71845 cbs executive 0209 web

1,596 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

71845 cbs executive 0209 web

 1. 1. børsen 1. maj 2009 annoncetillæg Copenhagen Business School Clausens vokseværk Nordea kan kun vokse, hvis medarbejderne vokser, siger Nordeas topchef Christian Clausen. Læs om succesbankens personalestrategi i stort tema om krisetider og efteruddannelse.GRØN SKIBSFART: Bo Cerup-Simonsen arbejder for at mindske forurening fraskibsfart COOP’S NYE STIL: COOP’s butikschefer får ledelsesværktøjer på CBS
 2. 2. INDHOLD06 BANKSUCCES 34 DEN BEDSTE LEDVOGTERHos Nordea taler man mere om udvikling end Lad den praktiserende læge træffe beslutningom krise. Banken ser fremad i en svær tid. om, hvem der skal henvise til det private. Det foreslår Sammenslutningen af Privathospitaler18 DEN TROVÆRDIGE PROFESSOR og Privatklinikker i Danmark og opfordrer tilI et forår med krise og bankpakker er Jesper fornuftigt samarbejde mellem det offentligeRangvid, professor på Institut for Finansiering og det private.samt studieleder for HD i Finansiering og HD iFinansiel Rådgivning, en af dem, man lytter til 40 NY FLEKSIBEL MASTERi magtens korridorer. Offentlige ledere får nu mulighed for at for- dele studietiden på en masteruddannelse op22 DEN MODERNE BUTIKSCHEF til seks år. Master of Public Governance skalDen gammeldags butikschef med kun folke- supplere den toårige Master of Public Admini-skolen bag sig er en uddøende race. Større bu- stration.tikker og større ledelsesudfordringer har fåetCoop Danmark A/S til at indlede et samarbejde 44 DROP DET STIVE SPROGmed CBS. Den britiske ledelsesekspert Patricia Shaw havde en gruppe erfarne ledere på masterclass28 GRØN SKIBSFART med en opfordring til at ” … ledere skal tømmeVerdens skibsfart forurener dobbelt så meget deres sprog for tomme managementord.”som hele England. En af dem, som kæmper forgrønnere skibsfart, er pris-vinder Bo Cerup- 54 REKRUTTERINGSCHEFENSimonsen. Hvem er hvem hos CBS Executive? Vi portræt- terer en række af vore medarbejdere: Mød briten Lee Milligan.CBS Executive er udgivet af CBS Executive. Holdninger og meninger, der kommer til udtryk i magasinet, er ikke nød-vendigvis udtryk for CBS’ holdning REDAKTION Janie Huus Tange, kommunikations- og marketingchef, CBS · MikaelEsmann, kommunikationskoordinator, CBS Executive · Jørgen Høg, Datagraf A/S · Mette Funck, designer, Datagraf A/SANNONCESALG DG Media A/S TRYK Datagraf A/S DISTRIBUTION Dagbladet Børsen COpENhAGEN BUSINESS SChOOL CBSExecutive · Dalgas Have 15 · 2000 Frederiksberg C · Tel: +45 3815 3000 · info.executive@cbs.dk · www.cbs.dk/executive CBS EXECUTIVE 3
 3. 3. KLUMME Mød recession med uddannelse I en tid, hvor vi oplever den værste økonomiske krise Vi oplever en øget interesse for fx MBA, og i USA i lang tid er det godt at kunne konstatere, at vi på oplever man en øget interesse på 70 pct. på efterud- CBS Executive heldigvis ikke har den samme økono- dannelse. miske krise. CBS Executive har undersøgt danske virksomhe- Vi har et udvalg af masteruddannelser, som hele ders brug af efteruddannelse i 2009, og finanskrise tiden udvikler sig. og efteruddannelse udgør temaet i det aktuelle ma- Det er vigtigt, at virksomhederne ser efteruddan- gasin. Nordea er en af de få banker, der har succes i nelse som en investering i fremtidig konkurrenceevne. en krisetid. Vi har spurgt Nordeas topchef Christian Efteruddannelse er også en måde for virksomhederne Clausen om strategien bag succesen, men også om at holde på sine medarbejdere, som besidder færdig- bankens personalepolitik, når det gælder efteruddan- heder, som det kan tage lang tid at opnå og udvikle. nelse og udvikling. Man må uddanne sig, når konkurrencen er hård. Magasinet her udvikler sig også, og vi har gjort For den enkelte kan krisen også opleves som CBS Executive mere internationalt ved dels at bringe alvorlig, men efteruddannelse er en mulighed for at en af artiklerne i fuld længde på engelsk, dels at give gøre sig mere attraktiv på arbejdsmarkedet eller en en kort opsummering af de øvrige artikler på engelsk. måde at komme ud af en låst situation. Hvad vælger du at satse på i fremtiden? Man bør Man kan naturligvis ikke ignorere de finansielle skabe plads til at satse på det bedste – og det er dig aspekter af krisen, som vi tematiserer i denne udgave selv. af CBS Executive. Har virksomheden penge? Hvor længe varer krisen? Hvad sker der i fremtiden? – er spørgsmål, som er naturlige at stille for både virksomhed og medarbejder Christer Karlsson, i disse tider, når man gør sine overvejelser om efter- Dean CBS Executive, uddannelse. professor 4 CBS EXECUTIVE
 4. 4. Marianne Fog Jørgensen statsautoriseret revisor og partnerAlle tal taler. Find en revisor,der er god til at lytte til demHos BDO ScanRevision møder du revisorer, der er gode til at lytte til dig og dine tal. Vi tagerudgangspunkt i dig og din forretning, og målet er vækst på dine betingelser. Vel at mærkesund vækst. Det betyder blandt andet, at vi ikke stirrer os blinde på bundlinjen, men i højgrad også kigger på forudsætningerne for at få den bedste udnyttelse af dine forretnings-ressourcer. Vi skal jo også kunne se dig i øjnene bagefter.Få mere at vide om os, og om hvordan indlevelse skaber udvikling på www.bdo.dk.Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark.Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.Vi er markedsledende inden for revision og rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder samt på det offentlige marked.
 5. 5. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSESOLOVERNORDEA AF JøRGEN HøG FOTOS LARS BECHHISTORIEN OM DEN NORDISKE BANKSUCCES NORDEA ER ET RESULTAT AF ENåRELANG STRATEGI BYGGET OM TRE GRUNDLÆGGENDE KERNEVÆRDIER. FORAT FORSTå HVOR NORDEA ER NU, Må MAN FORSTå DE VÆRDIER, VI ARBEjDERMED, SIGER CEO CHRISTIAN CLAUSEN.6 CBS EXECUTIVE
 6. 6. C hristian Clausen er i godt humør. Han nærmest stråler om kap med so- len denne forårsdag i april. Udsigten til en kapitaltilførsel efter en aktie-emission gør ham i godt humør. Nordeas danske CEO har været på roadshow rundt i verden i byer som Bo-ston, New York, Frankfurt, Paris og Amsterdam. Investorerne anerkender, at Nordea er en utrolig stærk bank, en af de stær-keste banker i Europa, og de anerkender også, at banken laver aktieemissionenproaktivt, dvs. for at styrke bankkoncernen til et kapitalniveau, som kan imø-dekomme de fremtidige krav. »Alle siger lige nu: ”Never again!” Kravene til kapital kommer til at stige.Selvom man synes, at man har nok nu, er det ikke sikkert, at man har nok omet år, når kravene er blevet større,« siger Christian Clausen.fire faserNordeas chef har endog bud på, hvordan bankverdenen undgår en krise i frem-tiden. Ifølge Clausen er vi på vej ind i det, som man kalder for fjerde fase af kri-sen. Den første fase er den med de store nedskrivninger i USA og de store tabpå subprime. Anden fase kom efter det store krak for Lehman Brothers-koncer-nen i september sidste år, da det blev en global systemisk krise, og bankernehavde fundingproblemer. Tredje fase er den, som vi befinder os i lige nu, det er kapitalkrisen, hvorbankerne simpelthen mangler kapital. Vi er på vej ind i den fjerde fase, hvorder kommer nye krav fra regeringer osv. til kapital, nye måder at stille kapitalpå, nye reguleringer, bankerne skal være mere transparente, og en række ban-ker bliver nødt til at revurdere deres forretningsmodeller. »Jeg tror, at vi er 80 pct. gennem finanskrisen. Vi kan fortsat komme tilat se nogle banker, der får tab. Men den del er vi godt forbi, til gengæld er vimidt i den økonomiske krise, som rammer bredt, den rammer erhvervslivet, denrammer privatkunder. Hvornår den klinger af er sværere at vurdere, men i denøkonomiske krise får bankerne de sædvanlige kredittab, når kunder får proble-mer. Det kan banksystemet godt håndtere, det har regelværket nemlig væretindrettet til. Det kan Nordea i hvert fald godt håndtere.