Senyo, on he de clicar unitats amb un plus digital

1,057 views
990 views

Published on

Com fer unitats didàctiques amb un plus digital

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
288
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • El que dona sentit al nou currículum per competències és fer veure que actualment el coneixement és global i relatiu (canvia) per això “acumular coneixements” potser ha deixat de ser una tasca humana. Cal ensenyar també a aprendre a aprendre, les eines que possibiliten l’autonomia, la iniciativa personal i la capacitat per donar sentit propi al coneixement
 • SIGUI COM SIGUI SEMBLA INVITABLE LA NECESSITAT DE DONAR RESPOSTA A NOVES NECESSITATS EDUCATIVES
 • la teoria modela la pràctica, analitza models i en proposa i cohesiona
 • Exploració : Idees prèvies i descobriment de les estructures d'acolliment a partir de les quals es poden introduir nous coneixements. Motivació. Tasca contextualitzada. Introducció : Presentació de nous coneixements. L'alumnat ha d'obtenir informació significativa per impulsar la construcció de nou coneixement. Apropiar-se objectius i criteris d'avaluació. Planificació de la tasca. Estructuració : Integració dels nous coneixements a l'estructura existent. Elaboració del producte. Recerca d'informació. Aplicació : Transferència del coneixement après i aplicació en diferents contextos. Extracció de conclusions.
 • Senyo, on he de clicar unitats amb un plus digital

