Your SlideShare is downloading. ×
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Nota BMM3103
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Nota BMM3103

690

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
690
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20111.0 KONSEP DAN PRINSIP PENTAKSIRAN1.1 PENTAKSIRAN  Menurut Syed Ismail Bin Syed Mustapa et.al, pengertian istilah pentaksiran atau assessment yang berasal daripada perkataan Greek “Assidere” membawa maksud “duduk di sisi”.  Pentaksiran juga satu proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah yang dilaksanakan secara tidak formal.  Pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka.  Pentaksiran dapat membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum. Antara ujian-ujian yang terlibat adalah ujian bertulis, ujian amali, ujian lisan, ujian pendengaran dan ujian berkomputer. Kesemua ujian ini sesuai untuk menaksir domain kognitif atau kebolehan mental seseorang. KESIMPULAN: Pentaksiran disimpulkan sebagai satu proses mengumpul maklumat murid tentang perkembangan potensi dirinya dengan mengunakan pelbagai kaedah.1.2 PENILAIAN Gronlund, 1981: Penilaian adalah satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana para pelajar mencapai objektif pengajaran.  Proses menggunakan data kuantiti dan kualiti untuk membuat taksiran dan keputusan.  Data kualiti diperoleh daripada rekod peristiwa dan rekod pemerhatian tingkah laku seseorang individu  Data kuantitatif: Meliputi nilai berangka atau markah 1
 • 2. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011  Tujuan penilaian: i. pemilihan calon ii. untuk mengawasi mutu pelajaran iii. makluman balik kepada murid iv. makluman balik kepada guru.  Kegunaan penilaian: i. Kegunaan di dalam pentadbiran dan pengelolaan ii. Memperbaiki pelajaran iii. Melaporkan kemajuan murid kepada ibu bapa JENIS HURAIANPenilaian Mengesan Dijalankan ketika guru berada di bilik darjah.Penguasaan Tujuan: Mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang sedang diajarkan, supaya kelemahan itu dapat dibetulkan dengan serta-merta.Penilaian Mengesan Dilakukan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topikKemajuan telah selesai diajarkan. Tujuan: Mengesan kemajuan murid tentang kemahiran- kemahiran yang telah dipelajari supaya dapat menentukan siapa yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pemulihan.Penilaian Mengesan Dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topikPencapaian pelajaran (dalam tempoh penggal) Tujuan: Mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik pelajaran untuk menentukan kedudukan murid-murid dalam kedudukan masing-masing. Jadual 1.21: Jenis-jenis Aktiviti Penilaian KESIMPULAN: Satu proses sistematis bagi meninjau proses atau hasil untuk melihat objektif yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. 2
 • 3. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20111.3 PENGUJIAN  Suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu.  Merupakan satu prosedur yang bersistem kerana soalan-soalan yang dibina mengikut peraturan tertentu.  Kegunaan: i. Mendapatkan pemerhatian objektif ii. Menilai prestasi murid iii. Meramalkan tingkah laku masa depan KESIMPULAN: Pengujian ialah cara sistematis untuk membandingkan prestasi seseorang dengan prestasi seorang lain yang dianggapkan baku. PERKAITAN ANTARA PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN  Lee shok Mee & Mok Soon Sang, 1991: Terdapat enam aspek perkaitan yang wujud antara pentaksiran, pengujian dan penilaian iaitu i. definisi ii. tujuan iii. cara iv. masa v. liputan vi. keputusan Penilaian Pengujian Pengukuran Rajah 1.31: Perkaitan antara penilaian, pengukuran dan pengujian 3
