ישראל עירונית 2050 27.2.2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ישראל עירונית 2050 27.2.2013

on

 • 2,086 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,086
Views on SlideShare
410
Embed Views
1,676

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

4 Embeds 1,676

http://miu.org.il 1665
http://miu.ilaion.com 8
http://translate.googleusercontent.com 2
http://localhost 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ישראל עירונית 2050 27.2.2013 ישראל עירונית 2050 27.2.2013 Presentation Transcript

 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫סיכום שלושת הימים הראשונים לגיבוש‬ ‫תכנית ישראל 0502 בתהליך‬ ‫‪T.O.C. - Theory of Change‬‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫ריכוז בעיות הקיימות בערים ובעירוניות בישראל‬ ‫קבוצה ד‬ ‫קבוצה ג‬ ‫קבוצה ב‬ ‫קבוצה א‬‫חוסר זהות של מקום. מרכז לא‬ ‫היעדר התהוות מתמדת. קל מדי‬ ‫אין אלטרנטיבה מציאותית‬ ‫העיר אינה נתפסת כערך (אלא‬ ‫מוגדר. הפרדת שימושים.‬ ‫להקים מקומות "סגורים" שלא ניתן‬ ‫למגורים איכותיים בעיר –‬ ‫להיפך – הכפר נתפס כערך) לכן‬ ‫להיכנס ולשנות אותם ולאפשר להם‬ ‫במחיר אטרקטיבי‬ ‫אין מדיניות לאומית לעירוניות‬ ‫להתפתח. ערים חד מימדיות ללא‬ ‫עירוב שימושים.‬ ‫היעדר תפיסה משותפת של‬ ‫היעדר מרחב ציבורי. אין מספיק‬ ‫אין אגנדה וכלים לעירוניות‬ ‫העדפת החדש תמיד על פני‬ ‫עירוניות. עירוב תרבויות ביחס‬ ‫מורכבות עירונית, אפשרויות בחירה‬ ‫בתכנון. אין קו מנחה‬ ‫הקיים והישן.‬ ‫לנושא. מרחב ציבורי רדום‬ ‫שמאפשרות חיבורים וקשרים. היעדר‬ ‫לשירותים, קהילתיות וכו‬ ‫והעדפת היבדלות.‬ ‫"נראטיב מקומי".‬ ‫החלטות מתקבלות רנדומלית‬‫בניה חדשה על חשבון השקעה‬ ‫אין התייחסות בתכנון לגורמים רפלקס ההקמה וכיבוש הקרקע. קל‬ ‫תפיסה ריכוזית של השלטון‬ ‫בקיים.‬ ‫חברתיים, סביבתיים, כלכליים מידי להקים מקומות חדשים – קשה‬ ‫המרכזי וניסיון להתמקצעות לפי‬ ‫בישראל להיכנס לתוך מרקם קיים‬ ‫ומוניציפאליים.‬ ‫נושאים/תחומי סמכות/משאבים‬ ‫ולשנות.‬ ‫של משרדי הממשלה.‬ ‫היעדר מפגש אקראי. אין‬ ‫היעדר "הוגי עיר"‬ ‫קיים פער בין חלום למציאות.‬ ‫התוצר התכנוני "העיר" אינו‬ ‫לגיטימציה למגוון.‬ ‫מותאם למשתמש הסופי על סוגיו‬ ‫(כלכלית, חברתית, הנגשה וכו)‬‫אין צמיחה מכלילה ומיצוי נכסים‬ ‫העושר הפרטי על חשבון המרחב‬ ‫כולם מדברים על כולם.‬ ‫אין למידה - פועלים כל הזמן‬ ‫מקומיים יחודיים.‬ ‫הציבורי.‬ ‫באותו אופן.‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫חסמים לשינוי‬ ‫קבוצה ד‬ ‫קבוצה ג‬ ‫קבוצה ב‬ ‫קבוצה א‬‫אין חינוך לעירוניות מגיל צעיר. וחינוך‬ ‫היעדר התהוות מתמדת – ערים חד‬ ‫ריכוזיות יתר של השלטון המרכזי.‬ ‫"תפיסת קרקע"‬ ‫ליתרונות שלה.‬ ‫מימדיות.‬‫חברת מהגרים חסרת שורשים – יוצר‬ ‫העדפת החדש על פני התחדשות.‬ ‫חוסר מודעות לתפקיד התכנון בהבניית‬ ‫חיי משפחה‬ ‫בילבול. גם כאשר העולים מגיעים‬ ‫חוסר כבוד לקיים‬ ‫חברה.‬ ‫"בכפר".