Universal Dash Programmer 2008 Tacho Pro V2008.07

1,119 views

Published on

Tacho Pro system is a high-quality tool, which offers a maximum of flexibility and working comfort despite simplest operation. You can serve almost any vehicle with the Tacho Universal.Tacho Universal is the most sold programming-device for digital speedometers worldwide.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Universal Dash Programmer 2008 Tacho Pro V2008.07

 1. 1. TACHO-UNIVERSAL 1
 2. 2. TACHO-UNIVERSAL References to the Tacho Universal: Diagnosis-plug: programming is made in few seconds by the Diagnosis-Plug interface of the vehicle. Cluster-plug: the removed cluster is connected and programmed with the Tacho-Universal Directly: the Cluster must be removed and opened for programming. Partly soldering work is necessary. Programming techniques: diagnosis-plug: programming without removing the cluster cluster-plug: programming without opening the cluster eeprom: programming the eeprom by clip soldering contacts: programming by soldering contacts on the circuit board processor: processor direct programmingÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß 2
 3. 3. TACHO-UNIVERSALÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß 3
 4. 4. TACHO-UNIVERSAL 4ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 5. 5. TACHO-UNIVERSAL 5ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 6. 6. TACHO-UNIVERSAL 6ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 7. 7. TACHO-UNIVERSAL 7ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 8. 8. TACHO-UNIVERSAL 8ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 9. 9. TACHO-UNIVERSAL 9ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 10. 10. TACHO-UNIVERSAL 10ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 11. 11. TACHO-UNIVERSAL 11ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 12. 12. TACHO-UNIVERSAL 12ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 13. 13. TACHO-UNIVERSAL 13ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 14. 14. TACHO-UNIVERSAL 14ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 15. 15. TACHO-UNIVERSAL 15ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 16. 16. TACHO-UNIVERSAL 16ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 17. 17. TACHO-UNIVERSAL 17ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 18. 18. TACHO-UNIVERSAL 18ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 19. 19. TACHO-UNIVERSAL 19ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 20. 20. TACHO-UNIVERSAL 20ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 21. 21. TACHO-UNIVERSAL 21ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼··ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß
 22. 22. TACHO-UNIVERSAL 22ÉÉÉòÊÌÑÑÔÍØÑÐòÝÑÓ Û³¿·´æ ½¸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ ÓÍÒ潸·²¿«±¾¼î๳¿·´ò½±³ Ì»´æèêóéëëóèìéíéîêé Ú¿¨æèêóéëëóîèéððíðí ͵§°»æ«±¾¼·· ìÚôÒðòïî ÙßÒÙØËß ÆØÑÒÙÈ×ÒÙ ÎÜôÞËÖ× ÌÑÉÒ ÔÑÒÙÙßÒÙ Ü×ÍÌÎ×ÝÌôëïèïïî ÍØÛÒÆØÛÒôÝØ×Òß

×