«Nordea-rejsenMen Nordea har kunnet trække vejret hele tiden, indtægterne er øget over deseneste år, regnskabet for 2008 var solidt, og i dag anses Nordea for at væreblandt en af Europas to-tre stærkeste banker. Hvad hviler så denne succes på?»Succesen skal først og fremmest findes i det, vi kalder Nordea-rejsen. Det be-gyndte efter fusionen i 2000, og vi brugte de første år på at bygge fundamen-tet op. Fundamentet, der består af risiko- kapital- og omkostningsstyring. Fordivi var fire banker, så etablerede vi fælles risikostyringsprocesser, som blevlavet i de år og rullet ud i alle ni lande. Det korte svar er at vi i den her rejsehar bygget et stærkt fundament op, som rent faktisk nu leverer,« siger ChristianClausen.Men bankens succes hænger også sammen med koncernens personalestrate-gi, som går ud på groft sagt at få alle 34.000 medarbejdere til at skabe bedrekundeoplevelser. Og hvad vil det så sige?»Det allervigtigste i at forstå, hvor Nordea er nu, er at forstå de værdier, vi ar-bejder med, og hvordan vi arbejder med dem. Det betyder fantastisk meget ihele organisationen. Jeg har lige været rundt for at møde medarbejderne i allelandene og præsenterede det på stormøder, og der er ingen tvivl om, at vorestre kerneværdier ”Great Customer Experiences”, ”It’s all about people” og ”OneNordea Team” er i spil hver dag,« siger direktøren. Koncernens værdigrundlag blev justeret i 2007, og de tre kerneværdier blevfulgt op af en ny forretningssupport-enhed, People & Identity, der består aftre divisioner: Group Human Resources, Group Identity & Communications ogMarketing. Hensigten var at styrke Nordeas varemærke og koncernens fokus påledelse og udvikling af medarbejdere. CBS EXECUTIVE 7
 7. 7. SOLOVERNORDEA Kun ét formål skel mellem Nordea og andre banker er, at de opfatter Nordeas »Great Customer Experiences, den vigtigste og første værdi, medarbejdere som et team,« siger Christian Clausen. betyder: Alt, vi gør i Nordea, har kun et formål: At skabe bedre »Værdierne er ufatteligt vigtige. En ting er, at man har en kundeoplevelser. ”Alt hvad vi gør …” så er der straks én, der ræk- strategi for, hvor man vil hen. Vi har en meget stærk holdning til, ker fingeren op og siger: ”Jamen jeg sidder i IT, jeg sidder i Back hvordan vi vil komme derhen, og hvordan vi vil opfattes af kun- Office, og jeg sidder her og der. Hvad har det med mig at gøre?” derne, og hvordan vi vil opfattes af hinanden. Jeg vil ikke sige, Det er sådan set fuldstændigt ligegyldigt, hvad man laver, for at krisen preller af, men det betyder, at den er noget, vi håndte- der er kun ét formål med ”Alt hvad vi gør …”, og det er at skabe rer. Det er ikke noget, der vælter Nordea, det er ikke noget, der positive kundeoplevelser,« understreger topchefen. ødelægger os, den håndterer vi. Men vi er selvfølgelig utroligt »Det arbejder vi utroligt meget med, ikke mindst her i krisen. opmærksomme og ydmyge over for krisen, for det er klart, at den Hvis alle tænker kun på én ting – det, jeg gør, det skal afspejle rammer vores kunder med et ordentligt drøn, og det at håndtere sig i bedre kundeoplevelser, ellers er det ligegyldigt. Det, der krisen lige nu er at rykke endnu tættere på kunden og sige: ikke giver kundeoplevelser, hold op med at lave det, siger jeg.« Hvordan kommer vi gennem det her sammen?« Christian Clausen er begejstret og kalder processen fantastisk. Værdibegreberne kan sagtens være et redskab til at tiltrække »Det har været et enormt arbejde. Jeg bruger timer hver ene- nye, attraktive medarbejdere. ste dag på værdierne, og det gør mine kollegaer også, og det gør »Sådan arbejder vi. Jeg gennemfører lige nu nogle samtaler med medarbejderne også i dag, men på et tidspunkt løfter det sig og nogle kandidater til en ret højt placeret stilling. Jeg spørger: Kan du bliver fuldstændig selvkørende. Der sker det, at vores medarbej- passe ind i det? Jeg lægger meget vægt på at sige, at vi skal passe dere bliver utroligt stolte over, at vi har bygget en bank med et på ikke at få folk ind, som ikke er team players. Vi har brug for stærkt fundament, stærke processer og værdier, og medarbej- holdspillere, vi har brug for folk, der er villige til at fokusere så kraf- derne er stolte over nu at kunne møde omverdenen også i disse tigt på, at der en højere mening med det, man laver. Værdierne er sværere tider uden at skulle krympe sig eller skulle gemme sig lidt et mål i sig selv,« siger Christian Clausen, der mener, at forplig- bag skrivebordet,« fortsætter Clausen. telsen til at motivere medarbejderne til udvikling går begge veje. »Det er både og,« siger han. Damen med blanketterne »”It’s all about people” betyder: Nordea kan kun vokse, hvis Han illustrerer vigtigheden og pointen med ”alt hvad vi gør” gen- medarbejdere vokser. Man vokser ved at udvikle sig, og det er nem en historie fra en enhed i Finland, hvor de administrerer ikke bare uddannelse, det er også at prøve forskellige ting og få låneansøgninger. Dér sidder der en dame og siger ”Jamen, hvad forskellige udfordringer. Det er meget vigtigt for os, at vi udvikler med mig?” ”Jeg sidder bare og modtager blanketter og tjekker, medarbejdere, som har prøvet forskellige ting og derfor også om blanketterne er rigtige. Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg gi- kan tage mere forskellige ansvarsområder. Men det er også med- ver Great Customer Experiences?” Så var det jeg sagde til hende: arbejderens eget ansvar at tage initiativ, og dem, der gør det, Forestil dig et ungt par, der lige har fundet deres første hus, de bliver mødt med en positiv indstilling, det er i hvert fald hensig- gerne vil købe. De har været nede at se det, ejendomsmægle- ten,« siger Christian Clausen. ren har sagt ok, de er inde i banken og rådgiveren siger ”ja; det kan vi finde ud af”. De udfylder låneblanketten og sender den Særligt attraktiv videre om fredagen, og de kommer ind mandag morgen og skal ønsker en medarbejder i Nordea at udvikle sig, sidder ledelsen have svar. Dig, der sidder og tjekker den der blanket, er nu den, ikke på hænderne i forhold til efteruddannelse, heller ikke midt i der afgør, at hvis du gør dit arbejde hurtigt og effektivt uden at en krisetid. lave fejl, så kommer parret ind og får sit svar og så får de deres »Løbende udvikling af vores medarbejdere er uanset krisen et første hus. En helt fantastisk oplevelse for et ungt par. Men hvis prioritetsområde for Nordea. I øjeblikket er der særligt fokus på du laver fejl og arbejder langsomt eller lægger blanketten til side, uddannelsestilbud, som er tilpasset markedssituationen, fx kredit- fordi du hellere vil lave noget andet, du synes er vigtigere osv., kurser og kommunikation. Desuden har vi et generelt ønske om at så bliver de dybt skuffede om mandagen. En medarbejder, der øge den interne mobilitet ved at skabe klarhed om muligheder og ”bare” tjekker blanketter, er i virkeligheden helt afgørende for, tilbyde opkvalificering til at bestride andre jobs. Vores ledere bliver at kunden oplever noget positivt. Det kunne hun godt forstå.« løbende klædt på til at understøtte udviklingen gennem coaching, ”It’s all about people” betyder, at alle medarbejdere har en uddannelser og generelle lederforløb,« siger Christian Clausen. personlig forpligtelse til at tage ansvar for at forbedre Nordea. Han mener, at grundværdierne gør Nordea særligt attraktivt Han lyder næsten som John F. Kennedy, når han siger: rent personalepolitisk. »Det er ikke kun noget med, hvad vi kan gøre for medarbej- »Det er klart, at det er attraktivt at komme til en bank, der derne, det er mere, hvad medarbejderne kan gøre for banken. har kørt gennem finanskrisen med så stærk en profil,« siger Chri- Hvis alle 34.000 medarbejdere føler et personligt ansvar for at stian Clausen og nævner nogle af de vigtigste parametre for at forbedre Nordea, får man en helt anden proaktivitet,« siger blive en Nordea-spiller: Christian Clausen. »Man skal være proaktiv, man skal være selvmotiverende og villig til at arbejde for værdierne, for den større mission. Er man Ét stort team sådan indrettet, at man ikke har lyst til at tage skyklapperne på, ”One Nordea Team” er måden, banken vil gennemføre tingene på. men i stedet tage dem af og sammen med andre mennesker tage »Vi sidder ikke hver for sig, vi sidder ikke i siloer, vi betragter initiativ og få ting til at ske. Den type mennesker er der rent fak- os som ét stort team uanset grænser mellem afdelinger og enhe- tisk mange af i den unge generation. Det er ret vigtigt, at man der. Vores eneste mål er at give positive kundeoplevelser. Når jeg gerne vil samarbejde, at man tror på, at man kan berige sig selv er ude at møde kunder, er det meget almindeligt, at den store for- og andre ved at samarbejde.« 8 CBS EXECUTIVE
