Resultaat workshop AMSTA

468 views
412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resultaat workshop AMSTA

 1. 1. Doelstelling  Amsterdam   In  2025  is   iedere  Amsterdammer     in  staat  om  zelf  de  regie  te  voeren  over  zijn  of  haar  zorg  
 2. 2. De  Zorg  in  2025  •  Belangrijkste  trends  voor  de  ouderenzorg  •  Beelden  hoe  de  zorg  er  in  2025  uit  zal  zien  •  Wat  zijn  de  prioriteiten  voor  de  komende   jaren  •  Met  mensen  met  veel  ervaring  in  de  zorg!  
 3. 3. Belangrijkste  trends  •  Wat  zijn  de  belangrijkste  trends  de  komende   10+  jaar  voor  de  ouderenzorg?  •  1  trend  per  brieEe  +  voorbeeld  waar  het  naar   leid  •  Duidelijk  schrijven!  •  Straks  clusteren,  prioriteren  
 4. 4. Technologie  •  Gebruik  sociale  media  wordt  als  de  huidige  telefoon  •  Toename  contact  via  technologie;  afname  contact  face  to  face  >  Hoe  gaat   het  echt  met  iemand  •  Hogere  eisen  aan  techniek  (het  mag  niet  misgaan)  •  Kwaliteit  materiaal  •  Budget  (Bezuinigingen)  •  Oudere  van  de  toekomst  is  steeds  meer  eigen  met  technologie  •  Internet,  MSN,  Facebook  •  DomoUca  technologie  beschikbaar,  langer  zelfstandig  •  Zorg  op  afstand  •  IntegraUe  ICT  zorg/werkveld  •  Externe  coaching/aanbrengen  van  structuur  vd  dag  bij  depressie,   vroegsignalering  •  Zorgvragen  en  zorgverleners  blijven  uitgangspunt  in  technologische   ontwikkeling  
 5. 5. Intramuraal/extramuraal  •  Inzet  mantelzorg,  regelt  op  hoofdlijnen  zelf,  minder  professionals  •  Langer  thuis:  toename  extramurale  zorg,  afname  van  instellingen  •  Veel  contact  thuis  met  zorgprofessional  om  zelfverzorging  te   realiseren  •  Gevoel  van  eenzaamheid  verder  terugdringen,  gedeelde  ervaringen  •  Zorg  dichtbij  door  digitalisering  •  Ontwikkeling  naar  samenwerking  professionals  en  mantelzorgers,   teruggang  naar  collecUviteit,  samenwerking  in  wijken  •  Isolement  in  de  stad  door  technologische  ontwikkeling  •  Onderwijs  
 6. 6. Onderwijs/Cultuur  •  Toename  technologie  vraagt  om  andere  medewerkers  •  De  verzorger  wordt  meer  specialist,  mantelzorger  neemt   echte  zorgtaken  over  •  Werken  met  domocaUe  vraagt  andere  zorgverleners  en   opleidingen  •  Meer  alleenstaande  ouderen,  minder  vanzelfsprekende   mantelzorg  •  Meer  alleenstaanden,  minder  sociale  controle,   vereenzaming  •  Onderwijs  speelt  in  op  technologie,  nieuwe   onderwijsconcepten  •  Zorg  op  afstand  met  cameratechnologie,  gezichts  en   emoUeherkenning  
 7. 7. Eenzaamheid  •  Mensen  gaan  eerst  zelf  informaUe  zoeken,  googlen,  nieuwe   vormen  van  informaUevoorziening  •  Meer  leren  van  onze  klanten  •  Nieuw  zorgproces  met  andere  zorginfo  •  Betere  dataverbindingen  als  wifi  •  Meer  gebruik  van  ICT  •  Tegenstelling  tussen  risicos  uitbannen  en  zelf  bepalen  door   zorgconsument  •  Formele/bureacraUsering  zorg  <>  informele  zorgvormen  •  Hervorming  gezondheidszorg:  minder  geld,  meer  zelf   betalen,  scheiding  wonen  en  zorg,  onderscheid  van  het   tehuis  vervalt  