‬ ‫מתרבות עירונית‬‫גם כשמצליחים לגבש תרבות עירונית‬ ‫היעדר ידע – אין מספיק ידע בקרב‬ ‫תלות כלכלית של ראשי רשויות לא רוצים תושבים בגלל‬ ‫– נתקלים בחוקים ותקנים שמקשים‬ ‫מקבלי החלטות, ראשי רשויות וכו.‬ ‫שיקולים כלכליים.‬ ‫התכנון.‬ ‫על מימושה.‬ ‫היעדר ראיה אינטגרטיבית – הוליסטית היעדר אחריות למרחב הציבורי. אף‬ ‫סיסטם התכנון הבנוי על "ממלכות" ולא‬ ‫שיתוף ודיאלוג‬‫אחד לא אחראי לה. השקעה במרחב‬ ‫– אינטרדסיפלינרי. חוסר יכולת‬ ‫תכנון אינטגרטיבי. וחוסר במחויבות‬ ‫עם תושבים.‬ ‫הציבורי – גם כאשר היא נעשית אז‬ ‫להתמודד עם המורכבות. מצד שני‬ ‫הגורמים במערכת לעבודה עם החברה‬ ‫יש העדפת הרכבים.‬ ‫התעסקות בכללים קטנוניים ותב"עות‬ ‫האזרחית ותהליכים.‬ ‫הערים נוצרו כאוסף שכונות ולא‬ ‫אין כללים ברורים מהי עיר טובה,‬ ‫תרבות:‬ ‫ממ"י מובל‬ ‫כמארג עירוני אחד.‬ ‫היעדר מדיניות והנחיות – עם גמישות‬ ‫מגורים בעיר.‬ ‫1.‬ ‫משיקולים‬ ‫נדרשת ועם מתן אוטונמיה לערים‬ ‫העדפת החדש על ישן‬ ‫2.‬ ‫כלכליים.‬ ‫לשנות.‬ ‫חוסר נכונות ללמידה.‬ ‫3.‬ ‫הקצאת משאבים למחקר, בקרה,‬ ‫4.‬ ‫הערכה, ותכנון ארוך טווח.‬ ‫היעדר סימביוזה – בין הנושא התכנוני, חיים בעולם של גדרות בין היתר‬ ‫משיקולי בטחון.‬ ‫הקהילתי, הסביבתי.‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫החזון :‬ ‫במדינת ישראל קיימת עדיפות לחיים העירוניים‬ ‫המאפשרים לכל אדם נגישות מרבית לשירותים,‬‫להזדמנויות וליתרונות, שעירוניות במיטבה יכולה להציע.‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫מטרת העל :‬ ‫במדינת ישראל מתקיימת מדיניות ברורה ומנגנוני‬ ‫יישום המבטיחים לערים את היכולת לפתח עירוניות‬ ‫בת קיימא עבור מגוון האוכלוסיות בישראל.‬ ‫מטרות המשנה :‬ ‫קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי‬ ‫1.‬ ‫העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת‬ ‫2.‬ ‫עולם התכנון מקדם עירוניות‬ ‫3.‬ ‫מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות‬ ‫4.‬‫ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים‬ ‫5.‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫מטרות‬ ‫‪ ‬תוצרים מחוללי שינוי.‬ ‫‪ ‬אוכלוסיית היעד.‬ ‫‪ ‬מדדים להצלחה – בטווח הקצר ובטווח הארוך.‬ ‫בשקפים הבאים נעשה החיבור בין המטרות והתוצרים המחוללים שינוי‬ ‫באוכלוסיית היעד. לחלק מהתוצרים ניתנו ומספר דוגמאות לממדים‬ ‫אפשריים המצביאים על הצלחה בשינוי.‬‫במפגש הרביעי נעסוק באיתור מדדים להצלחה בטווח הקצר - עד 5 שנים‬‫ובטווח הארוך, על מנת לגבש תכנית פעולה וכלים העשויים לחולל שינוי .‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי‬‫1.1 הפנמת העירוניות כהכרח קיומי לחברה בישראל. הבנה רווחת בציבור כי חיי היומיום של מרבית תושבי ישראל‬ ‫הינם בעלי אופי עירוני ומטרופוליני ביסודם ועל כן הציבור מדרג את נושא העירוניות במקום גבוה.‬ ‫אוכלוסיית יעד: ציבור רחב, תקשורת, מערכת חינוך פורמאלית ובלתי פור, עירייה, מגזר שלישי‬ ‫•‬ ‫העדפה לחיים עירוניים – בסקר דעת קהל על העדפות דיור (שיפור של %01 בחמש שנים)‬ ‫•‬ ‫2.1 הגדרת חיזוק העירוניות כיעד לאומי.