In imagini tutunul
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

In imagini tutunul

on

 • 1,509 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,509
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,498
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

2 Embeds 11

http://www.slideshare.net 7
http://ecoteam.eublog.ro 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  In imagini tutunul In imagini tutunul Presentation Transcript

  • Tutunul -tot un drog
  • Grup Şcolar C.C.F. Feteşti Realizator : Martin Fănica , clasa a XI-a A Profesor coordonator : Lovin Maria
  • Fumatul proste ş te!
   • A fost eviden ţ iat faptul c ă , un rol important î n sc ă dearea IQ î l are ş i num ă rul de ţ igarete fumate pe zi, astfel, cei care fumau cu mult peste un pachet pe zi aveau cele mai proaste rezultate, nivelul lor de inteligen ţă nedep ăş ind niciodat ă 90 de puncte, î n condi ţ iile î n care IQ-ul unui om cu inteligen ţ a medie se î nscrie î ntre 84-116 puncte.
  • Toxicitatea tutunului ş i a fumului de ţ igar ă
   • Cercet ă rile intensive ş i progresele înregistrate în toxicologie ş i carcinogeneza din ultimii ani au permis izolarea compu ş ilor cu cea mai crescut ă activitate toxic ă . Dintre to ţ i ace ş tia, monoxidul de carbon ş i nicotina sunt agen ţ ii toxici majori ai fumului de ţ igar ă . Dar exist ă mul ţ i al ţ ii: oxizi de azot, cianuri, amoniac precum ş i aldehide volatile.
  • F um ă tor î nr ă it, dac ă fumezi ajungi ca EL !
  • M ă las de fumat!
   • To ţ i medicii ş i cercet ă torii din domeniul s ă n ă t ăţ ii erau de acord cu efectele nefaste pe care fumatul le are asupra pl ă m â nilor ş i inimii. Un aspect asupra c ă ruia nu to ţ i erau î ns ă de acord era cel legat de ac ţ iunea acestui viciu asupra creierului uman ş i implicit asupra intelectului. Un studiu efectuat recent cu privire la efectule fumatului asupra inteligen ţ ei umane a clarificat aceast ă disput ă , dovedind clar faptul c ă fumatul duce la sc ă derea inteligen ţ ei, afect â nd anumite zone din creierul uman.
  • Creierul tinerilor este afectat de fumat
   • Adolescen ţ ii care fumeaz ă au un motiv î n plus de î ngrijorare î n ceea ce prive ş te s ă n ă tatea lor. Conform unui studiu condus de Leslie Jacobsen ş i publicat î n "New Scientist", fumatul la v â rsta adolescen ţ ei poate conduce la dezvoltarea anormal ă a creierului. Ş i copiii ai c ă ror mame au fumat î n timpul sarcinii pot avea probleme de auz sau de concentrare asupra informa ţ iei receptate prin auz. 
  • Creierul tinerilor este afectat de fumat
   • "Schimb ă rile ce au loc î n creier î n adolescen ţă î l fac pe acesta mai vulnerabil dac ă este expus la nicotin ă ", spune Leslie Jacobsen." Nicotina se leag ă de receptorii care r ă spund de dezvoltarea neurala ş i poate rezulta o form ă anormal ă de func ţ ionare, posibil ireversibil ă ". Î n aceste cazuri, persoanele aud mai greu ce li se spune ş i proceseaz ă informa ţ ia cu viteza mai mic ă .
  • Renun ţ area la fumat
   • Renun ţ area la fumat este o schimbare major ă î n via ţ a ta , pentru c ă practic va trebui s ă îţ i redefine ş ti toate reac ţ iile, toate modurile de combatere a plictiselii, enerv ă rii ş i angoasei, toate interac ţ iunile sociale ş i toate micile tabieturi de p â n ă acum. Ziua ta, î ncep â nd cu secunda î n care deschizi ochii diminea ţ a ş i cu cea î n care adormi seara, trebuie analizat ă , reg â ndit ă , redefinit ă ş i reorganizat ă .
   •   Renun ţ area la fumat este un proces laborios, care cere multe eforturi ş i schimbarea  benevola  ş i fundamental ă a stilului de via ţă .