Projecte de convivència

4,271 views
4,106 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,241
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de convivència

 1. 1. Projecte de ConvivènciaEscola Dolors Monserdà-Santapau Octubre de 2011
 2. 2. ÍNDEX1. VALORS I ACTITUDS ............................................................................. 2 1.1 L’ACOLLIDA .............................................................................................. 2 1.2 LA COMUNICACIÓ ............................................................................. 2 1.3 LA INCLUSIÓ ...................................................................................... 3 1.4 L’EDUCACIÓ EMOCIONAL................................................................. 4 1.5 LA MEDIACIÓ ..................................................................................... 5 1.6 L’EDUCACIÓ PER LA PAU ................................................................. 5 1.7 LA COEDUCACIÓ .............................................................................. 62. ORGANITZACIÓ I ÀMBITS DE TREBALL ....................................................... 7 2.1 ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS ................................................. 7 2.1.1 ACOLLIDA........................................................................................ 7 2.1.2 COMUNICACIÓ................................................................................ 7 2.1.3 INCLUSIÓ....................................................................................... 9 2.1.4 EDUCACIÓ EMOCIONAL ................................................................ 11 2.1.5 MEDIACIÓ........................................................................................ 12 2.1.6 EDUCACIÓ PER LA PAU I LA SOLIDARITAT ................................. 13 2.1.7 COEDUCACIÓ ................................................................................. 13 2.1.8 ORGANITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA MÈDICA ............................. 13 2.2 PARTICIPACIÓ............................................................................................ 14 QUADRE RESUM D’ORGANITZACIÓ I ÀMBITS DE TREBALL........................ 16 GLOSSARI DE PROJECTES I ACTIVITATS ..................................................... 17 2.3 NORMES .................................................................................................... 18 2.3.1- ENTRADA I SORTIDA DE L’ESCOLA.............................................. 18 2.3.2 ENTRADA I SORTIDA DE LES CLASSES....................................... 19 2.3.3 ASSISTÈNCIA.................................................................................. 19 2.3.4 ESTADA A LA CLASSE ................................................................... 19 2.3.5 ESPAI COMUNS .............................................................................. 20 2.3.6 ESPAI DE MIGDIA ........................................................................... 21 2.3.7 SERVEI DAUTOCAR........................................................................ 213. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ....................................................................... 22 3.1 CONFLICTES ............................................................................................. 22 3.1.1 PREVENCIÓ DELS CONFLICTES.................................................... 22 3.1.2 CONFLICTES LLEUS........................................................................ 22 3.1.3 CONFLICTES GREUS ...................................................................... 22 3.2 PROTOCOLS ............................................................................................ 23 3.2.1 CONFLICTE LLEU: ........................................................................... 23 3.2.2 CONFLICTE GREU ........................................................................... 23 3.2.3 EN CAS DINCOMPLIMENT DE LES NORMES DE MENJADOR .... 23 3.2.4 EXCEPCIONS ................................................................................... 24 Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 1
 3. 3. 1. VALORS I ACTITUDS1.1 L’ACOLLIDAÉs el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre posa enfuncionament per guiar la incorporació òptima dels nous membres de lacomunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana.Els processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte deconvivència perquè afavoreixen l’enriquiment de tots els membres del centre.Es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats.Aquests processos d’acollida van adreçats a : - Alumnat - Famílies dels nouvinguts i la resta de les famílies de l’escola - Professorat - Personal de serveis, administració, monitors/esL’escola té un pla d’acollida de l’alumnat (octubre 2006) on queda reflectidal’acollida de l’alumnat nou al centre i de les seves famílies.També tenim un pla d’acollida dels mestres (2010-11), Un document elaboratpels cicles on es recullen aspectes importants del seu funcionament, es revisaanualment, i es lliura als mestres nous.1.2 LA COMUNICACIÓUn dels aspectes a tenir en compte, en el desenvolupament del present Pla deConvivència, és la capacitat comunicativa i de conversa entre els diferentsmembres de la comunitat educativa. Aquesta capacitat es concreta en l’elecciódels instruments i canals de comunicació més eficaços, i inclou la competènciacomunicativa. Aquesta competència, entesa com el saber expressar i entendrediferents tipus de missatges, és imprescindible per: - Expressar emocions, pensaments, vivències. - Argumentacions idees i opinions. - Potenciar el desenvolupament de l’autoestima i confiança en un mateix. - Posar-se en el lloc de l’altre d’una manera empàtica. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 2