‬ ‫אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים‬ ‫•‬‫3.1 מוסדות המדינה רואים עצמם אחראים לכך שהתושבים זוכים לערים אשר מעניקות לתושביהן רמת שירותים‬ ‫גבוהה לצד הזדמנויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם כפרטים וכקהילה.‬ ‫אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים‬ ‫•‬ ‫אימוץ תקן נגישות בתחבורה ציבורית לעומת תקן נגישות לרכב פרטי . תוך 5 שנים‬ ‫•‬ ‫4.1 חינוך לעירוניות בקרב הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות.‬ ‫אוכלוסיית יעד: משרד החינוך, מגזר שלישי‬ ‫•‬ ‫בירוק - דוגמא למדד‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת‬ ‫1.2 הכשרה והשתלמויות:‬ ‫מערכת הכשרה ראשונית לתכנון לעירוניות באקדמיה ולבעלי מקצוע.‬ ‫מערכת הכשרה מתמשכת שמעדכנת בידע חדש (השתלמויות) גם למקבלי החלטות שאינם במקצוע.‬ ‫אוכלוסיית יעד: אקדמיה, מל"ג, משרד האוצר, משרד רוה"מ, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים,‬ ‫•‬ ‫מפע"מים, פורום ה-51.‬ ‫חיוב אנשי מקצוע בלימודי המשך לעירוניות כחלק מהרישוי שלהם. טווח קצר‬ ‫•‬ ‫2.2 קיימת מערכת מחקר ופיתוח אשר:‬ ‫מפתחת כלים ושיטות להטמעה ולהשמשת ידע תיאורטי קיים.‬ ‫בוחנת את מידת הצלחתם של פרויקטים ולומדת אותם.‬ ‫מגבשת עבור עולם התכנון כלים ומדדים להערכת עירוניות.‬ ‫מחלקת מענקי מחקר לאקדמיה לצורך העמקת הידע.‬ ‫אוכלוסיית יעד: משרד האוצר, רוה"מ, הפנים, מרכז השלטון המקומי, מפע"מים, פורום ה-51‬ ‫•‬ ‫כל משרד מהמשרדים הממשלתיים הרלוונטיים מעביר לפחות %2 מהתקציב שלהם למחקר במסגרת‬ ‫•‬ ‫הרשות הלאומית לפיתוח העירוניות תוך 5 שנים.‬ ‫3.2 בעלי תפקידים בשירות הציבורי הם המתווכים בין התיאוריה לפרקטיקה וצריכים להיות המנהיגים‬ ‫בתחומם.‬ ‫אוכלוסיית יעד: ראשי ערים, נציבות שירות המדינה, משרד האוצר‬ ‫•‬ ‫בעלי תפקידים בשירות הציבורי נמדדים בסקר של אנשי מקצוע אחת לשנה‬ ‫•‬ ‫4.2 הפער בין התיאוריה העירונית והפרקטיקה המקצועית נשמר ומפרה.‬ ‫בירוק - דוגמא למדד‬ ‫אוכלוסיית יעד: בי"ס לתכנון, הקהילה המקצועית, חברה אזרחית‬ ‫•‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫3. עולם התכנון מקדם עירוניות‬ ‫1.3 מערכת התכנון הלאומית תומכת בעירוניות:‬ ‫1.1.3 מדיניות:‬ ‫מדיניות תכנון לאומית שתומכת בעירוניות (בהתאם לכלים ולמדדים (2.2)),לרבות חוק התכנון, התקנים ותקנות המדיניות‬ ‫הקרקעית.‬ ‫אוכלוסיות יעד: אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים (דגש מינהל תכנון), ח"כים, חברה אזרחית‬ ‫•‬ ‫בדיקה של כל התקנים והתקנות הרלוונטיים לתכנון ובניה ובחינת השפעתם על היכולת לפתח עירוניות – טווח קצר‬ ‫•‬ ‫%05 מהתקנים והתקנות שנתגלו עוברות שינוי תוך 01 שנים - טווח ארוך.‬ ‫•‬ ‫2.1.3 שיטה ומנגנונים:‬ ‫מוסדות התכנון מתכננים באמצעות "כללי מדיניות" בלבד, להבדיל משיטת תוכניות מתאר.‬ ‫תהליכי התכנון קלים להבנה, יעילים ומונגשים.