4 gdz m_b
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

4 gdz m_b

on

 • 130,789 views

 

Statistics

Views

Total Views
130,789
Slideshare-icon Views on SlideShare
6,623
Embed Views
124,166

Actions

Likes
3
Downloads
38
Comments
0

20 Embeds 124,166

http://4book.org 121230
http://bookgdz.ru 1795
http://www.google.com.ua 462
https://www.google.com.ua 260
http://webcache.googleusercontent.com 159
http://91.200.42.139 124
http://mail.4book.org 64
http://translate.googleusercontent.com 25
http://www.google.com 16
https://www.google.com 12
http://hghltd.yandex.net 10
http://vk.com 3
http://www.bookgdz.ru 2
http://www.google.ru 2
http://www.google.co.kr 1
http://www.google.by 1
https://www.google.ru 1
http://wu.adonweb.ru 1
http://monetizator.automoyka67.ru 1
http://www.google.es 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  4 gdz m_b 4 gdz m_b Document Transcript

  • |ЕEra I-1п -rrппш пl_re rEfI.rI. ЕЕ -пЕ Епп--rErI fEE- re G-rп 4 -lrrпЕr -rrЕп кпilЕ -_ - плfiтЕплfiтшшп _ --Е ]ЕЕ щ fa]rlЕlE EE.I ц0 пiшршчllшка Бшашаllllвllчil w w w .4 М.Е. bo ok .o rg Er _rr-Ira-IE aalE-El |_ErIrre _!Е_- ю ЕЕп -_FrЁ Е-EЕ -r _Е Е -rre пlrEl ЕЕЕr - fEEfE arпr-r rEr:E- Е. -. щш пlrfaЁt .frrlrrt цrЕ rrrlЕr пrrrrЕ rrЕЕt-f пЕпr ПrllE-_ } ] l I } l l h L _-пш пalrlre Il- re - .ar J J
  • ПовторенЕя матерiалу i вивченЕя письмового мпоження та дiлеЕня у меfiýах 1000 У цьому роздiлi учнi повторюють внаЕня нумеращiI трицифрових чисел, додаваItЕя й вiднiманЕrl в ме}ках 1000, доводять до автоматизму Еавички таб- a Ё б у S Jт о- .5Г l- о ц ч S l_ lдl = l_ Е tJ q с чf, днiв? Розв'язання: L) 42 : Т :6 (кг) - борошIIа витратили ва одиЕ день; 2' 5.6 : 30 (кг) витратили ва 5 днiв. Виразэ 42 з Т. ý :30 (кг) ВiOповiOь: ва б днiв витратили 30 кг борошЕа. 6.48:6*6-14 80 : 6.4:2а 63-27:3:54 9.3 - 18; 2: 2Т - 9,:18 ok .o rg tj0 Ф вчаться розв'язувати задачi на рух, знайомляться в дробами, обчислюють площу прямокутЕика. бо5 за В холодиJIьнику зберiкг помiдорiв, 8, гаJIось 24 морквиу8равiвмеЕше. скiльки всього овочiв збе- рiгалося в холодильЕику? Розв'язання: 1) 24:8:3 (кг) зберiгалося моркви; 2) 24 + 3 27 (кг) усього. Вираз: 24 + 24 : 8 : 27 (кг) ВiOповiOь: 27 кг овочiв зберiгалося в холодильЕику. 8. Роз в'язаl+ня: bo Е о рошЕа, витратили ходять до операцiй в багатоцифровими числами, 7. 1. 100 + 100 + 100 + 100 + +10+10+1+1:422 .4 t (ý Вi.OповiOь: всього 422 w о та IIозатабличного множення i дiленнfi. У четвертому класi пере- па- лички. 2. У числi 728 'I сотень, 2 десятки, 8 одиЕиць. 340 3 coTHi, 4 десятки, 0 одиниць. w S ш личного w Б т 5. Скiльки кiлограмiв 304 3сотнi,Oдесяткiв, 4 одиницi. 403 4 сотнi, Oдесяткiв, 3 одиницi. 444 4 coTнi, 4 десятки, 4 одиницi. 19 0сотежьrlдесяток, 9 одиЕиць. 900 9сотеЕь,Oдесят- KiB, 0 одиниIIь. 900 найбi.льше числ0 19 нейменЕtе число. a-L4 1)аz2:L4z2:7(л) витрачае за годиЕу; 2) 56 тачить. zТ:8(год) Вираз: 56 : (14 2 2) (год) вис- : 8 ВiOповiOь: 56 л пального вистачить на 8 годиЕ роботи.
  • 2) 30:6: 5 рiбно. 40 0 одиниць; 4О7 900 0 десятKiB, 0 одиЕиць. 3) 500, б01, б02, 503, 504. 500, 510, 520, 530, 540. 500, 600, 700, 800, 900. 11. 1) 1.3:1 + 1 + 1:3 w .4 w w го ягИ; L7, Вираз: (L2 - 7),8 - 5.8 == 40 (Е + 9). f - tz.T :84 всьо- (40+24):64:64:64: 40+24 i4:40+6:46 2,8. 4 : 64 9,2.3 : б4 80 : (20,2' 80 : 20.2:8 t для для лругого куща; 3) 3 + 2:5 (ящ.) для ycix ягiд. Вирав: 18:6 + L2:6:5 (ящ.). ВiOповiOь: б ящикiв потрiбно для ycix ягiд. 15. {2 + 7).5:9.5 :4б {2 + '|r.б: 2.6 + 7.б: :10+35:45 rý ) S Ф о .L б Е о (18+24):6:18:6+ tд cri +24:6:3*4:Т Ё 24:(3,2):24:6:4 24 : (3,2') : 24 : з : 2 + у S +8з2:4 16. I-il варiанm 2. 6.3 : 36 81 : (3.3 ):9 : (7 + 9).5:80 (б4 + 36) : 6 1б 2-й варiанm .б.2:70 48: (6,1):4 (7 + 3).5 - б0 ,I 14. Розв'лзал7ll,я: 1-i[ спосiб: 1) 18 + t2 :80 (кг) 12):6:5 (ящ.); bo ok .o rg 0 десяткiв; 0.4:0+0+0+0:0 7.0 : 0 27:3:9:1" (8 - 8),1 :0 Т z Т,Т - 7 8 + 1 .9 : 17 42|{7-0)-6 40-0:5:40 30:(б+0)-6 ýот- 2)L2:6:2(ящ.} повторюеться цифра 8. 286 8 десяткiв; 805 8 сотень; 138 8 одиниць. 13. 4, (ящ.) Вирав: (18 + 10. 1) В кожному iз чисел 2) tящ.) ?-il спосtб: 1) 18 : 6 .- 3 одного куща; 9.б4:6:9 12:7-6:0 бб :7:8 2L 2I:3:L4 63 27:9:60 7.5 3.6: trT (63 27)z9:4 81:9-49:.7:2 (54+36):9:10 ГIеревiрка: 40:5:8 84:12:7 64.I:64 46-6:40 64 з {2.8) :4 54|(2.3)-9 2.4о: 80 8:4:2 (ý JJ о- .ý lо ц у S k lдl = l- k =
  • l I 22, Розв'язаtlня: 2'} витра- 3"9 : 27 (кг) маса фарби. Lo Ei Ё (ý у S J_ фарби. 4.3 5.3 - 27 (кг} ВiаповiOь: за два днi витратили 2Т кt фарби. Виразz + trg.30.2:60 100 z 2о: б 3.80 : 24а (20 + 80) z 4: 2б 60 : 3 :,2а J w 20+80:4:4о 60:30:2 .5[ 80 - 2о z 4: Тб о Е[ 100 z 2: 50 (В0 - 20) z 4: 15 ýс S 21,. 1) а + Ь: б07 + 328: .< : 835 a-b-507-328:t79 "tдl = l,507 507 - з28 Е + з28 U 1?9 8s5 ц 2 43т - 340 + 185 : 282 с а w w l_ l_ ýr б25 - (40в 43т - 34о 9? 507 - 328 ss5 - 1t3):230 + 97 185 282 52б - 295 230 - зiбрали -tr92 319 (кг) вiбрали з двох дiляшок; 450 - 319 s) ls1 (кг) зiбрали s Tpeтboi дiлянки. ВiOповiOъ: 131 кг кашусти зiбрали юннати в TpeTboi дiлянки. 23, У вертикапьному положеннi зображенi вiдрiзки АВ i OI. СD : 3,5 см найдовший. NР: 2 см найкоротший" 24. Сусiднi будинки можуь мати або гlарнi, або непарHi номери. Оскiльки сума HoMepiB трьох будинкi,в (54) шарне число, то i номери сусiднiх будинкiв теж парнi. Треба дiбрати три парн1 номери пiдряд, щоб еума одиниць цих чисел мала 4 одиницi. Ще 16n t8, 20, а отже k. о ý s о (кг) в друго1 дiлянки; 2} , L27 oo ш - .4 b т S rý Вираз: 3, (4 + 5) : 27 (кг) 2 спосiб 1) 4. g : L2 (кг) маса 4 банок; 2} б.3: 15 (кг) маса 5 банок; маса 3} 12 + 15 : 27 (кг) 1} I2T "+ 65 192 g 1 спосiб 1) 4 + 5:9 (б.) тили за два днi; or 18. Розв'яза,rdне: 2б. Разв'язання:
  • 3) 206 31. Розв'язання: 111 силок; I') + 531 848 (зош.) 848 _!_ 8кг2l0г 8кг: Iy{aca бандеролей:' 3) 210 : 3 : 70 (г) маса однiеi бандеролi. BiOпoBiOb: 70 г маса однiеi вошитiв бандеролi.. 33. Розв'язанн,fl: 1)L2 Т:б(год)-tsит- ратив часу мотOциклiст; 2) Хр65 J- ok .o rg зж (км) 30. Розв'язанн,я: 1) 9"34 : 306 всього розклала; 2) 960 (перл.} 960 - 306 654 Вираз: (перл.) 846 валишилось. 960 ВiOповiOь: 9 .34 : бб4 бб4 i i ; 18ГД3 3-4 кл. о J_ б s о * (ý sз5 (верст.) Е а вавод випустиts длff вамовника; за 5 днiв 2) 910 - 8s5 (верст.) для '{ б вiльного продажу. Вираз: 910 167.5 : 75 ВiФrl,овi1ь: 75 BepcTaTiB ви- залишилося бб4 перлинки. розкласти , вiдстань (верст. ). (глерл.) 306 : J S cEt Вираз: 65 . (1 2- Т}:325 (км) BiOr1,oBiOb: вiдстань Miж мiстами 32б км. 34. Розв'язання: 1) 167 'Хр bo 4ж G а .4 w w w 2 маса по- 210 г },сього продав мага8иII. 2в. 502 641 - 237 - 55б 26б вб 247 96 , i86 - 4бб 460 5б2 2Iз 28.ХзХ2 249 639 498 157 2от Х 5 Х-:4 785 в28 29. 2) (2Iб LzT).8 : Т04; 2L5 Х 88 -L27 8 s8 ?м (140 + 283}.2:846. 140 +ез8 +423 - 8 (кг) 2) tsсього. Вlтраз: 206 + (206 + 32б} + (206 95) : 848 (зош.). ВiOповiОъ: 4, 2 пустив заtsод для продажу. 35"L2:2:6 18 4-4 (остач а 2) 13 2:6 (остача 1) 28 7:4 2о 5:4 30 Т:4 (остач а 2) 23 5-4 (остача 3) 42 6:Т I"6 4:4 ю a по !( S J еf.-r ь о "= ц d ý l_ Е tл ts Е tJ ц с ýf
  • 4б:6:7(остача3) 43. :4: 2 (остача 1) Т z 2:3 (остача 1) 7: 3: 2 (остача 1) 36.9 693 -6 э 8:3:2(остача2) з - б у 44. Розв'язання: 1) _6т2 '- б J6 975:3:(900+60+1б): х оJ .ý ]_ о trt ./ S l- oo .4 b S т :3:300++20+б-32б 4о. Розв'язаtlltя: 25 *9 w Ё w w a 22б (кг) ВiOповiOъ: 22б одержав магазиЕ. k 42. 884 -8 lл = |22L }|+ l-8 Е з 4 -0 LJ Е }с ýг - 458 4 р h _ t-' 4 _1в 18 т |z |229 халви 651 lз I- 6 з 3 _я 2L т |ztT 0 т- k. m 39.846 z2: (800+40+6): 2- 800 z2+ 40:2+6:2: ю _35 g 5дм:2:5см:2:25см. 4м:8:40дм:8:5дм. 1м:2дм-l0дм:2дм:5. 6 l0 or о .L б g о 3 16 1дшп:5см:l0см:5см:2. ý0 l46s -12 I2 _6 -9 835 _1б 99 см. ч 926 lz 8 24б 896 -8 lц - 21 |т lБ |224 38.1м 1дм:l0дм 1дм:9дм. 1м-lсм:100см-lсм: J - l0 мотузки" 28 дм: 2 м 8 дм. : l2з1 9 37.8 м 4 дм :84 дм. 84; 3 - 28 (дм) третина (ý lз 1112 (кг) маса яблучного соку; [0 _п, L2 т- 2), 672 LLz 7м (кг) - маса високу. Еоградно-ябл}ЕIного Вираз: 672 + 672: 6 : Т84 (кг). ВtOповiOь: Т84 кг одержаJIи виноградно-яблучноrо соку. 4б. t0 см 8 мм: 3: 108 мм : 3 :,36 мм; 36мм:3смбмм, Вi.OповiOъ: 3 см б мм довжина вiдрiзка АК. 4в. Розв'язання: 1) - 480 3 -18 18 l0- iз - збiльh60 (кг) шилась маеа бичка;
  • 2) * 480 , 160 Вираз:480+480:3:640 МОtкг) стала маса" (кг). ВiOповiOь: 640 }Iaca бичка. _24 24 2) L24 z i0 |Й 48, 175 -15 jЯ 875 15 5 _ж _37 184 1175 - l52 -24 64 0 2) lз2 -12 lB *L2 .4 т w L26,3 : 378 3 w L26 w Розв'язанн,я.: s?8 (ос.) - вlдвlдаJIи друrого днrI; 2) L26 + 3 Т8 : 504 (ос.) вiдвiд али sа два днi; 3) 58 т, менше. вертих класiв З,ц 48 lB+ -24 24 т : Вирав: (126 + 84 (учн.) - 5 э- ь 126.3): 6: _Б 4б л S о .L б Е о tд Ф - (ý = }с 36 (дет.) о- : |?6 б4 0 б95 ) m (дет.) виготовляв учень за годину; Вираз: 36 (дет.) ВiOповiOь: нi 36 деталей менше виготовляв учень за одну годину. б3. 1) 684 lg - 6з_ 2| ]- l0 lZZ 22 (ý a lq_ 464 : 8 L32 : 6 : : 3)б04:6:84(уч.)-чет504 виготовляв майстер за годиЕу; L2 24 18 40_ |58 (дет.) _64 16 |я -18 1) 'х l- or з 25 л 468 lg : lb bo ok . -0 т 31 проходив теплохiд шо озеру, 3!. км за годину по рiчцi. б2, Розв'язання: 1) 464 |в 35 25 -4б 4: 1 rод гrо рiчrцi. ВiOповiOь: 26 км за годину l0- 49, 1)б2:2:26 1 год по озеру; g 47.-30 324 ВiOповiOь: 84 класiв виставку. 50. Розв'язання: вертих Ib |119 S J_ J "ý l_ о ц с S k 1л = }- = J lъ }с ýf
  • 504 |в 4) 48 |6s _24 3) 24 0 282 т 840 7)480:6*80 : 160 б = у S JJ б7 . 11 Розв'язанн,я: .3 : 33 (уч.) ВiOповiOь: 33 учЕя вертому клас1. 59. 6зб -6 _36 а- < с S |- .= Lц }- Е tJ ц ч ýl- 36 0 15 0 540 ь --r- _40 40 н ,чr __ , i i l_ Ed чет- 5 Хр D 540 бо. Розв'язання: 6_ _22 1ý_ _48 48 о I0 (кг) маса вiдходi.в |rзв зерна; 690 (кг) маса бо- |z |s45 (кул.) в борошном. 8 _10 10 -б Хз 0 828 828 13в 6 Э 636 Перевiрка: 108 1108 - s) _ 690 - 106 о 91- lb н рошЕа; Перевiрка: 305 -15 - l х,1 915 lз -9 ЬOб 1) i h06 у Перевiрка: w S lО w .g l_ о 2) w s о g Е (ý Lo cri м о о наоК or ,!ý 630 900 х 90 -27о 3 bo ok . J 623 _ь - 90.3 : 80 80 160 б5. 1) 20 мм; ',n'!in*#g 2) 20. 4 - 80 (мм) довжина Bciei смужки. б6. l/5 вiдрiзка : 20 мм; 2О.5 : 100 (мм) - довжи- 160 .4 rý 8) 900 160 6)700-70-7 : + lBo 0 L2 210 Х4840 1000 !F _ l94 -L2 - 2L0.4: б) 1000 480 -ý |о_ |з -27 : Вираз:(828-828:6)i2: 34б (кул.). 345 кулькiв з борошном вийшло. 61. Розв'язанttя: 1) 150 ВiOповiOъ: Х4 600 ках; 2) 600 z потрiбЕIо. (л) соку у боч- 2:300 (бан.) ВiOповiOь: 300 банок fIо- трiбно.
