• Like
PR u izbornoj kampanji
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

PR u izbornoj kampanji

 • 2,955 views
Published

Prezentacija sa politicke akademije Progress instituta i FES-a u Strumici, 30.5.2010

Prezentacija sa politicke akademije Progress instituta i FES-a u Strumici, 30.5.2010

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
166
Comments
1
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina

Transcript

 • 1. PR u izbornoj kampanji Strumica , 30.maj 2010 . godine Centar modernih veština - Beograd
 • 2. “ Politika je posao, a ne dokolica!” Centar modernih veština - Beograd
 • 3. Šta je kampanja? Centar modernih veština - Beograd
 • 4. Šta je kampanja?
  • Pojmovno, kampanja je nešto što se razlikuje od uobičajenog ili kontinuiranog rada
  • Ona je vezana za realizaciju posebnih zadataka u ograničenom vremenu ili prostoru
  • Mi određujemo šta ćemo smatrati kampanjom i kakva će ona biti, jer nema dve identične kampanje
  • Prve kampanje su proistekle iz sezonskih radova (berbe, žetve, tretmana useva, itd.) kada je treblo postojećim ili pojačanim resursima rešiti važne probleme u relativno kratkom vremenu – što je zahtevalo posebne dogovore i koncentraciju snaga ...
  Centar modernih veština - Beograd
 • 5.
  • Svaka izborna kampanja ima dva vrlo jednostavna principa:
  • identifikujte vaše birače za vreme kampanje i
  • izvedite ih na dan izbora da glasaju
  Šta je IZBORNA kampanja? Centar modernih veština - Beograd
 • 6. Šta su odnos i s a javnošću ?
  • Prodavanje magle ili ulaganje u uspeh?
  • N eophodnost ili trend?
  • Rad za opšte dobro ili privatne interese?
  • Informacija ili manipulacija?
  Centar modernih veština - Beograd
 • 7. Defini šimo pojmove
  • “ kada mladić upozna devojku i kaže joj kako je on sjajan momak – to je reklama . Kada joj kaže da je divna, mila i da je uvažava – to je propaganda . Kada se devojka sama zainteresuje za njega zato što je čula da je on fin dečko – to je PR . Ali, ako mladić najzad osvoji devojku pošto je sve učinio s merom, a pored toga kontrolisao šta ona i okolina o njemu i njihovoj vezi govore – to je onda uspešno sproveden marketing (intergirsani) .”
  • B. Bisenšut
  Centar modernih veština - Beograd
 • 8. Odakle početi? Centar modernih veština - Beograd
 • 9. Kada bi mi preostao samo jedan dolar, potrošio bih ga na PR!
  • Bill Gates
 • 10. ŠTA JE PR
  • “ A ktivnosti odnosa s javnoscu predstavljaju smišljeno, planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i održava međusobno razumevanje između organizacije i njenog okruženja” ( Britanski institut za PR )
  Centar modernih veština - Beograd
 • 11. JOŠ JEDNOSTAVNIJE
  • PR je uspostavljanje dobrih odnosa sa (socijalnim) okruženjem
  • Reč je o prastaroj potrebi, želji i aktivnosti, ali o novijoj teoriji i primenjenoj disciplini
  • Filozofija PR ukazuje da ćemo postavljene ciljeve lakše ostvariti uz podršku i razumevanje javnosti, nego kada je ona indiferentna ili suprotstavljena
  Centar modernih veština - Beograd
 • 12. SUŠTINA
  • PR komunikacija mora biti:
  • Planska
  • Ciljna po funkciji
  • Usmerena na ciljne grupe
  • Dvosmerna
  • Da uspostavlja razumevanje i saradnju
  • Da služi obostranoj dobiti
  • Da je profesionalno standardizovana
  Centar modernih veština - Beograd
 • 13. LSPR: Da drugi misle dobro... U oglašavanju proizvod kaže: Ja sam najbolji! Cilj PR-a je da drugi to o vama govore...
 • 14. Kako mi vidimo sebe, a kako nas drugi vide Sokratova pouka: “Način da postigneš dobar ugled jeste da pokušaš da budeš onakav kakvim se želiš prikazati” Centar modernih veština - Beograd
