Pelan induk perindustrian ketiga

922 views
810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
329
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan induk perindustrian ketiga

  1. 1. Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3)TEMAMalaysia - Ke Arah Daya Saing GlobalOBJEKTIF 1. Merapatkan jurang antara kaum dalam tiga teras ekonomi, iaitu pengeluaran, perkhidmatan dan pertanian. 2. Meningkatkan pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera yang berdaya tahan serta berdaya saing 3. Meningkatkan daya saing di peringkat global melalui transformasi dan inovasi sektor pembuatan dan perkhidmatan.Industri dalam sektor pembuatan telah disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan promosi. 4. Melahirkan masyarakat saintifik dan teknologi bumiputera yang semakin bertambah dengan sokongan kementerian dan agensi.SKOP Meliputi sektor pembuatan, termasuk industri berasaskan pertanian, dan sektor perkhidmatan bukan Kerajaan. 12 industri dalam sektor pembuatan telah disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan promosi. Di antaranya, enam adalah berasaskan bukan sumber dan selebihnya adalah berasaskan sumber: Bukan Berasaskan sumber o elektrik dan elektronik; o peralatan perubatan; o tekstil dan pakaian; o jentera dan kelengkapan; o logam; dan o kelengkapan pengangkutan. Berasaskan sumber o petrokimia; o farmaseutikal; o berasaskan kayu; o berasaskan getah; o berasaskan kelapa sawit; and o pemprosesan makanan. Lapan sub-sektor perkhidmatan bukan Kerajaan telah disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan galakan: o perkhidmatan perniagaan dan profesional; o perdagangan pengedaran; o pembinaan; o pendidikan dan latihan; o perkhidmatan penjagaan kesihatan; o perkhidmatan pelancongan; o perkhidmatan ICT; dan o logistik.
  2. 2. Industri dan perkhidmatan yang disasarkan adalah berdasarkan sumbangan kepada pertumbuhan dan eksport.SASARAN Sektor Pembuatan berkembang pada kadar at 5.6 peratus setahun dan menyumbang 28.5 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2020; dan o jumlah pelaburan adalah RM412.2 bilion (RM27.5 bilion setahun). Perkhidmatan Bukan Kerajaan o berkembang pada kadar at 7.5 peratus setahun dan menyumbang 59.7 peratus kepada KDNK pada 2020; dan o jumlah pelaburan adalah RM687.7 bilion (RM45.8 bilion setahun). Perdagangan Luar o Eksport meningkat kepada RM1.4 trilion pada 2020; dan o Jumlah dagangan meningkat kepada RM2.8 trilion. Produktiviti o produktiviti faktor menyeluruh (TFP) berkembang pada kadar at 2.6 peratus setahun; dan o menyumbang 41.4 peratus kepada KDNK dalam tempoh IMP3.TERAS STRATEGIK IMP3 1. Meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama: o meningkatkan eksport produk dalam bidang yang disasarkan; o membangun dan mempromosi jenama Malaysia; o meningkatkan eksport melalui pematuhan kepada standard antarabangsa; dan o memupuk syarikat tempatan, termasuk GLC dan EKS, agar berdaya saing di peringkat global. 2. Menjana pelaburan dalam bidang yang disasarkan: o menggalakkan pelaburan dan eksport produk dan perkhidmatan yang mempunyai potensi pertumbuhan; o memudahkan syarikat tempatan, termasuk GLC, berkembang ke bidang yang berpotensi; o membangunkan taman teknologi tinggi khusus, yang lengkap; o menggalakkan MNC untuk menubuh dan mengembangkan operasi di Malaysia; dan o memastikan persekitaran pelaburan kekal kondusif. 3. Mengintegrasi syarikat Malaysia ke dalam rangkaian serantau dan global: o menggalakkan syarikat menumpukan kepada kompetensi teras dan kekuatan dalam rangkaian serantau dan global; o menggalakkan penyumberan luar, penyumberan luar pesisir dan amalan perniagaan dalam bentuk lain; dan o membangunkan Malaysia sebagai pusat serantau bagi produk dan perkhidmatan terpilih, termasuk produk dan perkhidmatan halal, dan produk bioteknologi dan automotif. 4. Memastikan pembangunan perindustrian menyumbang ke arah pengagihan saksama dan pembangunan wilayah yang lebih seimbang: a) Pengagihan Saksama  menggalakkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (BCIC) melalui sumber pertumbuhan baru dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan;  meningkatkan pembangunan modal insan Bumiputera; dan
