Ag konf scriptleri_mseml

211 views
87 views

Published on

Bursa Mimar Sinan EML Bilişim Teknolojileri Açık Kaynak İşletim Sistemi Sunuları

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ag konf scriptleri_mseml

  1. 1. Ağ KonfigürasyonAğ KonfigürasyonDosyaları ve ScriptleriDosyaları ve ScriptleriLinux işletim sistemi de diğer tümLinux işletim sistemi de diğer tümgelişmiş işletim sistemleri gibi ağgelişmiş işletim sistemleri gibi ağüzerindenüzerindenhaberleşmeyi desteklemektedir. Linuxhaberleşmeyi desteklemektedir. Linuxişletim sisteminde tüm ayarlar metinişletim sisteminde tüm ayarlar metindosyalarındadosyalarındasaklanmaktadır. Bu sayede yapılmasısaklanmaktadır. Bu sayede yapılmasıgereken ayarlar belirli dosyalarıngereken ayarlar belirli dosyalarındüzenlenmesi iledüzenlenmesi ilekolayca yapılmaktadır.kolayca yapılmaktadır.
  2. 2.  Linuxta ağ ayarları ile ilgili dosyalar veLinuxta ağ ayarları ile ilgili dosyalar vedizinler aşağıdaki gibidir:dizinler aşağıdaki gibidir: etc sysconfig networketc sysconfig network dosyasıdosyası etc sysconfig network-scriptsetc sysconfig network-scripts dizinidizini etc hostsetc hosts etc resolv.confetc resolv.conf
  3. 3. /etc/sysconfig/network Dosyası:/etc/sysconfig/network Dosyası: Bu dosya genel ağ ayarları içinBu dosya genel ağ ayarları içinkullanılan dosyadır. Bu dosya içindekullanılan dosyadır. Bu dosya içindesistemin ağsistemin ağ desteği olup olmadığı , gateway tanımı,desteği olup olmadığı , gateway tanımı,makine ismi gibi bilgiler bulunur. Bumakine ismi gibi bilgiler bulunur. Budosyadadosyada çoğunlukla kullanılan terimlerçoğunlukla kullanılan terimleraşağıdaki gibidiraşağıdaki gibidir
  4. 4. etc/sysconfig/network Dosyası:etc/sysconfig/network Dosyası: Bu dosya genel ağ ayarları içinBu dosya genel ağ ayarları içinkullanılan dosyadır. Bu dosya içindekullanılan dosyadır. Bu dosya içindesistemin ağsistemin ağ desteği olup olmadığı , gateway tanımı,desteği olup olmadığı , gateway tanımı,makine ismi gibi bilgiler bulunur. Bumakine ismi gibi bilgiler bulunur. Budosyadadosyada çoğunlukla kullanılan terimlerçoğunlukla kullanılan terimleraşağıdaki gibidiraşağıdaki gibidir
  5. 5.  NETWORKING : Sistemin ağ desteği olupNETWORKING : Sistemin ağ desteği olupolmadığını belirtir. Bu parametreolmadığını belirtir. Bu parametre "yes" olarak tanımlanmamış ise sistemde ağ"yes" olarak tanımlanmamış ise sistemde ağayarları yapılmaz.ayarları yapılmaz. HOSTNAME : Sistemin ismini belirtir.HOSTNAME : Sistemin ismini belirtir. GATEWAY : Sistemin gatewayini belirtirGATEWAY : Sistemin gatewayini belirtir GATEWAYDEV : Sistemin gatewaye ulaşmakGATEWAYDEV : Sistemin gatewaye ulaşmakiçin hangi ağ arayüzünüiçin hangi ağ arayüzünü kullanacağını belirtir.kullanacağını belirtir. FORWARD_IPV4 : Sistemin gelen paketleriFORWARD_IPV4 : Sistemin gelen paketleribir arayüzünden diğer arayüzünebir arayüzünden diğer arayüzüne yönlendirme iznini belirtir.yönlendirme iznini belirtir. NISDOMAIN : Sistemin dahil olduğu NISNISDOMAIN : Sistemin dahil olduğu NISbölge ismini belirtir.bölge ismini belirtir.
  6. 6. etc/sysconfig/network-scriptsetc/sysconfig/network-scriptsDiziniDizini Bu dizin sistemde bulunan ağ arayüzleri içinBu dizin sistemde bulunan ağ arayüzleri içingerekli tanımların bulunduğu dizindir.gerekli tanımların bulunduğu dizindir. Her arayüz için bir adet konfigürasyonHer arayüz için bir adet konfigürasyondosyası bulunmaktadır. Konfigürasyondosyası bulunmaktadır. Konfigürasyondosyalarınındosyalarının dışında arayüzlerin aktif ve pasif haledışında arayüzlerin aktif ve pasif halegetirilmeleri için gerekli program parçalarınıgetirilmeleri için gerekli program parçalarınıda içerenda içeren dosyalar da bu dizin içinde bulunmaktadırdosyalar da bu dizin içinde bulunmaktadır..
  7. 7.  DEVICE : Arayüzün sahip olduğu aygıt ismini belirtir.DEVICE : Arayüzün sahip olduğu aygıt ismini belirtir. ONBOOT : Sistem açılırken arayüzün aktif hale getirilipONBOOT : Sistem açılırken arayüzün aktif hale getirilip getirilmeyeceğini belirtir. Sistem açılırken arayüzün aktifgetirilmeyeceğini belirtir. Sistem açılırken arayüzün aktifhale geçirilmesi içinhale geçirilmesi için bu parametrenin değeri "yes" olmalıdır.bu parametrenin değeri "yes" olmalıdır. BOOTPROTO : Arayüzün ağ ayarlarının yapılması içinBOOTPROTO : Arayüzün ağ ayarlarının yapılması içinkullanılankullanılan protokolü belirtir.Eğer ağ ayarları statik olarakprotokolü belirtir.Eğer ağ ayarları statik olarakyapılandırılmış ise "static" , ağyapılandırılmış ise "static" , ağ ayarları bir DHCP sunucusu üzerinden alınacak iseayarları bir DHCP sunucusu üzerinden alınacak ise"dhcp" , ağ ayarları bir"dhcp" , ağ ayarları bir bootp sunucusu üzerinden alınacak ise "bootp" değerinibootp sunucusu üzerinden alınacak ise "bootp" değeriniiçermelidir.içermelidir. IPADDR : Arayüzün sahip olduğu IP adresini belirtir.IPADDR : Arayüzün sahip olduğu IP adresini belirtir. NETMASK : Arayüzün sahip olduğu alt ağ maskesiniNETMASK : Arayüzün sahip olduğu alt ağ maskesinibelirtir.belirtir. BROADCAST : Arayüzün broadcast adresini belirtirBROADCAST : Arayüzün broadcast adresini belirtir

×