 4. 4. - Respectar opinions diferents de les pròpies amb sensibilitat i esperit crític. - Ser assertius a l’hora de resoldre conflictes. - Treballar en grup de manera cooperativa. - Saber escoltar.És indubtable que comunicar-se i conversar faciliten l’establiment de vincles irelacions constructives amb les altres persones i són presents en la capacitatefectiva de conviure i resoldre conflictes.En la nostra comunitat, com en qualsevol altra, tothom no disposa del mateixtipus d’informació a comunicar, Tothom no té la mateixa competènciacomunicativa i per tant els diàlegs que s’estableixen no són sempre encondicions d’igualtat. Per tot això caldrà estar molt atents als diversos contextoscomunicatius que sorgeixin, per intentar fer un esforç en la millora de lacompetència comunicativa, que permeti compensar aquesta asimetria i ajudi aestablir un acte comunicatiu més recíproc entre tots els membres de lacomunitat.1.3 LA INCLUSIÓ“Darrera de cadascuna de les opcions educatives hi ha una manera diferentd’entendre la societat, en general i l’educació. L’escola inclusiva posa èmfasi enl’educació integral, en l’assoliment del màxim desenvolupament personal isocial dels alumnes i els continguts acadèmics es converteixen en un delsmitjans per assolir aquest desenvolupament” Pere Pujolàs del llibre “Aprendrejunts, alumnes diferents”.El nostre projecte d’escola contempla l’atenció a la diversitat de tot l’alumnatcom un dels nostres trets fonamentals, dissenyant activitats d’ensenyament-aprenentatge obertes i proposant models de treball cooperatiu, tutoria entreiguals... i agrupant l’alumnat en diferents modalitats.L’atenció a l’alumnat és un objectiu prioritari, on destacaríem l’acció tutorialindividual i grupal, per tal d’aconseguir la formació integral d’aquests, tant anivell intel·lectual, personal com social. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 3
 5. 5. A la nostra escola hi té cabuda tot tipus d’alumnat sempre que es tinguin elsrecursos necessaris per a poder-lo atendre’l, i que les famílies estiguin d’acordamb el nostre projecte educatiu.L’objectiu de l’educació inclusiva és adquirir fins al màxim de les possibilitats decadascú, totes les habilitats tècniques (llegir, parlar, calcular, orientar-se…) isocials (com comunicar-se, respectar-se…) que són necessàries per viure iconviure.Susan Bray Stainback defineix l’educació inclusiva com el procés pel quals’ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevolaltra diferència, l’oportunitat de continuar sent membres de la classe ordinària id’aprendre dels companys, i juntament amb ells, dins de l’aula.La inclusió parteix de la base que tots els/les alumnes poden arribar a unsaprenentatges significatius amb els suports materials i humans necessaris, ambla participació de tothom i amb l’adaptació i flexibilitat del procés educatiu.La nostra escola acull tot tipus d’alumnat, entenent la diferència com un valorpositiu per tothom. La inclusió és un pas més enllà de la integració. La nostraescola, com escola inclusiva, s’adapta a la diversitat de l’alumnat que té. Aixòvol dir identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i laparticipació, per tal d’identificar-les i eliminar-les.La inclusió és un procés que no té fi.1.4 L’EDUCACIÓ EMOCIONALLeducació emocional és la capacitat de reconèixer i canalitzar els sentimentsi emocions propis i dels altres, de discriminar entre elles i fer servir aquestainformació per guiar el nostre pensament i les nostres accions.Leducació emocional treballa la forma dinteractuar amb el món. Té molt encompte els sentiments, i engloba habilitats com el control dels impulsos,lautoconsciència, la motivació, lentusiasme, la perseverança, lempatia,lagilitat mental, etc., que resulten indispensables per a una adaptació socialbona i creativa.Leducació emocional intenta potenciar la nostra intel·ligència emocional per talde facilitar el desenvolupar-se a la vida amb èxit i felicitat. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 4
