Mindfulness voor Ouders deel 2

 • 1,144 views
Uploaded on

Tweede deel van Mindfulness voor Ouders presentatie

Tweede deel van Mindfulness voor Ouders presentatie

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MINDFULNESS
  OUDERS
  deel 2
  www.mindfulness-ouders.in - 1
 • 2. De Middenweg
  • Geen nieuwe autoritaire benadering van het kind als resultaat van onvermogen van de ouders,
  • 3. Geen grenzeloze benadering van het kind als resultaat van verheerlijking van individualisme.
  www.mindfulness-ouders.in - 2
 • 4. 8 Voudige pad
  Juist zien
  Juist denken
  Juiste oplettendheid
  Juist spreken
  Juist handelen
  Juiste ijver
  Juiste concentratie
  Juist levensonderhoud
  www.mindfulness-ouders.in - 3
 • 5. Drie Generaties
  Opvoedingskenmerken
  Autoritair
  • zekerheid
  • 6. ja of nee is ingebed in de samenleving
  • 7. regels
  • 8. vaak afgedwongen
  Anti-autoritair
  • grenzeloos
  • 9. kinderen voeden zichzelf op
  • 10. hebben zich afgezet
  • 11. geven
  Zoekend
  • kinderen zijn projecten
  • 12. prinsen, prinsesjes
  • 13. hebben geen voorbeeld gehad
  • 14. zijn zoekend
  • 15. hun ja of nee tegen het ja of nee op Hyves, etc.
  • 16. boemerangkinderen
  www.mindfulness-ouders.in - 4
 • 17. Bevredigend leven
  We kunnen géén bevredigend leven leiden als we vol­gens:
  • het principe van de minste weerstand leven of
  • 18. an­deren telkens om raad en bijstand moeten vragen
  wan­neer we ons tegenover een nieuw conflict of een nieuw probleem zien geplaatst.
  Het is zowel vernederend als vermoeiend om in constante onzekerheid te verkeren en dat drukt een stempel op de relatie tussen ouders en kinderen. Toch is dit wat steeds meer ouders proberen te doen.
  www.mindfulness-ouders.in - 5
 • 19. Groei in de relatie
  Op het moment dat we gaan samenwonen en een gezin stichten hebben we nog te weinig zelfkennis en het ontbreekt ons aan voldoende inzicht in twee soorten gedrag:
  het constructieve en het destructieve
  Inzicht in dit gedrag ontwikkelt zich naarmate wij meer ervaring opbouwen in verplichtende relaties.
  www.mindfulness-ouders.in - 6
 • 20. Waarden
  Ouders die de autoriteit in zichzelf vinden en die autoriteit heet ‘waarden’.
  Die gedachten en ideeën waaraan we veel waarde hechten en die van waarde kunnen zijn in ons leven, wanneer we onze dagelijkse handelingen en reflecties begeleiden en beïnvloeden.
   