 8. 8. PrivaUsering/Eigen  regie/Nieuwe   risico’s  •  Meer  inzeaen  van  eigen  private  middelen  •  Kennisdeling  •  Financien  ophoesten  •  Meer  anU-­‐individualisme  als  norm  •  Meer  ethiek,  keuzes  levenseinde,  meer  regie  •  Levensbeeindiging  komt  centraler,  eigen  regie  •  Inzet  op  prevenUe,  complexe  zorg  •  Toename  private  zorg  op  maat  •  KriUsche  consument  in  plaats  van  zorg  krijgende  ouderen  •  Kleinschaligheid  •  Mensen  leven  langer  >  meer  ouderen,  langer  ziek,  meer  zorg  •  Zorg  op  maat  mogelijk  door  techniek  •  PrivaUsering  in  de  zorg:  zorg/ondersteuning  die  past  bij  levensUjl  •  Ouderen  organiserne  zelf  hun  woonvormen:  bv  tehuis  voor  vegetariers  Terborg  •  Eigen  regie  wordt  belangrijker:  andere  zorgvormen  en  meer  thuiszorg  •  Meer  aandacht  voor  levenssUjl:  zorg  op  maat  •  Tweedeling  door  zorg:  zij  die  het  kunnen  betalen  zij  die  op  maat  niet  kunnen   betalen  
 9. 9. Beter  benuaen  •  Digitale  levenstafel,  tablet:  acUviteiten  aanbod   op  levensfase  •  Psycho  educaUe  familie:  gebruik  programma’s   om  te  ervaren  hoe  het  is  demenUe  te  hebben  •  In  beweging  blijven  door  middel  van  games  •  Gebruik  domoUca,  vroegsignalering,  valprevenUe  •  Virtuele  rondleidingen,  ondersteunen  bewegen  •  Toename  van  werken  met  zorgminuten  en   verantwoording  
 10. 10. Impact  •  Verandering  verpleegkunde   –  Meer  specialisaUe   –  Andere  bevoegdheden   –  Ambulant  wordt  ingewikkelder  •  Meer  vraaggericht  •  Veel  technologie  •  Zorg  en  welzijn  wordt  1  woord  •  Meer  op  diensten  dan  stenen  stapelen  •  Keuzevrijheid  van  zorgconsument  •  Klanten  organiseren  zich  zelfstandig  •  Medewerkers  nodig  die  handig  zijn  in  technologie  •  Open  technische  infrastructuren  •  Focus  op  complexe  doelgroepen  •  BuurtzorgachUge  aanpak:  decentraal  
 11. 11. Tekeningen  •  Allemaal  netwerkgericht   –  Samenwerking  met  client   –  Samenwerking  met  partners  •  Decentralere  zorg/lokaal  •  Aanvullende  diensten  gaan  leveren  •  Vraag:  client  centraal  of  experUse  centraal?  
 12. 12. Welke  start  •  Wat  zijn  de  eerste  stappen  in  de  goede   richUng  •  1  item  per  brieEe  •  Straks  clusteren  >  grote  lijn  en  eerste  stap  
 13. 13. AcUes  nu  •  Doen,  kleine  pilots:  kennis  omzeaen  in  gericht   •  Vraaggericht  werken:  voldoen  aan  de  wens  van  een   aanbod   client,  elke  client  mag  een  wens  doen  •  Blijf  proacUef  en  transparant   •  Vraag  de  client  wat  hij/zij  wil  •  Focus  op  doelgroepen   •  Discussie  nu  gaan  voeren  met  medewerkers  en  •  Zo  mogelijk  uitvoeren  door  TD   opleidingen:  bepaal  eigen  dienstenaanbod  •  Start  over  drie  jaar  1  locaUe  met  ZZP’ers   •  Werven  en  selecteren  medewerkers  voor  de  •  Cultuur  laten  draaien  om  clienaevredenheid  (en   toekomst   meten)   •  Meenemen  van  huidige  groep  mensen  in  de  te  •  Richt  een  experiment  locaUe  in  (ergo,  artsen,  zorg:   maken  stappen   andere  organisaUevormen  proberen)   •  Leid  medewerkers  op  in  de  vraagcultuur  •  Experimenteertuin  opzeaen   •  Afstemming  met  het  onderwijs  <>  prakUjk  •  Dienst  innovaUe  oprichten  >  InnovaUe  plaeorm   •  Enthousiasmeren  van  de  medewerkers  •  