Your SlideShare is downloading. ×
15. výročie vyhlásenia národného parku Muranská planina Národný park s trvalo udržateľným turizmom
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

15. výročie vyhlásenia národného parku Muranská planina Národný park s trvalo udržateľným turizmom

388
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
388
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • V prezentácii je pozornosť venovaná novej stratégii do roku 2020 a zákonu.
 • Kľúčové výzvy EÚ pre TUR CR boli premietnuté do tvorby stratégie, ale tento aspekt nesie v sebe aj náš zákon
 • Stručne význam zákona a jeho cieľ
 • Prehľad OCR na Slovensku s vyznačením krajských a organizácie, ktorá je zatiaľ ako jediná najbližšia v tejto lokalite. Obce v danom území totiž nespĺňajú podmienku počtu prenocovaní, pretože tu nie sú v takej miere ubytovacie zariadenia
 • Vo vyznačenej lokalite sa nachádza NP Muránska planina, a je to miesto, kde chýbajú OCR
 • Zopár štatistických informácií, ktoré boli rozhodujúce pri poskytovaní dotácií. Na ďalšom slajte si možno všimnúť, že napriek tomu, že v OCR je združených iba niečo cez 6% obcí z celkového počtu obcí SR(2928) a iba 1/3 z tých, v ktorých je evidovaná daň z ubytovania(645), vykazujú tieto obce 84% celkovej vybratej dane z ubytovania
 • Pozitívny vplyv zákona: Za prvý polrok 2012 štatistický úrad eviduje o 20% ubytovacích zariadení viac, ako v tom istom období minulého roku. Tento nárast zrejme nespôsobil prírastok ubytovacích zariadení, ale splnenie si zanedbávanej povinnosti niektorých ubytovacích zariadení v predchádzajúcich rokoch. Údaj je dôležitý pre OCR a pre poskytnutie dotácie.
 • Organizácie majú aktivity, na ktoré sa poskytuje dotácia, uvedené v zmluve a sú záväzné. Predkladajú ich v podobe príloh k žiadosti: Plán a rozpočet, projekt a pod.
 • Transcript

