Proiect Campanie Co2nnect

962
-1

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
962
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiect Campanie Co2nnect

  1. 1. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEłULUI IALOMIłA GRUP ŞCOLAR CCF FETEŞTI Str. CĂLĂRAŞI Nr. 496, TELEFON / FAX 0243/362905 E-mail : gs_cf_fetesti@yahoo.com Campania "CO2nnect: CO2 în drum spre școală" Titlul campaniei din şcoala noastră: ,,Comoditatea şi snobismul progresului contemporan” Scopul general al campaniei CO2nnect. Această campanie este organizată de partenerii și membrii proiectului Învățare pe toată durata vieții, Comenius, "SUPPORT: parteneriat și participare pentru un viitor sustenabil’’. Scopul proiectului SUPPORT este promovarea și îmbunătățirea cunoștințelor despre educația pentru dezvoltareadurabilă (EDD) SUPPORT cuprinde o rețea de 41 parteneri și membri, reprezentând expertiză internațională în domeniul educației pentru dezvoltarea durabilă. Idea pentru proiectul SUPPORT, inițiala fost dezvoltată de rețeaua Environment and school initiatives network (ENSI), organizație internațională care promovează cercetarea educațională și dezvoltarea politicilor în educația pentru mediu și educația pentru dezvoltarea durabilă din 1986. HERO este partener la „SUPPORT” Parteneriat şi Participare pentru un Viitor Durabil 2007-2010 Promovarea şi îmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei pentru dezvoltarea durabilă prin comunicarea între şcoli, institute de cercetare şi comunitate printr-o reŃea pe web. SUPPORT îşi propune creşterea numărului celor care participă la studiul ştiinŃelor, contribuind la o mai mare atractivitate ale acestora, prin promovarea iniŃiativei, a spiritului inovativ, a calităŃilor anterprenoriale prin susŃinerea atmosferei inovative şi responsabilităŃii în şcoală. Panelul Internațional pentru Schimbări Climatice al Organizației Națiunilor Unite (IPCC) stabilește în rapoartele sale, că planeta Pământ se încălzește, datorită activităților umane.
  2. 2. Scopul pe termen lung al campaniei este îmbunătățirea teoriei și practicii educației pentru dezvoltarea durabilă. Moto şcoala : ,,ÎngheaŃă aisbergul poluării prin redescoperirea mobilităŃii bipede” . Websitul CO2nnect, http://www.co2nnect.org soluția tehnică și funcțiile bazei de date au fost dezvoltate de Norwegian Directorate of Education and the Centre of Schools' Science Education, University of Bergen, Norvegia ca parte a platformului educațional sustain.no Profesor coordonator Lovin Maria Profesori participanŃi: Şerban Aurora, Lăcătuş Alisa , Cercel Nicoleta, NiŃă Mihaela, Boncu Cristina Melania, Gogotă Adina, Stroe Mirela , Apostol Paula ,łepeluş Ana. Colaborare de parteneriat: AgenŃia de protecŃia mediului IalomiŃa Grup Şcolar de Industrie Alimentarş Fetesti http://www.herocluj.ro/lista.aspx?t=Proiectele-CO2nnect Idei pentru climă : Crearea creşterii economice bazată pe energiile regenerabile. Crearea de politici şi fonduri comunitare în scopul de a stimula dezvoltarea / de creşterea industriei de energie regenerabilă. Stabilirea obiectivelor măsurabile şi un cadru stabil pentru dezvoltarea pe termen lung a energiilor regenerabile din industrie - acordarea de credite preferenŃiale pentru energia regenerabilă din industrie - acordarea de credite preferenŃiale pentru populaŃie, precum şi organizaŃiile pentru instalarea de tehnologii de energie regenerabilă (cum ar fi panouri solare , de exemplu), precum şi pentru punerea în aplicare a acestei energii ,măsuri de îmbunătăŃire a eficienŃei – subvenŃionarea preŃului de putere generate din surse regenerabile. http://co2nnect.org/results/?vis=climate_ideas&land=642 Beneficiile ideii: - a crea o creştere economică durabilă - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de a ajuta la lupta împotriva încălzirii globale - conduce la crearea locurilor de muncă - ajută la reducerea dependenŃei de petrol " ActivităŃi: http://ecoteam.eublog.ro 1- Transmiterea noilor informaŃii despre proiect şi idei de climă prin intermediul internetului cu elevii din alte şcoli-profesor Lovin Maria, łepeluş Ana, Lăcătuş Alisa http://co2nnect.org/results/?vis=&land=642 2-Monitorizarea transportului Fluvial pe braŃul Borcea în perioada 23-27 martie 2009- clasa a IX A SAM–profesor Şerban Aurora
