Program Transformasi Kerajaan

6,890 views
6,450 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program Transformasi Kerajaan

  1. 1. • Pelan Transformasi Kerajaan• Program Transformasi Kerajaan (PTK/GTP)• Bagi mencapai Wawasan 2020, Perdana Menteri, YAB Dato‘ Sri MohdNajib bin Tun Haji Abdul Razak telah mengumumkan pelaksanakanProgram Transformasi Kerajaan (PTK) yang dirangka berdasarkanGagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.• PTK menggariskan secara terperinci objektif, keberhasilan dan settindakan permulaan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)dan Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA) bagi meghasilkanperubahan melalui pelaksanaan program pembangunan dan sistempenyampaian perkhidmatan kepada rakyat.• Bagi menjayakan PTK, kerajaan dan perkhidmatan awam salingbergantung dan saling melengkapi antara satu sama lain, khususnyadalam pelaksanaan NKRA dan MKRA. Justeru, YAB Perdana Menterisendiri mengetuai pelaksanaan PTK dengan dibantu anggota Kabinetserta didokong oleh Ketua Setiausaha Negara dan pegawai kananperkhidmatan awam. Strategi pelaksanaan pelan ini dirangka olehMenteri Perpaduan dan Pengurusan Prestasi serta Ketua PegawaiEksekutif, Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU).Sehubungan itu, lapan pasukan yang dianggotai agensi kerajaan dandikenali sebagai Makmal, telah ditubuhkan, dengan setiap makmalbertanggungjawab bagi setiap enam NKRA, satu untuk 1Malaysia dansatu lagi untuk meneliti pengurusan keseluruhannya.
  2. 2. • PTK akan dilaksanakan dalam tiga fasa iaitu:• Fasa 1 (dari 2010 hingga 2012)Menjurus kepada langkah menentukan perubahan dan menyampaikankeberhasilan dengan cepat kepada rakyat melalui penetapan danpenyampaian sasaran NKRA dan MKRA.• • Fasa 2 (dari 2012 hingga 2015)Transformasi kerajaan dilihat lebih melebar serta mendalam dankehidupan harian rakyat diharap menjadi lebih baik, manakala strukturekonomi negara akan berkembang sejajar dengan matlamat Model BaruEkonomi (MBE) dalam menghasilkan sektor-sektor yang mempunyainilai tambah lebih tinggi.• • Fasa 3 (dari 2015 hingga 2020)Matlamat Wawasan 2020 akan tercapai di mana rakyat menikmati tarafkehidupan dan kemakmuran lebih tinggi, manakala kualiti perkhidmatanawam juga meningkat. Kemuncaknya, setiap rakyat Malaysia memilikijati diri dan semangat cinta negara dengan melihat diri masing-masingterlebih dahulu sebagai rakyat Malaysia dan kemudian barulah mengikutagama, bangsa, kawasan geografi, latar belakang sosial, ekonomi dankecenderungan politik.
  3. 3. • Bagi memastikan semua rancangan pembangunan negara berjalan lancar, kesemuapelan tindakan PTK akan berpaksikan kepada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) danenam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)• Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.• Semua kanak-kanak menguasai kemahiran membaca menulis dan mengiraketika melangkah ke tahun 4 sebelum hujung 2012.• Menjelang tahun 2012, 80% kanak-kanak disasarkan mendapat akses kepadapendidikan prasekolah.• Mengurangkan kadar jenayah• Pengurangan sebanyak 20% jenayah jalanan pada akhir tahun 2010.• Seramai 6,000 kakitangan kerajaan dari pelbagai kementerian telah mengambilalih tugas pentadbiran yang sebelum ini dilakukan oleh pegawai polis berpangkatAsisten Supritendan (ASP) dan ke bawah di semua peringkat kontinjen.• Memerangi Rasuah• Pengagihan perolehan dibuat melalui tender terbuka atau terhad.• Memulihkan Indeks Persepsi Rasuah yang diletakkan TransparencyInternational.• Meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah• Mulai Januari 2010 semua bantuan kebajikan akan dibayar tepat 1 hari bulan• Bilangan usahawan wanita akan ditambah dari 717 kepada 4,000 melalui AIMmenjelang 2012.
  4. 4. • Memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman• Kemudahan jalan, bekalan air bersih dan elektrik khususnya di Sabahdan Sarawak akan ditambah.• Sebanyak 50,000 lagi rumah golongan miskin dan miskin tegar akandibina atau dibaik pulih menjelang 2012.• Menambahbaik pengangkutan awam• Mensasarkan 25% daripada penduduk Lembah Klang menggunakanpengangkutan awam menjelang 2012 berbanding hanya 16% sekarang.• Menjelang 2012 – 35 set 4-car train akan beroperasi untuk laluanKelana Jaya.Mempertingkatkan Kebertanggungjawaban Menteri Dan PenjawatAwam• Bagi memastikan sistem penyampaian kerajaan berjalan lancar,semua menteri memberi lebih banyak penekanan terhadap aspekkebertanggungjawaban masing-masing. YAB Perdana Menteri akanmenilai pencapaian setiap menteri pada setiap enam bulan bagimemastikan mereka mencapai tahap prestasi yang telah ditetapkan.Beliau membuat penilaian pertama bagi tempoh meliputi November2009 dan Januari 2010.
  5. 5. • • Bagi menjamin prinsip “Pencapaian Diutamakan” benar-benarterlaksana, semua menteri dan pegawai kerajaan yang menguruskankeberhasilan diminta memastikan bahawa keputusan atau tindakan merekamematuhi “Prinsip-prinsip Penyampaian" . Prinsip-prinsip initermasuk menggalakkan penyertaan rakyat dalam program yang dirancang,dengan mendapatkan input daripada mereka sebelum membuat sesuatukeputusan, meningkatkan produktiviti sebanyak mungkin daripada sumbersedia ada, mengurangi ketirisan, mengoptimumkan taraf perkhidmatanserta menggunakan pendekatan inovatif. Kerajaan yakin persefahaman yangwujud antara pemimpin, penjawat awam dan rakyat dalam melaksanakanNKRA akan menjadikan Malaysia lebih maju, aman dan makmur.
  6. 6. Menuju ke arah wawasan 2020,Malaysia sebuah negara maju…Sekian terima kasih..

×