Your SlideShare is downloading. ×
0
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Festivali kao manifestacijski turistički resursi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Festivali kao manifestacijski turistički resursi

908

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
908
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. FESTIVALI KAO MANIFESTACIJSKITURISTIĈKI RESURSIMia Ištvanović
 • 2. 2. SADRŢAJ1. UVOD2. SADRŢAJ3. TURISTIĈKI RESURSI3.1. KLASIFIKACIJA TURISTIĈKIH RESURSA3.2. DRUŠTVENI TURISTIĈKI RESURSI3.3. MANIFESTACIJSKI TURISTIĈKI RESURSI4. FESTIVALI4.1. PRIVLAĈNOST FESTIVALA4.2. ZADAĆE ORGANIZATORA4.3 . FESTIVALI U HRVATSKOJ5. ZAKLJUĈAK6. LITERATURA
 • 3. 3.. TURISTIĈKI RESURSI Turistiĉki iskoristiva prirodna ili društvena dobravisokog stupnja privlaĉnosti Dio društvenih resursa Dio cijeline nekog geografskog podruĉja Bogatstvo - komparativna prednost Turistiĉka ponuda – izvorna obiljeţja i svojstva resursa Ekonomski i neekonomski uĉinci Prostor – primarna turistiĉka ponuda
 • 4. Valorizacija resursa u turizmu Ocjena turistiĉke vrijednosti nekog resursa ili prostorau cjelini Najkompleksnije pitanje turistiĉke teorije i prakse Ĉetiri svojstva atraktivnosti: Rekreativno Kuriozitetno Znamenito Estetsko Samo jedan od elemenata u postupku ocjenjivanja
 • 5.  Korektivni ĉimbenici Nedostatak kvalitetnih prirodnih resursa Umjetno stvoranje sadrţaja Turistiĉka atrakcija = turistiĉki resurs
 • 6. 3.1. KLASIFIKACIJA TURISTIĈKIHRESURSAPrirodni turističkiresursiDruštveni turističkiresursiKlimatski Kulturno – povijesniGeomorfološki EtnosocijalniGidrografski UmjetniĉkiBiogeografski ManifestacijskiPejsaţni AmbijetalniUstanove kojeorganizirajuobrazovne iobrazovno-rekreacijskeaktivnosti ilimanifestacije
 • 7. 3.2. DRUŠTVENI TURISTIĈKIRESURSI Zadovoljenje turistiĉke potrebe ĉovjeka Utjeĉu na psihiĉke funkcije ĉovjeka Kulturne potrebe Pojedini resursi – samostalno djelovanje na privlaĉenjeturista Komplementarni resursi
 • 8. 3.3. MANIFESTACIJSKI TURISTIĈKIRESURSI Kulturne i druge manifestacije Odgojna i promotivna funkcija Manifestacije povećavaju stupanj atraktvnosti turistiĉkogpodruĉja Obogaćuju sadrţaj boravka Nisu osnovane radi turizma turizam utjeĉe na njihov razvoj
 • 9.  Povećanje zaposlenosti i prihoda – lokalne jedinicepodupiru manifestacije Vrste: kulturne, sportske, zabavne, vjerske,znanstvene i gospodarske Stupanj privlaĉnosti Najposjećenije manifestacije – zabavni i sportskikarakter
 • 10. KLASIFIKACIJA I PRIMJERIMANIFESTACIJAKluturne i sportske priredbe Splitsko ljeto, Dubrovačke ljetneigreFestivali Filmski festival u Puli, Festivaldjeteta u ŠibenikuSmotre folklora Đakovački vezovi, VinkovačkejeseniViteške igre Sinjska alka, MoreškaKarnevali i poklade, sajmovi,kongresi ...Samoborski fašnik, Riječki karneval,Špancirfest
 • 11. 4. FESTIVALI Privlaĉenje stranih i domaćih turista Postaju kljuĉnim elementima u meĊunarodnojturistiĉkoj ponudi Privlaĉe odreĊeni segment potrošaĉa i pomaţu ukreiranju boljeg imidţa Rješenje problema diferencijacije proizvoda
 • 12.  Socijalni karakter Pridonose razvoju kulturnog turizma Sluţe za promociju drţava, gradova i ostalih mjesta Porast broja festivala
 • 13. 4.1. PRIVLAĈNOST FESTIVALA Okupljanje pojedinih subkutura Upoznavanje novih kultura i tradicija Religijska okupljanja Praćenje sportskih i drugih natjecanja Zabava i dobre emocije
 • 14. 4.2. ZADACI ORGANIZATORA Promocija Informacije o mjestu gdje se festival odrţava te kakodoći, informacije o mogućem smještaju Plan programa Eventualni prilagoĊeni kampovi Osiguranje toaleta, parkirnih mjesta, štandova sahranom i pićem