 8. 8. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSEChRISTIAN CLAUSEN54 år, president andGroup Chief ExecutiveOfficer, NordeaBank AB, bor påJacobsbergsgatan 29,7tr, Stockholm. Er giftmed Anette Clausen,sammen har de børneneChristoffer og Julie. Løbende udvikling af vores medarbejdere er uanset krisen et prioritets- område for Nordea. CHRISTIAN CLAUSEN, CEO, NORDEA NORDIC BANK SUCCESS The story of the Nordic bank Nordea’s success is a result of years of a strategy built on three fundamental core values ”Great Costumer Experiences”, ”It’s all about people” and ”One Nordea Team”. To understand where Nordea is now, one must understand the values that we work with, says CEO Christian Clausen. CBS EXECUTIVE 9
 9. 9. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSE LOUISE ROULUND OLSEN 32 år, head of Commercial Cards, Nordea Dan- mark. hun har været ansat I tre år hos Nordea og er I gang med MMD Master in management & Development på Copenhagen Business School. hun forventer at gennemføre Strategic Management I 2009-2011. Desuden har hun gennemført hD/A. 5 sem., Marketing i 2003, er uddannet Markedsøkonom, marketing, 1997-1999 fra Lyngby Uddannelsescenter og har gået på Virum Gymnasium 1993-1995. Case AF JøRGEN HøGVIS MIG DIT POTENTIALELOUISE ROULUND OLSEN ER I FÆRD MED AT TAGE EN MMDPå CBS ExECUTIVE, OG HUN ER ISÆR BEGEjSTRET FOR DENREFLEKTERENDE DEL AF UDDANNELSEN.Louise Roulund Olsen har altid haft et 5. semester af HD/A tidligere, men er nu af isbjerget løftet op, så vi virkelig får ryk-karriere-gen. Nærmest lige siden, den nu godt i gang med sin MMD på CBS. ket noget i forhold til medarbejderne vi32-årige markedsøkonom i Nordea gik ud har? I den stilling, jeg sidder i nu, er deraf gymnasiet, har hun været drevet af ud- Hvorfor gik du i gang med uddannelsen? mulighed for at gå ind og arbejde megetfordringer og nye muligheder. »Jeg kan mærke, at jeg bliver mere og konkret med udfordringen. Vi er ganske få »Jeg har altid vidst, at jeg skulle have mere interesseret i at gå ledelsesvejen medarbejdere, vi bliver ikke nødvendigvisen ambitiøs erhvervskarriere, jeg kan godt frem for specialistvejen. Ledelse falder flere, og der bliver stillet meget høje kravlide at tumle med problemstillinger, som mig egentlig ikke nemt, for så var jeg nok til os. Jeg følte, at jeg manglede noglejeg ikke har arbejdet med før. Jeg synes, ikke gået i gang med at studere, men jeg værktøjer rent ledelsesmæssigt.«det er interessant at arbejde i komplekse synes, at ledelsesmekanismer er interes-strukturer, jeg føler mig udfordret, jeg sante at arbejde med. Jeg er fascineret af, Hvilke værktøjer?føler, at jeg udvikler mig.« hvordan man kan få visualiseret poten- »Meget specifikt selvledende teams, hvor- Nu sidder hun på tredje år som Head tialet hos folk. Hvis du forestiller dig det dan man får teams til at være selvdriven-of Commercial Cards hos Nordea, har læst klassiske isbjerg. Hvordan får man bunden de, jeg tror meget på uddelegering osv.10 CBS EXECUTIVE
 10. 10. Kom tættere på - hvis dit liv skal handle om liv At arbejde hos Radiometer betyder udfordrin- ger i en international virksomhed, hvis produk- ter er med til at redde tusindvis af menneskeliv - styr, der er blandt verdens bedste og hjælper for kritisk syge patienter. og hjernen et højteknologisk forskningsmiljø, hvor viden- deling og faglig respekt er med til at gøre det Kom tættere på - hvis dit liv skal handle om liv og globalt får du entusiastiske kolleger, som af hjørnestenene i vores forretningsfilosofi og dermed en naturlig del af vores hverdag. At arbejde hos Radiometer betyder udfordringer i en international virksomhed, hvis produkter er med til at redde tusindvis af menneske- liv hver dag. Vi udvikler og producerer analyseudstyr, der er blandt Skal dit liv handle om liv verdens bedste og hjælper læger til at stille hurtige og præcise diagnoser ind kritisk syge patienter. Gå for på www.radiometer.com/jobs og læs, hvad vi kan tilbyde dig. Hos os får du en unik chance for at arbejde i et højteknologisk forsk- ningsmiljø, hvor videndeling og faglig respekt er med til at gøre det sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde. Lokalt og globalt får du entusiastiske kolleger, som værdsætter det at gøre en forskel. Lean er en af hjørnestenene i vores forretningsfilosofi og dermed en naturlig del af vores hverdag. Skal dit liv handle om liv? Gå ind på www.radiometer.com/jobs og læs hvad vi kan tilbyde dig.WWW.RADIOMETER.COM/JOBS WWW.RADIOMETER.COM/JOBS
 11. 11. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSEMen det er ikke nok at sige det, man skal om man virkelig vil ledelsesvejen. Jeg har ter. Ellers klarer man det ikke. Det er etogså vide, hvordan man gør det, og man fået nogle værktøjer til at åbne for nogle samarbejde.skal også kende mekanismerne, man ledelsesmekanismer, som jeg ikke varsætter i gang i den rigtige rækkefølge, bevidst om før. Jeg vil anbefale den reflek- Hvordan er lysten til efteruddannelsefor at lykkes. Det har jeg savnet et bedre terende del af uddannelsen, den er meget blandt medarbejderne hos Nordea efteroverblik over.« væsentlig.« din mening? »Jeg kan godt være overrasket over, atHvad har du fået ud af din MMD rent Hvor meget tid har du skullet bruge ved man som medarbejder i nogle tilfælde me-fagligt? siden af dit arbejde? ner, at det er bankens opgave at pege de»Processen er anderledes end på andre »Mellem 15 og 20 timer om ugen. Når jeg kurser ud, som man har behov for. Jeg me-studier. Nu går jeg hjem fra forelæsnin- er i skolekassen, er Nordea-kassen slet ner, at man i højere grad skal tage ansvargerne og kan arbejde meget konkret med ikke synlig i mit felt, og når jeg så er i for sin egen udvikling. Der kan vi gøre end-nogle af de ting, vi har lært. I øjeblikket Nordea-kassen, tænker jeg ikke på skole- nu mere for at kommunikere, at der er enarbejder vi meget med psykologiske ele- deadlines. Jeg bliver nødt til at holde tin- forventning om, at man tager ansvar for sinmenter og coaching, og det har banken gene adskilt for ikke at miste fokus. egen udvikling. Man kan bruge det, at visamtidigt meget fokus på i den daglige er en stor videnstank, i forhold til det jobledelse. Jeg har fået nogle personlige Kan studiet forenes med et familieliv? man har. Uddannelse er ikke nødvendigvisværktøjer i forhold til ledelse og proces- »Ja. Det kan godt være, at min mand ikke et excel-kursus eller et engelskkursus, ud-ser som er væsentlige. Jeg bliver desuden er helt enig i øjeblikket, men jeg tror, det dannelse er også en holdning til, hvor jegbevidst om, at der er nogle ting i banken, er et spørgsmål om, hvilke aftaler man la- finder viden om noget, der kan flytte migsom vi kan fokuserer mere på., bl.a. vi- ver, inden man går i gang. Man skal være i den organisation, jeg er i. Vi kan hjælpedensdeling.