‬ ‫מנגנונים להשתתפות הציבור ממוסדים ומובנים בתוך מערכת התכנון, כאמצעי לקיצור זמנים.‬ ‫עדיפות לתכנון ביחידות קטנות על פני פרויקטים גדולים.‬ ‫אוכלוסיות יעד: אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים (בדגש מינהל תכנון), ח"כים, חברה אזרחית‬ ‫•‬ ‫2.3 מערכת אישור תוכניות הבניה תומכת בעירוניות:‬ ‫פרויקטים ותהליכים מוערכים לפי מידת תרומתם לעירוניות על בסיס הכלים והמדדים שגובשו.‬ ‫אוכלוסיית יעד: מוסדות תכנון, רשויות מקומיות ואזוריות, ממשלה‬ ‫•‬‫3.3 מתקיים איזון בין המערכת הקובעת מדיניות תכנון לבין המערכת המאשרת תוכניות בניה. המערכת והאנשים הפועלים בה‬ ‫כפופים לכללי האחריותיות )‪ ,(accountability‬חשופים לדיון ציבורי פתוח ולבקרה ציבורית.‬‫בירוק - דוגמא למדד‬ ‫אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים, מבקר המדינה, תקשורת, חברה אזרחית‬ ‫•‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות‬ ‫1.4 קיים גורם אחד בעל סמכות לתכנון וחקיקה ואשר מהווה כתובת מקצועית ורגולטור למערכת‬ ‫התכנון.‬ ‫הקמת גוף שיהיה סמכות מקצועית וירכז את המחקר בנושאי עירוניות ותקני התכנון ותהיה לו הסמכות‬ ‫•‬ ‫לעבוד מול מוסדות המדינה – טווח ארוך.‬ ‫יוזמה לחקיקה להקמתו של גוף כזה תוך שנתיים – טווח קצר.‬ ‫•‬ ‫2.4 הממשלה מבזרת את כוחה ומאצילה מסמכותה למינהלים מטרופולינים, אזוריים ומקומיים.‬ ‫3.4 מינהלים מטרופוליניים ואזוריים מבצעים תיאום בנושאים על-מקומיים.‬ ‫4.4 חלוקת הנטל בין הרשויות וחלוקת המשאבים בין הרשויות נקבעות באופן המעודד עירוניות.‬ ‫5.4 תמחור משאבים וקרקעות נעשה בראיה עירונית‬ ‫אוכלוסיות יעד לכל הסעיפים: ממשלה, ח"כים וראשי ערים‬ ‫•‬‫בירוק - דוגמא למדד‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫כללי‬ ‫יום ראשון‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫יום שני‬ ‫יום שלישי‬‫5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים‬ ‫העירייה תופסת את העירוניות באופן מערכתי וחוצה-תחומים:‬ ‫1.5 מרחב ציבורי תוסס במוקדים העירוניים. הערים רואות במרחב הציבורי וברחוב מרכיב יסודי היות ושם נוצרים מרבית‬ ‫ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות.‬ ‫בכל ישוב עירוני מעל ל-000,05 תושבים קיים מוקד עם מרחב ציבורי תוסס אחד עד 0202.‬ ‫•‬ ‫2.5 עירוב שימושים במוקדים העירוניים מבטיחים נוכחות של אנשים שונים, בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר‬ ‫ומצמצמים את התלות ברכב.‬ ‫3.5 נגישות גבוהה והוגנת לכולם לשירותים איכותיים ולהזדמנויות, בין היתר באמצעות רשת רחובות רציפה, צפופה והליכתית.‬ ‫4.5 ערים קיימות מתמלאות ומצטופפות ועל ידי כך מאפשרות לשירותים ולמסחר בעל ספי כניסה גבוהים להתקיים. ערים‬ ‫נמנעות מלהפשיר קרקע בתולית ומלפרוש תשתיות חדשות יקרות לתחזוקה.‬ ‫5.5 מגוון ומפגש בין אוכלוסיות שונות, בין היתר על ידי גיוון אופי הבינוי ושילוב דיור בר-השגה בכל אזורי העיר.