Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie

on

 • 1,501 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,501
Views on SlideShare
1,501
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Key note presentatie 27 januari 2011 motivatie en metacognitie Presentation Transcript

 • Motivatie, metacognitie en individuele verschillen
  Thea Peetsma
  Key note presentatie 27 januari 2011
 • Presentatie
  Inleiding
  Motivatoren voor leren: doelen, verwachtingen, welbevinden – leercontext
  Ontwikkeling van motivatie
  Metacognitie en leren: toepassing metacognitieve strategieën en (zelfgereguleerd) leren
  Zelfregulatie
  Beïnvloeding van motivatie en leren via onderwijsconcept, instructie en individuele gesprekken
 • Motivatie om te leren
  Motivatie is een breed begrip – vanouds ging het over de motivatie om verschillende behoeften te bevredigen of een doel te bereiken (verwachting x waarde theorie) – nog steeds maar nu meer complex
  In dit college gaat het om motivatie in de context van een opleiding: motivatie voor doelgericht leergedrag
 • Motivatoren voor leren
  Nagestreefde doelen
  Verwachtingen  Leren
  Welbevinden
  Rekening houden met context van een school / opleiding en de bredere sociale en maatschappelijke context
 • Nagestreefde doelen
  Doeltheorie (leer- en prestatiedoelen met vermijdingsoriëntatie of toenaderingsoriëntatie)
  Intrinsieke versus extrinsieke motivatie (vanwege beloning of vermijding van straf)
  Stadia van extrinsieke motivatie ((steeds meer interne controle (ident. of intergr.) door de lerende))
  Tijdsdimensie – toekomstperspectief (effectiever indien er meer interne controle is en meer relatie tussen huidige taak en toekomstige doel)
 • Intrinsieke motivatie en basisbehoeften
  Autonomie - betekenis voor instructie?
  Competentie – betekenis voor instructie?
  Verbondenheid - betekenis voor onderwijsconcept?
 • Verwachtingen
  Zelfvertrouwen: verwachting de gevraagde prestatie te kunnen leveren (self-efficacy –goede voorspeller van prestatie – nog betere indien vakspecifiek onderzocht)
  Zelfbeeld op verschillende domeinen (school, sociale relaties, etc.)(academisch zelfbeeld een goede voorspellen van inzet voor school, ook sociaal zelfbeeld)
 • Welbevinden
  Welbevinden tijdens de uitvoering van een taak (afleiding van uitvoering van de taak)
  Welbevinden met leraren of medeleerlingen
  Thuissituatie van de leerling kan hieraan worden toegevoegd
 • Ontwikkeling begrip motivatie
  Motivatie ging veelal over de lerende (doelen, verwachtingen en soms gevoelens / welbevinden van de lerende)
  Recent wordt meer de leerling in interactie met de omgeving beschouwd (verwachtingen van ouders onderzoek naar instructiewijze, onderwijsconcept)
 • Gemotiveerd leren
  Intentioneel leren
  Ontwikkeling van inzet bij het leren en presteren
  Mogelijke oorzaken van de ontwikkeling van leren en presteren tijdens de adolescentie (person-environment fit – Eccles / ontwikkeling toekomstperspectieven op verschillende levensdomeinen (school vs vrije tijd) tijdens adolescentie)
 • Ontwikkeling van motivatie en leren
  Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken geen onderscheid in inzet en begaafdheid bij de uitvoering van een taak
  Vanaf ongeveer 11 jaar ontwikkelen leerlingen een realistisch tijdsperspectief (onderscheid in korte en lange termijn doelen)
  Tijdens adolescentie gaan de verwachtingen en doelen van leerlingen meer overeenstemmen, meer verband tussen motivatie en gedrag
  Vrienden worden belangrijker
  Afname van motivatie en inzet over de schoolperiode
 • Motivatoren en leren:
 • Metacognitie
  Metacognitieve kennis (dat, hoe, wanneer, waar), ervaring en vaardigheid (toepassing metacognitieve strategie)
  Ontwikkeling gaat langzaam over de schoolperiode (vanaf 5-6 jaar)
 • Metacognitie en motivatie om te leren
  Nagestreefde doelen
  Verwachtingen  ME  Leren
  Welbevinden
  ME: metacognitieve ervaring
 • Kenmerken SRL (zelfgereguleerd leren)
  Actieve rol lerende
  Cyclische activiteit / proces
  Intentioneel / volition
  Leren in context
 • Modellen SRL (zelfregulatie)
  Aanpassen en reguleren van cognitie, motivatie en gedrag
  Doelgericht – proces (product- en procesdoelen)
  Monitoren van progressie
 • Zelfregulatie - basis
  Nagestreefde doelen
  Verwachtingen  X  Leren
  Welbevinden
  X: ME, leerstrategie, monitoren, etc.
 • Metacognitie breder ingezet in zelfregulatie
  Nagestreefde doelen
  Verwachtingen  ME  Leren (MS)
  Welbevinden
  Leren kan bijvoorbeeld bestaan uit toepassen metacognitieve
  strategieën, uitstellen van beloning of inzet voor leren.