Van  organisaUe  denken  naar  netwerken   •  Aanpassen/verbeteren  van  infrastructuur  •  Extramuraal  omarmen,  intramuraal  ontmantelen   •  Zorg  voor  de  juiste  technologie  (tablets,  wifi)  •  Vrijwilligers  en  mantelzorg  betrekken  in  processen   •  Focus  op  integreren  technologische  mogelijkheden  •  Focus  op  client  in  tegenstelling  tot  focus  op   •  Breng  je  ICT  basisinfrastructuur  op  orde   organisaUe  •  Vraag  client  wat  hij  wil  en  roep  niet  dat  het  niet  kan  •  Van  aanbodgericht  naar  vraaggericht  
 14. 14. Grootste  boalenecks  •   Kennisgebrek  over  de  meerwaarde  van   technologie  en  zorg  •  Aanwezigheid  van  verplegend  personeel  bij   informaUe  over  zorg  en  technologie,  juist  om   de  kennis  te  vergroten  •  Afleiding  over  de  financiële  beslommeringen   en  aankomende  bezuinigingen  •  Waan  van  de  dag,  korte  termijn  blik  •  Financien  korte  termijn,  bezuinigingen  
 15. 15. Hoe  boalenecks  vermijden  •  Kennis  vergroten  rondom  het  onderwerp  zorg  en   technologie,’  •  Starten  van  een  aantal  projecten  in  de  prakUjk,   hier  door  maak  je  medewerkers  bekend  met  de   voordelen,  •  Meerdere  bijeenkomsten  zoals  laatst  en  ook   meer  bijeenkomsten  organiseren  zoals  in  de   waag.  •  Pilot  met  aansprekend  beeld  “verzorgingshuis   van  de  toekomst”  
 16. 16. Conclusies  
 17. 17. Trends  •  De  zorg  krijgt  meer  netwerk  kenmerken   –  Meer  integraUe  met  partners,  specialisaUe   –  Meer  samenwerking  met  mantelzorg   –  Meer  extramuraal  en  minder  intramuraal   –  Complexere  zorg  door  diversiteit  en  samenwerking  •  Technologie  speelt  een  grotere  rol   –  Contact  op  afstand  met  video,  ondersteuning  bij  acUviteiten   –  Gebruik  sociale  media  voor  contact/nabijheid   –  Technologie  verdwijnt  in  de  omgeving   –  De  client  neemt  zijn  eigen  technologie  mee  •  Levenseinde   –  Bewustere  omgang  met  hoe  mensen  het  leven  willen  eindigen  
 18. 18. Trends  •  Eigen  regie   –  De  client  wordt  zelfstandiger  en  veeleisender   –  Meer  maatwerk  in  samenstelling  diensten   –  Professionals  zullen  meer  ondersteunende  rol  spelen  om  eigen  regie   vorm  te  geven   –  De  client  kan  op  internet  steeds  meer  vinden  om  expert  te  worden  op   zijn  eigen  situaUe   –  Lokale  en  decentrale  zorg  gericht  op  inviduele  levenssUjl  •  Opleiding/Medewerkers   –  Nieuwe  eisen  aan  medewerkers:  klantgerichter,  technologische   vaardigheden  •  Risico’s   –  Minder  begrip  bij  mis  gaan  van  processen   –  Tweedeling  tussen  die  maatwerk  kunnen  betalen  en  die  dat  niet   kunnen  
 19. 19. Impact  •  Meer  vraaggericht  diensten  kunnen  verlenen  •  Technologie  professioneel  inbedden  in  werk  •  Makkelijk  kunnen  integreren  met  partners  •  Vrije  keuze  en  concurrenUe  op  deelgebieden  
 20. 20. AcUes  •  Starten  met  pilots  en  er  van  leren/ implementeren  •  InnovaUe  inbedden  in  organisaUe  •  Cultuur  verandering  starten  •  Structureel  klanaevredenheid/wensen  meten  en   acUe  op  nemen  •  Opleidingen  en  profielen  vaststellen  voor   “nieuwe”  medewerkers  •  Investeren  in  ICT  basisinfrastructuur  

×