  • 65" в2. Розв'язаtdн,я: 100.8 : 800 (грн) ВiOпавiOь: 800 гривень було у господинi. 63. 1) б4б lb |ю9 4ý_ 0 2)-5 !ъ 520 _ Tzo iю4 -9 !s0? -L _15 15 21, 00 lз ls05 8 + 153) .2 : 942 318 4TI +t5з Х 2 w g42 6) (7б2 -, б98).5 : Lб4 7)a:t-a 5 Т7О 8) 1.ь - ь в4. Розв'язаннfl: 4 грн 80 к. 5 480 к. 480 Х2 960 (к.) - дов_ 624 |g 8 |209 _q_ 1208 _24 _36 36 ?4 00 49 |т 642 l0 - '| - j_ l10? l10? _42 _49 42 49 00 в7 . Розв'язанrLя: Скiльки шотрiбно ящикiв? 1) 816 lz -8 |408 (кг) - маса _16 1"6 було у дiв- 9 грн 60 к. ВiO|повiOь: 9 грн 60 к. було у дiвчинки. половини винOграду; 0 2) 408 -40 З т7о L54 w 752 -q98 " чиЕки. 960 к. 0 66. 8зб lц - w й .4 (3tr 3 bo ok . s) 921 lз 4) 915 5) - Есина AfUI. т 2о 0 п (мм) lдt g 4б з or -б 12з lз l- -L2 q 0 (ящ.) потрiбно" ВiOповiOь: потрiбно ящик. _ю 9 _15 l 15 Е о ю di Ё б у ь JJ с S l- 51 68. Розв'язсllьt{я: 1-) 84 : 28 - 3 (м) - врlтратили на одне пальто; 3 -L (ý ц (ящ.) |з S о ,g lо Вирав:816з2:8:б1 2) 405 - J ш п lB lП (ý I1з5 {пал.) Е tд F- = LJ l. d ýr
  • Вираз: 405 : (84 t35 (пал.). : 28) : в)690-24О:8:61С 24о lз lBo -24 ВiOповiOь: 135 пальт мож- на пошити. s о lд cci 70.а)(630+210):3:280 + Ё у * 840 т ц ч S l_ 245 - 4б 460 _10 Е LlJ tr ýr 231 72.Хз^4 693 lb |92 ч 93 gT2 I28 хт 896 0 МпоэrсеЕня на двоцифрове число }- с б:92 ь+ (газ.) валишилося пiсля перерви; |t 2) 616 + 616 z 4:616 + Lб4 : 7ТО (газ.) - привезли до KiocKy; 3) 616 616 z 4:616 I54 : 462 (газ.) - на 462 газети бiльше продали до перерви, нiж залишилося. 10 k tJ |280 lц l- Jз w - бtб -4 _2L 20 _16 w .g l_ о б)('{аб-24б); 705 460 w о .6 -3t S -L ) 840 lq_ .4 b fý 630 2t0 1} rg -L (ý 71. oo k б J ý Ф о 1) 450 : 10 : 4б (кг) маса cyxapiB на 1 тиждень длfI 1б чоловiк; 2} 4б : 15 : 3 (кг) маса cyxapiB для 1 чоловiка на 1 тиждень. Вираз: 450 : 10 : 15 - В (кг). ВiOповiOь: 3 кг cyxapiB потрiбно для одноrо чоловiка на одиЕ тиждень. l .o 69. Розв'язан.ня: Нехай потрiбно помЕожити 46 на 38. Використаемо для цього правило множення на суму" 46,38: 46,(30 + 8):46.30 + 46.8: LT48 Х 46 80 (неповний добуток) 13s0 Х 46 8 368 (негlовний добуток)
  • 380 ' 368 1 (повний добуток) LT48 [{i обчислення можна зробити коротше. пояснення: Записуемо множники так, Щоб одиницi були пiд одиницями, а десffтки пiд десятками. Гrри письМовомУ MHoЖeHHi на двоItrифрове число спочатку }IЕtожать на одиницi, а )ri потiм на десятки. 46 з8 368 138 L7 48 fб J пft g 46 множимо на 8 од., буде 368 74. 45 51 Х18 23 135 ok . n{8. t) w '51 32 Х25 19 Х18 160 ,64 * 152 '19 _32 15 Х 2з. |44 32: 0 45 k (кг) ВiОповiОь: вiбрали 345 кг пшеницi. ý о ю tri * = -д т tsираз: (784 44 (к.) ВiOповiOь: 44 : олiвця. ьд- цiна 8 ру- ,= '-L l* с ц ьс S L- ц Е lл F_- 352 .,-з2 lB L>} 75. Розв'пзання: _i_ Х8 4м (к.) 8 олiвщiв; м2 800 .д !с 54 2) 7 грн 84 к. 784 - 432 s52 w w 918 чок; Ф (ý {ý Розв'язання: 40в '90 1035 1748. .4 bo результат or - це перший негrов-ний добуток. Тепер число 46 множимо на 3 Д8С., буде 138 десо - IIе другий неповrтиfr, добуток. IДифру 8 гriдпrлсуеrro пiд десятками. Додаемо HeпoBHi добутки i отримуемо Е J r* чr
  • 23 х2зХ28 78. (30 + 5), 20 : 3б.20 : : 700 (20 + 5).30: 25" 30: 750 (30 + 20).5: б0"5: 25О 79. 33 42 а J S Ф о t (ý Е 875 JJ а- "ý Е о trЕ с S }_ lдl = k = J }с l- ýl, 1) 300 _ -3 |з проiхав |100 (м) хлопчик в гIротилежЕому Еашрямi; 2) 300 - t00 : 200 (м) l ЗУIIИЕИВСЯ. б29 Вираз: 300 - 300 : 3:200 (м) одноiсl ящика масла; б) 56 : (14 - 6) 82. Розв'язання: : 56 : 8 : 86.Т.4+б:33 33зТ:4(ост.5) 6.3 + 2: 2о 18:9-2(кг)-масаводи. 31 83.Х 42 XL2 2L .ц2,62 *з1 -84 зп 2О:6:3(ост.2) 4: 60 - 8 (ост.4) 9.3 + 3:30 7.8 + 60 z Т 30:9:3(ост.3) Т ВiOповiOъ: 2 кг води Mag б5rти в деревинi. 882 маса 8.3 : 24 (кг) маса трьох ящикiв; 8. 2 : 16 (кг) маса двох ящикiв. 85. Розв'язанl+я: 1) 56 - 28 : 28 (хв) меЕше часу до роботи; 2) 28. 2 : 56 (хв) - менше часу до роботи i назад; 3) б6. Т : 392 (хв) ва 7 днiв. Вираз: (56 28) . 2. Т : : 392 (хв) 392 хв : б год 32 хв ВiOповiOь: на б год 32 хв менше часу витратить батько. ВiOповiOь: хлопчик зупинився Ira вiдстанi 200 м вiд свого будинку. 81. а) 8б 'I ,8 : 85 56 :29 646 bo S 8о. Розв'язання: .4 у 676 w Ё (ý t136 -51 84.40: 5:8 (кг) w о w о Ф ю 69 -, 46 ok .o rg Х 26 xLT + 198 ,66 -294 '42 858 TI4 26 35 Х26 х2б , 175 * 1бб *7о 'б2 I7 87. Розв'язаtdt+,я: 1)480:6:80(кг)-маса мiшка зерЕа; 2)4бО:9:50(кг)-маса мiшка картоплi; 3) 80 : - 50 : 30 (кг) - меЕВираз:480:6 450:9: ше. 30 (кг)
  • ВiOповiOь: на 30 кг маса rriшка картоплi менша за масу мiшка верна. 88. Розв'язання: 1) 20.8 : 160 (л) води у BaHHi; 2) 160 : 4: а0 (л) витiкало ва 1 хв. Вираз:20.8 :4:4О (л). ВtOповiOь: 40 л води витiкало ва 1 хв. 89.48:6:8 8.9:72 T2zL2:6 6. 7 : 42 90. 62б |ь -5 L2'.4: i125 -19_ -L2 lzцz 0 - 2т5 244 -244 lot -275 l0 126 lz LL 16з w lГ 406 lцz -gщ Iъв lг |Г 00 L26 94. Розв'язання: 330 : 15 : 22 (раз.) lГ |ъg Iоъ |Г -195 lГ 00 472 - 4т2 195 1)Т2О:9:80(ламп} 128 93.-128 lgz -sе lrg зб4 -126 |Г lbb 98. Розв'язання: ol( lг : 2) 1000 100 : 900 (рок.) - довттте. Вираз: 1000 1000 : 10 : : 900 (рок.). ВiOповiOь: на 900 poKiB довше живе дуб, нiж верба. 96. Розв'язання: У саду груш на L29 менш€, нiж яблунь. 347 - Lzg : 218 (гр.) BiOnoBiOb: у саду було 218 груш. 97. - 196 l- лъ BiK верби; bo -28 w .12З I26 _60 6 т 92. 196 lzB _м .4 6 lrBT w - -4 lц з4 -3g лЗЕ 726 iз 748 48 жае автомобiль. 95. Розв'язаtlня: 1) 1000 : 10 : 100 (рок.) ok .o rg 42:6:7 7.9:63 63-51:L2 у 22 рави бiльшу вiдстань проходить за секунду звук, нiж гrроiжд- ВiOповiOь: в одшому коробку; 2) 80 . 4:320 (ламп) вiдпраtsили в один магазин; 3) 80. 5 : 400 (ламп) в друtиf,l магазин. - ВiOповiOъ: один магазин одержав 320 ламп, другий магазин отримав 400 ламп. (ý ) S Ф о J_ ,ý s о ю cci (ý = у S -L J о.5E l_ о trr / S l"- Е Lл k = LJ '= с ý 99.б2:8:6(ост.4) 25z4:6(ocT. 1) 4:3 (ост. 3) 9:6:1(ост.3) 15 z ЕЕ tfil lлl
  • 1о0. 3: 1) 360: LzO (км) вiдстань вiд Житомирадо Киева; 2g4 iдg -2g4 l |Г 101. 2!g lzз 288 laB -219 |Г -288 |Г l0 288 -щ lTz Iг ззб -еЁ9 00 480 (км) вiдстань вiд Львова до Кие- ва. Вираз:360+360:3:480 Iдв |т ва до Киgва. 106. Розв'язання: 1)3бO:б-70(кг)-маса б у F ..> .L J а- .ý l_ е ц у S |- Е lл l- = J Е }с r tt цэ цil день. ok .o rg Е :5 (15 + 6):3: 2I:3: Т (кг) ВiOповiOъ: 7 кг соковитих KopMiB дають Kor*eBi на : 280(кг). ВiOповiOь: пiсля сутттillцg та випалювання маса цег_ лин стала 280 кг. 103. Розв'язанн,я: 1) 6 + 8: L4 (см) дов}Iсина обох сму}Itок; 2) _ 490 ltд (смуж.) _?С кожного розмiру; то bo a Вираз: 350- 3б0 42 F5 .4 s о Ф Lo стала маса. w .L (ý w S о п'ятоi частини; 2) 350 70 : 280 (кг) 0 w J с) ВiOповiOь: отримаемо 35 смужок кожного розмiру. 104. Разв'язаttлt.я: L) 276 + 48 : 324 (дер.) кленiв; 2) 276 + разом. 324: + 600 (дер.) 276 + 2Тб + 48 : Виразz 600 (дер.). ВiOповiOь: 600 берiз кленiв у парку равом. : i 105. Розв'язанн,я,: ,Яка вiдстань вiд Львова до Киева? . (км). ВiOповiOь:480 км вiд Льво- 102. Розв'язання: (ý - 2) 360 + 120 : Багатоцифровi числа. Нумерацiя багатоцифрових чиеел. Чотирицифровi числа Числа, якi. використовуються при лiчбi предметiв, називаються натуральЕими числами. Ми корисiуемось десятковою системою лiчби: 10 одиниць кожного розряду утворIоють 1 одиницю настушного розряду (10 одиниць утвOрюють 1 дес., 10 десо - 1 сотЕю, 10 сс 1 тисflчу i т. iH.). 3начеЕЕя цифри валежить вiд мiсця, яке вона займае у загrисi числа. 3авдяки щьому будь-яке натуральЕе число можЕа заIIисати ва допомогою 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, т, 8, 9. Для читаЕЕя натуральних
  • ix розбивають, шочиЕаючи справа, на груши по 3 ulтфри в кожнiй. Цi груп11 називаються класами" У кожному класi три розрядlr (одинитдi, десятки, coTHi). Щоб шрочитати число 247 065 2Iб, треба шо черзi злiва нашраво називати число одиниць кожного класу fT додати його назву. чшсел Класи Мiльйони Тисячi Одиниц1 Розряди сот. дес. од. сот. дес. од" еот" дес. од. 2 4 т 0 о ь 2 1 ь -20.3+3.3:60+9:69 2. 42: (40 + 2) ,2:40. 2 + + 2.2: 80 + 4: 84 15.4-(10+5).4:10.4+ б.4:40 + 20:60 3.33:(30+3).3:30.3+ 2) 16 + 64: 80 ло; oo + g (20 + 3).3 : or LLz. 23,3 : 2)24:6:4(км) пройшов турист за 1 год. Вираз: L2.2: 6 : 4 (км)" ВiOповiOъ: 4 км проходив турист 8а одну годину" 115. Розв'язанн,я: 1) 16.4 : 64 друге чис- k. 24Т мiльйонiв бб тисяч 2L5 33.2:(30+3),2:30.2+ сума. ВiOповiOь: сумачисел - 80. 116. Розв'язанн,я": 4,24:(20+4).4:2О.4+ за один рейс; 3.3:90 + 9:99 .4 b + 6:66 + 4.4:80 + 16 : 96 3.2:60 + w w w + 113. Розв'язання: 1} 18. 2: 36 (уч.} гому класi; - 1)9+54:63(т)-БелАВ 2)63:9:7(рав.) ше БелА3; у дру- 2) 18 + 36 : 54 (лr.l.) у першому i другому класi разом; бiль- 3)63+9:Т2(r)-равом один рейс. ВiOповiOь: у 7 разiв бiльше вантажу перевевли автомобiлем БелАВ. 72 r вантажу 3) 54 26 : 2В (уч.) у третьому класi. Вираз: 18 + 18.2 26 : : 28 (уч.) перевезуть обидва автомобiлi разом. 117. Розв'язантl,я: го класу ýередшлатили жур_ : ВiOповiOъ: 28 ylHiB третьо- н€lл. tl4. Розв'язання: 1) L2. 2 : 24 (км) проiхав велосипедист ва 2 тод; за один рейс h+3k:4k,h:L2 12+3.L2:L2+36: 48 (гlас.) ВiOповiOь: 48 паеажирiв було в автобусi. 118. 2) 334,34б,346; L344, L34б, 1346; 999, 1000, (ý ) S Ф о -L rý ý о ci ю Ё ý у S J_ J о- .s |. о L ц ч S l- Е Lл !- k Е U l- с ýг
  • 1001; 1009, 1010, 1011; 1099, 1100, 1101 3) L2T5, 1340, 1600, 1060, 1006. I2I. 7-ie варiанm 38 :2: 19 ВiOповiOь:6б км всього по- долали туристи. t2B.63 : 3 :2L 6.13: Т8 78:2:39 2Lz'{:3 90z2:45 90:5:18 48:4: L2 бт х8х7 536 t22. Розв'язання: 732 |ц 109 -4 т63 _33 32 1)36:3:12(кг)-зiбра- ю tri Ё (ý у .> -L J. a} .ý la Et с S l_ = lLU 1)80:5:16(стол.) за 1 день вiдремонтували два столяри; 2) Lб 2: 8 (стол.) столffр. Вираз:80:5:2:8 з (стол.). ВtOповiOь: 8 столiв | ч ýr св ц!l цi, щ 0 I54 g щ 0 12g. 1587 +80+т : 1-000 + 500 + 2б79: 2000 + 500 + 70 + 9 3650:3000+600+50 б005:б000+б 6800:6000+800 13о. 6000 + 500 + 40 + 1: день. t24. Фiгури 1, 4 кутЕики. Фiгури 2, 3, б, бб41 4000 + 600 + 20: 8000+1:8001 один прffмо- 2)30+22+13-65(км)- 462о б7 : 3: 19 (тел") лят у чередi; 131 , не прямокутники" !2б. Розв'язання: 1) (30 + 22) з 4:13 (км) пройшли rriшки; пройшли всього. : один ремон- Е тував одиЕ столяр за LJ _32 _L2 lB l- or Е о 40 k. (ý 432 oo -L .4 b ш о w J w w п, ли малини; 2) L2. б : 60 (кг) зiбрали at'pycy; 3) 60 - 36 : 24 (кг) - бiльше at'pycy. Вираз: 36 : 3. б 36 : : 24 (кг). ВiOповiOь: на 24 кг бiльше зiбрали at'pycy, Hiж смородини" 123. Розв'язання: h8з - те- бТz3+б7:76(тв.)-те- лятiкорiвучередi; бТ-5Т:3:38(тв.)-на 38 KopiB бiльше, Hil*c телят. 134.1)700+20+1:TzL 8000 + 300 + 7 :8307 : 4000 + 400 + 40 + 4444 8000 + В0 + Т 4: :8037 9000+9:9009 9000+900:9900 2) 2384 - 2000 + 300 + 80 + +4
  • 22аб: 2000 + 200 7070: 7000 + 70 7007 :7000 + Т 2) 3, L2: 36 (кг) HeBoi фарби; - корич3) 48 + 36 : 84 (кг} разом. Виразz 4.L2 + 3, t2 : 84 +б 135. Розв'язанн,я: (60+24)ih,h-L2 (60 + 24) z L2: 7 (м) (кг). ВtOповiOь:Тмшовкуза- ВiOповiOь: 84 кг фарби пот- везли до майстернi. 137. 1) 37б8, 7009, 7090; 2) б743, 4300, 3061, 2008. 1 2 квартир. t42. Найбiльше чотирицифрове число 9999. Найменше - 1000, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001. 143. 24б7, б4б, 1360, 9900, 330 t44.3T + 4б: 82 рiбно для ремонту 139. 1) 2 грн :4:200 к. : :4:50 к. 3 грн 20 к.:4 - 320 к.:4: ok .o 65:б:13 84-56:28 28+2,3:28+6:34 54:9 - 6 t0.3:9.3: 27 7"8:56 51 :17:З 17.б:85 64:!"6:,4 w w w .4 bo 10 грЕ : 4:1000 к. :4: : 2ба к. 2) 520 к. : 5 грЕ 20 к. 7050 к. : 70 грн 50 к. -10009 к. : 400 грн 9 к. 80080 к. : 800 грн 80 к. 140. Розв'язаldня: 1) 48 + 56 : 104 (к.) 1,cix колод; 2) 56 i 4 : 14 (к.) ровIIиляли на дошки; 3) 104 - L4 : 90 (к.) - залишилось на складi. Вираз: 48 + 56 56 : 4 : : 90 (к.)" ВiOповiOь: Еа складi залишилось 90 колод. L4L. Розв',яза,нн,я: 1 спосiб 1) 4 + 3: Т (кг) бiлоi i коричневоr фарби; 2) Т . L2 : 84 (кг) для ремонту 2 квартир. Вирааz {4 + 3), t2 : В4 (кг). 2 спосiб 1) 4 " L2 : 48 (кг) бiлоi rg :80к. фарби; 90 : t45. 2) 7999, 8000, 800t 146" 1) 1005, 8300, 7030, 2100 2) 300 + 2: 302 40+500:540 8000+800+8:8808 8000+800+80:8880 4000+б0:4050 3000*200:3200 3) 1105 : 1000 + 100 + 5 700Т :7000 + '{ 7070: 7000 + 70 3800:3000+800 4)99+1:100 999+1:1000 9999+1:10000 149. 8000 h.3, якщо k :, 2000; б J .> Ф о .r ý s о ш oci Ё (ý у ь Е J о- "s lо ц ч S l_ lл = L- k =
  • В000 6000 : 2000.3 : : !.5о. Розв'язання: 1) 48 z 12 - 4 (гр.) Мишко; 2) 48 - 8:40 - зiбрав - зiбра- (гр.) ла Наталка; 3) 48 + 4 + 40 зiбрали дiти. 1002, 7L11, 6600 8000 2000 :92 П'ятицифровi числа ,о т 'Ё s ,о цl Ф fý ci + ВiOповiOь: 92 гриба зiбра- лrт дiти. 1б1. Розв'язалtня: k: (15 : б), h: 4б 45: (15 : 5): 4б: (кост.) 15 ВiOповiOь: 3: 18008 костюмiв ,S }с (дит") i|- < > l_ l_ '< ,< ;= ,lл ц ./ U .4 w .5t 611 -неправильно ?11 785 ' 27 неправильЕо 802 ВiOповiOъ: Т2 дитиЕи бра- sL2 ли участь у змагаЕIIях. 1) 15:3: б (кущ.) 556 '184 Lб4. Розв'язанIdя: за ОДНУ ГОДИЕУ; годин. tfil : 443 268 443 268 785 ,27 2)5+1:6(кущ.)ц саджати за 1 год.; у Ё 3) 6. 5 : 30 (кущ.) ,ý сЕ lfil , Т2 Вираз: 18 + 18.3 w J а- w S t + 160.1) bo о = Y 2000 16500 : 10000 + 6000 + + 500 159. L27бб; 15080; 18800; 15 можна пошити. tб2. I) ОА: R: 2 см т. С, о,А, В, М - належать кругу, т. N не наJIе}кить 153. Розв'язаtdлdfl: 1) 18.3 : 54 (хлоп.); 2) 18 + б4: Т2 (дпт.)" (ý L2483: 10000 + +400+80+3 158" ok .o rg J S 7665 8000+300:8300 8000+30:8030 8000+3:8003 (гр.) Вираз: 48 + 48 з L2 +48-8:92(гр.} .л б 2)7000+600+60+5: буде за5 Вираз: (15 : 3 + 1).5:30 (кущ.). ВiOповiOь: Попелюшка за 5 годин шосадила 30 кущiв. 155.1) 1012,1020,1200, неправильно ?s0 , 556 184 т4о L28 2) , 666 зт , 847 _J- 794 , J_ 884 236 бт , 284 s41 123 359
  • Розв'язання: 1) L27 + 93 : 22О (км) 161 . проiх аJIи автобуси; 2) 2б0 220 : бу.та вiдстань. 30 (км) Вlrраз: 2б0 {L27 + 93) : 30 (км). ВiOповiOь: 30 км було пriж автобусами. 162. Що iдальнi завезли 155 кг картогtлi. ГIершого дня витратили б2 кг, другого на 4 кг меЕше, нiж 8а перший деЕь. Решту картоплi витратили третього дня. Скiльки : ) S cl о k. or g * (ý ю Ф a * (ý w .4 bo o 164. .L s о ftr w Розв'язання: 1 спосiб 1) 68 - 4: 64 (rлrн.) воеЕе менше число; 2)64:2-32(учн") w ' ) ? # ; у ч l I I I fiод- I I I I I Вираз:(68 4r:2+4: 36 (учн.) 2 спосiб 1) 68 + I ВiOповiOь: 36 1пrнiв, a l I I у 1 класi; l I l 4: I I I l l K.Traci у другому 32 .5г r- о ц ( 84:3:28 (стор") шрочитав хлопчик; 2) 84 28 : 56 (стор.) Е ш 165. Розв'язання: 1) аалишилося. ВiOповiOь: 56 cTopiнoK аа- ,l лишилосJI I у першому 1пrнi. I 2)72:2:36(учн.) 32 (учн.). Вираз: (68 + 4) з 2 : 32 (учн.). I I 4:72 - 4: I I (учн.) подвоене бiльше число; 3) 36 I I у другому класi; 3) 32 + 4 J 36 (учЕ.). : I J_ прочитати хлош_ чиковi. 166. 1) 10500, 10050, 1208б, 1 2080, 1 2005, 1 9733 1в7" 2) I2,Iбо, 9095, 17007 7б7 170. 1) 874 - 59s ж 58 699 S l- }- Е L, t с ýf
  • 544 - 155 19? 389 505 83t - L2б - 2L4 380 бt? 171. KiT Леопольд IIовертався додому в рибалки, а назустрiч йому в лiсу .L fg trг о L_ Lо cЕi ý = Y се -;l .L J Lд .ý Е о ý та рiчкою. Розв'язання: 1) 409 68 : 34L (м) проЙшла жаба; 2) 409 + 341 : 750 (м). Вираз: 409 + (409 68) : : 750 (м)" ВiOповiOь: вiдстань мiж лiсом та рiчкою - 7б0 м. 172. Розв'язанt|я: 1)600:3:200(кг) зiбрали ж.ита; g, w 2)600:б:120(кг) зiбрали пшеницi; k 3) 200 + I2O : 320 (кг) Е lJJ ь равOм. Вираз:600:3+600:5: : 320 (кг). = ч -S L- J l- d ýl" : 280 (кг) Вираз:800-800z4-800: :4*120:280(кг). ВiOповiOь: 28О кг картоплi витратили третього дня. 17б I82, 263, т4| 1356, 4б2L, 7050 L46T2, за62б,47108 L77. 25800, 7003б, 90999 178. 1) 2б7бб : 20000 +б000+700+50+6 83400:В0000+3000 + 400 83004:80000+3000+4 83040:80000+3000+40 105t0:10000+500+10 2) 50000 + 6000 + 700 + bo ok . о .4 Ф w .т r( w (б йшла жабка Квакша. Що зустрiчi KiT проЙшов 409 м, & жабка Еа бВ м менше. 3найди вiдстань мiж лiсом 4) 800 б2О третьего дня. g 480 283 or 2) ВiOповtOъ: зiбрали 320 кг жсита i пшеницi. 174. Розв'язалtt+я: 1) 800 z 4:200 (кг) ратили першого дня; - вит- 2) 200 + 120 : 320 (кг) витратили другого дня; 3) 200 + 320 : б2О (кг) першого i другого дЕя; - +2о+5:б6725 90000+5:90005 80000+300+3:80303 40000+40:40040 180. 1-й BapiaHT 1) 936 э 72: 13 292 : 1) 200 74: L26 (кв.) у цирк i KiHoTeaTp; - : 338 2) 876 538 - 292:246 3) 876 (338 292) : : 876 - 46: 830 181 . Розв'язаl+ня: 2')L26:6:?I(KB;) у щирк; 3)T4+2L:95 театр 4) i цирк; 200 95 : 105 в KiHoTeaTp. Вираз: 200 - (200 -'{4): 6 + Т4 105 (кв.) : Вi.OповiOь: 105 * квиткiв придбали в KiHoTeaTp.
