Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX

4,524 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
394
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tena 7 Estructura De La Matèria 1 BATX

 1. 1. TEMA 7 Estructura de la matèria
 2. 2. 1.1 Tema 1 : Estructura de la matèria alguns conceptes fonamentals <ul><li>Estructura de la matèria : La matèria està formada àtoms . Els àtoms consten de: </li></ul><ul><ul><li>l' escorça : Està constituïda per electrons </li></ul></ul><ul><ul><li>nucli : Està format pels protons i els neutrons . Els protons i els neutrons del nucli tenen una massa aproximadament igual i 1836 vegades superior a la dels electrons de l'escorça, que la tenen molt petita. </li></ul></ul><ul><li>Els electrons i els protons presenten càrrega elèctrica igual però de signe contrari. </li></ul><ul><ul><li>Els electrons la tenen negativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Els protons, positiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els neutrons són neutres. </li></ul></ul><ul><li>Un àtom és elèctricament neutre i el nombre de protons es igual al d'electrons. </li></ul><ul><li>Els electrons, protons i neutrons de diferents substàncies són exactament iguals. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A. Nombre atòmic. Nombre màssic. </li></ul><ul><ul><li>Al nombre de protons que té el nucli d'un àtom, l'anomenem nombre atòmic (Z ) i és característic de cada element. </li></ul></ul><ul><ul><li>La suma dels protons i neutrons s'anomena nombre màssic (A) i no és característic de cada element. </li></ul></ul><ul><li>B. Isòtops </li></ul><ul><ul><li>Les varietats d'àtoms d'un mateix element que tenen diferent massa s'anomenen isòtops . Es a dir tenen el mateix nombre atòmic o nombre de protons i es diferencien en el nombre de neutrons. </li></ul></ul><ul><li>C. Massa atòmica: </li></ul><ul><ul><li>El nombre màssic pràcticament equival a la massa total de l'àtom, anomenada massa atòmica . </li></ul></ul><ul><ul><li>La unitat u (1 u = 1,66.10 -24 g) , és la dotzena part de l'isòtop de l'àtom de carboni -12. </li></ul></ul><ul><ul><li>La massa atòmica es defineix com la mitjana aritmètica de les masses atòmiques del isòtops d'un element. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>D. Massa molecular. Concepte de mol. </li></ul><ul><ul><li>Quan dos o més àtoms s'ajunten per formar una unitat química de qualsevol substància s'anomena molècula . </li></ul></ul><ul><ul><li>La massa d'una molècula és el que coneixem com a massa molecular . (M) </li></ul></ul><ul><ul><li>El mol: és la quantitat de substància que conte 6,023.10 23 unitats (àtoms o molècules segons el cas) </li></ul></ul><ul><ul><li>La massa d'un mol de substància expressada en grams és el que coneixem com a massa molar de la substància </li></ul></ul><ul><ul><li>La massa d’una molecula o àtom en (u) = massa d’un mol en (g) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pex. 1 àtom de C =12 u 1 mol d’àtoms de C= 12 g </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 molècula aigua= 18 u 1 mol de molècules aigua=18 g </li></ul></ul></ul>
