Džef Grin  Pluton
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,901
On Slideshare
3,901
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
39
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ALl?hR c;RuQ[.SeD1QJR .31!IRlnmLNe Jt5TROLOO�
 • 2. DžefGrinPLUTONT RAN SFORMIŠUĆEPUTOVANJE DUŠE Prvi deo Prevod s engleskog: Milana Đurašinov
 • 3. Naslov originala: Jeff Green: PLUTO - THE EVOLUTlONARY JOURNEY OF THE SOUL Copyright za Srbiju i Crnu Goru: 200 I. lP »ESOTHERJA« Copyright: 1985. by Jeff Green BeogradSva prava prevoda i objavljivanja za Srbiju i Crnu Goru zaddava izdavač Izdavač: lP ESOTHERIA, Beograd Maršala Birjuzova t3a Tel: 01113285-949; 631-820 Web: www.esotheria.com e-mail: esother@eunet.yu Glavni urednik: Vladimir Madić Art direktor i direktor produkcije: Bojana Gnjatović Lektura i koreklura: Saša Novaković Kompjuterski slog: Nenad Đuričić Dizajn korica: Ivana Flegar Štampa: »Akademska štampa« Beograd Treće izdanje Beograd, 2005. Tiraž 1000 ISBN 86-7348-163-5
 • 4. Posvećeno Paramahansi Joganandi čiji su ljubav, pažnja, mi­losrđe i saveti illspirisali ovu knjigu... i svima onima koji su meuporno podsticali da završim ovu knjigu. Bog vas sve blagoslovio. Posebna posveta gospodillu Noelu Tajlu, čiji SI posebna pažnjai neiscrpni napori omogućili da ova knjiga bude objavliena.
 • 5. ZAHVALNICE Želim da s e -zahvalim mojoj prijateljici, ljubavnici i ženi Lori z a istrajnu veruII moj rad, posebno II trenucima mog tihog očajanja i uzaludnosti. Želim da joj sezahvalim za duboko lično žrtvovanje koje mi je omogućilo da se bavim mojim ra­dom. Želim da se zahvalim Lin Vejand, za finansijsku i duhovnu pomoć koja jeomogućila da ovo delo bude uobličena na ovaj način, Lusil Bcjkcr i Ti Bel, za neu­moran rad na izdavanju i štampanju ovog dela, Bret Bauman i Karuni Baum zanjihove napore II istraživanju arhivske građe, i Lin Vcjand, Lori Barnet-Grin,Džuni Novak, Lauri Džerkinl, i Margareti Nalbandijan, za vredne komentarenakon čitanja rukopisa. Lora je isto tako posvetila veliki deo vremena, radećikaligrafiju za poglavlja u ovoj knjizi. Moju najdublju zahvalnost upućujem SendiLaForest za njeno konačno izdanje ove knjige. Isto tako, želim da se zahvalim Ajlin Nojman što me je učila kako da pišemjezgrovitim stilom, i štO mi je pomogla u tome da tl k�izi izložene ideje pred­stavim na različitim konferencijama i javnim skupovima. Zeliffi da se zahvalim po­kojnom Robertu Janskom što mi je pomogao da verujem u sebe, Džoan MekEversza njeno ohrabrivanje, inspiraciju i blage kritike kojim me je bodrila da pišem,Margaret i Noubar Nalbandijan za njihovu istrajnu podršku tokom svih ovih go­dina mog bavljenja astrologijom, i Saulis Pemp i Terezi Mejbi iz Kastor i PoluksSitija u Sijetlu za njihove predane napore u stvaranju originalne fotografske ilus­tracije koja je korice ove knjige učinila divnim. Moje posebne zahvalnice Doni Kaningem,Džoan MekEvers, Irin Saliven-Sil,iDajani Stoun što su posvetile vreme tome da pregledajU rukopis, Alenu Oukenu,za njegovu inspirativnu Uvodnu Reč, i Noelu TajIli, za njegov divni Predgovor.Isto tako, posebne zahvalnice upućujem Teri Bask iz Levelina za njeno izvanred­no izdanje i Kerol Maki, što je sve svoje vreme posvetila da bi ova knjiga bilazavršena. I najzad, ali bez najmanjeg izuzetka, svima vama sa kojima sam se svih ovihgodina slučajno susretao na različitim seminarima, predavanjima i kongresima,koji su me inspirisali da nastavim rad. Bog vas sve blagoslovio.
 • 6. "Dete se rađa u taj dan i taj čas kada se nebeski zraci na­laze u matematičkoj harmoniji sa njegovom individualnomkarmom. Njegov horoskop je portret koji predstavlja izazov,buduće rezultate. Ali, natainu kartu može ispravno da protu­otkrivajući njegovu nepromenljivu prošlost i njene verovatnemači samo čovek mudar i intuitivan: takvih je tek nekoliko." Swami Sri Yukteswar
 • 7. SADRŽAJPredgovor Noela Tajla. . . . . . • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • . . . • • . • • • • • • • . . . . 13Uvodna reč Alana Okena. . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 17Uvod. ... ... .. .... . .. . ......... . . . . . . . ... . . . . . . ...... 23Prvo poglavlje: Pluton: Transformišuće putovanje duše . . . . . . . . . . 33 PJutonova kuća, Znak j Tačka Pojariteta ... . . .. . .... . .. . ..... 3S Pluton j Mesečevi čvorovi .. . .. . . . . 43 Pluton u aspektima sa Mesečevim čvorovima. . . . . . . . . . • . ... . .. 49 Pluton u konjukciji sa Severnim Mesečevim čvorom . . . . . . . • • • . . . . . . 53 Pluton u kvadratu sa Mesečevim čvorovima . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 54 Planete u aspektu sa Mesečevim čvorovima . . . . . . . . . . , • • • . .. . . 57 Pluton u aspektima sa drugim planetarna . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • . . . . . 57 Pluton i Četiri Prirodne Faze Razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tri Reakcije na Evolutivni Impuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Četiri Nalina na koje Pluton utiče na Evoluciju u našem životu . . . . . . . 61 Retrogradni Pluton. . . .. . ... . . . . ...................... 64 Pluton - Naknadne Misli. . . ... . . . . . .. . . . . . ............ 66Drugo poglavlje: Pluton u kućama . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 75 Pluton u Prvoj kući ili u Ovnu. . . . . . . • . . . . . . 77 Pluton u Drugoj kući ifj u Biku . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . 9I Pluton u Trećoj kući ili u Blizancima . . . . . . . • • • • • • • • • • • • o o • • o o . 106 Pluton u Četvrtoj kući ili u Raku. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . ... 119 Pluton u Petoj kući ili u Lavu. . . . . . . . . . • • • • • • • . . . .. . .. .. 136 Pluton u Šestoj kući ili uDevici . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 151 Pluton u Sedmoj kući ili uVagi 168 Pluton DeVetoj kući ili u Screicu . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . Pluton u Osmoj kući ili u Škorpiji . . . . . • • • • . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . 183 u . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Plucen uDes.etoj kući ili u Jarcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Pluton u Jedanaestoj kući ili uVodoliji . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Pluton uDvanaestoj kući ili u Ribama . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Primeri Natal"ih Karti : . . . . . . . . . . . . • � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Adriana Hirt . ...... ................. . 283 Adolf Hitler ....... . . . • • . . . . . . . . . 291
 • 8. Treće poglavlje: Pluton u aspektima sa drugim planetama . . . . . . . 298 Rastući aspekti. . . ... . . .. . .. ... . ... . .. . . . . . . ....... 303 Opadajući aspekti . . .... ............... . ...... . .... , . ... 306 Pluton u aspektu sa Sunc�m . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . 311 Pluton u aspektu sa Mesecom . . . .. . . . . ,., .••••.•. . . •• . . . " " .. 314 Pluton u aspektu sa Merkurom . . .. . . . . . . , . • • • • • • . . . • . • . . , 319 .. Pluton u aspektu sa Venetom , ... , , , , , . , . , ,, . . . , , , , , , . . .. . , 323 Pluton u aspektu sa Marsom . , , . . , . , • . , . ,. , . . . , , • . . . • • • . . . . . , 327 Pluton u aspektu sa Jupiterom. , . , , . • . • . . . , ..••...•....... , , , , 336 Pluton u aspektu sa Saturnom . , . . . . • , • • • • • • • • . . . , .. , . , , , , , . 340 Pluton u aspektu sa Uranom ..... , . , • . . . . , , . , . , • • • • . . . . , , ... 344 Pluton u aspektu sa Neptunom , . . . . . . ,,, , .. , , , . , ... ... , ... , ... 347Četvrto poglavlje: Pluton: Tranziti. Progresije i Solarni Povraci . . , 351 Tranzit.i i Orbisi . . . . . . . , .... ,. . " ,.... , ...... ,, . . .. " . , .... ,351 Progresije . , , , . . . . . , . , • . . , ........ , , .... , , ... , . .. ,.... , , ... 357 Solarni Povrad , . , , . . ......... ,. ..••••••• . . .... . . .... 359 Tranzit Mesečevih Čvorova .. , . .... . . , .••.•••.•••••..•..... 359 . . . Pluton kroz Prvu kuću, ... . .•............•.•.•••••.•• . , .. 361 Pluton kroz Drugu kuću. .. . , .... , ...... . . . . . . . . . .. . , . , . . , 365 .. Pluton kroz Treću kuću, . . , ... , . , .... , . . .•.•. ••••••••..... , 367 . . Pluton kroz Četvrtu kuću ... , .••.•.••••..••••••.. , . , ... ...... 370 Pluton kroz Petu kuću. . . , . • • • . . , • • . ... . . 373 Pluton kroz Šestu kucu . . . . . . . • • • • • . • • • • • . • . . • • • . . • • • • • • . .. , . 376 Pluton kroz Sedmu kuću, , .•.... .•••••••....... , ... 379 Pluton kroz Devetu kuću . , . , . . . . . • • • • • Pluton kroz Osmu kuću . . . . . . . . . . . . • . . ,.... , .........•.•..... 383 . . ..... , , ... . . ........... ,..... . . 386 Pluton kroz Desetu kuću. , . . . . . • • • • . . . , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Pluton kroz Jedanaestu kuću . . . . . . . . . . . . . . • • . • • .... , . , .... .. 393 Pluton kroz Dvanaestu kuću .. . . . , .... , ....••••••••. •......... 396Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 I
 • 9. PREDGOVOR Noela Tajla "Gde je Bili?" - Pravo test-pitanje za jedno sasvim malo dete kojeupravo spoznaje scbe. Aji gde je zaista Bili? Da li je on onaj koji zauzimajedan posebno naznačen prostor i/ili posebno naznačen vremenski peri­od? rli se on jednostavno nalazi "upravo ovde"? Psihološka ispitivanja predstava O identitetu na početnom stadijumurazvitka navode na misao da će većina Bilija (i Džejn, naravno) odgovoritiDa ovo suštinsko pitanje pokazujući na svoje stomake, sredinu svog rela. Dok čitate ove pasuse, postavite sebi pitanje gde se nalazi središtevašeg bića? Izgovorite to glasno. Kako se osećare? To je jedan čudan tre­nutak koji lako mOže da se previdi. Toliko često tokom života mi odgovorimo frazom/mišlju: "Ko? Je lJA?" Recite to sebi upravo ovog trenutka, glasno i snažno. Drugj čudan osećaj. Jlj sre napravili gest koji bi trebalo da propra tiove reči, ili ste osetili potrebu da to učinite (možda ste pokrenuli prste ilišaku). Na koje mesto ste pokazalilili pokazujete? Gde je to ..JA"? Ono sepremešta više ka predeIlI srca, iznad Bil ijevog stomaka. Ta jednostavnalIsredsređcnost na centar tela unutar analOmije odraslog čoveka podstak­nuta je svešću o suštinsko m značaju srca i osnažena osećanjima, uvreže­nim u samom jeziku i umetnosti, koja uvek ukazuje na srce kao na neštood suštinskog značaja, itd. Prilično duboko ukorenjena i pametna pojava. Niko Ile pokazuje nasvoj lakat ili na svoju nogu! Ako biste se našli tl situaciji da ovo pitanje postavite svetskom bok­scrskom šampiol1u super-teške kategorijc, on bi vam mogao odgovoriti,zauzimajući gard i mašući svojom desnom pesnicom, "Upravo ovde, čo­veče". Onaj koji sc u potplInosti posvetio intelektualnom radu možda čakne bi jasno ni izgovorio odgovor) nego bi jednostavno pokazao na svojuglavu ili bi jednom trepnuo očima to!erišući vaše pitanje. 13
 • 10. Džef Grin I u jednom i drugom slučaju, nešto bi nedostajalo: ljudska dimenzija. l stoga je razumno postaviri piranje, ,.Šra je samo središte mog bića,ko sam ja?" Pitanja koja budu ubrzo usledila su, naravno: "Zašto posto­jim"j "Koliko dugo "Ko je odgovarat) za to?"j "Da li bi_ to trebalo da mipredstavlja zadovoljstvo i j i ne?" itd. Nijedno od njih nije nikakva naYost, naprotiv, sva Ova pitanja su več­na. Religija je bila Stvorena zato da bi dala odgovore na takva pitanja nakoja ljudi nisu mogli sami da odgovore, da bi povezala stvari u jednu je­dinstvenu celinu zbog značaja i sigurnosti. Pretpostavljamo da su sam po­jam duše i traganje za dušom rođeni unutar religijskih učenja (ne samo Čak ni najprefinjeniji etirnološki rečnici ne mogu da uđu II trag tač­hrišćanstva, da vas podserim).nom poreklu reči "duša". Ono je zagonetno, upravo tako kao što su i prveiskre života prekrivene velom tajne. Zvanična učenja o suštini izjedna­čavaju dušu sa suštinom bića, apsolutnom egzistencijalnom svešću o biću. Iako duša nije žlezda, mišić, složena spirala hormona i hromozoma,ili problematična izraslina, neki takozvani duhovni učitelji pokušavali suda joj podate specifično obličje. Interesantno je to da bi oni veroVatnoboravi u fizičkom telu. "Pa naravno, to je grudna žlezda!"spremno prihvatili Bitijevu ili vašu pantomimu kao validan dokaz da duša A potom nas je Alan Leo, taj nadareni, čudni, pa opet, astrolog vrhun­skih uvida, potekao iz Engleske s kraja veka, čiji je rad izvršio moćan uti­caj na same začetke astrologije II Americi, odveo u drugu dimenziju. Izre­kao je pravu stvar o duši u vezi sa Neptunom (ili možda bi trebalo dakažem, dao je izjavu o Neptunu koja je povukla za sobom blještavi uvid utelo." Gde ona odlazi? Zašto? Gde je ona boravila? Govorimo li mi ovdesuštinu duše). Rekao je: "Neptun dozvoljava duši da napusti svoje fizičkoo nekakvom "putovanju"? Ono što je Leo pod tim posebno podrazumevao jeste to da Neprunpodvlači razliku izmed II dodirljivih i nedodirljivih nivoa stvarnosti našesuština. U stvari, kada o svemu tome duboko promislite, osećate da je ovoegzistencije. Po Leovom mišljenju, duša je nedodirljiva. To je njena pravaLeovo povezivanje između Neptuna i duše bilo jednostavno objašnjenjenajveće zagonetke pomoću najnovijeg zaključka astrologije rog vremena. Na primer, deo opterećujućeg nasleđa koje je Saturn sa sobom doneoiz minulih doba 11 ova moderna vremena prihvaćen je kao krajnja granič­na linija svega onoga što su astrolozi mogli videti i proceniti. Sve "neu- 14
 • 11. Pluton - [ransformi�uće putovanje duše potrebljivo" pripadalo je Saturnu: svi oni nataloženi bolovi, skriveni stra­ hovi, i pretnje okruženja (prema rome sva učenja O različitim .. nivoima", oktavama, vladaocima, itd.). Otkriće Urana donela je oslobođenje, i pojedinac je zadobio izvesno poštovanje. Ali je isto tako) krivica za sve ono što je ostalo neupotreblji­ vo iz sistema simbola onih dana pala na individuaUzam koji je poremetio društvo. Potom je došao Neptun. Gde je Džef Grin? To je pitanje koje sam postavio sebi dok sam pos­ matrao pojavu ovog astrologa II svetu astrologije. Pročitao sam neke nje­gove članke i intervjue u nekoliko časopisa, pohađao sam njegova preda­vanja i raspitivao se o njemu. A potom sam sa njim prodiskutovao njegov novi rukopis. Džef Grin je ukazivao na Pluton, na Pluton svakoga od nas, na onaj.. središnji deou svih nas i govorio je da se upravo tu nalazi ono mesto sakojega bi astrolozi mogli započeti da rešavaju misteriju duše, da proniknuu sam smisao putovanja unutar evolutivne dimenzije. Dok sam proučavao Džcfov rukopis, osetio sam strahoviro olakšanje:preda I11Jlom se nije nalazio duhovnik koji se demonstrativno razbacivaomagijom. Umesto toga, preda mnom se ukazao jedan krajnje osetljiv, du­hovno razborit, i psihološki rafiniran ast.rolog koji je jedan neopipljivisvet ispitivao na jedan vrlo opipljiv način. I dok su pokušaji da se vodi diskusija o prošlosti duše, izgleda oduvekostavljali individualizam po strani (Leova borba izmedu Neptuna i· Ura­na), ro jest, nije postojao način da se prate diktati duše sve dok njih nepostavite iznad svetskih pravaca, Ožef je uveo osetJjivll podelu strukturesamih ,.želja" lInutar duše, unutar "nepromenljive svesti": jednim svojimdelom duša teži da se izdvoji iz svojih najstarijih korena (da krene putemindividualizacije); a jedan deo teži da se vrati svom Izvoru (da bude jedandeo nedeljive celine). Džd je potom ovaj uvid primenio na položaje Plutona u kućama ho­roskopa. Svaki položaj je duboko, duboko proučio iz mnogih aspekata,od kojih svaki na svoj način ukazuje na suštinu pojma duše: nEro to samla. " Dok sam pregledao ovaj rukopis, našao sam se pred pravim ispitom­imao sam jedan posebno dramatičan telefonski poziv II okviru astroloških
 • 12. Dtef Grinkonsultacija. "Džordž" me je pozvao telefonom iz drugog grada, i njego­va dilema bila je zaista izuzetno neobična. Džordž je ostavljao utisak izvanredno inteligentnog, lucidnog, izu­zetno osvešćeoog čoveka, razoružavajuće otvorenog uma. Deo njegovihbriga bio je u vezi sa tim što mu se putem objavljujućih vizija, snova i gla­sova koje je čuo, jasno prikazalo da je on u prerhodnom životu bio jedanod Isusovih apostola. To nimalo nije bilo smešno. Nije mu se omaknuo čak ni smešak to­kom kazivanja ovog predmeta, toliko je Džordž bio budno oprezan tokomdiskusije u pogledu ovog njegovog slučaja. Takva sugestivnost je zaistačesto sastavni deo jedne kompleksne slike o samome sebi, ali nije na jed­nom astrologu da o tome sudi. Nijedan od nas ne bi ništa postigao timeda sam mu pokazao svoju suutnju ili dao neozbiljan odgovor koji je do­bijao uvek kada bi se usudio da o tim svojim problemima priča. Identitet njegovog prošlog života zadavao mu je probleme u okvirudelatnosti sadašnjeg života zbog osećaja krivice i stida: Ilije mogao da nas­tavi da živi svo; život na onaj način na koji je živeo zato što je svako nje­govo ispoljavanje bilo ekstremno različito od ustanovljenih standarda uokvirima udruženja čiji je član bio u pretbodnom životu. Bilo je tu mnogo drugil] detalja, ali u ovom predgovoru nema mestaza izučavanje ovog slučaja. Zbog toga sto sam preuzeo odgovornost za toda pokušam da pomognem Džordžu II tome da pronađe izlaz iz ovogproblema, tragao sam za polaznom tačkom. Bilo mi je potrebno da saz­ Rukopis Džefa Grina bio je tada 10 santimetata od telefona. Ponovonam više o pravcu evolucije njegovog života.sam izučio izvesna poglavlja, i diskusija o položaju Plutona II Džordžo­vom horoskopu dovela me je do ideja za koje će se ispostaviti da će Džor­džu biti od velike pomoći. Džefovo delo razjasnilo je Džordžu njegovu istinsku suštinu. Ovodelo će to učiniti i za svakog od nas dok se budemo hvatali u koštac saPlutonovim ubrzanim putovanjem kroz svemir i njegovim značenjem unu­tar vremena. Noel J an Taji Čestitam ti, Džef; i hvala ti. Meklin, Virdžinija Septembar 1985 16
 • 13. UVODNAREČ Alana Okena Dok sam čitao i ponovo iščitavao stranice izvrsne, prve knjige DžefaGrina, "Pluton: Transformišućc putovanje duše", nisam mogao da odolimosećanju da bi sc jedan alternativni naslov mogao dodati ovom poučnomastcološkom delu. Taj naslov je: "Astrolože, vrati se Izvoru", Vrati se Izvo­ru da bi uputio na pravi razlog prakse naše drevne nauke i suštinu ovogneverovatno lepog umeća. Vrati se Izvoru da bi sc posvetio ulozi unutar­njeg vodiča ljudskih bića. Vrati se izvoru jednostavIlosti Života koja seskriva iza Plana evolucije Ljudskog roda. Astrologija predstavlja jedan aspekt metafizičke tradicije poznate kaoDrevna Mudrost. Kada se ispravno primenjuje II praksi, Oila vodi ast[olo­ga II direktnu svest o demonstraciji ,.Božanske Geometrije". Ona potomrazotkriva da u tome postoji logičan, proveren obrazac po kojem se razvi­ja ljudska svest. Putem njegovih veština) tehnika i J što je najvažnije, razvi­jene intuicije, astrolog postaje svestan da se iza pojavnog vela svetskognereda skriva izvestan poredak. Štaviše, da jc taj poredak procenjiv i pred­vidljiv. Posvetivši se ovim proučavanjima, astrolog potom stiče šansu dapostane predisponiran za to da razume da se tu radi O živoj svesti. Da jeuniverzum zaista ŽIV i da u ovom životu postoji Volja, svrha i inteligen­cija, i da su sve one izražene II okviru našeg solarnog sistema putem os­novnog kvaliteta - Ljubavi. Ta Ljubav je prava suština celokupnog bića ikonačni "evolurivni uzrok inkarnacije" . Sa značajnim izuzetkom najautoritativnijeg dela, Ezoterična Astrolo­i doprinosa Alana Lea, W. P. Rig, Me R. Ladlam, mnogo voljene Izabelgija tibetanskog učitelja, D. K. (putem njegovog prepisivača, Elis A. Bejli)Hiki, i nekolicine drugih, malobrojna su dela koja više razmatraju ezo­terične i spiritualne aspekte astrologije. Oejn Radjar je u najvećoj meridoprineo astrologiji, ne samo II ovom veku nego u celokupnaj do sada za­pisanoj istoriji naše nauke. On je zacrtao filozofski referentni okvir kakobi na svetlo izneo sam pojam arhetipa muškarca i žene iz Doba Vodolije. 17
 • 14. Ožef GrinDodajte come i otkrića u vezi sa opisom i razvojem nataine karte! Ali čaki ogromno Radjarovo delo (i izuzetno značajne knjige Marka EdmundaDžonsa) nije zadovoljilo potrebe i interesovanja metafizički orijentisanogastrologa, istraživača čija Ljubav prema Bogu i ljudskom rodu gori svetli­je i od najvećih ideja i najprefinjenih umova. Trenutni rad Džda Crina (kao i njegova učenja i predavanja) pogadasrž metafizičkog istraživača i spiritualno orijentisanog, humanistički nas­trojenog astrologa. Delo Džefa Crina predstavlja jedan deo većeg, svet­skog pokreta među astrolozima koji iznosi astrologiju van okvira ograni­čavajućeg, tajanstveno glamuroznog, ličnog istraživanja prošlosti. Pluton:Transformišuće Putovanje Duše, pomaže u tom kolektivnom naporu takošto se usredsređuje na Pluton, tog planetarnog predstavnika preobražaja,na način na koji je, uprkos tome što je ezoterijski u svojoj orijentaciji, po­red svega toga, ipak, dostupan svim ozbiljnim učenicima astrologije. Knjiga Džda Grina na jedinstven način povezuje metafizičke principei zakone, pomaže u opisivanju natalne karte, povlači razliku i stvara jasneuvide u mehanizme Plutona. Ova informacija je potom prezentovanačitaocu jezikom koji je istovremeno odraz lične Džefove metafizičke obu­čenosti, a koji je, uprkos tome, kolokvijalan. Njegov idiom, poput samogDžefa, lak je za razumevanje, prijateljski, pa opet duboko prožet atmos­ferom predavanja iz slušaonica Učenja Drevne Mudrosti. Džef je takođeodraslo "dete cveća", a potpuna predanost humanizmu 1960-tih godinaozbiljno se prelama kroz njegova učenja i tokom ovog dela. U pogleduovih stva!i i teškog zadatka onih čiji rad ima svrhu reorijenracije ličnogživota ka životu Duše (pa tako blagostanju čitavog Čovečanstva), ja samDžefov brat. Zadovoljstvo je pridružiti se njemu i tolikom broju drugebraće i sestara koji imaju ovaj zajednički ci Jj na Stazi Služenja putem astro­logije i metafizike. Kako čovečanstvo sve dalje i dalje zakoračuje u Doba Vodolije, potre­ba za tim da se integrišu lične Aspiracije kroz kolektivno usredsređivanjena Uticaj planeta, postajaće sve više vidljiva. Tako će se pojaviti nov po­redak u okviru izražavanja ljudi. Ukoliko dovoljno Ljubavi podrži taj pro­ces} ta vanredna mera neĆe biti. opelo na ruševinama današnjeg sveta. Paipak, destrukcija jeste neophodan deo uskrsnuća; smrt je neophodan pok­retač stalne reinkarnacije koja u sebi sadrži toliko mnogo od unutrašnjementalni obrasci koji se ne obnavljaju, fizički i nefizički otrovi i blokade,strukture naše pjanete i samog ljudskog života. Uobičajeni emocionalni i 18
 • 15. Pluton - transformišuče putovanje duše i svi drugi gresi odvajanja, koji predstavljaju značajan deo karme, mo­raće da budu odbačeLli kako bi mogli da nastupe procesi pročišćenja i po­novnog rodenja. Kada Pluton, planetarni predstavnik smrti (i ponovnog rođenja), bude prolazio kroz sopstveni znak Škorpiona, uočićemo inten­ziviranje ovog nagona za destrukcijom da bi se mogla ukazati perspek­dvanaest godina da završi i pokrije razdoblje od 1983. do 1995. godine.tivnija budućnost. Kao što mnogi od nas znaju, ovom prolasku trebaćeSaturn, Gospodar Kanne, takođe tranzitira kroz Skorpiju krajem 1985.,tako da Džef Grinova izvanredna studija O PlutOnu nije mogla pronaćibolji čas. Stojimo na razmeđi dvaju doba. Škorpija predstavlja "razmeđu" dvareferentna okvira ljudskog izražavanja: ličnog i kolektivnog. Upravo suznak Škorpiona i aktivnos[i osme kuće natalnog horoskopa put kojimsvako od nas prolazi kroz test transformacije. Upravo tu nastupa smrtindividue podstaknuta nagonom za oslobođenjem od ličnih želja (koje jepokrenuto prolaskom kroz znak Ovna i prvu kuću) i osnažena ili putemduhovnih tcz.nji ili materijalnog i duhovnog očajanja koje ima cili da seodrcknemo privrženosti egu. U stvari, upravo ovo je to mesto gde "ego"umire preti naiJazećim utiscima kolektivnog usredsredivanja na Dušu.Škorpija pravi sjedeći korak, dozvoljavajući da sada "drugačije shvaćena"Vaga u prethodnom ispiru naučila nas je značaju i procesu sjedinjenja.individua po prvi put doživi utapanje li vodama kolektivnog života. po­tom individua može da se ponovo pojavi sa potencijalom unutarnje sves­nosti O mističnom jedinstvu "sebe sarne-drugih-Svih". Ovaj proces ne kul­minira (niti poseduje onaj maksimalni potencijal da doprinese materijal­nom svetu), Sve dok individualizovano ]a ne bude prvo okupano II VatriUnivenaIne lstine (Strelac). Samo II tom jednom jedinom trenutku, takorazvijeno .la, može se manifesrovati kroz pokretačku snagu Jarca. Zbogtoga je vrlo važno istaći [O da su Škorpija i Osma kuća ništa drugo do samiprocesi transformacije koji vode ka višem stanju. Otkada PredstavnikTransformacije (Pluton) uistinu tranzitira kroz ovaj "vrh ljudske svesti" IIŠkorpiji, odigrava sc jedan proces II kojem čitavo Čovečanstvo prolazi testsmrti i ponovnog rodenja i ono Će sve snažnije bivati podvrgavano tomtestu do kraja ovog milenijuma. Veoma je zanimljivo zapaziti da krize ljudske egzistencije na materi­jalnom planu (koje uvek vode ka pitanjima od dubljeg moralnog značaja)spadaju II domen niže oktave Plutona i suvladara Škorpije, Marsa. Mars 19
 • 16. Džef Grinje tradicionalno poznat kao "bog rata". Vrlo je tužno to što moramo daprimetima da čovečanstvO ne želi više da uči i da se orijentiše ka metafi­zičkom. Ono bi u tom slučaju bilo sposobno da zaustavi ratove pre negošto bi do njih došlo, na taj način, što bi bilo II stanju da izazove preobražajna mnogo suptilnijim nivoima svesti pre njihovih zastrašujućih, stvarnihmanifestacija. U obličju plemenske, rasne, nacionalne pretnje, a sada, unašem nuklearnom dobu, u vidu uništenja planete, pojavljuju se kataliza­da je sve ono što je previše često predstavljalo izgovor za fat baz irano natori evolucije ili ."đavo-lucije" čovečanstva. Takođe je istorijska činjenicapotrebi i želji za teritorijalnim proširenjem i drugim ekonomskim okol­nostima. A gde se u okviru horoskopa nalaze ove okolnosti? One se na­laze upolacitetima Škorpije, Marsa/Plutona, i osme kuće: u Biku, Veneri,i drugoj kući! Tu se skriva jedan kosmički poredak, koji se može dokaza­ti astrološk.im obrascima. Haos u svetu proizvod je nedostatka svesti opostojanju jednog takvog poretka i nespremnosti čovečanstva da mu se saljubavlju pokori i unapredi taj poredak sve do Obećanog T la (zvanog..Zemlja"). Produžičemo mi sa tim da budemo takve budale, takva gladnadeca. Mi možemo i moramo promeniti ovo neobnavljajuće stanje bivstvo­vanja. Svesno sarađivanje sa energijama planete Pluron, ma koliko ro bilopreteče za naš ego, svakako predstavlja način da jedan ovakav uspon odsuštinskskog značaja postane vidljiv. Iznova i iznova, mi strmoglavljujemo naše narode u samoubilački ratkao jedini fenomen koji izgleda dovoljno znamenito da nas barem donek­le učini osetljivim. Ali čak i ovi mnogobrojni ratovi slabo utiču na poziti­van razvoj kolektivne svesti. Ne, to zaista jesu i moraju biti unutarnjiratovi ličnog preobražaja koji će nas odvesti u to mesro mira. To se odi·graya II ovom unutarnjem i svetom mestu gde je ego transformisan svo­jim susretom sa Dušom. A Duša je ono mesto u kojoj boravi Majstor unu­tar svakoga od nas. Upravo ovo je onaj mir koji "sadrži celokupno razumevanje", jer ta­kav mir ne potiče iz uma, niti od svih onih duhovnih vođa i državnih pog­lavara koji isključivo slušaju um. Kao što Džd Grin kaže u ovoj knjizi:"... usporite i dozvolite sebi da meditirate i osetite ideje." "Osećanje ideja"proizlazi iz osetljivosti naučene putem identifikacije ega sa Dušom. Jedinokroz ovakav proces suštinskog ujedinjenja, Ćovečanstvo može biti spa­šeno od sopstvenog totalnog uništenja. Ovaj ujedinjujući proces nazvan je.,Staza Vernikal, po Učenjima Drevne Mudrosti. 20
 • 17. Pluton - transformišuće putovanje duše Upravo tu moju najdubJju molitvu, moju najiskreniju nadu, i svrhuJda da ćemo objaviti totalni rat nižim nivoima naših bića (koristeći oružjebezuslovne ljubavi), delim sa Džefom Griuom (i sa tolikim brojem drugeotvo re molekularnu strukturu sićušnih ega kako bi isti nska svetlost Višegbraće i sestara na ovoj Stazi). Neka Plutonove atomske bombe ljubaviJa mogl a proplams.ti kroz nas i posej.ti seme sadašnjeg i budućeg Čo­večanstva. Alan Oken Santa Fe, Novi Meksiko Januar, 1985 21
 • 18. UVOD Ova knjiga namenjena je obuci profesionalnog astrologa kome klijent postavlja pitanje: IlZašto sam ja ovde, i koje su moje lekcije?" Namenjenaje protIčavaocima astrologije i svima onima koji postavljaju ovo pitanje ipokušavaju da pronadu odgovore llnutar okvira astrologije. Ako se složimo sa tim da je astrologija simbolički jezik ili sistem kojiopjsuje ukupnost žjvota, onda ćemo razumeti da se ovaj opjs bazjra J13empirijskom posmatranju i uzajamnim odnosima tl planetarnom obrascuII trenutku posmatranja. Tri fenomena koje možemo da pratimo jesu evo­lucija, ciklusi i rast. Svi oni se baziraju na procesu. Proces podrazumevaprošlost, sadašnjost i budućnost. Celokupna Tvorevina, gledano iz aspek­cije. Postoji vidljiva prošlost, sadašnjost i budućnost, gledano iz ugla proš­ta kolektiva i iz aspekta pojedinca, rukovodi se prirodnim zakonom evolu­losti. Postoje dve vrste evolucije - kataklizmička i neprekidna. Katakliz­mička evolucija se događa u onom trenutku kada mnoge sile istovremenokulminiraju kako bi dovele do ceJokupnill preobražaja onih planova kojenije tako. Promene su posledica delovanja mnogih evolucionih si ja koje sesu zahvatile. Izgleda kao da je u pitanju nagla i iznenađujuća promena, alisusreću sttcmeći zajcdno istom cilju. Silc orpora istovremeno predstavlja­ju p rošlost i budućnost. Evolutivne sile stvaraju kataklizmu koja pred­stavlja budućnost kao posledicu prošlosti. U onOm trenutku kada evolu­rivne sile promene postanu snažnije od sila otpora, dolazi do katakLizmič­ne promene. Relativna snaga obe sile određuje intenzitet ilj magnitudusame karaklizme. Jednostavan primer kako se ovaj proces manjfestuje u prirodi jestezemljotres. U ljudskom društvu, afera Votergejt, koja je dovela do ostavkepredsednika Niksona, takođe predstavlja jedan primer tog procesa. Nasuprot tome, evolucija koja se odvija ujednačeno i neprekidno, do­nosi postepene ili mirne cikluse razvoja koji traju izuzetno dugo. Ovaj tipevolucije daleko je blaži i nije katak1izmičan. Posmatrano sa stanovišta 23
 • 19. Džef Grinprirode ili nauke, ovaj tip evolucije sadrži u sebi malo ili nimalo sila Otpo­ra prirodnim evoJurivl1im ciklusima života, na individuaJnom ili kolek­tivnom planu. Pluton je planetarni simbol koji stoji u vezi sa procesom evolucije, sakolektivnog i individualnog stanovišta. On je primarni pokretač, prauz­rok, ili krajnje ishodište na koje se svi drugi planetarni faktori nadovezu­ju. Kad vas klijent upita .,Zašto sam ja ovde, i koje su moje lekcije?", pi­t anje u sebi sadrži fenomen evolucije u životu !.ičnosti. ldeje, metode itehnike, predstavljene u ovoj knjizi, pomoći će vam da nađete odgovor nato pitanje. Ovaj pristup jeste jednosta vno još jedan lilter, način da stavi­mo astrolaške naočare, ne bi li nam pomogle da steknemo bolji uvid upitanja lične i kolektivne evolucije. Ovaj pristup pomoći će vam da identilikujete evolutivni kontekstnjegova prošlost preduslovila sadašnje okolnosti U njegovom životu. Ra­prošlosti bilo kojeg pojedinca, zašto on ima takvu prošlost, i kako je tazumevanjem težnje duše za preobražajem, mi ćemo biti u stanju da pre­pojedinca. Težnja za preobražajem omogućava individui da se u roku ži­poznamo evolutivne lekcije koje su u ovom životu predviđene za svakogvota razvije i ostvari, da se razvija i da stalno napreduje. Razumevanjemkonteksta evolucije prošlih života, mi ćemo shvariti razloge ili "svrhu"posebnih lekcija koje se nameću II okviru naraIne karte. Poimanjem evo­njegovu sadašnjost, i one izbore sa kojima se čovečanstvo suočava, kao ilutivne prošlosti kolektiva (čovečanstva), bićemo u stanju da shvatimobudućnost koju će ono otelotvoriti. Štaviše, mi ćemo shvatiti način na kojije prošlost sazdana, uobličena, ili uslovljena specifičnim izborima sa koji­ma se suočavamo tl svakom sadašnjem trenutku, i zašto se odlučujemouptavo za te opcij e. Ova vrsta poimanja individualnog i kolektivnog izuzetno je važna sa­da kada je Pluton u Škorpiji, a Neptun u Jarcu. Ovaj specifičan ciklus nas­tupa svakih pet stotina godina ili približno toliko. On uvek pada nepo­sredno pre, ili odmah nakon kraja stoleća. Ukoliko se osvrnemo na istoriju da bismo istražili evolutivne i kar­se suština načinjenih izbora i spornih pitanja vrte la oko jedinstva ili pola­mičke teme koje Sll se odigrale kada je ovaj ciklus akriviran, saznajemo da rizacije. Ako razmislimo o ove dve arhetipske teme i projektujemo ih u svet današnjice, uzi majući II obzir dotične probleme, posledice individual­ no i kolektivno izvršenih izbora koji odražavaju ove teme biće shvaćene 24
 • 20. Pluton - transformišuče putovanie duše kao daleko kritičnije nego ikada ranije u ljudskoj istoriji. Problem broj je­ dan našeg današnjeg sveta mora hiti kolektivni pristup i reagovanje na nuklearnu tehnologiju i oružja koja Sll se nagomilala. Pluton se nalazi II vezi sa samim jezgrom, nukleusom j prodorom i fuzijom u najširem smis­ lu te reči - osnovom nuklearne bombe i drugih sličnih bombi. On se tako­ đe odnosi na fenomen odbrane, aktiviranje odbrambenog mehanizma, iz ma kojeg razloga. Pluton takođe govori O tome kako koristimo naše re­surse i resurse drugih ljudi. Sada kada se Pluton nalazi u Škorpiji, ove prirodne korelacije i prob­ lemi koje oni predstavljaju, postaju jasniji vidJjivi i intenzivirani. Tačka polariteta Škorpije jeste Bik. Bik predstavlja najdublji i najosnovniji arhe­ tip (sa kolektivne i individualne tačke gledišta), instinkt samoodržanja; instinkt opstanka. S obzirom na uricaj Plutona II Škorpiji, kakvi će izboribiti načinjeni u pogledu opstanka ljudske vrste? Isra rija ukazuje na to da je za vreme Neptunog boravka II znaku Jarcadolazilo do pojava nacionalizma, autoritarizma, konzervativizma, nasiljavlastodržaca, religioznih događaja u jednoj ili drugoj formi (Isus je bio na planeti i raspet na krst dok je Neptun bio u znaku Jarca), individualnog ikolektivnog razočaranja i/ili otkrovenja, i rušenja prethodnih i zastarelihoblika stvarnosti. Ovaj rušilački uricaj srvara osećaj nesigurnosti u kolek­tivnoj Duši, čime proizvodi potrebu da ljudi veruju u iluziju da je sve IIredu. Ta kolektivna potreba pretvara se II snažnu sklonost ka onima kojiim govore ono što oni žele da čuju, čak kada to nije bazirano na istini.Obično se II tom slučaju pronalaze bilo kakva žrrvena jagnjad koja će bitiokrivljena zbog zala proteklog dana. Ona bivaju izopštel13, žigosana, ili naneki način, izolovana od " matice" onih koji žele da se prilagode i verujuu to da jc sve II redu. Ovaj fenomen dešava se interno, unutar nacije, ieksterno, kada jedna nacija, ili blok nacija, izoluje drugu ili druge nacije.Ove istorijske činjenice su zadivljujuće kada se posmatraju u svetlu arhe­tipske svrhe Neptuna u Jarcu: da transcendira granice nacionalnog iden­citcta i strogo sebičnih interesa, i da individualno i kolektivno ujedini saDušom, Silom ili hvorom. Ovaj Izvor je stvorio sve stvari da bi se uza­jamnom saradniom, do koie može da dade na svim nivoima stvarnosti,razrešili aktuelni problemi i sporna pitanja II cilju opstanka individue iljudske vrste. Priča, ispredana tokom čitave zabelcžene israrije, II kojoj se ovi petsto­godišnji ciklusi odigravaju Ilije nimalo prijatna, niti je posebno inspirativna 25
 • 21. Ožef Grins obzirom na ono što se zbiva u današnjem svetu. U principu, pre bi semoglo reći da je došlo do polarizacije ljudi i nacija nego do onog neop­hodnog ujedinjenja. Delovi stanovništva povukli su granice na zemlji kojesu naglasile njihova posebna gledišta, sopstvene interese, značaj zajednicai religioznih sistema. Ove grupe su potOm izazvale, ili pokušavale da na­metnu svoja gledišta drugim delovima stanovništva koji im se nisu povi­navali. Obično su upotrebljavali religiju ili neki drugi moralni imperativda dokažu ili odbrane ovakve akcije. U stvari, jedan deo stanovništva jenu polarizaciju i konflikt sa drugim nacijama iz istih razloga, pod lažnimmislio kako je on u pravu, dok svi drugi greše. Nacije su iskusile intenziv­motivom nacionalnih interesa. Obično su lideri tazličitih vlada oni kojiigraju na kartu nacionalizma tokom ovih perioda. Arhetipska potreba za regeneracijom putem transcedentnog jedinstvaretko se pojavljivala. Umesto toga, ovim periodom II kojem je PlutOn biou Škorpiji, a Neptun u Jarcu, dominirala je degeneracija u vidu polari­zacije i sukoba moči. Ono što je interesantno, za vreme ovog ciklusa,Pluton se stalno nalazi unutar Neptunove orbite. Ciklus od dve stotinečetrdeset osam godina, koliko je potrebno da se Pluton vrati II Škorpiju Jstoji u vezi sa kulminacijom evolutivnog ciklusa, koja je započela pri nje­govom poslednjem povratku} i sa početkom sasvim novog ciklusa evolu­cije koji se odigrao za vreme njegovog trenutnog prolaska kroz Škorpiju.Kulminacija se bazira na svim prethodnim događajima, pozitivnim i nega­tivnim, koji su se širom planete odigravali za vreme ovog ciklusa od dvestotine četrdeset osam godina. Drugim rečima, rezultati svih onih pret­hodnih dogadaja dostižu vrhunac. Ova kulminacija podrazumeva da novciklus evolucije započinje u cilju opstanka planete i ljudske vrste. Pluton iŠkorpija intenziviraju i sažimaju sve procese sa kojima su povezani. Prematorne, Plutonov prolazak kroz Škorpiju "intenzivira periode". Ovaj inten­zitet je neophodan, jer pojačava svest o individualnim i kolektivnim prob­lemima sa kojima se mora uhvatiti u koštac, koji moraju da se climinišu,ili redefinišu u cilju individuahlOg i kolektivnog rasta, evolucije i daljegopstanka. Napetost proizvedena Za vreme ovog prelaska izmedu starih i novi hciklusa evolucije može biti izuzetno snažna. Jedan deo stanovništva ćepokušati da zadrži stari poredak stvarnosti, drugi deo će pokušati da kre­ne napred, imajući u vidu definisanje problema sa koiima se mora suočitii koje mora rešiti novim metodama kako bi moglo da dade do pozitivnog 26
 • 22. Pluton - transformišuće putovanje dušei neophodnog razvoja, i neki drugi deo će biti manje više ambivalentanprema brigama, problemima i izjavama ovih dvaju suprotstavljenih delo­va čovečanstva. U srvari, jedna trećina stanovnišrva postrojila se duž Iini­ja prošlosri, jedna rre6J13 se posrrojjja duž linija porreba budućnosti,jedna trećina je ambivalentna. Ovakvo stanje dogadaja na individualnomi kolektivnom planu jedino podstiče i osnažuje polarizaciju, a ne ono nuž­no jedinstvo koje će omogućiti blag prelazak s obzirom na potrebe za pre­obražajem tih perioda.s pad ajll nuklearni rat, obmane nacionalizma j nametjivi sebični nacional­ Danas postoji mnogo spornih pitanja i problema. U ta sporna pitanjani interesi) međuzavisnost nacionalnih i internacionalnih bankarskih/eko­nomskih struktura, upotreba i distribucija nacionalnih izvora II svim vla­dama, hrana i prehrambena industrija, koliko i u šta sve vlade ulažu njihovnovac, problemi trgovine u pogledu uVOza i izvoza, delovi stanovništvanja industrijska re volucija počela je kada su se i Neptun i Uran našli IIkoji postaju izopšteni, jer gube posao zbog tehnološkog napretka (posled­Jarcu, a intenzivirala se kada su abe ove planete ušle u Vodoliju, a Pluronse premestio II znak Ovna), upotreba i primena genetičkog inženjeringa,i, povrh svega ostalog, pitanje kako unaprediti globalnu svest gradana sveta. Ovu poslednju misao zanimljivo je razmotriti zato Što u stvarnostivećina ljudi zaista dose�e ovaj nivo svesnosti u različitom stepenu zah­valjujući medijima. U svim zemljama običan čovek istinski priželjkuje miri želi da širi dobru volju prema svima. Pa ipak, ljudi koji su na moćnimpoložajima onih vlada koje predstavljaju vodeće sile sveta stvaraju poli­tiku koja vodi upravo suprotnim pravcima, dok daju prazna obećanja IIvezi sa brigama onih ljudi kojima upravljaju. Ova očigledna podela upra­vo predstavlja ontl lekciju istorije koja treba da bude nallČena. Upravo jeto ona podela koja je u prošlosti dovela do većine problema kada je Plu­ton bio u Škorpiji, a Neptun II Jarcu. Ako treba da učimo iz istorije kako ne bismo ponavljali greške proš­losti, ljudi svih lemalja moraju pod ić i svoj glas i izraziti svoje idje. Kadato bude neophodno i kada se za to ukažu prilike, ljudi moraju neposred­nom akcijom prevazići politike onih vlada koje doprinose polarizaciji.Savremeni primer II vezi sa tim gde se desilo da je politika vlade savladalaljude u tome da dostignu transcedentalna jedinstvo jeste trenutna tragedi­ja u Etiopiji. Glad koja se sada dešava (i dok ovo pišem) zavladala je kadaje Pluton tranzitirao osmu kuću horoskopa Etiopije, stupivši u direktnu 27
 • 23. Džef Grinopoziciju sa njenom Venero m, u drugo; natajno; kući, II znaku Bika.Očigledno, većina vlada ovog sveta nije reagova.la dovoljno brzo, iako sumnoge od njih unapred znale šta se stvarno dešava. Č ak i posle roga, kadaje ta vest puštena II svet, vlade pOput vlade SAD nisu se odazvale iz tograzloga što je na čelu Etiopije bila komunistička vlada. Kada su dimenzi­je ove tragedije postale poznate javnosti neke vlade su odgovorile, uklju­čujući i SAD, ali ne na onaj način koji je bio adekvatan za rešenje proble­ma. Pa ipak, dobrovoljni napori mnogih muzičara u Americi, Velikoj Bri­taniji j Južnoj Americi, zajedno sa mnogim drugim naporima privatnihdonatora, pomogli su u tome da se problem učini lakšim, podjednako kaoi II unapredenju trancedentne i univerzalne društvene svesti koja dalekoSAD snimili, najavljuje ovu neophodnu temu evolucije: Mi Smo Svet.prevazilazi politiku vlade. Č ak i sam naslov albuma koje su muzičari uUkoLiko pažljivo poslušate stihove Ove pesme začućete teme evolucije:"Mi smo svet, mi smo deca, svi smo mi velika božija porodica, svi mjmotamo da pružimo ruku pomoći, izbori koje vršimo spasiće naše sop­stvene živote, mi smo ti koji u!epšavamo dan, upravo smo to, ja i ti." OvapOTUka je bila poslata milionima ljudi mnogih zemalja. Nadajmo se da ćeovaj primer običnih građana sveca koji zrače pozitivnom energijom nas­taviti da unapređuje zahteve Za preobražaj em našeg vremena. Individualni i kolektivni izbori koje svi mi budemo donosili tokomsledećjh pernaest go dj na predstavJjaće J}njkrirjčnije izbore sa kojima sečovečanstvo ikada suočilo, odlučujuće za sudbinu ljudske istorije. Oružjaza uništenje koje Čovek sada poseduje govore upravo u prilog ovome.Ako budemo odbacivali mogućnost jednog od mračnih scenarija koji bimogao da se ostvari, prosečni gradani ovog sveta, vi i ja, moraćemo dauputimo zahrev našim vladama da krenu II pravcu duha ujedinjenja, po­mirenja i saradnje sa svima, umesto II pravcu politike nacionalnog i inter­nacionalnog sukoba i polarizacije. Mi smo svet, svi smo mi deca velikebožije porodice. Izbori koji budu doneti u ovom duhu mogu voditi jedi­no ka pozitivnom, zdravom i produktivnom proceSll evolucije čitave pla­nere. Važno je zapamtiti da će se zahtevi za preobražajem našeg vremenazaista mani.fesrovati, na ovaj ili onaj način. Oni će se očitovati bilo putemkataklizmičkih evolutivnih i kaTmičkih dogadaja, ili u vidu sporill, pa ipakprogresivnih događaja koji će odražavati odgovarajuće izbore koje svi mimoramo doneti: kao pojedinci i kao kolektiv. Hvatalljem tl koštac sa spor- 28
 • 24. Pluton - transformišuče putovanje dušenim pjtanjima i njihovim razumevanjel1l, ispravne odluke sprečavaju neiz�upravo u ovom duhu ponudio nam je i Nostradamus. On ic osetio, kao ibežnu kataklizmičku promenu. Uzgred rečeno, svoju viziju budućnostiautor ove knjige, da karaklizmički dogadaji, koje su mnogi predviđali nisupredodredeni za blisku budućnost. Nostradamaus je rođen up,"vo nakonposlednjeg ciklusa Pluronovog i Neprunovog prolaska kroz Škorpiju iposebno, znak Jarca. U srvari, Nostradamus je imao Neptun II znaku Jar­ca, a Pluton je za nekoliko stepeni zašao u znak StreJca u devetoj kući.Ukoliko veliki deo čovečanstva, a posebno one zemlje koje su nosiocisvetske moći, produže pravcem kojim su krenule prema nacionalizmu ipolarizaciji, kataklizmički događaji koje su mnogi predvideli veoma suverovatni. Doći će do neophodnih promena. Krajem ovog veka Neptun i Uran premesriće se u Vodoliju, a Plutonće preći u Strelca (vatreni znak). Jednostavno razmatranje istorije ispredanam priču o kulturnom i društvenom restruktuiranju u Onom trenutkukada se odigravao ovaj (planetarni) obrazac (lndusrrijska revolucija, me­đu ostalim dogadajima, 1 8 20-tih i 30-tih godina). Ovaj obrazac restruk­tuiranja bio je i biće ubrzan tokom ovog ciklusa. Izbori koji budu donetiza ovo vreme dok Pluron bude u Š korpiji, a Neptun u Jarcu (da bi mu sepridružio Uran na kraju ove dekade) odrcdiće način na koji ćemo svi miiskusiti društveno i kulwrno restruktuiranje. U ovoj knjizi naglasak je na individualnom iz razloga Što sve ono štose dešava na kolektivnom planu započinje na individualnom. Ako svakaosoba bude r3zumela koji su njeni zahtevi :la preobražaj em, i bude posru�pala na takav način II pogledu njihovog ostvarenja, onda će se potrebe zapreobražajem kolektiva razviti na jedan nekaraklizmičan način. Ova knji�ga napisana je II tom duhu. Pluton će biti II vezi sa pojmom Duše i tim kako fenomen individu�alne evolucije nastaje iz Duše - pra pokretača, ili "osnove". Diskutova�ćemo o tome šta je to Duša, i o unutarnjoj strukturi ili o dinamici Dušekoja služi tome da pokrene njenu evoluciju. Takođe ćemo raspravljati Opitanju slobodne volje iJi o izboru; ne samo o tome kako ovaj fenomenfunkcioniše, već i o tome kako to predstavlja bazu dvaju tipova evolucije.Evolutivna prošlost svake individue očevidno podrazumeva fenomen re­inkarnacije: seobu Duše. Evolutivna prošlost neke individue isto tako predstavlja najdubljeizvore n esvesne potrebe za emocionalnom sigurnošću. Ovi stari obrasci 29
 • 25. Ožef Grjnnesvesne potrebe za emocionalnom sigurnošću kod svih nas II različitomstepenu stvaraju otpor prema promeni i svemu nepoznatom. Ova dinami­ka sigurnosti/otpora stvara kompulziju, opsesije, ili emocionaJne kom­plekse u mnogim individuama (ili nacijama). Ova knjiga će razjasniti kakosu ovi prisilni oblici ponašanja i kompleksi ukorenjeni i II kakvoj su vezisa prošlošću. Raspravljaćemo O ideji ili fenomenu karme: šta ona jeste, štanije, i II kakvoj vezi ona stoji sa faktorom evolucije kod svakoga od nas.Brojne nataine karte ukazaće na to kako evolutivni faktor funkcioniše ij]usrrovaćemo principe II ovoj knjizi. Ovaj rukopis biće podeJjen 11;:1 dvadela. Ptvi Deo obuhvatiće esencijalne ideje, merode i tehnike kao i položaji Plutonove tranzite, progresije i solarne povratke. Drugi deo će se bazi­Plutona II kućama, Plutona u aspektima sa drugim planetarnim faktorima,rati na Plutonovoj evolutivnoj i karmičkoj ulozi u odnosima, što će podra­zumevati uporedne nataine karte i unakrsne položaje unutar natalnihkarti (sinastrija), Plutonove korelacije sa anatomijom, fiziologijom i siste­mom čakri (kompletna rasprava o tome šta je tO sistem čakri i prikaz kakoon funkcioniše), j PlutonavlI evolutivnu ulogu kroz modernu istoriju kojaće biti temeljno predstavljena uz neke moguće projekcije u odnosu nabudućnost, bazirane na osnovu onoga što se dogodilo II prošlosti. Iz razloga što se ova knjiga lIsredreduje na težnju za preobražajern imevaće stare obrasce, orijentacije j modele ponašanja koji moraju da sepotrebu za rastom i pramenom, opis Plutona kroz kuće i znake podrazu­preobraze kako bi taj rast i evolucija mogli nastupiti. Ova centralna temauključiće i ograničenja i nesavršenosti iz ranijih života. Neki čitaoci moguosetiti da su ovi opisi "negativni". Medutim, oni nisll namerno negativnl.Suština i priroda evolucije jeste promena. To podrazumeva ograničenja ilistrukture koje blokiraju neophodnu promenu. Opisi Pl u ton a kroz kuće iznake objektivno će opisati sa kojim uobičajenim ograničenjima i nesavrše­nostima se individua mora susresti usled trenutne težnje za preobražajem,kako bi ona u jednom trenutku transfonnišućeg putovanja mogla dapoima savršenstvo. Svrha ove knjige ne sastoji se u tome da predstavljaastrološkj "kuvar". Ovu knjjgu treba čitati sve vreme tako da iz nje možeda se razvije sveobuhvatno i duboko razumevanje prirode i suštine ovdeizraženih principa. Nadam se da će vas ove ideje dovesti do jednog asrrološkog shvata­nja "ZaštO sam ja ovde, i koje su moje lekcije?" - i individualno i kolek­tivno. Zbog prirode ovih pitanja i prirode Plutona, čitanje povremeno 30
 • 26. Pluton - transformišuce putovanje dušemOže da bude naporno. Predložio bih vam da povremeno napravite pre­i principi nisu novi. Oni su drevni kao i sama civilizacija, ali su ovog putadah sa ovom knjigom; čitajte polako i medititajte i osetite ideje. Ove idejedovedeni II vezu sa astrologijom na jedan nov način. Iskreno se nadam daćete uživati u ovoj knjizi. Bog vas blagoslovio. Džd Grin Sijetl, Vašingron 31
 • 27. P RVO POG LAVLJ E PLUTON: TRANSFORM IŠUĆE PUTOVANJ E DUŠE Pluton se dovodi II vezu sa Dušom j transformacijom. Š ta je to Duša?Prema mnogim duhovnim, religioznim i metafizičkim izvorima, ukljuwčujući Bhagavad-Giru i Bibliju, Duša predstavlja nepromenljivu svest kojaposeduje sopstvenu individualnost ili identitet koji ostaje nedodirnut izživota II život. Tokom života svakog čoveka Duša, naravno, predstavljapersonalitet koji poseduje subjektivnu svest i nesvesno. Saturn odredujegranice naše subjektivne svesti - one kojom svesno opažamo. Uran pred­stavlja illdividualno nesvesno, Neptun kolektivno nesvesno, a Pluton sa­mu Dušu. Svaka ličnost koju Duša ispoljava, iz života II život, ima ego(Mesec) koji služi kao sažimajući či_nilac čija je svrha da stvara sliku kojučovek ima O samome sebi. Mesec je sličan objektivu fiilnske kamere - bezobjektiva, slike ne bi ni bilo na ekranu. Svaka ličnost poseduje unutarnjuprirodu, pravac interesovanja kojim doživljava život na svoj jedinstvennačin. Svaka ličnost koju Duša ispoljava stoji II direktnoj vezi sa potreba*ma njenog preobražaja. Duša posredstvom tc ličnosti mora živeti život n aposebne načine kako bi s e razvila i transformisaia. Svaka ličnost koja jestvorcna nalazi sc u di rcktnoj vezi sa prošlom evolutivnom i karmičkomistorijom Duše. Unutar Duše postoje dve istovremene želje. Jedna je želja za izdvo­jenim životom - želja da Sl: izdvoji od onoga što je stvorilo Dušu. Drugaželja jeste povratak lzvoru stvaranja. Interakcija ovih dvaju, očevidno pro­tivrečnih, želja podstiče dramu lične i kolektivne evolucije. Želja je ta od*lučujuća sila koja diktira stvarnost svake individue. Budina prosvetljenjenju dok je promišljao O prirodi tuge, bola j bede. Ovde je zanimljivo razmot*pod drvetarn prosvetljenja bilo je zasnovano upravo na ovakvom shvata­riti planetarni simbolizam. Pluton predstavlja binaran planetarni sistem.
 • 28. Džef Grinvladalac. Haron je upola manji od samog Plutona, a njegova udaljenostPlmonov Mesec, Haron, zapravo je planeta koja se ponaša kao sopstveniod PImona iznosi jednu dvadesetinu puta udalje n osti Meseca od Zemlje.Princip dvojnih koegzistentnih čežnji izgl eda se može pokazati u okviruovog planetarnog simholizma.j e potrebno. Ono š t o mi mi.l)ljmo da nam je porrebno odred uje odluke kO� Interakcija ovih želja odreduje pri ro du onoga št6 mi mislimo da namla koja započ inj emo odreduju stvarnost koju doživljavamo. Dela dovodeje donosimo. Odluke koje donosimo odreduju dela koja započinjemo. De­do reakci j a koje vode ka drugim delima. Jednostavno rečeno, ovaj procespredstavlja suštinu onoga što se naziva karmom. Kako posejcmo, tako Upravo ove dvojne a rhet i pske že l je predstavlj aju razlog zbog kojeg jećemo požeti.priča o ličnoj i kolekt ivn o j evoluciji, tokom mnogih života, ovako duga.su p oste pe nog odstranjivanja svih žel ja za izd vaja n je m . U tre n utk ll kadaIzgledal o bi jasnije da se transformacija Duše u principu bazira na proce­sc ove želje za izdvajanjem odstrane, želja za v raćan jem Izvoru postaje jačaj domina nrn ija II n ašoj svesti. Operaciju ovih dvaju želja lako je pre poz ­nati i pos matra ti kao fenomen. Nije l i tačno tO da 11 svakom od našihživota izražavamo sve tipove želja ka izdvajanju, to jest, nove posede no­vog ljubavnika, itd., itd., itci. ? I n ij e li ta ko de istina da mi, kada doživinlO ,trenutno zadovoljstvo ili "vrhunac" II dosezanju onoga za č ime smo čez­nuli, odmah nakon toga ovo zad ovoljstvo uskoro z3mcnjujemo dobrinlstarim po zn at i m osećajem da mora postojati nešto još v iše od toga - togobjekta želje? Ovaj osećaj "još nečeg višeg" S31110 podstiče novu želju zaizdvajanjem. Dok putujemo procesom evolucije kroz bezbrojne vekove,počinjemo da se iscrpljujemo ili odsrranjujemo ove želje koje nas izdvaja­ju. Dok postupamo na taj način, želja da spoznamo ono što nas je stvoriloposraje sve jača i jač<l. Sve dok jednog dana to ne preosranc jedina našanale p r i nc ipe Stvaranja Sveta kakvi su ISllS, Buda, Lao-Ce, Jogananda,želja. Na samom kraju, ovaj transformišući proces rada Duše koje su spoz­Moj s ij e, i drugi vel.iki sveci i majstori. nečim drugim" za Šta se nada da te mu doneti sretu , potpunost i večan život. Za one posebne Duše ..Čovečanstvo se posvetilo večnom traganju za " koj e su traži le i spoznale Boga, traganje je završeno, On je to nešto drugo." Paramahansa Jogananda - Večno Pitanje Čoveka 34
 • 29. Pluton - transformišuce putovanje duše Trebalo bi da postane očevidno to da je želja za; povratkom Izvoru onakoja je snažnija od ove dve arhetipske želje. Uprkos činjenici do. postojedve koegzistentnc želje koje se smatraju očiglednim fenomenom slobodnevolje, ili slobode izbora i fenomenom donošenja odluke. Ova priča nalazise II svim religijskim doktrinama, uključujući BibUju, tl vi d li priče o Adkmu i Evi. Dakle, tačno je, mi jesmo odgovorni za našu sopstvenu evoluci�ju, za našu karmu i doživljaje stvarnosti koju svi m i delima. "Zašto sam j a ovde?" i "Koje lekcije učim?" pitanja Sll koja svi mipostavljamo II jednom trenutku našeg evoimivnog ćiklusa. Kako treba daodgovorimo na ovakva pitanja koristeći natalnu kartu? Kako da odgovo�rimo na njih sa takvog stanovišta koje se može primeniti na sve individue?Uprkos tome što veliki broj ljudi može skoro da . nc obraća pažnjll nakarmu, Stvoritelja, ili na celovito poimanje sebe samih u okviru nekakvogu niverzalnog konteksta, oni i daljc mogu biti ispuhjeni željom da saznajušta je to što bi bilioni njih trebalo da čine. Kako je Karl Gustav J ung ista�kao, glavna uloga savetnika sastoji se II tome da oceni objektivnu i sub­jektivnu stvarnost klijenta. Kao savctodavci, i]j, jednostavno, kao prija­telji, daćemo sve od sebe ako budemo mogli da jednostavno identifikuje­mo stvarnost onakvom kakva ona postoji za one sa.. kojima se nalazimo tlkontakru, i da im pružimo Ono što im je potrebno II skladu sa njihovomsopstvenom stvarnošću - ne u skladu sa našom stvarnošću. Ova vrstasavetovanja zahteva opservaciju, slušanje i objektivnost . Sam jezik kojimbudemo pokušavali da damo odgovor na pitanja "Zašto sam ja ovde?" jse služimo bazira se na njihovoj .stvarnosti, njihovom jeziku. Dakle, dok"Koje su moje lekcije? mj Illoramo pokušati da shvatimo onu "stvar­nost" koju podrazumeva nato.lna karta izvesnog pojedinca. Plutonova Kuća, Znak i tačka polariteta Položaj Plutona II kući i znaku ukazuje na dve simultane pojave. Sajedne stranc, položaj natainog PImona opisuje duhovno zračenje jednegeneraciie sa kojom osoba stupa LI kontakt, podjednako kao i sp ecifičnepojedinačne obrasce udruživanja ličnosti kojima su iz njene evolutivncprošlosti prožete: njene želje, uverenja, misli, opažanja, sistem vrednosti istav prema samoj stvarnosti. Sa druge strane, nataln.i položaj Plutona uka­zuje na želju, težnju za preobražajcm ili na cilj II ovom životu, ,Što se moževideti II kući i znaku koji se nalazi II opoziciji sa Plutonom. 35
 • 30. Džef Grin Zara što je Duša, a ne ličnos[, prvobitni činilac jli odrt:dujtlća sila kojase krije u n utar ž.ivota svakoga, nije bitno da li jc individua svesna ovepo treba za preobražajem. Ako smo svesni težnje II ovom životu, mi mo­težnje iJi nije. Lekcija će se na neki način odigrati zaro da bi se ostvari_lažemo da je razvijamo na (aj n u:: in . Š[Q ćemo da postllpamo II s kladu sanjom, i co bez pružanja otpora. Kako život bude rekao, rako će nasledeniobrasci udruživanja ličnosti, na koje ukazuje n3taini položaj Plutona, bitinalazi II opoz i j i sa Pluconom. Ogran ičenja koja sobom donosi prošl o stobnJvJjani na novom nivoll izražavanja, koi i opisuje kuća i znak koj1 sena nove nivoe ili gran i ce svesti i izraza.biće na neki način proživljena kako bi ih suštinski cilj evolucije preobrazioDuše, l1vidcćemo da tu p ostoj i napetost između prošlost i , sadašnjosti i Kada povežemo ove principe sa urodenim koegzisrentnim željamabu dućnosti . Ogroman potencijal za unutarnji konflikt. Želj a za izdvaj a­njem može rezultirati naporom da se grčeviro održava prošlost, dok željada se vrati hvatu potpomaže llsredsredivanju na budućnost (Plmonovašeg živom dolazi do napete situacije i l i konHikta.tačka polaritcra). Ukoliko postoji podsvesni otpor, II svakol1l trenutku na­ " Kada prispete. ili emanirate u fizičko telo, ne samo da vaš um nije praz· na tabla. koja čeka na podatke koje če na njoj ispisati vaše isku stvo, nego ste vi već opremljeni jednom bankom sećanja. daleko uzbudljivijom od bilo kakvog kompjutera. Suočavate se sa prvim danom na ovoj planeti sa već ugradenim veštinama i sposobnostima. mada one ne moraju biti upotrebljene; a one nisu samo rezultat nasleđa. kao štO vi mislite . . možete razmišljati o duši ili suš­ tini. . . kao o nekakvom svesnom i živom, božanski nadahnutom kompjuteru koji pf·ogramira sopstvenu egZistenciju i živote. Ali taj kompjuter je tako zauzvrat realnosti kOie za sam taj kompjuter mogu bici izuzetno obdaren kr�ativnošću da svaka u nizu različitih ličnosti koje on pro­ gramira . . . proizvodi na nezamislive. "Sovaku takvu ličnost.. uobličava poseban način kako bi sc susrela sa, za nju predodredenim, okolnostima. On ima potpunu slobodu, ali mora da operiše unutCir kontekstd egzistencije koju je programirao. Međutim. unutar ličnosti je sažeto znanje koje u svojoj celovitosti obitava u kompjuteru. Svaka lič.nost unutar toga poseduje sposobnost ne samo da zadobije vrstu egzistencije u odredenim okolnostima - u vašem slučaju u fizičkOj stvarnosti - nego da svojom kreativnošću doprinese samom kvalitetu sopstvene svesti i da, na taj način, zacrta sopstveni pravac kretanja kroz poseban sistem, rušeći Notes (rom Seth Speaks - Metaphysics ofCounseling granice stvarnosti onako kako tO sama ume ..... Jesen, 1 977. Strana 40 ,6
 • 31. Pluton - transformišuce putovanje duše Nekoliko jednostavnih primera će ilustrovati ove principe. Znak II kojem se Pluton nalazi, na primer, Plmon II Lavu, predstavlja duh gene­racije sa kojom stupamo u kontakt. Pluton se nalazio u Lavu Dd ] 937. do 1958. Očigledno je da su milioni ljudi bili raden i sa Pllltonom u Lavu. Uopšteno govoreći, ova generacija po svojoj prirodi poseduje želje i pre­cgzistenrne sklonosti ka kreativnom samoizražavanju. Individuama sa Plu­ tonom II L:wu je potrebno dosta slobode da na kreativan način ostvare sopstvenu jedninstvenl1 svrhu življenja. Ova potreba za sobom povlači duboku posvećenost sebi samima, više ili m�lnje narcisoidni stav II Životl1.da rukovodi svojim živorom, i sposobnu da svoju sudbinu uzme tl svojePluton II Lavu donosi sa sobom kreativnu generaciju koja oseća potreburuke i stvori je snagom sopstvene volje. Pa ipak, znak poiaritcta za ovugeneraciju jeste znak Vodolije. Prema tome, oni kao generacija morajushvatiti vodolijske lekcije koje podrazumevaju razvijanje svesti o celini, Ohu manosti) koja je suprotna onoj svesti koja je okrenuta samo njima sa­mima. Generacija bi razvijanjem ove svesti onda mogla da dode do krea­tivnog uvida u posebnost njene svrhe tako što bi njen rad ili njene ličnostipovezivala sa potrebama koje su od značaja za društvo u celini. Ovaj pro­ces zahteva razvijanje objektivnosti nasuprot subjektivnosti, nepristras­nosti nasuprot preokupiranosti sopstvenim brigama. Mi se velikom brzi­nom približavamo Dobu Vodolije. Da lj je u pitanju čista slučajnost što ćegeneracija sa Pluronom u Lavu II nekoliko narednih decenija ubrzo preu­zeti položaje društvene moći? Uopšteno govoreći, svi ljudi sa Plutonom u Lavu moraju da savladajulekcije Vodalije. Polohj Plutona u odredenoj kući postače pokalatelj spe­cifičnih i pojedinačnih lekcija za svaku osobu. Na primer: Pluton u Lavuu devetoj kući_ Recimo da je ova osoba u p.rethodnom životu želela dapoima život u okviru kosmičkog, metafizičkog ili religioznog konteksta,tako što je intuitivno osećala da je stvarnost mnogo šira nego što se možeobuhvatiti čulima dodira. Gledano sa stanovišta prethodnog života, obič­no je ova osoba osećala potrebu da pokrene širi krug različitih iskustavada bi otkrila ili došla do oIlih saznallja za kojim je tragala. Gledano sa sta­novišta evolucije, ova potreba ili želja je postala deo procesa kreativnogsamoostvarenja same te individue. Osoba bi došla u ovaj život ne samo savisoko razvijenom intuicijom, več isto tako i sa rigidnim oblikovanjemstvarnosti (uverenja) koje je odraz želje za razumevanjem sebe u kosmič­kim okvirima. Tačka polaritcr3 nalazila bi se u trećoj kuči i u znaku Vodo- :7 1
 • 32. Džef Grinnaučene kroz vrste iskustava koje predstavlja rreća kuća. Tako b i indivi­lije. Jednostavno rečeno, gore spomenute, glavne lekcije Vodolije, bile bidua doživela unutarnje i spoljašnje filozofske i intclektlla�,e sukobe, kakoznači da SlI ta uverenja neizostavno pogrešna, već da su ona ograničena.bi shvatila ograničenja njenog uobljčavanja stvarnosti (uverenja). Ovo neća) relativni i, na taj način, saznala da komunicira na različite načine, za­Individua bi se postepeno naučila tome da su putevi ka istini (Deveta ku­visno od ljudi ili okolnosti sa kojima se sllsreće. Imajte na umu kako dvena proces koji ie ovde ilustrovan. Kao primer l)(Ivedimo to da bi ova oso­koegzistenrne želje Duše i potencijalna napetost ili konflikt mogu uticatiba, prispevši II ovaj život, veoma često branila svoja lična uverenja i orga­ubeđuje i preobraća druge ljude na svoja stanovišta. Njena potreba da senizaciju stvarnosti koja je sa njima tl vezi. Osoba bi obično pokušala dabrani bila bi odraz želje da zadrži izdvojenost. Sa druge strane, želja da serazvija ili raste vodi prema intelektualnom i filozofskom sukobu kojiizražava polaritet treće kuće. Interakcija ovih dvojnih želja i ponašanjekoje iz toga rezultira, predstavljaće osnovnu temu koja će prožimati čitavživot individue. Potencijalna tenzija ili konflikt koji su ispoljeni II ovim dvojnim tež­privlačnosti j odbojnosti. Mogu nas privlačiti iste one stvari koje nas odbi­njama Duše mogu da se izjednače sa osnovnim psihološkim fenomenomjaju, ili nas mogu odbijati iste one stvari koje llas privlače. U prethodnom primeru, Duša želi ili teži ka tome da se razvije. Daponovim još jednom, ovo pokazuje tačka polaritcta natainog položaja Plu­tona. Budući da se sama ova želja odražava kroz svest individue (ego), ovuta sklonost će joj garantovati intelektualne i filozofske sukobe sa drugimosobu privlače intejektuaJnc i fiJozofske diskusjje. Uprkos tomc, upravo ilozofska ograničenja iz tog razloga što ćeljudima zbog ograničenja koja sadrži evoiurivna prošlost. Individua će is­kusiti sopstvena intelektualna i fove konfrontacije podstaći dinamiku odbojnosti prema ovim iskustvima.Kada je reč o ponašanju, ova osoba će l1:1izmcnično pokušavati da ubeđujeili preobraća druge ljude na svoja gledišta, ili će se u potpunosti povući izove vrste iskustva ne bi li izbegla suočavanje Sa ovim konfliktima sa koji­ma se već sllsrela i koje je dožjveJa. Povlačenje stvara vulkan unutan1jihsukoba koji izaziva intuitivnc misli ili ideje koje direktno podstičlI pre­ovaj život. Zbog toga što Duša (Pluton) želi da evoluira (treća kuća ), taegzistentna uverenja i.li filozofsku orijenracijl1 koju je individua donela u 58
 • 33. Pluton - transformišuće putovanje dušeindividua će biti uvučena u konverzacije sa drugim ljudima ne bi li se takostvorili neophodni izazovi koji će joj dozvoliri da preobrazi postojeća uve­renja. Drugim rečima, ru osobu će podsvesno privlačiti pa će, na raj način,i privući sebi onu vrstu ljudi koji će izvrširi rakav uticaj na njena uvere­nja i filozofsku orijentaciju. Kako sc ovaj proces bude odvijao tokom čitavog života, individuamože početi da shvata kompleksne evolutivne lekcije i spozna rea1tivnostsvojih gledišta. U tom trenutku ona može uzeti učešće II filozofskim iintelektualnim diskusijama, ne braneći SC, učeći od drugih i podučavajućiih, isto tako. Individua bi naučila da razume i poštuje individualne razlikeu uverenjima, filozofijama, religijama i .intelektualnom sklopu. U suprot­nom slučaju, individua može uspeti II tome da pruži otpor pritisku ili tež­nj i evolucije. U tom slučaju, takvo ponašanje bi se manifestovalo II formi­ranju odbrambenog stava i odbacivanju bilo koga ko se ne slaže sa nje�nim gledištem. Ova dinamika privlačnosti/odbojnosti, povezana sa urodenim dvoj­nim željama Duše, manifestovaće se u položaju Plutona u bilo kojoj natal­noj kući. Dozvolite sebi nekoliko trenutaka da razmislite o sopstvenomnatalnom položaju Plutona kako biste shvatili na kom principu ovo fun­kcioniše II vašem životu. Gledano sa stanovišta krajnjeg ishoda, odbijanjeće automatski biti posledica bilo koje želje i osećaja privlačnosti, ni premačemu dmgom nego, prema povratku ka Izvom. Posmarrano sa čisto psihološkog stanovišta, Pluton stoji II uzajamnojvezi sa najdubljim mehanizmima emocionalne sigurnosti II svima nama.Ovi sigurnosni mehanizmi su nesvesni. Većina nas automatski je sklona katome da ide linijom manjeg otpora. Obrasci u udruživanju ličnosti koji supreneti iz evolutivne prošlosti stoje tt direktnoj vezi sa našom linijomnom nivou. Prošlost predstavlja nešto prisno i nešto što nam jc poznaro.manjeg otpora, pa stoga, i sa našim potrebama za sigurnošću na ncsvcs­Naše lekcije ili težnje za preobražajem, opisane pomoću Plutonove tačkepoJariteta nisu nam poznate. One su ono nepoznato, onaj tajanstveni pre­deo. Nepoznato, koje je zacrtano od strane naših težnji za preobražajem,upućuje direktan izazov onome što nam je prisno i poznato i, iz tog razlo­ga, iskušava našu sigurnost na najdubljem mogućem nivou - na nivouDuše, našeg suštinskog dela. Koliko nas je svesno svoje nesvesne potrebeza sigurnošću? Koliko nas je svesno kako ovi mehanizmi i potrebe kon­trolišu i diktiraju naše ponašanje? Mislim da će se većina nas složiti sa tim 39
 • 34. Dfef Grinda mnogi toga nisu svesni. Ako je to istina, koliko je onda kl ij en ata sves­no ovih mehanizama? Ponovimo još jednom, njihov broj nije veliki. Oveži vo tnim područjima uvek iznova i iznova prilazimo na potpuno isti na­duboko ukorenjene potrebe za sigurnošću navode nas na to da izvesnimčin. Ova područja stoje II posebnoj vezi sa naminim položajem Plutona.Ako ostanemo zarobljeni starim načinom pallašanja (prošlim) zbog bez­bednosnih razloga) tl ovim područjima će iskrsnuti problemi zbog roga štODuša svakoga od nas želi da se razvija i transformiše. Natahli položaj Plutona predstavlja ono područje u okviru kojeg poprirodi više težimo bezbednosti i čini ga rako neverovatno naglašenim.Pluton pred st av lj a energiju ko ja prisil java na tO da se na tom području(kuća ili znak) zadrže poznati modeli ponašanja iz prošlosti. Ukoliko jeotpor (želja) dovoljno snažan, ti prisilni oblici energije mogu se nazvatisukoba doživljenih kroz Plutonov položaj u nataInoj ku ći i znaku. Zbogkompulzijama iJi opsesijama. Snaga otpora odreduje veličinu problema ilitoga što sc transformišuća moć duše sastoji II tome da se ona razvija, indi­vidua će zbog problema kroz koje je prošla usled pružanja ot pora težnjiza razvojem ili da i sku si kataklizmički razvoj (evoluciju), ili će polako, alisigurno, napredovati zbog roga što joj se donekle nije opirala. Ova područja urođenih sklonosti biće kamen spoticanja na putu raz­voja i uspona individue. huze tan stepen moći i identifikacije Plutona (Du­še) jeste uzrok problema. Zbog toga što Pluton predstavlja u suštini jedannesvcstan proces, individua je II osnovi neSVeSl1a motivacionih obrazacaDuše i može se osećati kao da stagnira, da je frustrirana, ili se može n ać iII čudu zašto stalno dolazi do i st ih lekcija, istih grešaka) iste vrste veza,istih problema. Na kraju osoba može da postavi pitanje "Zašto sam jaovde?", " Šta je to što bi trebalo da čj n i m ? j " Šta j<l mogu da u ra dim IIvezi sa rim stvarima?« Ova pitanja su pri.rodan odziv na želju za konačnimpoistovećenjem sa Stvoriteljem, iako to individua možda ne prepoznaje. U ovom trenutku, astrolog može da ukaže na merode koje će pomoćiosobi da postane slobodnija i više orijentisana ka razvoju. Kada osoba jed­nOI11 postane svesna motivacija, potreba) želja, StaVova i problema tl ve zisa sigurnošću koji upravljaju njenim iskustvima) onda do potrebnih pro­mena može doći jed i n o ako ona sama po že l i da ih pokrene. Sve počinjesa željom. Da ponovimo još jednom, putokaz ka promeni počiva na tačkirava) automatski će doći do redefinisanja, ev o l uci je i novog načina izraža-polariteta Plutonove kuće i znaka. Kako promena bude počela da se odig­ 40
 • 35. Pluton - transformišuće putovanje duševanja Plutonove naraine kuće. Individua će tom živoruom polju prilaziti na drugačiji način i iskusiće rodenje na novom nivou kroz smrt starih modela ponašanja. Ove ideje o Plutonu možemo uzeti i primeniti na bilo kome. Posmat­ ranjem i slušanjem klijenta i analizirajući natalnu kartu , možemo da odre­dimo stvarnost te osobe na način na koji ona za nju postoji. Načini nakoje mi saopštavamo iJi izražavamo ove pri.l1cipe drugoj osobi uslavljenisu nivoom njenog razumevanja. Od izuzetne je važnosti razumeti evolutivnu prošlost osobe. Tokommnogih godina rada na astrološkim natainim kartama uočio sam da jesedamdeset pet do osamdeset procenata ponašanja bilo kojeg pojedincadirektno uslovljeno prošlošću. Čak i moderni psiholozi upućuju na to da ,"sile nesvesnog" ili "sećanja" utiču na misli, osećanja, raspoloženja i željeu našoj subjektivnoj svesti. Značajno je razumeti prošlost zato što onaobjašnjava ono ovde i sada, zašto upravo ovakav život i iz kojih razloga.Ona sve objašnjava sa stanovišta razvojne potrebe i karmičkib uzroka.Zašto baš ovaj roditelj, ovaj ljubavnik, ovo iskustvo, zbog čega su ovo mo­ji ž.ivotni uslovi, i tako dalje. Pomoću spoznaje sopstvene odgovornosti zato šta SIllO bili, šta jesmo i šta postajemo. M i imamo izbore na svakomkoraku, u svakom trenutku našeg života. Izbori se odražavaju u našimželjama, a želje određuju sve ŠtO se dešava na individualnom i kolektiv­nom planu. Shvatajuči život na ovaj način, možemo sveobuhvatnije ra­zumeti "Iekcije" koje moramo da naučimo. Zbog toga što smo spoznaliuzroke prošlosti, umesto da odbacimo, mi možemo da razumemo "razlo­gc" ovih lekcija i da postanemo na taj način spremni da ih prihvatimo.Ukoliko proučavate astrologiju, te ideje vas mogu dovesti do objektivnograzumevanja ovih problema II vašem sopstvenom životu. Ukoliko steastrološki savetnik, onda ćete biti II stanju da ove ideje primenjujete IIkorist vašeg klijenta. Zašto je uobičajeno iskustvo da se za vreme prvog povratka Saturnaprolazi kroz težak period? Prvih dvadeset osam do trideset godina životaproživljavaju se stanja koja predstavljaju evolutivnu i karmičku prošlost.Kako se povratak Saturna približava, individue obično počinju da se ose­ćaju ograničavane, frustri.rane, iJi pritisnute stvarnošću ili njenim životnimprilikama. Povratak Saturna jeste period prirodnog rasta, to jest rekapitu­lacije prošlosti, koji je ubrzan zbog novog ciklusa evolucije II procesu raz­voja. Kako se Saturn sve više približava svojoj natalnoj poziciji, i.ndividue 41
 • 36. Džef Grinistovremeno prolaze kroz dva stanja - osećaj ograničenja, frustracije itako i instinktivne potrebe za hitnim redefenisanjcm j obnavljanjem život­depresije zasnovan na okolnostima iz prošlosti (karmičko nasI ede), ali istonih prilika. Drugim rečima, prošlost i budućnost (težnja Duše za razvo­jem) počinju da se sudaraju II svakom trenutku života individue. Kako sesile evolucije uzajamno pri bliža vaju postojećoj srvarnosti (bezbednosti)koja je definisana prošlošću (Pluton), pred individuama se pojavljuju izu­zetno važni izbori koji će odrediti iskustva naredni.h dvadeset osam godina. Naravno, postoje i drugi planetarni ciklusi koji utiču na ovaj prirodanproces evolucije. Saturn ima sedmogodišnji ciklus unutar potpunog dva�deset osmogodišnjeg ciklusa. Jupiter ima dvanaestogodišnji ciklus rasta iekspanzije. Mesečevi čvorovi imaju prirodan osamnaestogodišnji ciklus)Uran formira kvadrat sa samim sobom u dvadeset prvoj godini života)opoziciju između trideset devet i četrdeset dve godine, drugi kvadrat IIšezdeset trećoj godini i vraća se približno oko osamdeset četvrte godine.Neptun formira kvadrat sa sobom II četrdeset drugoj godini života. U za­visnosti od njegove ekliptičke putanje, Pluton takode može da formirakvadrat sa sobom tokom života individue. Tokom ovih prirodnih ciklusa sile razvoja koje se odnose na buduć­nost povećavaju ubrzanje u pogledu prilika koje su oličenja prošlosti. Ovesile razvoja o1ičene prošlošću određuju ce10kupnu stvarnost trenutka, ka­ko individue tako i kolektiva. Svet je tl neprekidnom procesu rađanja,smrti i ponovnog rođenja. Ovaj prirodni proces evolucije možemO pos­matrati svuda oko sebe - od smene godišnjih doba do solarnog sistema idalekog kosmosa. Zbog roga razmatranje da smo svi mi deo ovog proce­sa ne bi trebalo da bude toliko iznenađujuće. Razumeti prošlost značibore u vezi sa našom individualnom i kolektivnom budućnošću. Ako pos­razumeti trenutak. Ovo razumevanje omogućava pozitivno načinjene iz­tupimo na taj način, mi možemo da pomognemo sebi samima i čovečan­stvu i čitavoj Zemlji. Prirodni ciklusi evolutivnog ubrzanja omogućavajuprilike za maksimalni razvoj. Ako se ovim prilikama pruža otpor zbognagomilanih sila prošlosti, onda je prisutna mogućnost kataklizmičkogfenomena. 42
 • 37. Pluton - transformišuće putovanje duše Pluton i Mesečevi čvorovi Većina astrologa je naučija da južni mesečev čvor predstavlja skuppojava, to jest, sistema vrednosti, uverenja, potreba i svega ostalog izprošlosti koji sc nadovezuju ili gravitiraju ka ovom životu. Naučili smotakođe da severni mesečev čvor predstavlja lekcije koje treba da se naučeII ovom životu. Nekoliko profesionalnih astrologa i_nsistira na tOme da jeova korelacija pogrešna, da severni mesečev čvor predstavlja prošlost, ajužni mcsečev čvor budućnost. Uprkos insistiranju ovih nekoliko astrolo­ga, vekovna istorijska posmatranja potvrdila su korelaciju južnog me­sečevog čvora sa prošlošću i severnog mesečevog čvora sa budućnošću.Kako su pokazala moja sopstvena dugogodišnja posmatranja i tumačenjahiljade astroloških karti, istorija je izgleda II pravu. Razmislite o ovim sim­bolima u okviru vaše sopstvene nataIne karte i potom se osvrnite na vašživor, i ja mislim da će se ova korelacija ponovo potvrditi. Veza izmedu severnog i južnog čvora i Plutona je izuzetno važna.Povezali smo Plutona sa željama koje se zasnivaju na faktorima razvoja.Nataini položaj Plutona opisuje preegzisrentne obrasce udruživanja lič­nosti kojima je individua p o prirodi sklona u ovom životu. Južni čVOr opi­suje, sa stanovišta prošlog života, način preduzimanja akcije koji individuiomogućava da aktuelizuje ili ostvari želje ili namere opisane natalnompozicijom Plutona. Primenjujući jed llostavan primer PJutona u devetoj kući o kojem jcranije d iskutovano, iJustrovaćemo ovu pojavu (pogledaj Primer Dijag­rama). Postavimo južni čvor II sedmu kuću. Želja individue da razumesvoj život u širem kosmičkom kontekstu bila bi suština njenog života.Kako bismo mi očekivali da osoba sa južnim čvorom u sedmo; kući ost­vari ili ispuni tu želju? Gledano sa stanovišta prethodnog života) načinpreduzimanja akcije bi osobu odveo u tom pravcu da bi se upuštala IImnogo različirih tipova veza putem kojih bi ona tragala za znanjima kojepodrazumeva Pluton u devetoj kući. Veze bi obično bile formirane saonima koji bi individui mogli poslužiti kao "llčitelji". Ovi obrasci po­našanja iz prošlosti povlače za sobom zavisnost od te vrste interesovanjakoja dospeva II ovaj život. U tom slučaju, osoba bi nastojala da putem vezaprivuče druge koji bi pokušali da je ubede ili preobrate na svoja gledišta.Na ovaj način, individua bi sakupila različita ličenja od različitih vrstaljudi. Koje je pravo, a koje je pogrešno! Da li je jedno ispravnije od dru­gog? Da li su sva ona pogrešna? T su ona pitanja koja bi ova osoba sada o 43
 • 38. Ofef GrinDijagram lDijagram 2 44
 • 39. Pluton - transformišuce putovanje duše mogla da postavija? U ovom slučaju severni čvor, način preduzimanja akcije, nalazio bi se II prvoj kući, a Pluro novtl račka polaritcta u trećoj ku­ ći. Koje se evolutivne lekcije ovde nalaze? Jednostavno rečeno, individua bi trebalo da spozna relativnost različitih gledišta, da bi, ipak, pomoću načina rreduzimanja akcije predstavljenog položajem severnog čvora u prvoj kući, naučila da razvije svoj sopstveni glas, sopstveni iclencitet, sop­ stvenu viziju, sopstveno znanje i da bi naučila da sama u sebi postavlja pitanja i daje odgovore. Potom bi ova transformacija postepeno, pa ipak, u potpunosti, promenila pristup i njihov stav prema veZ<lma. Umesro dazavise od vcza učitcliskog tipa) oni bi podsvesno požc1eli da postanu uči­ telji. Kako bi se taj proces odvijao, individua bi žcJcla ravnopravnijl1 vezu. Oba partnera bi tada istovremeno bili učenik i učitelj jedno drugom tako Pogledajmo isti taj Pluton u deveraj kući j postavimo južni čvor u prvušto bi podsticali uzajamnu nezavisnost. kuću. Plutonova tačka polariteta ostaje II trećoj kući. Način preduzima­ nja akcije II pogledu ostvarenja ili ispunjenja Plutonove težnje za preo­bražajem jeste severni čvor II sedmoj kući. Suštinski cilj j e još uvek Pluron II devetoj kući i želja da osoba shvati sebe II okviru šireg kosmičkog kon­ želju tako što je, čuvajući nezavisnost j ne upuštajući se II veze, pokreta1ateksta. Gledano sa stanovišta prethodnog života, individua je ispunila tllbilo koju vrstu iskustava koje jc smatrala neophodnom da bi ostvarilaželju za kosmološkim znanjem. Individue sn zavisi le samo od sebe. Onebi došle II ovaj život sposobne da pitaju i odgovaraju na svoja sopstvenapitanja. Upravo ovaj stav odražava razvojna ograničenja i tendencije. Da,individue savladavaju lekcije na planu intelektualnih i filozofskih uvere­nja koje su simbolizovane trećom kućom) tačkom polaritcta Plutonovedevete kuće. Da, individuama je predodređeno da dođu u sukobe sa dru­gima na intelektualnom i filozofskom planu da bi se lekcije odigrale. Nakoji način će se ove lekcije tačno odjgrari? Putem južnog Čvora u sedmojkući. Duša ove individue će želeti i osećati potrebu da u ovom životu imavezc. Od individua će se takođe zahtevati da one pružaju drugima, i to damoraju da nauče da slušaju druge ljude kako bi shvatile i identifikovalestvarnost na onaj način na koji on3 postoji za druge. Na ovaj način, oneće biti te koje pružaju drugima ono što im je potrebno sa njihovog stano­višta (severni čvor II sedmoj kući, Plutonova račka polarireta II trećoj kll­ći), što jc suprotno (Ome da drugima pružaju ono što smatraju potrebnimiz ugla sopstvene stvarnosti (južni čvor II prvoj, PIuton II devetoj kući).