 • 4. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 Aspek PerkaitanDefinisi Sebagai alat pengukuran perubahan tingkah laku dan pencapaian murid-murid.Tujuan Untuk mengukur dan memberi maklumat tentang pencapaian pembelajaran murid-murid bedasarkan objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum.Cara Memperlihatkan cara untuk mengukur yang sama iaitu kuantitatif atau kualitatif atau kedua-duanya.Masa Dijalankan selepas pelajaran kecuali penilaian.Liputan Meliputi ciri terkecil untuk pengujian kepada cirri sederhana untuk pentaksiran hingga ke ciri terbesar untuk penilaian yang meliputi keseluruhan kurikulum.Keputusan Untuk menunjukkan prestasi dan pencapaian dalam sesuatu kemahiran sama ada secara umum, spesifik atau keseluruhan. Jadual 1.31: Perkaitan antara penilaian, pengukuran dan pengujian Pengujian Pengukuran PenilaianTakrif Teknik mengukur Proses memperoleh nilai Proses mentaksir perubahan tingkah laku kuantitatif bagi perubahan tingkah laku individu. menentukan pencapaian berdasarkan data pembelajaran individu. kuantitatif dan kualitatif.Fungsi Mengesan hasil Juga mengesan hasil Membuat pentaksiran pembelajaran yang pembelajaran, jenis-jenis tentang pencapaian diperoleh. kemahiran dan kemajuan. murid untuk tujuan pemulihan atau penggredan.Masa diberi Sebelum, semasa, dan Sebelum, semasa, dan Sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. selepas pengajaran. selepas pengajaran.Cara Melalui item-item Berbagai-bagai cara Melalui ujian dan alat- (soalan-soalan) ujian. memperoleh data alat lain seperti soal kuantitatif. selidik, rekod anekdot, senarai semak.Fokus Satu-satu unit Satu-satu unit Berdasarkan maklumat pembelajaran atau pembelajaran atau pengujian dan data beberapa unit beberapa unit kualitaif dari 4
 • 5. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 pembelajaran. pembelajaran. pemerhatian, soal selidik atau senarai semak.Hasil Menunjukkan Menunjukkan pencapaian Menunjukkan pencapaian murid- dalam segmen pelajaran pencapaian dan murid dalam satu atau yang diukur. tingakah laku murid beberapa unit secara keseluruhan. pembelajaran. Jadual 1.32: Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian 5
 • 6. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20112.0 TAKSONOMI 2.1 TAKSONOMI BLOOM  Disediakan oleh Benjamin S. Bloom tahun 1956 untuk domain kognitif  Bloom (1956): Fokus pada hal yang melibatkan perkembangan pemikiran murid. Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Penilaian Sintesis Analisis Rajah 2.11 Enam Peringkat Taksonomi Bloom Rajah 2.12 Perubahan Istilah Taksonomi Bloom 6
 • 7. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011  Jadual di bawah menunjukkan panduan tentang penulisan objektif yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.TAHAP ISTILAHPengetahuan nyatakan,Ingat kembali,mengenal idea, fakta asas, definisi, teori, hukum, tarikh, terangkan,peristiwa. namakan, labelkanKefahaman pilih, terangkan, tulisMengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, semulamenyatakan idea-idea utama dalam ayat tersendiri, menterjemah,member contoh kepada konsep, menterjemah draf.Penggunaan selesaikan,Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk ramalkan, carimenyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, kesilapan, bina alatformula. Bina graf daripada data.Analisis bezakan, pasti, pilihSesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan faktadaripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali strukturorganisasi.Sintesis bina, hasilkan,Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri susun,menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. kembangkanPenilaian pilih, berikan,Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional, atas alasan alasan, kritikan,dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik. buktikan. Jadual 2.1 Taksonomi Kognitif Bloom – Taksonomi Objektif Pendidikan 7
 • 8. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011Aras kognitif KriteriaPengetahuan Ingat kembali perkara-perkara khusus, kaedah, universal, proses dan juga struktur.Kefahaman Kemahiran memahami sesuatu perkara yang juga merupakan unsur penting objektif tingkah laku.Aplikasi Untuk menghubungkaitkan sesuatu situasi dengan situasi yang lain.Analisis Murid-murid memerlukan daya kreativiti untuk menganalisis sesuatu perkara.Sintesis Keupayaan untuk menggabungkan komponen-komponen kecil kepada bentuk baharu untuk mencapai objektif.Penilaian Bidang kognitif tertinggi, mampu membuat keputusan yang munasabah dan pertimbangan yang wajar serta pengukuran yang tepat untuk mengenal pasti sesuatu peniaian yang dilakukan. Jadual 2.2 Kriteria Aras Taksonomi Bloom 2.2 DOMAIN KRATHWOHL  Merupakan domain afektif: melibatkan perkembangan sikap dan nilai murni.  