Sogoshosha Malaysia

2,167 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
344
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sogoshosha Malaysia

  1. 1. Objektif Sogoshosha MalaysiaLatarbelakangSogoshosha atau syarikat perdagangan am adalah satu konsep yang diperkenalkan di negaraJepun. Untuk mencapai taraf sogoshosha, sesebuah syarikat perdagangan mestilah memenuhitiga ciri penting iaitu mempunyai rangkaian antarabangsa, mengendali barang dagangan yangbanyak dan memainkan peranan utama di bidang perdagangan luar. Di negara JepunSogoshosha adalah merupakan satu panggilan/title yang diberikan kepada beberapa syarikatperdagangan am yang terkenal yang telah mencapai pusingan sebanyak US$20 billionsetahun. Adalah tidak dapat dinafikan bahawa peranan yang dimainkan oleh sogoshosha telahdiiktirafkan sebagai satu dari sebab-sebab negara berkenaan mencapai kejayaan yangcemerlang di bidang perdagangan luar. Pengalaman negara tersebut telah memberi inspirasikepada beberapa buah negara membangun termasuk Malaysia, untuk menubuhkansogoshosha masing-masing sebagai institusi bagi memajukan ekspot mereka.RasionalBerdasarkan jangkaan kadar pertumbuhan di negara-negara perindustrian dan jugaperdagangan antarabangsa yang lembab serta langkah perlindungan yang semakin meluas,Malaysia perlu mencari strategi baru di bidang perdagangan luar. Di masa yang sama, usaha-usaha mempercepatkan perkembangan ekonomi negara. Pencapaian matalamat inimemerlukan Malaysia memulakan strategi menggalakkan ekspot keluarannya secara besar-besaran. Oleh itu, strategi pemasaran barang untuk diekspot mestilah dirangka dengan telitibagi mengatasi halangan dan sekatan yang ada. Penubuhan sogoshosha adalah diharapkansebagai satu daripada strategi membantu negara dalam pemasaran barang ekspot. Sogoshoshaini juga akan menjadi alat untuk mendapat maklumat strategik mengenai pasaran-pasaranekspot dan kontrakSebagai institusi yang akan membantu Malaysia di bidang perdagangan antarabangsa,sogoshosha Malaysia ditubuhkan dengan objektif-objektif berikut:-(a) Menggalakkan ekspot tradisional ke pasaran bukan tradisional dan juga kepadapengguna-pengguna baru termasuk dipasaran tradisional.(b) Menggalakkan ekspot bukan tradisional.(c) Mengembangkan peluang-peluang antarabangsa dari segi menggalakkan pelaburan secarausahasama di sektor industri di Malaysia untuk keperluan pasaran dalam dan luar negeri.(d) Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baru.
  2. 2. (e) Menggalakkan ekspot tak ketara (invisible) Malaysia di luar negeri.Strategi PelaksanaanStrategi pelaksanaan konsep sogoshosha ini adalah dilakukan secara menyeluruh selarasdengan dasar-dasar baru kerajaan seperti Persyarikatan Malaysia. Malah sogoshosha adalahdianggap sebagai peringkat permulaan bagi pencapaian matalamat Persyarikatan Malaysia.Kerajaan sedang merangka satu definasi tetap mengenai sogoshosha dan peraturan-peraturanmengenainya. Beberapa kemudahan-kemudahan dan bantuan adalah dalam pertimbanganuntuk diberi kepada syarikat sogoshosha tanpa menggangu atau mengenepikan syarikatperdagangan am yang lain. Pertimbangan sedang dibuat supaya galakan-galakan cukai dankewangan diberikan kepada syarikat yang terlibat, yang mana diantara lainnya termasuk:(a) Galakan Kredit Diberikan kepada syarikat tempatan yang menghadapi masalah kewangan untukmelaksanakan kegiatan ekspot di luar negeri.(b) Galakan Cukai Misalnya elaun galakan ekspot dan lain-lain pengecualian cukai di bawah Akta GalakanPelaburan 1968, Akta Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976.(c) Lain-lain Galakan Serta Khidmat Sokongan Misalnya penglibatan Pejabat Perusahaan Perdagangan Malaysia di luar negeri dansebagainya.Dalam menyediakan galakan di atas, ianya akan diberikan kepada syarikat yang berjayamembuktikan keupayaan mereka untuk meningkatkan ekspot barangannya dan juga berjayamempelbagaikan ekspot, terutama ke pasaran bukan tradisional.PenutupBagi mencapai kejayaan dalam pelaksanaan dasar ini di masa depan, Malaysia mesti bekerjakeras untuk menghadapi cabaran-cabaran dan mengatasi masalah yang timbul. Sekiranyaberjaya, kesan synergy yang diperolehi daripada penubuhan sogoshosaha ini pasti akandapat membantu mempertingkatkan perkembangan perindustrian dan ekonomi negara. Dalammelaksanakan strategi sogoshosha, perhatian hendaklah diambil agar kelonggaran cukai danbantuan kewangan tidak bercanggah dengan peraturan yang dikenakan oleh GATT dannegara-negara pengimpot.

×