 • 40. Džef Grin Kada bi ovim osobama bilo na raspolaganju da sa ljudima srupe II takvu vezu, koja bi II potpunosti odražavala stanovište prethodnog života, one bi se obično našle u ulozi učitelja. Osečale bi potrebu da ih drugi posma­ traju kao lidere, kao posebne, zbog znanja koje kao pojedinci predstavlja­ ju (Pluton u devetoj kući, južni čvor u prvoj). Zbog toga što će Plutonovatačka polariteta II trećoj kući dovesti do sukoba na intelektualnom i filo­zofskom planu kako bi time strukruru ubedenja individue izložila ograni­čenjima, severni čvor sedme kuće proizvociiće takav način preduzimanjaakcije putem kojeg će, isto tako, ključne osobe tokom čitavog života učitipojedin ca. Putem konfrontacija, individue će postepeno naučiti da i one moguučiti od drugih. Pored toga, pojedinci će početi da shvataju da moraju naučiti kako da budu ravnopravni II vezama, da su odnosi od osnovnevažnosti za njihov evolutivni razvoj. Sa ovim razl1mevanjem idividue ćetakođe shvatiti, upravo poput osoba čiji je južni čvor II sedmoj kući, da ćedo ravnopravnosti doći podsticanjem partnera na to da potvrđuje neza­visnost sopstvene Ličnosti. Na taj način južni i severni čvor stoje u uzajamnoj vezi sa načinimapreduzimanja akcije koji pojedincu pomažu u tome da ispuni potrebe i1 to uprkos tome što su ti načini preduzimanja akcije, prošli j sadašnji, kojiželje za preobražajem. Pluton u devetoj kući upotrebljen je u oba primera.su bili neophodni da ispune težnje devete kuće bili dijametralno suprotni.Ovaj princip može da se primeni na sve kombinacije Plutona i čvorova.Koje znake j kuće zauzimaju planetarni vladaoci južnog i severnog čvora? Sledeći princip koji je potrebno da uzmemo II razmatranje je ovaj:Planetarni vladaoci čvorova jcsu one planete koje "vladaju" znacima u ko­jima se svaki čvor nalazi, to jest, vladalac južnog čvora u Vagi bila bi Ve­nera. Položaji planetarnih vladaoca čvorova u astraloškoj kući i znakuponašaće se kao pomoćnici koji pojedincu olakšavaju ili da razvije načinepredlIzimanja akcije iz prošlosti, ili da razvije načine preduzimanja akcijekoji se tiču težnje za preobražajem u ovom životu. Primer: Plmon u devetoj kući II Lavu, južui čvor II Blizancima u sed­moj kući. Vlaoalac Blizanaca, Merkur, nalazi se II Ribama tl četvrtoj kući.Severni čvor je u Strelcu u prvoj kući. Vladalac Stn::lca, Jupiter, nalazi seu Škorpiji II dvanaestoj kući. Imajući na umu ono što je već bilo rečeno oPlutonu II devetoj kući u vezi sa južnim čvorom II sedmoj, kako bi onda 46
 • 41. Pluton - transformišuce putovanje dušeMerkur II Ribama olakšao način preduzimanja akcije koji podrazumevapoložaj južnog čvora u sedmoj kući II Blizancima? To bi za sobom povuklo posledicu da su u prethodnom okruženju,.učitelji" te osobe bili njeni roditelji, i da je ona bila izuzetno osetljiva iliizuzetno podložna uticaju njihovih uverenja. U cilju samoodržanja i sigur­nosti (četvera kuća II vezi sa Plutonovom devetom kućom), ta osoba jemogla privući partnere (sedma kuća) koji su odražava li sistem uverenjanjenih roditelja - Merkur II Ribama. Osoba nije znala u šta drugo da veru­je ili kako da razmišlja samostalno, pa je preuzela uverenja roditelja zatošto ona odražavaju njenu želju da samu sebe shvati II okviru kosmičkogkonteksta. Individua zauzvrat može da prenese ova učenja na njenu sop­stvenu decu. Sa južnim čvorom II Blizancima, osoba će obično osećatiogromnu glad za različitim idejama i iskustvima. Uprkos tome što je Plu­ton u devetoj kući mogao da stvori situaciju da osoba padče relevantnostili opravdanost bilo kojeg drugog gledišta osim njenog, u OVOI11 slučaju,ona predstavljaju produžetak gledišta njenih roditelja, i kasnije, uverenjapartnera ili bračnog druga. Pretnja drugih gledišta oslabila bi njene sigur­nosne mehanizme i sliku O sebi - Merkur u četvrtoj kući u Ribama. Dijagram 3 47
 • 42. Ožet Grin Pa ipak, individua sa južnim čvorom u Blizancima u sedmoj kući poprirodi će privlačiti alle koji imaju različita gledišta od njenih. Dakle, iakobi individua pokušala da je porekne, ona će prihvatiti tu informaciju napodsvesnom nivou. Kod nje bi postojala svesnost da tu postoji nešto višehodnog života, "uremeljujeU ovaj život. Severni čvor je II prvoj kući II Srreku,od uverenja preuzetih od roditelja i supruga. Ta svesnost, sa gledišta pret­Plutonova tačka polariteta je u trećoj kući. Planeta koja vlada severnimčvorom je u Š korpiji II dvanaestoj kući. Jednostavno rečeno, individua biu ovom životu najverovatnije izabrala roditelje koji su detetu pokušali dausade sopstvena uverenja. Dete bi sve više osećaJ o da ga ta uverenja guše,i osetilo bi da roditelji Stvarno ne razumeju njegove individualne potrebe.Ono bi se sve više povlačila (Merkur u Ribama) u sebe samoglsamu kakobi počelo da uči lekcije o nezavisnosti (severni čvor II prvoj kući U Strelcll,Jupiter u dvanaestoj kući u Š korpiji). Pomoću emocionalnog povlačenja,individua bi se tako de učila unurarnjoj sigurnosti (Merkur u četvrtoj kućiu Ribama putem polariteta severnog čvora u Srrelcu II prvoj kući). Kakobi osoba odrastala j postepeno napredovala, tako bi razvijala ličnu viziju,pravo glasa i nezavisnost što bi dovelo do takvog razvoja koji bi joj omo­gućio da postavlja i odgovara na sopstvena pitanja. Kroz filozofske i inte­lektualne konfrontacije (počevši od roditelja), ličnost ne bi naučila samoo relativnoj prirodi uverenja, nego bi, takođe, putem meditacije Oupiteru Š korpiji u dvanaestoj kući) došla do saznanja o sllštinskom jedinstvusvih kosmičkih, metafizičkih di religioznjh sistema. Jupirer u dvanaesrojkući II Š korpiji bi postepeno rušio sve stare barijere, razdvajajući jedan sis­tem od drugog7 ukazujući na njihovo sveukupno suštinsko jedinstvo. Sasevernim čvorom II Strelcu, južnim čvorom u Blizancima, osoba bi ovuistinu sagledavala i proživljavala na svakom koraku. Ličnost bi se isto takoposvetila onom sistemu koji bi je instinktivno najviše privukao zbog pri­rodne usaglašenasti. Sa Jupiterom u Š korpiji II dvanaestoj kući, ovaj sis­tem bi morao da se iskusi. On bi morao da pruži tehnike i metode putemkojih bi osoba direktno mogla da se uveri u istinu koncepcije koju je os­mislio metafizički/spiritualni sistem. Na raj način, osoba bi naučila da raz­likuje autentična učenja i učitelje od onih lažnih učenja i učitelja - istinuili otkrovenje nasuprot ilm:iji i fikciji. Individua bi naučila kako da sc od­u trećoj kući), bez obzira na to sa kog nivoa stvarnosti oni dol aze j da imnosi prema drugima (južni čvor II Blizancima, Pluton Ova tačka polariteta ,pruži ono što im je potrebno. Osoba bi zasnovala partnerstvo koje jeravnopravno i koje podstiče slobodu i nezavisnost, a uprkos tome ceni 48
 • 43. Pluton - transformišuće putovanje dušeposvećenost. Transformisana individua sada bi podsticala nezavisnost ipoštovala individualnost svoje dece. Ovi osnovni principi stoje u uzajamnoj vezi sa nataInim položajem Plu­tona sa njegovom tačkom polariteta, severnim i južnim čvorovima kaonačinima preduzimanja akcije, planetarnim vladaocima čVOrova kao po­moćnicima II načinu preduzimanja akcije, svi II ceHni konstituišu glavnukarmičku/evolutivnu dinamiku II nataInoj karti. Ova dinamika služiće kaosuštinski deo, osnova koja osmišljava svaki drugi činilac u natainoj karti.Svaki drugi činilac II karti može se dovesti u vezu sa ovom dinamikom idodati novO značenje s obLirom .11 <1 l1jihove razvojne uloge koje stoje II os­novi ove glavne evolutivne/karmičkc dinamike. Pluton u aspektima sa Mesečevim čvorovima Kada II nata.lnoj karti otkrijemo da se Pluton nabzi u direktnom aspe­ktu sa mesečevim čvorovima, onda tu postoje specifični i jedinstveni evo­lu tivni i karmički faktori. Priroda aspekta odreduje koji su to faktori. Pluton II konjukciji sa južnim čvorom ukazuje na jedan od tri mogu­ća uslova: 1 . Individua ponovo p roživljava karmičke i evolutivne uslove zato štoje propustila da se suoči, iJi da uspešno reši probleme koje opisuje onakuća i znak II koje padaju Pluton i južni čvor. Svojim položajem II znakui kući, planetarni vladalac južnog čvora, obezbeđuje dodafl1u informaciju 2. lndividua je osrvarila preobražaj i karmu. U prošlosti je tolikokoja se tiče ovog problema i potrebe.mnogo napora uložila II ovu problematičnu oblast i bila tako čistih na­mera, da ona sada žanje ono što je prethodno posejala. Pojedinac mora daispuni neku posebnu vrstu ..sudbine". Pogledajte planetu kOja vlada juž­nim čvorom, njen znak i kuću, kako bi se snabdtli dodatnim informacija­ma II vezi sa rim stanjem. 3. Individua je istovremeno II evolutivnim i karmičkim uslovima IIkojima izvesne okolnosti iz prošlosti moraju biti ponovo proživljene, doksu neke ostvarene. Kuća i znak Plutona i južnog čvora opisaće ove prob­leme i okolnosti. Za dodatne informacije proverite položaj planete vla­daoca južnog čvora II znaku i kući.
 • 44. Džef Grin Dijagram 4 Prva dva uslova su retka. Treći uslov je najrasprostranjeniji onda kadaje Pluton II konjukciji sa južnim čvorom. Kako možemo saznati koji sumenite pristup tradicionalne astfologije; posmatrajtepostojeći uslovi za tu osobu? Savetovao bih vam da najvećim delom pri­ ili postavljajte pita­nja II vezi sa ž.ivorom te osobe. Ova tehnika će vam pre omogućiti Ja brzoshvatite postojeće uslove. Može biti teško shvatiti koji usLovi postoje za Ako želite da postavljate pitanja o životu te osobe, onda bi ona moralaosobu samo jednostavnim posmatranjem njene nataine karte.poJarirct3 i severni čVOr. Ukoliko pozn ajete Hl osobu, onda bi se vaša raz­da se kreću oko onih oblasti i iskustava koje nagoveštava Plutonova tačkamatranja njenih uslova okretala oko njihove dinamike. Ukoliko bi se po­javila potpuna blokada u pogledu razumevanja ovih tačaka polariteta, on­da postoji prvi uslov. Ako se bude ukazalo nešto jedinstveno i posebno uvezi sa iskustvima i oblašću (kućom) II kojoj je Pluton/severni čvor te oso­be, onda postoji drugi uslov. Ukoliko postoje i jedni i drugi elementi, ondapostoji treći uslov. Sa druge strane, postoje preduslovi II natalnoj karti koji nam mogupomoći da shvatimo verovatnoću karmičkih uslova. Uopšteno gledajući, 50
 • 45. Pluton - transformišuće putovanje dušeharmonični aspekti sa Pluronom nastoje da ukažu na život II kojem seubiru plodovi. Izazovni aspekti pokazuju okolnosti ponovnog rodenja. Kom­binacija dvaju aspekata nastoji da ukaže na dvostruke uslove. Harmoničniaspekti koje obrazuje sa drugim planetarna ukazaE bi, pomoću položajaznaka i kuće, na one životne okolnosti II kojima se ubiru plodovi. Izazovniaspekti koje obrazuju druge planete ukazali bi, pomoću položaja znaka ikuće, na dinamiku ponovllog proživljavanja. Pored svega ovog što smo gore napomenuli, postoje drugi odlučujućifaktori i principi o kojima treba razmisliti kada se Pluto II nalazi u konju­kcijj sa južnim čvorom. U sva tri uslova, ukoliko tu postoje olakšavajućifaktori, individua će biti blokirana II tome da potpuno razume problemerazvoja opisane severnim čvorom sve dok ne dade do povratka Saturna.Kao što je ranije rečeno, prvi povratak Saturna simbolizuje normalan vre­menski ciklus II kojem mi ispunjavamo, ili proživljavamo) evolutivne iveliki deo vremena posvećen ispunjavanju ovih ptošlih okolnosti jesu ( 1 )karmičke uslove prošlosti. Olakšavajući faktori koji mogu da redu kujuplanete u konjunkciji sa severnim čvorom, i l i (2) planete II nekoj vrstiaspekta sa severnim čvorom. Sa planetom iU planetam3 koje su II konju­kciji S3 severnim čvorom, postoji situacija II kojoj se ta planeta direktnoaktivira kako bi individuu naterala da prevaziđe prošle uslove koji su pos­tojali lt poslednjih nekoliko života, ponekad upravo II životu koji je ovomneposredno prethodio. Specifična priroda planete ili planeta opisuje kakonastaje situacija II kojoj ona indirektno aktivira individuu da prevaziđese to odigralo. Sa phtnetom II bilo kojem aspektu sa severnim čvorom,uslove prošlosti koji su postojali u nekoliko poslednjih života, ponekad izonog života koji je prethodio upravo ovom sadašnjem. Broj aspekataprema severnom čvoru donekle utiče na skraćenje vremena koje sc trošina ispunjavanje prošlih okolnosti. Ako su druge planete II konjukciji sa južnim čvorom i Plutonom, on­da ove funkcije (planete) ne samo da su u direktnoj vezi sa prošlošću,nego su zavisne od ova tri, gore pomenura, moguća evolutivnalkarmičkauslova. Primenite iste ove principe na ove planete kako bi vam to pomog­lo da odredite njihove uslove. Ukoliko je planetarni vladalac severnog čvo­ra II konjukciji sa južnim čvorom, uslovi koji se tiču prošlosti su dvostru­ko intenzivirani. Proverite aspekre sa samim severnim čvorom da biste odredili vremekoje je neophodno za ispunjavanje ovih prošlih uslova. Ukoliko je planeta 51
 • 46. - Džef Grin II kvadratu sa čvorovima i Plurol1om, funkcija te planete (pomoću polo­ žaja II znaku i kući) je utkana medu probleme prošJosti i budućnosti. Naj­ kušava da se iZVLIče Lli da pobegne od onih problema kori se tiču prošlosti. [asprostranjeniji oblik ponašanja jeste situacija unutar koje individua po­ rzbegavanje ili beg Sll bili povezani sa izuzetno snažnim konfliktom ili ten­ zijom koje je osoba doživela II vezi sa problemima prikazanim položajem Plutonove konjukeije sa južnim čvorom II kući i znaku, i kuće i znaka oIm čvorom, individua je pokušavala da reši probleme II vezi sa događa­ planete koja je u aspektu kvadrata. Izbegavajući problem predstavljen juž­ jima na koje u kazuje položaj severnog čvora II kući i znaku. Budući da je postupala na taj način, individua je "preskakala faze". Nije uspela tl raz­ rešavanju problema koji se tiču južnog čvora i Plutona unutar konteksta njihovog položaja u kući i znaku. Dijagram 5 U ovom živoru pojedinac mora da nadoknadi ili ponovo proživi one faze razvoja koje je preskočio. Tek tacla će biti dozvoljena potpuna aktue­ lizacija kompletnog potencijala severnog čvora. Pojedinac se sve do tog meno manifestuju ponašanjem koje sroji u vezi sa južnim čvorom i Pluto- trenutka nalazi II procepu između dve isrovremene težnje - koje se povre­ 52
 • 47. Pluton - transformi�uće putovanje du�enom i, II drugim navratima, ponašanjem koje predstavlja sever lli čvor.Rešenje se opet nalazi u tome da se unutar konteksta konjunkcije južnogčvora i Plutona reše oni problemi iz prošlosti: tada, i samo tada, doći ćedo potencija1izacije severnog čvora. Uopšteno gledajući, broj aspekata prema severnom čvoru će ukazivatina vreme koje je neophodno da bi se ispunili ili ponovo proživeli pret­hodni karrnički uslovi. U nekim slučajevima ova potreba biva ispunjena IIvreme prvog Saturnovog povratka. Ovaj vremenski faktor je značajnooslabljen kada sn aspekti po prirodi harmonični, jer oni podrazurnevajuopšte razumevanje i delimičnu rešenost ovih karmičkih problema u pret­hodnim životima. Prevlast izazovnih aspekata ukazuje na to da je u ovajživot preneto nerazumevanje ili nerešenost ovih kanničkih problema.Prema tome, vremenski period proveden u ponovnom proživljavanju tihokolnosti tokom ovog života značajno je produžen za vreme prvog Satur­novog povratka. Međutim, tu ne postoje takva teška i brza pravila koja semogu primeniti, zbog toga što ove evolucione i karrničke analize morajuuzeti u obzir prirodne razvojne uslove ili faze pojedinca. O četiri prirodnefaze razvoja ljudskog roda diskutovaćemo kasnije u ovom poglavlju. Me­đutim, uopšteno gledajući, napredak pojedinca skalom razvoja biće sraz­meran sve kraćem vremenskom periodu koji je potreban za razrešenje pret­hodnih karmičkih problema. Pluton u konjukdji sa severnim čvorom upućuje na jedan evolutivniili karrnički uslov koji se primenjuje na sve dijagrame. Individua je unutarposlednjih nekoliko života nastojala da transformiše onu oblast koju pred­stavlja kuća i znak u kojoj se nalazi aspekt konjukeije i znači da produ­žava u tom pravcu. Rezultati evolutivnog preobražaja mogu da dovedu doizvanrednog razvoja u ovom životu. Svaki drugi faktor u nataInoj kartikoji ovome doprinosi biće kanalisan ili usredsređen putem konjukeije se­vernog čvora i PJutona. Princip Plutonove tačke polariteta ne primenjujese u ovom posebnom usJovu. Međutim, ovde postoje olakšavajući faktori koje je potrebno da raz­motrimo. Ukoliko je planeta u konjukciji ili aspektira južni čvor, onda semogu primeniti ista tri uslova iz diskusije o konjukciji Plutona sa južnimčvorom. Procenite izazovne i umirujuće aspekte da biste odredili verovat­no smnje planete. Ako je ta planeta II povoljnom položaju, onda će njenaspecifična priroda, položaj u znaku i u kući, doprinositi na pozitivan i 53
 • 48. Džef Grinil1tegrativan način ispunjenju težnje za preobražajem opisane Plutonovomkonjukcijom sa severnim čvorom. Ukoliko je p laneta koja je u kOL1jukciji sa južuim čvorom u položajukoji očigledno upućuje na ponovno proživljavanje, onda će se specifičnapriroda te planete, i njen položaj u kući i znaku, ispoljiti kao sila konflik­ta koja II izvesnom stepenu blokira sposobnost pojedinca da ispuni evo­lutivni impuls Plutonove konjukeije sa severnim čvorom. Ključ razrešenjaovih okolnosti za pojedinca jeste u tome da se odupre želji ili iskušenju daizbegne ovaj faktor i njegov uticaj na život. Umesto toga, trebalo bi da sepojedinac direktno suoči sa tim problemima i da ih intcgriše i da ih reši ukontekstu Plutonove konjukeije sa severnim Čvorom. Ukoliko postoje planete koje se ualaze u oba položaja istovremeno,odredite koja planeta formira harmonične aspekte sa južnim čvorom, akoja pravi i,zazovne. Planeta koja formira harmonične aspekte doprino­siće na pozitivan i integrišući način ostvarenj u težnji za razvojem, opisa­nih konjl.lkcijorn Plutona sa severnim čvorom, a sa uticajima planeta kojeprave izazovne aspekte prema južnom čvoru mora se direktno suočitirazrešiti ih II kontekstu Plutonove konjllkcije sa severnim čvorom. Dijagram 6 Dijagram 7 Pojedinac koji ima Pluton II kvadratu sa čvorovima nalazi se u jedin­stvenoj evolutivnoj situaciji. On jc podjednako podeljen izmedu proble­ma koji pripadaju prošlosti i problema koji pripadaju budućnosti. Ova 54
 • 49. Pluton - transformišuće putovanje dušepodeljenost je prisutna u svakom trenu života ovog pojedinca. Ovi kar­mičko/evolutivni uslovi nagovešt3vaju da individua nije II potpunosti uspe­la da reši ili savlada probleme koji pripadaju njenoj evolutivnoj prošlosti(želje)l niti probleme koje odražava severni čvor. Zato što je PJuton IIkvadratu sa oba čvora, problemi koje oni predstavljaju preneti su iz pret­hodnog u ovaj Žlvot. Iako nijedan nije u potpunosti bio razvijen, shvaćen,rešen ili integrisan. Pojedinac se nalazi pred izuzetno značajnim početkomtransformacije. Izbori koje sada donese u pogledu svojih želja veoma sukritični, budući da se tiču transformišućeg putovanja i razvoja. Pojedincaistovremeno i privlače i odbjjaju problemj, orjjentacije j Jekcije oba čvora.Problem prethodno opisanog "preskakanja faza" je dvostruko uvećan. Dijagram 8 - Pluton II kvadratu sa čvorovima Udvostručena je i potreba za tim da ponovo proživi i razreši one pres­kočene faze kako bi integrisao probleme s obzirom na Čvorove. Preskoče­ne faze odnose se na obe oblasti. Sve dok se osoba ne bude osvestila unaizmenično izražavati orijentacije koje u sebi sadrže južni i severni čvor.pogledu Jekcija i načina kako da im priStupi i da ih razvije, ponašanje će Plutonova tačka poiaritera primenjuje se II ovoj situaciji. Ta tačka po­lariteta mora biti aktivirana ne bi li tako započela integracija i razrešenjeovih evolutivnih uslova. Faktori koji će vam pomoći da ovo proverire jesu: 55
 • 50. Džef Grin l . Ukoliko se Pluton kreće ka južnom čvoru, onda Plutonova račka po­iaritcta i scverni čvor, sa svojim planetarnim vladaocem moraju da buduintegrisani kroz južni čvor. Pojedinac će imati čvrsto zacrtan "suštinskicilj" prema kojem bi se mogli orijentisati pravci transformacije, opisaniPlutonovom tačkom polariteta i sevcrnim čvorom i njegovim planetar·nim vladaocem. Tako će južni čvor i njegov planetarni vladalac preći nanove lllvoe Izražavanja.tačka poladreta j jllžni čvor sa njegovim planetarnim vl ada ocem morati 2. Ukoliko se Pluton kreće ka severnom čvoru, onda će Plutonovada budu integrisani kroz severni čvor, sa njegovim planetarnim vladaocemkoji olakšava proces. Na isti način, pojedinac će imati suštinski cilj premaj užnim čvorom i njegovim planetarnim vladaocem, moći da st! orijentišu.kojem će pravci transformacije, opisani Plutonovom tačkom polariteta iSeverni čvor i njegov planetarni vladalac, rada će moči da predu na novenIvoe izražavanja. Dijagram 9 Dijagram 10 primer PlutonoOg kretanja primer PlutonoOg kretanja prema južnom čvoru prema severnom čvoru U slučaju da druge planete prave aspekt konjukeije ili formiraju as­pekte prema čvorovima, primenite iste tehnike da odredite njihovu fazurazvoja. Odredivši čvor prema kojem se Pluton kreće, objasnićete načinna koji se [reba integrisati i nositi sa rim problemima. Prilikom ovog odre- S6
 • 51. Pluton - transforrnišuće putovanje dušeđivanja, imajte na llmll da je osnovno kretanje čvorova retrogradno. Pre­ma tome, normalna pravih!. za određivanje ko se prema kome kreće suobrnuta. Kao primer, recimo ela se Pluton nalazi II Lavu na šesnaest ste­peni, južni čvor u Biku i severni čvor II Škorpiji, odnosno na šesnaest ste­peni. Zbog retrogradnog kretanja čvorova, severni Čvor se kreće ka Plu­ronu. Južni čvor se udaljava od Plutona. U tom slučaju, severni čvor se kre­će ka Plutonu, a Pluton se kreće prcma južnom čvoru. U ovom primeru,onda, tačka integracije bila bi južni čvor. Čvor koji je poslednji formiraokonjukcijl1 sa Plutonoll1 jeste čvor ka kojem se Pluton kreće. Planete u aspektu sa Mesečevim čvorovimaaspekt, onda te planete igraju glavnu ulogu (ll skladu sa kućom, znakom Kada planete aspekti raju čvorove, a Pluton sa njima nema direktani aspektOm pa sve do drugih planetarnih funkcija) u obli kovanju vrsteiskustava koje je osoba dobiJa iz evolurivnill i karmičkih razloga. Tip as­pekta će odrediti kako osoba odgovara na fa iskustva i poslužiće kao po­kazatelj verovarnih evolutivnih i karmički.h uslova ovih planeta. Na krajuDrugog poglavlja uporrebićemo primere nekill dijagrama da bismo obje­dinili i sintetizovali sve ove tačke. Pluton u aspektima sa drugim planetama Bilo koja planeta II aspektll sa Plutoll0m ukazuje na to da Sll te pla­nete bile, i nastaviJe da budu, suštinski deo pojačanog i u brzanog evolu­tivnog preobražaja. Vrsta aspekta odreduje intenzitet potrebe za evolu­tivnim preobražajem te planetarne funkcije (načina ponašanja). Izazovniaspekti proizvode izuzetno snažnu transformaciju koja vodi ka najzme­ničnim kataklizmama i zatišjim3. Harmonični aspekti stvaraju nekatakliz­mičan, blag, ali kontinuiran proces transformacije. Kada se pojedinac bu­de našao usred kataklizmičke promene, on vcrovatno neće shvatiti zaštom u se to dešava. U najvećem broju slučajeva to "zašto" će shvatiti tek ka­da se promena bude odigrala. Harmonični aspekti unapreduju razume­vanje o tome zašto se promene dešavaju II okviru vremenskog periocia ukojem se dešavaju. 57
 • 52. Otef Grin Dijagram II primer Plutonovog formi anja aspekata sa drugim pl:Uletam3 r Broj aspekata koje Pluton formira sa drugim planetama određuje bt­zinu transformacije ili promene u životli bilo koje osobe. Drugim rečima)broj aspekata u koji je uključen Pluton stoji II korelaciji sa imenzirecollltransformacije; koliko se oni trude da postignu ili učine II ovom životu.ŠtO je veći broj aspekata] to pojedinac više želi da ubrza svoj evolutivnirazvoj. Ovaj princip je potpuno relativan fenomen. Posmatrajre živote onihljudi koji II svojim natainim kartama imaju mnogobrojne :aspekte sa PI u­tonom. Suprotstavite ovo zapažanje onim llatalnim kartama koje to ne­maju. Životi onih ljudi koji imaju v iše aspekata biće obeleženi većim bro­jem kataklizmi nego onih koji imaju manjc aspekata. Razlog je taj što ovipojedinci žele da se sukobljavaju) elil11inišu i transformišu ograničenja)zastoje i status qllO II odsudnim trenucima svojih života. Ovaj proces odra­žava želju za povratkom ka onome koji je stvorio Dušu. Naravno, poje­dinac možda nije svesno prepoznao ovaj proces kao takav. Tek ne kolikonjih će ga razumeti na taj način, ali većina neće. Jednostavno rečeno) poje­dinac želi da nastavi dalje istim putem. Ljudi sa manjim brojem aspekataprema Plutonu imaju manje intenzivnih razvojnih i karmičkih potreba. Kada je reč o evolutivnom proceSLI, bilo da su aspekti izazovni ili umi­rujući, ne posroji razlika. Sa druge strane, sposobnošću pojedinca da senosi sa ovim procesom i da ga razume upr:wljaju tradicionalne osobenos­ti teških ili lakih aspekata.
 • 53. Pluton - transformišuće putovanje dule Sunce u nataInoj karti predstavlja način na koji se ovaj evolutivni pro­ces integriše i osmišljava. Mesec predstavlja kako se ova svrha, značenje i. karmičkiJevolutivni uslovi svakodnevno primenjuju i aktuelizuju. Ovaj simbolizam bi trebalo da postane jasniji kada uzmemo u obzir to da je Plu­ton najudaljenija planeta Sunčevog sistema, a da je Sunce u samom cen­tru. Pluton predstavlja seobu Duše i promenijivu prirodu ličnosti koju onamanifestuje. Sunce svakoj novoj ličnosti Duše daje način na koji treba daintegriše i osmisli svoj život. Budući da se ova drama odigrava na Zemlji,Mesec - zbog svoje blizine u odnosu na Zemlju - pokazuje kako se novasvrha i lekcija primenjuju svakodnevno, a kako II ciklusima. Mesec možeda bude u vezi sa egom i, da na osnovu toga, ličnosti pruži sliku o sebi(egocentrična ličnost Duše) ne bi li osetila da je sigurna i da poznaje sebe. Pluton i Četiri Prirodne Faze Razvoja Drugi olakšavajući faktor koji moramo da razmotrimo jesu četiri pri­rodne faze razvoja. Moramo da odredimo faze razvoja pojedinca kakobismo shvatjji na kom nivou on dela. Prirodne faze razvoja neće biti ra­zotkrivene jednostavnim posmatranjem nataIne karte. Bilo koji broj ljudimože biti raden u isto vreme i n a istom mestu i imati slične natalne karte.Aji će svi na različite načine ispoljavati nivo razvoja sopstvene Duše i ko­ristiti potencijal nataIne karte. Neće svaka osoba sa Plutonom u devetojkući, na primer, biti magistar metafizike iIi filozofije. Taj položaj bi mogaodati kao krajnji rezultat savršenog prodavca kola koji se ponaša II skladusa pravilima tradicionalne religije. Mi moramo da stupimo u odnos sa jed­nom osobom kako bismo procenili i odredili u kojoj fazi razvoja se onanalazi. Faza razvoja će odrediti na koji način će se manifestovati ponaša­nje i odgovori na potrebe za preobražajem Plutona i čvorova. Ovaj prin­cip četiri ptirodne faze razvoja ima korene u drevnoj Indiji. Sledeće klasi­fikacije i terminologija pokrenuti su da bi predstavili modernu civilizaci­ju i aktuelnu sociološku teoriju. Praktično svako se može osvedočiti u ove 1. Faza slabe razvijenosti ili nerazvijenosti. Dva ili tri procenta ljudskečetiri faze unutar konteksta savremenog sveta. Četiri faze su sledeće:rase karakterišu oni ljudi koji iIi upravo evoluiraju II ljudsku svest iz drugihcarstava (kakvo je animalno stanje), ili su evolutivno nerazvijeni zbog kar­mičkih razloga prethodnog života. Oni koji upravo evoluiraju u ljudsku 59
 • 54. Ofef Grinsvest imaju vrlo nejasan osećaj lične svesti, osnovni smisao za vreme iprostor. Ovi ljudi će izgledati relativno glupo. U nekim slučajevima ovojfazi će se pridružiti mentalna ograničenost, kretenizam i rctardiranost. Udinaca koji, zbog prošlih dela iz drugih života, nazaduju tokom jednog ilidrugim slučajevima mentaina ograničenost može da sc zatckne kod poje­dva živoca. Kada neko postane adept u razumevanju evoIutivnih i karmič­kih uzroka impliciranih u natainoj karti, razlozi ovakve situacije će posta­ti vidljivi. Razlozi ili karmički uzroci su različiti u svakom slučaju. 2. Faza kolektiva: Sedamdeset pet procenata ljudske rase nalazi se uovoj fazi, koju karakterišu oni pojedinci čiji su identiteci u većoj meriprodužeci društvenih normi, uverenja, običaja i tabua. U stvari, ova fazaje glavni tok samog društva. To je društvo. Ovi ljudi ne razmišljaju ozbilj­no o onome što im je rečeno da veruju ili da misle. I, ukoliko to dovodeu pitanje, odgovor će biti sporazumnog tipa, onako kako ga propisujedruštvo. Drugim rečima] ako im astronomi kažu da je astrologija obmana,onda će ovi ljudi reći da je astrologija obmana ne razmišljajući o tomesvojom glavom. Oni koji su proveli dugo vremena u ovoj fazi razviće spo­sobnost da budu predvodnici ovakvog shvatanja. 3. Faza individualizacije: Približno dvadeset procenata ljudske rase na­lazi se u ovoj fazi, koju karakterišu oni ljudi koji ispituju uverenja, običaje,norme i tabue društva. Ovi ljudi tragaju za tim da otkriju sopstvenu indi­vidualnost kao različitu od društva. Oni žele da saznaju i ponašaju seprema svojim prirodnim zakonima, uverenjima, vrednostima, potrebama,običajima i tabuima. I oni nastoje da otkriju ove stvari unutar sebe. Impulsnezavisnosti će prožeti ove osobe zato što one cene pravo na samospoz­ 4. Faza duhovnosti: Dva ili tri procenta ljudskih bića pokušaće da razu­naju i slobodu.me sopstvene živote i živote drugih u univerzalnom/sveobuhvatnom kon­tekstu. U stvari, ovi ljudi žele da spoznaju prirodu čitave Tvorevine IIovom kontekstu i zajednički se povezuju sa duhovnim učenjima ili ideja­ma kao vodećim principima u životu. Oni pokušavaju da otkriju i zbogtoga se poistovećuju sa večnim vrednostima, verovanjima i istinama kojise mogu primeniti u svim vremenima. U svojoj najvišoj formi, ova fazaproizvodi one koji se nazivaju avatarima ili majstorima duha ili učiteljima:[susa, Budu, Lao-Cea, Muhameda, Mojsija, i tako dalje. Ova faza pred­stavlja one pojedince koji su eliminisali ili se nalaze u procesu eliminacijesvih želja za odvajanjem ili ispoljavanjem. 60
 • 55. Pluton - tr.insformišuće putovanje duie Ova četiri prirodne faze razvoja ne predstavljaju kruto zacrtanu klasi­može ua bude na prelazu između faze kolektiva i faze individualizacije jfikaciju. Unutar njih i među njima postoje prelazi. Na primer, pojedinacsa drugom osobom, iH sav etujemo klijenta, motamo da potv r dimo našumože da izražava neke karakteristike obe te faze. Kada delima ove idejeintcrpretaciju i način iuažavanja da bi odrazili stvarnost tog pojcdinca.Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je značajno da se razume u kakvojsc vezi nalaze ovi evolutivni faktori sa natainim kartama. Tri reakcije na Evolutivni Impuls Ljudi su sidon i tome da reaguju na potrebe za preobražajem j zahtevekarme na jedan od [ri načina. Ove tri moguće reakcije odreduju kako ćeproces evolucije reči u našim životima. One su: 1. Da se pruži otpor prema kompletnim zahtevima preobražaja/kar­ 2. Da se odgovori sa dubokom iskrenošću i željom da se shvale koje me. su to lekcije u ovom životu i da se potraže sa potpunom preda­ nošću. 3 . Da se bude spreman na neku vrstu promene, a da sc, ipak, opire drugim modelima promena iz straha od nepoznatog. Prva reakcija jeste odraz želje za tim da se održi izdvojenost od [zvora.Druga reakcija je odraz želje da se spozna Izvor. Treća reakcija je kombi­nacija obc ove reakcije i izbor kojj je najrasprosrranjeniji. Mi pomalo me­njama svaki život. T je razlog zbog kojeg je evolucija Duše, progresivna oeliminacija želja za izdvajanjem, uglavnom, tako spor proces. Ćetiri načina na koje Pluton utiče na Evoluciju u našem životu Čeriri osnovna načina na koje Pluton izaziva ili utiče na težnju za pre­obražajem ili proces razvoja jesu: 1 . Stvaranjem emocionalnih šokova u kojima se obrazac ponašanja lliživotne situacije silom odstranjuju iz našeg života. Ovaj proces je povezansa kataklil.mičkom pramenom i on proiz.vodi evolutivni "skok" . Ova 61
 • 56. Džef Grinsituacija se uvek dešava onda kada se toliko odupiremo nagomilanim si­lama evolucije da do te posledice mora da dođe kako bi se podstakao zah­tevani rast. Klasičan primer je Nikson i Votergejt afera. 2. Oblikovanjem situacije II kojoj mi formiramo vezu sa nečim štosmatramo potrebnim. T "nešto" može biti bilo šta: novi prijatelj, nava oljubav, sadržaj znanja koje sadrži knjiga ili seminar, posvećivanje novomkada formicama ",eztl Sa nečim što predstavlja simbo lcilju i tako dalje. Ovde je stvar u tome da do procesa evolucije dolazi onda onoga što mi smat­ramo našom potrebom. Pod onim što smatramo da nam je potrebnopodrazumeva se nešto što trenutno ne posedujemo. Ovde je reč o jednompsihološkom procesu Osmoze (Pluton). Formiranjem veze, mi upijama usebe ono što nam je potrebno. Jednostavan primer ovog procesa je sle­deće: Sada čitate ovu knjigu koju ste kupili zato što vam je to bilo važnoili vam je zazvučala interesantno. Možda je naslov podstakao vašu radoz­nalost. Možda ste pomislili da ćete naučiti nešto što ste želeli da naučite.Osim ove knjige, kao tema, prikazaće vam se sama astrologija. Uspostav­ljajući vezu sa astrologijom ili sa ovom knjigom, putem procesa osmoze,vi ste naučili nešto što ranije niste znali. Stvorivši ovu vezu, susreli ste sesa svojim ličnim ograničenjem, vašom postojećom stvarnošću (samoodre­đenjem, slikom koju imate o sebi). Veze koje formiramo na ovaj načinpomažu nam da da se promenimo, transformišemo, razvijamo i evoluira­mo iznad ovih postojećih granica II nove nivoe svesti i samoodređenja.Ovaj proces povezan je sa nekataklizmičkom pramenom; sporom, ali pro­ 3. Izazivanjem ili stvaranjem onih situacija u našem životugresivnom evolucijom, II kojimapostajemo svesni nekog unutarnjeg ili spoljašnjeg izvora stagnacije iliograničenja koje blokira dalji razvoj. Ovaj proces se u potpunosti razliku­je od procesa prikazanog pod brojem dva, koji sa sobom kao posledicu nedonosi neku posebnu krizu. T je jednostavan, ali kontinuiran razvoj. Us­ olovi sa kojima se suočavamo II procesu broj tri imaju za posledicu one cik­luse ili vremenske periode II kojima postajemo svesni neke unutarnje ili jspoljašn e blokade koja sprečava dalji razvoj, i potrebe da otkrijemo njenizvor. Ovaj proces sadrži u sebi krize različite snage. Svest o blokadi neznači ili ne ukazuje na to da postoji svest o poreklu ili izvoru na kojem seona bazira. Upravo taj nedostatak svesti izaziva krize. Ovaj proces možeuticati na usmeravanje celokupne naše pažnje II pravcu blokade. Ova us­merenost naše pažnje može da bude toliko snažna da sve ostalo II našim 62
 • 57. Pluton - transformi�uće putovanje du�eživotima biva isključeno dok ne otkrijemo izvor blokade. Ovaj procesizuzetno je sličan ugašenom vulkanu koji se iznenada akcivira. U jednomcrenucku doći će do erupcije koja ima za posledicu transformaciju vulka­na i njegovog okruženja. Na isti način, kontinuirano stvaranje pritiska ijedinstvenost svesne pažnje i fokusa, izliva erupciju podsvesnih sadržaja IInašu subjektivnu svest. Postajemo svesni u čemu je blokada putem znanjakoje proizvodi erupcija. Dok se to dešava, mi evoluiramo zbog toga što jeizvor blokade odstranjen. Produžavamo da živimo na jedan novi i trans­ j 4. Izazivanjem ili stvaranjem situacije u kojoj postajemo svesni novogformisani način zbog ove kataklizmičke evoluci e.kapaciteta ili sposobnosti koja je bila latentna ili skrivena. Ovaj proces jeaktiviran u različitim trenucima našeg života putem unutarnjih ili spoljnihokolnosti koje oživljavaju neki nov impuls, ideju, misao ili želju. Procesaktuelizacije ili razvijanja novog kapaciteta dovodi do evolucije i razvoja.Jednostavan primer: predsednik Karter je postao svestan svoje želje i za­pazio svoju predsedničku sposobnost onda kada je Pluton tranzitirao nje­govo Sunce u Vagi u dvanaescoj kući. Proces ostvarenja ili aktuelizacije teželje i sposobnosti sigurno je u njegovom slučaju proizveo razvoj i ličnuevoluciju. Proces je povezan sa nekataklizmičkom promenom, aH zahtevastrpljivost i volju za ostvarenjem zapažene sposobnosti. Važno jc da se ova četiri procesa ne dešavaju obavezno kao izolovanaili odvojena iskustva. Jedan p�oces može pokrenuti ili voditi ka drugom.Kao primer, pojedinac može postati svestan latentne sposobnosti ili kapa­cireta u izvesnom trenutku svog života. Potom bi ova svest mogla da do­vede do otkrića blokade u onoj oblasri u kojoj je prisurna, koja parommOže da dovede do kriza koje je nasilno uklanjaju ili preobražavaju. Tri moguće reakcije na potrebe preobražaja i karme koje su prethod­no opisane blisko su povezane sa ova četiri .načina na koje Pluton izazivaili utiče na naše zahteve 2.3 preobraiajem. Kao primer uz.mite u obzir oso­bu čiji je Pluton u aspektu sa svim drugim planetarna i koja reaguje takošto pruža otpor razvoju, promeni i zahtevima za preobražajem svog ži­vota. Ova reakcija bi jasno mogla ..postaviti; pojedinca u evolutivnj pro­ces opisan u uslovu pod brojem jedan: emocionalni šokovi koji vode kaprisilnom uklanjanju modela ponašanja ili veza i koji, kao rezultat rognasilnog odstranjivanja, prouzrokuju evolutivni skok. 63
 • 58. Džef Grin Svi mi u našim životima moramo da načinimo izbore. Ti izbori 0dra­žavaju se u našim željama. Želje odražavaju naše faze razvoja ili uslove, irazloge tih faza ili uslova. Mi sami smo odgovorni za te uslove. Ne pos­odrazili 5U njegovu razvojnu fazu, potrebe j lekcije. Jsro lO važi i za sve nastoje "žrrve". Nikson nije bio žrtva. Njegova životna situacija i iskustvoostale. Procena opšte faze razvoja pojedinca i načina na koji reaguje mora sedovesti II vezu sa njegovim socia· političkim konrekstorn. Ovo sociološkorazmatranje je važno zbog toga što faktori okruženja uslovljavaju način nakoji mi gledamo na sebe i na život uopšte. Da bismo bolje razumeli kar­ženje i iz kojih razloga. Na kraju Drugog poglavlja ova misao će biti ilus­mičke uslove, trebalo ·bi da odredimo zašto je pojedinac odabrao to okru­trovana kada budemo diskutovali o dijagramu Adolfa Hitlera. Ako želiteda naučite više o sociološkoj astrologiji, predložio bih vam da pročitate"Kompletnu astrologiju" Noela Tajla, dostupnu iz TlA Publications. Retrogradni Plutonrićemo retrogradni P luto n sa čisto evolutivnog stanovišta. U )cdnoi godi­ Sada dolazimo do vidljivog fenomena retrogradnog Plutona. Razmot- .ni Pluton je retrogradan približno šest meseci. Otprilike polovina ČOve­čanstva će u svojim natainim kartama imati retrogradni Pluton. Š ta toznači? Retrogradni Pluton u vezi sa četiri prirodne faze razvoja označava toda polovina čovečanstva ne prihvata status quo i da će istraživati svojetrenutno stanje ne bi li duboko promislila o svojoj prirodnoj fazi ili nivourazvoja. Ovaj proces uzima u obzir kolektivnu evoluciju za sve četiri fazeili nivoa razvoja. Uzajamni. princip retrogradnosti može da bude definisan na ovaj na­čin: bilo kojoj planetarnoj funkciji (ponašanje) koja je retrogradna mOrabiti dato posebno objašnjenje. Retrogradni princip stva�a reakciju povla­čenja od trenutne životne situacijej od dru Štvenih i kolektivnih određenja, .očekivanja, i od pritisaka da se životu odazivamo na konformističke nači­ne. Ova reakcija povlačenja uzima u obzir pojedinačno objašnjenje bilokoje planetarne funkcije (ponašanja) koja je" retrogradna. Pored roga, fe­nomen retrogradnosti nije statičan proces. Sličan je izdvajanju slojeva lu- 1.4
 • 59. Pluton - transformi!uće putovanje duhka kako bi se stiglo do njegovog jezgra. Prema tome, ovde postoji kon­tiniuran razvoj (evolucija) retrogradne planete. Tako retrogradni Plutonima u vidu kolektivnu evoluciju koja treba da se odigra zato što polovinačovečanstva II bilo kom per.iodu na neke načine preispituje svoj st�ll.lSquo. Gledano sa evolutivnog stanovišta, tO je apsolutno neophodno jer to .dopušta razvoj čitave ljudske vrste. T zabranjuje stagniranje, nerazvije­ onost i kristalizaciju. Iz gore navedenog može se shvatiti da retrogradni Pluton stavlja nag­lasak na želju za povratkom ka Izvoru Duše, ili ka ubrzanijem razvoju.Zbog individualizujućeg uticaja retrogradnog Plutona, osobe moraju nasopstveni način da čine ono što moraju da čine. Na najdubljem mogućemnivou (Duša) retrogradni Pluton podstiče proces pounutrenja, odnosnopotrebu za povlačenjem od spoljašnjih aktivnosti. Zbog toga što Plutonstoji II uzajamnom odnosu sa najdubljim delovima naseg nesvesnog, ovajimpuls ne može biti aktivno ugrađen, pridodat drugim faktorima kom­pletne konstitudje ličnosti. Potreba za povlačenjem može jednostavno dase oseti kao čeznutljiva želja koja ostaje neispunjena. Ćak ako to i ne ispo­ljava, pojedinac će i dalje imati duboko ukorenjen osećaj distance od sa­moga sebe i od drugih. Iz razloga što retrogradni Pluton naglašava želju za povratkom Izvo­ru, lli potrebu za tim da se ubrza eli.minacija Lelja 1.a il.dvajaniem, ))"rivre­meno ili konstantno nezadovoljstvo je dublje kod ovih pojedinaca negokod onih koji nemaju retrogradni Pluton. Imajte na umu da ćemo svi mi,sa ili bez retrogradnog Plutona, II manjem ili većem stepenu imati ovak­egzistentnih želja u Duši. Dok sve želje za izdvajanjem ne budu potpunovo iskustvo. Nezadovoljstvo je direktno povezano sa interakcijom ko­eliminisane, osećaj nezadovoljstva će biti psihološki simptom ili posledicačije se poreklo nalazi u želji za povratkom Izvoru. Nezadovoljstvo dopu­šta napredovanje sistemom eliminacije "ne ovo, ne ono", Kroz ovaj pro­ces mi ćemo jednog dana shvatiti šta je to što konačno stvara zadovolj­stvo. Stvar je u tome da će oni sa retrogradnim Plutonom mnogo dublje it.rajnije proživljavati ovaj osećaj nezadovoljstva nego oni koji imaju Plutonkoji se kreće direktno. Na sopstveni način, retrogradni Pluton ubrzavaevolutivni proces, pojedinačno pa, zbog toga, i kolektivno. 65
 • 60. Džef Grin Pluton - naknadne misli Ranije je rečeno da je sedamdeset pet do osamdeset procenata našeg pronašanja uslovljeno silama nesvesnog koie su povezane sa obrascima udruživanja ličnosti u prošlosti, i da su ovi obrasci povezani sa nagomi­ lanim silama evolucije koji imaju korene II našim že/jama. Ovi obrasci jz Rrošlosti su u vezi sa našim nesvesnim potrebama za emocionalnom si­ gurnošću zbog toga što oni predstavljaju ono što nam je poznato. Mi imamo instinktivnu sklonost prema tim starim obrascima zato štO II njima prepoz.najemo sebe. Imamo poverenja u njih. Poverenje i urođena sklo­ nost prema ovim obrascima iz prošlosti stvaraju blokade daljem rastu i evoluciji; posledica toga je da stagniramo. Transfonnišuća snaga Duše iza­ ziva pritisak ne bi li eliminisala i transformisala ove Stare obrasce II nove. Stari obrasci predstavljaju sigurnost - novi obrasci, nesigurnost. Prelazni proces između starih i novih obrazaca objašnjava mnoge očevidno nega­ tivne karakteristike ponašanja II vezi sa Plutonom. Svi mi imamo mišljenja, raspoloženja, emocije, načine na koje se od­ nosimo prema samima sebi i prema drugima, načine na koje sbvatamo ovi obrasci uslovljeni prošlošću? Mi ih doživljavamo "sada". Jdeja je ne­ život, gledišta i tako dalje. Pa ipak, koliko nas je svesno u koHkoj meri su posredno iskustvo i može da bude teško da se shvati njena veza sa starim prošlost uslovljava u sadašnjosti. Ali ipak, upravo se to dešava. Na ovoj nesvesnim obrascem ukorenjenim u prošlosti, i sa tim na koji je način ta, interakciji se bazira kontinuitet evolucije; usporen} ali siguran rast. Jedan korak vodi ka drugom. Postoji razlog zašto postoji prošlost, upravo kao što postoji za sa­ dašnjost i budućnost. Prošlost se nalazi u bliskoj vezi sa sadašnjim i budu­ ćim okolnostima. Prelazni proces između prošlosti i budućnosti (sigurnost protiv neSigurnosti) može stvoriti različita problematična ponašanja. Zbog toga što sadašnjost ili budućnost (neophodne promene, razvoj) mogu da izgledaju kao preteće našoj trenutnoj sigurnosti i stvarnosti (prošlosti) mi možemo da pružimo otpor futuristički orijentisanim silama evolucije koje deluju u životu. Ovaj otpor može da izgradi potencijalne barijere koje spre­ čavaju ili blokiraju prirodan evolutivni tok koji podstiče kontinuitet evo­ lucije. Barijere otpora stvaraju fenomen kataklizmičkog evolutivnog do­ gađaja koji ima dejstvo da sruši branu kako bi prirodni tok mogao da se nastavi. 66
 • 61. Pluton - transformišuče putovanje duše Sa psihološkog stanovišta, ove barijere otpora mogu da stvore kom­plekse, kompulzije i opsesije. One mogu voditi strahovima, ljutnji, iu IIekstremnim slučajevima, besu, ukoliko pojedinac doživljava emocionalnešokove iJi prisijna uklanjanje nečega (npr. veze) iz njegovog života. Poje­dinac bi mogao da se razljuti i postane nasilan zbog osećaja da mu je život"izmakao kontroli". Pojedinac može da oseti da su na delu sije koje gaprevazilaze. Retko će se dogoditi da on shvati da odgovornost za to isku­Stvo proizilazi iz unutarnje razvojne i karmičke potrebe. Kao rezultat to­ga, pojedinac može da postane osvetoljubiv, zao, ili okrutan u pokušajuda "vratilO bilo šta što mu je prouzrokovalo emocionalni bol. On može daprođe kroz lični pakao i da stvori pakao drugima, tonući u najdublje po­norc nesvesnih emocionalnih potreba i potreba za sigurnošću koje su uko­renjene u prošlosti (čuveni Plutonov podzemni svet). Osoba koja se opireevolutivnom pritisku ili teinji da promeni stare obrasce, nema uvid iliznanje u pogledu toga zašto se kriza dešava - zbog čega ju je partner na­pustio. Nedostatak ovog uvida ili znanja stvara ovde opisana ponašanja.Drugim rečima, osoba će obično biti nesvesna svoje lične "barijere kojaje na kraju stvorila ili dovela do sprečavanja daljeg razvoja. Neposredno nakon toga, kada se događaj odigra, ne samo da će ubudućnosti doći do evolutivnog skoka, nego će isto tako doći i do uvida.Pojedinac će se regenerisati i "ponovo roditi" sa novim nivoom svesti ilispoznaje. Kompletni pristup vezama mogao bi da se radikalno popravi ilipromeni. Propadajući u pakao i doživljavajući jednu vrstu smni, ličnostevoluira u njen sopstveni "raj" od tog trenutka kada stekne uvid II doga­đaj koji se nesmotreno odigrao. Svi mi doživljavamo slične periode raja ipakla različitog stepena i intenziteta. Pluton simbolizuje smrt i ponovnorođenje, metamorfoze, transformaciju i regeneraciju. Ovi procesi se ma­nifestuju zbog ograničenja ili zastoja koji su ukore njeni II našim starimemocionalnim i bezbednosnim obrascima zasnovanim na našoj evolutiv- Inoj prošlosti koja uslovljava naše sadašnje orijentacije u Ovom životu. K a -da ove ne svesne sile stvore efekat "barijere", tada mora da dođe do gorenavedenih evolutivnih i karmi čkih posledica kako bi rransformišuće puto- l Drugo potencijalno negativno psihičko stanje Plutona jeste krivica ilivanje pojedinca moglo da se nastavi.greh. Zašto i kako? Krivica ili greh podrazumevaju standard "ispravnog«ponašanja. Bilo koje odstupanje od ovog standarda stvorilo bi osećaj kri­vice ili greha. Ovaj standard ispravnog ponašanja je relativan i može da 67
 • 62. Džef Grinbude povezan sa različitim izvorima. Sa spirituaLnog ili religioznog stano­višta, mi imamo koncept praroditeljskog greha. Iza idealizovanog ponaša­nja propisanog od strane bilo kojeg spiritualnog sistema, koji može daproizvede sopstveni izvor krivice, krije Sc ideja o odvajanju od Izvora.Postoje mnoga različita objašnjenja o tome kako se ovo odvajanje odigra­va II zavisnosti od posebnog sistema. U Bibliji je ovaj princip oličen II pričio Adamu i Evi. Odvajanje podstiče osećanje da radimo nešto što je pog­rešno, što opet podstiče osećaj krivice na nesvesno m niVOll. Odvajanjetakođe stvara osećanje da jc nešto izgubljeno, što zauzvrat može da proiz­vede psihički "strah od gubitka", pa tako i probleme nesposobnosti da sepoveruje bilo kome ili bilo čemu iz straha da se to ne izgubi, ili da mu tone bude oduzeto. Sopstveno usklađivanje sa religioznim ili duhovnimstandardima ispravnog ponašanja automatski oblikuje strukturu unutraš­nje i spoljašnje konfrontacije, što je takode proces Plutona. Ova konfron­tacija nas čini svesnim naših sopstvenih ograničenja, koja se zasnivaju natome šta mj nismo II odnosu na ono šta bismo mogli ili šta bi trebalo dabudemo. Ovaj sukob sa našim ograničenjima može učiniti da se osećamokrivim, i u nekim slučajevima ljutim, ako ne ispunjavamo sopstvene stan­darde, ili standarde " sistema" sa kojim smo se uskladiti. Drugi izvori "standarda ispravnog ponašanja" koji mogu da stvorejste efekre možemo da budemo ml sami, naši roditelji, učitelji, prijatelji,društvo, ljubavnici, i tako dalje. Veza izmedu nas i bilo kojih izvora sakojima smo II odnosu jeste ono što može da proizvede osećaj krivice ondakada ne ispunjavamo zahteve koje podrazumeva standard ispravnog po­našanja. Drugi uzrok ili izvor krivice povezan je sa potencijalnim plutonskimfenomenom manipulacije. Kao što je objašnjeno, jedan od načina na kojiPluton podstiče evoluciju jeste posredstvom odnosa prema nečemu višemili razvijenijem nego što smo mi sami, ilj odnosom prema nečemu ili pre­ma nekome ko predstavlja ono što nam je potrebno. Možemo da mani­pulišemo situacijama ili ljudima da bismo dobili ono što nam treba, ili mimožemo da budemo izmanipulisani putem sicuacija ili ljudi tako da onidobiju ono ŠIO je njima potrebno. Manipulacija potom može da stvorisituaciju u kojoj mi iskorišćavamo, ili u kojoj mi bivamo iskorišćeni, ne bili potrebe bile zadovoljene (plutonske). Suštinski problem je održati vezusamo onoliko dugo koliko za to postoji potreba, i potom je eliminisati zbognove potrebe koja diktira odnos prema nečemu ili nekome novom. Osećaj 68
 • 63. Pluton - transformišuče putovanje dušekrivice je direktno povezan sa saznanjem da mi iskorišćavamo situaciju iliosobu iz naših sopstvenih razloga ili potreba. U najvećem broju slučajeva,osećaj spoznaje je ispod praga svesti ili nesvesnog. Ova vrsta krivice je,konsekventno tome, takođe nesvesna i zadržana u nataloženim sećanjimaDuše. Ova sećanja su posledica aktivnosti prethodnih života, podjednakokao i posledica potencijalnih aktivnosti u ovom životu. Važno je razumeti da veze formirane na ovaj način jesu prirodni odrazželje da se razvijemo i evoluiramo; da pridružimo, integrišemo, ili ujedi­nimo nas same i nase izvore sa drugim izvorima i stanjima bića (pluton­skog). Lična ograničenja bivaju promenjena ili preobražena zahvaljujućitome što su se uspostavile veze. Budući da je ovo odraz prirodne evolu­tivne želje za razvojem i rastom, dejstvo iskorišćavanja i manipulacije kojevodi ka krivici je takođe prirodno. Ovaj prirodni uticaj se odigrava zatoda bismo mi poste pe no p ostaja li svesniji sopstvenih namera i motivacija(pluronskih), i da bismo učili iz prethodnih iskustava stečenih u takvimvezama. Ova dinamika poseduje mnogo mogućih psiholoških "nuspojava".Pod brojem jedan jeste sumnja, karakteristično obeležje Plutona. Osobakoja je dovoljno često bila iskorišćavana, zlostavljana ili manipu1isana bićesumnjičava prema "skrivenim mislima" nekog drugog - njegovim moti­vacijama i namerama. U vrlo negativnim slučajevima, sumnja može dadovede osobu do sušt.inske nesposobnosti da poveruje bilo kome ili biločemu, i do spontanog pokušaja da se uzdržava iJi skriva iz straha da nesumnje, mi ćemo ih naravno i privući k sebi.bude prevarena ili iskorišćena. Ukoliko nesvesno projektujemo ove zrake Ni drugi neće verovati nama.Pored toga, postavićemo se tako da nećemo biti pravilno shvaćeni. Ovadinamika stvara nimalo usamljenu pritužbu "niko me ne razume". Ko jeodgovorni posrednik za ovu situaciju i zašto do nje dolazi? Ona se odi­grava zato da bi nas učinila svesnim naših unutarnjih motivacija i namera.Potreba da prodremo (plutonska) do srži nas samih ili drugih kako bismootkrili "suštinu" (odakle dolazim, odakle drugi dolaze i iz kojih razloga)jeste potreba za preobražajem. Druga jedinstvena dinamika Plutona čini privlačnim kulturne tabue.Svako društvo ili kultura ima tabue. Osobe koje imaju jako naglašenuosmu kuću ili plutonske, škorpijske karakreristike, mogu biti neodoljivoprivučene onome Što se smatra tabuom zbog roga što to predstavlja po­tencijalno snažno iskustvo, ili mogu da budu privučene udruženju putem 69
 • 64. Džef Grinkojeg bi mogle da otkriju druge dimenzije ili aspekte svoje ličnosti. Poredtoga, doživljavanje onoga što simbolizuje tabu može da bude vrlo privla,č­no zbog toga što može potencijalno da transformiše postojeća ograničenjaII ponašanju. Dosledno tome, tabui imaju ogromnu moć za neke osobe.To što konstituiše tabu može biti bilo šta: uverenja, vrednosti, norme, obi­čaji, način na koji se nešto radi i sve vrste iskustava. Doživljavanjem tabuadolazi do procesa razvoja, čak i ako je iskustvo, odredeno kao tabu, poprirodi negativno. Važno je razumeti da privlačnost ili odbojnost prema tabuu odražavaneke vrlo važne i suštinske probleme za sve nas. Problem kontrole je jedanod njih. Na primer, šta ako pojedinac koji pokušava da vodi dobar život,i koji se trudi da dosledno tome postupa ispravno, donosi prave izbore,pa ipak biva nesvesno "privučen" kulturnim tabuom - ko to kontroliše?Šta je pod kontrolom? Šta tO znači? Očigledno je da je sila koja tO kontroliše Duša unutar koje ovi nago­ni, potrebe i želje emaniraju ili nastaju. U kosmičkom smislu, unutrašnjesile dobra i zla su pod kontrolom. Duhovnim jezikom rečeno, mogli bi­lja Duše, jedne za izdvajanjem i jedne za povratkom, unutar duhovnog iljsmo reći Bog ili Satana. Kada povežemo ovu dinamiku koegzistentnih že­kosmičkog konteksta sada mo�emo da shvatimo da privlačnost i odboj­nost prema tabuima jesu odrazi ovih "sila" koje su same po sebi dobre izle, pozitivne i negativne. Ako tvrdoglavo i prisilno ispoljavamo želje zaizdvajanjem, onda će i privlačnost ili odbojnost prema srodnim negativ­ma ponašanja. Izvor ovih želja jeste sama naša Duša, pa ipak, zadržava­nim tabuima voditi ka vrlo nuačnjm i potencijalno degenerisanirn oblici­njem ili manifestovanjem ovih želja za izdvajanjem, mi automatski pot­padamo pod najveću negativnu silu Kosmosa: Satanu. Onda konačnukontrolu preuzima ova Satanska sila. Postojanje Satane zavisi od ljudskihzabluda i njihovog nastojanja da se odvoje od Stvoritelja: Boga. Ova isku­šenja tabua će se manifesrovati II onim područjima u kojima smo karmičkislabiji i orvoreniji za potencijalno negativna ili obmanjiva iskustva. PoložajPlutonove kuće i njegovi aspekti sa drugim planetarna opisaće ovaj pore n­cijal, i gde će se on najverovatilije manifestovati. Nasuprot tome, unutrašnja moć dobrote, Bog, može da se mauifestu­je putem naše želje za povratkom Izvoru. Na taj načio) kulturni tabui sakojima se možemo suočiti u cilju podsticanja našeg transformišućeg puto­vanja u ovom pravcu mogu takođe izgledati neodoljivo privlačni ukoliko 70
 • 65. Pluton - transformišuće putovanje dušekultura čiji smo mi deo ne pruia podesna iskustva koja će omogućiti da Poslužimo se slučajem iz istorije da ilustrujemo ove principe. Ovase ovo putovanje nastavi.osoba ima Pluton u Devici, u osmoj kući) u konjukciji sa Uranom i se­vernim čvorom. Planetarni vladalac severnog čvora, Merkur; nalazi se u Dijagram 1 2Ribama, u konjukciji sa juinim čvorem, u drugoj kući. Pluton i Uran for­miraju sekstil s konjunkeijom Meseca i Neptuna u Škorpiji, u desetoj kući,i Merkur formira trigon prema ovim istim planetama. Ovaj pojedinac jebio u razvojnoj fazi individualizacije i brzo se kretao ka fazi duhovnosti.On je rođen u porodici srednje klase u Kanadi. Dva primarna tabua kojasu za njega simbolizovala preobraiavajuća iskustva bila su Istočni Mistici­zam i pornografija) oba smatrana tabuima u preovJađujućim društvenimkrugovima Kanade. Dve koegzistentne želje u Duši ovog čoveka odvele suga II dijametralno suprotnim pravcima. Želja da se razvija i evoluira pre­obrazila se u neodoljivu silu koja ga je privukla ka Istočnom Misticizmu irirualima i simbolima koji su dozvolili totalnu preformulaciju njegovogličnog shvatanja identiteta. Uprkos tome) ova želja i usmerenost sukobilisu se sa njegovom željom da zadrži izdvojenost svoje ličnosti od njenog lJ
 • 66. Džef Grinstapanja sa Izvorom. Da bi očuvao svoju izdvojenost i varljiv osećaj ličnemoći) bio je neodoljivo opsednut simbolima pornografije. Često bi puštaopornografske video filmove, i kupovao jedan za drugim časopise sa foto­grafijama istog tipa. U njegovoj spavaćoj sobi, slike nagih žena bile su oka­čene pored slika duhovnika. Izjavio je da su mu se čak za vreme medita­cije, II umu pojavljivale vizije pornografskih aktova. Ova iskustva ne samoda su učinila da Se oseti bezvrednim, nečistim i krivim zbog toga što je biona duhovnoj stazi, nego su ga takođe dovodila do ludila zato što je osećaoda gubi kontrolu. lako je bio iskušava n od strane veće Satanske sile, ovaiskušenja odražavala su njegovu želju da zadrži izdvojenost. Bio je kannič­ki slab u pogledu načina na koji su se manifestovale njegove snažne emo�tivne i seksualne potrebe i želje. Njegova težnja da se pročisti i oslobodiovih karmičkib demona preobrazila se u vizije, ideje i želje da se usaglasisa duhovnom stazom koju su simbolizavali gurui, otelovljcnja čistote zakojom je tragao. Na ovaj način II njegovom životu se manifestovala samaBožija sila. Svako iskustvo i orijentacija su se pokazali kao neophodni.Svaki pravac je omogućavao da dođe do metamorfoze. Sledeći tabu por­nografije, on je stupio II kontakt sa bazom svojih želja i motiva koji suvodili ka izdvajanju. Drugim rečima, upravo pomoću toga što je išao tra�gom ove vrste iskustava došao je do samospoznaje. Pomoću toga što jeova iskustva suprotstavljao iskustvima koja su proizvodila njegovo duhov­no stremljenje, On se konačno oslobodio prisilne sklonosti prema nega�tivnom tabuu. Uspeo je u tome tako što je ograničavao i usredsred.ivaoPored toga, produžio je sa rim rako što je postao psiholog koji daje saveresvoju volju na to da poništi negativna iskušenja onda kada se Ol1a pojave.drugima koji imaju devijantne seksualne prah teve i probleme. Na ovajnačin, on je odstranio negativne želje, iskušenja i tabue iz svoje Duše. Tabui koji simbo1izuju moć i potencijal transformacije ne moraju poprirodi da budu negativni. Međutim, u pogledu njih može postojati kon­vencijom utvrdeno negativno mišljenje ili preovladujući društveni zakon.Na primer, Isus je jeo u društvu onih sa kojim to nije trebalo da radi. Ovajsimboličan gest omogućava drugima da preispitaju ovaj "tabu" i, na [ajnačin, budu oslobodeni ograničenja koje on sa sobom nosi. Isus je imaoretrogradni Pluton u konjl1nkciji sa Marsom II Devici, II devetoj kući, Uopoziciji sa šest planeta II Ribama, II trećoj kući. Učio je druge na taj načinšto se suprotstavljao vladajućim društvenim običajima i 1,reiigioznom za..konu(. Naravno, on je zbog takvog ponašanja kritikovan od strane društ.. 72
 • 67. Pluton - transformi!uće putovanje du!evenih i religioznih protivnika, iako je čistota njegovog dela govorila samapo sebi. Trebalo bi da bude jasno da se uobičajeni skup ponašanja koji se pri­ma koji upravJjaju j individualnim j kol ek tivnim životom. Sama suštinaprisuje Plutonu, zasniva na prirodnim evolurivnim zakonima ili procesi­ovih evolutivnih zakona povezana je sa koegzistentnim željama koje pos­toje u Duši svakoga od nas. Interakcija ovih dvojnih arhetipskih želja odre­đuje ono što smatramo neophodnim Za svoj razvoj. To zauzvrat određujeizbore koje donosimo (slobodna volja), koji uslovljavaju (dela) akcije kojezapočinjemo. Akcije koje mi preduzimamo stvaraju reakcije (karrna), kojevode ka novim akcijama koje Sll zasnovane na reakcijama ad infinitum. -Koegzistentne želje su povezane sa privlačnošću i odbojnošću, otporom iprepuštanjem, sigurnošću i nesigurnošću, smrću i ponovnim rođenjem,ukratko, sa samim procesom evolucije. Svi psihološki problemi koji setradicionalno pripisuju Plutonu (ljutnje, strah, opsesija, osvetoljubivost,manipulacija, sumnja) imaju svoj izvor u ovom osnovnom evolutivnom za­konu. Suprotno tome, sve pozitivne karakteristike Plutona takođe proizi­pozitivno motivisanje sebe i drugih, nedefanzivnost, spremnost za prome­laze iz ovog zakona - regeneracija, ponovno rođenje, pozitivna moć volje,ne kada su one neophodne, i tako dalje. Ovaj zakon nije samO teorija,nego sama neosporna životna činjenica. 73
 • 68. DRUGO POG LAVLJ E PLUTON PO KUĆAMA U narednom poglavlju raspravljaćemo O Plutonu u kućama. Uzima­jući II obzir sve olakšavajuće faktore o kojima smo diskutovali II prethod­nom poglavlju, uključujući četiri prirodne faze razvoja Duše, ova raspra­va će predstaviti osnovno značenje Plutona u svakoj kući. Moraćete daprilagodite ova značenja koja odražavaju vidljivu fazu razvoja svake oso­be. U procenjivanju Pllltonovog položaja II kućama, moramo, takođe, dauzmemo II obzir, južne i severne čvorove i njihove planetarne vladaoce pokućama i znacima. Kao što je objašnjeno II Prvom poglavlju, kada su južnii severni čvorovi i njihovi planetarni vladaoci II aspektu sa PluronOffi, onistvaraju glavnu karmičkl1 i evolutivnu dinamiku II natainoj karti. Pred-stavljanje i objašnjenje svih mogućih kombinacija ovih faktora prevazilazi IIokvir i nameru ove knjige. Međutim1 unutar opisa Plutona po kućamabiće vam pruženi mnogi primeri. Pored toga, pokazaćemo primere dva di-jagrama koji će pomoći II tome da se ovaj proces ilustruje. Osim ovih primera, predložio bih vam sledeću proceduru kako bistemogli da počnete da objedinjujete i integrišete glavnu karmičku i evolu­tivnu dinamiku u sopstvene interpretacije. Opis svake Plutonove kućeodražava njen arhetip. Na taj način, možete da uključite i opise tih kućaII analiziranju položaja severnih i južnih Čvorova. Zapamtite da su južni iseverni čvor, načini preduzimanja akcije koja je bila, i koja će hiti, upotre­bljena kako bi ostvarila prošle i sadašnje tdnje Duše za razvojem. Oveželje se odražavaju u položaju Plutona u natalno; kući i znaku, i njegovojtački polariteta. Položaji u kućama onih planeta koje vladaju severni m ijužnim čvorovima opisuju prošla i sadašnja iskustva ili sredstva koja ubr­zavaiu čitav evolutivni proces. Na kraju krajeva, smatram da ćemo se svi mi složiti sa tim da izazovastrologije jeste da objedini i poveže sve razJičite arhetipove, to jest, Pluton 75
 • 69. .. Džef Grin II Lavu, II prvoj kući. Prva kuća je prirodna kuća Ovna. Prema tome, ovde se moraju povezati Pluton, Lav i Ovan. Stvar je II tome da svaka kuća ima sopstvenu prirodnu ili. unutrašnju korelaciju i značenje. Planete smešten e II kući uslovljavaju primenu, ispoljavanje i orijentaciju te kuće. Prirodni zodijak, to jest, kombinacije svih kuća, jednostavno simboLizuju fenomen ljudske svesti. Planete simbolizuju specifičnu individualnu psihologiju te svesti, kako je osoba doživljava i integriše. Osnovna karmička/evolutivna dinamika će predstaviti krajnji cilj ili suštinski naglasak psihologije svesti bilo kog pojedinca, i dati nam odgovore sa evolutivnog i karmičkog st;).­ novišta. Pluton je generacijski fenomen. Čitave grupacije pojedinaca zajedno će ostvariti neophodne zahteve za preobražajem, gledano sa kolektivnog stanovišta. Svaka generacija mora da ostvari neophodnu kolektivnu evO­ luciju putem razvijanja psihološke sklonosti sebi suprotnog znaka. Ako bude postupala II skladu sa tim, unutrašnja psihološka orijentacija znaka II kojem se nalazi Pluton evoluiraće na nove nivoe izražavanja II vezi sa zahtevima za preobražajem kolektiva. Da ponovim još jednom, njje sluM čajno to što će generacija sa Plutonom II Lavu postepeno zauzeti društve­ no mOĆne i uticajne položaje II godinama koje dolaze. Ćinjenica da se brzo približavamo Dobu Vodolije odražava princip čitavih grupacija poje­ dinaca koji dolaze zajedno kako bi ostvarili neophodne zahteve za preo­ bražajcm ovog doba. Prema tome, Pluton II bilo kom znaku stoji II UZ;3.­ jamnoj vezi sa opštim zahtevima za preobražajcm svih onih koji su rođeni ka, stoji II vezi sa individualnim obrascima udruživanja ličnosti II prošlo­ sa Plutonom II tom znaku. Specifičan položaj Plutona II kući, unutar zml­ sti, kojima će osoba po porodi biti sklona zbog osećaja emotivne sigur­ nosti. Plutonova tačka polariteta, II skladu sa njegovom natalnom kućom i znakom, će biti II vezi sa specifičnim i posebnim zahtevima i potrebama za preobražajem koje pojedinac mora da razvije kako bi uticao na tranS­ formaciju ovih pre-egzistentuih obrazaca u ličnosti. Takvim ponašanjem pojedinac će ostvariti lični preobražaj kako bi mogao da nastavi sopstveno putovanje. 76
 • 70. Pluton - transformišLlće putovanje duše Pluton u prvoj kući ili u Ovnu Pluton u ugaonoj kući ili znaku ukazuje na početak novog evolu­ tivnog ciklusa. To znači da se čitav jedan evolutivni ciklus završio. Pluton u prvoj kući ili u Ovnu odnosiće se, na taj način, na sve one osobe koje osećaju da moraju da osrvare posebou sudbinu. Ovaj predosećaj speci­ fične sudbine oni će gajiti instinktivno. On će biti zasnovan na činjenici da za njih započinje novi evolutivni ciklus. Prvi eksperimentalni koraci II razvijanju i ispunjenju novog ciklusa za ove osobe počeli su da se odvija­ ju u onim životima II kojima su neposredno pre toga živeli. Budući da su ovi ljudi u najskorijoj prošlosti započeli novi evolutivni ciklus, oni će osećati potrebu i sklonost ka nezavisnosti i slobodi u ovom le narcisoidni. Pre svega odani i vernj samima sebi. Oni su priželjkivali i životu. Oni su u prethodnom životu verovatno bili egoccntrični i donek­ priželjkivaće slobodu i nezavisnost da bi započeli i osrvarili bilo koju želju iJi doživljaj koji smatraju potrebnim, zbog toga što je iskustvo sredstvo bodom i nezavisnošću je prisilna, iz rog razloga što je novi evolutivni cik­ putem kojeg otkrivaju ili postaju ono što jesu. Naglašena potreba za slo­ lus koji su započeli izuzetno instinktivne prirode. U svakom momentu u�njjma je prisutan intenzivan osećaj samospoznaje. Drugim rečima, kao da bi u bilo kom trenutku mogli da otkrijU ili saznaju nešto novo. Samootkro­ venje oni povezuju sa nečim što tek treba da se desi, zbog toga što taj ose­ ćaj nisu idejno formulisali. Pa tako, predosećanje posebne sudbine kojutreba da otkriju zahteva suštinsku nezavisnost i slobodu. Ove osobe mora­ ju da budu dovoljno slobodne kako bi na svom putu tragale za bilo kojim doživljajem pomoću kojeg bi shvatile ili otkrile nešto što nisu znale o sebi. Posredi je instinktivna privlačnost prema neposrednom mogućem isku­ srvu koje služi kao sredsrvo kroz koje ovaj osećaj posebne sudbine i sa­ mootkrića može da bude ostvaren. Težnja za preobražajem sastojala se i sastoji se u tome da se o sebi otkrije nešto novo i jedinsrveno. A evolutivni pritisak pokreće neprekid­ ni proces izuzetno velike i snažne transformacije. Prva kuća i Ovan, po sa­ moj svojoj prirodi, diktiraju nekontrolisano izražavanje, akciju i primenu.Pa ipak, Pluton, po svojoj prirodi, traga za sigurnošću putem onoga što jedi početku neke akcije iJi želje. Kada SU ova dva procesa povezana dolazi poznato. Plutonu je potreban uvid i oo želi da sazna "razlog" koji pretho­do spontanog konflikta. Sa jedne strane, ove osobe po prirodi su sklonenezavisnosti i slobodi. One polažu prava na to da budu slobodne da rade 77
 • 71. • Dfef Grin ono što moraju da rade. Sa druge strane, mogu da se odupru neodolji­ vom nagonu da prevaziđu same sebe II bilo korn trenutku. Rezultat toga jeste doživljaj krize identiteta različitog stepena i inten­ ziteta koji se ponavlja u ciklusima. Oni mogu da izgube uvid kad god dožive unutarnju eksploziju. Implozija nastaje onda kada želja za preo­ bražajem i pritisak da stalno idemo od jednog iskustva ka drugom nailazi na unutrašnji otpor Plutona koji nastoji da osigura i zadrži već postojeće stanje - ono što nam je srodno i poznato. Kriza identiteta do koje dolazi, na taj način, bazira se na istovremenom osećaju zastoja i ograničenja II ve­ zi sa tim šta ta osoba inače predstavlja, i potrebe za tim da sc ta ograniče­ nja eliminišu započinjanjem novih iskustava ili akcija. Potreba za novim iskustvima uticaće na stvaranje nesigurnosti II pog­ ledu toga šta pojedinac jeste i načina na koji su on ili ona organizovali svoj život. Pored toga, ove instinktivne težnje za rastom, razvojem i napredo­ vanjem ne ispoljavaju se jasno formulisanim mislima, konceptima ili ide­ jama u pogledu toga šta treba raditi. Oni se jednostavno ispoljavaju kao jntenzivan instinktivnj impuls da se nešto preduzme, bilo šta što će proiz­ vesti neophodnu promenu koja će omogućiti neprekidnu samospozn�.u: Kada je prirodni otpor Plutona povezan sa neodoljivim nagonima za pro­ menom, to može rezultirati osećajirna unutarnjeg nezadovoljstva i besa koji može da bude vrlo intenzivan. Često se ovaj bes projektuje II druge na koje se gleda kao na izvor ograničavanja, stagnacije ili problema. U eksttemnim slučajevima postoji mogućnost fizičkog nasilja. Plu/onova tačka polariteta ie sedma kuća ili Vaga. Želja ili težnja za probražajem ovog znaka ili kuće započeta je produbljivanjem i produ­ žavanjem krize identiteta. Pokrenuta gubitkom uvida donosi periode unutrašnjeg mučenja i ljutnje. Želja za preobražajem postepeno će ove osobe uvući u odnose sa drugim ljudima. Proces samootkrovenja i ostva­ renja posebne sudbine ne može da se odigra tako što Sll pre svega verni jedino sebi. Neodoljiv nagon iz prethodnog života da zadrži slobodu i nezavisnost doprinosi tome da pojedinac II ovaj život dospe kao "prirod­ ni usamljenik". Vakuum izolacije pojedinca, kojeg je održala ova prethod­ na potreba i nagon za preobražaj em, podstaći će njegovu krizu identiteta, zbog toga što je u samome sebi naišao na razvojno ograničenje. Gubitak uvida kroz koji je prošao za vreme krize identiteta manifesto­ vaće se kao želja da se upusti II veze sa onima koji mu mogu dati odgo­ vore na pitanje: Ko sam ja? i: Šta sam ja? Doživljavajući lična ograničenja 78
 • 72. Pluton - transformišuće putovanje duše u okviru kojih ova pitanja ne može u II potpunosti postaviti samom sebi,sam ja?", "Šta sam ja?" biće izrečeni ili nemi krici koji će ga voditi u od­pojedinac mora da nauči kako da se otvori prema drugim ljudima. "Konose sa drugima. Ove osobe podsvesno će privlačiri druge ljude koji će ihuglavnom šokirati. Ovaj šok može da se desi putem informacije, saveta,ili gledišta koje će im saopštiti drugi. Vibracija koja emanira iz njillOvihDuša će privući one koji će im pomoći da pronađu lične odgovore na ovapitanja. Rezultat ovog prirodnog procesa sastojaće se II tome što će oni kojiimaju Pluton u prvoj kući biti instinktivno privučeni ili odbijani od stranemnogih ljudi. Često su ove privlačnosti u vezi sa seksualnim ili psihičkimmagnetizmom. Ova privlačenja mogu ili ne moraju biti pod uticajem ili uzavisnosti od pomoćnih činilaca II čitavoj prirodi te osobe, Mars može naprimer biti II Jarcu. U svim slučajevima, osnova privlačnosti prema dru­gome biće ono što ja nazivam opčinjenošću na instinktivnom nivou: oso­ba nije svesna na čemu se zasniva privlačnost - ona jednostavno postoji.Naravno, ova osoba može privlačiti druge na isti način. Na ovaj ili onajnačin, osnova hipnotičkog dejstva jeste prirodno zračenje Duše koje usvakom pojedincu proizvodi osećaj da će kroz vezu sa drugim naučiti ne­što o samom sebi. Ovi ljudi sa Plutonom u prvoj kući spontano će privućidruge koji im mogu pomoći da ispune svoje zahteve za preobražajem, a idrugi će biti privučeni ka njima iz istih razloga. Ovaj proces se odvija vrlo spontano i može da bude sasvim prolaznogkaraktera. Dužina trajanja veze ovoga tipa nije važna. Bitna je dužina onihće bitj seksualne prirode, druge neće.veza do kojih dolazi susretom. Neke veze će biti trajnije nego druge. Neke Kada ove osobe osete da ih neko neodoljivo privlači, u njima se po­javljuje prirodna želja da otkriju razlog te privlačnosti. Ukoliko im posto­jeće životne okolnosti ne dozvole da dođu do onoga što ih privlači moguda postanu isfrustrirani. Ove okolnosti mogu podrazumevati mnoge stva­ri, uključujući i vezu sa nekom drugom osobom. A onda kada ove osobe instinktivno osete odbojnost prema drugima,mogu skoro potpuno negirati postojanje onih prema kojima osećaju od­bojnost. Ponekad ova dinamika privlačnosti/odbojnosti funkcioniše na ta­kav način da osete da ih odbijaju isti oni ljudi koji ih privlače, zbog togašto privlačnost može direktno pretiti postojećoj prirodi njihove stvarno­sti. 79
 • 73. Dž�f Grin U vezi sa tri osnovne reakcije na zahteve za preobražajem i zahtevena privlačnust koju osete prema drugima, j informaciju koja im dolazi odkarme u ovom životu, ovi pojedinci mogu reagovati na tri različita načinadrugih ljudi: 1 . Toraino odbacivanje informacije ili privlačnosti ukoliko je osobaosetila da joj neko drugi preti ili da je napada, ili ako je osetila da su nečijenamerq sumnJIve. 2. Prihvataju informaciju ili se svesrdno prepuštaju privlačnosti uko­liko osete da su namere i motivi druge osobe iskreni, čisti i pošteni. 3. Poneku privlačnost ili informaciju odbacuju i, drugom prilikom,neku informaciju prihvate i/ili se prepuštaju onome ko ih privlači. Osobe koje imaju Pluton u prvoj kući tokom života takođe počinju dashvataju (želju) da žele i da im je potrebno da imaju intimnu vezu koja jetrajna, a n e samo kratke i intenzivne sastanke. Sa aspekta evolucije, oveosobe doslovno uče da budu II vezama koje se temelje na ravnopravnos­ti. Uče kako da daju umesto da primaju, da slušaju umesto da dominirajuu razgovoru; uče se tome da su jednaki sa drugima i da ,., oni podjednakoznačajni ili beznačajni poput bilo koga drugog. Kada budu naučili kako da prvi pružaju drugima, oni će naučiti da ćerezultat toga biti uslišenost njihovih sopstvenih potreba. Saznaće šta trebada im pruže, kada budu naučili na koji način treba da slušaju. Kada buduumeli da slušaj u j pružaju, savladaće evolutivnu lekciju o jednakosti i re­lativnosti. Uobičajen je slučaj da će u ranim godinama većina ovih ljudi u veza­tualne ili fizičke prirode. Oni često moraju da dožive da budu napadani,ma doživljavati teškoće koje se kreću oko sukoba emocionalne, intelek­ili da napadaju, da budu pogrešno shvaćeni ili da pogrešno shvataju dru­ge. Ovi događaji se dešavaju kako bi počeli da shvataju odakle proističumotivacije, namere, i osnove na kojima počiva privlačnost ili odbojnostnjih samih ili drugih. U drugim slučajevima, ovi pojedinci mogu da pro­laze kroz intenzivne sukobe onda kada dožive to da drugi nisu zadovoljilinjihove potrebe, ili drugi mogu da se sukobljavaju sa osobama čiji je Plu­ton u prvoj kući jer one nisu zadovoljile njihove potrebe. Razlozi za suko­be ovoga tipa su isti: da ubrzaju lekcije o jednakosti, pružanju, o slušanju;o tome da se potrebe drugih ispune pre sopstvenih, da se proširi svest onečijim namerama) motivima i svest o neophodnosti promene. 80
 • 74. Pluton - cransformišuće putovanje duše Oni koji imaju Pluton u prvoj kući, iL Pluton u Ovnu, odazvaće setežnji za preobražajcm na jedan od tri osnovna načina koji su sadržani tlgore opisanim iskustvima. U različitim periodima života ove osobe mogureagovati na bilo koji od ovih način;:l : 1. Mogu da tragaju za onim vezama u kojima će olli biti dominanrni, šrovodi ka neravnopravnoj sitLIaciji. Oni podsvesL1o privlače ovu situaciju za­to što će to na kraju garantovati raskid veze. Situacija ovog tipa zadržavapotrebu za slobodom, ali ne ispunjava potrebe 2.3 preobražajcm ove Oso­be. Želja za slobodom, koja prouzrokuje razdvajanje, diktira ili stvara ta­kJV odnos. Iz istog tog razloga, ove osobe mogli odbijati ili odbacivati sveveze. U ovom slučaju, oni strahuju da će postari preterano optercćcni zah­tevima i potrebama drugih. Ako postanu previše upleteni u potrebe dru­goga, oni će takve situacije smatrati potencijalnim "stranputicamal kojegujući na ovaj način, lIletati iz veze u vezu onako kako tO njihova želja iometaju njihovu želju da ostvare "posebnu sudbinu". Neke osobe (e, rea­potreba bude diktirala. Kriza identiteta u svakom slučaju nastupa II veza­ma onda kad;) dode do perioda ličnog ograničenja i stagnacije. 2. Mogu da tragaju za onim vezama II kojima će drugi njima dominirati,želju za povratkom ka Izvoru j obično jc prouzrokovana starim karmič­što takođe vodi u neravnopravnu situaciju. Ovo je ekstremna reakcija nakim modelom koji ih je dovco do podsvesIlog osećaja krivice. Krivica jeobično zasnovana na podsvesnom znanjll o tome da je u d[tgim životimaba da se ta krivica "iskupil . Ovo biva postignuto privlačenjem takvog tipata osoba bila previše sebična i manipulativna. Prema tome, postoji potre­parrnera koji jc II porpuJlosti domin3ntan po svojoj prirodi. Oni dOO1inj­raju tako štO sc kompulzivno sukobljavaju i ističu najslabije tačke te oso­be. Taj tip partnera se preJstav!ja kao osoba koja će rekonstruisati i pre­formulisati ličnost sa Plutonom LI prvoj kući prema svojoj ideji O tomekakve bi ove ličnosti trebalo da budu. 3 . Mogu da tragaju za vezama koje su potencijalno ravnopravne, u koji­ma svaki partner podjednako pruža i prima, II kojima svaki partner poma­že da se razumeju na otvoren način i ne braneći se, i II kojima svaki part­ner ima II vidu nezavisnost drugoga. Svaki ud njih će ceniti privrženostprema drugome i prema vezi. Svaki partner će žejeti da definiše vezu na"nove načine i da bude otvoren za to da veZ;1 napreduje i_ menja oblikeonda kada je to neophodno. 81
 • 75. Dtef Grin Propis evolucije zahteva da ovi pojedinci nauče kako da izbalansirajusvoju potrebu za slobodom i nezavisnošću sa potrebom za tim da budu u vezama. Umesto da ih postavi u situaciju ili/ili, potreba za preobražajemtreba da ih nauči tome da su i potrebe i želje značajne i neophodne. Takve osobe moraju da nauče da su za njih najpogodnije veze sa oni­ma koji podstiču i dozvoljavaju njihovu slobodu i nezavisnost. Oni mora­ju da nauče da prepoznaju da je ritam potrebe da neko bude sam ili dabude sa nekim nepredvidljiv i nepoznat osobi pre nego što se instinktivnoispolji. Izazov je u tome da se prate ovi suprotni ritmovi onda kada se onisami ispolje. Ako se ne postupa na ovaj način, onda dolazi do gubitka uvi­identiteta. Ako se ovi ritmovi poštuju, onda će i reakcije hiti svedene nada, emotivnog zastoja, pogrešnog prosuđivanja uzroka problema i krizemimmum. Zbog toga što se osoba sa Plutonom u prvoj kući nalazi u novom evo­lutivnom ciklusu, jasni impulsi će se ispoljiti na instinktivnom nivou. Onineće znati uzroke ovih želja, niti kako da ih objasne ili shvate njihovo širetentni da objasne sebi, svoje akcije, potrebe i ko su oni. U negativnomznačenje. Kao rezultat toga, oni će osećati da su manje od dtugih kompe­slučaju, ova dilema može da stvori situaciju u kojoj osoba usvaja vrednostii religiozna uverenja nekog drugog. To neizbežna vodi ka ekstremnoj reak­ciji u kojoj osoba u jednom trenutku odbacuje ova uverenja. U okviru overeakcije, individua se povlači u izolaciju kako bi se vratila sebi ili otkrilasebe kao ličnost, nezavisno od toga što je sebi dozvolila da i h prisvoji. Paipak, zbog evolutivnog pritiska da treba da bude u vezi, ličnost se na krajusuprotstavlja izolaciji i traga za vezama. Ovaj proces će nastaviti da se po­navlja sve dok ličnost ne shvati da ovakvo poređenje sa drugima nije pro­duktivno. Umesto formiranja veza sa onim ljudima koji pokušavaju da ihdefinišu i da im tu definiciju nametnu, ili sa onim koji pokušavaju da odnjih stvore nešto što oni ne mogu biti, ove osobe će težiti vezama sa oni­ma koji će ih slušati i podsticati njihovu individualnu samospoznaju. Pozitivno je to šro ljudi sa Plutonom u prvoj kući ispoljavaju hrabrosti volju da budu drugačiji, da utru pur sopstvenom ptedvodništvu i poslužekao primeri drugima koji takođe mogu da afirmišu svoje pravo na origi­nalnost u pogledu metoda koje smatraju neophodnim. Njihovi životi mo­gu da posluže rome da motivišu druge da čine ono što moraju da čine ka­ko bi ostvarili svoje posebne sudbine. Upotrebimo primer koji će i1ustrovati ove principe i procese transfor­macije. Ova osoba ima Pluton II konjukciji sa severnim čvorom u Rakul 82