« skarp på, at man er ikke særligt meget ved at gøre det endnu mere synligt hvilke hjemme, og jeg prioriterer at være sam- afdelinger, der gør det rigtig godt inden forHvad vil du specielt fremhæve ved uddan- men med mine børn, når jeg er hjemme, hvilke områder. Så det er tydeligt for med-nelsen over for andre? så det der mand-kone-liv er der ikke så arbejderne, hvor de kan søge noget infor-»Jeg ville nok umiddelbart kigge på, hvad meget af. Men det er vigtigt, at familien mation om deres egen udvikling. I forholddet er for en person, jeg står overfor, og bakker op om et studie af denne karak- til best practice: Hvad gør andre?På EGET INITIATIVSØREN BUE FØLGER EN MBA-UDDANNELSE På CBS ExECUTIVE OG ER GLAD FOR DET NETVÆRKOG DEN SPARRING, MAN FåR MED ANDRE LEDERE FRA MEGET FORSKELLIGE BRANCHER.CaseAF JøRGEN HøG Søren Bue er med sine 48 år midt i sin karriere. Han trængte til at få udbygget sine kompetencer i retning af topledelse. Disse forventninger får han indfriet på Hvad er din baggrund for at tage en MBA? »Jeg er oprindelig uddannet cand. merc. Jeg har brugt en hel del år af mit arbejds- liv på at udbygge en række faglige kom- CBS. petencer inden for alt fra valutahandel til »På et eller andet tidspunkt har man værdipapirhandel. Derefter har jeg været brug for en brain revitaliser. Få styrket sin ansvarlig for kundeaktiviteter og Private tilgang til at lære noget nyt, så man ikke Banking både i Danmark og i Luxembourg bare kører i de samme rutiner, og efter og i England. Jeg fik nyt job for et halvt år at have styrket mine mellemlederkompe- siden efter at have været i gang med MBA tencer og mine faglige kompetencer i en i et år. Jeg er rykket fra divisionsniveau til række år er jeg parat til at få nogle flere koncern niveau med ansvar for at tilret- kompetencer inden for topledelse, og det telægge de rutiner, vi har i hele Nordea synes jeg faktisk executive-studierne giver. inden for operationel og kompliencemæs- Jeg er meget tilfreds,« siger Søren Bue. sig risikostyring.«12 CBS EXECUTIVE
 12. 12. Med DSB 1’ er du mere e ektivFå fri internet mellem København og ÅrhusFlyt kontoret til DSB 1’, og få mest muligt ud af din rejsetid. Vi giver fri internet iInterCity og InterCityLyn på strækningen mellem København og Århus. Du kan tjekkemails, surfe og passe dit arbejde, som var du på kontoret. Der er mere end 50 afgangehver dag både mod øst og vest. Læg dertil pladsgaranti, god service og servering medet smil. Så er det næsten bedre end kontoret. Bestil billetten på dsb.dk/dsb1
 13. 13. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSESøREN BUE48 år, head of Group Operational Riskprocesses, Nordea Danmark. han harværet ansat 11 år hos Nordea – heraf 5 åri Luxembourg. Er i gang med MBA Masterin Business Administration på CopenhagenBusiness School – har afsluttet modul 1 og 2,har deltaget i MBA frem til januar i år – ogholder p.t. et års pause før han færdiggørstudiet. Søren Bue er uddannet cand. merc.i finansiering i 1987.Er det nye job en direkte konsekvens af Det passer mig godt. Når man gør det, ender på det her, og det koster noget, detdit studium? støtter de også den nødvendige udvikling skal man være opmærksom på. Der er da»Ikke direkte. Nu får jeg en indsigt i en af forretningen. også en årsag til, at man vælger at tageanden del af Nordea. Jeg har arbejdet med en pause. Jeg vil sige, at for mig er årsa-den del der hedder Asset Management og Hvordan synes du lysten generelt er gen primært jobrelateret. Med et nyt job,Private Banking og Investment Manage- blandt Nordeas medarbejdere til at efter- og med en masse nye ting på bedding såment. Nu lærer jeg noget andet om Nor- uddanne sig? synes jeg, det var en god idé, at man ligedea, og kombineret med at jeg har styrket »Jeg vil helst ikke udtale mig om, hvordan gav sig selv lidt pause, og det gav selvføl-mine managementmæssige kompetencer, hele Nordea gør, men jeg vil sige, at i den gelig også luft til familien. Derfor vil jegåbner der sig en ny verden for mig. Jeg division, hvor jeg arbejder, har vi rigtig godt anbefale den her måde at gøre tinge-kan skifte spor i Nordea, så jeg ikke bliver gode muligheder. Lysten til at efteruddan- ne på, at man faktisk kan tage en pause.inden for mit kompetenceområde. ne sig er generelt stor.« De seneste to måneder har jeg prøvet at holde weekend, det er fantastisk. Jeg skalHvem fik dig i gang med uddannelsen? Hvor meget tid har du skullet bruge ved have tid til at pleje mig selv, og det er»Det var på eget initiativ. Der var godt siden af dit arbejde? interessant at se, at dem, der klarer siggehør for, at det var en logisk tankegang, »Meget. Altid. Min familie siger, at de rigtigt godt på job, er dem, der også er ijeg havde med at styrke mine manage- rigtig godt kan forstå min lyst til at lære god fysisk form. Kombineret med ny videnmentkompetencer. Med den mulighed, nyt og mere. Jeg hører til dem, der både fra MBA studiet og større viden om helesom jeg har fået her, er jeg meget tilfreds. mentalt og fysisk holder mig i form, og Nordea fra mit nye job føler jeg mig fit tilJeg kan godt lide ånden i Nordea med, at det er jo en del af at holde sin vitalitet. Så udfordringerne i samtiden og fremtiden«man støtter det individuelle initiativ, men det støtter min familie. Men det er klart,man forventer også det private initiativ. at man bruger rigtigt meget af mine week-14 CBS EXECUTIVE
 14. 14. ■■■■■■SOMMERSKOLE 20092009 UDBYDES 5-DAGES KURSER INDEN FOR FØLGENDE TEMAER:AFVIKLES I UGE 33 - DEN 10. - 14. AUGUST OG UGE 34 - DEN 17. - 21. AUGUST. WWW.SOMMERSKOLE.DK
 15. 15. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSE 1.POSITIV hVOR MANGE åR fREM BUDGET- TERER DIN ORGANISATION EfTER- UDDANNELSE fOR JERES ANSATTE? 1 år 57,8%UDVIKLING 1 til 2 år 25,0% 1 til 3 år 11,0% 1 til 4 år 2,2% 1 til 5 år 3,8% Unknown 0,3%CBS ExECUTIVES UNDERSØGELSE AF MARKEDET FOR EFTER- 2. I hVILKET OMfANG påVIRKERUDDANNELSE TEGNER IKKE NOGET ENTYDIGT BILLEDE, MEN DEN fINANSIELLE KRISE DIN ORGANISA- TIONS EfTERUDDANNELSESBUDGET?LEDELSEN SER OPTIMISTISK På FREMTIDEN. a. Vil I slette efteruddannelsesbudgettet?AF JøRGEN HøG 1. Ja 11,6% 2. nej 36,8%Hver fjerde danske virksomhed har En stor del af CBS Executive er udvikling 3. Unknown 51,6%tænkt sig at øge sit budget for efterud- både for virksomheden og for den en-dannelse, mens tre ud af fem virksom- kelte medarbejder – vi er mere end blot b. Vi I øge efteruddannelsesbudgettet?heder udtrykker tendens til at stramme udvikling af den enkelte medarbejder,budgettet. som professoren udtrykker det. 1. Ja 24,7% Det viser en undersøgelse, som CBS »CBS Executive udvikler sig positivt, 2. nej 55,4%Executive baserer på ca. 400 kvalitative vi har nye programmer inden for Exe- 3. Unknown 19,9%besvarelser om danske virksomheders cutive Master og nye diplomprogram-brug af efteruddannelse. mer. Vi har ikke anlagt en ny strategi i c. Vil I nedsætte efteruddannelses- At over halvdelen vil sænke budget- forhold til den nuværende situation, CBS budgettet?tet, behøver ikke at være udtryk for, at Executives overordnede strategi handler 1. Ja 65,1%færre kommer på efteruddannelse, for om livslang læring. 