R05 pl4 prezentare_iasi

337 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R05 pl4 prezentare_iasi

 1. 1. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAŞI ŞCOALA MEMBRĂ A REŢELEI PARTENERIALE 05 Activitate peer learning, nr. 4 ,,Implementarea strategiei de descentralizare financiara prin atragerea de fonduri europene” Şcoala: COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAŞI Tănasă Anda, Năvodaru Laurențiu Localitatea: IAŞI Rețeaua: 05 CONSIL-P
 2. 2. In perioada 2009 pana in prezent Colegiul Tehnic GH. Asachi Iasi adesfasurat urmatoarele proiecte din fonduri structurale:-POSDRU/22/2.1/G/33487 „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentrusiguranţa şi sănătatea elevilor”-POSDRU 41286 „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică maiatractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor”- POSDRU/2.3/G/75796 „ Formare şi evaluare profesională pentru o carieră desucces”
 3. 3. Investeşte în Oameni!Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin ProgramulOperaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013POSDRU/22/2.1/G/33487 „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”
 4. 4. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”Solicitant : Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” IaşiParteneri: – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi – Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi – Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iaşi – Grupul Şcolar „M. Sturdza” Iaşi – S.C. Tipoflex S.R.L.
 5. 5. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”Proiect finanţat prin:FONDUL SOCIAL EUROPEANPOSDRU 2007 – 2013Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţamuncii”Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţaactivă”Contract număr: POSDRU/22/2.1/G/33487Durata de implementare: 1 SEPTEMBRIE 2009- 31 AUGUST 2011Valoarea totală a proiectului: 1.545.660 lei.
 6. 6. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”Obiectivul general al proiectului :Promovarea implementării şi respectării normelor de SSM în rândulinstituţiilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi.Obiective specifice:• Elaborarea CDL şi a materialelor de învăţare în domeniul SSM, pentruclasele IX - X de la şcolile partenere în proiect.• Promovarea, prin intermediul a patru centre de informare, a necesităţiiimplementării şi respectării normelor de SSM, în instituţiile deînvăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi.• Diseminarea, în cadrul unei conferinţe regionale, a rezultateloractivităţii de promovare a respectării normelor de sănătate şi securitateîn muncă la nivel judeţean.
 7. 7. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” Contextul implementării proiectului:• "Strategia comunitară 2007-2012 privind SSM" urmăreşte reducerea cu 25% a accidentelor survenite la locul de muncă în UE, până în 2012;• La nivel european şi naţional este necesară integrarea normelor de SSM în programele de educaţie şi de formare profesională;• Se impune promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor la toate nivelurile ciclului educativ, în special în învăţământul preuniversitar cu profil tehnic.
 8. 8. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” Necesitatea implementării proiectului:• Statisticile europene arată că incidenţa accidentelor de muncă este mai mare cu 50% la grupa de vârstă 18 – 24 de ani decât la celelalte grupe de vârstă;• La ora actuală, în învăţământul preuniversitar din România nu există încă un sistem coerent, eficient şi actualizat de informare si promovare a SSM;• Elevii sunt expuşi riscului îmbolnavirii profesionale, în toate spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică, dar cu precădere în timpul efectuării stagiilor de practică.
 9. 9. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”Principalele activităţi:1. Elaborarea Curriculumului în dezvoltare locală în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, pentru clasele a IX-a şi a X-a de la şcolile partenere în proiect.2. Elaborarea materialelor de învăţare în sprijinul implementării CDL în domeniul SSM, pentru clasele a IX-a şi a X-a de la şcolile partenere în proiect.3. Crearea centrelor de informare în cadrul instituţiei solicitante şi a trei instituţii partenere în scopul promovării CDL şi a materialelor de învăţare elaborate.
 10. 10. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”• Promovarea CDL şi a materialelor de învăţare, în cadrul unor întâlniri organizate la cele 4 centre de informare, cu participarea reprezentanţilor liceelor din judeţul Iaşi;• Activităţi de informare şi conştientizare a elevilor cu privire la importanţa respectării normelor de SSM la locul de muncă.• Organizarea conferintei regionale "Promovarea sănătăţii şi siguranţei în muncă pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Regiunea Nord-Est”.
 11. 11. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” Grupul ţintă al proiectului:• 1320 elevi de la cele trei instituţii de învăţământ partenere în proiect;• 198 cadre didactice, reprezentante a 99 de instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi;• 150 cadre didactice din regiunea Nord-Est, participante la conferinţa regională organizată la finalul perioadei de implementare a proiectului.