 • 76. Pluton - transformišuće putovanje duJe Dijagram 1 3u prvoj kući. Planetarni vladalac severnog čvora, Mesec, nalazi se u Lavu,u konjukciji sa Ncptunom II trećoj kući. Južni ČVor je u Jarcu, II sedmojkući i njegov planetarni vladalac, Saturn, nalazi se u Škorpiji u petoj kući.Pluton je II kvadratu sa Venerom II Ovnu, u jedanaestoj kući. Venera jetakođe II kvadratu sa severnim i južnim čvorovima. On je Amerikanac inalazi se II fazi razvoja duhovnosti. Pluton u konjukciji sa severnim čvo­rom, II prvoj kući, ukazuje na to da je on unutar ove evolutivne oblasti pret­hodno ulagao napore i da sa time nastavlja. Drugim rečima, on mora dazadrži primarnu nezavisnost i slobodu da bi ostvario svoju posebnu sud­binu. Pa ipak, sa Venerom koja kvadrira Pluton i čvorove, postoji neštonezavršeno u pogledu intimnih veza i emotivnih problema unutar njih. Sajužnim čvorom koji je u Jarcu, II sedmoj kući, koji je II vezi sa SaturnomII Škorpiji, II petoj kući, njegov pristup vezama zasnivao se na njegovojautoritativnoj prirodi. Bilo mu je potrebno da bude ličnost koja kontroliševezu kako bi osetio emotivnu sigurnost. Ovi simboli takođe predstavljajuindikaciju da je on II prethodnim životima nasledio društveno odgovornei moćne položaje i da je verovatno bio član plemstva i vladajuće klase.Njegove bračne partnerke takođe su bile odabrane iz plemstva ili vladaju­će klase. Ovi izaranžirani brakovi nisu ispunili njegove emotivne potrebe, 83
 • 77. Džef Grini izgledalo je kao da je ove situacije kontrolisao rako šro je konrrolisaosopstvena osećanja. Zadržavao je svoja osećanja iz straha od odbijanja izato !to nije znao kako da ih izrazi. Ovo emocionalno nezadovoljstvo pod­sraklo je pobunu i rako je on napustio ograničenja svoje porodice i nasle­dene obaveze. Počeo je da putuje na sve strane, tragajući za idejama i istinama tran­scendentalne i spiritualne prirode. Sada je uspostavljao veze sa učiteljimai udruženjima u kojima su bili ljudi srodnih umova. Pokušao je da živi svojživot u skladu sa intelektualnjm i duhovnim idealima, i da ih proživljavasam. Lutajući tokom mnogih života na ovaj način, počeo je vrlo brzo dase razvija na duhovnom planu. Pa ipak, II ovom sadašnjem životu, bilo muje predodređeno da dođe u sukob sa svim onim što nije dovršio na planuintimnih veza kako bi ponovo proživeo "preskoče ne faze" prigušivanihosećanja iz mnogih prethodnih života. Njegovoj duši je bilo potrebno dato učini jer do daljeg razvoja na duhovnom planu nije moglo da dade. Uovom životu on je pokazivao sklonost ka tome da održava stare, gore po­menute modele. Postao je duhovni učitelj i privukao mnogo sledbenika.Napisao je knjige zasnovane na sopstvenim iskustvima na du bovnoj stazi,koje su podstakle druge da preuzmu odgovornost za duhovni pur svojihživota. Potpuno je posvetio svoj život ovim ciljevima i uspeo da reši mno­go toga što je ostalo nerazrešeno u njegovim karmičkim vezama. Pa ipak,činio je to na jedan krajnje nepristrasan i neličan način. Nije dozvoljavaodrugima da se lično približe njegovim osećanjima. Postao je ugušen ..iden­titetom posebnog" koji je stekao kao duhovni učitelj. Drugi su ga smatralii držali posebno prosvetljenim. Ovo prigušivanje se konačno pretvorilo II još jedan oblik pobune,pomoću koje je želeo i pretio da se izdvoji iz te situacije i svog posebnogspiritualnog imena. Ova kriza identiteta bila je zasnovana na njegovojpotrebi da sa samim sobom i drugima komunicira na jedan daleko ličnijii osećajniji način na ravnopravnoj osnovi. Potom je 011, na jednom od svo­jih putovanja, slučajno sreo ženu koja je pronašla put do njegove Duše.Osetio je da je pronašao svoju Srodnu Dušu. Ona je to isto osećala napočerku. Venčali su se. Primio ju je u svoju kuću da bi živeli kao primerduhovne veze novoga tipa. Ona je poslužila kao sredstvo putem kojeg jeon mogao da oživljava i doživJiava razvoi emociia i problema koje ie prer­bodna toliko dugo potiskivao. Pa ipak, ona ga je na kraju napustila iz tograzloga što, s obzirom na njen nivo razvoja, nije bila spremna za ulogu ko­ju joj je on zacrtao. 84
 • 78. Pluton - transformi!uće putovanje duše lako se ovaj događaj odigrao kao element karmičke kazne zbog njego­vih napuštanja i pobuna tokom drugih života, on je podstakao pozitivanishod. Iznenadno i nenajavljeno napuštanje nateralo ga je da preispitaneminovne puteve sopstvenih osećanja - njegovo početno polazište i raz­loge. To je podstaklo preobražaje putem kojih je prema onima kojima jeverovao postao spontaniji II pogledu izražavanja svojih osećanja, raspolo­ženja i emocija. Sada bi grlio ljude, držao njihove ruke, i iznad svega, sme­jao se samome sebi. Gušenje starom predstavom i ličnošću koju je sebi na­metnuo, ojačano njegovim sledbenicima, sada je promenilo pravac premamnogo ljudskijoj i integrisanijoj ličnosti i predstavi koja mu je dozvolja­vala da prima osećanja i darove drugih ljudi. On je na kraju napisao knji­gu o tome kako produhoviti dinamiku braka. Kada ljudi koji imaju Pluton u prvoj kući jednom usvoje ove evolu­tivne lekcije, njihova sposobnost da usklade sopstvene opravdane potrebesa potrebama onih koji ih okružuju postaje nenadmašna. Njihova razvije­na sposobnost da saslušaju drugog dozvoliće im da drugom pruže upravoto što im je potrebno. Kada se budu ponašali na taj način, oni će privućiseduju unutrašnju hrabrost i kapacitet da pr onađu novi put na bilo komsebi osobe koje u sebi imaju one sadržaje koji su njima potrebni. Oni po­životnom pJanu kojem se posvete, i mogu druge da ohrabre u tome da tosami postignu. Štaviše, ove osobe mogu postati svesne suštine i prirodesvojih želja, kao i toga zašto i kako želje odreduju njihovu stvarnost. Ovoznanje isto tako umeju da primene i na drugima, i da im pomognu u tomeda postanu svesni suštine i prirode svojih želja. To znanje mogu da upot­rebe da pomognu sebi samima i drugima u tome da naprave prave izborekako bi odredili koje želje bi trebalo da budu ostvarene, a koje ne. Zajedničke karakteristike tipa ljudi sa Plutonom u Prvoj kuće su ove:izraziti individualci, koji mogu da budu vrlo snažne volje, jaki, magnetič­ni, tvrdogjavi, prkosni protiv samozvanih autoriteta, odvažni, posedujuurođene predvodničke sposobnosti, ne pridaju važnost beznačajnim raz­govorima, imaju prodoran pogled, i teško ih je dobro upoznati. Tela suim vrlo snažno građena. Poznati ljudi koji su rođeni sa Plutonom u prvoj kući ili u Ovnu: Eni Besan Rem Das Princ Endrju Princ Čarls Karl Marks 85
 • 79. Ožef Grin 15 .ifENI BESAN 86
 • 80. Pluton - trans(ormišuće putovanje duše 1+ II � 53�16It � l$ g4f 4 Cl OI .n.� REM DAS 87
 • 81. Džef GrinPRlNC ENDRJU 88
 • 82. Pluton - transformišuće putovanje du�e oo�I------!" I� PRINC ČARLS 89
 • 83. Ožef Grin 2Z r---��KARL MARKS 90
 • 84. Pluton u drugoj kući ili u Biku Pluton u drugoj kući ili u Biku ukazuje na želju za preobražaj em ipotrebu za razvojem samopouzdanja i nezavisnosti. U najširem smislu, Biki Druga kuća stoje 11 vezi sa fizičkim i biološkim opstankom ljudske Vrste.Upravo tako kao što je vrsta naučila da fizički opstaje tako štO se pois­tovećiv.la sa onim izvorima koji su joj bili neophodni da bi u tome uspela,kao što je na primer učila kako da potpaljuje vatru, tako su i ove osobenaučile kako da prepoznaju resurse sopstvenog samoodržanja. Posledicatoga je da oni sa Plutonom u drugoj kući ili u Biku poseduju izuzetno sna­žan instinkt održanja. Sa biološkog stanovišta) oni imaju veoma snažnoizraženu seksualnost zbog toga što je reprodukcija vrste funkcija opstan­ Ove osobe dolaze u život sa naglašenom potrebom za opstankom ika.samood.ržanjem na fizičkom, i zbog toga, na emotivnom planu. Oni ćedospeti II ovaj život sa urodenim samopouzdanjem i nezavisnošću. Uprethodnin1 životima su učiJj kako da prepoznaju sopstvene vrednosti ipotrebe kako bi razvili ove kvalitete. Dok je osoba sa Pluton om u prvojkući morala da inicira akciju ili iskustvo kako bi došla do samospoznaje,osoba sa Plutonom u drugoj kući je u prethodnim životima osećala potre­bu da se povlači u sebe i po prirodi će biti sklona da se povlači u ovomživotu. Povukavši se II sebe, ove osobe moraju da internalizuju žižu svestikako bi unutar sebe otkrile sopstvene vrednosti i potrebe. Ostajući ukorenjene (fiksirane) u sebi, ove osobe su doživele, osetile,ili otkrile da je njihova sopstvena suština suprotna promenIjivom tokuokolnosti koje ih okružuju. Kao posledica ovog procesa, ove osobe dolazeII ovaj život sa, onako kako ja [o nazivam, "kannom žabe II bunaru",Drugim rečima, žaba u bunaru prepoznaje maJi deo neba - onaj deo kojise može videti sa njegovog dna. Štaviše, žaba smatra ovaj mali deo nebačitavim kosmosom. Žaba se, naravno, oseća sasvim sigurno i bezbedno naovOm dnu bunara. Na isti način, ovi pojedinci dolaze II život ograničenihvidika ili saznanja, o sebi i o životu uopšte. Ovaj ograničeni vidik je onošto im je poznato, blisko i sigurno. Dakle, oslanjanje na ograničeni vidikže da stvori inerciju i lenjost, kao i otpor prema naglom napuštanju bunara.u njima postoji zato što to "funkcioniše". Ovo oslanjanje na prošlost mo­ 91
 • 85. Džef GrinStepen otpora i ograničenosti vidika stoji II vezi sa olakšavajućim faktori�ma koji su određeni potpisom evolutivne dinamike II svakoj natalnoj kar�ti. Na primer, ako je južni čvor II Blizancima, stepen otpora i ograničeno­sti vidika će biti slabiji kao i kada je u suprotnosti sa južnim čvorom IIJarcu. Što sc tiče fizičkog opstanka, ovi pojedinci, koji SlI II razvojnoj fazigomile, razvili su sklonost ka tome da II materijalnim vrednostima pre­poznaju sredsrvo samoodržanja. Možemo da pogledamo ograničenja kojata pojava povlači za sobom. Drugi, II razvojnoj fazi individualizacije, nau­čili su da u sebi pronađu izvore koji stvaraju sredstva samoodržanja. Onikoji su II razvojnoj fazi duhovnosti ili univerzalnosti) naučili su da nekomeopstanak. Oni se najčešće izoluju iz okruženja i od drugih da bi se skon­ko je prijemčiv, sam Izvor ili Univerzum stvara 0110 što mu je potrebno zacentrisali na svoj odnos prema Izvoru. U svim slučajevima, posledica je ograničenje. Za one koji su se vezaliza materijalne vrednosti kao sredstva za samoočuvanje i smoodržanje,ograničenja predstavljaju same te vrednosti. Materijalne potrebe i želje zaove osobe mogu biti bezdan zbog toga što one veruju da materijalna si­gurnost donosi emotivnu sigurnost. U vezi sa strahom od gubitka koji j esuštinski deo Plutona, ovde postoji podsvesni strah o d gubitka (ili osku­tus koji se pod time podrazumeva sastoji se u ma ter ijal nom bogatstvu.dice) materijalnih dobara. Posedi i novac imaju podjednaku moć, jer sta­Neki od ovih ljudi ne prezaju od manipulisanja imovinom, resursima ilinovcem drugih kako b i stekli ličnu korist. Drugi ne prezaju od toga da sepoistovećuju sa situacijama ili ljudima koji predstavljaju, ili su samo otc­lotvorenje OVe vrste moći ili statusa. Drugim rečima, neki od ovih ljudi suprepoznali da i sami imaju ove potrebe i želje, ali su isuviše lenji da uloženeophodan napor da seoi obezbede izvore prihoda. Lakše je ne činiti niš­ta. Umesto toga oni stvaraju umišljene veze sa drugima koji raspolažu tak­vim resursima i postaju produžeci njihovih identiteta i vrednosti. Mali procenat onih koji manipulišu resursima drugih da bi stekli sop­stvena sredstva, upotrebio bi zaobilazne ili nepoštene taktike da to po�stigne. Mali procenat onih koji su načinili neznatan ili nikakav napor dabi ostvarili svoje materijalne potrebe može da živi od nečega drugog osimod svojih sredstava; ne mogu sebi da priušte da se voze luksuznim koli­ma, da preterano troše, da padaju u dugove. Osobe koje su načinile neop­hodan napor da ispune svoje materijalne potrebe mogu da nagomilaju 92
 • 86. Pluton - transformi!uće putovanje dušeogromne sume novca i poseda zahvaljujući skoncentrisanoj (Plutonovoj)želji i naporu. Kada je tačka polariteta u osmoj kući ili u Škorpiji, težnja za preobra­žajem će ove osobe uvoditi u snažne unutarnje i spoljne konflikte. Takvekonfrontacije će otkriti ograničenja koja postoje II njihovim sistemimavrednosti, u načinu na koji su naučili da se odnose prema sebi, i načinuna koji su određivali prirodu svoje lične stvarnosti - žabe u bunaru. Za one koji su stekli bogatstvo, šok usled konflkta će imati za posle­dicu spoznaju da materijalno izobilje nije isto što i sreća ili emocionalnasigurnost. Osma kuća, i sam Pluton, priziva ili simbolizuje svesnoSt o dub­ljim nivoima stvarnosti, o tome da je život mnogo sveobuhvatniji od ma­terijalnih vrednosti. Oni koji su se poslužili nepoštenim sredstvima kako bi održali bogat­stvo biće progonjeni do svog groba nagrizajućim osećajem krivice. Krivicaće imati svrhu da baci svetlo na unutarnje motive koji su doveli do tesituacije. To zauzvrat može da dovede do dubokih unutrašnjih bljeskovasamospoznaje lato što je najčešći slučaj da su ove osobe "nesvesne" tihunutarnjih pokretačkih sila. U drugim slučajevima, ovim pojedincima mo­že biti oduzeto bogatstvo ne bi Jj se osnažila revalorizacija njihovog sis­tema vrednosti. Problem samopouzdanja se tada doživljava na drugačijinačin. U izvesnim evolutivnim i karmičkim uslovima, osobe sa Plutonom IIdrugoj kući bivaju rode ne u teškim materijalnim uslovima kako bi obno­vile lekcije o samopouzdanju. U drugim slučajevima, osobe će se obreti utakvim životnim situacijama u kojima će bogatstvo pripadati njihovimroditeljima, ali će oni poricati materijalna sredstva jer neće biti u stanjuda prihvate vrednosti svojih roditelja, ili neće moći da se povinuju dikta­tima njihovih želja. Tek u nekoliko retkih slučaja, ako se poslužila nedoz­voljenim sredstvima II cilju sticanja materijalnog bogatstva, osoba možeda iskusi stresnu situaciju koju sobom donosi boravak u zatvoru. U dru­gim slučajevima, osoba će biti primorana da se čitavog života bori za ma­terijalnu sigurnost. Bez obzira na to koliko napora ulažu u samoodržanje,uslovi prethodne karme diktiraće to da žive ili preživljavaju na samoj iviciopstaJ1ka. Morate obaviti sveobuhvatnu procenu svih evoJutivnih/karmič­kih problema koji stoje u vezi sa prošlošću individue da biste razumelirazloge zašto su neki od ovih iLi svi ovi uslovi prisutni u ovom životu. 93
 • 87. Džef Grin za one koji su živeli iznad svojih mogućnosti, polaritet osme kuće ćeu jednom trenutku proizvesti stresne situadje oduzimanja imovine zbogobrazaca kompulzivnog potrošačkog ponašanja. Ukoliko su oduzeta ma­terijalna dobra, ili ako osoba doživljava narastajući pritisak da nastavi dazarađuje novac kako bi mogla da ih isplaćuje (što je oblik ropstva), tadaće je u jednom momentu unutrašnji i spoljašnji stresovi dovesti do neop­hodnog osvešćenja u pogledu toga zbog čega se ona tako ponaša. Žaba jejoš jednom izbačena iz bunara. Polaritet osme kuće će za one koji su u sebi prepoznali izvor samo­pouzdanja, to jest, neki talenat, kapacitet ili sposobnost pokrenuti lekcijeo integraciji sa drugom osobom ili sa drugim ljudima. Ov; pojediJ1cimoraju da se otvore prema drugim ljudima ili situacijama na takve načinekoji će istaći njihova sopstvena ograničenja i načine na koje se odnoseprema stvarnosti. Oni će duboko II sebi osećati ko su i odnosiće sc premasebi i prema drugima iz ovog manje iti više fiksi.ranog samoodređenja.Ovaj stav ne samo da će dovesti do samoograničenja, nego i do l.ične izo­lacije. Možda su ove osobe spoznale svoju suštinu, svoje sposobnosti, lič­sa spoljnim ..silama", CO jest, sa društvom j drugim ljudima, tada će osmane vrednosti, ali ako ne budu znale kako da se uklope ili ostvare u skladukuća dovesti do sukoba sa ograničenjem, poricanja i izolacije. Može dabude divno imati urođeni talenat za grnčarstvo, pa ipak, ako osoba nenačini ni najmanji napor da se integriše, ostvari, ili pridoda sopstvenesposobnosti društvenim potrebama na način koji je kompatibilan sa dru­vanja posredstvom te sposobnosti. Da bi osoba II tome uspela, razvojna igim sistemima vrednosti, neće postojati ni mogućnost sopstvenog izdrža­karmička potreba stvoriće efekat paricailja njene sposobnosti da izdržavasamu ili samoga sebe pomoću te urođene veštine. Osobe koje su duhovno nastrojene moraju da nauče da budu otvo­rene prema novim ritualima, tehnikama ili metodama koje omogućavajudalje produbljivanje njibove dubavne posvećenosti. Umesto da žive u izo­lacij; ; da unapređuju samo sebe same, oni podjednako moraju da naučeda na neki način dele svoje duhovno bogatstvo sa drtlgima. Sopstvenimotvaranjem i deljenjem sa drugima dolazi do metamorfoze u pogledu pos­tojećib ograničenja iz prošlosti. Ukoliko ne nauče da se otvore i dele sadrugima, onda će Univerzalni Izvor prestati da ih snabdeva materijalomkoji je neophodan za njihovo održanje. Pored toga, mali deo neba Uni­verzuma koji oni prepoznaju iz svojih bunara ubrzo će postati ispunjen 94
 • 88. Pluton - transformišuce putovanje du�eoblacima stagnacije. Kao posledica toga, doći će do usahnjivanja dubokogunutrašnjeg jezgra duhovne hrane. Unutrašnji sukob koji iz toga nastajemože da dovede do neophodne metamorfoze putem koje će se ove osobeotvoriti prema svojim zahtevima za preobražajem i zahtevima karme. U svim slučajevima, polaritet osme kuće zahteva konfrontaciju sa sop­stvenim ograničenjima. Zaba mora da bude isterana iz bunara da bi seizložila potpunoj svetlosti dana. Ovaj proces se odigrava tako što se poje­dinac prisiljava da na neki način II sebi preispita unutrašnje pokretače kojistvaraju ove životne situacije. Tako oni bivaju proteralli iz bunara kako biistražili delovanje moćnijih i dubljih sila unutar sebe: obrasce motivacija injihove uzroke, njihove želje i uzroke tih želja, način na koji su se odnosiliprema sebi i zašto su se tako ophodili prema sebi, sa kojim su se izvorimapois[Qvetili da bi se održali i zašto upravo sa tim izvorima, i sa kojim lič­nim vrednostima su se identifikovali i zašto upravo sa tim vrednostima.Postupajući na taj način, ovi pojedinci stvaraju potencijal za sveobuhvat­nu metamorfozu: postižu potpuno IlOV način na koji se odnose prema se­bi, drugima, i stvarnosti uopšte. Na ovaj način, ove osobe mogu da usvo­je redefenisan sistem vrednosti koji omogućava da dođe do neophodnograzvoja. Ovaj prirodni evolutivni proces odigrava se na takav način da oveosobe izazivaju ili privlače one životne situacije u kojima doživljavajuograničenja u vezi sa svojim sistemima vrednosti, slikom koju imaju o sebii načinima na koje se odnose prema sebi i prema drugima. Eksplozija unu­tar ličnosti koja se time stvara) prisiljava ličnost na to da istraži sve ovepokretačke sile kako bi pronašla razlog zbog čega je sebe videla upravo nataj poseban način. Napredujući postepeno, ove osobe će naučiti da usaglase svoja sred­stva i svoje živote sa drugima kako bi doživele ličnu transformaciju; trans­formaciju ograničenja. Zbog toga što je inercija sastavni deo evolutivneprošlosti, promene se odigravaju vrlo sporo. Pre nego što se promene, ve­ćina ovih osoba treba da saznaju "razlog promene,e. Ova fiksiranost stva­ra potencijal 1.a unutrašnje ili spoljašnje "atomske bombe" ili nagle katak­lizmičke promene koje u potpunosti transformišu pejzaž. Zbog težnje zapreobražaj em tačke polariteta Osme kuće, oni koji imaju Pluton u drugojkući će u ključnim trenucima svog života privući snažne i moćne ljude.Ovi ljudi će predstavljati pravovremene glasnike koji če isporučiti iji do­vesti do neophodnih Susreta i konfrontacija sa ličnim ograničenjima. Ovimoćni susreti će omogućiti osobi da sebe doživi, negativno ili pozitivno, 95 .1
 • 89. Džef Grinna takve načine kao da je "inhibirana" ili blokirana. Potencijal za razvojpostoji ukoliko je osoba spremna da se transformiše i iskoči iz bunara lič­nih ograničenja. Ti ključni ljudi će posedovati sposobnost da razumeju ili .,vide" izvorograničenja koji je blokirao osobu. Usredsređujući se na to, oni mogu dapomognu ličnosti sa Plutonom u drugoj kući da se razvije i transformiše,da se prema sebi i prema drugima odnosi na nov način i da se poveže Sanovim ili redefinisanim vrednostima. Umesto da ih učine zavisnim odsamoin icijativ u i samopouzdanje. Ako se desi j kada se desi da se u životusebe, ovi ključni ljudi će kod osoba sa Plutonom u drugoj kući ohrabrivatiosobe sa Plutonom II drugoj kući pojave druge snažne ličnosti koje razvi­jaju njenu zavisnost, onda ona nikako ne bi trebalo da ulazi II vezu sa nji­ma. Ukoliko ona ulaže ili daje previše energije, jednom ili drugom tipuličnosti, u tom slučaju Pll1tonova tačka polari teta u osmoj kući će učinitiizvesnim prisilno udaljavanje te ličnosti iz života pojedinca kako bi se nataj način poboljšale trenutne lekcije o samoinicijativi i samodovoljnosti. Osobe koje imaju Pluton u drugoj kući su veoma fizički snažne i po­seduju vrlo snažnu seksualnost. Evolucija počinje da se odigrava tek ondakada nauče kako da se integrišu i stope sa drugim na emotivnom planu, ane onda kada prilaze seksu na jedan, II osnovi, masturbatorski način, ko­risteći drugog za postizanje fizičko/seksualnog zadovoljstva ili olakšanja.Trebalo bi da bude jasno da Pluton u drugoj kući stvara snažna osećanjakoja u ovim osobama spontano proizvode snažne fizičke i seksualne pot­rebe. Da ponovim još jednom, druga kuća jeste arhetip koji stoji II vezi Saljudskim instinktom rađanja. Kada je ovaj instinkt povezan sa samopouz­danjem, to će imati za posledicu da će osobe imati snažnu sklonost kamasturbaciji onda kada se ne nalaze II nekoj vezi. Po prirodi snažna emo­cionalna energija Plutona u bilo kojoj kući upućuje zahtev za njenim kon­srantnim oslobađanjem kroz sadržaje te kuće, ili kroz kuće njenog pola­riteta, kako bi se llspostavila emocionalna stabilnost. Ukoliko se ona Qeoslobađa u ciklusima, onda pojedinac može da izobliči ili izgubi uvid u SVeaspekte svog života. Pa tako, Pluton II drugoj kući zahteva da ova snažnaemocionalna energija bude oslobođena fizičkim/seksualnim putem. Nijeneuobičajena pojava da ove osobe čak i dok se nalaze u vezi sa nekim idalje osećaju potrebu da masturbiraju, zbog toga što masturbacija za oveljude predstavlja sredstvo da "izađu na kraj" sa sobom. To je način da nas­tave sa evolutivnim lekcijama iz sticanja samopouzdanja i samodovolj- 96
 • 90. Pluton - transformišuće putovanje du�enosti. Stvar je u tome što ovi ljudi smatraju da je ovaj fenomen prirodan,i da ga kao oblik ponašanja ne bi trebalo osuđivati niti menjati. Neke osobe sa Plutonom u drugoj kući koriste- il.L će !<oristiti sopstve­nu seksualnu/emocionalnu snagu da poseduju, iskoriste, ili izmanipulišudruge ljude. One mogu da se uzdržavaju od seksualnih odnosa sa drugi­ma, ili mogu da upotrebe sopstvenu seksualnost da bi od nekoga izvuklekorist. U ekstremnim slučajevima, ovo može da se pretvori II "reeke nazidu", budući da ovi tipovi ličnosti neprestano menjaju seksualne part­nere. Do ove pojave dolazi zato što ovi ljudi sebi dokazuju moć sopstve­nih emocija i sopstvene ličnosti. Onda kada dođe do prinude i opsesije uvezi sa fizičkim/emocionalnim/seksualnim potrebama, neke od ovih osobaće postati gotovo opsednute jedino seksualnim vizijama, tabuima i sim­bolima. Očigledno, ova situacija sa sobom donosi ograničenje. Da bi trans­formisali ovo ponašanje i emocionalnu/fizičku sklonost, oni će u jednomtrenutku svog života doživeti emocionalni šok i sukobe. Pojedinci koji se nalaze na duhovnom ili na najvišem nivou razvojamoraju da nauče različite rituale i tehnike koje koriste energiju seksualnogčina kako bi transcendira1i fizički plan. Drugim rečima, da se povežu sapodcsnim tehnikama, merodama ili ritualima koji ih uče tome kako dakoriste seksualnu/emocionalnu energiju tokom seksualnog čina da bi pro­širili svoju svest. Jedan primer ovih tehnika i rituala može da se pronađeu drevnoj tradiciji Tantričke Joge, koja je potekla sa Tibeta. Druge tradi­cije koje seksualnosti prilaze na ovaj način jesu Kama Sutra iz Indije itehnike Taoističke Joge iz Kine. Kada osoba koja ima Pluton u drugoj kuči jednom bude počel� daispunjava neophodne razvojne i karmičke zahteve tačke polarireta osmekuće, rezultati će se sastojati u tome što će se ona transformisati II jednuosobu koja ne samo da će shvatiti sopstvena ograničenja, nego će načinitii svestan napor da se usaglasi sa onim aktivnostima koji će podsticati zah­tevanu promenu tih ograničenja. Ove aktivnosti će biti različite od slučajado slučaja. Potreba za preobražajem i tema II svim slučajevima će biti ista.Kako se ovaj proces bude odvijao, ovi ljudi će postajati vrlo dobri u tomenja, i u tome da im sugerišu sredstva pomoću kojih će se preobraziti. Ovida drugima ukazuju na njihova ograničenja kao i na razloge tih ograniče­ljudi mogu da nauče kako da se integrišu sa drugima, da integrišu svojasredstva sa sredstvima drugih, i pokažu drugima kako da čine to isto.Transformacija do koje dolazi u okvirima ovih aktivnosti integrisanja samo 97
 • 91. Džef Grinšto su donele Sa sobom iz proteklih života. One su u stanju da nauče kakoće još više doprineti ovim osobama II onome što su veĆ postigle; II onomeda se udružuju, a da pri tome ne postanu zavisne od onoga sa kim se udru­žuju. Na taj način, odvijaće se tok lekcija iz samopouzdanja, dok će se sadruge strane omogućiti preobražaj postojećih ograničenja koje su sa so­ born donele u ovaj život. Posledica toga jeste da se evolucija ostvarila. Poslulimo se primerom da llustrujemo ove principe. Ova osoba imaPluton u drugoj kući u Blizancima. Južni čvor je u Devici u petoj kući, anjegov planetarni vladalac, Merkur je u Raku u trećoj kući. Severni čvorje u Ribama II jedanaestoj kući, a njegov planetarni vladalac, Neptun, ta­kođe se nalazi u drugoj kući u Blizancima. Nije u konjukciji sa Plutonom.Ova osoba je bila u prelaznoj fazi razvoja, izmedu nivoa kolektiva i nivoaindividualizacije. Anglosaksonac, rode n u višoj srednjoj klasi u Americi.Ovaj covek je otišao na univerzitet i postao profesionalni psihijatar. Da biu tome uspeo iskoristio je bogatstvo svog oca. Oslonio se na očev sistemvrednosti i religioznih uverenja. Vrlo �nažno je zacrtao pravac ostvarenjasvog životnog puta) osećajući da je njemu namenjena posebna sudbina.Ispoljio je izuzetnu radoznalost u pogledu knjiga o ljudskom umu i dina- Dijagram 14 98
 • 92. Pluton - transformišuće putovanje du�emici koja ga pokrete. Ova radoznalost, udvostručena potrebom da služičovečanstvu, odvela ga je do toga da ljudski um prouči sa aspekta psihi­jatrije. Postao je izuzetan psihijatar i čuven po svojim sposobnostima di­jagnostičara. Napisao je knjige, držao predavanja i putovao kako bi onatrao ispravnim prenosio drugima. Naravno, on je ta mišljenja potkrepio jsvoja mišljenja o oblicima psihijatrije i terapijama lekovima koje je sma­lekarskim dokazima i finansijskim ulaganjem. Njegov osnovni problem iokosnica intelektualnih izazova na koje je naišao od strane kolega bila jeu tome što sc ukorenio u sopstvenim idejama i mišljenjima. Bio je siguranu to da su ona bila ispravna, a da su druga gledišta koja se nisu slagala sanjegovim bila pogrešna. Pored ovoga, prema njegovom mišljenju, discip­lU,a psihologije bila je irelevantna i obmanjiva. Potreba da bude moćan ipriznat bila je toliko snažna da ga je učinila slepi m za to da postoji moguć­nost da su i druge discipLine i gledišta u pravu j a to je učinilo da se osećaimpotentnim, inferiornim i nesigurninl. Naravno, bile Sll odbačene i astro­logija, parapsihologija i slične discipline. Proučio ih sve ili ne, on je imaomišljenja o svemu. Iz izvora svog psihijatrijskog modela, čitavom kosmo­su je naređivao da odražava njegovo gledište. Kako jc stario, njegove ideje su postajale zastareje, dok su drugi nap­redovali ne samo unutar njegove discipline, nego isto tako i u drugim dis­ciplinama. Kada su se odigrali koraci napretka i novi uvidi, neke od nje­govih ideja, nekada smatrane kao izuzetno vredne, pokazale su se kaopogrešne. Izašao je iz savremenih tokova i izgubio poziciju učenjaka zbognaš�e "van štampe". Dok su njegov i lični šokovi. i sukobi. sve više narastali,svoje nesposobnosti da se promeni i krene napred. Njegove knjige su seintelektualno i emocionalno je sve više počinjao da pati. Postajao je svedepresivniji. Svi njegovi posedi i novac nisu učinili da se oseća bolje. Onisu u stvari učinili da se oseća još usamljenije i ispraznije. Kako se njegovum otuđivao od tih ideja i mišljenja, izgledalo je da mu spontano padajuna pamet nove misli i ideje. Nije znao poreklo ovih misli iz tog razlogašto one nisu bile zasnovane na deduktivnom razmišljanl1 i analizi. Ove no­ve misli i ideje direktno su se slIkobljavale sa njegovim najuvreženijim miš­ljenjima. Konačno se prepustio ovom procesu i počeo da meditira na svojnačin. Uporedo sa meditacijom počeo je da proučava mnoge teme na kojeranije nije ni pomišljao. Tokom procesa od nekoliko godina on se u pot­punosti promenio i sa saosećanjem smejao drugima koji su bili, isto takokao Što je on sam ranije bio, čvrsto ubeđeni u svoja gledišta. U poslednjim 99
 • 93. Ofef Gringodinama svog života zagovarao je ideju i filozofiju relativiteta i prodaosvoju lltksuznu kuću. Živeo je u malom stanu koji je gledao na okean. Umroje na svojoj stolici dok je posmatrao raj okean i sa osmeh om smirenosti nasvojim usnama. Napravio je konačni skok na evolutivni nivo individua·lizacije. U zajednjčke karakteristike osoba čiji se Pluton nalazi u drugoj kuć.ispadaju: tvrdoglavost, defanzivnosr, stabilnost i unutrašnja snaga, "borcikoji opstaju", strpljivost, istrajnost ili lenjost, sporo se menjaju, tiha snaga,pritajena moć, potreba da se vežu za nešto što ima moć ili je moćno, pot·reba da poseduju ono što smatraju svojinom, ili što je "njihovo". Suprot�no tome, oni mogu kod drugih da podstiču samopouzdanje i da shvate dane poseduju ništa. Ćuveni ljudi koji imaju Pluton u drugoj kući: Henri Miler Adolf Ajhman Lari Flint "Šee" Bono Hans Kristijan Andersen 100
 • 94. Pluton - transformišuce putovanje du!e I � 9 :%9 "v$ 10zzl I-------i58 HENRJ MILER 101
 • 95. Džef Grin 09 1----1�ADOLF I)HMAN 102
 • 96. Pluton - transformguće putovanje duše 19 3t IS LARI FLlNT 103
 • 97. Džef Grin ZI ",. 19 J) >---..--< �---, 20Kr5 1 � lJ"šER" BONO 104
 • 98. Pluton - trans(ormi�uće putovanje du�e 27 � lit Zle 53.. � CfJJ8 1-- IS __ ---izš _ >---.-< I------I fe OI zi 1 13 � ,. ,. 15 ll) " 9 0� HANS KRISTIJAN ANDERSEN 105
 • 99. Pluton u trećoj kući ili u Blizancima Osobe koje imaju Pluton u trećoj kući ili u Blizancima prošle su kroz iskustvo u kojem je zahtev za preobražajem bio da projektuju sebe ufizičko okruženje kako bi skupljale informacije, činjenice i podatke, Tako"ih je ovaj proces doveo do evolutivnog razvoja i isticanja uma i intelekta. U drugoj kući, potreba za preobražaj em je zahtevala povlačenje i pou­ llutrenje kako bismo osećaj svoje ličnosti orkrili unutar sebe; kako bismo tome pridali važnost, značenje i stekli sposobnost da II sebi prepoznamo jedinstvene izvore bogatstva koji će izgraditi samopouzdanje i nezavis­ nost. Emocionalna stabilnost i sigurnost mogle su da se dosegnu takvim ponašanjem. U trećoj kući, pojedinac je nužno morao da napusti ovaj unutarnji centar izolacije - položaj žabe u bunaru, Oni koji imaju Pluton u trećoj kući, morali su da se projektuju u svoje neposredno spoljašnje okruženje kako bi proširili i uvišestručili svoje veze sa sredinom, i na taj način, sa sobom, Ovi pojedinci stekli su nova iskustva pomoću kojih su proširili svoje ideje i koncepcije o tome ko su oni i šta oni jesu II odnosu na svoje fizičko okruženje, Razvili su svoje mentalne moći i intelektualne sposob­ nosti kako bi logički osmislili svoju postojeću egzistenciju. Drugim reči­ ma, imali su potrebu da imenuju i klasifikuju predmete i oblike iz svog fizičkog okruženja kako bi ih shvatili i upoznali, Ponašajući se na taj na­ čin, oni su isto tako razumevajući, ili pokušavajući da razumeju svoju po­ vezanost unutar poretka stvari dolazili do samoodređenja - ili, kako bi to Taoisti rekli, "unutar deset hiljada stvariU• U najširem mogućem smislu, treća kuća predstavlja ljudsku potrebuda se stvari imen uju i klasifikuju prema onome što se inače naziva svetompojava. Imenovanjem i klasifikovanjem, činimo sebe intelektualno, pa sto­ga i emotivno sigurnim. U najdubljem smislu, treća kuća se odnosi na našupotrebu da saznamo fizičke zakone sveta kao bismo poimali njegove os­novne principe. Osobe koje imaju Pluton u trećoj kući želele su da istraže mnogo raz­ličitih vrsta okolnosti i situacija >ljihovog sopstvenog dolaska na svet. Uro­đena intelektualna radoznalost omogućila im je da sa njihove evolutivne 106
 • 100. Pluton - transformišuće putovanje duJetačke gledišta izgrade ideju o tome šta su oni mislili da su bili i šta misleda su sada. U njima je postojala potreba i želja da sopstveni "svet" shvate II većemi širem okviru. U njima je postojala i postojaće želja da akumuliraju bankučinjenica i podataka o svom svetu kako bi izgradili logičan okvir ili nado­gradnju ideja koje racionalno i empirijski objašnjavaju njihovu povezanostsa okruženjem. Njihova želja u prošlosti nije bila da dublje poimaju ovema sveta. Njihova usredsređenost je bila j biće usmerena na opipljive či­činjenice; metafizičke ili kosrničke zakone kao suprotne fizičkim zakoni­DJenlce. Emocionalna sigurnost individua koje imaju Pluton u trećoj kući bilaje povezana sa njihovom sposobnošću da logički osmisle, i tako "upozna­ju" svoje okruicnje i svoj odnos prema tom okruženju. Upoz.najući svojeokruženje, ove osobe upoznaju sebe. Ova dinamika sticanja emocionalnesigurnosti stopljena sa sposobnošću za intetelektualno organizovanjesrvarnosti postavlja jedinstven problem. Sa jedne strane, želja i potreba zapreobražajem bila je prevazilaženje intelektualnog okvira. Sa druge stra­ne, želja za emocionalnom sigurnošću proizvela je želju i potrebu da sestvori osnova na kojoj počiva ekspanzija, a to je specifično stanovište. Prob­lem je u tome što želja za ekspanzijom, za skupljanjem još većeg brojapodataka i činjenica iz. ciklusa u ciklus vodi ka situaciji u kojoj više infor­macija direktno podriva postojeću osnovu. Bivajući isovremeno privučenii odbijani željom za novim iskustvima ili informacijama, ove osobe nužnomoraju da načine izbor u pogledu toga koja će informacija biti prihvaće­na, a koja će biti odbačena. Sa evolutivnog stanovišta, ovi izbori su stvorili ograničenja zbog pot­rebe za intelektualnom/emocionalnom sigurnošću. Sa predodređenomdinamikom privlačenja/odbijanja, ove osobe će s vremena na vreme do­življavati eksplozije unutar intelekta ili kataklizme II kojima će doći dodezintegracije njihovog logičkog i intelektualnog sklopa. Uprkos uzdr­manosti njihove emocionalne sigurnosti, oni su naučili kako da se pri­lagode zbog promenljive prirode koja je karakteristična za treću kuću.Simbol promenljivosti jeste uzlazna pokretna spirala. Intelektualne/emo­cionalne implozije dovode do reorganizacije, a metamorfoza stvara novitemelj, širi pogled na svet. Intenzitet intelektualnih/emocionalnih implozija upravo je proporcio­nalan stepenu obuzetosti informacijom. Ukoliko se II potpunosti identi- 107
 • 101. Džef Grinfikovao sa informacijom ili idejom, onda će kataklizma biti totalna; temeljće po svoj prilici biti potpuno odstranjen. S�-druge strane, ukoliko je novaideja samo uzeta II obzir, ako se sa njom identifikovao ili postao obuzet IImaloj meri, onda će intenzitet implozije biti slabiji. Ove periodične implo­zije uvek su prouzrokovane onda kada, posredstvom pritiska evolucije,intelektualni okvir postane ograničen ili zakočen do te mere da/sprečavadalji rast ili ekspanziju. Stepen otpora u pogledu potrebe za ekspanzijomodređuje stepen kataklizme. Da biste odredili stepen lične identifikacije u dijagramu rođenja bilokoje osobe čiji se Pluton nalazi u trećoj kući, proverite dtuge faktore Plu­tona koji mu doprinose ili ga ubrzavaju. Na primer, Pluton u Lavu utrećoj kući u kvadratu sa Marsom u Škorpiji u šestoj kući doveo bi doteške i snažne identifikacije i, stoga, do otpora prema promeni intelektu­alnog sklopa i mišljenja. Pluton u Lavu u trećoj kući u trigonu sa Merku­rom II 5trelcu II sedmoj kući ne bi stvorio isti stepen intenziteta lične iden­tifikacije, nego pre prijemčivost za nove ideje. rre bi se moglo reći da je evolutivni pritisak Plutona u trećoj kući zausvajanjem nove informacije i stvaranjem novih iskustava proizveo stalannemir koji titra II Dušama ovih osoba. Ovaj nemir, povezan sa dosađiva­njem i stagnacijom doveo je do oblikovanja arhive iskustava i informaci­ja koji su ove osobe stalno razmatrale, kako bi uvećale svoje razumevanje iprenosile ovo razumevanje drugima. Drugim rečima, nemir je ove ljudeprisilno vodio dalje za bilo kojom novom informacijom ili iskusrvima. Ljudi koji imaju Pluton u trećoj kući osećaju i osećaće potrebu za od­nosima sa drugim ljudima kako bi se razvili, to jest, kako bi oslobodiliemocionalnu/intelektualnu zalihu unutrašnje energije. U ekstremnim slu­čajevima neki od ovih ljudi mogu da postanu opsesivne pričalice. Njimasu potrebne veze ne samo zbog toga da bi se razvijali, nego i da bi dobi­jali nove informacije od drugih. Ova kontinuirana interakcija sa drugimadonosi konstantnu potrebu za tim da potvrde sopstvene ideje, što značida je potrebno sve više i više podataka kako bi objasnili i u najvećimdetaljima "kompletirali sliku" koju imaju o sebi i O svetu u kojem žive.Problem je u tome što ovi ljudi nikada neće imati osećaj da znaju dovolj­no. To ima za posledicu da "banka podataka" brzo ulazi u rizik da postanetako ogromna da im preti time da ih sruši i dezintegriše. Do dezintegracije dolazi raspolaganjem prevelikog broja podataka koji se na toliko mnogo načina logično povezuju da ne postoji nijedna složena ili sveobuhvatna 108
 • 102. Pluton - transformguće putovanje dušemetoda koja ih sve povezuje. Jureći jedne za drugim, interesovanja, ideje,ili želje, ove osobe mogu da završe tako što će se iscrpiti šetajući istovre­meno mnogim putevima, prisilno i nesvesno se naprežući da pronađu oončinienicu ili delić informacije koji će sve objediniti. Na osnovu roga, ovi ljudi mogu se na kraju obreti u zemlji različitihpogleda na svet koji sc obrću bez centra ili temelja putem kojeg bi stvorilikonzistentnu složenu sliku. Unutrašnji doživljaj individue o sopstvenom"centru" jeste jedno od gledišta koja se obrću, mase emocija koje se obr­ĆU, i osećaja da se centar ili temelj stalno pokreće. Osećajući se izgublje­nim i nesigurnim, oni mogu očajnički posegnuti za jednom konkretnomčinjenicom sa kojom će se identifikovati i nazvati je sopstvenom. Pa ipak,sa evolutivnog stanovišta, unutrašnji centar ovih osoba se mora kretati.Centar iii temelj jeste sam pokret. Ovaj spiralni efekat može da bude bes­krajan zato da bi došlo do stalnih perioda kontrakcije i ekspanzije. Osnov­ni princip evolucije za stalnim kretanjem centra sastoji se II tome da se eli­stabilizacije i osećaja sigurnosti. Dalje, ovi ciklusi kontrakcije i ekspanzijeminišu intelektualna ograničenja koja se periodično formiraju u pokušajudešavaju se da bi individua postepeno postala svesna da postoji unutrašnjeograničenje u koje empirijski nastrojen um može proniknuti i koje možesam spoznati. Sa Pluton ovom tačkom polariteta u devetoj kući ili u znaku Strelea,svrha p reobra ža j a tokom ovog života jeste da se nasuprot intelektu, kojise pre svega odnosi na empirijske činjenice, razvije moĆ intuicije. Razvi­janjem intuicije, ove osobe će sve bolje i bolje razumeti dublje značenje iliznačaj ovih činjenica; metafizičke ili kosmičke zakone koji su osnovasamih fizičkih zakona. Naučiće kako da sažmu sve podatke u složeno ilicelovito poimanje povezanosti delova sa celinom. Intuicija je moć kojuposedujemo svi onda kada postanemo svesni, ili kada smo svesni, znanjakoje nije proizvod deduktivnog mišljenja. Intuicija je onaj deo svih uaskoji zna ono što zna bez znanja o tome kako to zna. Neophodan razvojintuicije za ljude koji imaju Pluton u trećoj kući zahteva od njih da naučekako da uću tkaju svoje stalno aktivne umove. Postupajući na taj način,ove osobe mogu da se otvore i uključe moć intuicije koja je prirodno po­ Pri.maran način na koji ove osobe mogu da obuzdaj u 1 ućutkaju svojevezana sa "istinom" koja postoji u našem univerzumu.umove jeste da ih usklade sa jednim jasnim filozofskim ili metafizičkimsistemom koji im se čini najrazumnijim na nivou unutrašnjeg osećaja. 109
 • 103. Ofef GrinPostupivši tako, ove osobe se mogu intuitivno uskladiti sa jednim celovi�tim principom po kojem se svim delovima informacije koji im se vrzmajuu glavi može dati suštinski smisao. Stvorivši sušinski smisao, sve činjenicemogu biti sažete tako da odražavaju "istinu" posebne filozofije sa kojomsu se identifikovali. Usklađujući sebe sa jasnom filozofijom sa kojom su seidentilikovale, ove osobe, vođene unutarnjim osećajem, mogu stvoriti kon..zistentnu interpretaciju činjenica i sveta koji ih okružuje. Utišavanje i obuz�davanje uma urodiće plodom. U vezi sa prošlim evolutivnim i karmičkim uslovima, neke osobe ćestvoriti svoje suštinske filozofske ili metafizičke principe na kojima ćebazirati argumente i "ispravnost" svojih mišljenja i činjenica. Ovi tipovineće se uskladiti sa filozofskim sistemom koji je van njih samih. Drugi ćese usaglasiti sa dva, tri ili više "sistema" koji postoje van njihovih ličnosti.Oni će, ponašajući se na taj način, II svakom sistemu odabrati principekoji se slažu sa nekim preegzistentnim stanovištima od kojih ne žele daodustanu. Na taj način, oni će sažeti ove sisteme II svoju karakterističnufilozofiju i istinu. Drugi će se potpuno posvetiti jednom filozofskom sis­temu koji postoji van njibove ličnosti i za koji će predosetiti da je naj­privlačniji II pogledu stvaranja suštinskog smisla. Glas ličnog autoriteta,koji se odnosi na njihova mišljenja, biće na raj način povezan sa alltorite�tom samog sistema. U svim slučajevima, potreba i pritisak evolucije dapronadu suštinski smisao metafizičkib i kosrničkih principa na kojima sebaziraju činjenice je isti. Ovaj pritisak evolucije uči sve ove ljude poveza­nosti između fizičkog i metafizičkog, između uma i intuicije, i ograničenjakoja sobom donosi empirijski nastrojen intelekt. Kroz tačku polariteta devete kuće, osoba mora intuitivno da nauči darazume istinu koja objašnjava temelj onoga što se može praktično posma­trati. Drugim rečima, arhetip devete kuće stoji II vezi sa zakonima koji susam temelj Tvorevine, sama osnova razloga zbog kojeg su ljudi razvilireligije, religiozne sisteme i filozofije. Upravo kao što religiozni sistemimogu da budu ograničeni ili sektaški po prirodi, to jest jedna verzija kojaje uispravnija" od druge verzije, isto tako i osobe koje imaju Pluton u tre..ćoj kući brzo ulaze u rizik da ograniče sebe u odnosu na verziju metafi­zičke istine time što odgovaraju ili reaguju na zahteve evolucije na načinkoji je gore spomenut. Sa jedne strane, neophodno je intuitivno razumetidruge strane, razumeti to da će jedino oni principi koji su značajni isuštinski smisao metafizičkih principa na kojima se zasnivaju činjenice. Sa 1 10
 • 104. Pluton - transformBiuce putovanje duše..ispravni" podstaći sektaški stav. Usko gledište, koje je povezano sa potre­bom za emocionalnom sigurnošću, jeste intelektualne prirode, i čestopodrazumeva potrebu za tim da se drugi ubede ili preobrate na sopstvenipogled na svet. Ovako stvoreno ograničenje dalje će garantovati, sa evo­lutivne tačke gledišta, da će unutrašnji i spoljašnji sukobi nastaviti da seodigravaju sve dok pojedinac ne shvati da je njegova ili njena verzija istineupravo samo: verzija. To može da bude nužna i značajna verzija koja jedata evolutivnom i karmičkom scenariju i zahtevima te osobe. Nije prob­Jem verzija sama po sebi. Problem jeste razmišljanje da je verzija jedininanja, iu nasluti problem, tada će se desiti dve stvari: A. osoba neće ose­validan sistem. Kada osoba jednom bude primorana da dođe do tog saz­ćati potrebu da brani svoja mišljenja i filozofiju od bilo koga, niti da pori­če mišljenja i filozofiju drugih. Prema tome, metamorfoza koja je posle­dica toga omogućiće osobi da uzme učešće u raznovrsnim razgovorima najedan neodbrambeni način, i da nauči kako da uči od drugih, podjednakokao i od učenja koja se razlikuju od njenih, i B. da nastavi transformišućeputovanje II otkrivanju celovite istine. Ovo putovanje će je na kraju do­vesti do osvešćenja, intuitivne spoznaje da istina postoji sama po sebi. Daoduvek postoji i da će uvek postojati. U ovoj spoznaji osoba će shvatiti dasu empirijski um i intelekt tu da uspostave komunikaciju i objasne istinu.Drugim rečima, da intuicija usredsređuje intelekt i da intelekt ne zna štaje istina sama po sebi. Pored toga, polaritet devete kuće naučiće sve ove osobe razlikamaizmeđu reakcija i odgovora. Pre neophodne metamorfoze ove osobe ćebiti manje više tip koji reaguje. Na primer, II tazgovoru oni mogu da neslušaju uistinu onog drugog, ili mogu da čekaju ideju ili misao na koju ćeodreagovati. Ne slušajući uistinu, ove osobe su zabrinute oko toga da svo­jim idejama i znanjem impresioniraju druge ljude. Ćekajući misao ili idejuna koju će reagovati, ove osobe čekaju priliku da iskoriste tuđu misao iliideju kao hvatanje zaleta sa ciljem da afirmišu sopstveno gledište. Narav­no, ova dinamika može odvesti u konverzaciju koja ne vodi nikuda, iJicije argumenata j intelekta u kojima sve strane koje učestvuju pokušavajuzavršava u spletovima sukobljenih gledišta. To može odvesti u konfronta­da ubede ili preobrate jedna drugu na sopstvena gledišta, ne razmišljajućiniti slušajući ozbiljno bilo koga. U drugim situacijama, ovaj proces reago­razgovor, pitajući se da li su mogle reći nešto drugo, ili izraziti ro na boljivanja može dovesti ove osobe do roga da jednostavno ostavljaju iza sebe lli
 • 105. Džef Grinili drugačiji način. Ili su jednostavno mogle da prekinu tu osobu i samonapuste konverzaciju. U svim slučajevima, namera i efekat su isti: da sepokrene svest o njihovim sopstvenim intelektualnim zamkama) igrama,ograničenjima) motivima i potrebama i dinamici koja ih je stvorila. Dok se ova evolutivna drama odvija) osobe mogu da uče lekciju otome da odgovore suprotnom reakcijom. Odgovor jeste promišljena akci­ja koja II ovom slučaju označava umeće kada da se priča, a kada ne, šta dase izjavi, a da to ne bude preopširno ili da to ne bude pokušaj dokaziva­nja gledišta, i slušanje ideja drugih ljudi i znanje o tome šta da se prilwati,a šta da se odbaci. Umesto da se zatrpavaju knjigama koje ostaju nepro­čitane, ili napola pročitane, ovi ljudi će naučiti da kupuju po jednu knjigukoja govori o određenoj tematici koja ih instinktivno privlači. Sa evolu­tivne tačke gledišta, ovi ljudi će postepeno početi da shvataju razliku me­đu mišljenjima i koje je od njih ispravno. Četiri prirodne faze razvoja odreduju vrstu ideja i filozofija kojima ćeove osobe biti sklone. Oni koji su u fazi kolektiva slušaće usvojena miš­ljenja i ideje o bilo kojoj temi i smatraće to stanovište svojim. Biće skloni"prihvaćenim" oblicima religioznog i filozofskog izražavanja. Oni koji se nalaze u fazi individualizacije želeće da misle svojom gla­vom. Oni će odbaciti opšte važeća mišljenja i sami će istraživati teme kojeih privlače. Nasrojaće da odbace neproverenu privrženost ili vezanost zaStvoriće sopstveni sistem, ili će pojmove iz mnogih različitih sistema sa­bilo koju filozofiju, religiju ili kosmološki sistem iz prethodnog života.žeti u složenu celinu. To je znak da se ovi ljudi brzo kreću ka fazi razvojaduhovnosti zbog toga što počinju da uvidaju karrnička i razvojna ogra­ničenja u stvaranju i oslanjanju na metafizički sistem koji su sami stvorili.Drugim rečima, istina treba da bude shvaćena, ne opredmećena iz ego­centričnog ugla. Usaglašavanjem sa sistemom koji postoji van njih, kojiodražava ono što i sami smatraju istinitim, ove osobe priznaju da postojesile i moći koje su veće od njih samih. Individue u samoj fazi duhovnosti pokušavaće da shvate večnu sušti­nu fizičkih zakona našeg sveta, i upotrebiće činjenice da bi ilustrovale du­hovnu suštinu ili princip. Ove osobe će se uskladiti sa onim specifičnimkosmološkim, metafizičkim, religioznim i filozofskim sistemima koji ihbudu instinktivno najviše privukli. Ovi sistemi biće zasnovani na unutar­njim metafizičkim istinama i zakonima koji su osnova same Tvorevine.Vezu sa ovim unutarnjim istinama i zakonima, kao i sa sistemom, ovi ljudi 1 12
 • 106. Pluton - transformišuće putovanje dušeobično uspostavljaju putem metafore, aoalogije, parabola i zaključka ukojima je empirijska činjenica upotrebljena da bi ilustrovala princip,istinu, ili zakon. Ćak i unutar ovog evolutivnog rnodalitera može postoja­ti ograničenje onda kada jedan ili drugi poseban sistem, ili individua, po­tiče drugi sistem kao .. pogrešan". U ovoj fazi, evolucija se odigtava takošto individuu postepeno uči celovito; istini, i suštinskom jedinstvu svihstaza koje vode ka razumevanju istine. Kada jednom počnu da usvajaju ove neophodne lekcije, osobe kojeimaju Pluton u trećoj kući će steći prirodnu veštinu komuniciranja kojamože da inspiriše, motiviše, očara, hipnotiše ili preobrazi intelektualneobrasce i mišljenja drugih ljudi koji sa njima dolaze u kontakt. Njihovasposobnost da shvate povezanost između makrokozma ili mikrokozma,između istine i činjenice postaje nenadmašna. Ova sposobnost se možepretvoriti u usvajanje bilo kojeg broja činjenica različite prirode i njihovopovezivanje sa jednim centtalnim principom iz kojeg te činjenice proizi­laze. Prodornim intelektom osoba može da prepozna suštinu svakog pi­tanja, problema ili sporne teme koje postavlja sebi ili koje joj je postav­ljeno. Jednom otkriveno jezgro bilo kojeg problema, pitanja ili diskusije,može ubrzo biti pro praćena rešenjem. Zajedničke karakteristike osoba koje imaju Pluton u trećoj kući obuh­vataj u : dubok prodoran um, inteligenciju, radoznalost, ali samo ukolikomogu da kontrolišu njen pravac, sposobnost da uoče najslabiju kariku ubHo kojem argumentu, sposobnost razotkrivanja činjenica, kada idejedrugih ljudi prete njihovom intelektualnom sklopu izgledaju kao da zauz­imaju vrlo logičan, pa ipak intelektualno/emotivan, odbrambeni stav, iznjihovih ruku zrači izuzetno snažna energija. Oni koji se bave isceljiva­njem, mogu da budu izuzetni maseri zbog magneti čnosti i skon centrisa­nosti elektriciteta II nervnim završecima ruku. Ovakve osobe mogu da selIskiade sa električnim poljem drugog na takav način kao da aktiviraju nji­hove sopstvene nervne impulse koji i m "govorec šta je to što je potrebnoklijentu. Poznati ljudi koji imaju Pluton u trećoj kući ili II Blizancima: Bendžamin Dizraeli Vilijam Batler Jejts Engleska Kraljica Marija Robert F. Kenedi Napoleon Bonaparte 113
 • 107. Ofef Grin 1./11)1(, �r 5� 06 �lC) � ZI tn- ls .Ir lf, :S m.Z"ZI * U mm %7 l:f35 Y.I% O 1." ..t"" "f II J1 %5 �� "1 � IW I�", BENDŽAMIN DIZIWILI ! !4
 • 108. Pluton - transformišuće putovanje du�e I, �7 m oo MV�______=== � J2 � OZ � �------� 2 __ 25 D Jq��" OI VILIJAM BATLER JEJTS 115=
 • 109. Ofet Grin 1511127 d � f------i U1.II!®LJICA MARIJA III ll6
 • 110. Pluton - transformišuće putovanje du�e 17 1-------4 1" OO NAPOLEON BONAPARTE 1 17
 • 111. Dfef Grin� I------llfO ROBERT F. KENEDI 1 18
 • 112. Pluton u četvrto; kući ili u Raku Pluton u četvrtoj kući ili II znaku Raka uka1.uje na to da se jedan evo­lutivni ciklus završava i da novi ciklus započinje. Osobe sa Plutonom IIčetvrtoj kući više su pokušavale i žele le da nauče evolutivnu lekciju o si­gurnosti nego Što su tu emocionalnu sigurnost dobijale od bilo kojeg spo­ljašnjeg faktora, kao što su roditelji, posao, ljubavnik, itd. Ove osobe SlIučile kako da izgrade i steknu emocionalnu sigurnost unutar sebe.Plutonom II červrtoj kući nisu II potunosti naučile ovu lekciju. T Iz rog razloga što je podsticaj evolucije prilično nov, većina osoba sa ako da ćevećina izabrati da se rodi II porodičnim okolnostima unutar kojih će jedaniJi oba roditelja stvarati emocionalne šokove .koji će ih prisiliti da se vratesebi. Obično jedan ili oba roditelja ovih osoba ne prepoznaju, ne razume­ju Ijčnost koju one dobijaju II nasleđe, i stoga porodica često ne ostvaru­je njihove emocionalne potrebe. Ove osobe, na taj način, bivaju vraćenesebi kako bi podstakle evolutivnu lekciju o unutarnjoj sigurnosti i sma­potpun osd man ifestuj u unutar emocionalne strukture ovih osoba. Kar­njile svoje zavisnosti od spoljnih fakrora. Ove lekcije se odigravaju ili se umičke i evolutivne lekcije obuhvataju prirodu i osnovu emocija, raspolo­ženja i osećanja - kao i uzroke i izvore posebnog raspoloženja ili emocije. Ova vrsta doživljaja okoline u detinjstvu može da bude teška za dete.Mi smo kao deca vrlo osetljivi i ranjivi zbog toga što je naš osećaj indi­vidualnosti, toga ko smo i Šta smo, određen u vrlo maloj meri. Slika kojuimamo O sebi, pa otuda i osećaj individualnosti, pod velikim je uticajemnaših roditelja i okruženja. Nastojimo da u potpunosti preuzmemo po­ruke iz našeg kulturnog okruženja i od naših roditelja. Otprilike osamdeset procenata ljudi sa Plutonom u četvrtoj kući do­živeli Sll nekoliko prethodnih života u kojima jedan ili oba roditelja nisuispunili njihove emocionalne potrebe. Oni će u ovaj život doći sa tim nes­vesnim sećanjima i, u mnogo slučajeva, biće ponovo rođeni II takvim okol­ nostima u kojima roditelji neće prepoznati ili ispuniti njihove lične i emo­cionalne potrebe. Neretko ove osobe imaju tešku karmu ili vezu - nerešenkarmički problem - iz prethodnog života sa jednim ili oba roditelja. Oveveze iz prethodnog života stvaraju sećanja koja su zadržana na nesvesnom 1 19
 • 113. Ofef Grin nivou. Prema tome, veliki deo uzajalmlih reakcija koje mogu biti prisutne izmedu deteta i roditelja povezane su sa kompulzivnirn obrascima ispo­ ljavanja osećanja čiji se koreni ili uzroci nalaze u teškim vezama iz pro­ teklog života. U ovakvim slučajevima, specifična ptiroda teškoće u prethodnom ži­votu ili karmi mOra biti određena povezivanjem nataine karte te osobe sakartom jednog ili oba roditelja. U različitoj meri, emocionalni problemiovih osoba će biti direktno povezani sa osećajima da nisu dovoljno obasi­pani ljubavlju, poštovanjem, ili da nisu shvaćeni kao zasebne ličnosti. Dos­pevajući u ovaj život, njihov skup sećanja ponovo oživJjava II onom tre­nutku kada prolaze kroz istu vrstu okruženja ili porodičnih okolnosti. Ovakarmičko/evolutivna okolnost stvara vrlo snaŽne emocionalne potrebe,podjednako kao i snažne emocije, osećanja i raspoloženja. Nesvesno oče­kivanje da roditelji ispune ove njihove potrebe jeste proces koji stvarasnažne emocije, osećanja i raspoloženja onda k.da jedan ili oba roditeljato propuste d. urade. Važno je razumeti da iskustvo tog pojedinca i inter­pretacija ponašanja njegovih ili njenih roditelja može biti sasvim različitaod načina na koji jedan ili oba roditelja interpretiraju svoje ponašanjeprema ličnosti čiji se Pluton nalazi u četvrtoj kući. Nasleđena nesigurnost, sa kojom većina ovih osoba dospeva II ovajživot, stvara vreću bez dna u pogledu toga koliko emocija oni zahtevajukako bi se osetili sigurnim. Jedan ili oba roditelja možda neće biti sposob­ni da joj pruže onoliku količinu emocija koliko je njoj potrebno. Razlozimogu biti vrlo opravdani. Na primer, poslovni problemi ili problemi ukarijeri mogu odstraniti roditelje iz neposrednog okruženja te osobe. Oso­ba sa Plutonom u četvrtoj kući, kao dete, nije bila u stanju da shvati oprav­dane razloge zašto jedan ili oba roditelja nisu pored nje. Prema tome, oso­ba interpretira ovu situaciju tako kao da ne prima potrebnu količinu emo­cija koje ona zahteva. To budi sećanja i asocijacije iz prethodnog života,što zauzvrat vodi ka stanjima intenzivnih emocija koje su prethodno opi­sane. Medutim, gledano sa evolutivnog stanovišta, ovo je neophodno zbogtekućih lekcija o unutarnjoj sigurnosti i svođenju zavisnosti od spoljnihfaktora na minimum. U drugim slučajevima, neke od ovih osoba privući će roditelja kojiemocionalno dominira njihovim životom. Ovo je tip roditelja koji osobine dozvoljava da odraste. Takav tip roditelja želi da ostane centralna figu­ra u životu te osobe i da prikriveno ili otvoreno njome manipuliše. U ovoj IZO
 • 114. Pluton - transforrnišuće putovanje dušesituaciji, roditelj potvrđuje njegove sopstvene emocionalne potrebe i neprepoznaje emocionalne potrebe deteta. Osoba još jednom biva vraćenasebi. U još nekim slučajevima, jedan ili oba roditelja ispoljiće okrutno,nja može preuzeti mnoge oblike, j manifestovaće se u različitoj meri. Miosvetljivo ili potpuno nasilno ponašanje prema toj osobi. Ovaj tip ponaša­moramo odrediti suštin u veza iz prethodnog života između osobe kojaima Pluton II četvrtoj kući i roditelja da bismo razumeli zašto ove okol­nosti postoje i kako ih otkloniti. U veJikom broju ovih slučajeva, snažne emocionalne potrebe koje ru­su bile ispunjene II ranom detinjstvu pretvoriće se u pomerena osećanja.Drugim rečima, obe osobe mogu formirati veze sa drugima II okviru kojihće nesvesno očekivati i pokušavati da dobiju ono što II stvari nisu dobilikao deca. Kao posledica toga, drugi ih mogu tretirati kao decu i ne dozvo­ljavati im da odrastu. Sve emocionalne poteškoće i bol koji je povezan satim teškoćama, kompulzivno se pojektuju na druge II različitom stepenuočekivanja. Što se osoba sa Plutonom II četvrtoj kući nekome više približi,jače su i njene projekcije i očekivanja. U intimnim odnosima, ove osobe će nesvesno privlačiti one partnerečija je psihička konstitucija slična kao kod jednog ili kod oba roditelja.Ovo se pokazuje kao istinito posebno II ranom periodu života. Pomera­njem osećanja, oni pokušavaju da nadoknade ili, da putem stalnih zahte­va, dožive podsticanje svoje individualnosti koje ranije nisu dobili od stra­ne jednog ili oba roditelja. Pa ipak, zbog toga što su njihovi partneri sličnijednom ili oboma roditeljima, ova pomerena potreba ostaje neispunjena.Da kažemo ponovo, ove osobe bivaju prisiljene na to da se vrate sebi. Ovaj ciklus se ponavlja iznova i iznova sve dok osoba čiji se Plutonnalazi tl četvrtoj kući ne uoči zbog čega ova situacija nastaje - sve dok nenauči kako da sama stekne unutrašnju sigurnost i da dostigne zrelost takošto će sopstvenim naporima ostvariti i učvrstiti svoju individualnost:Pored toga, one moraju da nauče kako da svedu na minimum ili eliminišusve zavisnosti od spoljašnjih faktora; da se oduče od toga da očekuju danjihove potrebe ispunjava neko drugi, od toga da njiIlOva potreba za sigur­nošću zavisi od spoljne situacije. Sve dok ne usvoje ovu lekciju, postojivelika mogućnost da pomoću osećanja manipulišu drugima kako bi nji­hove detinjaste i sebične potrebe bile ispunjene. Napadi gneva (bes, ljut­nja), povlačenje u sebe, lažni plač i simuliranje očajanja u jednom ili dru­gom obliku, ekstremne promene raspoloženja, duboko osećanje krivice, 121
 • 115. Dfef Grin(Šta sam uradio da to zaslužim? Zašto sam baš to uradio?) jesu uobičajenisimptomi sve dok ne shvate lekcije koje uče, kao i razloge til, lekcija. Ka­ko budu učili da redlIkuju svoje zavisnosti i očekivanja koja iz toga prois­tiču, tako će podsticati tok svojih lekcija. U nekim slučajevima, intenzivna osećanja i potrebe pretvaraju se Ubezgraničan strah od povređivanja. Svi ljudi čiji se Pluton nalazi u četvr­toj kući veoma su osetljivi i uvredljivi. U izvesnim slučajevima neke odovih osoba naučile su kako da odstrane ili negiraju svoj duboki unutrašnjiosećaj ranjivosti i osetljivosti. Oni su se tome naučili kroz živote II kojimasu se ponavljali emocionalni šokovi, poricanja ; manipulisanja osećanjimaod strane njihovih porodica i drugih. Ova uslovna reakcija takođe se zas­niva na životnim iskustvima u kojima je čuveni tepih bivao izmaknut is­pod njihovih nogu. Tepih emocionalne zavisnosti ispod njih će biti izmak­nut uvek onda kada stepen zavisnosti stvori situaciju zastoja. Kao posle­dica ove uslovne emocionalne reakcije, ti ljudi će zbog toga što ne izraža­vaju svoje emocionalne potrebe i očekivanja, u ovom životu prigušivatiemocije i frustraciju. Mnogi od ovih ljudi će čak poricati da imaju snažneemocije i potrebe; mnogi će poricati da uopšte imaju emocionalnih prob­lema. Pa ipak, zato što su ljudi sa ovakvom četvrtom kućom po svojojunutrašnjoj prirodi oserljivi, ranjivi i zato što osećaju potrebu za tim danjihova osećanja dirne barem jedna osoba, ova uslovna reakcija garantu­je život (ili period tokom života) pUll potisnutih emocija, frustracija, teš­koća i negativnih slika o sebi zbog toga što u tome učestvuje svesno isklju­čivanje emocija. Ljudi koji reaguju na ovakav način obično će privući druge kojimamogu dominirati i čija osećanja mogu kontrolisati. Tipična pojava je to daće tipovi koje oni privlače biti emocionalno slabi iLi će im biti potrebnaili neostvarene emocionalne situacije koji se tiču jednog ili oba njihovaneka vrsta emocionalnog isceljivanja. Ti drugi mogu i sami imati nerešel1eroditelja. Osoba sa Plutonom u četvrtoj kući će kontrolisati i dominirat ipomoću prepoznavanja najslabije tačke nečijeg emocionalnog sklopa itako što će nastaviti da se usredsređuje na tu najslabiju tačku. Na tajnačin, oni nikada neće dozvoliti drugom da "napusti" sferu njihovog uti­caja. Oni će osećati neodoljivu potrebu za tim da nipodaštavaju druguosobu, da je rastrgnu, ne bi li tako postigli da on. oseti kako je upravoličnost sa Pluronom II četvrtoj kući neophodna II njenom životu. Prematome, oni takoreći ponižavajući drugog, uzdižu sebe. Uprkos tome, ta 122
 • 116. Pluton - transfonnišuće putovanje du!eosoba, dovodeći ove ličnosti II dominantan i nadređen položaj, na svojposeban način, nesvesno ih povezuje sa njihovim karmičkjm i razvojnim U ovom tipu reakcije, osobi sa Plafonom II četvrtoj kući se garantujepotrebama.zaštita njene ranjivosti i suštinske nesigurnosti na emotivnom planu.Ukoliko je ova reakcija povezana sa narazrešenom ljutnjom ili besom najednog ili na oba roditelja, efekar pomerenih emocija preobražava se uistresanje ljutnje na druge ljude koje su uvukli u svoj život. Ova uslovnaemocionalna reakcija koja stvara potrebu za dominacijom i kontrolomjeste zaobilazan pokušaj da ostvare svoju sigurnost i potrebe zavisnosti.Na taj način što SlI II poziciji da dominiraju i kontrolišu, oni održavajusvoje odnose i rešavaju problem sigurnosti. Pa ipak, II okviru ove uslovnereakcije njihove najdublje emocionalne potrebe će ostati nerazrešene zbogtoga što ljudi koje budu privukli neće biti dovoljno emocionalno spremniza to da im pomognu. Stvar o kojoj treba razmisliti je sledeća: poricanjeemocija nije jednako emocionalnoj sigurnosti, niti ispunjenju razvojnih ikarmičkih potreba. Ova uslovna reakcija može takođe dovesti do situacija u kojima oveosobe pokušavaju da dominiraju i kontrolišu situacije u okruženju u ko­jem se zateknu. Ova vrsta dominacije može da se odigrava putem verbal­ne/emocionalne dominacije ili putem prećutnog unošenja lošeg raspolo­ženja. Oni koji ispoljavaju detinjasto ponašanje II načinu na koji se odnoseprema svom životu, mogu da se projektuju na isti način. Vrlo često će imova taktika vratiti negativne vibracije nazad, i još jednom ih prisiliti da sevrate sebi. Pozitivnom upotrebom, ovaj efekat može dovesti do osvešći­vanja u pogledu unutrašnjih procesa koji stvaraju tu vrstu uticaja okolineII njihovim životima. Tim saznanjem oni mogu da sprovedu neophodnepromene i shvate evolutivne lekcije koje su u to uključene. Emocionalne reakcije osobe čiji je Pluton u četvrtoj kući mogu u cik­lusima naizmenično da se smenjuju. Ove osobe mogu da se kolebajuizmeđu toga da tragaju za mestima i ljudima od kojih nesveSno očekujuispunjenje svojih detinjastih potreba, ili mogu tražiti takvo okruženje iljude kojima će moći da dominiraju i da ih kontrolišu ne bi li na taj načinrešile svoje nerazrešene emocionalne probleme i druge učinile zavisnimili se mogu odigravati izborom tazličitih tipova veza ili okolnosti u razli­od sebe. Ovi naizmenični ciklusi odigravaju se unutar jedne glavne veze,čitim periodima. 123
 • 117. Džef Grinnajintenzivnijih mogućih emocija, raspoloženja j osećanja. Svaka emocija Svi pojedinci čiji je Pluton II četvrtoj kući proći će kroz čitav spektarje duboko proživljena. Zbog toga što je unutrašnja priroda Plutona dashvati razloge bilo koje pojave, postoji snažna usredsteđenost na svakoraspoloženje/osećanje/emociju. Ova usredsredenost može da bude takopotpuna, da osoba može da izgleda potpuno paralisana i nesposobna dase ponaša ni na jedan drugi način od onog koji mu ta posebna emocijanalaže. U krajnje retkim slučajevima, ova dinamika će dovesti do katato­ničkih stanja. Klasičan primer ove katatoničke reakcije je prikazan u pos·lednjim godinama života Fridriha Ničea, koji je imao Pluton u červrtojkući. Ova raspoloženja/osećanja/emocije poriču iz dubina nesvesnog bašpOpUt lave koja ključa ispod vulkana. Obično neko spoljno iskustvo pos­luži kao pokretač koji izazove manifestaciju ovih fenomena. Ponekad oso­ba postane "žrtva" nekih emocionalnih strujanja koja izgledaju tako kaoda se pojavljuju niotkuda. Tako osoba može tI izvesnom momentu da seoseća na jedan način i da potom, sledećeg trenutka, oseti nešto sasvimdrugo. Kao posledica toga, ove osobe mogu odavati lItisak da su veomanedosledne u izražavanju svojih osećanja i potreba. Ova dinamika naravno može podjednako da zbunjuje osobu čiji jePluton u četvrtoj kući kao i one sa kojima je ona u međusobnom kontak­tu. Ova intenzivna unutarnja stanja moraju biti proživljena, jer predstav.ljaju izvor samospoznaje i stazu koja vodi ka unutarnjoj sigurnosti. Izazovcije!raspo}oženjaJosećanja, nego da se one samo proživljavaju bez raz·je pre II tome da se postane svestan poluge ili pokretača koji stvara erno·mišljanja o njihovom poreklu ili razlogu. Ako ove osobe pokušaju da ra­zumeju razlog ili polugu koja stoji iza bilo kojeg datog emotivnog stanja,onda će one biti u stanju da razviju prodoran uvid u prirodu dinamikeosećanja. Taj uvid može da bude primenjen na njih i na druge. Ove individue će imati dva vrlo različita emocionalna ciklusa. Sa jed·ne stane, oni će imati ciklus II kojem će biti povučeni duboko II sebe, ćut·ljivi, i obuzeti željom da budu sami i neuznemiravani sve dok ne postanusvesni šta je uzrok posebnom raspoloženju. Oni moraju da se povuku zatošto emocija koja se manifestuje potiče iz oblasti podsvesnog. Kada dođedo osvešćenja, drugi emotivni ciklus biva pokrenut. U ovom ciklusu, onisvesti. T su prirodni ciklusi za ove osobe. Ti naizmenični ciklusi mogu daće postati živahni, obrađujući bilo šta što sc manifestuje iz carstva pod­ o 124
 • 118. Pluton - transformišuće putovanje du!eimaju divlja koleb�i:Ija; oni su nestalni, nepredvidljivi i mogu d2 se pro­mene svakog časa. Za ove osobe važno je da budu u vezi sa onima kojishvataju način na koji oni funkcionišu. Može doći do ekstremnih proble­ma i emocionalnih sukoba �ko drugi II životu tih osoba ne budu razumeliovaj prirodan proces. Ovaj nedostatak razumevanja od strane drugih mo­že dovesti do emocionalnih scena i sukoba u kojima oni napadaju osobukoja ima Pluton u četvrtoj kući zbog njenog prirodnog ciklusa povlačenja.Drugi mogu da protumače taj ciklus povlačenja na takav način da osećajupotrebu da se brane. Oni mogu da osećaju pretnju i nesigurnost kada seove osobe povlače i postanu ćutljive. Ovo može samo da pogorša emocio­nalne reakcije osobe sa Plutonom u četvrtoj kući iz tog razloga što se dru­gi mešaju u ovaj prirodni ciklus.unutarnju sigurnost j probleme koji se tiču slike o sebi jeste taj što je veći­ Veoma uobičajen izvor emocionalnih stanja i teškoća koji utiču naživotu. Započeo je novi ciklus u kojem ove osobe po prvi put, U dugomna ovih osoba promenila pol u najskorijem, ako ne i u samom poslednjemvremenskom periodu, prolaze kroz iskustvo pola koji je suprotan od onogu kojem su prethodno bili rođeni. Muškarac je bio žena, i Žena je bilamuškarac II životima koji su im neposredno prethodili. Četvrta kuća, Rak i Mesec, svi stoje u korelaciji sa Jungovom psiho­loškom dinamikom koja se zove anllla/animus. Dinamika anima/animusstoji u vezi sa osnovnom činjenicom da su svi ljudi iznutra muškarci ižene. Sa evolutivnog stanovišta, svaka osoba mora da doživljava nasleđe­ne polaritete muževnosti i ženstvenosti. Tu postoji prirodan i poseban zakonkoji se odnosi na princip i iskustvo ženstvenosti i muževnosti. Zbog toga štopostoji poseban zakon i princip koji se odnosi kako na jedan tako i nadrugi pol, psihološki i praktičan pravac interesovanja u životu razlikovaćese po prirodi u pogledu toga kroz iskustvo kog pola osoba mora proći.Prirodnim evolutivnim napretkom, [Okom mnogih, mnogih života, svi će­mo mi pre nastojati da učimo kako da sjedinimo obe polovine nas samihu jednu potpuno jedinstvenu celinu, nego da živimo ili izigravamo kraj­drugog. Pluton II četvrtoj ili u desetoj kući biće povezan sa ovom "pra­nosti, kako jednog tako i drugog pola, sve do poricanja ili na štetu onogmenom pola". Drugi astrološki simboli koji mogu stajati u korelaciji sa"pramenom pola jesu južni i severni čvorovi II četvrtoj ili II desetoj kući, uili položaj čvorova II Raku i Jarcu. 125
 • 119. Dfef Grin Osećaj sigurnosti koji se dovodi u vezu sa polom takođe može bititeško dostižan za osobu sa Plutonom u četvttoj kući. Mnoge od ovih indi­vidua neće se dobro odnositi prema polu u kojem žive u sadašnjem životu,posebno uzimajući u obzir uslovljavajuće načine na koje posebne kulturedefinišu muževnost i ženstvenost. Zbog toga što je većina ovih osoba IIživotima, koji su sadašnjem životu neposredno prethodili, formirala od­nos prema sebi dok je bila suprotnog pola, hormonaIna promena i pro­mena pola postaje njihov izvor emocionaLnog konflikta. Ovaj konflikt jeponovo baziran na činjenici da se emocionalna, intelektualna, spiritualnai fizička struktura muškarca i žene iznutra razlikuju. Taj konflikt može bitioslabljen ukoliko se osoba nije prvi ili drugi put vratila u život u tom polu.Proces je sličan kupovini novih cipela. Što su cipele iznošenije, time posta­ju udobnije. To postaju naše cipele. U izvesnim slučajevima ovo stanjemože da bude pogoršano od strane jednog ili oba roditelja. Na primer,jedan moj klijent koji ima Pluton u četvrtoj kući bio je vaspitavan kaožensko, uprkos tome što je u ovom životu bio muškarac. Majka je želelada ima malu devojčicu. Njena ljutnja i ozlojeđenost činjenicom da imamuško dete manifestovalo se ovakvim tipom ponašanja prema ovom čo�veku. Očigledno je da je ovo rano okruženje izvršilo rušilački uticaj nanjegovu sliku o sebi i na njegovu emocionalnu strukturu. Svi ti faktori doprineli su produžavanju toka evolutivne lekcije o unu­tarnjoj sigurnosti. Ove osobe uče se tome da upoznaju sebe i veruju sebikako bi upoznali druge i kako bi drugima verovali. Sve dok ne veruju usebe i ne poznaju sebe, one ne mogu zaista upoznati drugog i verovatidrugom. U stvari, mnoge od ovih osoba doći će u ovaj život kao prirod­no nepoverljive i sumnjičave prema drugima i prema njihovim motivima.Ovaj nedostatak poverenja zasniva se na tome da su u nekim situacijamabile odbačene ili da su ih odbacili ljudi od kojih su bile preterano zavisne.Za mnoge od ovih ljudi, nedostatak poverenja takođe je baziran na nes­vesnirn sećanjirna na to da su bili emocionalno odbačeni ili na to da imjedan ili oba roditelja nisu uzvratila ljubav tokom života koji su se odvi­jali neposredno pre ovog. l mnogi od njih će doživeti slična iskustva uovom životu. Jedini pravi protivotrov za ovo životno stanje jeste da ti po�jedinci upoznaju i veruju u sebe, to jest, u prirodu i suštinu svojih emoci�ja i sliku koju imaju O sebi, kao i da prestanu da tragaju za sigurnošću krozspoljne situacije ili druge ljude. 126
 • 120. Pluton - transformišuce putovanje duše Neke osobe sa Plutonom u četvrtoj kući će biti izuzeci u pogledu gorenavedenih situacija. Naporima iz prethodnih života ove osobe su već us­vojile lekcije o unutrašnjoj sigurnosti, svele na minimum zavisnosti odspoljašnje sredine i prihvatile sliku koju imaju o sebi. Uopšte, oko dvade­set procenata osoba sa Pluronom u četvnoj kući zaista su načinile naporeda nauče ove gore pomenute lekcije. Takvi pojedinci biće rođeni u poro­dicama u kojima će jedan ili oba roditelja doprinositi njihovim tekućimlekcijama. Oni će biti roditelji koji će podsticati pozitivnu sliku koju imajuo sebi, ohrabrivati pojedince u tome da stanu na sopstvene noge, i nećedopustiti prekomernu zavisnost. U nekim slučajevima, osoba sa PImonom u četvrtoj kući rodiće se utakvoj porodici koja joj neće pružati takvu podršku, a da pri tome na njuipak neće biti izvršen negativan uticaj. Ovi pojedinci jednostavno koristetu vrstu porodice i situacije okoline da nastave sa svojim potrebama zapreobražajem. Međutim, čak i II ovim situacijama, emocije, raspoloženjai osećanja će se javiti iz dva razloga: 1 . Onda kada priroda i struktura nji­hove stvarnosti počne da stagnira, i 2. Kada se unutarnje i spoljašnje okol­nosti ispolje na takav način koji pokreće nesvesna sećanja koja se bazi­raju na prošlim životima. Slučaj jz moje arhive poslužiće kao ilustracijaovog procesa j stanja. Osoba ima Pluton II četvrtoj kući u Lavu, južni čvor u Devici u petojkući, i vladaoca Merkur u Jarcu u devetoj kući. Ova osoba bila je u razvoj­noj fazi individualizacije/duhovnosti. Rodila se u porodici u kojoj oba ro­ditelja nisu mogla da prepoznaju njenu individualnost ili emocionalnepotrebe. Sami roditelji bili su u razvojnoj fazi kolektiva. Ona je jednos­tavno iskoristila ovu vrstu porodice da produži sa svojim evolutivnim lek­cijama. Sa južnim čvorom u Devid II petoj kući, i Merkurom u devetojkući u Jarcu, ona je po prirodi bila introspektivna, samoanalitična, sklonakritici, i unutar sebe orijentisana na to da razume sebe i život umetafizičkim i kosmičkim terminima. Njen osećaj ličnog identiteta i slikakoju je imala o sebi bili su povezani sa metafizičkim i kosmolaškimstanovištima i intujtivnim osećajima. Imajući sve u vidu, ova osoba je IIprincipu bila bezbrižna zbog njene sposobnosti da opazi smešnu stranu uvećini stvari - vladalac južnog čvora u devetoj kući. Ona je zahvaljujućisvojoj fazi razvoja manje-više znala zašto je odabrana j dovedena u vezusa takvom vrstom roditelja. 127
 • 121. Džef Grin Pa ipak, kada je bila dete njene emocionalne potrebe nisu bile zado­voljene. Na primer, njen otac bio je alkoholičar. Rano II svom životu, ovajfaktor ju je naterao da se povuče duboko u sebe. Ona je podsvesno znalada je na neki način bila kažnjena - južni čvor u Devici. Prema tome, onaje osećala da je to zaslužila i da je bila odgovorna za tu vrstu porodičnesituacije. Nije osećala zlobu prema svojim roditeljima zbog ranog odbaci­vanja njenih emocionalnih potreba. Razlog zbog kojeg nije shvatila uda­rac koji je rano odbacivanje nanela njenoj emotivnoj prirodi sastojao se IInasleđenom obrascu prigušivanja osećanja koji simbolizuje vladalac juž·nog čvora u Jarcu koji je u vezi sa Plutonom u četvrtoj kući. Tek ondakada joj je otac umro, sve prigušivane emocije, osećanja i raspoloženja ko­ja su iz toga nastajala, isplivala su na površinu. U dubini duše bila je pot­puno par.lisana i nesvesna intenziteta ovih emocija. Pa ipak, ovaj događajposlužio je ne samo II tome da oslobodi ove zakopane emocije, nego i dajoj pokaže kako joj je podsvesno diktiran tip partnera s kojim je ušla uvezu. Ovaj partner nije bio u stanju da joj pruži ono što joj je bilo potreb­no na emotivnom nivou. Pored toga, njen partner nije bio emocionalnopredisponiran da shvati ko je ona, i šta je bilo to što joj je na emotivnomnivou bilo potrebno. Razumevanje ove pojave podstaklo ju je da pokuša 128
 • 122. Pluton - transformi!uće putovanje du!eda redefiniše svoju vezu. Sve do ovog trenutka, ona je čak poricala da irnasnažna osećanja, raspoloženja i emocije. To je poprimilo ovu vrstu emo­cionalnog šoka, štO jeste jedan način kojim je Pluton podstakao njene pot­rebe za preobražajem, kako bi je učinio svesno m svih ovih problema. Kaoposledica toga, kod nje je došlo do dublje samospoznaje. Tačka polatiteta jeste deseta kuća ili Jarac. Težnja za preobražajem ov­de se tiče samoopredeljenja, učenja O tome da prihvatanje odgovornostiza sopstvena dela vodi ka emocionalnom sazrevanju, učenja o tome kakoautoritet ili ličnost II kontekstu društva ili kulture. Ove lekcije mogu i mo­stati na svoje noge, i učenja o tome kako uskladiti ili učvrstiti svoj ličniraju da se odigraju kroz rad ili karijeru pojedinca. Kada osoba čiji je Pluton u četvrtoj kući postupa u skladu sa ovimtežnjama za preobražajem, "dete" postaje odrastao čovek. Ona će naučitida odgovornost za njenu životnu situaciju počiva II njoj samoj. Razvijajućiunutrašnju sigurnost i smanjujući zavisnosti ( ..neko će učiniti da mi se todesi"), ove osobe će naučiti kako da veruju II sebe, upoznaju sebe, i nakraju upoznaju druge. Takođe će naučiti kako da budu zdrava odrasla de­ca (u svima nama postoji dete) koja su II stanju da budu ranjiva i oset1jivana pozitivan način. Naučivši kako da prihvate odgovornost za svoja dela, ove osobe ćeprestati da okrivljuju druge za "probleme" ili životne okolnosti koje susami stvorili. Na taj način, oni čak mogu naučiti da razumeju ulogu kojusu njihovi roditelji odigrali u stvaranju neophodnih evolutivnih lekcija. Mož­da će naučiti da na svoje roditelje gledaju kao na obične ljude koji imajurazličite jake i slabe strane; da su oni samo ljudi kojima se desilo da budugu da shvate karmičke uslove i prisutne probleme i reše da poprave situa­njihovi roditelji. Oni koji se nalaze u fazi individualizacije/duhovnosti mo­ciju na bilo koji način na koji je to neophodno uraditi. Ulažući odlučan napor u to da ostvare pravi posao ili karijeru, oni ćestvoriti medijum suprotstavljenih gledišta putem kojeg će radna okolinaomogućiti istinsko razmišljanje o izvorima, poreklu i uzrocima osećanja.Kroz ovaj proces osoba dolazi do ličnog znanja i postepeno razvija kon­trolu nad svojim emocijama, raspoloženjima i osećanjima. Kako putemrazmišljanja budu spoznavale razloge, ove osobe će sve manje biti sklonetome da budu nošene svojim promenIjivim emocionalnim stanjima, a zbogtoga, i gubitku kontrole. 129 I I.
