ทบทวนวิชาวิทยาการทหาร51

6,340 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทบทวนวิชาวิทยาการทหาร51

 1. 1. ทบทวนวิชาวิทยาการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย นาวาอากาศเอก ภานุ ไชยศิลป์ นายทหารปฏิบัติการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 2. 2. การสอบปลายภาค <ul><li>- กองทัพบก </li></ul><ul><li>กองทัพอากาศ </li></ul><ul><li>การกำลังสำรอง </li></ul><ul><li>ความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul><ul><li>ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ กับการ </li></ul><ul><li>แก้ปัญหาทางทหาร </li></ul><ul><li>- พัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร </li></ul>
 3. 3. ภารกิจของกองทัพบก “ กองทัพบกมีหน้าที่ เตรียมกำลังทางบก และป้องกัน ราชอาณาจักร มี ผบ . ทบ . เป็นผู้บังคับบัญชา ” หน้าที่ของกองทัพบก - เตรียมกำลังทางบก ให้พร้อมรบยามปกติ - วางแผนการใช้กำลังยามสงคราม - ใช้กำลังทางบก เข้าทำการรบตามแผน - เตรียมระดมสรรพกำลัง และระดมสรรพกำลัง
 4. 4. <ul><li>การจัดส่วนราชการ ทบ . ๗ ส่วน </li></ul><ul><li>ส่วนบัญชาการ ( กรมฝ่ายเสนาธิการ , กรมฝ่ายยุทธบริการ , </li></ul><ul><li>กรมฝ่ายกิจการพิเศษ ) </li></ul><ul><li>ส่วนกำลังรบ ( ทัพภาค ๑ - ๔ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ </li></ul><ul><li>กองพลทหารม้าที่ ๒ รอ .) </li></ul><ul><li>สนับสนุนการรบ ( กองพลทหารปืนใหญ่ กองพลทหารช่าง ) </li></ul><ul><li>ส่วนส่งกำลังบำรุง ( กรมการทหารช่าง พบ . ขส .) </li></ul><ul><li>ส่วนภูมิภาค ( ทภ . ๑ - ๔ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ) </li></ul><ul><li>ส่วนการศึกษา ( ยศ . ทบ . สบส . รร . สธ . ทบ . รร . จปร .) </li></ul><ul><li>- ส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ( กองพลทหารช่าง พล . พัฒนา๑ - ๔ ) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ส่วนกำลังรบ </li></ul><ul><li>เป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้กำลัง i[ ต่อกำลังของ </li></ul><ul><li>ฝ่ายตรงข้าม เพื่อการป้องกันราชอาณาจักร ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>- กองทัพภาคที่ ๑ – ๔ </li></ul><ul><li>หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ </li></ul><ul><li>กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ </li></ul>
 6. 6. ส่วน สนับสนุนการ รบ มีหน้าที่ใ ห้การสนับสนุนส่วนกำลังรบโดยตรง - กอง พลทหารปืนใหญ่ - กรมทหารช่างที่ ๑๑ - กองพันป้องกันฐานบิน - กองพันทหารสื่อสาร - หน่วยข่าวกรองทางทหาร
 7. 7. ส่วน ส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง การขนส่ง รักษาผู้ป่วย และการก่อสร้าง ก รมการทหารช่าง กรมการขนส่งทหารบก กรมแพทย์ทหารบก กรมยุทธโยธาทหารบก กรมการทหารสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก กรมการสัตว์ทหารบก กรมพลาธิการทหารบก
 8. 8. ส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่ ๑ ภาคกลาง / ตะวันออก ( กทม .) กองทัพภาคที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( โคราช ) กองทัพภาคที่ ๓ ภาคเหนือ ( พิษณุโลก ) กองทัพภาคที่ ๔ ภาคใต้ ( นครศรีธรรมราช )
 9. 9. <ul><li>กรมยุทธศึกษาทหารบก - รร . นายสิบ - วิทยาการเหล่ารบ </li></ul><ul><li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก </li></ul><ul><li>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า </li></ul><ul><li>หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน </li></ul><ul><li>หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ </li></ul><ul><li>ศูนย์การบินทหารบก </li></ul><ul><li>โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่างๆ </li></ul>ส่วนการศึกษา
