10 tools for urbanism

551 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 tools for urbanism

 1. 1. www.miu.org.il
 2. 2. *Merhav – Movement for Israeli Urbanism (MIU) is a registered non-profitorganization which includes members from the private sector, governmentoffices and other NGOs.Merhav promotes: Urban environments based on people centric public spaces. Quality urban environments that enable access by a variety of transit options. ‫– התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל היא עמותה רשומה המונה כיום‬ * ‫מרחב‬ .‫יותר מ-005 חברים מהמגזר הפרטי, המגזר הציבורי ועמותות וארגונים אחרים‬ : ‫מרחב מקדמת‬ .‫סביבה עירונית המבוססת על מרחב ציבורי שהאדם במרכזו‬ .‫סביבה איכותית המאפשרת נגישות עם מגוון אמצעי תחבורה‬ Quality urban environments that are compact, vibrant, provide many ‫סביבה קומפקטית, אינטנסיבית, מרובת שימושים והזדמנויות. סביבה עירונית‬ opportunities and potential uses, and are designed with respect to the ‫המתוכננת מתוך כבוד לתרבות, לקהילה, לאקלים ולנוף מקומי‬ local community, culture the environment and landscape.We believe that the city is the solution we can transform the quality of urban life ‫אנו מאמינים כי העיר היא הפתרון וניתן ליצור שינוי מהותי באיכות החיים העירונית‬in Israel by applying: People-oriented planning that prevents deterioration and ‫בישראל על ידי יישום : תכנון הומאני המונע ניוון והזנחה בערים, פיתוח מקומי עתיר‬atrophy of cities , Sustainable local development that enhances opportunities, .‫הזדמנויות ובר קיימא, תהליכי תכנון דמוקרטיים המשתפים את כל בעלי העניין‬Democratic urban planning processes that embrace all stakeholdersMerhav is the only organization that focuses on changing the urban built ‫מרחב הוא הארגון היחיד בישראל המתמקד בסביבה העירונית הבנויה הפועל לפיתוח‬environment, and strives to develop the necessary policies and professional .‫המדיניות והכלים המקצועיים הנחוצים ליצירת השינוי‬tools for making this transformation.Merhav employs a holistic planning approach which addresses physical, ‫מרחב פועלת מתוך גישת תכנון כוללנית המתייחסת להיבטים הפיזיים, הכלכליים‬economic, and social aspects of city life in order to achieve lasting change. .‫והחברתיים של החיים העירוניים על מנת להשיג שינוי בר קיימא‬
 3. 3. 1Streets are for People: People are drawn to thecity because of its capacity to serve as a large pool of contacts withother people. Contacts that generate opportunity – social, economic andcultural. Such contacts are found primarily in public space, of which theurban street is the most basic component. To fulfill its function as a publicspace and a meeting place, the street must be inviting to pedestrians; it ‫אנשים נמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר‬ :‫רחובות לאנשים‬ 1 .‫גדול לקשרים עם אנשים אחרים המהווים הזדמנויות - חברתיות, עסקיות ותרבותיות‬ ‫קשרים אלה נוצרים בעיקר במרחב הציבורי שהרחוב העירוני הוא מרכיבו היסודי. כדי‬ ,‫למלא את תפקידו כמרחב ציבורי ומקום מפגש על הרחוב להיות מזמין להולכי רגל: נוח‬ .‫בטוח ומעניין‬must be comfortable, safe and interesting.
 4. 4. 2 A dense and continuous network of streets, with an average distance of 60-150 meters between junctions. This arrangement: a) Offers easy access for everyone and a variety of movement options for pedestrians, bicycles, public transport and private vehicles; b) Provides broad exposure for businesses and personal opportunity; ‫כאשר המרחק‬ ,‫רשת רציפה וצפופה של רחובות‬ ‫הממוצע בין צמתים 06-051 מ’, מאפשרת: א. נגישות נוחה לכולם עם מגוון‬ 2 .‫אפשרויות תנועה רבות להולכי רגל, אופניים, תחבורה ציבורית ורכב פרטי; ב‬ ‫חשיפה גדולה של העסקים וההזדמנויות לאנשים; ג. הקטנת גודש התחבורה‬ ;‫ברחובות הראשיים; ד. תורמת לבטיחות על ידי האטת מהירות הנסיעה‬ ‫ה. מאפשרת גמישות התפתחותית בחלוקת המרחב לחלקות המתאימות לצרכים‬ c) Promises a reduction of traffic congestion on main roads; .‫המשתנים של העיר‬ d) Contributes to safety by reducing vehicle speeds; e) Allows for developmental flexibility in the division of the space into parcels that match the city’s changing needs. San Francisco CopenhagenBarcelona New York London Rome Paris
 5. 5. 3Mixed uses: by creating a variety of places in which peoplechoose to spend time, these ensure a) the continual presence in thecity’s streets of different people, who come there at various times of dayfor a variety of purposes; b) The presence of many different people in thestreets at nearly all hours increases everyone’s personal safety; c) Mixeduses also reduce the need for travel and the dependence on the use of ‫מבטיחים: א. נוכחות של אנשים שונים, בזמנים‬ ‫שימושים מעורבים‬ 3 ;‫שונים, למטרות שונות ברחובות העיר, ויוצרים מקומות שאנשים בוחרים לשהות בהם‬ ‫ב. נוכחותם של אנשים רבים ושונים ברחוב ברוב שעות היממה מגבירה את הבטחון‬ .‫האישי; ג. הקטנת הצורך בנסיעות וצמצום התלות ברכב הפרטי‬ ‫יש להמנע מלחלק את העיר לאזורים בעלי מאפיינים אחידים כגון: אזור תעשייה או‬ .‫קריית חינוך‬private vehicles.It is best to avoid dividing the city into homogenous areas like purelyindustrial or purely educational zones.
