Asta JatuţienėPanevėţio ,,Verdenės” pagrindinė mokykla
Mokyklos 2011-2013 m. strateginiame plane viena iš prioritetiniųpriemonių yra efektyvus IKT strategijos įgyvendinamas. 20...
Pagrindinės priemonės:Beveik visi mokytojai turi edukacinės dalies IKT paţymėjimus ir kasmetdalyvauja kvalifikaciniuose s...
100% mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų gauna mokyklosinformaciją per Tamo dienyną ar elektroninį paštą, Skype.Yra įk...
Ketvirti metai iš eilės mokykla apdovanojama ŠMM ministro diplomu uţdaugiausiai pateiktų IKT panaudojimo ugdymo procese me...
2009, 2010 m. mokykla yra laimėjusi ŠMM ITC 1 vietosapdovanojimą uţ IKT strategijos mokykloje efektyų įgyvendinimą.2012 m....
2009 m. Šiauliuose 6-ojoje matematikos ir informacinių technologijų mokytojųrespublikinėje mokslinėje konferencijoje   ...
Respublikiniuose IKT internetiniuose konkursuose: rusų kalbos     „Azbukovnik“, matematikos „Eruditus“, anglų kalbos ...
Savarankiškai             mokytis, pana             udodami IKT  Bendradarbiauti,     mokym...
Kvalifikacijos IKT srityje tobulinimas, įgytos ir panaudotostinkamos ţinios ir įgūdţiai.Sąlygų sudarymas tiek mokiniams,...
IKT technologijų panaudojimas:interaktyvios lentos, magnetinės lentos;skaneriai, kopijavimo aparatai, fotoaparatai;proj...
Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
Ačiū uţdėmesį
Panevezio verdenės m los ikt patirties pristatymas vilniuje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panevezio verdenės m los ikt patirties pristatymas vilniuje

1,109 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
457
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panevezio verdenės m los ikt patirties pristatymas vilniuje