 • 123. Dfef Grin Stepen saosećanja koji osobe sa Plutonom u četvrtoj kući mogu daosete za druge, dozvoJiće im da drugima pomognu da shvate prirode sop�stvenih ličnosti. Oni mogu da podstaknu druge da budu odlučni i da impomognu II tome da preuzmu odgovornost za svoja dela. Pored toga, onimogu da pomognu drugima da razumeju prirodu sopstvenih emocional­nih blokada i da im pomognu ili podstaknu da svoje zavisnosti svedu naminimum. U poodmaklim fazama razvoja, ove individue mogu dostići pot�punu i ravnopravnu integraciju svojih muških i ženskih crta - dinamikuanima/animus. Ovaj evolutivni preobražaj stvoriće osobe koje su sposob�ne da prepoznaju svoje životne ciljeve i da ih sopstvenim naporima i vo�ljom postignu. Zajedničke karakteristike Plutona II četvrtoj kući sadrže: intenzitetemocija i zahtevnost (ispoljenu ili prikrivenu), cikluse depresije i optimiz­ma, može da manipUliše osećanjima, nesiguran, defanzivan, lako postajeugrožen, potencijalno okrutan, zao, ili osvetljiv ako je duboko povreden,ali isto tako saosećajan, onaj koji podučava druge u pozitivnim ciklusima,izuzetno odan onima koje voli, oseća potrebu da kontroliše svoje ličnookruženje ili prostor. Poznati ljudi sa Plutonom u četvrtoj kući: Mia Farou R. D. Leng Norman Majler Fridrih Niče Volfganag Mocart l30
 • 124. Pluton - transformi�uće putovanje duše10 10g t------i MIA FAROU 131
 • 125. Džef GrinR. D. LENG 132
 • 126. Pluton - transformišuće putovanje duše )ji I I � 1f5ZIJ 11 ZI � IO��18 d 07 T Z5 NORMAN MAJLER 133
 • 127. Džef GrinFR/DR! H NIČE 134
 • 128. Pluton - transformišuče putovanje duše VOLFGANG MOCART 135
 • 129. Pluton u petoj kući ili u Lavu Osobe koje imaju Pluton u petoj kući ili u Lavu savladavale su evolu­tivnu lekciju o kreativnom samoizražavanju. Peta kuća i Lav po prirodi je­su arhetipovi vatre. Kao takvi, ovi ljudi će imati osećaj kao da moraju daostvare posebnu sudbinu, upravo kao i oni sa Plutonom II prvoj kući ili IIOvnu.zadrže slobodu i nezavisnost kako bi otkrili svoju posebnost kroz isku­ Osobama sa Plutonom u prvoj kući ili u Ovnu bilo je potrebno dastva koja su ih instinktivno privlačila. Oni su se nalazili u fazi u kojoj suu svakom trenutku dolazili do otkrića. Individuama sa Plutonom u petojkući ili u Lavu bilo je potrebno i biće potrebno da ostvare svoju posebnusudbinu. Njima je potrebno da učvrste i projektuju ovaj kreativni cilj uokruženje. Taj kreativni cilj nije više stvar koja treba da se otkriva, negoje već uobličen u Plutonovoj petoj kući - on je nasleđen i potpun. Kaoposledica toga, ove osobe će taj poseban cilj osećati duboko na samom dnusvojih Duša. Tu je postojala i postojaće želja i potreba za preobražaj em upogledu toga da taj cilj ostvare iz unutrašnjosti svog bića. Na osnovu toga,ove osobe su isto tako učile da preuzmu glavnu odgovornost za svoježivote i da osvoje i uobliče svoju sudbinu snagom volje. Drugim rečima,ovim ljudima je bilo potrebno da sami režiraju svoje životne drame. Zbog toga što osobe sa Plutonom u petoj kući dolaze na svet sa du­bokim osećajem posebnosti, one osećaju želju i potrebu za tim da budupriznate i tretirane kao posebne i jedinstvene. Ta osećanja su toliko snažnada njihova potreba za ljubavlju, pažnjom i laskanjem može postati prak­tično jedna vreća bez dna. Bilo šta da dobiju, nikada im nije dovoljno.Iako im potrebe mogu privremeno biti zadovoljene, neodoljiva želja zapažnjom, ljubavlju i obožavanjem, podstiče ih na to da uvek traže još više. Deca sa Plutonom u petoj kući mogu da stave svoje roditelje predjedinstvene testove, jer su u stanju da ne prezaju ni od čega kako bi stek­li priznanje, ljubav i pažnju, čak i ukoliko se radi o pažnji negativne pri­rode. Ova deca mogu nesvesno manipulisati situacijama, roditeljima i dru­gima da bi dobili zahtevanu pažnju. Mogu imati osećaj izuzetne ugrože­nosti ili potrebu da zauzmu odbrambeni stav kada je drugom detetu ili 136
 • 130. Pluton - transformišuće putovanje dušeosobi pružena pažnja ili ljubav, ili kada sami roditelji jedno drugom poka­zuju znake naklonosti. Naravno, ovaj tip ispoljavanja emocija prati osobui II zrelosti. Ljudi sa Plutonom u petoj kući mogu biti izuzetno sebični i zaokup­ljeni sobom. Mogu se osećati tako kao da se čitav kosmos okreće oko njih.Upravo kao što je Sunce centar našeg solarnog sistema, tako i osobe saPlutonom u petoj kući (Sunce prirodno upravlja petom kućom i Lavom)mogu očekivati da se stvari okreću oko njih. Pa ipak, ove osobe morajunaučiti da razumeju da je to stanje zapravo II prošlosti ponikla težnja, željai potreba za preobražajem sa ciljem da kretivno ostvare i preuzmu glavnuodgovornost za svoju jedinstvenu i posebnu svrhu. Mi moramo težiti to­me da pojedince sa Plutonom II petoj kući shvatimo II ovom svetlu, i dase odupremo iskušenju da sudimo strogo ovoj vrsti ispoljavanja emocija uranim godinama njihovog života. Iako će ova sklonost biti rema II svim slučajevima osoba sa Plutonomu petoj kući, različiti olakšavajući faktori koji uslovljavaju to stanje i odre­đuju ispoljavanje takvih sklonosti vodiće ka mnogim različitim oblicimaizražavanja. Na primer, osoba koja ima Pluton II Lavu, II petoj kući, južničvor II Blizancima, II drugoj kući, i njegovog planetarnog vladaoca, Mer­kur, u Biku, takođe u drugoj kući, biće samostalna, samopouzdana, povu­čena, tiha i nezahtevna. Ova osoba naučila je kako da prepozna svoju je­dinstvenu i posebnu svrhu ili sudbinu tako što se povlačila u sebe i učilase tome da ih ostvaruje sopstvenim naporima. Ove osobe bi znale da supažnjom kako bi za to svoje osećanje i znanje dobile potvrdu iz spoljneposebne, i ne bi zahtevale da im drugi uzvraćaju snažnim emocijama ilisredine. U stvari, osoba bi snažno živel a svojim životom, i bila bi sposob­na da ispuni većinu svojih potreba svojom unutrašnjom ličnošću. Sa juž­nim čvorom II Blizancima u drugoj kući promišljala bi o različitim mo­gućim načinima pomoću kojih bi najbolje dosegla i ostvarila svoje krea­tivno biće. Ovaj proces će se okretati oko unutrašnjih razmatranja zbogtoga što je planerami vladalac južnog čvora u Biku u drugoj kući. Kada serazumevanje jednom pokaže kao najbolji mogući način za ostvarenje krea­tivnog bića, ova osoba će početi da pokreće ovaj proces sopstvenim napo­rima. To bi postigla na relativno miran način - uz neznatan prizvuk fan­fara. Ovom primeru možemo suprotstaviti primer sa Plutonom u Lavu IIpetoj kući, južnim čvorom u Ovnu u prvoj kući, i njegovim planetarnim 137
 • 131. Džef Grinvladaocem, Marsom, u Škorpiji u osmoj kući. Osoba obdarena urođenimosećajem posebne sudbine i svrhe kompulzivno će manipulisati ljudima isituacijama kako bi stekla priznanje i bila priznata kao moćna i posebna.Egocentričnost će biti izuzetno snažna. Pored potrebe da je drugi uvaža­vaju, ova osoba će takođe osećati potrebu da dokaže i potvrdi svoju moći posebnost preko drugih. U ovom stanju, osoba će se osećati ugroženakreativnošću i moćima drugih, i počeće da zauzima odbrambeni stav kadadrugi budu stekli pažnju i priznanje za svoja dostignuća i potrebe. Ukolikoim pažnja, uzvraćanje i priznanja koje su zahtevali ne budu pružene, ondaće ove osobe reagovati besom i ljutnjom. Dok su bili deca, ova reakcija jemogla da se pretvori u snažne napade besa i zahteva. Kod odrasle osobe,to se moglo pretvoriti u cikluse pritajenog ključanja osećanja, suptomeciklusima obznanjenih emocionalnih zahteva u kojima su pokušavali damanipulišu situacijama i ljudima kako bi zadobili pažnju koju su zahtevali.U prvom primeru, osoba bi razmislila pre nego što preduzme akciju. Uovom primeru osoba bi se ponašala instinktivno. Reakcije drugih bi pod­stakle duboko razmišljanje o tome zašto je ona privlačila takve reakcije.Kroz ovu dinamiku akcija/reakcija, osoba je mogla da nauči da reguliše svo­je akcije, i da shvati, putem pokušaja i greške, kako najbolje da ostvari i U ova dva primera, tema preobražaja i potreba za preobražajem suotkrije svoju posebnu sudbinu i svrhu.iste. Pa ipak, olakšavajući faktori su uslovili primenu i metode kojima ćeovi zahtevi za preobražajem biti ispunjeni. Sa Plutonom u petoj kući iliLavu postojala je i postajaće usredsredenost na princip kreativnosti. Krea­tivnost može biti izražena u bilo kom aspektu života. Može da bude izra­žena kroz bilo koje jedinstvene i naročite sposobnosti koje individua po­seduje. Zbog toga što je težnja i želja za preobražajem iz prošlosti bila tada ostvare i utvrde svrhu posebne kreativnosti, od ovih osoba se nužnozahtevala snažna llsredsređenost na njihovo unutrašnje biće i rešenost dasvoje sudbine oblikuju snagom volje. Način preduzimanja akcije, simboli­ZOvan južnim čvorom, i mehanizmi koji olakšavaju način preduzimanjaakcije, simbolizovani planetom koja vlada južnim čvorom, ukazaće na tokako je to bilo uobličena u prošlosti. Sve osobe sa Plutonom u petoj kućiimaće istu potrebu i želju bez obzira na okolnosti ili fazu razvoja. Medutim,faza razvoja će odrediti i stajaće II korelaciji sa ti.m šta mogu, a šta ne moguda učine sa svojim potrebama za kreativnim izražavanjem. To će takođe sta�jati LI vezi sa oblastima spoljnih životnih uslova u kojima će delovati. 138
 • 132. Pluton - transformišuče putovanje duše Jedan od karmičkih i evolutivnih problema ove dinamike jeste što ćemnogi ljudi sebe smatrati izvorom sopstvene kreativnosti zbog toga što jeindividualizovana (subjektivna) moć maksimalno razvijena ili izražena saj samo oni, režiseri svojih drama. Sa univerzalne tačke gledišta, ova sklo­Plutonom u petoj kući ili II Lavu. Prema tome, mnogi će osećati da su oni,nost očigledno podrazumeva ograničenje. Svi olakšavajući faktori, i vidlji­vi evolutivni uslovi moraju biti uzeti u obzir kako bi se odredilo u komstepenu se individua na taj način identifikovala sa svojim kreativnim prin­cipom. U najgorem scenariju, neke od ovih osoba će sebe smatrati malimbogovima koji su sposobni da stvaraju i uništavaju stvarnost onako kakooni žele. U gornjem primeru, sa Plutonom u petoj kući i II Lavu, južnimČvorom II Ovnu II prvoj kući, i Marsom u Škorpiji II osmoj kući, ovaj sce­nario je vrlo verovatan. Obrnuto, sa Pllltonom u petoj kući u Lavu, južnim čvorom tl R.ibamau dvanaestoj kući, i Neptunom II Vagi u sedmoj kući, biće upravo suprot­no. Ukoliko se osoba nalazi u razvojnoj fazi individualizacije/duhovnosti,bine, j shvatiti, osećati, ili prepoznati univerzalne sile unutar svog krea­ona će najverovatnije sebe smatrati saučesnikom u stvaranju svoje sud­tivnog izražavanja. U negativnom slučaju, ista ova osoba mogla se osetitiskoro nemoćnom da ostvari svoju posebnu sudbinu i kreativnost uprkostome što je ona to duboko II sebi shvatila, znala i osećala. Ova reakcijamože uslediti zbog svesti i načina na koji one doživljavaju druge oko sebekoji im izgledaju kreativniji i sposobniji da kontrolišu svoj život nego onisami - južni čvor u Ribama u dvanaestoj kući, vladar Neptun u Vagi u sed­moj kući. U svim slučajevima, ma kakvi olakšavajući faktori i karrničkiuslovi bili prisutni, ovi ljudi sa Plutonom u petoj kući su učili, i učiće dapreuzmu odgovornost za svoje živote kako bi kreativno ostvarili svojeposebne ciljeve i sudbine. Potreba da svoja osećanja stope sa stvaralačkimprincipom ista je u svim uslovima kako bi ova potreba za preobražajemmogla da se manifestuje. Način na koji je ovo postignuto, kao i razlozi imetode koje su karmički predodređene, razlikovaće se II svim slučajevi­ma. Zbog toga što je Pluton II petoj kući odlučujući faktor u svim slučaje­vima, svi će il suštini imati osećaj posebne sudbine. Svi će osećati potrebuza tim da budu priznati kao posebni na neki način. Svima će biti potreb­no da izraze i ostvare svoju kreativnost i upravljaju svojim životima kakobi ostvarili svoje sudbine. Kada individua ne primi onoliko priznanjakol.iko je očekivala, tada mogu da se pojave različiti emocionalni proble- 139
 • 133. Ožef Grinmi. Kada se osoba ili previše sebično poistoveti sa stvaralačkim princi­pom, ili doživljava lažni osećaj nemoći u pogledu toga da sprovede u delosvoj stvaralački princip, tada će ona stvoriti ili privući okolnosti kojeimaju efekat da nel1trališu problem lažnog poistovećivanja. Naravno, mo­gu se ispoljiti različite nijanse ova dva ekstrema. Specifičan obrazac ili spo­razum u vezi sa tim kako je osoba prepoznala, primenila i odazvala seprincipu kreativnog samoosrvarenja odrediće posebne vrste životnih okol­nosti koje su privučen e ili stvorene u skladu sa daljim razvojem potrebeza preobražajem II ovom životu. Na primer, južni čvor II Ovnu, Mars uŠ korpiji, opisani gore, zahtevaće uslove u kojima osoba od okoline doživ­ljava naduvavanja ega ne bi li se tako rasprsnuo balon njenog naduvenogJa. Mnoge od ovih osoba sa Plutonom u petoj kući ili Lavu imale suprethodne živote u kojima su, na neki način, bile priznate kao posebne.Posledica toga je da će mnoge od ovih osoba imati nesvesna sećanja na toda su se drugi prema njima ophodili kao prema posebnim. U ovom životuta nesvesna sećanja mogu voditi II situaciju u kojoj oni jednostavno oče­kuju da ponovo budu tretirani i uvažavani na isti način. Oni očekuju daće drugi zadovoljiti njihove potrebe, da će se vrata pred njima otvarati, dasceni. Ova sećanja mogu usloviti i diktirati ono što ovi ljudi misle j osećajuće pred njima razviti crveni tepih čim se oni budu pojavili na životnojda im je II o vo m živom potrebno. Još jednom, neki od njih će manipulisatisituacijama i ljudima da bi zadobili željenu pažnju i priznanje. Ovo moguda urade na različite načine s obzirom na specifičnost načina na koji osobaodgovara na ovaj evolutivni impuls. U slučaju južnog čvora u Ribama,Neptuna u Vagi u sedmoj kući, u kojem je negativna reakcija bila osećajnemoći, individua je mogla da manipuliše situacijama i ljudima da bi stek­la zahtevanu pažnju tako što je glumila osećaj stradalnika. Na ovaj načinindividua je pokušala da uvuče u svoj život druge koji Sll mogli da jojpomognu u tome da život počne da joj se dešava. Kao posledica prethodne težnje za preobražajem i povezanih sećanja,za mnoge od ovih osoba nije neobično da izgrade, kako ja to nazivam,piramidainu strukturu srvarnosti u kojoj sebi dodeljuju mesto na samomvrbu. Svaki drugi faktor u njihovoj strukturi srvarnosti okreće se oko njihi služi njima; svaki drugi faktor je podređen ili sekundaran u odnosu naispunjenje njihovih sopsrvenih ciljeva. Još jednom, ovo može biti postig­nuto na različite načine, kao što je gore prikazano. Zbog toga što potre- 140
 • 134. Pluton - tr3nsform išuće putovanje duše �ba za priznanjem, potvrdivanjem, i pažnjom može biti roliko neodoljiva,sa sopsrvenim osećanjima i u laze u rizik kako bi dobil j potrebnu pažnju.mnogi ljudi sa Plutonom u petoj kući nisu daleko od toga da se kockajuS obzirom na piramidainu strukturu stvarnosti, ukoliko osobe ne dobija­ju potrebnu pažnju ili priznanje sa stanovišta referenci njihove unutrašnjesrvarnosti, onda mnoge mogu zapretiti da sruše svoju postojeću spoljašnjustrukturu stvarnosti da bi stekle potrebnu pažnju. Tako, na primer, uko­liko su osobe već II braku i ne primaju zahtevanu ljubav i pažnju koju ose­ćaju kao svoje priznanje, onua će neke od njih ući u ljubavnu vezu kakobi im bilo uzvraćeno takvim osećanjima. Ovakav emocionalni rizik možepoprimiti mnoge oblike, ali će potreba da budu moćni i priznati uvek bititema koja se skriva iza roga. U slučaju ljubavne veze, osoba, naravno, ri­zikuje da bude otkrivena. Ukoliko je osoba otkrivena onda mogućnostuništenja postojeće stvarnosti (braka) postoj i . Ova vrsta emocionalnog šo­ka, i različiti oblici koje ovaj šok može preuzeti, poslužiće za stvaranjeneophodnog udarca. T udarac podstaći će ovu osobu na neophodna saz­ ajnanja II pogledu toga odakle ona dolazi i iz kojih razloga. U pogledU piramidaine strukture stvarnosti, mnoge od ovih osoba ćenesvesno manipulisati drugima da bi ispunile svoje emotivne potrebe. Uprimeru gde pojedinac traga za ljubavnom vezom, on zadovoljava željepotencijalne ljubavnice da bi ispunio svoje sebične želje i potrebe. Či m jepotreba ispunjena, pojedinac će ukloniti situaciju emocionalnog rizika. Na primer, žena koja me je posetila zbog astrološkog saverovanja, bila jenesvesna žrtva takve osobe sa Pluronom u petoj kući. Muškarac je bio vrlougledna ličnost, oženjen, i imao je dvoje dece. Bio je očigledno nezado­voljan svojim brakom. Njemu je bila "potrebna" ljubavna veza. Moja kli­jentkinja bila je fotograf. Pojedinac sa Plutonom u petoj kući spremao se .da objavi knjigu - njene sopstvene želje povezale su se sa njenom kari­jerom. On ju je varao, obećavajući joj da bi ona mogla napraviti korice zaknjigu, dajući joj obećanja i manipulišući njom na ovaj način, zadovo­ljavao je sopstvene želje. Kada se ljubavna veza završila, zamolio je nekogdrugog da uradi korice za njegovu knjigu. Moja klijentkinja se, naravno,osetila iskorišćenom. Ljudi sa Plutonom u petoj kući mogu biti kao stvoreni za to da obliku­ju i kontrolišu živote onih koji ih okružuju, uključujući i njihovu decu. Doovog mOže doći zbog roga što su učili na koji način da prepoznaju svojeposebne dlieve i da ih ostvaruju snagom volje. Prema rome, budući da nji- 141
 • 135. Ofe( Grinhove sopstvene Duše zrače tOnI vibracijom, onda je sasvim prirodno daoni projektuju ovu unutrašnju sposobnost na druge. Imajte na umu da ćeovaj proces funkcionisati na isti način kod svih osoba sa Plutonom u petojkući. Čak i u negativnom slučaju ilustrovanom ranije, to jest, južni čvor uRibama u dvanaestoj kući sa vladaocem Neptunom u Vagi u sedmoj kući,osoba je mogla da pokuša da oblikuje i kontroliše živote drugih na ovajnačin: da sugeriše drugima da oni mogu zadovoljiti sebične potrebe i željena isti način na koji ih je osoba sa Pluton om u petoj kući zadovoljila, tojest, lažnim požrtvovanjem. Ova potreba za oblikovanjem i kontrolomživota drugih može biti otvoreno i prikriveno ispoljena, i manifestovaćese u prisilnim oblicima ponašanja različitog stepena i intenziteta. U naj­gorim slučajevima, pokušavajući da usmeravaju živote drugih prema ono­me što oni osećaju ili misle da bi drugi trebalo da urade ili mogli da urade,individue će podsvesno igrati Boga. U pozitivnim slučajevima, osoba saPlutonom u petoj kući će podsticati individualni razvoj onih koji žive unjenom okruženju zbog toga što tu potrebu ceni kod sebe. Pa ipak, čak iu pozitivnim slučajevima, za osobu može da bude vrlo teško da se odupretoj želji da podstiče ovaj razvoj prema onome što ona misli da je ispravnoza drugog. Ljudi sa Plutonom u petoj kući mogu da budu vrlo darežljivi i veliko­dušni. Pa ipak, ova darežljivost i očigledna velikodušnost obično je inten­zivirana samo onda kada to odgovara nekim ličnim potrebama. Zbog to­ga Što su u tolikom stepenu usredsređeni na sebe, darežljivost se običnone odnosi na stvarne potrebe drugog, nego na ono što oni smatraju da jedrugom potrebno. Ovaj emocionalni kompleks, naravno, stoji II vezi sasvim olakšavajućim faktorima u pogledu stepena u kojem se ustalio i raz­ličitim pokazateljima - pozicijom čvorova i tako dalje - putem kojih ćebiti izražen. Ljudi sa Plutonom u petoj kući teško mogu razumeti ovu di­namiku zato što su oni darežljivi unutar referenci svoje stvarnosti. Me­đutim, upravo tu Ježi problem. Drugim rečima, darežljivost proističe izunutrašnjih referenci njihove stvarnosti, a ne stvarnosti drugih. Ova sklo­nost može postaviti pozorišnu binu za emocionalne scene i konfrontacijeonda kada drugi na negativan način od.reaguju na ono što im je pružilaosoba sa Plutonom u petoj kući. Ove scene su, kada do njih dođe, neop­hodne zato Što služe tOme da podriju piramidalnu strukturu stvarnostiosobe sa Plutonom u petoj kući. Takvim odvijanjem događaja osoba ćepočeti da proživljava uticaj polariteta pete kuće: jedanaeste kuće. l4Z
 • 136. Pluton - transfonnišuće putovanje duše Težnja za preobražajem, opisana u polaritetu jedanaeste kuće ili Vo­dolije, jeste da razvjja objektivnu, a ne subjektivnu svest i usredsređenost.Individua mora da nauči da povezuje svoju posebnu sudbinu i kreativancilj sa pozivom koji će biti od društvene koristi ili značaja. Da bi shvatileevolutivne lekcije, mnoge od ovih osoba biće blokirane ili osporavane uostvarivanju svoje jedinstvene svrhe. Sila koja ih blokira biće sam društve­ni sistem. Ova situacija može dovesti do ogromne emocionalne frustrira­nosti i besa. Frustriranost je povišena zbog tOga štO društvo očigledno nepriznaje i oe uvažava osobu sa Pluton om II petoj kući kao posebnu. One imaju unutarnji osećaj da moraju da ostvare posebnu sudbinu, pa ipak, njihova sposobnost da to ostvare biva blokirana na različite načine. Čak .iako mogu na neki način da uspeju II tome da II izvesnom pogledu re a.,lizuju svoj kreativni cilj, one i dalje mogu doživljavati da su prema svojimsopstvenim procenama nedovoljno priznate u odnosu na to u kolikoj meribi trebalo da budu. U krajnjem ishodu, prihvatanje svoje sudbine može daim padne vrlo teško u životu. Kraljevski crveni tepih izgleda ostaje savi­jeo, upamćena klicanja samo daleke uspomene. Na taj način što su rela­tivno potisnute II sporedne redove, ove individue su prisiljene da naučelekcije o objektivnosti. Pored toga, one uče kako da se odvoje od pirami­daine strukture svoje unutrašnje stvarnosti. Ove osobe. na kraju mogudoći do saznanja na koji način mogu da povežu svoj cilj sa potrebama ce­log društva. Postupajući na taj način, one mogu doprineti potrebama kojesu od značaja za društvo u celini, i njihovi jedinstveni i naročiti darovii oni sami. U krajn)em ishodu ove težnje za preobraiajem, oni se mogumogu ih učiniti osobama koje će naučiti da su drugi isto tako posebni kaoposvetiti društvu ili drugoj osobi na takve načine na koje je potrebno. Oveosobe uče kako da budu glumci drame, a ne sam reditelj. U primeru koji je upotrebljen na početku ovog poglavlja, to jest, Plu­ton u petoj kući u Lavu, južni čvor II Blizancima u drugoj kući, i vladalacMerkur u Biku, isto tako u drugoj kući, severni čvor bio bi u Streleu uosmoj kući. Vladalac, Jupiter, jeste u Ribama II dvanaestoj kući. Ovaj po­njegovo kreativno izražavanje j ostvarenje njegove svrhe i sudbine, Kadajedinac je rano u životu shvatio da će muzika biti najbolji oblik i ventil zaje odrastao i sazreo, shvatio je da bi delovanje u vakuumu podstaklo zas­toj osećanja i kreativnosti, uprkos tome što je upravo tO pokušao da uradiu ranim godinama svog života. Kada ga je samoizolacija dovela do togada doživi emocionalne šokove, shvatio je da je najefikasniji izlaz u pogle- 143
 • 137. Džef Grin du njegovog cilja i kreativnosti bio u tome da ih poveže sa podučavanjem. l da bi najbolji oblik podučavanja za njega bio rad sa decom (severni čvor u Strelcu u osmoj kući, vladalac II Ribama u dvanaestoj kući II vezi sa po­ laritetom jedanaeste kuće). Š to je više sledio ovu stazu, više se ispoljavala njegova kreativnost, a njegova potreba za tirr. da bude priznat bila je sve ispunjenija. Kako se ovaj proces bude odvijao, evolutivni preobražaj će stvoriti ljude koji će sada moći da prepoznaju individualnost i potrebe njihove dece. Ova metamorfoza će im omogućiti da objektivno upravljaju svojim životima, a ne da samovoljno stvaraju identitete svoje dece po sopstve­ nim sebičnim zamislima. Nije neuobičajeno za ljude sa Plutonom u petoj kući da imaju decu vrlo snažne volje, zaokupljenu sobom i koja pružaju otpor naređen j ima svojih roditelja. Sudar volja koji nastaje kao posledica, srvoriće emocionalne sukobe koji su potrebni zato da bi izazvali lekciju o objektivnosti i odvajanju. Deca mogu služiti kao ogledala koja odražavaju najdublje unutarnje pokretače jednog ili oba roditelja. Ovaj efekat ogle­ dala može biti prava slika i prilika jednog ili oba roditelja, posebno ako pružaju otpor prema tome da prihvate, priznaju ili uvide slične pokretače II sebi. Evolutivne lekcije osobe sa Pl uro nom II p�toj kući moraju isto tako biti predate dalje, a znanje o njima mora biti preneto deci. Naučivši neophodne lekcije o objektivnosti i odvojenosti, osobe sa Plutonom u petoj kući takođe moraju da shvate da one nisu izvor krea­ tivnostij da su one kanal izražavanja kosmičkog kreativnog principa. Ova osnovna lekcija je veoma važna. Sve· dok ona ne bude u potpunosti shva­ ćena, kreativni tok moie iz ciklusa u ciklus presušivati, ili biti blokiran kako bi podstakao brže ostvarenje pravog izvora kreativnosti. Na taj na­ čin, osobe uče kako da priznaju kreativnost i posebnost drugih bez osećaja. lične ugroženosti. Kada ove evolutivne lekcije jednom primene sa svesnim ciljem, ove osobe mogu stvoriti nešto novo i jedinstveno na bilo kom polju u kojem budu želele da postignu cilj koji su zamislile da ostvare. Taj cilj koji one stvore može da ima neuobičajenu dubinu i moć transformacije. Ponekad ta tvorevina može bici ispred svog vremena - slava posle smrti. A da ipak, to štO je stvoreno na kraju bude prihvaćeno. Ove osobe mogu dostići slavu ili priznanja II onome čemu se budu posvetile. Mogu se ponašati kao rođene vode i pioniri i objektivno razumeti kako da upravljaju indivi� dualnirn razvojem i ostvarenjem onih sa kojim su u kontaktu. Urodene 1 44
 • 138. Pluton - transformišuće putovanje du�esposobnosti vode nekih ljudi jesu prizor koji je lepo videti. S ledećeg danasam posmatrao decu kako se igraju. Svi su imali po četiri ili pet godina. Ujednom trenutku beba od jedanaest meseci šetaja se pored ove dece. Ovamala devojčica je imala izuzetno moćnu auru. Sva deca od četiri i pet go­dina prestala su da se igraju i počela da idu za njom. Hipnotisani, oni sujednostavno išli u liniji iza ovog deteta. Beba nije bila zastrašena i jednos­tavno je produžila da se kreće. Kada sam prestao da posmatram ovu sce­nu, zamolio sam majku ove bebe da mi da podatke o rođenju njenog dete­ �ta. Nasmešila mi se i obavezala. Kako se ispostavilo, mala je imala Pllltonu konjukciji sa Saturnom II petOj kući, PlutOn na poslednjim stepenimaVage u konjukciji sa Satu mom na prvim stpenima Š korpije. Južni čvor jebio II Jarcu II osmoj kući, planetarni vladalac severnog čvora je bio Saturn.Ova unutrašnja sposobnost vođe stvorila je skoro Paid Piper-efekat načetvorogodišnjake i petogodišnjake iako je imala samo jedanaest meseci! Zajedničke karakteristike Plutona u petoj kući ili u Lavu sadrže: og­romDU snagu volje, dostojanstvo, kreativnost, potrebu za pažnjom i priz­nanjem, ljubaznost, velikodušnost, može da pokazuje pažnju i ljubav pre­ma drugima, magnetičan, narcisaidan, kompleks kralja ili kraljice, moćani snažan u suštini, može da bude preterano zah.re.,�R8otkrtven ili prikri­ven način, sumnjičav, ali ipak oseća potrebu da mu drugi laskaju, veomaštiti one koji su mu bliski. Poznati ljudi sa Plutonom u petoj kući ili u Lavu: Ričard E. Bard Ser Vilijam Kruks Ser Ričard Barton Mao Ce-Tung Herman Hese 145 II
 • 139. Ofef Grin10 RIČARD E. BARD [46
 • 140. Pluton - crans(ormišuce putovanje duše�I----I� 21 3t 10 J.t SER VI UJAM KRIJ KS 147
 • 141. Ofef Grin+1 r------t � t. SER RJČAlill BARTON 1 48
 • 142. Pluton - transformišuće putovanje duše 2S�,q ? U Z, 5 �� I< � 0lAt9 J) ., O O!-� 30 09 � lO wI" I I" 15�oo 9 r 30� � � 2S,.-,q MAO CE-TUNG 149
 • 143. Ožef GrinII W zs 07 tf 10 f HERMAll HESE 1 50
 • 144. Pluton u šestoj kući ili u Devid Osobe koje i_maju Pluton II šestoj kući ili II Devici llčile su evolutivnema, da služe jednoj osobi j da je prosvećuju. Pored roga, ove osobe su sav­lekcije o tome da služe društvu, da ga prosvećuju ili, II manjim razmera­ladavale neophodne lekcije o ličnoj skromnosti i nedostatku samopouz­je su bile j biće razvijane putem intenzivne samoanalize.danja, diskriminaciji, pročišćenju i samousavršavanju. Ove posebne lekci­ U najširem mogućem smislu, šesta kuća ili Devica jeste arhetip kojisimbolizuje način na koji osobe uče da ostvare poseban zadatak unutarkolektiva, to jest, kulture ili društva. Svaka osoba, u bilo kojoj grupi ljudi,od najprimitivnije do najprefinjenijc, ima radni zadatak koji treba da pre­uzme na sebe kako bi pomogla održanje cele grupe. Na osnovu toga) indi­viduine lične želje, potrebe, i vremenski periodi bivaju "žrtvovani " da bise ostvarile želje, potrebe i zahtevi plemena, kulture, ili društva. Ovaj ar­hetip uči sve nas emocionalnoj, intelektualnoj, duhovnoj i fizičkoj dina­mici služenja čitavoj zajednici. U izvesnim kulturnim plemenima, ili udruštvenim kontekstima, individuin radni zadatak ili uloga je ustaljenaprema položaju koji nasleđuje. U drugim kulturama, Jjudi su slobodni dasami odrede svoj poziv. U jednom ili II drugom slučaju, lekcija ličnog žrtvo­vanja i služenja je naučena. Oni sa Plutonom II petoj kuči ili u Lavu učili su kako da prepoznajustvaralački princip i svrhu unutar sebe. Da bi. postupili. na taj način, oni suneizostavno morali da se emocionalno stope sa stvaralačkim principomkako bi ostvarili svoju sopstvenu svrhu. To ih je odvelo do stvaranja efek­ta "piramidaine" stvarnosti u kojoj je individua bila na samom njenomvrhu, očekujući da se svi ostali faktori njenog života okreću oko nje i služenjenim potrebama. U šestoj kući ili u Devici, piramida sada postaje obrnuta. Individua jena dnu kako bi svojim pozivom ili uslužnim radom, koji je uzela kao za­datak, služila potrebama cele zajednice. U jednoj ili u drugoj situaciji, in­dividua sa Plutonom u šestoj kući, nužno je morala da nauči praktičnemetode, tehnike, ili veštine da bi učvrstila ili sprovela u delo svoj radnizadatak unutar kulture, plemena ili društva. 151
 • 145. Ožef Grin Šesta kuća ili Devica jeste ono što ja nazivam tranzitnim arhetipom IIkojem osoba ostavlja iza sebe orijentaciju lavovske pete kuće, i kreće seprema orijentaciji Sedme kuće ili Vage: arhetipu ili lekciji o jednakostiindividua ili o relativnosti. Ovan prema Lavu, prva kuća prema petoj kući,neizostavno su subjektivni ili egocentrični. Vaga prema Ribama, sedmakuća prema dvanaestoj kući, jeste nužno objektivna ili egocentrična najedan napredan način (individua povezuje svoj identitet sa sve većim i ve­ćim celinamaj do kosmosa). Prema tome, efekat obrnute piramide u osnovi je učio ove osobe darasprsnu balon njihove samopreuveličane posebnosti ili samovažnosti.Rasprskavanje ovog balona pokrenulo je neophodne evolutivne lekcije oskromnosti i samopročišćenju. Oni su učili da se svet ne obrće oko njih, ida postoji još nešto mnogo više II vezi sa totalitetom stvarnosti od onestvarn osti koja može biti viđena sa vrha njihovih piramida. U petoj kućiili II Lavu osoba je učila da ostvari ono što ona jeste. U šestoj kući ili uDevici individua j e učila da bi razumela ono što ona nije. Postavši svesneonoga šta one nisu, ove osobe ne samo da su se naučile sušt.inskoj skrom­nosti) nego isto tako i neophodnom samopročišćenju koje uklanja sve tra­gove glorifikacije svoje ličnosti i megalomanije. Pored toga, jedan od načina na koji je ova lekcija bila savladana jestedinamika rada. Ovo je bilo naučeno na različite načine II zavisnosti odposebne karmičke oznake i prirodne razvojne faze svake osobe koja imaPluton u šestoj kući ili u Devid. Na primer, postavimo Pluton u Blizanceu šestu kuću, južni čvor tl Devicu LI šestu kuću, i njegovog planetarnogvladaoca, Merkur, II Ovna u treću kuću. Recimo da je ova osoba u razvoj­noj fazi individualizacije. Radi našeg primera, recimo da je ova osobaodlučila da bude učitelj da bi ostvarila svoje radne zalneve i služila celojzajednici. Ne bi bilo neobično da ova osoba nasluti i izanalizira nedo­statke u načinima, metodama, i tehnikama podučavanja da bi poboljšala iunapredila nastavu II opšem smislu te reči. Individui bi bilo zadato dalzumi nove tehnike i metode nastave: predmeta nastave, i oblika nastave.Sa Merkurom II Ovnu, ove ideje sasvim izvesno mogu stvoriti nove prav­ce razvoja i pr okrčiti nove puteve prosvetnoj profesiji uopšte. Problemkoji bi se ovde pojavio jeste II pokušaju osobe da ubedi i preobrati drugena njen o stan ovište. Ti drugi bili bi posebno kolege učitelji i u o pšte pros­vetni sistem iz prethodnog života. Osoba će ove nove ideje, metode i teh­nike smatrati važnim, značajnim i neophodnim. Ona će lično biti toliko 152
 • 146. Pluton - transformišuče putovanje dušeodana ovim idejama da će one predstavljati njenu emocionalnu sigurnosti ličnu moć. Na taj način, osoba će osećati potrebu za tim da ubedi i pre­obrati druge kako bi učvrstila svoju moć i Učni identitet na radnom mestu. Koncentrišući se i usredsredlljllći se na preegzistentne metode podu­čavania na kritički način, osoba će prirodno privući kritiku u pogleduovih novih ideja o tome kako unaprediti i poboljšati obrazovnu discipli­zbog roga što će one direktno omalovažavati j ugroža va ti njihovu emo­nu. Nove ideje, tehnike i metodi biće takode "novi" sa stanovišta drugihcionalnu sigurnost, moć i lični idenritet koji je zasnoVan na postojećimme[Qdama koje su učili. Kada osoba stupi na scenu Sa novim idejama,neophodno uzvraćanje na kritike koje će primiti, podstaknuće napredova­nje lekcija iz skromnosti i samopročišćcnja. Nove ideje neće biti primljenesa klicanjem odobravanja kako je bilo očekivano, niti će osoba biti prime­ćena kao "spasijac" ili "heroj" kao što je želela. Na taj način, nužno nega­tivan odziv služiće tome da proizvede samoanalizu koja će voditi ka re­gulis3nju i reviziji novih ideja, tehnika i metoda. Ovaj proces zahtevaće daosoba .radi u redovima svojih kolega na poslu: ne van njih, pomoću obru­šavajućih bombi arogantne krititike. Radeći unutar redova, osoba ne sa­mo da će se naučiti skromnosti, nego će isto tako naučiti na koji način dareguliše sam govor kojim se koristi kako bi sprovela pozitivne promene,za koje ona ima unutrašnji potencijal. Postupajući na raj način, biće pos­tignuti: neophodno prilagođavanje skromnosti, služenje celoj zajednicipomoću efekta obrnute piramide, i očišćenje individue od egocentričnihobrazaca megalomanije. Pored učenja ove lekcije putem dinamike rada i služenja, ove osobe suto takođe učile putem mentalne samoanaUze. Oni sa Pluronom u šestojkući iJi u Devici imaju vrlo prodoran, rendgenski um ili um koji je poputlasera. Intenzitet umne prosvetljenosti osverljava bilo koju dinamiku, kom­ponentu, ili sopstveni deo koji nije .. ispravan" ili ..savršen". Ova dinami­ka, komponente, ili delovi mogu biti mentalne, emocionalne, ili duhovneprirode. Šesta kuća i Devica su po svojoj unurrašnjoj prirodi jin, ili ženske.ciklusi omogućavaju osobi periodične mentalne j em ori vn e pregjede. OvajKao takve, one srvaraju cikluse spontane introspekcije i samoanalize. Oviperiod se mora pojavljivati kako bi osoba mogla II ciklusima eliminisati ikorigovati bija koji sastavni deo unutar sebe koji nije usaglašen sa njenimtekućim razvojnim i karmičkim potrebama. Još jednom) šesta kuća i De­vica jesu rranzitni arhetipovi. Prema tome, stvar koja mora biri prilago- 153
 • 147. Džef Grindena ili eliminisana ticaće se unutrašnjih obrazaca sebičnog poistovećiva­nja, piramidaine strukture stvarnosti, megalomanije, ili bilo kog intelek­tualnog ili emocionalnog obrasca koji sprečava dalji razvoj. Duboko proživljeni ci.klusi samoispitivanja koji se usredsreduju n aove unutrašnje obrasce stajaće u korelaciji s a unutrašnjim osećajima IIpogledu toga šta je to što mOra biti na neki način promenjeno. Ovoi "savršen". Zbog tranzitne prirode ovog arhetipa, ovi pojedinci se razvi­unutrašnje iskustvo jasno odražava standard ponašanja koji je "ispravan"jaju II pravcu sebičnog stava prema životu - identifikuju se sa sve većim ivećim celinama. Stvar koja nije ispravna ili savršena biće podsvesno po­vezana sa životnim orijentacijama Ovna i prve kuće preko Lava i petekuće. Stvar koja jeste ispravna i Savršena biće simbolizovana Vagom isedmom kućom preko Riba i dvanaeste kuće. Medijum preko kojeg ovatranzicija zauzima svoje mesto jeste Devica i šesta kuća. Prema tome, dociklusa intenzivnog samoispitivanja i analiza dolazi kako bi se mogle izvr­šiti neophodne korekcije. Postupajući tako, tranzicija može da sc izvrši. Mnoge od ovih osoba imaju na nesvesno m nivoll u�kladištena sećanjau vezi sa nepromišljenostima i greškama jz prethodnog života, ili sa biločim što nije bilo urađeno .. ispravno". Da ponovim, mi možemo da vidi­mo da standard ispravnog ponašanja podstiče ovo unutarnje osećanje.Kod nekih individua ovaj standard ispravnog ponašanja jc postavljenvisoko Ila svesnom nivou. Kod drugill, standard će biti jedino oslušnutkao proganjajući osećaj u pogledu toga kakav bi trebalo, a kakav ne bi tre­balo biti. O ma kakvom slučaju da je re č, većina osoba sa Plutonom ušestoj kući c!oživeće osećaj krivice na nesvesnom nivou ili nivou ispodsamog praga svesti. Krivica je zasnovana na prethodnim greškama ili in­diskrecijama koje su odmcrene kao protivne standardu ispravnog pona­šanja - O tome šta je trebalo da bude, ili šta će biti. Osnova ove krivicerazlikovaće se II svim slučajevima, i biće opisana glavnom karmičkomJevo­lutivnom dinamikom II svakoj karti. U svim slučajevima biće prisutna željai potreba da se okaje krivica u vezi sa standardima ispravnog ponašanja.Okajati znači pročistiti i izazvati samollsavršavanjc. Način kojim se topostiže jeste služiti drugima na neki način - radnom dinamikom. Zbog potrebe da akaju krivicu, ove osobe će nemilosrdno analiziratisopstvene nedostatke, slabe strane ili sposobnosti da odgovore zahtevima,i uistinu će postati svoji najgori neptijatelji. Prisilnim usredsredivanjem nasvoje nesavršenosti, ove osobe mogu postati inhibirane ili blokirane u.
 • 148. Pluton - transformi!uće putovanje dušepogledu toga da budu sposobne da sprovedu u delo ili ostvare svoje naj­dublje lične potencijale ili sposobnosti II ovom živoru. Na neki način, onenjkada nisu spremne (savršene) niti dovoljno dobre. Na drugom nivou,one mogu osećati da ne zaslužuju više od onoga što imaju zbog osećajakrivice. Prema tomc, one mogu namerno odugovlačiti, oklev3ti, ili oprav·davati ponašauje (lažnim izvinjenjima) u pogledu razloga zbog kojih nemogu da urade nešto za šta znaju da bi trebalo da urade, da bi mogle daurade ili da žele da urade. Oklevanjem ili neispunjavanjem celog svog po­sije breme takve krivice II mnogim živorima: znanje na nekom nivoll datencijala, oni stvaraju još jedan izvor krivice. Mnoge od ovih osoba su no­su odbijale da se angažuju na neki način. Ova vrsta evolutivnog i karmič­kog obrasca može da postane jedan začarani krug koji ličnost večno pod­stiče. U najgorim slučajevima, osoba će se zbog ovog evolutivnog i kar·mičkog stanja več ito nalaziti II krizama. Potreba za okajanjem krivice kojapodstiče prisilne analize individuinih sposobnosti da odgovori zahtevima,jskustvo unutrašnjeg preispitivanja: "ll čemu sam pogrešila?" Neke osobenjenih slabih strana, nesavršenosti i nedostataka može da se pretvori ukoje proširuju ili projcktuju ovu unutrašnju sklonost na okruženje okri­viće druge za "greške" koje su projektovane na njih. One mogu osećatikao da su žrtve okruženja, drugih , i prirode svojih okolnosri. Ova vrstaunutrašnje i spoljašnje sklonosti je relativna, i svaka osoba sa Pluronom ušestoj kući je doživljava na drugačiji način. Razlika se bazira na posebnomkarOličko/evolutivnom potpisu u natainoj karti. U prethodno navedenom primeru, osoba je mogla da odbije da izvršineophodna prilagođavanja koja bi joj omogućila da drugi prihvate noveodziv i kritiku od strane drugih kako bi podstakla unutrašnje analize togaideje, rehnike, i merode podučavanja. Ova ličnost će iskoristiti negativanu čemu je ona grešila. Pa ipak, to će automatski biti projektovano na dru­ge: biće to greške koje su drugi njoj činili. Prema tome, osoba će se oseti­ti kao žrtva okolnosti kOje postoje u prosveti i kao žrtva njenih kolegaučitelja. Potom je osoba mogla da oseti krivicu što nije bila II stanju dasprovede u delo i učvrsti nove ideje, tehnike i metode podučavanja zatošto je ona u skladu sa standardom ispravnog ponašanja mogla to da uradiili je trebalo da tO uradi. Ovo iskustvo će porom osnažiti analize o romešta je to u osobi bilo neadekvatno, nesavršeno, pogrešno, ili šta joj je tonedostajalo što je stvorilo ovu situaciju. 155
 • 149. Džef Grin U stvari, potreba za tim da okaju krivicu, bez obzira na njeno porek�lo ili razloge, većinu ovi.h osoba može da uvede II stvarnost čija strukturaobiluje ličnim krizama. Krize su neophodno iskustvo za ove osobe. Najednom nivou, onc mogu nesvesno da se uzdržavaju od ostvarenja poten­cijala koje su nasledile, i mogu samo minimalno razviti iH ostvariti svojesposobnosti. Kada dode do ovakve reakcije, to će se odraziti kroz porre­bu za samoodricanjem, ispaštanjem, samopožrtvovanjem, ili sumnjom usebe. Ovakvo reagovanje stvara neophodne krize zbog toga što će osobana neki način prepoznati gore navedene obrasce i propust da u potpunostiostvari njegove ili njene potencijale. Naredni ciklusi emocionalne/men­talne krize podsticaće potrebu za samoanalizama kako bi otkrili unutar­nje uzroke ili pokretače ovog načina reagovanja. Krize proizvode svest o ovim problemima. Kada se odreaguje na po­zitivan način, anal.ize problema mogu podstaknuti prilagođavanje, samo�usavršavanje i samospoznaju zbog toga što svetlost lične svesti, stečenakroz krize, omogućava promenu ponašanja. Do te promene može doćionda kada se jednom unut.rašnji pokretači i izvori ponašanja iznesu na pu­nu svetlost dana. Prilagodavanje i samo usavršavanje odigrava se usaglaša­vanjem sa onim standardom ponašanja koje ličnost smatra ispravnim, idoslednim primenjivanjem metoda, tehnika i ideja tog standarda. U ovomkontekstu, standard ispravnog ponašanja mogao bi da bude bilo koji sis­tem misli koji doprinosi samomousavršavanju i samospoznaji. Kada se negativno odreaguje, analize do kojih je došlo tokom kriza,podstaknuće toliko snažnu prisilnu potrebu za stalnim samokririkama daće osoba postati nesposobna da sprovede konstruktivnu promenu: ona ćesc jednostavno zaplesti u beskrajnu mrežu mentalnih anaLiza koje mogustvoriti jednu vrstu emocionalne i mentalne paralize. Drevna taoističkafilozofija pruža jednostavan, pa ipak, poučan primer koji ilustruje i sup­rotstavlja negativno dejstvo: stonoga ima hiljadu nogu i sve je u redu dokide jednom nogom ispred druge; to je vodi tamo gde želi da ode. Pa ipak,ako stonoga pokuša da izanalizira kako, na primer, njena čettdeset šestanoga funkcioniše LJ nizu od hiljadu nogu, to je zamrzava i ona postaje pa­ralisana. Protivotrov se sastoji u tome da samo stavlja jednu nogu ispreddruge. Na isti način, osobe sa Plutonom li šestoj kući treba da nastave da sešetaju, pričaju i delaju. Na taj način, one će doći do perfekcije ili okaja­nja. To neće postići sedeći na jednom mescu i pokušavajući da iz tog mesta 156
 • 150. Pluton - transformišuće putovanje dušemirovanja postanu savršene, čiste i oslobođene krivice. Pojedinac ne možepostati bolji samim razmišljanjem o tome. Da bi došlo do razvoja, tu morapostojati aktivnost koja dopušta da dođe do inicijative. Iako su šesta kućai Devka po svojoj unutrašnjoj prirodi ženske ili jin, OTIe su isto tako pro­menijivc. Kretanje i akcija razvijaju bistrinu i razumevanje onoga što seodigrava kroz zadubljenost tl misli ili analize. Unutrašnja aktivnost omo­gućava razvoj onoga što je anaJizirano. Rezultat roga je uvid i jasnost mis­li. Bez neophodnog pokreta koji je sastavni deo aktivnosti, predmet ana·lize može postati izobličen do te mere da dovede do gubitka uvida. Osobe sa Plutonom II šestoj kući mogu izazvati druge obJike kriza;one mogu stvoriti toliko mnogo spoljnih obaveza da nemaju vremena zasebe. Ponovimo još jednom, mi razmatrama temu delatnosti i služenjakoje su povezane sa efektom obrnute piramide. Shvatamo da je ovaj feno­zauzvrat povezani sa potrebom za pročišćenje m j skromnošću sopstvenemen povezan sa obrascima nesvesnog osećaja krivice/okajavanja koji suličnosti. Takvo ponašanje takođe je u vezi sa njihovim begom od sebe.Suviše uobičajena pojava za sve ove ljude j este da imaju duboki unutarnjiosećaj apsolutne usamljenosti. Ovo snažno doživljeno iskustvo odraz jementalnih/emocionalnih analiza putem kojih osoba analizira sebe do sa·mog dna. Ovaj doživljaj takođe je odraz činjenice da je šesta kuća i Devicatranzitni arhetip. Osoba postepeno ne može da uspostavi vezu niti da seidentifikuje sa Ovnom preko životne orijentacije Lava. Ona se kreće pre­ma Vagi preko životne orijentacije Riba. Ovaj prelaz čini da se osoba ose­ća usamljeno iz tog razloga što ona ne može da uspostavi vezu niti sa proš·lošću koja joj je poznata, niti sa budućnošću zbog toga što joj je onanepoznata. Prema tome, trenutni doživljaj, večiro tranzitiranje, ostavljaosobu da se II suštini oseća potpuno usamljeno.tavnih delova koji moraju da budu dovedeni u sklad i usavršeni kako bi Dubinskom analizom kojom razgolićuje scbe, analiziranjem svih sas­bili reorganizovanj u jednu savršeniju celinu, individua može da projek­tuje ove analize na spoljašnje okruženje. Analizirajući na taj način, ličnostdoživljava život uopšte kao zbir nesavršenosti, neadekvatnosti i grešaka.Takve kritičke analize unutrašnjih sadržaja svoje ličnosti i kritičke analizespoljašnjeg okruženja proizvode osećaj da nešto "nedostaje", ili da je samživot na kraju beznačajan. Kada se ovo žarište snažnih osećanja izražavana negativan način, pretvara se u nekoliko drugih oblika uobičajenog po­našanja. Pored toga što su po pravilu samo kritične, ove osobe mogu da 1 57
 • 151. Džef Grinkritikuju sve i svašta iz svog okruženja. Ovaj kriticizam, zasnovan nanekim standardima ponašanja koje je učvrstila sama osoba, može da sepreobrazi u beg od sopstvene ličnosti zbog roga što su osećaj; usamljenostisuviše snažni. Prema torne, osoba postaje vrlo poslovna, ispunjavajući svojživot sad jednom, a potom drugom obavezom, i nikada ne stižući da sepozabavi sobom onako kako bi to motala da uradi. Nedostatak vremenazbog njenog odnosa prema obavezama ili planovima, podstiče krize koječine da se ova osoba osvesti u pogledu unutrašnjih pokretača koji stvara­ju takvo ponašanje. Krize mogu da podstaknu promenu ukoliko to osobaželi. U ovom kontekstu) to bi značilo takvu promenu u ličnom načinurada koja bi osobi omogućila da stupi u kontakt sa suštinskim delom sop­stvene ličnosti. Onda mogu da se razviju one neophodne aktivnosti putemkojih će doći do samousavršavanja. Kada sc kod mnogih ljudi dinamikabega od svoje ličnosti poveže sa unutrašnjim suštinskim osećajem unutar­nje praznine, ona se pretvara u sindrom zavisnosti od rada. Druge zajedničke navike onih koji beže od svoje ličnosti jesu: uvekčitaju (naravno .,loše" ili beznačajne knjige), jedu, ili sve vreme izlaze. Onikoji se konstantno žale ili kritikuju ne mogu da pomažu, nego samoprivlače napade ili kritike na sebe. Naravno, ovo će samo još više produ­biti njihov osećaj izolovanosti. T isto tako može produbiti osećanje ogor­ očenosti i beznačajnosti. Takvi ljudi II isti mah mogu osećati samosažalje­nje i osvetoljubivo napadati pogrešno procenjene izvore svojih problema.Mogu se osećati progonjenim, ili napadnutim od strane zavereničkih "si­la", One, II stvari, mogu biti napadnute na neki način zbog faktora kojiproizilaze iz njihovih sopstvenih aktivnosti u tOku ovog ili tOkom drugihživota. Tek nekoliko osoba sa Plutonom u šestoj kući ili u Devici bile Sllsnažno sprečavane teretom sopstvenih akcija u prošlosti; zdrobljene kar­mom svojill sopstvenih dela iz prošlih života. Do ovog stanja dolazi pu­tem jedne vrste prethodno zloupotrebljene moći. Snažno sputavanje pod­staklo je skromnost, kao i lekciju o tome da oslušnu na koji način prih­vatiti moć, a ne priželjkivati mOĆ samo za svoje ciljeve. Ključ za razrešenje ovih kriza jeste u tome da postanu svesne razlogaili pokretača koji stvaraju ovu vrstu iskustva. Razloga, lekcija, ili pokre­tača koji se tiču potreba za preobražaj em PImona II šestoj kući. Zapamtiteda će ove osobe nesvesno "priredivatiU ili privlačiti one situacije II kojimaće morati da budu na usluzi celoj zajednici ili drugima, ili prolaziti krozneophodno iskustvo žrtvovanja ili osporavanja njihove ličnosti zbog uti- 158
 • 152. Pluton - transformišuće putovanje dušecaja obrnute piramide. Imajte na umu takode da je doživljaj svih ovihpokretača o kojima je do sada bilo raspravljano relativan II pogledu inten­ziteta i karmičke potrebe. Svaki slučaj je drugačiji, ali će evolutivna temaII svim slučajevima biti ista. Kao primer koji ukazuje na to koliko relativni doživljaji ovih pokre­tača mogu da budu, možemo postaviti Pluton II znak Raka tl šestu kuću,južni čvor II Ribe u drugu kuću, i njegovog vladara, Neptull, u Lava usedmu kuću. U razvojnoj fazi duhovnosti ili univerzalnosti, individua bise identifikovala sa duhovnim sistemom vrednosti i ideja koje služe tomeda podstiču samopouzdanje. Pored toga, ona bi koristila te vrednosti kaolinije vodilje kojima bi postigla samousavršavanje u pogledu toga što je unjima nesavršeno. Ova osoba bi shvatila da je izvor njenih problema upotpunosti unutar nje. Uz to, osoba bi već naučila kako da pomaže drugi­ma kroz delatnost koja joj je preodređena, i da koristi ideje i duhovnevrednosti kao vodiče takvog ponašanja. Ove osobe će ovaplatiti prirodnuskromnost, a krize iskoristiti kao prilike za razvoj, shvatajući da je spoIj­na stvarnost samo metafora unutarnje stvarnosti. U stanju visoke duhovneindividua kao oblik svog ličnog služenja j žrtvovanja, preuzimajući moždarazvijenosti, ove osobe će biti II stanju da preuzmu na sebe karmu drugihna sebe čak fizička oboljenja drugih. Isti obrazac povezan sa fazom individualizacije, stvorio bi osobu kojaoseća ontološku usamljenost sa kojom dolazi II ovaj život. Ova osoba bimogla da. oseća visok stepen otuđenosti od "običnih" ljudi i rđavo bi proš­la kontaktirajući sa njima. Krize koje su posledice toga moglc bi se kretatioko neznanja u pogledu toga šta treba da se ceni i koje mišljenje trebaimati. Individua bi mogla da pokuša da izoluje mišljenja, ideje i vrednos­ti od različitih ljudi i izvora, i mogla bi čak da pokuša da živi na različitenačine i II različitim ulogama u pokušaju da otkrije značenje za kojim jetragala. Svaki novi pokušaj da se identifikuje sa ovom ili onom vrednošću,ovom ili onom idejom, proizvodio bi seriju ličnih kriza kako bi oblici iograničenja svake postajali neproduktivni i beznačajni. U vezi sa tim, indi­vidua b i isto tako pokušala da se nađe II razllčitim ulogama ili situaciiamaII pokušaju da pronađe onu za koju oseća da je prava; jedna II koju bi onamogla verovati. Još jednom, pošto su se uloge i situacije rasplinule u niš­tavilu, lična kriza je mogla da nastupi. Osoba će kritikovati sve što jedruštvo proglasilo kao "normalno", i pokušati da se izdvoji iz glavnog toka.Zauzvrat, društvo može da kritikuje individuu zbog {oga što se raz likuje . l59
 • 153. Džef Grin U fazi kolektiva, individua bi pokušala da živi II skladu sa vrednosti­ma i uverenjima na kojima se njcn kulturni kontekst zasniva: sa onimvrednostima i uverenjima koje većina ljudi ceni i II koje veruje. Zemaljskii uobičajeni oblici delatnosti biće Z3mena i nadoknada sa kojima će se onistopiti i s koj ima će živeti. Nag1asak će biti na onome što se smatra "prak­tičnim" sa društvene tačke gledišta. Bilo koje ideje, uverenja, vrednosti ilinačini življenja koji se razlikuju od vladajućeg mišljenja biće u različitomstepenu kritikov311i. Za uzvrat, ind_ividlle će privući kritiku od strane onihkoji su u fazi individualizacije, zbog toga što Sll sJepe za drugačija gledišta,alternativne vrednosti, i različite načine odnosa prema sebi i prema (lrugi­ma. Privlačenje kritike od Strane spoljne sredine odražavaće činjenicu dasu Ove osobe na neki način osećale unutarnji nedostatak u pogledu sop­s tven ih vrednosti, uverenja i načina života. Unmarnji nedostatak ref1ekto­vaće unutarnje krize koje će osobu na nekom nivou učiniti svesno m nekestvari koja joj je u životu nedostajala. Pa ipak, pokušaj sa drugim pris­tupima mogao ie isto tako voditi ka krizama nepoznatog i neobeleženog.Zaključana u zatvoru sopstvenog samozadovoljstva, individua je mogla dapostane otudena od samih tih vrednosti i uverenja koje je ona proživlja­vala zbog drugih. Ipak, plašeći sc nepoznatog, individua je nesposobna dase menja, i može samo da kritikuje druge koji se ne prilagođavaju onom.ešto je " normatno" i Hpraktično" . Drugi oblik krize je fizičko oboljenje koje proističe iz samoodricanja,represije, suzbijanja osećanja, aktivnosti koje blokiraju, ili, na neki način,rasipanja lične energije. Do fizičkog oboljenja može doći zato da bi se iza­zva1e konfrontacije kale omogućavaju osvešćenje II pogledu ličnih modelaponašanja, i razloga ili pokretača koji ih motivišu. Tačka polariteta je dvanaest. kuća ili Ribe. Svrha preobražaja ovdejeste pojednostavljenje, ili rušenje stadh mentalnih i emocionalnih bari­jera koje sprečavaju celovito i jasno razumevanje ideje koju individua imaO sebi. Polaritet doprinosi pročišćenju odnosa između l ičnosti i drugih, sves­nosti O pravim prioritetima. On isto tako podstiče razvoj sudbine i osećajda je osoba u vezi sa mnogo većim silama nego što je ona sama. Tačka po­lariteta unapređuje razumevanje II pogledu roga zašto se osoba oseća takosuštinski usamljena, i konačno izaziva prc1azak sa deduktivl10g na induk­tivno razmišljanje. Doživljaj ontološke usamljenosti nameće lekciju da unutarnju praz­ninu neće ništa tako ispuniti kao veza sa Božanskim. Pa ipak, mnogi će do 160
 • 154. Pluton - transformišuće putovanje duše kraja poricati bilo kakvu "kosrničku povezanost", ili ideje: zajednička tvrdnja je da to nije "praktično", ili da je to "iracionalno". Medutim, fun­ kcija usamljenosti jeste da u jednom trenutku transfonnišućeg putovanjastavi snažan naglasak na ovu lekciju. Mnoge od ovih osoba su se u prošlimživotima približile duhovnosti, ali je taj pristup bio po pravilu pridružen ciklusima kada je kriza postajala tako duboka da ništa drugo ne bi funk­cionisalo osim spiritualne tačke gledišta. Pa ipak, čim bi kriza prošla, satim bi iščeznula odanost duhovnoj tački gledišta. Pokušavajući da naUČeovu lekciju, ove osobe se isto tako uče razlici izmedu deduktivne i induk­tivne logike. Induktivna logika se usredsređuje na celinu tako da se delovisami otkrivaju. Deduktivna logika pokušava da izgradi celinu iz sastavnihdelova. Učeći da razviju svest o celini, ove osobe će biti u stanju da razu­meju i dožive sebe na mnogo kompletniji način, a ne tako što će izolovatiposebnl1 crtu ličnosti i pokušavati da samo pomoću te jedne crte razume­ju sebe. Negujući celovitiji pogled na sopstvenu ličnost i život uopšte, oveosobe će mentalno i emocionalno biti sposobne da pojednostave sebe isvoje shvatanje života. Pored toga, one će razviti jasniju viziju svog odnosaprema drugim ljudima, o tome kada da služe, a kada ne. Prema tome, suš­tinska lekcija o diskriminaciji je naučena. Negovanje odnosa prema Božanskom donosi lekcije o praštanju sebi,kao i o toleranciji i obziru za greške i nesavršenosti drugih. Negovanjesvesti o celini razvija unutarnji mir koji će smeniti kompu1zivnu uznemi­renost i zabrinutost. Svest o celini omogućuje takvim osobama da vide ilida osctC šta je njillOva prava iJi odgovarajuća radna funkcija unutar celine,a ne da rade bilo koji posao samo da bi radili. Pravi posao će uvek bitiodređen II vezi sa prirodnim sposobnostima i sklonostima, što proističe iznapora II prethodnim životima. Sprovođenjem u delo prave radne funkcije, ove osobe mogu dalje pro­širivati horizonte svoje lične svest.i. U spirirualnoj terminologiji, mi ima­mo ideju karma joge. Negovanjem svesti o Božanskom, ili o celini, oveosobe će pročistiti ili osloboditi ego na takav način da će to omogućiti dakroz njih prostruji univerzalni duh ili tok energije. lspoljiće se iskrena iprava skromnost, a ne lažna skromnost, koja to uopšte i nije. Naučivši ovelekcije, ove osobe će se pre uliti II prirodne tokove života, nego što Ćeanalizirati zašto tokovi idu u ovom i onom pravcu. Stonoga će nastavitida ide. 161
 • 155. Džef Grin Oni koji u potpunosti pružaju otpor težnji ka preobražaju i održavajustare mentalne i emocionalne obrasce zbog neodoljive potrebe za krizomi osećaja žrtvovanja, mogu zaista voditi živote prepune bola, bede, bolesti,i osećaja da su II živom zatvoru njihovog sopstvenog mentalnog haosa.Oni koji se kreću u skladu sa težnjom ka preobražaju predaće sebe uni­verzalnom duhu. Dopuštajući da se duh koristi njima i da ih usmerava,oni će steći unutrašnje prosvetljenje koje transcendira " racionalno" objaš­njenje. $ušti11a skromnosti je II tome što će takvi ljudi biti na Llsluzi bilokome ko je iskren i kome je opravdano potrebna njihova pomoć. Oni koj; prelaze sa jedne strane ove linije na drugu, od pružanja otpo­bistrine, i trenutke velike konfuzije, obeshrahrenosti j krize. 1 ntenzit et sva­ra do saradnje sa svrhom preobražaja, doživeće ciklična trenutke krajnjekog trenutka zavisi od količine otpora i saradnje sa svrhom preobražaja.Unutar ekstrema, mnogi od ovih ljudi jednostavno će otkriti svoj smisaou životu kao odraz posebnih "dužnosti" ili funkcija koje karakterišu nji­hove živote. Zajedničke karakteristike Plutona u šestoj kući ili u Devici sadrže:prodoran analitički um, samoz311emarivanje, spremnost da se pomognedrugima) urođena stidljivost ilj bojažljivost, ekstremna samosvest, kriti­kuje ili oprašta drugima II zavisnosti od okolnosti} uvek zauzet ovim ilionim posLom, sklon krizama) dobre organizacione sposobnosti, mOže dapomogne drugima da razviju svoje veštine ili potencijale. Poznati ljudi sa Plutonom tl šestoj kući ili II Devici: Marija Antoaneta Nikolaj Lenjin Džon Din Sigmund Frojd Elizaber B. Brauning 162
 • 156. Pluton - transformi�uće putovanje duše 09� OO:n061- �� ____ o" I" � 19 MARIJA ANTOANETA 163
 • 157. Džef Grinoo II NIKOLAJ LENJIN 164
 • 158. Pluton - transfonnišuće putovanje duše 9 61 OOIS r m- 33 oo II t---4l/, ----i OI � 2" :f lj.. DŽON DIN 165
 • 159. Džef Grin� f------...j31 SIGMUND FROjD 166
 • 160. Pluton - transformišuće putovanje duše25Z9W l----� >---< OO Olt Olt "Vj "V$ 30 5 ,r 1 Y S lJ- ELIZABET B. BRAUNING 167
 • 161. Pluton u sedmoj kući ili u Vagi Kao i tl svim prirodnim kardinalnim kućama, Pluton II sedmoj kući iJiII Vagi pokazuje da jc novi evolutivni ciklus započeo i da je još uvek IItoku. Ove osobe su učile kako da razviju objektivnu svest o sebi i da ra­zumeju smisao svog idenriteta II društvenom konrekstu. Pored toga, onesu učile lekcije o jednakosti, relativnosti, i o slušanju. One SlI učile kakoda oslušnu stvarnost drugih onako kako ona postoji za njih. Postupajućina taj način, one su učile kako da pružaju II vezi sa tim šta je drugima pot­rebno II skladu sa tom stvarnošću. Unutar tih lekcija, one su učile kako daučestvuju II vezama kao ravnoptavne. Da bi iskusile ovu težnju za preobražajem, osobe sa Plutonom II sed­moj kući SlI morale da ulaze II najrazličitije veze. Putem sklapanja veza sarazličitim ljudima dolazi do izlaganja različitim sistemima vrednosti, inte­lektualnim sistemima, modelima. ispoljavanja osećanja i religioznim ube­dcnjima. Kroz ovaj proces, ove osobe su učile kako da razumeju sopstve­nu unutrašnju individualnost tako Što sn poredi le ili procenjivale veze ko­je su formirale. Drugim rečima, upravo tako šm SlI se poredile sa drugima,one su postajale svesne toga ko su one kao jedinstvene Jičnosti. Ove osobesu na taj način učile, prethodno pripremljenu, evolutivnu lekciju o objek­tivnosti nasuprot subjektivnosti. Zbog ove prethodne težnje :ta preobražajeI11, osnovna lekcija jc na ko­ji način učestvovati II vezama. Od prve preko šeste kuće, od Ovna prekoDevice, postojala je llsredsređcl10st na unutrašnji razvoj individue, što jezahtevalO Z3uzunanJc sebLcnog stava u zivotu. Egocenrncno seme mdl­vidualnosti bilo je posejano II Ovnu. Od Ovna preko Lava, od prve kućepreko pete kuće, ovo seme se brzo širilo i l1a1"astalo u krugovima razvojakoji su se stalno proširivali. U Lavu i petoj kući egocentrično seme bešeprocyetalo II kreativno samoizražav3nje unutrašnje individualnosti. U šes­toj kući i II Devici, postojala je arhetipska putreba za tim da se doživi suš­tinska usamljenost, i da se oslobodi ili pročisti sebična samovažnost. po­red toga, bilo je neophodno to da se nauče praktične veštine ili tehnikekoje su omogućile odgovarajuće l1porrebljavanjc, usredsredivanje i kana­ lisanje urođenih radnih porencijala individue, kako bi na praktičan načinslužila potrebama kulture, plenlcna, iJi društva. Ovaj arhetip je stvorio } 68
 • 162. Pluton - transformišuće putovanje dušeuticaj obrnute piramide na unutrašnji razvoj ličnosti, oslobađajući ego odiluzija O veličini i podstičući suštinsku skromnost. U sedmoj kući i II Vagi, potencijalno pročišćena osoba sada je sprem­na da sc prema drugima odnosi na ravnopravan način, a ne na podređenili dominantan način. Oni Sa Pllltonom II sedmoj kući, imaće II prošlimživotima, i doneće II ovaj život osećaj neodoljive potrebe za tim da ulazeII veze. Ova neodoljiva potreba ukorenjena je u želji za tim da se kroz vezesa drugima upotpuni svoja ličnost i da sc sopstveni život sjedini sa životi­ma drugih. Zbog ove prethodne težnje za preobražajem, koreni nesves­nog emocionalnog odbrambenog mehanizma ovih osoba nalaze se II nji­hovoj potrebi za tim da ulaze u veze da bi se osetili ispunjenim i potpu­nun. Zbog toga što Pluton u sedmoj kući predstavlja jedan relativno novevolutivni ciklus, ove osobe su doslovno učile tl toku samih lekcija kakoda budu ravnopravne u vezi sa drugima. Većina ovih osoba nije naučilakako to da postigne. Sa jedne strane, ove osobe će imati potrebu da usvo­je informaciju i različite tačke gledišta od mnogih različitih tipova ljudi.Ova situacija nameće potrebu za tim da druge objektivno saslušaju kakobi odredili na koji način da se ophode sa njima. Izlažući svoju ličnost raz­ličitostima drugih, ove osobe su učile da objektivno razumeju Ielativnostljudske prirode. Potencijalni problem koji podstiče obrazac prethodnog života jesteonaj II kojem osoba postaje upletena u veliki broj veza, i usvaja prevelikibroj različitih gled.išta i sistema vrednosti. Postavši, na ovaj način, prete­rano upletena, osoba mo"Ž.e d a i1.gubi uvid u svoju individualnost; onadc do ..:..;cb.i Phn:0il0ili k:..; :i iiiože do. post:;. .. ..:: prisilnomOže postati preokllpirana različitim stv;:u nostima drugih ljudi. Kada do- mgo., sa ;J s.:.:!.-;: oj ;;zavisna od mišljenja, saveta, ili znanja drugih kao sredstava pomoću kojihbi određivala ko je ooa sama, iJi šta bi ona trebalo da. radi sa svojim živo­tom. Do zavisnosti dolazi čim osoba izgubi uvid tl svoju individualnost. U ovom stanju, osobe ne mogu da uspostave vezu sa sobom ukolikone uspostavljaju vezu sa drugima_ Ne osećaju sc prijatno ako drugi nisu IInjenoj blizini. Pored toga, kada osoba jednom izgubi l1vjd II svoju indi­vidualnost, postavJja se pozornica unutar koje će ona podsvesno privlačitivrlo moćne ličnosti koje će sc pokazati kao veoma snažne, stabilnel si­gurne u sebe, i koje imaju sposobnost (verovatno i potrebu) da upravlja­ju iJj kontrolišu stvaranje i razvoj l ičnosti sa Pluronom II sedmoj kući. 169
 • 163. Ofef Grin u ovoj situaciji, individua je dostigl a v rhu nac n e ura v notežen ost i IIokv ir u kojeg je II potpunosti zav isn a od partnera ili lj ud i sa kojima je uvezi. U najgorim slučajevima, ova simacija podstiče efekat alter-ega II k o­jem osoba sa Plutononi II sedmoj kući pomaže ili ispunjava potrebe d ru ­gog izuzimajući svoje sopstvene potr ebe . Dntga ličnost je manipulisaladinamikom veze na takav način sa ciljem da II oso b i sa P l u to nom II sed­m oj ku ći p ro i zvede osećaj da SlI njene potrebe zad ov o l j en e samim tim štosu postale alter-ego druge osobe . U stvari, osobom sa !Iuronom II sedmojkuči bilo je dominirano .na takav način da pomoću toga oseti da su tc pot­rebe, želje, ideje, vrednosti i uverenja njene sopstvene. Osoba sa Pluto­nom II se d moj kući jednostavno je postala produ žet ak stvarnosti i identi­ta drugih - alter-ego. Klasičan primer ovog fe nomen a je otkriven kod Ričarda Niksona. Nik­son ima južni i::v or u Vagi povezan sa Pluconom u desecoj ku či . V lada lacj užn og čvora je Vaga u Ribama u šestoj kući. Nikson je okupio oko seberopski ponizne saradnike koji su bili alte r-ego , pro du žeci njegovih sop­stvenih vrednosti, ideja i uverenja. Zbog toga što su bili produžec i, oveosobe su takode pa le zajedno sa Niksonom i skandalom Votergejt. Sa druge stran e, ista ova evolurivna dinamika sl ušan j a, posmatranja, iid en ti fik ov anj a stvarnosti drugih osoba kako b i im bilo pruženo ono štoim je p otreb n o II skladu sa njihovom stvarnošću, donosi drugi latentan,ekst r eman način ponašanja II vezi sa drugima. Dospcvši II ovu k raj n ost) i.lI one raLume�u, lli daosoba sa Pluto Ilom II sedmo j kući po staje d o m in a ntna lično st . Slučaju čipaHFvo, one mogu postići to da drugi osere kakonost. U stvari. pojedinac Sa !Imenom II sed mo i kući nesvesno privlači onesu zabrinute za njih, zbog sposobnosti da "reprodukuju" njihovu stvar­kojima j e po t rcbl13 konsultacija, savet, Jrugarsrvo, ili lj uba v. Ova dinamika može dovesti do situacije da se emocionalna kontrolaunutar veze usp ostav i po d uslovorn da Ijčnost sa PIl1tOJ10m II sedmoj kućiprisilno man i pu liše vezom kako bi učinila to ua druga osoba stalno osećakako je njoj stalo do toga da jo j u životu bude sve OK, da bude sigurna,vo lj e na . U ovoj sjtuaciji, pojedinac sa Pluronom II sedmoj kuči će namet­nuti sopstvene vrednosti, uverenja, ideje i pr i ro du sv o je l ičnosti dru go mna takav način da će ga na re r ati da oseća kao da su tc vredn o st i, ideje,uverenja i priroda ličnosti ·njegove sopstvene. Da ponovim, ova vrsta od­nosa jc u stanju krajnje nel1r�vnoteženosri. 1 70
 • 164. Pluton - transformišuće putovanje duše U oba slučaja, lekcije koje treba da sc usavrše obuhvataju objektiv­nost, slušanje i davanje, i prepoznavanje relativnosti individualnih potre­ba i ljudske prirode. Ličnost je u oba ova slučaja učila podrušt!javanje. Onau oba slučaja II prošlosti nije naučila da bude ravnopravna i Uravnotežena. Budući da jc težnja za preobražajem zahtevala da nauči lekcije o rav­nopravnost.i i ravnoteži II vezama, ličnost sa Plutonom II sedmoj kući j eizgradila karmičke probleme II vezi s a različitim ljudima. U jednom ili udrugom gore spomenutom stanju neuravnoteženosti, pojedinac je nužnomorao da se otrgne ili odreagujc na ncuravnotcženost prema potrebi zapreobražajem. U abc gore opisane situacije, ova reakdja može da se ma­nifestllje na jedan od tri načina: Osoba sa Plutonom II sedmoj kući napušta partnera zbog toga što supotrebe koje su dovele do ove veze ispunjene. Ova situacija donosi novepotrebe, pa stoga i želju za novom vezom. Proces napuštanja ne protičepo pravilu na dobar način i l i joj ne pada lako. Često partner ne oseća dabi odnos trebalo da se završi, posebno zbog razloga koje ta osoba navodi.Veza završava sa parrnerovim osećanjem nerazrešenosti u pogledu togazašto sc veza završila. Ovo nedefinjsano stanje koje nameće karma trebada se razreši sa tom osobom II nekom drugom životu. Partner odlazi zbog toga što oseća da više ne postoji potreba za njj­hovom vezom, ili zbog toga što oseća da II vezi ne dobija ono što u njusam ujaže. Njegove potrebe su bile ispunjene. Ličnost sa Plutonom u sed­moj kući ne oseća ovo isto. Ona se oseća nedefinisano tl pogledu togazbog čega sc veza završila. Ova situacija takođe nameće karmu koja trebada bude i.spun)ena sa tom ()scbom ou nekcm dnl!!,O1 1.Votu . vezi s a dve gore SpOiYII::HU[č: kr�ljnosti. Stepen zavis­ Oba partnera postaju zavisni jedno od dugoga na bilo koji način nakoji je to odredeno liIlosti dostiže takvu krajnost da do daljeg razvoja obe osobe Ile može dadođe. U ovoj situaciji uloge unutar dve krajnosti mogu da budu naiz­menično smcnjivane u vezi, ili mogu ostati polarizovanc u svojim fiksi­ranim položajima: jedan partner igra dominantnu ulogu, drugi igra pod­ređenu i alter-ego ulogu. U ovoj situaciji jedan od partnera mora bitiprisilno odstranjen iz veze, ponekad to čak znači, smrću. Nasilno odstra­njivanje stvara razvoj za svakog od njih kroz intenzivan bol, grižu savestii zaciubijenost u misli o prirodi njihovih života, i prirodi njihove veze.Nijedan od njih nije bio spreman za tO da se veza završi. Prema tome, ne­razrešeni, oni će ponovo pronaći jedno drugo II nekom drugom životu. 1 71
 • 165. Ožef Grin Ove reakcije na neuravnoteženost veze treba da stave naglasak na lek­ cije o ravnopravnosti, balansu, i relativnosti. Uobičajeno pogrešno shva­tanje astrologije o Vagi i sedmoj kući je to da je ona pu svojoj prirodi urav­ notežena. Ćinjenica je da sedma kuća ili Vaga označava učenje ravnoteže. Oni sa Plutonom II sedmoj kući ili II Vagi II prošlosti Sll veoma često imali sasvim suprotan prilaz vezama. U jednoj vezi oni bi bili dominanatan part­ ner, a II drugoj bi bili onaj slabiji, ili alter-ego ličnost. I, naravno, neke odovih osoba su bile u vezama u kojima su uloge onih koji su kontrolisati, i onih koji SlI bili kontro[is311i, bile izmenjivane unutar jedne te iste veze. Bilo koja vrsta neuravnoteženosti lInutar veze proizvešće neophodnekonfrontacije, ili između partnera, ili unutar same osobe. Unutrašnji su­kobi se manifcstuju da bi podstakli osobu da istraži prirodu svake poteš­koće ili problema unutar sebe, unutar veze, i/ili unutar partnera. Prirodateškoće ili problema uvek će biti povezana sa nekom neispunjenom potre­bom. Do spoljne konfrontacije između partnera doći će uvek iz istograzloga. Suština ove evolutivne lekcije jeste da ih nauči kako da drugojosobi pruže 0110 štO joj je potrebno, a da ponašajući sc u skladu sa tim nji­hove sopstvene potrebe budu zadovoljene. Pa ipak, iz tog razloga što jeovaj evolutivni impuls relativno nov, većina ovih osoba ne znaju kako dase odnose prema sebi ili prema drugima na ovaj način. To ne stvara samoproblem neuravnoteženosti, već takođe i fenomen uslovnog davanja, lli uslovne ljubavi. Potrebe su povezane sa očekivanjima, a očekivanja se pro­jektuju na partnera, ili partner projekruje svoja očekivanja na tu osobu.Kada projektovane potrebe ostanu nezadovoljene, tada dolazi do toga daosoba zadržava ljubav ili više ne poklanja svoja osećanja. Zbog toga što evolutivni impuls rakode uči osobe na koji način dapružaju i primaju ljubav od drugih, Gile možda neće biti II stanju da prih·vate ili prepoznaju to što im drugi upućuju iz tog razloga što problemi uvezi sa neispunjcl1im očekivanjima i potrebama izobličavaju osećanja dru­gih. Na sličan način, individua može želeti da pruža ljubav drugoj osobi,a da ta osoba, ipak, ne može da primi, prepozna, ili prihvati to što joj sepruža zbog toga što su njena sopstvena osećanja izobl.ičena sl.ičllim pro­jektovanim očekivanjima ili potrebama koje prethodno nisu bile ispu­uJene. Ova evolutivna dilema je neophodna zbog toga da ove osobe naučikako da sa sobom i sa drugima uspostave uravnotežen i ravnopravan od-110S. Do svih sukoba, uslovljavanja ljubavi, napuštanja ili napuštenosti od l72
 • 166. Pluton - transformišuće putovanje dušestrane drugog) šokova usled gubitka partnera zbog njegove smrti, naIZ­menično dominantnih i podređenih uloga unutar veze) veza koje su zas­novane na fiksirani.m ulogama dominacije i podređenosti, dolazi zbog to­ga kako bi se podstakle lekcije o uravnoteženosti i jednakosti, objektiv­nosti j razumevanju sopstvene individualnosti unutar d ruštvenog kontek­sta. Ove situacije se odigravaju zato da bi osobe naučiJe koje su njihovesuštiIJske potrebe u vezi, ko Sl! one II odnosu na veze, i da razviju društve­ne vrednosti II pogledu toga kako bi ljudi trebalo da se odnose jedili pre­ma drugima. Do ovih situacija dolazi kako bi naglasile značaj lekcija o to­mc da zavisnost od druge osobe svedu na najmanju moguću meru, i daprevazidu svoju sklonost ka tome da drugu osobu UČiJle bogom svojestvarnosti) ili da dozvole da partner njih načini svojim bogom. Ove osobe će na kraju shvatiti da je ono što je njima potrebno jesteua budu potrebne, kao što će shvatiti i način na koji ta potreba kontrolišeformiranje ili dinamiku njihovih veza. Prepoznajući ovu dinamiku) oni ćetakođe razumetj svoju neodoljivu potrebu da drugima pružaju ljubav, i daim Jjubav bude pružena. Tekuća evolutivna lekcija naučiće i h kada da pru­žaju, a kada nc, i kada budu pružali) šta da pruže, i kada ne budu pružali,šta ne bi trebalo da pruže. Oni takođe mogu shvatiti da time što II izves­nim situacijama ostavljaju misak da drugom ne pružaju ništa, oni zapravopružaju najviše. Drugim rečima, ove osobe moraju naučiti na koji načinda zadrže to što bi pružile drugima II izvesnim okolnostima. Priroda ovihokolnosti sastojala bi se u tome da neko stalno postavlja nove zahteve, neusredsređujući se na ono što mu je prethodno dato ili ne sarađujući sa tim.Naučivši kako da ne izlaze II susret ovim okolnostima, ove osobe će nau­čiti kako da prestanu da podstiču svoju zavisnost od drugih. Ovo je kraj­nje neophodno sa evolutivnog stanovišta. Na isti taj način, ove osobe mo­gu da nauče kako da prime to Što im se pruža) ne postajući pri tome za­visne od onih koji im pružaju. Istraživšj specifjčan karrn_ičko/evolutivni potpis u svakoj natainoj kartisa Plutonom II sedmoj kući, mi možemo odrediti na koji je način osobaranije prilazila vezama) i koja vrsta ljudi ju je privlačila - i iz kojih razlo­ga. Prirodna razvojna faza oviJl osoba obezebediće dodatne informacije IIpogledu tipova i pristupa vezama. Na primer, postavimo Pluton u Devicu II sedmu kuću) južni čvor IIBlizance II čctvrtu kuću II konjukciji sa retrogradnom Venerom, vladaoca, 173
 • 167. Ožef GrinMerkur, u Skorpiju u devetu kuću. Ovaj pojedinac je u fazi kolektiva, kojiipak pokazuje znake individuaJjzacjje. U ovoj situaciji, pojeJinac je došaose bazira na čitavoj seriji prethodnih života u kojima jc doživljavao da gau ovaj život sa sklonošću da pomera emotivne potrebe - sklonošću kojajedan ili oba roditelja odbacuju. Sa vladaocem južnog čvora u devetoj kućiu Š korpiji, jedan ili oba roditelja su bili fizički i isto tako emocionalno dis­tancirani. Ova distanciranost je bila neophodna kako bi pojedinac mogaoda nauči lekciju četvrte kuće o unutrašnjoj sigurnosti. Pa ipak, pojedinacje ovu distanciranost protumačio kao emocionalno odbacivanje, koje jepodstaklo da stekne negativnu sliku o sebi. On je osetio da mu ljubav nisupružali na onaj način na koji je trebalo da mu pružaju. Prema tome, kaoodrastao čovek, ovaj pojedinac će prilaziti vezama ostavljajući sva pome­rena osećanja netaknuta. On ili on3 će od drugih tražiti informaciju, zna­potrebe i �elje. Ona će podsvesno privlačiti druge čija priroda ili ličnostnje, isceljenje, i gledišta. Osoba će od drugih očekivati da zadovolje njenena neki način predstavlja sliku i priliku jednog ili oba roditelja. Premarome, osoba će prilaziti vezama tako što će biti zavisna i puna očekiva­nja. Ona će očekivati da joj se puno toga pruži. 174
 • 168. Pluton - transformišuče putovanje du�e Pa ipak, sa retrogradnom Venerom koja stoji u aspektu kvadrata saPlutonom i južnim čvorom, osoba će biti stalno odbijana od strane dru­gih, što će imati efekat vraćanja osobe svojoj ličnosti sa ciljem da nadok­nadi "preskočene etape" o samopouzdanju i unutrašnjoj sigurnosti. Uovom slučaju, osoba mora da se poveže sa sobom (retrogradna Venera IIkonjukciji sa južnim čvorom u četvrtoj kući u kvadratu sa Pluronom IIDevici u sedmoj kuči). Doživljavajući suštinsku usamljenost, i krizu zboganaliziranedostatka veza II ranim i zrelijim godinama života, ona će morati da unutrašnje pokretače i razloge ovakvog iskustva. Sa Merkurom,vladaocem južnog čvora, II Škorpiji II devetoj kući) individua će želeti dasazna zbog čega je ona živela II takvim životnim okolnostima. S obziromna Pluton u Deviei u sedmoj kući, individua može potražiti profesionalneterapeute da bi našla odgovore na ova pitanja. Ipak, zbog toga što ovdepostoji evolutivni pokret ka fazi individualizacije, ovi profesionalni odgo­vori mogu biti shvaćeni na takav način kao da im nedostaje ona dubinakoja je potrebna individui - ona je mogla da oseti da su oni pogrešni inepotpuni na neki način. Još jednom, osoba biva Vraćena sebi.ti da Su odgovori unutar nje, i da nisll zasnovani na prihvaćenim, pre­ Dok se ovaj proces bnde nastavljao, individua če jednog dana shvati­aviađujućim, ili uobičajenim intelektualnim ili psihološkim klišeima i teo­rijama. Odgovori će se bazirati na okolnostima i pokretačima koji sujedinstveni za individuu sa karmičke i evolutivne tačke gledišta. Prematome, individua će naučiti da objektivno posmatra i prepozna odbijanjedrugih kao "znake" (Merkur u devetoj kuči) koji stalno ukawju na potre­bu za uspostavljanjem unutrašnje veze sa sobom II cilju razvijanja unutraš­nje sigurnosti. Postupivši II skladu sa tim, individua će naučiti kako daispuni svoje potrebe. Kako Ova transformacija bude postajala sveobuhvat­nija, tako će individua pristupati polju veza na jedan poruno drugačiji na­čin. Ona će im prilaziti sa puno samopouzdanja, i sa pozitivnom slikom Osebi. Naučiće da bude u vezama zato što je to želela, a ne zbog toga štojoj je to bilo potrebno. U ovom životu, taj proces i metamorfoza biće pot­pomognuti kroz polaritet Plutona u prvoj kuči i Riba, znak polariteta De­vice. Severni ČVOr u Strelcu II desetoj kući ponašaće se kao način predu­zimanja akcije koji pomaže II tome da se ostvari ova metamorfoza i potre­ba za preobražajem. Tačka polariteta je prva kuća ili Ovan. Težnja za preobražajem IIovom životu jeste da se osoba nauči na koji način da inicira svoje životne 175
 • 169. Ožef Grinpravce ili odluke, a ne da zavisi od mišljenja, saveta, ili pristanka drugih.Na isti način, ova težnja uči osobu ne da kontroliše, da se sukobljava, defi­niše, ili blokira partnerovu potrebu da inicira životne pravce ih odluke. Ustvari, ova težnja za preobražajem uči osobu tome da sama sebi krči putkako bi ostvarila sopstvenu sudbinu, i da svede na minimum zavisnost oddrugog da bi u tome uspela. Ova tačka polariteta ne podrazumeva da osoba treba da postane usam­ljenik, iJi da živi, a da nema intimnu vezu. Njena svrha je da osoba naučina koji način da odgovori ili zadovolji njene sopstvene potrebe kako bišto manje očekivala od drugog. Njena svrha je da osoba nauči kako dabude sama, i na koji način da sama donosi svoje odluke. Ona ima za ciljda nauči osobu da ima sopstvenu motivaciju kada započne akcije kako bipotpunije razvila svoju individualnost. Ova težnja za preobražaj em zahteva da osoba nauči kako da razvije iuskladi potrebu da vreme provodi sama sa potrebom da vreme provedesa drugima. Pored toga, težnja za preobražajem zahteva da ove individuenauče kako da se ponašaju u vezama na nov način, tO jest, ne na one na­čine na koje bi neko "trebalo da se ponaša". Njen cilj je da individua naučikako da podstakne i podrži potrebu za nezavisnošću kod partnera, i dabira partnere koji imaju hrabrosti da žive svoj život na sopstveni način. Težnja za preobražaj em uči ove osobe da potpunije savladaju lekcijuo tome da budu darežljive prema drugom kako bi njihove sopstvene pot­rebe mogle biti desetostruka zadovoljene. Na ovaj način, u vezi će bitipostignuta ravnoteža. Kada osoba sa Plutonom II sedmoj kllći u potpunosti primeni ove evo­lutivne lekcije, ona će postati jedna od najdarežljivijih osoba na svetu.Ona će biti u stanju da prepozna stvarnost na način na koji ona postoji zabilo koju osobu sa kojom je uspostavila vezu. Postupivši na ovaj način, oveosobe će moći da pruže drugom upravo ono što mu je potrebno. Poredtoga, one će naučiti kada da pružaju, a kada ne. Razvijajući ove lekcije,one će naučiti na koji način da učestvuju u vezama kao nezavisne, i dapodstiču nezavisnost kod bilo kog partnera ili bračnog druga. Zahva­ljujući ovim lekcijama, ove osobe će naučiti na koji način da postignuuoutrašnju ravnotežu II bilo kojoj spoljnoj situaciji u kojoj bi se moglezateći. Neće uletati u rizik da izgube sopstvene ličnosti eksperimentišućina sebi različite vrednosti, ideje, i uverenja koje prezentuju drugi. Oveosobe će naučiti da cene različitost ljudske prirode, i da zbog toga pre- [76