Disusun oleh David Krathwohl bersama-sama dengan Benjamin S.Bloom dan Betram B. Masia tahun1965.  Seels &Glaslow, 1990: “The taxanomy is ordered according to the principle of internalization. Internalization refers to the process whereby the affect is „internalized‟ and consistently guides or controls the person‟s behavior.”  Taxanomi diperintahkan untuk mengikut prinsip internalisasi. Internalisasi merujuk kepada proses di mana kesan dihayati dan konsisten panduan atau mengawal tingkah laku orang. (Seels &Glaslow, 1990) 8
 • 9. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 Menghargai Penerimaan Gerak balas nilai Perwatakan suatu nilai Organisasi yang kompleks Rajah 2.21: Objektif Domain Afektif Krathwohl Tahap KriteriaPenerimaan Erti: Kesediaan murid untuk menerima sesuatu yang ingin disampaikan.(Receiving) Bermula dengan irama, lirik lagu atau situasi dalam kehidupan. Bertindak secara terhad (cuba membezakan setiap rangsangan yang diterima)Gerak balas Erti: Murid-murid akan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima(Responding) kerana mempunyai tujuan tersendiri untuk berbuat demikian. Tindak balas ini berlaku oleh sebab arahan orang lain sehinggakan melahirkan rasa kepuasan dalam diri mereka.Penilaian Erti: Murid-murid memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya(Valuing) kepada masyarakat. Nilai tersebut berupaya menjadi motivasi luaran kepada setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh murid. Jadual 2.21: Huraian Domain Afektif Krathwohl 9
 • 10. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011Penerimaan Menerima semua nilai yang terdedah kepada individu tersebut yangsemua nilai menjadi landasan kepada perlakuannya.Pemilihan nilai Memilih nilai tertentu daripada nilai-nilai yang didedahkan kepada individutertentu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya.Komitmen Memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan kepada perlakuannya dan sanggup mempertahankan kepercayaan ini daripada sebarang cabaran. Jadual 2.22: Jenis-jenis Penilaian TAHAP ISTILAHPenerimaan dengar, perhatian, tanya,Kesanggupan menghadiri, memberi perhatian, mengesan sesuatu pilih, tegur.perkara wujud.Bertindak balas tolong, jawab, kerjasama,Bertindak balas dengan sukarela, berminat untuk melakukan laporkan, bincang,sesuatu, menyertai perbincangan, melakukan lebih aktiviti daripada lakukan.yang dikehendaki.Menghargai jemput, arah, cadangan,Memberi nilai kepada objek atau peristiwa, idea, konsep dan kaji, tunjukkan,proses. mempengaruhi.Organisasi banding, susun,Penyatuan nilai yang berlainan, penyelesaian konflik nilai, dan tahankan, mengelola,membina satu set nilai yang kekal. Mempertahankan sesuatu nilai, jelaskan, habiskan,bertanggungjawab kepada perbuatan sendiri, membuat keputusan hukumkan.berdasarkan etika, rancang kerjaya berdasarkan kekuatan ataukelemahan sendiri.Perwatakan timbang, ubah suai, soal.Mempunyai satu set nilai yang boleh mempengaruhi sebahagianbesar gaya hidup, tingkah laku kekal dan boleh diramalkan. Jadual 2.23: Taksonomi Afektif Krathwohl (1964) dan Groundlund (1970) 10
 • 11. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20113.0 PEMBINAAN UJIAN  Ujian: Bahan-bahan yang tertulis dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.  Jenis-jenis ujian: i. objektif ii. subjektifJenis Ujian KriteriaObjektif Dibentuk daripada beberapa item objektif yang boleh diperiksa secara objektif. Jawapan adalah pendek. Berkemungkinan terdiri daripada perkataan atau satu frasa sahaja. Contoh: ujian aneka pilihan, ujian padanan dan ujian lengkapan. Terdapat dua jenis cara tindak balas yang diberikan oleh murid: i. Item respons bebas (jenis sumbangan) ii. Item respons tetap (item objektif pilihan)Subjektif Terdiri daripada soalan yang memerlukan murid memberikan tindak balas secara lisan atau bertulis. Soalan memerlukan seseorang memberikan jawapan yang terdiri daripada satu atau lebih ayat. Tindak balas murid mungkin bebas atau terhad. Dibuat untuk menguji pengetahuan yang diperoleh murid serta kebolehan murid untuk berfikir menggunakan pengetahuan itu. Menguji kebolehan murid untuk mengingat kembali, menyusun, mengait, membuat sintesis, menganalisi dan menilai idea-idea. Jenis: i. Item jenis struktur - Item yang disusun dan diatur supaya sistematik untuk menjadi rangka satu persoalan atau berkaitan dengan satu-satu tema. - Jawapan mengandungi beberapa patah perkataan - Memberikan murid panduan atau bimbingan sebagai rangsangan atau bahan asas untuk memulakan jawapan. 11