 5. 5. 7.1 Teories atòmiques <ul><li>El model que actualment es considera vàlid per l’àtom ha sigut fruit d’un nombre força elevat de científics i investigadors que principalmet al llarg del segle XX el van desenvolupar. En aquest tema coneixerem aquesta evolució. </li></ul><ul><li>A) Teoria atòmica de Demòcrit: segle V a.C. </li></ul><ul><ul><li>Filòsof grec (de la regió d’Abdera) que pertany a la corrent dels filòsofs atomistes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els filòsofs atomistes o pluralistes consideraven que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>la matèria està formada per diferents tipus de substàncies (en contraposició als monistes conm Tales o Anaxímenes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’interior de la matèria conté unes partícules anomenades àtoms </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>àthom= indivisible (en grec) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els àtoms es mouen en el buit i per atzar xoquen entre ells formant els diferents cossos </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>La diferència entre els cossos està determinada per la forma, posició i mida dels àtoms que els constitueixen </li></ul><ul><li>Aquesta teoria s’elabora sense fer cap mena d’experimentació. </li></ul><ul><li>De totes maneres la introducció de conceptes com: </li></ul><ul><ul><li>àtom </li></ul></ul><ul><ul><li>buit </li></ul></ul><ul><ul><li>atzar </li></ul></ul><ul><li>s’avança 25 segles a la concepció o model actual de la matèria. </li></ul><ul><li>La teoria atomista va ser refusada durant segles. </li></ul><ul><ul><li>La influència de Plató amb el seu vessant idealista o d’Aristòtil (deixeble de Platò) el qual defensava que la matèria era contínua i estava formada per una sola substància d’algun dels considerats quatre elements aristotèlics (foc, aigua, aire, terra) va pesar massa i Demòcrit va caure en l’oblit. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>B. Teoria atòmica de Dalton </li></ul><ul><li>El naixement de la ciència moderna (mètode científic) segle XVIII </li></ul><ul><li>John Dalton (s. XIX) estableix uns postulats: </li></ul><ul><ul><li>Els elements que constitueixen la matèria estan formats per partícules indivisibles i indestructibles (els àtoms) </li></ul></ul><ul><ul><li>Els àtoms d’un element determint són iguals en massa i propietats </li></ul></ul><ul><ul><li>Els àtoms de diferents elements són diferents en massa i propietats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els compostos es formen per la unió d’àtoms en una relació constant i senzilla de nombres enters. </li></ul></ul><ul><ul><li>La relació fixa d’àtms en un compost, fa que aquest presenti unes propietats característiques i que la seva massa sigui constant. </li></ul></ul><ul><li>Durant el segle XIX va haver-hi una gran controvèrsia entre els cientifics pro-àtom (Anglaterra) i els empírics (Alemanya) que preconitzaven que no es podien acceptar teories que no incorporessin observació directa (amb `l’àtom era impossible). </li></ul><ul><li>Va ser a principis del segle XX quan es va acceptar de forma general que la matèria estava formada per àtoms. </li></ul>
 8. 8. 7.2 Models atòmics <ul><li>Un cop es va acceptar el model atòmic de John Dalton molts científics van començar a proposar models atòmics. </li></ul><ul><li>Es a dir a paortir de totes les dades experimentals intentaven deduïr com estava organitzat l’àtom internament. </li></ul><ul><li>Que vol dir proposar un model? </li></ul><ul><li>A) ELS PRIMERS MODELS ATÒMICS </li></ul><ul><li>1897: Descobriment de l’electró </li></ul><ul><li>Galvany y Faraday van fer diversos experiments amb el corrent elèctric que induïen a pensar que els àtoms tenien càrregues negatives. </li></ul><ul><li>J.J. Thomson (1856-1940) director dels laboratoris Cavendish (universitat de Cambridge), realitza els següents experiments. </li></ul>
 9. 9. Tub de raigs catòdics: - A un tub s’introdueix un gas a molt baixa presió, i aquest gas es sotmet a una diferencia de potencial  V elevada. - Si es col.loca una pantalla fosforescent, s’observa com sobre aquesta rebota un raig invisible a ull un.