 • Individuele verschillen
  Kenmerken van de leerling, zoals doelen, zelfvertrouwen en welbevinden in de leeromgeving
  Leercapaciteit van de leerling
  Achtergrondkenmerken leerlingen, o.a. sekse, ses en etnische achtergrond
 • Beïnvloeding van motivatie en leren
  Beïnvloeding via onderwijsconcept
  Beïnvloeding via instructiewijze
  Beïnvloeding via gesprekken met individuele leerlingen
 • Uitgangspunten van het nieuwe leren
  Aandacht voor zelfregulatie en metacognitie
  Ruimte voor zelfverantwoordelijk leren
  Leren in een authentieke leeromgeving
  Leren als een sociale activiteit
  Leren met ict
  Gebruik van nieuwe beoordelingsmethodieken
 • Uitgangspunt: Aandacht voor zelfregulatie en metacognitie
  Wetenschappelijke evidentie
  Voldoende overtuigende empirische bewijsvoering dat het gaat om effectieve instructievariabelen
  Nog onvoldoende bekend welke instructiecomponenten het meest werkzaam zijn en of deze voor uiteenlopende leeftijdsgroepen hetzelfde effect hebben
 • Uitgangspunt: Ruimte voor zelfverantwoordelijk leren
  Wetenschappelijke evidentie
  Volledig onbegeleid leren zonder enige vorm van begeleiding blijkt niet erg effectief
  Zelfverantwoordelijk leren waarbij tevens begeleiding wordt gegeven in de vorm van instructie of nadere ondersteuning laat goede resultaten zien
  Leerlingen hebben zelf een voorkeur voor constructivistisch onderwijs waarin de docent begeleider en stimulator is
  Leerlingen verschillen in de mate waarin ze behoefte hebben aan externe sturing
  Vraag blijft of zelfverantwoordelijk leren voor elke leerling even geschikt en effectief is
 • Uitgangspunt: Leren in een authentieke leeromgeving
  Wetenschappelijke evidentie
  Vanuit onderzoek nog geen overtuigende onderbouwing dat authentiek leren leidt tot betere prestaties
  Er is weinig bekend over de condities waaronder transfer van het geleerde naar nieuwe contexten plaatsvindt
 • Uitgangspunt: Leren als een sociale activiteit
  Wetenschappelijke evidentie
  Aanwijzingen dat samenwerkend leren in sommige situaties is te prefereren boven individueel leren
  Veel vragen over de optimale condities voor samenwerkend leren
  Vraag blijft of samenwerkend leren voor alle leerlingen even geschikt en efficiënt is
 • Coöperatief leren
  Positieve onderlinge afhankelijkheid
  Individuele verantwoordelijkheid
  Promotive interaction: groepsleden die elkaar stimuleren
  Goed gebruik van sociale vaardigheden
  Group processing: Processen die een rol spelen binnen de groep en de reflectie daarop
  Effecten gevonden op resultaten en motivatie
 • Uitgangspunt: Leren met ict
  Wetenschappelijke evidentie
  Computers en software in de klas leidt niet zondermeer tot effectiever onderwijs
  Veel mogelijkheden om onderwijs aantrekkelijker te maken en plaats- en tijdsongebonden aan te bieden
 • Uitgangspunt: Gebruik van nieuwe beoordelingsmethodieken
  Wetenschappelijke evidentie
  Veel onderzoek naar functie en vorm van portfolio’s
  Weinig onderzoek naar de relatie tussen portfoliogebruik en leeropbrengsten
 • Onderwijspraktijk - instructiewijze
  Procesgerichte instructie -
  Aansluiting bij belevingswereld van de leerling +
  Samenwerkend leren +
  Differentiatie in de klas -
 • In gesprek met de leerling
  Indirecte beïnvloeding
  (inleven in rol, advies aan medeleerling, dan leerling zelf)
  Parallel met gesprekken die mentoren voeren
  Mogelijke selves in de toekomst
  Internalisering van doelen in de (verre) toekomst
 • Toekomstperspectieven
  Attitude ten opzichte van een levensterrein op de lange of korte termijn in de toekomst
  Levensterreinen: school & loopbaan (+) en vrije tijd (/-)
  Attitude:
  (1) cognitie (verwachting en kennis)
  (2) gedragsintenties
  (3) affectie
 • Componenten: affectie, cognitie en intentie
  Cognitieve component bestaat uit ideeën of verwachtingen ten opzichte van de toekomst op een levensterrein en uit de kennis van de persoonlijke en sociale werkelijkheid over dat levensterrein.
  Affectieve componenten worden geïnterpreteerd als een uitdrukking van de gevoelens of affectie ten opzichte van een levensterrein in de toekomst. Een leerling kan het prettig vinden om te fantaseren over een toekomstige baan.
  Intentionele component heeft betrekking op het gedrag van de leerling en de relatie tussen huidig gedrag en de toekomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitstellen van leuke dingen om eerst het huiswerk te maken (academic delay of gratification).
