2 0 1 4
diáre · diáre · diáre · di
áře · diáre · diáre · diá
ře · diáre · diáre · diáre
· diáre · diáre · diáre ·
diáre · ...
NÁSTENNÉ KALENDÁRE Exclusive Edition .......... 6–16
NÁSTENNÉ KALENDÁRE Standard ............17–51
LP KALENDÁRE .............
2
Nástenné kalendáre – Exclusive Edition........................... 6
All About Cities ......................................
XX000
P R E H Ľ A D V L A S T N O S T Í K A L E N D Á R A
A4
34 × 48.5
Dodávané v taške
Každý kus kalendára dodávame
v oso...
nástennékalendáre·exclusiveedition
6 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
ON004
A4
45 × 52
L O G O : 4 5 × 7 C M
NOVINKA
7,55 €
N149...
nástennékalendáre·exclusiveedition
8 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 5 × 7 C M
10
ON004
A4
45 × 52
L O G O : 4 5 × 7 C...
nástennékalendáre·exclusiveedition
10 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
10
ON010...
nástennékalendáre·exclusiveedition
12 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 5 × 7 C M
10
ON004
A4
45 × 52
L O G O : 4 5 × 7 ...
nástennékalendáre·exclusiveedition
14 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
ON004
A4
45 × 52
L O G O : 4 5 × 7 C M
L O G O : 4 8 , 5 ...
nástennékalendáre·exclusiveedition
16 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
ON004
A4
45 × 52
L O G O : 4 5 × 7 C M
10
ON004
A4
45 × 5...
18 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
nástennékalendáre·národné
3,99 €
4,29 €
10
10
ON008
ON008
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
L O G O : 4...
20 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
nástennékalendáre·národné
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
10
10
ON001
ON001...
nástennékalendáre·standard
22 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
Babička meniny
Mirko – AUTO RALLY
KALENDÁR
·2014·
TATKO narozky
HORY...
nástennékalendáre·standard
24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
10
ON001
ON001
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C ...
nástennékalendáre·standard
26 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
10
ON008
A4 48.5 × 34
L O G O : 4 8 , 5 × ...
nástennékalendáre·standard
28 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
10
ON008
A4 48.5...
nástennékalendáre·standard
30 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
10
ON001
ON001
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C ...
nástennékalendáre·standard
32 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
10
ON008
A4 48.5 × 34
L O G O : 3 1 , 5 × ...
nástennékalendáre·standard
34 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
ON001
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
31.5 × 45
A4
L O G O : 3 1 , 5 × ...
nástennékalendáre·standard
36 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
10
10
ON008
ON00...
nástennékalendáre·standard
38 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
10
10
ON001
ON001
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M
L O G O : 3 1 , 5 × 7 C ...
nástennékalendáre·standard
40 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M
10
10
ON008
ON00...
nástennékalendáre·standard
42 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 3 4 × 7 C M
L O G O : 3 4 × 7 C M
10
10
ON006
ON006
34×32,...
nástennékalendáre·standard
44 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
N170-14
Mačičky
24 x 33 cm
8 Listov
Mesačné medzinárodné kalendárium...
nástennékalendáre·standard
46 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
L O G O : 2 4 × 7 C M
L O G O : 2 4 × 7 C M
10
10
A4
24 × 33
A4
24 ×...
48 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
nástennékalendáre·pracovné
N202-14
Hory
31,5 x 45 cm
12 Listov
Trojmesačné kalendárium
so sviat...
50 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
nástennékalendáre·pracovné
20
4,15 €
31.5 × 76,5
A4
LN002P
L O G O : 3 1 , 5 × 1 0 C M
20
31.5 ...
ON001
formát: 31,5 x 52 cm
na kalendáre: 31,5 x 45 cm
ON004
formát: 45 x 59 cm
na kalendáre: 45 x 52 cm
1,35 €1,05 €
ON006...
lpkalendáre·30×30cm
54 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
30×3030×30
LP01-14
Cats
30 x 30 (30 x 60) cm
14 listov + samolepky
Mesačné ...
lpkalendáre·30×30cm
56 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
30×3030×30
LP05-14
Friends
30 x 30 (30 x 60) cm
14 listov + samolepky
Mesač...
lpkalendáre·30×30cm
58 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
30×3030×30
LP09-14
Blue
30 x 30 (30 x 60) cm
14 listov + samolepky
Mesačné ...
lpkalendáre·30×30cm
60 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
30×3030×30
LP13-14
Paysages
30 x 30 (30 x 60) cm
14 listov + samolepky
Mesa...
62
PROMOLINE
NÁSTENNÉ FIREMNÉ KALENDÁRE
Firemný kalendár s Vašou vlastnou titulnou stranou ZADARMO
ZADARMO Vaše logo na ka...
nástennékalendáre·promoline
64 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
ND-302-14
Slovensko
31,5 x 45 cm
13 Listov
Mesačné medzinárodné kal...
nástennékalendáre·promoline
66 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
LO GO:
8 × 15 CM
N A K A ŽD Ú
S T R A NU
Z A DA R M O
VA ŠE
LOGO
A ...
nástennékalendáre·promoline
68 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
LO GO:
17 × 5,5 CM
N A K A ŽD Ú
S T R A NU
Z A DA R M O
LO GO:
17 ×...
stolovékalendáre·standard
70 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
S300-14
Gazdinka
22,6 x 13,9 cm
58 + 2 Strán
Slovenské týždenné riadk...
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
stolovékalendáre·standard
72 CENY SÚ UVEDENÉ...
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M
NOVINKA
NOVINKA
stolovékalendáre·standard
74...
L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M
L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M
L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M
stolovékalendáre·standard
76 CENY S...
L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M
L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M
78 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
2,15 €
2,15 €
10
10
S351-14
Tatry
3...
L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M
L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M
80 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
stolovékalendáre·pracovné
1,99 €
2,...
L O G O : 3 3 , 6 × 3 , 5 C M
L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M
L O G O : 2 4 , 6 × 3 , 5 C M
82 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
1,69 ...
DIÁRE
Diár je osobný kalendár, zápisník a plánovací rozvrh, ktorý
nás sprevádza na každom kroku. Formát každého diára
naše...
Obľúbený laminovaný povrch príjemný na dotyk, prinášame v úplne novej grafickej úprave.
Vedľa grafických motívov v moderný...
88
arizonastr.90variostr.96printpopstr.100flexiesstr.104tarifastr.106
oldkarachistr.94variostr.98printpopstr.100flexiesstr...
90
ARIZONA
Diáre sú vyrobené z hladkého matného materiálu. Hravá biela razba letopočtu
zvyšuje estetickú hodnotu diára za ...
92
JEANS
Novinka základnej modelovej rady, ktorá prináša do kolekcie farebné oživenie v klasickom
prevedení dizajnového ma...
OLD KARACHI
modrá čierna
94
Diáre vyrobené z hladkého lesklého materiálu, ktoré sú už
niekoľko uplynulých sezón najžiadane...
96
VARIO
collana zebra technico
Diáre Vario si v posledných dvoch rokoch získali veľkú obľubu
našich zákazníkov a to predo...
98
VARIO
mucha marrone romantico
Diáre Vario si v posledných dvoch rokoch získali veľkú obľubu
našich zákazníkov a to pred...
PRINT POP
100
modrošedá anglická červená červená
Klasika vyrobená z hladkej vivelly, ktorá umožňuje veľmi obyčajnú aplikác...
PRINT CLASSIC
102
čierna modrá
Klasika vyrobená z hladkej vivelly, ktorá umožňuje
veľmi obyčajnú aplikáciu náročnejšieho f...
FLEXIES
Elegantný diár s gumičkou a ohybnými doskami sa stal
veľmi obľúbenou stálicou našich diárových ponúk.
104
čierna
o...
TARIFA
Novinka našej kolekcie – diár určený predovšetkým ženám. Elegantný saténový pás v hornej
časti diára doplnený o str...
PRAGA
108
hnedá
m
odrá
zelená
vínová
Jednoduchý moderný dizajn a súčasné módne farebné trendy v modelovej
rade prekvapia p...
Diár kombinujúci kvalitný jednofarebný štruktúrovaný povrchový materiál a netradičná negatívna razba
letopočtu v troch pru...
NEW PRAGA
m
odrá
zelená
Elegantný diár s gumičkou a ohybnými doskami sa stal
veľmi obľúbenou stálicou našich diárových pon...
NEBRASCA
Elegantný diár v klasických farbách je vyrobený z kvalitného jemného
štruktúrovaného lesklého materiálu. Dokonalý...
116 117
ZOŠÍVANÉ DIÁRE
Modelová rada zošívaných diárov sa vyznačuje dôkladne prepracovanými, elegantnými
kombináciami najr...
Klasický elegantný módny promo diár vyrobený z jemného štruktúrovaného materiálu, ktorý
je ideálny k umiestneniu firemného...
Nová rada našej kolekcie, ktorá vsádza na tajomstvo obyčajných
a jednoduchých materiálov a kombináciu tón v tóne.V tohtoro...