 • 170. Pluton - transformišuće putovanje dušepoznaju sopstvenu individualnost. Ovo shvatanje se može pretvoriti II darkoji oni mogu po k lonit i drugima: hrabrost da otkriju sebe i da budu tošto jesu. Zajedničke karakteristike Plutona u sedmoj kući ili II Vagi: prisilnapotreba za tim da se bude II vezi ili da se druži sa drugima kako bi se ose­tio kompletnim, potreba da se dominira ilj da neko dominira nad njim,pot reba da drugima bude potreban, potreba da se dopada drugima, vršićehipnotički uticaj na ljude, potreba da primi ili da daje savete drugima. Poznati ljudi sa PIlItonom u sedmoj kući ili u vagi: Alan Vats Džim Džons Dasrin Hofman Gertruda Zele (Mata Hari) Emanuel Kant 177
 • 171. Džef Grin:tt lZ7ALAN VOTS l78
 • 172. Pluton - transformišuce putovanje duše DŽIM DŽONS 179
 • 173. Džef Grin16 DASTIN HOFMAN 180
 • 174. Pluton - transfonniluče putovanje dule12 f------I � 05 tl19 � Q;. (Mata fl ari) GERTRUDA ZELE 181
 • 175. Of:ef Grin I IUrEMANUEL KANT 182
 • 176. Pluton u osmoj kući ili u Škorpiji U najširem mogućem smislu, Š korpija i osma kuća jesu arhetipovi putem kojih se svi mi suočavamo sa granicama ili parametrima toga ko smo mi, kao suprotnim II odnosu na to ko mi nismo, i ne možemo biti.Svako od nas ima specifičnu ličnost ili prirodu koja je jedinstvena. Naša ličnost jeste sklop mnogih sposobnosti - intelektualne, emocionalne, fi­zičke i duhovne. Interakcija ovih sposobnosti određuje našu prirodu. Sva­ki pojedinac doživljava život i stvarnost na svoj jedinstven način zbogspecifične sklonosti svoje ličnosti. Prema tome, kroz arhetip Škorpije iosme kuće, svi mi doživJjavamo sopstvena ograničenja i parametre, kaosuprotnosti II odnosu na to šta mi nismo. Zbog toga što suština evolutivnog impulsa jeste razvoj ili evolucija,osobe sa Plutonom u osmoj kući su imale neodoljivu želju da transformišui prevaziđu svoja lična ograničenja tako štO su formirale veze sa bilo čimšto je predstavljalo simbol ove njihove potrebe ili želje. Ovaj proces je pod­razumcvao nešto što one same nislI, ili nešto što one nisu već imale. Pre­ma tome, u krajnjem ishodu, ove osobe doživele su da budu moćne ili ne­ Doživljaj moći proističe jz onoga šta te osobe već jesu - iz onoga štamoćne.znaju i šta su doživde. Doživljaj nemoći proističe iz onoga što one nisu -što ne znaju i što nisu doživele. Prethodni evolutivni impuls PImona u osmoj kući zahtevao je da oveosobe iskuse svoja ograničenja i da ih istovremeno preobražavaju kako bidostigle više nivoe Učnog razvoja. Drugim rečima, one nisu mogle jedno­stavno da saznaju svoja ograničenja, sednu i kažu: "Okej, to je to narode,nema više". Ovaj evolurivni impuls proširio je njihovu svest o većim siJama kojepostoje na svetu, moćnim silama koje emaniraju Lzvan same individue. Pot­reba za preobražajem zahtevala je da ove individue dovedu sebe u saglas­nost sa drugim izvorima moći kako bi izvršile metamorfozu izvan svojihjjčnih ograničenja. Drugim rečima, ove osobe su naučile kako da upiju sna­gu svih simbola moći sa kojima su uspostavile vezu. Ovo upijanje je pod­staklo zahtevanu metamorfozu ličnih ograničenja na takav način da suosobe postajale ono sa čime su se identifikovale. 183
 • 177. Džef Grin Specifična priroda onoga Što za ovu osobu predstavlja simbol moći,onoga što osoba oseća da joj je potrebno da bi prevazišla postojeća ogra­ničenja, povezana je sa njenim evolutivnim i karmičkim uslovima. Primeriuobičajenih simbola koji privlače osobu sa PlutonOlU u osmoj kući obuh­vataju: smrt, seks, raznovrsne rituale (magija, meditaCija, joga, na primer),iskustva koja se uobičajeno smatraju "tabuom", vezc, novac, status, obra­zovanje ili nauka, mantre, simbolički dijagrami, Bog, Satana, i tako dalje.Sjedinjenje sa simbolom podstiče alhemijsko stapanje koje dopušta da do­đe do transrnutacije postojećeg ograničenja. Unutrašnji problem osoba sa Plutonom u osmoj kući u pogledu nji­hove potrebe da se sjedine sa ovim vrstama simbola jeste prisilan oblikponašanja. Na primer, Elvis Prisli je imao retrogradni Pluton u osmoj kućiII Raku u konjukciji sa južnim čvorom II Lavu, II triganu sa ]upiterom uŠkorpiji II jedanaestoj kući, i u opoziciji sa Merkurol11 i Venerom II Jarcuu drugoj kući. Postoji veliki broj izveštaja koji podržavaju pretpostavku daje PrisIi bio prisilno i morbidno fasciniran smrću i onim što je ona sim­boJjzoyaJa. Mnoge osobe sa PJmonom II osmoj kući imaju podsvesnu željuza smrću. Sa ezoterijskog stanovišta, Sl11rt je očigledna "moć" ili neizbežnasila koja je veća i jača od pojedinca. Moramo izvući zaključak iz Prislije­vog slučaja da je on imao obrasce podsvesnog osećaja krivice koji su pod­sticati njegovu želju za smrću i prisilno iskušavanje smrti upotrebom dro­ge j načinom života. U drugom primeru, moja klijentkinja je imala Plutona u osmoj kući uLavu u konjukciji sa južnim čvorom II sedmoj kući, i II opoziciji sa Mar­som u Ribama u drugoj kući. Njen simbol, putem kojeg je lIticala na pre­obražaj svojih ličnih ograničenja, bio je prisilan oblik ponašanja u vezi saseksualnim iskustvom. Kada je bila mala dcvojčica imala je prisilu u potre­bu da masturbira. Za vreme masturbacije, doživljavala je vantelesna isku­stva koja su joj dozvoljavala da napusti granice vremena, prostora, ogra­ ničenja svog tela. Kada je odrasla, ona je tražila jednog za drugim sek­iz partnera upijem II sebe kako bi narasla moja sopstvena moć". Ona jesualne partnere, i po njenim sopstvenim rečima, težila je tome da ),snagupokušavala da na drugom nivou, kroz seks, izazove transcedenciju ili smrtega. Ipak, ona nije bila svesna ovog motiva sve dok joj to nije bilo ver­balizovano za vreme psillijatrijskih konsultacija. Kada su joj jednom tajmotiv iskazali rečima, ona je i sama počela da stiče Ul1utrašnji uvid koji jojje omogućio da zaustavi prisilna seksualna iskustva koja su zagospodarila l 84
 • 178. Pluton - transformišuće putovanje duše njenim životom i svešću. Kada je jednom uspela da shvati da su najvažnijelekcije koje mora da nauči one o samopouzdanju, ona je počela da stupaj spiritualne rituale koji SlI omogućavali katarzu i oslobođenje. Nije više II vezu sa ..kosmičkim ljubavnikoml unutar sebe i da uči meditaciju, joguželela ili osećala potrebu za tim da ima seksualne odnose. Na njenozaprepašćenje, otkrila je da se snaga za kojom je tragala nalazila unutarnje same. Zbog toga što je bila na početnom stadijumu razvojne fazeduhovnosti, sjedinila se sa duhovnim simbolima na svim nivoima. Ovajproces joj je omogućio da uči kako da koristi seksualnu energiju na pro­duhovljeni način. Kroz masturbaciju i seksualno sjedinjenje sa drugim,ona je naučila kako da usmeri tok svoje seksualne energije tako da se kre­će uz kičmu, ne bi li tako podstakla svesno sjedinjenje sa Izvorom. Postu­ pajući tako, ona je transcedentiraIa granice svog ega na svim nivoima.Naučivši da bude samopouzdana, obično je privlačila partnere koji su po­kazivali istu ovu dinamiku. Elemenat iskorišćavanja, manipulacije i potre­be bili su potpuno odstranjeni. Naučila je kako da se putem meditacije iseksa sjedini sa Izvorom i svojom sopstvenom Dušom. Doživljaj moći ili nemoći, ograničenja koja se transformišu putemformiranja odnosa sa simbolima moći, ciklično su podsticala unutrašnja ispoljašnja suprostavljanja. Ovi ciklusi sukobljavanja odražavaju evo lutivniimpuls za eliminisanjem i transformacijom svih ograničenja unutar indi­vidue. Prema tome, ovi ciklusi vode II neprestano umiranje i rađanje indi­viduine svesti i iskustva o sebi unutar totaliteta stvarnosti. Ovaj arhetipstoji u korelaciji sa reinkarnacijom: postepeno pojačavanje potrebe za timda se eliminištJ sve barijere (želje) koje sprečavaju direktno usaglašavanjesa Najvišim Izvorom moći. Pa ipak, zbog dualističke prirode želja kojekoegzistiraju u Duši, tu isto tako postoji potreba da se stabilizuju i učvrstegranice unutarnjih i spoljašnjih metamorfoza do kojih je došlo u najsko­rijoj prošlosti. Želja za povratkom Najvišem Izvoru moći manifestuje sekao potreba da se postepeno odstrane sva ograničenja koja sprečavaju to­ralno stapanje sa Izvorom. Želja za izdvajanjem ispoljava se kao potrebada se stabilizuju i osiguraju granice metamorfičkog događaja tJ najskorijojprošlosti individuinog života. Najintenzivniji konflikt dualističkih želja Duše događa se onda kadaje Pluton u osmoj kući ili u Škorpiji. Unutrašnji i spoljašnji sukobi koji nas­taju kao posledica toga izbijaju u prvi plan zbog toga što su linije ograni­čenja sačuvane. Te linije su postale oblasti stagnacije koje blokiraju dalji 85
 • 179. Džef Grinrazvoj. Intenzitet sukoba je bio i biće upravo proporcionalan stepenuotpora koji se javlja kroz želju za izdvajanjem. Do otpora dolazi ondakada ono što je opaženo predstavlja pretnju poswjećim sigurnosnim me­hanizmima koji se zasnivaju na načinu na koji se osoba odnosi prema sebi ,prema drugima, i stvarnosti u bilo kom datom trenutku: "Ovo sam ja, ovoje to što znam, ovo je način na koji sam izgradila, organizovala i pred­stavila sebe, i život uopšte." Da ponovimo, postojeći sigurnosni mehaniz­mi izraže.qi na ovaj način jesu direktna posledica transformišućeg doga­đaja koji se odigrao II trenutku pre njihovog nastajanja. Osobe sa Plutonom II osmoj kući iskusi će II ciklusima emocionalne,fizičke i duhovne sukobe kako bi nastavile lično transformišlće putova­nje. Mctamorfoz. do koje dolazi usled toga, bez obzira na koji način daje doživljena, odražava činjenicu da je želja za otklanjanjem ograničenja,koja su sprečavala totalno stapanje sa Najvišim Izvorom Moći, odnelaprednost bilo da se to osobi sviđa ili ne, bilo da sarađuje sa njom ili ne. Funkcija sukoba takođe služi stvaranju unutrašnje psihoanalize i ra­zumevanja u pogledu razloga zbog čega smo upravo takvi kakvi jesmo.Ovo znanje može biti primenjeno II posebnim životnim trenucima indi­vidue. To znanje isto tako može da se upotrebi na sveobuhvatan način IIcilju otkrivanja individl1inih osnovnih modela ponašanja i orijentacija ko­je kontrolišu čitav njen život) i u korist čitavog čovečanstva kako bi seljudska svest objasnila na arhetipski način, kao što je ro pokušao KarlJung. Prema tome, u najširem mogućem značenju, osma kuća i Škorpijajesll arhetipovi kroz koje ljudska vrsta istražuje i psihoanalizira sebe; zaštosmo mi ovakvi, zašto mi fUl1kcionišemo na ovaj način, zašto, zašto, zašto?Na individualnom nivou, to je potreba svakog od nas da postavlja istapiranja. Prema rome, konfrontacije koje doživljavaju pojedinci sa Pluto­nom u osmoj kući podstiču kako !ično tako i nadlično znanje. Zbog iskus­tava i orijentacija prethodnog života, oni sa Plutonom II osmoj kući većsamim rođenjem ispitivaće krajnju svrhu. Svrhu života, svrhu smrti, svrhuovog osećanja, ove emocije, ove želje, zašto se baš ovo desilo, zašto su oniro uradili, i tako dalje. Ove osobe su želele da otkriju "krajnju svrhu" bilokoje situacije koju su iskusili i na koju su se usredsredili, unutrašnju os­novu razloga zbog kojeg oni rade i žive na način na koji žive, i razlog zaštodrugi rade i žive upravo na način na koji žive. Pokušavajući da razumeju sopstvenu Ulll1trašnju psihologiju i psiholo­giju drugih posredstvom onih napora koje su načinili II prethodnim živo- 186
 • 180. Pluton - transformišuće putovanje dušeđenim razumevanjem ljudske psihe. U srvari, one su prirodni psiholozi. Iztima, osobe sa Plutonom II osmoj kući obično dolaze u ovaj život sa uro�tog razloga što su tokom mnogih života doživele toliko mnogo unutraš­njih i spoljašnjih suprostavljanja, zbog toga što su iskusile tako mnogosuštinskih metamorfoza, one će posedovati, u različitinl fazama razvoja,znanje u vezi sa njihovim sopstvenim motivima, stremljenjima, željama imodelima ispoljavanja osećanja, i razlozima zašto čine ono što čine. Prirodna razvojna faza ili nivo individue odrediće do kog stepena ćese razviti ovo znanje. Za oDe u fazi kolektiva, ovo znanje će biti ograni�čeno na njih same i one koji su njima najbliži. Na ovom nivou, limitiranaznanje je neka vrsta "domaće" psihologije koja ne može da bude prime�njena na široj osnovi, izvan njihovog neposrednog okruženja. Pored toga,ova faza razvoja odraziće "konvencionalnu" psihološku mudrost koja jenusproizvod ili destilacija kolektivne "domaće" psihologije koja se razvi­jala godinama i godinama u vezi sa specifičnom kulturom koja je odre­đena društvom II kome žive. Oni u fazi kolektiva koji se kreću ka fazi indi­vidualizacije, primenjivaće ovu kolektivnu psihologiju na svakome. Onikoji su poodmakli u razvoju ka fazi individualizacije posedovaće znanje oindividualnoj ljudskoj psihologiji. Ovi pojedinci će shvatati da su ljudirazEčiti, i poštovaće to što je svaki čovek sazdan na sopstveni način iz svo­jih sopstvenih razloga. Ovi pojedinci jedino ne mogu da primene to ra­zumevanje na sebe, ali su u stanju da ga primene na druge. Oni će nužnoispitivati, i izazivati konvencionalno i prihvaćeno psihološko znanje. Onikoji su u fazi individualizacije, koji se još uvek kreću ka fazi duhovnosti,posedovaće znanje o osnovnim psihološkim arhetipovima koji simbolizu­ju i motivišu ljudsku svest uopšte. Oni će razumeti sebe i druge na ovajnačin. Pojedinci koji su se razvili u fazu duhovnosti imaće znanje o spiri�tualnoj psihologiji koja u sebi sadrži spiritualne arhetipove. Kako budu počeli da stupaju u vezu sa drugima, pojedinci sa Pluto­nom u osmoj kući po svojoj prirodi će biti u stanju da prodru do emo­cionalnog, intelektualnog, duhovnog, ili fizičkog jezgra drugog čovekakako bi shvatili ko je on, na koji način funkcioniše, i razumeli uzrokez.i[j individuin sopstvenj kapacitet razvoja j njeno stanje. Ova sposobnosrproblema ili blokade koje sprečavaju dalji razvoj. Ovo poimanje će odra­stvara prirodni magnetizam koji privlači one koji osećaju da bi im osobasa Plutonam u osmoj kući mogla biti od pomoći na neki način. Iz ovog 187
 • 181. Ofef Grinrazloga, ove osobe mogu imati moć nad drugima jer im drugi daju moćda se ponašaju na takav način. Izraženo na negativan način, ove osobe mogu početi da manipulišudrugima da bi osvojile položaj moći. One to postižu tako Što sc kompul­zivllo usredsređuju na najslabije tačke unutar neke osobe sa ciljem da ma­nipulišu njom i da je kontrolišu. Na taj način, oni mogu da učine da drugizavise od njih. Slično, ove osobe mogu da se usredsrede na najslabiju ka­riku bilo kojeg izražavanja ili oblika znanja koji nisu sami osmislili sa ci­ljem da ga poreknu. Ovo čine iz podsvesnog straha da će njihova sopstve­na moć biti potcenjena sa druge tačke gledišta, iJi od strane druge osobekoja se razlikuje ili predstavlja izazov za ono što oni jesu. Izraženo na pozitivan način, ove osobe mogu da upotrebe svoje uro­đeno psihološko znanje da razumeju i l11 0tivišu druge. One mogu da po­mognu drugima da uvide i razumeju kako i zašto su upravo takvi kakvijesu, na čemu se temelje njihovi motivi i želje, i da im pomognu da seoslobode negativnih emocionalnih, intelektualnih, spiritualnih, ili fizičkihmodela koji sprečavaju dalji razvoj. Ponašajući se na taj način, oni mogupomoći drugima da se oslobode ograničenja unutarnjih i spoljašnjih stvar­ćeg putovanja. Oni će pre druge učiniti moćnim nego što ćc upotrebitinosti, kako bi slobodnije mogli da krenu putem sopstvenog transformišu­moć da bi ih kontrolisali. Pored toga, ove osobe će imati veću volju i spo­sobnost da razumeju izvor i prirodu sopstvenih ograničenja. To će imatiza posledicu da će oni biti sposobniji i spremniji da shvate šta je to štomoraju uraditi da bi preobrazili ta ograničenja ka višim nivoima samo­spoznaje. Oni će po prirodi biti skloni specifičnim simbolima moći da biostvarili ovaj preobražaj. Ključna stvar koju treba razumeti kod ovog stanja stvari je da će semotivacija, pristupi i simbolični izvori moći veoma razlikovati (ukolikoosoba sa Plutonom u osmoj kući pruži otpor transformaciji ograničenjasvoje sebične ličnosti i moći) od simbola onih osoba koji su na ovu potre­bu za prcobražajern odreagovali na pozitivan način. Bilo da je osoba rea­govala na pozitivan iJi na negativan način, aktuelni simboli koji unaju trans..formišuću moć odraziće njenu prirodnu razvojnu fazu. Pored toga, aktu ..elni simboli koji su upotrebljeni u vezi sa razvojnom fazom u prošlostibiće pokazani položajem južnog čvora II kući i znaku, i položajem njego ..vog vladara u kući i u znaku. Upotrebimo neke slučajeve da ilustrujemoovu pojavu. 188
 • 182. Pluton - transformišuče putovanje duše Prvi slučaj: Ovaj pojedinac je u razvojnoj fazi individualizacije. Plutonje u Lavu II osmoj kući, južni čvor u Ovnu II trećoj kući, i njegov plane­tarni vladar, Mars, u Škorpiji u desetoj kući. Simboli transformišuće moćiza ovog pojedinca bile su ideje koje objašnjavaju prirodu lične i društvenestvarnosti. Priroda specifičnih ideja prema kojima je pojedinac osećaoinstinktivnu sklonost odnosila se na crnu magiju. To što su ga privlačileove vrste ideja pokazalo je želju ove ličnosti da prodre u ono što je dru­štvO proglasilo tabu temom. Pored toga, rituali crne magije predstavljalisu odraz njegove želje da kontroliše univerzalne sile koje su veće od njega.Učeći i sjedinjujući se sa specifičnim metodama, tehnikama i ritualimacrne magije, ovaj pojedinac je uspeo da transformiše ograničenja svojeegocentrične ličnosti: on se poistovet.io sa onim što je učio kroz efekatosmoze. Potreba da kontroliše univerzalne sile koje su veće od njega kakone bi bio savladan od njih pokazuje činjenicu da je on imao podsvesnistrah od toga. Prema tome, individua je takođe pokušala da upotrebi "svo­je" znanje i moć da kontroliše druge, ili da im dokaže kako je on moćan.Pokušao je na ovaj način da učvrsti svoj autoritet u društvu, i odbaci moći znanje drugih koji sU ga izazvali. Na taj način, transformacija njegoveegocentrične strukture bila je po prirodi negativna: osnažila je iluziju sop­stvene moći. Upotrebio je svoje znanje i magijske rituale da " zarobi( dru­ge kako bi sebično zadovoljio svoje seksualne nagone. Drugi slučaj: Ova osoba se nalazi u fazi kolektiva. Pluton je u Raku uosmoj kući. Južni čvor je u Vodoliji u drugoj kući, i njegov planetarni vla­dalac, Uran, u Biku u petoj kući. Simboli transformišuće moći bili su no­vac, status, posedi i društvena moć koje oni sobom donose. Ova osoba jetoliko snažno nastojala da s e ostvari n a ovaj način da je bila u stanju d a seusredsredi na metode kojima se zarađuje novac u kontekstu biznisa. Onaje to postigla objektivnim posmatranjem metoda, sredstava i rituala kojisu bili rasprostranjeni u njenom društvu, i proučavanjem metoda, sred­stava i rituala koji su bili korišćeni u istoriji i drugim kulturama. Na ovajnačin, na pamet su joj pale nove .,ideje" o poslovanju, i nova vrsta biznisakoji je ostvarivao· društvene potrebe koje trenutno nisu bile ispunjene. Tenove ideje rodile su se II njoj samoj. Stapajući se sa transformišućim sim­bolima moći - novcem, bogatstvom, statusom i posedima ona je bila ustanju da ostvari svoje želje pomoću načina preduzimanja akcije i stvara·nja povoljnih uslova da se ta operacija izvede. Napravila je posao koji jezaradio ogromnu količinu novca iz tog razloga što je taj posao ostvario 189
 • 183. Džet Grin Prvi slučajDrugi slučaj 190
 • 184. Pluton - transformišuće putovanje dušedruštvenu ulogu koja prethodno nije bila ispunjena, i zbog njene sop­stvene revolucionarne poslovne upućenosti u to kako uspeti, iskoristiti iinvestirati novac. Postala je relativno poznata II toku ovog događaja. Onaje bila centar sopstvenog sveta. Zbog njene društvene i finansijske moćisve se okretalo oko nje. Ljudi su ugađa li njenim hirovima zbog sopstvenihprikrivenih motiva. Ona se u potpunosti poistovetila sa ovim simbolimazbog sigurnosti koju su joj donosili na emotivnom nivou. Gledajući sapozitivnog aspekta, ona je novac davala u dobrotvorne svrhe, i otvorila jeposlovne škole kako bi pomogla drugima da krenu svojim putem, što jeona smatrala najvažnijim. Pluton u osmoj kući ili Škorpiji zahteva direktno iskustvo u bilo komobliku, iz bilo kog izvora, ili simbola transforrnišuće moći - sindrom "do­kaži mi to". Ovde je više prisutna potreba za doživljajem i iskustvom negoza uverenjem ili verom. Ovi pojedinci osećaju potrebu da direktno vide,osete, okuse, dodirnu, pomiriŠll, ili čuju predmet transformišućih simbo­stope sa simbolom koji predstavlja izvor moći ili predmet njihove želje.la sa kojima stupaju u vezu; njima je potrebno da se usaglase, prodru iliPutem direktnog iskustva oni se usaglašavaju sa transformišućim sim­bolom i sami postaju simbol. U negativnom slučaju, individua će pokušatida kontroliše, manipuliše i upotrebi simbol u sebične svrhe - kao II gorenavedenom slučaju. U pozitivnom slučaju, ova individua će dozvoliti damoć transformišućeg simbola uđe u nju, omogućavajući alhemijskoj fuzi­ji (metamorfozi) da zauzme mesto po svojoj volji - kao u drugom prime­ru. Neki drugi primeri simbola koji uzimaju u obzir okolnost odigrava­nje albemijske fuzije jesu Tai-Chi, različiti oblici joge, meditacija, seks, sta­panje sopstvenih resursa sa resursima drugih, zurenje u plamen sveće, itako dalje. Simboli koji podstiču a1hemijsku fuziju mogu biti bilo šta. Izborspecifičnih simbola određuju lični pristup, stav, motivacija, želja i razvoj­ni i karmički uslovi, a individuine pozitivne ili negativne reakcije na njihjesu one koje vode ka tipu transformišućih iskustava. U sedmoj kući i u Vagi potreba za preobražaj em je bila tu da iniciraširok spektar različitih veza sa drugim ljudima da bi naučila lekcije O re­lativnoj prirodi ličnosti i objektivnosti. To je pored svega zahtevalo daosoba nauči lekcije o tome da se sve ličnosti međusobno razlikuju i oobjektivnosti, i na koji način da se odnosi prema drugima na različite na­čine kako bi mogla da se dostigne unutarnja ravnoteža i prava suština nji­hove ličnosti. Ove osobe su na taj način učile ko one jesu, a ko nisu. One 191
 • 185. Dfef Grinsu isto tako naučile koje su suštinske potrebe II vezi, i na koji način da slušaju da bi drugom mogle da pruže ono što mu je potrebno. U osmojkući ili II Škorpiji, težnja za preobražajem je zahtevala da pojedinac naučina koji način da bira partnere sa kojima će biti u vezi, i sa kim će se upusti­ti II vezu. Osobe sa Plutonom u osmoj kući učile su da iz širokog spektraljudi odaberu osobu koj. odgovar. njihovim potrebama, željama, karmi,emocijama, i njihovim Dušama. U sedmoj kući i Vagi, individua je učila šta je to što je njoj potrebnoII vezi. Osobe sa Plutonom II osmoj kući znaju šta im je potrebno i učilesu kako da izvrše pravi izbor. Drugi koji ne pokazuju ove potrebe i kojinisu II sazvučju sa ovim osobama biće isključeni. U suštini) između osta­lih potreba i karmičkih problema, postojaće potreba ili da potraže vezu sadrugim ko predstavlja simbol nečega što te osobe žele zbog očiglednepotrebe koja nije bila zadovoljena, ili će potražiti osobu koja će u njihovojličnosti videti simbol transformacije II svom životu. U prvom ili II drugomslučaju, doći će do iskorišćavanja i manipulacije II različitom stepenu kakobi se došlo do željenog cilja. Pored toga, i prvi i drugi slučaj podrazume­va emocionalnu zavisnost. Zbog potrebe za preobražajem u pogledu toga da se sjedinjuje sa sim­bolima transformišuće moći, II ovom slučaju reč je o potrebama drugeosobe, takođe imamo seksualno sjedinjavanje kao funkciju veze ovog tipa.Seksualno sjedinjenje može proizvesti uranjanje jedne osobe u drugu istvaranje spona koje povezuju Duše. To može dovesti do preobražaja lič­nih ograničenja zbog toga što su dve osobe fizički i simbolično prodrle jed­na u drugu. Zar nije istina da nakon seksualnog odnosa sa drugom oso­bom, ona zauvek ostaje na neki način U nama? Mi upijamo, ili preuzima�mo na sebe, osobe sa kojima smo bili u seksualnim odnosima. Sa duhov­nog ili metafizičkog stanovišta, mi isto tako preuzimamo karmu drugeosobe sa kojom smo imali seksualne odnose. Do razmene karmi dolazinje Duša. U drugoj kući i u Biku, biološki instinkt bio je stva ran je Osmaputem fizičkih, eteričnih tela i emocija. Na ovaj način, odigrava se stapa­ .kuća ili Škorpija jeste ostvarenje tog instinkta putem spajanja bračnog pa­ra. Druga kuća jeste instinkt i masturbacijska izolovanost, dok, nasuprottome, osma kuća označava seksualnu aktivnost i sjedinjenje sa drugim. Nataj način, osma kuća (i Škorpija) jeste prava kuća "braka". U skoro svimkulturama, veza se ne smatra brakom dok ne dođe do seksualnog odnosa. 192
 • 186. Pluton - transformi�uće putovanje du�e Inherentan evolutivni i karmički problem stvoren Pluton om u osmojkući zasnovan je na iskorišćavanju i manipulisanju drugim da bi se ispu­nile sopstvene želje i potrebe. Zbog aktuelne potrebe za razvojem i pre­obražajem, potrebe i želje osobe sa Plutonom u osmoj kući takođe se stal­no menjaju. Prema tome, veze zasnovane na ovaj način ostaju održanesamo toliko dugo dok za to postoji potreba. Trajanje veze različito je usvakom pojedinačnom slučaju, različito je kod svake osobe. Kada se pot­reba jednom zadovolji, veza dalje nema svrhe. Ona je dostigla tačku stag­niranja ili zastoja sa stanovišta osobe sa Plutonom u osmoj kući. U ovom trenutku, osobe se suočavaju sa evolutivnom dilemom. Sajedne strane, prisutna je želja i potreba za tim da se predaju vezi. Sa drugestrane, postoji želja i potreba za razvojem. Pitanje je: šta učiniti? Dok senja" manifestovaće se unutar ovih osoba - tajne želje, tajne sklonosti, fan­ove unutrašnje i spoljašnje konfrontacije intenziviraju, "demoni iskuše­tomske vizije i nagoni koji bi priveli kraju jji zapretili postojećoj vezi. Ovajunutrašnji proces prirodno se ispoljava u obliku iznenadnih osećaja priv­lačnosti prema drugim osobama, ili situacija koje osoba želi da dostigne. Ova iskušenja mogu imati ogromnu moć zbog toga što simbolizujupromenu. Često mnogi od ovih ljudi ne razumeju šta se dešava ili iz kograzloga. Potreba za stabilnošću i obavezom mogu kod njih prouzrokovatito da odole iskušenju. Ovaj otpor mora biti toliko potpun da iskušenjabivaju potisnuta u tamne i kontrolisane kutke podsvesti. Uprkos tome štopostoji potreba da transformišu zastoj koji doživljavaju II životu, i u vezikoja predstavlja odraz ovog zastoja, demoni nastavljaju da žive; oni izgle­da kao da žive svojim sopstvenim životom. Sve snažniji podsticaj i moćiskušenja nalazi se u direktnoj proporciji sa otporom ili nespremnošću po­jedinca da se promeni, sa nespremnošću partnera da se promeni, ili sanesposobnošću da se sama veza promeni. Šta učiniti? Jedan od mogućih načina vladanja, čijim stopama su mno­gi ljudi sa Plutonom u osmoj kući krenuli, muškarce jji žene, vodi u onošto ja nazivam arhetipom "crne udovice". Upravo kao što ženka paukacrne udovice magnetski privuče sebi mužjaka da bi postala oplođena, ipotom ubije tog ubogog đavola (naravno mužjak crne udovice je slediosopstvenu evolutivnu ulogu i želju), isto tako ove osobe mogu koristiti,manipulisati i održavati vezu dok traje potreba, i potom krenuti dalje usledeću vezu. 193
 • 187. Džef Grin Oni često seks upotrebljavaju kako bi dobili ono što im je potrebno.Seks može čak da bude razlog veze, iako će ove osobe u drugim prilika­ma pružati otpor sebi i drugima. Karmički, to stvar� situaCiju U kojoj će -ovi pojedinci privući osobe sa kojima su bili II vezi u drugom životu. Ovasituacija je uvek nerazrešena iz tog razloga što postoje neki problemi kojisu preostali iz veze u prethodnom životu. Osnova ove privlačnosti bićeprisilan oblik ponašanja, i II ekstremnim slučajevima može doći do nekogoblika nasilja. Pored toga, veliki procenat osećanja koje će pokazivati jed­no prema drugom II ovom životu biće II znaku "iracionalnog" ponašanja.Njihova razdvajanja II prethodnim životima nisu se završila normalno, uprijateljskoj atmosferi. Jedna ili obe osobe će imati nesvesna sećanja otome da su bile povredene, zlostavljane, manipulisane, iskorišćene i po­tOm napuštene. Na negativan način koji je tipičan za Pluton u osmoj ku­ći, potreba za tim da se onom drugom vrati mjlo za drago, proizvodi ovuvrstu iracionalnog, osvetoljubivog ponašanja, koje po prirodi, normalno,služi kao razumna polazna tačka koja opravdava takvo ponašanje u ovomživotu, uprkos tome što tO može izgledati kao ponavljanje starih priča. Drugi mogući način vladanja za kojim osobe muškarci i žene, sa Plu­tonom u osmoj kući mogu da se povedu, vodi ka onom što ja nazivamlevanje svim impulsima iH iskušenjima da se to promeni, i ostanak naarhetipom "umri muški" - održavanje situacije sve do gorkog kraja, odo�brodu koji tone. Ova situacija konačno podstiče potpuno emocionalnopovlačenje, i skoro katatonički način rešavanja svog života, i saživotaunutar veze. Ovaj način ponašanja neće biti samo odraz potrebe za preob­ražajem i nastojanja da se nauče obaveze, nego će se uvek odigrati sa dru­gim sa kojim smo u prethodnom životu doživeli poteškoće i/ili napušta­nja. Prema tome, ovde postoji potreba za tim da se na ovaj način ispunikarma iz prethodnog života. Drugi način ponašanja, koji je od svih najpreporučljiviji, jeste da seoda bare bračni drug koji je spreman da se razvija i menja prema tomekako se za to ukaže prilika. Osoba sa Plutonom u osmoj kući bi trebaloda bude spremna da doživljava život kao beskrajno otvorenu prerpostav­ku, i da bude spremna da rizikuje ono što o!ičava sigurnost. Oni koji budupOStupali na ovaj način, mogu naučiti kako da komuniciraju ili da se oslo­bode onoga što podstiče probleme, zastoj, blokade, ili iskušenja. Oni mo­gu naučiti kako da to učine za sebe, i da na isti taj način, postignu tO iunutar svoje veze. To oslabadanje podstiče individualni razvoj i napredo- 194
 • 188. Pluton - transformišuće putovanje duševanje veze. Tu više ne postoje tajne. Oni mogu naučiti da su neki od de­mona zapravo andeli koji su poprimili oblik demona zbog njihovih sop­stvenih strahova; neki od impulsa i želja su opravdani i relevantni za indi­viduin razvoj, ma kakve da su te želje, i ma gde one mogle voditi. U ovoj vrsti veze, ideja ili fenomen Srodnih Duša mogao bi da budeostvaren. Međutim, strogo uzevši, Srodne Duše moraju posedovati du­hovnu osnovu na kojoj se zasniva njihova veza i prema kojoj se sva unu­tarnja i spoljašnja iskustva mogu odnositi. Suština veze sa Srodnom Du­šom jeste da pruži podstrek duhovnom razvoju svake ličnosti. Naravno,iako su sukobi i razvoj ispunjeni patnjom, ona podstiče razvoj, a ne pad uOptUžujuće ili osvetoljubivo, okrutno ili zločesto ponašanje. Sve dok osoba sa Plutonom u osmoj kući ne bude usvojila ovaj trećinačin ponašanja, druga dva načina ponašanja će proizvoditi negativneposledice. U onom trenutku kada nastanu neočekivani problemi ili suko­bi, ili kada jedna osoba napušta drugu, mogu uslediti negativni oblici po­našanja iz tog razloga što jedan ili oba partnera mogu osetiti da su sečitavim svojim bićem uneli jedan u drugoga. Zapamtite da te osobe iz svihnjihovih prethodnih života mogu o ovoj vrsti ponašanja imati nesvesnasećanja, koja uslovljavaju njihovo ponašanje II ovom životu. Sve ono načemu može da počiva ponašanje osobe sa Plutonom u osmoj kući jesteželja za osvetom: oko za oko. U različitom stepenu ovaj motiv i žc1ja mo­gu da stvore polaznu tačku za karrničku vezu koja može da postoji izmeduličnosti i drugih. Svaka intimna veza koju pojedinac sa Plutonom u osmojkući bude imao sa drugim biće zasnovana na vezi iz prethodnog života.Ovo će se odnositi na sve faze razvoja i sve moguće karmičke obrasce izahteve. Mnoge osobe sa Plutonom u osmoj kući imale su čitav niz prethod­nih života u kojima im je tepih bivao izmaknut ispod nogu. To se odigraloili kroz karrničku kaznu, ili zbog toga što su se previše unele, i postalesuviše zavisne od situacije ili druge osobe u njihovom životu. Stepen pre­teranog ulaganja ili zavisnosti odrediće stepen njihovog emocionalnog šo­ka u pogledu iskustva. Ukoliko osobe imaju kalmički potpis unutaI kojegsu koristile seksualnost da bi došle do nečega što im je bija potrebno, ilida bi kontrolisale druge, onda one mogu II sopstvenom životu doživetigućnost da budu silovani. Sećanja iz prethodnog života na to da im jeovaj tip kazne. Na primer, najgori slučajevi mogli bi podrazumevati mo­tepih bivao izmaknut ispod nogu odgovorna su za to što večina tih ljudi 195
 • 189. Dfef Grindolaze II ovaj život sa uslovnim odbrambenim stavom, i uslovnom sum­njom prema morivima i namerama onih koji sa njima, na neki način, želeda stupe u vezu. Ova dinamika stvara potiskivanje osećanja ili uzdržava­nje iz straha da im se ne desi da im tepih ponovo bude izvučen ispod no­gu. Može potrajati čitavu večnost dok ove osobe zaista ne poveruju dru­gom ili dok ne dođe do situacije da na kraju budu u vezi. Tačka polariteta je druga kuća ili Bik. U ovom slučaju težnja za preo­bražajem tiče se izražavanja samopouzdanja i učenja na koji način pre­poznati sopsrvene unutrašnje vrednosti i resurse u cilju samoodržanja. Naovoj osnovi, ti pojedinci tiče kako da umanje prisilnu zavisnost od biločega što se nalazi u njihovoj stvarnosti. Oni uče kako da zavire u svojudušu i upotrebe sebe kao simbol sopstvene transformacije. Težnja za pre­obražajem zahteva da sc postepeno nauče tome da pojednostave sop­stvene živote - da ih učine suštastvenijim. Prema tome, veoma je važno zaove pojedince da se delimično izeluju od udara spoljašnjeg okruženja, dase udube u sebe i istraže razloge sopstvene egzistencije. Na ovaj način, oniće naučiti kako da identifikuju suštinu svoje ličnosti nasuprot onih delićasebe koji, u stvari, predstavljaju druge ljude sa kojima su bili karrničkisjedinjeni putem veza II ovom ili II drugim životima. Ovo karmičko vezi­vanje udružena je sa uticajem nesvesnog na potiskivanje seksualnosti istapanje sopstvene ličnosti sa ličnostima drugih na emotivnom, intelektu­alnom i duhovnom nivou. Na ovaj način, oni mogu da otkriju suštinusvog bića, i nauče kako da stvore oslonac tako što će se identifikovati sasopstvenim resursima. Postupajući na taj način, oni će postati emocional�no, intelektualno, duhovno, fizički i seksualno nezavisni. Naučiće kako daučestvuju u bračnoj zajednici modernog tipa na jedan nezavisan, neusiljennačin. Na taj način, oni će spontano privlačiti druge koji su po svojoj pri­rodi nezavisni. Oni će preobraziti karmu ispunjenu manipulacijama zbogtoga što potreba za preobražajem neće biti povezana sa spoljašnjim situa�cijama ili osobama, niti će od njih biti zavisna. Ove individue će naučitikako da stalno donose prave izbore II pogledu toga sa kim da ulaze II ve­zu, a Sa kim ne. Pored toga, sve potencijalno pogtešne upotrebe energijei seksualnosti biće u potpunosti odstranjene. Stupivši na put samopouz­danja, oni će se pridržavati sopstvenih pravila, a ne tuđih pravila. Težnja za preobražajem će ovim pojedincima omogućiti da se suoče saonim ograničenjima koja prožimaju čitavu njihovu prirodu, i da izvršeneophodne korekcije koje će omogućiti dalji razvoj. Ova težnja će biti 196
 • 190. Pluton - transformišuće putovanje du�e nužno i sveSno razvijana, ili će biti podsticana kroz neophodne karmičke udarce ili šokove. U prethodno prodiskutovanom primeru pojedinca kojise identifikavao sa transformišućim simbolima okultne i magične moći kao s.redstvima kontrolisanja sila koje ga prevazilaze, u cilju kontrolisa· nja drugih, severni čvor je bio u Vagi u devetoj kući, vladalac, Venera, uVodoliji u dvanaestoj kući. U ovom životu, on je zaista ponovo bio sklontim starim obrascima, ali je iskusio snažni karmički protivudarac totalnogodbacivanja i izolacije od strane drugih. Sva magija koju je pokušao da primeni na drugima vratila se njemu. Demoni podzemnog sveta proga­njali su ga u budnom stanju i u snovima, kontrolisati i upravljali njego­vim mislima. Čuo je glasove koji su ga pozivali da uradi ovo ili ono, idruge stvari. Završio je kao paranoidni šizofrenik, zaključan u mentalnojbolnici. Nije imao moć i bio je u milosti psihijatara koji su nadzirali nje­gov život. Ova vrsta emocionalnog šoka će obezbediti karrničku ravno­težu koja mu je bila dugo potrebna. Suprotno tome, žena koja je imalaPluton u Raku u osmoj kući, južni čvor u Vodoliji u drugoj kući, i vladao­ca, Uran u Biku u petoj kući, završila je tako što je prepustila svoj biznis iškole drugima. Ona ih je pustila da nastave da rade zbog toga što je shva­tila njihova ograničenja uzimajući u obzir �jen sopstveni razvoj i potrebe.Sa severnim čvorom u Lavu u osmoj kući, i Suncem, vladaocem severnogčvora, u Ribama u prvoj kući, ona je načinila totalni preokret i pomagalaje teško obolelim ljudima. Ona j e pomagala njima i njihovim porodicamai davala velike sume novca u program izgradnje prihvatilišta širom Ame­rike. Dozvolila je da joj se isplaćuje novac štO se tiče njenog biznisa, ali sa­mo onoliko koliko joj je biJa potrebno da nastavi sa dobrotvornim radom. Pošto individue sa Pluronom u osmoj kući evoluiraju u polaritet drugekuće, transformacija stvara osobe koje se same motivišu. One će biti ustanju da podstiču i motivišu razvoj poslova drugih sa kojima dolaze ukontakt na jedan sasvim nemanipulativan način, i neće dopustiti drugimada postanu zavisni od njih. Ohrabrivaće druge da se otarase svih slojevauslovljavanja koja su upravljaJa njihovim ponašanjem i stavom prema ži­votu. Ponašajući se na taj način, oni će podsticati druge u tome da shvatesuštinu svog bića i da se održe i ostvare na osnovu toga. Unutrašnja spo­sobnost da uoče suštinu bilo kojih problema ili životnih oblasti na koje seusredsrede sada može biti upotrebljena za tO da proniknu, otkriju i reše"misterije" života na svoju dobrobit i dobrobit drugih. 197
 • 191. Džef Grin Uobičajene karakteristike Plutona u osmoj kući ili u Škorpiji sadrže:tičan i tvrdoglav, nesklon površnim odnosima, može biti osvetoljubiv ka­intenzivnost na svim nivoima, duboko zračenje moći, može biti veoma sta­koji Sll u vezi sa njim (nabolje ili nagore), gleda na sve crno ili belo sve dokda ga drugi iskoriste, snažno voli ili mrzi, magnetičan, transformiše onene dođe do transformacije, sposoban da motiviše druge, ličnost sklonaistraživanju "uzroka", može manipulisati osećanjima, ciklusi zadržavanjaosećanja, tajanstven. Poznati ljudi sa Plutonom u osmoj kući ili Škorpiji: Žaklina Kenedi Onazis Marlon Brando Vinston Čerčil Bob Dilan Leonardo Da Vinči 198
 • 192. Pluton - transformi�uće putovanje du�e ... 5 .. O" y ... OO 11): 1J) 52. 09 U IIm,. " � 7 29 91-2. - ___ -i r------l ts "1 ŽAKLINA KENEDI ONAZIS 1 99
 • 193. Džef Grin�51 MARLON BRANDO 200
 • 194. Pluton - transformišuce putovanje dušeoo I-------l �53 cr � 3 53 � l3 � 35 51 tJ Z5 � t7 � (17 24 5 3- � % I Ol� �· .. 9 O� 0_ O IL.- � =:. � .- - OII- �I O VlNSTON ČERČIL 201
 • 195. Ožef Grin20,f------1 hr-< 17 1!5D BOB DlLAN 202
 • 196. Pluton - transfonniJuće putovanje duJeZI I-------t fIz. It Z LEONARDO DA VJNČI 203
 • 197. Pluton u devetoj kući ili Strelcu Osobe koje imaju Pluton u devetoj kući ili Streleu imale su želju i pot­rebu za preobražajem u pogledu toga da život i sebe razumeju u kosrnič­kom, metafizičkom, filozofskom ili religioznom kontekstu. U najširemmogućem smislu, deveta kuća i Strelac jesu arhetipovi kroz koje čovečan­stvo ima potrebu da objasni svoju povezanost sa fenomenolaškom priro­dom kosmosa i sveta u kojem žive. Osma kuća i Škorpija proizvele su svest o "moćnijim silama" II kos­mosu i svetu, silama koje su bile shvaćene tako kao da potiču iz indi­viduine spoljašnje sredine. Kao posledica toga, javila se potreba da seformira neka vrsta veze sa ovim silama kako bi se identifikovalo i stopilosa njima. U srvari, veza je omogućavala individui da ove sile doživi direkt­no, i da svoja ogranii!enja, na taj način, podvrgne preobražaju . Individuaje postala ono sa čim je uspostavila vezu kroz efekat osmoze. Zbog direkt­ne potrebe za tim da se dožive ove moćnije sile, ljudi i kulture su razvilirituale, merode i tehnike da bi ih obuzdali, osvojili, kontrolisali i upozna­li. Krajnji ishod toga bio je da su ova želja i potreba dovele do razumeva­nja i objašnjenja okultnog i skrivenog znanja. To je takođe dovelo do psiho­analize ili psiholoških istraživanja unutarnjih pokretača ili zakona kojiobjašnjavaju ko smo mi i na koji način mi funkcionišemo. U devetoj kući ili Streleu, želja i potreba je bila i ostala da se objasničovekova veza ili povezanost sa moćnijim silama. Gde god da je osoba saPlutonom u osmoj kući ili Škorpiji osetila ovu povezanost, u devetOj kućiili Streleu ta povezanost je poznata. To ima za posledicu da je osobama saovim položajem bila potrebna sloboda kako bi težile bilo kojim iskustvi­ma koja su neophodna za saznanja koja objašnjavaju ove mOćne sile. Kao što je slučaj sa Plutonom II svim prirodnim vatrenim znacima,tako i položaj u devetoj kući individuama pruža osećaj da imaju posebnusudbinu ili ličnost. U devetoj kući i Streleu, posebnost ličnosti je direktnopovezana sa individuinim odnosom prema kosrničkim, filozofskim, meta­fizičkim ili religioznim principima koji objašnjavaju njenu vezu sa kosmo­som i svetom. Ovi ljudi prepoznaju fenomenološku prirodu čitavog kos­mosa, i nasuprot onima sa Plutonom u trećoj kući ili u Blizancima, nisu 204
 • 198. Pluton - transformišuće putovanje dušeusredrsređeni na svoje neposredno fizičko okruženje. Oni shvataju da, IIfenomenološkom smislu, svet iLi kosmos jednostavno postoje; da oni pos­toje sami po sebi iznad kategorija ili klasifikacija. Pa ipak, zbog toga štooni postoje, osobe sa Plutonom u devetoj kući imaju želju da shvate fun­damentalne istine koje objašnjavaju postojanje sveta i kosmosa. Istinasadrži u sebi prirodne zakone ili principe koji upravljaju celokupnim živo­tom isto tako kao i životom pojedinca. Na osnovu toga, ove osobe žele da budu slobodne da bi stvarale bilokakva iskustva koja su neophodna za otkrivanje istine njihovog sopstve­nog postojanja. Njima je potrebno da razumeju i objasne svoju pove­Zanost sa kosmosom pomoću principa zasnovanih na uzajamnim kosrnič­kim, metafizičkim, filozofskim ili religioznim odnosima. Posledica toga jeda mnoge od ovih osoba dolaze u ovaj život kao prirodni usamljenici. pu­no njih je tokom mnogih života putovalo na sve strane u potrazi za isti­nom i znanjem. Mnogi su inkarnirali u različite kulture širom pLanete.Uobičajeno je isto tako da su mnogi napustili kulturu, društvo, ili nacijuu kojima su se osećati inhibiranim ili sputavanim u svojoj potrazi za isti­nom i znanjem. U skladu sa tim, mnoge osobe sa Plutonom u devetoj kućidoživljavaju i doživeće suštinsko otuđenje od sopstvene kulture i društva.Do otuđenja dolazi usled toga što se mnoge kulture, društva ili nacije zas­nivaju na specifičnom religioznom ili filozofskom sistemu, proizašlompomoću opšteg konsenzusa, koji služi kao okvir za razumevanje ili objaš­njavanje odnosa prema svetu ili kosmosu. Zbog toga što želja i sklonostličnosti sa Plutonom u devetoj kući jeste da traži i otkriva istinu na načinkoji nadilazi sve granice, javlja se otuđenje od ograničenja koje namećedruštvo. Ta ograničenja vode ove osobe ka spoljnim, pa stoga, i unutraš­njim sukobima. Otuđenje je iskustvo koje je neophodno zbog toga što ono podstičeuništenje bilo kakvih barijera, bile one individualne ili kulturne, koje spre­čavaju direktno razumevanje fundamentalnih zakona i principa koji uprav­ljaju sveobuhvatnom i potpunom istinom postojanja. Zbog ovog evolutiv­nog impulsa, mnoge osobe sa Plutonom II devetoj kući osećaće se obesko­renjenim; umesto da se identifikuju sa bilo kojom specifičnom nacijom,oni će sebe smatrati građanima sveta. Sa druge strane, mnoge od ovih osoba po prirodi će biti privržene izves­nim filozofskim ili kulturnim izrazima koji odražavaju njihov unutrašnjiintuitivni osećaj o tome kako bi život trebalo objasniti ili razumeti. Za 205
 • 199. Džef Grinneke od njih ova prirodna privrženost specifičnom filozofskom ili kul­turnom izražavanju istine ne slaže se sa društvom ili kulturom u kojoj suse rod.i1i u ovom životu. Sećanja iz prošlosti često stvaraju želju ili potre­bu da ponovo otkriju ili svrstaju sebe sa religioznom ili filozofskom tradi­cijom iz drugog vremena ili drugog mesta. Za druge će kultura u kojoj suse rodili savršeno odražavati filozofsku ili religijsku tradiciju koja je neop­hodna da nastave svoje transformišuće putovanje i da ostvare svoje kar­mičke zabteve. Za ove osobe doživljaj otuđenja će biti umanjen ili u pot­punosti eliminisan. Zbog toga što osobe sa Plutonom u devetoj kući žele da razumejusebe na ovaj način, tu je prisutna koncentrisanost na razvoj unutrašnjeintuitivne moći. Zato što ove osobe znaju da su povezane sa moćnijim si­lama koje su iznad njih samih, i zbog toga što su želele da otkriju prirodnezakone koji objašnjavaju tu povezanost, one su nužno morale da razvijuintuitivnu sposobnost - ..šesto čulou. Intuicija je unutrašnja sposobnost u svakome od nas da nešto "zna­mo" bez svesnog razmišljanja. Ovo znanje ili razumevanje događa se bezikakvog napora s obzirom na egocentrični i subjektivni um. Zbog toga štoovi pojedinci znaju da su u vezi sa moćnijim silama u kosmosu, oni "kuca­ju na vrata" ovih sila. Snažno se usredsređujući na te sile, oni su postalisvesni njihove prirode i, zbog toga, zakona i principa koji se kriju iza njih.Zakoni i principi pretvaraju se u pojmove i osmišljavanja tih sila. Pojmovii osmišljavanja se pretvaraju u verovanja. Mešavina pojmova, zakona,principa i verovanja pretvara se u sveobuhvatan filozofski, metafizički,kosmološki ili religiozni sistem. Specifična priroda verskih sistema čovečanstva određena je indivi­dualnim i kolektivnim evolutivnim razvojem i geografskim položajem.Drugim rečima, fundamentalni zakoni i principi su isti za sve osobe ilikulture, ali su shvaćeni, osmišljeni i izraženi na različite kulturne i indi­vidualne načine. Ovo postaje jasno onda kada posmatramo zadivljujućiporedak religioznih i filozofskih sistema sveta. Iako su osnovni zakoni iprincipi isti za sve narode i kulture, individualna i kulturna interpretacijatih principa nije samo ogledalo različitosti nego i individualne i kulturne potrebe. Individue sa Plutonom u devetoj kući ili u Streleu interpretiraće ove unutrašnje zakone i principe u skladu sa njihovim sopstvenom prirod­ nom fazom razvoja i karmičkim potrebama. 206
 • 200. Pluton - transformišuće putovanje duše Potreba za preobražajem je u tome da se usredsrede na intuitivnu moćza individuu i za društvo. Ovi problemi su ukore njeni u dvema koegzis­i da je razviju kako bi spoznali da istina stvarnosti stvara mnoge problemetentnim željama unutar Duše. Sebična želja za izdvajanjem rezultira pre­komernim poistovećivanjem sa specifičnim filozofskim ili religioznimsistemom koji odražava potrebe društva ili individue. Ova prekomernaidentifikacija bazirana je na potrebi za emocionalnom, fizičkom, duhov­nom i intelektualnom sigurnošću i ukorenjenošću. Ta potreba za sigur­nošću i ukorcnjenošću izaziva potrebu društva ili individue da se brane odnametanja interpretacija istih tih unutrašnjih zakona i principa drugihkultura ili pojedinaca. U ovom stanju obmane i izdvojenosti, pojedinac ilikultura će ili pokušati da drugoj strani nametne svoj sistem ili će se povućipred pretnjom koju joj bude uputila druga osoba ili kultura. Istorija ljud­skog iskustva na planeti nudi izobilje primera ove činjenice. Nedavni ne­miri u Irskoj, na Srednjem istoku, Južnoj Africi, nametanje uslova Tibetuod strane Kine i tako dalje, jesu samo poslednje manifestacije ovog tužnogpravca evolutivnog razvoja. Negativna manifestacija ovog nivoa razvoja jeste ono što ja nazivam"Bili Grejem arhetip" - potreba da se drugi preobrate na sopstveno gle­dište. Ova potreba je na obmanjiv način nazvana podučavanjem, ali je onazapravo indoktrinacija, pri čemu je stvar koja se uči prezentovana stavom..mi smo u pravu, a oni nisu; Ja sam u pravu, a ti grešiš" . Cilj koji je zacr­tala hrišćanstvo bio je da se oni koji su drugih veroispovesti .. preobrate"na hrišćansku veru. Na taj način, mi imamo misionare. Naravno, mnogedruge religije takođe traže preobraćanje drugih. Javljaju se sekte unutarreligijskog sistema, jer individua ili grupa individua interpretira načelareligije na različit način nego što ih propisuje tradicija. Pojedinci sa Plutonom u devetoj kući ili u Strelcu obično imaju potre­bu da preobraćaju druge na svoja gledišta iz potrebe za sopstvenom emo­cionalnom sigurnošću i ukorenjenošću. Još jednom, ova sigurnost i uko­renjenost povezana je sa njihovom posebnom interpretacijom zakona iprincipa koji se primenjuju na sve. Kada osoba ili kultura egzistiraju ustanju iluzije o sopstvenoj izdvojenosti, doći će do fenomena uopštava­rezultiraju iz razvojne i karrničke potrebe i geografskog položaja, poseb­njao U interpretiranju kosmičkih zakona i principa na poseban način kojina interpretacija je projektovana na uopšten način, kao istina koja se od­nosi na sve. Principi morala, etike i vrlina koji su odraženi u specifičnim 207
 • 201. Džef Grininterpretacijama i verzijama posebnog filozofskog ili religioznog sistemaisto tako su projektovani kao generalizovane istine koje se odnose na sve.U ovom stanju individua ili kultura će smatrati da drugi greše onda kadase ne povinuju njihovoj specifičnoj verziji "istine". Do učenja o istini do­lazi onda kada pojedinac ili kultura ispoljavaju stav da to čemu oni učejeste jedini izraz svetskih fenomenoloških istina ili principa i da bi te istineili principi trebalo da budu smatrani ili doživljeni kao sveopšti. Drugi problem u pogledu razvoja intuicije je taj što osoba možda nezna na koji način da saopšti ono što naslućuje posredstvom običnog, li­nearnog, racionalnog jezika. Razvoj intuicije je funkcija apstraktnog uma;sposobnost da se razmišlja, da se pita ili spekuliše nad prirodom posto­janja u kosmičkom ili fenomenološkom kontekstu - da neko apstrahujesebe iz neposrednog fizičkog okruženja i promisli sopstvenu povezanostsa univerzalnim. Moć apstrakcije je u direktnoj vezi sa razvojem intuitivnemoći. Prema tome, ove osobe jednostavno postaju svesne principa i infor­macije koje nisu produkt njihovog sopstvenog obrazovanja, deduktivnihanaliza ili mentalnill akrobacija. Ovo je znanje koje jednostavno bljesne uumu. Mnoge od ovih osoba možda ne razumeju zašto znaju to što znaju;one to jednostavno znaju. Potencijalni problem se javlja onda kada pojedinci pokušavaju dasaopšte ono što "jednostavno znaju" na takav način da to ne mogu shvati­ti ili razumeti drugi ljudi; kada traže reči koje izražavaju ono znanje dokojeg su došli intuicijom ili ono znanje koje su pomoću sopstvenih napo­ra već usvojili II prethodnim životima. Ovaj problem komuniciranja očig­ledno može da bude vrlo frustrirajući. Na primer, mnoge osobe sa Plu­tonom u devetoj kući u mnogo prethodnih života živele su na Istoku. Je­zički sistemi na Istoku imaju potpuno drugačiju strukturu od onih na Za­padu gde reč opisuje činjenicu, detalj ili poseban predmet. Orijentalnijezici sadrže slova koja opisuju čitave pojmove. Menjanje jedne crteunutar slova može promeniti nijanse izraza tog pojma, ili čak potpunopromeniti pojam. Osobe sa Plutonom u devetoj kući po prirodi razmiš­ljaju u pojmovnim celinama koje se zasnivaju na težnji za preobražajem izprethodnog života. Pronalaženje posebnih reči kojima bi objasnili naslu­ćeni pojam može da im stvori mnoge probleme, posebno u detinjstvu. Tomože da podstakne onaj njihov prirodni osećaj otuđenosti o kojem jeranije bilo reči; da doprinese povlačenju od novog života ili kulture, i do­životnoj potrazi za filozofijom koju smatraju realnom i prihvatljivom. 208
 • 202. Pluton - transformišuče putovanje du�eOva potraga se može odigrati fizičkim putem, putovanjem po mnogimdržavama ili zemljama. Može biti sprovedena u delo intelekcualnim pu­tem, čitanjem literarnih ili filozofskih dela ili, jednostavno, skitanjem.Ove "skitnice" nikada ne ostaju dugo na jednom mestu, niti se vezuju nabilo koji način za osobe, okruženje ili filozofsku orijentaciju. Drugi problem svojstven razvoju intuicije jeste latentna moć za doživ­ljavanje vizija budućnosti. Te vizije mogu biti vrlo lične, ili mogu da budukolektivne ili planetarne prirode. Problem je dvostruk: 1. Vizije mogu odražavati duboke ne svesne želje koje se pretvaraju u"nameravana " iskustva ili iskustva koja su moguća za pojedinca ili drugekoji su u bliskoj vezi sa njim. Ove vizije mogu biti pozitivne ili negativneprirode u zavisnosti od složenih interakcija bezbrojnih karmičkih procesaizgrađenih tokom mnogih života. Problem je u tome što "vizija" može dabude samo odraz individuinih sopstvenih podsvesnih želja. Ova dinamikamože da stvori samoispunjavajuće proročanstvo jer ukoliko je želja do­voljno snažna, onda ne mOže da se desi da ne dođe do njegovog ispunje­nja. Na ovaj način, zbog toga što je to bilo "nameravano", osoba poričeodgovornost za svoje akcije ili uticaje vizije na život drugih. U drugim slučajevima, individua je zaista mogla da ima vizije kojenisu zasnovane na nesvesnim željama. Ove vizije jednostavno odražavajuindividuin visoko razvijen intuitivni uvid u prirodu stvari i budućnosti.Da ponovimo, one ne moraju znati zašto znaju ili "vide" ove stvari, oneto jednostavno znaju. Problemi nastaju zbog toga što drugi često ne želeda saznaju viziju, ili ne razumeju kakve veze vizije neke ličnosti moguimati sa njima. Isus od Nazareta imao je Pluton u devetoj kući u Devici.On je znao da su njegove vizije istinite, pa ipak su drugi bivali zbunjeni ilinisu želeli da ih spoznaju zbog uticaja koje bi one ostavile na njihove 2. Individua može iskusiti kolektivne ili planetarne vizije koje se odnoseživote.na sve nas. Klasičan primer je Nostradamus, koji je imao Pluton II deve­toj kući i u Streleu. Ponekad su ove vizije precizno predviđale kasnije do­gađaje, ponekad ne. Ponekad bi ga ljudi slušali, ponekad ne. Neki su garazumeli, neki ne. Osobe sa Plutonom u devetoj kući ili u Strele u uče dabudućnost može biti izmenjena kroz individualne i kolektivne izbore idela. Kao rezultat toga, one moraju da prihvate mogućnost da vizija nemora da se obistini, i moraju naučiti da ne postanu previše privržene iliidentifikovane sa vizijom. Iznad svega bi trebalo da budu svesne toga da 209
 • 203. Džef Grinnisu one "proizvele" viziju ove vrste. Do vizije ovog tipa dolazi usledvisoko razvijene intuicije koja je prodrla II univerzalne i kosrničke sile.Stapanjem sa ovim silama, osmotički efekat Plutona stvara znanje ili vi­ziju. Te vrste vizije dešavaju se same po sebi. U principu, osobe sa Plutonom u devetoj kući ili u Streleu imale suželju za preobražaj em u pogledu proširenja horizonta lične svesti. Imalesu potrebu da se identifikuju sa apstraktnim principima koji omogućavajurazvoj kosmološkog sistema uverenja koji objašnjava njihovu povezanostsa svetom i kosmosom. Njihova emocionalna sigurnost je povezana saovim sistemima uverenja. Prirodna razvojna faza pojedinca, i južni čvor sasvojim planetarnim vladaocem, pokazaće na koji način su ova želja i pot­reba bile ostvarivane II prošlosti. Iskoristimo neke slučajeve da ilustruje­mo ovu mlsao. Prvi sluča;: Ovaj pojedinac je imao retrogradni Pluton u Lavu u deve­toj kući. Južni čvor je u Jarcu u trećoj kući, i njegov planetarni vladalac,Saturn, u Raku II osmoj kući. Ovaj pojedinac je u razvojnoj fazi duhovnos­ti. On je rođen II Juti gde je preovlađujuća religijska tradicija mormo­nizam. Njegovi roditelji su bili mormoni. Otac mu je bio starešina unutarMormonske crkve. Kao dečak, on je bio uveden u mormonsku zajednicu.Njegov otac je bio ubeđen da je doktrina mormonizma bila jedina pravastaza za svaku osobu. Davao je sebi za pravo i autoritativno zastupao svojauverenja. Sva suprotna shvatanja je prekorevao. Dečak je išao očevimstopama i nije ga ispitivao. Dečak je kroz svog oca ostvario potrebu za timda svoj lični identitet poveže sa religijskom doktrinom. To je odražavalonjegove sopstvene razvojne i karrničke zahteve. Umesto da doživi da budeotuđen, u okruženju svojih roditelja i kulture osećao se baš kao kod kuće.Kao odrastao čovek, postao je isto tako aktivan član Mormonskog redakao i njegov otac. Ovaj pojedinac je branio tu religijsku orijentaciju oddrugih gledišta na isti način na koji je to činio njegov otac. Osećaj ličnogidentita i emocionalna sigurnost i ukorenjenost bili su temelj njegovogodbrambenog stava i isključivosti. Taj čovek je postao ministar i preseliose u drugu državu gde mormonizam nije bio široko rasprostranjen. U pro­cesu tokom kojeg je pokušavao da preobrati druge na mormonizam, isku­sio je žestoke filozofske i intelektualne konfrontacije sa onima koji nisudelili njegovo gledište. U tom trenutku on je počeo da doživljava osećajotuđenosti. Pored toga, ubedljivost različitih gledišta kojima je bio izloženu toku ovog procesa u kojem je pokušavao da preobrati druge, dovela ga 210
 • 204. Pluton - transformi!uće putovanje du!e je do toga da u sebi preispita sopstvena ubedenja. Počelo je da se dešava to da je osećaj nezadovoljstva ograničenom i iskJjučivom prirodom nje­gove doktrine sve više rastao. Usledili su osećaj i nesigurnosti i obeskore­ njenosti zbog toga što su njegova narastajuća svest i razmatranje drugih gledišta uzdrmali same temelje njegovog identiteta. Moć drugih gledišta učinila je da se oseća sve bespomoćnijim. Konfrontiranje i ispitivanje nje­ govog oca i starijih pripadnika njegove religije samo je još više pojačalo njegovo nezadovoljstvo i otuđenje jer su njihovi odgovori i reakcije uvek bivali isti. Drugi slučaj: Pluton je u Deviei u devetoj kući u konjukciji sa južnimčvorom u Devici; palnetarni vladalac, Merkur, u Vagi u jedanaestoj kući.Ova osoba je u početnoj razvojnoj fazi individualizacije. Ona se rodila u Švedskoj gde preovlađujućom hrišćanskom tradicijom vlada Švedskacrkva. U ranim godinama njenog života ona je bila izložena doktrinama iučenjima te crkve. Smatrala je da je njena potreba za tim da razume sebesamu i stvarnost u pojmovima kosrnologije bila donekle zadovoljena, paipak, kako je postajala starija, osećala je sve veće otuđenje i nedostatkeovih ograničenih doktrina. Zajedno sa ogromnim procentom članovanjene grupe, ona je počela da kritikuje ograničenosti ove doktrine i njenuinterpretaciju od strane sveštenika crkve. Pomoću svog razvijenog intu­itivnog osećaja znala je da u kontekstu kosrnologije i religije postoje razli­čiti načini posmatranja i razumevanja života. Razmišljanje o ovim prob­lemima intenziviralo je njen osećaj otuđenosti. Crkva za nju i njenu grupunije imala odgovore. Na kraju, kategorički odbacivši crkvu, ona se svrsta­la u red sa drugima koji su se poput nje oseća li otuđenim. Zajedno saovom grupom ljudi, ona je usvojila onaj životni stil u kojem su filozofija,moral i etika bili zasnovani na agnostičkom shvatanju sveta. Usvajajućiovo gledište, ona nije ni porekla niti priznala postojanje Boga ili isprav­nost ili pogrešnost doktrine koja je proizašla iz tog gledišta. Na taj načinona nije pokušavala da preobrati druge na svoje gledište osim što je izazi­vala one koje nisu preispitali ispravnost sopstvenih ubeden;a i verovanja."Kako to znaš?" oua bi upitala. Usvojivši agnostička filozofska i kosmo­loška shvatanja, ona je stvorila maksimalnu slobodu da iskusi i istraži bilošta što joj je bilo potrebno da bi pronašla odgovore na svoja pitanja. Iakoje u srcu bila usamljenik, njoj je bilo potrebno da pripada društvenoj grupikoja deli ista filozofska shvatanja kako se ne bi osećala usamljenom. Bu­dući da se ponašala na taj način, ona nije bila sama, niti se tako osećala, 211
 • 205. Džef GrinPrvi slučajDrugi slučaj 212
 • 206. Pluton - transformišuče putovanje dušeniti je odavala utisak usamljenika. Izlažući sebe društvenoj grupi na ovajnačin, ona je bila podvrgnuta različitim mišljenjima i kodeksima vrednos­ti. Proživljavajući nedostatak i konfuziju unutar sebe, i potrebu da nečemupripada, ona je isprobala mnogo različitih ideja, uverenja, vrednosti iživotnih stilova. Svaka od njih bi funkcionisala neko vreme, ali bi, ipak,svakoj na kraju nedostajalo kosmičko značenje za kojim je ona u osnovitragala. Kako je postajala starija osećaj otudenosti se sve više produbljivao,osećala se sve usamljenijom i prigovarala sebi da ide zajedno sa gomilom.Nije znala šta da uradi niti gde ona pripada u pogledu kosmičkog poret­ka stvari. Međutim, ostala je zagriženi agnostik koji je izazivao druge kojito nisu bili. Polaritet je treća kuća ili Blizanci. U okviru težnje za preobražajem IIovom životu, te osobe moraju da nauče da je njihova verzija stvarnosti,uverenja, principa, zakona, etike i morala relativna. One uče da postojimnogo puteva ka istini, i da svaka osoba za sebe ima svoj put i način otkri­vanja istine. Lekcije se odigravaju kroz neophodl1e filozofske i intelektualne kon­frontacije sa drugim ljudima ili kroz otuđenost od kulture. Doživljavanjeraznolikosti ili razlika na ovaj način uput.iće izazov suštinskoj sigurnostiovih osoba. Njihova sigurnost je povezana sa idejnim okvirom ili religioz­tencijalizmu, ma kojoj religiji, agnosticizmu j tako dalje. Kada sigurnostnim sistema sa kojim su se identi.fikova.le, bilo da se radi o ateizmu, egzis­ovih osoba, na taj način, biva izložena izazovima ili konfrontacijama, onemogu pružati veliki otpor drugim gledištima. Prema tome, dok pokuša­vaju da preobrate druge na svoja gledišta, one mogu biti veoma vešti go­vornici u otkrivanju slabosti njihovih argumenata ili ubedenja. Pa ipak,njima je suđeno da privlače druge ljude koji su ili snažni poput njih samih,ili koji su još snažniji. Ti drugi će imati drugačija gledišta ili uverenja kojaukazuju na slabosti ili ograničenja u indi vidu inom sopstvenom religioz­nom sistemu ili apstraktnom razmišljanju. Do ovih konfrontacija može isto tako doći kroz druge koji jednostav­no ne shvataju šta osoba pokušava da im saopštio Ova vrsta sukoba se odi­grava zato da bi osobu naučila kako da komunicira onim jezikom koji jerazumljiv drugima. Da bi u tome uspele, ove osobe moraju da prouče raznolikost životaII pogledu svih "nivoa" na kojima ona POStoji. U ovakvom proučavanjuživota, osobe su prisiljene na to da shvate relativnost iskustva, životnih 213
 • 207. Džef Grinputeva i istina. Na ovaj način, individua može da nauči kako da komuni­cira na logičan i jezgrovit način da bi uspostavila vezu sa drugima i uzelaučešće onmar konteksta njihove stvarnosti. One mogu takvim postupa­njem da dopuste sebi da ih drugi poučavaju, i da one same mogu da po­dučavaju druge. Tako individua može naučiti kako da proširi granice svo­je svesti II još većem broju pravaca. Kroz abe evolutivne putanje, osobe sa Plutonom II devetoj kući ćepostepeno doći da spoznaje suštinskog jedinstva svih životnih staza, svihdelića informacije, j da kroz sebi svojstvene sposobnosti intllirivnog saži­istina. One će naučiti kako da uzmu II obzir mnogo različitih činjenica ilimanja dospeju do još većeg razumevanja sveobuhvatne prirode ličnih, ko­lektivnih i univerzalnih istina. One će, na taj način, postepeno napuštatiodbrambeni stav i razviti stav prepun poštovanja i razumevanja prema re­lativnoj prirodi istine koja se ispoljava kroz pojedince i kulture. U njimaviše neće postojati potreba za tim da preobraćaju druge. To mesto će sadazauzeti stav o deljenju, o predlaganju, a ne preobraćanju, o podučavanju,a ne indoktrinaciji. Mnogi pojedinci sa Plutonom u devetoj kući u ovaj život donose uro­đenu mudrost koja se zasniva na naporima iz prethodnih života. Kaoposledica toga, mnogi su po svojoj prirodi učitelji. [pak, sve dok ne naučeevolutivne lekcije treće kuće ili Blizanaca, oni će biti karrnički blokirani IIpogledu toga da budu sposobni da izraze ili da na razumljiv način prene­su svoje znanje drugim osobama ili društvu. Neki će tu blokadu protu­mačiti kao "znak" njihovog ograđivanja iz glavnih tokova kulturnog ži­vota. Oni će racionalizovati taj "znak" izobiljem filozofskih opravdanja dabi objasnil i svoje nepripadanje svetu u kojem su se rodili. Drugi koji odbi­jaju da shvate pravo značenje ovog karmičkog "znaka na sličan način ćeupotrebiti filozofska opravdanja da bi objasnili ovu vrstu postupaka. Oso­be ovog tipa postaju otuđene skitnice koje večito tumaraju putevima i sta­zama u potrazi za nečim što nikada ne pronalaze. Drugi pronalaze beg usvojim omjJjenim religijskim sistemima i ostaju izolovani od onih koji nisutakvi vernici kao što su oni. Družeći se samo sa onima koji dele njihoveprincipe, oni žive zajedno II stanju opijenosti sopstvenom filozofijom ilikosrnologijom, gledajući druge sa visine zbog toga što ne dele njihovo gle­dište. Oni sa Plutonom u devetoj kući koji shvataju pravi značaj i smisao "znaka" odlučuju se za to da tokom vremena shvate evolutivne lekcije. Uskladu sa dometom njihovog razvoja, oni mogu da transformišu našu vi- 214
 • 208. Pluton - trans(ormišuče putovanje dušeziju O prirodi stvarnosti na takve načine koji su raznoliki poput samogživota. Severni čvor mOfmonskog sveštenika bio je II Raku II deveraj kući, injegov planetarni vladar, Mesec, u Ribama u petoj kući. Ovaj čovek je nakraju proširio svest u pogledu opravdanosti svih puteva koji vode kaBogu. U potpunosti je napustio D1ormonizam i svog oca koji nije mogaoda prihvati njegov novi stav. Postao je sveštenik LI Ujedinjenoj crkvi krozkoju nije širio samo ovu vrstu učenja, nego je isto tako doprinosio daljemrazvoju sopstvenog samoostvarenja. Njegovo propovedanje inspirisalo jedruge zbog toga što je bio živo otelotvorenje onoga čemu ih je učio. Se­verni čvor žene iz Švedske, bio je u Ribama II trećoj kući, i njegov plane­tarni vladar, Neptun, bio je II Vagi II dvanaestoj kući. Ona je na kraju preš­la u Ameriku, II rezervat Sijuksa. Postala je medicinska sestra, pomagala jeIndijancima svojim radom i usvajala njihove sisteme vrednosti, verovanjai životni stil. Otkrila je najdublji smisao za kojim je tragala, i pronašla svo­je mesto unutar kosmičkog poretka stvari. Ona se takođe ponašala kaoosoba koja premošćuje kulturni jaz između Sijuksa i vlade. Posvetivši sekosmološkim &hvatanjima Sijuksa, ona je bila II stanju da se uveri u pos­tojanje Boga putem tehnika i metoda koje je naučila. To je imalo za pos­lediClI da više nije bila agnostik. Zajedničke karakteristike osoba sa Plutona m u devetoj kući ili u Strel­cu sadrže: duboki osećaj otuđenosti, izuzetna intuitivnost, apstraktni mis­lioci, mogu biti vrlo ukore njeni u svojim verovanjima, potrebno im je dapreobraćaj u druge na svoja gledišta, cene poštenje, mogu biti prirodniusamljenici, filozofski nastrojeni, sposobni da se nasmeju na svoj račun,mogu naterati druge da se nasmeju sebi, rođeni pripovedači skloni pre­uveličavanju, zainteresovani za istinu i suprotna mišljenja, nastoje više dabudu "prirodni" ljudi, nego da budu prefinjeni i kosmopolite. Poznati ljudi sa Plutonom u devetoj kući ili Streleu: Halil Džubran Mišel de Nostradamus Džon F. Kenedi Mikelanđelo Isus Nazarećanin 215
 • 209. Ožef Grin 23 f------I Jf 10 09 "., VS V1 "" 15 0" 0HALIL DŽUBRAN 216
 • 210. Pluton - transformišuće putovanje duše ti O OI I- - 11}39 t9 � - - - 15 - -t t9 oz MIŠEL DE NOSTRADAMUS 217
 • 211. Džef Grin I" $ �Tz �� I-----� �----- �28 ZS MIKELANĐELO 218
 • 212. Pluton - transformišuće putovanje duše Zb t1 OD�I-------lz9 II "lj 15 DŽON F. KENEDI 219
 • 213. Džef Grin� .... - - - - - - f------I R03 03 lSUS NAZAREĆAN1N 220
 • 214. Pluton u desetoj kući ili u Jarcu Kao i II svim kućama koje su po svojoj prirodi kardinainc, Pluton IIdesetoj kući ili II Jarcu predstavlja faztl II kojoj se čitav period ili ciklusevolutivnog razvoja približio svom kraju, a drugi upravo započeo II ne­davnoj prošlosti. Ovaj evolutivni razvoj može se primeniti isto tako nazemlje kao i na ljude. Vodo liji, i severni čvor Na primer) horoskop Sjedinjenih Država ima Pluton II Jarcu, jutničvor LI II Lavu. Pobuna protiv britanske vladavineUužni čvor u Vodoliji) bila je neophodna zato da bi ova zemlja preuzelasudbinu u svoje ruke (severni čvor u Lavu). Zahvaljujući takvom postup­ku, novi evolutivni ciklus je započeo (Pluton u Jarcu). Izgleda da je pira­mjdalna struktura stvarnosti severnog čVOra II Lavu odražena II či nje nicida toliko mnogo svetskih zbivanja zavisi od toga šta se dešava u Sjedinje­nim Državama. Sjedinjenim Državama je predodredeno da igraju interna­cionalnu ulogu (južni čvor u Vodoliji) kao "lider slobodnog sveta" (sever­ni čvor Ll Lavu II vezi sa Pluronorn II Jarcu). I ndividue koje imaju Plutona II desetoj kući iJi Jarcu uče evolutivnulekciju o tome kako da učvrste svoju iodividualnost i autoritet unutar kul­ture ili društv�l. Bilo koje društvo mora da postavi zakone, propise, obi­kako bi društvo moglo da funkcioniše kao iutegrisana i stabilna celina.čaje i tabue sa kojima svaka osoba unutar društva mOra da se lIskiađuje Ovi zakoni j običaji mogu vremenom prirodno da evoluiraju, mogubiti ustanovljeni konsenzusom članova društva ili mogu biti nametnutidruštvu od strane onih koji Sll na vlasti. U bi l o kom slučaju, društvo ilikultura reprezentuje kolektivan autoritet koji propisuje način ponašanjapojedinaca. Svaka nacija ili kultura ima svoju filozofsku tradiciju, prois­teklu jz devete kuće ili Strelca, na čijem temelju su formulisani zakoni,propisi, i običaji. U desetoj kući ili u Jarcu, ove filozofije postaju institu ­clonalizovane i politizovane. Pri.meri obuhvataju fi lozofij u demokratije islobodu veroispovesti (deveta kuća) koje se razvijaju u kapitalizam (dese­ta kuća), ili marksističku filozofiju (deveta kuća) koja vodi ka komunizmui ateizmu (deseta kuća). Nacija ili društvo) na ovaj način, stvaraju tradici­je i uobličavaju nacionalne identitete. 221
 • 215. Džef Grin Na isti način, osobe koje imaju Pluton II desetoj kući ili Jarcu imajutitet unutar drušrvenog, kulturnog ili nacionalnog okvira. Ova potreba zapotrebu da uče kako da povežu ili da integrišu sopstvenu filozofiju i iden­preobražajem i razvoj predstavljaju postepeno podruštvaljavanje osobekoje je započelo u Vagi ili u sedmoj kući. Upravo kao što država ima svojegranice koje određuju njen odnos ili položaj u vezi sa drugim zemljama,isto tako osoba irna svoj položaj, mesto ili funkciju unutar svoje države.Svaka osoba ima granice, parametre ili ograničenja II pogledu svog društ­venog položaja ili funkcije unutar društva. Kao posledica toga, osobe saPImonom u desetoj kući moraju naučiti, i nastaviće da uče, kako da odre­de sopstvenu individualnost kroz društvenu poziciju ili funkciju. Da bi doovoga došlo, one moraju da nauče kako funkcioniše društvo; ako ja želimda uradim ovo ili Oila, da postanem ovo ili ono, kako će mi društvo do­pustiti da ostvarim svoje ciljeve? Naučivši da deluju unutar društva, ovi pojedinci takođe su učili lek­cije koje su bile u vezi sa disciplinom, samoopredeljenjem i potčinjava­njem autoritetu. Iz tog razloga što su učili kako da učvrste obeležja nji­hove individualnosti, to jest, sistem vrednosti, uverenja, želje i potrebe, ikako da povežu svoju individualnu svrhu sa društvenom svrhom, oni sutakođe učili lekcije iz dru štven e i emocionalne zrelosti. Zbog toga što svaka nacija ima svoje duhovno zračenje koje je stvore­no kroz zakone, običaje i tabue, svako od nas se rađa u narodu koji odra­žava naše karmičke i razvojne potrebe. Upravo kao š.to su četvrta kuća iRak opisale naša iskustva sa roditeljima i okruženjem u detinjstvu, desetakuća i Jarac opisuju naše "šire porodično" okruženje; zemlju ili kulturu IIkOjoj odrastamo. Upravo kao što je slika koju imamo o sebi uslovljenanašim roditeljima, isto toliko je naš osećaj društvenog identiteta uslov ljennacijom u kojoj odrastamo. Dakle, pojedinci sa Plutonom u desetoj kući imaju) i imaće pojačanupotrebu za preobražajem koja zahteva da nauče da postallu društvenoodgovorni ljudi kroz karrnički predodređene društvene uloge koje trebada odigraju. Prirodna razvojna faza i karmičke putanje razvoja stajaće ukorelaciji sa tim ulogama. Ti pojedinci će biti rođeni u onim zemljama ko­je najbolje pokazuju načine na koje oni mogu naučiti ove lekcije. Većina ljudi sa Plutonom u desetOj kući ili u Jarcu priželjkuju moćnedruštvene položaje ili status. Mnogi su II prošlm inkarnacijama bili namoćnim položajima. U ovom kontekstu, moć je relativna i zasnovana na 222
 • 216. Pluton - transformišuče putovanje dušerazvojnoj sposobnosti i karmičkom podsticaju . Da bi ostvarili svoje cilje­ve, ovi pojedinci temeljno uče na koji način funkcioniše sistem, koristećise Plutonovom unutrašnjom sposobnošću da prodre do osnovne struktureili suštine bilo koje teme. U desetoj kući, to znači do društva ili društvenihsistema. Mnogi ljudi sa Plutonom II desetoj kuči ili u Jarcu naučili su da ma­nipulišu sistemom u sopstvenu korist. Oni to čine kako bi ostvarili svojeambicije i da bi dospeli do vrha. Ove osobe često vemju da njihovi cilje­vi opravdavaju sredstva. U ekstremnim slučajevima, OVa dinamika možedovesti do slepe ambicije. Primer ovog ekstrema je pronađen kod bivšegpredsednika SAD Ričarda Niksona koji ima Pluton u desetoj kući. Želja za društvenom moći i l i statusom takođe pokazuje činjenicu daove osobe imaju potrebu da kontrolišu svoj položaj unutar društva.Pluton II desetoj kući osobu čini svesnom njene moći ili bespomoćnosti itoga šta simbolizuje moć ili nemoć u društvenom kontekstu. Priroda dru­štva određuje načine i sredstva kroz koje je društveni položaj dostignut.Prema tome, ako je sistem korumpiran, nepravedan ili manipulativan, po­jedinac koji traži moć i položaj unutar društva verovatno će to postići nakorumpiran, nepravedan ili manipulativan način. Ponašajući se na taj na­čin, oni tvrde da je "To upravo način na koji to funkcioniše" i osobađ-ajusebe bilo kakva lične odgovornosti. Potencijalni karmički i evolutivni problemi ka kojima to ponašanjelli sa sopstvenom karijerom, položajem ili statusom, i 2. Mogu da mani­može da dovede jesu dvostruki: 1 . Mogu da postanu previše identifikova­pu!iŠtt i koriste druge za sopstvene ciljeve. Oba problema mogu dovestido zloupotrebe moći, posebno ako je osećaj emocionalne i fizičke sigur­nosti osobe u potpunosti povezan sa njenom društvenom moći, karijeromili statusom. Kada se ovo desi, takve osobe, ili čak čitave nacije, mogu u potrebitisva sredstva koja im stoje na raspolaganju da se odbrane od bilo kakvoguzurpiranja njihove moći, poLožaja ili statllsa. Napor da zadrže moć ili po­vor na istragu Votergejta je primer ove p oj a ve. Nedavni primer nacije kojaložaj po svaku cenu može poprimiti veoma ružne oblike. Niksonov odgo­nastupa pod zastavom "nacionalnih interesa" bila je američka invazija naGranadu. Krupniji primer bila bi okupacija Čehoslovačke od strane Rusi­je. Obrazloženja koja su upot<ebljena da bi opravdala takve akcije uvek sulažna sebičnost i lažna pobožnost. 223
 • 217. Ožef Grin Istorija čovečanstva je tužno svedočanstvo ovih činjenica. Rat, inva­zije i odbrane od invazije izgleda da su u većoj meri pravilo nego izuzet�u ljudskoj istoriji. Borbe između nacija da dominiraju ili da njima budedominiralla prethode počecima same istorije. Još jedna evolutivna lekcija koje osobe sa Plutonom u desetoj kućitreba da nauče jeste kako da budu odgovorne za sopstvena dela. Osobekoje su rnaniplllisale drugima da bi ostvarile svoje ciljeve, II ovaj život čedoći sa podsvesnim obrascima osećaja krivice koji su rezultat prethodnihgrešaka. Isti principi se primenjuju na nacije. Nemački narod se II svojojDuši čak i danas oseća krivim zbog holokausta koji je stvorio Adolf Hitleri nacisti. Hitler je imao Plutona II osmoj kući II Blizancima u konjukcijisa Neptunom. Njegov južni čvor bio je u Jarcu u trećoj kući u konjukcijisa Jupiterom i Mesecom. Vladar južnog čvora, Saturn, bio je u desetojkući u Lavu. Severni čvor bio je u Raku u devetoj kući, kojim je vladaoMesec u Jarcu u konjukciji sa Jupiterom j južnim čvorom. Kasnije cuupotrebiti Hitlerov horoskop da ilustrujem glavne misli koje su obuhva­ćene u prva dva poglavlja. Osećaj krivice se doživljava zbog toga što su standardi ponašanja kajePluton sadrži posebno naglašeni u desetoj kući ili Jarcu. Ma kako bilaopravdana, zloupotreba moći II načelu nije pravedna stvar. Svako od nasima duboko unutrašnje osećanje šta je to što je II načelu ispravno, a šta jepogrešno. Mi možda ne znamo tačno zašto je nešto ispravno ili pogrešnOjnaša moć suđenja proizilazi iz unutrašnjeg osećaja ili intuicije. Prema tome, mnoge osobe sa Pluton om u desetoj kući obično će doćiII ovaj život sa dubokim osećanjem unutrašnje krivice koja se ne možeonda kada budu negativno ili pogrešno reagovali na evolutivni impUlsracionalno objasniti tekućim životnim iskustvima. Do ove situacije će doćiPlutona II desetoj kući. Ovo osećanje krivice može inlati veoma dubokoinhibirajuće dejstvo u tekućoj inkarnaciji, čak II tolikoj meri) da se oveosobe često osećaju tako kao da ne zaslužuju više od onoga što već imaju.One se osećaju rezigniranim mnogim stvarima u svom životu_ Na taj na­čin, one kažnjavaju same sebe za "greške" iz prethodnog života i pokuša­vaju da se iskupe za prethodne grehe. Najveća frustracija nastaje usledtoga što mnoge od njih ne znaju zbog čega zatiču sebe II takvom stanju.Mnoge će od strane društva biti karmički blokirane u tome da po·stignusvoje ciljeve. lzgledaće kao da su im sva vrata zatvorena. Drugi ih bloki­raju i zatvaraju. Ovo stanje podstiče na razmišljanje, putem kojeg osoba 224
 • 218. Pluton - transformišuce putovanje dušestvorile tu situaciju. Razmišljanje ih može voditi II depresiju i osećaj bes­može postati svesna unutrašnjih motivacionih ili pokretačkil) sila koje sukorisnosti, apsolutnu onemoćaiost, potpuni gubitak životne kontrole. Čes­to će ove individue privući one porodične situacije II kojima će jedan ilioba roditelja biti strogi vaspitači prema njima kao prema deci, namećućiim rigidne standarde ponašanja. Često su ove osobe II prošlosti bivalenemilosrdne sudije, i sudili su protivno svim tadašnjim načelima. Osnovna lekcija Plutona u desetoj kući takode je bila samoodredenjei samodisciplina. Samoodređenje znači poistovećivanje sa sopstvenim ci­ljevima, sposobnostima, kapacitetima i željama i njihovo ostvarivanje po­mocu sopstvenih napora. Potrebna je identifikacija sa sopstvenom funkci­jom unutar društva, i ostvarenje potencijala za vršenje te funkcije pomoćuonih metoda i sredstava koje propisuje drnštvo. Ovaj proces zahteva dis­ciplinu i predanost dugotrajnom naporu. Mnoge individue sa Plutonom u desetoj kući nisu još naučile ovu lek­ciju zbog toga što jc evolutivni impuls sasvim nov. Pa ipak, njihovi obras­ci ud.ruživanja ličnosti u prethodnim životima obnaće se oko potrebe zatim da sc identifikuju sa karijerom kao osnovnim središtem njihovog ose­ćaja lične potpunosti, značaja i sigurnosti. Mnogi su se u onim životimakoji Stl neposredno prethodili njihovom sadašnjem životu zadovoljili ne­kom manjc značajnom društvenom ulogom, ili zbog toga što nisu naučilida postupaju na podesan način koji bi ih doveo do ostvarenja njihovihambicija, ili zbog toga što su odbili da u to ulože neophodan napor, ili izoba ova razloga. Stupajući u ovaj život, te lekcije će ostati. Neke osobe koje su imale takva iskustva u prethodnom životu pro­laziće kroz cikluse pesimizma, depresije, ogorčenosti, pakosti i ljubomoreprema onima koji su II ovom životu na moćnim položajima. One nisu IIstanju da odrede ili prihvate ograničenja svoje društvene sposobnosti i ni­su u stanju da slede propisane metode i sredstva za ostvarenje one sposob­nosti koju poseduju. Krivica može da se javi kroz unutrašnju svest O nji­hovom neuspehu u pogledu toga da iskoriste svoj potencijal ili može bitiprojektovana na spoljašnju okolinu ukoliko krive društvo zbog represiv­nih životnih okolnosti. Uistinu, odgovornost za takve okolnosti je njihova sopstvena. Čestoroditelji podstiču njihov osećaj krivice zbog toga što osuđuju manc svojedece koje Sll suprotne njihovim sopstvenim standardima ponašanja.