  • 182. У трикутЕика ОАЕ од : дЕ, а ОА, якщо периметр 185.U2бL00>25Оt0; дов- три- сторона ;i:IIHa стороtlvт ОЕ : 18 см. Обчлtсли дов}Ёýину стороЕи н,тника _ Рсзв'язg,нld,fl: Т2 см. 10000 > 9000; 186. 1) sзб42, : оА+ АД + оЕ: 72 см Сскiльки оА : АЕ, то Р_ тр 90009 ц 4а200, 40020, т92аа : 4 м 80 см; 137 кг : L37 кг; Ол-дп_2.од 2.сА*ОЕ:Т2см tr88. 480 см 2,оА+].8см:72см оА: 54 см оА:27см ВtОrловiОъ: оА: 28004см:280м4см; + 50666 -F w w 800с : 88000 50000+600+60+6: 8000с : w .4 bo +4000+б00+40+5 3451-3000+400+50+1 60070:60000+70 67000:60000+7000 6000т-60000+т 60700:60000+700 2)50000+6:50с06 80000+60:80060 50000+60:б0060 .o 27 см. 60000 ok : 8060г-8кг60г; 6020 см : 60 м 20 см; 40009т:40кг9г; 148см:lм48см; 7050г:7кг50г; 3544 см : В5 м 44 смз 80080 г - 80 кг 80 г. 189. 618 Iз Eepe*ipKa: -6 rg 2, 183. 1) 64545 2805т, 70000+7000+т-77007 ;j "209 б18 1ý 0 918 lьд -54 _ 378 37Е Е - 432 4з2 0 б4 ХLт 91в Ib+ IГ ) S с} о :Е (ý Е о lд сri Ё (ý S J_ ) с. .Sг пepeвipKa: , 378 *б4 0 !.84, Розв'язаtdня: 1) 275 + 198 : 473 шерший i другий доданки; 2У853 - 4Т3: 3В0 - третiй дсдаЕок. 3) 380 - 198 : L82 - бiльше. Вираз; 853 - {2Т4 + 198) 198 : L82 ВiOповtOь: на 182 третiй доданок бiльший вiд другоrо. _|206 1в п, IIepeвipKa: б4 Х8 432 190. Розв'язаtlня.: 1) 355 В9 : 266 - друге число; 2) 355 + 266 - 62L - сума першого i другого чисел; 3) 8Т4 - 62L - 253 - трет€ число" t_ о ý ч S }-_ tл = ts = J , с ý,
  • 199. 12б75в, 1300т2, t3072, 100020, 199990 200.2) _fr- 191 " Розв'язанltrя: 1-u спосiб: 1} 200 80 : 120 (сл.) читае бiльше за 1 хв; 2) 120. б : 600 (сл.) - читае бiльше за 5 хв. Вираз: (200 80). 5 : 600 s о lll ccj Ё б !с S .L J о_ .5Е l- о 1) 80. 5 : 400 (сл.) читае за 5 хв; 2) 200. 5 : 1000 (сл.) мовчкут за б хв; 3) 1000 - 400 : 600 (сл.) бiльше за б хв. Вираз: 200. 5 80. 5 : : 600 (сл.). ВiOповiOь: за 5 хв учень прочитас мовчки на 600 слiв бiльше, Hiж уголос. 192. Розв'язання: S у S : lл = шилося. k k Е tJ , }с ýr -7 52I -25 25 лт w L26.4-aifl:450; : 504 - L26,4 - 4б0 450 : б4 (т) ВtOповiаь: 54 т пiску з&ли* 201 . Розв'язання: 4: 276 (гр.); 1) 864 z 2)864:3:288(яб.); 3) 216 + 288 : б04 (дер.) груш i яблунь; 4) 864 - 504 : , 360 (сл.). Вирав:864-864z4-864: :3:360(сл.) ВiOповiOь: 360 слив саду. у 2о2. Розв'язаldня: 1) 384 : 3: L28 (маш.) прибуло до фiнiшу; 2) 216 - L28: 88 (маш.) Виразz2Lб 384:3:88 (маш.). + + L44500 - 100000 + 40000 + + 4000 + 500 105307 :100000 + 5000 + +300+7 100008-100000+8 т -6 зiйшло. Шестицшфровi числа 197. L2834б : 100000 + 20000 + 8000 + 300 +40+5 2L g .L (ý б7б |Ь б16 lз -5 1115 -з liz or о 4 т bo ok . dt |У- _4 z,tr спосiб: .4 S w J (сл. ). w 1а _8 8 ВiOповtOь: зiйшло танцii 88 машин. в дис- 203. 1) 110302, L42813, 76300 2) L00000 + 50000 + 4000 + +200+10+8-L542L8 10о000+5000+б00*5: : 10б505
  • 100000+800:100800 Ц 2Оа000 - найбiльше - 490 : 510 (кг) куJIьках по 3 кг; у число" по 3 кг. Вираз: (1000 : 170 (кул.). Za4. 596G5 число; найменше 206. 184б32 : 100000 + 80000 + 4000 + 500 +30+2 2о7" 3 м 07 см:307 80мм-8см 4дм5см-45см 540см:5м40см 1см9мм:19мм 540см:5м4дм + + тиждень; 0 g or - 150 : 30 (стор.}" Вираз:900:5 900:6Е k. 3) 180 : oo 30 (стор.). ВiOповiOь: ва тиждень другпfт ошератор набрав на 30 cTopi.HoK бiльше, HiaK перший. 2l4. б746, 8012о, 310090, .4 b w 288;36-8 209. Розв'язання: 1) 3б4 z 3 : 118 (кг)- маса риса; 2) 354 118 : 236 (кг) маса решти крупiв; 3)236 ошератор за деЕь; w w _252 ?б2 l- кулькiв 2) 900: б:180 (стор.} другий оператор за тиж* 28Oz4.10:70.10:700 lzT : 1)900:6:1бO(стор.) набрав тlерший 620+80:8:620+10: 7z 170 3 1 1 7300 2L2. Разв'язання: 60.3+т-lв0+,|-187 g72 lз0 ВiOповtOь: - 245.2r: 211. 5000, 40000, 200000, 70. т - 49а 500 з 2 :250 720 z 9.2: 160 630 3}510:3:170(кул.) було по 3 кг. см 208.240:3:80 500:10:50 : 2) |000 :.4:59(кг)-маса пшоЕа. Вираз: (3 б4 - 354 : 3) з 4 : : 59 (кг)" ВiOповiOь: 59 кг пшона було в магазинi. 210. Розв'язан,tt,fl., 1) 24б. 2 : 490 (кг) у кульках по 2 кг; 10381 1 rý J S Ф о -L (ý s о tд tri < €. a (ý у S rF J а .Ег l- о ц }с S 494700 > 449700 }- 90000 < 890000 260000 > 20600с lл = ?f,B. 234Т2б : 200000 + 30000 + 4000 + 700 +20+б Т7ТТТТ: 700000 + 70000 +7000+700+70+т 1+ + + 500400-500000+400 540000-500000+40000 : 200000 + 20000 +5000+200+20+5 225225 2L7. Розв'язання: + = tJ |}с ýr
  • 1) 300 - 28 - 272 (гриб.) наЕизала на 8 ниток; 2) 2Т2: 8 : 34 (гриб.) IIанизала - 22б. 228 I 3 684 Еа одну нитку. Вираз:(300 2S):8:34 1 (гриб.). ВiOповiOъ: Еа одну нитку Бiлоснiжка нанивала 34 Ё (ý V J_ J о- .S[ l- о ц zlg. Розв'язалdtdя: 1) 10.3 : 30 (л) у трилiтровпх баЕках; соку - 30 : 70 (л) - соку п'ятилi.трових банках; у 2) 100 w у 3)7О:5:14(б.). S Вираз: (100 10.3 ): б: k : tr4 (б.) l- 1л = F- = LJ Bi1 п,о BiOb :14 банок було. п' ятилiтрових 22о. 1) 500100, I2о2б, 743033 100500, V '- Ё 2) 200000 + 30000 + 4000 ý +600+70+8:2346Т8 + 900000 + 90000 + 9000 + q Еlэ цil т82 -69 -.92 104 lzз 161 lzз |й -1g1 |Г 0 92 0 22в. Розв'язанttя: 1) L26.6 : 756 (кв.) - побудув али миЕулого року; 2) Тбб + 24а: 996 (кв.) побудували цього року; Вираз: 126.6 + 24О: 996 (кв.). ok .o rg a bo Е о Ф l,rO 2) 800 - 500:300 (кг) маса персикЬ у яц{икЕж по-15 кг; 3) 300 : 15 : 20 (ящ.) - по 15 кг. Вираз: (800 50. 10) : 15 : : 20 (ящ.). ВiOповiOь: 2О ящикiв було по 15 кг. .4 о х (ý w J S dt w (ý гриба. 218. Розв'язання: 1 Ц: 100 кг;8 ц:800 кг t) б0. 10 : 500 (кг) - маса персикiв у ящиках по 10 кг; х2з48 , L44 т96 +900+10+9:999919 600000+50:600050 60000+500:60500 3) найбiльше 99999 наймеЕше 10000 ВiOповiOь: 996 квартир одержали ciM'i у цьому роцi. 1) 34б284, б37000, 40120 2) бТ4б4: 50000 + 7000 + 227. +400+50+4 б7о4б4 - 500000 + 70000 + +400+50+4 4567о2:400000 + 50000 + +6000+700+2 403т :4000 + 30 + т 228. Розв'язання: а 300 (300 .- 20), Q:960 960 300 (S00 20) : : 660 - 280 : 380 (км) ВiOповiOъ: 3S0 км проiхав автомобiль третього дня 230. 1) 247бт2 2) 470б0 3) s007 231. 340, 390607, 16060, 20322о,400080
  • 232.999 + 1:10000 10000, 80, 3800 .13690-90:43600 242. б7844б 1000-1:999 43690-600:43090 200: L2420a 20: L24020 23б. 50Ф : 1с0 : 5 :7:70 124000 + 3)78:t3:6 7"0:0 30000"2:60000 4} 500"3.0: б0000 244. Розв'язанruя: 1) 240 : 10 :24 (пр.) : 100 3800:100:38 (260+140):100-4 (860-б0):10-8100 8400 - 80000 - 8000 : w - 810 1600 : w (100 + 300),4 : .4 237.260000 : 100:2600 36000, 10 : 1000 : 360 80000. 10 : 800000 8100. 100 : 1000 : 10 w 400 238" Розв'язання: 1} 26 " I"0 : 260 (кг) 8400 - маса яблук у ящиках по 10 кг; : 480 (кг) 2) Т4О 260 масаяблук уяIциках гдо 12 кг; 3) 4В0 э L2: 40 (ящ.) - гrо 12 кг; 4} 26 * 40 : 66 (ящ.). Виравz 26 + {740 - 26. 10) : : L2: 66 (ящ.}. ВiOповiOь: використали 66 ящикiв. 24о. 7000, 75000, 700000, 705000 по- : 22О (rrр.). bo ok . 9000. 10 : 90000 236. 36000 : 100. 10 : 3600 800. 10 : 100 : В0 600. 10 " 10 : 60000 180. 100 : 10 : 1800 винен ровв'язати Буратiно за 1 день; 2} 24 2 : 22 (пр.) trlозв'явав за 1 день; 3) 22.10 : 22О (пр.). Вираз: {24а : 10 * 2).10 : (ý ч о J trl g 6000:100:60 10. 10 б78 тисяч, or 124000 + 20000,"4:5000 z бТ десяткiв тисяч. 243.1} 702 - 384 + т5 - з18 + + Т5: 393 2) (140 + 350) z Т:490 : ВiOповiOь: Буратiно рOвв'язав за 10 днiв 22О прикладlв; 24б. Розв'язан,ня: 1) У скj.льки разiв 120 кг бiльше, нiж 4 кг? I20 з 4: 30 (раз.) 2У Скiльки гlотрiбно ячменю? 30.3:90 (кг) Вэrрав: 120 : 4. 3 : 90 (кг) ВiOповiOъ: rrотрiбно 90 кг ячмеЕIо. 24Е. 1) t 3 чотирикутника, шрямокутник, 3 трикут- tr{ика. ZKAD, /.вАк, ZBAD" 247. Розв'язання; 1) У скiльки разiв 15000 кг бiльше, нiж 5 кг? 15000 : б:3000 (раз.) 2) Скiльки потрiбно вiвсяHoi соломи? 300.Т:21000(кг) .L сý ý о 1д d ц< a <, у р ý rý J_ J а- .s ь о ý у S l-- Е цJ l-.- Е tJ ч Sc F- ýf
  • 21000 (кг) z 5, Т: ВiOповiOъ: потрiбно 21000 кг. вiвсяноi соломи" 248. Розв'язання: - {ý ) ч Ф 4 (дн.) ВiOпавiOь: на 4 дЕi ранiше строку майстерня викоЕала роботу. 249. Розв'язання: 1) 18. 5 : 90 (м) витратили на 18 платтiв; 2) 1L4 - 90 : 2а (м) - витратили на сорочки; lл = }_ = L, L !с ýr z (428 - 16 , 20) z L2 ли у малий ящик. 2000 267. Розв'язання., ках; яблук у маJIих 108:L2:9(кг) ящи- 1 tr 00, 1)1ц80кг:t8Oкг; 180 z L2 : 15 (кг) огiрKiB в одному ,fiщику; 2) 3II : 300 кг; 300 ; 15 : 20 (ящ.). Вираз: 300 : (180 : 12l : : 20 (ящ.). ВiOповiOь: 20 ящикiв потрiбно. 258. 43 Х 2з 984 -96_ lzц lП .o маса : 9 (кг). ВiOповiOъ: 9 кг яблук кла- ok w w w .4 bo a k Вираз zбв. 1001, 1010, 160:8-160:10:2а-16- 24:2:12(сор.) пошили. Е Вираз: (114 18.5} : 2: о Iд 12 (сор.) Ф ВiOповiOъ: I2 сорочок ýоЁ шили. б у 2б2. т23574 S 3 одиницi у клаеi тисяч. J_ J х 4 одиницi у класi одиниоць. .5Г l25б. Розв'язання: о ц 1) 16.20 : 320 (кг) - маса яблук у великих ящиках; с 2) 428 320 : 108 (кг) S о t fý : rg Вираз: 1б000 : - 129 '86 989 2Iб пц l lzц -зLб 0 _24 lГ : 294r, 4 : 148 ,4 : б"92 8. 109 618 - 8Т2 - 618 : : 254 - : I92(442 753 187.3 : Т53 - 561
  • Одиниздi вимiрюваЕня величип Одиницi вимiрюваЕня довжини 1км 1м 1дм 1000 10 1см 10 1MM 10 щоб перейти вiд бiльших Mip вимiрюваЕня до менших, треба множити. ЩОб ПеРейти вi.д меншIих Mip вимiрюваннff до бiльших, треба дiлити. 260. бТ250 м - 67 км 250 м б080 м: б км 80 м 3) 238 + 475: 713 4) 50 з 7 :7 (ост. t) 810 lъц б) 157888 м = Lб7 км 888 м 2В1. 1) 2800 см : 28 м 2) 6785 см : 67 м 85 см 6785г:6кг785г : 64000 м 20м8см:2008см 10 км : 10000 м _2то 27а о 6)540:6:90 2Вб. Глухiв ве 13500 w w w .4 20м8дм:208дм 10м:1000см 20м8мм:20008мм 25м:2500см 25м:250дм 25м-2б000мм 263. Розв'язання: 1) У скiльки разiв 12 к бiльше 3 кг? L2: 3 : 4 (раз.). 2) Скiльки вийде смажеHoi кави? 2.4 - 8 (кг) Вираз: L2 : 3.4 : 8 кг. ВiOповiOъ: а L2 кг сироi кави вийде 8 кг смаженоi. 2В4. 1) 36 L6.2 : 36 32:4 2)978 984:3:978 328: 650 J S Ф о |G bo 2в2.64 км -б4 {ý ok .o rg 3008м:3км8м -L rý ý о ю Е! Шевченко- 5 Глухiв -L у L42бо nl-г ТТТали гине ,= ь о 16500 Е[ Глухiв 24000 Уланове Червоне Глухiв 32250 S }- 266. Розв'язання: 1) У скiльки paBiB 900 кг бiльше, Hiэ*c 100 кг? 900:100:9(раз.)" 2) Скiльки одержимо шених фруктiв? .9 = ý у : су- 18 162 (кг). Вираз: 900 : 100.18 : L62 (кг). ВiOповiOь: з 900 кг свiжих фруктiв одержимо L62 кг сушених. Е цJ F* = U , с ýt
  • 2'6'I " 10 км 080 м : 10080 м бкм055м:6055м 4м36см:436см 8м02см:802см 3дм7см:370мм 3см7мм:37мм 268. Розв'язанll,я: 1) 68, 10 : 680 (кг) --; бурякiв; Одиницi вимiрювашЕя маси 1т т rý J S б = у S J_ J о.5E l_ о ц у S l,lл = k Е J ,ъ r/ ýf bo ok .o rg a 27о. Розв'язаrLн.я: 1кг:1000г 1000 - 300 : 700 (г) ВiOповiOъ: 700 г меду. 27l. 1) маса Розв'язалttdя: 3т5O0кг:35ц 35:1:35(мiш.) ВiOповiOь: можна перевезти 35 мiшкiв цукру-пiску. 272.3 т 080 кг : 3080 кг 20000г-20кг 7кг:7000г : 12060 г 3тбц:збц 3800 кг : 38 ц ?-73. 1) 1 II : !.00 кг L2 кг 060 г 100 z 2:50 (кг) 2}1т:1000кг 1000 : 5:200 (кг): 3)1кг:1000г 1000 : 10 : 100 (г) 4. Розв'язанtlя: У скiльки paaiB б т бiльше нiж 3 ц? 27 w .4 ý о ю Ф 1000 Щоб вiд бiльших Mip перейти до менших, треба мЕожити. Щоб вИ менших Mip перейти до бiльших, треба дiлити. w w Е (ý 1кг 1г 10 100 dl о 1ц 2 (ц) 60т:600ц 600:3:200(раз.) 2) Скiльки потрiбно тонЕ нафти? 200. 2 : 400 (ц) : а0 (т) Вираз: 600 з 3.2: 400 (ц) ВiOповiOъ: потрiбно 40 т нафти. 27б. Розв'язаtttdя: 1) 5000 - 1000 : 4000 (кг) 2) 4000 z 2: 2000 (кг) 3) 2000 + 1000 : 3000 (кг) ВtOповiOь: в першiй цисTepHi 2000 кг молока, в другiй 3000 кг молока. 27в. 32000 . tr 0 : 100 : 3200 (S40+600):10:94 4.13 : 52
  • : : : |4- 541 19 б49: 9: 602 - бt бб2 28о.6м:6000мм 6: 13:546 * 42. 13 + 78: ВiOповiOь: 93 кг капусти залишили на корм кролям. : Розв'язання: кг 300 г : 12300 г 12300 : 15 : 820 (г) - маса 1 л гасу; 277 , 1) 12 2) 82О.60 : : : 90 м 5м2дм:52дм 5 м 02 см: бо2 см 5 м 020 мм : 5020 мм 281. 48000 г : 48 кг 492ОО (г) Вираз: 12300 а9200 (г) : 1б.60 : 500000г:500кг 20 т 020 кг: 20020 15 т 630 кг : 15630 ВiOповiOь: 49 кг 200 г маса 60 л гасу. 278. 4 у: 4000 кг g 3ц25кг:325кг 3ц05кг:305кг 282. бц:600кг : 130300 кг 9ц15кг-915кг 500 кг: 5 т 20000 кг : 20 т 300000 кг : 300т 420000 кг : 42о т w w 2 кг:2000 г 20 кг : 20000 г 12 кг : 12000 г w - 3) 200 4) о t (ý Е о ю m о Ё з 4: б у S t т 50 о- 300.5:1б00 5)48000:8:3:6000: :3:2000 : 12030 г 27g, Розв'язанн.я: 1) L24. 2 : 24В (кг) dl 6) 30,7 + 3:210 + 3: :213 7) 180 + 2а,5 - 180 + 100: 2кг5O0г:2500г 12 кг 030 г J S 283. 1) 420 з Т :60 2) 50.8 : 400 .4 130 т 300 кг а кг кг 120-х<95 bo ok . 12т:12000кг 26 км 9000 см л гасу. 49200 г - 49 кг 200 г ]taca 60 - 26000 м бм:600см 3030м-3км3Oм бм-60дм or б7 : 3 43 . ви- ростили на другiй дiлянцi; 2) I24 + 248 : 3Т2 (кг) всього. 3) 372 : 4: 93 (кг). Виразz(L24 + L24.2):.4: : 93 (кг). 280 8) 300 + 300 :2:300 + 150 : 450 284. Розв'язання: 1) 16 + 19 : + lл = k Е ч l- зiбрали з обох кущiв; ящикiв. Е о g у S k J 35 (кг) 2)35z7:5(ящ,). ВiOповiOъ: потрiбно .5г ýf б