 • 15. Problem samopercepcije stranke, lidera, frontmena, infrastrukture, stručnosti, podrške u javnosti... Centar modernih veština - Beograd
 • 16. KOMUNIKACIJA proces prevođenja identiteta u imidž i reputaciju IDENTITET REPUTACIJA IMIDŽ SUBJEKTIVNA, DINAMIČNA KATEGORIJA impresija, utisak o organizaciji koju ima javnost i koja nastaje na osnovu percepcije korporativnog identiteta VREDNOSNI SUD renome, ugled, opšte uverenje o organizaciji OBJEKTIVNA, STATIČNA KATEGORIJA utvrđene osobenosti organizacije i vizuelna i materijalna sredstva (spoljni znak) kojim se ona projektuje i komunicira sa javnostima
 • 17. Istraživanja
  • Tip :kvalitativna ili kvantitativna istraživanja
  • Predmet : nivo informisanosti, stavovi, mnenje, reakcije, ponašanje, participacija, pozicioniranost, apstinencija...
  • Metode : Upitnici, intervjui, telefonski razgovor, fokus grupe, internet grupe, neformalno istraživanje, analiza medija...
  • Uzorci : Ciljne i kontrolne grupe
  • Obrada, interpretacija i zaključivanje...
  Centar modernih veština - Beograd
 • 18. Kako dalje?
  • Ključno pitanje: KOJ I SU NA ŠI CILJEVI
  • Pobeda može biti izborni cilj, ali on nije jedini... i sve je ređi...
  Centar modernih veština - Beograd
 • 19. Kako do ći do cilja?
  • Kako ostvarujemo te ciljeve?
  • U kojem okruženju ih ostvarujemo?
  • Koju strategiju primenjujemo?
  • Kako nam u tome može pomoći PR?
  Centar modernih veština - Beograd
 • 20. IZBORNI CILJ
  • Pobeda može biti izborni cilj
  • Sama pobeda nije jedini legitimni izborni cilj
  • Izborni ciljevi su i :
   • Broj glasova ( ukupno, po strukturi, regionu i sl. )
   • Broj mandata
   • Participacija u vlasti ( samostalno ili u koaliciji )
   • N А NEKIM IZBORIMA ТО MOŽE BITI :
   • DIFERENCIJACIJA NAŠE STRANKE
  Centar modernih veština - Beograd
 • 21. Ciljne javnosti
  • Segmentacija javnosti (građana) na one koji:
  • Prihvataju/podržavaju našu ideju
  • Odbijaju/ne podržavaju našu ideju
  • Nemaju definisan stav
      • - ravnodušni
      • - neodlučni
      • - nezainteresovani
  Centar modernih veština - Beograd
 • 22.
  • Postoji stara izreka:
  • KO POGODI CILJ PROMAŠIO JE SVE OSTALO!
  • Segmentacija je istovremeno i metod i cilj za postizanje većih efekata, čime se razlike uvažavaju ili podstiču
  • Ne možemo se svima obratiti na isti način...
  • Treba uvažavati demografske karakteristike
  • Čuvajte se mikrotargetinga (Marko Rakar)
  • Time se bave brojna istraživanja – čijim rezultatima raspolažu i naši suparnici!
  SEGMENTACIJA “TRŽIŠTA” Centar modernih veština - Beograd
 • 23. Komunikacija Centar modernih veština - Beograd
 • 24. Komunikacija Centar modernih veština - Beograd
 • 25. Teška odluka zbog više poruka Centar modernih veština - Beograd
 • 26. Šta nas izdvaja?
  • Bitni elementi koje za koje se gotovo svaka stranka u regionu zalaže :
  • EU integracije
  • Mir i saradnja u regionu
  • Tržišna privreda i preduzetništvo
  • Privlačenje stranih investicija
  • Povećanje zaposlenosti i standa r d građana
  • Kako se razlikovati?
  Centar modernih veština - Beograd
 • 27. Gde smo među drugima Centar modernih veština - Beograd
 • 28. Razmotrimo još....
  • ... ostale činioce i aspekte političke komunikacije, kao što su :
  • Scenografija javnih nastupa
  • Naši znaci, zastava, logo, boje, muzika
  • Mesto i vreme obraćanja
  • Kontekst ( povod obraćanja i drugi akteri )
  • ...
  Centar modernih veština - Beograd
 • 29. Kanali komunikacije
  • R azvijanje odnosa s novinarima i medijima
  • K onferencije za novinare
  • I nterv ju i
  • Saopštenja za javnost