 • 15. 4.3. VRSTE FESTIVALA filmski festival (Zagreb film festival, Motovun filmfestival, Dani hrvatskog filma, Zagrebdox) umjetniĉki festival (Orijent fest) glazbeni festival (Terraneo festival, Outlook, Hideout,InMusic, Osorske glazbene veĉeri...) kazališni festival (Ulysess Brijuni, Dubrovaĉke ljetneigre, Festival glumca, Dani satire...)
 • 16. FESTIVALI U HRVATSKOJ
 • 17. ZAGREBDOX MeĊunarodni festivaldokumentarnog filma Osnovan 2005. godine Odrţava se krajem veljaĉe Cilj: Uvid u recentnu dokumentaristiĉku produkciju Poticanje nacionalne dokumentarne proizvodnje Jaĉanje meĊunarodne i regionalne suradnje na podruĉju koprodukcijaJedinstven u Hrvatskoj i u Europi
 • 18.  Natjecateljski program – meĊunarodna i regionalna konkurencija Najbolji svjetski autorski i kreativni dokumentarni filmovi Naglasak na regionalni program Nenatjecateljski programSluţbene nagrade:Veliki pečatMali pečatHT nagrada publikePosebne nagradeNagrada Movies ThatMatter
 • 19.  Osnovan 2011. godine ukolovozu – 30 000 ljudi izcijele Europe 2012. posjećenost porasla za30% na 45 000 posjetitelja Vojarna Bribirski knezoviŠibenik Glazbeni program – 5 dana –oko120 izvoĊaĉa – 3 open airpozornice + party pozornice Cjelodnevne radionice Ekološki osvješten – suradnjas hotelskim naseljem Solaris
 • 20.  Volontiranje Nagradne igre i Terraneo putovnica Kamp, TaxiBoat Popusti na prijevoz do Šibenika Nadopuna turistiĉkoj ponudi svoje regije Primamljiva destinacija tisuća mladih urbanih ljudi ţeljnih zabave
 • 21.  Uliĉni festival grada Varaţdina Promocija baroknog grada Festival glazbe, plesa i smijeha te besciljne šetnje koja je svrhasebi samoj Osnovan 1999. godine Trajanje: 10 dana – poĉetak – predzadnji petak kolovoza
 • 22.  300-injak vrhunskih programa te stotine izvoĊaĉa iz cijelog svijeta Prezentacije starih zanata, world music, uliĉni performance, kazališnekomedije djeĉje predstave, etno, rock i klasiĉna glazba, 5 pozornica, ulice itrgovi starogradske jezgre Varaţdina 2012. procjenjena posjecenost festivala je oko 150 – 200 tisućaljudi Circus as a way of life - sufinanciran kroz program Europskeunije za razvoj kulturnih djelatnosti Culture (2013. i 2014.) Promocija preko TV-a, radia, novina, Facebooka, Twittera, Webstranice video
 • 23. ZAKLJUĈAKUloga turistiĉkih resursa od velike vaţnostiKulturna, odgoja, obrazovna i zabavna funkcijamanifestacijaPromocija podruĉja odrţavanja manifestacijaRazvoj kulturnog turizmaFestivali - Diferenciranost proizvoda
 • 24. LITERATURA Ĉavlek, N., Bartoluci, M., Prebeţac, D., Kesar, O. (2010), "Turizam –ekonomske osnove i organizacijski sustav", Školska knjiga, Zagreb Vrtiprah Vesna (2006) „Kulturni resursi kao ĉinitelji turistiĉke ponude u 21.stoljeću - Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/16373 Lennart Fjell (2007.) Contemporary festival: poliphony of voices and somenew agents Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/34780 Špancirfest – Brojke Špancirfesta govore mu u prilog - Dostupno na:http://spancirfest.com/brojke-spancirfesta-govore-mu-u-prilog-2/ Zagrebdox – o festival – predstavljanje festivala – Dostupno nahttp://zagrebdox.net/hr/2013/o_festivalu/predstavljanje_festivala Terraneo – info - o Terraneu - festival Terraneo – Dostupno na:http://www.terraneofestival.com/info/o-terraneu/festival-terraneo-2/ OneCroatia – Varaţdinci – ambasadori Špancirfesta – Dostupno na:http://onecroatia.info/savjeti/varazdinci-ambasadori-spancirfesta/#.UUi_jBxhW9E
 • 25. HVALA NA PAŢNJI!

×