 • 12. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 - Jawapan dihadkan dari segi isi dan bentuk jawapan seseorang. ii. Item jenis esei - Murid melakukan gerak balas dalam tulisan dan lisan dengan perkataan sendiri. - Mengukur peringkat kognitif tinggi. - Memerlukan jawapan yang meluas dan bebas dari segi mengumpulkan fakta, menilai fakta dan mengatur idea secara logik - Dapat menghasilkan jawapan yang berkualitu dan asli. Jadual 3.1: Jenis-jenis Ujian Item Respons Bebas: Jenis soalan Memerlukan calon meneliti dan menuliskan jawapan sendiri pada ruang yang disediakan. Jawapan ditulis di hujung soalan Item Melengkapkan atau dalam kotak yang disediakan. Penyataan Rajah 3.1: Ujian Objektif Item Respons Bebas 12
 • 13. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011Item Respons Tetap i. Item Salah-Betul(Item Objektif Jenis • Item yang mengandungi penyataan dua pilihan sahaja: betulPilihan) (B) atau salah (S) dan ya (Y) atau tidak (T)- murid memilih ii. Item Padananjawapan betul atau • Terdapat dua ruangan senarai yang mengandungi perkataanpaling tepat atau frasa perkara.- jawapan • Ruangan A: pokok soalan (premise), Ruangan B: jawapanmungkin dipilih (response)daripada dua • Murid dikehendaki memilih jawapan dengan memadankanpilihan objek/perkara yang berkaitan di ruang A dan ruang B. iii. Item Aneka Pilihan • Jawapan adalah tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. • Lebih berkesan untuk mengukur hasil pembelajaran. • Terdiri daripada satu masalah dan satu senarai jawapan cadangan. • Pilihan jawapan mesti ada tiga atau empat pengganggu (pilihan jawapan yang salah) untuk mengurangkan peluang untuk mendapat jawapan yang betul. • Masalah mungkin berbentuk soalan atau ayat yang tidak lengkap yang dikenali sebagai pokok item. Jadual 3.2: Ujian Objektif Item Respons Tetap Berbentuk soalan Berbentuk ayat tidak lengkap Mengisi tempat kosong Jenis jawapan terbaik Analogi Antonim Jenis negatif Item jenis cantuman Rajah 3.2: Ujian Objektif Item Aneka Pilihan 13
 • 14. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 Kriteria Ujain Objektif Ujian SubjektifTaksonomi Sesuai untuk mengukur aras kognitif Sesuai untuk mengukur aras kognitifobjektif seperti pengetahuan, kefahaman, seperti fahaman, aplikasi danpengajaran aplikasi dan analisis. Tidak analisis. Amat sesuai untuk mencukupi untuk mengikut sintesis mengukur aras kognitif seperti dan penilaian. sintesis dan penilaian.Sampel Banyak item, dengan itu sampel Sedikit item, dengan itu sampelkandungan lebih luas. terbatas.Penyediaan Sukar membina item yang baik. Walaupun sukar masih lebih mudahitem membinanya daripada membina item objektif.Pemarkahan Mudah diperiksa, sesiapa sahaja Sukar diperiksa, boleh memeriksa. kebolehpercayaannya rendah.Faktor Kemahiran membaca dan meneka. Kebolehan menulis dengan baik danmempengaruhi kemas.Kesan kepada Menghafal, menganalisis dan Menggalakkan calon melahirkanpembelajaran menghurai pendapat orang lain. perasaan dan fikiran sendiri, menyusun, mengintegrasikan idea serta menggalakkan daya cipta. Jadual 3.3: Perbezaan antara Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Item Kelebihan Kelemahan Ujian Dapat meliputi semua bidang mata Memerlukan lebih tenaga, masa danObjektif pelajaran dengan luas. perbelanjaan. Dapat menguji aras kognitif di Tidak dapat menguji kebolehan calon peringkat pengetahuan, kefahaman pada aras kognitif tinggi seperti dan aplikasi dengan berkesan. analisis, sintesis dan penilaian. Masa yang diperlukan adalah Gagal menguji kebolehan calon untuk singkat menyusun serta menghuraikan idea- Objektivitinya adalah tinggi. idea. Item ujian boleh dinyatakan dengan Calon boleh mengenal jawapan mudah. daripada senarai pilihan jawapan 14