2. nej 22,8%næsten 60 pct. svarer, at medarbejdere Tallene tyder på en nedgang i ansø- 3. Unknown 12,1%vil blive tilbudt en HD-uddannelse, mens gere i 2010, men CBS Executive er foku-næsten 50 pct. vil blive tilbudt enten serede på at være fleksible i den kom- d. Vil jeres efteruddannelsesbudgeten MBA eller en MPA inden for de kom- mende periode, siger professoren. være uforandret?mende tre år. Problemet opstår først, hvis krisen 1. Ja 2,7% »Krisen skal få virksomheden og varer længere, fortsætter han. 2. Nej 72,0%den enkelte til at overveje, hvad man De fleste virksomheder planlægger 3. Unknown 25,3%skal bruge sin efteruddannelse til,« siger efteruddannelse for ét år ad gangen.Dean CBS Executive, professor Christer Undersøgelsen viser, at 57,8 pct. plan- 3. VIL DIN ORGANISATION TILBYDEKarlsson om undersøgelsen. Han hæf- lægger for ét år ad gangen, 25 pct. plan- JERES ANSATTE AT TAGE EN hD UDDAN-ter sig også ved, at næsten 80 pct. af lægger for to år ad gangen og 11 pct. NELSE I LøBET Af DE NæSTE 3 åR?virksomhederne vil tilbyde sine ansatte planlægger for tre år ad gangen. a. Ja 57,8%kortere kurser eller sommerskole-kurser i CBS Executive er dog nødt til at tage b. nej 41,4%den kommende periode. en del af besvarelserne med et vist for- c. Unknown 0,8% »I krisetider kan der opstå hårdere behold, da undersøgelsen blev gennem-konkurrence, og i en hård konkurrence ført i december på et tidspunkt, da bud- 4. VIL DIN ORGANISATION TILBYDEer det utroligt vigtigt for en virksomhed getterne for i år allerede er lagt, og der JERES ANSATTE AT TAGE EN MASTER-at have fokus på efteruddannelse. Det kan nå at ske meget inden budgetterne UDDANNELSE f.EKS. MASTER Of BUSI-positive ved, at mange virksomheder for 2010 bliver bearbejdet. NESS ADMINISTRATION OG MASTERnedsætter uddannelsesbudgettet er, at CBS Executive har med undersøgel- Of pUBLIC ADMINISTRATION I LøBETder foregår en skarpere udvælgelse af sen så godt som bekræftet sine anta- Af DE NæSTE 3 åR?de bedste medarbejdere,« siger Christer gelser om interessefordelingen for de a. Ja 46,0%Karlsson. respektive områder, og overordnet set b. nej 52,4% »I svære tider bliver behovet for tegner der sig ikke et katastrofalt bil- c. Unknown 1,6%stærke ledere endnu større,« understre- lede af markedet.ger Christer Karlsson. »Det viser sig, at når konjunkturer 5. VIL DIN ORGANISATION TILBYDE Professoren forklarer, at når man ef- går ned, går lysten til efteruddannelse JERES ANSATTE KORTERE KURSER ELLERteruddanner sig på CBS, opnår man ikke op. Det er en mekanisme, som ofte kom- SOMMER SKOLE I LøBET Af DE NæSTEblot viden, men man udvikler også sine mer til syne,« siger Christer Karlsson. 3 åR?færdigheder og ikke mindst sin attitude, a. Ja 78,5%så man fx udvikler sig i retning mod at b. Nej 21,0%blive en bedre leder. c. Unknown 0,5%16 CBS EXECUTIVE
 16. 16. FÅR DU NOK ... OPMÆRKSOMHED D Nyhed – Event Carrier Lej vores nye Event Carrier, hvor der er plads til at byde op til 50 personer velkommen i eksklusive omgivelser. Udstillingstraileren egner sig perfekt til afvikling af mange typer »events« fra musik og sport til udstilling af specikke produkter og da den kan benyttes inden døre, såvel som udendørs, giver det uanede anvendelsesmuligheder. En verden af muligheder Som du kan se, er der en hel verden af muligheder for anvendelse af en trailer fra Event Carrier: • Branding og promotion • Kampagner og udstillinger • Receptioner og sportsevents • Pressekonferencer ... og meget andet Anders Nygaard Indehaver HD (U) Violvej 22 · 8700 Horsens Tlf. 7564 8822 · Mobil 4010 2480 www.eventcarrier.dk
 17. 17. KRISETIDER OG EfTERUDDANNELSEEN KRISE EFTERLÆREBØGERNEDET SENESTE åR HAR KOSTET BANKER OG REGERINGER DYRE LÆREPENGE. MEN NåR REGNIN-GEN ER GjORT OP, HOLDER DE ØKONOMISKE TEORIER OG LÆREBØGER STADIG VAND.Det er altid rart at blive lyttet til. Og i AF MICHAEL RACHLINdette forår har Jesper Rangvid, professorpå Institut for Finansiering samt studiele-der for HD i Finansiering og HD i FinansielRådgivning, været en af dem, der blev lyt-tet til, når pressen, erhvervsfolk eller stu-derende prøvede at forklare en udviklingpå finansmarkederne, der er kommet bagpå de fleste. To avisudklip på døren til Rangvids med befolkningen om det politisk oppor-kontor på CBS kunne tyde på, at der også tune i at pumpe op mod 75 mia. kroner ibliver lyttet i magtens korridorer på Chri- banksektoren, er der som økonom og for-stiansborg. sker ikke den ringeste tvivl om, at det var I det første avisudklip advarede Rang- nødvendigt.vid mod, at den seneste bankpakke alene ”Bankpakke II var rigtig vigtig for simpelthen ikke sammen. Og her skullekom til at omfatte ”sunde banker”, som Danske Bank. Bankerne har indtil slutnin- bankerne nok have holdt igen, selvom deregeringen oprindeligt havde foreslået. gen af juni til at sige, om de vil have del i overholdt kapitalkravene. Men det er ikkeAlle banker skulle have adgang til pakken bankpakken. Og i skrivende stund er der det samme som, at de bare skal give los,”på forskelligt niveau, så renten afspejlede tre ud af ca. 200 danske banker, der vil lyder det fra Jesper Rangvid.risikoen. Sådan som det ellers foregår, når låne kapital i Bankpakke II. Og her er Dan-man låner penge. ske Bank en af dem. Humlen er, at Danske Mere regulering på vej I den anden artikel fremgår det, at Bank havde brug for den. Og det er godt Jesper Rangvid understreger, at bankerneprofessorens fingeraftryk var med i den for det danske samfund. Det er nemlig har overholdt deres solvenskrav – og atendelige Bankpakke II. Til sidst peger de helt umuligt for Danmark, at Danske Bank Finanstilsynet har gjort deres arbejde.to artikler frem på en tegning af en smi- går ned, ” lyder det fra Jesper Rangvid, Men reglerne har simpelthen ikke væretley – og denne glade mand kunne måske som dog i skrivende stund mener, at det gode nok, og den logiske konsekvens afvære Jesper Rangvid. helt uklart, om Bankpakke II vil være nok. krisen er derfor mere statslig regulering af Selv tager han dog nødigt tager æren ”Bankpakke II sikrer, at sektoren over- den finansielle sektor.for denne del af forslaget. lever. Men om den betyder, at bankerne Der er ingen vej udenom. Hvis ikke der ”Men det er ikke nogen hemmelighed, begynder at låne penge ud til sunde og er strammere kapitalkrav på vej til denat formanden for Finansudvalget, Chri- nødvendige projekter, der kan sætte gang finansielle sektor, vil det være både ”over-stian Thulesen-Dahl (DF), var ret glad for i økonomien igen, er helt uklart,” siger Jes- raskende” og ”ærgerligt”.mit forslag til denne del af pakken,” griner per Rangvid, der erkender det paradoksale ”Det er virkelig en ting, vi har lært:Jesper Rangvid, der mener, at der er me- i, at långivning både har været sygdommen De kapitalkrav og risikovurderingsmodel-get fornuftigt i den seneste bankpakke. og medicinen i den nuværende krise. ler, man har brugt hidtil, har ikke været ”Jeg kan god lide designet af den. For hvis man kun skal nævne én årsag gode nok. Det kan man jo se. Man lavedeNogle detaljer kunne være anderledes. til den nuværende krise, er svaret ganske de såkaldte Basel-krav i 2004, der styrerMen den var et helt nødvendigt skridt,” enkelt: Gældsniveauet. bankers risiko. Men de er allerede vildtfortæller Jesper Rangvid. ”Det er nemt at sidde og være klog forældede,” siger Rangvid, der nok ”har bagefter, men udlånsvæksten i den dan- nogle ideer til, hvad man kan gøre”.Vigtig for Danske Bank ske banksektor har været helt vanvittig. ”Men i første omgang er regeringerneOg mens politikerne må tage slagsmålet 25 procent om året i flere år. Det hænger nok mest fokuserede på at slukke ilde-18 CBS EXECUTIVE
 18. 18. ThE CRISIS This spring, Jesper Rangvid, professor in the Department of finance and Studies, has been one of the most reliable sour- ces, when the press, professionals or students tried to explain the development in the financial markets. Among other things he says: If you only have to mention one reason to the current crisis, the answer is quite simple: The level of debt.VI RAMMER BUNDEN … OM LIDTHvornår rammer aktiemarkedet bunden? Har vi allerede ramt siger Rangvid, der understreger, at det som privat, langsigtet in-bunden? vestor er vigtigt at være med i markedet i den periode, hvor detEt spørgsmål, der kan holde private som professionelle investo- vender.rer søvnløse i 2009. Jesper Rangvid har udviklet en model, der baserer sig på, at Hvis man formoder, at aktiemarkederne vender midt i krisen, såaktiemarkedet over tid vil bevæge sig i forhold til bruttonational- er det næste spørgsmål selvfølgelig, hvor lang tid krisen vil vare?produktet og renteniveauet. Og ifølge Rangvids model vil man in- ”Alting kan være anderledes denne gang. Men hvis vi kikker påden for de næste seks år se en gennemsnitlig stigning på danske de store kriser efter Anden Verdenskrig, så tager de i gennemsnitaktier på ni procent om året. to år. To år er virkelig lang tid!”