• Like
Yrittäjyyskasvatus ja oppimisympäristöt071011mrj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Yrittäjyyskasvatus ja oppimisympäristöt071011mrj

 • 146 views
Published

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus. Esitelmä Yrittäjyyskasvatuspäivillä 7.10.2011 …

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus. Esitelmä Yrittäjyyskasvatuspäivillä 7.10.2011

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Lapsilla ja nuorilla on erilaista asiantuntijatietoa, mutta heidän on vaikea suhteuttaa sitä kouluopetuksessa saamiinsa sisältöihin.
 • Rajoja läpäisevä pedagogiikka on Oppimisen kaikkiallisuuden pedagogiikkaa

Transcript

 • 1. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus
 • 2. Kerhokeskus• Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä• Lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii koulun kentässä• Koulutus- ja nuorisopoliittinen vaikuttaminen, opetuksen ja kasvatuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen• Palveluja ja sisältöjä mm. – Kerhotoimintaan ja opetukseen – Aamu- ja iltapäivätoimintaan – Harrastuksiin – Kulttuuri- ja tiedekasvatukseen – Osallisuus- ja mediakasvatukseen – Yrittäjyyskasvatukseen
 • 3. Yrittäjyyskasvatuksen linjauksemme• Edistetään lasten ja nuorten myönteistä asennoitumista yrittäjyyteen ja käsitystä yrittäjyydestä yhteiskunnan olennaisena osana• Yrittäjämäisen toimintatavan tai sisäisen yrittäjyyden elementtien kehittäminen jokaisen nuoren toimintatavaksi
 • 4. Yhteiskunnallinen muutos edellyttää uusia taitoja ja valmiuksia Globalisaatio, Litteä maailma, (Friedman) Tietotyön vaatimukset ja haasteet , (Virtanen) Seitsemän selviytymistaitoa (Wagner) :• Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu• Verkostojen välinen vuorovaikutus ja vaikutuksella johtaminen• Ketteryys ja sopeutumiskyky• Aloitteellisuus ja yritteliäisyys• Kyky tehokkaaseen suulliseen ja kirjalliseen kommunikointiin• Kyky tiedonhankintaan ja analysointiin• Uteliaisuus ja mielikuvitus Hyvinvoinnin näkökulma, osallisuus luo hyvinvointia
 • 5. Miten koulu vastaa? Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet• Tuntijakotyöryhmän esitys perusopetus 2020 –yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako, työryhmän esitys tulossa 28.2.2012• Kansalaisen taidot:• Ajattelun taidot: ongelmanratkaisu, päättely, argumentointi, johtopäätökset; kriittinen, analyyttinen ja systeeminen ajattelu; luova ja innovatiivinen ajattelu• Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot: tiedon hankinta, käsittely ja käyttö, kommunikointi- ja neuvottelutaidot, yrittäjyys ja muutososaaminen, joustavuus• Käden ja ilmaisun taidot: suunnittelu ja tuottaminen; kekseliäisyys, kokeellisuus ja mielikuvitus• Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot: aloitteellisuus ja johtamisen taidot, tulevaisuuden ajattelemisen taidot• Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot: eettisyys, vastuullisuus ja toiminta yhteisön jäsenenä
 • 6. Haasteet pedagogiikalle• Koulussa opiskeltu tieto ei tue niitä tiedonhallinnan, tiedonluomisen ja osaamisen muotoja, joita käytetään työelämässä.• Oppilaat ovat tottuneita tiedon tuottajia erilaisissa verkostoissa, kuten sosiaalisissa medioissa ja virtuaaliympäristöissä.• Lapsilla ja nuorilla on erilaista asiantuntijatietoa, mutta heidän on vaikea suhteuttaa sitä kouluopetuksessa saamiinsa sisältöihin.• Tulevaisuuden koulupedagogiikan täytyy tunnistaa laajasti erilaisia oppimisen tavoitteita ja oppimisympäristöjä.
 • 7. VIRTUAALI Vapaasti Oppikirjanvalmis NEN saatavilla olevat tajien verkkomateriaali verkkoympäristöt t ja -välineet INFORMAALI YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖ OPPIMIS OPPIMIS FORMAALI OPPIMINEN Koulun Oppikirjat ja ulkopuolisen -materiaalit maailman Työkirjat autenttiset Vihkot ja kynät FYYSINEN materiaalit jaInnoschool 2010, 76) välineet
 • 8. Yrittäjyyskasvatus avainasemassa• Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa on yrittäjämäisen toimintakulttuurin ja yrittäjämäistä toimintatapaa tukevien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen luomista ja hyödyntämistä• Oppijan oma aloitteellisuus, rohkaisu tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun, yhteisöllisyys, päämäärähakuisuus• “ Yleissivistävässä koulutuksessa yrittäjämäinen toimintatapa on osa vaikuttamiseen, osallistumiseen ja demokraattisuuteen kasvamista” (Yrittäjyyskasvatuksen suuntalinjat, opm, 2009:7)• Yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä formaali lähenee nonformaalia, kyse on tietojen ja taitojen oppimisen ohella yrittäjämäisten asenteiden omaksumisesta
 • 9. Yrittäjyyttä tukevat oppimisympäristöt• Toiminta rakentuu osallistujien omalle aktiivisuudelle• Simuloituja tai reaalimaailman tilanteita, esim. vierailuja tai roolipelejä• Toiminta rakentuu osallistujien usein itse muotoilemille ongelmille, niiden ratkaisuille ja vuorovaikutukselle• Käytössä on erilaisia asiantuntijoiden verkostoja• Ohjaaja on toiminnan organisaattori ja oppimisympäristön suunnittelija sekä oppimisprosessin ohjailija• Välineenä asennetyölle on myönteinen kokemus, joka perustuu mahdollisuuteen osallistua, kysyä ja vaikuttaa
 • 10. Oppimisen kaikkiallisuus suus• Oppiminen ymmärretään prosessina, jota tapahtuu kaikkialla ja koko ajan.• Oppimisen kaikkiallisuus ulottuu yli formaalin kouluopetuksen ja kattaa kaikki ympäristöt, ajankohdat ja ne teknologiset sovellutukset, jotka edistävät oppimista ja tiedon tuottamista.• Koulun on huolehdittava siitä, että informaali oppiminen voidaan luontevasti yhdistää osaksi formaalia kasvatusta.
 • 11. INFORMAALI OPPIMINEN FORMAALI OPETUS Pedagogiset prosessit Oppimisen ympäristöt ja välineet Opetussuunnitelma • Rajoja läpäisevä pedagogiikka onoppimisen kaikkiallisuuden pedagogiikkaa (Krokfors 2011)
 • 12. Tieto-, opetus- ja oppimiskäsitys OPPIMINEN Oppiminen kulttuurisena ja kontekstuaalisena aktiivisena sosiaalisena prosessina TIETO OPETUS Tietäminen Opettaja oppimisen tukijana sosiaalisena ja PEDAGOGIIKAN ja ohjaajana yhteisöllisesti Oppiminen oppilaan, sisällön ja rakennettuna PERUSTA välineen välisenä ymmärryksenä vuorovaikutuksena(Innoschool 2010,54)
 • 13. Kiitos!minnariikka.jarvinen@kerhokeskus.fi