  • Обернена задача 16000 кг пiску та 32000 щебню. 285. Розв'язання: Ф о J_ (ý Е о Ф lд a = у ý (ý 3л ц }с S l- Lц = l- J , с ýf 25 3:22 2) 22 z 2 : 11 (л) корова увечорi; 3) 11 + 3: 14 (л) 1) w l- о Розв'язанн,я: (л) : подвоене менше число; w .5t w J .4 J_ о- В Ваходу на Схiд 1300 км 3 Пiвночi на Пiвдень 880 км 286. 32000 кг маса щебеню. ВiOповiOь: потрiбно взяти 287. Уранцi Увечерi кг g S 16000 кr or J : : bo ok . б 1) 8000.2 маса пiску; 2) 8000.4 корова уранцi. дае дае ВiOповiOь: уранцi корова дае L4 л молока, а увечеpi - 11 л молока. 288. 3 грн : 300 к 25грн5к:2бO5к 10грнбк:t0O5к 1510 к : 15 грн 10 к 28g. Розв'язання: 1) 360 i 4 :90 (г) - витрачае автомобiль; 2) 12О z 3 - 40 (г) - витрачае мотOцикл; }ru ,, 3) 90 - 40 : 50 (г). Вираз:360z4 120:3: 50 (г) ВiOповiOъ: на 50 г бензи- ну бiльше витрачае Еа 1 км шляху автомобiль, нiж мотоцикл. Одиницi вимiрюванпя часу 290. 3) 3 хв 7 с: 187 с 29I. 2 хв : 120 с 3 хв L2 с - 192 с 3 доби - Т2 год 180хв:3год : 300 с: 4 год 240 хв б хв 2g2. Розв"язання: 1)1год:60хв
  • 60 z 4: 15 (хв) ВiOповiOь: турист приходив 1 км за 1б хв. :9б7 10- х> 5 95Т х<10-5 2)30:6:5(м) ВiOповiOь: 5 м год 42хв. 1ц20кг:120кг У скiльки разiв 1 ц 20 кг бiльше за 4 кг? 120 : 4: 30 (раз.); 2) Скiльки вийде пшона? 30.3 - 90 (кг) Вираз: 120 : 4.3 : 90 (кr) ВiOповiOь: вийде 90 кг пшона. 296. L' 24О хв : 4 год 2 добп: 48 год L?ac: 2 хв 3 год * 180 хв 4хв:24ос бхв30с:330с 2) Вiд початку доби мину- ло 21 год 30 хв. 2g7" 2408 - х:96Т колоди; б у +4т-650 - 800 (2L3 + 4TS} 691 : 109 : 800 92б lзz бвб lсz -т4 |Я -5з9 |Г l *185 1Еб 44о 40.2: 44о 1) 8 .4 : 32 (кг) 2)2ц-200кг .&, J а- .5t 1- о trt у ь }= t Lц = tJ 0 360000:10:36000 S -F ВiOповiOь: вiдрiзки семиMeтpoBoi колоди довшi (1 м 40 см). 299. 2L8 + 385 + 4Т :603 + ciнa для коней; 2408-L45I:95T [д tri _: 1м40см>lм25см Перевiрка: 1451 о J_ б s о тина семиметровоi колоди. 140 см: 1 м 40 см I25 см:1 м 25 см : 360 800. Розв'язання: - J S ш 2)7м:700см 700;5:140(см)-1час- li-2408-95T х Ф 1000:8:L2б(см) 1 частина десятиметровоi w w w 1) 15208 - б450: 9758 97б8 - 97б8 298. Розв'язаннfl: 1) 10 м : 1000 см .4 bo 20 хв. Буде покавувати 8 год 2 хв. 29б, Розв'яза|f,н,fl: - 15208 ГIеревiрка: g 9 2) Годинник показуе 2 год 35 хв. Буде покавувати 3 гtlд 1 7 хв. 3) Годинник покавуе 7 год х-9758+5450 х or год. Буде показувати х-5450:9758 ok . хлопчик пробiгав ва 1 с. 293. Розв'язал|нfr: 50 + 65 : 115 (км) ВiOповiOь: другий лiтак пролетiв на !"15 км бiльше 2g4. 1) Годинник показуе 9 х<5 у tъ 80 : ýr маса F ! lд,il
  • g2 168 (кг) маса = ciнa для KopiB; 3) 168 : 24: 7 (кг) для однiеi корови. 200 : - - Виразz 24б + 245 + а, а:78. 24б+245+'I8:490*78: Вираз: (200 8.4) : 24 : : б68 7 (кг). ВiOповiOь: Т кг ciHa видавали однiй KopoBi. S 00 о t б Е о lд Ф 5:9 28+LТ:4б 6:13 54 + 31 :85 Ё б84 +.17б : 7ýq у 305. 356 107 S + 49 +ев5 +188 + 74 о593 + 399 .s Т+ 340+t20:460 / S 1_ lл = |LJ la }с ýr б7+1:58 340+200:540 340 + 2о :360 458 + 249: То7 307 + LzT :434 865 w i_ о trЕ велосипедистом мотоциклiстом. 308. 34 + 2б :59 бТ + 28:8б 34 + 2о: б4 Гrисьмове додавання i вiднiмаЕЕя багатоцифрових чисел використуеться так само, як i додавання та вiднiмання трицифрових чисел. w -tJФ J : 173 (км) ВiOповiOъ: 173 км вiдстань w .4 fý 42+(42+89):42+1з1 мiж bo o a : Додавання i вiдrriмання багатоцифрових чисел Додавання i вiднiмання шатуf;}альних чисел 304.4+ BiOnoBiOb: вiдстань MiaK мiстами 568 км. 307. Розв'язаннfl: k. or g б .т 306. Розв'язаrLня; [IepecTaвHa властивiсть (закон) додавання a*b-b+c13+2T-2T+13 Спол5^rIIа властивiсть (закон) додаваIIнff а* Ь+ Q--a* (Ь+с) 15 + 13 + LT :15 + (13 + 17;: 15 + 30:45 Щоб вiд числа вiдняти суму двох чисел, треба послiдовно вiдняти кожний додаток. I) а - (Ь + с) - а - Ь - с 3) (а + Ь) - с - а + (Ь - с) 2)(а + Ь) - с: (а - с) +Ь 4) а- (Ь - с) : (а-Ь) * с i
  • 312.8 Т:1 61 2б: 36 L4 - 8:6 Ь-а,а-3575 i L82 : бб2 3) 834 - 400 - 218 : 434 218 :2Lб 314. Розв'язанrtя: 1) 950 818 : 132 (кг) ]vtаса висiвок; 2) 818 - L32 : 686 (кг). ВiOповiOъ: на 686 кг бiльше дiсталlи борошн&, нiж висiвок. -,кр; 71856 319. х х - х+ 34013:764354 Т64354 34013 - 730341 Перевiрка: 730341+34013:764354 7643б4: 764354 х-20244-4564б х-4б645+20244 х - 65889 Перевiрка: 65889 _ 20244: 4б645 4б645 : 4б64б 320. Розв'язання: 1) 72ба 324а : 4010 (кг) залишилось; 2) 72ба + 4010 : 11260 (кг). Вираз:72бО + 725а - 3240 - 11260 (кг). ВiOповtOъ: 11260 кr картоплi було в овочесховищi. 321. Розв'язання: 4) 380 - 2О: w .4 bo o 315.k b:10,h:200, ь-lв0 200-180:10:200-18: L82 316. 1) 65 23 : 42 Тб43L k. or g 680-350:330 7б 23: б2 487-259:228 313. 1) 8б7 - б09 : 348 2) 834 - (400 - 218) : 834 - : Ь 360 w w 2)81-4т-34 б) 4тб - 2б8 : zLT 3) 380 - 200 : 180 6) 854 - 126: 728 - (104 :339 L7 7) 356 87) : 356 8) 356 104 87 : 2б2 - 8,| - 165 318. 1) +4б374 *ь+тв 8406 2349 53780 2)а*Ь:3б7б i Ь : 754BL ', + збтб 7б43I 79006 31 29 - 1) У скiльки разiв 7б кг бiльше 5 кг. 7б : 5 : 15 (кг) 2) Скiльки потрiбно HaciHня? 22.15 : 330 (кг) Вираз: Тб : 5,22: 330 (кг) ВiOповiOь: щоб одерж ати 7б кг олii, потрiбно 330 кг насiння. Ф ) S Ф о J_ б s о ю ci Ё rý у J- ) о.5Е l- о trt у S k Е Lл l- k Е J , !с ý
  • 322.1) , 76032 2, +i8340 + 24бL з4б2 89484 30791 з) -тбо32 ц'+324бL .2834О -' 89482 1 13450 60791 5) _ Ё grc452 L34б2 8900000 со a Ё у {ý S .L J о .5r l- : 4g2O 2) 3650 + 492а: 8570 (м). Вираз: 3650 + 3650 + 12ТО : 8570 (м)" ВiOповiOъ: потрiбно було вiдремоЕтувати 8570 м шосе. 324, 2) 847294 23б4бL : 611843 * правильно 23б4б1, + бt 1843 : : 841294 w w 4) 2ga35 + 43462 : Т249Т шравильно с Т249Т .- 29035 : 43{62 S 32б. +48345 +40,12б k 3328 L2944 lл о trt = |_ = J q }с ýf rg залишилося вИре- моштувати; .o о Е б s о ю (м) 1270 oo k m 1) 3650 + 825 4634 .4 b S 323. Розв'язанн,я: б459 2, б1673 78864 3562 7бзо2 б3669 _50791 I23T5 38416 210655 90666 - 70238 3) _87840 9535 78305 2а428 4) _2Ьб40 , 6807 + 13б75 95880 2Lтsз 109455 w а т 6) ГIеревiрка: + 6807 217зз 2854о ГIеревiрка: _iogibb 13575 9б880 330. Розdязання: 1)3м80см:380см : 760 (см) використали для пошиття про- 380.2 стирадла. 2) 12 м 40 см : 1240 см
  • 760 : 480 (см) - 380'.2):4: ВiOповiOь: для пошиття однiеi наволочки використа_ци 1 м 20 см тканини. 331.+16з250 -16Ч19 8073 807з 1?1sж 155 L'lT 163250:10:16325 : 80730 5тб26 84408 307857 57526 бто82 334. Розв'язаrLня: 1) _цооз 2978 1625 (авт.) пустив за 3-й мiсяць; ви- 1468 (авт.) 82 1 998 w _ i00000 w w 37 99963 пустив ра 1-й мiсяць; т S ct о Е s о ви- lд са a a 3) _4603 3093 1510 (авт.) б (ý L62б 332. + 1998 2000 i ооов L2б 9883 9556 2) _зO9з + 163250 7000 1 ?0250 2006 _6т'оЪ2 Перевiрка: Перевiрка: _39 zzBb + 9556 .4 bo ok .o r 8073. 10 +зOiв8т 84408 .39226б 120см:lм20см Вираз: (124О : 120 (см) ззз. g L24O Еаволочки. 3) 480 z 4: 120 (см) ви- пустив за z-ft мiсяць. ВiOповiOь: завод випустив 1468 авто за 1-й мiсяць, 1510 авто за 2-й мiсяць, 1625 авто за 3-й мiсяць. 335. (ý = у S t J о_ .SE l- о -_,ý с S k ш = l_ k = LJ l_. ( ýr 10м Розв'язаllня: 1) 250 10 : 24О (м) менша частина збiльшена у три рави; 2) 240 : 3 : 80 (м) довжина l-i та 2-i частини; 3) 80 + 10 : 90 (м). Вираз | {250 - 10) : 3:80 (м).
  • з42. 8i iьз + 8480 _L 876 3405 400б 2б788 66809 63198 343. Розв'язанl+я: 1) 806 + 556: L362 (км) довжина ,Щнiстра; 2' L362 + 839 : 22aL (км). t 3 : 22aL (км). ВiOповiOь: довжина Щнiпра 2201 км. 344. Розв'язаIdrdя., 1) 4 см 8 мм :48 мм, 3 см (ý J S ш ok .o rg о .д- s G, 9мм:39мм 48 + 39 : 87 (мм) сума довжин двох cTopiн о ю Ф Ё (ý 3) _ 121393 V S т ббб43 J .5Г 5) 68000 : t00 : Вираз: 46180 680 ФТ2а-2О,Т:Т2а-140: 580 S l_ 339.2б+43+35+37+2о: = L_ :60+100:t60 З.80+230+2а+70: k : t2б + 35) + (43 + 37) + +2о:60+(80+20): |"ц k Е : : ц ч LJ ý L26 :,39 (мм) w : 2)12смбмм:L26мм L26 - 8Т : 39 (мм) 39мм:3см9мм (48 + 39) : ВiOповiOь: довжина TpeTboi сторони3см9мм. w Е 1 -69760 23580 w а- о ц[ 4) .4 65в50 bo a (180 + 20) + (230 + 701 200 * 300 : 500 340. 1} _s0001 т 29994 : 346. PpqB'пзантL,я: 1) + 3850 358 42а8 (ц) стало капусти в першому овочесховищi; 2у iooo+ 3) _7 00020 з8 30003 a- 39966 24о+80<300+80 350+70>350+40 670017 2) +40 90 245 4335 (ц) - стаJIокапусти у другому овочесховищi.
  • : L}T (ц) 1) 6400 - 400 : 6000 (г) маса шести однакових гир; ВiOповiOь: в другому овочесховищi на L27 ц карто- : 348. б км 600 м 500см:бм 2 км 0В0 м 1000 см : t0 4м:400см 10 м 05 см : : 2080 м м : 300мм 30 см 349. боТТ8- 21930 - 1985б: : 7788 -1 Т78В 15928 7005б Ф4те - 3266 : 6207) L4522 1 тт88 3266 _g4T 3 62о7 3266 351. а + 4.а, 19ГДЗ 34 кл. rg .o bo .4 w *Ьцthт : 3"5:15 224 2 ВiOrtовiOъ: з 10 - _1172б 9428 2297 - 4632 = 3175 о ю di (tr = у S -L J ь а t-l_ ,= l_ с ц Е Lц Е : LJ :70123 22g7 70123 7):7807 t !с ý _7242о 7807 - (3655 + 9T s rý 15 3б5. Т242О - (1LT 2б -94281 229Т с0 F шапок. Т2420 S о "т. клубкiв шерстi можна сплести : ) 15 : 2,3 : Вираз: 10 Ф у S [k (шап") (шеп.) L4б22 а: 10 клубкiв? 10 :2:5 (раз.) 2) Скiльки шапок можна сшдести? 5888 - 340т + 1 758 :2481 + + 1758 :4239 58в8 *zaBl, - 3407 1 758 24BL 4239 1 h-30 k-30 1} У скiльки разiв : клубкiв бiльше вiд w 5928 2 кг, маса iндички 3 кг, маса качки 1 кг 400 г. 3б4" Розв'язантLя: w 9777 1 2000 (г) маса пiвня; k:1;5 б4L27 + (2б705 97тт, : 51L27 + L5928: 70055 оь 1000, 2 (кг) ok _28848 19855 8993 3) 2: (г) : 4) 1000, 3 : 3000 (г) : : 3 (кг) маса iндика; 5) 1000 + 400 : 1400 (г) : : 1 кг 400 г маса качки. ВiOповiOь: маса гдiвня 5600 м 1005 см _50778 21930 28s48 6000:6:1000 2) маса однiеi гирi; 8м20см:820сшr _2бi : 224 + 224.4:224 * 896 1120 3б2. Розв'пзалltd,я: 3) +4335 42о8 -
  • д 36о. Розв'язаt{нfl: _?807 +3655 97т 4632 1)5кг720г-8кг345г: :2кг375г 4632 31 75 _бт Ьо Додавапшя i вiдпiмашня iMeнoвaнrцx чнсел. -т080 3б7. ' 5185 .L (ý s о ю ф a S у fiJ S маса гуски i курки. 3)8кг9бг*4кг390г: :12кг48бг rg Ф о 237б S095 (г) 7кмо8Oм + бкм18бм 12 км 265 м oo k. o S (г) 7км080м _zово -б км 185 м б185 1"*€g5 * ю95 358. Розв'язаttня: + 809б 4390 tzЦВВtг) , маса iндика. .4 b ) б - маса tтIеки. 2)5кt72Ог*2кг87бг: -8кг95г 23Т +Ё т2а L2265 (м) rý 334б 4}8кг95г*1,2кг48бг: 1)1хв:60с :20кr580г 60:10:6(раз.} 1хв а.g тривалiша за 10 с. t_ + 809б 2I L2.6 : 72 (уд.) о L248б ц Вираз: 60 : 10. 12 : 72 еОЪВО t"l ч (уд.) S ВiOповiOь: 'I2 удари ВiOповiOь: k чить дiвчиЕка за 1 хв. напi- птахiв 20 кг вагальЕа маеа ý80 г w w w -L J l- Е Iл k Е _ I J у чf Е, ь tll 859. 2) 19 кг 4б0 г + Т кг 080г:26кг530г *igibo ' ' 708о 11 *" 4б0 г * 26530 7кг080г 26 кг б30 г 19кг4ýOг-7кг0802г: :12кг870г 19сsо _19 кг iSO ?0q:0 I287O 7 чг. 08О 12, rсг 8То " г г 361 . Розв'язання: 1) У скiльки разiв 10О IIосилок бiльше, нiэк 50? 100 : 5о: 2 (раз.) 100 посилок бiльше ва б0 посилок; 2) fIка маса 100 пакетiв? 1цбОкг-150кг ,2 : 300 (кг) 300кг:8ц 150 Вирав: 100 : 50.1б0 (кг) - 300
  • 368. 1) ,Щiлянка з ВiOповiOь: маса 100 па- KeTiB становить 3 ц. 362. Розв'пзання.: : заправлення автомобiля 2) 9.3 : 2Т (л) для заправлення мотоциклiв; 3) 180 - 60 - 27 : 93 (л). : 93 (л). ВtOповiOъ: бензину залишилося 93 л" кr 44I 708 г + 4 кг 840 (785 + 7 4б3) w : 2боТ3 w 8238 w 25073 8238 16835 (4305 94тIl : 49507 - 3358 : 46L49 49507 ,43 ',,',, 05 _ 94'f 3358 366. с * 3с 367. _340055 48380 291 бтб 3) Дiлянка з помiдорами : 2,6+(8-6),2:12+416 Еериметр. Розв'язанldfl: (пл) - t) +13ibo 13750 rý ь щ о J .4 4840 1054в s238 6.4:24(м)-периметр; :Е rý Е о ю 5700 бплут третього Ф S _4g5 07 3358 4,6149 + 24888 285099 309987 t 1 bo + 5708 78б +,I4бз ilериМетр; 3) *hT500 :10кг548г 2б073 25отз : 16835 г: -- ok .o rg б 568 44 (м) 369. 363.10ц09кг-5ц68кг: i009 8'2+(20-6),2:16+28: 2) ДiлflЕка з огiрками ; Вираз:180-180;3-9,3: _ картош- лею 1 (ý = х 5700 4з2оо -д- а J (м) ВiOповiOь: фабрика вироби- ла 43200 м тканиЕи за три днi. 37о. Розв'язанt{,я., 1) 3. 15 : 4б (т) ли вугiлля; прода- 2)60:3:20(авт.)-пот- рiбно машин, щоб пIюдати вугiлля зi складу; 3) 3.15 + 60 : 105 (т) було fiа складi сшочатку; 4) 60 - 3.15:15 (т) - H€L 15 т вугiлля бlльше залишилосfi, нiж продали; б)15+60:3:35(авт.)- потрiбно машин, щоб продати усе вугiляя зi складу. .ý l_ о trt ч S F Е Lц |= LJ la >с ý
  • 371. 185407 + 2о4то S о .L s о (t, lд tri Ё (ý у S ВiОповiОъ: rrа 930 кг моло- ка 8 ц КМ:КА+АВ+ВМ КМ:2см4мм+6см+ жssr кг: CD:AB-AC-DB i2: (200кг50 кг) :2:150 кг :2: (2ц-50кг) :75кг ц х-5,8, 10 х- 3, б,8, 10 ч S l- k Е lдJ l_ = J ,ъ r/ ýf х,- 1, 3, б 37б. Розdязання: 1) zLT - 173 : 44 (чол.) поiхали на змаганIIя; 2) 44: 11 : 4 (ком.) Вираз: (2L7 173) : 11 : - 4 (ком.). ВiOповiOь: 4 футбольЕи.r команди вiдправив табiр на змагаIIня. 376. Розв'язаIlldfl: а ts *l lдi, 1) 3800 : 10 молока дали; : 380 (кг) 2) 3800 + 380 : (кг) - 1 см 8 мм:60 2 см 4 мм 380. Розв'язання,: 1) -8658 5087 w 20-x>L2 w w .ý l_ о CD:6cM мм - 24мм -18мм-18мм-lсм8мм ВiOповiOъ: КМ - 10 см 2 мм; CD :1 см 8 мм. - .4 о- J +1см8мм:9см12мм: :10см2мм 1т 990 1085 374.30.х}100 24о:х<120 ц -L АВ:6смrКА:АС: 2см4мм DB:BM:lcM8MM 2367 2 т 075 кг 990 85 кг _ 2075 господарство перевико_ нало свое зобов'язанЕя. 377. Розв'язаtlldя: (9457 7090) 236т - 23387 _2бi (кг) ok J Ф - ЬЬтт 338792 r/t466g bo (ý 2бтб4 2бтб4 _9 4б7 7090 2367 +2о 930 rg - s5407 2а47а 20бsтт i 3250 + .o + 3) _4180 + 338792 : 2об877 + 338Т92: б44669 + здали всього. (ст.) - навча- 1187 (ст.) €ться навча- в лiцеi; 2) _47 бб 3571 еться в коледжi. 3) _5 087 1187 (ст.) навча3902 еться в академii. ВtOповiOъ: в академiI навчаеться 3902 студенти, в 4180 3б71 коледжi в лiщеi - - 1185 студентiв, 3571 студент.