. Og selvom aktiemarkedet er faldet yderligere, siden han blevciteret for teorien første gang, holder modellen stadig, mener han. Så den logisk konklusion må være, at vendepunktet er lige om ”Pointen er, at efter et stort fald på aktiemarkedet vil det hjørnet – i dette halvår?vende før eller siden. Selvom bruttonationalproduktet bliver ved ”Det er svært at sige;” siger Jesper Rangvid og slår en kæmpemed at falde, og arbejdsløsheden bliver ved med at stige, kan vi latter op.forvente, at aktiemarkedet vender. Det sker typisk midt i reces- ”For med økonomiske teorier kan alting gå galt. Med hensynsionen. Så selvom økonomien stadig ser grim ud, kan det godt til det lange sigt er jeg ikke i tvivl: På et tidspunkt rammer vivære, at aktiemarkedet vender. Og så vil det typisk gå stærkt,” bunden. Og så kommer det til at gå stærkt.” JESpER RANGVID 39 år, Cand.polit. fra Københavns Universitet og ph.d. fra CBS. han blev professor, CBS; Institut for finansiering i 2007, Associate professor, CBS i 2001, I 1995 var han ph.d.-studerende på CBS, Institut for finansiering, og i 1992 havde han studenterjob hos Danmarks Nationalbank.brandene. Men når de er slukket, må vihave overskud til at kikke på de her ting,”siger Rangvid.Mere helhedsorienteret forskningSelvom økonomer og forskere måske nokkommer på overarbejde, når de økonomi-ske og juridiske stumper skal samles op, på boligmarkedet. I 1930’erne var det påskal man ikke begynde forfra med teori- aktier. Og det er jo tragisk: For det var joerne. Der er i hvert fald ikke belæg for at forudsigeligt,” siger han.sige, at hverken det finansielle system el- Selvom krisen på mange måder er ”ef-ler kapitalismen står på afgrundens rand. ter bogen”, kan der også være lærepenge ”De grundlæggende økonomiske teo- for de folk, der som Jesper Rangvid for-rier skal ikke laves om. Men det er klart, sker i økonomi og finanser.at hver en ny lærebog om finansiering vil Der har simpelthen været en tendenshave et stort kapitel om krisen i 2008,” blandt forskere til at blive så specialisere-siger Rangvid, som understreger, at der de, at man glemmer de store linjer.absolut ikke er noget historisk enestående ”Som forsker får man ikke publice-ved krisen. ret en artikel, der konkluderer, at ”nu er ”Der er masser af sammenlignelige boligpriserne vildt overvurderede”. Sådantræk mellem denne krise og tidligere fungerer det ikke. Du undersøger et eller du glemmer måske 10.000 andre hjørner.kriser. Et af dem er, at virksomheder og andet hjørne i økonomien. Og så analy- Så efter det her kommer vi nok tilbage tilforbrugere optager vildt meget gæld, spe- serer du det helt vildt og ved alt om det en mere makroøkonomisk tilgang, hvorkulerer vildt for det, boblen brister, og det hjørne. Men du mister måske overblik- økonomerne har mere blik for helheden,”hele bryder sammen. Nu er boblen startet ket, fordi du er nede i det her hjørne. Og siger Rangvid. CBS EXECUTIVE 19
 19. 19. NYT NY REKTOR CBS’ bestyrelse har ansat professor Johan Roos som ny rektor på CBS. Roos afløser CBS’ nuværende rek- tor Finn Junge-Jensen, der har ønsket at stoppe efter 22 år i stillingen. Tidspunktet for Johan Roos’ tiltræ- delse afventer nærmere aftale. Johan Roos er SCA professor i strategi og dekan for MBA-programmerne på Handelshögskolan i Stock- holm. Han har tidligere været administrerende direk- tør for Imagination Lab Foundation i Schweiz, forsker på IMD i Lausanne, BI Handelshøyskolen i Oslo og på Wharton School, Philadelphia. Hans publikationer omfatter en lang række peer-reviewed artikler, bøger og bidrag til bøger om strategiske alliancer, know- ledge management og strategiprocesser. Han har fungeret som rådgiver for virksomheder inden for en bred vifte af industrier på fem kontinenter. »CBS er en betydningsfuld international busi- ness school. Det er en stor ære at efterfølge Finn Junge-Jensen, og jeg ser frem til at samarbejde med de studerende, de videnskabelige og administrative medarbejdere og CBS’ eksterne interessenter om at konsolidere og yderligere styrke CBS’ aktiviteter så- vel som den nationale og internationale position,« siger professor Johan Roos. »Vi er meget glade for at have tiltrukket Johan Roos. Han har 20 års international ledelses-, under- visnings og forskningserfaring fra såvel business school-verdenen som den private forskningsverden. Han er tæt på den idealprofil, vi ledte efter,« siger bestyrelsesformand Anders Knutsen.Ny vice dean for hDRektor finn Junge-Jensens åremålskontrakt udløber i 2009, og når han den1. august overlader rektorposten til Johan Roos, er det med udsigt til etnyt job på CBS Executive. Efter aftale med bestyrelsen tiltræder finn Junge-Jensen en stilling somhD vice dean og bliver dermed en del af ledelsen på CBS Executive, derhar ansvaret for hele videreuddannelsesområdet på CBS. »Jeg ser frem til at arbejde intensivt med et afgrænset område af CBS.hD er et tværgående område, hvor jeg kan drage nytte af mit overblik overCBS og videreudvikle de kontakter, som jeg allerede har på institutter ogcentre. I 2008 kunne hD for første gang i mange år melde om stigende an-søgertal, så det er et spændende tidspunkt at overtage området på,« sigerfinn Junge-Jensen. Den nuværende hD vice dean Jens Aaris Thisted fortsætter i en deltids-stilling ved CBS, hvor han skal beskæftige sig med forlaget CopenhagenBusiness School press. forlaget publicerer videnskabeligt arbejde, og JensAaris Thisted bliver overordnet ansvarlig for den bedømmelsesproces, derskal vurdere manuskripter, som bliver forelagt til udgivelse.20 CBS EXECUTIVE
 20. 20. Midt i den nordsjællandske natur ligger et ganske særligt sted … Konferencer med indlevelse og oplevelse Indlevelse og atmosfære, individuelle løsninger og kompetent koordinering er alfa & omega for en vellykket konference. Du finder os i pragtfulde omgivelser på en 7,5 ha stor grund med skov, mose og vidtstrakte græsplæner. Vi tilbyder konferenceophold med mange muligheder for ekstraordinære oplevelser, events og action – hvor kun din fantasi sætter grænsen. Hos os er der højt til himlen. Men vi kan alligevel sagtens se både skoven og træerne. Har du lyst til at møde os? Kapacitet: 113 værelser Konferencesal, 4 plenumlokaler & 17 grupperum Restaurant, bar og pool. Bymosegård med eget plenumlokale & 3 grupperum Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Telefon: 48 79 84 00 Fax: 48 79 80 74 www.bymosehegn.dk bymose@bymosehegn.dk
 21. 21. FOR jOHAN KIRSTEIN BRAMMER VAR DER IKKE UDFORDRING NOK I AT VÆRE ADVOKAT. HAN VILLE VÆRE MED TIL AT LÆGGE STRATEGIERNE OG TRÆFFE BE- SLUTNINGERNE. EN HD I FINAN- SIERING FRA CBS VAR ET STORT SKRIDT På VEjEN MOD EN LE- DERSTILLING HOS CARLSBERG.HD SÆTTER GANG Johan Kirstein Brammer havde egent- værktøjer, som havde stor værdi i forbindelse med mit arbejde.«AF TINA LEE FOTO LARS BECH lig tænkt sig, at han skulle være advo- kat resten af livet. Advokatbranchen var hos Carlsberg spændende og lærerig og havde et stort HD-uddannelsen er også anvendelig i Johan Brammers nuvæ- karrieremæssigt potentiale. Men den gav rende job i Carlsberg, som Director of Business Development, ham ikke nok. Eastern Europe. »Jeg følte, at jeg sad på den forkerte »Den finansielle forståelse er super vigtig i dagens Danmark side af bordet. Jeg ville være med til at og også i en stor organisation som Carlsberg. Det er noget, som udvikle de rigtige strategier og træffe de jeg trækker på dagligt.