 • 15. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 Unsur-unsur emosi pemriksa tidak yang diberikan. akan mempengaruhi pemarkahan. Calon yang penguasaan bahasanya lemah dapat menjawab soalan berbentuk objektif. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. Ujian Mudah untuk dibina dan ditadbir. Dapat meliputi bidang yang terhadSubjektif Boleh digunakan dalam kebanyakan kerana soalan esei terbatas. mata pelajaran. Pemarkahan mengambil masa dan Merupakan cara untuk mengetahui tenaga. sejauh mana seseorang calon dapat Unsur subjektiviti semasa menerangkan idea-ideanya. pemarkahan akan mempengaruhi Dapat diuji kebolehan untuk kesahan dan kebolehpercayaaan menyususn, menganalisis dan ujian. membuat sintesis idea-idea mereka. Tahap penguasaan bahasa akan Peluang untuk meneka jawapan mempengaruhi pencapaian murid adalah kurang. walaupun yang diuji itu bukan dalam Menggalakkan calon menyediakan bidang bahasa. diri menghadapi ujian. Calon dapat membuat ramalan Dapat mengukur hasil pembelajaran terhadap soalan-soalan yang akan yang kompleks. keluar dalam peperiksaan. Pemarkahan akan dipengaruhi oleh faktor emosi pemeriksa, keadaan fizikalnya dan masa yang telah diguna untuk memeriksa kertas jawapan. Jadual 3.4: Perbezaan antara Kelebihan dan Kelemahan Ujian Objektif dan Ujian Subjektif 15
 • 16. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 Bentukkan ujian Tambahkan bilangan Tugasan soalan perlu mengikut jadual soalan dan pelbagaikan jelas. penentuan ujian. jenis soalan. Tunjuk dengan jelas Gunakan perkataan markah bagi setiap penghuraian seperti soalan dan masa yang "terangkan." diperlukan bagi soalan. Rajah 3.3: Prinsip Pembinaan Item Subjektif 16
 • 17. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20114.0 JENIS PENILAIAN BAHASA MELAYU Item KriteriaUjian Formatif Meliputi aktiviti mengesan kekuatan dan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. Dijalankan semasa mengajar sesuatu atau beberapa kemahiran. Menjalankan ujian formal atau tak formal semasa waktu pelajaran dengan secara individu, kumpulan atau kelas. Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai dan merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan untuk murid-murid. Terdapat dua bentuk: Formal (ujian kertas-pensel) dan tidak formal (pemerhtian dan soal jawab). Contoh: Latihan mencongak, lembaran kerja murid dan kuiz.Ujian Sumatif Untuk mengesan pencapain murid berdasrkan bebrapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred pelajar. Dijalankan selepas beberapa unit pembelajaran. Wujud dalam bentuk formal (ujian kertas-pensel, senarai semak, peperiksaan amali atau ujian lisan dalam jangkaan masa yang sesuai) Contoh: Meliputi peperiksaan awam seprti UPSR, PMR, SPM. Ujian Tujuan: Menentukan setakat mana seseorang murid telah mengetahui Kefasihan dan mengausai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Digunakan untuk menempatkan seseorang dalm kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian Tujuan: Untuk mengukur dan menilai setakat mana murid telah menguasai Kemajuan bahan atau perkara yang diajarkan dalam satu-satu tajuk tertentu. Dijalankan dengan kaedah bebas seperti pemerhatian dan laporan kendiri. Ujian Bakat Ujian yang dibentuk untuk mengukur prestasi yang mungkin dicapai oleh murid dalam bahasa. Melibatkan faktor seperti kecerdasan, umur, motivasi kuasa ingatan, kebolehan mengenalpasti bunyi bahasa dan pola-pola tatabahasa. Ujian Bertujuan untuk mengukur pencapaian secara lebih menyeluruh. Pencapaian Dua jenis pencapaian: Ujian Rujukan Norma, Ujian Rujukan Kriteria Jadual 4.1: Jenis-jenis Penilaian 17