  • Швидкiсть. Час. ВiдстаЕь Щоб розв'язувати задачi на рух, треба внати TaKi величини : швидкiсть, час та вiдстань. Швидкiсть позначаеться буквою v. Час - t. S. Вiдстань Вiдстань вимiрюеться у км, м, см. Час - у год, хв або с. Швидкiсть показу€, яку вiдстань проходить об'ект за одиницю часу. Тому робимо BиcItoBoK. Щоб знайти швидкiсть, треба вiдетань подiлити на час" IIей вислi.в записуемо у виглядi формули u:ý zt Щоб знайти час, треба вiдстань подiлити на' швид- .4 bo KicTb: w w w m a J швидкlсть мотощиклlста бiльше за швидкiсть велосишедиста. 3В4. Розв'яз{Iння: 1) 400 + 400 : h а- .ý l_ о g В00 (м} всього гrробiг хлOшчик; 2) 800 з 4:200 (м/хв) швидкiсть хлоЕчика. Вираз: (400 + 400) :4: : 200 (м/хв) Bi| по BiOb : швидкiсть хлопчика - 200 м/хв. 385. Розв'язання: z4- 80(км)-чет- верта частина вiдстанi; швидкiсть супутника. Вираз:320z4:10:8 (км/с). ш ro = у S t f:S:u 1)320 S о Е б F о ю ok . S: u,t or час: g Швидкiсть вимiрюеться: км/год, м/с або км/с i т. iH. Щоб знайти вiдстань, треба швидкiсть помЕожити на б ) 1 S l_ k lл = l- k = tJ ч l- ýr
  • - : 1500-300:1200 600+7000:7600 2000-300:1700 60+7000:7060 шtsид- 15000 S 1t000 - 300: 10700 2)20 грн08к 59к: :2008к 59к:949к: s -9грн49к. о L2 грЕ 70 к8 грЕ 07 к : ю Ф :4 грн 63 к Ё S)3грн60к:3:360:3: б :120к:lгрЕ20к. у m о a Е о S r/ S k Е ].л k l- .4 w о. .5[ 387. Розв'язаruн.я: 1) 320 z 2: 160 (км) половиIIа вiдстанi; 2) 16О z 4 :40 (км/год} швидкiсть човна. - w J_ т 4О Виразz 32О z 2:4: (км/год). ВiOповiOь: 40 кмlrод швидкiеть моторЕого човIrа. 388. Розв'язаldtt,я: w S 5 км/год. 20 км. Трактор: 30 км/год . 2 год: : 60 км. Електропотяг: t20 км/год . '3 год : з60 км. 392. Розв'язанl+я: 1)4.2:8(км)-пройшли пiшки; 2' 4б.3 : 135 (км) - проiхали автобусом; 3) S + 135 : I48 (км}. Виразz 4,L + 4б.3 : I48 bo ok . т (ý : g 1210-300:910 23000+7000:30000 5200-300:4900 45000 + 7000: 52000 прой- ВiOповiOь: на 2 км пройшов бiльше буксир. .4 год 90000+7000:97000 :г 3)98-96:2(км). 391. Пiшохiд: 900-300:600 {ý 2' t4.7 = 98 (км) шов буксир; or ВiOповiOь:8 км/е KicTb супутЕика. 386. 1) 8000 + 7000 (км). ВiOповiOь: 148 км подолали туристи ва деЕь. 89в. б4408 + 351875 + 973 : 406283 + 9Т3 4о7256 + 4062 88 + 5440 978 : 8 3518тб 406283 4от-2бб 10ц3кг 4ц12кг: :бц9lкг _ 1003 4L2 591 1}2О+2а:40(км}483б0 9405 + 598 : J : 88945 + 598 :39548 :; Е 2' 40 z 4 : 10 (км/год} !с швидкiсть вершника. _4ваЁо +889iý ý Вираз:(20+20):4:10 598 940б (кмlгюд}. 38945 s954s BiOnoBiOb: 1О км/год 8365 (2120 + 1080} : швЕдкiстъ вершЕика. : 886б - 82о0 : ý165 3и). Розв'язання: I' 24.4 :96 (км) пlюй- 394. 1) 16.4 : 64 (кач.} 1 Е всього проiхав вершЕик; шов теплохЦ; - вцIюстили качеЕят; ,
  • 2) 16 + 64: 80 (птах.) к}рчат i каченят разом; 3) 64 16 : 48 (птах.) бLтьше каченят, нiж курчат. 395. Розв'язання: 1) 180 : L2:15 (км/год) швидкiсть велосишедиста; 2) 15 + 36 : 51 (км/год) швидкiсть -3) 51 . 2С : мотощиклiста; 1020 (км) проiде мотсциклiст. Вираз: (36 + 180 : 12) ,2О : : t020 (км). 5 ц 96 кг _ i008 4L2 596 2)L2 км 750 м * 4 км 7б +IZi ьо 4677б - 6588 : 40187 _4тоьо _46iib 65в8 87б w : w w L6825 46тт5 40187 256в + 77в) :3358 - 790 2б68 397. Розв'язання: L32 1) 66 . 2 про- Вираз: 66.2 + 66.2,3: : (км) ixaB автомобiль; 2) 132. 3 : 396 {км} - вся вiдстань; 3} L32 + 396 : б28 (км). б28 (км) ВiOповiOь: 528 км мав проiхати автомобiль. 399. Лижник: 26 км : 13 км/год : 2 год Поiзд: 240 км : 60 км/год : м: :4 .4 4о7 5 - (L2 _3s58 год Автомобiль bo :16км82бм : ok .o rg кг: 790 4ц : 396. t)10ц08кг L2 4) 3358 z 24о км : 3 год. : 80 км/год 40о. Розв'язаtt.rlя: L)210:70:3(rод)-Еро- rý у Ё л> о Ф ý о ю Ei * fý : ixaB асфальтовою дорогою; 2) 90 :45:2 (год) - проiхав t'рунтовою дорогою. 3) 3 + 2:5 (год}. Вираз: 210 : 70 + 9G : 4,5 : : 5 (год). ВiOповiOъ: усю вiдстань автомобiль шроrхав за 5 год. у F "ý J а_ гг ,Е о trг х S l- 5 LLt k = tJ ц ч t
  • jP ] i i ! 2 вuпаOоrc: 1-+ 15 км +2 Еапрям теч11 1) 19 км 885 4 км 885 м вiдрiзка ВК; : о .L (ý s о ю Ф a Ё б у S т J- а. .=r l_ о вiдрiзка МК; +LT 2ба на. 1) 1000 : 100: 10 (хв) - час, за який човен пройшов 1 км; : 10 : 40 Вираз: 400 : (1О00 : 100) w : ВiOповiOь: 40 м/хв швидкiсть плавця. w ч (м/хв) швLtдкiсть шIавця; ц 40 (м/хв). S (м) ВiOповiOъ: вiдстань мiэк човнами буде 22 км 135 м. 4о2. Розв'язанtlя.: 2) 400 k 4О3.7м-6дм:6м4дм lл 7м-6см:6м94см = k 3т320кг-бкг:3т3lбкг 3Т320кг+бц:3т820кг = LJ 4а4.1) 12 т 070 кг- 9 т бOOкr : 1а с ý 1)4м9дм+9м8дм-13м 17дм:14м7дм-задру- гу секуЕду. 2)L4м7дм+9м8дм: :23м15дм-24мбдмва третю секунду. 488б 22L3б 40б. Розв'язаtdtdя: ok .o rg Ф 2)17км250м*4км885 м - 22 км 135 м - довжи- :480см:4м80см. 3) 4 м 9 дм + 14 м 7 дм + + 24м 5 дм :42 м 21 дм: :44мlдм заусi3се- кунди. ВiOповiOь: 44 м 1 дм пролетiв парашутист ва 3 с€кунди. 4О6. Горобець: 120 км : : 2 год : 60 км/год. Вебраz 4б км : 15 км/год : : 3 год. Катерz 24 км/год,4 год : : 96 км. 4о7. Розв'язанн,я: bo S довжиЕа .4 J 15 км w (ý м швидкiсть лайнера; 2) 50 - 2О: 30 (км/год) швидкiсть судна; S) S0.6 : 180 (км) прой- -2570кг:2тб7Oкг де судЕо. :43м84см Вираз: (300 : 6 20).6 : : 18-0 (км/год). 3)(10т-6ц):2- (100цВiOповiOь: 180 км пройде -6ц):2-94цz2:4Тц: :4т7ц за б год вантажне судно. 4)(2м - 80 см) . 4: (200 см.- 41О. 28ТбО - (7б0 + 1001) : 80),4 : 120 см.4 : : 28Тбо - 1751 : 26999 2)24M75cM*t9M09cM:
  • 412.14 грн 96 к + б грЕ 04 к: : 20 грн 100 t{ : 2L грн 10грн 5грЕ08к: :4грн92к розi. 8кг42ог 3кг080г: :бкг340г. (км) тиводиу3лбiдонiпе- вiд- стань мiж двома мiстами; 60:6:10 (км/год) швидкiсть велосипедиета, коли BiH повертався. Вираз: 12.б : 6: 10 (KMl 2) год). на долити в 10 л бiдон 1лводи.Тодiв3лбiдонi заJIишиться 2 л води. .Щалi виливаемо воду з 10 л бi- донаrапотiмвпорожнiй 10 л бiдон виливаемо 2 л двiчi по 3 л, тобто 2 л + 3 л * 3 л: 8 л, 4L7 . Розв'пзаllня: 1) 350 + 50 : 400 (т) - випустила фабрика пашеру; з 3 л бiдону i ще (200 32) w : Вираз: w 28 (кг). ВiOповiOь: в одному бiдонi 28 кг меду. 4L5. Розв'язалdл{я: (км/ 1) Тб:3:2б швидкiсть кагод) брукiвцi; рети по 2) (7б 21):3: (км/год) швидкiсть карети на t'рунтовiй дорозi; 3) 75 + (75 - 2L): 129 (км) вагаJIьЕа вiдстань, яку про=' 18 2)400:5:80(т). к, J S cl о JGr, Е о L]O Ф a Ё б Y S J_ J а. Вираз:(350+б0):б: .5г ВiOповiOъ: 80 т паперу виробляла фабрика щодня. ч :6: : w в одIIому бiдонi; .4 bo 4L4, Розв'язаr+ня: 1) 200 32 : 168 (кг) решта меду; бiдон,требаа3лбiдо- ok ВiOповiOъ: 10 км/год була швидкiсть велосипедиста, коли BiH повертався назад. релити в 10 л бiдон. Тодi у t0 л бiдонi стане 9 л води. Щоб доIIовнити 10 л rg 60 4lB. Необхiдно тричi набра- .o 1) L2, б : Карабас; 4)Т5:3 {Тб 21):3: : Т (км/год) бiльша швидкiсть карети по брукiвцi, нiж на fрунтовiй до- 20км8O0м-4км080м:16км720м 418. Розв'язанltя,: ixaB маркiз де 80 (т). 1)8м9Тсм+2м 05см:l0м1O2см: : 11 м 2 см 418. : - (9753 - 8009) : - L744: 16056 2) 17800 17800 S)t000-1:999 : 990 2:38 6) 320 + 80.2 : 320 4) 1000 - 10 5) 640: 16 + 160:480 l_ о ц S l- k lл = }_ = J ц !с ýf +
  • Мпожgннfl i дiлепшя багатоцифрових чисел на одноцифрове чисJrо. МпоженIIff IIа одноцифрове число. Переставпа властивiсть множення Вiд шерестановки мЕожникiв добуток не змiнюеться: а.Ь:Ь.а Сшолучна властивiсть множеннfi: а,Ьо(: а,(Ь.с) Числа можна множити в будь-якому порядку Розподiльна властивiсть множення: (а + Ь +с).k- a"h+ b,k * c.k a.L - а, S о J_ tý Вапам'ятай! На нуль дiлити не можна. б }( S ? т а- .5г l- о trЕ ч S ь : Е : 2.24б 424. 207 : 1600 " 490 4: (200 + 2оа.4 + Т.4 : 7),4: 80о 28: 828 288 : 8: (24О + 48) : 8: + l- ý : 8.(4.50) 2. 4. 5. 15: (2.5). {4 . 151: 10.60 : 600 42?,, 1) Lб " 5 : 76 {rд") парт у 5 класах; 2) 8. 4 : 32 друге число; 3) 200. 5 :- 1000 (кг} картоплi. J }f : : Е lдJ l- 8.200 : w .4 Ё 420.8.4.50 w a w Lд :8*48:8:30+6:36 + 24а z 36 . 23:36 . (20+З):36 . 20+ + 36.3 Т2о + 108 828 992 з 32: (960 + 32) : 32 960 z 32 + 32 z 32: 30 + : : : +1:31 200:100:2 8:1+6;6:8+1:9 bo o Е о Ф а.а - 0 с.0:0 а: l:а !"а:а 0 Za,:0 J fil k. or g (ý 1.0+4.tr:0+4-4 : 230:10:23 425. Велосипедист рухавсrI зi швидкiстю 15 км/год, а вершник зi швидкiстю L2 км/год. fIKy вiдстань шодолае вершник, якщо за той самий час велссипедист проiхав 30 км? Розв'язання: 1) 30 : 15 : 2 (год) час руху; 2) L2.2 : 24 (км). Вираз: 30 : 15 ,2 : 24 (км) ВiOповiOь: вершник проце 24 км. 42в. Розв'язання: (T2:3)zL2:2(KM/xB)- швидкiсть. ВiOповtOъ: 2 км/хв швидкiсть електропотffгу. 427 , Розв'язаrLня:
  • 1) 5б0 300 : 250 (г) 117154 хт }[аса половиЕи цукерок; : 2) 2ба.2 цукерок; 500 (г) маса 351 462: порожньоi коробки. Вираз: 550 (б50 300). , 2: б0 (г). ВiOповiOь: маса порожньоi коробки 50 г :423.3: : ]vrаса 428. 1) 203 : , 4: (200 + 3) 200.4 + 3.4 : . 4: 800 12:8L2 2) 23, 4 : (20 + 3).4 + : 3: + 3.3 : 433. 423 + 423 + 423 + : 18 4) :1200+6о+9:1269 434. 25454 Х5 435. 1) 'Xi1. Tg2 Izц -т2 LzT2To Розв'язанн,fl: g25 б J о S Ф о :Е (ý s .o 3)х 49 400.3 + 20.3 rg :2а.4+&.4:80+12:92 - (400 + 20 + 3) . Iss о ю Ф ok т2 -392 -72 ' 49 622б (цегл.) Ё 0 882 привiз трактор за деЕь. б 5) L4 т Т ц ý т 9 ц: у S :l4T ц 59щ:88ц: 3) .' 5550 , т 622б -8т8ц о(цегл.) 6) 12т070кг-9т5O0кг: LLTTl .5г : 12оТа - 9бO2о : 2бТа кг : Виразz 925.6 + 2075.3 : о :2т570кг ц : LlТТб (цегл.) 429. Розв'язаllня: ВiOповiOъ: LLTT цеглиЕ а*Ь-119 S привевли на будiвництво lfl - 1758 протягом днfi. Е ь-95 lл 436. Розdязання: : 1ý44 1 споеiбz 1т58 9б 119 (}^r.) Е 1) 65. 5 : &2б (км) - }г трgтiй школi. J 1 758 1663 пройде шерший автобус ва - 119 95 ý б год; х 1663 1,544 : 3Тб (км) прой- чr 2) 75. 5 де другий автобус 8а б год; bo a w .4 -L w w l_ l/ f В,iа.повirtь: 1ý44 }цrтi у третlи школI. 432. 384 51 т54 Х?Х т 236I 3622т8 al' о 3) 325 + Вираа: : 8Тб: 700 (км). 65.б + 75.б : 700 (км) ВiOпавiOь: 700 км буде мiэrс автобусамЕ.
  • 2 спосiбz 1) 65 + 5: 140 (км/год) швидкiсть автобусiв; 2) 140"5:700 (км). Вдраз: (65 + 75).б: 700 Т (км). ВiO.повtOъ: вiдстань мiж автобусами буде 700 км. 437. Розв'язання: 1) 2L46 -х 6 о -L (ý s о ках; 2, Х7 L428 .4 bo w w w 13836 ч }lл = 137960 3551 1 S 6 L6292 180657 6 I25424 44l. L224 Хр k: 5 а 2)208,с,с:4 208 Х4 8з2 (гляд.)-умало- му залi за день. tsiOповtOь: 6120 глядачi.в може Еереглянути 2306 бХ 13в36 30094 |.f ( 210658 Kirro- фiльм у великому залi i 832 глядача-умаломузалi. 444. Розв'язаtdня: l-u спосiб : 1) 27 .3 : 8t (км} ýро- 3 го- : б4 (км) шроiде катер за 3 години; другий 3) 81 б4: 27 (км). Вираз:27 . 3-18 . 3:27(км). 2-1^c спосiб: 1) 27 18 : 9 (кмlгод) рiзниця швидкостей першого i другого KaTepiB i 2) 9.3 : 27 (км). Вираз: (27 18).3 : 27 (км). 2) 20904 ýf 1) L224nk, дини; k 440. 4073 Е Х4 Х920073 tJ }с 443. Розв'язання: 1де гrершrrй катер ва 248б7т , IT2OI-6:17195 кому залi за день. (плит") для даху в семи малих буcci динках. * ВiOповiOъ: L2876 плиток .(ý у потрiбно для великих буS -L динкiв i 9996 плиток для J а- малиff будинкiв. .ý 438. 2306 1 т24б * Е 6* 6 о ц 24036 6120 (гляд.)-увели- 9996 to 124б36 3оlб-6:3009 6 g с} б, or J S 367209 120LTT 442. 20тбб 4006 X,' Х ok . а (ппит.) * для да}ry в шести tsеликих будин- L28тб х940059 х940801 L8.3
  • ВiOповiOь: 2Т км буде мiэк катерами черев 3 години. 4,4б. Розв'язанtd,я: 1) 3400 - 2600 800 (л) : залили у бочки; - lзr 320060 -ц 24 34 сот. 3400 3 тис.; маса двох корlв вlд a a : 30.5+40.4-150+160: 310 (кг) маса 5 кiз i 4 овець. 4б2. 1) 2О + 24 : (стор.) 44 друкують разом за день; 2) 44. k - друкують разом за h днiв. (20 + 24).k, h:5. (20 + 24).б: 44.6: 22О (стор.) ВiOповiOь: 22О cTopiнoK надрукують обидвi друкарки за 5 днiв разом. 4б3. Маргарита не могла bo 447. 1) 0 400 ok .o rg т44 lzц -т2 маса маси одЕого коня. 3) 480 : 30 : 16 (кiз) за масою замiнюе одна корова. Х 2х 4 80074 136200 4 : (кг) (кг) маса 2) 960 600 : 360 (кг) 40. 10 ,-a ВiOповiOъ: 200 л бензину наливали в кожну бочку. 44В. .. 40037 з4050 8001 5 960 дво.r KopiB; оlльша 2600) z 4: (3400 : 10 овець; 2)800 z4:200(л). Вираз: 48О.2 w .4 7000 Т rис,; 70 сот. 24О4 - 2 тпс.; 24 сот. 140000 140 тис.; 1400 w сот. сот. w сот. 2) 5 500 24о 24000 3 десl - 30 180 дес 1800 5 тисl - 5000 450. g.10 + 300 а: 4;4.10 + 300:40 + + 300 : 34&r) а : 40; 40.10 + 300 : : 400 + 300: 700 а : 400; 400.10 + 300 : : 4000 + 300 : 4300 а : zLO; 210.10 + 300 : : 2100 + 300 : 24оо 45L 1) 600.6 : 3600 (кг) маса б коней; тримати маргаритки, ое_ кiльки ix назва походить вiд ii iMeHi, i лiлii, бо ix тримала подруга. Отже, Маргарита тримала мальви, Лiлiя тримала маргаритки, а Мальва тримала лiлii. 4б4.1) 2300 2, Х 2140 'х б --511500 10700 3)14ц09кг-6ц28кг: : 1409 628 : 781 кг : :7ц8lкг 4)4м75см*9м09см: :13м84см 5) 2 кг 300 г:2000 г - 300 г: 1700 г: 1 кг 700 г rý J S d} о -L (ý Е о Ф Lo a Ё (ý у S т .L о- .5t l_ о цЕ с S k lдl = l- k = tJ L с t
  • 6) 2 ц: 5:200 кг:5: S)4+8-12(т)-заlгод :40кг обидва Еасоси; 4) 24: L2 = 2 (год)" Виразz 24 z (24: 6 + 24 :3) 4бб. Розв'язаrLня: 1) 4 кг 720 г - 2 кг 34б г: : 2 кг 37б г маса курки; : 214жr72аг*2кг37бг: Т кг 95 гуски; г маса курки : i ва Ф t Е б у S т ,ь .L о- .ý lо х Розв',язанruя: Ь (км/год.) швидкiсть автобуса; 2 а: Ь.3 (км). ВiOповiOъ: а : Ь"3 (км) проiде автобус за 3 години. 7бо46 463. 1) rg х .o ю . 1) а: 4 х---- 7 81496 370203 2) х 2оа27б 4 67б4L4 24о7бб Х4 х4 35705 249935 481б12 4бg. 1) 4078,8 + 2б4О9 : 801 100 3)3.348+40ТоТ:3893 Х 3484 Х : 58033 Lo44 32624 4087 }с х8 + 4) б.28о 2б409 S : L372 k 32624 58033 280 Lц 2) 6'43051 28,35 : Х,- D = }: 267326 w -._,q l- Е х 43051 б ц }с 258306 ý U 9 ok ý о гомЕи обиднасоси викачають 24 т води. 461 bo .L rý .4 -jt 0n о птахiв. ВiOповiOь: 16 кг 540 г маса разом гуски, курки та iндика. 458. 1) 2аз74 12з40l w w т е 2 (год). ВiOповiOь: за 2 3)7кг95г*2кг350г: 9 кг 44б г - маса iндика; 4) 7кг95г*9кг 44б г: 16 кг б4о г маса ycir (ý : 28 980Х 35 2бт326 , 140 258306 460" Розв'язанrd,я,: -84 980 L)24:6:а(т)-ваlгод перший насос; 2)24:8-8(т)-заlгод другий насос; 407+ La44 т zвцg 2849 3893 280:10: 140о 1400 -28 L3,I2 280:10:28 кг 200 г: 2000 г .; -200г-1800г:lкг8O0г 6) 2м 200 см : 200 см -200см:0 4в4. Р : 2 см 5 мм.2 + 5) 2 + 4 см 5 мм .2:2б мм.2 + + 45 мм .2:50 мм + 90 мм = :140мм:14см
  • rrлоща фiгурп Одиницею вимiрюваЕЕя площi фiгури е квадрат зi сто- роною 1 см. 1см Площа прямокут}Iика дорiвнюе добутку cTopiн. Площу повначають буквою S. .o oo k НапрurcлаOz S: а.Ь а :2 см; Ь :8 см ý_? 2 .8 : 16 (см2) rg Щоб знайти площу прямокутЕик&п треба довжину помножити Еа шириЕу: Щоб знайти сторону прямокутник&, треба площу подiлити Еа другу стороЕу: w w .4 b c:S:b b:Sia Напрчrcлаl: S : 28 см 2; Ь - 4 см а? Розв'язанldя: 28 : 4: 7 (ем) w ВiOповiOь: довжина дорiвнюе 7 см Одинrлцi вимiрюваЕпff площi : t00 мм2 : 100 ем2 1 м2 : 100 дм2 : 10000 1 км2 : 1000000 м2 1 см2 1 дм2 га: 100 ар 100га:lкм2 J S Ф о -L (ý s о ю a 0о Ё сý )с S д, J о_ .5$ Е о ý с S F = t lл емв Площу велЕких дiлянок вемлi вимiрюють такими одиницями: 1 ар (сотка) - площа квадрата ai стороною 10 м м 1 га (гектар) - площа квадрата Bi стороЕою 100 1 га : 10000 ма 1 tT =
  • 6 . 60 : 30:360 40.7:80 : :L2 280: 30 + 3) L2,2,3 + 28: Т2,28: 100 4) 800 : (40,.2) + 100:800 : : :80+100:10+100-110 1) 'N 2| 270000 6-- 'х з 40200 810000 3) 83201 4) 3020 -Х 8 х 5 468. 665608 s о lд б) 1700б.8 164826 Ё (ý S JJ о- .5Г ь о : 6) Е lл F = J ц у ýr 42ат ,6 420т X,1 3019,2 : 3019 Х2 w о : I64826 L92O4 ц ч S ь -L 136040 у 28Т86 , 136040 2в786 Х8 1 7005 aEi + 5100 bo ok . (ý 1 25242 w о т .4 J S Et w (ý 6700 ВiOповiOь: за 2 днi наберуть два оператори равом 90 cTopiHoK. 47О. 1) 15.3 : 4б (км) .проiхав до обiду; 2) 67 - 4б : 22 (км) - проixaB пiсля обiду; 3) 22 : 2: 11 (км/год). Вираз: (6'( - 15.3): 2:IL (км/год). ВiOповiOъ: зi швидкiстю 11 км/год ixaB велосипе_ дист гдiсля обiду. 41L 1) 203000 - 43500.4 : 29000 203000 43500 х4 1 74000 29000 1 74000 2) 800000 + 50500.3 : - 951500 800000 _L хз б0500 , 151500 15х.500 951 500 g 1) 2) 80 + : 360 or 465. 6038 : , 25242 6038 -L ].9204 489. Розв'язання: 1) 100:5:20 (стор.) перший оператор за 1 деЕь; 2}'1O0z4:25(cTop.) другий огrератор за 1 день; 3) 2О + ?б : 4б (стор.) разоryI два оператори ва 1 день; 4)90 z4б:2(дн.). Вираз:90:(100:5*100: :4):2(дн.). : 3) 40000 2бО,3 + 985 : 4о23б 25о 40000+ 39250 Хз 750 895 т5а 392б0 4023б 4) 5500 + L44O 379 2.3то 4800 624о х2 +5500- 4800 т4а т4о в24а L44a х1280:70 х- 0, 1,,21 3 2)х+40<4б х<4б-40 :