 12. 12. Investeşte în Oameni! „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” Proiectul răspunde nevoilor grupului ţintă prin:• elaborarea a 4 modele de CDL şi a materialelor de învăţare necesare implementării adecvate a acestora;• promovarea la nivel judeţean în rândul liceelor şi a SAM a curriculumului, a materialelor de învăţare şi a experienţei celor trei unităţi de învăţământ în cadrul cărora aceste materiale vor fi aplicate;• promovarea la nivel regional a necesităţii implementării curriculumului elaborat în cadrul proiectului.
 13. 13. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în Oameni!
 14. 14. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în Oameni! Proiect ID 41286 „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor”
 15. 15. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Beneficiar: Oficiul Patronal Judeţean Iaşi Parteneri: Bildungswerk der Unternehmerverbande Sachsen - Anhalt Initiativkreis Arbeitsbeschaffung und Bildung Staβfurt Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi S.C. AEP-Automatizări S.R.L.Iaşi S.C. Impex Romcatel S.A.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 16. 16. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” •Proiect finanţat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Contract număr: POSDRU/22/2.1/S/ 41286 •Durata de implementare: 24 luni •Valoarea totală a proiectului: 2.270.824 lei.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 17. 17. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Obiectivul general al proiectului : Dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor profesionale ale unui număr de 100 de elevi din cadrul învăţământului pre- universitar cu profil tehnic, prin participarea la stagii de practică organizate de partenerii naţionali şi transnaţionali, în vederea inserţiei – integrării pe piaţa muncii.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 18. 18. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Obiective specifice: Elaborarea unui program de parteneriat transnaţional între întreprinderi şi şcoala parteneră în proiect, în scopul pregătirii profesionale integrate. Calificarea a 5 specialişti din întreprinderi de construcţii pentru a dobândi competenţe de tutori de practică ai elevilor în vederea îndrumării şi motivării acestora pe perioada efectuării stagiilor de practică. Elaborarea de materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor e practică Participarea a 100 de elevi de la colegiul tehnic partener în proiect, la stagii de practică desfăşurate în proporţie de 60% la întreprinderi partenere din România şi 40% la întreprinderi parteneri transnaţionali. Informarea şi conştientizarea elevilor din cadrul colegiului tehnic partener, cu privire la oportunităţile existente pentru efectuarea de stagii de pregătire practică.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 19. 19. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Contextul implementării proiectului: Proiectul este relevant faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale prin obiectivul său de promovare a inserţiei profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii; Proiectul este in acord cu Liniile Directoare Integrate pentru creştere economică si ocupare 2005-2008 si 2008-2010, prin atenţia acordată politicii de ocupare a forţei de muncă tinere si prin creşterea investiţiei în educaţie şi formare profesională a tinerilor; Proiectul contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor POSDRU axa2/2-1 prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă la elevii din învăţământul pre-universitar cu profil tehnic prin intermediul stagiilor de practică.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 20. 20. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Necesitatea implementării proiectului: În ultimele două decenii, cerinţele privind calificarea profesională şi ocuparea forţei de muncă din România s-au schimbat, ca urmare a unor schimbări tehnice şi structurale mai accelerate care au loc în majoritatea domeniilor; Absolvenţii colegiului tehnic partener, conform unor aprecieri ale constructorilor, nu sunt pregătiţi la nivelul necesar ca după terminarea şcolii să poată fi implicaţi direct în realizarea unei munci calificate în domeniul construcţiilor datorită unei pregătiri practice insuficiente; În cele mai multe cazuri această problemă se datorează lipsei unei dotări corespunzătoare dar şi unui concept coerent şi eficient de colaborare între şcoală şi întreprinderile din domeniu.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 21. 21. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Principalele activităţi: Efectuarea de către elevii implicaţi în proiect – 100 – a 60% din orele prevăzute pentru stagii de practică în cadrul întreprinderilor partenere din România, si a 40% în cadrul întreprinderilor partenere transnaţionale Crearea de materiale suport pentru monitorizarea desfăşurării practicii de către elevi – fişe de observaţii, caiete de practică. Formarea a 5 angajaţi de la agenţii economici parteneri de practică pentru a îndeplini atribuţiile de tutore pentru pregătirea practică a elevilor.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 22. 22. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Principalele activităţi: Monitorizarea şi evaluării de stagii de practică în cadrul agenţilor economici parteneri transnaţionali; Organizarea unui workshop cu participare internaţională în vederea unui schimb de experienţă şi diseminarea de bune practici între specialiştii străini implicaţi în proiect şi cei din România; Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare a elevilor din cadrul colegiului tehnic partener cu privire la oportunităţile existente pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 23. 23. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Grupul ţintă al proiectului: • 100 elevi implicaţi în proiect aflaţi în perioada de formare şi evaluare iniţială; • 5 persoane de la agenţii economici din România – formaţi ca tutori de practică; • 5 persoane de la partenerii transnaţională - formaţi ca tutori de practică; • 2 cadre didactice şi 2 angajaţi de la agenţii economici pentru facilitarea stagiilor de practică; • 2 cadre didactice implicate în realizarea materialelor de informare şi publicitate.R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 24. 24. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Proiectul răspunde nevoilor grupului ţintă prin: • Efectuarea stagiilor de practică a elevilor implicaţi în proiect – 100 de elevi care efectuează 60% din orele prevăzute pentru stagii de practică în cadrul întreprinderilor partenere din România, si 40% în cadrul întreprinderilor partenere transnaţionale • 100 de seturi de materiale suport achiziţionate – cărţi, CD-uri, reviste de specialitate; • 5 specialişti din întreprinderi formaţi ca tutori de practică ai elevilor;R OCOLNEGDIUILPTETHONI
 25. 25. Investeşte în Oameni! „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor” Proiectul răspunde nevoilor grupului ţintă prin: Realizarea materialelor suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică – caiete de practică, fişe de observaţie, fişe de evaluare, model ghid metodic pentru tutorii de practică Realizarea unui site web creat şi actualizat în scopul informării asupra desfăşurării proiectului Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică ale elevilor Realizarea unui workshop cu participanţi elevi si profesoriR OCOLNEGDIUILPTETHONI
 26. 26. Investeşte în Oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEAN „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor”
 27. 27. FORMARE ŞI EVALUARE PROFESIONALĂ PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES Perioadă implementare: 1 iunie 2011 – 31 mai 2013Investeşte în Oameni!