« afgørende beslutninger,« fortæller han. Forretningsudviklingen for Carlsberg foregår på tre niveauer: Derfor ønskede Johan Kirstein Bram- strategi for regionen, operationelle tiltag lokalt, samt facilitering mer at skifte karriere. Gennem sit arbejde af forholdet mellem hovedkontoret i Danmark og landene. som advokat med fokus på køb og salg af »Hvis der for eksempel sidder nogen i produktionen i Rusland virksomheder, gik det op for Johan, at det og har et problem, som vi kan hjælpe med på Carlsberg-niveau, finansielle og strategiske fyldte meget i skal vi fremme den kontakt, så de får den support, som de har transaktionerne, og at dette var områder, brug for,« fortæller han. hvor han kunne udfordre sig selv. Derfor Efter opkøbet af Scottish & Newcastle for knap et år siden valgte han at læse HD i finansiering. handler arbejdet lige nu om at integrere forskellige markeder »En HD i finansiering var på det tids- bedre ind i Carlsberg. punkt kendt for at være den allersværeste »Vi kan hente mange synergier og besparelser på den front. og lå langt fra min juridiske uddannelse. Så vi sørger for, at de bliver identificeret, prioriteret og imple- Jeg ville gerne udfordres, og det blev jeg,« menteret ude i landene.« siger han med et grin. Han fulgte HD-succesen op med en Går ikke efter cv-pleje MBA i Australien, og efterfølgende fik han I en alder af 33 år har Johan Kirstein Brammer et imponerende cv arbejde hos strategifirmaet McKinsey, & og en lederstilling hos Carlsberg. Men han er ikke nået dertil ved Company. Først i Sydney og siden hen i at lave store forkromede planer for sin karriere. London. »Nej, jeg er ikke typen der laver 5- og 10-årsplaner. Men jeg »Hos McKinsey brugte jeg selvføl- har da haft en idé om, hvor jeg godt kunne se mig selv. Det har gelig min MBA meget, men jeg brugte jeg haft igennem hele min karriere.« også mange af værktøjerne fra min HD i For Johan Kirstein Brammer er det udover resultaterne vigtigt, finansiering. Den gav mig en god finansiel at han brænder for det han laver, at han bliver udfordret og ud- forståelse og nogle praktiske finansielle vikler sine evner. 22 CBS EXECUTIVE
 22. 22. JOhAN KIRSTEIN BRAMMER 33 år, tidligere advokat (cand.jur) og strategikonsulent hos McKinsey. I dag ansat på Carlsberg som Director of Business Development, Eastern Europe, hvor han blandt andet arbejder med strategi, forretningsudvikling og partnerskaber i østeuropa. Læste hD i finansiering i 2003 og tog året efter en MBA i Australien.I KARRIEREN»Jeg går ikke efter cv-pleje. Jeg vil have det sjovt, og det har jeg, Dit bedste råd til kommende studerende?når jeg er med til at forme strategierne og træffe beslutningerne.« »Man skal ikke undervurdere arbejdsbyrden. Hvor intenst det kan være over en lang fireårig periode at have fuldtidsjob og enDerfor blev det CBS uddannelse ved siden af. Sørg for at der er plads til netværket,Inden Johan Kirstein Brammer valgte at læse HD på CBS, overve- så ikke alt handler om at lave opgaver og følge undervisningen.jede han andre finansielle uddannelser. Men han ville gerne tage Også selv om det er svært at finde tid til det, hvis man har familie.«uddannelsen i Danmark. »Jeg ville gerne skabe et lokalt netværk af folk fra danske Hvilket råd har du til CBS?erhvervsvirksomheder. Derudover har skolen et godt ry. CBS er »At sikre at deres uddannelse hele tiden bliver opdateret, og detrods alt det førende danske uddannelsesbrand.« skal være innovative omkring de uddannelser, de tilbyder. Men For den tidligere advokat er et godt uddannelsesforløb struk- det mener jeg også, at CBS er. Det er vigtigt, at de sørger for attureret, har gode undervisere, og en rød tråd for de studerende sætte netværksdannelsen i fokus. Når du tager en lederuddan-i den måde fagene er tilrettelagt. Og den vare leverede CBS. Han nelse på deltid og har et karrierejob ved siden af, så skal dufik også det ønskede netværk. ikke undervurdere betydningen af netværk.« »Jeg havde en hektisk hverdag som advokatfuldmægtig. Jegkom altid et kvarter for sent og gik en halv time for tidligt. Dervar stress på, men alligevel lærte jeg mange at kende.« Og det har hængt ved. Selv om han efter studiet tilbragteflere år i udlandet, har han stadig kontakt med mange af sinetidligere medstuderende.få netværk eller ny karriereIfølge Johan Kirstein Brammer kan kommende HD-studerendebruge uddannelsen på mange måder. ChANGE Of CAREER »HD er en god måde at få gang i karrieren og en god kilde It was not challenging enough for Johantil nye netværk. Du kan også bruge den som jeg til at lave et Kirstein Brammer to be a lawyer. he wantedkarriereskift.« to plan strategies and make decisions. he Han mener også, at det for mange mennesker kan være en changed his career with a Graduate Diplomamåde at få papir på viden, som de egentlig allerede har fra de- in Business Administration from CBS and anres arbejdsplads. Folk vælger uddannelsen af mange forskellige MBA from Australia. Now he has a leadingårsager. position with Carlsberg as Director of »Det er en del af charmen, at der er så mange forskellige Business Development, Eastern Europe.mennesker, der går på HD.« CBS EXECUTIVE 23
 23. 23. NYT NY DIREKTøR PR. 1. AUGUST 2009 TILTRæDER PETER MEHLBYE STILLINGEN SOM DIREKTøR FOR CBS ExECUTIVE. PETER MELHBYE ER FøDT I 1948 OG UDDANNET CAND. MERC. FRA KøBENHAVN OG KOMMER FRA EN STILLING SOM DIREKTøR I BDO REVISION. CBS ExECUTIVE ER DET OMRåDE På COPENHAGEN BUSI- NESS SCHOOL (CBS), DER UDBYDER OG VARETAGER ALLE EFTERUDDANNELSESPROGRAMMERNE TIL KOMMENDE OG LEDENDE MEDARBEJDERE (ExECUTIVES) I SåVEL DEN PRIVATE SOM DEN OFFENTLIGE SEKTOR. OMRåDET OMFATTER GRADUATE DIPLOMAS (HD), ExECUTIVE MASTERS (F.EKS. MBA, MPA OG MASTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT) SAMT SKRæDDERSYEDE OG åBNE ExECUTIVE PRO- GRAMMER (HHE). PETER MEHLBYE HAR DELTAGET I UDVIKLINGEN AF FLERE AF ExECUTIVE MASTER- PROGRAMMERNE På CBS - MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION OG MMD MASTER OF MANAGE- MENT DEVELOPMENT. pROfESSOR pLUMMER DR’s generaldirektør Kenneth plummer blev den 12. marts i år ad- jungeret professor på Copenhagen Business School. Kenneth plum- mer blev for alvor kendt, da han i 2005 sagde ja til jobbet som ge- neraldirektør for DR. Men han har bevæget sig i toppen af dansk og internationalt erhvervsliv de seneste 20 år. Kenneth plummer bliver tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og skal især beskæftige sig med markedsorienteret ledelse i forhold til oplevelsesøkonomi.CONfERENCE IN pORTUGALInternational Association of Maritime Econo- programme director of the Blue MBA at CBS rested in maritime and maritime-related issues.mists Annual Conference in 2010 will be held in Executive, has been elected as the Chairman of The Association has approximately 300 membersLisbon, portugal from 07-09 July 2010. The title the paper Review Committee for this conference. from 51 countries located in all continents.of the conference is: “In quest for sustainable IAME is an international forum for the exchangeshipping and port industries”. Irene Rosberg, of research and information among those inte-24 CBS EXECUTIVE
 24. 24. HJÆLPER DIG FREM TIL DET RETTE VALGSom beslutningstager står du hver dag over for en lang række valg. Nogle valg erlette. Andre er komplekse og kræver nøje juridiske, kommercielle og strategiske over-vejelser. Vi rådgiver dig inden for alle juridiske specialer og hjælper dig med at skabeden rette løsning for dig og din virksomhed.Horten er blandt landets førende advokatfirmaer Gennem årene har vi opbygget et stærkt internatio-med en international profil. Vi har mange års nalt netværk og betydelig erfaring med rådgivningerfaring med at skabe praktisk anvendelige og og sagshåndtering på tværs af grænser.vedvarende løsninger til danske og internationaleerhvervsvirksomheder, organisationer, fonde og Horten rådgiver erhvervslivet og den offentlige sektor inden for alle juridiske specialer. Vi er 190 medarbejdere,foreninger samt den offentlige sektor. heraf 95 jurister, der står klar til at tage hånd om din virk- somheds behov for løsningsorienteret juridisk rådgivning.Vi kombinerer vores juridiske faglighed ogrådgivererfaring med bred kommerciel indsigt ogindgående kendskab til en lang række brancher ogsektorer. Og vores rådgivning inddrager selvfølgeligekspertise fra alle de juridiske specialer, som denrette løsning måtte kræve.