  • r:0, 6+3-9(ц) 4' На скiльки днiв 1, 21 3, 4 вистачить ciHa длff KopiB та овець разом? JC:0, 1,2r3,4 ВiOповiOь: на 8 днiв вистачить ciнa коровам та вiвцям разом. 3)120zx}24 Т2:9:8(дн.) * 943488 274о4 Lzg844 : Iб7248 Х 478. Розв'язання: 6 Lбт248 9434в8 I l I -4546):3:2б4 -6762 ]з 2) {5308 5308 - 4б46 762 _16 sж I I I l час 2)L92:3:64(км/год). Виразz I92: (11 8) : 64 км/год. ВiOrъовtOь: зi IIIвидкiстю 64 км/год ixaB автобус. 48о. Розв'язанн,я: б00 - а-Ь (кг) - борошна залишилося. 481.1)х-3540:48б80 bo I + 82б б000 Х w р 531 75 а s2000 87000 ь 435000 3 477. План розв'язання: 1} Скiльки ciнa вистачить коровам на один день? 72zL2:6(ц) 2) Скiлькй ciнa вистачить вiвцям на один день? 72:24:3 (ц) l l I I I I I I l I I кг:2000 кг -3кг:1997кг:lт997кг 3) 2 -8:3(год.) ok .I 48000 ,47L75 ' - 4тL,{б т l L2 48000 3,275 : 53LT5 26400 1 I w 2) 'х I l .4 Хз I w + 5000 275 I tj_ l 1) I |2м _L2 47в. I I 1)11 руху автобуса; rg : .o 47 б. 1) (2 Т 4О4+ 1 29844) . 6 3) Скiльки ciHa вистачить коровам i вiвцям разом на один день? I I l l !{:48580+3540 , 48580 3540 б2L2о б2L2а Перевiрка: х - б2120-3540:48580 б2L2о 3540 48580 485В0 : 48580 2) 24085 * x:948L7 x-948LT-24085 9481т - 24085 70т32 х - Т0732 Перевiрка: 24О85 + 70Т32: : 94817 (ý т S цl о t (ý s о Ф lд a Ё tý !с S ) х о .5Г Е о ц / S llд, = l- = l.J , у ýl'
  • + 2)а:3смrЬ:6см P:2,3+2.6:6+12: : 18 (см) ý - 3.6: 18 (см2) 483. Р-2.а*2.Ь Р - 2.2 + 2,8: 4 + 16: : 2о (см) S: а,Ь S - 2.8 : 16 (см') 2408б тотае g48LT 948LT :94817 3)r:6:36048 - 36048.6 хб 36048 х 2L6288 2L6288 ГIеревiрка: 2L6288: 6 : 36048 48б. Розв'язанl+я: х: у S t у а- .ý Е о ц ok .o rg разом за деЕь; -sб 36 4)90:1б:6(дн.). _28 24 _48 bo Ё (ý 3}9+6:15(бул.)-g'iли | 48 о 36048 : 36048 4) б7083 - х: 907б .4 a 2L6288 |0 -18 з6048 w Ф х-57083-9075 w S о t б s о ю Ф х :48008 w б J 1)90:10:9(бул.)-з'iв КарлсоЕ ва день; 2) 90 : 15 : 6 (бул.) - з'lла Фрекен Бок за день; S б7083 9о75 Е ]л 48008 Перевiрка: }с k k t- Е LJ q !с rt, Розв'язаItltя,: 57083-48008:9075 U180:60:3(год)-час б7083 - 48008 907б 9075 : 9075 482, 1) с - 4 см, Ь - 2 Вираз: 90 : (90 : 10 + 90 : :151 :6(дн.). ВiOповiOь: Карлсон i ФрекеЕ Бок разом з'iдять 90 булок за б днiв. 486. 3а одиЕ i той же час автомобiль проiхав 180 км, а велосипедист 48 км. 3 ffкою швидкiстю рухався велосипедист, якщо швидкiсть автомобiля 60 км/год? crvt Р- 2.а*2.Ь р:2.4+2.2:8+4 : 12 (см) S - а.Ь (S це площа) ý: 4.2:8- (см'} руху автомобiля; 2' 48: 3 : 16 (км/год). Вираз: 48 : (180 : 60) : 16 (км/год). ВiОповtОь: швидкiсть велосипедиста 16 кмlгод. Ц87 " Розв'яванflе: х.Т:987 х:987 z Т
  • 7 2) 36 .4 : I44 (т.)" Вираэ: 108 : S.4 lт 1141 28 (т. ). -2L I44 ВiOповiОь: _т привезли ню. з : t14 тiстечка у шкiльну 1даль- 494. Розв'язанrd,я: о х-141 Перевiрка: 141 б : 19 (ар) на 19 ар площа присадибноi дiлянки бiльша вiд площi ,Т:987 141 * 7 98т-987 987 ВiOповiOъ: 141 число. : 7368 18675 Х 2атб - 11з07 9 18675 саду. невiдоме 488. 1) 207б,9 2б 1) : 11307 2) 604000 60000 (км2) 544000 на : 60000 км2 територiя Украiни бiль- ша за територiю Францii. 495.1) 10000 - 604 . 5 - 910 : : 10000 3020 910 : : 6980 - 910 : 6070 604 10000 6980 ,D k. or g 987 3020 910 s020 6980 60?0 +96-18:196-18:178 2) 3T.L4 693 3) 2.7766 + 83030.6 : :518-33:485 з 2L : : б13712 69s Х 3Т -6;- lzr 518 Х 7766 83030 L4 Iя зз 2х 6 oo - х F г)Jrtп I"8 = 100 + , w 518 498180 w Lбб32 w .4 b 2) L00 + 24.4 7368 6з lЁ 0 Lбб32 498180 б1 з TLz 4)22О -200:.2- 50:22О- : 50507 .6 + 14850 : 303042 + 14850 : 31?892 50507 +303042 6 1485о 3) ,;100-50=120-б0:70 :3 см, Ь : 10 см Р:2.а*2.Ь ,.lР: 2.3 + 2. 10 : 6 * 20 = : 26 (см) ,S: а.Ь S : 3. 10 : 30 (см2) 48g. а 490. Розв'язання: 1)108:3:36(т.)-Еа однiй тацi; 48б 303042 4) 93б + 7То: : 26 + 35 806 з 936 le0 т8 lз0 156 15q 0 зL7892 .22: 36 + 77о Х 35 +зб 22 т7о s06 а J S Ф о .r (ý ý о ю Ф 9 fý = у S J_ т х а- .g l_ о S у S k lл = F Е tJ q с чf
  • 496. Розв'язаllllя: 1) Р : 2.2 см 5 мм + 2. .9 см б мм :4 см 10 мм * +18смlOмм:бсм+ + 19 см : 24 см периметр прямокутЕика. 2) S : 2 см 5мм.9 см 5мм : 2б мм.95 мм : 23Т5 мм2 площа прямокутЕика. 497 . Розв'язаtlldfl: 1)4+6:10(ар)-займа- ли сад, будiвлi й двiр; (ý s о lд Ф a = !с (т, S I т о- .5f ц ч S k = LtJ ll_ Е LJ t >с ýf х 2) 9 (ар). ВiOповtOь: Еа 9 ар площа городу бiльша ва площу сацу. : 498. 1) Для вимiрIовання шкiльного коридору м2; - см2; 2) wнiвського зоIшита 3) поверхнi стола - :дм2. 499. 1) Д+я цибулi: S б м. .6м:30м2; l_ о : длfi моркви: S - 4 м. 10 б 8984 60185 б1201 4б7 бо744 1200.100 900 : 10 : 3) 1203Т . б : 8б2Т 5 4бт 60185 852т 8б2т 516б8 : 847 ./ 23 _g54 IЗ _ ^ 23 9 |зrв б2g 3_ + б2g зt8 s4T 24 24 0 : I448T : 94о7 + 5080 - 9407 5080 б03. (940т + 5080) б080) 10160 - 4000 (г). Вираз: (120 + 80) . 5. 4 : : 4000 (г). ВiOповtOь: витратили 4 кг лаку. 501. Розв'язалdtdя: 1) 40 16 : 24 (м) ширина саду; - (8984- 4бТУ* - 51658 12037 8984 60185 х 60185 4)23.23+954:3:б29+ м2 ва обидва рази; 3) 200 .2О пло- + 318 м: 40 м2; Для редису: S : 10 м. (6 - 4)м: 10 м.2 м:20 м2. бOо. Розв'язання: 1) б. 4 : 2О (м') площа пiдлоги; 2) 120 * 80 : 200 (г) на кожний - k. or g -L 960 (м') S)960:3:320(м')-зай- oo о - 24: мають яблунi; 4) 960 - 320 : 640 (м') ВiOповiOь: 640 м2 займають iншi фруктовi дерева. 5о2. 1) 12037 . б 8984 - 4бТ :6018б - 8984 - 4бf -, : б1201 - 4бТ -, боТ44 12037 60185 5t201 зай- .4 b Ф мав сад. w S w J 15 (ар) 4а . ща саду; w (ý 2) 25 - 10 : Ц : (9407 432Т L448,I 4з27 10160 L4487 432т 2) 9485'9 (9485 85365 9485 9 85.J65 - : 94Т6: 9) 75889 85365 94тб ?5889 :
  • б04. Розв'язаldня: 1) 5 + 4- 9 (см) i Харковом на малюнку; 2) 9.100 : 900 (км). ВiOповiOь: 900 км вiдстань мiж мiстами Львiв i ХарKiB. б05. Розв'язсLння.: 1) 36 z L2 : 3 (кг) маса зерна курицi на t мiсяць; 21 36:9: 4 (кг) маса зерна гусцi на 1 мiсяць; 3) 3 + 4: Т (кг) курцi i гусцi разом; 4)42z7:6(Mic.). : маса w w KopMiB на одиЕ день зеб- рам; 2)8:2:4(кг)-масакор- w MiB на один день ламам; (кг) 3) 2 + разом. 4:6 i 7б (дн.). кг ciнa зеб- ламам вистачить на 7 днiв. 509. 1) а.Т - 500, а - 1095 1095.Т-500:7665-500: : 7165 1095 хт ?665 2) 3404 : 1095 : 2Т232 3404.8 1095 109б : 26Lзт х 3404 27232 8 1095 2т232 26L31. 51О.36т9ц!3ц:369ц: :3ц:L2з .8 - а, а (I, J S Ф о 4 ц 08 кг : 8 :8кг:51 кг:408 кг .д-F (ý * о цl ; 15км2бOм:5м-L2б250м: м: 3050 бм24см:4см:624см: :4см:156 .4 b 1)L4:Т:2(кг) рам oo k. o Вираз: 42 : (36 : L2 + 36 :9)-6(Mic.). ВiOповiOъ: ша б мiсяцiв курцi i гусц1 вистачить 6: ВiOповiOь: 450 rg Еа вiдстань мiж Львовом 42 кr верна. б07. Розв'язання: Вираз:450: загаль- - :5 511 . Розв'язанrLя: 2 :12 (дм) - пiвпериметра або сума довжини i L) 24 z ширини шрямокутника; gj (ý = у S J. J а- .s l_ о ц с S l-._ lдl = l"- 2)L2 4:8(дм) воена ширина; 4дм пЬд_ 3)8 z2:4(дм)-ширина прямокутника; 4) 4 + 4: 8 (дм) т- довжина прямокутника; б) 4.8 : 32 (дм2). ВiOповiOъ: шлоща шрямокутника 32 дшI2. 5L2. Розв'язання: 1) 600 : 30 : 20 (м) _ тттирина дiлянки; 2) 30 - 2а : 10 (м). Вираз: 30 - 600 : 30 - 10 (м). = U |ъ с ýf
  • ВiOповidъ: Еа t0 м шириЕа дiлянки менша вЦ rr довжиттЕт. 513. 1) 10000 - 690 : 3. f : : !0000 - 23о . Т :10000 * 1610 - 8390 146543 2то69 х2 , m о J_ Ф ý о уклалося: б повних квад_ ратних саЕтиметрiв, о 16 неповних квадратнЕх сантиметрiв. 16 неповIлихх 8 повЕих Ё б у S о. _46 46 0 :12138 -1856 16 _2б Площакруга:5+8:13 (см'). уклалося: 3 повIIиf, см2, 12 цеповЕи.tr }с S k lдl = k Е tJ q с !f w ц ем2 w Е L2 жеповних N б повЕих Площап'ятикутника:3+ +6:9(смr). 516. Розв'язанId,fl: 1) Для прямокутЕика: : P-2.6+2.8:t0+6: 16 (дм) ý : б.8 : 1б (дм2} 2) Для квадI}ата: р:2,4+2,4:8+8: : 16 (дм} S : 4.4: 16 (дпл2} ЕЕ C!!l tEi, ВiOповiOъ: у циf, фiгур пеоднаковi, а ЕJIоща римgrри , ,rLTTO I7з4 464Х т 1464 1734 121зs lц *16 2) В серединi п ОfiтикутЕика о 25 16 w .5I : 518. 1) (I2TO + 1856 : 4) . Т ok . ю Ф J_ J 40 7:6 g S 804 + 14о :944 2) 966: 23 : Т :42: 966 lzз -92 Ilцz .4 bo т J Тк: 804 54138 92405 80к:7к:280к: 4' 2б грЕ 05 к.4 : : 2505 к.4 : 10020 к 515. 1) В серединi круга 3} 2 грfi z о 134+6:140 I46648 54138 (ý X,1 + 92405 : or : 2) 2,27069 квадрата на 1 дм2 бiльша ва площу прямокутник&. 517. 1} (134 + 6) + 134 .6 = : 944 134 : 2} 0 (8240 18б46 2g4, 7),3 : 8240 Х 294-2058 Х 61828 т 2058 6182 18б.46 519. Розв'язанн,я: 1) 90 + б:95 (км/год} швидкiсть другого потяга; 2) 90 + 95 : 185 (км/год) : ваг&Еьна швидкiсть потягiв; 3) 185.3 : 555 (км). 185 хз 555 Вираз: (9О + 9,0 + 5}. 3 : 55б (км) :
  • ВiOповiOь:555 км буде мiж потягами через 3 години. б20. Вадача 1. Розв'язання: 1) 32. (32 : 4) : 32,8 : : 256 (мм') площа прямокутника; 2) {32 + 32 : 4),2 :40. 2 : ВiOповiOь: площа квадрата 784 м2. б22. 1) 405800 2)хт57100 прямокутЕика. S)6т3O5кг- 2т87Т кг: : 6305 кг :3т428кг - 287Т кг : , 224 *56 -----,-"-_ 784 J п0 о .f 630б 28т7 (ý s о 3428 4) 13 м 64 см.5 : 1364 см. б : 6820 см :68м20см Хр364 D .4 b w w w Х28 rý S oo k. o Розв'язання: 1) 32'{32 4) : 32,28 : : 896 (мм') - шлоща; 2)(32+ (32 - 4)) . 2 :60. 2 : 120 (мм) периметр. ВiOповiOь: 896 мм2 площа прямокутIIик&, LzO мм - його шериметр. б2I. Розв'язання: 1) 640 : 40 : 16 (м) - шириЕа IIрямокутника; 2) 2.{4О + 16) : 2.56 : : LLz (м) периметр прffмокутника; 3) LLz : 4: 28 рона квадрата; 4' 28.28 : Т84 28 399700 rg ВiOповiOь: 2бб мм2 площа ЕрямокутЕикв, 80 мм його периметр. 3адача 2. 50725 ь 1 6820 5) 600 600 : 2О : 600 30 : 570 6) (1006 265) : 3 : 24Т 1006 74L lз 266 -6 74L _L4 L2 3 _ц 0 |z+T ш Ф a * tT, !( S -L J а_ .ý l_ о trЕ ( S }- Е lдl ь = J ц с ýl,
  • Щiлепня Еа одЕоцшфрове чпсло властивостi частки: L)a:(b.c):azbzc :.c:azc*bic Напрurcла|: 1) 32 z (2,4) : 32 : 2 z 4 : tб : 4: 4 2) (L2 + 60) : 6 : L2 : 6 * 60 : 6 : 2 + 10 : 2)(а +Ь) / 40 32 о t (ý s о Ф lд a Ё б у S t з 3 = 600 : 3+90 &l|r|, l (rv l д - e<rL =200+з0*1=2в1 600 90 3 - б2б. 1) 846 : 2 : (800 + 46) :2:800з2+46z2: : 400 * 2в: 423 : 2)693:3:(600+90+3): :3:600:3+90:3+8: т :3:200+30+1:23L 3)65:б:(50+15):5:: о. .ý 50:б*15:5:10+3:13 Е 4)4б0:6:(42О+30): о S :6:42о:6*30:6:70+ ( + б:7б S k Е lл k Е tJ l-- с ýf w w w .4 -L б26. L) Розв'язанt+я: t86:6:31 (л) ВiOповiOь: в одному бiдонi 31 л води 2) Розв'язанldя: bzk,b-126,h:3 126:3:42(K.) ВiOповiOь: у KiocKy було 42 календарi з краевидами. 3) Роз в'язання: 180 z2a -9(раз.) ВiOповiOь: у 9 разiв число 180 бiльше вiд числа 2О. 5) Розв'язанIdя: + : L2 8 = 18 3+3 : 3 = Т2:3:2а@) .o Ф 693 : Е = (600+90+3) 1l 4+32 : 4 - 10 : ВiOповiOъ: 24 л молока витратили на снiданок. ok S 4 =40 bo а т z rg Т2 z Q = (40 +32) : 168 ГIеревiрка: 24.Т 168 x-168zT 168 : 168 х:24 б2g. х. Т б30. 1) Площа прямокутника 70 см2. Внайди довжину, якщо ширина прямокутника 7 см. Розв'язання: 70zT:10(cM) ВiOповiOъ: довжиЕа прямо- кутника 10 см. 2) ГIлоща прямокутЕика 120 см2. Внайди ширину прямокутник&, якщо його довжина 20 см. Розв'язання: Lza:20:6(cM) ВiOповiOь: ширина прямокутника б см. 3) Внайди шлощу прямо- кутника зi сторонами 15 м i8M.
  • Розв'язаннfl: 538. _247668 - - t20 (см') ВiOповiOь: площа прямокутника t20 см2. 24 - Розв'язання: 1) 4 n 4: 16 (км) - пройшли туристи ва 4 години; 2) 31 16 : 1б (км) - решта шляху; 3) 1б : 5 : 3 (год) - час витрачений Еа решту шляху; 4) 4 * 8: 7 (год). б31 . : lq_ |4L2тs 0 _16 L2 -щ _48 48 0 _65559 6 Виразz4+(31 4.4'):б 7 (год). ВiOповiOь: 7 годиЕ туристи були в дорозi. б32. 1) 48 : 3. 4-(30 + 18) : - lз__ l ь 2185s б т S 3 dI _2б о Е (ý s о .o 24 _15 Lo 1д Ф ok о _9 bo :3.4.-(30:3+18:3).4:(10+6).4- 10.4+ 6.4: : 40 + 24:64 2)48i4,3:(40+8) z4.3= - (40 з 4 + 8 : 4).3 : (10 :l _ rg 15.8 9 0 б = у : 18 : S 2).3: 10.3 + 2.3: 539. 1) 360, 10 : 100 о :30+6:36 :36:18:2 : .ý 624: 3: (600 + 2L + 3) 3) 2) 120,100 : 10 : 6 о :3:600:3*21:3*3:3 :1200:6:200 5 :200+'l+1:208 6000.3 - 600 z 2:18000 300 : 17700 4) w - w w .4 ++ l_ 3) 2б0 : б + 800:8:50 + + 100 : 150 4) 20,9 - 80 + 800 : 100 : :180-80+8:108 б33. Розв'язаI+rLя: 1) 8 .4 : 32 (см) б4о. Розв'язаl+ldя: ща прямокутина. 535. _882 _378 lz_ --s5 ВiOповiOь: 2б л бензину витратить одиЕ трактор за одну rодиЕу. б4I. Розв'язатlldя: довжина прямокутЕика; 2) 8.32: 2бб (см'). ВiOповiOь: 2бб см2 пло- -'| |т 1126 _18 L4 42 -д 0 _28 28 l |й .L J 200:4z2:5оz2:25(л) 20ц40кг+20ц40кr:h; h:3 20ц40кг+20ц40кг:3:2о4окг+2040кг:3: :2Т2окг:2Тц2Oкг !с S k цJ = l_ = tJ ч с ý
  • 2040 lз 18 | _24 3) 32: 5 , 2040 680 680 ВiOповiOъ: на зиму загото- вили 27 ц 2О кг лучЕого ciHa i конюшини. 542. 1) _2889бз tT_ -_2L |4t2?9 _8 т _19 (ý J S 2) _т 406 Е ба с1 ? fr 4. "ý l_ _56 о l Dо р11 F- Е ш l- Е LJ 3) 330. I,/ ь 3 g (690 + L25) 100 :24о - 100 = 543. 1) ,Щовжина 12 см, 1 см шириЕа 2),Щовжина-бсм,ширина _ 2 см. б44. 1) 9 : 4- 2 (ост. t) 2)26:8:3(ост.2) * : 690 990 х 330 +lzb -815 з 99о 815 L7 б 4) 24а : 8 + 70,3 100 : ч : 30 + 210 ýf : 140 l- З9_ 4L w S S |105в _40 J ч |т 7 6) 120,3 + 30,4 : 360 + + t20 : 480 (л) води разом у трьоtr бочкаr та чотирьоr бiдонах. 54В. з4104 |6 w S w rý = Е донi равом; .4 bo 63 0 сri 120 or _63 ю 4)60:З0:2(раз.) у 2 рази води у KaнieTpi ok . s о 2) 120 30 : 90 (л} Еа 90 л води у бочцi бiльше, нiж у бiдонi; 3) 60.6 : 360 (л) води у б KaHicTpax; (30 + 60) : 30 (л) на 30 л води бiльше у бочцi, нiж у KaнicTpi i бi- -49_ (ý 7 (ост. 3) 54б. 1) L20: 30 : 4 (раз.) у 4 рази у бочцi води бiльш€, нiж у бiдонi; 5) ьь l_ : 6 (ост.2) бiльше, нiж у бiдонi; ц_ чч dl о : ]6 5' 45 272а 24 0 : 4)б5zТ:7(ост.6) J_ l5684 48 -24 24 0 _94056 |4 8 l ж514 _L4 L2 _2о 2L - ь -4 _16 16 0
  • 548. Розв'язсLнн&; _1918т l 7 L4 t2?4t 1) 96 : |2 : 8 (га) васiяли двома сiвалками ва -51 1 год; 2) 8 z % 28 _т б49. Розв'язаt+лt,я: 1240.6 + (кг) _8 - ь _36 35 _1б |24а 720,4: т2а .o ok w w 4 _2о 2о 0 -бтL28 l 8 l ?141 г: 2: :2500г:2кг5O0г 10 м :4: 1000 см i 4,: : 2бо см:2 шл б0 епл 550. 5 кг з 2: б000 1дм:бсм:lОсм:5см :2 1rод:8:60хв:8: : 20 хв. бý1. t} _б8216 l 8 бб lT27T _22 16 g 0 Ф о -L s о {t to El a Ё у сý S д J о. .ý Е о S !с S l- k Е lл k = LJ -r ч r' Do _8 т S lъ _61 J^ g2 т44а bo s7l1б w l .4 -148460 |4 _32 (ý 10320 ВiOповiOъ: 10320 кг шерстi всього настригли. 0 _ 11 8 28 х 4 + 2880 т44о 2880 1о320 хб 15 бб 2,Т : 7 годин. -_2о- 4 засiяли ВiOповiOь: 28 га можЕа засiяти однiею еiвалкою за 2о _6 - (га). -12086б | 5 10 i 241?з 28 --28 _4 (га} сiвалкою за 1 rOд; 3) 4.Т :28 (га). Вираз: 96 з L2 z J0 L2 2:4 rg б47. _56 - qý о
  • 2) ' 556. _26364 | 6 24 |4з% х -, б11 18 4б99 I9 4!L _56 ъ ц _9 _9 _9 0 3) 47000 : 100.5 370 - 470'б "- 370 : 1980 S о J_ J о- 10000 840 9160 бб2. Розв'язання: bo fý = Sc S 24.5: 120 Lzo хт 840 .4 a Перевiрка: б11 .9 : 4599 4599 :4599 4)10000*24.5.Т-9160; rб ý D 2350 Ф о ю Ф 2350 370 1980 L)24,:6:а(м)-ширина коридору; 2) 24, 4 : 96 (м')" l- (м'). ВiOповtOь: 96 w w .g Е о : 6.24 : S ч S k коридору. lдl Е tJ 1ъ с rt El ЕЕ w 96 площа 1) 108 : 9 : L2 (га) чотирма сiвалками за 1 годи- х:9:999 - 999.9 J( - 8991 х9 999 х 8991 8991:9:999 - 8991 8l 81 2)L2i4:3(га)-одЕiею сiвалкою ва 1 rодину. 3)60:3:20(год). Вираз:60:(108:9:4): 20 (год). ВiOповiOъ: ва 2О годин можна засiяти 60 га однiею сiвалкою. lg 1999 _89 _ *8t 81 ну; : цr м2 4599 Перевiрка: бб4. РозЬ'яз{Lння: l-_ Вираз: 24 х9511 ok .o rg хр 47о l |brr 9 0 J 4599 х-4б99:9 _ж (ý х.9 : 0 : 999 х-9:9000 999 х-9000+9 х - 9009 Перевiрка: 9009-9:9000 9000 : 9000