  1. 1. Senyo, on he de clicar? Unitats amb un plus digital Montse Irun Jornades Llengües Estrangeres 2011
  2. 2. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Jornades Llengües Estrangeres 2011
  3. 3. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  4. 4. Continguts <ul><li>Situació als centres </li></ul><ul><li>Unitats efectives </li></ul><ul><li>El plus digital </li></ul><ul><li>Exemplificació </li></ul><ul><ul><li>Unitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Repositoris: Aplicatiu de Recobriment Curricular (ARC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Com organitzar-ho </li></ul></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  5. 5. Situació als centres Jornades Llengües Estrangeres 2011
  6. 6. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  7. 7. Molts interrogants que hem de contestar. © IES La Serreta
  8. 8. NERVIS?????? Jornades Llengües Estrangeres 2011
  9. 9. Els ordinadors a les aules <ul><li>Element innovador </li></ul><ul><li>Proporciona ampli ventall per adquirir coneixements </li></ul><ul><li>Coneixements diferent i complementaris dels tradicionals </li></ul><ul><li>Classes atractives i engrescadores </li></ul><ul><li>Canvi del model d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Posta al dia del professorat (digital i metodològica) </li></ul><ul><li>Nou rol del professorat: orienta, dirigeix, filtra informació i ensenya a extraure coneixements </li></ul>
  10. 10. Unitats Didàctiques Efectives Jornades Llengües Estrangeres 2011
  11. 11. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  12. 12. Condicions essencials per l’aprenentatge de llengües a l’aula <ul><li>a) exposició a la llengua, </li></ul><ul><li>b) oportunitats per usar la llengua, </li></ul><ul><li>c) motivació, i </li></ul><ul><li>d) una mica de reflexió sobre la forma . </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  13. 13. Implicacions per l’aula <ul><li>Utilitzar la llengua amb finalitats pràctiques (tasques) </li></ul><ul><ul><li>Significat </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Producte final </li></ul></ul><ul><li>No evitar els obstacles comunicatius. </li></ul><ul><li>Resoldre interactivament els problemes. </li></ul><ul><li>Co-responsabilitzar-se de la gestió de l’activitat </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  14. 14. Característiques de la unitat efectiva <ul><ul><li>AUTENTICITAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La comunicació i l’objectiu és real i el final tangible. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MOTIVACIÓ I PARTICIPACIÓ —— </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estimula el interès </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>per tant tot l’alumnat hi participa, es diverteix, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en diferents agrupaments </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>FLUIDESA i CORRECCIÓ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’alumnat utilitza molt la LE i el nivell de correcció és acceptable </li></ul></ul></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  15. 15. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  16. 16. Les noves tecnologies si les apliquem bé actuen a la part baixa del con, però si fem una classe tradicional amb noves tecnologies no millorarem l’aprenentatge, i ens frustrarem. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  17. 17. Una unitat didàctica Com comencem? Quines parts ha de tenir? Jornades Llengües Estrangeres 2011
  18. 18. Fases del procés d’aprenentatge Jornades Llengües Estrangeres 2011 INPUT INTAKE OUTPUT FASE D’EXPOSICIÓ FASE D’ASSIMILACIÓ FASE DE PRODUCCIÓ
  19. 19. Tipus de tasques segons les fases del procés d’aprenentatge Jornades Llengües Estrangeres 2011 INPUT INTAKE OUTPUT Fase d’exposició Fase d’assimilació Fase de producció TASQUES D’EXPOSICIÓ TASQUES CONTROLADES I DE REFLEXIÓ TASQUES FINALS COMUNICATIVES
  20. 20. Quin tipus de tasques concretes podem fer en cada fase? Jornades Llengües Estrangeres 2011 INPUT INTAKE OUTPUT Fase d’exposició Fase d’assimilació Fase de producció Tasques d’exposició Tasques controlades i de reflexió Tasques finals comunicatives 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
  21. 21. Activitats pròpies de cada fase Jornades Llengües Estrangeres 2011 EXPOSICIÓ ASSIMILACIÓ PRODUCCIÓ <ul><li>Pluja d’idees </li></ul><ul><li>Lectura comprensiva de textos </li></ul><ul><li>Visualització de vídeos </li></ul><ul><li>etc. </li></ul><ul><li>Activitats dirigides (aparellament, compleció textos, esquemes, etc) </li></ul><ul><li>Activitats de producció escrita (composició). </li></ul><ul><li>Activitats de producció oral (contar, presentar, interacció, etc.) </li></ul><ul><li>Projectes </li></ul>
  22. 22. COMPLEX SIMPLE CONCRET ABSTRACTE EXPLORACIÓ D’IDEES PRÈVIES INTRODUCCIÓ DE NOUS CONCEPTES ESTRUCTURACIÓ O SÍNTESI DE CONEIXEMENTS APLICACIÓ DELS CONEIXEMENTS <ul><li>Aplicació del concepte o procediment a situacions reals concretes, simples o complexes per a: </li></ul><ul><li>Interpretar la realitat </li></ul><ul><li>Saber usar el nou aprenentatge </li></ul><ul><li>Reconèixer la seva utilitat </li></ul>Plantejar situacions progressivament més abstractes, començant per les més intuïtives i manipulatives que faciliten la construcció del coneixement per part de l’alumne <ul><li>Partir de situacions reals, concretes i simples, en les quals es presentin els conceptes o procediments que es volen ensenyar des de diferents punts de vista: </li></ul><ul><li>Perquè els alumnes sàpiguen quin serà l’objecte de l’aprenentatge i quina la seva utilitat. </li></ul><ul><li>Per reconèixer quins són els coneixements previs dels alumnes sobre el tema </li></ul><ul><li>Aplicació del concepte en exercicis acadèmics per a: </li></ul><ul><li>Familiaritzar-se amb el contingut introduït </li></ul><ul><li>Reconèixer les possibilitats que ofereix. </li></ul><ul><li>Memoritzar </li></ul>PROCÈS ENSENYAMENT APRENENTATGE I ELS MOMENTS D’AVALUACIÓ Jornades Llengües Estrangeres 2011