 • Possible selves - realisatie
  Plausibele and realistische strategieën
  Balans in wat gedaan moet worden en wat vermeden
  Belang hechten aan het possible selve
  Kleine stappen
 • Kenmerken beïnvloeding
  Vier kenmerken komen steeds terug:
  Affectief
  Cognitief
  Gedragsintentie
  Vermijding
 • Toekomst in muziek
  Denk je eens in dat je op een muziekclub, een gitaarclub, zit. Aan het eind van het jaar is er een eerste selectie voor toelating tot een muziekschool over ruim twee jaar.
  Je kan aardig gitaarspelen en je weet dat je moet oefenen om nog beter te kunnen spelen.
  Je droomt veel en graag over gitaarspelen, want dan voel jij je prettig. Je vindt het ook fijn om te spelen.
  Je eerste plan is het overleven van de eerste selectie van de leerlingen die over een paar jaar kunnen worden toegelaten tot de muziekschool en daarna wil je worden toegelaten als leerling op die muziekschool. Niet alleen wil je daarvoor oefenen met gitaarspelen, maar je stelt samen met de muziekleraar een oefenprogramma op speciaal voor jou.
  Beschrijf wat je nu dit jaar en de komende jaren doet, waarom je dit doet en hoe jij je daarbij voelt.
 • Toekomst in hoogspringen
  Denk je eens in dat je op een sportclub, een atletiekclub, zit. Aan het eind van het jaar is er een eerste selectie voor kampioenschappen hoogspringen over ruim twee jaar.
  Je kan hoog springen en je weet dat je moet oefenen om nog hoger te kunnen springen.
  Je droomt veel en graag over hoogspringen, want dan voel jij je prettig. Je vindt het ook fijn om te springen.
  Je eerste plan is het overleven van de eerste selectie van de deelnemers aan de kampioenschappen over een paar jaar en daarna wil je een goed figuur slaan bij de kampioenschappen. Niet alleen wil je daarvoor oefenen met hoogspringen, maar je stelt samen met de clubtrainer een trainingsprogramma op speciaal voor jou.
  Beschrijf wat je nu dit jaar en de komende jaren doet, waarom je dit doet en hoe jij je daarbij voelt.
 • Advies aan medeleerling
  Faalangstige medeleerling
  Overmoedige medeleerling
 • Leerling zelf
  Herkent de leerling zich in de besproken medeleerling?
  Hoe het gaat op school met leren en sociaal?
  Plannen voor de toekomst?
 • Lopend onderzoek
  Onderzoeken naar de ontwikkeling van motivatie en leren tijdens de laatste jaren basisonderwijs en de eerste jaren voortgezet onderwijs
  Onderzoek naar effecten innovatieve leerconcepten
  Onderzoek naar individuele interventies in eerste jaren voortgezet onderwijs en binnenkort in mbo
 • Literatuur
  Efklides, A. (2006). Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell us about the learning process? Educational Research Review, 1, 3-14.
  Lens, W., Simons, J., & Dewitte, S. (2001). Student motivation and self-regulation as a function of future time perspective and perceived instrumentality. In S. Volet & S.Järvelä (Eds.), Motivation in learning contexts: Theoretical advances and methodological implications (pp. 233-248). New York: Pergamon.
  Oostdam, R., Peetsma, T. & Blok, H. (2007). Het nieuwe leren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 • Literatuur (vervolg)
  Peetsma, T. T. D. , Hascher, T., Van der Veen, I., & Roede, E. (2005). Relations between adolescents’ self-evalutions, time perspectives, motivation for school and their achievement in different coutries and at different ages. European Journal of Psychology of Education, 20(3), 209-225.
  Peetsma, T., & Van der Veen, I. (2009). Influencing students’ motivation for school; the case for first-year students in the Netherlands in the lowest level of secondary school. In M. Wosnitza, S.A. Karabenick, A. Efkllides & P. Nenniger (Eds) Contempory Motivation Research: From Global to local Perspectives (pp. 299- 320). Göttingen / Bern / Toronto / Cambridge: Hogrefe.
  Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16, 385-407.
 • Literatuur (vervolg)
  Puustinen, M. & Pulkkinen, L. (2001). Models of self-regulated learning: a review. Scandinavian Journal of Educational Review, 45(3), 269-286.
  Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
  Schunk, D.H. Learning Theories: An educational perspective (fifth edition). (pp. 116-125, 184-190, 356-359, 452-459, 465-504, 503-505). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  Thoonen, E., Sleegers, P., Peetsma, T., & Oort, F. (2011, in press). Can teachers motivate students to learn? Educational Studies,
  Van der Veen, I. & Peetsma, T. T. D. (2009). The development in self –regulated learning behaviour of first-year students in the lowest level of secondary school in the Netherlands. Learning and Individual Differences, 19, 34-46.
 • Hartelijk dank voor uw aandacht!
  T.T.D.Peetsma@uva.nl