  • Kratke izjave
  • Web sajt
  • Dru š tvene mreže
  • E mail
  • Pisma
  • Telefon
  • Značajni datumi
  • O krugli stolovi, dodele nagrada...
  • Događaji
  • P romotivni i informativni štampani materijali
  • A udio i video produkcija (filmovi, CD...)
  • “ lajavac”
  • Direktna komunikacija
  Centar modernih veština – - Beograd
 • 30.
  • -----Original Message----- From: Barack Obama <info@barackobama.com> To: Joseph Sent: Wed, 6 Feb 2008 4:30 am Subject: Minnesota
  • Joseph -- Results will be coming in until late tonight, but we did just learn one piece of great news. Thanks to you, we're projected to win Minnesota. I'll be in touch again later tonight when we have results from more states…………Barack
  Centar modernih veština - Beograd
 • 31. Kako je pobedio Obama? Stalno je slao zahv alnost aktivistima i nastavljaj ao da širi pokret Login Click here to get started » http://my.barackobama.com/page/contact/splash/callvfc Z ahvaljujem! Telefonirali ste od obale do obale i gradili na š pokret svakim novim pozivom. Sada, možete zahvaliti našim simpatizerima za njihovo učešće u kampanji i pozvati ih da uzmu učešće u “ Vote for Change ” i počnu da registruju sve nove birače . Centar modernih veština - Beograd
 • 32. Šta je internet PR?
  • Internet PR ima za cilj kreiranje uspe š ne slike ( image ) o organizaciji putem komunikacije na razli č itim servisima Interneta.
 • 33. Neki od alata - web
  • Ako imamo otvorene naloge to ne znači ništa....
  • Ubrzavanje komunikacije (u realnom vremenu)
  • Komunikacija mora biti integrisana
  • Dijalog je ključ, a da li smo spremni za dijalog?
  Centar modernih veština - Beograd
 • 34. Politička kampanja na webu
  • Vreme, vreme, vreme
  • Komunikacija (autentičnost, transparentnost, empatija)
  • Kreativnost
  • Povezanost
  • Uključenost
  • Kruno Vidić slajd
 • 35. 7 reči koje se ne spominju
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Flickr
  • MySpace
  • LinkedIn
  • Ning
  Matt Dickman http://technomarketer.typepad.com/
 • 36. Todd Herman
 • 37. Centar modernih veština - Beograd
 • 38. Neki od alata - Događaj
  • Događaj je kratkoročni ili dugoročni projekat,
  • pojedinačan ili u nizu,
  • zasnovan na jasno definisanim ciljevima i ciljnim javnostima,
  • a organizovan sa namerom da privuče pažnju i pridobije naklonost za određenu uslugu ili ideju.
 • 39. DOGAĐAJ
  • Jedno od najefiksanijih sredstava u komunikaciji sa ciljnim javnostima
  • Da publici priuštimo doživljaj svim čulima i tako kreiramo kompletan utisak
  • Nešto NOVO
  VIDIMO ČUJEMO OSEĆAMO UŽIVAMO DOŽIVIMO SVIM ČULIMA Centar modernih veština - Beograd
 • 40. Napravimo događaj!
  • Konvencionalna okupljanja u kampanji
  • Originalne i kreativne ideje
  • Veza između događaja i ideje (programskog cilja)
  Centar modernih veština - Beograd
 • 41. Kakvu publiku želimo Centar modernih veština - Beograd
 • 42. Takav događaj i pravimo Centar modernih veština - Beograd
 • 43. Neki od mogućih događaja
  • Kafa u kom šiluku
  • Bazar zdravlja
  • Dečija trka
  • Žurka
  • Izlet penzionera
  • Ulični basket
  • “ Dilema” akcija
  Centar modernih veština - Beograd
 • 44. USPEH - REZONANTNI EFEKAT
  • 1. 2. 3. 4. 5.
  • Događaj
  • Oni koji su doživeli
  • Rodbina, ukućani, prijatelji, komšije, saradnici na poslu
  • Mediji
  • Široka javnost
  WORD-OF-MOUTH Centar modernih veština - Beograd
 • 45. Politička kampanja
  • definiraj poruku – CILJ
  • odaberi kanale kojima ćeš je slati – STRATEGIJA
  • kreni u realizaciju – TAKTIKA
  • Joseph Napolitan
  • The Election Game and How to Win It , 1972.