Apunts sobre 2.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Apunts sobre 2.0

 • 1,074 views
Uploaded on

Presentació molt simple per introduir el blog a un públic força alie a tot el 2.0

Presentació molt simple per introduir el blog a un públic força alie a tot el 2.0

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,074
On Slideshare
1,042
From Embeds
32
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 32

http://suenosdelarazon.com 23
http://lapenultimaidea.com 6
http://balearsinnova.lapenultimaidea.com 2
http://www.feedburner.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. A punts sobre 2 . 0
 • 2. Q uè és la w eb 2.0
 • 3.  
 • 4.
  • Una tendència de disseny web que fomenta i facilita la creativitat , compartir informació, i, sobre tot, la col·laboració entre usuaris. Aquests conceptes han portat al desenvolupament i evolució de comunitats i serveis basats en la web, com xarxes socials , wikis , blogs i sistemes de folksonomia .
  • (de la wikipèdia )
 • 5. A bans del 2 . 0 C oneixement T reball en e quip P articipació T reball en x arxa T ele t reball I ntra n ets P àgines w eb C ustomer R elationship M anagement O rientació al C onsumidor
 • 6. A bans del 2 . 0 C oneixement T reball en e quip P articipació T reball en x arxa T ele t reball I ntra n ets P agines w eb C ustomer R elationship M anagement O rientació al C onsumidor I nteligència c ol·lectiva T reball col·laboratiu C onversació C omunitats P rosumidor I nter n et L locs i s erveis w eb B logs c orporatius M obilitat
 • 7. de la c oncentració i m ancança dels m èdia i del t alent a l’ a bundància i d ispersió de t alents i de v eus
 • 8. La superabundància en un espai on les eines i els mitjans són intangibles, ubics i amb un cost marginal pràcticament nul
 • 9. I estan c onnectats, conversen , s’ e scolten (via alt1040 )
 • 10. P ortada de la revista TIME , desembre de 2006
 • 11. Q uè és un b log G airebé tota la informació sobre el b log està extreta del llibre manual del uso del blog en la empresa d’ Al berto Or tiz de Zá rate ( Alorza )
 • 12. L a d efinició
  • « U n blog és un lloc web , freqüentment actualitzat, compost d’ a rticles generalment b reus que es disposen en
  • ordre cronològic invers, on un o varis autors escriuen amb ll ibertat, mitjançant una e ina de publicació molt s enzilla»
 • 13. E l que és un blog
  • E ina per publicar c ontinguts
  • M itjà de c omunicació a I nter n et
  • M anera de fer, una filosofia, una t endència s ocial
  • A cció s ocial p articipativa
  • E lement de la blogosfera
  • E spai de c onversa
  • E l mitjà 2 . 0 de més è xit i més n ombrós
 • 14.  
 • 15. L es d iferències…
  • B log
  • F àcil d’ e ditar
  • A ctualitza amb f reqüència
  • C ost pràcticament n ul
  • O rdre c ronològic
  • P articipatiu
  • P rioritat al c ontingut
  • D inàmic
  • P àgina w eb
  • E ditat per e xpert ( w ebmaster )
  • C ontinguts p ermanents
  • C ost de m anteniment
  • O rdre v isual
  • P articipació molt limitada
  • P rioritat al d isseny
  • E stable
 • 16. É s un e spai de c onversa C omentaris als a rticles L listes de b logs ( blog roll ) C ites ( e nllaços) entre a rticles
 • 17. Q uan es p ublica un a rticle… C anals de r edifusió A vís a c ercadors A vís a b logs e nllaçats S ubscriptors @ D irectoris de b logs
 • 18. la P enúltima i dea c o l•l a b o r a r i d e a r c a n v i a r m i l l o r a r M iquel R odríguez m [email_address] p enultima i dea . com