Prepracovaná kombinácia štruktúrovaného a hladkého materiálu s dômyselným šitím
prináša obľúbenú kombináciu designového pr...
Prepracovaná kombinácia štruktúrovaného a hladkého
materiálu s dômyselným šitím prináša obľúbenú kombináciu
designového pr...
Materiál Carbonium Thermo, z ktorého sú obidva modely vyrobené, dodávajú tejto modelovej rade
sexy vzhľad. Diáre sú určené...
Klasický elegantný módny promo diár vyrobený z jemného štruktúrovaného materiálu, ktorý
je ideálny k umiestneniu firemného...
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014

2,687 views
2,544 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
256
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014

 1. 1. 2 0 1 4 diáre · diáre · diáre · di áře · diáre · diáre · diá ře · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · di áře · diáre · diáre · diá ře · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · di áře · diáre · diáre · diá ře · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · diáre · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é k a l e n d á r e · s t o l o v é n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · n á s t e n n é k a l e n d á r e · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á p i s n í k y · z á daily notes · daily no tes · daily notes · dai ly notes · daily notes · daily notes · daily no tes · daily notes · dai ly notes · daily notes · daily notes · daily no tes · daily notes · dai ly notes · daily notes · daily notes · daily no tes · daily notes · dai ly notes · daily notes ·
 2. 2. NÁSTENNÉ KALENDÁRE Exclusive Edition .......... 6–16 NÁSTENNÉ KALENDÁRE Standard ............17–51 LP KALENDÁRE ...........................53–61 NÁSTENNÉ FIREMNÉ KALENDÁRE.....62–68 STOLOVÉ KALENDÁRE ...................69–83 DIÁRE.....................................84–145 DIÁROVÁ SKLADAČKA..................147–160 DENNÍKY A ZÁPISNÍKY.................161–166 NOVOROČNÉ PRIANIA ................ 167–168 STOJANY................................ 173–175 INDIVIDUALIZÁCIA VÝROBKOV ...... 169–172 1
 3. 3. 2 Nástenné kalendáre – Exclusive Edition........................... 6 All About Cities ................................................... N157-14 ......10 All About Nature................................................. N156-14 ......10 Floral Emotions .................................................. N151-14 ....... 7 Geo Art................................................................. N155-14 ....... 9 Girls Exclusive..................................................... N166-14 ......15 Golf...................................................................... N164-14 ......14 Horses Dreaming ................................................. N162-14 ......13 Impressionism ...................................................... N152-14 ....... 8 Live Design ........................................................... N150-14 ....... 7 Majestic Cats........................................................ N163-14 ......13 Men ...................................................................... N169-14 ......16 Mucha................................................................... N153-14 ....... 8 Nightfall Landscapes .......................................... N160-14 ......12 Panoramaphoto ................................................... N159-14 ......11 Playboy................................................................. N167-14 ......15 Prague Corners ................................................... N149-14 ....... 6 Sailing .................................................................. N165-14 ......14 The Spirit of Places .............................................. N161-14 ......12 Waterfalls........................................................... N158-14 ......11 Women ................................................................. N168-14 ......16 Zrkadlenie/Mirroring ......................................... N154-14 ....... 9 Nástenné kalendáre – Národné ......................................17 Hrady a zámky Slovenska..................................... N307-14 ......21 Magické Tatry.......................................................N300-14 ......17 Mestá Slovenska.................................................. N303-14 ......19 Národné parky Slovenska.................................... N302-14 ......18 Rieka čaruje.......................................................... N305-14 ......20 Slovenská krajina ................................................N304-14 ......19 Slovensko ............................................................ N301-14 ......18 Slovensko – viazanka........................................... N308-14 ......21 Tatry.....................................................................N306-14 ......20 Nástenné kalendáre – Standard .....................................22 Alps ...................................................................... N124-14 ......31 Aqua ..................................................................... N145-14 ......42 Art Naive .............................................................. N130-14 ..... 34 Art of Harmony ................................................... N128-14 ......33 Art of Living......................................................... N138-14 ......38 Bangladesh .......................................................... N143-14 ......41 Beauty Details ......................................................N147-14 ......43 Bridges................................................................. N114-14 ......26 Cars...................................................................... N133-14 ......36 Cats in Art............................................................ N129-14 ..... 34 Colorful World .................................................. N111-14 ......25 Europe.................................................................. N107-14 ......23 Face to Face .......................................................... N121-14 ......30 Fotokalendár ...........................................................N800 ......22 Gardens................................................................ N115-14 ......27 Gourmet............................................................... N140-14 ......39 Herbarium............................................................ N139-14 ......39 Hory ..................................................................... N109-14 ......24 Hot Girls.............................................................. N135-14 ......37 Kone ..................................................................... N172-14 ......45 Kytice ................................................................... N174-14 ..... 46 Landscapes........................................................... N113-14 ......26 Largest Cathedrals ............................................. N120-14 ......29 Les ........................................................................ N146-14 ......42 Mačičky ................................................................ N170-14 ..... 44 Memories ............................................................. N142-14 ..... 40 Mixta .................................................................... N126-14 ......32 Motivation ........................................................... N131-14 ......35 National Parks..................................................... N117-14 ......28 Nature Elements.................................................. N123-14 ......31 Nature Emotions.................................................. N173-14 ......45 Patterns............................................................... N125-14 ......32 Poľovníctvo/Hunting.......................................... N122-14 ......30 Retro.................................................................... N137-14 ......38 Sea ........................................................................ N116-14 ......27 Stromy.................................................................. N108-14 ......23 Suché kvety.......................................................... N127-14 ......33 Summer Girls ....................................................... N175-14 ..... 46 Šteniatka .............................................................. N171-14 ..... 44 Top Girls............................................................... N136-14 ......37 Tropical Nature ................................................... N112-14 ......25 Trucks .................................................................. N134-14 ......36 Via......................................................................... N118-14 ......28 Víno ...................................................................... N148-14 ......43 Wild Love...............................................................N141-14 ..... 40 World Monuments.............................................. N110-14 ......24 World Wonders................................................... N119-14 ......29 Zen........................................................................ N132-14 ......35 Nástenné kalendáre – Pracovné .....................................47 Autá – trojmesačný kalendár ..............................N200-14 ......47 Girl – trojmesačný kalendár............................... N201-14 ......47 Hory – trojmesačný kalendár............................. N202-14 ..... 48 Plánovacia ročná mapa A1 bezobrázková ............ N331-14 ......51 Plánovacia ročná mapa A1 obrázková.................. N330-14 ......51 Štvormesačný kalendár so špirálou ................... N324-14 ......50 Štyri ročné obdobia – trojmesačný kalendár ..... N203-14 ..... 48 Trojmesačný kalendár modrý.............................. N321-14 ......49 Trojmesačný kalendár šedý ................................. N323-14 ......50 Trojmesačný kalendár zelený.............................. N322-14 ......49 Nástenné – LP kalendáre................................................53 Baby Animals .........................................................LP03-14 ......55 Beer.......................................................................LP12-14 ......59 Blue.......................................................................LP09-14 ......58 Butterfly ..............................................................LP07-14 ......57 Cats ....................................................................... LP01-14 ..... 