Mokymosi scenarijus

1,278 views
1,067 views

Published on

CCL projekto mokymosi scenarijus

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
411
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokymosi scenarijus

 1. 1. MOKYMOSI SCENARIJUS
 2. 2. TEMA IR PROBLEMA Tema: 3 skyrius. Medţiagos būsenos. Būsenos;  Molekulės ir atomai;  Molekulių judėjimas;  Būsenų virsmai;  Molekulių trauka/stūma.  Problema: Kodėl drabužiai išsipurvina?
 3. 3. VEIKLOS (I) PASIRUOŠIMAS        Trukmė: 1 pamoka. Problemos pristatymas. Darbo rezultato siekiamumas ir kriterijai. Laiko planavimas per darbo eigas: 1 - 1 - 2 - 3 - 1. Uţduočių parengimas Grupių suskirstymas pagal mokymosi stilius. Atsiskaitymo būdai:     kiekvienos pamokos darbo rezultato reziume pateikiama Edmodo aplinkoje. galutinis produktas. galutinio produkto pristatymas. Vertinimas: Kaupiamasis balas uţ tarpinius atsiskaitymus.  Galutinio produkto vertinimas.  Pristatymo vertinimas.  Mokinių asmeninis ir grupinis įsivertinimas. 
 4. 4. VEIKLOS (II). SVAJOJIMAS  Flipping’o  filmukų pasiruošimas: Animaciniai edukaciniai filmukai iš Eureka serijos anglų kalba: Eureka 16 - Molecules in Solids.mov  Eureka 17 - Molecules in Liquids.mov  Eureka 18 - Evaporation & Condensation.mov  Eureka 22 - Atoms.mov  Eureka 23 - Electrons.mov   Edmodo mokymosi aplinkos parengimas.
 5. 5. VEIKLOS (III). TYRINĖJIMAS Darbas grupėse pagal mokymosi stilius atliekant atitinkamas uţduotis. Teoretikai: Vadovėlyje, internete ir kitoje literatūroje ieško informacijos apie sąlygas ir prieţastis problemai spręsti. Gilinasi, kokios yra medţiagų būsenos, iš ko medţiagos sudarytos, kokie reiškiniai vyksta molekuliniame lygmenyje (difuzija, Brauno judėjimas, dalelių trauka ir stūma). Rengia brėţinius, schemas iliustruojančias įvairius reiškinius, elementus. Sprendţia uţdavinius. Rengia veiklų planą darbo etapui.
 6. 6. VEIKLOS (III). TYRINĖJIMAS Aktyvistai Kiekvienas grupės narys parengia savo minčių ţemėlapį problemos sprendimo klausimu. Toliau grupės nariai kartu diskutuoja ir dalinasi mintimis, į pagalbą gali pasitelkti mokytoją arba paţiūrėti, kaip sekasi kitoms grupėms. Sukuriamas vienas bendras minčių ţemėlapis su komentarais. Esant galimybei pabando vaizdţiai (vaidinimu, bendru piešiniu ar kt.) atsakyti į problemos klausimą. Rengia veiklų planą Darbo etapui.
 7. 7. VEIKLOS (III). TYRINĖJIMAS Stebėtojai Stebėtojai dar kartą perţiūri flipping’o medţiagą ir dar dvi video medţiagas, iš kurių viena yra skalbimo miltelių reklama, kita – medţiagų sandarą ir reiškinius molekuliniame lygmenyje. Atliekami trys “virtualūs” ir “normalūs “bandymai: difuzijos, Brauno judėjimo ir medţiagų kietumo (trauka, stūma). Stebi, kaip dirba ir kokią informaciją kaupia kitos grupės, pastebėjimus pasiţymi. Visą surinktą ir parengtą informaciją atvaizduoja schemomis, brėţiniais, tekstu. Rengia veiklų planą Darbo etapui.
 8. 8. VEIKLOS (III). TYRINĖJIMAS Pragmatikai. Atlieka eksperimentą iliustruojantį difuzijos, Brauno judėjimo reiškinius. Atlieka “buitinį” bandymą: atskirai kieta ir skysta medţiaga tepa audinį ir po to bando jį išplauti (!) Diskutuoja tarpusavyje, bandymų eigos ir rezultatų klausimais, visas mintis ţymisi ir konspektuoja, bando prieiti vieningos išvados. Rengia veiklų planą Darbo etapui.
 9. 9. VEIKLOS (IV). DARBAS. Kiekvienos grupės darbo veiklos plano perţvalga. Skaitmeninio turinio kūrimas pagal kriterijus naudojant sukauptą medţiagą, ţinias ir gebėjimus per tyrinėjimo pamokas. Mokiniai konsultuojasi tarpusavyje. Mokytojas konsultuoja visais klausimais.
 10. 10. VEIKLOS (V). ATSISKAITYMAS Darbo rezultatai pristatomi klasėje su aktyviomis nuorodomis į juos. Kiti mokiniai rengia atsiliepimus apie pristatymą. Po pristatymų mokiniai, perskaitę/perţiūrėję kiekvienos grupės skaitmeninį turinį, parengia atsiliepimus pagal duotą formą.
 11. 11. AČIŪ UŢ DĖMSĮ 

×