 6. 6. Es recomana treballar cinc habilitats: la capacitat de reconèixer els sentimentspropis, dadministrar-los, lautomotivació, el reconeixement de les emocionsdels altres i lempatia o capacitat per reaccionar correctament davant delssentiments dels altres. Aquestes habilitats es poden aprendre i estimular,sobretot en ledat escolar, en aquest sentit, hi ha una clara diferència dactitudsdesprés de laprenentatge.Donem molta importància a la relació afectiva mestre/a alumne/a. Establimrelacions que es basen en l’afecte i la cordialitat.Desenvolupem l’autonomia dels nostres alumnes fent-los protagonistes delsseus aprenentatges. Promovem espais de reflexió sobre els seusaprenentatges, autoavaluació.Afavorim el creixement de l’autoestima dels nostres alumnes fomentant l’esforç;cada situació conflictiva és una possibilitat per aprendre, créixer personalment ifer-se’n responsables. L’esforç és una possibilitat per aprendre a ser tenaç ipersistent quan una cosa no surt com es tenia prevista i de forma ràpida. Ambl’esforç els infants augmenten la seva autoestima en comprovar que tenen lacapacitat per resoldre els seus propis problemes i dificultats i sentir-se satisfetsen aconseguir-ho.1.5 LA MEDIACIÓLa mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Quan es produeix unconflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acordconsensuat i cooperatiu entre les dues parts.Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes lespersones.1.6 L’EDUCACIÓ PER LA PAUL’Educació per la Pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i noviolència i està formada per tots els valors, comportaments, pràctiques,actituds, sentiments i creences que acaben construint-la. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 5
 7. 7. A la nostra escola el treball de l’educació per la Pau, està recollit en els tretsd’identitat del PEC, concretada en el Pla Anual de centre i també està inclosadins de les diferents metodologies: - El nostre projecte pretén conscienciar i sensibilitzar a tota la comunitat educativa de la importància del temes mediambientals i de sostenibilitat; hort escolar, reducció de residus, gestió de recursos energètics i aigua, reciclatge... - Des de l’escola afavorim el reciclatge a l’aula, al menjador escolar, a la cuina... sensibilitzant als alumnes envers el respecte pel medi ambient. - L’escola orienta als nens i nenes en l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat, i a la vegada els fa prendre una actitud crítica envers allò que els envolta, sempre en el marc dels valors d’una societat democràtica. - L’escola s’implica i treballa conjuntament amb les escoles i institucions, educatives, socials, administratives i lúdiques de la zona per tal d’aconseguir una xarxa d’escoles públiques de qualitat i una millora social. - L’escola afavoreix una dinàmica que facilita i promou el treball cooperatiu entre l’alumnat, potencia la seva autonomia, els fa conscients dels seu procés d’aprenentatge, amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesió social. - Aquesta manera d’entendre l’escola, implica un treball en equip del professorat, un currículum integrat i un projecte de tutoria deducació en valors i compromès amb lentorn.1.7 LA COEDUCACIÓLa coeducació té com a objectiu promoure una acció educativa que potenciala igualtat real doportunitats entre nois i noies, entre homes i dones.La coeducació cerca leliminació de tota mena de discriminació per raó degènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als contingutsdaprenentatge i el respecte per a la diversitat de lalumnat. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 6
 8. 8. 2. ORGANITZACIÓ I ÀMBITS DE TREBALL2.1. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS2.1.1 ACOLLIDAL’acollida a l’escola es concreta en el Pla dacollida de lalumnat i el Pladacollida del professorat.2.1.2 COMUNICACIÓEls canals que promouen la comunicació entre les persones que intengren lanostra comunitat educativa es concreten en tres àmbits d’actuació: Aula, centrei entorn. En cada un d’aquest àmbits es fan servir diferents canals decomunicació que han d’utilitzar el llenguatge adequat a allò que es volcomunicar: idees, processos, resultats, intencions, emocions, sentiments,camins, fites... Tot té el seu valor i tot ha de tenir la seva cabuda.A l’AulaEn aquest àmbit s’estableix la comunicació i la conversa a dos nivells: alumne-alumne i alumne-mestre, i es fa aprofitant diferents accions: Utilització de metodologies de treball que afavoreixin la comunicació entre l’alumnat: conversa i treball cooperatiu. Resolució efectiva de conflictes, tant a l’aula com a l’estona d’esbarjo, mitjançant el diàleg. A les assemblees de classe i tutories, promoure accions que permetin l’interacció entre els alumnes de manera competent i empàtica. Reunions de delegats de classe i delegats verds. Projecte escolta’m: intercanvi d’opinions, vivències i sentiments conversant entre 3 o 4 alumnes amb la tutora. Filosofia 3-18. Predisposició dels mestres a estar obert a les necessitats dels alumnes en qualsevol moment. Priorització d’un ambient adequat que permeti la comunicació i el bon clima d’aula. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 7
 9. 9. Al centreEn aquest àmbit s’estableix la comunicació i la conversa a tres nivells: mestre-mestre, mestres-famílies i famílies-famílies. Els canals que s’estableixen son: A diferents reunions: nivell, especialistes, cicle, comissions, coordinació, claustre. En aquestes reunions el professorat es comunica debaten propostes, contrastant opinions i arribant a acords. Consell Escolar. Els representants dels diferents estaments (mestres, famílies, PAS, representant de l’Ajuntament...) han de debatre els temes que es plantegin mitjançant una acurada capacitat comunicativa que permeti arribar a acords, respectant les diverses opinions. Es manté regularment la comunicació amb les famílies mitjançant diferents reunions al llarg del curs: A començament de setembre es fan les reunions informatives, prèvies a l’inici del curs, per als pares i mares dels alumnes de P3. Abans