54 Coffee ................................................................... LP11-14 ......59 Dogs ......................................................................LP02-14 ..... 54 Family Planner......................................................LP16-14 ......61 Friends ..................................................................LP05-14 ......56 Hearts ...................................................................LP10-14 ......58 Horses...................................................................LP04-14 ......55 Little Fun..............................................................LP06-14 ......56 National Parks......................................................LP14-14 ......60 Paysages ................................................................LP13-14 ......60 Sweet Home...........................................................LP08-14 ......57 Tractors................................................................LP15-14 ......61 Nástenné – Firemné kalendáre .......................................62 12 Slovenských naj............................................. ND301-14 ......63 Bez hranic ..........................................................ND307-14 ......67 Energy ................................................................ND305-14 ......66 Hrady a zámky Slovenska...................................ND303-14 ..... 64 Malebné zákutia ................................................ND310-14 ......68 Nad vodou ..........................................................ND308-14 ......67 Slovenská rieka .................................................ND304-14 ......65 Slovensko ..........................................................ND302-14 ..... 64 Ticho...................................................................ND306-14 ......66 Živé kvety ...........................................................ND309-14 ......68 OBSAH 3 Stolové kalendáre – Standard........................................69 České a slovenské hory...........................................S36-14 ......77 Gazdinka................................................................S300-14 ......70 Girls........................................................................S07-14 ......73 Grilovanie .............................................................S308-14 ......72 Harmónia .............................................................. S337-14 ......73 Kone ........................................................................ S31-14 ......75 Kuchárka pre všetkých .........................................S306-14 ......71 Kuchárka pre všetkých .........................................S320-14 ......76 Mačičky ...................................................................S29-14 ......75 Mačky ......................................................................S23-14 ......74 Maznáčikovia...........................................................S32-14 ......76 Mestá Slovenska...................................................S334-14 ......72 Mini Horses............................................................ S40-14 ......77 Mini Kittens ............................................................S38-14 ......77 Mini Puppies.............................................................S39-14 ......77 Motorky..................................................................S09-14 ......74 Na hubách .............................................................S380-14 ......73 Psíčkovia..................................................................S30-14 ......75 Psy ...........................................................................S24-14 ......74 Rok plný sladkostí................................................ S321-14 ......76 V kuchyni se Zdeňkem Pohlreichem........................S01-14 ......71 Záhradkárov rok ..................................................S316-14 ......72 Stolové kalendáre – Pracovné........................................78 Tatry...................................................................... S351-14 ......78 Obrázky zo Slovenska...........................................S353-14 ......78 Autá.........................................................................S49-14 ......79 Mestá Európy ..........................................................S55-14 ......79 Manager Europe......................................................S60-14 ......80 Firemný a rodinný fotokalendár ...........................S61-14 ......80 Pracovný Mini .......................................................S367-14 ......81 Pracovný kalendár ...............................................S364-14 ......81 Praktický kalendár...............................................S362-14 ......82 Plánovací kalendár ..............................................S363-14 ......82 Poznámkový kalendár ..........................................S365-14 ......82 Mini trojmesačný kalendár ....................................S45-14 ......83 Týždenná plánovacia mapa A2 s fotografiou.............. S70 ......83 Priehľadná plastová lišta k plánovacej mape............. S90 ......83 Čierna plastová lišta k plánovacej mape......................S91 ......83 Diáre - vreckové ............................................................85 Torino ......................................................................................85 Poketto....................................................................................87 Napoli.......................................................................................86 Diáre – koženkové..........................................................88 Arizona.....................................................................................90 Flexies....................................................................................104 Jeans.........................................................................................92 Midi.........................................................................................110 Nebrasca ................................................................................114 New Praga ..............................................................................112 Old Karachi............................................................................. 94 Praga......................................................................................108 Print CLASSIC .........................................................................102 Print POP................................................................................100 Tarifa......................................................................................106 Vario.........................................................................................96 Diáre – zošívané........................................................... 117 Dubai ......................................................................................136 Eclipsse ..................................................................................132 Eclisse ....................................................................................134 Eko Green...............................................................................120 Epoca ......................................................................................128 Legno......................................................................................130 Melbourne.............................................................................124 Revue......................................................................................118 Sydney ....................................................................................122 Texas.......................................................................................126 Diáre – Exclusive Edition.............................................. 138 Horizonte ..............................................................................140 Antigua...................................................................................142 Pienza .....................................................................................144 Diárová skladačka ....................................................... 147 Denníky a zápisníky...................................................... 161 Daily Notes.............................................................................166 Flexies....................................................................................163 New Praga ..............................................................................164 Vario.......................................................................................162 Novoročné priania....................................................... 167 Individualizácia výrobkov ............................................ 169 Stojany ....................................................................... 173 OBSAH
 4. 4. XX000 P R E H Ľ A D V L A S T N O S T Í K A L E N D Á R A A4 34 × 48.5 Dodávané v taške Každý kus kalendára dodávame v osobitnom balení – v taške. Balenie do fólie Každý jednotlivý kalendár je zatavený do fólie. Vysoký lesk UV laku Špeciálny povrch dodáva fotografiám hĺbku a kontrast. Exclusive Edition Výberové materiály, veľké formáty, exkluzívne fotografie, autorské kalendáre, dôraz na novinky. Pomer k formátu A4 Naznačuje pomer každého formátu kalendára k formátu A4. V krabici je určitý počet kusov Praktické balenie kalendárov uľahčuje logistiku. České a slovenské kalendárium Takto označený kalendár obsahuje kalendárium Českej a Slovenskej republiky. Lepenkový obal na mieru Ku každému kalendáru ponúkame elegantný lepenkový obal, v ktorom ho môžete poslať ako darček. Individuálna titulná strana U takto označených kalendárov je možnosť vymeniť titulnú stranu zadarmo. FSC certifikát Logo FSC na našich kalendároch znamená záruku, že svojím nákupom podporujete lesné hospodárenie šetrné k prírode a miestnym ľuďom. Viac o FSC nájdete na www.fscslovakia.sk. 4 Kolekcia nástenných kalendárov je tradične dokonalá v každom detaile. Vyznačujú sa predovšetkým kvalitou spracovania, pestrosťou formátov a trendovým dizajnom. Starostlivým výberom exkluzívnych fotografií uskutočníte cestu okolo sveta. Vydajte sa s nami na výlet do známych či exotických miest. Prejdite sa s našimi kalendármi romantickou i drsnou prírodou, mestom či galériou. Objavte na ich stránkach veci obyčajné, neobyčajne zachytené citlivým okom fotografa. Prineste si domov náš kalendár a otvorte sa svetu fantázie a dobrodružstva alebo len tak relaxujte… NÁSTENNÉ KALENDÁRE 5obsah obsah