 10. 10. การรบด้วยวิธีรุก <ul><li>ความมุ่งหมาย </li></ul><ul><li>- ทำลายกำลังรบของข้าศึก </li></ul><ul><li>- ยึดครองภูมิประเทศสำคัญ </li></ul><ul><li>- ตรึงกำลังข้าศึก </li></ul><ul><li>ให้ได้มาซึ่งข่าวสาร </li></ul><ul><li>ลวง หรือ หันเหการปฏิบัติการของข้าศึก </li></ul><ul><li>ขัดขวางมิให้ข้าศึกใช้ทรัพยากรหรือภูมิประเทศสำคัญ </li></ul>
 11. 11. การรบด้วยวิธีรุก <ul><li>แบบของการดำเนินกลยุทธ ๕ แบบ </li></ul><ul><li>การตีโอบ </li></ul><ul><li>การตีตลบ </li></ul><ul><li>- การแทรกซึม </li></ul><ul><li>- การเข้าตีเจาะ </li></ul><ul><li>- การเข้าตีตรงหน้า </li></ul>
 12. 12. การตีโอบ การโจมตีทางปีกหรือด้านหลังข้าศึก เพื่อหลีกเลี่ยงการตีจุดแข็งแกร่งของข้าศึก ด้านหน้า การตีตลบ การรุกเพื่อยึดภูมิประเทศสำคัญลึกไปข้างหลังที่มั่นข้าศึก เพื่อควบคุมเส้นทางถอยและเส้นทางการส่งกำลังบำรุง
 13. 13. การแทรกซึม การรุกเข้าไปส่วนหลังของข้าศึกด้วยการลักลอบปกปิด หลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ และการปะทะ เพื่อรวมกำลังโจมตีต่อตำบลสำคัญของข้าศึก การเข้าตีเจาะ การรวมกำลังเข้าตีต่อบริเวณแคบ ๆ ในแนวตั้งรับของข้าศึก เพื่อเปิดช่องว่างให้หน่วยขยายผลรุกเข้าสู่ส่วนหลังของข้าศึก
 14. 14. การเข้าตีตรงหน้า การเข้าตีพื้นที่ด้านหน้าแนวตั้งรับข้าศึก ที่ตรงที่สุด แต่สิ้นเปลืองทรัพยากร ต้องมีอำนาจกำลังรบเปรียบเทียบสูงกว่าฝ่ายข้าศึกมาก
 15. 15. การรบด้วยวิธีรับ เพื่อป้องกัน ต้านทาน และทำลายการเข้าตีของข้าศึก ทำให้การเข้าตีของข้าศึกประสบความล้มเหลว หรือ เพื่อรักษาพื้นที่ / ภูมิประเทศสำคัญ และ เพื่อเป็นการออมกำลังในพื้นที่บางแห่ง แบบของการตั้งรับ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ - การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ มุ่งยึดรักษาภูมิประเทศสำคัญและแนวที่กำหนดไว้ - การตั้งรับแบบคล่องตัว มุ่งทำลายกำลังข้าศึก
 16. 16. การรบด้วยวิธีร่นถอย การผละออกจากการปะทะ หรือ ถอยห่างจากข้าศึก เป็นการปฏิบัติที่กระทำด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติก่อน แบบของการรบด้วยวิธีร่นถอย มี ๓ ชนิด - การรบหน่วงเวลา - การถอนตัว - การถอย
 17. 17. วิชากองทัพอากาศ <ul><li>วิวัฒนาการการบิน </li></ul><ul><li>- บอลลูนอากาศร้อน ( Hot Air Balloon ) - อากาศยานเบากว่าอากาศ </li></ul><ul><li>บอลลูนถูกใช้ในกิจการทหารครั้งแรก - ตรวจการทางอากาศ </li></ul><ul><li>ออสเตรียใช้บอลลูนร่วมในสงคราม - ทิ้งระเบิดจากบอลลูน </li></ul><ul><li>เกิดอากาศนาวา / โพยมยาน ( Air Ship ) - กาซไฮโดรเจน + เครื่องยนต์ </li></ul><ul><li>อากาศนาวา “ เชปปริน ” ของเยอรมัน ระเบิดมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก </li></ul><ul><li>- เครื่องบิน ( อากาศยานหนักกว่าอากาศ ) พัฒนาจาก เครื่องร่อน </li></ul>
 18. 18. วิชากองทัพอากาศ ๑๗ ธ . ค . ๒๔๔๖ พี่น้องตระกูลไรท์ ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกกับเครื่องบิน ที่ออกแบบ / สร้างขึ้นเอง ชื่อ ฟลายเออร์ การบินครั้งแรกในไทย เมื่อปี ๒๔๕๓ โดยนายชาร์ล ฟัน เดน บอร์น นำเครื่องบินฟาร์มัง ๔ มาแสดงการบินที่สนามม้าสระปทุม
 19. 19. พระบิดาของกองทัพอากาศ จอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ได้ขึ้นบินกับนายชาร์ล ฟัน เดน บอร์น ด้วย ระหว่าง ๓๑ ม . ค .- ๙ ก . พ . ๒๔๕๓