  3. 3. 3- LecŃie demonstrativă ,,Sursele naturale şi atropice de CO2 din natură”-prezentare de portofolii plus vizionare documentar-clasa IX C Liceu –profesor Gogotă Adina 4- Excursie pe bicicletă-temă-Promovarea transportului nepoluant - clasa IX C Liceu – profesor Gogotă Adina 5-Plimbarea cu rolele-tema- Promovarea transportului nepoluant - clasa X B Liceu – profesor Lovin Maria 6-,,Nu becurilor electrice incandescente”-acŃiune de măsurare a consumului de energie electrică a unui bec electric cu incandescenŃă şi unul cu halogen.Avantaje şi dezavantaje în folosirea acestor becuri- clasa XI B Liceu –profesor Apostol Paula 7-Întrecere pe biciclete, Săptămâna mersului pe bicicletă -03-07mai 2009 –clasele: IX A, XI A , XIB, XC- profesori-Lăcătuş Alisa, Cercel Nicoleta, NiŃă Mihaela 8- Determinarea emisiilor de CO2 de acasă la şcoală (Borduşani-Feteşti), transportul se face cu autobuzul –profesor Boncu Cristina Melania 9-Maşina o necesitate sau o problemă a zilelor noastre - profesor Lovin Maria, łepeluş Ana ,Lăcătuş Alisa http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a346220 ActivităŃi în colaborare cu GSIA Feteşti: Excursie cu bicicleta până la Podurile dunărene Practic şi sănătos- Plimbare cu rolele –CompetiŃie sportivă cu rolele între şcoli Mersul pe jos de acasă la şcoală împreună Profesor Lovin Maria şi Profesor Caciuloiu Florentina http://co2nnect.org/results/?vis=photo_gallery&land=642 http://www.co2nnect.org 1. ,,Întrecere de biciclete”, Grup Şcolar ConstrucŃii Căi Ferate a participat prin mai multe acŃiuni în cadrul programului european de educaŃie şi cultură : “ CO2nnect - CO2 on the way to school”, program , care educă tinerii pentru păstratea unei atmosfere cât mai curate lipsită de bioxid de carbon.. Una dintre aceste acŃiuni a fost încurajarea elevilor de a folosi timp de o săptămână bicicletele ca mijloc de transport în locul mijloacelor de transport în comun pentru a veni la şcoală. Au fost mulŃi adepŃi din clasele IX A, IX B, X A, X B, XI A, XI B. Unul dintre neajunsuri a fost acela că, şcoala nu are o parcare pentru biciclete. La şfârşitul acŃiunii s- au Ńinut două concursuri “ Bicicleta întreŃinută cel mai bine” şi “ Întrecere de biciclete”.
  4. 4. Primul concurs “ Bicicleta întreŃinută cel mai bine” a fost câştigat de GHEORGHE ALEXANDRU XI B , a cărei bicicletă s-a evidenŃiat şi printr-un design deosebit. Celălalt concurs, “Întrecere de biciclete”, a fost câştigat de ŞERBAN ALEXANDRU IX A lucru care a dovedit că are antrenament , deci foloseşte des bicicleta. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a348313 De această acŃiune s-au ocupat şi i-au încurajat pe elevi , doamnele profesoare : Lovin Maria, Lăcătuş Alisa, Cercel Nicoleta. 2. Determinare emisiilor CO2 de acasă la şcoală În perioada 01.04.2009- 15.04.2009, Împreună cu clasa mea m-am deplasat pe ruta Borduşani-Feteşti la diferite intervale orare cu scopul de a estima emisiile de Co2 produse de către autovehiculele ce s-au deplasat pe aceasta ruta. Pentru calcularea emisiilor de CO2 trebuie să stabilim următoarele trei detalii: 1. Ce carburant foloseşte maşina : benzină sau motorină? 2. Care este consumul mixt (mediu între urban şi extraurban) al maşinii ? Benzină :consumul în litri/100 km x 23.8 = emisii CO2 în gram/km Diesel : consumul în litri/ 100km x 26.5 = emisii CO2 în gram/km 3. DistanŃa dintre localităŃile Borduşani - Feteşti este de 15 km http://co2nnect.org/result/?vis=&d-id=11912 În perioada analizată am constatat că valorile de trafic sunt ridicate în zilele de luni şi vineri fapt ce arată o creştere a concentraŃiilor emisiilor de CO2 iar zilele cu un coeficient redus al valorilor de trafic este în zilele de sâmbătă şi duminică rezultând o concentraŃie mai mică a emisiilor de CO2. http://co2nnect.org/result/ profesor Boncu Cristina Melania 3. Co2 în drum spre şcoală LecŃia s-a desfăşurat pe data de 4 martie 2009. Au participat elevii clasei a IX a C. S-a desfăşurat în laboratorul de informatică şi am folosit ca materiale didactice calculatorul, videoproiectorul, hărŃi şi atlase, cărŃi de specialitate,etc. S-au prezentat principalele surse de CO2 din natură precum şi cele artificiale.S-a urmărit un documentar (Vulcanii) despre cantitatea mare de CO2 emanată de vulcani în natură. S-a discutat cu elevii pe tema modificărilor climatice produse de cantitatea mare de CO2 din natură. S-au identificat componentele mediului care suferă cel mai mult în urma poluării cu CO2 (atmosfera, pedosfera, biosfera). În final elevii au prezentat câteva modalităŃi prin care se poate reduce poluarea artificială cu CO2. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a346216 Realizat de profesor Gogotă Adina