  In een gezin - een op liefde gebaseerde gemeenschap - luidt de voornaamste vraag:
  ‘Hoe zet ik mijn liefdevolle gevoelens om in handelingen die door mijn naaste omgeving ook als zodanig worden ervaren, zonder mijn persoonlijke integriteit te verliezen?’
  www.mindfulness-ouders.in - 7
 • 21. Vier waarden
  Vanuit studie en contacten met gezinnen komt Juul tot de volgende waarden:
  • gelijkwaardigheid
  • 22. integriteit
  • 23. authenticiteit
  • 24. verantwoordelijkheid
  www.mindfulness-ouders.in - 8
 • 25. Gelijkwaardigheid
  Het principe dat eenieders mening van evenveel waarde is voor de gemeenschap en dat deze onder verwijzing naar sekse, leeftijd, handicap, religie, e.a. van de andere partij niet mag worden afgewezen of neergehaald.
  Jouw mening is van waarde simpelweg omdat jij jij bent en omdat je een belangrijke schakel bent in de relatie met de ander(en).
  www.mindfulness-ouders.in - 9
 • 26. Gelijkwaardigheid
  Wederkerigheid is het tegengif voor egocentrisme.
  Een open, nieuwsgierige en geïnteresseerde houding naar de ander
  én
  het onderzoeken of alles wat we doen ook van waarde is voor de ander en door die persoon ook als waardevol wordt ervaren.
  www.mindfulness-ouders.in - 10
 • 27. Gelijkwaardigheid
  Democratische principes zijn niet toereikend omdat ze alleen maar gaan over de verdeling van macht en géénrekening houden met de gevoelens en de zorg die de bestanddelen zijn van het gezin.
  Kinderen worden geboren met veel wijsheid maar met géén ervaring en om die reden hebben ze hét leiderschap én de ervaring van de ouders nodig om zich te ontwikkelen.
  www.mindfulness-ouders.in - 11
 • 28. Gelijkwaardigheid
  In het denken van Juul is er volop ruimte voor een nee op een vraag van het kind.
  Als reactie op een van zijn vele voorbeelden schrijft hij:
  ‘mocht het uiteindelijke antwoord nee zijn, dan zal Pia teleurgesteld zijn en misschien boos op haar ouders, maar dat kan geen kwaad’.
  De meest doelmatige wijze om een besluit te nemen is dat alle partijen over zichzelf en namens zichzelf spreken.
  www.mindfulness-ouders.in - 12
 • 29. Integriteit
  Het gezin is de belangrijkste plek waar het zelf en de persoonlijke integriteit zich ontwikkelen - niet alleen die van de kinderen maar ook die van de volwassenen en je hoeft niet gestudeerd te hebben om je partijtje mee te blazen.
  De persoonlijke integriteit als een van de centrale waarden van het gezinsleven betekent dus de som van gevoelens, waarden en gedachten van het individu op dat moment en de zorg en het respect die hijzelf en anderen ervoor dienen te hebben.
  www.mindfulness-ouders.in - 13
 • 30. Integriteit
  De afgelopen jaren is de gevaarlijke illusie ontstaan dat het leven pijnloos kan en moet zijn.
  Ik moet echter benadrukken dat dit wederzijdse leerproces - waarin we ons­zelf en elkaar ontdekken - per definitie disharmonisch is en vaak met zielenpijn gepaard gaat.
  www.mindfulness-ouders.in - 14
 • 31. Integriteit
  Nog niet zo lang geleden, wanneer zaken op de spits werden gedreven, was er geen twijfel mogelijk: het was óf het individu, óf de groep/het gezin, en de keuze viel als vanzelf in het voordeel van de groep uit.
  Het tegenovergestelde - het individu op de eerste plaats - is echter ook niet mogelijk en ook niet wenselijk.
  www.mindfulness-ouders.in - 15
 • 32. Integriteit
  Zo is het ook belangrijk voor het hele gezin dat het individu zichzelf de vraag leert te stellen:
  ‘Zijn het mijn wezenlijke behoeften, mijn persoonlijke grenzen of mijn dierbaarste waarden die op het spel staan
  of
  is het niets anders dan een toevallige gril, een oude gewoonte, een idee-fixe of een verstokte mening?’
  www.mindfulness-ouders.in - 16
 • 33. Automatische piloot
  Het is een interessante paradox dat we gretig op de kleinste details tijdens groei en ontwikkeling van onze kinderen letten als ze klein zijn.
  Maar dat we na een paar jaar meer vreugde en zekerheid putten uit de overtuiging dat we precies weten wie en hoe ze zijn.
  Iets soortgelijks geldt voor onze partners en dat maakt ons helaas gedeel­telijk doof en blind.
  www.mindfulness-ouders.in - 17
 • 34. Authenticiteit
  Authenticiteit betekent eigenlijk echtheid en waarach­tigheid, ofwel het vermogen om je geloofwaardig uit te drukken, en is een voorwaarde voor drie wezenlijke fac­toren binnen de interactie van het gezin:
  • voor een intiem, warm contact tussen volwassenen en volwassenen en kinderen,
  • 35. voor de ontwikkeling van persoonlijk gezag om daarmee de mogelijkheid te creëren je behoeften, grenzen en waar­den te vervullen en te verwezenlijken,
  • 36. voor verwerking en eventuele oplossing van conflicten en problemen in de relatie tussen de leden van het gezin.
  www.mindfulness-ouders.in - 18
 • 37. Oudertje spelen
  Het lijkt er echter op dat veel ouders zich nog steeds verplicht voelen om ‘oudertje te spelen' en zich tegenover de kinderen gedragen op een manier, waarvan ze zich voorstellen dat die 'juist' moet zijn om tegemoet te kunnen komen aan de vele eisen van de ouderrol.
  www.mindfulness-ouders.in - 19
 • 38. Perfecte ouders
  De ambitie om perfecte ouders te zijn, een bekend his­torisch verschijnsel in sommige gezinnen, is misschien
  ‘het allerzwaarste juk dat je op de schouders van
  je kin­deren kunt leggen’.
  www.mindfulness-ouders.in - 20
 • 39. Respect voor rollen?
  Kinderen hebben - net als volwassenen - niet auto­matisch respect voor door rollen bepaalde autoriteiten.
  Het duurt hoogstens een paar maan­den voordat de kinderen de rol op de proef gaan stellen in de hoop een echt mens achter het masker te vinden.
  Kinderen hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen in hun ouders en me­nen - zeker tot ze de leeftijd van negen, tien jaar bereiken - dat ze de beste ouders van de wereld hebben.
  Daarna verliezen de ouders echter elk reëel contact met hen als ze niets anders dan rollenspel te bieden hebben.
  www.mindfulness-ouders.in - 21
 • 40. Vuurtortenfunctie
  Kinderen hebben er behoefte aan dat de ou­ders een soort vuurtoren zijn die regelmatige en heldere signalen uitzendt, zodat de kinderen kunnen leren navi­geren in het bestaan.
   
  Kinderen weten niet waar ze behoefte aan hebben,
  ze weten alleen maar waar ze zin in hebben.
  www.mindfulness-ouders.in - 22
 • 41. Verantwoordelijkheid
  Toerekenbaarheid en verantwoordelijkheid behoorden generaties achtereen tot de belangrijke waarden van het gezin, met de nadruk op wat ik de sociale verantwoorde­lijkheidnoem:
  de verantwoording die we tegenover an­dere mensen moeten afleggen, de afspraken die we ma­ken en beloftes die we doen, het welzijn en de opvoeding van de kinderen enzovoort.
  Deze vorm van verantwoor­delijkheid is welbekend
  en het is van blijvend belang dat de gemeenschap
  deze doorgeeft aan kinderen.
  www.mindfulness-ouders.in - 23
 • 42. Verantwoordelijkheid
  Nieuwe dimensie van de sociale verantwoordelijkheid.
  Namelijk:
  • de verdeling van verant­woordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het gezin en
  • 43. de zorg voor de kinderen.
  www.mindfulness-ouders.in - 24
 • 44. Verantwoordelijkheid
  Onze klinische ervaringen van het therapeutische werk met mensen to­nen aan dat
  ‘een gezond ontwikkeld persoonlijke verant­woordelijkheidsgevoel bij het individu een winst is voor de gemeenschap’.
  www.mindfulness-ouders.in - 25
 • 45. www.mindfulness-ouders.in
  Workshops Mindfulness voor ouders
  Individueel Mindfulness-traject
  Mindfulness Relatiezorg
  Mindfulness-training
  Mindfulness-eten training
  www.mindfulness-ouders.in - 26