 5. 5. nástennékalendáre·exclusiveedition 6 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M NOVINKA 7,55 € N149-14 Prague Corners Martin Mojžíš 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·exclusiveedition 7CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON004 A4 45 × 52 63 × 31.5A4 10 ON010 7,55 € 7,55 € L O G O : 4 5 × 7 C M L O G O : 6 3 × 7 C M NOVINKA N150-14 Live Design Marc Wouters 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N151-14 Floral Emotions 63 x 31,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 6. 6. nástennékalendáre·exclusiveedition 8 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 7,19 € 7,55 € N152-14 Impressionism 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N153-14 Mucha 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·exclusiveedition 9CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 5 × 7 C M L O G O : 4 5 × 7 C M NOVINKA 10 ON004 A4 45 × 52 10 ON004 A4 45 × 52 7,19 € 7,19 € N154-14 Zrkadlenie/Mirroring Zuzana Vágnerová 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N155-14 Geo Art 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 7. 7. nástennékalendáre·exclusiveedition 10 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 ON010 A4 31.5 × 63 10 ON010 A4 31.5 × 63 NOVINKA NOVINKA 7,19 € 7,19 € N156-14 All About Nature 31,5 x 63 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N157-14 All About Cities 31,5 x 63 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·exclusiveedition 11CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 6 3 × 7 C M 10 ON010 A4 31.5 × 63 63 × 31.5A4 10 ON010 7,19 € 7,19 € N158-14 Waterfalls 31,5 x 63 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N159-14 Panoramaphoto Jiří Stránský 63 x 31,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 8. 8. nástennékalendáre·exclusiveedition 12 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 NOVINKA NOVINKA 7,55 € 7,55 € N160-14 Nightfall Landscapes Marc Adamus 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N161-14 The Spirit of Places Leiva Domingo 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·exclusiveedition 13CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 5 × 7 C M L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 10 ON004 A4 45 × 52 7,19 € 7,19 € N162-14 Horses Dreaming Anna Reinbergerová 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N163-14 Majestic Cats 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 9. 9. nástennékalendáre·exclusiveedition 14 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 NOVINKA 5,95 € 7,19 € N164-14 Golf Paul Severn 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N165-14 Sailing James Robinson Taylor 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·exclusiveedition 15CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 4 × 7 C M L O G O : 3 4 × 7 C M 10 10 ON007 ON007 A4 34 × 48.5 A4 34 × 48.5 6,89 € 8,49 € N166-14 Girls Exclusive Julia Skalozub 34 x 48,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N167-14 Playboy 34 x 48,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 10. 10. nástennékalendáre·exclusiveedition 16 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M 10 ON004 A4 45 × 52 L O G O : 4 5 × 7 C M 7,49 € 7,49 € N169-14 Men Frank Waldecker 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N168-14 Women Norbert Hess 45 x 52 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 17CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·národné 10 ON008 A4 48.5 × 34 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 4,99 € N300-14 Magické Tatry 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 11. 11. 18 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·národné 3,99 € 4,29 € 10 10 ON008 ON008 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M A4 48.5 × 34 A4 48.5 × 34 NOVINKA N301-14 Slovensko 48,5 x 34 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium N302-14 Národné parky Slovenska 48,5 x 34 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium 19CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·národné 4,29 € 10 ON008 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M A4 48.5 × 34 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 ON001 31.5 × 45 A4 3,99 € N304-14 Slovenská krajina 48,5 x 34 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium N303-14 Mestá Slovenska 31,5 x 45 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium obsah obsah
 12. 12. 20 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·národné L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 10 ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 3,99 € 3,99 € NOVINKA N305-14 Rieka čaruje 31,5 x 45 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium N306-14 Tatry 31,5 x 45 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium 21CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·národné L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 3,99 € 10 ON008 A4 48.5 × 34 L O G O : 1 2 × 7 C M 1,99 € 20 A4 N307-14 Hrady a zámky Slovenska 48,5 x 34 cm 14 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium N308-14 Slovensko 12 x 48 cm 13 Listov Slovenské mesačné menné kalendárium obsah obsah
 13. 13. nástennékalendáre·standard 22 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH Babička meniny Mirko – AUTO RALLY KALENDÁR ·2014· TATKO narozky HORYmaškarní karneval Julinka – SLIMÁK Výlet Klárka – PSÍK ÁRÁRRR 21 × 22 A4 2,75 € 10 N800 Fotokalendár 21 x 22 cm 14 Listov Univerzálne kalendárium V Y R O B T E S I V L A S T N Ý K A L E N D Á R P L N Ý Z Á Ž I T K O V Univerzálne kalendárium Vlastná titulná strana Vaša fotografia alebo obrázky priamo na kalendári Možnosť vlastného kreatívneho spracovania 2 v 1 – biely alebo čierny kalendár F O T O 9 X 1 3 C M F O T O 1 3 X 1 5 C M F O T O 1 3 X 1 8 C MF O T O 1 0 X 1 5 C M nástennékalendáre·standard 23CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 10 ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,19 € 4,19 € N107-14 Europe 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N108-14 Stromy 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 14. 14. nástennékalendáre·standard 24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,19 € 4,19 € N109-14 Hory 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N110-14 World Monuments 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 25CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 10 ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,79 € 4,79 € NOVINKA NOVINKA N111-14 Colorful World 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N112-14 Tropical Nature 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 15. 15. nástennékalendáre·standard 26 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 4,79 € 4,79 € N113-14 Landscapes 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N114-14 Bridges 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 27CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 10 ON008 ON008 A4 48.5 × 34 A4 48.5 × 34 4,79 € 4,79 € N115-14 Gardens 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N116-14 Sea 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 16. 16. nástennékalendáre·standard 28 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 10 ON008 A4 48.5 × 34 4,99 € 4,99 € N117-14 National Parks 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N118-14 Via 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 29CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 10 ON008 ON008 A4 48.5 × 34 A4 48.5 × 34 4,99 € 4,99 € NOVINKA NOVINKA N119-14 World Wonders 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N120-14 Largest Cathedrals 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 17. 17. nástennékalendáre·standard 30 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,79 € 4,49 € NOVINKA NOVINKA N121-14 Face to Face 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N122-14 Poľovníctvo/Hunting 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 31CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 ON001 31.5 × 45 A4 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 4,99 € 4,49 € N124-14 Alps 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N123-14 Nature Elements 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 18. 18. nástennékalendáre·standard 32 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 ON008 A4 48.5 × 34 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 ON001 31.5 × 45 A4 NOVINKA NOVINKA 4,79 € 4,99 € N125-14 Patterns 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N126-14 Mixta 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 33CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 4,49 € 4,99 € N127-14 Suché kvety Jaroslava Gutová 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N128-14 Art of Harmony 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 19. 19. nástennékalendáre·standard 34 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 10 ON001 31.5 × 45 A4 4,99 € 4,79 € NOVINKA N130-14 Art Naive Naděžda Kotrčová 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N129-14 Cats in Art 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 35CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,79 € 4,79 € NOVINKA N132-14 Zen 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N131-14 Motivation 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 20. 