 1. 1. Asta JatuţienėPanevėţio ,,Verdenės” pagrindinė mokykla
 2. 2. Mokyklos 2011-2013 m. strateginiame plane viena iš prioritetiniųpriemonių yra efektyvus IKT strategijos įgyvendinamas. 2012 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra išorės vertinimo išvadose paţymėjo, kad mokykla: labai gerai įgyvendina mokyklos IKT diegimo strategiją; turi sukaupusi patirtį kaip diegti IKT ugdyme; tikslingai naudoja IKT ugdymo procese.
 3. 3. Pagrindinės priemonės:Beveik visi mokytojai turi edukacinės dalies IKT paţymėjimus ir kasmetdalyvauja kvalifikaciniuose seminaruose, tobulina IKT taikymo kompetenciją.Visi mokyklos kabinetai kompiuterizuoti, turi interneto ryšį. Daugumakabinetų turi projektorius.Mokykloje veikia informacinis centras - 8 kompiuterizuotos darbovietos, galima naudoti 343 mokomąsias programas.Mokykloje dirba kompiuterių prieţiūros inţinierius, kuris diegia mokomąsiasprogramas pagal mokytojų ir mokinių poreikius.Pagrindinės kryptys: Ugdymo proceso diferencijavimas, individualizavimas, naudojant IKT. Specialiųjų poreikių mokiniams pagrindinių dalykų uţduočių kūrimas ir pateikimas naudojant IKT.
 4. 4. 100% mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų gauna mokyklosinformaciją per Tamo dienyną ar elektroninį paštą, Skype.Yra įkurtas virtualus „Aktyvių tėvų“ klubas, kuriame tėvaidiskutuoja, analizuoja mokyklos veiklą, teikia pasiūlymus, bendrauja irbendradarbiauja vieni su kitais ir su mokykla.Mokiniams jau yra sukurtos tam tikrų disciplinų nuotolinio mokymosiuţduotys.Sukurtas mokyklos tinklalapis, mokyklos facebook bendravimo erdvė.Mokyklos bibliotekoje įdiegta „Mobis“ sistema.Nuo 2008 metų mokykloje yra sudarytas IKT panaudojimo ugdymoprocese metodinės medţiagos duomenų bankas – konkurso ,,Virtualikelionė klasėje” metodiniai darbai.
 5. 5. Ketvirti metai iš eilės mokykla apdovanojama ŠMM ministro diplomu uţdaugiausiai pateiktų IKT panaudojimo ugdymo procese metodiniųdarbų, tinkamų publikuoti internetinėje erdvėje, nes:  beveik visi mokyklos mokytojai dalyvauja ŠMM ITC, UAB „Microsoft Lietuva“ organizuotame IKT taikymo ugdymo procese metodinių darbų konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ ir daugumos mokytojų metodiniai darbai vertinimo ekspertų pripaţinti tinkamais publikuoti www.emokykla.lt tinklalapyje;  mokytojai dalinasi IKT panaudojimo ugdymo procese metodine patirtimi mokytojų novatorių forumuose.
 6. 6. 2009, 2010 m. mokykla yra laimėjusi ŠMM ITC 1 vietosapdovanojimą uţ IKT strategijos mokykloje efektyų įgyvendinimą.2012 m. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursedalyvavę mokiniai nacionaliniame etape laimėjo ŠMM IIIlaipsnio diplomą.2012 m. socialinės kampanijos „Mokykla 2.0“ ir dienraščio „Lietuvosrytas“ paskelbtame IKT konkurse straipsnis „Būti mokytoju - nuolatinėkūryba ir improvizacija“ išrinktas geriausiu. Mokykla pripaţinta lydereir apdovanota ekskursija į naująjį Microsoft biurą Vilniuje.
 7. 7. 2009 m. Šiauliuose 6-ojoje matematikos ir informacinių technologijų mokytojųrespublikinėje mokslinėje konferencijoje - „Informacinių technologijųpanaudojimo darbų konkursas“; 2009 m. Vilniuje Švietimo informacinių technologijų centro konferencijoje -„Informacinių ir komunikacinių technologijų strategijos įgyvendinimas Panevėţio“Verdenės” pagrindinėje mokykloje“;2011 m. Panevėţyje Europos mokyklų tinklo seminare - „Švieţio oro gūsio“pritaikymas Panevėţio „Verdenės“ pagrindinėje mokykloje“.
 8. 8. Respublikiniuose IKT internetiniuose konkursuose: rusų kalbos „Azbukovnik“, matematikos „Eruditus“, anglų kalbos „Amber Star“, lietuvių k. „Gintaro kelias“, „Švari galva - švari kalba“; matematikos „Matmintinis“, IKT „Bebras“, „KompiuterinėKasmet Kalėdų pasaka“, „Ţiemos fantazija“. ETwining veikloje „eTwinning Professional Development Worshop „Web 2.0 Technologies in Education”. Europos mokyklų tinklo organizuotame projekte2009 m. „Pavasario dienos Europoje“ (Spring day in Europe). Daugiašaliame Comenius projekte „Europos2012 m. nacionaliniai parkai”.
 9. 9. Savarankiškai mokytis, pana udodami IKT Bendradarbiauti, mokymosi aplinką. Rinkti, apdoroti funkcionaliai ir išsaugoti dirbti ir ieškoti informaciją, tiksli problemos ngai taikydami sprendimo. IKT priemones. Tikslingai panaudojant IKT ugdyme, mūsų mokiniai gebaKomunikuoti, siųsti Kūrybiškai ir gauti ţinutes ir spręsti komunikacinę problemas irinformaciją, naudod vykdyti ami elektroninės projektus. komunikacijos Pristatyti šaltinius. informaciją, na udodami IKT priemones.
 10. 10. Kvalifikacijos IKT srityje tobulinimas, įgytos ir panaudotostinkamos ţinios ir įgūdţiai.Sąlygų sudarymas tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiektėvams mokytis, naudotis internetu.Mokytojų, moksleivių ir tėvų įsitraukimas į šį procesą.Mokymo(si) proceso suaktyvinimas ir vizualizavimas.Mokymo(si) erdvių praplėtimas uţ mokyklos ribų.
 11. 11. IKT technologijų panaudojimas:interaktyvios lentos, magnetinės lentos;skaneriai, kopijavimo aparatai, fotoaparatai;projektoriai, kompiuteriai (jų programos: Word, Internet Explorer, PowerPoint, Excel, Publisher, "Microsoft Research", "AutoCollage", "PhotoSynth", "Microsoft Mouse Mischief“, Windows Live Movie marker).Inovatyvių metodų panaudojimas:diskusijos, ţaidimai;mokymasis bendradarbiaujant, problemų sprendimas;individualios ar grupinės paieškos bei projektai;mokymasis iš patirties, kūryba ir t.t.Inovatyvių aplinkų pasitelkimas:netradicinis pamokų pravedimas muziejuje, banke, parke ir t.t.;teigiamo mokinio poţiūrio į mokymąsi ir mokyklą skatinimas;mokytojo ir mokinio tarpusavio santykių gerinimas;mokinio mąstymo, išradingumo ir smalsumo ugdymas;saugumo jausmo sukūrimas.Kūrybingas, naujovėmis besidomintis mokytojas, sugebantis į aktyvią veiklą įtraukti mokinius.
 12. 12. Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
 13. 13. Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
 14. 14. Mokinių mintys apie IKT panaudojimą ugdymosi procese
 15. 15. Ačiū uţdėmesį

×