 20. 20. <ul><li>วันกองทัพอากาศ </li></ul><ul><li>๙ เมษายน ๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหม ยก </li></ul><ul><li>ฐานะ กรมทหารอากาศ ขึ้นเป็น กองทัพอากาศ </li></ul><ul><li>มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็น </li></ul><ul><li>ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก </li></ul><ul><li>- ๙ เม . ย . ของทุกปี ถือเป็น วันกองทัพอากาศ </li></ul>
 21. 21. ภารกิจของกองทัพอากาศ - เตรียมกำลังกองทัพอากาศ - ป้องกันราชอาณาจักร การจัดกองทัพอากาศ - ส่วนบัญชาการ ( กรมฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ ) - ส่วนกำลังรบ ( กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ) - ส่วนยุทธบริการ ( กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ) - ส่วนการศึกษา ( กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ) - ส่วนกิจการพิเศษ ( กรมที่ปฏิบัติงานเชี่ยวชาญพิเศษ )
 22. 22. ส่วนกำลังรบ ( บยอ .) - พล . บ . ๑ ๒ ๓ ๔ , รร . การบิน , อากาศโยธิน , กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ส่วนการศึกษา ( บศอ .) - ยศ . ทอ . ( รร . จอ . รร . ผบ . หมวด รร . เหล่าวิทยาการ ) - รร . นายเรืออากาศ - สถาบันวิการทหารอากาศชั้นสูง - รร . ผู้บังคับฝูง - รร . นายทหารอาวุโส - รร . เสนาธิการ - วิทยาลัยการทัพอากาศ
 23. 23. หลักนิยมกองทัพอากาศ แนวทางพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการของ ทอ . ประเภทของหลักนิยมกองทัพอากาศ - หลักนิยมพื้นฐาน ( คุณลักษณะ ขีดความสามาถ ) - หลักนิยมปฏิบัติการ ( การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ / การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี / การป้องกันภัยทางอากาศ ) - หลักนิยมปฏิบัติการร่วม / ผสม
 24. 24. <ul><li>คุณลักษณะกำลังทางอากาศ </li></ul><ul><li>ความเร็ว </li></ul><ul><li>พิสัยบิน </li></ul><ul><li>ความอ่อนตัว </li></ul><ul><li>ความแม่นยำ </li></ul>
 25. 25. หลักนิยมปฏิบัติการ หัวใจสำคัญคือ รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ และ ใช้เป็นอาวุธเชิงรุกได้ดีที่สุด มีหลักปฏิบัติการ ๓ ประการ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การใช้กำลังทางอากาศปฏิบัติการต่อเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ ของประเทศคู่สงคราม การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี การป้องกันภัยทางอากาศ
 26. 26. การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การใช้กำลังทางอากาศปฏิบัติการต่อเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญต่อโครงสร้างกำลังอำนาจแห่งชาติ ของประเทศคู่สงคราม การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ภารกิจ คือ ๑ . การครองอากาศ ๒ . การโจมตีทางอากาศ
 27. 27. การพิสูจน์ฝ่าย การสกัดกั้น การทำลาย การค้นหา การป้องกันภัยทางอากาศ เป็นการปฏิบัติการเชิงรับ พันธกิจของการป้องกันภัยทางอากาศ มีตามลำดับดังนี้
 28. 28. ส่วนประกอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ - สถานีเรดาร์ - หน่วยบินขับไล่ / สกัดกั้น - อาวุธต่อสู้อากาศยาน
 29. 29. <ul><li>เครื่องแบบทหารอากาศ </li></ul><ul><li>งานรัฐพิธี จะแต่งเครื่องแบบปกติขาว , </li></ul><ul><li>เครื่องแบบเต็มยศขาว </li></ul>เครื่องหมายยศ - ๔ ขีด หมายถึงยศอะไร - ๔ ดาว หมายถึงยศอะไร - ข้าราชการกลุ่มใดไม่ต้องประดับเครื่องหมายยศ