20. nástennékalendáre·standard 36 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 10 ON008 ON008 A4 48.5 × 34 A4 48.5 × 34 NOVINKA NOVINKA 4,99 € 4,99 € N133-14 Cars Jan Froněk 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N134-14 Trucks Martin Felix 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 37CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 4,99 € 5,29 € N135-14 Hot Girls 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N136-14 Top Girls Marco Mari 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 21. 21. nástennékalendáre·standard 38 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 4,79 € 5,29 € NOVINKA NOVINKA N137-14 Retro 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N138-14 Art of Living 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 39CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 4,79 € 4,79 € NOVINKA NOVINKA N139-14 Herbarium 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N140-14 Gourmet 31,5 x 45 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 22. 22. nástennékalendáre·standard 40 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 10 10 ON008 ON008 A4 48.5 × 34 A4 48.5 × 34 4,99 € 4,99 € NOVINKA NOVINKA N141-14 Wild Love 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N142-14 Memories 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 41CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 ON008 A4 48.5 × 34 L O G O : 4 8 , 5 × 7 C M 4,99 € NOVINKA N143-14 Bangladesh 48,5 x 34 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium Už od roku 1999 ADRA ČR podporuje chudobné bangladéšske deti na ich ceste k vzdelaniu. Súčasťou programu BanglaKids je adresná podpora konkrétnych detí, ako aj podpora slumových škôl v Dháke, hlavnom meste Bangladéša. Slumy sú chudobné štvrte, zložené z improvizovaných prístreškov z plechu, bambusu či igelitu. Chýba tu hygienické zázemie, chýba prístup k pitnej vode alebo zdravotnej starostlivosti. ADRA ČR tu spravuje sedem škôl, kde sa učí 650 detí základom čítania, písania, počítania a hygieny. Školy sú obvykle len búdy z plechov, v jednom prípade sa dokonca vyučuje priamo na ulici. Napriek tomu tieto školy predstavujú pre mnohé deti jedinú nádej na zlepšenie terajších podmienok a budúcich príležitostí. Viac informácií nájdete na www.banglakids.cz. ADRA je medzinárodná humanitárna organizácia pôsobiaca vo viac než 120 krajinách sveta. ADRA ČR pomáha bezprostredne po prírodných katastrofách či vojnových konfliktoch, doma aj v zahraničí, realizuje aj dlhodobé programy, ako je napríklad podpora vzdelávania, rozvoja poľnohospodárstva, zdravotníctva, podpora občianskej spoločnosti. Skúsenosti z pôsobenia v rozvojovomsveteADRAzúročujetaktiežvrámcivzdelávaciehoprojektuPRVák,ktorýprebiehana českých školách a jeho cieľom je žiakov a študentov zoznámiť zo životom vo vzdialených krajinách. V rámci ČR ADRA prevádzkuje 10 dobrovoľníckych centier, ktoré vyberajú, školia a vysielajú dobrovoľníkov do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti v 27 mestách. V Hradci Královom potom funguje poradňa pre obete domáceho násilia a detské krízové centrum. Viac na www.adra.cz. Kúpou kalendára prispievate 10 € na podporu slumových škôl v Bangladéši. obsah obsah
 23. 23. nástennékalendáre·standard 42 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 4 × 7 C M L O G O : 3 4 × 7 C M 10 10 ON006 ON006 34×32,5 A4 34×32,5 A4 3,99 € 3,99 € N145-14 Aqua 34 x 32,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N146-14 Les 34 x 32,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium nástennékalendáre·standard 43CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 3 4 × 7 C M L O G O : 3 4 × 7 C M 10 10 ON006 ON006 34×32,5 A4 34×32,5 A4 NOVINKA 3,99 € 3,99 € N147-14 Beauty Details 34 x 32,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N148-14 Víno 34 x 32,5 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium obsah obsah
 24. 24. nástennékalendáre·standard 44 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH N170-14 Mačičky 24 x 33 cm 8 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N171-14 Šteniatka 24 x 33 cm 8 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 10 10 A4 24 × 33 A4 24 × 33 3,45 € 3,45 € NOVINKA NOVINKA nástennékalendáre·standard 45CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH N172-14 Kone 24 x 33 cm 8 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N173-14 Nature Emotions 24 x 33 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 10 10 A4 24 × 33 A4 24 × 33 L O G O : 2 4 × 7 C M 3,45 € 3,45 € NOVINKA NOVINKA obsah obsah
 25. 25. nástennékalendáre·standard 46 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH L O G O : 2 4 × 7 C M L O G O : 2 4 × 7 C M 10 10 A4 24 × 33 A4 24 × 33 3,45 € 3,45 € NOVINKA NOVINKA N174-14 Kytice 24 x 33 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium N175-14 Summer Girls 24 x 33 cm 14 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 47CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·pracovné L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M NOVINKA 4,19 € 10 ON001 31.5 × 45 A4 L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M NOVINKA 4,19 € 10 ON001 31.5 × 45 A4 N200-14 Autá 31,5 x 45 cm 12 Listov Trojmesačné kalendárium so sviatkami európskych štátov N201-14 Girl 31,5 x 45 cm 12 Listov Trojmesačné kalendárium so sviatkami európskych štátov obsah obsah
 26. 26. 48 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·pracovné N202-14 Hory 31,5 x 45 cm 12 Listov Trojmesačné kalendárium so sviatkami európskych štátov L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 4,19 € 4,19 € NOVINKA 10 ON001 31.5 × 45 A4 10 ON001 31.5 × 45 A4 N203-14 Štyri ročné obdobia 31,5 x 45 cm 12 Listov Trojmesačné kalendárium so sviatkami európskych štátov 49CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·pracovné LN002P LN002P L O G O : 3 1 , 5 × 1 0 C M L O G O : 3 1 , 5 × 1 0 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M 20 20 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 1,85 € 1,85 € Súčasťou balenia je 20 kusov laší zadarmo Súčasťou balenia je 20 kusov laší zadarmo N321-14 Trojmesačný kalendár modrý 31,5 x 45 cm 12 Listov Slovenské trojmesačné menné kalendárium so sviatkami európskych štátov N322-14 Trojmesačný kalendár zelený 31,5 x 45 cm 12 Listov Slovenské trojmesačné menné kalendárium so sviatkami európskych štátov obsah obsah
 27. 27. 50 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·pracovné 20 4,15 € 31.5 × 76,5 A4 LN002P L O G O : 3 1 , 5 × 1 0 C M 20 31.5 × 45 A4 1,85 € L O G O : 3 1 , 5 × 7 C M L O G O : 3 1 , 5 × 3 , 5 C M L O G O : 3 1 , 5 × 1 8 C M L O G O : 3 1 , 5 × 3 , 5 C M L O G O : 3 1 , 5 × 3 , 5 C M L O G O : 3 1 , 5 × 3 , 5 C M Zložený kalendár má rozmery: 31,5 x 18,5 cm, vÔjde sa do obálky B4 N324-14 Štvormesačný kalendár so špirálou 31,5 x 76,5 cm 4 x 12 Listov Slovenské štvormesačné menné kalendárium so sviatkami európskych štátov Súčasťou balenia je 20 kusov laší zadarmo N323-14 Trojmesačný kalendár šedý 31,5 x 45 cm 12 Listov Slovenské trojmesačné menné kalendárium so sviatkami európskych štátov 51CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH nástennékalendáre·pracovné 1,05 € 1,05 € L O G O : 8 8 × 7 C M L O G O : 8 8 × 7 C M 20 88 × 64 A4 20 88 × 64 A4 N330-14 Plánovacia ročná mapa A1 obrázková 88 x 64 cm 1 List Slovenské ročné menné kalendárium N331-14 Plánovacia ročná mapa A1 bezobrázková 88 x 64 cm 1 List Slovenské ročné menné kalendárium obsah obsah
 28. 28. ON001 formát: 31,5 x 52 cm na kalendáre: 31,5 x 45 cm ON004 formát: 45 x 59 cm na kalendáre: 45 x 52 cm 1,35 €1,05 € ON006 formát: 34 x 39,5 cm na kalendáre: 34 x 32,5 cm ON007 formát: 34 x 55,5 cm na kalendáre: 34 x 48,5 cm 1,45 € 1,35 € ON008 formát: 48,5 x 41 cm na kalendáre: 48,5 x 34 cm ON010 formát: 38,5 x 70 cm na kalendáre: 31,5 x 63 a 63 x 31,5 cm 1,35 € 1,70 € 52 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH OBALY NA NÁSTENNÉ KALENDÁRE Ku každému kalendáru ponúkame elegantné lepenkové obaly, ktoré sú vyrobené z mikrovlnnej lepenky a sú použiteľné na kalendáre vo vyhotovení so špirálou i s lašou. Dodávame ich na objednávku v nezloženom stave (zloženie je nenáročné) a sú balené po 10 kusoch. Na každý kalendár máme obal na mieru. 300 coloured MEMOTICONS Label your days!Label your days!L b l d ! 00 cccccccccccccc O O SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS300300 colouredcccccccccccooooooooooollllllllllllllllllllooooooooooouuuuuuuuuuurrrrrrrrrrreeeeeeeeeeedddddddddddddddddddd MEMOTICONSO CO S3 co ouu ed OTI O S00300 colouredcoloured SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEMOTICONSMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSMEMOTICONSMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSMMMMMEMOTICONSMMMMEEEEMMMMOOOOTTTTIIIICCCCOOOONNNNSSSSMEMOTICONSMMMMEEEEMMMMOOOOTTTTIIIICCCCOOOONNNNSSSS333333333333333333333333333333333333000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PS-LP Pultový stojan pre nástenné kalendáre LP (30 x 30 cm) Kapacita: 25 LP kalendárov Rozmery: 31 x 30,5 x 27 cm A AUS B BG CDN CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H CH I IRL J L LT LV M N NL NZ P PL RO RUS S SK SLO UKR USA 53 Dajú sa zaznamenať kľúčové aktivity bez písania? V podobe farebných samolepiek s piktogramami je to hračka. V prehľadnom kalendáriu so sviatkami európskych krajín zostáva aj tak dostatok miesta na písanie. Kalendár sa zo steny neodtrhne, pretože ho spevňuje veľmi kvalitná tuhá lepenka. LP KALENDÁRE ◆ Formát: 30 × 30 (30 × 60) cm ◆ 12 fotografií s mesačným kalendáriom ◆ Twinová väzba, extra tvrdá lepenka ◆ Viac než 300 farebných samolepiek ◆ Kalendárium v šiestich jazykoch (GB, D, F, I, NL, DK) ◆ Sviatky 36 štátov LN006P L O G O : 3 0 × 7 C M V O L I T E L N Á L A Š obsah obsah
 29. 29. lpkalendáre·30×30cm 54 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP01-14 Cats 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP02-14 Dogs 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € lpkalendáre·30×30cm 55CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP03-14 Baby Animals 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP04-14 Horses 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € obsah obsah