 28. 28. • Beneficiar: – Colegiul Tehnic Gh. Asachi • Partener: – Asociația Consensual • Valoarea proiectului: – 1.986.189.18 lei • Perioada de implementare: – 1 iunie 2011 – 31 mai 2013.Investeşte în Oameni!
 29. 29. Necesitatea implementării proiectului• Proiectul vine în întâmpinarea unor nevoi reale resimţite la nivelul populaţiei ţintă• Persoanele tinere şi în special cele care nu deţin o calificare profesională întâmpină cele mai serioase dificultăţi în ce priveşte inserţia profesională pe piaţa muncii• Prin activităţile de formare profesională, respectiv evaluare şi certificare a competenţelor, desfăşurate în cadrul proiectului, se urmăreşte oferirea unei şanse acelor categorii de persoane angajate, dar expuse riscului şomajului de durată datorita lipsei unei calificări în domenii de interes pentru piaţa munciiInvesteşte în Oameni!
 30. 30. Obiectivul general al proiectului• Facilitarea accesului angajaţilor la programe de formare continuă şi la programe de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, în vederea obţinerii unui nivel de calificare adecvat exigenţelor pieţei muncii.Investeşte în Oameni!
 31. 31. Obiective specifice• OS 1: Promovarea prin intermediul unei campanii de informare, a necesităţii şi beneficiilor formării profesionale continue şi a evaluării competenţelor profesionale• OS 2: Acordarea de calificări profesionale în cadrul unui program de FPC pentru un numar de 390 de angajaţi necalificaţi sau care îşi propun obţinerea nivelului II de calificareInvesteşte în Oameni!
 32. 32. Obiective specifice• OS 3: Autorizarea instituţiei solicitante pentru şase noi calificări din domeniile construcţii şi mecanică auto şi furnizarea de calificări profesionale în cadrul proiectului pentru nivelul I şi II de calificare.• OS 4: Autorizarea instituţiei solicitante ca centru de evaluare şi certificare pentru 7 calificări în domeniul construcţiilor şi furnizarea de calificări profesionale în cadrul proiectuluiInvesteşte în Oameni!
 33. 33. Cui ne adresăm?• Grupul ţintă al proiectului este constituit din 490 persoane angajate în întreprinderi din domeniul constructiilor, industriei auto sau serviciilor din judeţul IaşiInvesteşte în Oameni!
 34. 34. Principalele activităţi• Activitati de management al proiectului• Activităţi de informare şi publicitate• Achiziţii• Selectarea grupului ţintă şi informarea acestuia cu privire la oportunităţile de formare în cadrul proiectului.Investeşte în Oameni!
 35. 35. Principalele activităţi• Furnizare de formare profesională pentru angajaţi ai întreprinderilor din judeţul unde îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă pentru calificările: – instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (nivel II) – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (nivel II) – montator pereţi şi plafoane din gips carton (nivel II) – fierar betonist - montator prefabricate (nivel II) – zidar pietrar tencuitor (nivel II) – dulgher tâmplar parchetar (nivel II) – mecanic auto (nivel II) – lucrator în comerţ (nivel I) – florar decorator (nivel I) – brutar patiser preparator produse fainoase (nivel II)Investeşte în Oameni!
