Siyasi Eğilimler (Ocak 2010) Sonar

1,105 views

Published on

Sonar Araştırma şirketi tarafından 2010'un ilk ayı içerisind eyapılmış olan, Türkiye'nin son gelişmeler neticesindeki siyasi eğilimini inceleyen araştırma çalışmasının özet raporu.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Siyasi Eğilimler (Ocak 2010) Sonar

 1. 1. TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010
 2. 2. BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġTĠ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 2
 3. 3. AMAÇ  Bu çalıĢmanın ana amacı, Türk halkının, Ocak ayı itibarıyla, yaĢanan geliĢmelere bakıĢını, Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 ekonomik öngörülerini ve parti tercihlerini belirlemek ve önceki aylarda saptanmıĢ olan bulgularla son geliĢmeleri karĢılaĢtırmaktır. 3
 4. 4. YÖNTEM  AraĢtırma, kantitatif araĢtırma tekniklerinden "yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak uygulanmıĢtır.  AraĢtırma; Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, EskiĢehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerinde yapılmıĢtır. Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 15 il, 12 ilçe ve 14 köy’de gerçekleĢtirilen anketlerin, %24’ü kır özelliği taĢıyan ilçe ve köy merkezlerinde yapılmıĢtır. Saha çalıĢması 03 – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.  ÇalıĢma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kiĢilerden, yaĢ, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiĢ 3,000 kiĢi ile görüĢülerek gerçekleĢtirilmiĢtir.  Yapılan bu araĢtırmada 0,95 güvenlik sınırları içinde, hata payı +/- %1,73’dür.  Saha çalıĢmasından dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, döküm ve kodlama iĢlemleri tamamlanmıĢ, anketler bilgisayar analizine tabi tutulmuĢtur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaĢtırılmıĢ ve tabloların 4 yorumunu içeren nihai bir rapor hazırlanmıĢtır.
 5. 5. SEÇMEN SAYISI  31 Aralık 2008 itibariyle, seçmen niteliği taĢıyan Türkiye nüfusunun, yaĢ ve cinsiyet dağılımı YaĢ Cinsiyet Adet % Toplam 8 730 600 17,81% 18-24 Erkek 4 456 392 51,04% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 Kadın 4 274 208 48,96% Toplam 12 328 944 25,15% 25-34 Erkek 6 239 809 50,61% Kadın 6 089 135 49,39% Toplam 10 070 734 20,55% 35-44 Erkek 5 078 647 50,43% Kadın 4 992 087 49,57% Toplam 7 927 348 16,17% 45-54 Erkek 3 978 009 50,18% Kadın 3 949 339 49,82% Toplam 5 066 402 10,34% 55-64 Erkek 2 458 706 48,53% Kadın 2 607 696 51,47% Toplam 4 893 423 9,98% 65+ Erkek 2 139 481 43,72% 5 Kadın 2 753 942 56,28%
 6. 6. ÖRNEK DAĞILIMI  AraĢtırma; Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, EskiĢehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerinde yapılmıĢtır. 15 il, 12 ilçe ve 14 köy’de gerçekleĢtirilen anketlerin, %24’ü kır özelliği taĢıyan ilçe ve köy merkezlerinde yapılmıĢtır. Saha çalıĢması 03 – 13 Ocak tarihleri arasında Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 gerçekleĢtirilmiĢtir.  ÇalıĢma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kiĢilerden, yaĢ, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiĢ 3,000 kiĢi ile görüĢülerek gerçekleĢtirilmiĢtir.  31 Aralık 2008 itibariyle, seçmen niteliği taĢıyan Türkiye nüfusunun, cinsiyet dağılımı Toplam 49 017 451 100,00% Türkiye Erkek 24 351 044 49,68% Kadın 24 666 407 50,32% 6
 7. 7. ÖRNEK DAĞILIMI YaĢ Dağılımı Erkek Kadın Toplam 18-24 300 320 620 Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 25-34 362 357 719 35-44 323 308 631 45-54 267 252 519 55-64 142 147 289 65+ 107 115 222 Toplam 1501 1499 3000 7
 8. 8. YAġ DAĞILIMI 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 23,97% 20,67% 21,03% 20% 17,30% 9,63% 10% 7,40% 0% 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 + 8
 9. 9. CĠNSĠYET DAĞILIMI Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 Kadın 49,97% Erkek 50,03% 9
 10. 10. GENEL SEÇĠM OY PUSULASI R. TAYYİP MUSTAFA YALÇIN DENİZ HÜSAMETTİN MASUM OSMAN BAYRAM DOĞU DEVLET ALPER NUMAN ERKAN ABDÜLLATİF ERDOĞAN AYZİT TOPÇU BAYKAL CİNDORUK TÜRKER PAMUKOĞLU BOZYEL PERİNÇEK BAHÇELİ TAŞ KURTULMUŞ BAŞ ŞENER Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 Adalet ve Barış ve Hak ve Hak ve Milliyetçi Özgürlük ve Türkiye Büyük Birlik Cumhuriyet Demokrat Demokratik Türkiye Kalkınma Demokrasi Eşitlik Özgürlükler İşçi Partisi Hareket Dayanışma Saadet Partisi Komünist Partisi Halk Partisi Parti Sol Parti Partisi Partisi Partisi Partisi Partisi Partisi Partisi Partisi Bu araştırmada, gerek modelin oluşturulması, gerekse kararsız ve cevapsızların değerlendirilmesi, SONAR’ın 23yıllık deneyimi ile geliştirdiği özel yöntemler ve analizlerle sağlanmıştır. ( Deneklere, Parti isimlerine göre alfabetik hazırlanmış olan birleşik oy pusulası verilerek, parti tercihlerini işaretlemeleri istenmiştir. Bu metod ile kararsız oranı düşük olmuştur. ) 10