 6. 6. 4Density and efficient land use: opulationdensity is a vital component of good urbanism. It facilitates: a) theprovision of high quality services for residents; b) a high standard publictransport system; c) opportunity for successful business ventures incity streets; d) peoples’ capacity to provide for their daily needs withinwalking distance of their homes. ‫צפיפות עירונית וציבורית היא‬ :‫צפיפות ושימוש יעיל בקרקע‬ 4 .‫מרכיב הכרחי של עירוניות טובה המאפשרת לספק: א. שירותים איכותיים לתושבים; ב‬ .‫תחבורה ציבורית איכותית; ג. ליצור את ההזדמנויות להצלחתו של מסחר ברחובות; ד‬ .‫לאפשר לאנשים לספק את צרכי היומיום שלהם במרחק הליכה מביתם‬ ,‫צפיפות עירונית מאפשרת רחובות עירוניים תוססים ומיצוי ההזדמנויות הכלכליות‬ ‫החברתיות והתרבותיות אשר אליהן אנשים נמשכים. מתחת לצפיפות מינימאלית לא‬Urban density makes for vibrant city streets and takes advantage of .‫יכולה להתקיים עיר אלא פרבר התלוי ברכב פרטי‬the economic, social and cultural opportunities to which people are ‫יש להמנע מהפיתוי של הרחבת העיר כדי לתת מענה לביקושים למגורים ותעסוקה תוך‬attracted. Below a certain density urbanism cannot exist, becoming rather .‫ניצול קרקע קיימת שאיננה בשימוש יעיל בתוך העיר‬a suburban life dependent on travel by private vehicle.It is therefore important to resist the temptation to meet the demand fornew housing and employment by expanding the city limits, but rather toutilize existing urban land that is not being used efficiently.
 7. 7. 5Diverse populations: Human diversity is part of thecity’s strength. The presence in the city of people who differ from oneanother is the force that generates economic and cultural opportunity.Separate zones for homogenous populations do not allow the diversity ofopportunity necessary for the maintenance of a good city. Homogenousareas that are developed all at once tend to age and decay all at once too. ‫הגיוון האנושי הוא חלק מעוצמתה של העיר. הנוכחות‬ 5 :‫שילוב אוכלוסיות‬ – .‫של אנשים שונים זה מזה בעיר היא הכוח היוצר הזדמנויות כלכליות ותרבותיות‬ ‫יש צורך בדיור מגוון מאד מבחינת הבינוי, גיל המבנים, גודל, מיקום, והאדריכלות של‬ ‫המבנים והדירות כדי למשוך ולאפשר דיור של אוכלוסייה מגוונת. דיור בר-השגה צריך‬ .‫להיות מבוזר ולהיות חלק אינטגרלי מכל אזור בעיר‬A city needs housing that is diverse in the buildings’ construction, theirage, size, position and architecture (including both the outside structureand the apartments inside it) if it is to draw in a diverse population andallow it to stay. Affordable housing must not be concentrated and isolated,but broadly distributed and integrated into every part of the city.
 8. 8. 6A range of transit opportunities: Accessto services and employment is a key part of the individual’s wellbeing. Thecity must provide a range of high quality, readily available and comfortablemodes of transport for everyone, to ensure its continued existence andprosperity. Cultivating the public space of the streets, implementing anintelligent parking policy and planning urban focal points around ‫נגישות לשירותים ותעסוקה היא‬ :‫מגוון של אפשרויות תחבורה‬ 6 ,‫מרכיב חיוני ברווחתו של הפרט. העיר צריכה לאפשר מבחר של אמצעי תחבורה זמינים‬ ‫איכותיים ונוחים לכולם אשר יאפשרו את קיומה ושגשוגה . טיפוח המרחב הציבורי‬ ‫ברחובות, ניהול מדיניות חניה נבונה ותכנון מוקדים עירוניים סביב תחבורה ציבורית הן‬ .‫דרך טובה לשיפור הנגישות להולכי רגל, נוסעים באופניים והנוסעים בתחבורה ציבורית‬ ‫יש להימנע מעידוד השימוש ברכב הפרטי בלבד מכיוון והוא משרת רק חלק מן‬public transport improves accessibility for pedestrians and for people who ‫האוכלוסיה, יוצר עומס על רחובות העיר, הופך רחובות לכבישים מסוכנים, גורר‬ride bicycles and public transportation. It is important to avoid development .‫השקעות בתשתיות יקרות ומוביל לבזבוז גדול של קרקע הנדרשת לחניה‬that depends on the use of private vehicles exclusively, because theseserve only part of the city’s population, generate congestion in the city’sstreets and turn them into dangerous roads, as well as leading to costlyinvestments in infrastructure and an extensive waste of land that must beallocated for parking.