 30. 30. lpkalendáre·30×30cm 56 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP05-14 Friends 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP06-14 Little Fun 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € NOVINKA lpkalendáre·30×30cm 57CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP07-14 Butterfly 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP08-14 Sweet Home 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € NOVINKA NOVINKA obsah obsah
 31. 31. lpkalendáre·30×30cm 58 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP09-14 Blue 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP10-14 Hearts 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € NOVINKA NOVINKA lpkalendáre·30×30cm 59CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP11-14 Coffee 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP12-14 Beer 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € obsah obsah
 32. 32. lpkalendáre·30×30cm 60 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP13-14 Paysages 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP14-14 National Parks 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov 10 10 4,69 € 4,69 € NOVINKA lpkalendáre·30×30cm 61CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 30×3030×30 LP15-14 Tractors 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium so sviatkami 36 štátov LP16-14 Family Planner 30 x 30 (30 x 60) cm 14 listov + samolepky Mesačné medzinárodné kalendárium 10 10 4,69 € 4,69 € NOVINKA obsah obsah
 33. 33. 62 PROMOLINE NÁSTENNÉ FIREMNÉ KALENDÁRE Firemný kalendár s Vašou vlastnou titulnou stranou ZADARMO ZADARMO Vaše logo na každom liste kalendára 10 jedinečných tém Dodanie do 14 dní od objednania A to všetko ON-LINE nástennékalendáre·promoline 63CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ND-301-14 12 Slovenských naj... 45 x 31,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 5,95 € 50 minimálny odber ON008 A4 45 × 31,5 LOGO: 8 × 15 CM NA K A ŽDÚ STR ANU Z ADARMO VA ŠE LOGO ALEBO VA ŠA TITULK A Z ADARMO VA ŠE LOGO obsah obsah
 34. 34. nástennékalendáre·promoline 64 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ND-302-14 Slovensko 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium ND-303-14 Hrady a zámky Slovenska 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 50 minimálny odber 50 minimálny odber ON001 ON001 LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O VA ŠE LO GO 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 5,95 € 5,95 € VA ŠE LO GO nástennékalendáre·promoline 65CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ND-304-14 Slovenská rieka 45 x 31,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 5,95 € 50 minimálny odber ON008 A4 45 × 31,5 LOGO: 8 × 15 CM NA K A ŽDÚ STR ANU Z ADARMO VA ŠE LOGO ALEBO VA ŠA TITULK A Z ADARMO VA ŠE LOGO obsah obsah
 35. 35. nástennékalendáre·promoline 66 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH LO GO: 8 × 15 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O VA ŠE LOGO A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O ND-305-14 Energy 45 x 31,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium VA ŠE LOGO LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O ND-306-14 Ticho 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O VA ŠE LOGO ON008 A4 45 × 31,5 ON001 31.5 × 45 A4 50 minimálny odber 50 minimálny odber 5,95 € 5,95 € nástennékalendáre·promoline 67CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ON008 A4 45 × 31,5 ON001 31.5 × 45 A4 50 minimálny odber 50 minimálny odber 5,95 € 5,95 € LO GO: 8 × 15 C M N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O VA ŠE LOGO A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O ND-308-14 Nad vodou 45 x 31,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium VA ŠE LOGO LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O ND-307-14 Bez hranic s citátmi 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O VA ŠE LOGO obsah obsah
 36. 36. nástennékalendáre·promoline 68 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O LO GO: 17 × 5,5 CM N A K A ŽD Ú S T R A NU Z A DA R M O ND-310-14 Malebné zákutia 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium ND-309-14 Živé kvety 31,5 x 45 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O A L E B O VA Š A T I T U LK A Z A DA R M O VA ŠE LOGO VA ŠE LOGO ON001 ON001 31.5 × 45 A4 31.5 × 45 A4 50 minimálny odber 50 minimálny odber 5,95 € 5,95 € STOLOVÉ KALENDÁRE 69 Kolekcia stolových kalendárov tradične rešpektuje všetky požiadavky každodenného využitia. Kalendáre sú praktické svojím knižným spracovaním a pri výbere tém a fotografií bol kladený maximálny dôraz na trend, dizajn a eleganciu. Táto kolekcia prekvapí nielen množstvom noviniek, ale aj výnimočne priaznivou cenou. obsah obsah
 37. 37. stolovékalendáre·standard 70 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH S300-14 Gazdinka 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium 10 1,19 € L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M stolovékalendáre·standard 71CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH S01-14 V kuchyni se Zdeňkem Pohlreichem 22,6 x 13,9 cm 28 + 2 Strán České/slovenské dvojtýždenné riadkové kalendárium, texty len ČR S306-14 Kuchárka pre všetkých 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium 10 10 2,29 € 2,05 € obsah obsah
 38. 38. L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M stolovékalendáre·standard 72 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 2,05 € 2,05 € 2,05 € 10 10 10 S308-14 Grilovanie 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium S316-14 Záhradkárov rok 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium S334-14 Mestá Slovenska 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M NOVINKA stolovékalendáre·standard 73CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 10 10 2,05 € 1,59 € 2,05 € S337-14 Harmónia 32,1 x 13,4 cm 60 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S380-14 Na hubách 22,6 x 13,9 cm 28 + 2 Strán Slovenské dvojtýždenné riadkové kalendárium S07-14 Girls 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium Harmónia a umenie Feng Shui od nepamäti patria k sebe. Ľudia, praktizujúci tento životný štýl, sú omnoho spokojnejší, šťastnejší, zdravší a dožívajú sa vyššieho veku. Nápad spracovať kalendár, ktorý by vám ukázal trošku iný náhľad na život a  ktorý by vás sprevádzal celým rokom a pomáhal k celkovej harmónii a šťastiu vznikol predovšetkým preto, aby sme vám pomohli nájsť vašu cestu ku šťastiu a zjednodušili a tým tiež zlepšili váš každodenný život. 10 obsah obsah
 39. 39. L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M L O G O : 2 2 , 6 × 3 C M NOVINKA NOVINKA stolovékalendáre·standard 74 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH S09-14 Motorky 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium S23-14 Kočky/Mačky 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium S24-14 Psi/Psy 22,6 x 13,9 cm 58 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium 2,05 € 2,05 € 2,05 € 10 10 10 L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M 1,55 € 1,55 € 1,55 € 10 10 10 stolovékalendáre·standard 75CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH S29-14 Kočičky/Mačičky 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium S30-14 Pejskové/Psíčkovia 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium S31-14 Koně/Kone 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium obsah obsah
 40. 40. L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M stolovékalendáre·standard 76 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 1,55 € 1,55 € 1,55 € 10 10 10 S32-14 Mazlíčci/Maznáčikovia 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium S320-14 Kuchárka pre všetkých 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium S321-14 Rok plný sladkostí 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán Slovenské týždenné riadkové kalendárium NOVINKA L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M stolovékalendáre·standard 77CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH S36-14 České a slovenské hory 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán České/Slovenské týždenné riadkové kalendárium 1,55 € 10 NOVINKA S38-14 Mini Kittens 9,6 x 10,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium S39-14 Mini Puppies 9,6 x 10,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium S40-14 Mini Horses 9,6 x 10,5 cm 13 Listov Mesačné medzinárodné kalendárium 1,15 € 1,15 € 1,15 € 10 10 10 obsah obsah
 41. 41. L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M 78 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 2,15 € 2,15 € 10 10 S351-14 Tatry 32,1 x 13,4 cm 60 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S353-14 Obrázky zo Slovenska 32,1 x 13,4 cm 60 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium stolovékalendáre·pracovné dane a ročné obdobia, znamenia zverokruhu, citáty, sviatky v EÚ, 3mesačný prehľad dane a ročné obdobia, znamenia zverokruhu, citáty, sviatky v EÚ, 3mesačný prehľad L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M L O G O : 3 2 , 1 × 3 , 5 C M 79CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 2,15 € 2,15 € S49-14 Auta/Autá 32,1 x 13,4 cm 60 + 2 Strán České/Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S55-14 Města Evropy/Mestá Európy 32,1 x 13,4 cm 60 + 2 Strán České/Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium stolovékalendáre·pracovné ročné obdobia 3mesačný prehľad ročné obdobia 3mesačný prehľad 10 10 obsah obsah