  • 1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 15. výročie vyhlásenia národného parku Muránska planinaEurópska charta pre trvaloudržateľný turizmus október 2012
  • 2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ZÁKON Ing. Marián BUJNA riaditeľ odboru stratégie a politiky cestovného ruchu
  • 3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Kľúčové výzvy EÚpre trvalo udržateľný rozvoj turizmu
  • 4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Výzva 1: Znižovanie sezónnosti dopytu Výzva 2: Vysporiadanie sa s dôsledkami dopravy v cestovnom ruchu Výzva 3: Zvyšovanie kvality pracovných miest v cestovnom ruchu Výzva 4: Udržanie a zvýšenie prosperity a kvality života spoločnosti Výzva 5: Minimalizácia využívania prírodných zdrojov a produkcie odpadu Výzva 6: Uvedomenie si hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva a ich ochrana Výzva 7: Sprístupnenie dovolenky všetkým Výzva 8:Používanie cestovného ruchu ako nástroja globálneho udržateľného rozvoja
  • 5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky VÝCHODISKÁ stratégie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020
  • 6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ochrana prírody – zonácia Vzdelávanie a ľudské zdroje pre cestovný ruch Kvalita poskytovaných služieb cestovného ruchu – kontrolná činnosť
  • 7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu Podpora cestovného ruchu z prostriedkov Európskeho spoločenstva Satelitný účet cestovného ruchu Poznatky a skúsenosti z implementácie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (mapa OCR) Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR Marketing cestovného ruchu
  • 8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky STRATÉGIA do roku 2020
  • 9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky STRATEGICKÝ CIEĽ zvyšovať konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitostido roku 2016 sa bude cestovný ruch podieľať natvorbe HDP vo výške 2,8 % v roku 2020 vo výške 3,2
  • 10. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Nosné formy cestovného ruchu na Slovensku Letný cestovný ruch Kúpeľný cestovný ruch Zimný cestovný ruch Kultúrny a poznávací cestovný ruch Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 10
  • 11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky CESTY A ÚLOHY SMERUJÚCE K NAPĹŇANIU STRATEGICKÉHO CIEĽA
  • 12. Ad 1. CESTA KVALITY Zaviesť komplexný národný systém kvality služieb Zvýšiť úroveň a kvalitu destinačného manažmentu cestovného ruchu na Slovensku Vytvárať podmienky na podporu aktivít v cestovnom ruchu, vrátane investičných, v rámci prostriedkov Európskych spoločenstiev Vytvárať podmienky na podporu investičných aktivít v cestovnom ruchu z prostriedkov štátneho rozpočtu Vytvárať podmienky na podporu činnosti subjektov cestovného ruchu Skvalitniť prípravu odborných kapacít v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu na ich uplatnenie v cestovnom ruchu Umožniť širšiu účasť handicapovaných občanov na cestovnom ruchu prostredníctvom potrebného stavebno–technického riešenia Zvyšujúcou kontrolnou činnosťou zisťovať a postupne odstraňovať nedostatky a nekvalitu v poskytovaných službách
  • 13.  Motivovať subjekty cestovného ruchu k inováciám Podporiť rozvoj kúpeľníctva na Slovensku Podporiť rozvoj cykloturistiky a pešej turistiky na SlovenskuRozvíjať činnosť v rámci medzinárodnej spolupráce, zapájať sa doiniciatív, predovšetkým UNWTO a Európskej komisie v oblasticestovného ruchuNovelizovať zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkachpodnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmenea doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovV súčinnosti s rezortom životného prostredia i samosprávy riešiť otázkytrvalej udržateľnosti cestovného ruchuV rámci iniciatívy EÚ týkajúcej sa zamerania, prípravy a realizácieDunajskej stratégie podporovať využitie Dunaja na účely cestovnéhoruchuSpolupracovať s verejno-právnymi médiami pri poskytovaní informáciío aktivitách a atraktivitách cestovného ruchu
  • 14. Ad 2 CESTA ZVÝŠENIA ATRAKTÍVNOSTI SLOVENSKA AKO DOVOLENKOVÉHO CIEĽA, ROZVOJ INFORMAČNÝCH SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU, PREZENTÁCIE REGIÓNOV A SLOVENSKA AKO ATRAKTÍVNEJ DESTINÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU  Marketingová podpora cestovného ruchu  Konkurencieschopnosť národných a regionálnych produktov cestovného ruchu  Rozvíjať informačné a propagačno-prezentačné aktivity na úrovni obcí, miest a regiónov  Budovanie značky Slovenska 
  • 15. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ZÁKON č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
  • 16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zákon = významný systémový krok v•inštitucionalizácii cestovného ruchu•udržateľnom rozvoji a skvalitňovaní cestovného ruchu•tvorbe destinačného manažmentu•dobrovoľnom vytváraní partnerstiev verejného,súkromného a neziskového sektoru•podpore štátu
  • 17. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyOrganizácie cestovného ruchu: 30 + 2 • Turizmus regiónu Bratislava • Jasná • Žilinský turistický kraj • Košice Turizmus • Región Banská Štiavnica • Trnava Turizmus • Rajecká dolina • Rezort Piešťany • Malá Fatra • Stredné Slovensko • Bratislavská organizácia CR • Nitrianska organizácia CR • Vysoké Tatry • Región Horná Nitra - Bojnice • Klaster Orava • Zemplínska organizácia cestovného ruchu • Severný Spiš & Pieniny • Horný Zemplín a Horný Šariš • Liptovský Ján Turizmus • Vysoké Tatry - Podhorie • Žitný ostrov – Csallókőz • Región Tatry, Spiš, Pieniny • Región Liptov • Turistický Novohrad • Dudince • Región Horné Považie • Región Senec • Trenčianske Teplice • Spiš • OOCR Kysuce • Nízke Tatry – Juh • Turiec – Kremnicko
  • 18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  • 19. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  • 20. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  • 21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  • 22. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyAktivity spojené s hlavným predmetom činnosti, na podporu ktorýchmôže byť dotácia poskytnutá (príklady)• Štatistiky, výskumy a analýzy (zabezpečenie priebežného zberu a vyhodnocovania štatistík a prieskumov návštevníkov)• Strategické plánovanie, plánovanie rozvoja destinácie (zabezpečenie tvorby strategických dokumentov rozvoja cestovného ruchu v regióne)• Marketing a propagácia destinácie (tvorba propagačných a informačných tlačovín; účasť na veľtrhoch, výstavách, festivaloch, konferenciách, workshopoch a pod.; tvorba webovej stránky destinácie; vytvorenie značky, loga destinácie; e-marketing; vytvorenie rezervačného systému a pod.)• Podpora tvorby produktu a podpora atraktivít (gastronomické, športové, kultúrne akcie a pod., ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu; vydanie karty destinácie na poskytovanie zliav z cien služieb cestovného ruchu a pod.)
  • 23. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky• Turistická infraštruktúra• značenie peších, cyklistických a bežkárskych turistických trás; informačné tabule,• smerovníky, grafické symboly)• Miestna doprava v rámci cieľového miesta (podpora prepravy návštevníkov v cieľovom mieste a v jeho okolí za účelom návštevy atraktivít destinácie alebo využitia služby cestovného ruchu (doprava lyžiarov na vleky, turistov na lanovky a pod.)• Úprava prostredia destinácie (v miestach zvýšenej frekvencie návštevníkov /turistov v strediskách cestovného ruchu, v rekreačných zónach, úprava prostredia vrátane nákupu zariadení na úpravu, napr. na úpravu chodníkov a bežkárskych tratí v zimnej sezóne v strediskách cestovného ruchu; úprava turistických chodníkov a ich vybavenie odpočívadlami; osvetlenie a parkové úpravy v miestach zvýšeného pohybu návštevníkov /turistov a pod.)
  • 24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky• Vzdelávacie aktivity (pre členov organizácií a tiež vzdelávanie miestneho obyvateľstva na podporu rozvoja cestovného ruchu)• Manažment kvality služieb (podpora manažmentu kvality služieb v regióne, napr. definovanie potrebných štandardov služieb; priebežné zabezpečovanie certifikácie a hodnotenie zariadení; zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb a pod.)Príklad konkrétnej aktivity organizácie cestovného ruchu Trnavatourism v Trnave: štartovací seminár organizácie s uvedením jej loga, značky „Tirnavia“ a webovej stránky: www.trnavatourism.sk
  • 25. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ďakujem za Vašu pozornosť Sekcia cestovného ruchu Námestie slobody 6 810 05 Bratislava č.t.: 02/ 5949 4395 fax: 02/ 5263 5674 www.mindop.sk