  5. 5. 4. ActivităŃi CO2 în drum spre şcoală ,,Mersul pe jos de acasă la şcoală împreună” În data de 30 aprilie 2009 s-a desfăşurat la Grupul Şcolar CCF Feteşti, jud.IalomiŃa o acŃiune prilejuită de înscrierea la concursul internaŃional ,,CO2 în drum spre şcoala" la care au participat elevi din şcoala noastră şi din Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, precum şi doamna de la AgenŃia de protecŃia Mediului IalomiŃa. Am prelucrat un material prin care le-am prezentat: -avantajele practicării unui sport , a mersului pe jos sau cu bicicleta , a drumeŃiilor la sfârşit de săptămână. -pentru cei care vor să circule cu bicicleta am prezentat regulile de circulaŃie în general şi pentru biciclişti în special. -am hotărât să dăm un caracter permanent (întâlniri periodice) pentru a atrage cât mai mulŃi participanŃi. Partea a doua a acŃiunii a constat în prezentarea de materiale poluante de către doamna de la AgenŃia de protecŃie a Mediului şi la sfârşit au avut loc discuŃii şi comentarii. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a346216 http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a348215 Au participat la această acŃiune elevii ambelor şcoli şi profesorii Lovin Maria, łepeluş Ana,Căciuloiu Florentina 5. ,,Maşina o necesitate sau o problemă a zilelor noastre” Ştim cu toŃii că una dintre principalele surse de poluare este reprezentată de emisiile toxice ale maşinilor. Acum, chiar dacă ne dorim să ne schimbăm maşina veche sau poluantă cu una care se încadrează în tendinŃele ecologice, posibilitatea de a dispune de finanŃele necesare este destul de limitată pentru mulŃi dintre noi. Prin urmare, în timp ce cei norocoşi şi conştienŃi îşi cumpără maşini eco, noi ceilalŃi putem contribui altfel: reducând consumul de combustibil. Revista Consumer Report a elaborat o scurta listă care conŃine câteva sfaturi despre cum să economiseşti bani şi combustibil, dedicată celor care vor să facă ceva în sensul reducerilor emisiilor de gaze. Ca şi în natură, această schemă implică un cerc, nevicios de această dată: dacă vei utiliza mai puŃin gaz, vor fi mai puŃine emisii de carbon, iar în acest caz, ceea ce e bun pentru mediu se arată a fi bun şi pentru portofelul tău. Din urma discuŃiilor avute pe aceasta tema în cadrul cercului de ecologie s-au ajuns la următoarele concluzii :
  6. 6. 1.Condu cu viteză moderată. Nici prea repede, nici prea încet. Asta înseamnă că va trebui să circuli pe autostradă cu 80 de km/h, timp în care vei fi “pomenit” de şoferii grăbiŃi. Nu-Ńi face probleme, aceştia îşi vor plăti graba la pompă ! 2. Condu-Ńi automobilul cu grijă. Nu accelara brusc şi nu frâna brusc. Aceste manevre se traduc în consum rapid de combustibil. Cel mai bine este să accelerezi gradual şi să frânezi încet. 3. łine-Ńi motorul cald. Dacă poposeşti undeva pentru scurt timp sau aştepti pe cineva în maşină este recomandat să nu opreşti motorul. Motoarele reci poluează mai mult pentru că ard mai mult. Contrar opiniei generale, în felul acesta vei reuşi să economiseşti. 4. Nu cumpăra combustibil premium. În cazul în care instrucŃiunile maşinii prevăd acest lucru, se chemă că nu prea ai de ales. Altfel, treci de această barieră psihologică şi alimentează cu combustibil normal, care este şi mai ieftin decât cel premium. Studiile comparative între cele două tipuri au arătat că diferenŃele sunt imperceptibile. 5. Evită greutăŃile şi bagajele inutile. Dacă este iarnă, poŃi să scoŃi din portbagaj barca de pescuit, iar dacă a venit vara, uită de echipamentul de schi pe care l-ai depozitat în maşină. Pentru fiecare greutate în plus, motorul tău “mănâncă” cu până la 50% mai mult combustibil, după cum relevă unele studii. 6. Nu uita să îŃi umfli cauciucurile. Când te afli în benzinărie, treci şi pe la pompa de aer. Această activitate nu îŃi va lua mai mult de cinci minute, în schimb te va ajuta să economiseşti, deoarece maşina ta va merge mai bine, deci va consuma mai puŃin. profesor Lovin Maria, Lăcătuş Alisa