 36. 36. Principalele activităţi• Pregătirea în vederea autorizării şi obţinerea autorizaţiei pentru calificările: – tinichigiu-vopsitor auto (nivel II) – electrician electronist auto (nivel II) – pavator (nivel I) – asfaltator (nivel I) – constructor drumuri şi poduri (nivel II) – zugrav (nivel II).Investeşte în Oameni!
 37. 37. Principalele activităţi• Furnizare de formare profesională pentru angajaţi ai întreprinderilor din judeţul unde îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă pentru calificările: – tinichigiu-vopsitor auto (nivel II) – electrician electronist auto (nivel II) – pavator (nivel I) – asfaltator (nivel I) – constructor drumuri şi poduri (nivel II) – zugrav (nivel II).Investeşte în Oameni!
 38. 38. Principalele activităţi• Pregătirea în vederea autorizării şi obţinerea autorizaţiei unui centru de evaluare şi certificare pentru calificările: – fierar betonist - montator prefabricate (nivel II) – zidar pietrar tencuitor (nivel II) – dulgher tâmplar parchetar (nivel II) – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (nivel II) – pavator (nivel I) – asfaltator (nivel I) – zugrav (nivel II)Investeşte în Oameni!
 39. 39. Principalele activităţi• Organizarea activităţilor de evaluare şi certificare pentru angajaţi ai întreprinderilor din judeţul unde îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă, pentru calificările: – fierar betonist - montator prefabricate – zidar pietrar tencuitor – dulgher tâmplar parchetar – confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice – pavator – asfaltator – zugravInvesteşte în Oameni!
 40. 40. Rezultate atinse în cadrul proiectului • Pregătirea în vederea autorizării şi obţinerea autorizaţiei de formare pentru calificările: – tinichigiu-vopsitor auto: 1 autorizaţie – electrician electronist auto: 1 autorizaţie – pavator: 1 autorizaţie – asfaltator: 1 autorizaţie – constructor drumuri şi poduri: 1 autorizaţie – zugrav: 1 autorizaţieInvesteşte în Oameni!
 41. 41. Rezultate atinse în cadrul proiectului• Furnizare de formare profesională şi evaluare a competenţelor pentru calificările: – mecanic auto: 20 persoane – instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze: 20 persoane – confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice: 20 persoane – montator pereţi şi plafoane din gips carton: 20 persoane – fierar betonist – montator prefabricate: 30 persoane – zidar pietrar tencuitor: 30 persoane – dulgher tâmplar parchetar: 40 persoane – lucrator în comerţ: 20 persoane – florar decorator: 20 persoaneInvesteşte în Oameni!
 42. 42. Rezultate atinse în cadrul proiectului• Furnizare de formare profesională şi evaluare a competenţelor pentru calificările: – brutar patiser preparator produse făinoase: 20 persoane – tinichigiu-vopsitor auto 20 persoane – electrician electronist auto: 15 persoane – pavator: 20 persoane – asfaltator: 20 persoane – constructor drumuri şi poduri: 40 persoane – zugrav: 35 persoaneInvesteşte în Oameni!
 43. 43. Rezultate atinse în cadrul proiectului • Pregătirea în vederea autorizării şi obţinerea autorizaţiei unui centru de evaluare şi certificare pentru calificările: – fierar betonist - montator prefabricate:1 autorizaţie – zidar pietrar tencuitor:1 autorizaţie – dulgher tâmplar parchetar:1 autorizaţie – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice:1 autorizaţie – pavator:1 autorizaţie – asfaltator:1 autorizaţie – zugrav vopsitor ipsosar tapetar :1 autorizaţieInvesteşte în Oameni!
 44. 44. Rezultate atinse în cadrul proiectului• Activităţi de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pentru calificările: – fierar betonist - montator prefabricate: 15 persoane – zidar pietrar tencuitor: 15 persoane – dulgher tâmplar parchetar: 15 persoane – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice: 15 persoane – pavator: 15 persoane – asfaltator: 10 persoane – zugrav: 15 persoaneInvesteşte în Oameni!
 45. 45. Finalitatea proiectului• Creşterea numărului de persoane care beneficiază de formare profesională sau evaluare a competenţelor profesionale• Creşterea nivelului de informare a angajaţilor şi a participanţilor la programele de formare, cu privire la oportunităţile de inserţie pe piaţa munciiInvesteşte în Oameni!
 46. 46. Finalitatea proiectului• Creşterea numărului de programe autorizate de formare profesională pentru calificări căutate pe piaţa muncii• Elaborarea materialelor de învăţare pentru programele de formare profesională nou autorizate• Elaborarea materialelor de evaluare a competenţelor profesionale pentru programele de evaluare autorizateInvesteşte în Oameni!
 47. 47. Site-ul proiectului:www.proiect-asachi.ro• Detalii despre perioadele de desfăşurare a acestor cursuri• Informaţii privind înscrierea în vederea participării la cursuriInvesteşte în Oameni!

×