 42. 42. L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M 80 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH stolovékalendáre·pracovné 1,99 € 2,69 € 10 S61-14 Firemný a rodinný fotokalendár 30,1 x 18 cm 30 + 2 Strán České/slovenské dvojtýždenné riadkové kalendárium S60-14 Manager Europe 30,1 x 18 cm 60 + 2 Strán České/Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium + AJ + NJ ročné obdobia znamenia zverokruhu 3mesačný prehľad ročné obdobia,znamenia zverokruhu, sviatky v EÚ, 3mesačný prehľad 4 × praktická záložka Jednoduchým vložením fotografie vašej rodiny alebo spoločnosti individualizuje kalendár kedykoľvek počas roka. 10 NOVINKA L O G O : 1 7, 1 × 2 , 5 C M L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M 81CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH stolovékalendáre·pracovné 1,09 € 1,39 € 10 ročné obdobia 3mesačný prehľad dane a ročné obdobia znamenia zverokruhu 3mesačný prehľad 10 S367-14 Pracovný MINI 17,1 x 13,9 cm 56 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S364-14 Pracovný kalendár 30,1 x 10,5 cm 56 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium obsah obsah
 43. 43. L O G O : 3 3 , 6 × 3 , 5 C M L O G O : 3 0 , 1 × 3 , 5 C M L O G O : 2 4 , 6 × 3 , 5 C M 82 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 1,69 € 1,59 € 1,29 € 10 10 10 stolovékalendáre·pracovné S362-14 Praktický kalendár 33,6 x 12,1 cm 64 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S363-14 Plánovací kalendár 30,1 x 13,5 cm 60 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium S365-14 Poznámkový kalendár 24,6 x 9,6 cm 56 + 2 Strán Slovenské týždenné stĺpcové kalendárium dane a ročné obdobia znamenia zverokruhu, citáty sviatky v EÚ, 3mesačný prehľad dane a ročné obdobia znamenia zverokruhu 3mesačný prehľad ročné obdobia mesačný prehľad L O G O : 1 1 × 3 , 5 C M 83CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 1,19 € 4,79 € 0,79 € 1,19 € 5 5 5 stolovékalendáre·pracovné S45-14 Mini trojmesačný kalendár 11 x 16 cm 12 Strán (obojstranné) České/slovenské 3mesačné kalendárium S70 Týždenná plánovacia mapa A2 s fotografiou 63 x 48 cm 30 Strán S90 Priehľadná plastová lišta s kapsou k týždennej plánovacej mape A2 + papierový pásik 62,3 x 5,6 cm S91 Čierna plastová lišta k týždennej plánovacej mape A2 63 x 6 cm 10 M O Ž N O S T P O T L A Č E V L O Ž E N É H O P Á S I K U : 6 2 , 3 × 5 , 6 C M P R I E H Ľ A D N Á P L A S T O V Á L I Š T A : 6 3 × 6 C M Č I E R N A P L A S T O V Á L I Š T A : 6 3 × 6 C M P R I E H Ľ A D N Á P L A S T O V Á L I Š T A S K A P S O U J E C H R Á N E N Ý M Ú Ž I T K O V Ý M V Z O R O M , Z A P Í S A N Ý M N A Ú R A D E P R I E M Y S E L N É H O V L A S T N Í C T V A P O D Č Í S L O M 1 5 5 7 6 . obsah obsah
 44. 44. DIÁRE Diár je osobný kalendár, zápisník a plánovací rozvrh, ktorý nás sprevádza na každom kroku. Formát každého diára našej novej kolekcie má do poslednej maličkosti spracovaný vnútorný obsah a aj vonkajšie spracovanie kladie dôraz na kvalitu, originalitu a trend. Medzi diármi nájdete tradičné i manažérske diáre, veľké množstvo noviniek a originálov, ktoré sú inšpirované súčasnými trendmi. Potom je veľmi jednoduché vybrať si diár tak, aby medzi ním a užívateľom vznikol veľmi osobný vzťah. 84 TORINO Tradičné celoplastové prevedenie vreckových diárov. Farebná paleta zahrňuje tri klasické odtiene. 85 PT01 Formát: 7,7 x 17,8 cm 32 strán PT02 Formát: 8,5 x 15,4 cm 80 strán 10 10 7,7 x 17,8 cm ◆ Mesačné slovenské menné ◆ 32 strán 8,5 x 15,4 cm ◆ Dvojtýždenné slovenské menné ◆ 80 strán kód ean cena farba PT02-01-14 8595230627544 1,19 € PT02-02-14 8595230627551 1,19 € PT02-03-14 8595230627568 1,19 € kód ean cena farba PT01-01-14 8595230627513 0,80 € PT01-02-14 8595230627520 0,80 € PT01-03-14 8595230627537 0,80 € A4 7,7x17,8 A4 8,5x15,4 čierna01 m odrá02 bordó 03 čierna01 m odrá02 bordó 03 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH obsah obsah
 45. 45. Obľúbený laminovaný povrch príjemný na dotyk, prinášame v úplne novej grafickej úprave. Vedľa grafických motívov v moderných farbách si môžete vybrať aj jednofarebné dizajny. NAPOLI 2 86 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH PN01 Formát: 7,7 x 17,8 cm 32 strán dizajn 1 dizajn 2 dizajn 3 dizajn 4 dizajn 5 dizajn 6 PN02 Formát: 8,5 x 15,4 cm 80 strán 10 7,7 x 17,8 cm ◆ Mesačné slovenské menné ◆ 32 strán kód ean cena dizajn PN01-01-14 8595230627575 0,79 € PN01-02-14 8595230627582 0,79 € PN01-03-14 8595230627599 0,79 € A4 7,7x17,8 10 8,5 x 15,4 cm ◆ Dvojtýždenné slovenské menné ◆ 80 strán kód ean cena dizajn PN02-04-14 8595230627605 1,15 € PN02-05-14 8595230627612 1,15 € PN02-06-14 8595230627629 1,15 € A4 8,5x15,4 20142 87CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH DP425-1 office DP425-3 woman DP425-5 funny DP425-2 eko DP425-4 teen DP425-6 floral 10 x 15 cm ◆ Týždenné české/slovenské menné ◆ 128 strán kód ean cena dizajn DP425-1-14 8595230626622 2,35 € DP425-2-14 8595230626639 2,35 € DP425-3-14 8595230626646 2,35 € DP425-4-14 8595230626653 2,35 € DP425-5-14 8595230626660 2,35 € DP425-6-14 8595230626677 2,35 € A4 10x15 NOVINKA 10 Novinka tohtoročnej sezóny prešla veľkou vývojovou premenou. Značka Poketto zmenila formát na príjemnú vreckovú veľkosť, vymenila dosky za kvalitný soft touch efekt a zmenila vnútorný layout, ktorý síce zostal týždenný, ale výbavou sa stal rýdzo českým a slovenským diárom. Myšlienka užívateľského členenia na mieru najrôznejším užívateľským skupinám diára Poketto zostala stále rovnaká. V novej modelovej rade si nájdu svoj trendy diár ženy, muži, tínedžeri, školáci aj študenti. POKETTO obsah obsah
 46. 46. 88 arizonastr.90variostr.96printpopstr.100flexiesstr.104tarifastr.106 oldkarachistr.94variostr.98printpopstr.100flexiesstr.104pragastr.108 oldkarachistr.94variostr.98printclassicstr.102flexiesstr.104pragastr.108 variostr.96variostr.98printclassicstr.102tarifastr.106pragastr.108 jeansstr.92variostr.96printpopstr.100flexiesstr.104pragastr.108 KOLEKCIA DIÁROV 2014 89 midistr.110nebrascastr.114 horizontestr.140 legnostr.130 pienzastr.144newpragastr.112ekogreenstr.120 texasstr.126eclissestr.134 pienzastr.144 newpragastr.112sydneystr.122 epocastr.128dubaistr.136 antiguastr.142nebrascastr.114melbournestr.124 legnostr.130 pienzastr.144 antiguastr.142 midistr.110revuestr.118 horizontestr.140 eclipssestr.132 pienzastr.144 obsah obsah
 47. 47. 90 ARIZONA Diáre sú vyrobené z hladkého matného materiálu. Hravá biela razba letopočtu zvyšuje estetickú hodnotu diára za najnižšiu cenu v našej diárovej kolekcii. 91CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH kód ean cena farba DA426-14 8595230625410 2,49 € kód ean cena farba DA422-14 8595230625397 3,89 € kód ean cena farba DA423-14 8595230625403 3,69 € 40 20 30 A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU obsah obsah
 48. 48. 92 JEANS Novinka základnej modelovej rady, ktorá prináša do kolekcie farebné oživenie v klasickom prevedení dizajnového materiálu rifľoviny. Klasiku rifľovej módy nápadne pripomína aj stará klasika razby letopočtu. 93CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DJ426-14 8595230625441 2,49 € kód ean cena farba DJ422-14 8595230625427 3,89 € kód ean cena farba DJ423-14 8595230625434 3,69 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 49. 49. OLD KARACHI modrá čierna 94 Diáre vyrobené z hladkého lesklého materiálu, ktoré sú už niekoľko uplynulých sezón najžiadanejšie povrchom z našich lacnejších ponúk. Inováciou prešla iba nápadnejšia razba letopočtu, ktorá umožní ponúknuť diár aj náročným klientom. 95CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DK426-2-14 8595230625632 2,69 € DK426-1-14 8595230625670 2,69 € kód ean cena farba DK422-2-14 8595230625601 3,99 € DK422-1-14 8595230625649 3,99 € kód ean cena farba DK423-2-14 8595230625618 3,69 € DK423-1-14 8595230625656 3,69 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 20 kód ean cena farba DK413-2-14 8595230625625 3,99 € DK413-1-14 8595230625663 3,99 € A4 413 17 x 24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 17 x 24 cm (B5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekč- ných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky obsah obsah
 50. 50. 96 VARIO collana zebra technico Diáre Vario si v posledných dvoch rokoch získali veľkú obľubu našich zákazníkov a to predovšetkým jemným semišovým efektom, kvetinovým dizajnom na doskách diára. 97CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPHCENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena dizajn DV426-2-14 8595230625496 2,79 € DV426-3-14 8595230625526 2,79 € DV426-4-14 8595230625557 2,79 € kód ean cena dizajn DV422-2-14 8595230625472 4,29 € DV422-3-14 8595230625502 4,29 € DV422-4-14 8595230625533 4,29 € kód ean cena dizajn DV423-2-14 8595230625489 3,89 € DV423-3-14 8595230625519 3,89 € DV423-4-14 8595230625540 3,89 € ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 51. 51. 98 VARIO mucha marrone romantico Diáre Vario si v posledných dvoch rokoch získali veľkú obľubu našich zákazníkov a to predovšetkým jemným semišovým efektom, kvetinovým dizajnom na doskách diára. 99CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 kód ean cena dizajn DV426-1-14 8595230625465 2,79 € DV426-5-14 8595230625571 2,79 € DV426-6-14 8595230625595 2,79 € A4 426 8 x 15 30 A4 433 11,7 x 18 kód ean cena dizajn DV433-1-14 8595230625458 3,49 € DV433-5-14 8595230625564 3,49 € DV433-6-14 8595230625588 3,49 € ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 11,7 x 18 cm (B6) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár obsah obsah
 52. 52. PRINT POP 100 modrošedá anglická červená červená Klasika vyrobená z hladkej vivelly, ktorá umožňuje veľmi obyčajnú aplikáciu náročnejšieho firemného loga. Jednoduchý modelový dizajn a farebná paleta odrážajúca súčasné módne trendy v rade Print Pop. 101CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DP426-3-14 8595230625878 2,75 € DP426-5-14 8595230625793 2,75 € DP426-8-14 8595230625830 2,75 € kód ean cena farba DP422-3-14 8595230625847 5,15 € DP422-5-14 8595230625762 5,15 € DP422-8-14 8595230625809 5,15 € kód ean cena farba DP423-3-14 8595230625854 4,85 € DP423-5-14 8595230625779 4,85 € DP423-8-14 8595230625816 4,85 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 30 A4 433 11,7 x 18 kód ean cena farba DP433-3-14 8595230625861 3,85 € DP433-8-14 8595230625823 3,85 € 20 kód ean cena farba DP413-5-14 8595230625786 5,15 € ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE A4 413 17 x 24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 11,7 x 18 cm (B6) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár 17 x 24 cm (B5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekč- ných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky obsah obsah
