12.สภาพปัญหาของทวีปแอฟริกา

74,610 views
74,041 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
74,610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12.สภาพปัญหาของทวีปแอฟริกา

 1. 1. 12. สภาพปัญหาของแอฟริกา <ul><ul><li>จัดทำโดย </li></ul></ul><ul><ul><li>ด . ช . สุธินันท์ แก้วคีรี ม .3-4 เลขที่ 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>เสนอ </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจารย์กัญญาภัค ไชยแก้ว </li></ul></ul><ul><ul><li>โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 </li></ul></ul>
 2. 2. ทวีปแอฟริกา ( Africa )
 3. 3. คำนำ <ul><li>การทำงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาของทวีปแอฟริกาได้อย่างเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาในอนาคต ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ต้องเข้าใจเรื่องสภาพปัญหามากยิ่งขึ้น หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย </li></ul><ul><li>ด . ช . สุธินันท์ แก้วคีรี </li></ul>
 4. 4. สภาพปัญหาของทวีปแอฟริกา <ul><li>ปัญหาความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ </li></ul><ul><li>ปัญหาการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ปัญหาแยกสีผิวคนในทวีป </li></ul><ul><li>ปัญหาทางภูมิประเทศ </li></ul><ul><li>ปัญหาการปกครอง </li></ul>
 5. 6. ทวีปแอฟริกา ( AFRICA ) <ul><li>ได้ชื่อว่าเป็นทวีปที่มีความยากจนและล้าหลังมากทวีปหนึ่ง แม้ว่าประเทศต่างๆหลังจากได้รับเอกราจะเร่งพัฒนาประเทศของตนให้มีความเจริญ ก้าวหน้า แต่การพัฒนาประเทศดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง สาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาประเทศในทวีปแอฟริกาไม่ประสบความสำเร็จ มีหลายประการ ดังนี้ </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 7. สภาพปัญหาของ ทวีปแอฟริกา
 7. 8. 1. ปัญหาความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ <ul><ul><li>ทวีปแอฟริกามีชนเผ่าต่างๆจำนวนมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่ละเผ่าพันธุ์มีชนเผ่าใหญ่มีอยู่ 2 ชนเผ่าคือ มาชาย และ ซูลู </li></ul></ul><ul><ul><li>มีประเพณีวัฒนธรรมภาษาเป็นของตนเองและมีความยึดมั่นในชนเผ่าของตนเองสูง </li></ul></ul><ul><ul><li>ก่อให้เกิดสงครามอย่างร้ายแรง และอาจถึงขั้นทำลายล้างซึ่งกันและกัน </li></ul></ul>
 8. 9. 2. ปัญหาการดำรงชีวิต <ul><li>ปัญหาส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาใหญ่ๆ มีอยู่ 4 ข้อ </li></ul>
 9. 10. 2.1 การศึกษา <ul><li>แอฟริกาเป็นทวีปที่ยากจนและต้องการพัฒนาทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ </li></ul><ul><li>รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องยกระดับและขยายการศึกษาให้ทั่วถึง </li></ul><ul><li>แต่การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการศึกษา </li></ul><ul><li>อัตราส่วนการรู้หนังสือของประชากรจะต่ำ มีผู้อ่านออกเขียนได้เพียงร้อยละ 25 แต่ล่ะประเทศ </li></ul>
 10. 11. 2.1 การศึกษา ( ต่อ )
 11. 12. 2.2 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์   <ul><li>ผลผลิตแต่ละปีได้ไม่เพียงพอแก่การบริโภคภายในทวีป </li></ul><ul><li>ต้องสั่งเข้าจากส่วนอื่นของโลก ทำให้เศรษฐกิจของทวีปตกต่ำมาก </li></ul><ul><li>ส่วนการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่พบมากที่สุด เพราะแอฟริกาเป็นทวีปที่มีเขตทุ่งหญ้ากว้างขวาง </li></ul>
 12. 13. 2.3 การคมนาคม <ul><li>มีความล้าหลังทางการคมนาคมขนส่งมากกว่าทุกทวีป </li></ul><ul><li>ประเทศส่วนใหญ่ยากจน ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาในด้านนี้ </li></ul><ul><li>ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งด้วย </li></ul>
 13. 14. 2.4 โรคระบาด <ul><li>ทวีปแอฟริกามีโรคระบาดที่พบบ่อยและร้ายแรงที่สุดมี 3 โรคคือ </li></ul>
 14. 15. - เอดส์ (HIV) <ul><li>รัฐบาลไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจน </li></ul><ul><li>รัฐไม่ให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้ถึงอันตรายของโรคเอดส์ต่อประชาชน </li></ul><ul><li>โดยมีคนเป็น 30 % ของคนทั้งประเทศ มีคนตายจากเอดส์ 1000 คนต่อวัน </li></ul>
 15. 16. - โรคเท้าช้าง   (LYMPHATIC FILARIASIS) <ul><li>หนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย </li></ul><ul><li>มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย </li></ul><ul><li>อาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของคน หรือในไต </li></ul><ul><li>โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค </li></ul>
 16. 17. - โรคเท้าช้าง ( ต่อ ) <ul><li>ทำให้มีอาการที่เห็นได้ชัด คือ ขา แขน บวมโตผิดปกติ </li></ul><ul><li>โดยเกิดภาวะอุดตันของท่อน้ำเหลือง </li></ul><ul><li>มีผู้คนในเขตร้อนติดเชื้อโรคเท้าช้างนี้กว่า 120 ล้านคน ใน 80 ประเทศของแอฟริกา </li></ul>