 10. 10. <ul><li>Si a més aquest raig es fa travessar les plaques d’un condensador s’observa com es desvia cap a la placa positiva. Aixó succeïa independement del tipus de gas que es situès al tub </li></ul><ul><li>Conclusió : hi ha partícules de càrrega negativa a tota la matèria, els electrons. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Els receptors de TV i els radars estan fonamentats en el tub de raigs catòdics. </li></ul><ul><ul><li>La TV en color presenta 3 canons amb els 3 colors primaris (verd, blau i vermell). </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha un feix d’electrons que xoca contra la pantalla produïnt impactes lluminosos en funció del senyal rebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com l’ull és més lent que la velocitat dels xocs, nosaltres observem una imatge fixa. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Un cop descobert l’electró al 1897, durant els primers anys del segle XX, es proposen diferents models atòmics: </li></ul><ul><ul><li>1902 model de Kelvin: l’atom és una esfera i els electrons estan “incrustats” al seu interior (llavors d’una sindria) </li></ul></ul><ul><ul><li>1903 model de Thomsom: l’àtom és una esfera positiva i els electrons estan encastats a la part externa de l’esfera (cireres d’un pastís) </li></ul></ul><ul><ul><li>1904 model de Nagakoa: l’àtom és un conjunt d’electrons que giren al voltant d’un cos central positiu (com els anells de Saturn) </li></ul></ul>
 13. 13. Nocions de radioactivitat: El seu origen ve de canvis que experimenten els nuclis d’àtoms inestables. <ul><li>Hi ha tres tipus de radiació: </li></ul><ul><li>  Radiacions positives. Són partícules formades per agrupacions de dos protons i dos neutrons (nuclis d’He) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>  Són electrons molt energètics que provenen de la descomposició d’algun neutró. </li></ul><ul><li>   NO tenen càrrega ni massa pròpia. Són ones electromagnètiques molt energètiques . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>B- MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD </li></ul><ul><li>Ernest Rutherford (1871–1937) Nova Zelanda </li></ul><ul><li>Rutherford, Geiger i Marsden, formaven part d’un equip d’investigacio de Manchester. </li></ul><ul><li>Treballaven en la dispersió de partícules alfa  al bombardejar làmines d’or molt primes. </li></ul><ul><li>  Són partícules formades per agrupacions de dos protons i dos neutrons, nuclis d’heli. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Model atòmic de Rutherford: </li></ul><ul><ul><li>La massa dels àtoms està pràcticament tota concentrada al nucli. </li></ul></ul><ul><ul><li>La càrrega positiva també radica en el nucli (descobriment dels protons) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>per això algunes partìcules  eren desviades al passar al costat del nucli </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La major part de l’àtom és un gran espai buit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>per això la major part de radiació travessava la làmina d’or </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els electrons circulen en òrbites al voltant del nucli </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Per què el model atòmic de Rutherford no és vàlid? </li></ul><ul><li>Malgrat l’avenç que representà el model, no era del tot satisfactori. Ernest Rutherford proposa un model al qual els electrons es mouen al voltant del nucli en òrbites. </li></ul><ul><li>Això segons la electrodinàmic:a clàsica no pot ser veim per què: </li></ul><ul><ul><li>Donat que una partícula amb càrrega (com pot ser l’electró) i accelerada per mantenir-se en òrbita, aniria emetent radiació electromagnètica i per tant perdent Energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si apliquem les Lleis de Newton (Mecància Clàsica) i les equacions de Maxwell a l’àtom en 10 -10 s tota l’energia de l’electrò s’hauria radiat i per tant els electrons haurien de veure’s atrets cap al nucli. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fet que NO succeeix. </li></ul></ul><ul><li>NO explicava satisfactòriament la massa del àtoms tan sols amb el protons en el nucli ni la seva estabilitat. </li></ul><ul><ul><li>Rutherford mateix va postular l’existència d’una altra partícula en el nucli de l’àtom. </li></ul></ul><ul><li>El model no dóna informació sobre els possibles estats dels electrons dintre de l’àtom. NO explica els espectres d’emissió o absorció del àtoms.Els espectres d’emissió i d’absorció dels àtoms són discontinus. </li></ul><ul><ul><li>La Mecànica clàsica no explica aquesta discontinuitat, Si l’Energia de l’electró pot tenir qualsevol valor, l’espectre emès hauria de ser continu. ¿On es situen llavors els electrons? ¿Quina E tenen a cada posició? </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Descobriment del neutró, (1932)James Chandwick. </li></ul><ul><li>El mètode de bombardeig de nuclis d’elements per intentar trencar-los es va estendre per tota la comunitat científica </li></ul><ul><li>Chandwick mitjançant aquest mètode troba una nova partícula de massa similar a la del protó però sense càrrega </li></ul><ul><li>S’obre l’era de la Energia Nuclear. </li></ul>
 18. 18. - - Son ones electromagnètiques. -es poden desplaçar en el buit -no hi ha cap partícula que es desplaci. - En canvi: el so (és una ona mecànica), les radiacions alfa i beta NO són ones electromagnètiques
 19. 19. <ul><li>Què és una ona electromagnètica? </li></ul><ul><li>Una ona electromagnètica és la forma que té la energia electromagnètica de propagar-se. </li></ul><ul><li>Es propaguen de forma simultània un camp eléctric i un camp magnètic els quals son perpendiculars entre si i perpendiculars a la direcció de propagació. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Magnituds que caracteritzen una ona: </li></ul><ul><li>longitud d’ona (λ) </li></ul><ul><ul><li>es la distància mínima entre dos punts amb el mateix estat de vibració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es mesura en metres (m) </li></ul></ul><ul><li>Període (T) </li></ul><ul><ul><li>es el temps que triga una ona a recórrer una distància igual a la longitud d’ona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es mesura en segons (s) </li></ul></ul><ul><li>Freqüència (  ) </li></ul><ul><ul><li>és la inversa del periòde, es a dir és el nombre d’ones que passen per un punt determinat en un segon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es mesura en Hertzs (Hz o s -1 ) </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Possibles canvis d’unitats: </li></ul></ul><ul><ul><li>Micròmetre 1 µm = 10 -6 m </li></ul></ul><ul><ul><li>Nanòmetre 1 nm = 10 -9 m </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> Picòmetre 1 pm= 10 -12 m </li></ul><ul><li>Angstrom 1 A= 10 -10 m (no és una unitat del Sistema Internacional) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Fòrmules d’ondulatòria que treballarem: </li></ul><ul><li>a) velocitat= c= λ/T </li></ul><ul><li>b)  =1/T </li></ul><ul><li>si combinem a) i b) </li></ul><ul><li>c) c= λ.  </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Espectres atòmics </li></ul><ul><li>Un espectre és la descomposició d'una radiació electromagnètica en els seus components (en funció de la longitud d’ona λ , de cada un d’ells). </li></ul><ul><ul><li>Això és el que observem per exemple, a l’Arc de Sant Martí </li></ul></ul><ul><ul><li>L’aparell que permet la descomposició d’una radiació en totes les que el composen és l’espectroscopi </li></ul></ul><ul><li>Classificació dels espectres : </li></ul><ul><li>*- Segons les radiacions que contenen : </li></ul><ul><ul><li>* Espectres continus : contenen totes les radiacions entre dos valors de longitud d’ona </li></ul></ul><ul><ul><li>pex. Arc de Sant Martí </li></ul></ul><ul><ul><li>* Espectres discontinus : només conté alguna/es longituds d’ona </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>*-Segons la causa que origina l’espectre: </li></ul></ul><ul><ul><li>* Espectres d'emissió : són els que provenen directament de la font emissora </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> quan es fa passar la llum a través d'un espectroscopi, s'obté un espectre d'emissió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> La llum blanca produeix un espectre d'emissió continu que conté tot el conjunt de radiacions que la composen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Els elements químics en estat gasós produeixen espectres d'emissió discontinus o espectres de ratlles, on s'observen un conjunt de línies que es corresponen amb les emissions de només unes determinades radiacions. Cada element químic produeix un conjunt de línies espectrals diferent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Espectres d'absorció : Quan entre la llum blanca i l'espectroscopi s'interposa una substància, s'obté un espectre d'absorció. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La substància absorbeix només algunes de les radiacions emeses per la llum, i l'espectre mostre un conjunt de línies obscures que ocupen les mateixes posicions que les línies brillants de l'espectre d'emissió. </li></ul></ul></ul>