de començar el curs les tutores tenen una entrevista individual amb les famílies dels alumnes nous. A principi de curs es fa una reunió general pedagògica per a totes les famílies, per a informar dels aspectes organitzatius, pedagògics i generals del centre. Seguidament es realitzen les reunions per nivells, en què el tutor/a informa sobre temes concrets del grup. Durant tot el curs hi ha la possibilitat de tenir entrevistes amb les tutores les vegades que es cregui convenient. Com a mínim es fa una entrevista amb cada família. Al llarg del curs les famílies reben els informes d’avaluació, 2 a parvulari i 3 a primària. La comunicació diària amb les famílies es fa mitjançant lagenda escolar. Es fan unes trobades mensuals en les quals la psicopedagoga de l’AMPA i famílies deducació infantil i primària tracten temes d’interès relacionats amb els seus fills/es. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 8
 10. 10. Assemblees de l’AMPA. Les famílies debaten diferents propostes sobre el funcionament de l’AMPA i arriben a acords de futur. Reunions de delegats. Aquestes reunions serveixen per a transmetre diferents opinions i propostes, tant entre els mateixos delegats, com entre els delegats i la Junta de l’AMPA i l’equip directiu. Especial esment té la comunicació que s’estableix entre els delegats de curs i les famílies noves al centre. Comunicacions entre els delegats i les famílies de la seva classe. Xerrades informatives de preinscripció. Jornada de portes obertes. Pàgina web i bloc. Circulars famílies.A l’entornL’escola promou la comunicació amb diferents entitats del seu entorn perfacilitar i millorar la transmissió d’informació i la seva coordinació, mitjançantdiferents accions: Reunions dels equips directius de les escoles de la zona. Pas d’informació entre l’escola i els instituts, o altres escoles de secundària, per comunicar aspectes rellevants dels alumnes de 6è, que han finalitzat l’educació primària. Grup de treball primària-secundària en diferents àmbits. Grup de treball entre mestres de les escoles i instituts de la zona. Traspàs d’informació i organització d’activitats conjuntes amb l’escola bressol l’Oreneta. Reunions i comunicacions amb el Districte.2.1.4 INCLUSIÓL’escola realitza un seguit d’accions adreçades a la millora de la convivència: Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 9
 11. 11. A l’aulaMetodologies/estratègies que preveu l’escola i que faciliten l’atenció a lesnecessitats de tot l’alumnat: Es realitzen programacions multinivell. Adequació del currículum, tant per als alumnes que manifesten dificultats com per als que presenten altes capacitats. Es realitzen Plans individualitzats (PI) on es recullen el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar un alumne, ja sigui modificant, substituint o ampliant els continguts de les diferents àrees amb la finalitat d’apropar l’aprenentatge al seu nivell actual de capacitats, habilitats, ritme de treball i manera d’aprendre. Tutories personalitzades i entre iguals, segons Piaget “la cooperació entre els infants és tan important com la intervenció dels adults”. Al curs 2009-10 es va implantar a l’escola amb els alumnes de cicle superior el Projecte “Escolta’m”, per tal de millorar i donar un espai d’escolta dins de l’horari lectiu. El curs 2010-11 es va iniciar a cicle inicial i al curs 2011-12 s’ha iniciat al cicle mitjà. Les tutories inclouen actuacions que ajuden a la cohesió del grup. Els mestres de reforç juntament amb els/les tutors/es estan implicats en la planificació, l’adaptació d’activitats i de materials didàctics d’aula que afavoreixin un model obert de les programacions. Suports: Agrupaments flexibles de llengua catalana i desdoblaments de mestres a l’aula (dos mestres a l’aula i desdoblament de grups) per tal de facilitar l’assoliment de les competències bàsiques. Petits grups de reforç, dins o fora de la classe. S’apliquen metodologies inclusives com el treball cooperatiu de l’alumnat i treball per projectes. Tallers i col·laboracions entre alumnes de diferents nivells.Al centreL’escola facilita els aspectes organitzatius relacionats amb els mestres,l’alumnat i el disseny dels horaris per tal que es puguin organitzar el millorpossible els suports i diferents organitzacions que afavoreixin eldesenvolupament de cada alumne. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 10
 12. 12. L’escola afavoreix una dinàmica que facilita i promou el treball cooperatiu entrel’alumnat, potencia la seva autonomia, els fa conscients del seu procésd’aprenentatge amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesiósocial.L’escola, sense negar evidentment l’esforç que suposa qualsevol aprenentatge,pretén aconseguir ensenyar de tal manera que els alumnes gaudeixin aprenent.L’escola pretén que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.Per tal de seguir millorant l’atenció l’alumnat amb nee, l’escola, des del 2007-08, compta amb una USEE ( unitat de suport d’educació especial) amb unamestra especialista i una educadora. Aquesta unitat ha facilitat que l’alumnatpugui participar en entorns ordinaris.Des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat), que és l’òrgan responsablede dinamitzar i coordinar les actuacions que fa l’escola en relació a la inclusióes promouen accions per difondre