 • 219. Džef Grin Na pozitivnijem nivou, oni koji su usavršili lekcije o samoopredelje­nju, samodisciplini i metodima i sredstvima koje propisuje društvo II ciljuostvarenja ambicije, sposobnosti i društvene dužnosti, zadržali su značaj­ne društvene položaje u svom životu. Zbog roga što su ranije naučili ovelekcije, ove individue mogu uz malo napora ostvariti društvenu ulogu zakoju su evolutivno i karmički predodređene. Uloge koje su igrale i kojemogu da igraju, velike ili male, obično imaju pozitivan i transformišućiuticaj bilo unutar njihove posebne radne sredine ili unutar društva kaoceline. Oni koji su naučili da se ponašaju u skladu sa takvim standardimaponašanja koja transcendiraju granice njihove kulture i vremena, ili kojibarem sa čvrstom rešenošću pokušavaju da se ponašaju na taj način, moguigrati uloge koje inspirišu d.ruge na to da usavršavaju sopstvene živote.Ovaj uticaj može biti snažan ili slab u zavisnosti od evolutivnog i karmjč­kog potpisa individue. U izvesnim slučajevima, ovaj uticaj je transcendi­rao granice individuine domovine i dirnuo ostale u drugim zemljama.Klasičan primer je Paramhansa Y ogananda. Yogananda je imao Pluton ukonjukciji sa Neptunom u Blizancima u desetoj kući, južni čvor u Škor­piji II trećoj kući, u konjukciji sa Uranom, severni čvor II Biku u deverajkući, i njegovog planetarnog vladaoca, Veneru, II Strelcu II četvrtoj kući IIkonjukciji sa Merkurom. Svetska uloga, koju mu je bilo predodređenoda odigra, odvela ga je ka mnogim zemljama kako bi kroz učenja koja jepropovedao premostio kulturni jaz. Zanimljivo je primetiti to da je, ima­jući opoziciju Plutona sa Venerom, osećao duboku ličnu potrebu za timda se osami na Himalajima, što je ostalo neostvareno u njegovom životu.Izjavio je da će nakon napuštanja ovog života) reinkarnirati stotinu godi·Plutonorn II desetoj kući čiji su život j rad prešli nacionalne granice, iakona kasnije da bi ostvario ovu neostvarenu želju. Drugi primer osobe sana sasvim drugom nivou) jeste Agata Kristi. Kristi je isto tako imala Plu­ton u konjukciji sa Neptunom u desetoj kući sa južnim čvorom u StrelcuII četvrtoj kući II konjukciji sa Marsom. Planetarni vladalac južnog čvora,u B lizancima u desetoj kući, Merkur, bio je II Vagi u drugoj kući. Mnogiretrogradni J upiter, bio je u Vodoliji II petoj kući. Vladalac severnog čvoranjeni misteriozni romani imali su međunarodnu popularnost i njene knji­ge su bile objavljene na dvanaest jezika širom sveta. Unutar misterije jetema o pravdi i nepravdi i pretpostavka da će ono što je pravo i praved·no na kraju pobediti. Rukopisi Kristi izrazili su takve standarde praved·nosti i nepravednosti. 226
 • 220. Pluton - transformišuče putovanje duše One osobe koje su u prošlosti uložile napor da nauče zahtevan e evo­lutivne i karmičke lekcije izraziće kvalitete prirodnog predvodnika na bilokom evolutivnom nivou na koji su evoluirali. One će predstavljati otelo­tvorenje samoostvarene ličnosti i mogu poslužiti kao uzor onima koji želeda se ostvare na isti način. Ovi pojedinci će razumeti da sami snose odgo­vornost za svoje postupke) i neće se poslužiti nepoštenim sredstvima uposrizanju svojih ambicija. Obično će osetiti snažni prezir i odbojnost pre­ma onima koji pribegavaju nepoštenim metodama u ostvarenju svojih ci­ljeva) i neće prezati od toga da se sukobe sa onim3 koji primenjuju rakvetaktike. Na taj način pojedinci sa Plutonom u desetoj kt,ći ukazuju drugi­ma na onc rnotivacione sile koje ih pokreću na to da posrupaju na takavnačin. Ponašajući se na taj način) oni stiču potencijal da utiču na drugetako što poviš.vaju njihove standarde ponašanja. Ove osobe obično imaju roditelja ili roditelje koji ih podržavaju, ohrab­ruju i imaju razumevanja za ro što one moraju da učine od svojih života.Ponekad jedan roditelj pruža podršku, a drugi ne. Ponekad onaj roditeljkoji ne pruža podršku na kraju shvati da staza kojom ova osoba moraproputovati jeste ona prava) čak iako to nije u saglasnosti sa njegovimželjama. Pored toga, deseta kuća i Jarac jesu arhetipovi kroz koje se svi misuočavamo sa sopstvenom smrtnošću i sa vremenom i sa prostorom. Oviarhetiovi proizvode svest o rome da imamo izvestan vremenski interval IIokviru kojeg treba da ispunimo naše sudbine. Osobe sa Plutonom u dese-toj kući toga su daleko svesnije od onih koji nemaju Pluton u ovom znakui kući. II Ta svest podstiče lekcije o društvenoj j emocionalnoj zrelosti, o tomekako odrastati i sve više sazrevati. Do toga mora doći kako bi se podstaklasvest o prolaznosti naših života, i o tome da se način na koji je organizo­vana struktura naše stvarnosti na bilo kom nivou iJi II bilo kome vidu nep­restano menja ili evoluira tokom vremena. Usponi i padovi nacija, smenagodišnjih doba, i transformišuća priroda i struktura individuine stvarnos­ti - svi predstavljaju odraz ove činjenice. Ova svesnost, zajedno sa neop­hodnim razmišljanjem, omogućava promenu strukture stvarnosti. Da bimoglo da dođe do razvoja na bilo kom njenom nivou, tom pramenom ćebiti zahvaćeno sve ono što je zasatrelo ili iskristalisano. Ukoliko se ovasvest individue izrazi na negativan način) ona će stvoriti osećaj beskoris­nosti i pesimizma: "Šta je svrha svega toga?". U pozitivnom slučaju, ona 227
 • 221. Dfef Grinprizvodi onu motivaciju koja je neophodna da bi osoba ostvarila svojusvrhu zbog koje je ovde i prispela. Kao što je bio slučaj sa Plutonom u četvrtoj kući, osobe sa PlutonomII desetoj kući, II skoro svim slučajevima, promenili su pol II životima kojisu neposredno prethodili ovom sadašnjem. Ponekad u toku ovog života,po prvi put uopšte doživljavaju da budu rođeni kao osobe suprotnog pola.T obično predstavlja signal da je dostignuta stanje neuravnoteženosti i oda do daljeg evolutivnog razvoja nije moglo da dođe posredstvom pola ukojem su bili rodeni. Prema tome, oni su zbog težnje za preobražajem pro­menili polove da bi postigli ravnotežu i dalji razvoj. Hormonaina prome­na uslovljena pramenom pola može stvoriti različita raspoloženja i oseća­nja sa kojima osoba teško izlazi na kraj, i koja preuzimaju kontrolu. Izgle­da kao da ove emocije imaju sopstveni život. Potreba za preobražaj em sas­toji se II tome da pre postanu svesni izvora ili osnovnog pokretača kojistvara raspoloženja i osećanja, nego da postanu njihove žrtve. Na ovajnačin doći će do sve veće samospoznaje II smislu odgovora na pitanje: štaje to što mi ova osećanja govore o meni? Primer osobe koja je odbiJa da prihvati ovu promenu pola je KristinaJorgensen. Jorgensen se rodio kao muškarac, koji se ipak podvrgao ope­raciji pola da bi postao žensko kao što je i ranije bio. Jorgensen je imaoPluton u Raku u desetoj kući u konjukciji sa severnim čvorom u jeda­II Jarcu II četvrtoj kući. Neptun y Lavu II inkonjukciji sa južnim čvoromnaestoj kući. Južni čvor je II Jarcu II petoj kući, II konjukciji sa Mesecomi Mesecom, i Mars II Ribama je II sekstilu sa južnim čvorom i u trigonu saseverni m čvorom. Pored toga, Venera je u Ovnu II osmoj kući II kvadratusa čvorovima, Plutonom i Mesecom. Njena rešenost da promeni pol pos­lužila je kao inspiracija i primer drugima koji su osećali istu potrebu. Oviastrološki simboli nagoveštavaju konfuziju unutar Duše u pogledu togakroz koji pol izraziti samog sebe. Kvadrat Venere prema čvorovima, Plu­tonu i Mesecu stoji u korelaciji sa "preskočenim etapama". Pluton na se­vernom čvoru nalazi se u korelaciji sa potrebom za tim da se nastavi IIonom pravcu evolucije kojem se prethodno težilo, a Mesec na južnomčvoru uzajamno je povezan sa potrebom da se ponovo prožive oni usloviiz prethodnog života koji ranije nisu bili razrešeni s obzirom na njegovuopoziciju prema Plutonu i kvadrat prema Veneri. Na taj način, ova osobase rodila kao muškarac koji je prvi deo svog života proveo u tom polu. Du­ša je želela da se odnosi prema sebi i prema drugima (Venera) na taj način. 228
 • 222. Pluton - transformišuće putovanje duše Kristina JorgensenJorgensen je čak bio u vojsci. To odražava potrebu da se iz prošlih životaožive oni uslovi koji su ostali nerazrešeni kada je bio muškarac. On je kas­nije zatražio operaciju promene pola zato da bi ponovo proživeo presko­čene etape i nastavio u onim pravcima svog razvoja koji su bili započetikada jc bio žensko. Sada je Duši bilo potrebno da se prema sebi i premadrugima odnosi (Venera) na taj način. Tačka polariteta je četvrta kuća ili Rak. Težnja za preobražajem tiče setoga da individua nauči da razvije sigurnost, celovitu i ostvarenu ličnostkoja nije stopljena i povezana sa potrebom za uspehom ili društvenim po­ložajem. Ovi pojedinci uče kako da shvate sebe bez oznaka moći i sigur­nosti koje proizvodi njihova društvena funkcija ili karijera. Osim ovih lekcija, oni uče lekcije o osećanjima. Jedan put posred­stvom kojeg se ove lekcije odvijaju jesu porodičue situacije. U ovo mogubiti umešani jedan ili oba roditelja, bračni partner ili deca ili oboje. Indi­vidue sa Plutonom u desetoj kući obično iskuse emocionalne šokove kojeim prireduju jedan ili oba roditelja, njihova deca ili supružnik. Ovi šokoviiniciraju duboko samoispitivanje. Na primer, gubitak roditelja može pro­izvesti ovaj efekat. Kritički nastrojeni roditelji koji ne razumeju detetovuindividualnost mogu ličnost prisiliti na tO da se okrene sebi. Karmički 22 9
 • 223. Džef Grinrazlog ovih životnih uslova individue jeste da ga prisili na to da unutarsebe preispita suštinu svojih osećanja. Ovaj proces se mora odjgrati da bimogli da razumeju prirodu i Osnovu svojih osećanja i da izgrade osećajunutrašnje sigurnosti koji se ne nalazi ni u kakvoj vezi sa spoljašnjim okol­nostima. Osim toga, to zahteva da osoba otkrije unutrašnje motive kojistvaraju ovu karrničku potrebu. Ukoliko osoba može da prihvati odgo­vornost za ove životne okolnosti, doći će do samospoznaje. Porodične teškoće koje ovi pojedinci mogu doživeti kroz sopstvenuzeJi. Oni mogu imar; "probJematičnu " decu, jJj vrJo samDSveSDIJ decu kojadecu mOže ih navesti na samoispitivanje kakvo nikada ranije nisu predUMstvaraju unutrašnje sukobe koji ih primoravaju na to da obrate pažnju nato što rade i razlog zbog kojeg nešto rade. Pod drugim evolutivnim i karmičkim okolnostima, osobe sa Pluto·nom u desetoj kući mogu zanemarivati svoju decu zbog obaveza premakarijeri i može im se desiti da svoju decu nikada zaista ne upoznaju. Kaoposledica roga može se javiti to da deca nikada II pravom smislu ne upoz­naju svoje roditelje. Jaz, koji je rezultat toga, stvara krivicu koja opet forMsira samoispitivanje. U svim slUčajevima, takvi emocionalni šokovi j suko­bi prisiljavaju ove osobe da ispitaju ko su one same i šta one jesu j daistraže razloge i motive koji su odredili njihovo emocionalno, intelektual­no, duhovno ili fizičko ponašanje. Oni moraju da se zamisle nad tim kakosu identifikovali sebe i šta je to što konstituiše njihovu sigurnost na emo­tivnom planu. Često se dešava da osoba sa Pl utonom u desetoj kući biva lišena "pra­vcu karijere ili društvenog položaja ili karmički blokirana II ovom životuda bi primenila ove iste lekcije. U drugim slučajevima, do lišavanja će doćizbog prethodnih zloupotreba moći. Zadržavanje na nižim društvenim po­ložajima na ovakav način isto tako podstiče ove lekcije. IIi individua možebiti rođena u posebnoj klasi ili naslediti društveni položaj. Drugi će zbognapora koje su načinili II prethodnim životima na neki način uspeti IIzadobijanju položaja ili ponovo zapasti u greh. Neki će se jednostavnoumoriti od svoje društvene pozicije i napustiti je. Klasičan pri_mer "ponov­nog zapadanja u greh" je Ričard Nikson. Njegov pad sa moćnog položajai Sramota koja je usledila, primorala je Niksona da se preispita na načinna koji to nikada ranije nije učinio. Na nacionalnom nivou} zanimljivo je setiti se da je u horoskopu Sje­dinjenih Država Pluton II Jarcu. Doći će dan kada će Americi " doći crnj 230
 • 224. Pluton - trans!ormišuće puto>ianje dušedani". Jednog dana ona više neće biti centar svetske moći kao što je danas,nego će postati samo jedna od mnogih nacija. To će podstaći restruktuira­nje nacionalne Duše kako bi mogla da se razvije jedna nova kolektivnaslika. Nacionalni osećaj sigurnosti, povezan sa osećajem svetske moći, mo­raće da se promeni kao posledica ove potrebe za preobražajc,m. Primer nekoga ko se jednostavno umorio od društvenog položaja inapustio ga, jeste Džon Lenon. Lenon je imao fenomenalnu karijeru kojaje transformisala popularnu kulturu i dirnula živote mnogih osoba, paipak, on se kasnije u životu povukao sa scene II čijem stvaranju je sam po­mogao, i postao "muž domaćin". Kada je bio dete, Lenona je otac napus­tio, a majka ostavila pod strarateljstvom tetke. Teške porodične situacijezadesile su ga zbog njegove prve žene i sina, i zbog Joko Ono i kontrolekoju je uspostavlja nad njim i njenog manipulisanja njegovim osećanjima.Ova iskustva izazvala su Lenonovo duboko i sušti.nsko samopreispitiva­nje. Odgajajući svog sina pet godina, naučio je m.noge lekcije iz osećanja.Kada se nakon toga ponovo vratio svojoj muzičkoj karijeri, ubio ga je lju­bomorni, poremećeni i suludi idolopoklonik. Lenon jc imao Pluton u de­setoj kući u Lavu, severni čvor u Vagi u dvanaestoj kući U konjukciji saMarsom, koji je bio valadalac južnog čvora II Ovnu u šestoj kući. Vladalacsevernog čvora, Venera, bila je II Devici II jedanaestoj kući u inkonjukci­ji sa južnim čvorom. Njegova društvena i individualna karIna, proisteklaiz aktivnosti prethodnih i sadašnjih života, morala je da bude ostvarena.Šta je to postojalo II Lenol1l1 što je dovelo do toga da na njega bude izvr­šen atentat II ovom životu? Težnja za preobražajem podstakla je preispitivanje sa ciljem da otkri­je kako je poistovećivanje sa karijerom ili društvenim položajem izgradi­lo osnovu emocionalne sigurnosti. Ove osobe će neizostavno biti navede­ne da na takav način razmisle o svojim unutrašnjim motivima kako bipostale svesne toga kako odreduju svoju stvarnost, sliku o sebi i sigurnost.Ovo razmišljanje stvara priliku da promene zastarcle ili kristalizovane obras­ce II udruživanju ličnosti. Na ovaj način, oni mogu postepeno naučiti ka­ko da reorganizuju sopstvene ličnosti i stvore nOvu sliku o sebi koja nezavisi od karijere ili društvene dužnosti. Naučiće kako da prihvate odgo­vornost za svoja dela i za svoje životne uslove i za svoju stvarnost. Na ovajnačin oni mogu postepeno naučiti da internalizuju svoje potrebe za si­gurnošću i da konačno razviju takav stav da će oni, čak i pod tim uslovomda im sve bude oduzeto, opet biti dobro. Što bolje budu shvatili ove lek- 231
 • 225. Džef Grincije, rime će brže ove potenciialne blokade na putu ka značajnoj karijeribiti otklonjene. Njihova potreba da budu drušrveno priznate i moćneonda može biti ostvarena bez ikakvog napora posredstvom bilo kojedruštvene funkcije koju zahtevaju svojstva njihove evolucije i karme. Čim ovi pojedinci budu počeli da usvajaju ove lekcije, oni će moći dapostignu ravnotežu pOmoću koje će njihovo privatno vreme ili "odmor"biti usklađeno sa njihovim spoljnim obavezama i odgovornostima. Nau­tome Šta je to Zivot i kako bi ga trebalo živeti sasvim subjektivni, 1 da svojačiće to da su sistemi vrednosti i uverenja koji uslovijav aju njihove ideje omišljenja u vezi sa standardima ponašanja primenjuju jedino na sebe. Toće imati za posledicu da će se oni naučiti toIne da ne sude negativno sis­vornost za sopstvene Živote, i dužnosti j obaveze koji ih prate. Ponašajućitemima vrednosti i uverenjima drugih. Oni će naučiti da prihvataju odgo­sc II skladu sa tim, oni mogu da morivišu i inspirišu druge da se ponašajupoput njih samih. Posredstvom samoopredeljenja oni će b iti II stanju dashvate svoje ciJjeve i ambicije bez želje za manipulacijom i da podstaknuda pOstanu odgovorni i darežljivi roditelji, čak j u slučaju da je njihovodruge da postupaju na isti način. Ukoliko imaju declI, oni će naučiti kakodete .. problematično". Zajedničke karakteristike osoba Sa Plutonom u desetoj k ući ili Jarcuobuhvataj u: cikluse emotivnog povlačenja, p otrebu za društvenim priz­nanjem i moći, dobri su organizatori ukoliko tu nisu umešani drugi fak­tori, prirodne vođe, duboko i prodorno razumevanje načina na koji funk­zabrinuti, predodređeni so im ciklusi depresije, autokratski su nastrojenicionišu "sistemi", ambiciozni, ozbiljni, praktični, skloni [Ome da budui preterano kritični. Poznati ljudi sa Plutonom II desetoj kući ili Jarcll: Paramahansa Y ogananda Ernest Hemingvei Džavaharlal Nehru Albert Kami Engleska Princeza Ana 232
 • 226. Pluton - transformišuće putovanje dušeD; I- -----i r-------I �� ____ � PARAMAHANSA YOGANANDA 233
 • 227. Džef Grin071- ____ � I-----� �� cf 20 1tV :+t 3IJ- ERNEST HEMINGVEJ 234
 • 228. Plu[on - [ransformi�uće putovanje du�e �.. Y O 03 Il 17?< II ..II D 09� 13 II� nŽAVAHARLAL NEHRU 235
 • 229. Džef Grin :te""", """ 30 03 DOI> 13YI vj*4 50rt 2t 11""01ALBER KAMI 236
 • 230. Pluton - transformišuče putovanje duše25 � 15 � lq 25� � -- -- � -- -- --05 1-------iJ; cf 02 ffl;o 53 ENGLESKA PRINCEZA ANA 237
 • 231. Pluton u jedanaestoj kući ili Vodoliji Osobe koje imaju Pluton u jedanaestoj kući ili Vodoliji učile su da seoslobađaju od okamenjenih i zastarelih obrazaca određenja sopstvene lič­nosti koji sc manifestuju putem složenog uticaja društva, roditelja, prijate­lja ili bilo čega drugog pod čijim su uticajem one bile II ranim godinamasvog života. U stvari, težnja za prcobražajcm sc sastojala II tome da skinukošuljicu svoje prošlosti. Uopšteno govoreći, postoje tfi načina na koje osobe sa PlutOnom tl je­danaestoj kući odgovaraju na težnju za preobražajem. Neke od ovih osobauče kako da napuste sve ono što konstituiše prošlost II ovom i II drugimživotima. U pokušaju da se oslobode okova prošlosti, one uče ko SlI oneII suštini, izvan nagomilanih micaja kulturnih udruženja, roditeljskog ude­la i l i bilo čega čemu su ih učili ili navodili da II to povemju. To je rezultiralo na taj način što SlI ove osobe osetile potrebu da pružempor bilo kojoj situaciji koja ih odreduje na proizvoljan način, koja i mgovori k o i šta treba d a budu i kako da s e ponašaju. Tako što s c bune, oneuče da odvraćaju bilo koje spoljašnje sredstvo koje pokušava da ih ogra­niči ili definiše na bilo koji način koji nije II saglasnosti sa onim što onijesu ili pokušavaju da postanu. Na ovaj način, individue sa Plutonom LI je­danaestoj kući uče kako da se udalje, povuku iz društvene matice. PorcJtoga, one uče da pruže otpor tome da postanu okovane, uslovljene ili odre­dene društvenim običajima. One uče kako da vide scbe izvan granica vre­mena i prostora i da pomoću toga razviju osećaj objektivnosti i nepris­trasnosti. To je kao da uče da stoje po strani ljudskih aktivnosti, posma­trajući sebe i druge izdaleka. Zbog toga su one distancirane od ropstvabilo kom obliku nacionalnog i kulturnog identiteta. Posledica rog odziva prema razvoju je da ove osobe isto tako uče daodsrrane sve oblike privrženosti koje sprečavaju dalji razvoj ili slobodu IIiznalaženju novih načina pomoću kojih otkrivaju sche. Ovi pojedinci surazvili sposobnost da odrede tačan položaj onih elemenata unutar njihsamih koji im više nislI korisni. Ti elementi mogu da budu modeli jspo­ljavanja osećanja, želja, načini na koje interpretiraju unutrašnju i spoljašnjustvarnost i načini na koje se odnose prema sebi i prema društvu. Usrcdsrc- 238
 • 232. Pluton - transformišuće putovanje dušedujući se na zastarele elemente, ovi pojedinci dolaze do saznanja o tomekako svaki aspekt njihovog ličnog identiteta utiče i uslovljava manifesta­ ciju svakog drugog aspekta, pa tako i čitave strukture. Da vam pružimo jednostavnu analogiju, ovaj proces je pOput pr�Vlje­lnja pite. Možemo sasvim izmeniti ukus pitc menjanjem ili odstranji";,­njem nekih sastojaka. Na sličan način su ove osobe naučile da sebe pus­matraju objektivno da bi shvatile kako i zašto onc jcsll takve kakve jesu ida bi promcnile ili eminisalc bilo koji "elemenat" koji sprečava dalji raz­voj. 13ilo koje životno područje II kojcm žcle da sc okušaju podrobno ćeistražiti kako bi otkrili ono što je potrebno da promene ili cl.iminišu. Pravaživotna područja kojima se ovc osobe budu posvetile biće određena zahte­vima njihove evolucije i karme. Ove osobe imaju urodene inovatorske sposobnosti zbog njihove unu­trašnje potrebe da istraže nove pristupe koji omogućavajl1 rok ličnog otkri­ća. Nije neuobičajena pojava da drugi odbijaju ili osećaju kao pretnju nji­hov inovatorski pristup iz tog razloga što on predstavlja pretnju tradi­cionalnim načinima rada. Kada je tradicija ugrožena, osećaj sigurnosti jetakode ugrožen. U mnogim slučajevima, ove inovacije idu ispred svog vre­mcna i nc mogli biti uključene II postojeći poredak stvari. Promena sesmatra suviše radikalnom, isuviše odstllpajućom od tradicije. Čak i saminačini života osoba sa Pluronom u jedanaestoj kući biće pretnja društve­noj matici, matici kolektivnih uverenja, zakona i običaja. Mnogi koji ima­ju potrebu za tim da prave eksperiment kroz pobune ili odbacivanja proš­losti, stvoriće nova verovanja, običaje, tabue, i norme. Oni su individuekoje jesu i koje će biti klasifikovane od strane društva kao bizarne) radi­kalne) revolucionarne, ili prostO "drugačije". Neke od ovih osoba pozajmiće ili će dovesti sebe II vezu sa tradicija­ma jedne kulture i objedinićc ih sa tradicijama druge kulture. Postupajućina ovaj način, oni će ih primeniti na novi način u pogledu njihovog pos­tojećeg društveno/političkog konteksta i l i okruženja. Ovo su ljudi koji ži­ve manje više na marginama društva, tragajući za prijateljstvima sa drugi­ma koji razmišljaju na sličan način kao oni. Neki će čak pokušati da osnu­ju ili učvrste nove društvene grupe unutar postojećeg društva ili kulture,ili će, na neki način, stupiti u vezu sa odredenom grupom ljudi koja ta­kode deluje na društvenim marginama. U ekstremnim slučajevima, neki pojedinci sa Pluronom u jedanaestojkuči tl ovoj grupi će se "odmetnuti" od ovog sistema ili celokupnog društva. 239
 • 233. Džef GrinOni mogu da postanu nedruštveni zbog toga što osećaju da unutar dru­štva ne postoji nijedna Zllačajna uloga koju mogu da igraju, ili da ne pos­toji način da integrlšll ili ustanove svoju ličnu i društvenu viziju unuta rpostojećeg sistema. Njih nazivaju radikalima, bipicima, izopštenima il iprevratnicima. U nekoliko slučajeva, neki od njih će postati osvetoljllbiv ii pokuša će da unište ili da, na neki način, sruše sistem. Ovde se može pojaviti potreba za prcobražajem u pogledu toga da S esavladaju lekcije o objektivnosti) izdvojenosti, i potreba za tim da sc ras­kine sa svim oblicima privrženosti koji sprečavaju razvoj kroz proživlja­vanje intenzivuih emocionalnih, intelektuaLnih, duhovnih ili fizičkih šo­kova. Do trauma može doći kroz bliska prijateljstva, slučajna poznanstva,nepromišljene st1srete sa drugima, ili kroz uticaj preovladujućih mišljenjasamog društva. Zbog toga što PJmon u jedanaestoj kući ili Vodoliji mOžeda stvori vrlo rigidne i duboko ukorenjene ideje II pogledu roga kako bistvari, osoba, drugi ili društvo trebalo da izgledaju, drugi koji ove idej ebudu smatrali kao previše radikaLne, ograničene, ili nerealne nužno će iIlluputiti izazov i sukobiti se sa njima. Efekat koji treba da sc postigne jesteda se II osobi podstakne objektivna svest II pogledu njenih privrženostitim idejama. Privrženost je ta koja sprećava dalji razvoj. Neophodne kon ­frontacije mogu dovesti do korigovanja ili eliminisanja rih ideja kako bi Senovi obrasci mogli razviti. Pa ipak, zbog prisilne prirode Plutona i povezanosti potrebe za emo­tivnom sigurošću sa ovim idejama, stepen pružanja otpora neophodnjmpromenama može biti vrlo dubok .i snažan. Ukoliko održava ovaj otpor,pojedinac će biti izolovan od srrane drugih . Kako izol acij a bude pojačana,pojedinac će bici prisiljen da preispituje sebe, i ra:t1ogc zbog kojih drugi Sanjim više neće da imaju ništa. Izolacija na kraju može dovesti do objek­tivne svesti u pogledu toga čemu je pojedinac bio privržen, kao i razlogatc privrženosti. Arhetipovi jedanaeste kuće i Vodolije veoma su važni za sve nas zbogtoga što nam pružaju priliku da iz osnova promenimo i transformjšemosebe; da prošlost ostavimo iza sebe kako bismo razvili nove ideje ili način ena koje sc odnosimo prema sebi. To nam omogućava da eksperimentišf:-1110 sa novim mislima ili željama koje radikaJno transformišu ono što smonekada bili, i ono što sada jesmo. Kroz ove arhetipove mi formiramo vezesa drugima koji razmišljaju na sličan načiJ1 kao mi, sa onima koji imaju istashvatanja o životu i drllštvu. Na ovaj način, mi sc nećemo osećati toliko 240
 • 234. Pluton - transformišuće putovanje duše čudnim zbog toga što pored nas postoji barem još nekoliko njih koji raz­ mišljaju II istom pravcu. Dakle J arhetipovi jedanaeste kuće i Vodalije, omogućavaju nam dashvatimo ili iskusima 0110 što je u nama drugačije i jedinstveno. Mi do­ življavamo ovu "različitost" kroz individualne kontraste ili poređenje, i pomoću formiranja društvenih veza sa onima koji razmišljaju na sličan način kao mi, što vodi ka stvaranju podgrupa unutar društva. Empirijska svest o tome kako smo različiti na taj nači.n je zasnovana na posmatranjurazlika izmedu naše i drugih podgrupa sa kojima ne ose::ćamo srodnost. Ovaj proces sc odvija prirodno ne samo zbog toga da bi podstakao ovusvest, već da bi isto tako u svima nama stvorio svest o COme da se povezu­objektivno postajemo svesni o individualnoj i jedinstvenoj ulozi koju igra­jemo ili zasnivamo veze sa svima na objektivan način. Na ovaj način, mi mo unutar grupe, društva, i sveukupne civilizacije. Postajemo svesni toga kako jedan deo celine može uricati ili promeniti dinamiku celine. Ova di­ namika može biti primenjena na individuu isto tako kao i na grupe. Dru­štvene promene se zbivaju onda kada se dovoljan broj ljudi sličnog raz­mišljanja udruži kako bi pokrenuli unutrašnju promenu, i to u pogledu,zastarelih struktura društva.voj, mnoge osobe se plaše promene i pribojavaju sc toga da budu jjj da sc Mada ovi arhetipovi stvaraju prilike za individualni i kolektivni raz­osećaju drugačijim. Druge osobe sa Pluronom u jedanaestoj kući iji Vo­doliji rcagovalc su na prethodnu transformaciju tako što su odbacile ili štorašnji impuls da odbace prošlost. Osećaj izdvojenosti koji proizvodi ovajsu se bunile protiv potrebe za tim da budu drugačije. One će suzbiti unut­impuls podstiče ovu reakciju. Setite se da Saturn, podjednako kao i Uran,vlada VodoIijom. Svi pojedinci sa Plutol1om u jedanaestoj kući doći će u ovaj život sadubokim unutrašnjim osećanjem da su drugačiji od većine ljudi koji ihokruluju. Ovo se dešava zbog prethodne težnje za preobražajem u pogle­du odbacivanja prošlosti, raskrštanja sa njom. Ova odvojenost je projek­tovana ili povezana sa spoljašnjim okruženjem. One koji su odbacili ili sepobunili protiv ove unutrašnje potrebe ili osećanja, neodoljiva potreba iprisilna želja za tim da pripadaju grupi ljudi motivisaće do smaka sveta. Ustvari, ova želja igra ulogu kao emocionalna i psihološka kompenzacija zablokiranje ili sprečavanje unutrašnjeg osećanja različitosti ili nepripada­nja. Ovi ljudi pokušavaju da se usaglase sa preovladujućim društvenim 241
 • 235. Džef Grinnormama i zakonima. Dok svi drugi to čine, ma šta "ro" bilo, oni to čineda bi pripali grupi. Rilo koja društven" grupa stvara »norme" ponašanja)i otvoreni jli prikrivenj pritisak da bi izvršila prilagodavanje tim norma­ma. Osećanje lične ispunjenosti i značaja pojedinaca koji reaguju na ovajnačin postaje prisilno i II potpunosti zavisno od grupe istomišljenika. Nji­hova individualnost, svrha, sistem vrednosti i verovanja jesu jednostavniprodužeci "normi" njihove klasne grupe. Pa ipak, uprkos roj kompenza­ciji , ove osobe se i dalje osećaju dru gačij i m . Ovo osećanje će pokrenutitipično plutonsko pitanje "zašto"? U vezi sa slobodnom voljom koju svisvoju različitost bez obzira na to gde ih ona može odvesti, i l i da poreknumi posedujemo, ove osobe su učiJe da donose izbore o tome da li da sledeili priguše te cle.mente različitosti unutar njih s3mih, nc mareći za posle­dice. Neki su nap ravil i nekoliko eksperimentalnih koraka da bi se oslo­bodili, tek da bi ustuknul.i od toga i pokušali opet. Drugi su preduzcli sa­mo nekoliko koraka i već se našu na putu prcma ostvarenju i razvoju svojedruštvene ličnosti II nekom smislu. Drugi ostaju potpuno zatvoreni unutarkontrole svoje klasne grupe. Treća grupa individua sa Pluronom u jedanaestoj kući ili Vodoliji rea­guje na prethodni evolmivni impuls fanatično braneći tradicije prošlosti.Ove osobe se plaše toga da budu različite, boje se eksperimentisanja,novih vizija, novih modela, i novih metoda rada. Umesro da raskrste saprošlošću i da se odvoje od nje, ovi poj ed i nci se grčevito drže prošlosti -što je u potpunosti odraz Saturnovske reakcije. Prva grupa ljud i ispoljilaga grupa ljudi iskazala je i uranske i saturnovske o dg ovor e. Posl ed n j a gru­jc u rans ki odziv na ovu težnju za preobražajem iz prethodnog života. Dru­pa je saturnovskog tipa. Pa ipak, čak i ljud i koj i o ci reag uj u na. ovaj način,osećaće se drug ači je zbog toga što će imati osećaj da "vreme" protiče po­red nji h . Ti lj u di su društveni dinosaurusi. Individualni i kolektivni životvečito se razv i j a, predstavlja večito postanje, evo luiranje. Upravo je ovajočevidni proces ono čega se ovi lj u di plaše jer skoro bilo koja promena,bilo koje napuštanje tradicije, biva shvaćeno kao obezvređivanje i pretnjastarom poretku i stabilnosti načina na koji je posrojaa. Te osobe koriste stari poredak kao univerzalni lek da isprave vidljivebolesti današnjice, i da 11 buduĆL10st projektuju "način" na koji bi ona tre­balo da izgleda. Umesto da dozvole sebi da razviju novu viziju koju bi pri­dućnost kao lek za probleme današnjice. Ovo shvatanje re f1 ektujc či njenicumenile na to da promene svet, one p roj e ktuj u stare, otrcane vizije na bu­ 242
 • 236. Pluton - transformišuće putovanje dušeda ove osobe u sebi očajnički inhibiraju unutrašnje impulse da "skinu ko­šuljice" svojih prethodnih života i obrasce udruživanja ličnosti koji su zas­novanj na njima. Oni takođe mogu formirati društvene veze ili prijatelj­stva sa drugim istomišljenicima. Kao inividue, i kao grupa, oni mogu darazviju objektivnost i distanciranost putem izolacije njihove subkulture IIkontekstu društva. Ove individue, i podgrupe, razlikuju se u poređenju sadrugima koji ne odgovaraju njihovim sociološkim idejama i ličnostima. Različita priroda ili međusobni uticaji kombinacija ova trj posebnanačina reagovanja na arhetipove jedanaeste kuće ili Vodolije predstavlja­ju izvor svih mogućih subkultura unutar društva. U negativnom izraža­vanju arhetipa jedanaeste kuće ili Vodalije, jedna grupa ili kombinovancsopstvene sigurnosri l moći. Ovai napor predstavlja odraz sebične želje zagrupe mogu pokušati da utiču, kontrolišu ili eliminišu drugu grupu zbogizdvajanjem i može da podstakne umnu ograničenost i pristrasnost umes­to objektivnosti i nepristranosti. Pojedinac može da reaguje na drugu lič­nOSt na isti način iz istih tih razloga. Onda kada su pozitivno izražene,grupne i individualne razlike biće tolerisane, prihvaćene i podsticane.Kombinacije pozitivnih i negativnih reakcija dešavaju se onda kada grupeekstremističkog krila, bilo da je reč o ultra-liberalnom ili ultra-konzerva­tivnom, bivaju shvaćene kao pretnja stabilnosti iJi sigurnosti čitave grupe. Pokazatetji pronađeni u natalnom horoskopu ukazuju na to kojem na­činu reagovanja jc individua sa Plutonom u jedanaestoj kući verovatnosklonija II pogledu svoje identifikacije sa grupom. Ukoliko težina čitavogdijagrama nagoveštava konformizam i ističe tradiciju, individua će se ve­rovatno poistoveriti sa preovlađujućim mišljenjem društva. Ukoliko horo­skop sugeriše nekonformizam) individua će se verovatno identifikovati samarginalnim grupama. Ukoliko horoskop ukazuje na težak oblik intro­vertnosti, osoba će imati samo nekoliko prijatelja, i neće pripadati nijed­noj posebnoj grupi. Ona se može ponašati tako kao da jc ona sama grupa, Pored toga, mi isto tako moramo da razmotrimo razvojnu fazu poje­dinaca. Oni koji se nalaze na nivou kolektiva pripadaće preovladujućimgrupama. Oni koji se nalaze na nivou individualizacije pripadaće grupa­ma koje razmišljaju nezavisnije. Osobe koje su na duhovnom nivou udru­žiće se sa duhovnim grupama. Povezivanje faze razvoja sa energetskomravnotežom nataJl10g horoskopa, to jest, introvertnošću, kOllformizl11omi tako dalje, pružiće nam to da sasvim dobro razumemo sa kojim će sepodgrupama unutar društva individua osetiti srodnom. Neki primeri koji 243
 • 237. Džef Grinilustruju suštinu ove ideje bili bi: introvertna/produhovljcna Ličnost vero­vatno bi se povukla od bilo kakvog uzajamnog odnosa sa grupom; intro­pe; ekstrovertan!individualizovan tip mogao bi da bude lider frakcije, jvertan/konformistički tip bio bi ćutljivi sled benik glavne struje klasne gru­tako dalje. Položaj Plutona II znaku pruža Ilam dodatna objašnjenja. Na primer,osoba sa Plutonom II Devici može osećati izuzetnu stidljivost i strah oddruštvenih grupa. On jji ona mogu biti veoma kritički raspoloženi premagrupi sa kojom su povezani, i grupa može biti veoma kritična prema nje­mu ili njoj. Ovoj osobi može poći za rukom da pronade drugu grupu kojaodražava njene sopstvene ideje, i iz bunkera te grupe može se baciti svimraspoloživim oružjem kritike na sve one grupe koje su drugačije. Na pri­mer, mnogi ljudi koji pripadaju, danas prcovlađujućoj u društvu, pank rokgrupi, imaju Pluton tl Devici. Kao grupa) i kao pojedinci, oni imaju sklo­nost da sc ponašaju na gore opisani način. Primenima slučaj iz istorije da ilustrujemo ovu dinamiku do detalja.Ova žena ima Plmon II Raku II jedanaestoj kući. Južni čvor je II Blizan­cima tl desetoj kući. Planetarni vladalac, Merkur, nalazi se u Vodoliji tlšestoj kući. Ona jc tl razvojnoj fazi individualizacije. Rodena je II crnačkoj u JI 244
 • 238. Pluton - transformišuče putovanje duše za nju najviše što su mogli, j njen otac radio je naporno kako bi mogao da porodici niže klase II Los Anđelesu, u Kaliforniji. Njeni roditelji su učinili uštedi novac za njeno obrazovanje. Nije se pomirio sa tim da ona buderob ili žrtva svoje rase ili subkulturnil, okolnosti. Njegova poruka od sa­mog početka bila je da ona može postati ono što oda žeii, ako se bude potrudila i ako bude odlučna. Okolnosti njenog neposrednog okruženjatrebalo je da budu svedočanstva o siromaštvu i patnji njenih suseda, i "poruke" od strane društva o tome šta znači biti crn. Kada je imala otpri­ like petnaest godina, odlučila je da postane socijalni i opštinski radnikkako bi mogla da pomogne u tome da sc poboljšaju uslovi života za njenu rasu. Nije se pomirila sa tim da upadne II zamku ili da se prepusti rasnojdiskriminaciji njenog vremena. Odbila je da živi u samosažaljenju i rešilada učini sve što je potrebno da bi se iškolovala. Duboko u sebi, ona jeznala da je drugačija, pa ipak, ona je u potpunosti shvatila zbog čega suse ljudi njene rase osećati onako kako su se osećali. Poistoveti1a se i raZll­mela društvene uslove koji su podstakli ovu vrstu svesti tako dobro da jerešila da ih promeni kroz rad kojim je odlučila da se bavi.redstvom honorarnog posla. Doktorirala je društvenu psihologiju j vrati­ Ona je završila školu uz pomoć novca koji je uštedeo njen otac, i pos­la se svojoj zajednici da bi sprovela nastavne programe. Da bi oporavilazajednicu, pomogla je II tome da se pokrene državno stipendiranje pro­grama, obezbedujući posao za ljude koji su bili u toku nastavnog obuča­vanja. Pokrenula je časove stručne obuke i seminare za zajednicu u pogle­du mnogih predmeta. Pomogla je u tome da se njena zajednica suštinskipreobrazi. Njene akcije i programi postali su model za programe u drugimoblastima. Jedan od glavnih problema sa kojim se suočila zasnivao se na nje­noj potrebi da svoju viziju nametne drugima. Zauzimala je ekstremnoodbrambeni stav prema kritikama, i nije bila u stanju da promeni svojemetode rada čak ni onda kada je u sebi znala da postoje bolje. Promenuili priznanje greške shvatala je kao pretnju njenom položaju, društvenomidentitetu i emocionalnoj sigurnosti. Prema tome, uprkos njenom izuzet�nom dobrotvornom radu, privukla je kritiku i sukobe. Drugi problem bioje II tome što je čitav njen osećaj identiteta, emocionalne sigurnosti, ishvatanja stvarnosti bio baziran na društvenom položaju koji je zauzimala.Kako se vreme menj alo, ona je imala problem da se prilagodi novonasta�Lim potrebama svoje zajednice. Ona je težila torne da na prisilan način 245
 • 239. Džef Grin nastavi sa primcnom svojih starih ideja na nove situacije. Na kraju je do­ živela nervni slom koji ju je onesposobio. Iako je još uvek bila relativnomlada žena, više nije mogla da radi. Bila je prisiljena da se suoči sa sobomna nov način. Kada je prošlo izvesno vreme, ozdravila je dovoljno da bibila II stanju da piše knjige o društvenoj psihologiji, društvenoj pravdi, iromane sa tim temama. U ma kakvim uslovima da zateknemo osobe sa Pluronom II jeda­naestoj kući, sve one imaju potrebu za preobražajem II pogledu toga darazviju objektivnost i nepristrasnost, da se oslobode privrženosti koje spre­čavaju dalji razvoj, i da sklope veze sa grupom sebi srodnih duša. U prin­cipu, sve imaju potrebu za tim da skrenu udarce drugih grupa ili osobakako bi produbile svest o sopstvenoj individualnosti. Sve imaju potrebuda povežu svoju individualnu svrhu sa društvenom svrhom, svrhom gru­pe, i društvenim razlogom njihovog postojanja. Zavisno od evolutivnograzvoja i karmičke dinamike� neke osobe sa Plutonom II jedanaestoj kućiimaju i imaće sposobnost da predvode grupu ljudi ili čitavu naciju. Pri­rodni magnetizam Plutona može privući druge koji opažaju da je ličnostsa Plutonom u jedanaestoj kući posedovala i da poseduje neku snagu ko­jom zrači. Mnogi od ovih ljudi poseduju, iz prethodnih života razvijenu, urođe­nu sposobnost da shvate potrebe grupe, i da razotkriju suštinu njene di­namike, kako bi razumeli sve individualne uloge i funkcije koje je konsti­tuišu. Oni koji imaju sposobnost vođe i koji su "orijentisani ka buduć­nosti" mogu da razviju sveobuhvatne vizije društva u pogledu toga kakobi grupa ljudi ili društvo trebalo da se promene da bi se razvili i napre­dovali. Oni će eksperimentisati, pokušavati sa novim idejama, i korigovatiih onda kada to bude potrebno. U izvesnim slučajevima, oni će eksperi­mentisati sa novim idejama, ali potom pružiti otpor promeni šematskogplana čak i po cenu snažnog sukobljavanja, doprinoseći tako sopstvenompadu, ili padu sopstvenih ideja. Drugi mogu pokušati da dodaju stare vi­zije na nove situacije. Takav lider može privući sledbenike na neko vreme,ali zbog starih ideja, pad je neminovan. Na drugom nivou, prirodna Plu­tonova odbojnost može takođe stvoriti totalnu izolaciju nekih osoba saPlutonom u jedanaestoj kući od strane čitave grupe ili podgrupe. Mo­ramo obratiti pažnju na celokupnu prirodu individuinog karmičkog pot­pisa i biografije da bismo odredili razvojnu i karmičku potrebu za ovu si­tuaciju. 246
 • 240. Pluton - transformišuće putovanje duše Tačka polarireta je peta kuća ili Lav. Unutar ove težnje za preobra­žajem individue moraju da nauče kako da uzme sudbinu II svoje ruke.One moraju da nauče kako da ispune ideje koje imaju o sebi, a koje sma­traju ostvarljivim u svojim životima, kako da ostvare ciljeve koje žele dapostignu, i ideje koje sc odnose na prilike koje leže u budućnosti. Jedanod najrasprostranjenijih simptoma koje osobe sa Plutonom u jedanaestojkući doživljavaju jeste razmišljanje o onim mogućnostima koje ostaju ne­ostvarene II budućnosti. Ovaj simptom je odraz reakcije n a prerhodnutežnju Za preobražajem II pogledu oslobađanja od prošlosti. Prema tome,trenutna težnja za preobražajem uči ove ljude da te ideje sprovedu u delotako što će svoje sudbine preuzeti u sopstvene ruke i oblikovati ih premasopstvenim zamislima. Da bi ovo postigli, moraju naučiti da svedu na mi­nimum svoje potrebe za emocionalnom sigurnošću, obrasce zavisnosti ododobrenja drugih u pogledu bilo čega što žele da urade. Oni isto tako mo­raju naučiti da ne oklevaju sa akcijom dok je ne preduzme neko drugi, ida ne čekaju na to da drugi podrže njihove ideje u pogledu strategija kojese tiču njih samih i drugih. Oni koji su odbijeni od strane drugih ili od društva, koji su prisiljenida budu na društvenim· marginama) moraju naučiti da razviju svoju sop­stvenu svrhu i da je povežu sa onim potrebama koje su od društvenogznačaja. Oni ne mogu nastaviti da žive na marginama) bacajući kritike iuvrede na račun sistema koji se ne ponaša II skladu sa njihovim željama. Uopšteno gledajući, ove osobe moraju naučiti da njihova moĆ leži učinjenici da one jesu drugačije, i da je to što su drugačije sasvim u redu.Naučivši kako da se ponašaju i da se ostvare, one mogu postati uspešnevođe II bilo kojoj oblasti II kojoj im je to evolutivno i karmički predodre­đeno. Svi pojedinci sa Plutonom u jedanaestoj kući imaju urođenu moć daposluže kao instrumenti inventivne i kreativne promene u bilo kojempodručju života koje odaberu. Čak i fanatični branioci prošlosti moguizvršiti pozitivan uticaj (kao sredstva stabilizacije) ako se promene odi­gravaju prebrzo ili očigledno skreću sa svog puta. Sve ove osobe moraju da nauče kako da izdvoje, objektivizuju, i uklo­ne svoje najomiljenije vizije u pogledu toga kako stvari treba da izgleda­ju, onda kada te ideje ili vizije ne dolikuju trenutnoj situaciji. Putem iza­zova okoline ili suprotstavljanja, one moraju naučiti da objektivno i rav­nodušno promene ono što mora biti promenjeno. Potencijalna je zamka 247
 • 241. Džef Grinostati nedodirljiv II stoičkoj odbrani protiv onih koji se sa njima ne slažu- i ne promeniti se. Svi ovi pojedinci mogu doživeti emocionalne šokove, razočarenja, na­puštanja i odbacivanja kroz prijateljstva. Tepih biva izvučen ispod njiho­vih nogu na ovaj način da bi se naglasila lekci ja o preuzimanju odgovor­nosti za sopstvenu sudbinu. Napuštanje zavisnosti od drugih ne mo že, ada ne pomogne u tome da ova lekcija bude bolje shvaćena. Pored toga,ova vrsta d ogađ aj a nametnuće lekciju o tome šta je to što nekoga zaistačini prijateljom, a šta nc. U principu, ovi ljudi će imati, i li će sebi do zvo li­ti nekoliko blisk ih prij ate lj a II bilo kojem periodu ovog života. U izvesnimciklusima, oni mogu doživeti da uopšte nemaju prij atelje. Naučivši ove lekcije, individue sa Pll1tonom II jedanaestoj kući mogukreativnost mogu zablistati. T ima za p osledicu metamorfozu koja će stvo­igrati različite društveno značajne u loge. Njihova prirod n a inventivnost iriti samopouzdane osobe koje posed u j u moć da objektivno razumeju ko osu i šta one jesu, zašto su baš takve kakve jesll, i kako da najbolje sprove­du II delo svoj kreativni cilj lInutar konteksta društvene potrebe. U ok v irune uloge, uloge koie imaju moć iH potencijal da transformišu postojećetog razumevanja, ove osobe mogu preuzeti društveno rel evantn e j značaj­joj su se op rede lili da deluju. Na isti način, ove osobe mogu da p odstičubari jere koje sprečavaju dalji razvoj i evol ucij u tl onoj oblasti života II ko­ Zaj e dn ičke karakteristike onih sa PIlItonom II jedanaestoj kući ili Vo­raZUmeVaI1je kod drugih, pa čak i kod čitavih nacija .doliji obuhvataju: ponašanje sc proteže od krajnje nedruštvenog do po­potrebu da budu drugačiji, opsesivne j prisilne obrasce razmišljanja, in­vodljivosti za gomilom koje ide do fanatične odbrane tT3dicije, unutrašnjuventivnost, jedinstvenost, kreativnost, dobri prijatelji, ciklusi potpune rav­nodušnosti prema sebi unutar ciklusa snažne usredsredenosti na sopstve­ih je zaista upoznati ili definisati, daleki.ne ličnosti, potencijal za naglo j nedosIedno ponašanje, ikonoborac) teško Poznati ljudi sa Plutonom II jedanaestoj kući ili Vodaliji: Albert Ajnštajn Džesi Džejms Dejvid Bouvi Bendžamin Frcnklin Lindan B. Džonsoll 248
 • 242. Pluton - transformišuće putovanje duše{il 1------l " IIOO I� 15� D ALBERT AJNŠTAJN 249
 • 243. Ožef GrinDŽESJ DŽEJMS 250
 • 244. Pluton - transformišuc:e putovanje duše �I- -- -- � -- -- ---:!!= I- -- -- �� -- -- -- l5IS 10 -!!:: +) J Lol ";f 1--,.-< 10 09 II II v1 � Y5 10 13 52- ti �0 I Z"If�l DEJVlD BOUVI 251
 • 245. Džef Grin 19 ]( OO lS l2>1-------I I------i x � OO OO IO � Oo D BENDŽAM1N FRENKLIN..,, , . . . . 252
 • 246. Pluton - transformišuće putovanje duše-!6 1- a:. -____ -lOO LINDON B DŽONSON 253
 • 247. Pluton u dvanaestoj kući ili u Ribama rndividlle koje imaju Pluton II dvanaestoj kući ili Ribama II prethod­nom životu težile su za preobražajem ili su žeicIc ua se usklade sa nekomvrstom transcedentalnog sistema verovanja da bi shvatile jedinstvo čita­vog Univerzuma, i da bi videle ili doživele njihovu sopstvenu individual­nost kao produžetak Izvora Univerzuma. Ponašajući sc II skladu sa timtežnjama, one mogu da prodl1hovc sve aspekte svojih života. U principu, dvanaesta kuća i Ribe jesu složeni skup svih drugih kuća,znaka i planeta. To je arhetip koji opisuje sveukupan život i stvarnost naovim i onim planovima života. Istovremeno je to arhetip II kojem je dos­rignu! doživljaj hvara svega onoga šro sačinjava život i stvarnost, i kojiosoba mora sveSno razviti i shvatiti. Oni sa Plutonom u dvanaestoj kući osećaju snažnu i neposrednu željuda rasto p e sve barijere koje sprečavaju utapanje njihove lične moći u kos­mičku celinu da bi doživeJi ili spoznali Najviši Izvor moći. Tc barijere mo­gu biti emocionalne, intelektualne, fizičke ili duhovne pri_rode. Potreba zaprcobražajem kako bi se rastopile sve stare barijere koje sprečavaju direk­tnu identifikaciju osobe sa Izvorom iziskuje ili zahteva da se ove osobeusklade sa transcedentalnim sistemom uverenja putem kojeg je proces Ovde postojj potreba za rim da se jsrraže j shvate sjsremj vrednosti,produhavljenja mogao da se odigra ili može da se odigra.uverenja i znanja koja su izvan vremena i prostora, i koja SI1 iznad vred­nosti koje su zasnovane na kulturi. Budući da arhetip desete kuće iL Jarcadovodi do spoznaje individuine sopstvene smrtnosti sa stanovišta ega,Pluton u dvanaesroj kući ili Ribama dovodi do spoznaje ili shvatanja indi­viduine besmrtnosti, večnosti sa stanovišta Duše. Deseta kuća ili Jarac sto­ji u korelaciji sa vremenom i prostorom. R.ibe i dvanaesta kuća stoji II uza­jamnom odnosu sa vanvrcmenošću i večnošću. Proces ekspanzije koji je tlsuštini započet II šestoj kući ili Devici kulminira II dvanaestoj kući i Riba­ma kroz metamorfozu koja proizvodi stapanje individualnog ega sa Izvo­rom. To ima za posledicu da će osobe sa Plutonom II dvanaestoj kući doćiII ovaj život sa dubokim oscćajcm da stoje na litici. Iza njih je svetl.ost 254
 • 248. Pluton - transformišuće putovanje dušesveta koji poznaju (njihova prošlost, i ono što simbolizuje kulturu, vremei prostor), a ispred njih počiva tama večnosti, ambis (njihova budućnost:i ono što simbolizuje vanvremenost i Univerzum). Stojeći na litici, ove in­dividue sc suočavaju sa izborima II pogledu toga kojim pravcem da krenu:nazad, napred, ili da ostanu na samoj litici, paralizovani da se pokrenu ubilo kom pravcu. 1zbori koje je individua načinila II prošlosti uticaće na to šta doživlja­va u ovom životu II vezi sa ovom željom, težnjom, i potrebom za preo­bražajem. Ti izbori odredjće na kojem nivou razvoja ili II kojoj fazi ćemozateći osobu u ovom životu. Potrebno je ela otkrijemo kako se individua tl prethodnom životu odaz­cija koegzistentnih želja II Plutonu j Duši, jedne za povratkom ka Izvoru,vala na td.nju za preobražajem. Kao i II svim kućama i znacima, interak­druge za izdvajanjem od njega, trebalo bi da odredi individuine reakcije iusmerenja. Pa ipak, sa Plutonom II dvanaestoj kući, sama priroda pret­hodne potrebe za preobražajcm bila jc da se usklade ili identifikuju sa Izvo­rom Univerzuma, da prevaziđu granice svojih ličnosti ili da se produhove. Prema tomc, sama suština sebičnog poistovećiv3nja unutar osobe jcbija climinisana ili razrušena. Bilo koji oblik izdvajanja od izvora bio jepodreden ovom prethodnom porivu za prcobražajcm da sc odstrane željekoje vode ka izdvajanju. Tri osnovne reakcije na ovaj transformišući pro­ces dvanaeste kuće opisaće izbore koje vode ka akcijama, pa na taj način,i ka razvojnim i karmičkim uslovima koje će te osobe iskusiti II ovomživotu. Pre nego što detaljno opišemo ove tri reakcije i njihove posledice)prodiskutujl11o najuobičajenija unutarnja i spoljašnja iskustva sa kojima ćese ove osobe suočiti kao krajnjom posledicoITI prerhodne težnje za preo­bražajcl11. U principu) većina ovih pojedinaca II izvesnom stepenu su pru­žili otpor porivu za preobražajeI11, stapanju, prepuštanju i režnji za iden­tifikacijom sa Izvorom. Otpor izaziva cikluse konfuzije) dezorijentisano­sti, otuđenja i dezintegracije različirog intenziteta tokom čiravih njihovihživota. Izdvajanje, ma u kakvom se obliku l11anifestovalo, izaziva otpor i od­bijanje procesa stapanja i prepuštanja. Ta vrsta želja ka izdvajanju kojeposeduje većina ovih osoba sadrže u sebi njihov nesvesni strah od toga daće izgubiti kontrolu nad svojim životima. Posledica roga j e da većina ljudisa Plutonol11 II dvanaestoj kući mogu očajnički da se drže bilo čega što 25:;
 • 249. Džef Grinnosi njihov lični pečat kako bi oseća li da imaju kontrolu nad svojim živo­tima. Pa ipak, zbog poriva za preobražajem, oni takođe doživljavaju unu­tarnji osećaj da ne mogu da prepoznaju sebe II bilo čemu što su učinili po ­sebnim i dali mu lični pečat, da se prema tome ne mogu uistinu odnosit.i.Tu postoji još nešto više - karika koja nedostaje, ona na koju oni ne mogupokazati prstOI11. U ciklusima, ovo unutarnje osećanje postaje sve jače ipočinje sve više da dominira njihovom svešću. Dok se to odigrava, dolazii do konfuzije, otud enja i dezintegracije. Tokom ovih ciklusa, individue ćese duboko II sebi osećati kao da se rasplinjavaju i da ne mogu dn sc inte­grišu. To će i m a ti za posledicu da će se mnogi preterano poisrovetiti .,)3jednim jedinim elementom ili aspektom sebe) i ispoljavati sve drugo kroztaj jedan aspekt da bi pobuJili osećaj individualnosti naspram unutrašnj erasplinutosti koja se krije II pozadini. U nekim slučajevima, osobe će seidentifikovati jli pretpostaviti uverenja, razloge ili idenritct podgrupeunutar čitavog kolektiva da bi stvorili taj osećaj egocentrične individual­nosti. Ovoj oblasti ili aspektu idenrifikacije daju izuzetnu moć zbog togašto ona služi kao metod i mehanizam pomoću kojeg se oni odnose premasebi kao prema egocentričnom pojedincu. U izvesnim slučajevima] ove osobe su bile] ili mogu postati moćniidoli zbog moći koja je izražena ili projekrovana kroz taj jedan aspekt ilidimenziju njih samih. Neki ispoljavaju ili će ispoljiti moćnu auru ili uticaj lj Jr 256
 • 250. Pluton - transformišuče putovanje dušena druge. Snagom svojih ubeđenja Ll rc ko su oni, i šta rade, oni stiču spo­sobnost da pobuduju interesovanje, imaginaciju, podršku ili progon jav­nog mnjenja. Život Džejn Fonde pokazuje ovu dinamiku. Fonda iJna ret­rogradni Pluton II Raku, u dvanaestoj kući. Južni čvor u Blizancima II de­setoj kući, njegovog planetarnog vladaol.:a, retrograd ni Merkur, U Jarcu IIšestoj kući. Jupiter, vladalac severnog čvora u četvrtoj kući II Strelcu, na­lazi se II Vodol.iji u šestoj kući II opoziciji sa Plutonom. U ranijim godina­ma svog života, Fonda se za vreme Vijetnamskog rata identifikovala satifikacijn i pokret, postala je njegova glasnogovornica. Njeno pu tovanj e uantiratnim pokretom. Usredsređujući sopstvenu ličnost na društvenu iden­Severni Vijetnam II jeku ratnih borbi, doprinelo je tome da je društvo pro­ganja ili hvali, u zavisnosti od toga sa kojom se stranom problema svakaod tib osoba identifikovala. Preterano identifikovanje sa jednim jedinim aspektom svoje ličnostiizaziva prisilan oblik ponašanja zbog toga što je barem taj jedan aspektsrodan i poznat. Promena ovog načina na koji se odnose prema sebi sami­ma preti tome da probudi ono nepoznato. Dakle, to preti gubitkom egokontrole i, zbog toga, gubitkom lične sigurnosti. Pa ipak, evolutivni im­puls za tim da se rastope sva lična ograničenja neizostavno će stvoriti kon­fuziju, nevericu, odvajanje i otuđenje od onog jednog aspekta njih samihsa kojim su se ove osobe najviše poistovetile. Tokom najznačajnijih cik­lusa, osobe sa Plutonom II dvanaestoj kući doživeće imploziju suštine svogbića koja vodi ka slomu i dezintegraciji nekog aspekta njihove ličnosti iliuverenja. Dok se proces implazije intenzivira, oni proživljavaju suštinskukonfuziju i dezorijentaciju. Pojavljuje se saznanje: "Da li sam to stvarnoja?" - "To zaista nisam ja" ili "Postoji tll još nešto". Kako se proces odvi­ja, ove osobe u sve većoj meri doživljavaju gubitak kontrole ili gubitakkontrole nad svojim životom. Pored toga, ništa momentalno ne zamenju­je ono što je srušeno. Osećajući da ne mogu da se savlađuju, da su izgub­ljeni i zbunjeni, oni bivaju prisiljeni da prođu kroz cikluse u kojima i ononišta znači nešto, i kada nemaju snage da život učine takvim da ima nekogznačaja. Neki će se batrgati i grčiti II prisilnom i paničnom pokušaju davaskrsllll stare važeće modele od_nosa prema sebi i prema životu} pokuša­vajući da se vrate svetlosti poznatog im sveta - prošlosti. Ovi oblici prisilnih reakcija ne samo da su očajnički, nego su osuđenina propast. Oni mogu funkcionisati izvesno vreme, ali ća na kraju upastiII besmisao. Lutajući tako zbunjeni, mnogi od ovih pojedinaca će iskusiti 257
 • 251. Džef Grinmagični preobražaj tl kojem će nova misao, spoznaja, dimenzija njihoveličnosti, ili novi odnos prema njima samima i njihovom životu izniknutiiz Duše. Ovaj proces izgleda tako kao da se odvija sam od sebe, i kao danije produkt individuinog egocentričnog deduktivnog načina razmišlja­Ilja. Ovi novi modeli i misli koji izviru iz Duše II stvari su "inspirisani"božanskim izvorima, mada ih mnogi od ovih ljudi neće biti svesni niti ćeih prepoznati kao takve. Novonastala situacija je jednostavno stvorenasama od scbe. Sada jasnost obitava tamo gde je postojala konfuzija, inte­gracija tamo gde se nalazila dezintegracija, vera tamo gde nije bilo verc,odnos tamo gde je došlo do otuđenja. Ovaj prosec se odigrava zato da bi naučio ove osobe ne samo veri,nego isto tako i svesti o tome da su povezani sa mnogo sveobuhvatnijornsami sebe kao jedan poseban talas na moru. Ovaj proces ih uči, i učio ihcelinom života, sa onim što je univerzalno. Oni su učili kako da doživeje o onim unutrašnjim područjima ili dimenzijama koje sprečavaju i ogra­ničavaju njiJlovu ličnu identifikaciju unutar kosmičkog prostranstva, o to­me da premeste centar svoje svesnosti sa talasa ka moru. Ovaj proces učiosobe, voljno ili nevoljno, da zarone u ambis večnosti, a ne da ostanu pa­ ra1izovani na lirici, iJi da se osvrću unazad ka svetJosti proŠJosti. Zaranjaj ući II ambis večnosti, osobe sa Plutonom II dvanaestoj kućisavladavaju lekciju o veri; o tome da strah od individualne smrti, ili odprepuštanja većoj sili nego što su oni sami, jeste samo zabluda želja za izd­vajanjem koje odražava ego. Oni su učili da veruju tako što su voljno ilinevoljno uranjali II ambis kosmičkog mora i, u ciklusima, doživljavali de­zintegraciju bilo kojeg ličnog ograničenja koje je trebalo rastopiti zbogtoga što je on podsticao zastoj. Kada izađu na površinu iz ovih poniranja II ambis, doći će do metamoforze. Ovaj preobražaj će dovesti do novespoznaje, otkrića latentne dinamike unutar pojedinc3j ili do podizanja ve­ la sa zabune koje otkriva odgovore i nove pravce za kojima Sll tragali. Ciklusi rastapanja barijera koji vode ka ciklusima jasnovidenja simbolizo­vanih zaranjanjima i izranjanjima iz ambisa, dešavaju se sami od sebe. Individua ne može da ih kontroliše svojim egom. Do ovih ciklusa dolazi putem one sklonosti individuine Duše koja se tiče unutrašnje svrhe ..život­ nih lekcija" Plutona II dvanaestoj kući. Na raj način, ove osobe se uče da veruju. Vera je povezana sa svesnim saznanjem da nekako, ili na l1eki na­ čin, "nešto" čini ili će učiniti da prošle i trenutne nevolje budu savladane. 258
 • 252. Pluton - transformi.šuče putovanje duše Doživljavanjem otkrovenja i spoznaja koje izgleda kao da spontano pristi­žu II njihovu svest, ove osobe će iskusiti, svaka na svoj sopstveni način, "sjedinjenje sa božanskim" ili proviđenje. Mnoge individue sa PImonom II dvanaestoj kući uspele su da prigušeili odbace evolutivni impuls da se stope ili identifikuju sa Izvorom. Krozodbacivanje, ove osobe će stvarati jednu maštariju ili iluziju za drugom nebi li pronašli značenje za kojim tragaju . To je kao da im san ili maštarijesimbolizuju Najviši Smisao. Snaga odbijanja predstavlja odraz želje za izd­vajanjem od Izvora. Prava priroda snova iJi maštarija uslovljena je speci­fičnim vrstama želja za izdvajanjem koje ove osobe poseduju. Zbog togašto sve osobe sa Pluronorn u dvanaestoj kući tragaju za najvišim smislomPreuveličavaju ih i pridaju im glamurozni sjaj. Ovim osobama snovi i maš­u svom životu, ODe tim snovima i maštarijarna pridaju ogroman značaj.čin. One postaju potencijalna iskustva kroz koje će osoba tragati ne bi litarije postaju vrlo istinite i na njih se usredređlljll na veoma poseban na­otkrila scbe. Ove vizije i snovi mogu da postanu potencijalna iskustva iz 1 . Želje koje su svojstvene Plutonu pretvaraju se u ličnu volju za njiho­dva razloga:vim ostvarenjem. U kontekstu dvanaeste kuće, ovaj proces uči osobe tomeda su one saučesnici II stvaranju stvarnosti II odnosu na Najviši Izvor. Moćda ožive ove maštarije i snove je prema tome povezana sa vizualizacijomi uverenjem. Ukoliko osoba dovoljno snažno veruje II san iJi maštariju,moć vizualizacije i afirmacije svojstvenih Plutonu u dvanaestoj kući učini­ 2 Maštarije mogu naučiti osobe o prirodi njihovih neostvarljivih snovaće ih mogućim.i iluzija. Važna misao koju treba da zapamtite jesre ta sc da ti snovi iu svojoj svesti, ili da su ih doslovno proživeli. Ćak će se j posmatraču samaštarije mogu učiniti vrlo stvarnim ovim osobama bilo da su ih izgradilistrane ostvarenje snova i maštarija ovog dpa koje stvara osoba sa Plu­tonom u dvanaestoj kući učiniti vrlo realnim. Posmatrača bi bilo teško na­terati na to da uvidi ili shvati da su ti .. stvarni događaji" zapravo baziranina iluzijama i snovima zato što je osoba uspela da ih oživi i zato što ih onaproživljava. Tako doživljeni snovi sačinjavaju osnovu prave ili konkretnestvarnosti te ličnosti. Oni izgledaju kao da su toliko stvarni. Upotrebimo slučaj iz prakse da i1ustrlljemo ovu misao. Ova osobaima Pluton u konjukciji sa Marsom II Lavu u dvanaestoj kući. Južni čvorje u Stretcu II četvrtoj kuči. Njegov planetarni vladalac, retrogradni Jupiter, 259
 • 253. Džef Grinje u Vagi, u drugoj kući. Severni čvor je II desetoj kući u Blizancima, i nje­gov planetarni vladalac, Merkur, je u Biku, takođe u desetoj kući. MesecII Ribama II sedmoj kući kvadrira mesečeve čvorove, i u inkonjukciji jesa PlutoIlom i Marsom. Ovaj pojedinac je u razvojnoj fazi individualiza­cije. On ima prirodnu svest o tome da tl ovaj život uviru sile veće od njegasamog. Pa ipak, on je isto tako imao nesvesne strahove od toga da budepovučen predaleko II ponore ambisa, od roga da se posveti svesnom raz­voju svoje unutarnje duhovne potrebe i prirode. Imao je nesvestan "kom­pleks boga", pri čemu je očekivao da se stvarnost obrće oko njega. Istotako, on je podsvesno želeo da igra ulogu boga u životima drugih ljudi.Posedavao je prirodne učiteljske i isceliteljske sposobnosti koje je u oVOmživotu razvio, a koje su zasnovane na naporima iz prethodnog života.Krajnji ishod toga je da je on stvorio nove isceliteljske metode, objedinju­jući različite srodne discipline. Zbog toga što je želeo i osećao potrebu zatim da ga drugi smatraju važnim i moćnim, da od njih bude priznat kaoposeban, on je vizualizovao i stvorio karijeru koja se zasnivala na novojisceliteljskoj disciplini i pristupu. Pored toga, on je želeo da stvori mrežuu celoj zemlji putem koje bi ovo isceljivanje moglo da bude primenjeno. Pored želje za tim da bude priznat kao svemoćan, on je takođe dubo­ko u sebi želeo da kroz posao zaradi puno novca. Okupio je oko sebe dru­ge ljude koji su imali slične želje da isceljuju kao udeo sopsrvenog smisla 260
 • 254. Pluton - transformišuće putovanje dušeLl životu. Podsticao je njihove želje posredstvom toga što ih je podučavaonovim iscelireljskim metodama, i obećavajući im kule i gradove II pogle­du količine novca i slave koje će oni sami ostvariti udruživanjem snaga sanjim. Stvarajući ovu V[S[U mreže, on će hraniti sve ove ljude tako što ćeim, na regionalnoj bazi, slati klijente koji traže njegove usluge. Drugimrečima, on je bio vrh piramide koja formira nacionalnu strukturu. Na tajnačin, on je takode zaradio novac od posla tih ljudi koje je postavio daostvaruju njegov sopstveni san. Postao je idol za one koji su upoznali ovunjegovu sposobnost. On je zaista ostvario svoju želju i san. Pokušao je dase integriše oko ovog jednog aspekta svoje ličnosti, kroz stalno radno vre­me koje je podrazumevalo pisanje knjiga, predavanja, i organizovanje na­cionalne mreže. Prinudenost na to da radi neprekidno bilo je odraz nje­govog straha od toga da bude uvučen u rastapajuću prirodu ambisa. Paipak, uvlačenje u ambis podstaklo je lomljenje njegove slike o sebi, koja jebila ograničena na dinamiku isceljivanja. Ovo slamanje ili razdvajanje podstaklo je osećaj apsolutne usam­ljenosti, osećaj da je II njegovom životu nešto nedostajalo ili bilo propuš­reno. Zbog toga se oprobaa u drugoj karijeri koju je zamislio, II okvirukoje je želeo da piše romantične ljubavne romane. Čak je osmislio i pseu­donim. Zapleti i karakteti u njegovim književnim delima poslužiLi su mukao zamena i nadoknada za podsvcsnc želje. Zbog roga što se "zadesilo"da se to podudara sa nedostatkom ljubavne romantike u njegovoj vezi IIstvarnom l ivom, on jc počeo da se upušta II posao koji jc bio sličan zaple­ Ova osoba je u stvari materijalizovala svoje podsvesne želje i vizije.tima knji ga koie je pisao.One su njemu i drugima izgledale, i zaista biJe, vrlo " stvarne". Nije sves­J10 spoznao to da je izbegavao i/ili da sc pribojavao da sc stopi sa Izvorom.Nije bio svestan ideje da je želeo da "izigrava boga", ili da sc osećao apso­hItno usamljen im. U stvari, on se osećao sasvim supromo, što je zajed­ nički problem svih osoba sa Pluronom II dvanaesroj kući. Njima je potreb­no mnogo vremena da bi prepoznali na čemu sc stvarno zasnivaju njihove"stvarnosti o kojima sanjaju" zato što ih oni proživljavaju. Teško im je dadodu do te spoznaje zbog roga što Sll motivi i strahovi koji stvaraju oveželje sasvim nesvesni. Pa ipak, zbog toga što je priroda ovih želja takva davode ka izdvajanju, i zbog toga što one ne predstavljaju rezultat svesnog opredeljenja koje jc bazirano na unutrašnjoj povezanosti sa IzYorom,stvarnosti koje Sll stvorene osuđene su na to da propadnu. Balon snova će 261 II
 • 255. Dfef Grinse raspsrnuti, a stvarnost iskrsnuti pred njih. Potom se ove osobe sukob­ljavaju sa činjenicom da je ta "stvarnost" bila samo san, fantazija samofantazija, i da, na kraju, ostaju da stoje sami na litici, bez smisla, zaJovolj­stva ili unutrašnjeg mira. U gore navedenom primeru, nacionalan a mreža koju je ovaj čovekstvorio je kolabirala zato što je većina radnika unllfar mreže počela da gaprozire. Propala je zato što mnogi od ovih ljudi nisu bili kvalifikovani darade taj posao, i zbog toga što sc on nije l1vežbao II come tla pravi odgo­varajuću razliku ili proccl1l1 II pogledu toga koga bi mogao isccljiv3ri ilikome bi mogao pružiti pomoć, a kome.: ne. U poslednjoj analiz i , (Q je pro­pajo zbog toga što jc želeo da igra ulogu boga, i ZatO ŠW taj posao nije biollsrncren od strane Izvora. Drugim rečima, Ll svim pojedincima sa Pluto­nom II dvanaestoj kući postoji potreba za tim da svoju ličnu volju i željeusklade sa voljom i željama Izvora. Kada do ovoga ne dade, onda će sesve ono što je stvoreno kroz sebične želje i že lj e za izdvajanjem u jednomtrenutku srušiti. Svrha ovog emocionalnog šoka jeste ta da pojedinac shva­ti prirodu i suštinu svojih snova, iluzija i fanrazija. Baš kada je nacionalnamreža počela da se raspada, rad koji se zasnivao na njegovim ljubavnimromanirna koje je objavio takode se raspršio pred njegovim licem. Fanta­zija koja je iskonstruisana 11 njegovom umu nije odgovarala stvarnostipravog posla koji je skoro okončao njegovu postojeću vezu. Emocionalnišokovi koje donosi stvarnost obe situacije pokrenuli su ciklus II kojem jeindividua morala II potpunosti da revalorizuje svoj život i pitanja odakleje došla, i iz kojih razloga. Ova prisilna jurnjava za snovima može trajati tokom mnogih života izrog razloga što su snovi i fantazije ograničeni jedino snagom imag i n acijepojedinca. Međutim, II jednom trenutku evolutivnog procesa, ovi poje­dinci će iscrpeti svoje želje za izdvajanjem i izbegavanjem, i njih će svla­dati krajnji umor. Raspršenih iluzija, oni će se konačno okrenmi ka Izvoruda bi se suočili sa ambisom večnosti i potražili vezu sa čitavim Kosmosom.U ovoj iscrpljenosti od maštarija i želja za izdvajanjem koje izviru iz za­vodljive mašte, svi pojedinci sa Plutonom II dvanaestoj kući jednog danaće shvatjti staru duhovnu izreku da je "život samo sanu. Poput talasa namoru koji moraju da se vrate svom izvoru, okeanu, isto tako svi mi mora­mo da se vrarimo našem Izvoru. Kada ove osobe jednom to budu shvatile, one će postati božanski nadahnute tl pogledu prave prirode svoje ličnosti, i mogu takođe postati božanski nadah n u te II pogledu roga da ispune neku 262
 • 256. Pluton - transformišuće putovanje duše vrstu "misije" koja je u interesu svih nas. Do ove spoznaje će doći čirosobe budu uspostavile svestan odnos sa Izvorom kako bi njihove akciježelje bile u direktnoj saglasnosti sa načinom na koji Izvor želi da se izrazkroz njih. Otpor i odbijanje da se stope sa Izvorom mogu biti manjfestovani kacdrugi ..simptomi", uključujući poricanje da postoji bilo šta što sa njima isa njihovim životima nije u redu. Oni se na siju pretvaraju da je sve u redu. Iako njihova "stvarnost" možda nije onakva kako jzgleda, oni sesvojim zaslepljujuće snažnim voljama koje im daje Pluton u dvanaestojkući trude i čine sve da ostave utisak da je sve u redu, bila situacija dobraili loša. U jednom evolutivnom i karmičkom trenutku, opšte poznate, ru­žičaste naočare će se slomiti. Pukotine II boji sada dozvoljavaju blještavo beloj svetlosti istine da osvetli njihovu pravu stvarnost i njihovu životnusituaciju. Pukotine su izazvane kroz nesvesno samopotcenjivanje aktiv­rili uDlanjuje ono u šta oni veruju. Šok nastao od doživljavanja stvarnostiDosti, ili kroz sukobe sa okruženjem u kojem stvarnost koju su sami stvo­stvara neophodnu nevericu, izdvajanje, konfuziju i otuđenje, koji podstičusvest u pogledu toga na koji je način osoba bila "inhibirana" i onoga učemu je zapravo nerealna. Ove vrste šokova povećavaju svest o tome zbogčega je osoba blokirala, odbacivala, bila preterano naivna, videla ono štoje želela da vidi ili odbijala da sazna da bilo šta nije u redu. Svesnost seobično postiže nakon što je izvestan period proveden bez ikakvog smisla.Jednog dana neizbežna spoznaja obasja svest pojedinca. Onda kada seodigra magični uvid i razumevanje, osoba biva prisiljena na to da uzme uobzir to da neka druga Sila deluje u njenom životLI. Svi ljudi sa Plutonom u dvanaestoj kući dolaze u ovaj život sa najvi­šim, vanvremenim osećajem šta je ispravno, a šta nije. Ovaj apsolutni ose­ćaj za ispravno i pogrešno odražava se na standarde idealnog ponašanja.Ti standardi idealnog ponašanja manifestuju se u različitim nivoima raz­voja svesti unutar ovih osoba, u zavisnosti od njihove razvojne faze. Kodvećine, oni se doživljavaju kao dubok unutarnji osećaj o tome kako bistvari mogle ili trebalo da izgledaju. Ovaj unutrašnji osećaj se razvio zbogtoga što je težnja za preobražaj em u prethodnom životu bila da teže ka(ome da se identifikuju sa transcedentalnom istinom ili stvarnošću. Kaoposledica te prethodne težnje za preobtažajem, svi ovi pojedinci prosudu­ju sebe, druge, i život uopšte u odnosu na ovaj idealni standard ponašanja.Onda kada njihove sopstvene aktivnosti ili aktivnosti drugih, ili aktivnosti 263
 • 257. Ožef Grinčovečanstva ne odražavaju te standarde, oni će obično sebe, druge ili čo­večanstvO proceniti na negativan način kao neodmerene u poređenju saidealima. Zbog dvojnih želja II Duši, želja za povratkom ka Izvoru takrničise sa svim preostalim željama za izdvajanjem koje su ispolje ne kao snovi ifantazije u čijoj je osnovi eskapizam ili beg u pogledu stapanja sa Izvorom.Ove osobe će, II izvesnim ciklusima, procenjivati sebe s obzirom na [Okako je trebalo, ili bi trebalo da postupaju. Kao posledica toga, mnogi ćeispoljiti snažan poriv za tim da sanu sebe okrive onda kada budu opazilida su nesposobni da urade "pravu" stvar; da su nesposobni da se uskladesa idealnim standardom ponašanja čiji najdublji koren proističe iz potrebeza preobražaj em II cilju stapanja sa izvorom. To će imati za posledicu da će mnogi takođe proganjati ili optuživatidruge u pogledu njihovih sopstvenih slabosti ili neuspeha. Mnogi dobija­ju živote u kojima bivaju proganjani zato da bi prigušili svoj osećaj kri­vice zbog toga što se ne ponašaju ispravno. Ovo stanje služi kao baza zaprojekcije, pri čemu oni mogu da prosuđuju i progone druge zbog togašto nisu učinili pravu stvar II skladu sa standardom idealnog ponašanjaosobe sa Plutonom u dvanaestoj kući. Neki koji budu dobili živote u koji­vovanja j mučeništva. Oni će osećati da nemaju kontrolu nad svojim živo­ma će biti proganjani, stupiće u ovaj život sa najsnažnijim osećanjem žrt­tom, ili da se nalaze u milosti sila koje su izvan njihove kontrole. Neke odovih "žrtavaC< prisilno će izbegavati ili bežati od stvarnosti kroz droge,alkohol ili bilo koju drugu eskapističku aktivnost. Ovi karrnički uslovi izprethodnog života obično odražavaju činjenicu da su ove osobe nastojaleda podriju i potkopaju iluziju o moći koja postoji sa egocentričnog sta­novišta. Mnogi će zloupotrebiti tu moć pre nego što steknu "kompleksboga". Iz tog razloga je postojala potreba za tim da prožive nekoliko živo­ta proganjanja i uzdržavanja II kojim su oni bivali u milosti sila koje suočevidno bile izvan njillOve kontrole. Oni koji nisu uspeli da shvate da jesvrha ovih karmičkih uslova bila da usklade sopstvenu volju sa Višom Vo­ljom, krivili su i kriviće sve i svakog kako bi opravdali svoje negativno ieskapističko ponašanje. Neki će, tiho venući, ostati zaključani II zatvorimakoje su sami sebi nametnuli. Drugi će, međutim, nasilu izigravati "FlorensNajtingejl" pokušavajući da pomognu svakome, želeo on to ili ne. Ovitipovi će milošću obasipati sve bez razlike, ne prosuđujući ništa, kao da jesam čin prosuđivanja nešto što bi trebaJo izbegavati: nešto što bi trebalo smatrati "pogrešnim". U stvarnosti je potrebno da svi pojedinci sa Pluto- 264