‬ ‫6.5 התנועה בערים מתנהלת בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית, אופניים והליכה. תכנון מוקדים עירוניים נעשה סביב אמצעי‬ ‫התחבורה הציבורית. העיר נמנעת מעידוד השימוש ברכב הפרטי באמצעות מדיניות חניה מפלה.‬ ‫7.5 שטחים פתוחים מחוץ לעיר נשמרים מחד גיסא. מאידך גיסא, שטחים פתוחים ומבני ציבור בתוך העיר זוכים לתכנון איכותי,‬ ‫עם מספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם.‬ ‫8.5 הדמוקרטיה העירונית משתפת, מעודדת יוזמות בקנה מידה קטן בכדי ליצור מעורבות ואחריות ציבורית‬ ‫קיים חוק המחייב לשלב תהליך השתתפותי בתוכניות עירוניות תוך שנתיים.‬ ‫•‬ ‫9.5 העיר מחזקת את המרכז הוותיק של העיר, מחייה אותו ויוצרת תחושת גאווה מקומית של תושבי העיר.‬ ‫בתוך כל העיר מספר התכוניות להתחדשות מרכז העיר והשכונות הותיקות עולה ב-%05 תוך 5 שנים.‬ ‫•‬ ‫01.5 מינוף, שימור וקידום היסטוריה מקומית ונכסים ייחודיים, עירוניים ואזוריים, באופן התורם לזהות ולמיצוב העיר.‬ ‫בירוק - דוגמא למדד‬ ‫אוכלוסיות יעד: עיריות, משרדי ממשלה, חכ"ים, בי"ס לתכנון‬ ‫•‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫נתוח מסמך מפגש פתיחה 21.02 – מה צריך...‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫מה הבעייה – בעיקר העדר‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫כללי‬ ‫יום ראשון‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫יום שני‬ ‫יום שלישי‬ ‫ההישגים הנדרשים – התמקדות בעירוניות ובתכנון‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫היום השלישי בסדנא - השינוי המצופה בתוצרי משנה‬ ‫ובאוכלוסיות היעד‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי‬‫אוכלוסיית יעד‬ ‫שינוי‬ ‫תוצאות הצבעה‬ ‫תוצרים‬ ‫ממשלה‬ ‫מהיעדר מדיניות להגדרה כיעד ויצירת‬ ‫51‬ ‫הגדרה כיעד לאומי‬ ‫מדיניות וכלים ליישום‬ ‫מנהיגות‬ ‫מדיניות לעירוניות לכל עיר. חזון/ תכנית‬ ‫01‬ ‫ערים עם רמת שירות‬ ‫עירונית‬ ‫פעולה/ הזדמנויות/ מגבלות ושותפויות‬ ‫והזדמנויות גבוהה.‬ ‫מגזר שלישי‬ ‫קואליציה לעירוניות חיבור בין כמה מקומות‬ ‫8‬ ‫חינוך לעירוניות‬ ‫לעירוניות/ אזורים‬‫הציבור הרחב‬ ‫מעבר מתפיסת המרחב הציבורי מזירה של‬ ‫6‬ ‫הפנמת העירוניות‬ ‫מאבק לזירה של השתתפות ושותפות‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה‬ ‫מתמדת‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫שינוי‬ ‫תוצאות‬ ‫מטרות משנה‬ ‫הצבעה‬ ‫1. נציגות שירות המדינה‬ ‫מסלול קידום תלוי עירוניות‬ ‫31‬ ‫טיפוח מנהיגות‬ ‫2. רשויות מקומיות‬ ‫מקצועית בשירות‬ ‫בציבורי‬‫1.משרדי ממשלה רלוונטיים‬ ‫מדיניות מו"פ רב שנתית ממוקדת‬ ‫11‬ ‫מערכת מחקר‬ ‫2.עיריות גדולות‬ ‫עירוניות‬ ‫ופיתוח‬ ‫אנשי מקצוע בתכנון וניהול‬ ‫מיקוד תכנים והכשרה לאורך החיים‬ ‫9‬ ‫הכשרה‬ ‫עירוני‬ ‫והשתלמויות‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫3. עולם התכנון מקדם עירוניות‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫3. עולם התכנון מקדם עירוניות‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫שינוי‬ ‫תוצאות‬ ‫מטרות משנה‬ ‫הצבעה‬ ‫העוסקים בתחום התכנון,‬ ‫עירוניות סוגיה אזרחית ראשונה‬ ‫22‬ ‫מערכת תכנון‬ ‫בעיקר משרדי ממשלה‬ ‫בחשיבותה‬ ‫לאומית תומכת‬ ‫ונבחרי ציבור‬ ‫(שינוי גישה ושינוי תפיסה כללית)‬ ‫עירוניות‬‫אנשי המקצוע במערכת‬ ‫1.