  3. 3.  meningkatkan pertumbuhan dan menambah pemilikan BCIC melalui pembangunan enterpris kecil dan sederhana (EKS). b) Pembangunan Wilayah Seimbang  menggalakkan pembangunan perindustrian yang lebih seimbang; dan  menggalakkan industri logistik yang bersepadu.5. Meneruskan sumbangan sektor pembuatan kepada pertumbuhan ekonomi: o mempercepatkan peralihan kepada pengeluaran produk dan aktiviti bernilai tambah yang lebih tinggi dan aktiviti berteknologi tinggi dan berintensif modal; o menggalakkan pembangunan dan promosi bidang pertumbuhan bagi 12 industri yang disasarkan; dan o membantu dan menggalakkan pembangunan kelompok tempatan dan serantau. Menjadikan sektor perkhidmatan sebagai sumber pertumbuhan utama: o meningkatkan kecekapan dan daya saing sektor perkhidmatan; o mempergiatkan pembangunan dan penggalakkan 8 sub-sektor perkhidmatan yang terpilih; o membangunkan pusat serantau bagi pendidikan, pengedaran, perkhidmatan kesihatan dan pelancongan; o melaksanakan liberalisasi secara progresif untuk meningkatkan daya saing sektor ini; dan o mewujudkan rantaian yang lebih luas dengan sektor pembuatan. Membantu pembangunan dan aplikasi teknologi berintensif pengetahuan: o menjalin kerjasama di kalangan institusi penyelidikan Kerajaan, institusi pengajian tinggi, taman sains dan teknologi dan industri; o mempromosi pembangunan kelompok industri berasaskan penyelidikan; dan o menggalakkan penggunaan ICT dan teknologi lain yang lebih meluas di sepanjang rantaian nilai. Membangun modal insan yang inovatif dan kreatif: o memadankan penawaran bakat dan kepakaran dengan keperluan pasaran; o meningkatkan penawaran bilangan tenaga kerja berkemahiran teknikal, berintensif pengetahuan dan terlatih dalam bidang ICT; o menggalakkan kerjasama di antara institut latihan dan industri untuk mengoptimumkan sumber dan kemudahan sedia ada; dan o mewujudkan jumlah secukupnya pakar tempatan dalam bidang sains dan kejuruteraan untuk memenuhi permintaan R&D. Memperkukuh peranan institusi sektor swasta: o menggalakkan syarikat menjadi ahli dalam persatuan perdagangan dan industri; o menggalakkan penubuhan persatuan perdagangan dan industri Malaysia di luar negara; dan o menggalakkan institusi sektor swasta melaksanakan program bina upaya, dan promosi perdagangan dan pelaburan serta menyediakan kemudahan guna sama kepada ahli. Mewujudkan persekitaran operasi perniagaan yang berdaya saing: o memastikan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian; o menyemak semula peraturan dan perundangan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan industri dan perkhidmatan sedia ada dan yang berpotensi; o memastikan ketelusan yang lebih tinggi dalam dasar, peraturan dan perundangan, serta prosedur pentadbiran dan keputusan; dan
  4. 4. o melaksanakan sistem pemudah dagangan yang berkesan dan tanpa kertas.STRATEGI DAN POLISI BAGI BIDANG YANG DISASARKANSelain daripada 10 keseluruhan teras strategik, IMP3 mengandungi teras strategik danpolisi bagi bidang tertentu:Perdagangan luar; Pelaburan; Pembangunan Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS); Penjenamaan; Bidang pertumbuhan dalam sektor pembuatan; Bidang pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan; Pembangunan industri halal; Meningkatkan keupayaan domestik; Keperluan sumber manusia; ICT dan pembangunan teknologi lain; dan Logistik.

×