 • 258. Pluton � trans(ormiluće putovanje dušenom u dvanaescoj kući nauče šta prosuđivanje uistinu znači, šta ono jeste,šta nije, i kako da primene primereno mišljenje na svaki aspekt života.zasnovan na namerama. 1 da namere odražavaju želje. Na taj način, ove Lekcija koju je ovde trebalo naučiti jeste da je "temelj" prosuđivanjaosobe moraju naučiti da se usredsrede na svoje želje kako bi shvatile nji­hovu povezanost sa svojim namerama. Ukoliko su želje .za ispravnim po­našanjem II dovolinoj meri konzistentno i snažno povezane sa njihovimidealnim standardima ponašanja, llslediće i namera da se ponašaju na ta­kav način. Na sličan način, osobe sa Plutonom II dvanaestoj kući moraju da nau­če da prosuđuju druge u skladu sa njihovim namerama. Ovde je izuzetnovažan problem unutrašnje procene, na kojoj su zasnovana njihova dela, inačin na . koji je to prosuđivanje projektovano na dr�ge. Kao što je Isusrekao kada je prostitutka stajala pred osvetoljubivom gomilom, "Nekabaci prvi kamen onaj koji je bezgrešan". Naravno, niko nije mogao da ba­ci kamen. Gomila je bes zasnovala na svom standardu idealnog ponašanja.Pa ipak, kao što je to Isus naglasio, iako su svi oni sami želeli da se pri­lagode tim standardima, nijednom od njih to nije u potpunosti uspelo zarukom. Međutim, kao što je dolikovalo to da u sebi osude pogrešno po­našanje prostitutke, isto tako je bija prikladno da osude one greške u svom vladanju koje su protivne standardu ispravnog ponašanja. Nije biloprikladno bacati kamenje na prostitutku zbog njenog greha. To nije bilopravedno zbog toga što ni oni sami nisu bili oslobođeni od grešaka iligreha. Unutrašnje prosuđivanje bilo je neophodno zbog toga što sud, sam posebi, pokreće mehanizam koji započinje samollsavršavanje u pogledu stan­darda ispravnog ponašanja. U ovoj neophodnoj presudi osnovno je to dasami sebi i drugima oprostimo neuspehe i promašaje koji se dešavaju zawšto medu nama ima veoma malo onih koji su savršeni. Namera i rešenosr da postanemo savršeni, da se usavršimoJ jeste najviši standard po kojem svako od nas mora biti procenjivan od sebe, drugih, i od strane Izvora. Važno je da ovu vrstu rasudivanja uvežbamo na nama samima. Osobe sa Plutonom II dvanaestoj kući, na isti način, moraju da se pozovu na najviši standard ponašanja da bi prepoznale nekorektne želje i ponašanje drugih kako ne bi shvatile, pretpostavile, ili ispoljile stav o l,pogrešnom" pona­ šanju drugih zahvaljujući diskriminaciji i pogrešnoj proceni. Šm se tiče 265
 • 259. Džef Grindrugih, te osobe moraju se naučiti tome da ne izražavaju svoje mišljenje odrugima ukoliko to niko od njih ne traži. Sve dok ih neko ne upita, naj­bolja strategija jeste da u mislima dokažu da ti zaista treba da promene sudO ponašanju drugih. Neki kojima je biJo karmički predodređeno da odigraju ulogu muče­nika ili žrtve kako bi shvatili sopstvene lekcije o prosuđivanju, ostavili sunam nadahnuto svedočanstvo o ovoj vrsti istine dvanaeste kuće koja Setiče osude i praštanja. Isus je, naravno, najmerodavniji primer - "oprostiim Oče, jer ne znaju šta čine". Ana Frank, drugi primer, zapisala je II svomdnevniku: "Uprkos svemu, ja i dalje verujem da su ljudi zaista dobri upiji, i šest planeta II Ribama II opoziciji sa Plutonom i retrogradnim Mar­ dubini duše". Isus je imao Neptun II konjukciji sa južnim čvorom II Škor­som u Devici. Vladalac Isusovog severnog čvora u Biku bila je Venera uRibama. Horoskop Ane Frank imao je južni čvor u Škorpiji, kojim je vla­dao Pluton u dvanaestoj kući, sa severnim čvorom u Biku kojim je vladalaVenera u Biku u desetoj kući. Evolmivna lekcija o korektnom prosuđivanju jc izuzetno značajna IIdrugom pogledu. Mnogi pojedinci sa Plutonol11 u dvanaestoj kući imaćeiracionalni i pritajeni strah od nepoznatog. Mnogi neće biti u stanju da Sesuoče sa samim sobom. Duša svih pojedinaca sa Plutonom II dvanaestojkući je usidrena u univerzumu ili u čitavom kosmosu. lako to važi kaoistinito za sve nas, pojedinci sa Plutonom u dvanaestoj kući bivaju uvučeniu Univerzalni Izvor mnogo snažnije nego bilo ko drugi čiji Pluton zauzi­čan. Posledica toga će biti da će mnogi iskusiti to UVlačenje kao dubokima neku drugu kuću; taj "suštinski deo njihovih bića je naglašen i poja­ uunutrašnji vrtlog, kao crnu rupu u kosmosu, koja preti da ih proguta uambis. Plašeći Se rastapanja i gubitka kontrole, oni mogu da ispolje SVeoblike nenormalnog ponašanja. Akutna paranoja, neuroza, šizofrenija, ifobija su ti ekstremni oblici u kojima se manifestuju. Manjc akutni "simp­tomi" su noćni košmari, hodanje U snu, strah od toga da zatvore oči, dane mogu da budu sami, da uvek Ptičaju, snažno ispoljeni modeli eskapis­tičkog ponašanja iJi izbegavanja, (uvek moraju da rade nešto sve dok ih nesavlada fizička iscrpljenost), i odbacivanje ili poricanje bilo čega što ne že­le da čuju, dodirnu, osete, iskuse, okuse ili pomi rišu. Neki sa Plutonom u dvanaestoj kući mogu da primaju "posete" dru­gih entiteta ih energija. Ili mogu da dožive osećanja, emocije, raspolože­nja, misli, iti želje "nepoznatog" porekla. Njihovo poreklo jesu ponekad 266
 • 260. Pluton - transformišuće putovanje dušeunutrašnji pritisci koji iznenada izbijaju na površinu, ponekad je njihovizvor psihičko upijanje misli i osećanja drugih, a ponekad je njihovo po­reklo nastalo "podsticajima" sila ili entiteta drugih svetova.težnju za tim da se sruše stare barijere koje sprečavaju direktan kontakt jjj Svi ovi simptomi u ponašanju odražavaju istu težnju za preobražajem:vezu sa Univerzalnim Izvorom, i da se usklade sa transcedentalnim siste­mom uverenja kako bi se taj odnos negovao. U slučaju najgoreg scenari­ja, opiranje ovom procesu će dovesti do ludila, posednutosti, ili totalnedezintegracije i cepanja ličnosti. Kod malog broja njih, to će se manifes­tovati kao sindrom Isusa: to su pojedinci koji su u potpunosti pali u zablu­du i zatrovani sopstvenim egom, i koji sebe smatraju Bogom. Osuda i diskriminacija su neophodne kako bi ovi pojedinci naučili darazumeju šta je to što se dešava unutar njih. Do ove spoznaje može dadođe samo kroz želju za usklađivanjem sa transcedentalnim sistemomuverenja ili strukturom u cilju shvatanja, i sticanja pravog uvida II razlogekoji se skrivaju iza manifestacije bilo kojeg ili svih ovih simptoma. Na tajnačin, oni će naučiti kako da raspoznaju obmane, iluzije i umišljanja nasu­prot otkrovenju, istini, i božanskom nadahnuću. Strah od nepoznatog bi­će zamenjen verom i poverenjem prema tome da utonu II ambis nepoz­natog, i da vaskrsnu ili da se preobraze. Odvaživši se na taj korak, strahkoji su neki pojedinci imali od toga da će se rasplinuti u ništavilo ili nebićeće iščeznuti. Budući da je suštinski deo njihovih bića usidren u univerzumu, nekikoji su na pozitivan način odreagovali na prethodnu težnju za preobra­žajem doći će II ovaj život kao prirodni duhovnici, posrednici ili mediju­mi. Drugi će duboko verujući, u potpunosti zaroniti u ambis večnosti iskoro sa apsolutnom predanošću se usredsrediti na Izvor. Nekoliko njih uovoj grupi će doživeti apsolutno otkrovenje u pogledu prirode kosmosa.Oni će sebe doživeti kao Kosrnička Bića. Neki su spoznali ili osetili da im"ništa drugo ne bi funkcionisalo" tako dobro ako poreknu ili ako buduporekli druge aspekte svojih ličnosti koji moraju da budu spoznati i razvi­jeni - ne suzbijani. Svaki pojedinac je jedinstven. Svaki dijagram će otkri­ti evolutivnu i karrničku prošlost koja je dovela do bilo koje ili do svihovih okolnosti. Drugi sa Plutonom u dvanaestoj kući će stupiti u ovaj život ne razu­mevajući zbog čega su ovde, doživljavajući Zemlju kao strano okruženje.Ove su osobe živele ili provele mnogo života na nekim drugim mestima 267
 • 261. Ofef Grin(drugim planetarna), ili su provele vehki deo vremena van eda. Zajedničkiproblem ovih ripova jeste isfrustriranost time Što su nesposobni da izrazedrugima kako ih osećaju i doživljavaju. Neki pojedinci sa Plutonom u dvanaestoj kući su se u nekoliko pret­hodnih života potpuno povukli od samog sveta. To povlačenje se mogloodigravati po manastirima, zatvorima, II divljini i tako dalje. Svrha togprethodnog života bila je duboko razmišljanje O sebi unutar čitavog kos­mosa. Ponekad ,e to povlačenje podstaknuta protiv volje te osobe krozogranIčavanje, kako bi se naglasila ista lekcija. U slučajevima prisilnogograničavanja, element karmičke kazne mora biti uzet II obzir i procenjens obzirom na razloge zbog kOJih ,e do nje došlo. Sve osobe sa Plutonom II dvanaestoj kući imaju izuzetno pojačan radepifize. Kao što Je Menli Hai istakao u OkultnOJ Anatomiji Čoveka, ovažJezda je II drugIm kulturama i vremenima bila nazivana okuirnom žIez­dom. Smeštena iznad ločmene moždine, usred mozga, ova žlezđa luči pri­rodn .. OpOjnu hemijsku supstancu kOJa se zove melatanin. Baš kao što ćeUZimanje LSD, r,a primer, promeniti stanje svesti, isto to će učiniti epifizalučenjem meJatonma. Eptfiza je stimulisana svetlošću koja prodire namrežnjai:u oka. Zbog toga što je kod OVih osoba rad te žlezde izuzetnostlmuhsan ili aktivan, oni u ciklusima mogu da dožive promenjena stanjaonih koji svesno ne žele da teže i razvlju SVOJU duhovnost, ovai processvesti. Proces koji po svojoj prirodi vodi ka produhijavanju. Pa ipak, kodmože proizvesti gore spomenute negativne simptome. Sa psihološke tačke gledišta, epifiza koja proizvodi melatonin čitavorganizam čini osetljivim. Nadraživanjem mozga (svesti), individuini nerv­ni (elekrtični) impulsi su učinjeni osetljivim iH usklađenim sa "višim vib­racijama ", impulSima, ili spoznajom transcedentalnc pnrode. Ova su p­stanca pojačava osetljivost kroz izoštravanje svih naših prirodnih anatom­skih tula na bilo koju stimulaciju: dodir, ukus, sluh, miris, i čulo vida. Naprimer, osoba može da postane osetijivija na nečistoće u hrani. Ukoliko setakve osobe ne budu oprezne, one mogu patiri od problema sa pankrea­som (enZim, srvaranje Jnsulina), žučmm mehurom, stomakom, dvanaesto·plačanim crevom, jetrom, digestivnim traktom, neophodnim nivoom bak·terija II debelom crevu i tankom crevu, endokrinim sistemom, i snagomastralnog ali eteričnog tela. Emocionalni, psihički, intelektualni ilj fizIčkistres može da stvori fiziološke i psihološke probleme isto tako kao sto tomože da učini pružanje otpora evolutivnom podsricaju. Ukoliko je osoba 268
 • 262. Pluton - transformišuče putovanje dušeekstremno sklona ka tome da pruža otpor i suzbija evolutivni podstica i, IInajgorem slučaju time podstiče rak, tumore, či.reve, ili apscese. Sa stanovišta prethodnog života, sve ove osobe su učile kako da urav­noteže svoju potrebu za odmorom sa potrebom za spoljnim delovanjem.Ova uravnoteženost je od kritičnog značaja. Preterivanje bilo u jednu ili udrugu krajnost može podstaći emocionalne poremećaje svih vrsta, gubitakuvida, gubitak životnog oslonca, i psihičke poremećaje. Zbog toga šro jeovim osobama bilo tako lako da izgube kontakt sa sobom, isto tako lakoim je bilo da postanu nesvesne potrebe za ovim balansom - kada da sepovuku ili osame, a kada ne. Gubljenje kontakta sa sobom pokazuju pro­ces dezintegracije, preterana identifikacija sa jednim aspektom svoje lič­nosti, ili jurnjava jedne fantazije ili iskušavajućeg sna za drugim. Večitapromena, a ne istovetnost, jeste suština ravnoteže ili. ritma. Do te prome­ne dolazi zbog toga šro su ove osobe isto tako pokušavale da žive u večitojsadašnjici, momentu, tako kao da ona istovremeno odražava prošlost ibudućnos[. Na taj način, bilo je i ostalo važno razvijati sve veći unutarnjisklad ili svest što se tiče promenjijive prirode ovog ritma unutrašnjeg ilispoljašnjeg delovanja, i odgovarajućeg ponašanja. Ako se ove osobe pot­rude da ispune tu potrebu onda kada se ona pojavi, razvijaju ili će razvitikristalnu jasnost ili razumevanje u pogledu sebe na svim nivoima, i svojihovozemaljskih aktivnosti, zbog toga što su tl harmoniji sa sobom i univer­zumom. Kineska filozofija Taoizma izražava ovu potrebu pojmom koji sezove wuwei. Jednostavno prevedeno, to znači nedelanje. Ukoliko poje­dinac razvije jasnu svest u pogledu potrebe bilo kog trenutka i postupi uskladu sa njom, onda su njegovi postupci u skladu sa onim Što je zahte­vana II tom trenutku. Prema tome, ovde nema aktivnosti zbog toga štoaktivnost podrazumeva ponašanje u skladu sa trenutkom sa egocentrič­nog stanovišta. Tri najuobičajenije reakcije na prethodnu težnju za preobražajem ipovezanim karmičkim okolnostima koje se zbivaju zbog tih reakcija, mo­gu biti jednostavno formulisane na način koji sledi: Neki pojedinci sa Plutonom u dvanaestoj kući će odbiti ili suzbiti željuza preobražajem snagom ega. Dakle) okrenuvši svoja leda ambisu, oni suse povukli ka svetlu poznatog im sveta; ka prošlosti. Držeći se nečeg poz­natog, tradicije, oni poriču bilo koju veću silu ili izvor koji je izvan njihsamih. Oni postaju zatrovani sopstvenim egom. Karmički, ova reakcija ćedovesti do procesa ili napredovanja životnih situacija ili okolnosti sve 269
 • 263. Dief Grinveće bespomoćnosti. Moguće manifestacije podrazumevaju fizičke inva­lidnosti, ograničavajuće situacije, ili životne okolnosti II kojima bivajuonesposobljeni da demonstriraju bilo kakvu moć. Drugi pojedinci uravnoteženo scoje na litici, nesposobni da napraveviše od nekoliko koraka napred ili nazad u jednom ili u drugom pravcu.Oni obično osećaju da je tll univerzum i Izvor sa kojima su povezani, paipak, ostaju i dalje vezani prisilnim oblicima ponašanja i strahom od togada ne odu predaleko. Ovde obično postoji podsvesni otpor prema podre­đenosti silama koje SlI veće od njih samih. Oni se istovremeno osećajuprivučenim i odbijenim od toga da razviju svestan odnos prema ovoj Mo­ći. Prema tome, oni izvode njihovu sopstvenu vrstu nejasne duhovnosti.Kod nekih, potreba da se duhovno razvjju biva spoznata samO II trenuci­ma izuzetno duboke krize, onda kada ih sve izneveri. Čim kriza prođe,isto rako iščilj i potreba i usredsređenost na njihovu duhovnu stranu. Ovi[ipovi ličnosti obično sebe pronalaze u poslu koji po prirodi ima svrhuda služi ljudima. Karmički gledano, oni će doživeti otuđenje, emocionalneteškoće ili poremećaje, probleme u vezi sa poslom, duševne potrese, cik­luse potpunog besmisla, praznine ili uzaludnosti, razočaranja, i božanskognezadovoljstva kako bi izazvali aktivniji razvoj težnje za preobražajem.Neke od ovih osoba će biti simboli visoke kreativnosti koji će moći datransforrnišu našu sopstvenu viziju koja se tiče prirode sveta. Zadiv1iujućije broj svetskih najnadarenijih glumaca, pisaca, i kompozitora koji su ima­li Pluton u dvanaestoj kući. Ovi pojedinci su se suočili sa ambisom i, sa verom, zaplovili na sreću.Na ovaj način, oni su dozvolili sebi da budu razdvojeni od starih barijerai ograničenja ega, i da budu u potpunosti slobodni od kulturnih i društ­venih identifikacija. Oni su bili ponovo rođeni kao ličnosti kroz koje jeIzvor izražavao i izražava samog sebe. Drugim rečima, centar individuinesvesti premestio se sa talasa na okean. Sjedinivši se sa Izvorom, ove osobejednostavIla obavljaju svoje zadatke i dužnosti koji su od njih bili traženiili koji su im bili predodređeni. Neki će imati da izvedu vrlo specifične"misije" za dobrobit svih nas. Karrnički gledano, oni brzo postaju oslobo­đeni od dalje potrebe za tim da budu na zemaljskom nivou. U jednomtrenutku, oni se neće vratiti na ovaj nivo osim ako to snažno žele, ili akobudu zamoljeni da to urade od strane Izvora i njegovih posrednika. Reakcije pod jedan i tri nisu uobičajene. Najuobičajenija je druga reak­cija. Naravno, ove tri različite reakcije mogu se preplitati kao individual- 270
 • 264. Pluton - transformišuće putovanje du�eni usponi j padovi sa unutarnjim i spoljašnjim životnim okolnostima. po­jedinačni evolutivni i karmički uslovi će nam pomoći II tome da jasnoshvatimo kako se i zašto svaka osoba odazvala, i odziva prethodnoj težnjiza preobražaj em. Dakle, u principu, svi pojedinci sa Plutonom u dvanaestoj kući poku­šavali su da nauče kako da prošire centar svoje svesti kako bi obuhvatiliuniverzum u njegovom tOtalitetu: kako bi dostigli Kosrničku Celovitost,sagledali sebe i druge kao produžetke ili odraze Izvora samoga Sveta. Udesetoj kući, pojedinci su naučili da budu kulturne ličnosti sa nacionalnimidentitetom. U jedanaestOj kući oni su naučili da prevazidu to ograničenjei da postanu internacionalne ili planetarne ličnosti. U dvanaestoj kući, oniuče da postanu Univerzalni ili Kosmički pojedinci. Ovaj proces je zahtcvao da redefinišu sebe II pogledu vremena i pros­tora, kulture, grupa srodnih Duša, bilo čega što je uslovilo njihov osećajizdvojenosti i ličnog identiteta koji nije prilagodio njihov vanvremenski ivečni identitet u Izvor, Kosrničko More. Postojala je potreba da shvateindividualnu ulogu koju su nastojali da igraju u svojim raznolikim životi­ma, i da dozvole samom Izvoru da se kroz nju izrazi. Na taj način, individue moraju naučiti kako da napuste sve što se tičenjihove prošlosti kako bi se još jednom pripremili za sasvim novi evolu­tivni ciklus. Ovaj novi ciklus će biti reprezentovan Plutonom II prvoj kući.Svi m i se krećemo iznova i iznova u krugovima sve dok svrha arhecipadvanaeste kuće ne bude potpuno ostvarena. To je proces usavršavanja iprogresivnog eliminjsanja želja za izdvajanjem, i karme koje one stvaraju. Tačka polariteta je šesta kuća ili Devica. Opšta težnja za preobražajemkod ovih osoba sastoji se u tome da razviju specifične i praktične men­talne metode i tehnike posredstvom kojih uče kako da analiziraju sebe.Razvijanjem ovih mentalnih tehnika, biće u stanju da razumeju kako izašto čine to što čine, i zašto su upravo takvi kakvi jesu. Pored toga, poste­peno će naučiti da uviđaju, iskuse, ili da se osvedače u to kako je jedandeo povezan sa drugim delom, i kako jedan deo ili uslov utiče na izrazsvakog drugog dela. U vezi sa njihovom potrebom da uspostave vezu sa transcedentalnimsistemom uverenja, ova tačka polariteta sada zahteva od njib da svoje pri­rodno meditativno stanje učvrste putem specifičnih tehnika meditacijekoje će im dozvoliti da se pažljivije i praktičnije usredsrede na već posto­jeću vezu sa Izvorom. Posredstvom ovih tehnika i metoda, svojim svesnim 271
 • 265. Džef Grini racionalnim umom mogu istražiti procese unutar celog svog bića koje,zbog blokada koje stvaraju, treba dovesti II sklad, promeniti, odstraniti, ilipročistiti. Tačka polariteta osim toga zahteva da se ove osobe posvete nekoj vrstirada koji je praktičan i koristan za druge. Glavna misao koja mora bitisprovedena u delo jeste nesebično služenje. Drugim rečima, ne mogu os­tati u poslovima koji su izolovani i po svojoj prirodi sebični. Forma togposla je nebitna. Sve dok je zamisao nesebičnog služenja ostvarena) formaje irelevantna. Sa druge strane, vrsta posla bi trebalo da pokaže šta je tošto osoba ovde treba da radi, jer to ne bi trebalo da bude tek "bilo kakav"posao. Pravi individuin poziv može biti određen njenim prirodnim raz­vojnim i karmičkim uslovima. Na Istoku pojam karma joge pokazuje ovu potrebu za preobražajem.Karma joga označava to da osoba mora da identifikuje svoje prirodnesposobnosti i sklonosti, karmička dela, i usklađenost sa Božijom Voljom.Individua koja na ovaj način idemifikuje svoj poziv jednostavno sarađujei ispunjava taj radni zahtev) dozvoljavajući Božanstvu ili Izvoru da se izrazikroz taj posao. Na taj način, sam rad postaje sredstvo putem kojeg se stiču lično zna­nje, samoostvarenje) samopročišćenje, posvećenost i poniznosr. Posao ko­ji je izražen na ovaj način takođe će biti u korist svih onih koji su mu bilipredani. Ono što je važno jeste stav prema sopstvenom radu, bez obzirana to koliko bi značajan ili beznačajan on mogao biti gledano iz ugla spo­ljašnjih standarda. Specifična forma ili vrsta posla je uvek odziv na potre­be celine II bilo kom vremenskom trenutku. Rad je neophodan zato što sam po sebi jeste dinamika koja podstičeusredsređenost putem koje ove osobe mogu da učvrste i kanališu neod­ređene energije njihovog Plutona u dvanaestoj kući. Kada čovek radi, on učestvuje u aktivnosti koja podstiče tok procesa ili njegovu sopstvenu usredredenost. Prema tome, rad služi kao ogledalo ili sočiva u kojima oveosobe mogu iskusiti, osvedočiti se, uvideti ili analizirati sve emocije, ras­ položenja, osećanja, slike, stanja bića, unutrašnje procese i sastavne delo­ Na taj način, te osobe mogu da se usklade, promene, elimišu, ili pročisteve uloga koji leže ispod površine njihove svesti zbog poslovne aktivnosti. one elemente ili procese koji su stvorili blokade, koji su bili pogrešno pri­ menj eni ili pogrešno shvaćeni) ili koji su po prirodi obmanjivi. 272
 • 266. Pluton - transformišuće putovanje duše Pored toga ove osobe uče lekcije o stvarnosti onakvoj kakva ona jeste:ne onakvoj kakvom oni žele da je vide, ne onakvoj kakvu oni slepo pri­željkuju, ne onakvoj kakvom oni fele da je stvore zasnovanu na fantaziji,obmanama, ili naivnosti. Proces aktuelizacije ove težnje za preobrafajemobično zahteva da te osobe prođu kroz cikluse krize. Krize dovode doosvešćivanja II pogledu situacija - jednom rečju, do snažnog olakšanja.Priroda i funkcija kriza jeste da podstakne ove osobe u tome da se nosesa stvarnošću onakvom kakva ona jeste: da stvari sagledavaju upravo onak­vim kakve one jesu, kao i prave razloge zbog čega su one takve. Krize seovim ljudima mogu dešavati posredstvom emocionalnog, fizičkog, inte­lektualnog ili duhovnog tela. Mnogi će prispeti u ovaj život sa podsves­nim željama ili namerama da sami sebi stvaraju krize. Ponekad ova potre­ba za krizama može biti sasvim prisilna i nesvesna. Ove osobe u mnogimslučajevima nisu svesne tog modela i ne razumeju zašto izgleda da se krizestalno dešavaju. Neki će zauzeti stav žrtve. Neki će se prepustiti svojoj"sudbini". Neki će prisilno stvoriti krize u životima drugih pošto potce­njuju veze koje ih dovode u kontakt sa drugima. Oni omalovažavaju takošto podsvesno priželjkuju da sruše temelje koji ih vezuju za druge, ili točine pomoću kritike iz tog razloga što smatraju da drugi moraju da budukažnjeni isto tako kao što oni kažnjavaju sebe za sopstvene greške. Na­ravno, ovakav tip kritike samo privlači kritiku od strane onih na koje oniprojektuju to ponašanje. Pojedinci koji su u prošlosti zloupotrebili moć, koji su bili preteranozatrovani sopstvenim egom, ili koji su u prethodnom životu odbacili tež­nju za preobražajem, doiiveće ekstremna ograničenja II pogledu toga dapronađu svrsishodan posao koji odražava njihove sposobnosti. Ti ljudi ćeiskusiti stvarnost onakvu kakva jeste kroz krize podređenog i prozaičnogposla. Oni će osećati kao da ih nekakva ogromna ruka snažno zadržava upozadini. Do ovog karmičkog uticaja će doći zato da bi se pobudila skrom­nost, podstakla svest o silama koje su veće od njih samih. Neki od ovihljudi će takođe iskusiti fizičke probleme ili nemoć. Ovaj oblik kriza istotako podstiče analize u vezi sa tim zašto takvo stanje postoji. Čak i u tak­voj situaciji, ovim pojedincima je namenjena neka vrsta društveno koris­nog posla. Neke osobe sa Plutonom u dvanaestoj kući će stvoriti dela trajnevrednosti. To su osobe koje su bile i jesu na neki način "božanski nadah­nute", i koje će drugima služiti kao primeri kako da dožive da ih sama 273
 • 267. Džef Grinpriroda posla kojim se bave preobrazi i da im pomogne. Međurim,mnogim od ovih tipova ličnosti potrebno je da nauče kada da se odmore,jer oni postanu toliko posvećeni poslu, u tolikoj meri samopožrtvovani,da nemaju vremena za život i ličnost van njihovog posla. Ignorisanjemunutarnje potrebe Plutona u dvanaestoj kući za uspostavljanjem ravnotežeizmeđu rada i odmora i povlačenja, oni mogu da se iscrpe ili unište. Nekekrize će tu obično da upletu svoje niti kako bi naterale ove osobe da obra­te pažnju na tll potrebu. Kako ove evolutivne lekcije budu počele da se odvijaju, tako će se sveosobe sa Plutonom u dvanaestoj kući preobraziti II oličenja skromnosti.Do toga će doći pmem dejstva obrnute piramide u kome će sveukupnekosmičke sile prodrcti u osobu. One će odražavati unutrašnje prosvet­ljenje koje drugima može da obasja put. Do ovog uticaja može doći u svimrazvojnim fazama, i preko bilo koje uloge koju je pojedincu predodre­đeno da odigra unutar kosmičkog poretka stvari. U svojim najvišim ma­nifestacijama, ovi pojedinci mogu postati živo otelotvorenje taoističkogprincipa wu-wei; njihova dela biće II pravoj harmoniji sa bilo čim što Seod njih zahteva II bilo kom trenutku. Zajedničke karakterisrike Plutona u dvanasetoj kući ili Ribama sadr­že: duboko tajnoviti, nisu onakvi kako izgledaju u očima drugih, dubokoosetjjivi, primaju stvari k srcu, u suštini neverovatno stidljivi, izuzetnoemotivni, mada toga možda nisu svesni, mogu da budu jako darežljivi najedan nenametljiv način. Mnogo dubokih i nerazrešenih strahova, divnaaura, upečatljivi snovi ili odsustvo snova usled iscrpljenosti, prirodno pro­duhovljeni. Poznati ljudi sa Plutonom u dvanaestoj kući ili Ribama: Teilhard De Charrun Klara Barton Kristofer lšervud Joban Sebastian Bah Džordž Paton 274
 • 268. Pluton - trans{ormišuće putovanje duše jj TEILHARD D E CHARDIN 275
 • 269. Džef Grin 17 56 x lID IKLARA BARTON 276
 • 270. Plumn -- trans(ormišuće putovanje duše KRISTOFER IŠERVUD 277
 • 271. Džef Grin� I-----� f------�!.!vO� O� JOHAN SEBASTIJAN BAH 278
 • 272. Pluton - transformišuće putovanje duše DŽORDŽ PATON 2 79
 • 273. PRIMERI DIJAGRAMA Primeri dva dijagrama će iIustrovati ideje, principe i procedure kojesmo do sada obuhvatili. Posebna procedura sastoji se u sledećem: 1. Putem posmatranja ili razgovora odredite razvojnu fazu ili nivo ličnosti o kojoj se radi. 2. Razmotrite društveni) kulturni ili socia-politički kontekst indi­ 3. vidue. Odredite znak i natainu kuću u kojima se nalazi Pluton. To će opisati težnju za preobražaj em II prethodnom životu i oblast ko­ joj će osoba po prirodi biti sklona zbog nesyesnih poriva da u ovom životu sačuva emocionalnu sigurnost. Odredite broj aspe­ kata koje Pluton obrazuje sa drugim planetarna kako biste pro­ cenili "brzinu preobražaja" ličnosti o kojoj je reč. Da li je Pluton Odredite znak i kuću južnog čvora da biste odredili način pre­ retrogradan? 4. duzimanja akcije iz prethodnog života koji je omogućio ostva­ renje prethodne težnje ili želja za preobražajem. Proverite as­ pekte koje druge planete obrazuju sa južnim čvorom kako biste odredili druge oblasti (kuće) ili funkcije (planete) koje su upo­ trebljene u prošlom životu kako bi podstakle prethodnu težnju za preobražajem natainog Plutona. O kojoj vrsti aspekata se ra­ di? 5. Odredite u koju kuću i znak pada planetarni vladalac južnog čvora. Ta planeta opisuje dodatne oblasti koje su u prošlom ži­ votu pomogle II tome da se ubrza način preduzimanja akcije ko­ 6. ji opisuje južni čvor. Odredite Plutonovu tačku polariteta pomoću kuće i znaka da 7. biste procenili aktuelnu težnju za preobražajem. Odredite u koju kuću i znak pada severni čvor da biste odredili tekući način preduzimanja akcije, opisan Plutonovom tačkom 280
 • 274. Pluton - trans(ormišuće putovanje duše polari teta, koji će biti sproveden u cilju podsticanja razvoja tre­ nutne težnje za preobražajem, opisane Plutonovom tačkom po­ lariteta. Proverite planetarne aspekte prema severnom čvoru. Te planete, po kućama i znacima, stoje II uzajamnom odnosu sa dodatnim funkcijama ili oblastima koje će biti upotrebljene da bi razvile način preduzimanja akcije opisan severnim čvorom. O kojoj vrsti aspekata je reči 8. Odredite u koji znak i kuću pada planetarni vladalac severnog čvora. Ova funkcija i oblast će biti glavno sredstvo koje će po­ moći II tome da se ostvari način preduzimanja akcije opisan se­ vernim čvorom. O kojoj vrsti aspekata se radi? Sada ćemo ovu proceduru i principe opisane u prva dva poglavlja pri­meniti na dva dijagrama. Oni će u jezgrovito; i sažetoj formi ilustrovatisuštinu, osnovnu karmičku i evolutivnu dinamiku u svakom natalnom di­jagramu kako bi pokazali na koji način uslovi razvoja iz prošlih životaindividue odre�uju na koji će se način ona izražavali i ispoljavati u ovomživotu. Ukoliko budete imali neke teškoće u tome da pratite ove analize dija­grama, posebno u pogledu čvorova, molim vas da pogledate opise Pluto­na po kućama. Na primer, u Hitlerovom dijagramu, južni čvor je u Jarcuu trećoj kući. Dakle, vi biste pročitali Pluton u trećoj kući i Pluton u dese­toj kući. Od ključnog značaja je da objedinite ova objašnjenja, i da ih pri­menite na unutrašnje značenje ili princip opisan južnim čvorom, na načinpreduzimanja akcije koji ubrzava razvoj težnje za preobražajem iz pret­hodnog života, opisane Plutonovim položajem u nataInoj kući. Na sličannačin, u Hitlerovom dijagramu Pluton je u Blizancima u osmoj kući. Dak­le, pročitajte Pluton u trećoj kući i Pluton u osmoj kući i oba ih objedinitezato da biste razumeli na koji način je težnja Duše za preobražajem bilarazvijana i ostvarena u prethodnom životu. 281
 • 275. Ožef Grin 2S� 5:t Y 12 � lf 1% *7 � I" "-;z -5(, O Z5 ....... 19II IIyf $21 1IJ cf? 21�16 l� lI 0Ii�)i{n 18 :ll ts 52 � 28 "52. ADRIJANA HIRT Seksualni terapeut 282
 • 276. ADRIJANA H I RT: SEKSUALNI TERAPEUT Delo Profili Žena Luisa Rodena opisuje Adrijanu Hirt na sledeći na­Čao 1 967, i rađanja ćerke, ona je postala trbušna plesačica. Povezala ječin. "Nakon niza mJadalačkih poslova, sedmogodišnjeg braka koji se okon­senzualnu spontanost plesa, posao u klubu, lična pojavljivanja i predava­nja. 1973 na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu pohađala je časoveo senzitivnosti i nešto je kliknula u njoj. To se desilo godinu dana prenego što je bila u stanju da krene na seminar Silvije Kak o senzitivnostikako bi naučila tehnike treniranja celokupnog tela." "Osećala je neodoljivu potrebu za dubokim vezama sa drugima i tupotrebu zadovaljavala je kroz svoj posao. 1975 postala je surogat seksu­alni partner, radeći po preporuci psihologa sa otprilike sedam klijenatanedeljno. Viđala je svoje klijente jednom nedeljno najmanje četiri meseca,ili možda do dve ili više godina. Ovo je isceljujući i poučan posao, reklaje Hirt. Čoveku sa problemom seksuaJne disfunkcije nije potrebno da seuči seksualnom odnosu, nego iritimnosti. Ja pomažem, i zbog toga se ose­ćam dobro.1C Sa sigurnošću možemo pretpostaviti na osnovu gore navedene infor­macije da je Adrijana u razvojnoj fazi individualizacije. Ona je belkinja, injen socia/politički kontekst jesu Sjedinjene Države i demokratija. Onaima šest aspekata koji upliću Pluton, uključujući kvadrate sa severnim ijužnim čvorom. Hirt pokušava da ubrza razvoj i da II ovom životu punotoga uradi na sebi. Sa retrogradnim Plutonom, ona će to učiniti na sop­stveni način. Čitav njen život biće obeležen ciklusima dubokih preobra­žaja. Mi možemo navesti neka jednostavna, pa ipak, fundamentalna zapa­žanja o razvojnim i karmičkim uslovima II vezi sa njenom prošlošću kojisu uredilj potrebe za preobražajem u ovom životu na osnovu rerrograd­nog Plutona u sedmoj kući u Lavu, južnog čvora u Škorpiji u desetoj kući(način preduzimanja akcije u prethodnom životu), i s obzirom na to da jepokretač sam Pluton (planeta koja vlada južnim čvorom), i da on kvadri­ra južni čvor. 283
 • 277. Ožef Grin Ovi simboli ukazuju na to da tu postoji konflikt želja i potreba.koji jeprenet iz prošlosti. Sa jedne strane, Pluton opisuje njenu prethodnu potre­bu za intimnim odnosima sa drugima čiji je cilj bio da odredi sopstvenuličnost kroz kontrapunktnu vrstu poređenja ili procenjivanja. To opisujenjenu raniju potrebu za tim da nauči lekcije koje se tiču davanja, ravno­pravnosti i relativnosti. To pokazuje njenu lavovsku potrebu i želju za timda je drugi priznaju i smatraju posebnom. To ukazuje na njenu zavisnostod drugih zbog ovih lekcija, i njenu neodoljivu potrebu za tim da sa drug i­rijana se udala vrlo mlada (rođena je 1947) i imala je dete. Ovo iskustvoma stupa u duboke i intimne veze. Prema tome, dospevši u ovaj život, Ad­odražava prirodnu sklonost Plutona u sedmoj kući u Lavu (prethodniobrasci udruživanja ličnosti). Sa druge strane, njoj je takođe bilo potreb­no da ostvari sopstveni smisao postojanja kroz posao: južni čvor u dese­toj kući. Nakon što se njen brak okončao, postala je trbušna plesačica,predstavljajući se publici i podučavajući druge (Pluton u triganu sa Met­kurom i Jupiter u Streleu u jedanaestoj kući). Ona je bez sumnje to moglada obavlja vrlo dobro. Potreba za pažnjom i priznavanjem, sada izražen akroz javne odnose, povezala se sa njenim poslom (Pluton u Lavu u sed­moj kući, južni čvor u Š korpiji u desetoj kući). Jedan karrnički i evolutivni problem ovde jeste čuvena škotpionsko/plu­tonska zamka ilj/ili. U ovom slučaju ona je morala da izabere izmedu togada se posveti vezi i da se posveti karijeri. Sa južnim čvorom u Š korpiji, IIkvadratu sa retrogradnim Pllltonom u sedmoj kući i retrogradnim Satut­nom u osmoj, ona oživljava uslove koji prjpadaju njenoj prošlosti. Prvibrak bio je ishodište kojem je ona po svojoj prirodi bila sklona zato da bjdosegla svoje sopstveno značenje individualnosti i !.ičnu potpunost. Postu­pajući na taj način, ona je ostvarila svoju duboko ukorenjenu potrebu Zasigurnošću. Pa ipak, ona je isto tako stvorila ovu situaciju zato da bi pono­vo probudila razvojni konflikt u vezi sa njenim potrebama za karijerom . Prema tome, postavši obuzeta vezom i roditeljskom odgovoolOŠću(južni čvor u desetoj), ona je stvorila situaciju u kojoj je bila zarobljena iograničena. Ova situacija zapalila je unutarnji vulkan njenih potreba Zasopstvenom karijerom i želju i nameru da razvija svoju individualnost IIsopstvenim uslovima (Plutonova tačka polariteta II vezi sa prvom kućom).Ona je morala da se oslobodi tereta i obaveza da ispunjava potrebe i oče­kivanja svog partnera kako bi ostvarila svoju posebnu j jedinstvenu sud­binu. Umesto da zavisi od supruga, prijatelja ili roditelja u pogledu toga 284
 • 278. Pluton - transformišuće putovanje duše da nade odgovore na pronicljiva pitanja koja bi im spontano postavljala, ona se učila tome da odgovara i ostvaruje sopstvene potrebe, da postigne potpunije samopouzdanje i da unutar sebe stvori temelj emocionalne si­gurnosti (severni čvor U Biku U četvrtoj kući). Iz tog razloga što Pluton takođe kvadrira severni čvor i što je njegovvladalac Venera u seksti1u sa južnim čvorom i II triganu sa severnirn čvo­ rom, ovaj život nije bio njen prvi život u kojem je pokušaja da nauči ove lekcije o samopouzdanju i unutarnjoj sigurnosti. Ovi simboli ukazuju nato da je bilo izgrađeno toliko mnogo karmičkog taloga tokom mnogihživota u vezi sa situacijama intimne i seksllalne prirode da je nju prepJ a­vila potreba za ponovnim proživljavanjem i ispunjenjenjem te karme.Kvadrat Plutona prema čvorovima ukazuje na iskušenje da "preskoči eta­pe"; drugim rečima, na to da odbaci potrebu za tim da reši problem kakoda bude u vezama dok se istovremeno razvija i ostvaruje sopstvenu ličnosti karijeru. "Preskočene etape" pretvaraju se u pristup problemu ili/ili. Onese u ovom životu moraju ponovo proživeti i ispuniti kroz pristup život­nim potrebama "i jedno i drugo/i". Protekla karma je dramatična zbogtoga što ovi simboli sugerišu da je ona odbacila banalne odgovore na tapitanja. Jasno je da je želela da prodre u dubine života i postavi pitanja če­mu život, čemu smrt. Ona je verovatno pre mnogo života postala svesnasila koje su veće od nje same. Ona sc na osnovu toga upuštala II veze sa onim osobama za koje jeosećala da poseduju nešto što je njoj bilo potrebno kako bi odgovorila nasvoja pitanja i ispunila svoje potrebe. Ovi simboli sugerišu da su te vezebile po svojoj prirodi manipulativne i neravnopravne, donoseći sobomtrvenja ili sukobe koji su se ticali pitanja autoriteta i kontrole. U nekimslučajevima ona je pokušala da bude osoba koja naređuje i kontroliše, udrugim slučajevima njoj su drugi naređivali i kontrolisali je, a II izvesnimslučajevima ona i druga osoba su pokušale da izmenjuju te uloge unutarveze. Ti simboli ukazuju na to da su ove veze bile održavane samo tolikodugo dok su za tim postojale njene potrebe ili potrebe druge osobe. Oninagoveštavaju da su hipnotička i seksualna privlačnasr neizbežna usledileiz tog razloga da bi ona otkrila pravi smisao te privlačnosti. Oni ukazujuna mnogo prekida (napuštanja i rastanke) i nerazrešenih problema (kar­ma) u pogledu mnogobrojnih ljudi sa kojima je ona bila u vezi tokommnogih života. Sugerišu da je posledica toga obrazac podsvesne krivice(južni čvor u desetoj kući kvadrira Saturn i Pluton). Pored toga, ovi sim- 285
 • 279. Otef Grinsa kojima je ranije bila u vezi: kojima je želela da veruje, alj se II isti mahboli pokazuju da je bilo mnogo emocionalnih rana i ožiljaka za nju i onetoga pribojavala. To je imalo �a posledicu da joj je bilo karmički predo­dređeno da ponovo proživi mnoge od tih situacija II ovom životu, a ne dapreskoči etape. Sa stanovišta prethodnog života, ona je nastojala da se oslobodi lana­ca takvih veza ne bi li izgradila sopstvenu karijeru i ličnost (Venera u JarcuII prvoj kući, u sekstilu sa južnim čvorom, u triganu sa severnim čvoron1,II inkonjukciji sa retrogradnim Saturnom, i II inkonjukciji sa Uranom ušestoj kući). Ovi simboli ukazuju na njenu potrebu da svoje prethodneživote proživi na nov način, da zasniva veze na nov način, i da se pobuniprotiv društvenih običaja i običaja roditelja. Pa ipak, Pluton je u Lavu usedmoj kući. Ovaj položaj stoji u korelaciji sa njenom potrebom da budepriznata i prihvaćena od strane roditelja, društva i ljubavnika. Sa Pluto­nom II kvadratu sa čvorovima, do priznanja nije moglo doći usled njenetrenutne želje da dostigne samopouzdanje, unutarnju sigurnost, i da us­postavi njen sopstveni autoritet, sistem vrednosti, uverenja i ličnost i ži­votni stil koji bi odražavao te faktore. Tako je ovaj konflikt stvorio situaci­je u kojima njeni roditelji, ljubavnici i društvo nisu mogli da joj pruže onošto joj je bilo potrebno. Drugim rečima, ona je morala privući takve ro­ditelj e koji su je svojom nesposobnošću da joj pruže ono što joj je bilopotrebno naterali na to da bude upućena na samu sebe. Tokom mnogihživota, ova situacija je stvorila pomeranje osećanja pri čemu je ona poku­šavala da ispunjenje tih emocionalnih potreba potraži od ljubavni" . Tadinamika je pokrenula duboko nesvesna očekivanja koja su bila projekto­vana na njene partnere (vladalac južnog čvora u sedmoj kući). Konfrontacije koje su nastaje kao posledica toga stvarale su jedan zadrugim emocionalne udarce koji bi na kraju doveli do raskida. Zbog toga što je spoljašnja stvarnost metafora naše unutarnje stvarnosti, ona bi ta­kođe privukla one osobe koje su isto tako imaJe probleme pomeranja ose­ćanja. Efekat sukoba koji vodi ka raskidu podstakao bi nezavisnost nasvim nivoima, i njenu i njenih partnera (Pluton kvadrira severni čvor, Ve­ nera u Jarcu II prvoj kući u trigonu sa severnim čvorom, Mesec u Ribamau drugoj kući u triganu sa južnim čvorom i u septilu sa severnim čvorom). Ova iskustva bi je uz to primorala na to da prepozna i da se osloni na sop­ stvene resurse ne bi Li uticala na fizičku i emocionalnu sigurnost, i naučila da prihvata odgovornost za sopstvena dela (čemu ovo, ili zašto se to desilo). 286
 • 280. Pluton - transformišuće putovanje duše Ovde je implicitan elemenat kanničke kazne. Sa Mesecom u Ribamau drugoj kući u septilu sa severnim čvorom, triganu sa Uranom II šestojkući, i Uranom II inkonjukciji sa južnim čvorom i u sekstillI sa Sarurnomu osmoj kući, koji kvadrira južni čvor, prirodan izlaz jeste karijera iliposao orijentisan na to da služi ljudima, psihologija i seksualnost. Takavposao joj omogućuje da .. se oseća zadovoljna sobom", što podrazumevato da ona stupa u kontakt sa osećajem krivice iz prošlosti. Posao koji jeokrenut senzualnom, osećajima, omogućuje joj fizičko i emocionalno isce­ljenje, kako unutar nje same tako i onima sa kojima radi. Njeno početnoranama i ožiljcima iz prošlosti tako da je mogla da radi sa drugima na istiinteresovanje za vežbe senzualnosti omogućilo joj je da se nosi sa starimnačin. U pogledu problema donetih iz prošlosti koji su morali da buduponovo proživljeni, i isto tako ispunjenje elementa kazne, ona je uspela utome da stvori novu karijeru koja je ispunila njenu neodoljivu potrebu zadubokim, intimnim vezama kroz koje je isceljivala povređena osećanjadrugih. Ona je isto tako u položaju da kontroliše, nasuprot onom polo­žaju u kojem biva kontrolisana od strane drugog (južni čvor u desetoj kućiu Škorpiji, Pluton u sedmoj kući u Lavu, severni čvor u Biku u četvrtojkući, planetarni vidalac, Venera, u Jarcu u prvoj kući). Ona je na poslu!ičnost od autoriteta. Posao je takođe dovoljno radikalan i nov da će mo­gućnost kririke (Uran u šestoj kući u inkonjukciji sa Venero m u Jarcu, uinkonjunkc.iji sa južnim Čvorom u Škorpiji, II sekstilu sa Sarurnom II osmojkući, u trigonu sa Mesecom II Ribama) učiniti sigurnim to da su njeni mo-tivi dovoljno čisti. . Plutonov trigon ka Jupiteru i Merkuru u Strele u u jedanaestoj kući iŠkorpiji (Pluton vlada Škorpijom) na vrhu jedanaeste kuće stoji u korela­ciji sa bezbrojnim seksualnim kontaktima koje podrazumeva njen posao,omogućujući joj da postane ..neliČna/lična" II vezi sa tim muškarcima Ge­danaesta kuća). Ova dinamika podstiče neophodnu odvojenost zbog togašto njeni klijenti odlaze kada njihov tretman biva završen. Ona mora daih pušra da odu ne bi li održala svoju nezavisnost i samopouzdanje nasvim nivoima. Karmički, njen posao obezbeđuje produžene kontakte sasvima onima sa kojima je imala nerazrešene veze iz drugih vremena. Etoprilike da razreši preostale reške i bolne probleme iz prethodnih ciklusa. Južni čvor i severni Čvor II desetoj i četvrtoj kući jasno demonstrirajuda se stari evolutivni i karmički ciklus privodi kraju dok drugi ciklus 287
 • 281. Džef Grinzapočinje. Još jednom, Plutonov kvadrat sa čvorovima zahteva ponovoproživljavanje tih problema kako bi stari ciklus kulminirao da bi ona ko­načno mogla da bude oslobođena jednom zauvek. Sa Plutona m koji seusredsređuje na severni čvor, do ovih iskustava mora da dođe kako bisamopouzdanje u potpunosti moglo da se razvije na svim nivoima. Isto tako je bilo dobro to što je posedovala distanciranost psihologazbog toga što ona razvija selektjvnost ili sposobnost razlikovanja (Uran uinkonjukciji sa južnim čvorom, u inkonjukciji sa Venerom, II sekstilu saSaturnom). Mesec u Ribama u opoziciji sa Marsom II Devici u osmoj kućisugeriše to da sposobnost razlikovanja ranije nije bila dobro razvijena.Psihički utisci su dobri, ali analitičnost i sumnjičavost Marsa II Devici mo­gu da stvore i zaista stvaraju konfuziju ili iscrpljivanje tih utisaka. Obrazacovog aspekta ukazuje na konfuzne ili nerealne procene, nesposobnost dase spoznaju stvarnost i motivi, i podle ganje tužnim pričama drugih. Prematome, dobro je što ona veruje (Mesec) procenama spoljašnjih, objektivnihautoriteta (južni čvor u desetoj, Uran u šestOj). Sa druge strane, obrazacMeseciMars će joj omogućiti da prodre do suštine drugih kako bi pre­poznala gde je njihov problem i šta je srž njihove emocionalno/seksualneteškoće. Mars u Devici u osmoj kući II opoziciji sa Mesecom u Ribama IIdrugoj dalje ukazuje na to da su njeni lični resursi koje može da upotrebikako bi obezbedila sebe na materijalnom planu povezani sa njenim pos­lom u ulozi surogata seksualnog partnera, Sa Suncem u Strelcu li dvanaestoj kući u inkonjukcijj sa severnimčvorom, podučavanje i pisanje mogu da se razviju kao prirodni izlazi krozkoje ona proširuje svoju karijeru i kao sredstva samointegracije i kreativneprimene njenog cilja. Povezivanje ove dinamike sa trancedentalnim ilimetafizičkim sistemom uverenja omogućiće joj da u potpunosti razvijesvest pomoću koje može da sagleda čitav proces. Pored toga, ona mora danauči kako da se odazove svojoj potrebi za odmorom i udubljivanjem IIsvoje misli kako se ne bi iscrpela i izgubila kontakt sa sopstvenim centromza ravnotežu. Na ovaj način, ciklus preobražaja njenog ličnog osećajaindividualnosti, koji će se širiti II sve većim i većim koncentričnim kru­govima, sve više će napredovati sa tim kako ona bude sve više razumelasamu sebe. Ova dama je sebi prokrčila put (Plutonov polaritet u prvoj kući), i ost­varila sopstveni kreativni cilj (Pluton u Lavu) tako što ga je povezala sadruštveno značajnim potrebama (polari tet Lava u Vodaliji). U jednom tre- 288
 • 282. Pluton - trans(ormišuće putovanje duienutku za nju će postati neophodno da ostvari vezu i karmičke potrebetako što će stvO[lti čvrsto i pouzdano partnerstvo koje će loj omogućiti daobavlja poslovne aktivnosti tako što će je u tome podržavati i što je nećeugrožavati. Sasvim jasno, ova potreba zahteva partnera koji je samopouz­dan i siguran (budući da je vladalac vrha sedme kuće u Raku Mesec uRibama u drugoj kući). Ako bude odlučila samo da uči, drži predavanja ipiše, ili sasvim promeni karijeru, njoj će biti potreban partner koji će imatistav prepun razumevanja prema njenim prošlim aktivnostima. Na taj na­čin, Adrijana ispunjava karmičke potrebe i želje i potrebe za preobra­ž3Jem. 289
 • 283. Džef GrinADOLF HITLER 290
 • 284. ADOLF HITLER Na OSnovu Hitlerove životne ismrije, osećam da se on nalazio II pre­laznoj fazi razvoja - na prelazu iz faze kolektiva u fazu individualizacije.Ova procena je zasnovana na posmatranju da je on duboko razumeo društ­ vena stremljenja, a da je, ipak, na svoj način) pokušao da se oslobodi proš­losti razvijajući nove pristupe i ideje kako bi svoje društvo restruktuiraoiz temelja. Zapamtite da su oni koji su se dugo nalazili u fazi kolektiva ikoji napreduju ka fazi individualizacije naučili kako "sistem" funkcionišei da mogu pripadati tipu osoba koje su razvile sposobnost da vode ili kon­trolišu ..gomilu". Hitlerov socio-politički kontekst je bila, naravno, Ne­mačka, koja je bila paralizovana nezadrživom inflacijom i nacionalnimosećaje m nemoći. Hitler je imao četiri aspekta Plutona, dva od tih aspeka­ta jesu inkonjukcije, jedan seskvikvadrat, i jedan je konjukcija sa Nepro­nom II osmoj kući. Sa Plutonom u osmoj kući u konjukciji sa Neptunom u Blizancima,Hitler je imao niz prethodnih života u kojima je pokušavao da nauči lek­cije koje se tiču moći i nemoći. To ukazuje na njegovu potrebu za preo­bražajem u pogledu toga da shvati ograničenost moći. Ove lekcije podra·zumcvaju da je II ovaj život došao sa svešću o većim silama nego što je onsam. Plutonova inkonjukcija sa Mesecom i Jupiterom u Jarcu u trećojkući, konjukcija Jupitera i Meseca sa južnim čvorom sugeriše da je njemuu prethodnom životu bilo potrebno da poseduje društvenu ili nacionalnuvlast. Ovi aspekti su u korelaciji sa njegovom unutarnjom sposobnošću daintelektualno shvati osnovu društvenih struktura. lnkonjukcija Jupitera iMeseca takođe sa Saturnom II Lavu II desetoj kući, vladocem južnog čvo­ra, podrazumeva to da je on II prošlosti II stvari uspeo da zauzme moćne Sredstva za dostizanje te moći su bila po prirodi man_ipulativna i raz­i predvodničke položaje.doma (Pluton u konjunkciji sa Neptunom u osmoj kući). Razmatrajućisve dotične inkonjukcije u ovom dijagramu, i Plutonovu konjukeiju saNeptunom, svest o moći i nemoći II prethodnom životu vrtela se oko pro­ganjanja i progonitelja, zavere i zaverenika. Čini mi se da Plutonova ko­njunkcija sa Neptunom II Blizancima u osmoj kući takode ukazuje na to 291
 • 285. Dfef Grinda je prostudirao mnoge rukopise, filozofska učenja i ideje drugih u vezisa utopijskim ili idealističkim društvenim sistemima Uupiter na južnomčvoru u inkonjukciji sa Plutonom i Neptunom). Znak Jarca u trećoj kući u inkonjunkciji sa Saturnom u desetoj kući uLavu potvrduje ovu sklonost, i takođe sugeriše da će priroda tih idealis­tičkih ili utopijskih društvenih sistema biti izgradena na "piramidalan na­čin" (Sarurn II Lavu). Iza idealizma, ova dinamika će se, naravno, pretvo­riti u diktatorstvo, ili autoritaran režim koji masama nameće "ideal". Sastanovišta prethodnog života, isti ovi simboli ukazuju na megalomaniju.Oni i sto tako pokazuju da je Hitler, tragajući za učenjima i idejama mno­gih različitih kultura i izvora u drugim životima, svuda putovao. Izgledaverovatno to da ga je ovo njegovo prisilno nametanje svojih ideja drugimljudima uvalilo u mnogo neprilika II drugim životima. Sa retrogradnim Uranom II dvanaestoj kuči II Vagi, II kvadratu sajužnim čvorom, II opoziciji sa Merkurom (koji sam kvadrira južni čvor), iUranom u seskikvadratu sa Plutonom, takođe izgleda da je on moraoiskusiti živote u kojima je bio proganjan zbog svojih ideja koje su bile sma­trane ludim ili previše radikalnim. Nije sasvim nemoguće ni to da je biozatvoren u ludnicu. Sa Pluronom II osmoj kući koji je povezan sa Uranom,i Vranom u inkonjukciji sa Marsom i Venero m, u opoziciji sa Merkuromtl Ovnu II šestoj, čini se verovatnim da će se nagomilani bes taložen tokommnogih života pretvoriti II želju za osvetom, osvetoljubivost i grandiozneplanove kažnjavanja "progonitelja". Prema tome, Hitler je prispeo II svoju poslednju inkarnaciju sa ovomvrstom obrasca prethodnog života. Vladalac severnog čvora, Mesec, IIkonjukciji sa južnim čvorom, i Uran om i Merkurom koji su oba II kvad­ratu sa čvorovima. Ovi aspekti ukazuju na potrebu da se ponovo proživekatmički i evolutivni obrasci razvoja prošlosti. On će po prirodi biti sklonovim orijentacijama iz prethodnog života. On bira oca koji je izuzetnokritičan i autoritativan (Saturn II destoj kući II Lavu II kvadratu sa Vene­rom i Marsom II Biku II sedmoj, II inkonjukciji sa Mesecom, Jupiterom, ijužnim čvorom II Jarcu.) Ovaj obrazac odražava njegovu sopstvenu pot­rebu da sebi sudi zbog prethodnih greba, i da isto tako iskusi element kar­mičke kazne zbog sopstvenill obrazaca kritičkog ponašanja u prošlostiposredstvom osudujućeg stava njegovog oca prema njemu. On vrši izbor da bude rođen u kulturi koja doživljava nezaustavljivu inflaciju i nemoć 292
 • 286. Pluton - transformišuče putovanje dušena međunarodnom planu. Hitlerove rane godine života obojene su oseća­jem beznačajnosti i nemoći. Hitlerova unutarnja želja za tim da bude priznat i moćan konačno gaje dovela do toga da stigne u zatvor zbog političkih aktivnosti u dizanjupobune. Čitao je i proučavao filozofije i ideje Ničea, Hegela, Marksa, ameđu mnogobrojnim drugim i Istočnog misticizma. Kada su se ove idejevremenom fermentisale, on ih je konačno objedinio II svoj sopstveni sis­tem, filozofiju koja će dovesti do formiranja Nacionalsocijalističkog pok­reta. Gledano sa društvenog aspekta, knjige i ideje koje je proučavaopredstavljale su simbole transformišuće moći koji su mu omogućili da,uzinlajući II obzir sintezu tih ideja tt njegov sopstveni sistem kroz doktrinunacizma, izazove metamorfozu sopstvenog osećaja nemoći u stanje moći.Ova sinteza ideja bila je direktno povezana sa njegovim viđenjem proble­ma Nemačke. Stvorio je Dalekosežan Plan, novu filozofiju ili viziju kakobi rešio te probleme. Vizija ili plan su bili projekcije njegove sopstvenepotrebe za preobražajem u pogledu toga da ua uči da bude samopouzdani nezavisan, i da identifikuje i upotrebi sopstvene resurse u cilju samo­održanja (polaritet Plutona u drugoj kući II vezi sa severnim čvorom IIRaku u devetoj kući). Taj plan je takođe projektovao njegovu sopstvenu potrebu za preo­bražajem II pogledu razvoja unutrašnje sigurnosti (severni čvor II Raku), isigurnosti njegovil1 granica kako bi mogao da kontroliše sopstveni život.Namačka je u to vreme bila u milosti drugih nacija, bez pravog osećajanacionalnog cilja) i bez kontrole nad sopstvenom sudbinom. Stvar je IItome da je H ite rov razvoj bio nerazdvojivo pOV�1.an sa karmičkom potre­bom da ponovo proživi život na društvenom položaju) kao vođa i apso­binu i da je uobliči snagom svoje volje. Povezavši svoju urodenu sposob­lutni autoritet. Sa Satumom u Lavu, on je već znao kako da prihvati sud­nost sa vizijom nacije, saopštio je nemačkom narodu da on preuzima sud­binu Nemačke u svoje ruke (severni čvor II Raku ponovo izražen krozjužni čvor u Jarcu II trećoj kući u konjukciji sa Mesecom i Jllpiterom, u .inkonjukciji sa Satu mom u Lavu u desetoj kući) . Pozajmio je ideje od Ničea i razvio ih u ideju o natčovečanskoj rasibazir.noj na genetičkoj čistoti (Uran u dvanaestoj kući u kvadratu sa čvo­rovima i II opoziciji sa Merkurom u šestoj koji je povezan sa centralnomtačkom Plutona u osmoj u konjukciji sa Neptunom u Blizancima). Osmakuća, Pluton i Škorpija su u korelaciji sa genetikom čoveka. Dvanaesta i 293
 • 287. Džef Grinšesta kuća su II korelaciji sa.čistotom. Niče je u delu "Tako je govorio Za­ratustra" izložio filozofiju o. natčoveku koji je sišao sa neba kako bi pred­vodio mase. On je takođe napisao knjigu koja se zove "Volja za Moć",ukazujući na to da čovek snagom svoj e volje može da oblikuje sudbinu.Saopštio je i projektovao ideje sa idealističkog stanovišta, j usvojio sim­Hitler je verovao da ova ideja može da se primeni na nacionalnu volju.bole kako bi se mase identifikovale sa njima i ujedinile oko njih. Simbolsvastike, poreklom sa Tibeta, kao prezentaciju četiri kardinalne tačke kojeernaniraju iz izvora. Da bi sill1bolizovao osovinu moći kOja će poteći izNemačke, Hitler je upotrebio svastiku. To je nemačkom narodu poslužilokao tačka ujedinjenja ili simbol koji je ujedinio nacionalnu volju u tomeda ponovo preuzme odgovornost za život svakog pojedinca i život kolek­tiva. Hiter je morao još samo da pronađe žrtvenog jarca - jevrejsku rasu.Morao je da upotrebi ovu taktiku kako bi osnažio ideju o ponovnom stj­canju kontrole nad sudbinom Nemačke. Dakle, Jevreji su bili okrivljavaniza svaki problem. Oni su bili smatrani infekrivnom bolešćll, koja je iznut­ra zagadila Nemačku. Jedan od njegovih glavnill argumenata u dokaziva­nju ove tvrdnje Nemcima bazirao se na ekonomskim problemima jer suJeYreji posedavali mnoge poslove i u velikoj meri kontrolisali banke(Pluton U osmoj kući u konjukciji sa Neptunom u Blizancima). On je po­kušao da izolacijom i progonom čitave podgrupe ljudi unutar Nemačke(Uran, grupe, u dvanaestoj kući II Vagi), povrati kontrolu i moć za sebe inaciju (Pluton u osmoj kući u konjukciji sa Neptunom uzimajući II obzir Ove ideje, vizije j filozofija ponovo ističu na još jedan način JudiJo ijužni čvor II Jarcu, Pluton u seskvikvadratu sa Uranom).radikalnu prirodu njegovih ideja iz drugih života. Pa ipak, mase Sll prih­vatile te ideje zbog situacije (konteksta kulture) u Nemačkoj u to vreme.što je svo;u govorničku veštlnu i veštinu komunikacije razvio u prethod­Hitler je bio u stanju da energično i efektno saopšti svoje ideje zbog toganim životima (čvorovi II trećoj i devetoj kući, Pluton u konjukciji sa Nep­tunom u Blizancima u osmoj kući). Njegova moć komunikacije je bila ta­ko dobro razvijena da je hipnotisao svakoga. Proizveo je nacionalni transsnagom svoje ličnosti i ideja koje su prodirale u dušu masa. Sa Uranomkoji je tako povezan sa avam dinamikom, Hitler je takođe postao na­ cionalni idol koji je masama simbolizavao ono Što su one same želele da postanu. 294
 • 288. Pluton - transformišuče putovanje duše Hitler je smislio mnoge simbole da bi probudio nacionalni identitet.U stvari, on je manipulisao svešću i umovima masa. Pokušao je da· , odNemačke stvori centar moći od koje bi druge nacije i ljudi postali zavisni.Postupajući tako, Nemačka bi onda mogla manipulisati resursima svihnacija i kanalisati ih kroz svoju zemlju kako bi postala još moćnija (Phi­conov polaritet u drugoj kući, ponovo izražen unazad u osmoj kući). Naovaj način Hitler bi sebe učinio još moćnijim. Počevši da se obelodanjuje, stvarnost Hitlerove politike je izazvalaužasnute reakcije drugih nacija; njegov rasistički rerOr odveo je milioneJevreja, Cigana, komunista i drugih "nepoželjnih" u klanice. Buzomi na­cionalni san pretvorio se u stvarnost nacionalnog košmara (Uran II opozi­ciji sa Merkurom iz dvanaeste kuće ka šestoj kući u vezi sa čvorovima).Kako se bližio kraj, Hitler je ispoljavao svoju naslednu emocionalnu i psi­hičku nestabilnost. Pokušaji atentata od strane njegovih oficira, to jest nje- .gove "porodice" (Mesec i Jupiter u Jarcu u inkonjukciji sa Pluton om iNeptunom u osmoj kući), i od strane drugih nacija (Uran u kvadratu sačvorovima, seskikvadratu sa Plutonom) predstavljali su odraz njegovihiskustava progona i padova iz prošlih života. Postajući sve iracionalni;i, onje pokrenuo startegiju i politiku koje su samo još ubrzale njegov sopstvenipad i pad Nemačke. On je gajio podsvesnu želju za smrću kako bi prigušioduboki unutrašnji osećaj sopstvene krivice. Konačno samoubistvo (Plutonu osmoj kući u konjukciji sa Neptunom) bilo je izvršeno u cilju izbega­vanja poniženja koje bi doživeo da je pao u ruke drugih, budući da je smat­ran odgovornim za zločine protiv čovečnosti koji su bili počinjeni II nje­govo ime (Pluton u osmoj kući u seskikvadratu sa Urano m u dvanaestojkući). Interesantno je zapažanje da je Hitler došao na vlast iste godine kadai predsednik Frenklin B. Ruzvelt. Oboje su umrli iste godine, istog mese­ca, i u razmaku od nekoliko dana. Izgleda da su sile dobra i zla bile oliče­ne u ova dva nacionalna lidera. Možemo videti odraz Hitlerovih proble­ma sa Ruzveltom i demokratijom u njegovom severnom čvoru II devetojkući u Raku. Ovaj simbol stoji u vezi sa tim šta je moralno ispravno saunutrašnjeg ili najvišeg stanovišta. Hitleru je bilo predodređeno da igraulogu koju je dugovao karmi koju je izgradio tokom uspešnih života kojisu predstavljali odraze njegovih želja. Dovoljno interesantno, RuzveltovMesec u Raku je u konjukciji sa Hitlerovim severnim čvorom. NjegovSaturn je II kvadratu sa Hitlerovim Saturnom, i Hitlerov Plucon i Neptunsu u konjukciji sa Ruzveltovim južnim čvorom. 295
 • 289. Džet Grin �7 oo " ,< � - �- -I 1!t- 7 -.- - 1I) S Frenklin D. Ruzvelt Ćak i da pretpostavimo da je Ruzvelt manipulisao događajima (PerlHarbur) u cilju opravdanja za ulazak u rat, Sjedinjene Države su moraleući u rat iz mnogo dubljih razloga nego što je to bilo ko mogao da shvatiII to vreme - ili možda to čak ni sada ne shvata. Hitler je opsesivno vero­vao da Ruzve1t pre svega ima II cilju ostvarenje sopstven i h ambicija. H itlerje mislio da Ruzveltova smrt predstavlja "znak" koji mu omogućava danadvlada. Nekoliko dana kasnije, kada su ga okružile "veće sile", on jesebi oduzeo život. U ovoj knjizi će biti celo poglavlje o tranzitima, ali bih ja želeo daje preminuo 12-og aprila 1945. godine. Tog dana je Pluton bio lI trigonuistaknem jedan značajan simbolizam u pogledu Hitlera i Ruzvelta. Ruzveltsa njegovim severnirn čvorom II sekstilu sa južnim čvorom. Pluton je ta­kući II Vodoliji, j II kvadratu sa njegovim Saturnom II Biku II osmoj kući.kođe bio II opoziciji sa njegovim nataInim Suncem i Merkurom II petojPored toga, Saturn je tranzitirao tačno kroz konjukciju njegovog MesecaII desetoj kući, i inkonjukciju Sunca i severnog čvora. Kao da ti aspektinisu bili dovoljni, tranzitirajući Sunce, Mesec Merkur i Venera (svi u Ov- 296
 • 290. Pluton - transfonnišuće putovanje dušenu) bili su u njegovoj osmoj kući. Jupiter se pridruživao njegovom UranuII prvoj kući u Devici. Hitler je počinio samoubistvo 29-og aprila, 1945. godine dok su setranzitni čvorovi približavali u svom povratku ka njegovim natainim čvo­rovima u Raku i Jarcu (završetak i početak novih ciklusa). Tranzitni južničvor bio je u inkonjukciji sa Saturnom u destoj kući. Pluton se približa­vao aspektu konjukeije ka njegovom Saturn u, u desetoj kući, i inkonju­kciji natainog Meseca i Jupitera. Neptun je egzaktnom tranzitnom trigo­nu sa njegovim natainim Plutonom u osmoj kući. Tranzitni Saturn se prib­ližavao konjukciji sa njegovim natainim severnim čvorom, II opoziciji sajužnim čvorom, i u egzaktnoj opoziciji sa natainim Mesecol11. On je oče­vidno ugledao rukopis na zidu i počinio samoubistvo zato da bi izbegaosile osvete koje su mu se približavale. 297
 • 291. TREĆE POGLAVLJE PLUTON U ASPEKTIMA SA DRUG I M PLANETAMA Uvodna reč o pojedinačnim Plutonovim aspektima U ovom poglavlju ćemo raspravljati o Pluronovim pojedinačnim as­pektima sa planetama. Molim vas da imate na umu da će broj aspekatakoje Pluton formira odrediti brzinu individuinog preobražaja II ovom ži­votu. U stvari, bilo koji aspekt između Plutona i druge planete ukazuje n ato da su sc iskustva koja su II vezi sa tom planetom ili kućom II koju on apada ranije nalazila pod uticajem Pluronovog evolutivnog impulsa u cilj utransformacije ili reformulisanja izražavanja tc funkcije ili oblasti. Vrstaaspekta stoji u korelaciji sa pristupom ili stavom pomoću kojeg je osobamorala da se nosi sa evolurivnim impulsom kako bi eliminisala blokade i liprijaz ovom procesu. PrlJaz iz prethodnog života biće odražen u indi­barijere koje su sprečavale dalji razvoj. Svaka ličnost će imati jedinstvcIlividuinom stavu i prilazu II ovom životu. Svaka nataina karta je mešavinaličnosti. Kako, na primer, jedna osoba prilazi kvadratu Plutona sa Ura­mnogo međusobno povezanih procesa koji čine celovitu prirodu svakenom, zavisiće od celokupne prirode te ličnosti i njenog opšteg prilaza ži­votu. Tako je arhetipsko značenje kvadrata Plutona sa Venerom istovetnou svim slučajevima, odziv na impuls arhetipa je u svim slučajevima različit.Kada uzmemo II obzir četiri faze ili nivoa razvoja II koje osoba evoluira,onda ova misao postaje još složenija. U poslednjim analizama, odziv individue na ovaj evolutivni impuls Ćepokazati njene sisteme vrednosti i uverenja. Dok jedna ličnost može dada teži tome da na leže ran ili miran način prilazi životu. Kasnije će ta OS()-ceni neophodnost neprekidnog razvoja, da mLl se čak raduje, druga moie 298
 • 292. Pluton - transformišuće putovanje dušeba težiti tome da pruža otpor neophodnoj promeni, dok će ona prva ra­dosno prihvatiti i razumeti promenu kao nužnu. Društveni faktori takođemoraju biti uzeti II obzir. Ove misli veoma je važno razumeti zbog tradi­cionalnih značenja koja se pripisuju aspektima, to jest, da je trigon uvekumirujući aspekt, kvadrat jednak izazovnom, da se o11i sami u svim nataI­nim kartama ne manifestuju na ustaljen ili nepromenljiv način. Arhetipaspekata je konstanta, to jest, kvadrat se izjednačava sa izazovom, iako jenačin na koji svaka osoba ispoljava i odgovara na )lizazov" različit usvakom slučaju. Na primer, neke osobe ne bi uopšte tumačile kvadratPlutona i Venere kao izazovan. One mogu da odgovore na evolutivni im­puls kao na neophodno reformulisanje ili preobražaj njihovog načina nakoji se odnose prema sebi i prema drugima. Njihov stav prema tom ciklič­nom preobražaju bio bi pun razumevanja i spremnosti za saradnju (neotpora). Takav stav ne bi značio da bi iskustva tih ciklusa preobražaja bilamanje snažna ili teška, nego to da bi prilaz osobe i njeno razumevanje pro­cesa bilo manje emocionalno i psihički napeto od otpora onih osoba kojise opiru procesu razvoja. Na sličan način, tradicionalno tumačenje da trigani, sekstili, i lakiaspekti znače lakoću razumevanja ne primenjuju se uvek. Kod nekih ljudiumirujući aspekti sa Pluronom proizvode spremnost za pružanje otporaevolutivnom impulsu. Drugim rečima, može biti lako da se zadrže pret­hodni ili postojeći modeli koji su u natalnim kartama povezani sa afliko­vanim planetarna ili kućama. U tim slučajevima, umirujući aspekti se pre­okreću u izazovne zbog tendencije da se zahtevanim promenama pružiotpor. Lako je vratiti se starim modelima prisilnog ponašanja i upotrebitiih kao izgovore ili objašnjenja kako bismo opravdali (blokade) ne samoono što se zaista dešava u stvarnosti, nego i ono što sprečava neophodnupromenu. U drugim slučajevima, umirujući aspekti zaista doprinose tomeda se lakše shvati neophodnost razvoja. Svaki slučaj je jedinstven. Mimoramo uzeti u obzir čitavu sliku evolutivnih i karmičkih uslova svakeosobe, kao i njihov društveni kontekst. U razmatranju Plutonovih aspekata sa drugim planetama, u podjed­nakoj meri kao i Plutonova ispoljavanja u kućama i znacima, važno je dazapamtite da se mi ovde nosimo sa, u osnovi, nesvesnim procesom. Želje,motivacije, stremljenja, i potrebe koje izviru iz Duše (Pluton) upravljajunašim nesvesnim mislima, emocijama, raspoloženjima, žudnjama, odgo­vorima, stavovima i načinima na koje prilazimo životu. Da ponovim još 299
 • 293. Ožef Grinjednom, koliko nas je svesno onoga što proističe iz naših dubina nesves­nog? Tokom mnogih godina astrološkog savetavanja otkrio sam da svestili sposobnost da sc shvate ili razwncju ovi diktati nesvesnog, jednostavnone postoji ukoliko se osoba u razvoju nije u dovoljnoj meri približila du­hovnim ili metafizičkim nivoima. Mnogi ljudi na ove komande nesvesnogreaguju mehanički ili na prisilno hipnotisani način. Oni više puta i iz na­vike prilaze izvesnim životnim aspektima uvek na isti način. Bez obzira nato koliko problematičan ili težak ovaj prisilan oblik ponašanja maže biti,on čini njihovo nesvesno osećanje sigurnosti - to je onO što su naučili darade iz aktivnosti i razvoja prethodnog života. Stepen otpora neophodnimevolutivnim promenama odrediće vrstu transformišućih iskustava koje ćeindividua imati: kataklizmička ili tiha, alj neprekidna. Pritisak i procestransformacije simbolizovan Plutonom (Duša) uči nas tome da mi imamoslobodnu volju i izbor i da su naši životni uslovi, iskustva i orijentacijesilno i iz navike prilaze izvesnim životnim oblastima uvek na isti način, miodrazi želja koje posedujemo . Kao savetnici koji rade sa osobama koje pri­im možemo pomo6 da lakše postanu svesni, llkazuju6 im na OSl1 0VU nji­hovih prisilnih oblika ponašanja, mehanizme odbrane i želja koje su sanjima povezane. Plutonov položaj u kući i aspekti ka drugim planerama pokaz.će tač­no koje su oblasri unutar svake osobe prethodno bile zahvaćene procesompreobražaja. Vrsta aspekta pokazuje kako se proces preobražaja odvijao.U principu, izazovni aspekti, to jest, konjukcija, kvadrat, scskjkvadrat,inkonjukcija, polukvadrat i opozicija stvaraju ogromnu i snažnu koncen­traciju evolutivnib sila (želje) za preobražaj ili ponovnu formulaciju izrazabilo koje planete (ponašanja) koja je aspektovana od strane Plutona. Ovajproces u prethodnim iivotima obično nije bio sasvim završen ili razrešen.Prema tome, ove funkcije (planete) produžiće tc uslove II ovom životu.Uopšteno gledajući, kao pravilo broj jedan, ako orbis aspekta indicira toda planeta nije dostigla apsolutnj stepen, to jest, egzaktni aspekt (Plutonna šesnaestom stepenu Lava II kvadraw sa Venerom na šesnaestom stc­ 1. Ukoliko je orbis planete takav da prethodi egzaktnom aspektu, topenu Škorpije), onda mogu postojati dva uslova:pokazuje da je ta funkCija nedavno potpala pod uticaj evolutivnog impul·sa, i da još uvek pokušava da ostvari zahteve za preobražajem. Ona je ne­razrcšena zato što je to relativno novo stanje. 300
 • 294. Pluton - transformišuče putovanje duše 2. Ukoliko je orbis planere iza egzaktnog aspekta, to ukazuje da je ova funkcija izvesno vreme bila pod uticajem evolutivnog impulsa, i da je II procesu upotpunjavanja ili ispunjenja ovih prethodnih zahteva za preo­bražajem. Stepen odstupanja od egzaktnog aspekta ukazaće na to koliko je ovajproces ..nov" odnosno "star". U principu, izazovni aspekti stvaraju (i stvo­zastoja, ogranjčenja, otpora ili emocionalnih šokova lt vezi sa Plutonovimriće) situaciju unutar koje individua doživljava cikluse relativno snažnihbivaju prisilno reformulisane, redefinisane, ili ponovo izražene na nekiaspektima i njihovim položajima po kućama. Ove oblasti u ciklusinianačin - sa ili bez saradnje osobe. Drugim rečima, izazovni aspekti kojePluton obrazuje sa drugim planetarna pokazuju preegzistentne modeleprisilnog oblika ponašanja koji blokiraju dalji razvoj u pogledu tih funkci­ja i iskustava. Ovi aspekti takođe mogu da indiciraju gde i iz kojih razlo­ga pojedinac treba da proživi tešku ili negativnu karmu u ovom životukao produžetak aktivnosti prethodnih života. Pojedinac retko shvati raz­loge zbog kojih je to tako, ili suštinu ovih cikličnih metamorfoza u trenut­ku njihovog zbivanja. Preobražavajuće iskustvo može biti vrlo bolno,snažno proživljeno, i doživljeno na takav način kao da osoba oseća pri­sustvo "većih sila" koje kontrolišu ili manjpulišu samo iskustvo. Ličnostmože da se oseti nemoćnom da spreči ili kontroliše iskustvo. Tek kada seiskustvo bude okončalo, ili se bude nalazilo u završnoj fazi, osoba će kas­no uvideti, razumeti značenje izazvane promene - prirodu samog isku­stva. Sukob izazovnih aspekata vrti se oko konfrontacija izmedu starih mo­nove. Stepen teškoće ili naperosti upravo je p rop orcional an otporu kojidela ponašanja u vezi sa sigurnošću i težnjom da se ti modeli preobraze uosoba ispoljava prema neophodnoj promeni, otporu zasnovanom nastrahu od nepoznatog: nesigurnosti. Ove konfrontacije se zbivaju zato dabi osobu učinile svesnom njenih motiva, namera, potreba i želja koje susamospoznaja i razvoj.stvorile i odredile preegzistentne modele i orijentacije. Rezultat toga jesukvinti! i trigon, stvaraju i stvoriće relativno lako razumevanje procesa ili Uopšteno govoreći, aspekti koji su umirujući, to jest, polu-sekstil,problema koji se tiču prošlosti i budućnosti, jer su oni povezani sa neop­hodnim razvojem. Planete koje se sa Pluconom nalaze u umirujućem aspek­tu omogućavaju individui relativno lak prelaz između prošlosti i buduć- 301