l’educació inclusiva a tota la comunitat. Sónnecessaris espais de reflexió , per analitzar i millorar les respostes que esdonen a la diversitat.A l’entornDes del curs 1993-94 a l’escola s’està realitzant un projecte d’escolaritatcompartida amb escoles d’educació especial de la zona per tal d’afavorir unarelació que enriqueixi a tot l’alumnat. Aquest procés ens ha portat a iniciar unprojecte d’inclusivitat, des del curs 2009-10, conjuntament amb l’escolad’educació especial Aspasim. L’escola també realitza entrevistes, reunions,trobades... amb els centres, les organitzacions, els psicòlegs, picopedagogs...sempre que faci falta per tal de contrastar i apropar actuacions amb els nostresalumnes.2.1.4 EDUCACIÓ EMOCIONALL’educació emocional a l’escola es concreta en les següents activitats:A l’aula Consells i tutories de classe i reunions de delegats/des de classe: LEscola propicia un funcionament democràtic de lalumnat a través duns consells de Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 11
 13. 13. classe (els fan amb els tutors/es) i una assemblea de delegats de curs a primària amb dos mestres del centre, per tal que els i les alumnes puguin participar en el funcionament de l’escola, proposant i realitzant activitats de millora. Habilitats socioafectives i Protagonista de la setmana: pretén crear situacions de convivència que provoquin la reflexió sobre les maneres de relacionar-se amb les altres persones. Reforçar les habilitats socials ( l’afirmació i acceptació personal, l’expressió de sentiments, l’empatia, la valoració positiva de l’altre ) i afavorir la comunicació i l’expressió verbal. Treball Cooperatiu: L’escola afavoreix una dinàmica que facilita i promou el treball cooperatiu entre l’alumnat, potencia la seva autonomia, els fa conscients dels seu procés d’aprenentatge, amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesió social. Projecte de Filosofia: Aquest projecte s’inicia a educació infantil i es continua a primària. Té com a principal objectiu desenvolupar la capacitat de pensar i ampliar l’esperit crític.Al centre Xerrades famílies: La psicopedagoga de l’AMPA organitza , una vegada al mes, unes xerrades-debat de temes pedagògics per a les famílies de l’escola. Trobades a la biblioteca: S’organitzen activitats trimestrals de contacontes a la tarda per a tota la comunitat educativa Diferents reunions amb les famílies. Celebracions escolars: Es potencia la relació de tota la comunitat educativa en un ambient festiu.2.1.5 MEDIACIÓLa mediació a l’escola es concreta en les següents activitats:A l’aula Consells de classe i Assemblea de delegats tal com s’ha definit a l’apartat 1.4 educació emocional. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 12
 14. 14. Projecte Escolta’m: Aquest Projecte es duu a terme a tots els cursos de primària, és una activitat de tutoria petita, amb l’objectiu de d’oferir una escolta activa a l’alumnat entre ells / es i amb el mestre/a. Educació emocional i habilitats social, treballades en el projecte de filosofia, tutoria, consell de classe, projecte escolta’m, etc.2.1.6 EDUCACIÓ PER LA PAU I LA SOLIDARITATA l’aula Treball cooperatiu, definit a l’apartat 1.4 educació emocional.Al centre DENIP: dia escolar per la no violència i la Pau. Hort escolar, gestió de recursos energètics, reciclatge.2.1.7 COEDUCACIÓA l’aula Treball cooperatiu, definit a l’apartat 1.4 educació emocional. Projecte de Filosofia. definit a l’apartat 1.4 educació emocional. Consells de classe i Assemblea de delegats tal com s’ha definit a l’apartat 1.4 educació emocional.2.1.8 ORGANITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA MÈDICALassistència en cas daccidents en horari escolar, queda coberta per laSeguretat Social o mútua de les famílies dels alumnes.a) En cas durgència, lescola sencarrega dacompanyar lalumne, utilitzant com a medi de transport el taxi, limport del qual es passa a càrrec de la família afectada. Els/les alumnes beneficiaris de la Seguretat Social, es porten a Sant Joan de Déu, i els altres on determini cada companyia.b) En casos no tan urgents, savisa la família per tal que acompanyin el nen/a. (Si no es localitza la família ens remetrem al cas a). Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 13
 15. 15. c) Si la família no pot acompanyar lalumne, aquest serà acompanyat per: 1. Conserge/administrativa 2. Professor/a del Centre 3. Personal no docent: monitors/es de menjador etc.Sempre que el Centre dAssistència ho consideri oportú, es notificarà als paresper escrit les recomanacions fetes pels metges que han atès lalumne.Administració de medicaments1. Cal adjuntar còpia de la prescripció feta pel metge amb el corresponent nom, nº de col·legiat i signatura.2. Qualsevol medicament haurà de portar el nom del nen o la nena escrit clarament a l’nvàs.Salut públicaEs duen a terme els serveis de salut escolar dictats per lAjuntament deBarcelona, abans de cada revisió o vacunació sadreça un full a les famíliesdemanant lautorització corresponent.2.2 PARTICIPACIÓLa participació dels pares i mares està plenament incorporada a la vida escolari sempre ha estat un dels trets més característics de l’escola. Aquestaparticipació es concreta de la següent manera: Consell Escolar. Els representants dels diferents estaments (mestres, famílies, PAS, representant de l’Ajuntament...) han de debatre els temes que es plantegin mitjançant una acurada capacitat comunicativa que permeti arribar a acords, respectant les diverses opinions. Comissió de convivència: La comissió de convivència té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el RRI i la normativa vigent així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. Aquesta comissió està integrada per membres del consell escolar. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 14