  • 5б7 . Розв'язалdт{я.: 1) _2б48 4) -8105 б |z 2 |L2T4 D |ъ |16"л _s1 q9_ -_L _1о ц- _L4 1з_ ь -а _8 8 0 т пepeBipKa: I2T4 з |з зiбрапи моркви; 3) 248 + L24 + + 40 - 412 (ц). а _18 1q .4 b 0 1L6? w w IIepeвipKa: * 3 w 3486 -2ба48 |+ ВiOповiOь: 4L2 ц овочiв зiбрали в дiлянки. 559. Маса двох шайб стаЕовить масу кубика. Тодi маса 9 кульок дорiвнюе Maci трьох кубикiв. Отже, маса одного кубика дорiвЕюе Maci трьох кульок. _24 24, _8 ý 0 перевlрка: о J_ (ý s о Ф a Ё (ý у S .L J о- .5Г l- о ц с S k Е 9:8:3(к.) lл = J ббо. Разв'язання: 8 a Ф 1)48:8:6(г.)-вигото- |6262 _10 3Т2 + z2-84-412(ц.) 6 24 40: J S Lo Виравz248+248z2*248з _6 3) 1)248з2:L24(ц)_ зiбрали бурякiв; 2) I24 84 : 4О (ц) oo k. o h162 _4 а 558. Розв'язаtltd,я: rg 2) _3486 5 8105 2 2б48 1621 х х4 6262 25о4s вили юннати за 2 годиЕи; 2)6:2:3(г.) виготовили юЕнати за 1 годину. 3) 3.5 : 1б (г.). Вираз: 48: 8 : 2. б- 1б (г.). ВiOповiOъ: за 5 год юЕнати виготовлять 15 rодiвниць для штахiв. }- ,ъ / ýt,
  • б61. 1) _2з101 6 перевiрка: ъlж 48 _30 9 18 0 перевiрка: Хб38б ./ п, _10 7_ S |з06 _18 0 б64.1) _4бз9оь|ь 4б |90ЕТ _39 2310 |415 35 _40 4о _35 J !0 g Ei б у 3) S J_ т ,lLz|B _61 бб |ттtц _б7 56 о- .ý l_ о 2905 11 ld 2L з 7 Е lл k = 28 0 бт4ьь lb ь |s1O4з _21 перевiрка 'х 4) 2L 0 T7L4 8 61712 Хт31043 IIеревlрка: a l yt- | _t7 15 _24 2о _45 45 Е а :ý а _s0 _32 w k 90781 453905 _32 S х 2) _2L7з0l |т w 5 :ý_ U -9 ь о перевiрка: w Ё or перевiрка: 415 хт ok . Е о lд 35 0 .4 bo о t (б 13491 бI4бб бВ2. 918l3 _а9 2) 290517 '28 х 13491 3) зтт23zlц -зб 2173о1 |94s08 1"| 16 I2 -I2 32 -_32 0
  • перевlрка: х494308 a 2) _б226014 l1s065 4 п LL зтт232 ббб. 1) : Lб264 х82008 1 2008.8 800 _26 24 _20 _2о 0 6064 3)_100s2 2)L2:3:4(B.) rg |2 _L2 .4 :3): w w w ВiOповtOь: один кухар алiпив 28 вареникiв 8а 7 хв. б67. Розв'язалdн,я; 1) 2 т 4 ц 2 т 080 кг: :240окг - 2080 кг:320 кг вивантажили у магазинi; 2' 32О: 4 .= 80 (кг) : Вираа:(2400-20S0) ý о Lo : Ф о 569. Розв'язаrurс,я: 1) 24О : 4 60 (л) ви_ 2)60:3:20(л)-витра- тив один трактор ва 1 год; 3) 400 : 20 - 20 (год.). Вирав: 400 z (240 : 4: 3) : : 20 (год.) ВiOповiOъ: на 20 годиЕ роботи вистачить 400 л пального одному трактору. б70. 1) _81147Iз L z4: э 12?049 2|,, I2 _21" 0 2т049 8 2LбЕ92 J о. .ý Е о ц 1 S k Е t цJ Е LJ Е l чr _27 2|х (ý = у t !с _14 б68. 1) _2s42IT lдоо о :Е fý L2 0 80 (кг) ВiOповiOь: 80 кг крупи було в кожЕом}, мiшк.у. Ъ 42 cl тратили трактори за 1 год; Вираз: 28 : (72 : 6 7 (хв.) J bo злiпив (ý S о _13 : 100.3 : 330.3 : 1 кухар ва 1 хв. 3) 28 z 4: 7 (хв.) 2оO4т 6 I202s2 9 990 566. Розв'язанлdя: 1) Т2:6:12 (в.) - 8лiпили 3 Kyxapi за 1 хв. : 4) -х .o 2) 33000 lffi44 _10 ok : |3 9 6064 800 1 5264 1
  • 4) 183318 - 183318 4) , 2L6392 ,J48073 26446б б) _1484 2о|4 lз?105 _2s : L2 28 _4 ,4 m о J(ý trf l_- о ю a оо Ф = у 0 6) 2з Хз1 69 71s б7L 1) _4203614 4 S -г w .4 2о _36 о_ !с S k Е lл l,- ýq 0 w ц 2) _8460 27|9 w .ý Е о 81 ц ч ýг |9400з _36 зg_ _2т Е LJ h0509 _20 J - зПiли двi синицi за 1 день; одна 2) L44 : 2: Т2 (г.) синиця за 1 день; 3) 72.6 : 432 (г.). Вираз: 576 : 4z 2. 6 : 432(г.). ВiOповiOь: одна сиЕиц,я ва 6 днiв з'lсть 432 гусенi. б74. Розв'язаldня: ,ж 1- -f 572, Розв'язання: 1) 5Тб z 4: L44 (г.) k. or g т .ý !F ъ|20002 0 4 I 32 _ 13 * _т2 а h8O0з4 _32 2) 26О z 4: 65 (км/год). Вираз: (390 130) z 4 : - 65 (км/год). ВiOповi,Oь: швидкiсть мотоциклiсту ý5 км/год. б7В. 1) з2720|8 зL _2т s) _тz}tзо 1) 8.3 : 24 (см) периметр трикутника; 2) 24 з 4: 6 (см) сторона квадрату; 3) 6. 6 : 36 (см'). ВiOповiOъ: 36 см2 - шлоща квадрату. б7б. Розв'язання: 1) 390 - 130 : 260 (км) шроiхав мотоциклiст; bo o (ý 2а 20 4) _60006l3 0 72 2) _2040L2 18 0 |о |s4002 _aL 24_ _L2 о |ю90 L2 0
  • 3) _49o23I9 4б |ьаат перевlрка: 19753 хр D a _ю 36 _42 36 98765 4) _L624s2 |8 16 | 20s04 _24 _63 24 63 0 _32 {) Хт 27а04 ч Х82азо4 перевlрка: a 189028 б78. 1) _б6зьzв|т бб | s0504 _35 L62432 581. 1) _28 L2 .o 20з04 28 1 з) _98765lб б h9?5s 4б _26 2б _15 1б о 20н' 34 кл. -L у g ч S б82. Розв'язаrlнfl: 2L824 готовили чотири за 1 год. |,- 1560:6 * 26О (т) - за_ комбайни 2) 260:4:6б (т) - заготовив один комбайн ва 1 год. -рз зд_ S Е 0 1) у о 28 6 Ё (ý о- 1ý_ w х s о Ф .5[ _16 20304 a л rzо+от _28 л перевlрка: | _28 w 24 4 .L (ý a 0 2) _68t628|a _ w _18 _24 т 563528 |о | 1ý__ 80504 .4 b 2) _LzrBz+ х о 1д _1ý oo k 0 перевiрка: Ёrrr|Ы _18 _28 т S Ф rg зд_ (ý 3)520:65-8(год.) Вираз: 520 : (1560 : 6 : 4) : - 8 (год.) ВiOповiOь:gа 8 годиЕ один комбайн може заготовити 520 т соЕяшнику. Е lл k = LJ lЦr >с ýt
  • 4) 583. Розв'азання: 1) 2.2 : 4 (см') площа однiеi гранi куба; 2' 4. 6 : 24 {см2|. Еираз:2.2.6:24 ВiOповi.Oъ: 24 см2 (см2). паперу буде потрiбно, щоб обклеiти Bci гранi куба. 584. Розв'язанн,я: х 2030 12180 588.1) 5 грЕ Тб к:9: :576к:9:64к, 2' б грн : 10: 500 к : 10: :50к. : 3) б0 к,10 : 500 к : 5 грн. 4)10м:4:1000см:4: - 250 см: 2 м б0 см. 5)10т:.4-10000кг.4: : 2500 кг : 2 у 500 кг. 6)5ц:10:500кг:10: : 50 кг. k-20,c-14 14: 1)k с:2О : 6 (мiш.) витратили; 2) 300 z (h - с): 300 : (20 _ S - 14) : 50 (кг) - маса одноcl о го мiшка; 7)13см5мм:5:135мм: с), 20 : 300 z s : 3) 30014) (h : 1000 (кг) : 5: 27 мм: 2 см 7 мм. (20 2О " о ю маса 20 мiшкiв; 8)7дм8см:3-78см:3: Ei :26см:2дмбсм. 4 300 |(h с)"14:300: Ё : (20 14) . |4: 700 (кг) 9)8тlц:9:81ц:9: :9ц. у маса 14 мiшкiв. rý .L fý oo k. : or g J .4 b {ý S 5 с S l-_ Lц = l_ = J t- с r w а- .ý tо б85. 1) _244а0 I8 24: |з0500 *40 40 w w т т 0 2| _361809 з зq | 3 |12060з б89. Розв'язаI+ня: 9грн50к:5:950к:5: :190к:lгрн90к к кошL/б кг цукерок. туе 59О. (2080 . 8), (2080 : 8) : ВiОповi,Оъ: 1 грн 90 : 4326400 2080 8 2080 Х8 16640 _18 19_ _9 9 0 s) _1002511_ _ 10 _ | 2005 Эъ 2Ф 0 Х -, 16640 260 9984 зз28 lL _48 48 0 I lr*
  • одна : Т : 3.4 : 8 8 га трави скоодна косарка за 4 го- Ei,inoBiOb: ,r;rть :;rEI!. 592 . : Розв'язання: б97 . Розв'язан.н,я: 1)3ц56кг.2:356кг.2- L2 (кг) маса жита на .f,Bo.r пiдводаtr разом; Т 2)7L2:8:89(кг). Вираз: 3б6.2 :8: 89 (кг). ВiOповiOъ:89 кг жита в од- : :9:1080см:l0м80см. 2) 3 ц 04 кг: 8:304 кг: :8:38кг. 3)10т5ц:5:105ц:5ц .4 :2Lц:2т1 4) 1дм 8 см з 2:18 см: 2 см. : 10510 м : z : 10 км б10 м. w 4: z 4:42040 м w 5) 42 км 040 м w 2:9 э a a 6)2км050м,8:20бOм,8: 16400 м : 16 км 400 м. бg4. Розв'язанrd,я: 1) 24|68 z 4: бО42 (т) вивантажили ва один день; 2)6О42:3:2014(т). Вираз: 24168 (т). z 1) 12'l :42 r8 ц:3: I2T8:3: тбц - маса бурякiв з другоi дiлянки; 2)L278ц+426ц: I7O4 ц з дво.r дiлянок разом; 3) L7O4: 6 : 284 ц. 284 ц: 28 т 4 ц. Вираз: (1278 + L2T8 : 3) : 6: 284 (ц). : : bo ok . Еому мiшку. б93. 1) 97 м 20 см : 9 : 9Т2О 4 :3 : 2OL4 ВiOповiOь: 2OL4 т шшеницi вiдшравили до млина. б96. 1) 36 км : 5 м:36000 м : : б м: 7200 2139ц:бкг:3900кг: :5кг:780 : g Впраз: 42 tга). 3)L2кг040г:8г: :12040г:8г:1505 4)L2дмбсм:9см: :126cM:9cM:L4 5) 4 м 08 см : 3 : 408 см :3:136см 6) 10 м z 4: 1000 см :4: :250см:2мбOсм or (га) 2i6:3:2 }:осарка за 1 год; 3) 2.4:8 (га). ВiOповiOь:28 т 4 ц цукру вийде з ycix бурякiв. б99. Розв'язанtdя: L)249 м 90 см ; 3:24990 см :3: 8330 см в одному cyBoi; сатиЕу 60 3) 360: (6 + 72:3):360: :(6+24У:360:зO:L2 4)6Т2:42+24:16+ 24: 4о о J_ (ý s о ю Ф a Ё б !с -F : б4: 3: (60 + +Т2):3:132:3:44 б) (360 : 6 + Т2): dt .L 2)2б2з42+б4:6+ + J S S 2' 8330. 2 : 16660 (см) шовку в одному суво1; 3) 16660. 2 : 33320 (см). 33320 см : 333 м 20 см. ВiOповiOь: 333 м 2о см шовку у двох суtsоях. 600. t) 360 : 6 * Т2 z 3:60 + + 24:84 + а а- .ý lо trt с S l_ lл = F = U lr >с Г
  • 2) б40О42: (3 , 2): 540О42 - 43, 16 : 278 : 6 : 90007 966 х 42 х 43 -688 16 2з 2048:8: 3) 100640 : 100384 , L26 т4g 2б8 278 -г84 100640 2048 8 16 lr* - 256 966 688 601. Розв'язання: 1бOз8; _44 1) 294 z Т : 42 (ст.) на40 6) 42, 23 э I брали 2 оператори за один _48 день; s о Ф lд a (ý = у S I ) о_ .5Г l_ о trt a S l_ k Е lл k Е J ц ч ý ok .o rg J(ý (ст. ). - ВiOпавiOъ: один оператор за б днiв набере L26 cTopiнок тексту. 602. 1) 29 м 60 см : 4 см : : 2960 см : 4 см : 74а. bo о .6 : L26 (ст.). Вираз:294 z Т z 2: L26 100640 2о48 98592 8 8 18 98б92 -1ý_ I |Lж24 _25 24 _19 16 2)LOгрн-l0к-1000к_32 -10к:990к:9грн90к. 32 3)9т048кг:4кг: 0 : 9048 кг : 4 кг: 2262, 4)49грн05к:4005г:5: б) 2 т 016 кг: 8 + 15 т: : 1635 г. : 2016 кг : 8 + 1б000 кг : : 252 кг + 15000 кг : 5)8кг:5:8000г:б: :1600г:lкг600г. : Lб252 кг : 15 т 2б2 кг. 6) 5 грн э 4: б00 к :4: 6)1т-lц:.2:1000кг: L2б к: 1 грЕ 25 к, 100кгz2:1000кг 604. 1) 54аО42 : 3,2 : 50кг:950кг:9ц50 .4 Ф : w S 0 4) (100640 2048) : 8 : L2324 w J деЕь; 3' 21 _48 w а 2) 42 z 2 : 2L (ст.) Еабрав один оператор за один кг. 360028 б4оо421 з 3 |1s0014 _24 24 4 -3 _L2 _ц 0 180014 360028 606. Розв'язаttldя.: 1) 30. б : 150 (км) шов теплохlд; 2) 24 " 5 : LzO (км) шов катер; пройпрой- S) 150 + 120 = 2Т0 (км) Вираз: 30.б + 24.5: 2ТО (км)
  • Вi,OповiOь: вiдстапь шiетами 27а км. 6{tr7" 1) r .2 : 14S50 MIEc x:14850z2 : : 1485 2) б з2:3(га) косаркою за 1 год; 29700 х:148б0+2 х х - : -^n'ffr LI222 LL222 пepeвipKa: + 9478 20700 2) _81 т |цз 4з|19 _ащ б43 Х 19 , 387 -дq w w перевiрка: w 817 Zg , -r Jбт 9765 101572 46 (год). 4) 80 + 20 . 2080 5) 480 : Ёl* _138 13Е 0 4) + gtBoT Вираз:138 z(24;4z2r: ВiOповiOъ: за 46 годин скосить косарка 138 га трави. 609. Розв'язалdldя: 1) 55 .3 : 165 (км) - проixaB мотоцикл; 2) 30.3 : 90 (км) проixaB моторолер; 3) 165 * 90 : 25б (км). Вираз: 55.3 + 30.3 : 25б (км). ВiOповiOь: 25б км вiдстань мirтс мiстами. 610. 1) 3400. 100 + 100 : : 340000 + 100 : 340100 2) 900 + 100. 10 : 900 + + 1000 : 1900 3Х80+20) . 100:100 . 100: : 10000 : т2 828 пepe'ipKa: одшiею .4 b _387 s)х двома 3)138:3:46(rод). - 14850 L4852 2 2) 1) 9?6б 608. Розв'язанllя: 1) 24 : 4: 6 (га) косарками за 1 год; т42б 2: _ r3ъъ? rg х : a oo k. o х х перевiрка: a : 6) 480 640 100:80 * 2000: : 120.3 : 360 : 3.4 : 160.4 : 4.3 35 L2 + 20 L8:25 2)78+L2:3-36:9:78 3)24:3:2"4з8:2 4) 34 2'(16 6) : 34 -2"10:L4 611. 1) (ý J S Ф о .L (ý s о ю Ф a Ё б !( S t J о- .ý l_ о ц !с S l- k цJ = l._ =
  • : 612. 1) 5, 42О7,3 : 63105 2t035 42ат 21035 :9:1343 : 63t05 -ц 2L -L |взов+ 2) 3) 27801 44Т867 : - Е (ý ь _щ 0 trt ь = LJ |_ ъ d ýr + мiж прс- човеЕ; : 46 км вiдпротилежними 45 площа Bcix бiчних cTopiH; 2) 2. 3. 2 : 12 (см2) * площа cTopiн основи; t)9+12:2L(KM) за 1 год зближуються вершни* ки; 613. 16000 z 2: 8000 : 4800:3:1600 90000:6:15000 614. 1) (8706 : 6 + 107)"9: :(1451 + 107), 9- 1558, 9: : L4o22 2) шроt паралешiпед а 62 см2. 618. Розв'язалtня: 926т 4з8600 447867 (6018.2 : (1 2О36 :6:1916 27OL8: ВiOповiOь: площа поверхHi розгортки прямокутного w 1_8 _2L .g l_ о Е tдt .4 _2а а- S ь bo .6 30:5)= 1)2.(3 +2r,б:50(см2)- 438600 _8 : берегами овера. 617. Розв'язанн,я: 73100 хб 2T ln*, .JJ ч :3+73100*6 27801l s у стань w tri ВiOповiOь: 0 w о Е б s о ю {км). ok .o rg Ф : 3) 21, + 24: 4б (км). Вираз: (7, 3 + 8. 3) _ag S 6) 12087 8.3 : 24 (км) IIлив другий бб 28 у 270L8 : (9 : IIлив човен; _58 б 4) 27OL8 : (9 6) 615. Розв'язанllя: 581588 l 7 581 б88 + :3:9006 1) Т ,3 ,: 2L (км) 24.L45397 z7:83084 14бв97 Х4 L298'l z (3 540) 540) : 6 : :6: 11496 3)12087:(3+30:5)* : 2)42:2L:2 (год). : (9 + Вирав: 42 2 (год). ВiOповtOъ: через 12) : 2 години вершн икй зустрiнуться. 619. 1) 2600 ; 10 + 2784а: : 26о + 2T 84a: 28100 2) 90 + 348, 100 : 90 + + 34800 : 34890 3)8244 : 9 + 4708 ,7 :916 + + 32956 : 338Т2 4) (8244: 9 + 4708),7 :
  • : : : .7 *916 + 4708) 39368 620. 1) _44824 б624,7 : |В |560з * 48 _24 _ц Перевiрка: 0 8 44в24 2) _34521|3 з 5603 х h 150? 2)4ц80кг.2- 8ц160кг: k. or g _ц _15 1д_ 0 х 11507 i w .4 Перевi.рка: bo o вiвця важча вiд поросяти; 4) 8.60 + 30 * 480 + 30: : б10 (кг) маса 8 овещь _2I .?L z4 w 34б2L 1) 247О8.4 - 24708 w Х24т08 241a8l4 4-24, lurru 98832 98832 бL77 926бб : 2) _7 L _30 L _28 28 0 {24708,4 247О8) z 4: - бL7Т : 18531 24Та8 24,{о8 бL7T 185"J1 9 ц 60 кг - маса 2 бичкiв; 3)60:30:2(раз.) -'- 3 BzL в22. Розв'язання: 1) 620.2 : L24O (км) пролетiв перший лiтак; 2') 2560 I24O : 1320 (км) пролетiв другий лiтак; 3) 1320 :2:660 (кмlгод)" Вираз: {2560 - 620 .2) z 2: : 660 (кмlгод). BiOnoBiOb: 660 км/год швидкiсть другого лiтака. В23. 1) 60. 3 : 180 (кг) маса 3 свець; поросяти; 5) 60 30 : 30 (кг) вiвця важча вiд поросяти; 6) 30. 3 : 90 (кг) маса 3 поросят. в24. Розв'язанrdfl: 1) L4 + 10 : 24 (км) за 1 год зближуютьсff вело сипедист i трактор; 2) 48 : 24: 2 (год). : Вираз: 48 : {L4 + 10) : 2 (год). ВiOповtOь: через 2 години вустрiлися велосипедист i трактор. h: 2) 15750 zh,k:7 В2б. 1) 15750 z h, 15750:3:525о 1б750:Т:225а 3 ý J S El о -L п, ý о ю t о0 Ё (ý )( S -L ) а- .ý го ý }с S l_ Е lл |_ Е tJ ,а ч ýr
  • бiльттта швидкiсть другого велосипедиста, нiж першого; виперед2) 3.2 :6 (км) жае другий першого; - велосипедист 3) 10 - 4:6 (км/год) бiльше швидкiсть першого велосипедиета, нiж другого; 4)6:6:1(год)-час,в& о .L (ý s о ю сri Ё б у S J_ ) а- проколу камери; 5) 2 + 1:3 (год) час руху шершого велосипедиста до зустрiчi; 6) 10.3 : 30 (км). ВiOповtOъ: перший велосипедист наздожене другого на вiдстанi 30 км вiд MicTa. в27. .ý lо 7L -64_ w w S Е ц с ýr 6з - 6з l 0 }- {*.J 903 lzr - 84 l43 -72 }с k 18_ l289 т2 S !л = _23L2 -16 :3.Т : : 44268 103292 - з 44268 lз h4?56 L4 -L2 -2L 16 -_L4 28 -28 0 14301 .2 - 7Т7 :7 :286а2 111 : 2849L L47б6,Т Х L47бб т Lo3292 - 286о2 111 2849L (14301 . 2- 7Т7):7 :(28602 - 7Т7) z Т :2Т82б z 7 :397б 286о2 * 2т82б тт,| 2L 2,1825 68 |т |зэть -_qa 52 -49 35 -35 : 0 628. Розв'язання: (км/год) 1) L2;3:4 швидкiсть пiшохода; 2) L2"6 : 72 (км/год) швидкiсть автобуса. ВiOповiOь:4 км/год - швидKicTb пiшоход&, 72 км/tод - 22 -2L 16 -1ý_ 18 ъ 448268 : T.g: 6324.3 1В972 44268 хз6324 -42 lT lffi24 189т2 22 bo ok . Ф .4 J S w б який перший велосипедист наздожене другого пiсля : g 1)13-10:3(км/год) or 626" Розв'язанtdя: 0 швидкiсть автобуса. в32. 2б4 : 10 : 25 (ост. 4) 2б4: 100: 2 (ост. б4) 83450 : 10 :8345 83450 : 100 : 834 (ост. б0) 12700 : 1000 - 12 (ост. 700}
  • 8400:1000:8(ост.400) : 633. L) Т24036 : 4 * 40850 : 181009 + 40850 : 22L859 4 32 |ц h81009 лям. 636. Розв'язання: 1) 36 31 : б (л) векономить на 100 км; 2) 1000 : 100 : 10 (раз) 1000 км бiльше за 100 км; 4 -4- 36 Ъ0 0 3)5.10-бO(л). ВiOповiOъ: шофер 181009 40850 22L859 2.843 - 4.343 13732: 314 2) : t686 - 634. Розв'язання: w .4 1) У скiльки разiв 300 га бiльше 3 га? 300:3:100(раз.) w Скiльки потрiбно зерна? б00. 100 : 50000 (кг) 50000 кг: 50 т Вираз: 300 : 3. 500 : : 50000 (кг) ВiOповiOь: щоб засiяти 300 га землi, потрiбно 50 т пшеницi. 635. Розв'язанн,fl: 1) 600 z 24:2б (ц) - за один рейс меншим автомобiлем; 2) 600 : L2 : 50 (ц) ва один рейс бiльшим автомобiлем; 3) 25 + 50 : 75 (ц) - ва один рейс обидва автомобiлi; w на 1000 км шлffху зекономить б0 л пального. 637. Розв'язання: r-l ? BiK тепер bo o 1686 х 843х 343-1зт2 2 4 1686 L372 зL4 2) ВiOповiOь: 8 рейсiв потрiб- но зробити двом автомобi- -3Z , + k. or g _724036 - 4)600:Тб:8(рейс.). Вираз: 600 : (600 z 24 +600:12):8(рейс.) т S cl о J(ý s о ю Ф a 16 poKiB (ý = у S BiK через 16 poKiB 16 z 2 - 8 (р.) ВiOповiOь: Семену тепер 8 poKiB. 638. Розвп пзаldtdя: 1) L2 + б: LT (км/год) швидкiсть зближенЕя лижника i пiшохода; 2) 34: 17 : 2 (год); : (ý Вираз:34: (12 + 5): 2 (год). ВiOповiOь: лижник i гliшохiд зустрiнуться 2 години. 639" 1) Хб7о2з зб115 черев J_ ) о- .ý tr о S !( S l- k lл = k Е U !- }с ýl'
  • з5115 -з5 11 -1л l 2) ь |?02з з44бб з2 - |в ч 207050 |4з0? 24 -24 15 3 62L1 б0 56 -ýq _1ý 0 0 ОзнайомленIIя в дробами. МrrожешIIff i дiлення багатоцифрових чисел, що закiнчуються нулями. cEl о -L (ý s о lд trj Дроби це числа, що виражають частини одиниць лiчби або вимiрювання. ,flкщо цiле число подiлити на 3 piBHi частини, то кожна ok .o rg S ,Щробш частина дорiвнюватиме однiй третiй. Ваписують так: 1_ тDетина аOо зд Ё б у S ,L J 1 3 bo Б у 1 Частку ; називають половиною; "2 trt 1 т 4 с S l- Е lл l- = w w ЧВеРТЮ. .Щробом називають одIry або w ,ý lь о .4 а- НапрurcлаО декiлька рЬних часток цiлого , 1 показу€, що цiле о подiлене на б рiвних частин i ввято 5 таких частин. Число пiд рискою дробу називають знаменIIиком. BiH вказуg, на скiльки рiвних частин подiлено цiле. Число над рискою дробу називаеться чисельник. BiH показу€, скiльки в8ято рiвних частин цiлого. Внаходжепня дробу вiд числа РовгляЕемо вадачу. У зошитi 24 сторiнки. .Щiвчинка списала 5 ; числа сто- piHoK вошита. Скiльки cTopiHoк сшисала дiвчинка?