  7. 7. 6. ,,Nu becurilor electrice incandescente" AcŃiune de măsurare a consumului de energie electrică a unui bec cu incandescenŃă şi unul cu halogen. Avantaje şi dezavantaje în folosirea acestor becuri AcŃiunea s-a desfăsurat în cadrul laboratorului de fizică, folosindu-se materialele didactice din dotare. Clasa a XI-a B a fost împărŃită în şase grupe, trei având la dispoziŃie montaje de măsurare a consumului de energie electrică a unui bec cu incandescenŃă timp de 30 minute, iar trei grupe au avut câte un montaj ce permitea măsurarea consumului de energie electrică a unui bec cu halogen tot în timp de 30 minute. După efectuarea măsurătorilor fiecare grupă a prezentat rezultatele obŃinute, calculându-se totodată şi costul acestui consum, enuntându-se următoarele concluzii: Becurile cu incandescenŃă au avut un consum de energie electrică net superior celor cu halogeni Costul consumului de energie electrică în cazul becurilor cu incandescenŃă este mai mare decât în cazul becurilor cu halogen. S-a constatat de asemenea creşterea temperaturii mediului ambiant în cazul becurilor cu incandescenŃă faŃă de cele cu halogen unde temperatura mediului ambiant nu a suferit modificări ale temperaturii. În urma acestui experiment elevii au ajuns la concluzia că este mai eficient să folosească becuri cu halogen decât cele clasice, deşi costul primelor este mai mare, dar în final folosirea acestora este mult mai ieftină, mai ales că acestea au un timp de viaŃă mult mai lung. Prof. coordonator, APOSTOL PAULA 7. Monitorizarea transportului Fluvial pe braŃul Borcea în perioada 23-27 martie 2009 - clasa a IX A SAM–profesor Şerban Aurora Elevii claselor a IX-a SAM au monitorizat , de-a lungul a trei zile, traficul fluvial pe braŃul Borcea în dreptul localităŃilor Borduşani şi Făcăeni. Astfel, elevii au văzut şase barje : una în ziua de 30 aprilie 2009 care era în aval, în 01 mai 2009 au
  8. 8. trecut patru barje (două în aval şi două în amonte) iar în ziua de 02 mai 2009 au trecut în dreptul localităŃilor menŃionate o barjă şi două nave de pasageri. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a347828/slideshow Tot în aceste trei zile cei nouă elevi s-au deplasat numai cu mijloace de transport nepoluante ( căruŃă, bicicletă). AlŃi şapte elevi de la aceleaşi clase nu au folosit mijloacele de transport în comun de acasă până la şcoală, ei deplasându-se cu bicicletele sau pe jos timp de 5 zile. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a347827/slideshow Concluzia: orice mijloc de transport fluvial poluează atmosfera, deci şi mediul nostru înconjurător. http://ro.fotoalbum.eu/mimlov/a347826 -clasa a IX A SAM–profesor Şerban Aurora Idei pentru comunitate Crearea unei creşteri economice bazate pe energiile regenerabile. Crearea de politici şi fonduri comunitare în scopul de a stimula dezvoltarea / creşterea industriei de energie regenerabilă . Stabilirea unor obiective măsurabile şi un cadru stabil pentru dezvoltarea pe termen lung a energiilor regenerabile din industrie : - acordarea de credite preferenŃiale pentru energie regenerabilă din industrie - acordarea de credite preferenŃiale pentru populaŃie, precum şi organizaŃiilor pentru instalarea de tehnologii de energie regenerabilă (cum ar fi panouri solare , de exemplu), precum şi pentru punerea în aplicare a energiei regenerabile/ măsuri de îmbunătăŃire a eficienŃei acesteia - subvenŃiona preŃul de putere generate din surse regenerabile. Acest lucru ar putea fi finanŃate prin introducerea unui impozit pe non-regenerabile de energie. Să creeze un sistem în care puterea eco-energie ar fi mai ieftină decât tradiŃionalele de energie, creşterea cererii de astfel de eco-energie. - să încurajeze şi mai puternic, la noi, energiile regenerabile. Beneficiile ideei: - a crea o creştere economică durabilă - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de a ajuta la lupta împotriva încălzirii globale - conduce la crearea locurilor de muncă - ajută la reducerea dependenŃei de petrol . http://www.co2nnect.org/download/Co2nnect_poster_A3_Romanian_web.pdf

×