 53. 53. PRINT CLASSIC 102 čierna modrá Klasika vyrobená z hladkej vivelly, ktorá umožňuje veľmi obyčajnú aplikáciu náročnejšieho firemného loga. Klasické farby odtieňov modrej a čiernej s elegantnou a veľmi prepracovanou razbou letopočtu pre náročných zákazníkov v rade Print Classic prinesú iste ocenenie širokého spektra užívateľov. 103CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DP426-1-14 8595230625717 2,75 € DP426-2-14 8595230625755 2,75 € kód ean cena farba DP422-1-14 8595230625687 5,15 € DP422-2-14 8595230625724 5,15 € kód ean cena farba DP423-1-14 8595230625694 4,85 € DP423-2-14 8595230625731 4,85 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 20 kód ean cena farba DP413-1-14 8595230625700 5,15 € DP413-2-14 8595230625748 5,15 € A4 413 17 x 24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 17 x 24 cm (B5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekč- ných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky obsah obsah
 54. 54. FLEXIES Elegantný diár s gumičkou a ohybnými doskami sa stal veľmi obľúbenou stálicou našich diárových ponúk. 104 čierna oranžová červená modrošedá 105CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DF426-1-14 8595230626004 3,79 € DF426-3-14 8595230626080 3,79 € DF426-8-14 8595230626042 3,79 € DF426-10-14 8595230626127 3,79 € kód ean cena farba DF422-1-14 8595230625977 5,49 € DF422-3-14 8595230626059 5,49 € DF422-8-14 8595230626011 5,49 € DF422-10-14 8595230626097 5,49 € kód ean cena farba DF423-1-14 8595230625984 4,99 € DF423-3-14 8595230626066 4,99 € DF423-8-14 8595230626028 4,99 € DF423-10-14 8595230626103 4,99 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 30 A4 433 11,7 x 18 kód ean cena farba DF433-1-14 8595230625991 4,59 € DF433-3-14 8595230626073 4,59 € DF433-8-14 8595230626035 4,59 € DF433-10-14 8595230626110 4,59 € CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 11,7 x 18 cm (B6) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár obsah obsah
 55. 55. TARIFA Novinka našej kolekcie – diár určený predovšetkým ženám. Elegantný saténový pás v hornej časti diára doplnený o striebornú razbu letopočtu tvorí dokonalú farebnú harmóniu s jemným lesklým hlavným materiálom, ktorý je ideálny pre razbu firemného loga. 106 vínová béžová 107CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DT426-4-14 8595230625939 3,49 € DT426-18-14 8595230625908 3,49 € kód ean cena farba DT422-4-14 8595230625915 5,69 € DT422-18-14 8595230625885 5,69 € kód ean cena farba DT423-4-14 8595230625922 5,29 € DT423-18-14 8595230625892 5,29 € ODPORÚČAME RAZBU S FÓLIOU A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 56. 56. PRAGA 108 hnedá m odrá zelená vínová Jednoduchý moderný dizajn a súčasné módne farebné trendy v modelovej rade prekvapia predovšetkým zákazníkov hľadajúcich cool dizajn. 108 109109CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH kód ean cena farba DPR426-3-14 8595230627087 3,45 € DPR426-4-14 8595230627148 3,45 € DPR426-6-14 8595230627179 3,45 € DPR426-7-14 8595230627117 3,45 € kód ean cena farba DPR422-3-14 8595230627063 5,85 € DPR422-4-14 8595230627124 5,85 € DPR422-6-14 8595230627155 5,85 € DPR422-7-14 8595230627094 5,85 € kód ean cena farba DPR423-3-14 8595230627070 5,45 € DPR423-4-14 8595230627131 5,45 € DPR423-6-14 8595230627162 5,45 € DPR423-7-14 8595230627100 5,45 € 40 20 30 A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 57. 57. Diár kombinujúci kvalitný jednofarebný štruktúrovaný povrchový materiál a netradičná negatívna razba letopočtu v troch pruhoch prechádzajúcich z predných dosiek cez chrbát diára až na jeho zadnú stranu. Hravá a rozviata razba letopočtu v pravej hornej časti diára dotvára vzhľad nedbalej elegancie a ponúka tak možnosť efektívnej prezentácie svojmu užívateľovi. 110 MIDI čierna oranžová 111CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DMI426-1-14 8595230626240 3,29 € DMI426-10-14 8595230626219 3,29 € kód ean cena farba DMI422-1-14 8595230626226 6,25 € DMI422-10-14 8595230626196 6,25 € kód ean cena farba DMI423-1-14 8595230626233 5,85 € DMI423-10-14 8595230626202 5,85 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 58. 58. NEW PRAGA m odrá zelená Elegantný diár s gumičkou a ohybnými doskami sa stal veľmi obľúbenou stálicou našich diárových ponúk. 112 113CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH kód ean cena farba DNPR426-3-14 8595230627209 3,85 € DNPR426-7-14 8595230627230 3,85 € kód ean cena farba DNPR422-3-14 8595230627186 6,25 € DNPR422-7-14 8595230627216 6,25 € kód ean cena farba DNPR423-3-14 8595230627193 5,85 € DNPR423-7-14 8595230627223 5,85 € 40 20 30 A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 59. 59. NEBRASCA Elegantný diár v klasických farbách je vyrobený z kvalitného jemného štruktúrovaného lesklého materiálu. Dokonalý design vytvára nielen kvalitný povrchový materiál, ale hlavne výrazná razba okolo dosiek diára a masívna elegantná razba letopočtu. Pergamenový papier vo vnútri diára je posledným detailom dokonalého vzhľadu luxusného manažérského diára. 114 modrá anglická červená 115CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DN426-2-14 8595230626158 3,49 € DN426-5-14 8595230626189 3,49 € kód ean cena farba DN422-2-14 8595230626134 6,55 € DN422-5-14 8595230626165 6,55 € kód ean cena farba DN423-2-14 8595230626141 6,19 € DN423-5-14 8595230626172 6,19 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 60. 60. 116 117 ZOŠÍVANÉ DIÁRE Modelová rada zošívaných diárov sa vyznačuje dôkladne prepracovanými, elegantnými kombináciami najrôznejších farieb a materiálov. Dôkladné zošívanie, či všívanie odlišných povrchov a tradične elegantné razby roku, prináša trendy diáre v originálnom dizajnovom prevedení pre širokú skupinu zákazníkov, ktorým tak umožňuje efektívnu prezentáciu. obsah obsah
 61. 61. Klasický elegantný módny promo diár vyrobený z jemného štruktúrovaného materiálu, ktorý je ideálny k umiestneniu firemného loga. Neutrálny vzhľad diára dokresľujú nenápadné jemné šedo-strieborné doplnky. 118 REVUE modrá/strieborná 119CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DR426-14 8595230626363 4,15 € kód ean cena farba DR422-14 8595230626349 6,85 € kód ean cena farba DR423-14 8595230626356 6,65 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 62. 62. Nová rada našej kolekcie, ktorá vsádza na tajomstvo obyčajných a jednoduchých materiálov a kombináciu tón v tóne.V tohtoročnej ponuke nájdete jeden farebný odtieň, ktorý prezrádza už názov diára – zelený. Strohý design diára je podporený doskami bez štandardnej mäkkej výplne. 120 EKO GREEN zelená 121CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DE426-14 8595230626301 3,99 € kód ean cena farba DE422-14 8595230626288 6,99 € kód ean cena farba DE423-14 8595230626295 6,59 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 63. 63. Prepracovaná kombinácia štruktúrovaného a hladkého materiálu s dômyselným šitím prináša obľúbenú kombináciu designového prevedenia pre veľkú skupinu užívateľov, ktorí od diára očakávajú viac. 122 SYDNEY modrá/červená 123CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DS426-14 8595230626394 4,15 € kód ean cena farba DS422-14 8595230626370 7,25 € kód ean cena farba DS423-14 8595230626387 6,85 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 64. 64. Prepracovaná kombinácia štruktúrovaného a hladkého materiálu s dômyselným šitím prináša obľúbenú kombináciu designového prevedenia pre veľkú skupinu užívateľov, ktorí od diára očakávajú viac. 124 MELBOURNE čierna/oranžová 125CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DM426-14 8595230626424 4,15 € kód ean cena farba DM422-14 8595230626400 7,25 € kód ean cena farba DM423-14 8595230626417 6,85 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah
 65. 65. Materiál Carbonium Thermo, z ktorého sú obidva modely vyrobené, dodávajú tejto modelovej rade sexy vzhľad. Diáre sú určené pre náročných užívateľov a to predovšetkým cool farebnými kombináciami. Originálny vzhľad diárov tiež dotvára netradičné obtiažne spracovanie prešívaním či priesekmi. 126 TEXAS čierna/červená 127CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DTE426-14 8595230626523 4,90 € kód ean cena farba DTE422-14 8595230626493 7,79 € kód ean cena farba DTE423-14 8595230626509 7,65 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 20 kód ean cena farba DTE413-14 8595230626516 8,59 € A4 413 17 x 24 CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár 17 x 24 cm (B5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník konfekč- ných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky obsah obsah
 66. 66. Klasický elegantný módny promo diár vyrobený z jemného štruktúrovaného materiálu, ktorý je ideálny k umiestneniu firemného loga. Neutrálny vzhľad diára dokresľujú nenápadné jemné šedo-strieborné doplnky. 128 EPOCA tyrkysová 129CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH 40 20 30 kód ean cena farba DEP426-14 8595230626615 5,19 € kód ean cena farba DEP422-14 8595230626592 7,79 € kód ean cena farba DEP423-14 8595230626608 7,65 € A4 426 8 x 15 A4 423 14,3 x 20,5 A4 422 14,3 x 20,5 ODPORÚČAME RAZBU BEZ FÓLIE 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ denný diár ◆ 352 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 14,3 x 20,5 cm (A5) ◆ týždenný diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné telefónne predvoľby ∙ Tiesňové volanie v európskych štátoch ∙ Časové pásma ∙ Vzdialenosti miest v Českej a Slovenskej republike ∙ Prevodník jednotiek ∙ Prevodník kon- fekčných veľkostí ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Denný layout ∙ Adresár ∙ Mapa Európy, Českej a Slovenskej republiky 8 x 15 cm ◆ týždenný vreckový diár ◆ 128 strán Osobné údaje ∙ Plánovač dovolenky (mesačný prehľad) ∙ Plánovací kalendár ∙ Medzinárodné sviatky ∙ Ročný výhľad ∙ Týždenný layout ∙ Adresár obsah obsah

×