Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

6,184 views
5,743 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
353
Actions
Shares
0
Downloads
252
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

 1. 1. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Disediakan oleh: TING ENG FOOK(PPU 2 ELIT)
 2. 2. Objektif (PIPP)• dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia.
 3. 3. Enam Teras(PIPP)1. Membina negara bangsa2. Membangunkan modal insan3. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan4. Merapatkan jurang pendidikan5. Memartabatkan profesion keguruan dan6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.
 4. 4. 1.Membina Negara BangsaMatlamat ialah untuk melahirkan pelajar yangmemiliki:• Jati diri yang kukuh• Patriotik• Berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral• Hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang
 5. 5. • Demokratik• Liberal• Bertolak ansur• Berfikiran dan berbudaya saintifik• Hidup bersatu padu
 6. 6. Strategi: (Membina Negara Bangsa)1.Memperkasa bahasa Melayu sebagai asasperpaduan dan bahasa ilmu dengan menggiatkanaktivitikebahasaan,kesusasteraan,pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan2.Memantapkan perpaduan negara dan intergrasinasional dengan meningkatkan aktiviti sepertiRIMUP,kelab rukun negara,kempen cinta akan warisanbangsa dan negara
 7. 7. • Menerapkan warisan budaya dan kesenian bangsa dengan membina sekolah seni dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan,Kesenian dan Warisan• Memperkukuh budi bahasa dan adab• Membentuk sahsiah pelajar melalui: -pemantapan kurikulum -pemantapan program kokurikulum dan sukan -pengukuhan program3K(Keselamatan,Kebersihan,Kesihatan) -pengukuhan displin pelajar melalui JK Induk dan JKBertindak bagi Menangani Gejala Disiplin MuridJK=Jawatankuasa Kerja
 8. 8. Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)• merupakan jalinan antara dua agensi utama iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Intergasi Nasional serta Jabatan Pelajaran Negeri bagi membentuk pelajar saling berkomunikasi dan bekerjasama antara pelbagai kaum serta dapat mempelajari beberapa kaedah cara hidup dan permainan tradisi kaum masing- masing melalui silang budaya.
 9. 9. 2.Membangunkan Modal InsanMatlamat memupuk semangat menguasai ilmupengetahuan,kemahiran dankompetensi,menerapkan nilai,moral dan sikappositif serta membina disiplin diri dalamkalangan pelajar
 10. 10. Strategi: (Membangunkan Modal Insan)• Mengadakan lebih banyak pilihan dalam pendidikan kepada ibu bapa dan pelajarKPM akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah,aliran, mata pelajaran dan bidang pengkhususan.Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat(SAR) dan SekolahAgama Negeri (SAN) akan diteruskan.Pelaksanaan matapelajaran vokasional (MPV) di sekolah-sekolah akan diperluaskan.Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagisekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan
 11. 11. • Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiranPelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum BaruSekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankankemahiran berfikir aras tinggi.Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkantabiat membaca.Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama ada dalambentuk bercetak atau bukan bercetak akan dipergiatkan.Bagi menjayakan Program Pembestarian Sekolah, infrastruktur yangmencukupi akan disediakan seperti komputer, televisyen dan cakera videodigital (DVD).Bagi memastikan program ini dapat beroperasi dengan lancar, programlatihan dan bimbingan akan diadakan iaitu Latihan Asas PenggunaanKomputer, Latihan Penggunaan Komputer untuk pengajaran danpembelajaran (P&P), Latihan Penggunaan Perisian Khusus dan latihanPenggunaan Televisyen Pendidikan (TVP) dalam P&P.Beberapa pendekatan P&P baru akan diperkenalakn supaya menarikminat para pelajar seperti program F1 Technology Challenge dan Robotik.
 12. 12. • Membentuk keterampilan dan keperibadian pelajar• Memantapkan dan memperbaharui sistem pentaksiran dan penilaian pelajar
 13. 13. 3.Memperkasakan Sekolah KebangsaanMatlamat meningkatkan dan memperkukuhperpaduan dalam kalangan pelajar pelbagaikaum dan memastikan semua sekolahmempunyai kesamarataan beroperasi secaraberkesan
 14. 14. Strategi:(Memperkasakan Sekolah Kebangsaan)• Peluasan program sekolah• Pemantapan Kokurikulum• Memperkenalkan Bahasa Cina dan Tamil• Memperluaskan program j-QAF• Memperluas pendidikan Teknik dan Vokasional termasuk MPV• Meningkatkan pencapaian 3M• Pembestarian sekolah• Pemantapan program kokurikulum dan sukan• Penambahbaikan sistem sokongan• Peningkatan prestasi SK• Peningkatan kualiti prasarana SK• Pemantapan Kepimpinan sekolah• Peningkatan kualiti guru• Pengukuhan budaya sekolah
 15. 15. 4.Merapatkan Jurang PendidikanMatlamat memastikan semua sekolah danpelajar mempunyai peluang keupayaan yangsama untuk cemerlang
 16. 16. Strategi: (Merapatkan Jurang Pendidikan)• Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pendidikan serta guru mencukupi di luar bandar• Merapatkan jurang digital• Meningkatka kadar penyertaan• Penguasaan 3M• Pengurangagn kadar keciciran• Penyediaan pendidikan OKU• Penyediaan pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat• Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin,berkeperluan khas dan suku minoriti
 17. 17. 5.Memartabatkan Profesion KeguruanMatlamat menjadikan profesion keguruandihormati dan dipandang tinggi sesuai denganamanah yang dipikul dalam pembinaan generasimasa hadapan negara
 18. 18. Strategi: (Memartabakan Profesion Keguruan)• Menaik taraf maktab perguruan kepada institut pendidikan guru• Memperketat syarat dan kriteria ambilan calon• Menambah baik perjawatan dan naik pangkat untuk PPP (PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN) di KPM(Kementerian Pelajaran Malaysia)/JPN(Jabatan Pelajaran Negeri)/PPD(Pejabat Pelajaran Daerah)• Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif• Menambah baik kebajikan guru• Penempatan guru mengikut opsyen dan keperluan
 19. 19. 6.Melonjakkan Kecemerlangan Institusi PendidikanMatlamat pewujudan kluster kecemerlanganpendidikan
 20. 20. Strategi: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan• Memperkenalkan standard dan penandaarasan• Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan• Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang dalam dan luar negara• Penggalakan penubuhan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa• Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi keperluan pelajar
 21. 21. Rujukan• Buku Teks Pengajian Am(LP)• http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/co mponent/content/article/385-info- ringkas/6090-pelan-induk-pembangunan- pendidikan.html

×