 24. 25. <ul><ul><li>Espectres electrònics: </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan fem brou al foc i aquest vessa a la flama, aquesta agafa coloracions grogues o vermelles, perquè passa això?? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Tota la matèria està formada per àtoms </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La calor de la flama excita els electrons que contenen els àtoms i aquest passen a un estat d’energia més elevada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Al refredar-se els àtoms, els electrons “excitats” alliberen aquesta E en forma de radiació electromagnètica, si la longitud d’ona cau en el visible, podrem observar els colors emessos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONCLUSIÓ: La llum que emeten els àtoms en estat gasós i excitats, no és blanca i tan sols s’observa que emeten llum de determinats colors  i que per cada àtom són diferents. Les ratlles que es veuen sobre la pantalla es diuen espectres . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres exemples: els focs artificials. </li></ul></ul></ul>
 25. 26. <ul><li>Intentem explicar els diagrames d’E dels espectres electrònics: </li></ul>
 26. 27. <ul><ul><ul><li>Anem a treballar els espectres una mica més, treballant un applet: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http ://www.xtec. cat /~cfernand / ones /s.htm </li></ul></ul></ul>
 27. 28. 7.3 Model de Bohr (1913) <ul><li>El model de Rutherford no explicava alguns fets que s’havien descoberts (veure pag 16) </li></ul><ul><li>Niels Bohr, físic danès, amb 28 anys, va proposar al 1913 un model d'àtom que permetia explicar alguns fenòmens observats com era l'espectre d'emissió de l'àtom d'hidrogen. </li></ul><ul><ul><li>La idea principal d'aquest model és que els electrons es troben al voltant del nucli, però no tots tenen la mateixa energia ni es troben a la mateixa distància. </li></ul></ul><ul><li>De manera simplificada el model de Bohr estableix que: </li></ul><ul><ul><li>1r postulat : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els electrons es distribueixin en òrbites circulars ben definides o nivells en torn al nucli. A cada òrbita l’electró té una determinada E. Les òrbites o nivells que es troben més allunyades del nucli són les que tenen més energia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un electró mentre es troba en la seva òrbita no emet ni absorbeix energia.Per tant no varia la seva velocitat i no es precipita sobre el nucli. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2n postulat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nomès són permeses algunes òrbites, l’E de les quals té un valor determinat. Es diu que l’Energia dels electrons està quantitzada, no tots els valors són possibles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>n=1 seria la òrbita de radi més petit (la més propera al nucli) i la de menys E </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els electrons, sempre, es distribueixen ocupant en primer lloc els nivells disponibles de menor energia. Aquest seria l’estat fonamental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si un electró passa a una òrbita amb més E es troba en estat excitat </li></ul></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>. </li></ul><ul><ul><li>3r postulat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan l’electró passa d’un nivell d’energia a un altre de més energia, ho fa absorbint un fotó d’energia, quan torna a una òrbita més propera al nucli llavors emet aquesta Energia. </li></ul></ul></ul><ul><li>E final - E inicial = h.  </li></ul><ul><ul><ul><li>h= 6,624. 10 -34 J.s (constant de Planck) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les línies espectrals, corresponents a les radiacions absorbides o emeses, tenen a veure amb la diferencia d'energia entre les òrbites permeses. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan es dedueixen possibles valors de l’energia de l’electró dintre de l’àtom trobem: </li></ul></ul></ul>
