Infotehnoloogiavõrgustik

982 views
959 views

Published on

Infotehnoloogiavõrgustiku ettekanne e-Ülikooli sügisseminaril

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infotehnoloogiavõrgustik

 1. 1. IT võrgustiku tegevus 2006.aastal Ettekande autorid: Viive Karusion Heikki Eljas Tiina Kasuk
 2. 2. Võrgustiku liikmed seisuga 04.09.2006 <ul><li>Kokku 66 liiget 32 õppeasutusest, </li></ul><ul><li>Aktiivseid liikmeid 28 </li></ul><ul><ul><li>Aktiivne liige – suhtleb listis, osaleb võrgustiku koosolekutel ja muus tegevuses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivsete liikmete hulgas 17 haridustehnoloogi </li></ul></ul>
 3. 3. Suhtlemine võrgustikus <ul><li>Koosolekud ja muud kokkusaamised </li></ul><ul><li>Kutsekoolide IT õpetajate list: </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Elektronpost </li></ul><ul><li>Skype </li></ul><ul><li>Foorum </li></ul><ul><ul><li>Katsetasime, ei kasutata. </li></ul></ul>
 4. 4. Võrgustiku kodulehekülg <ul><li>Info liikmete ja tegevuse kohta. </li></ul><ul><li>Aadress: </li></ul><ul><li>http://iva.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/it/index_html </li></ul><ul><li>Valikutee linkide abil: </li></ul><ul><li>e-VÕTI – alamprojektid – temaatilised võrgustikud – loodud temaatilistest võrgustikest lähemalt – infotehnoloogia </li></ul>
 5. 5. Võrgustikuga liitumine <ul><li>Koordinaator </li></ul><ul><li>Tiina Kasuk – Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli haridustehnoloog </li></ul><ul><li>Liitumiseks saatke meil aadressile [email_address] </li></ul>
 6. 6. Võrgustiku koosolekud: <ul><li>3. märtsil Paides (25) </li></ul><ul><li>18. aprillil Tallinna Majanduskoolis (18) 1.-2. juunil Nelijärvel (29) </li></ul><ul><li>25. augustil Pärnus (13) </li></ul><ul><li>14. oktoobril Tallinnas Sisekaitse- akadeemias ( 15 ) </li></ul>
 7. 7. Motiivid võrgustikus osalemiseks <ul><li>Tutvuda teiste koolide kogemustega. </li></ul><ul><li>Luua sidemeid ja teha koostööd. </li></ul><ul><li>Saada ideid ja toetust oma e-kursuse loomiseks. </li></ul><ul><li>Luua koostöökursusi. </li></ul><ul><li>Saada ise targemaks. </li></ul><ul><li>Ühtlustada IT õpetamise taset. </li></ul>
 8. 8. Probleemid, ootused. <ul><li>Mitteosalemise põhjused: </li></ul><ul><ul><li>IT spetsialistide suur hõivatus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajapuudus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaugus. </li></ul></ul><ul><li>Ootused võrgustikule: </li></ul><ul><ul><li>Koolitus </li></ul></ul>
 9. 9. 2006. aasta taotlused <ul><li>Kokku 51 kursust 92,5AP ulatuses, </li></ul><ul><li>10 õpiobjekti. </li></ul><ul><li>Võrgustik keskendus kursustele </li></ul><ul><li>Moodustati 9 töörühma, mille ülesandeks oli </li></ul><ul><ul><li>taotluste esitajate omavaheline suhtlemine, </li></ul></ul><ul><ul><li>ühiskursuste loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>üksteise abistamine. </li></ul></ul>
 10. 10. IT võrgustiku töörühmad <ul><ul><li>Programmeerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Andmeturve </li></ul></ul><ul><ul><li>Võrguhaldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Veebitehnoloogiad </li></ul></ul><ul><ul><li>Infosüsteemid </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvutiõpetus </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvutigraafika </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvutite riistvara </li></ul></ul><ul><ul><li>Eriala toetavad ained </li></ul></ul>