 • 295. Džef Grin nosti u svakom trenutku njenog života. Takvi aspekti unapređuju mirnu i doslednu nekataklizmičnu evoluciju. Izazovni aspekti unapređuju nago­milavanje emocionalne energije (poput vode koja se nalazi iza brane, laveispod vulkana) koja konačno eksplodira (ili implodira) da bi potpunopromenila funkciju ponašanja koja je stvarala blokadu. Umirujući aspektiomogućavaju .,spoznaju uzroka" u toku neprekidnog procesa razvoja. Čaki ako pojedinac pomoću umirujućih aspekata pruža otpor procesu razvo ­ja, on će na nekom nivou znati zbog čega se to dešava. Ukoliko taj otporkonačno dovede do iskustava koja su nužno teška, da bi osoba napre ­dovala, ona će u toku samog događaja znati zašto se to dešava na takavnačin. Možda se to osobi neće svideti, aji će ona to razumeti. Ovi umirujući aspekti mogu takođe individuu učiniti svesnom togašta mora biti urađeno da bi se izazvala promena, razvoj i preobražaj. Paipak, zbog toga što ovde nedostaje napetost individua se možda neće po­našati u skladu sa tim idejama, i možda neće sprovesti niti težiti neophod­nim uputstvima ili iskustvima, nego će zadržati stari i miran način života.lndividua može načiniti neodlučne pokušaje da se promeni ili se samQmalo približiri prema tome da sprovede zahtevane promene. U jednomtrenutku, ukoliko se nastavi ovaj nemaran pristup, umirujući aspekti mo­gu postati izazovni ili II ovom ili u sledećem životu. Umirujući aspektimogu se preokrenuti u izazovne u ovom životu posredstvom progresija,tranzita ili solarnih povrataka. Izazovni aspekti mogu postati umirujućiukoliko osoba deluje u skladu sa zahtevima i potrebama razvoja. Da po­noy, jJj je orpočeo reJatjyno davno j naJa.z.i se u završnim sradjjumjma ost ­novim još jednom, razmatranje orbisa će nam reći da li je proces relativnovarenja u pogledu postojećeg evolutivnog ciklusa. Specifična priroda aspekta unutar ove dve široke kategorije odredićenačin na koji će se odigrati plutonska metamorfoza. Možda će II ovomtrenutku biti korisno da kroz sažete preglede objasnim na koji način ćefunkcionisati svaki pojedinačni aspekt unutar čitavog ciklusa: od jednogdo tri stotine šezdeset stepeni. Da biste upotpunili informacije o aspekti­ma, ja bih vam predložio da pročirate Kako Da Protumačite Vaše Aspekteobjavljena Faze, Aspekti i Ključni Parovi Planeta, koju sam pisao sa Jan­Roberta Janskog (Astro-Analitika). Takođe, knjigu koja će uskoro bitiskim pre njegove smrti.kućim težnjama za preobražaj em ili Pluronovim uslovima, to jest, Plutona Dok budete čitali ove opise imajte na umu njihovu povezanost sa te­ 302
 • 296. Pluton - transformišuće putovanje dušeu rastućem aspektu trigona sa Merkurom. Značenje svakog pojedinačnogaspekta bi trebalo da bude povezano sa težnjama za preobražaj em kako bibilo podesno primenjeno. Još jednom, težnje za preobražaj em su opisanepoložajem Pluronove tačke polariteta u kući i znaku, i načinom preduzi­manja akcije opisanog pomoću severnog čvora zajedno sa njegovim pla­netarnim vladaocem koji olakšava proces posredstvom položaja II svojojkući i znaku. Rastući aspekti se kreću od nule do sto osamdeset stepeni, i padajućiaspekti od sto osamdeset do tri stotine šezdeset stepeni. Da biste shvatilida li je aspekt padajući ili rastući, jednostavno odredite broj stepeni kojirazdvajaju Pluton i svaku drugu planetu koju aspektira. Koristeći Plutonkao nepokretnu i referentnu tačku, izbrojite u pravcu suprotnom od ka­zaljke na satu da biste odredili stepen udaljenosti, počinjući sa Plutona mkoji je izjednačen sa nulom. Jedini izuzetak od ove procedure tiče se Sun­ca. Zbog toga što je Sunce u centru Solarnog Sistema, moramo ga upotre­biti kao nepokretnu i referentnu tačku onda kada izračunavamo aspekteizmedu Sunca i druge planete. Rastući Aspekti O° Konjunkcija: Planete se ujedinjuju u funkciji kako bi na instink­ - tivan način mogao da započne razvoj svrhe i ciklusa novog preobra­ žaja. Novi ciklus ili svrha biće spontano, instinktivno projektovani, bez najmanjeg učešća sebične svesti. To je čista, nepromišljena ekspre­ sija ili akcija. Slučajna iskustva će biti pokrenuta zato da bi sama osoba 30° Polu-seks til: Pojavljivanje ili formiranje svesne i sebične iden­ započela proces otkrovenja svrhe ovog novog preobražaja. - tifikacije sa svrhom ili ciklusom novog preobražaja. Obim slučajnih iskustva koja će omogućiti razumevanje ili otkriće [Oga II čemu se sas­ aktivnosti se sužava kako osoba počinje da shvata posebna uputstva ili 40° toji svrha i ciklus novog preobražaja. - Novil: Lična i sebična svest i identifikacija svrhe novog preo­ bražaja započinje proces razvoja unutar kojeg subjektivna težnja pre­ ma razvoju ili aktuelizaciji novog cilja počinje tako što mu daje lično ili individualno značenje. Drugim rečima, individua postaje svesna to­ ga da se kreće II novim pravcima i da su oni izuzetno lične prirode. Osećaj samootkrovenja je pojačan, a sužavanje slučajnih iskustava se nastavlja. 303
 • 297. Ožef Grin45° Polu-kvadrat: Svrha novog preobražaja se intenzivira pošto se -individua bori da ustanovi i ostvari svrhu na individualan način. Inten­zivnost je povezana sa činjenicom da individua pokušava da se otarasisvih uslova prošlosti koji bi je mogli vezati "Za stari poredak, model ilirežim.51°25 Septil: Pojedinac povezuje svrhu ili ciklus novog preobražaja -sa izvesnim modelom svoje lične ili posebne sudbine. Iskustva i akcijesu pokrenuti kako bi shvatio ili otkrio koja je to posebna svrha ili sud­bina. Preduzete akcije mogu biti sporadične i konfuzne, ili jasne i dos­ledne u zavisnosti od planeta koje aspektuju Pluton. Uran bi, na pri­ �mer, mogao da stvori sporadične akcije, dok bi Sunce mog]o da stvori60° Sekstil: Proces svcsnog razumevanja ciklusa i svrhe novog preo­čistu i doslednu akciju. -bražaja odvija se posredstvom kontrasta i poređenja. Individua morada izoluje sebe od uticaja spoljašnje sredine da bi unutar sebe shvatilai otkrila šta je to što je u njoj neponovljivo i individualno. Akcija jesada internalizovana budući da individua podstiče samoposmatranjenasuprot uslovima spoljašnje stvarnosti. Osoba sada može da razumeprobleme koji se tiču prošlosti, individualne i koJektivne, i da, postu­pajući na raj način, shvati koja iskustva, metode, ili veštine da spro­vede u delo da bi ubrzala razvoj svrhe novog preobražaja na indivi ­dualan način.72° Kvintil: Označava proces kreativne transformacije kroz indivi­ -dualizaciju svrhe novog preobražaja. To znači postati visoko indivi­dualan i poseban. Nova individualizovana svrha je skoro spremna dase ostvari iako je preostalo još nešto od borbe da se ona postigne zbogtoga što prošlost vuče unazad.90° - Kvadrat: Individualnom značenju svrhe novog preobražaja sadamora biti dat novi model kroz koji će delovati da bi ona u potpunostibila ostvarena ili ustanovljena unutar osobe. Ovaj .,model" može bitibilo šta u zavisnosti od posebne planete koja je u aspektu sa Plutonom.Na primer, ako je Merkur u kvadratu sa Plutonom, novi model bi podrazumevao novi sistem intelektualne organizacije i mišljenja kojastvom analizirania unutrašniih slabosti ili nedostataka II preovlađuju­ nastaju kao posledica toga. Novi model bi morao da se razvije posred­ ćim intelektualnim sistemima ili temeljima znanja. Ova analiza bi stvo­ rila nove intelektualne uvide. Ukoliko je planeta bila Venera, onda bi 304
 • 298. Pluton - transformišuće putovanje, duše došlo do stvaranja novih modela veza ili novih načina življenja II vezi. Procesom kretanja prema ovom novom modelu stvorena je stvara­lačka napetost nasuprot prisilnog iskušenja da se sklizne nazad II stare modele ponašanja. Ova stvaralačka naperost takode se manifestujezbog toga što osoba možda ne zna kako da ostvari ili ustanovi novimodel. Kao posledica roga, naperost ili konfrontacija obično se opažakao akcija osobe protiv same sebe, protiv drugoga, individua protivdruštva ili protiv svega onoga što sačinjava prošlost. Sa stanovišta pre­obražaja, ovaj model ili nova metoda mora biti ostvarena ili ustanov­ 102"50 Biseptil: Novi model, koji sledi iza kvadrata, zahtevao je II ljena pre nego šro osoba krene dalje. -ovom trenutku razvoja da se još jednom identifikuje kao posebna sud­bina visoko individualne prirode. Ovaj aspekt stvara sećanje na bilo štašto je idenrifikovano kod aspekta septila. Sada posraji želja da se ovajciklus ili težnja za preobražajem ispolji, da se stvori lična stvarnost ko­ 1 200 Trigon: Osoba je sada, tako reći, prepuna sebe. Želja i težnjaja odražava tu novu svrhu. -svrhe novog preobražaja zahteva kreativnu aktuelizaciju. Ovaj aspektisto tako stvara potencijal za svesnu spoznaju čitavog procesa - proš;[osti koja je dovela do ovog trenutka. Individua sada mOže da srvoriličnu s[Varnost koja jasno odražava svrhu novog preobražaja koji jezapočeo u aspektu konjukcije. Ličnost sada može lako da razume Šta1 350 Seskvikvadrat: Ovaj aspekt predstavlja momenat najveće indi­mora da uradi da bi stvorila ovu stvarnost. -viduaizacije u vezi sa prvobitnom svrhom. Ona je sada svojevoljnoizražena kroz stvaralačku aktivnost i delo. Budući da osoba u vezi saovom svrhom pokušava olcruženju da nametne svoju ličnu volju, iza�zov dolazi kroz spoljašnju sredinu. Taj izazov započinje proces prila­gođavanja individualne svrhe kako bi ona odrazila potrebe okruženjai potreba drugih. Ovaj izazov može da stvori negativne pos[edice, jerosoba može da odbije da prilagodi ili reguliše nedavno stečenu i shva­ćenu svrhu - težnju za noyim preobražajem. Ako se to desi, osoba tadabiva bačena unazad u prošlost, koja joj stv",ra konfuziju u pogledu togakako da uscanovi ličnu stvarnost i svrhu unutar spoljašnje sredine sve1440 Bikvinti[: Ukoliko je aspekt od 1 3 5 stepeni bio doživljen na ne­dok ne izvrši neophodne korekcije. -gativan način, onda će ovaj aspekt pos [užiti osobi da se uskladi sa 305
 • 299. Ožet Grinprvobitnom svrhom preobražaja tako što će je povezati sa procesomindividualizacije koji se ·dogodio pri aspektu kvintila. Sada mora dadođe do anaJize II pogl�du toga kako povezati svrhu preobražaja sapotrebama drugih i potrebama okruženja. Ova analiza mora biti obav­ljena kako bi nova . snha mogla služiti potrebama društva u celini.Kroz služenje individu; dopire do dubljeg značenja u pogledu svrhe150 Kvinkuks ili Inkonjukcija: Ovaj aspekt donosi bistrinu ili kon­svog preobražaja. -fuziju uma kroz analizu individuine slike o sebi onako kako je onaidentifikovana sa prvobitnom svrhom preobražaja. Individua je svesnatoga da mora da uradi nešto nposebno" u pogledu težnje za preobra­žajem, iako još uvek ne zna kako da poveže tu svrhu sa služenjem druš­tvu II celini ili drugima. Ovaj aspekt podstiče izvesnu vrstu krize da biizazvao mentalne analize o tome koje bi potrebe trebalo da budu ko­rigovane unutar osobe sa ciljem da ona ustanovi svoju ličnu stvarnostili svrhu unutar poretka društvenog okruženja. Skromnost mora d azameni opijenost sobom ili svojeglavost.154 Triseptil: Ovaj aspekt podstiče jasnost individuine slike o sebi i -svrhe preobražaja U pogledu toga kako se ona odnosi prema potreba­ma drugih, potrebama okruženja ili čitavog društva. Neophodna sa­moanaliza koja je podstakla pročišćenje od megalomanskih iluzija osopstvenoj veličini za vreme aspekta inkonjukcije sada evoluira II suš­tinsku skromnost koja osobi omogućava da se pripremi za to da inte­griše svoju svrhu unutar konteksta društvenog okruženja. Opadajući Aspekti1800 Opozicija: Na ovom mostu preobražaja ili mestu ukrštanja pu­ -teva, individualnom značenju prvobitne težnje za preobražaj em sadamora biti dato društveno :značenje. Ono mora biti povezano i pode­ljeno sa drugima. Ovaj aspekt stvara potrebu da se prvobitnoj težnji zapreobražajern da društveni kontekst ili referentni okvir posredstvomkojeg će ona operisati kako bi osoba mogla nastaviti razvoj svog pre­obražaja pokrenut II konjunkciji. Da bi to postigla, osoba mora da stu­pi u društvene odnose da bi naučila da je ravnopravna među drugima.Individua kroz veze mora naučiti da sluša druge da bi procenila sop­stvenu individualnost7 i mora da nauči kako da se odnosi ili primenisvrhu preobražaja na način koji je potreban drugima. 306
 • 300. Pluton - transformi!uće putovanje dušeOpozicija stvara mogućnost sukoba volja i razmimoilaženja želja zbogtoga što osobe mogu osetiti da je njihova lična moć ili osećaj ličnogidentiteta apsorbovan i izgubljen kroz neophodnost međusobnog kon­takta sa drugima. Posmatrano sa čisto egocentričnog stanovišta, u nji­nom, i moći da oblikuju svoju sudbinu. 1 pored toga što mora da razvi­ma može da bude prisutan osećaj gubitka kontrole nad ličnom sudbi­ja društvenu svest ili da proširi svesno znanje, što je izbačena iz sebič­nog narcisoidnog sveta, individua može da izabere da se odupre ovojnužnosti: da se vrati prošlosti. Reagujući negativno, osoba može dapokuša da dominira drugima snagom svoje volje, da ličn i cilj namećedrugima kako bi se osetila moćnom i sigurnom.Sve dok osoba ne bude uspela u tome da poveže svoju pojedinačnusvrhu sa društvenim potrebama, i dok ne bude postala ravnopravnodruštveno biće, ona će ostati na kapiji preobražaja. Suprotstavljajućasnaga opozicije II sebi sadrži ideje, vrednosti, uverenja i potrebe drugihkao suprome individuinim potrebama, idejama, uverenjima, i tako da­lje. Suprotstavljajuća snaga je takođe odražena u dvojnim željamaDuše, što se pretvara II ličnu volju koja se u ovom kontekstu sukoblja­va sa višom voljom. Sama želja za povratkom Izvoru manifestuje sekao potreba da se kreće napred, a želja da se zadrži izdvojenost ispo­ljava se kao potreba za tim da čovek iz sigurnosnih razloga ostane tu206" - Triseptil: Prvobitnoj svrsi i pojedjnačnom značenju u opozicijigde jeste.je bilo dato društveno značenje. Sada je ona spremna da sarađuje u210" - Kvinkuks jlj Inkonjukcija: Nova svrha ili težnja za društve­skladu sa potrebama društva i kolektiva.nim preobražajem služi tome da rasveđi ideju ili svest pojedinca oličnim i društvenim ograničenjima; o tome šta on ili ona mogu da ra�de, a šta ne, o tome šta drugi zahtevaju od osobe kako bj društvenasvrha mogla da bude izražena. Ukoliko ta ograničenja budu preko­račena, onda će se snažni sukobi na emocionalnom planu odigrati zatoda bi se povećala svest o ovoj lekciji. Rastući kvinkuks je uticao naličnu skromnost. Padajući kvinkuks će izazvati društvenu skromnost i216" - Bikvintil: Društveno prilagođena svrha preobražaja sada sepročišćenje.daJje prelama kroz svest individue SUptorst.�vljajući ili procenjujući nje- 307
 • 301. Ofef Grinne posebne kapacitete, sposobnosti ili veštine u odnosu na kapacitete,2250 - Seskvikvadrat: Sadi dolazi do nove krize zbog toga što indivi­sposobnosti iJi veštine drugih.dua mora da nauči sve ono što treba da nauči O kulturi ili društvenimtradjcjjama, običajjma, normama, zakonskim pravijima, propjsjma jtabuima pre nego što socijalizovana svrha preobražaja bude uspela dase uklopi sa društvom. Do krize dolazi zato što je osoba spremna daproširi, ostvari i postigne svrhu, ali mora da nauči kako da je uskladi2400 - Trigon: Transformišući proces ekspanzije i usavršavanja aps­sa društvenim ciljevima.traktnog i društvenog uma. Sada osoba poseduje snagu i sposobnost dashvati na koji način funkcioniše društvo, tako da će znati kako da unu ­tar njega ustanovi i ostvari svoju društvenu svrhu. Individua sada možeda uobliči i sprovede cilj zato što to drugi (društvo) neće doživeti kao2700 -, Kvadrat: Kriza svesti. Budući da je osoba naučila sve što je tre­premju ili nepotrebni izazov s njene strane.balo da nauči o društvu i kulturi, i da je u tom kontekstu postala društ­veno biće, sada doživljava proces depolarizacije svesti. Kriza se krećeoko problema iz prošlosti, one tačke na kojoj se nalazila II prošlosti) ibudućnosti. Težnja za preobražajem sastoji se u tome da bi ona treba­lo da započne pripreme za ponovnu izgradnju novih temelja svesti iznanja koji obuhvataju univerzalno, bezvremeno i apsolutno. Stariobrasci ponašanja, uverenja, vremenom uslovljene ist-� ne i vrednostilwlrure sada v;še n eče služili kao mapa posredstvom koje će osobastvarati društveni i lični smisao. U šta da veruje, šta da misli, i kako dauspostavlja veze postaju kritični problemi onda kada osoba krene2880 - Kvintil: Težnja za preobraiajem treba da transformiše svest uputem razuslovljavanja same sebe.vezi sa individualnim i društvenim identitetom. Individua mora danauči da se iznutra postavi na jedan sasvim drugačiji način zbog togašto je ona mnogo više od jedne egocentrične ili društvene ličnosti.Ovaj proces reorijentacije dovodi osobu do vizije i svesti o njenoj uni­verzalnoj ili bezvremenoj ličnosti, i do uspostavljanja veze sa Apsolut­no Drugim. Individua sada mora da nauči da vidi sebe u odnosu nakosmos. Uvećava se znanje ili shvatanje individuine kosmičke uloge uvezi sa funkcijama ili dužnostima koje su predstavljene II ovom životu. 308
 • 302. Pluton - transformišuće putovanje duše300· - Sekstil: Novom stvaralačkom identitetu individue koji je u vezisa ce1inom kosmosa sada je data produktivna svrha i razumevanje togakako da ostvari individualnu univerzalno/kosmičku ulogu u ovom ži­votu. U ovom trenutku preobražaja prelazak između prošlosti i bu­dućnosti može da bude lako ostvaren, ili mu se vrlo lako može pružiti308·25 - Septil: Sada je individualna akcija s obzirom Ila opaženuotpor.u niverzalno/društvenu svrhu i ulogu sprovedena u delo tako što jeuspostavljen odnos ove svrhe ili uloge sa izvesnom "posebnom sudbi­nom". Moguća je pogrešna primena ili neprepoznavanje te uloge isvrhe. Međutim, u odsudnim trenucima u životu ovaj aspekt će stvoritiokolnosti ili situacije kako bi osobu ispravio ukoliko je ona na pogreš­nom putu ili ako je zalutala. Ako postoji neka neizvesnost u pogleduuloge ili svrhe, onda će iskrsnuti takve okolnosti ili situacije koje će3 1 50 Polu-kvadrat: Do nove krize razvoja dolazi kada osoba počinjeosobu naučiti ili je podsetiti na taj cilj. -da ubrzava prelazak između prošlosti i svega onoga što konstituišeličnu i kulturnu prošlost i budućnosti: nepoznatog, neuslovIjenog, bez­vremenog i apsolutnog. Ova kriza je takođe bazirana na konfliktu ilisudaru želja i potreba. Sa jedne strane, osoba želi da se povuče ne bi l iinternalizavala svest kako bi postala svesna novog semena ili impulsakoji su II vezi sa novim transformišućim ciklusom razvoja. Ovde je pri­sutna potreba za udubljivanjem u sebe i eksperimentisanjem sa novimformama, mislima, i iskustvima koji predstavljaju odraz tih novihzametaka ili impulsa; putem pokušaja i greške. Ovi eksperimenti moguda proizvedu istinski konflikt i konfuziju. Pojedinca ovo stanje možeda zamori i on može da pokuša da se vrati prošlosti. Ukoliko se to de­si, na kraju će doći do dezintegracije. Potrebno je da pojedinac naistom tom putu transformacije obrazuje novu vrstu društvenih veza sadrugima. Sa druge strane, od pojedinca se zahteva to da ispuni društ­vene dužnosti i obaveze, stvarajući konflikt između povlačenja i ekspe­rimentisanja i ispunjenja ličnih dužnosti i obaveza. Stvar je u tome dapostigne i jedno i drugo, i da sledi ove suprotne ritmove onda kada3200 Novil: Seme novog ciklusa preobražaja započinje proces aktiv­oni nastupe koliko god je to u mogućnosti. -nog klijanja. Poput sijalica koje se upale u mračnoj prostoriji, indi­vidua "magijski( postaje svesna (otkrovenje) novih misli, opažaja, i 309
 • 303. Ožet Grinnovi ciklus je zasnovao na uticaju nagomilanih dela u ovom j drugimspoznaja u vezi sa prirodom novog ciklusa preobražaja koji sledi. Ovajživotima. Svest o potrebi za tim da se svrha karme i preobražaja ovogživota mora ispuniti može da rezultira frustracijom. Bacivši pogledpreko provalije, osoba je spremna na skok. U negativnom slučaju, ka­da ove prosvedjujuće misli sada postanu pretnja njenoj postojećojstvarnosti i sigurnosti, osoba može da postane zbunjena i da pokuša da330"se povuče u prošlost.oblike celovitih shvatanja i ideja koje osoba može da pokuša da ute­ - Polu-sekstil: Novi ciklus preobražaja počinje da kristalizujemelji II ovom životu. Drugim rečima, osoba može da pokuša da for­muliše sebe u pogledu bezvremenih vrednosti i uverenja u kontekstunjene kulture; vremena i prostora i svega onoga što je po prirodi pro­lazno. Smatrana st.rancem iIi razLičitom od strane drugih koji ne razu­meju ili ne proniču II to Šfa osoba pokušava da učini ili da utemelji,njoj je zadato da položi test zbog ovog izazova: da ostane posvećena iskoncentrisana na viziju novog, ili bezvremenog. Ceo ciklus preobra­žaja koji je započeo pre U prvobitnoj konjunkciji sada se brLO razre­šava. Neke osobe će to iskusiti kao osećaj besmisla i praznine, i ispolji­ti rasplinut ili nedefinisan lični identitet ili svrhu u pogledu planetekoja aspektuje Pluton. Rešenje je u rome da se u pogledu dužnosti iorijentacije napusti prošlost, i dopusti da nove misli, ideje i impulsi360"postanu skretnica koja osvedjava stazu ka budućnosti individue. - Konjukcija: Završen je ciklus preobražaja na ličnom putova­nju. Od tačke opadajućeg polu-kvadrata preko konjukeije, bio je pok­renut proces gubljenja sebe ili sebe kao kosrničke celine (potpuno in re­grisana ličnost u univerzalnom kontekstu). Bilo koja planeta da se na­đe u ovom aspektu sa PImonom unutar nataIne karte, od polu-kvadra­ta preko konjukcije, označava to da se okončao ili da se okončavačitav ciklus preobražaja. Došlo je do kulminacije. Osoba više nikadaneće ponovo doživeti te planetarne zadatke na način na koje ih jeprethodno iskusila. Na vidiku je jedan sasvim nov ciklus preobražaja.Planete koje formiraju ovaj tip konjukeije prema Plutonu postajupotencijalni medijumi kroz koje univerzalno, bezvremeno, ili Izvormogu biti svesno doživljeni. Nasuprot tome, oni mogu poslužiti kaomedijumi kroz koje osoba doživlJava konfuziju, izopštenast, otuđenost 310
 • 304. Pluton - transformišuće putovanje duše i nezadovoljstvo ne bi li više naučila o prirodi ličnih obmana) snova i iluzija. Sada možemo diskutovati Plutonove aspelete prema planetarna. Za­pamtite da sve planete koje aspektira Plmon moraju biti reformulisane, re­definisane i preobražene u vezi sa preegzistentni m ograničenjima iz proš­losti. Ovaj proces razvoja se odigravao ranije. Tip aspekta, i stepen orbisaII odnosu na egzaktni aspekt, stajaće II uzajamnoj vezi sa tim koliko je tajproces )Jnov" ili "star" i kako je ranije funkcionisao (tip aspekta). Uz to, raz­ličiti načini na koje je ovaj proces preobražaja bio ili će biti izazvan opi­sani su u Prvom Poglavlju pod odeljkom o Četiri načina na koje Plutonutiče na preobražaj II našem životu. Možda bi bilo korisno da se vratite iponovo pročitate ta; opis. Pluton u aspektu sa Suncem Uopšteno gledajući, onda kada Pluton aspektuje Sunce, tu je bio i bićeprisutan snažan naglasak na kreativnom razvijanju posebne svrhe II živo­tu. Ovaj aspekt unutar ličnosti podstiče svest o moći stvaranja lične stvar­nosti koja odražava tu posebnu svrhu i razlog postojanja. Prema tome,osoba je naučila da preuzme kontrolu nad sopstvenom sudbinom, i da jeuobliči ili stvori snagom svoje volje. Ukoliko su rezultati ovog tekućegprocesa pozitivni, osoba može kreativno da transformiše bilo koju aktiv­nost ili životnu oblast na koju us meri volju i cilj. Da bi ovaj proces biouspešan, ličnost mora da nauči kako da lični ciLj poveže sa društveno re­levantnim potrebama. Ukoliko osoba ne nauči kako to da postigne, ondase pojavljuje mogućnost da ostane u vakuumu samoobožavanja lične krea­tivnosti kojoj je onemogućeno da bude smisaono izražena drugima. Proces preobražaja je ove osobe takođe učio o ograničenjima ličnemoći, o tome šta mogu, a šta ne mogu da urade. Iako se lekcija sastojalaj da je stvore snagom sopstvene volje, sama sudbina i svrha poseduju iz­u tome da ove osobe nauči kako da svoju sudbinu uzmu u sopstvene rukevesna ograničenja. Ovo ograničenje je povezano ili zasnovano na stvarnojulozi koju Sl! ove osobe predodređene da odigraju unutar društvenog ilikulturnog konteksta. One moraju da nauče kako da prihvate to ograniče­nje, a da ipak unutar toga stvore sopstvenu stvarnost, identitet, svrhu isudbinu. 3ll
 • 305. Džef Grin Ovaj aspekt često poastiče aktivnu identifikaciju sa znamenitim lično­stima koje predstavljaju simbol društvene moći, ili koje su prevazišle či­tavo društvo. Kao primer, recimo da je osoba ozbiljno zainteresovana zapsihologiju i da želi da postane psiholog. Osoba bi obično uspostavilasimboličnu vezu i identifikovala se sa istaknutim ličnostima na polju psi­hologije: Jungom, Frojdom, Skinerom i tako dalje. Identifikujući se saistaknutim ličnostima, osoba bi, primenivši princip osmoze, upila suštinunjihove moći: ideje, principe, metode, tehnike, uverenja, i tako dalje. Pos­tupajući na taj način, individua bi to što je upila, prefonnulisala na jedin­stven, stvaralački i osoben način. Pluton koji aspektuje Sunce podstiče ciklus regeneracije, preporoda ilimetamorfoze individuine lične kreativnosti i svrhe tokom čitavog života.Veći domet ličnosti biva otkriven u ciklusima. Tu leži izvor moguće frus­tracije i ograničenja. Iako ličnost može imati uvid ili čak potpuno biti sves­na o tome šta ona može da postigne, do aktuelizacije tih potencijala možedoći II izvesnim fazama života i to samo II tim fazama. U nekim slučajevima, u zavisnosti od evolutivnog i karmičkog potpi­sa, ove o�obe mogu privući ili dospeti u kontakt sa roditeljem, običnoocem (ili roditeljem koji poseduje najveći autoritet), koji upravlja njiho­vim razvojem. Drugim rečima, roditelj pokušava da uobliči cilj i identitetosobe snagom volje. Osoba se može II različitoj meri osetiti zastrašenom.Zastrašenost može uticati na to da ostvari svoj cilj i sudbinu upravo n�način na koji je to učinio njen roditelj i da se povinuje njegovim že1jama.Ovakva roditeljska dominacija nastoji da ugasi svetlo kreativnosti i strem­ljenja samog pojedinca. Pa ipak, zbog toga što je potreba za pteobražajemosobe bila i jeste u tome da razvije .sopstveni kreativni cilj i sudbinu, ovasituacija u izvesnoj ključnoj tački razvoja obično će da podstakne "scenu Iili sukob. Normalno, ovaj sukob vodi ka preformulisanju ili preobražajuveze: ili roditelj biva prepušten zaboravu, ili se on menja na način kojimse prilagođava i ohrabruje tok razvoja individuine jedinstvene ličnosti icilja. U drugim slučajevima, u zavisnosti od evolutivnog i karmičkog pot­pisa, ove osobe mogu privući ili biti privučene roditelju koji u potprunostipodržava � ohrabruje aktivan razvoj individuine jedinstvene i stvaralačkeličnosti i svrhe. Takvi roditelji će vas učiti da su život i stvarnost onakvikakvim ih vi učinite; da možete da postignete bilo šta što poželite ako seposvetite tome što želite da postanete. U nekim slučajevima, osoba može 312
 • 306. Pluton - transformišuče putovanje dušeda privuče roditelja koji ispunjava ovu ulogu, i drugog roditelja koji ispu­njava prvu ulogu. Specifični karmički zahtevi i potrebe moraju biti pre­poznati da bi bio shvaćen raLlog Lbog kojeg se to dešava, i šta učiniti po­vodom toga. Dakle, uopšteno gledajući, oni čiji Pluton aspektira Sunce moraju dapostignu nešto vrlo posebno. Taj cilj ih može uvesti tl donekle slavan ži­vot, pun priznanja, divljenja i nagrada II vezi sa njihovim posebnim ciljem.U izvesnim karmjčkim situacijama II kojima su oni uglavnom zloupotreb­ljavali moć, ili odbijali da priznaju njene granice, Ileće doći do ovog priz­nanja i nagrada. U tom slučaju, osoba će živeti životom u kojem će bitiizložena uspesima drugih, dok ćc ona sama sa njihove strane ili od stranedruštva biti svedena na relativno beznačajnu ulogu. Nametnuto ograniče­nje mora biti upotrebljeno kako bi razvila objektivnu svest u pogledu si­tuacije koja se odigrava. Ta osoba onda na ovaj način može da napredujesledećoj inkarnaciji jU II sledećem životu.ne bi li se tog stanja u ovom životu oslobodila, ili postala oslobođena u Važno je zapamriti da ovaj aspekt podstiče prisilnu potrebu da se e1i­minišu svi uslovi ili procesi koji osobu sprečavaju da obelodani ili reali­zuje suštinu lične moći i individualnosti. Zbog toga što je osoba naučilada kreativno izražava ili projektuje ovu ličnu moć i cilj, u njoj može dabude prisutna nesvesna želja za tim da bude priznata kao posebna, moćna,ili važna i tako stvori opasnost od toga da postane preokupiran a glori­fikacijom sopstvene ličnosti. U negativnom slučaju, sredstva za postizanjemoći mogu biti sasvim nepoštena, manipulativna ili nemilosrdna, u izves­nim slučajevima čak kriminalna. U slučaju pozitivnog izražavanja, osobaIle bi sebi dozvolila da padne kao žrtva tih sredstava u postizanju njeneposebne svrhe ili sudbine. Osoba će shvatiti ili razumeti legitimna sred­stva da učvrsti i ostvari samu sebe, i izazvati ili napasti one koji su do moćii priznanja dospeli negativnim ili nezakonitim sredstvima. Mnoge ljude sa aspektima Sunce/Pluton neodoljivo privlači to dakontrolišu ili manipulišu lično izražavanje drugih ljudi, posebno onih sa kojima su u bliskoj vezi. Na ovaj negativan način, oni neprestano pokuša­vaju da promene ponašanje drugih u skladu sa standardima ponašanjakoje oni smatraju ispravnim. Ovaj stav, naravno, podstiče konfrontaciju iscene pune emotivnog naboja, i često dovodi do razdvajanja. Emocionalnišok koji nastaje kao posledica toga II različitoj meri će ostaviti pustoš u 313
 • 307. Džef Grinličnosti. Gledano sa malo vedrije strane, ovo iskustvo će podstaći svest oprocesima koji su unutar ličnosti stvorili problem. U suprotnom slučaju, neke osobe će potražiti veze ili situacije II koji­ma će biti upijeni ili stopljeni sa moći i voljom drugih. Oni, na ovaj nega­tivan način, udružujući se siIJ1boLično sa moći i ciljem drugih, nesvesnožele i pokušavaju da postanu moćni i značajni. Na kraju će se takvo udru­živanje izobličivati sve dok ne dođe do neslaganja. To će se odigrati krozneophodni sukob kako bi ovi ljudi naučili da stvore svoj sopstveni cilj isudbinu koja se bazira na ostvarenju njihovih ličnih napora. Gledano sa pozitivne strane, poiedinci sa aspektom S unceiPluton ne­će ostvariti samo sopstvenu mOĆ i stvaralački cilj, nego će takođe ohrabri­ti druge da se ostvare u skladu sa pravcem koji je najprirodniji u odnosuna njihov razvoj i razvojne sposobosti. Oni će se večito ponašati na ovajnačin, i neće tolerisati drugima koji se ne ophode na taj način. Već samnjihov život će biti simbol koji će drugim ljudima služiti kao primer u to­me da razviju hrabrost da se oslobode nepotrebnih ograničenja u sopstve-nim životima. Pluton u aspektu sa Mesecom Prethodna težnja ovog aspekta za preobražaj em bila je da elimiše svezavisnosti iz spoljne sredine ne bi li tako pokrenuo lekciju o unutrašnjojsigurnosti. Pored toga, ovaj aspekt je služio tome da rcformuliše ili trans­formiše individiuine instinktivne emocionalne reakcije prema bilo kojojunutarnjoj ili spoljašnjoj okolnosti. Na oba načina, individua je učila datransformiše sliku koju ima o sebi; način na koji on ili ona vidc, identi­fikuju i odnose se prema sebi. Ovaj aspekt često proizvodi teskobna iskustva sa ženama ili likovimamaterinskog tipa. U većini slučajeva, materinski tipovi ili ženske ličnostisu bile krajnje dominantne ličnosti sklone kontroli, sa snažnim i rigidnimstandardom vladanja ili ponašanja koji je bio projektovan na osobu sa ovimaspektom. Onda kada je osoba propustila ili odbila da se povinuje timprisilnim diktatima i očekivanjima, ona je bila emocionalno povređivanaili napadnuta. Ili žena ili majka ove osobe je bila takav tip ličnosti da je le­denom ćutnjom zadržavala osećanja. Iz tog razloga su auru ove osobe pro­žimali talasi projektavanih neodobravanja, potcenjivanja, ili povrcđiva-
 • 308. Pluton - transformi�uće putovanje du�enjao U jednom ili u drugom slučaju, individua je bila vraćena sebi kako bizapočela neophodnu evolutivnu lekciju. Posledica toga je da ove osobe obično imaju pomerene i nerešene emo­cionalne potrebe i probleme koji pomoću očekivanja bivaju projektovanina druge. Kada drugi ne ispune ove pomerene emocionalne potrebe, nitireše probleme, doći ćc do projekcije ljutnje i besa. Naravno, ovo iskustvopodstiče sukob sa drugima putem kojih osoba biva bačena nazad u sebe.U drugoj uobičajenoj reakciji na ovaj proces, pojedinac će zadržati emo­tivne veze sa drugima i onda kada njegove duboko ukorenjene potrebe nebivaju ispunjene. lntenzitet i stepen ovih iskustava može biti povezan satim koliko je evolutivni proces "nov" ili "starU i sa tipom aspekta koji jeformiran sa Plutonom. Na primer, moj klijent koji je imao retrogradniPluton u Lavu u konjukciji sa retrogradnim Saturnom u devetoj kući uinkonjukciji sa Mesecom II Ribama u četvrtoj kući, doživeo je razdvaja­nje od roditelja kada je imao šest godina. U to vreme bio je smešten usirotište. Roditelji su se zatim zajedno vratili i poveli ga kući. Kada mu jebilo deset godina, on je slučajno čuo roditelje kako se raspravljaju o či­njenici da ga oni ne vole i da bi želeli da se nije ni rodio. Pošto je saslušaoovaj razgovor, napustio je kuću i hodao dvadeset pet milja do kuće svojebake. Baka ga je volela, ali su ga roditelji uzeli natrag. Dakle, on je bio pri­siljen da živi II okruženju II kojem nije bio prihvaćen, voljen, ni shvaćen.Zbog toga što je aspekt inkonjukcije sa Plutonom bio četiri srepena izaegzaktnog aspekta, psihološki i emocionalni uticaj ovog odbacivanja nijebio jak. On se zapravo sećao da je prošao kroz ovu vrstu iskustava II dru­gim životima, i manje više naučio da svoja očekivanja i zavisnosti svede naminimum. Potreba za preobražajem u pogledu toga da prođe kroz ovuvrstu roditeljskog okruženja sasrojala se u tome da se završne lekcije pri­vedu kraju. Nasuprot tome, neke od ovih osoba će dospeti u kontakt ili biti izlo­žene ženama jJi majkama koje pripadaju takvim tipovima ličnosti kojeohrabruju emocionalno samopouzdanje i u nutrašnju sigurnost. Ove ženeili majke će biti sposobne da proniknu i razumeju emocionalnu dinamikuovih osoba i, da im postupajući na taj način, pomognu da razmrse suštinui uzroke njihovih emocionalnih kolebanja, raspoloženja i osećanja. Preobražaj kojem teži ovaj aspekat pokazuje da su ove osobe učilekako da promene svoje emocionalno ponašanje i sliku o sebi. Kada Plutonaspektuje Mesec, emocije mogu biti ispoljene na prisilan način. Ličnost 315
 • 309. Džef Grinmože da reši da na emotivnom i intelektualnom planu postupa drugačije,a da ipak, na sopstveni užas, zatekne sebe kako ispoljava stari prisilniobrazac ispoljavanja osećanja. Ova situacija podstiče to da osoba u poje­dinim ciklusima bude ljuta, besna i puna mržnje prema sebi iz razloga štoje nemo.tha da promeni taj obrazac, čak i onda kada želi i namerava da toučini("U najgorim slučajevima, u potrazi osobe za iznalaženjem načina daizbegne bol koji obeldava njen život, ova dinamika može da pokrenemisli o samoubistvu, ili podsvesno priželjkivanje smrti. Ove osobe su naučile kako da osvetlc svoju unutarnju dinamiku ose­ćanja: kako i zašto nešto čine upravo na taj način na koji čine i iz kojihrazloga. To ima za posledku da će one biti snažno usredsređene na dina­miku osećanja, namere i motivaciju drugih kako bi naučile odakle oneizviru. Obično je unutrašnja sposobnost da razumeju psihologiju osećanjadrugih ljudi zasnovana na pritisku i intenzitetu njihovih sopstvenih ose­ćanja, ukoliko je aspekt između Plutona i Meseca relativno "star". NekiĆe prisilno pokušati da promene izražavanje osećanja i sliku koju drugiimaju o sebi, upravo kao što su žena ili majka to pokušale njima da čine.Drugim rečima, oni dupli.raju ponašanje svojih majki, ili onih tipova ženakoje su najvažnije II njihovom životu. Većina ljudi neće zadugo tolerisatitaj zapovednički ton. Kada postoji takav prjstup, mnoge veze se završa­ni, osvetoljubivi, pakosni i Ijubomorn.i kada se drugi ne povinuju ili nevaju sukobima i povređenim osećanjima. Oni mogu da postanu vrlo okrut­ispune njihove emotivne zahteve i potrebe. Neki će pribegnuti fizičkomnasilju onda kada se unutarnji nemir i bes oslobode snažnih kočnica kojepojedinac obično kontroliše. Sa druge strane, neki pojedinci sa aspektomMesecIPluton pokušaće da motivišu druge tako Što cc im pomagati da uđuII trag dinamici svojih osećanja na nemanipulativan način. Oni će ohrabri­vati njihovo samopouzdanje i unutrašnju sigurnost, a ne zavisnost. Ovak­tu fazu kroz školu osećanja ili teške udarce.ve osobe će doživeti da to za njih čine žena ili rnai.ka, ili da evoluiraju u Kada se jednom nauči svesno traganje ili iniciranje lekcije o unut­rašnjoj sigurnosti, kao posledica ovog transformišućeg procesa, celokup­no negativno izražavanje osećanja će postati pozitivno. Ove osobe poste­peno uče da ispunjavaju sopstvene emotivne potrebe i da, postupajući nataj način, sebe oslobode tako da funkcionišu unutar veza na nezahtevan,po njih bezbedan način. Sada one mogu da ispolje strpljenje i tolerancijutamo gde su jednom prilikom ispale netolerantne i nestrpljive. Sada mogu 316
 • 310. Pluton - transformišuce putovanje duše da pospešuju unutrašnji razvoj osećanja, zdravlja i nezavisnosti kod dru­ gih. Dok su nekad odbacivale druge, sada će ih magnetično privlačiti zato što prepoznaju svoje prirodne isceIiteljske sposobnosti. Mesec predstavlja psihološku funkciju ega. On i čiji Pluton aspektuje Mesec, učili su kako da usredsrede moć svojij, Duša putem svesnog ega. Posledica se sastoji II tome da oni II svojim nastojanjima mogu biti neve­ rovatno samopredeljeni i usmereni prema jednom cilju - rna šta to bilo. Oni mogu da obuzdaju penetrirajuću moć Plutona da bi otkrili "suštinu"principa na koji je bilo šta izgrađeno ili načina na koji to funkcioniše.Rukovodeći se timc, ove osobe će instinktivno znati kako da manipulišuili upotrebe sredstva koja su neophodna za postizanje bilo kog cilja ilizadatka koji žele da ostvare. Kroz negativno izražavanje, sredstva moguda budu nemilosrdna ili manipulativna ili krajnje legalna kada su izraženana pozitivan način. Ove osobe obično imaju dubok prodoran pogled zbogda prodru do suštine drugih kako bi shvatili njihove najdublje istine, izpovezanosti simbolike Meseca sa mrežnjačom u očima. Dok pokušavajuočiju zrači snaga njihovih Duša. Iz tog razloga što Mesec takođe konstituiše naše lično okruženje, oso­be sa aspektom Pluton/Mesec mogu pokušati da upravljaju svojim okruže­njem čistom snagom svog energetskog polja koje instinktivno izbija iz nji­hovog ega. Ta dominacija može biti izražena kroz potpuno ćutanje istotako kao i kroz komunikaciju ili akciju. U jednom ili u drugom slučaju,drugi osećaju njihovo "prisustvo". Često pate ili dožive da njihove na­mere bivaju pogrešno shvaćene ili neprepoznate. Do toga dolazi zbog to­ga što snaga njihovih emocija i energetskog polja može da izvrši zagone­tan uticaj koji je pojačan prirodnom rajanstvenošću i mistikom Plutona.Ova vrsta doživljaja okruženja može da bude vrlo frustrirajuća za te oso­be. Sa evolutivnog stanovišta, smisao te vrste izazova od strane okruženjaje da osobu izvuče iz njene sopstvene ličnosti kako bi razvila svest o tomešta ona uistinu oseća ili misli. Ovaj izazov takode podstiče unutrašnje ispi­tivanje koje osobi omogućava da proveri motivacije, namere, ili suštinuunutarnjih zbivanja koja stvaraju tu vrstu izazova. Do unutarnjeg preispi­tivanja mora da dođe zato što ovi pojedinci II izvesnim periodima "zar­varaju svoje srce". Opasnost te zatvorenosti jeste jedna emocionalna ipsihička implozija u kojoj svi uvidi bivaju izgubljeni. Ukoliko je osoba uperiodu zatvorenosti, onda će izazov iz okruženja pokušati da izvuče oso­bu iz tog ciklusa. Ako je osoba puna poleta, onda će izazov iz okruženja 317
 • 311. Džef Grinpokušati da ispita na čemu se on bazira. Dok osoba odbija da otkrije štaodbije da prihvati ili sazna ispravnost tuđeg opažanja ili uvida kada je izaz­se dešava unutar nje, često pruža otpor ovom izazovu. Ili ona može davana na ovaj način. Veoma je važno da ovaj problem shvate oni koji kon­taktiraju sa ovim osobama. To je važno iz tog razloga Što ove osobe posvojoj prirodi imaju potrebu da se u periodima zatvore kako bi napunilebaterije. Njima je isto tako potrebno da se zatvore zbog toga što su uizvesnim ciklusima pod uticajem nesvesnih sila svoje Duše. To se dešavazato da bi se u odsudnom trenutku transformišućeg putovanja podstaklosaznanje ili uvid, ili da bi se zametak nove misli, osećanja ili emocije upu­tio iz Duše ka svesnom egu. Prema rome, ravnoteža između neophodnezatvorenosti i perioda poletnosti se nalazi na kritičnoj tački. Previše jed­noga ili drugoga kod ovih ljudi će podstaknuti izvrtanje i gubitak centraravnoteže. Kada iz okruženja počnu da dospevaju izazovi, ove osobe b itrebalo da nauče d a obrate pažnju n a svaki ciklus jer s u oni normalni nsig­nali" da je dostignu t ekstrem. Ukoliko je osoba puna poleta, onda će tiizazovi krenuti suprotnim tokom zbog životnog odgovora koji zahtevaju.cionalne j psihičke ravnoteže u ovim osobama. Opiranje ovim signalimaUsmerenosr pažnje na ove signale iz okruženja mogu podstaći stanje emo­može dovesti do debalansa. Osobe sa aspektom Mesec!Pluton su isto tako emocionalno preoset­ Ijive. Uslovi u njihovom okruženju moraju da budu "oni pravi". Ukoliko to nisu, oni mogu postati krajnje uzbuđeni, i pokušati da ih dovedu II red. Ponašanje drugih mora odgovarati njihovim standardima ponašanja. Na­ ravno, ovo očekivanje podstiče konfrontacije putem kojih osoba uči da me.nja svoje instinktivne i emocionalne reakcije prema bilo čemu što ne odgovara njenom standardu ispravnog ponašanja. Očigledno ograničenje njihovih rigidnih i ukorenjenih stand"da mora naići na konfrontaciju ka­ ko bi moglo da dođe do preobražaja. Osoba tada uči da su standardi po­vosnažni j relevantni kao njen.i. našanja, vrednosti, potrebe i uverenja drugih isto tako verodostojni, pra­ Ovaj aspekt takođe podstiče snažne emocionalne i seksualne potrebe.Ciklusi povišene emocionalne energije zahtevaju rasterećenje, projekciju,ili izražavanje. Do rasterećenja može doći kroz seksualnu aktivnost. Uko­liko osoba nije naučila lekciju iz emocionalne nezavisnosti, seksualne pot­rebe projektovane na druge mogu biti veoma snažne i zahtevne što vodiu seksualnu samodQvoljnost (masturbaciju). Seksualno rasterećenje pod- 318
 • 312. Pluton - transformišuće putovanje dušestiče emocinalllu stabilnost i isceljenje ovih ljudi. Normalno seksualnorasterećenje (orgazam) je potpuno iscpljivanje energije. Kao posledica to­ga osoba može da doživi olakšanje za neko vreme. Dobra ideja za pojedince sa aspektom Mesec/Pluron jeste da se pos­vete intenzivnom i sažetom programu ili sistemu koji omogućava ličnutransformaciju ili repolarizaciju obrazaca njihovih instinktivnih emocio­nalnih reakcija kako bi bili u stanju da se životu prilagode na objektivnijii otvoreniji način. Ova ideja je dobra zato što su mnoge emocionalneuspomene koje su uskladišten e u nesvesnom bolne i teške. Te uspomeneupravljaju njihovim emocionalnim reakcijama na prisilan i "iracionalan"način. Ove osobe mogu da postanu obuzete sopstvenim raspoloženjima,osećanjima i emocijama. Ta raspoloženja, od najnuačnijih do najvedrijih,i sva ona prelazna raspoloženja, potiču .iz daleke prošlosti i nesvesnihsećanja. Potreba za sticanjem uvida u ova stanja i njihova kontrola je odkritičnog značaja. Uvid i kontrolu mogu da steknu putem dugotrajne pos­većenosti izvesnom programu ili sistemu koji omogućava razvoj objek­tivne svesti o osećanjima. Pluton u aspektu sa Merkurom Uopšteno gledajući, kontakti Plmon/Merkur podstakli su neophodnesukobe sa drugima da bi rigidne i ukorenjene ideje mogle da budu pre­formulisane, transformisane i proširene. Pojedinci sa ovim aspektom po�vezali su veliki deo svoje emocionalne sigurnosti i uravnoteženosti sa spo­sobnošću i potrebom da intelektualno organizuju stvarnost na način kojiodražava njihova najviša uverenja i vrednosti. Zbog toga što su emocio­nalnu sigurnost povezali sa snažnom sposobnošću intelektualne organi­zacije, ovi ljudi teže ka tome da defanzivno i prisilno održe svoje ideje.Promeniti ideju, razmotriti nešto na drugačiji način, znači riziko vati emo­cionalnu nesigurnost i osećaj bespomoćnosti. Konfrontacija je zato bila ijeste razvojna potreba. Bilo šta što je ukorenjeno će stagnirati i sprečavatidalji razvoj. Sukob prisiljava ove osobe da ponovo promisle i istraže nji­hova najuvreženija mišljenja - želele one to iJi ne. Ovi ljudi obično imaju izuzetno snažnu moć mentalne koncentracije.Ta sposobnost i m omogućava da dopru do suštine bilo kog predmeta nakoji usmere svoje misli. Analizirajući i usredsređujući se na suštinu, onimogu da odrede suštinsku strukturu, jezgro predmeta koji istražuju. Pa 319
 • 313. Ožef Grinipak, interpretacija istraživanog predmeta uvek će odražavati njihovapreegzistentna uverenja. Taj sistem uverenja stvara filter. Oni će odbacititO što su istraživali, proučavali ili analizirali ukoliko to na neki način neodražava ono što već s�atraju istinitim ili pogrešnim. Drugim rečima,pojedinac neće dozvoliti da takva informacija prodre do njega. Postupititako, značilo bi uputiti izazov preegzistentnim uverenjima, i umanjiti ose­ćaj sigurnosti koji je povezan sa njegovim mišljenjima i idejama II pogle­du prirode stvari. Sa druge strane, ukoliko osoba želi da nauči više, i akoiskustvo takođe podržava preegzistentna uverenja na neki način� onda ćeon ili ona metodična i temeljno usvojiti tu informaciju . Putem osmotič­kog uticaja Plutona, to će postati njegovo ili njeno znanje. Veoma je važno da istražite stvarnu prirodu i stanje samog Merkura.U kojoj se kući i znaku on nalazi? Koja vrsta aspekta između Merkura iPlutona postoji ? Merkur je po prirodi radoznao u pogledu svega. Merkurželi da intelektualno iskusi mnoge stvari, i da svoje znanje saopšti drugi­ma. Merkur želi da uđe u intelektualne razgovore sa drugima. Merkur želida uči. I on želi da to što doživljava intelektualno organizuje na logičannačin - da povezuje stvari. Kada Pluton aspektuje Merkur mogu se ispoljiti dva vrlo ekstremnauticaja. Sa jedne strane, individua može u potpunosti da isključi intelek­tualno promišljanje bilo kakve novine koja prema njenim preegzistentnimuverenjima u životu ne predstavlja odraz onoga što alla već doživljava kaovredno ili korisno. Ovaj ekstrem bi podstaknuo sužavanje intelektualnogfokusa. U pogledu komunikacije, pojedinac ne bi uspostavljao kontakt sabija kim ukoliko za to ne bi postojao razlog ili svrha. Nepotrebnoj komu­nikaciji ili zaludnom ćaskanju ne bi bilo mesta. A kada bi ova osoba ko­municirala, to bi bilo sa svrhom, bez skraćivanja reči. Ton razgovora bibio pun emocionalnog naboja, skoro hipnotičkog uticaja, dok bi se snagaDuše ogledala u intelektualnim ubeđenjima i mišljenjima osobe. Sa drugestrane, osoba bi bila otvorenog intelekta za sve. Snažna mentalna radoz­nalost bi ovu osobu uvek vodila napred u potragu za znanjem. Osoba biosecila da je neodoljivo privlači da komunicira sa svakim, da proučava sveljenje bilo bi saopšteno kategorično, sa intenzivnim osećanjem j ubeđe­II potrazi za informacijom i znanjem. Bilo koje uverenje ili bilo koje miš­njem. Između ova dva ekstrema, naravno, postoje mnogi prelazi ili kom­binacije izražavanja. 320
 • 314. Pluton - transformišuće putovanje duše Dakle, zato je važno ne samo da shvatite celokupnu prirodu osobe,nego još preciznije stanje Merkura pomoću položaja II kući i znaku, pla­netarnih aspekata i vrste aspekta prema Plutonu. Na primer, Merkur uVagi u trećoj kući, u sekstilu sa Plutonom II prvoj kući bi ukazao na to daje osoba "otvorenog" tipa. Nasuprot tome, Merkur u Biku u osmoj kući,tl kvadratu sa Plutonom II petoj kući stvorio bi "zatvoren" tip, kojem jepredodredeno da iskusi dve vrste sukoba: Oni će doživeti spoljne sukobe sa drugim ljudima koji testiraju, izazi­vaju, ili ispituju njihovu intelektualnu organizaciju i mišljenja. Suženost isubjektivnost njihovog specifičnog mentalnog fokusa jeste osnovni prob­lem. Problem jeste ograničenost koja podstiče crno-bela stanovišta. Svakojskustvo sa kojim se osoba susreće biće sabijano u crno-bele kategorije.Posebno stanovište koje osoba zastupa ne mora da bude pogrešno. Paipak, ono je ograničeno. Sa evolutivnog stanovišta, do sukoba mora dadođe. Uticaj treba da stvori pucanje ili otvaranje rigidnih intelektualnihkategorija. Tek onda nova informacija može da uđe, da preoblikuje iliproširi bazu intelektualnih informacija, što zauzvrat može da stvori noveuvide. Ove osobe mogu da pruže veoma snažan otpor prema ovim sukobi­ma zato štO su tada njihova emocionalna stabilnost i sigurnost u opasnos­ti. Ovaj otpor može da stvori podsvesni uticaj da osoba ne sluša druge ida odbacuje čak i naujbedljivije argumente koje joj drugi upućuju. Otpormože da razmisli o tome šta se desilo j da se odluči da razmotri ili ugradise obično javlja II vreme sukoba. Nakon iznošenja činjenice, individuaneku novu informaciju ili stanovište u bazu intelektualnih podataka. Doovoga može doći ako je osoba II stanju da opazi korisnost i opravdanostovakvog načina razmišljanja. Kada ove osobe imaju za cilj da brane sop­stvena gledišta caka što odbacuju stanovišta drugih, onda će se one usred­srediti na najslabiju kariku u bilo kojem argumentu ili intelektualnom sis­temu organizacije i upotrebiti tu slabu kariku kao osnovno polazište nji­hovog odbacivanja. Crno-beli intelektualni sistem takođe može da eksplodira iznutra.Osoba će ciklična doživljavati periode II kojima neće funkcionisati njennačin na koji intelektualno razume sebe, druge i život. Dolazi do gubitkauvida. U ovim ciklusima intelektualne implazije, osoba će očajnički tra­gati za novom informacijom ili idejama koje mogu da stvore ili da je dove- 321
 • 315. Džef Grindu do novog uvida u pogledu razumevanja osnove ili prirode bilo kojegbliskog problema koji je tu unutarnju eksploziju učinio neophodnom. Kod otvorenog tipa ličnosti, sukobi će se događati u pogledu nespo­sobnosti ličnosti da duže vreme brani bilo koje posebno stanovište. Izgu­bivši se u sopstvenim vratima mentaJnjh stanovišta, ova ličnost može dasagleda relevantnost ili opravdanost svih stanovišta. Ova situacija podsti­če mentalne krize zbog toga što potreba za preobražaj em postoji u pogle­du posvećivanja specifičnom i posebnom sistemu znanja kaje omogućavaupućenost na Sve tačke gledišta, i koje je stoga emocionalno i intelektual­no objedinjeno u njihovoj celovitosti. Mentalne krize koje su stvOreneOVom potrebom za preobražajem stvaraju sukobe u pogledu toga kojemsistemu treba pristupiti. Doživljavanje moći i snage toliko mnogo drugihstanovišta, čitanje delova ove ili one knjige, pohađanje ovog seminara ilione škole, problem čini još složenijim. Gubitak uvida zbiva se u trenutkukada osoba očajnički juri nazad ili napred, od jedne ideje ka drugoj, ne bili rako objasnila prirodu problema. lli će Učnost, upuštajući se u konver­zaciju, prisilno zastupati drugu Stranu bilo kojeg argumenta ili menjati stra­nu kako bi dokazala korisnost druge tačke gledišta. Glavne dileme će postati: II šta verovati, šta misliti, i na koji način raz­mišljati o tome. Evolutivno rešenje u ovoj situaciji jesee u izboru bilo ko­jeg sistema sa kojim je osoba po prirodi usaglašena na emotivnom nivou.Izborom jednog sistema, nastupiće razbisrravanje misli i uvida, što će za­uzvrat podstaknuti veću emocionalnu stabilnost i sigurnost. Međutim,izazov se ne sastoji u tome da se ovaj sistem brani kao jedini "ispravan"način razmišljanja, jer bi taj stav stvorio "zatvoreni" tip ličnosti. Izazov jeII jednostavnom posvećivanju i usvajanju jednog sistema i njegovoj pri­meni kako bi se stvorila intelektualna i emotivna kohezija. Ličnost bi sadatrebalo da usvoji stav da njen sopstveni sistem funkcioniše u njenu korist,i da su ostali sistemi ili tačke gledišta dobri za druge ljude. Umesto da sebrani i raspravlja, osoba sada može da upotrebi sopstvenu bazu intelektu­alne moći kao temelj za deljenje ideja. Ovaj unutarnji temelj bi sada lič­nosti omogućio razvoj zdrave i važeće razborirosti kako ne bi pala kao žrt­va svake prolazne intelektualne izjave ili ideje koja podstiče radoznalost. U gotovo svim slučajevima kod Plutona koji je u aspektu sa Mer­kurom, postojala i postojaće potreba uma da istraži, iskusi, ili ispita onaživotna područja koja društvo ili rorlitelji smatraju za tabu. Ove osobe ra­suđuju da im tabu mOže dati onaj deo znanja ili informacije koji je neop- 322
 • 316. Pluton - trans(ormišuće putovanje du!ehodan da bi shvatili misterije života. Tabui, opet, podrazumevaju ograni­čenja. Potreba za preobražajem se sastoji II prevazilaženju onoga što pod­stiče ograničenja. Pluton u aspektu sa Venerom Uopšteno gledajući, onda kada je Pluton u aspektu sa Venerom, tu jeposrojao i posrojaće dugotrajan konflikt u okviru pteobtažaja koji je zas­novan na dvojnoj prirodi i zahtevima Venere. Kao nasledeni arhetip iliprincip, Venera zahteva od nas da pre nego što budemo u sranju da uđe­mo u veze bilo kojeg tipa, prvo moramo da naučimo kako da se odnosi­mo prema sebi, da volimo sebe, i podržimo i odgovorimo oa naše sop­stvene potrebe na samopouzdan i samostalan način. Jedino ako naučimokako to da postignemo, možemo uspešno da uđemo u vezu. Ostvarenjetog principa i potrebe će nam omogućiti da budemo u vezi sa minimu­mom projektovan ih očekivanja i potreba koje očekujemo da ispuni ili zanas zadovolji naš partner. Ako ne možemo voleti sebe i uspostaviti kon­takt sa sobom, kako onda možemo voleti drugog i uspostaviti kontakt sadrugim? Pluton u aspektu sa Venerom zahteva od nas da naučimo da se stapa­mo sa dwgim. Putem tog iskustva dolazi do transformacije ograničenja zaobc osobe. Zbog toga što je zahtev za preobražaj em bio stapanje sa dru­gim, većina osoba sa aspektima PlutonNenera nisu naučile kako da se od­nose prema sebi nezavisno od veza. One nisu naučile da budu samopouz­dane, samostalne ličnosti koje su u stanju da prepoznaju i odgovore nasopstvene potrebe van veze. U većini slučajeva, one će osećati da ne moguda budu ispunjene ili kompletne osim u vezi sa drugim. U ovome ležidugotrajna dilema njihove ttansformacije. Zbog povezanosti Plutona, potrebe da istraže i otkriju dublja značenjaživota, obično su ove osobe hipnotički privlačili drugi ljudi koji su pred­stavljali simbol nečega što je njima bilo potrebno. Ova dinamika podrazu­meva to da uvek kada bi došlo do takve privlačnosti, osoba nije već pose­dovala ono što joj je bilo potrebno ili što je želela. Ove osobe mogu bitiumišljene u svom osećaju da je značenje za kojim tragaju utelovljeno IIdrugom, a ne u njima samima. Da b i stekle ili obezbedile partnera kojiočigledno poseduje ono što one osećaju da im je potrebno, ove osobe mo­gu manipulisati osećanjima drugog kako bi sa njim stupile u vezu. Oblici 323
 • 317. Džef Grinvenih i neprimetnih} do otvorenih j direktnih. Imajte na umu da drugii strategije koje ova manipulacija preuzima jesu neograničene: od prikri­ovim osobama mogu prilaziti na isti način, iz istih razloga, i sa istim stra­tegijama. Da ponovim još jednom, spoljašnja stvarnost je metafora za na­šu unutarnju stvarnost. Ovakve veze su stvotile mnoge psihološke, emocionalne i karmičkeprobleme, ukJjučujući snažna i nerealna očekivanja projektovana na dru­gog, ili projektovana na osobu sa aspektom Venera/Pluton od strane dru­gog. Prul-anje ljubavi i ispunjavanje potrebe drugog bilo je uslovljeno ispu­njavanjem sopstvenih potreba. Ukoliko njihove potrebe nisu bile ispu­njene, moglo je da dođe do toga da su se uzdržavali u pogledu pružanjazadovoljstva ili ljubavi. Ova očigledna konfrontacija u pogledu toga čijepotrebe će biti, a čije potrebe neće biti zadovoljene podstaklo je mnogoteških emocionalnih scena. U mnogim slučajevima, ove situacije su nakraju dovele do okončavanja veze. Ćesto su ovi oproštaji bili vrlo teški. Iskustvo emocionalnog, psihičkog, ili fizičkog zlostavljanja nije u pot­punosti neuobičajeno za ove osobe tokom mnogih života. Sećanja na ovaiskustva su uskladištena u banci nesvesnih uspomena. Dakle, mnoge odovih osoba če prispeti u ovaj život sa urođenom sumnjom u druge (šta onjzapravo hoće? koji su njihovi motivi?). Pored toga, strah od toga da će imispod nogu biti izmaknut tepih koji je obično II njima prisutan, daje ovimosobama izgled povučenosti, hladnoće, ili ih čini nesposobnim da se upotpunosti predaju vezi. Posebno kada su umešani aspekti napetosti, OVeosobe će karOlički privlačiti, ili će same biti privučene onima sa kojim subile u vezi II prethodnim životima. U ovim vezama je gotovo uvek reč Orešenju spornog pitanja koje nije rešeno u prethodnom životu. Sledeći zajednički problem za mnoge od ovih ljudi jeste problem IIokviru kojeg su oni bili u stanju da održavaju vezu onoliko dugo kolikoje trajala njihova potreba koja je i dovela do stvaranja veze. Posledica togase sastojala u tome da je postojalo mnogo slučajeva u kojima je jedan part­ner mogao da oset i da više nema razloga da budu zajedno, dok je drugiželeo da nastavi vezu zbog toga Što on ili ona nisu osećali da je vezi kraj.Osobe sa ovim aspektom su se našle u oba položaja: bivale su napuštenei bile su one koje su napuštale druge. Da ponovim još jednom, suštin aovog problema jeste traganje za ličnim ispunjenjem i značenjem izvan sa­moga sebe. 324
 • 318. Pluton - transformišuće putovanje duše Osobe sa aspektima Pluton/Vener3 mogu čak i u svojoj osnovnoj vezida osete da ih drugi snažno hipnotički ptivlače. Kada do toga dođe, priv­lačnost će se uvek zasnivati na nekoj potrebi koju postojeća veza trenut­no ne ispunjava. U tom trenutku, problem je stvoren. Kao opšti princip,potreba aspekata PlutonNenera jeste posvećenost jednoj osobi. Način nakoji osoba reaguje na ovaj problem odreduje karmu koja će uslediti. Uko­liko osoba napusti postojeću vezu da bi sledila hipnotičku privlačnost,karma koja se pokrenula sa prvim partnerom mora da bude isplU1jena IIneko drugo vreme. Ako se osoba ne povodi za hipnotičkom privlačnošću,onda neispunjene želje u vezi sa tom ličnošću moraju da budu ispunjeneII nekom kasnijem vremenskom periodu. Drugi problem sa ovakvim pristupom vezama jeste onaj unutar kojegosoba poseduje u vezi više vlasti od one druge. Ukoliko osoba sledi priv­lačnost koja se II osnovi bazira na onome što je njoj potrebno i onome štodrugi može da joj pruži, onda je ta druga osoba automatski postavljena upoložaj moći i kontrole. Očigledno da ova dinamika stvara nejednakosti potencijalne sukobe dok druga osoba prisilno manipuliše osobom saaspektom Venera/Pluton da bi održala poziciju. Sa druge strane, ako jedruga osoba privučena ličnošću sa aspektom Venera/Pluton zbog svojihprojektovanih potreba, onda je ličnost sa aspektom Venera/Pluton u polo­žaju da je kontroliše. Da ponovim još jednom, sukobi se zbivaju iz istihrazloga. Osoba sa aspektom Venera/Pluton igrala je obe uloge u prethod­nim životima. Skoro svi ljudi sa ovim aspektom imali su potrebu da se sukobljavajuili izazivaju društveno ustanovljen način ophođenja i veza sa drugima. Onisu želeli i osećaLi potrebu da ruše "tabue" II pogledu načina na koji trebabiti u vezama. Oni obično nisu izazivali tabue direktnim uvredama u pog­ledu postojećih vrednosti, nego su te potrebe i želje držali unutar sebe.Prema tome, želje i potrebe privlače druge koji tragaju za istim iskustvom.Unutar privatnosti njihove sopstvene veze, ove osobe istražuju pluralitetmogućnosti čijim je izučavanjem na eksperimentalnoj bazi svako od njihpo prirodi privučen. Mnoge od ovih osoba imaju potrebu da u različitoj meri kontrolišu ilida budu kontrolis.ne, i obično žele da poseduju drugog zbog svojih emo­cionalnih i sigurnosnih potreba. Još jednom, do ove situacije će doći zbogtoga što ove osobe traže da neko drugi ispunjava njihove potrebe, ili drugitraga za njima iz istih pobuda. Ovaj oblik kontrole i emocionalnih ograni- 325
 • 319. Ožef Grinčenja može samo da podstakne zastoj oba čoveka. U jednom trenutkusituacija će dostići kritičnu tačku, II kojoj će narasla ograničenja veze ovogtipa eksplodirati ili implodirati. Iz toga će da proisteknu sukobi i razdvajanja zajedno sa gore spome­nutim karmičkim posledicama. Stepell kontrole i posedovanja obično je uzavisnosti od toga koliko osobe zaista žele da budu jedna sa drugom. Ste­pen želje određuje stepen potrebe. Stepen potrebe određuje nivo kon­trole. U okviru negativnog izražavanja, ove osobe mogu da budu vrio ljubo­morne, posesivne, osvetoljubive, okrutne i zločeste onda kada osete da jenjihov partner učinio nešto preteće i ponižavajuće za njihovu vezu, ili ka­da ih je zloupotrebio ili povredio, ili ptopustio da se upozna sa njihovimpotrebama. Sve osobe sa aspektom PlutonNenera često će zadržavati svo­ju naklonost, ljubav, ili osećanja od drugog, iz straha da će biti razočaraneili zloupotrebljene, ili kao sredstvo pomoću kojeg će kontrolisati siruaci­ju putem intenziteta njihove samonametnute izolacije. I, naravno, oncmogu privući druge koji će im uzvratiti na isti način. Svi pojedinci čiji je Pluton povezan sa Venerom imaju pot.rebu da saz­naju zašto se upravo tako osećaju, i zašto se drugi osećaju upravo takokako se osećaju. Potrebno im je da razumeju zašto im je potrebno to štoim je potrebno, i zašto je drugima potrebno upravo to što im je potreb­no. Ovaj aspekt je vremenOm stvorio prirodnu sposobnost da proniknu udruge ljude da bi saznali kako i zašto im je potrebno upravo to što im jeda privuče druge ljude koji osećaju da ove osobe mogu da razumeju i ispu­potrebno. Ova sposobnost stvara prirodno snažan magnetizam koji možene njihove potrebe. Nasuprot tome, osobu sa aspektom PlutonNeneramogu privući drugi koji su isto tako snažnog magnetizma upravo iz istihtih razloga. U principu, ove osobe privlače snažni ljudi koji su se uhvatiliu koštac sa dubljim životnim problemima; ne privlače ih površni ili "obič­ni" ljudi. Oni poseduju prirodan psihološki pristup vezama. Uvek slušajuili pokušavaju da razumeju dublje značenje koje se krije iza reči ili deladrugih, a drugi ovim osobama uzvraćaju na isti način. Pluton II aspektu sa Venerom stvara ličnosti koje su veoma strastvenei senzualne. Ove osobe uživaju i traže dodir i razmenu [eiesne topline. Ustvari, sam njihov dodir će se ponašati kao barometar koji odražava kakose osećaju i šta osećaju prema onima koje nastoje da dodirnu na intimannačin. 326
 • 320. Pluton - transformišuće putovanje duše Svi potencijaLli probJemi i kafJmčke situacije mogu trenutno ili poste­peno da budu preobraženi onda kada ove osobe jednom nauče da seodnose prema sebi izvan veze i da prepoznaju i podrže sopstvene potrebe.Suštinska povezanost sa sopstvenom ličnošću i ljubav prema sebi elimi­nisaće potrebu za projektovanjem nerealnih potreba i očekivanja II part­nera. Pored toga, ove osobe će naučiti kako da ohrabruju i podržavajunezavisnost i samopouzdanje u njihovim partnerima, umesto da poku­šavaju da ih kontrolišu. Namera ovih sukoba do kojih dolazi u vezamajeste da podstakne tu lekciju. Kada ove osobe jednom budu prestale datragaju za smislom svoga života izvan sebe, one će biti LI stanju da izaberui posvete se partneru koji predstavlja odraz njihovih sopstvenih viših raz­vojnih i karmičkih zahteva. Na ovaj način veza može da se razvija i cveta.U izvesnim teškim karmičkim situacijama, neke od ovih osoba moraju do­živeti emocionalni šok gubitka supružnika usled njegove smrti da bi sepodstakla ova lekcija. Čak i šok usled smrti druge bliske osobe u njihovimživotima može da izazove ovu lekciju. Kada jednom preobraze energije aspe­kata Venere/Pluton, ove osobe postaju ne samo najbliskiji i najpoverijivijiljubavnici ili prijatelji, nego i osobe koje pružaju podršku i ohrabruju pot­rebe drugih da transformišu ograničenja i blokade njihovih sopstvenih ži­vota kako bi bili slobodni. Pluton u aspektu sa Marsom Pre nego što pređemo na diskusiju o karakteristikama Plutopove aspek­tovanosti sa Marsom, poželjna je uopštena diskusija o povezanosti izmeđuove dve planete. U tradicionalnoj astrologiji smo naučili da je Mars niža oktava Plu­tona. Niža oktava je prizemniji izraz više vibracije. Sa evolutivne tačkegledišta, Pluton je II korelaciji sa Dušom. Kao što je objašnjeno u Prvompoglavlju, Duša ima dve arhetipske želje: jednu da se odvoji od Izvora Du­še, i jednu da se vrati Izvoru. Dvojne želje koegzistiraju i nalaze se II inte­rakciji. Duša je ukorenjena II našem nesvesnom. Kako onda većina naszna da Duša postoji i bez svedočenja prosvetljenih bića ili duhovnih uči­telja i njihovih učenja? Svi mi možemo da znamo da Duša postoji pomoćujednostavne činjenice da imamo želje. Svi mi imamo bezbroj ielja kojeupravljaju onim što mislimo da želimo, što nas vodi ka izborima kojevršimo. Ovi izbori određuju dela koja činimo. Dela vode ka reakcijama,Što stvara nova dela i tako dalje. 327
 • 321. Džef Grin Mars je niža oktava Plutona j tako stoji u korelaciji sa onim elemen­tom svesti u našim ličnostima koji instinktivno pokreće ili deluje na željekoje potiču iz Duše. Mars reprezentuje instinktivni nagon II svima namada delamo, opstajemo, i da živimo dalje naše živote. Nije li istina da se svimi nalazimo u procesu postanja u svakom trenutku naših života? Postajatiznači delati, biti u pokretu. A svako od nas postaje ono što jeste kao jedin­stvena ličnost u skladu sa karmičkim (akcija/reakcija) i evolutivnim zako­nima. Ovi zakoni su određeni našim prethodnim, kao i trenutnim želja­ma. Ako ovog trenutka ubijem nekog, možda ću biti ubijen već u slede­ćem trenutku. Zbog toga što je Mars svesno, a Pluton nesvesno, većina nas oseća današe želje izviru iz svesnog, egocentričnog nivoa: moj ego ima kontrolu.Činjenica je da sve želje potiču iz Duše, i da se prenose ka individualizo­vanom aspektu svih nas: Marsu. Mars instinktivno funkcioniše da bi ispu­nio želje koje su potekle iz Duše. Ova dinamika je sama suština indijskogpojma Maje - iluzije o izdvojenosti od univerzalne celine ili Izvora. Kla­sičan primer talasa iznad mora biće dovoljan da ilustruje ovu misao. Akoje moja svest smeštena u centar talasa, onda sam ja, gledano iz perspek­tive talasa, egocentrični pojedinac. Ako je moja svest smeštena u moru,izvoru talasa, onda shvatam da ja nisam ništa više od pojedinačnog aspek­ta mora: talasa. Kao što se talas mora vratiti II more, isto tako, svi mi, nanašem transformišućem putovanju moramo da se vratimo Izvoru. Mars jetalas. Pluton, Duša, jeste izvor talasa. Pa ipak je, Pluton, Duša, isto takotalas Praizvora - onog Izvora koji je stvorio Dušu kao i sve ostalo. Upravo pOput talasa koji će se odupirati tome da se vrati u more -zbog njegovog poskakujućeg pokreta i snage udara - isto tako se svako odnas odupire povratku ka Izvoru koji nas je stvorio. Mars predstavlja ličnu,svesnu i subjektivnu volju koja je smeštena u centar naše ličnosti. Zbogtoga što Duša sadrži dvojne želje, ona istovremeno stoji II korelaciji savoljom Izvora i voljom da ostane izdvojena od tog Izvora. Ova dinamikaje temelj konflikta unutar pojedinca, između pojedinaca, i između poje­dinca i Izvora. Taj konflikt izvire II Duši i odražava se kroz naše ličnosti.Naše duše su stvorile naše ličnosti u skladu sa karmičkim i evolutivnimzakonima koje pokreće svako od nas. Karmički i evolutivni zakoni su udirektnoj vezi sa našim prethodnim delima i željama. Da ponovim još jed­nom, Pluton prenosi svoje želje na Mars. Nije li istina da će, II vezi sakoegzistentnim željama Duše, svako od nas biti svestan toga da postoj i 328
 • 322. Pluton - transformišuće putovanje duše"nešto više" nakon ispunjenja želje, II pogledu sticanja nečeg Što je po svo­joj pri rodi izdvajajuće? Mars na svestan način odražava nesvesnu žeJju zaizdvajanjem i povratkom. Na taj način, mi možemo da želimo novog lju­bavnika, položaj, imovinu, i tako dalje, a da ipak i dalje osećamo da pos­toji još nešto više. Nezadovoljni smo nakon privremenog bljeska ostvare­nja one želje koja vodi ka izdvajanju. Upravo ovaj osećaj nezadovoljsrvajeste ono što svesno odražava nesvesnu želju za povratkom ka Izvoru -najvišem zadovoljstvu. Srvar je u sledećem: veza Marsa sa Plutonom u nataInoj karti, položajsvakog od njih II znaku i kući, i aspekt ili faza koja ih povezuje će opisatina k oji se način osoba ponaša kako bi ostvarila (Mars) svoje želje koje po­tiču iz Duše (Pluton). Položaj Marsa II kući i znaku ukazuje na onu oblastu nataInoj karti kroz koju se mnogo različitih vrsta želja ispoljava ili pre­nosi kako bismo u određenom trenutku života postali ono što nam je pre­dodređeno da postanemo prema našim karmičkim i evolutivnim zakoni­ma. Trebalo bi da postane jasno to da u Duši postoji slobodna volja iliizbor II pogledu toga kojim željama ćemo se odazvati, a koje želje ćemozanemariti. Ovaj fenomen slobodne volje i izbora se takode odražava nanaše svesne ličnosti pomoću prenosa ka Marsu. Jednostavan primer će ilustrovati ove ideje. Postavimo Pluton u Lava,II devetu kuću, u trigon sa Marsom u Strelcll, II drugoj kući. Pretposta­vimo da je osoba II individualizovanoj razvojnoj fazi. Kao što je ranije re­čeno, osoba sa Plutonom u devetoj kući će po svojoj prirodi razmišljati ometafizičkim, kosmološkim ili filozofskim pitanjima koja se tiču prirodeegzistencije, naprežući se da shvati samu sebe u ovom kontekstu. Duša jeranije priželjkivala ovo znanje, i dospevši u ovaj život spontano će želetida razvije ovu sklonost. Težnja za preobražajem u ovom životu odraženaje u trećoj kući i polaritetu Vodolije: spoznaji relativnosti filozofskih, kos­moloških, metafizičkih ili religijskih učenja. Drugim rečima, spoznaji dasu lična verzija kosmaloškog poretka (uverenja), i da su putevi saznanjaistine (staze) tog poretka relativni. Postoji mnogo staza do istine. Unutarnje i spoljne filozofske i intelek­tualnc konf,ontacije bi trebalo da dovedu do ove lekcije. One treba dapodstaknu neophodnu objektivnost. Sa Marsom u drugoj kući, osoba bispontano ispoljila želju (koje potiču iz devete kuće Plutona u Lavu) dabude slobodna kako bi istražila bilo kakva iskustva koja su joj potrebnada bi učila o životu zbog ovih lekcija. Kroz izloženost mnogim različitim 329
 • 323. Otef Grinvrstama iskustava osoba je mogla da nauči ne samo O većim metafizičkimpovezanostima, nego takođe i o relativnosti različitih ideja ili sistema. SaMarsom u drugoj kući, osoba će spontano želeti da bude relat