AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV

2,925 views
2,815 views

Published on

EDUCATIONAL PROJECT

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV

 1. 1. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>MARC GENERAL </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><li>EDUCADORS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Professionals de l’IES </li></ul><ul><li>Altres professionals fora de l’IES </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ALUMNES </li></ul><ul><li>ESPAIS </li></ul><ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>METODOLOGIA </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Activitats en espais específics </li></ul><ul><li>  Formació bàsica 7 hores </li></ul><ul><li>Formació pràctica 6 </li></ul><ul><li>Desenvolupament personal 2 hores </li></ul><ul><li>Activitats a l’aula ordinària 15 hores </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>COMPROMISOS </li></ul>
 2. 2. <ul><li>A l’aula 208 (aula oberta) </li></ul><ul><li>TUTORIA </li></ul><ul><li>LLENGUA CATALANA I LITERATURA </li></ul><ul><li>ANGLÈS </li></ul><ul><li>LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA </li></ul><ul><li>TECNOLOGIA </li></ul><ul><li>NATURALS: FÍSICA I QUÍMICA I BIOLOGIA </li></ul><ul><li>HABILITATS SOCIALS </li></ul><ul><li>Amb la resta del grup de 4C </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Ciutadania </li></ul><ul><li>Projecte de recerca </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Religió/alternativa </li></ul>
 3. 3. INTRODUCCI Ó Per als alumnes que presenten mancances en els seus aprenentatges, baix nivell d ’ autoestima i desmotivaci ó per l ’ activitat escolar i que requereixen una metodologia manipulativa , s ’ organitza a quart d ’ ESO l ’ aula oberta, concebuda com un entorn en qu è es prioritzen els criteris seg ü ents: -Fomentar el treball cooperatiu. -Utilitzar les TIC com a eina d ’ aprenentatge en totes les à rees. -Reduir el nombre de professors de manera que un mateix professor, interdisciplin à riament, imparteixi continguts de m é s d ’ una à rea. -Compartir activitats a l ’ aula espec í fica amb activitats amb el grup classe ordinari -Paticipar en activitats col · lectives: actes culturals, sortides, millores del centre... -Organitzar els aprenentatges b à sics de les diferents à rees en centres d ’ inter è s i en l ’ acompliment del projecte que se ’ n deriva.
 4. 4. <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Professionals de l’IES: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Miquel Àngel Llorenç: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Projecte de recerca i tutor de l’AO. </li></ul><ul><li>Matilde Gutiérrez: Ciències socials: habilitats socials. </li></ul><ul><li>Àngels Pérez: Matemàtiques i anglès. Bloc de l’AO i Projecte Espurna ( Kampus ). </li></ul><ul><li>Gerard Pomada: Tecnologia i Ciències naturals. </li></ul><ul><li>Àngels Fàbregas: Educació física. </li></ul><ul><li>D. Rovira: Educació èticocívica i Educació per a la ciutadania. </li></ul><ul><li>Joan Domènec (Informàtica), </li></ul><ul><li>Joan Pinyol (Religió catòlica) (Àlex Casanova i Romina Fornós). </li></ul><ul><li>Altres professionals fora de l’IES: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Responsables de les diferents empreses de l’ajuntament d’Amposta: </li></ul><ul><li>  Llar d’infants La gruneta . Pilar Monclús (directora) </li></ul><ul><li>Roseta Dámaso Suni Sánchez </li></ul><ul><ul><ul><li>Roser Duran </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Àrea de premsa: Núria de Santiago </li></ul><ul><li>Àrea noves tecnologies: Sisco Fosch </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Àrea de cultura: Maite Subirats </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Àrea d’esports: Àxel Müller </li></ul>
 5. 5. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Els alumnes de l’Aula Oberta tenen com a referència el grup classe de 4t C. Per tant, si el professorat i la Comissió d’adscripció considera que un determinat alumne no ha aprofitat el recurs se l’hi derivarà per a seguir l’ensenyament habitual i el seu lloc serà ocupat, si així es considera, per un altre alumne. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’AO s’ha de presentar com una oportunitat per a millorar els aprenentatges dels alumnes i assolir les competències bàsiques, i per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar el recurs que se’ls ofereix. Pel seu caràcter obert, els alumnes han de poder-s’hi incorporar en qualsevol moment del curs, i també en qualsevol moment del curs s’ha de poder decidir la reincorporació a l’aula ordinària. </li></ul><ul><li>La relació dels alumnes les empreses és la següent: </li></ul><ul><li>Alexander Casanova </li></ul><ul><li>Pau Espuny </li></ul><ul><li>Romina Fornós </li></ul><ul><li>Idoia Llambrich </li></ul><ul><li>Ivan Martínez </li></ul><ul><li>Andrea Northia </li></ul><ul><li>Joan Marc Vidal </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Noves tecnologies </li></ul><ul><li>Àrea d’esports </li></ul><ul><li>La Gruneta (Llar d’infants) </li></ul><ul><li>La Gruneta (Llar d’infants) </li></ul><ul><li>Àrea de cultura </li></ul><ul><li>La Gruneta (Llar d’infants) </li></ul><ul><li>Àrea de cultura </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ESPAIS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-L’Aula Oberta de quart d’ESO està ubicada a l’aula 208. Disposa de quatre ordinadors multimèdia connectats a internet, d’una impressora i d’un escàner. Aquesta dotació permet la implementació de la metodologia exposada més avall sempre que el nombre d’alumnes giri al voltant de 10. </li></ul><ul><li>-Gimnàs i pistes d’esports. </li></ul><ul><li>-Aules de les matèries optatives i del projecte de recerca. </li></ul><ul><li>-Diferents dependències municipals: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>LA Gruneta </li></ul><ul><li>Oficina de les regidories de mitjans de comunicació, cultura i educació </li></ul><ul><li>Piscina municipal </li></ul><ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Establir relacions personals positives. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Incrementar el nivell d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les espectatives de futur de l’alumnat. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Assolir els aprenentatges necessaris per a obtenir el graduat en educació secundària. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. <ul><li>METODOLOGIA </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pel que fa a la metodologia, s’ha de donar prioritat als aspectes següents: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Treball global de continguts de diferents àrees (propiciat per aqueixa estructuració de continguts). </li></ul><ul><li>-Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, recerca d’informació, projectes individuals i de grup... </li></ul><ul><li>-Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics... </li></ul><ul><li>-Incorporació de les TIC com a eina ordinària en les diferents àrees. </li></ul><ul><li>-Combinació del treball individual (necessitats individuals) amb el treball en grup (hàbits de socialització). </li></ul><ul><li>-Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne. </li></ul><ul><li>-Diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació: exercicis autocorrectius, correcció col·lectiva, coavaluació, exposicions individuals i col·lectives, proves... </li></ul><ul><li>-Activitats manipuladores relacionades amb la tecnologia, activitats tipus taller... </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ACTIVITATS A L’AULA OBERTA (AULA 208) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Formació bàsica: 15 hores </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Treball de continguts de les àrees de llengües (català, castellà i anglès), matemàtiques, ciències naturals. </li></ul><ul><li>-Gestió del bloc de l’aula oberta i participació al Kampus del projecte Espurna on realitzaran les activitats interdisciplinàries proposades. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ACTIVITATS EN ALTRES ESPAIS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>AULA 108: Desenvolupament personal (Habilitats socials): 2 hores </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Dinàmica de grup: relació, compromís, afectivitat, resolució de conflictes... </li></ul><ul><li>-Treball de valors, competències i habilitats socials: comunicació, capacitat assertiva, autoestima, respecte, tolerància, negociació, emotivitat... </li></ul><ul><li>-Orientació escolar: seguiment i valoració de les activitats i dels progressos dels alumnes, orientació personal, acadèmica i professional... </li></ul><ul><li>-Orientació laboral: recerca de feina, recursos de l’entorn, drets i deures dels treballadors, compleció de formularis... </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>AULES ORDINÀRIES: 7 hores </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Participació en les sessions d’educació física (GIMNÀS), optatives, religió, alternativa, educació eticocívica i crèdit de recerca. (AULA100) </li></ul><ul><li>-Participació en activitats col·lectives: actes culturals, sortides... </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ESPAIS MUNICIPALS: Formació pràctica: 6 hores </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>-Formació pràctica (6 hores) a diferents empreses proposades per la regidoria d’educació de l’ajuntament d’Amposta, segons el conveni signat (v. annexos) El seguiment d’aquestes activitats el farà el tutor de l’AO, d’acord amb els documents que adjuntem als annexos. Aquesta formació pràctica forma part del currículum de l’alumnat i es tindrà em compte com una àrea més a l’hora de decidir si obtenen el graduat en ESO o no. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 8. <ul><li>  </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>COMPROMISOS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’avaluació de l’alumnat AO s’ha de desenvolupar en el marc de les sessions de la junta d’avaluació del grup ordinari. El professorat de l’AO haurà d’informar el professorat de l’aula ordinària de les activitats desenvolupades a l’AO, i el professorat de l’aula ordinària (optatives, educació física, crèdit de recerca, religió, alternativa i educació eticocívica) haurà d’aportar la informació en relació a les activitats que els alumnes de l’AO desenvolupen amb el seu grup classe. </li></ul><ul><li>El professorat de l’AO ha de fer un seguiment individual de l’activitat de cadascun dels alumnes en aquest espai i disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. </li></ul><ul><li>L’autoavaluació per part dels mateixos alumnes ha de ser clau, atès el compromís establert pels alumnes en relació amb la seua participació a l’AO com una oportunitat per a la millora dels seus aprenentatges i l’assoliment de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Els pares dels alumnes de l’aula oberta han de signar el contracte pedagògic que autoritza l’adaptació curricular i les sortides per a les pràctiques a l’empresa. (v annexos) </li></ul><ul><li>Els alumnes han d’omplir un diari setmanal de la seua estada a l’empresa. (v. annexos) </li></ul><ul><li>Els responsables de l’empresa han d’emplenar una fitxa de control que el tutor de l’AO recollirà periòdicament. (v. annexos) </li></ul><ul><li>El tutor de l’AO lliurarà al responsable de l’empresa un protocol d’actuació en cas d’urgències mèdiques de l’alumnat en hores de pràctiques. (v. annexos) </li></ul><ul><li>L’Ajuntament d’Amposta i l’IES Ramon Berenguer estendran un diploma de reconeixement de les pràctiques realitzades. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 9. 9.
 10. 10. Alex i JM 06 octubre 2008 mates No hi ha comentaris Hola som Alex i JM avui hem fet el gráfic del total de les medalles en les olimpiades de l’any 2004 i 2008, el que ha guanyat més medalles al 2004 ès Estats Units i a l’any 2008 tambè. Ens a cridat l’atenció del Japó que va perdre . E ls jocs olimpics d’atenes 04 i beijing 08 medalles de plata “Andrea i Ivan” 06 octubre 2008 mates No hi ha comentaris Hem fet un graf entre el països que van guanyar medalles de plata entre les olimpiades d’ Atenes del 2004 y les olimpiades de Beijing 2008 Estats Units va guanyar més a les olimpiades d’Atenes al 2004. la Xina va guanyar en aquestes olimpiades Beijing 2008. Rùssia va guanyar més medalles a les olimpiades  d’Atenes 2004. Austràlia va guanyar a les olimpiades d’Atenes 2004. Japó va guanyar més medalles en aquestes olimpiades Beijing 2008.
 11. 11.
 12. 12. Cristina Salguero Enhorabona Cristina!                                               
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. <ul><li>DIARI DE LES PR À CTIQUES </li></ul><ul><li>DESCRIPCI Ó DE LES TASQUES REALITZADES </li></ul><ul><li>CURS 2008/09 </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Alumne: . </li></ul><ul><li>Mes: __________________________ Setmana: __________________________ </li></ul><ul><li>  Dilluns: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Dimarts: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Dimecres: </li></ul>
 16. 16. Carnets      
 17. 17. <ul><li> </li></ul>
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. <ul><li>CONTRACTE PEDAGÒGIC: </li></ul><ul><li>Puntualitat </li></ul><ul><li>Conducta </li></ul><ul><li>Responsabilitat </li></ul><ul><li>Autoexigència </li></ul><ul><li>Pràctiques </li></ul><ul><li>Preparar per a cicles </li></ul>
 23. 23. <ul><li>CURS 2006-2007 </li></ul><ul><li>8 Alumnes </li></ul><ul><li>8 acreditacions </li></ul><ul><li>7 matriculats a cicles </li></ul><ul><li>1 mercat de treball </li></ul><ul><li>6 cursant 2 any de cicles </li></ul><ul><li>1 mercat de treball en no superar el 1r any de cicle </li></ul><ul><li>CURS 2006-2007 </li></ul><ul><li>8 Alumnes </li></ul><ul><li>8 acreditacions </li></ul><ul><li>7 matriculats a cicles </li></ul><ul><li>1 mercat de treball </li></ul><ul><li>6 cursant 2 any de cicles </li></ul><ul><li>1 mercat de treball en no superar el 1r any de cicle </li></ul>

×