 • 18. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 20115.0 KAEDAH PENILAIAN BAHASA MELAYU  Tujuan: Untuk menguji dan mengukur perubahan tingkah laku bahasa iaitu: tatabahasa bacaan dan kefahaman karangan  Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan iaitu penilaian melalui portfolio penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui kontrak pembelajaran penilaian melalui soal jawab penilaian melalui projek penilaian melalui kertas kerja i. Penilaian Melalui Portfolio Portfolio merujuk kepada kaedah penilaian melalui bukti-bukti yang dikumpulkan oleh guru ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Boleh menggunakan carta palang untuk menilai pencapaian murid. Penyimpanan data dan bukti pencapaian murid adalah secara senarai semak, catatan jurnal dan rekod anekdot, buku log, nota catatan murid, refleksi kendiri murid dan gambar. Pengumpulan hasil kerja murid Sesuai untuk menilai keberkesanan membolehkan guru menilai strategi yang dipilih oleh guru untuk kemahiran yang telah dipelajari mengajar sesuatu kemahiran. Dapat melatih murid berfikir dan membuat refleksi tentang aktiviti Dapat menggalakkan kerjasama kumpulan yang dijalankan ketika antara murid. pengajaran dan pembelajaran kemahiran tertentu. Rajah 5.1: Kelebihan Penilaian Melalui Portfolio 18
 • 19. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 mengesan kemajuan dan pencapaian murid menyampaikan maklumat tentang prestasi murid kepada guru lain menentukan kesinambungan pendidikan untuk seseorang murid di sekolah rendah memastikan kesinambungan pendidikan apabila murid terbabit berpindah ke sekolah menengah memberi panduan kepada guru pengganti mengenal pasti murid-murid yang berpencapaian rendah menyediakan maklumat tentang keberkesanan kaedah dan bahan bantu mengajar yang digunakan mengenal pasti masalah bahasa yang dialami oleh murid Rajah 5.2: Tujuan Menurut Louis Cohen dan Lawrence Manion (1989) Hendaklah memberi Hendaklah mudah disimpan maklumat terperinci tentang pencapaian murid Memerlukan masa yang Mestilah mudah paling minimum untuk difahami Ciri-ciri mengendalikannya Penilaian Melalui Portfolio Rajah 5.3: Ciri-ciri Penilaian Melalui Portfolio 19
 • 20. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 ii. Penilaian Melalui Pemerhatian  Melibatkan pengumpulan maklumat dengan kaedah memerhati dan merekod apa yang dilakukan oleh murid-murid.  Tujuan: i) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian tanpa instrumen yang khusus. ii) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran secara individu dan kumpulan. iii) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program yang dijalanakn secara individu. kemahiran kemahiran sikap amalan amali manipulatif sosial kemahiran kemahiran kemahiran kemahiran belajar kinestetik literasi komputer mereka cipta Rajah 5.4: Sembilan Aspek Penilaian Melalui Pemerhatian • Melibatkan hasil kerja Pemerhatian Proses • Instrumen yang digunakan: senarai semak dan skema pemarkahan. • Memerlukan guru menetapkan terlebih dahulu tingkah laku yang ingin diperhati sebelum Pemerhatian Sistematik menjalankan pemerhatian. • Contoh: Mengira kekerapan dan tempoh sesuatu tingkah laku itu berlaku. Pemerhatian Tidak • Mempunyai kualiti tertentu sebagai penanda Sistematik aras. Rajah 5.5: Jenis Penilaian Melalui Pemerhatian 20
 • 21. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 mengunakan instrumen tindakan dijalankan seperti senarai dijalankan susulan secara global semak yang secara diperlukan dan analitikal merangkumi berterusan untuk hasil berdasarkan aspek mengikut pemerhatian objektif yang kognitif, afektif, keperluan yang yang ditentukan oleh dirancang dijalankan guru. psikomotor, ba han dan persekitaran. Rajah 5.6: Strategi Penilaian Melalui Pemerhatian  Kelemahan: i. Pentafsiran terhadap tingkah laku mungkin tidak tepat ii. Pemerhatian memerlukan masa yang panjang iii. Faktor emosi dalam penilaian yang dijalankan. iii. Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran  Mempunyai ciri berpusatkan murid: Penilaian kendiri yang dilakukan oleh murid ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan  Dilakukan tugasan secara bertulis.  Memerlukan persetujuan antara guru dengan murid, memeberi kesan kepada mana-mana pihak yang mengingkarinya  Pihak yang gagal mematuhi perjanjian ialah penolakan jumlah markah tertentu.  Dapat membantu tugasan murid secara berkumpulan atau individu 21