 9. 9. 7Public structures, parks and gardensmake a city: Public buildings and parks are an important partof cities, and they deserve high quality, prominent design that will makethem into landmarks in public space. They must be surrounded by manyresidents, who live and/or work within walking distance. Public buildings ‫מקומות ציבוריים‬ :‫מבני ציבור, פארקים וגנים בוני עיר‬ 7 ‫מהווים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי ומובלט, כך שיהוו נקודות‬ ‫ציון במרחב הציבורי. עליהם להיות מוקפים במספר רב של תושבים הגרים ונמצאים‬ ‫במרחק הליכה מהם. יש לעודד אדריכלות וגנים ציבוריים המתייחסים לקנה המידה‬ ‫האנושי, ולרגישות האנושית לחלוקה קטנה, לצמחייה ולצבעוניות אשר ביחד יכולים‬ ‫להעניק את הרגעים המיוחדים של יופי בעיר. שפע של שטחי ציבור המרוחקים ממגורים‬and gardens should be encouraged to relate to the human scale, and tothe human sensitivity to small scale detail, greenery and color that can .‫מהווים בזבוז במשאבים לתחזוקה ומהווים פגיעה אקולוגית‬together provide special moments of urban beauty. An abundance ofpublic places located far away from residential areas waste resources intheir maintenance and are an ecological liability.
 10. 10. 8Participatory planning processes:encouraging cooperation between the community and the decision makersin the city’s development fosters the public involvement and responsibilitythat lead to the realization of ideas in action. The public are not a disruptiveelement, and the inclusion of the community and other interested partiesin planning will generate a better understanding of the users’ needs, ‫עידוד שיתוף פעולה של הקהילה ובעלי‬ :‫תהליכי תכנון משתפים‬ 8 ‫עניין בהחלטות לפיתוח היישוב יוצרים מעורבות ואחריות ציבורית המאפשרים ביצוע‬ ‫בפועל. הציבור איננו גורם מפריע, שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להבנה‬ ‫והתאמה טובה יותר של התכנון לצרכי המשתמשים, יהפוך את בעלי העניין למעוניינים‬ .‫בקידום התכנון והביצוע, ויזרז את קידומו‬ ‫העיר אינה אי, מערכות לשיתוף פעולה עם הרשויות הסובבות ישפרו את רמת‬and therefore a result that is more likely to meet them. It will also make .‫השירותים וההזדמנויות הכלכליות של האזור המטרופוליני כולו‬these interested parties more desirous of promoting the plans and theirimplementation, a desire which will move things along more quickly.The city is not an island. Systems of cooperation with neighboringmunicipalities will improve the standard of services and the economicopportunities of the metropolitan area as a whole.
 11. 11. 9Bolstering the city center: Cultivating the localcommunity generates a strong feeling of local pride. Renovating andbolstering the city center is a key and an incentive towards empoweringthe city as a whole. Strengthening the center contributes to the lives of allthe inhabitants of the city and its surroundings. It is easier to realize theabove planning principles in the old city center than in its periphery. ‫טיפוח הקהילה המקומית יוצר תחושה חזקה של גאווה‬ 9 :‫חיזוק מרכז העיר‬ ‫מקומית. שיקום וחיזוק מרכז העיר הוא המפתח והתמריץ להעצמת העיר כולה. חיזוק‬ ‫המרכז תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה. קל יותר להגשים את עקרונות התכנון‬ .‫הנ”ל במרכז העיר הוותיק‬
 12. 12. 10A local heritage and identity: The naturaland constructed heritage of the city is a precious resource. It is importantto identify, preserve and cultivate those public spaces, urban fabrics, oldneighborhoods and special buildings that make up part of the settlement’sstory. Plan every new project as a potential contribution to the city’s uniqueidentity and image. ‫המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס‬ 10 :‫מורשת וזהות מקומית‬ ‫יקר. יש להגדיר את אותם מרחבים ציבוריים, מרקמים בנויים, שכונות ותיקות ומבנים‬ ‫מיוחדים המהווים חלק מסיפורו של היישוב, לשמור עליהם ולטפחם. שקול ותכנן כל‬ .‫פרוייקט חדש כך שהוא יתרום לזהות הייחודית ולמיצובה של העיר‬
 13. 13. www.miu.org.il

×