 25. 25. SUPERLEDERENKØBMAND UFFE jEPSEN ER BLEVET UD- ”De første par gange tænkte jeg, ’hvad er det, han står og siger’, men pludselig gav det mening, og jeg kunne kæde tingene sam-SAT FOR FORSKNINGSBASERET LEDELSES- men,” siger Uffe Jepsen. Før tænkte Uffe Jepsen mest på salg og kunder, nu handlerUDVIKLING På CBS. HAN HAR ALDRIG FØR det først og fremmest om ledelse, medarbejdere og trivsel.VÆRET Så BEGEjSTRET FOR ET KURSUS. Han er i dag uddeler i SuperBrugsen på Vesterbro Torv i århus. Da han begyndte som elev i Dagli’Brugsen, havde han kun handelsskolens grunduddannelse i bagagen. Uffe JepsenAF TINA LEE FOTO CARSTEN INGEMANN gik i gang med Coop’s interne lederuddannelse og nåede op til Ledelse 3 – det første kursus, som koncernen har udviklet i sam- arbejde med CBS. ”Jeg har ikke altid fået 100 procent ud af tidligere lederkurser, fordi jeg har været for meget drengerøv. Men et rigtigt udfordren- de kursus som Ledelse 3, det har til gengæld fanget mig utrolig meget,” siger han.EKSEMpLER på KARRIERESTIGE I Overblik og trivsel I stedet for bare at sætte noget i gang tænker han nu over, hvadSuperBrugsen Kvickly – Kvickly Xtra en given opgave skal munde ud i. ”Jeg tænker alle aspekter igennem, også hvordan modtageren Varehuschef af opgaven vil reagere. På den måde er jeg hele tiden et skridtUddeler Souschef foran. Jeg ser på, hvad en person kan blive til, hvordan han kanSouschef Afdelingsleder nå sine mål, og hvordan jeg kan hjælpe. Jeg når mine egne målSalgsleder Salgsleder ved at få en tilfreds medarbejder.”Salgsassistent Salgsassistent Det har givet gladere ansatte og mindre udskiftning. MenSalgsassistentelev Salgsassistentelev medarbejdernes trivsel afhænger også af, hvordan chefen harSalgstrainee Salgstrainee det. Uffe Jepsen har i dag et helt andet overblik, og det har givetferskvareassistentelev ferskvareassistentelev ham ro i kroppen.Butiksmedhjælper Butiksmedhjælper ”Ledelse handler om dig selv. Hvis du ikke har overskud somServicemedarbejder Servicemedarbejder menneske, kan du heller ikke have det som leder.” UffE JEpSEN blev som 16-årig elev i Dagli’Brugsen i horne. Efter elevtiden har han blandt andet været 1. mand i Brugsen i Tarp og souschef i SuperBrugsen i Bramming. han var på COOp’s første uddeleraspiranthold. første job som uddeler var i SuperBrugsen på Jægergårdsgade i århus. I dag er Uffe Jepsen uddeler i SuperBrugsen på Vesterbro Torv i århus med 42 ansatte under sig, og hans næste karrieremål er at blive varehuschef. IN CONTROL Merchant Uffe Jepsen had no difficulty following a CBS leadership course, in spite of a short educational background. The course has given him overview and piece of mind, and now the merchant’s focus is on his employees and job satisfaction instead of just sales and customers.26 CBS EXECUTIVE
 26. 26. CBS EXECUTIVE 27
 27. 27. DEN GAMMELDAGS BUTIKSCHEF MED KUN FOLKESKOLEN BAG SIG ER EN UDDØ-ENDE RACE. STØRRE BUTIKKER OG STØRRE LEDELSESUDFORDRINGER HAR FåETCOOP DANMARK A/S TIL AT INDLEDE ET SAMARBEjDE MED CBS.AKADEMISKEBRUGSUDDELERE AF TINA LEEEt spareoplæg i 2004 fik koncerndirektøren i Coop mener lektor Mogens Bjerre fra CBS, som blandtDanmark A/S, Dorte Prip, til at se på, hvordan uddan- andet forsker i detailbranchen.nelsespengene kunne bruges bedst. I stedet for at »Butikschefernes opgaver er så komplekse nu, atplukke fra kursusverdenens tilbud, ville hun have en man godt kan se, at akademikere kan tilbyde syste-samlet pakke, der kunne løfte koncernens generelle matik og overblik og ikke mindst prioritering i forholduddannelsesniveau. til, hvad der er vigtigt og ikke-vigtigt, når man skal »Når man driver en Kvickly-butik, driver man en tage ledelsesmæssige beslutninger,« siger han.mellemstor dansk virksomhed. Sådan som branchen Samtidig er detailhandlen begyndt at anerkende,og markedet udvikler sig, stiller det større og større at man ikke kan nøjes med at fokusere på varesiden,krav til vores butikschefer. Vores folk er dygtige og hvis man vil optimere supermarkedernes drift. Konkur-praktisk orienterede, men de har typisk ikke så lang rencen foregår i lige så høj grad på personalesiden.skolegang bag sig,« siger hun. »Supermarkedssektoren har mange discountbutik- Dorte Prip ville have en samarbejdspartner, som ker og en overflod af billige varer. Hvis du skal havemed garanti kunne løfte det faglige niveau for hendes folk til at komme i butikken, så skal du kunne nogetansatte, og uddannelsen skulle have officiel status. andet. Du skal også kunne give dem en god oplevel-Derfor valgte hun CBS. se,« siger Mogens Bjerre. »Den grundlæggende tanke er, at vi vil gøre voresledere til de dygtigste. Derfor er vi også nødt til at ar- Begejstrede butikscheferbejde sammen med de dygtigste.« Coop satte ambitionsniveauet højt allerede på de før- ste hold. Selv om medarbejderne måske ikke havdeEt konkurrenceparameter så lang skolegang bag sig, blev de undervist af for-Supermarkederne har været fri for akademikere i skere fra Handelshøjskolen.mange år, da der har været tradition for, at de var »Det gik som forventet. Folk var fantastisk begej-for teoretiske og ikke rigtigt kunne bruges til noget, strede og fik så meget med hjem. Der var selvfølgelig CBS arbejder teoretisk med, at tilfredse medarbejdere yder god service og giver tilfredse kunder. Det giver et teoretisk argument for, at god ledelse giver bedre økonomi. LEKTOR MOGENS BJERRE, CBS28 CBS EXECUTIVE
 28. 28. Styr dinvirksomhedgennem krisen © 2009 PricewaterhouseCoopers. 029309 Krisen kræver, at man træffer de rigtige beslutninger. Gør man det nu, kan man allerede begynde at se fremad igen, for der kommer også en dag efter krisen. PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtiden. Læs mere og bestil bogen ”Aktiv ledelse i en krisetid” på www.pwc.dkwww.pwc.dk
 29. 29. FAKTA OM LEDELSE 3 :: TRE MODULER AF CIRKA TRE DAGES VARIGHED AFVIKLES OVER SEKS MåNEDER. :: MåLGRUPPE: BUTIKSCHEFER OG ERFARNE AFDELINGSCHEFER FRA HOVEDKONTOR OG LOGISTIK. :: FOKUS: FORANDRINGSLEDELSE, SERVICELEDELSE, KULTUR- OG ORGANISATIONSFORSTå- ELSE, IMPLEMENTERING AF FORANDRINGSPROCESSER OG FORANDRINGSPROjEKTER. :: SIDEN 2006 HAR OVER 150 DELTAGERE VÆRET IGENNEM LEDELSE 3 OG PROGRAM- VARIATIONER HERAF. UDVIKLING AF KURSET :: CBS OG COOP’S HR-AFDELING UDVIKLER KURSET. EFTER HVERT MODUL GIVER DEL- TAGERNE FEEDBACK, MUNDTLIGT OG På SKEMAER. FEEDBACKEN BRUGER CBS TIL AT FORSTå, HVAD DER I SÆRLIG GRAD FANGEDE DELTAGERNES INTERESSE. HVAD VIRKEDE? HVAD VAR SPÆNDENDE, PROVOKERENDE, PROBLEMATISK? BåDE CBS OG COOP ER På jAGT EFTER NOGET, DER KAN GØRE EN FORSKEL.nogen som tænkte ’Hov, hvad sker der her?’, men alle ning, vi gerne vil have, både i forhold til deres ledel-har fået noget ud af kurset,« fortæller koncerndirek- sesstil og deres værdier,« siger Dorte Prip.tør Dorte Prip. Når Coop investerer penge i sine ansatte, er det På trods af at stoffet kan være svært tilgængeligt, også et fastholdelseselement, mener Dorte Prip.husker butikscheferne det, de lærer. Dorte Prip har »Vi vil gerne have, at de bliver. Vi kan se, at desvært ved at undertrykke sin begejstring. medarbejdere, der er i uddannelsesforløb, bliver hæn- »Det er fantastisk at opleve, hvordan de efter kur- gende, og de ser frem til det næste forløb.«set bruger deres nye viden i diskussioner og anven-der teorien i praksis.« Videre perspektiver Dorte Prip arbejder sammen med CBS om at få tilret-God synergieffekt tet Ledelse 3, så det er muligt at samle ECTS-point.Ikke kun Coop får udbytte af samarbejdet. CBS får Det er allerede muligt på nogle af de andre uddan-styrket relationerne til en væsentlig detailhandler, nelser, som koncernen laver sammen med Grenå Han-som skolen på mange måder er interesseret i at følge delsskole og Erhvervsskolen Selandia.og studere. »Hvis Ledelse 3 bliver tilpasset, vil et samlet »Vi får også udbygget vores kompetence i detail- forløb give deltagerne et vist antal ECTS-point. Jegbranchen. Selv om vi synes, at vi har styr på, hvad håber, at næste skridt bliver, at vores ansatte kan fåder foregår, så får vi ny og bedre indsigt ved at kom- merit for noget af forløbet, så de kan tage HD 2. del,«me tættere på. Ledelsesmæssige situationer er for ek- siger koncerndirektøren.sempel meget forskellige fra Fakta til Kvickly,« siger Detailhandlen i øvrigt er præget af, at man kunlektor Mogens Bjerre. har intern uddannelse, når man kommer op på butiks- chef-niveau, og den viden kan måske ikke overføresflere hænger på til en ny arbejdsplads. Dorte Prip vil helst sende an-Fire ud af fem ledere i Coop skal komme indefra. Der- satte på en uddannelse, som også har værdi, hvis defor er ledelseskurserne også en måde at arbejde med stopper i Coop.virksomhedskulturen på. »Det er selvfølgelig ikke målet, men man skal »Vi bruger kurserne til at påvirke folk i den ret- turde give folk uddannelse i den kvalitet.« ACADEMIC MERChANTS The old fashioned supermarket manager with only basic education is a dying breed. Bigger stores and bigger lea- dership challenges has made COOp Denmark cooperate with CBS on developing leadership courses. The academic worlds structure and systematic approach in leadership decisionmaking is essential for the store manager of today.30 CBS EXECUTIVE

×