Pp jurnal

2,430 views
2,207 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pp jurnal

 1. 1. TINJAUAN LITERATUR Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Vol. 2, Bil. 1 (2012) : 17-30PENGGUNAAN TEKNIK PENTAKSIRAN FORMATIFDALAM SUBJEK BAHASA MELAYU DARJAH SATU :KAJIAN KES SUZANA ABD MUTALIB & JAMIL AHMAD
 2. 2. PENGENALAN Membincangkan tentang bagaimana gambaran sebenar teknik-teknik pentaksiran formatif dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pendapat tentang masalah yang dihadapi oleh oleh guru dalam menjalankan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
 3. 3. SAMB…. Cadangan penggunaan teknik pentaksiran formatif yang pelbagai dan sesuai dengan tahap kebolehan murid. Contoh teknik pentaksiran formatif :  Menyoal secara lisan - Kerja rumah  Latihan - perbincangan  Seat work  Projek Cara pelaksanaan PBS yang sebenar dan permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut menggunakan banyak rujukan kajian lepas yang sesuai bagi menyokong pendapat penulis jurnal tentang suatu isu.
 4. 4. TUJUAN KAJIANTujuan kajian ini adalah untuk mengkaji dan mengenal pasti amalan guru Bahasa Melayu di sekolah rendah dalam mengaplikasikan teknik pentaksiran formatif yang digunakan semasa proses P&P
 5. 5. METODOLOGI Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif Menggunakan kaedah kajian kes. Teknik ini dipilih untuk memahami dengan lebih mendalam dan ingin mendapat gambaran jelas berkaitan penggunaan teknik pentaksiran formatif dalam proses P&P Bahasa Melayu. (Marohaini, 2004) Seorang guru subjek Bahasa Melayu, pengalaman mengajar melebihi 5 tahun. Teknik kutipan data  Pemerhatian- semasa proses P&P berlangsung  Temu bual – selepas P&P
 6. 6. TEMA & PERSOALANTeknik Pentaksiran Formatif“Bagaimanakah teknik pentaksiran formatif digunakan ketiaka proses P&P subjek Bahasa Melayu?”
 7. 7. LATAR BELAKANG KAJIAN Aplikasipentaksiran formatif masih lemah kerana guru kurang mahir mengintegrasikan teknik pentaksiran formatif dalam proses P&P. (Black & William, 1998; Brookhart, 2007; Hall & Burke, 2003) Guru kurang pengetahuan terhadap penggunaan teknik pentaksiran formatif. (Mohd Azhar & Shahrir, 2007) Guru menggunakan teknik soal jawab sebagai teknik pengajaran dan bukan sebagai teknik pentaksiran. (Zamri & Nor Razah, 2011).
 8. 8. PERBINCANGAN Membincangkan tentang penggunaan teknik pentaksiran formatif dalam proses P&P untuk membantu meningkatkan pembelajaran murid. Perbincangan khusus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Darjah satu. Membincangkan masalah yang timbul ekoran penekanan kepada pentaksiran formatif berbanding penilaian sumatif.
 9. 9. SAMBUNGAN…. Aplikasi pentaksiran formatif masih lemah kerana guru kurang mahir mengintegrasikan teknik pentaksiran formatif dalam proses P&P kerana menganggap ia sesuaatu yang asing walhal teknik tersebut amat biasa dengan amalan mereka ( Black & William, 1998) Kajian Black & William (1998) mendapati guru masih memerlukan latihan untuk melaksanakan pentaksiran formatif. Guru disarankan menggunakan pelbagai teknik pentaksiran formatif dalam merancang pengajaran dan pembelajaran akan datang.
 10. 10. SAMBUNGAN.. Manakala kajian Mohd Azhar dan Shahrir (2007) mendapati guru kurang pengetahuan terhadap penggunaan teknik pentaksiran formatif. Sebagai contoh guru menggunakan teknik soal jawab sebagai teknik pengajaran dan bukan sebagai teknik pentaksiran formatif. Kajian Zamri dan Nor Razah (2011) mendapati keserasian guru menggunakan teknik menyoal dalam meningkatkan pembelajaran masih ditahap rendah.
 11. 11. SAMBUNGAN… Manakala menurut kajian Hamm dan Adams (2009), guru disarankan memberi murid latihan yang bersifat amali, latihan yang melibatkan pergerakan fizikal tubuh badan seperti nyanyian, lakonan, bercerita dan membaca puisi kerana ia mampu untuk meningkatkan pembelajaran Teknik ini juga mampu untuk membolehkan murid membaperkan kebolehan dan bakat mereka.
 12. 12. DAPATAN KAJIAN Dibentangkan mengikut penggunaan teknik pentaksiran formatif oleh guru yang menjadi peserta kajian melalui perbincangan untuk memahami fenomena penggunaan teknik dalam subjek bahasa dengan lebih mendalam.
 13. 13. SAMBUNGAN.. Contoh teknik pentaksiran formatif yang dicadangkan berdasarkan dapatan kajian;  Teknik soal jawab lisan  Teknik kad gores  Teknik sebutan nyaring  Teknik padanan  Teknik tugasan dan perbincangan  Teknik nyanyian
 14. 14. KRITIKAN JURNAL Jurnal ini adalah menarik dan dapat memberi input tambahan kepada pembaca, khususnya kepada guru yang masih mencari cara bagaimana teknik pentaksiran formatif dilaksanakan dalam kelas. Masih tidak dapat menjelaskan sepenuhnya bagaimana teknik pentaksiran formatif digunakan sepenuhnya dalam P&P.
 15. 15. KESIMPULAN Secara keseluruhannya jurnal ini mampu untuk membantu guru yang masih keliru tentang pelaksanaan teknik pentaksiran formatif di dalam kelas. Perkongsian pelbagai teknik melalui dapatan kajian boleh dijadikan panduan oleh guru dalam menjalankan PBS di sekolah. Namun begitu, guru perlu bijak mempelbagaikan teknik pentaksiran agar tidak terikat kepada teknik tertentu sahaja. Penggunaan teknik pentaksiran formatif yang teratur mengikut kesesuaian mampu untuk mencapai objektif P&P. Kesedaran terhadap pentingnya untuk mentafsir pembelajaran murid dari pelbagai aspek mampu melahirkan insan yang seimbang jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial
 16. 16. RUJUKAN Black, P. & William, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. London: School of Education, King College. Hamm, M & Adams, D. (2009). Activating assessment for all atudents: Innovative activities, lesson plans, and informative assessment. United Kingdom: Rowman & Littlefield Education. Marohaini Yusoff. (Eds). (2004). Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja kajian lapangan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Mohamad Azhar Mat Ali & Shahrir Jamaludin. (2007). Amalan pembelajaran di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, 27(1):19-54. Zamri Mahamod & Nor Razah Lim. (2011). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu: kaedah pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1): 51-65.

×