagovor raziskovalne naloge Avtor: M ORENO M ITROVIĆ Mentor: I VAN S UŽNIK, prof.
   • Uvodni del:
    • Cilj in teza
    • Metodologija
    • Paradigme
    • Sistematizacija
   • Keltščina
   • Evalvacija teorij:
    • Paleolitska teorija kontinuitete
     • Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi
     • Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz ‘’Slovan’’ v ‘’suženj’’
    • Borova venetska teorija: neposredna kritika
   • Rezultati primerjave:
    • Gramatikalna raven
    • Leksikalna raven
   O RIS ZAGOVORA
   • Teza oziroma cilj naloge je poiskati analogijo slovenščine in keltščine izven aksioma indoevropskih jezikov .
   C ILJ IN TEZA NALOGE
  • gramatikalna leksikalna Slovenščina Keltščina hipotetična analogija
   • Metoda reprezentativnosti
   • Metoda abstrakcije ( omejeni viri )
   M ETODOLOGIJA NALOGE
   • Primerjalnojezikoslovna paradigma
   • Zgodovinska paradigma
   • Primerjalnopaleografska paradigma
   P ARADIGME NALOGE
  • S ISTEMATIZACIJA NALOGE P o v e z a v a Gramatikalna (I. del) Leksikalna (II. del) Fonetika Morfologija Sintaksa Toponimi Hidronimi Monotongi Diftongi Konsonanti Nominalna Verbalna Spolna diferen . Spregatev Besedni red Glagolske znač. Sklanjatev Pluralizacija Poiskati vpliv pri nomenklaturi Semantika in pragmatika
  • Keltščina Keltski jeziki Kontinentalna keltščina Insularna keltščina ‘ p’ skupina ‘ q’ skupina
  • ‘ q’ ‘ p’ Irščina ( Gaelige na hEireann ) Škotščina ( Gaidhlig na h-Alba ) Jezik otoka Man ( Gaelg Vanninagh ) Goidelska – ‘ q ’ skupina Velščina ( Cymraeg ) Kornščina (Kernewek) Bretonš č ina ( ar brezhoneg) Britonska – ‘ p ’ skupina
   • Karni današnja Gorenjska
   • Selini opidum Celeia; današnje Celje
   Keltska plemena na naših tleh
   • Zanimiv pojav, velikega pomena za teoretične lingviste.
   • Fonološka pravila se nanašajo na morfosintaksična (in ne na fonološka) okolja.
   • Irščina pozna:
    • Lenicijo/mehčanje
    • Eklipso/izginitev
   • Velščina pozna:
    • Lenicijo/mehčanje
    • Nazalno mutacijo
    • Spirantizacijo
   Neodvisnost fonologije in morfologije: keltske mutacije
   • Teorija skuša odgovoriti na vprašanje izvora IE jezika z začetno predpostavko, da se evropsko prebivalstvo od neolitika genetsko ni veliko spremenilo .
   • Kontinuiteta iz paleolitika je osnovna za formacijo IE jezikov.
   • Novejše raziskave kažejo, da 80% evropskih korenin sega v paleolitik .
   • Teorija ne podaja zadovoljivih razlag o prihodu Keltov.
   • Nobena nasprotujoča teorija ni podala adekvatnih dokazov nasprotovanja.
   P ALEOLITSKA TEORIJA KONTINUITETE
   • Območna asimetrija slovanske disperzije: severnoslovanščina ne tvori enotnosti, ampak zahodno in vzhodno vejo, ki si delita skupne značilnosti z južnoslovanščino.
   • Možna le ena razlaga: južnoslovanščina je tvorila zgodnejše jedro – severni veji sta kasnejšega nastanka.
   • Ni dokazov o ‘ velikem slovanskem preseljevanju ’.
   Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi
   • Beseda suženj ima svoje prvine v latinski besedi sclavus , ki ima prvoten pomen Slovan .
   • Ital. sclavus > schiavo > sciavo > sciao > ciao
   • Isti koren je bil prenešen v (še en) pozdrav servus , ki izvorno pomeni služabnik .
   • Pojav “ slovansko-suženjskega ” korena v indoevropskih jezikih:
   Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz “ Slovan ” v “ suženj ”
  • sklav bretonščina: slaf velščina: s laaf švedščina: slave danščina: slaaf nizozemščina: Sklave nemščina: slave angleščina:
  • saklabi arabščina : skllaf albanščina : schiavo italijanščina : escravo portugalščina : sklavos grščina : esclave francoščina : sclábhai irščina :
   • Kako je lahko ta ogromna skupina, ki je agresivno zasedla ves vzhodni prostor od Baltika do Črnega morja obenem izbrana za evropske sužnje ?
   • Če bi Slovani bili sužnji v tistem času, ne moremo govoriti o ‘velikem preseljevanju’.
   • S to tezo se ujemajo ( nični ) arheološki dokazi o ‘prvotnih prebivalcih’ in sklepamo lahko, da so Slovani evropski narod podvržen suženjstvu.