 11. 11. Töö tulemuslikkus (valminud kursused) - 1 (10 AP) Eriala toetavad ained 1 kursus 3 (4 AP) Arvutite riistvara 2 kursust 3 (4 AP) Arvutigraafika 5 kursust 18 (27,5 AP) Arvutiõpetus - 4 (8 AP) Infosüsteemid 3 kursust 7 (12 AP) Veebitehnoloogiad 1 kursus 3 (4 AP) Võrguhaldus 1 kursus 3 (4 AP) Andmeturve 4 kursust 9 (18 AP) Programmeerimine Valminud Taotlusi Töörühm
 12. 12. Koostöökursused <ul><li>Kaks ühiskursust: </li></ul><ul><ul><li>Arvutigraafika </li></ul></ul><ul><ul><li>Andmeturve – kursus ei valminud koostöökursusena </li></ul></ul>
 13. 13. Takistused koostöökursuste loomisel <ul><li>Ainekavad ei kattu. </li></ul><ul><li>Inimesed ei sobi omavahel. </li></ul><ul><li>Õpetamise keel on erinev. </li></ul><ul><li>Õpetajate lähenemine õpetatavale materjalile on erinev. </li></ul><ul><li>Soov oma esimest e-kursust üksi teha. </li></ul>
 14. 14. EUCIP’i ja AO kursuste arutelu <ul><li>Aeg: 2.mail 2006 </li></ul><ul><ul><li>audiosild Tartu ja Võruga. </li></ul></ul><ul><li>Koht: Tallinn, EITSA </li></ul><ul><li>Osalejad: EITS’i ja IT võrgustiku esindajad </li></ul><ul><li>Lähenemine kursustele erinev: </li></ul><ul><ul><li>EUCIP’i kursused – IT eriala lõpueksamiteks valmistumiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>AO materjale sisaldavad e-kursused –õppetöös kasutamiseks vastavalt kooli õppekavale. </li></ul></ul>
 15. 15. EUCIP’i ja AO kursuste arutelu (järg) <ul><li>Otsustati, et </li></ul><ul><li>ei hakata takistama AO-teemaliste kursuste loomist vältimaks õpetajate loobumist kursuste tegemisest. </li></ul>
 16. 16. Mida on vaja teada? <ul><li>Õppijate võimalused ja valmisolek e-kursustel osalemiseks. </li></ul><ul><li>Õpetajate valmisolek e-kursuste loomiseks. </li></ul><ul><li>E-õppe vajadus erialade lõikes. </li></ul><ul><li>Tunni läbiviimiseks vajalikud seadmed. </li></ul><ul><li>E-õppe kogemus, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. </li></ul>
 17. 17. Võrgustiku muud tegevused <ul><li>Omavahelise teabe ja oskuste vahetamine </li></ul><ul><ul><li>oli põhiteemaks Pärnu koosolekul. </li></ul></ul><ul><ul><li>võrgustiku liikmetel on juba teadmisi ja kogemusi, mida jagada. </li></ul></ul>
 18. 18. IT võrgustiku roll teiste võrgustike hulgas <ul><li>IT võrgustik on olnud ideede andjaks teistele võrgustikele. </li></ul><ul><li>Põhjus: </li></ul><ul><ul><li>paljud haridustehnoloogid osalevad mitme võrgustiku töös. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulemus: </li></ul></ul><ul><ul><li>mitmed algatused saavad oma võrgustikust laiema kandepinna </li></ul></ul>
 19. 19. Küsitlus õpilaste valmisolekust e-õppeks <ul><li>Aeg: 2006.a september </li></ul><ul><li>Sihtgrupp: e-VÕTI projektis osalevate õppeasutuste esmakursuslased </li></ul><ul><li>Kasutatav vahend: küsimustik e-formularis </li></ul><ul><li>Kokku esitati 14 küsimust ja neile vastas </li></ul><ul><li>996 esmakursuslast 23 koolist, neist </li></ul><ul><li>- põhikooli baasil 491 õpilast, </li></ul><ul><li>- gümnaasiumi baasil 505 õpilast/üliõpilast. </li></ul>
 20. 20. Arvuti ja interneti kasutamise võimalused (% vastanute koguarvust)
 21. 21. Kasutab reaalajas toimivaid suhtluskanaleid - MSN, ICQ, Skype jne. (% vastanute koguarvust)
 22. 22. Arvuti kasutamise aeg päevas (% vastanute koguarvust)
 23. 23. Järeldused küsitlusest <ul><li>Enamus õpilasi/üliõpilasi on valmis osalemiseks e-õppes. </li></ul><ul><li>Enamusel õppuritest on olemas interneti kasutamise võimalus väljaspool kooli. </li></ul>
 24. 24. IT võrgustiku ettepanekud e-õppe läbiviimiseks <ul><li>Pakkuda õpilastele vajalikku õpetust ja tuge – haridustehnoloogi konsultatsioonid, tuutorid jne. </li></ul><ul><li>Mitte luua 100% veebipõhiseid kursusi. </li></ul>
 25. 25. Tänan tähelepanu eest!

×