‬ ‫מדיניות עירונית (שינוי מצב)‬ ‫01‬ ‫מערכת אישור‬ ‫התכנון‬ ‫תכניות תומכת‬ ‫ועדות‬ ‫2.‬ ‫עירוניות‬ ‫יזמים‬ ‫3.‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫4.‬ ‫1. כל מערכת התכנון‬ ‫הטמעת המדיניות העירונית בכל‬ ‫3‬ ‫מתקיים איזון בין‬ ‫2. ממשלה‬ ‫דרגי התכנון‬ ‫המערכת הקובעת‬ ‫3. ועדות מקומיות‬ ‫תכנון לבין מערכת‬ ‫מאשרת‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫שינוי‬ ‫תוצאות‬ ‫מטרת משנה‬ ‫הצבעה‬ ‫ממשלה, משרד רוה"מ‬ ‫שינוי למוסדות עירוניות‬ ‫21‬ ‫יצירת סמכות על לעירוניות‬ ‫בעיקר‬ ‫(הצוות חיבר מטרות 1.4 ו-‬ ‫5.4)‬ ‫1. ממשלה‬ ‫אוטונומיה עירונית בכפוף למדיניות‬ ‫8‬ ‫ביזור והאצלת סמכות‬ ‫2. רשויות מקומיות‬ ‫עירונית מקומית מוצהרת ופתוחה‬ ‫מהממשלה לרשויות‬ ‫המקומיות. (הצוות חיבר‬ ‫מטרות 2.4 ו- 3.4)‬
 • ‫5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות0502‬‫ישראל עירונית חיים‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫עירוניים‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬‫5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫שינוי‬ ‫תוצאות‬ ‫מטרת עירוניים‬ ‫משנה‬ ‫הצבעה‬ ‫1. רשות מוניציפלית‬ ‫שינוי הוראות תכנון‬ ‫61‬ ‫מרחב ציבורי תוסס‬ ‫2. עמותת מרחב כמייצגת חברה‬ ‫למעודדות עירוב שימושים‬ ‫עם עירוב שימושים‬ ‫אזרחית.‬ ‫1. מנגנונים מטווחים כמו מינהלים‬ ‫קיום מגוון מסגרות‬ ‫9‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫קהילתיים .‬ ‫למעורבות הקהילה בעיצוב‬ ‫השתתפותית‬‫2. ארגונים והתארגנויות של קבוצות‬ ‫החיים בעיר‬ ‫אזרחים .‬ ‫3. מערכת החינוך- חינוך לאזרחות‬ ‫פעילה.‬ ‫ארגוני שמירת טבע וסביבה ומנהל‬ ‫תכנית כוללנית בכל רשות‬ ‫8‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫תכנון עירוני.‬ ‫מקומית לרשת של שטחים‬ ‫בעיר‬ ‫פתוחים‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫הנבחרים –‬ ‫(בינתיים)‬ ‫עירוניות - הגדרה כיעד לאומי. (הציבור הרחב)‬ ‫‪‬‬‫טיפוח מנהיגות מקצועית בשירות הציבורי. (מוסדות המדינה)‬ ‫‪‬‬ ‫מערכת תכנון לאומית תומכת עירוניות. (אנשי מקצוע)‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת סמכות על לעירוניות. (ממשלה)‬ ‫‪‬‬ ‫מרחב ציבורי תוסס עם שימושים מעורבים. (ערים)‬ ‫‪‬‬
 • ‫ישראל עירונית 0502‬ ‫תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל‬ ‫מה במפגש הרביעי ? 20/72‬ ‫‪ ‬סקירה של עבודת הקבוצה בסדנא עד כה.‬ ‫‪ ‬דיון על המטרות והתוצרים (חידוד ועדכון).‬‫‪ ‬גיבוש של מדדים להצלחה של שינוי, בטווח הקצר ובטווח‬ ‫הארוך בהתאם לתוצרים הנבחרים ולאוכלוסיית היעד.‬ ‫‪ ‬מיון ודירוג ראשוני של התוצרים מול המדדים הנבחרים‬‫לקראת בניית תכנית הפעולה ולעבודה בהמשך הפרוייקט.‬