 16. 16. Es manté regularment la comunicació amb les famílies mitjançant diferentsreunions al llarg del curs.Es fan unes trobades mensuals en les que la psicopedagoga de l’AMPA ifamílies deducació infantil i primària tracten temes d’interès relacionats ambels seus fills/es.Assemblees de l’AMPA. Les famílies debaten diferents propostes sobre elfuncionament de l’AMPA i arriben a acords de futur.Reunions de delegats. Aquestes reunions serveixen per a transmetrediferents opinions i propostes, tant entre els mateixos delegats, com entreels delegats i la Junta de l’AMPA i l’equip directiu. especial esment té lacomunicació que s’estableix entre els delegats de curs i les famílies novesal centre.Xerrades informatives de preinscripció.Jornada de portes obertes.Pàgina web i bloc. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 15
 17. 17. QUADRE RESUM D’ORGANITZACIÓ I ÀMBITS DE TREBALLValors i actituds Objectiu Accions Guiar la incorporació òptima dels - Pla dacollida de lalumnat.Acollida nous membres de la comunitat - Pla dacollida del professorat educativa - Facilitar lestabliment de vincles- La conversa com a metodologia per a i relacions constructives entre contrastar idees, opinions, sentiments.. persones. - Treball cooperatiu. - Potenciar el desenvolupament de - Consells o tutories de classe.Comunicació lautoestima. - Reunions delegats. - Ser assertius a lhora de resoldre- Projecte Escoltam conflictes. - Projecte de Filosofia - Reunions famílies. - Reunions amb altres centres escolars. Aconseguir la formació integral - Adequacions del currículum. Pla dels infants tant a nivell individualitzat. intel lectual, personal com social. - Projecte Escoltam. - Mestres de suport. - Agrupaments flexibles de llengua catalana.Inclusió - Desdoblaments de grups. - Treball per projectes. - Treball cooperatiu. - Tallers i col laboracions entre alumnes de diferents nivells. - Projecte descolaritat compartida. - projecte dinclusivitat- Aspasim. - Afavorir el creixement personal i - Consells de classe. social. - Projecte Escoltam. - Capacitar al reconeixement i - Assemblea de delegats. canalització dels sentiments, les - Projecte de Filosofia. emocions pròpies i dels altres. - Taller de música i emocions.Educació - Protagonista de la setmana.Emocional - Habilitats socioafectives. - Treballs cooperatius. - Reunions famílies. - Xerrades famílies. - Trobades a la biblioteca. - Celebracions escolars. Gestionar de forma positiva els - Consells de classe. conflictes. - Assemblea de delegats.Mediació Arribar a un acord consensuat i - Projecte Escoltam. cooperatiu entre les dues parts. - Educació emocional i habilitats social. - Protocol dactuació davant de conflictes lleus i greus. - Fomentar la cultura de la Pau i - Celebració del DENIP. no violència. - Treball cooperatiuEducació per la - Orientar en laprenentatge de la - Hort escolar, gestió de recursosPau i Solidaritat convivència i la solidaritat. energètics, reciclatge. - Fomentar la consciència mediambientals i de sostenibilitat. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 16
 18. 18. Glossari de projectes i activitats: Consells i tutories de classe i reunions de delegats/des de classe: LEscola propicia un funcionament democràtic de lalumnat a través duns consells de classe (els fan amb els tutors/es) i una assemblea de delegats de curs a primària amb dos mestres del centre, per tal que els i les alumnes puguin participar en el funcionament de l’escola, proposant i realitzant activitats de millora. Projecte de Filosofia: Aquest projecte s’inicia a educació infantil i es continua a primària. Té com a principal objectiu desenvolupar la capacitat de pensar i ampliar l’esperit crític. Projecte Escolta’m: Aquest Projecte es duu a terme a tots els cursos de primària, és una activitat de tutoria petita , amb l’objectiu de d’oferir una escolta activa a l’alumnat entre ells / es i amb el mestre/a. Treball Cooperatiu: L’escola afavoreix una dinàmica que facilita i promou el treball cooperatiu entre l’alumnat, potencia la seva autonomia, els fa conscients dels seu procés d’aprenentatge, amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesió social. Tallers i col.laboracions entre alumnat de diferents nivells: es realitzen els tallers de plàstica setmanalment entre l’alumnat del mateix cicle . L’alumnat de 6è va a despertar i posar les sabates a l’alumnat de 3r. Es realitza l’activitat de padrins de lectura entre l’alumnat de 3r i 6è. Projecte d’escolaritat compartida: des del curs 1993-94, s’està realitzant a l’escola un projecte d’escolaritat compartida amb les escoles deducació especial de la zona, per tal d’afavorir una relació que enriqueixi a tot lalumnat. Projecte d’inclusivitat amb l’escola Aspasim: a l’escola hi ha alumnat de necessitats educatives especials greus i permanents que conten amb els recursos personal de l’escola Aspasim . Pla d’acollida d’alumnat i de mestres nous /es: l’escola disposa d’un pla d’actuació de l’acollida per l’alumnat d’incorporació tardana i per els / les mestres que s’incorporen a l’escola. DENIP: dia escolar per la no violència i la Pau. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 17