 11. 11. GENEL SEÇĠM OY TERCĠHLERĠ OCAK - 2010 50% 45% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% AKP CHP MHP BDP SP DP 11 DSP BBP Diğer
 12. 12. GENEL SEÇĠM OY TERCĠHLERĠ KARARSIZLAR VE GÖRÜġ BELĠRTMEYENLER DAĞITILMAMIġ HALĠYLE HAM SONUÇLAR – OCAK 2010 40% Deneklere, birleşik oy pusulası verilerek, parti tercihlerini işaretlemeleri istenmiştir. Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 35% Bu metod ile kararsız oranı düşük olmuştur. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12
 13. 13. KARġILAġTIRMA 50% Mar.09 Eyl.09 38,39% 29 Mart 09 Yerel Seçimler Ġl 40% Eki.09 Genel Meclisi 34,44% sonucu 29,50% 32,10% Kas.09 31,68% 30,80% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 Eylül 09 27,11% Ara.09 28,64% SONAR AraĢtırma 28,21% 27,43% 27,21% Anket sonucu 30% Oca.10 Ekim 09 20,41% 23,08% SONAR AraĢtırma 20,73% Anket sonucu 19,59% 19,03% 18,46% Kasım 09 15,97% 20% SONAR AraĢtırma Anket sonucu Aralık 09 SONAR AraĢtırma Anket sonucu 10% Aralık 09 SONAR AraĢtırma Anket sonucu 0% Ak Parti CHP MHP 13
 14. 14. 29 MART 2009 YEREL SEÇĠMLERĠNDE TÜRKĠYE ĠL GENEL MECLĠSĠ KESĠN SONUÇLAR 40% 38,39% 35% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 25% 23,08% 20% 15,97% 15% 10% 5,70% 5,20% 5% 3,84% 4,97% 2,85% 0% AKP CHP MHP DTP SP 14 DP DSP Diğer
 15. 15. AK PARTĠ 50% 40% 38,39% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 36,26% 35,37% 34,44% 30% 31,68% 32,10% 30,80% 29,50% 20% 10% 0% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 15
 16. 16. CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 28,21% 27,43% 28,64% 26,38% 27,21% 27,11% 25,13% 20% 23,08% 10% 0% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 16
 17. 17. MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 20% 20,73% 20,41% 19,03% 19,59% 18,46% 15,97% 15,62% 16,09% 10% 0% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 17
 18. 18. BARIġ VE DEMOKRASĠ PARTĠSĠ (VE DTP) 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 20% 10% 7,48% 6,62% 5,70% 6,08% 6,08% 6,13% 6,28% 4,40% 0% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 18
 19. 19. SAADET PARTĠSĠ 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 20% 10% 5,42% 6,19% 5,72% 6,12% 6,17% 6,26% 5,47% 5,20% 0% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 19
 20. 20. DEMOKRAT PARTĠ 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 20% 10% 3,84% 4,00% 4,26% 4,10% 0% 3,10% 2,50% 1,73% 1,89% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 20
 21. 21. DEMOKRATĠK SOL PARTĠ 50% 40% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 30% 20% 10% 0% 2,85% 2,39% 2,81% 1,84% 2,00% 1,94% 2,01% 3,02% ġub.09 Mar.09 Nis.09 Nis.09 May.09 Haz.09 Tem.09 Ağu.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 21
 22. 22. TÜRKĠYE’NĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU 67,70% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 ĠĢsizlik / Ġstihdam 69,73% Ekonomik sorunlar / Pahalılık Kürt Açılımı 35,40% * Birden fazla cevap alınmıĢtır. 22
 23. 23. TÜRKĠYE’NĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU KARġILAġTIRMA 80% ĠĢsizlik- Ġstihdam 66,70% 69,73% 70% 65,57% 62,80% 66,80% 67,70% 64,30% Ekonomik 60% 60,20% sorunlar- Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 53,73% Pahalılık 58,30% 50,20% 50% Kürt Açılımı 42,60% 40,50% 40% 35,40% 30% 30,20% 26,70% 20% * Birden fazla cevap alınmıĢtır. 10% 0% Ağu.09 Eki.09 Ara.09 23
 24. 24. ÖNÜMÜZDEKĠ 6 AY ĠÇERĠSĠNDE EKONOMĠK DURUM BEKLENTĠSĠ Önümüzdeki 6 ay içerisinde kendi ekonomik durumunuzun nasıl olacağını düĢünüyorsunuz? Bugünden daha iyi Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 Bugünden daha kötü Aynen böyle kalacak 20,68% Bilmiyorum 32,67% 36,66% 9,99% 24
 25. 25. EKONOMĠK DURUM BEKLENTĠSĠ KARġILAġTIRMA 40% 34,70% 34,40% 36,66% 35% 32,90% 32,67% 30,80% 30% 28,60% Sonar AraĢtırma - Ocak 2010 31,70% 28,70% 30,80% 27,40% 26,50% 25% 25,60% 24,20% 22,60% 20% 18,80% 20,60% 20,60% 20,68% 18,40% 16,60% 15% 13,90% Bugünden daha iyi 12,20% 10% Bugünden daha kötü 9,99% Aynen böyle kalacak 5% Bilmiyorum 0% Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 25

×