 30. 30. การกำลังสำรอง <ul><li>ประวัติความเป็นมาของระบบกำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>สมัยก่อนกรุงสุโขทัย การจัดหาคนเข้ากองทัพใช้หลัก </li></ul><ul><li>“ ชายฉกรรจ์ไทยต้องเป็นทหาร ทุกคน ” </li></ul><ul><li>สมัยกรุงศรีอยุธยา หน่วยที่มีหน้าที่ ในการ </li></ul><ul><li>เตรียมพล คือ กรมพระสุรัสวดี </li></ul><ul><li>สมัย ร . ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดให้ </li></ul><ul><li>ก ระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ใน การเตรียมพล </li></ul><ul><li>- พ . ศ . ๒๔๔๘ ตรา พ . ร . บ . การเกณฑ์ทหาร </li></ul>
 31. 31. กำลังสำรอง <ul><li>กำลังพลสำรอง ทหารกองเกิน และกองหนุนต่างๆ </li></ul><ul><li>กำลังกึ่งทหาร กำลังที่มีอัตราการจัด / อาวุธคล้ายคลึงหน่วยประจำการ ได้แก่ ตชด . อส . ทพ .( ทบ .) อส . จ . ( มหาดไทย .) </li></ul><ul><li>กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง มี กฎหมาย รองรับ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ( กนช .)/ ทบ . รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช .) </li></ul><ul><li>- อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ( อพป .) </li></ul><ul><li>กลุ่มพลังมวลช นทั่วไป เช่น ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน </li></ul>
 32. 32. กำลังพลสำรอง ( กำลังที่มิใช่กำลังประจำการ / กองประจำการ ) 1. น . สัญญาบัตรกองหนุน 2. น . สัญญาบัตรนอกราชการ ( ยศ พ . อ .- นายพล อายุไม่เกิน ๖๕ ปี 3. น . สัญญาบัตรนอกกอง ( โอนไปรับราชการกระทรวงอื่น ) 4. นายทหารประทวนกองหนุน 5. ทหารกองหนุนประเภท 1 6. ทหารกองหนุนประเภท 2 7. ทหารกองเกิน ( อายุ ๑๘ < ๓๐ ปี ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว )
 33. 33. กำลังพลสำรองหลักของ ทบ . <ul><li>ระดับผู้บังคับบัญชา ได้จาก นศท . </li></ul><ul><li>นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน </li></ul><ul><li>นายทหารประทวนกองหนุน </li></ul><ul><li>ระดับผู้ปฏิบัติ ได้จากพลทหาร </li></ul><ul><li>สิบตรีกองประจำการกองหนุน </li></ul><ul><li>พลทหารกองหนุน </li></ul>
 34. 34. แหล่งกำเนิดกำลังพลสำรองชั้นผู้บังคับบัญชา นศท . ปี ๑ , ๒ ทำหน้าที่ลูกแถว / พลฯ นศท . ปี ๔ ทำหน้าที่ รอง ผบ . หมวด / จ่าสิบเอก นศท . ปี ๕ ทำหน้าที่ ผบ . หมวด / ว่าที่ รอยตรี เลื่อนยศสูงสุดถึง ว่าที่พันตรี / นาวาตรี / นาวาอากาศตรี . นศท . ปี ๓ ทำหน้าที่ ผบ . หมู่ / สิบเอก
 35. 35. ระบบกำลังสำรอง จำแนกเป็น ระบบย่อย ๕ ระบบ คือ <ul><li>ระบบผลิตกำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>ระบบการควบคุมกำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>ระบบการเรียกพลหรือระดมพล </li></ul><ul><li>ระบบการฝึกศึกษากำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>ระบบการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง </li></ul>
 36. 36. <ul><li>ระบบผลิตกำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ( นสร .) รับผิดชอบการ </li></ul><ul><li>ผลิตกำลังพลสำรองในเขต กทม . และจังหวัดใกล้เคียง </li></ul><ul><li>๗ จังหวัด </li></ul><ul><li>หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( นศท .) จังหวัดทหารบก </li></ul><ul><li>หรือ ศูนย์ฝึก นศท . มณฑลทหารบก รับผิดชอบการ </li></ul><ul><li>ผลิตกำลังพลสำรองในส่วนภูมิภาค </li></ul>
 37. 37. หลักการใช้กำลังพลสำรอง จุดมุ่งหมาย 3 ประการ - เสริมกำลังประจำการ - ทดแทนกำลังประจำการ ( บุคคล / หน่วย ) - ขยาย / จัดตั้งหน่วยใหม่
 38. 38. ระบบการควบคุมกำลังพลสำรอง การควบคุม แบ่งเป็น ๒ วิธี คือ ๑ . ทางบัญชี และ ๒ . ทางการปฏิบัติ ประเภทกำลังพลสำรอง แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑ . กำลังพลสำรองพร้อมรบ ๒ . กำลังพลสำรองเตรียมพร้อม ๓ . กำลังพลสำรองทั่วไป