 19. 19. 2.3 NORMESConsiderem important que conegueu la normativa general de lescola idaquesta manera puguem portar a terme conjuntament la tasca educativa delsvostres fill/es sempre en estreta col·laboració.2.3.1- ENTRADA I SORTIDA DE L’ESCOLA1. Al matí, la porta de lescola s’obrirà 15 minuts abans de les 9 i es tancarà 15 minuts després. A partir de les 8 del matí hi ha un Servei d’Acollida Matinal (SAM).2. Els/les alumnes d’educació infantil que no utilitzen el servei dautocar podran entrar dins ledifici 5 minuts abans de les 9 del matí on estaran atesos per una persona responsable. Si alguna família vol esperar-se fins a les 9 ho haurà de fer al pati. Els/les alumnes de parvulari 3, 4 i 5 anys que utilitzen el servei dautocar entraran a ledifici de parvulari acompanyats de les seves respectives monitores que els atendran fins que arribin les mestres.3. Tant l’entrada com la sortida es farà de manera ordenada i els/les alumnes aniran acompanyats pel tutor/a o un altre mestre.4. Lhorari lectiu descola és fins a 2/4 de 5. A partir daquesta hora comencen les activitats extraescolars. Els/les alumnes que no realitzin cap activitat no es poden quedar en el centre si no utilitzen el SAT (Servei d’Acollida de Tarda) (parvulari i cicle inicial ) o biblioteca (cicle mitjà i superior), que ofereix lAMPA. El recinte escolar es tancarà a 3/4 de 6 de la tarda, hora en què finalitzen totes les activitats.5. Només es permet l’entrada al recinte escolar als vehicles autoritzats.6. Per motius sanitaris, no és permesa l’entrada d’animals a l’escola.7. L’alumnat que vingui a l’escola amb bicicleta, monopatí o patinet, el deixarà a l’espai reservat per al seu aparcament darrera de l’escola bressol. Si no és en aquest cas, no està permès utilitzar ni patinets ni monopatins a l’escola.8. Per seguretat, no es pot jugar a pilota a la pista central, de 3/4 de 9 a les 9 del mati i entre 2/4 de 5 i les 5 de la tarda. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 18
 20. 20. 2.3.2 ENTRADA I SORTIDA DE LES CLASSES1. Quan es toqui el timbre, els i les alumnes es posaran en el lloc prefixat i pujaran acompanyats pel seu tutor/a.2. Els i les alumnes de cicle mitjà i superior que arribin tard, sense causa justificada, han de passar per consergeria a recollir el full de retard que retornaran signat l’endemà. Els i les alumnes de cicle superior no podran entrar a la primera classe i romandran a consergeria fins que comenci la segona hora lectiva.3. L’alumnat ha de deixar les classes recollides i endreçades abans de sortir.4. L’alumnat només podrà estar a la classe acompanyat d’un adult responsable de l’escola.2.3.3 ASSISTÈNCIA1. L’assistència a l’escola és obligatòria i se’n portarà un control.2. Les faltes d’assistència sense justificar es comunicaran a la família.3. Quan un/a alumne no assisteixi a l’escola, la família ha d’avisar l’escola, si és amb coneixement previ via agenda i si és una urgència via telefònica.4. No es podrà sortir del recinte escolar en hores de classe, a no ser per causa justificada i amb comunicació prèvia per part de les famílies. Si heu de venir a buscar el vostre fill/a en horari lectiu, tant a educació infantil com a primària, heu de passar per consergeria i la conserge l’anirà a buscar a la classe.5. En el cas que els alumnes, a partir de 3r de primària, vagin sols a casa, es demanarà una autorització escrita a la família.2.3.4 ESTADA A LA CLASSE1. L’alumnat és responsable de la classe i del material que utilitza (llibres, llapis, gomes...).2. Lactitud de l’alumnat a la classe ha de ser de respecte, atenció i treball, utilitzant un to de veu adequat. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 19
 21. 21. 3. Sha de mantenir la classe neta i fer un bon ús dels diferents bujols de reciclatge.4. Per poder sortir de la classe, l’alumnat ha de demanar permís al/la mestre/a.5. Si es fa malbé un llibre de la classe, la família l’haurà de tornar a comprar.6. Per a celebrar els aniversaris, l’alumnat d’educació infantil pot portar una llaminadura o un pa de pessic. L’alumnat de primària només una llaminadura.7. Es recomana que l’alumnat no porti joguines electròniques ni telèfons mòbils. En el cas que en portin, no els poden treure de la cartera i s’han de mantenir apagats. L’escola no es fa responsable de la seva pèrdua o malbaratament.8. S’ha de portar cantimplora quan es va d’excursió.2.3.5 ESPAIS COMUNS1. Cal fer un bon ús dels lavabos.2. Cada curs tindrà assignada una zona del pati que shaurà de respectar.3. Shan de tenir cura dels arbres i les plantes.4. Sha de mantenir net el pati i utilitzar les papereres.5. Els desplaçaments es faran amb ordre i tranquil·litat.6. No es permetrà cap actitud violenta o que comporti situacions de risc.7. La permanència a la Biblioteca, es farà respectant el silenci i el treball dels altres. Es tractaran els llibres i als DVDs amb molta cura, per tal de conservar-los en bon estat i tenint en compte que són un bé comú. En cas que es perdi o es faci malbé un llibre, se nhaurà de portar un altre.8. Equip d’educació física: S’ha de portar calçat i mitjons d’esport, samarreta amb l’anagrama de l’escola o blanca i pantaló blau marí (curt o llarg segons l’època de l’any).9. S’ha de portar bata de P3 fins a 2n de primària. De 3r a 6è s’ha de portar bata a l’àrea de plàstica. Recomanem que la bata estigui en bon estat i sigui adequada a l’edat. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 20