 • 22. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 mengenal pasti dan merekod menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut mempamerkan bukti yang yang menunjukkan bahawa objektif telah tercapai menentukan bagaimana dan tahap mana pencapaian matlamat pembelajaran/tugasan akan dinilai menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri membuat refleksi bukan sahaja pada akhir tugasan tetapi juga sepanjang proses kerjanya iaitu dari awal hingga ke hasil terakhir menghasilkan kerja yang terancang Rajah 5.7: Fungsi Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran •Tugasan objektif ditentukan oleh guru, murid menetapkan strategi pelaksanaan. Penilaian objektif •Murid-murid merangka beberapa objektif yang paling sesuai dan dipersetujui oleh guru. •Murid-murid bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dan Hasil pembelajaran sebagainya. •Jenis atau bentuk telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru •Murid-murid menyatakan gred akademik yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan Penilaian proses pelaksanaan tugasan dalam kontrak •Sistem penggredan dan kaedah penilaian keseluruhan proses dan hasilan tugasan ditentukan oleh guru. Rajah 5.8: Kaedah Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran 22
 • 23. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 iv. Penilaian Melalui Soal Jawab  Dilaksanakan selepas sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran  Tujuan: Untuk mengetahui sejauh manakah kefahaman murid tentang topik yang telah diajar.  Teknik paling lama dan popular digunakan  Pemilihan teknik yang berkesan kerana mudah dilaksanakan iaitu berupaya wujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.  Dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan murid-murid dikehendaki memberi respons yang sewajarnya. Mengesan pengetahuan berbahasa murid-murid. Menggalakkan murid-murid berfikir secara kreatif, inovati, logik dan kritis Mendorong murid-murid menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Rajah 5.9: Tujuan Penilaian Melalui Soal Jawab v. Penilaian Melalui Projek  Wiggins, 1989: Penilaian berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan murid mengaplikasikan atau membuat tunjuk cara pengetahuan dalam situasi sebenar.  Jenis-jenis penilaian Projek: 1. Latihan atau soalan “open ended” 2. Extended tasks assignment 3. Portfolio: koleksi tugasan 4. Tugasan prestasi: drama  Penilaian dibuat secara holistik, autentik dan berterusan. 23
 • 24. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011  Contoh instrumen: rubrik, skala Likert dan pengurusan grafik. 1. Projek/tugasan mempunyai pelbagai reka bentuk iaitu bentuk lisan, visual, dan kinestetik. 2. Ia menggunakan jangka masa yang panjang. 3. Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. 4. Murid-murid dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif.Tiada didapati satu jawapan yang benar. 5. Murid-murid dikehendaki melibatkan diri sacara aktif sama ada memyediakan projek atau dalam kumpulan koperatif. 6. Murid-murid boleh menjalankan projek secara individu atau berpasukan. 7. Sintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran. 8. Peluang menilai murid-murid dalam kreativiti, kemahiran merancang, integrasi pengetahuan, kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. 9. Murid-murid menunjukkkan kebolehan mengkaji atau membentuk sesuatu. 10. Murid-murid melaksanakan dan menghasilkan sesuatu. 11. Murid-murid mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. 12. Murid-murid melakukan aktiviti bermakna. Rajah 5.10: Ciri-ciri Penilaian Projek 24
 • 25. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AMIRAH BT AZHAR 5PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PR-1 AMBILAN JANUARI 2011 vi. Penilaian Melalui Kertas Kerja  Merupakan hasil usaha tentang sesuatu yang dicatatkan atau dituliskan untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam sesuatu bengkel atau seminar.  Dibentangkan juga untuk urusan lain seperti pernacangan sesuatu projek, kajian dan penyelidikan bagi sesebuah jabatan, syarikat atau institusi tertentu.  Draf kertas kerja perlu diserahkan terlebih dahulu kepada pihak tertentu untuk disemak dengan teliti bagi memastikan cadangan yang dikemukakan boleh diluluskan atau sebaliknya. Mengenal pasti audien sasaran Mengenal pasti Mengenal pasti bahagian-bahagian bentuk penulisan kertas kerja Mengenal Mengenal pasti pasti teknik bahasa yang penulisan digunakan Rajah 5.11: Ciri-ciri Umum Kertas Kerja 25

×