 39. 39. ระบบการเรียกกำลังพลและระดมพล เป็นกรรมวิธีในการเรียกกำลังพลสำรองเข้ามา รับราชการชั่วคราว แบ่งตามลักษณะการเรียกเป็น การเรียกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
 40. 40. <ul><li>การเรียกกำลังพลสำรอง </li></ul><ul><li>แบ่งตามลักษณะการเรียก ๒ ประเภท คือ </li></ul><ul><li>ประเภทนายทหารสัญญาบัตร อนุมัติโดย รมว . กห . </li></ul><ul><li>ผบ . จทบ . เป็นผู้ดำเนินการเรียก ส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ </li></ul><ul><li>ไป ณ ภูมิลำเนาโดยตรง ( ให้มีห้วงเวลาปฏิบัติก่อนวัน </li></ul><ul><li>รายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๑๗ วัน ) </li></ul><ul><li>ประเภทนายทหารประทวน / พลทหาร กห . กำหนด ( ผบ . ทบ . อนุมัติ ) และส่งให้ จนท . มหาดไทย ดำเนินการเรียกให้ </li></ul>
 41. 41. <ul><li>การเรียกพล ( กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ ) </li></ul><ul><li>นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ กองทัพอากาศ </li></ul><ul><li>ดำเนินการเอง </li></ul><ul><li>นายทหารประทวน / พลทหาร กองทัพบก เป็น </li></ul><ul><li>หน่วยดำเนินการให้ </li></ul>
 42. 42. ประเภทการเตรียมพล มี ๔ ประเภท ( ๔ ร ) <ul><li>การ เรียก พลเพื่อตรวจสอบ ผบ . มทบ ./ จทบ . </li></ul><ul><li>( เพื่อทดสอบแผนเรียกพล / ตรวจสอบบัญชี ไม่เกิน ๑ วัน และ ไม่ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย ) </li></ul><ul><li>- การ เรียก พลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ผบ . ทบ . </li></ul><ul><li>( เพื่อทบทวนวิชาทหาร / อบรม / ฝึก จนท . ฯ ไม่เกิน ๖๐ วัน ) </li></ul><ul><li>- การ เรียก พลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม / ผบ . ทบ . </li></ul><ul><li>( เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ ไม่เกิน ๖๐ วัน ) </li></ul><ul><li>- การ ระ ดมพล / การเรียกพลเพื่อป้องกันประเทศ </li></ul><ul><li>ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย รมว . กห . เป็นผู้ดำเนินการ </li></ul>
 43. 43. ความสำคัญของกำลังสำรอง - เป็นส่วนค้ำจุนให้กองทัพสามารถทำการรบได้ต่อเนื่อง เป็นระยะยาวนาน - ประหยัดงบประมาณด้านการทหารของชาติในยามปกติ
 44. 44. ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กับการตัดสินใจทางทหาร <ul><li>ผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>บุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ในการบังคับ </li></ul><ul><li>บัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>รับผิดชอบงานที่หน่วยกระทำและมิได้กระทำ </li></ul><ul><li>มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำได้ / มอบความรับผิดชอบมิได้ </li></ul><ul><li>- สั่งงานในหน้าที่ผ่านสายการบังคับบัญชา </li></ul>
 45. 45. ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กับการตัดสินใจทางทหาร <ul><li>ฝ่ายอำนวยการ </li></ul><ul><li>บุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ </li></ul><ul><li>บริหารงาน </li></ul><ul><li>ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ในนาม </li></ul><ul><li>ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งหรือที่ได้รับมอบอำนาจ </li></ul><ul><li>- เสนาธิการ หัวหน้าของฝ่ายอำนวยการ </li></ul>
 46. 46. เสนาธิการ - สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงเป็นผู้วาง รากฐานระบบเสนาธิการ และ ก่อตั้งโรงเรียน เสนาธิการทหารบก