 17. 18. - โรคพยาธิใบไม้ในเลือด <ul><li>เกิดจากพยาธิใบไม้ ชิสโตโซม่า สปินดาเล่ ตัวแบนคล้ายเลขหนึ่ง </li></ul><ul><li>อาศัยอยู่ในหลอดเลือดบริเวณเยื่อแขวนลำไส้และตับ </li></ul><ul><li>มีผู้คนประมาณ 200 ล้านคนติดเชื้อร้ายทั่วทวีปนี้และมีผู้เสียชีวิติกว่า 200 , 000 คน ต่อเดือน </li></ul><ul><li>การติดเชื้อ เกิดขึ้นเมื้อผิวหนังสัมผัสกับน้ำที่มีการปนเปื้อน </li></ul>
 18. 19. 3. ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ <ul><li>ประเทศ ต่างๆ ในทวีปแอฟริกา ประสบอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศในทวีปอื่นๆเนื่องมาจากลักษณะของระบบเศรษฐกิจแอฟริกาเอง ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ </li></ul>
 19. 20. 3.1 การอุตสาหกรรม <ul><li>อุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกายังมีความล้าหลังอยู่มาก  </li></ul><ul><li>ปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมในทวีปนี้ยังล้าหลังก็คือ </li></ul><ul><ul><ul><li>ขาดแคลนเงินทุนจากต่างชาติ เนื่องจากนักลงทุนไม่กล้าเข้าไปลงทุนเพราะความไม่มั่นคงทางการเมือง   </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความไม่ปลอดภัยจากชนพื้นเมือง           </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ขาดความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี และขาดตลาดการค้า </li></ul></ul></ul>
 20. 21. 3.2 พาณิชยกรรม <ul><li>ส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ล้าหลังอยู่มาก  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ผลผลิตที่ได้มีน้อย ไม่พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศ   </li></ul><ul><li>เกิดความอดอยากอยู่บ่อย ๆ </li></ul>
 21. 22. 3.3 การค้ากับต่างประเทศ <ul><li>การค้าระหว่างต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า </li></ul><ul><li>ประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าบ้างก็เฉพาะประเทศผู้ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ </li></ul><ul><li>สินค้าที่ส่งออกและนำเข้าคือ น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ อาหาร ยาสูบแลวัตถุดิบต่างๆ ยานยนต์ เพชร ทองคำ </li></ul>
 22. 23. 4. ปัญหาแยกสีผิวคนในทวีป <ul><li>เริ่มต้นตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม </li></ul><ul><li>แบ่งแยกพลเมืองออกเป็น ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>พวกผิวดำ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผิวขาว </li></ul></ul><ul><ul><li>พวกอินเดีย </li></ul></ul><ul><li>ที่อยู่อาศัยของประชาชนจะต้องจัดแบ่งแยกกันและถูกบังคับให้โยกย้ายไปอยู่ในถิ่นอื่น </li></ul>
 23. 24. ปัญหาแยกสีผิวคนในทวีป ( ต่อ ) <ul><li>การปราบปรามการต่อต้านการเหยียดผิวเริ่มอ่อนแรงลงในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 จนกระทั่งปี ค . ศ . 1990 โดยประธานาธิบดี เฟร เดอริกวิลเลม เดอเคลิร์ก </li></ul><ul><li>ชนผิวดำถูกกีดกันออกจากสถานะความเป็นพลเมือง แล้วแยกตัวออกไปปกครองตนเอง เรียกว่าพวก Bantustan </li></ul>
 24. 25. ชายหาดที่อนุญาตให้เฉพาะคนขาวเท่านั้น !!!
 25. 26. 5. ปัญหาทางภูมิประเทศ <ul><li>เป็นทวีปที่ไม่ค่อยมีคาบสมุทร อ่าวและทะเล </li></ul><ul><li>เนื้อที่ประมาณ 3 ใน 4 ของทวีปเป็นที่ราบสูงทำให้อากาศร้อน มีพื้นที่เพียง 1 ใน 4 ที่อยู่ในเขตอบอุ่น </li></ul><ul><li>ตอนกลางของทวีปตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้ยิ่งมีอากาศร้อนขึ้น แต่ยังมีกระแสน้ำเย็นคานารี ซึ่งทำให้บริเวณนั้นเย็นขึ้นมาบ้าง </li></ul>
 26. 27. ปัญหาทางภูมิประเทศ ( ต่อ ) <ul><li>ทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย แล้วมีพายุทะเลทรายเกิดบ่อยมากที่สุด </li></ul>
 27. 29. 6. ปัญหาการปกครอง <ul><li>หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  ประเทศในทวีปแอฟริกาต่างได้รับเอกราช   </li></ul><ul><li>แต่ก็ยังประสบปัญหาการขาดความมั่นคงทาง ด้านการเมืองการปกครอง </li></ul>
 28. 30. 6. ปัญหาการปกครอง ( ต่อ ) <ul><li>การขาดความชำนาญทางด้านการปกครอง  เพราะเคยถูกชาวยุโรปปกครองมาโดยตลอด   </li></ul><ul><li>แอฟริกาประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมายทำให้ยากแก่การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน </li></ul><ul><li>ปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความยากจน  ขาดแคลนอาหารและรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ </li></ul>
 29. 31. บรรณานุกรม <ul><li>หนังสือสรุปสังคมศึกษา ม . ต้น ( ค้นวันที่ 30 พ . ย .2552) </li></ul><ul><li>หนังสือเรียนพิเศษ Da’vance วิชาสังคมม .3( ค้นวันที่ 1 ธ . ค .2552 ) </li></ul><ul><li>หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม .3( ค้นวันที่ 5 ธ . ค .2552 ) </li></ul>

×