Didactisch repertoire joki 1 bijeenkomst 2 2012

1,509 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hele donderdag mee bezig, vraagt veel eigen werktijd, zelfstudie, stageervaringen koppelen aan theorie. Studiegroepje vormen.
 • Blz 11+12 Hoogeveen
 • Wat is anders aan je houding bij het jonge kind dan bij het oude kind? Denk aan stemgebruik, toon, mimiek. 3 basisbehoeften. Sensitief, responsief.
 • Adaptief onderwijs Verschillende verwerkingen op niveau groep 1,2 instructie aanpassen, kleine kring, voorles, individuele les, etc.
 • Fase in owleerproces: denken, ervaren, beslissen, doen
 • Blz 46: inventarisatie en classificatie van didactische werkvormen
 • Blz 46: inventarisatie en classificatie van didactische werkvormen Probeer een vb te geven bij kleuters, instructie vb lesje drijven zinken
 • Grote kring en kleine kring, vragen stellen, tweegesprek
 • Werkstukken en presentaties oudere kind. Jonge kind werkblad, verwerkingen bij lesje over onderwerp vogels, kikkers, etc
 • Cooperatief leren met kleuters? Woordweb wel, met plaatjes ev. Groepswerk maken, gez. Werken aan bevoopdracht. Gez werken aan bouwopdracht. Gez werken aan thema.
 • Spelvormen: manipulatief spel, parallel spel, coöperatief spel. Constructief spel Rollenspel, doen alsof spel, fantasiespel, drama
 • Cognitieve empathie: inleven in de manier waarop kl. Een stuk van de wereld begrijpen ( ontw. Ps. Belang) Kunnen wachten: ( geduld, het gaat ook om het proces , geef ki. gelegenheid zelf te denken) Omgaan met doelen:(impliciet/ expliciet), “ een rugzak vol doelen” Scaffolding: ‘ Steigeren”, je bouwt a.h.w. een steiger om het kind om hem zo te helepn, stap voor stap naar steeds een verdere stap in zijn ontwikkeling ( Brodova)
 • Vergelijk met 5 didactische impulsen van OGO
 • Didactisch repertoire joki 1 bijeenkomst 2 2012