 47. 47. ฝ่ายอำนวยการ ๓ ประเภท ฝ่ายอำนวยการประสานงาน เป็นฝ่ายอำนวยการหลัก ของผู้บังคับบัญชา / หน่วย ประกอบด้วย ๖ สายงาน ฝ่ายอำนวยการประจำตัว ช่วยเหลือ ผบ . ในเรื่องกิจเฉพาะหรืองานพิเศษอื่นๆ เช่น นายทหารคนสนิท ฝ่ายกิจการพิเศษ ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาสำหรับงานในหน้าที่ ซึ่งต้องการความชำนาญเป็นพิเศษ วิชาชีพเทคนิค
 48. 48. <ul><li>ฝ่ายอำนวยการประสานงาน ๖ สายงาน </li></ul><ul><li>- สายงานข่าวกรอง </li></ul><ul><li>- สายงานกำลังพล </li></ul><ul><li>สายงานยุทธการ </li></ul><ul><li>สายงานส่งกำลังบำรุง </li></ul><ul><li>สายงานกิจการพลเรือน </li></ul><ul><li>สายงานปลัดบัญชี </li></ul>
 49. 49. งานในหน้าที่ร่วมฝ่ายเสนาธิการ / อำนวยการ การประสานงาน การให้ข่าวสาร การทำประมาณการ การให้ข้อเสนอ การทำแผน / คำสั่ง การกำกับดูแล
 50. 50. วิธีการประสานงาน การประชุม การบรรยายสรุป กระติดต่อประสานโดยตรง การแจกจ่ายข่าวสารสำคัญและขอความคิดเห็น
 51. 51. การแก้ปัญหาทางทหาร การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร กรรมวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้ในสถานการณืทางยุทธวิธี ได้ผลผลิตออกมาเป็นแผน / คำสั่งยุทธการ การจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ใช้ในการทำงานในเวลาปกติ ปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีหลายปัจจัย การประชุมตกลงใจ วิธีที่ใช้เป็นประจำ กรณีที่ปัญหา ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
 52. 52. การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน ๑ . วิเคราะห์ภารกิจ แจกแจงว่ามีงานอะไรบ้าง ๓ . การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ วิเคราะห์หนทางปฏิบัติต่างๆ ข้อดี - ข้อเสีย ๔ . ตกลงใจและปฏิบัติ เปรียบเทียบขอดีข้อเสีย ของหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อการตกลงใจ ๒ . การพัฒนาหนทางปฏิบัติ การศึกษาหนทางปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่
 53. 53. การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ส่วนหัวเรื่อง ( นามหน่วย ที่ตั้งหน่วย วันเดือนปี ที่จัดทำ หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์ประจำเอกสาร ) ส่วนตัวเรื่อง ( ปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา ข้อสรุป และข้อเสนอ ) ส่วนท้ายเรื่อง ( ลงชื่อ ผนวก ความเห็นอื่นๆ ข้อตกลงใจ ) หลักการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ ชัดเจน สั้น ถูกต้อง ปะติดปะต่อ มีเอกภาพ สมบูรณ์
 54. 54. ความมั่นคงแห่งชาติ ความหมายทั่วไป การที่ชาติ / รัฐ มีเอกราช สวัสดิภาพของสังคมและ ประชาชนอยู่ในความปลอดภัย อยู่ดีมีสุข มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัย และ มีวัฒนธรรม
 55. 55. ปัจจัยสำคัญความมั่นคงแห่งชาติ ๕ ประการ - ด้านการเมือง - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคมจิตวิทยา - ด้านการทหาร - ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 56. 56. ความมั่นคงแห่งชาติของประเทศ ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ชาติ - รัฐ ประเทศ รวมถึง ดินแดน ประชากร รัฐบาล ความมีเอกราช และ การรับรองโดยสังคมนานาชาติ ลักษณะที่เป็นนามธรรม - ความเป็นธรรมของสังคม - ความจงรักภักดีต่อชาติ - นิสัยประจำชาติ - ความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อสังคม - ความรู้สึกที่ดีของประชากรที่มีต่อรัฐบาล
 57. 57. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ หนทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ หรือ เป็นข้อความแสดงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลแห่งชาติกำหนดขึ้น ในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