   • Povod za izbiro Borove teorije: pomanjkanje (teoretičnih) dejstev PTK o prihodu Keltov posledično pade breme dokaza na alternativne module in teorije .
   • Naloga ne sloni na Borovi teoriji o venetski etnogenezi.
   • Paleografska primerjava venetice in keltske ogham pisave ne podaja analogije:
   B OROVA VENETSKA TEORIJA: neposredna kritika
  •  
  •  
   • Borova trditev, da se v (celotni) keltščini soli reče hal in ne sal, kot v stari keltščini, ni pravilna.
    • Le nekateri jeziki ‘p’ skupine poznajo osnovo hal, medtem ko ostali jeziki (vključno z najnolj razširjeno irščino!) poznajo obliko sal [irsko: salann].
   • Primerjalna brezbrižnost pri paleografskem delu, saj teorija popolnoma zanemarja ogham zapise, ki veljajo za starokeltske.
   • Trditev, da je osnova besede bregec venetsko-slovenska ni pravilna, saj se koren pojavlja tudi v keltščini (velško: bryn )
   • Največja napaka je pri uvrstitvi bretonščine med kontinentalno keltščino. To ne drži.
    • V primeru bretanije gre za (kornske!) migracije z otoka v šestem (6.) stoletju n. št.
    • Bretanije je jasno klasificirana med tri večje jezike (britonske) ‘p’ skupine.
    • Njegova namigovanja o venetskih zapisih v Bretaniji potem ne morejo držati.
   • Nejasna razlaga odnosa med Veneti in Kelti pusti bralca neprepričanega.
  • R EZULTATI GRAMATIKALNE ANALIZE ( I. del )
   • Fonetika
   • Morfologija
   • Sintaksa
   večje ujemanje v irščini oziroma (goidelsko) ‘ q’ skupino keltskih jezikov
  • F ONETIKA Primerjava slovenščine in irščine Primerjava slovenščine in velščine
  • Grafična in procentualna fonetična podobnost Fonetično je irščina , torej (goidelska) ‘ q’ skupina keltskih jezikov, bolj podobna slovenščini, kot pa velščina, torej (britonska) ‘ p’ skupina keltskih jezikov.
   • Spolna diferenciacija
   • Pluralizacija
   • Deklinacija
   • Spregatev primarnega pomožnega glagola
   • Spregatev pravilnega glagola
   Morfološko je irščina , torej 'q' skupina keltskih jezikov, bolj pobobna slovenščini, kot pa velščina , torej 'p' skupina keltskih jezikov. M ORFOLOGIJA Nominalna morfologija Verbalna morfologija
  • Shematičen prikaz morfološkega ujemanja med slovenščino in keltščino končnica [ i ] Spregatev pravilnega glagola Deklinacija Spolna diferenciacija ujemanje v irščini Pluralizacija Spregatev primarnega pomožnega glagola ujemanje v velščini
   • Ujemanje v istem razmerju (z izjemo inverzije glagola in osebka )
   • Arhaizem izraza
   Sintaksično se irščina in velščina , torej 'q' in 'p' skupina keltskih jezikov, ujemata s slovenščino v enakem razmerju. S INTAKSA Besedni red Semantika in pragmatika
  • R EZULTATI HIPOTETIČNE LEKSIKALNE ANALIZE ( II. del )
   • Povzemanje dosedanjih raziskav ( v posredno-neposrednem modulu ):
    • dr. France Bezlaj
    • dr. Sorin Paliga
   • Pristop k lastni raziskavi:
    • poiskus lastne etimologizacije
    • teorije leksikalne analogije (asociativno-etimološka metoda)
   • Osnova po dr. Bezlaju:
   • Sava velja za hidronim keltskega izvora.
   • Pojasnjena indoevropska osnova se ų ali so ų , kar bi pomenilo “dež” ali “vlaga” .
   • Naslednji zemljevid prikazuje razširjenost te indoevropske osnove v (evropskih) rekah.
   Primer raziskave hidronimične nomenklature: Sava
  • Sava Sévres Sagone Seffersbach Sous Safākis Sebou Safi Toponim Sefrou Toponim Sawfajjin Sabhā Toponim
   • Asociativno-etimološka metoda
   • Beseda – BOBI
    • Pomen: krof
   • Asociacija besede krof:
    • ( glagol ) peči
    • ( samostalnik ) pek
   • Pek velško: BOBBYDD [bóbith].
   (I.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine
   • Aplikativno-etimološka metoda
   • Besedo SONCE povezujemo z glagolom sijati , greti
   • Sonce irsko: GHRIAN [gríjan].
   • Možna povezava z glagolom GRETI .
   • (morda) bolj očitna povezava v južnoslovanski različici glagola GRIJATI ali celo pridevniku OGRIJAN .
   (II.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine
  • Hvala za pozornost!