  23. 23. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Situació realitat Modelització i exercitació Aplicació en la necessitat comunicativa definida Necessitats comunicatives Forma textual Aplicació en altres contextos comunicatius similars Jornades Llengües Estrangeres 2011
  24. 24. <ul><li>All ò qu e l’alumnat aprèn i com ho aprèn depèn de com es planteja l’avaluació i, molt especialment, dels valors que es promouen a través d’ella. </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  25. 25. 1. Setting up the interview 1.1 He introduces himself 1.2 He explains the topic and the interview 1.3 He tells him how long it will take Jornades Llengües Estrangeres 2011 PARTICIPACIÓ EN UN A ENTREVISTA Què he de fer? Estarà ben fet si... 2. Preparation 2.1 questions are prepared before the interview 2.2 questions are rehearsed 2.3. the interrogative form is correct 3 . Politeness 3.1 He thanks the interviewee 3.2 He does not hurry him 3.3 He does not interrupt the speaker 4. Follow up question 4.1 He poses questions based on what the speaker says 4.2 Questions are relevant 5. Listening to the intervewee 5.1 …
  26. 26. COM HO FEM? <ul><li>- Decidir el context : situacions quotidianes, aplicacions tecnològiques, </li></ul><ul><li>problemàtiques socials, context històric, etc. </li></ul><ul><li>Establir les qüestions claus que es volen abordar </li></ul><ul><li>Tenir en compte les dificultats conceptuals d‘aprenentatge </li></ul><ul><li>Dissenyar la seqüència d‘activitats adequada amb un o mes cicles d’aprenentatge </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  27. 27. El Plus Digital Jornades Llengües Estrangeres 2011
  28. 28. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  29. 29. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  30. 30. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  31. 31. Jornades Llengües Estrangeres 2011
  32. 32. Què implica la digitalització? <ul><li>Partir de la mirada competencial i metodològica dels currículums i no de les eines o entorns tecnològics. </li></ul><ul><li>El desenvolupament de la competència digital hauria de partir de </li></ul><ul><ul><li>l’enriquiment digital de les tasques escolars existents. </li></ul></ul><ul><ul><li>les tecnologies de les quals els alumnes i/o els docents ja s’han apropiat </li></ul></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  33. 33. Gestió <ul><li>Consideracions de l’equipament </li></ul><ul><li>Consideracions metodològiques generals </li></ul><ul><li>Distribució de l’aula </li></ul><ul><li>Mostrar el que s’ha de fer </li></ul><ul><li>Mostrar com fer-ho específiques </li></ul><ul><li>Crear una rutina </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  34. 34. Gestió de la sessió de classe <ul><li>Treball pre-ordinador </li></ul><ul><ul><li>Ordinador en suspensió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar què farem i fer explicació general (projector i pissarra). </li></ul></ul><ul><ul><li>Instruccions escrites </li></ul></ul><ul><li>Treball amb ordinador </li></ul><ul><ul><li>El profe no intervé </li></ul></ul><ul><li>Treball post ordinador </li></ul><ul><ul><li>Activitat follow u p </li></ul></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  35. 35. I les eines informàtiques? Jornades Llengües Estrangeres 2011 Fase aprenentatge Què fem? Quina eina? Introducció Motivació Coneixements previs Exposició Presentar la realitat / conflicte / necessitat comunicativa Assimilació Models Principis i tècniques experimentació Producció Resoldre problemes similars Aplicacio a altres contextos
  36. 36. I les eines informàtiques? Jornades Llengües Estrangeres 2011 Fase aprenentatge Què fem? Quina eina? Introducció Motivació Coneixements previs Power point, Wall wisher, Bubbleshare, etc. Exposició Presentar la realitat / conflicte / necessitat comunicativa YouTube, Textos orals o escrits, etc. Assimilació Models Principis i tècniques d’experimentació Hotpotatoes, Quaderns Virtual, Caceres del tresor, etc Producció Resoldre problemes similars Aplicacio a altres contextos Presentacions orals Blogs, Wikis, etc.
  37. 37. Important! <ul><li>Activitat alternativa </li></ul><ul><li>Instruccions clares </li></ul><ul><li>Resultat tangible </li></ul><ul><li>Marcar dates </li></ul><ul><li>PACIÈNCIA!!!!!!!!! </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  38. 38. Exemplificació d’una unitat didàctica Jornades Llengües Estrangeres 2011
  39. 39. EXEMPLIFICACIÓ UNITAT DIDÀCTICA Jornades Llengües Estrangeres 2011
  40. 40. EXEMPLIFICACIÓ UNITAT DIDÀCTICA Jornades Llengües Estrangeres 2011
  41. 41. EXEMPLIFICACIÓ UNITAT DIDÀCTICA Jornades Llengües Estrangeres 2011
  42. 42. Eines col.laboratives: moodle Jornades Llengües Estrangeres 2011
  43. 43. Eines col.laboratives: bloc Jornades Llengües Estrangeres 2011
  44. 44. Catàleg de recursos Jornades Llengües Estrangeres 2011
  45. 45. Aplicatiu de Recobriment Curricular (ARC) Jornades Llengües Estrangeres 2011
  46. 46. Aplicatiu de Recobriment Curricular (ARC) Jornades Llengües Estrangeres 2011
  47. 47. Catàleg de materials digitals Jornades Llengües Estrangeres 2011
  48. 48. Altres llocs Jornades Llengües Estrangeres 2011
  49. 49. Pàgines per ajudar-nos Jornades Llengües Estrangeres 2011
  50. 50. On trobareu tot el que us he explicat ... <ul><li>http://sequenciesdidactiques.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://montseirunchavarria.blogspot.com/ </li></ul>Jornades Llengües Estrangeres 2011
  51. 51. Jornades Llengües Estrangeres 2011

  ×