 29. 30. <ul><li>. </li></ul>INTERPRETACIÓ DE L’ESPECTRE DE L’HIDROGEN <ul><li>Un electró absorbeix un fotó amb l’energia necessària per passar de E 1 a E 2 . </li></ul><ul><li>L’electró retorna al nivell fonamental emetent un fotó igual al anterior i que ve donat per: </li></ul><ul><ul><li>E 1 – E 2 = h .  </li></ul></ul><ul><li>Si la transició fos entre E 3  E 1 , hi ha dos possibilitats com les que mostra la imatge. </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Per què el model atòmic de Bohr no és vàlid? </li></ul><ul><li>El model de Bohr és capaç d’interpretar les ratlles de l’espectre de l’àtom d’hidrogen (1 electró), però no la dels altres àtoms. </li></ul><ul><li>Al apareixer expectrògrafs de poder resolutiu més gran es va observar com les línies espectrals estaven realment formades per altres línies més fines corresponents a valors de longitud d’ona molt semblants. </li></ul><ul><li>Efecte Zeeman: si se sotmetia els àtoms a camps magnètics apareixien noves línies espectrals. Per que?.. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Veure fig 7.8 pg 249 llibre </li></ul><ul><li>Quina conclusió podem treure? </li></ul><ul><li>Hi ha diferents lleis en funció de la velocitat (m/s) i la distància(m) </li></ul><ul><ul><li>Per velocitats inferiors a 10 4 m/s i distancies superiors a 10 -6 m són vàlides les lleis de Newton (Mecànica Clàsica) </li></ul></ul><ul><ul><li>Per velocitats molt elevades és necessari aplicar les lleis de la Mecànica Relativista (Albert Einstein) </li></ul></ul><ul><ul><li>Per distàncies molt petites és necessari aplicar la Mecànica Quàntica </li></ul></ul><ul><li>Objectiu: trobar la GUT (Great Unified Theory) una única teòria vàlida per qualsevol distància i velocitat. </li></ul>7.4 Model actual de l’àtom. Model quàntic d’orbitals
 32. 34. <ul><li>A. Hipòtesi de De Broglie: </li></ul><ul><li>Durant l’inici del segle XX el món científic també volia definir què era la llum ? </li></ul><ul><ul><li>* Hi havia experiments i científics que consideraven la llum una ona </li></ul></ul><ul><ul><li>* Hi havia d’altres que consideraven la llum una partícula (fotons) </li></ul></ul><ul><ul><li>* La conclusió final a la qual es va arribar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ La llum està formada per una sèrie de partícules (fotons) que es desplacen en forma d’ona electromagnètica”. Es a dir la llum té una qualitat dual: ona-partícula </li></ul></ul></ul><ul><li>Al 1924 De Broglie planteja una Tesis revolucionaria: </li></ul><ul><ul><li>* si la llum es comportava com una ona que té partícules associades (fotons) perquè no tota partícula ha de tenir també una ona associada? </li></ul></ul><ul><ul><li>* es a dir qualsevol partícula en moviment té una ona associada, la longitud d’ona de la qual està relacionada amb la massa i la velocitat que té la partícula. </li></ul></ul>
 33. 35. <ul><li>B. Principi d’incertesa de Heisenberg: </li></ul><ul><li>Al 1927 presenta una model matemàtic que dona resposta a les deficiències del model de Bohr. </li></ul><ul><li>Un dels punts més sorprenents del nou model és el principi d’incertesa: </li></ul><ul><ul><li>Al utilitzar la Mecànica Quàntica i aplicar-la als electrons s’observa que no es possible conèixer a la vegada la seva posició i la seva velocitat . </li></ul></ul><ul><ul><li>Per determinar la posició d’un electró el primer que s’ha de fer és “veure’l”, es a dir hem de fer incidir llum </li></ul></ul><ul><ul><li>Com la llum està formada per partícules, “fotons”, si aquestes reboten contra els electrons, obviament els mouran i canviaran la seva posició i la seva velocitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si acceptem el principi d’incertesa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El model de Bohr deixa de ser vàlid l’àtom ja no pot estar en una posició u òrbita definida. </li></ul></ul></ul>