 22. 22. 10. Els i les alumnes han de portar calçat que subjecti el peu i adequat a les característiques de l’espai de l’escola.2.3.6- ESPAI DE MIGDIALescola ofereix servei de menjador. Es valora aquest espai de temps com ahorari educatiu important igual que qualsevol altre moment del dia, semprerespectant la necessitat dels alumnes desbarjo.1. L’alumnat ha de tenir un comportament educat i respectuós, tant entre els/les alumnes com vers els/les monitors/es, talleristes, i tot el personal de la cuina.2. Els/les alumnes fan files per a rentar-se les mans i recollir la safata del menjar.3. L’entrada al menjador ha de ser ordenada i en petits grups.4. El to de veu ha de ser baix, s’ha de menjar amb correcció, no es poden aixecar del seu lloc, afavorint un ambient de tranquil·litat .5. L’alumnat sha dacabar tot el menjar que se li posi al plat, assegut a la cadira i no poden sortir del menjador amb menjar.6. L’alumnat ha de respectar els càrrecs de neteja i ha de portar les safates buides a la cuina després de reciclar les restes.7. Les famílies han de comunicar mitjançant l’agenda qualsevol canvi de dieta.Tallers de migdia1. Les normes durant l’estona dels tallers de migdia són les mateixes que durant tota la jornada a l’escola.2. Les persones encarregades dels tallers i la resta d’activitats de migdia, tenen la màxima autoritat per a fer acomplir aquesta normativa.2.3.7-SERVEI DAUTOCAR1. A lhora de sortir, una monitora passa a recollir per les classes l’alumnat de P3 a 2n que fan servir el servei dautocar. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 21
 23. 23. 2. Els/les alumnes de 3r a 6è van baixant fins a lautocar quan sona el senyal acústic corresponent, on els rep la monitora.3. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES3.1 CONFLICTESEls conflictes són el conjunt de conductes contràries a les normes deconvivència del centre.3.1.1 Prevenció dels conflictes:1. Donar espais a l’alumnat per a poder parlar, fonamentalment amb la tutora o tutor, o amb alguna altra persona amb qui el nen o la nena se senti bé.2. Planificar amb l’alumne/a el dia, quan es pugui la setmana, que sàpiga què passarà i a on pot dirigir-se si ho necessita.3. Proposar un compromís (objectius assumibles) i preveure què passarà si no ho acompleix.4. Donar espais al grup, assemblea, tutoria, consell de classe, filosofia, per debatre les normes i respectar les opinions dels altres.3.1.2 Conflictes lleusA l’escola, com espai d’aprenentatge, podem trobar conflictes lleus de mancade dedicació o de destorb a la classe. Com a espai de convivència podemtrobar conflictes lleus de manca de respecte a la comunitat, indisciplina i abúsde poder entre iguals.3.1.3 Conflictes greusEls conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física queperjudiquen notablement la convivència a l’escola, perquè generen sentimentsd’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa.Ens referim a les conductes: indisciplina, injúries, amenaces, agressions ivexacions personals i danys materials i patrimonials. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 22
 24. 24. Davant d’un conflicte greu s’ha d’aplicar el règim disciplinari previst als drets ideures de l’alumnat no universitari (Decret 279/2006, de 4 de juliol de 2006) iles concrecions de la nostra escola, que detallem a continuació.3.2 PROTOCOLS3.2.1 Conflicte lleu1. Amonestació oral.2. Es separa l’alumne del grup (es porta a una altra classe o a secretaria, mai al passadís), es fa una mesura correctora, en relació a la falta comesa i es fa un avís a la família si es creu necessari.3. L’alumne/a fa una reflexió per escrit del que ha passat.4. Es duu a terme un registre dels incidents que es produeixen amb un/a alumne/a reincident.3.2.2 Conflicte greu1. Separació del grup (tal com hem descrit en l’apartat de conflictes lleus).2. Comunicat als pares o tutors/es que hauran de tornar signat.3. Realització de serveis a l’escola.4. Canvi temporal d’aula.5. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre.6. Suspensió de les sortides i colònies.3.2.3 En cas dincompliment de les normes dels serveis de l’escola(menjador escolar, transport escolar, activitats extraescolars):1. Els/les monitors/es avisaran lalumne de forma adient.2. Savisarà al/la tutor/a corresponent a fi de que li faci les reflexions oportunes.3. Si l’alumne reincideix en la seva conducta, la direcció ho comunicarà a la família. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 23
 25. 25. 4. Si cal repetir lavís, es podrà determinar lexpulsió temporal o definitiva, del servei.3.2.4 ExcepcionsEn casos particulars que ho requereixin s’elaborarà un protocol personalitzatamb l’assessorament necessari.Quan el conflicte ho requereixi o en cas d’alumnat reincident, es convocarà laJunta de Convivència del Consell Escolar. Escola Dolors Monserdà-Santapau. PdC 24

×