 58. 58. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ <ul><li>สภาความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul><ul><li>สำนักงานสภาความั่นคงแห่งชาติ </li></ul><ul><li>หน่วยข่าวต่างๆ ใน ประชาคมข่าวกรอง </li></ul>
 59. 59. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๙ คน - นายกรัฐมนตรี ( ประธาน ) รองนายกรัฐมนตรี รมว . กห . รมว . กค . รมว . กต . รมว . คม . รมว . มท ., ผบ . ทหารสูงสุด และ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 60. 60. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช .) - ฐานะเทียบเท่ากรม - หน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี - เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าสำนักงาน ระดับ ปลัดกระทรวง
 61. 61. ปัญหาการก่อการร้ายสากล ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับเพื่อนบ้าน ปัญหาความมั่นคงภายในอื่น ๆ ปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ ปัญหาระบาดวิทยา ปัญหาความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่ กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ ปัญหาข้าชาติ ข้ามพรมแดน
 62. 62. หลักการสำคัญของวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี่ - รากฐานปัญญาแก่สังคมเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง - รากฐานทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ พึ่งตนเองได้ และรู้เท่าทันโลก - เป็นพลังจรรโลงสิ่งแวดล้อม พัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร
 63. 63. การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร - การเรียนรู้จากการใช้งาน ( จุดเริ่มต้น / ซ่อมบำรุง ) - การเรียนรู้จากกระบวนการผลิต ( ซื้อโรงงานผลิต / การผลิต ปลย .11 ของ ทบ . / การผลิตวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรมทหาร ) - การวิจัยและพัฒนาการทหาร ( Knowhow ของตนเอง ) - การถ่ายทอดเทคโนโลยี่ ( กองทัพจะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ) จากผลงานวิจัย - เครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล ซื้อเทคโนโลยี่จากต่างประเทศ - การผลิตจรวดหลายลำกล้อง ws1 จากจีน
 64. 64. การวิจัยและพัฒนาการทหาร การวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา เทคโนโลยี่ทางทหาร ได้ knowhow ของตนเอง การวิจัยและพัฒนาการทหาร มีการวิจัย 3 ระดับ 1. เพื่อดำรงสภาพอาวุทยุทโธปกรณ์ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาวุทยุทโธปกรณ์ 3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
 65. 65. ประเภทพัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร <ul><li>พัฒนาการด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ </li></ul>- พัฒนาการด้านการอำนวยการรบ - พัฒนาการด้านหลักการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร ต้องคำนึงถึง - งบประมาณ - องค์ความรู้ของบุคลากร - ขีดความสามารถของเทคโนโลยี่
 66. 66. ตัวอย่างพัฒนาการด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธประจำกาย ดาบ หอก ธนู – ดินปืน / ปืน ปืนใหญ่ ลากจูง – อัตตาจร รถถัง ควบคุมการยิงด้วยสายตา เป็น คอมพิวเตอร์ อาวุธต่อสู้รถถัง เครื่องยิงจรวดธรรมดา เป็นจรวดนำวิถี อาวุธต่อสู้อากาศยาน ปตอ . เล็งด้วยสายตา เป็น ควบคุมด้วยเรดาร์ และจรวดนำวิถีตรวจจับด้วยอินฟาเรด เครื่องบินรบ F-16 , กริบเป้น / สวีเดน - ขับไล่ โจมตีภาคพื้น เรือรบ อาวุธเดิมใช้ ปืนใหญ่เรือ ปัจจุบันมีจรวดนำวิถี / เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย เรือบรรทุก บ . ส่งกำลังรบทางอากาศไปได้ไกลขึ้น
 67. 67. ขอให้โชคดีในการสอบ

×