 34. 36. <ul><li>C. Equació de Schorödinger: </li></ul><ul><li>Com hem vist és impossible conèixer amb exactitud la velocitat i la posició d’un electró donat que són partícules(principi incertesa) </li></ul><ul><li>I si considerem la ona que tenen associada? </li></ul><ul><ul><li>Això ho va fer Schorödinger al 1926, va aplicar les equacions matemàtiques vàlides per les ones als electrons (funcions d’ona) </li></ul></ul><ul><li>Les conseqüències d’aquesta teoria són: </li></ul><ul><ul><li>Es perd la idea de trajectòria per a l’electró. No es pot precisar on es troba. Tan sols podem parlar de zones on és més probable trobar l’electró. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les zones al voltant del nucli d’un àtom on és més probable trobar l’electró reben el nom d’orbitals. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pex podem dir que la zona més probable de trobar l’electró de l’hidrogen és a 0,53 A del seu nucli, però no sabrem mai amb certesa on és. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En resoldre les equacions matemàtiques o funcions d’ona es troba que aquests orbitals i la energia que pot tenir l’electró en ells queden determinats per 3 números, que diem quàntics . Aquests números tan sols poden tenir certs valors. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més, l’electró, té propietats magnètiques pròpies que es poden atribuir a un moviment de rotació sobre ell mateix, que rep el nom d’ espín . (4t número quàntic) També l’espin tan sols pot tenir certs valors. </li></ul></ul>
 35. 37. 7.5 Conclusins del model atòmic actual. Els nombres quàntics <ul><li>Un orbital està determinat per tres nombres quàntics: n, l i m </li></ul><ul><ul><li>A) Nombre quàntic principal (n) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu valor determina la grandaria de l’orbital , a més gran el valor de n més voluminós l’orbital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>n=1,2,3,4,5..... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>B) Nombre quàntic secundari (l) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu valor determina la forma de l’orbital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu valor depen del nombre n </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l=[0, n-1] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segons el valor de l els orbitals reben un nom determinat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l=0 orbital s </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l=1 orbital p </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l=2 orbital d </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l=3 orbital f </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>C) Nombre quàntic magnètic (m l ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu valor determina l’ orientació de l’orbital a l’espai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu valor depen de l </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>m=[-l, l] </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El nombre total d’orbitals es n 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Els orbitals es defineixen pels 3 nombres quàntics (n,l,m l ) </li></ul></ul>
 36. 38. Orbitals p Orbitals s
 37. 39. Orbitals f Orbitals d
 38. 40. <ul><li>D. Nombre quàntic d’espín (m s ) </li></ul><ul><ul><li>L’electró pot girar sobre si mateix, com es tracta d’una càrrega en moviment això crea un petit imant . </li></ul></ul><ul><ul><li>El gir ho pot fer en els dos sentits </li></ul></ul><ul><ul><li>m s pot tenir dos valors: 1/2 i -1/2 </li></ul></ul><ul><ul><li>un electró ve determinat per tant per quatre números quàntics: (n,l,m l , m s ) </li></ul></ul>
 39. 41. - Resum Històric <ul><li>-segle V a. C Demòcrit d’Abdera: filòsof atomista </li></ul><ul><li>-segle XVIII: teoria atòmica de Dalton </li></ul><ul><li>- 1897: J.J. Thomsom descobriment de l’electró </li></ul><ul><li>-1902-1904: primers models atòmics (Kelvin, Thomson, Nagakoa) </li></ul><ul><li>-1908: model atòmic de E. Rutherford i descobriment del protó </li></ul><ul><li>-1913: model atòmic de N. Bohr </li></ul><ul><li>-1932: Chandwick descobriment del neutró </li></ul><ul><li>- 1923 Compton demostra que la llum te comportament de partícula en determinades circumstàncies. </li></ul><ul><li>-1924 De Broglie proposa que les partícules elementals, com els electrons, protons i demés, també es comporten com ones en determinades circumstàncies. </li></ul><ul><li>-1925 Schrodinger desenvolupa les matemàtiques de la mecànica ondulatòria de l’electró. </li></ul><ul><li>-1925 Heisenberg inventa la formulació de la Mecànica Quàntica. </li></ul><ul><li>-1925 Pauli estableix el seu Principi d’Exclusió. </li></ul><ul><li>-1926 Schorödinger: Funcions d’ona </li></ul><ul><li>-1927 Heisenberg formula el Principi d’Indeterminació. </li></ul>

×