  1. 1. DIDACTISCH REPERTOIREUitstroomprofiel Jonge kind Pabo HvA Bijeenkomst 2 2010-2011Donderdag 17 februari 2011
  2. 2. DOEL UITSTROOMPROFIEL• Specialist jonge kind, door: expertdossier te maken (zie deelvragen p.8), kennistoets, eindpresentatie.• Tip: combineer leertaken onderwijs ontwerpen met opdrachten uit uitstroomprofiel• Presentatie: beeld geven van jouw ontwikkeling (koppeling theorie aan stagepraktijk). Verdiepingsvraag (zie p. 10)
  3. 3. SPECIALISATIE/ONDERZOEK T.B.V. JE PRESENTATIE• Deelgebied ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingslijnen (zie BSCW)• Sociale vaardigheden bij kleuters• Filosoferen met kleuters• Burgerschapvorming bij het jonge kind• Verschillen jongens/meisjes• Bewegingsow en bewegen op muziek• Klassenmanagement en begeleiden van zelfstandig werken bij kleuters of in groep 3/4• Onderwijs ontwerpen en rijke leeromgeving• VVE en methoden• Responsieve instructie in de onderbouw• Pedagogisch-didactisch begeleiden 1-2 of 3-4Praktijk onderbouwen met theorie !
  4. 4. TERUGBLIK Week 6: het leren van jonge kinderen. Hoe leren kleuters? Kunnen kleuters abstract denken? Opdrachten: samenvatting leerpsychologische stromingen. Ontwikkelingsniveau bepalen 2 kinderen.
  5. 5. LITERATUUR• Hoogeveen, P & Winkels, J. (2008) Het didactisch werkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk. Van Gorcum.• Munnik, C. de & Vreugdenhil, K. (2010) Onderwijs Ontwerpen. Het didactisch routeboek als werkboek voor de pabo. Wolters Noordhoff.• Eijkeren, M.(2009) Pedagogisch-didactisch begeleiden. HB Uitgevers
  6. 6. DOEL VAN DE LES Inzicht krijgen in didactische organisatie in het algemeen en specifiek voor het jonge kind
  7. 7. OBSERVATIEPUNTEN LEEROMGEVING • Pedagogisch klimaat • Rijke leeromgeving • Rol en houding van de leerkracht • Didactische werkvormen
  8. 8. DIDACTISCHE WERKVORMEN “..een principiële weg, die docent en leerlingen samen bewandelen, om de in het schoolwerkplan omschreven onderwijsdoelen, - voor wat betreft vorming en opvoeding – te bereiken, en om de in het schoolwerkplan omschreven inhouden over te dragen, respectievelijk zich eigen te maken, op een doelgerichte en effectieve wijze.” (Hoogeveen en Winkels, 2008)Didactische werkvorm is een middel om het leerdoel tebereiken!
  9. 9. DIDACTISCH HANDELEN• Pedagogisch handelen -pedagogische doelen -pedagogische houding jonge kind• Didactisch handelen• Groeperen van leerlingen• Media• Activerende didactiek• Effectief gebruik van didactische werkvormen
  10. 10. DIDACTISCH HANDELEN• Pedagogisch handelen• Didactisch handelen -keuze bepaald door doelen en situatiekenmerken -didactische differentiatie• Groeperen van leerlingen• Media• Activerende didactiek• Effectief gebruik van didactische werkvormen
  11. 11. GROEPEREN VAN LEERLINGEN• Pedagogisch handelen• Didactisch handelen• Groeperen van leerlingen -welke opstelling is meest gewenst gezien de doelen• Media• Activerende didactiek• Effectief gebruik van didactische werkvormen
  12. 12. MEDIA• Pedagogisch handelen• Didactisch handelen• Groeperen van leerlingen• Media -docentondersteunende en docentvervangende media -kijk naar: functiemogelijkheden, doelen van les (kennis of vaardigheden), relatie met werkvormen• Activerende didactiek• Effectief gebruik van didactische werkvormen
  13. 13. ACTIVERENDE DIDACTIEK• Pedagogisch handelen• Didactisch handelen• Groeperen van leerlingen• Media• Activerende didactiek -vanuit constructivisme: leren is actief proces, leerlingen zelf verantwoordelijk voor het leren -aandacht voor studievaardigheden (oudere kind) -dagen uit tot actie, kritisch leren denken en reflectie• Effectief gebruik van didactische werkvormen
  14. 14. EFFECTIEF GEBRUIK• Pedagogisch handelen• Didactisch handelen• Groeperen van leerlingen• Media• Activerende didactiek• Effectief gebruik van didactische werkvormen -keuze voor een didactische werkvorm aansluiten op b.v.: 1) fase in een onderwijsleerproces 2) doelen van onderwijs: weten, inzien, toepassen, integreren (taxonomie van BLOOM)
  15. 15. DIDACTISCHE WERKVORMEN1. Instructievormen2. Interactievormen3. Opdrachtvormen4. Samenwerkingsvormen5. Spelvormen
  16. 16. INSTRUCTIEVORMEN• Instructievormen -docentgestuurd -leerstofgerichtheid groter dan leerlinggerichtheid - instructie geven, iets demonstreren• Interactievormen• Opdrachtvormen• Samenwerkingsvormen• Spelvormen
  17. 17. INTERACTIEVORMEN• Instructievormen• Interactievormen - leerlingen zijn gesprekspartner (onderling of met docent) -met elkaar praten staat centraal -biedt mogelijkheid tot uitwisselen ervaringen, informatie en vragen• Opdrachtvormen• Samenwerkingsvormen• Spelvormen
  18. 18. OPDRACHTVORMEN• Instructievormen• Interactievormen• Opdrachtvormen -leerlingen krijgen bepaalde taken opgedragen -bij kennisverwerving is het proces net zo belangrijk als het product -échte kennis blijkt vooral uit het kunnen omgaan met informatie• Samenwerkingsvormen• Spelvormen
  19. 19. SAMENWERKINGSVORMEN• Instructievormen• Interactievormen• Opdrachtvormen• Samenwerkingsvormen (samenwerkend leren) -gezamenlijke kennisontwikkeling centraal: gaat om leren van, aan en met anderen -taak docent is primair het organiseren en begeleiden van het proceshttp://www.youtube.com/watch?v=QZIkeX9-kGI&feature=player_detailp• Spelvormen
  20. 20. SPELVORMEN• Instructievormen• Interactievormen• Opdrachtvormen• Samenwerkingsvormen• Spelvormen -ervaringsleren: persoonlijke betrokkenheid, verwerking en toepassing van kennis zijn centrale begrippen -achterliggende idee: kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes werken door in het dagelijks leven
  21. 21. OPDRACHT IN GROEPJES VAN 3-4 Bekijk het didactische werkvormenboek (of de samenvatting). Analyseer welke werkvormen geschikt zijn voor groep 1-2 of 3-4. Kies 3 werkvormen uit. Werk deze uit, presenteer je plan en pas ze later toe in je stageklas
  22. 22. DIDACTISCHE ORGANISATIE JONGE KIND Initiatieven van kinderen en sturing - vrije, zelfstandige activiteiten - begeleide activiteiten - geleide activiteiten Activiteiten in de kleine groep
  23. 23. DIDACTISCH REPERTOIRE• Nieuwsgierig zijn, verwondering tonen• Cognitieve empathie• Kunnen wachten• Flexibiliteit• Omgaan met leer- en ontwikkelingsdoelen• Scheppen betekenisvolle context• “Scaffolding” naar “ de zone van de naaste ontwikkeling”• Observeren• Zien en begeleiden van spel en ontwikkelingskansen• Taal als ‘ ontwikkel-/leerprogramma’• Plannen, organiseren
  24. 24. PEDAGOGISCH/DIDACTISCH Voorbereiden van de omgeving (indirecte sturing) Aandacht en ondersteuning Feedback geven Deelnemen aan de activiteit Structuur bieden Helpen en instructie geven Vragen stellen
  25. 25. ONDERWIJSONTWERP SCHEMA Leerstof Leerling Leefwereld  Activiteiten leraar  Middelen en materialen  Activiteiten leerlingen
  26. 26. OPDRACHT• Ontwerp een activiteit voor jouw stageklas met behulp van het schema ‘Onderwijs ontwerpen met aspecten en activiteiten’ (uit ‘Onderwijs ontwerpen’). In deze activiteit worden verschillende didactische werkvormen gebruikt.• Neem dit ontwerp mee naar de bijeenkomst van 18 februari.De activiteit kan-zelf ontworpen zijn-óf een bestaande activiteit die je hebt gedaan of gezien en welke je hebt aangepast
  27. 27. www.hva.nl

  ×