In imagini tutunul

1,314 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In imagini tutunul

 1. 1. Tutunul -tot un drog
 2. 2. Grup Şcolar C.C.F. Feteşti Realizator : Martin Fănica , clasa a XI-a A Profesor coordonator : Lovin Maria
 3. 3. Fumatul proste ş te! <ul><li>A fost eviden ţ iat faptul c ă , un rol important î n sc ă dearea IQ î l are ş i num ă rul de ţ igarete fumate pe zi, astfel, cei care fumau cu mult peste un pachet pe zi aveau cele mai proaste rezultate, nivelul lor de inteligen ţă nedep ăş ind niciodat ă 90 de puncte, î n condi ţ iile î n care IQ-ul unui om cu inteligen ţ a medie se î nscrie î ntre 84-116 puncte. </li></ul>
 4. 4. Toxicitatea tutunului ş i a fumului de ţ igar ă <ul><li>Cercet ă rile intensive ş i progresele înregistrate în toxicologie ş i carcinogeneza din ultimii ani au permis izolarea compu ş ilor cu cea mai crescut ă activitate toxic ă . Dintre to ţ i ace ş tia, monoxidul de carbon ş i nicotina sunt agen ţ ii toxici majori ai fumului de ţ igar ă . Dar exist ă mul ţ i al ţ ii: oxizi de azot, cianuri, amoniac precum ş i aldehide volatile. </li></ul>
 5. 5. F um ă tor î nr ă it, dac ă fumezi ajungi ca EL !
 6. 6. M ă las de fumat! <ul><li>To ţ i medicii ş i cercet ă torii din domeniul s ă n ă t ăţ ii erau de acord cu efectele nefaste pe care fumatul le are asupra pl ă m â nilor ş i inimii. Un aspect asupra c ă ruia nu to ţ i erau î ns ă de acord era cel legat de ac ţ iunea acestui viciu asupra creierului uman ş i implicit asupra intelectului. Un studiu efectuat recent cu privire la efectule fumatului asupra inteligen ţ ei umane a clarificat aceast ă disput ă , dovedind clar faptul c ă fumatul duce la sc ă derea inteligen ţ ei, afect â nd anumite zone din creierul uman. </li></ul>
 7. 7. Creierul tinerilor este afectat de fumat <ul><li>Adolescen ţ ii care fumeaz ă au un motiv î n plus de î ngrijorare î n ceea ce prive ş te s ă n ă tatea lor. Conform unui studiu condus de Leslie Jacobsen ş i publicat î n &quot;New Scientist&quot;, fumatul la v â rsta adolescen ţ ei poate conduce la dezvoltarea anormal ă a creierului. Ş i copiii ai c ă ror mame au fumat î n timpul sarcinii pot avea probleme de auz sau de concentrare asupra informa ţ iei receptate prin auz.  </li></ul>
 8. 8. Creierul tinerilor este afectat de fumat <ul><li>&quot;Schimb ă rile ce au loc î n creier î n adolescen ţă î l fac pe acesta mai vulnerabil dac ă este expus la nicotin ă &quot;, spune Leslie Jacobsen.&quot; Nicotina se leag ă de receptorii care r ă spund de dezvoltarea neurala ş i poate rezulta o form ă anormal ă de func ţ ionare, posibil ireversibil ă &quot;. Î n aceste cazuri, persoanele aud mai greu ce li se spune ş i proceseaz ă informa ţ ia cu viteza mai mic ă . </li></ul>
 9. 9. Renun ţ area la fumat <ul><li>Renun ţ area la fumat este o schimbare major ă î n via ţ a ta , pentru c ă practic va trebui s ă îţ i redefine ş ti toate reac ţ iile, toate modurile de combatere a plictiselii, enerv ă rii ş i angoasei, toate interac ţ iunile sociale ş i toate micile tabieturi de p â n ă acum. Ziua ta, î ncep â nd cu secunda î n care deschizi ochii diminea ţ a ş i cu cea î n care adormi seara, trebuie analizat ă , reg â ndit ă , redefinit ă ş i reorganizat ă . </li></ul><ul><li>  Renun ţ area la fumat este un proces laborios, care cere multe eforturi ş i schimbarea  benevola  ş i fundamental ă a stilului de via ţă .  </li></ul>

×