  • 1? стор. 8 24 стор. разв'язанtdя 24:8.5: tr5 (стор.) ВiOповiOь: 15 cTopiнoK ешисала дiвчинка. IT ,43 567 : 164 43 3) 111 2 Б' 4' й' В44. 1) 3.3:9 (см). ВiOповiаь: 9 см довжи1 . у цирк; 2)+2О:6:70(кв.) w w w .4 у театр; 3) 60 + 70 : 130 (кв.). Вираз: 24О z 4 + 42а : 6 : : 130 (кв.) ВiаповiOь: }rчням початкових класiв вiддалта L30 KBiTKiB. 646. а: 43 1)989:43-20:23-20-3 989 -86 l+з lж L29 0 2} L000 - 18: 982 т7 4 -43 lдз 344 -344 0 17 73L |п : 714 : 43 : 1000 - (ý ) S dl жi- о Jб s о Lo Ф чо- б = V 164 в47. Розв'язаlttd,я: 1) 280 z 4 : 7О (к.) ночих костюмiв; 2| 1б0 : 3 : 50 (к.) ловiчих костюмiв; 3) 70 - 50 : 20 (к.). Вираз:280z4 1б0:8: Вираз; 320 :2 100 : 60 (км). ВiOповiOъ: на бО км вiдстаýь Км менша за половину вiдстанi КО. 651 . Разв'ftзанн,я: Наlлмолокаrrотрiбно двi пiвлiтровi банки, тодi 4.2 - 8 (бан.) Bil a S .L J 20 (к.). ВiOповiOь: на 2а жiночиr костюмiв продали бiльше. 648. Розв'язаttня: 1)S20 z2: t6O(км)-половина КО; 2' 160 - 100 : бО (км}. : -щ" 73t - 567 bo ok . 1)24О:4:60(кв.) : 731 or на шуканого вiдрiзка. в4б. Розв'пзання: х ббТ g 641. повiOъ : 8 банок потрiбно. о- .ý I_ о ц / S F Е Lц k = LJ '*. }с ý
  • V бб6. 1) _7бб б: КГ; а :1000г:5:200г. -L 15 15 6 *вiдz хв;2 хв:3: э :120с:3:40с. 1 год; 1 год iвiд i 4: 15 хв. a Ё (ý Y S т -L о .5г l_ о S !с S }lл = k = U ц !с r шро- 3)360:3:120(м). tsирав: (4б0 450 : 5) : LzO (м). ВiOповiOь: 120 м тканиЕи :3: продаJIи за другий день. вб4. Розв'язанн.я: t) 30 .2а: 600 (м') - площа квiтника; 2) 600 z 4: 1б0 (м') - займають гвоздики; 3) 600 - 150 : 450 (м'). z 32О. 2 z 4 :450 (м'). Вираз 30 . 20 : ВiOповiOь: 450 м2 засаджено тюльпанами. ббб. Розв'язаldldя: 1) 20.50 : площа скверу; 1000 (м') 2'1000:5:200(м') площа майданчика; 3) 1000 - 200 : 800 (м'). Вираз: 20. 50 - 2О. 50 : 5 : - 800 (м'). ВtOповiOь: 800 м2 вiдведено пiд дерева i кущi. пr-Y|Ь 3),rоr1 за- or g - 0 9081 k. s о ю Ф -- дали ва перший деЕь; 2) 450 - 90 : 360 (м) лишилось; |46 L26 -126 - Т 24б, 4+9Т54: 5) 100000 : : 27 -2т 0 oo -L (ý 653. Розв'язаI+l+я: 1) 450 : 5 : 90 (м) ] 2) _966 lzt - : .4 b о 60 хв w Ф : - 100000 71020 + 28980 + 9Т54: 9754: 807Т4 х 724б 100000 71020 4 28980+ gтб4 28980 71020 w S 0 84 w а т |з |252 807т4 6) 100000 + 82056 : - : 109 - 7109 : 11340б 7 _820бб ý_ 20 -2о . о -! ,J 16 _1ý 0 4 100000 + 205L4 120514 14_ |zоьrд 7109 : 120514 7109 1 13405
  • вб7. 1 3' 1 -;_ 11111 L2'10'8'6о б' ._; 4 1 2 },1 2'8 658. Незафарбовано: 1 1 ;, Б,Б 1 3афарбовано: {бЕ, 23 3, -1 , с, 1) 2 т 4 ц: 3:2400 кг: : 800 кг до ресторану; 2) 240о- 800 : 1600 (кг) - розфасували; 3) 1600 : 4: 400 (кул.)о Вираз: (2400 - 2400 : 3) : z 4: 400 (кул.). ВiOповiOь: 400 кулькiв з крупами вийшло. 663. Розв'язаldн,я: 1) 60 ; 3 : 20 (хв) пройшов 1 KMi 2) 1000 : 20 : б0 (м/хв) швидкiсть rIня; 3) 1300 - 1000 : 300 (м) валишилось пройти; :3 Z, jl; Dь 4 6 3-6,8 rg 661.320:8:40 1600:8:200 4)300:50:6(хв). 10128:8:1266 .o ВiOповiOь: }цень Ее встиг- .4 b oo k 2км:8:2000м:8: Ее сво€часно прийти до :2бOм школи, тому що йому по2 год:8:120 хв:8: трiбно б хвилин. : 15 хв 664.8:4.3:2,3-6(см)4ц:8:400кг:8:50кг 3 w 3 = 4 частина вiдрiзка w 4 S4а молока; : 4:210 - a (ý = у S -L J о. ч S l- k цJ = l- ВiаповiOъ: дл8 приготуван- ня карамелi використаJIи б10 кг цукру. 120 (кг) (кг) s о Ф lд t- бсм маса ягiд; Ц I (ý ц 665. Розв'язаннfl: : S о о 8см 1) 840 z 'I J с0 .5Г w 662. Розв'язання: (ý маса 3) 120 + 210 : 330 (кг) маса ягiд i молока; 4) 840 - 330 : 510 (кг). Вирав: 840 - (840 z Т * 840 : 4) : б10 (кг). '"' 7' 6 ' 8' 9' 9' 10 ' 67О. + вiд 28: 28 z '| " 4: 9 : 4.4: : 16. вiд 3864: 3864 : 7, 3 + : 562.3 : t656. : k = J l-r }с ýr
  • : вiд 1575: 1б75 : 9"4 175 .4 : : 700. 671. Розв'язання: 1) 1265О: б : 2530 (дер.) посадили на другiй дiлянф; 2) t2650 + 2530 : 15180 (дер.) на обох дiлянкш(; 3) 15180 : 6 : 2530 (дер.). Вираз; (12650 + 1265О: 5) : :6: s о ш m a * б у S J_ J о- цL ,= l_ о ц !( S F Е tц k 1) 1960 z 7 :280 (г.) - перенесли 8 бурундукiв аа 1 день; ok .o r J_ rý 2)28О:8:35(г.)-пере- Hic одиЕ бурундук; 3) 35.2L: 735 (г.). Вираз: 1960 : Т : 8,2L: : 7В5 (г.). ВiOповiOь: один бурундук за 2L деЕь перенесе 735 горiхiв. B'l4. 72або + 72060 : 6.3 : .4 bo о w m w ) S ВiOповiOъ: zffia дубiв посадили на дiлянках. в72, Розв'язання,: 72060+36030:108090 w G, 2б3О (дер.). в77. Розв'язанн,я: 1) 842О : б,3 : 1684,3 : : бО52 (птах.) кури; 2) 8420 : 4 : 2105 (гlтах.) гуси; : TL57 3} 5052 + 2105 (птах.) кури та гуси; 4, 842а 7Lбт : L263 (гrтах.) качки. ВiаповiOь: б052 курей, 2105 гусей та 1263 качок було flа птахофермi. 678. Розв'яза,нtlя: 1) 320. 100 : 32000 (м') площа шЦ iгровий майданчик; 2) 86000 32000 : б4000 (м') решта парку; 3) 54000 z 4,3 - 40500 (м'). ВiOповiOь: 40500 м2 ваймають кущi i дерева. 680. 7, (1405Т - 2ТOб4: 6) : g д ; 9 675, 1) 10 : б,2 вiдрiзок МЕ; 2) 10 см : 4.3 : : 27о54lб 24 4 (см) 100 }IM i4.3-75MM:7cM5MM- : 7 . (14057 4509) : : Т .9548: 66836 : 30 -3L б4 -ц 14509 14057 4509 9б48 Е вiдрiзок ОД. ц у (884,7 884 : 34),3 : 66836 : (6188 * 26).3 : бL62.3 : t00. (20000 4а7б,4, : 18486 : I"00. (20000 16300) 6162 884 : 100, 3700 : .{70000 Х 884 -6в lзд т 3 LJ r В76. (Ь.7 Ь:884 Ь : 34).3, ffкщо 0 l- 6188 204 -2а4 0 lzo 18486 407б Х4 16300 X,I9548
  • 2от035кг:5:2003бкг: 1 :б:4007кг:4т7кг l- _20035 т lb 2о 10 |+ооz 35 684. (20454 + at ,, l 20м35см:5:2035см: 8406 :5:407см:4м7см 20 бс - 24 40? lдвrо 6 ъ a-l у (ý 0 ба l 685. Розв'язання: 50. 6 : 300 (к.) календарi у пачках; 2) 1750 300 : 1450 (к.) решта; 3) 1450 : 10.9 : 1305 l8 площi парка; 2) 3400 * 42б : 3825 (га). Вираз:3400+3400;8: ok 1) 1)3400:8:42б(га)- rg 681 , Розв'язанн,я: J S .o -6- площ1. 8406):6: 28860 -4ý_ 48 lb i пери- :28860:6:4810 . +2о454 28860 l0 бD 2035 3 50 . 6) .4 Вираз: (1750 : 10.9 : 130б (к.). w w : ВiOповiOъ: у магазин вавев- ли 130б вiдривних кален- w дарiв. 682. Розв'язання: 1} 2.(10 + 2):2,L2: 24 (см) периметр прямо- 2) 24: 3 : 8 (см) кутника; + 3 риметра прямокутника; fle- 3) 10. 2 : 2О (см2) площа прямокутЕика; 4) 7 10 о J_ (ý ý о ю ф t 3825 (га). ВiOповiOъ: 3825 га стала площа парковоi зони. 686. Розв'язанн,я,: 1) 100 - 60 : а0 (м) - ширина садцбиi 2) 100.40 : 4000 (м') площа садиби:' 3) 4000 : 8.3 : 1б00 (м') будiвлi, двiр i сад; 4) 4000 t500 : 2500 б = у ВiOповiOь: 2500 м2 займае = tJ bo (к. ). : Ф (м') город. город. 687. Розв'язанlt,я: : к : 6.б : к : 6.б : 97б к 1) 1t грЕ 70 1170 коштують 3 книжки; 2)97б:3:32б (к.). Вираз: 1I-70 : 6,5 : 32б (к.). :3: S -L ) о- .ý lо Еt у S F lл = F ц }с ýr
  • ВiOповiOъ;: 3 грн 2б ж коштуе одЕа книжка. 689. 1) 3 , (5 , 4): 3 ,2О: 60 3. 5 .4 : 15 . 4 - 60 (2.8).4:16.4:64 100.8 : : т S tu dl о ,,1г (ý Тб44 + 23.6 + 138: 7682 +т544 1з8 7682 : - 7бУ: Тб44 + 2) (78 + 65), (13 8) : : 143.5 : 715 3)60825:8+10850:5: Ё : 2027б + 2170 : 2244б б Е о- .5t t_ о trt с S l- k Lл = k = U l Sc ýl, _6082б -6 ъ ъ 22 -2L |з |2о27б w w т J_ w S 15 -_Lý 0 .4 a у s5 Е 0 691. Розв'язантr,я: 294О : 7.3 : 1260 (роб.)-упершомуцеху; 2' 294О 1260 : 1680 (роб.) у другому i третьо- 1) му цехах; S) 1680 z 2: 840 (роб.). Виразz (2940 - 294О | Т .3) : : 2: 840 (роб.). ВiOповiOь: у третьому цеху працюе 840 робiтникiв. 692. Розв'язання: 1) 3б.6 : 210 (км) - пройшов перший човеЕ за б го- bo ok о ю Ф 22445 8 ь g 800 69О. L) Тб44 + 23, (81 l .o r : 2)34'(5"2):34,10:340 25,4.8 : (2б.4).8 : 10850 ь -10 121?0 +2о276 2L7o диЕ; 2) 378 - : 168 (км) пройшов другий човен; 210 3)168:6:28(км/год). - Вираз: (378 35.6) : 6 = 28 (км/год). ВiOповiOь: 28 км/год швидкiсть другого човна.
  • МноэrсеЕпя чисел, що закiпч}rються шулямI[. Приклади множеЕпя чиеел, що закiпчук)ться нулями 12700 Хр D 234L х2а 4682а 64500 693. Розв'язаrLн.я: 7оо. _L234бб - L2 24О 3 э |3 141152 (ý т S 4 3 El _15 (ý l о rg Е ц s о Ф .o 6 bo : : 400 - a 0 7S9) 4L|б2: 4ILб2: +1234бб 789 L24245 701. 460 lд _з (1234бб + : L24245 - .4 w w w книжцi. 7000 300 65100000 ok : (км) - проJетить лiтак за 20 хв; 2) 2. 2О : 40 (км) пролетшть вертолiт за 2 хв; 3) 400 Q4а 40) : 200 (км) вiдстань мiж ними через 20 хв; 4) L2 2 : 10 (км/хв.) швидкiсть зближення лiтака та вертольота; 5) 400 : 10 : 40 (хв.) - че40 хв вони порiвняютьрез ся 6) 1 год : 60 хв; 60 40 : 20 (хв.) пролетять лiтак i вертолiт пicля того, ,як порiвняються. 20. 10 : 200 (км) вiдстань через 20 хв. ВiOповiOь: 200 км буде вiдетаЕь мiж лiтаком та вертольотом через 2О хв. Через 40 хв воIIи порiвЕяютьея. 200 км буде мiэк ними через 1 год (лiтак пережене вертолiт). 697. Розв'пзаt{ldя.: 40. 10 : 400 (стор.) ВiOповiOъ: 400 cTopiнoK у 1) 12. 2а 21 30 . 2 83093 L2424б 4LLб2 83093 :460 - 1000 у G, S .д J а. 60 : 10.1000-1:10000-19999 Ё -82.10- 1000-820: .ý Е о trt с S k = l: 180 k Е 2а . 2а- 10 . 10:400 - 100: U : 300 703. 13.50 : 650 !с ýf 1500.20 : 80000 22.30 :660 80.400 : 32000 3200.300 : 960000 60.40 : 2400 160.40 + 1000 : 6400 + + 1000 : 7400 lл la
  • : 200000 - 100000 7о4. Розв'язання: - 100000 : 160 (кг) 1) 720 : 9.2 продали рису за перший Перевiрка: _18б270 l5_ - 15 з?054 | 35 35 27 день; 2 720 : 5.3 : 432 (кг) продали рису за другий -щ_ 2о -_2о день; Ё б . S .L т о .g lо S a S 706. 1) _28т84 -2L ,I |4л2 2707 987 LT20 ГIеревiрка: L4 lд 0 = LJ Перевiрка: х 37054 5 L8б2то 2тOт 4)19м04см:8:1904см: :8:238см:2м38см 1904 lq 30 *24 lB |жs 64 -ц 0 Перевiрка: 2 м 38 см.8 : 1904 4LI2 7 28784 2) ,х 1r#, Х8238 .т |._ * :19м04см 8 lл = t |7 -7 }- Е }с 3) 0 oo k. o di 1)180:6:30(км) пройшов за перший день; 2) 30 l б,4: 24 (км) гrройшов за друrий день; 3) 30 + 24: 54 (км). Вираз: 180:6 + 30; б,4: : б4 (км). ВiOповiOъ: б4 км пройшов турист ва два днi. .4 b Ф w w S о t б s о ю б92 (кг). ВiOповiOь: 592 кг рису продали за два днi. 7о6. Розв'язаl+t{я: w б J 5.3: : rg 3) 160 + 432: 592 (кг). Вираз: 72О : 9.2 + 'l2O то7. Розв'язання: 1) 4 + 2:6 (ящ.) ящикiв; 2)60:6:10(кг). - всьоrо Вираз: 60 : (4 + 2) : t0 (кг) ВiOповiOь: 10 кг помЦорiв вмiщуе один ящик.
  • 708. 210.30о : 6300о 900 .4о: 36000 L2.4000 : 48000 60.60 : 360о 150.20 2000 : 3000 2000 : 1000 Перевiрка: 12500 : 500 + 1)Х60 2rх 28 ч 345 600 4) 4107 х90 w 3) 506.50 - 1500 1500 : 23800 506 - 25300 - Х50 25300 6) 20000 13840 - - 1 73 . 80: 20000 6160 Х 173 80 13840 + 20000 tзвдо 6160 'lL4. 1)r:500:2б х : 2б.500 х - 12500 2б - (ý 3)r+2б:5ОО х: б00 - 2б J S Ф о х:4Тб Перевiрка: 47б + 2б: 500 б00 : 500 7Lб. Розв'пзання: L) 2 + 3 : б (мiш.) ли трое поросят; J- (ý ý о ю о no - 2)300:5:60(кг). Вираз: 300 (кг). аiбра- z (2 + 3) : ВiOповiOь: 60 369630 w w 207000 5) б2б 500: : б2б )( .4 1680 87 400 34800 ГIеревiрка: bo 713. 2)х-500:2б х-2б+500 2б: 25 rg 600 : 4000 7о9. Розв'язання: 1) 120 : 10 : L2 (стор.) прочитала sа перший деЕь; 2) 12: 4.3 :9 (стор.). ВiOповtOь: дiвчиЕка за другпй день шрочитала 9 стоpiнoK. 7|2.Х 4т8 600 286800 t :2б 25:25 .o 3400 12б00 ok : 170.20 + 600 Х 25500 кг * tý у t J 60 о- .ý lо жолудiв 5 7IB. Розв'язання: 1) 48 грн : 100.3 : 4800 к : : 100.3 : L44 (к.) - недiльна внижка; 2) 4800 - L44: 4656 (к.); 4656 к - 46 грн 56 к. ВiOповiOъ: нова BapTicTb 46 грн 56 к. товару S l- в одному мiшку. 7I7 , Розв'язаt+н,fl: кг 500г : 10. 7: 3500г : 10. 7 : 24бо (г) маса трави; : : 1) 3 2) 3500 г : 100..7 : 24б (r) маса верЕа; ч Е цJ k = LJ 1 }с чt
  • 3) 24ба + 246 : 2695 (г). ВiOповtOь: 2 кг 695 г трави i верна в'iдае крiль за день. 718. 1) 873 2| 873 'х з0 'х з00 26190 261900 3) 25700 5б20 : - 92,60 :25700 20180 Х 92 60 5б2о у fý S t т g .5I l- о ц ч S l- k tл F Е tJ ц }с ýr 800.900 : 720000 6) 8000,100 : 800000 719. 24,400 : 9600 16.500 : 8000 5) 9600:100:96 8000-4000-4000 : : :4L.1.10:820 4L. L2 : 4L, (10 + 41 . 1"0 + 4000:1000-4 48:3:16 4.6: 24 ' -э_ l+_ |209 36 х пъоо 2) Х70 3)х50 в285 _gý 0 16 1120 77600 2, _928 lзе |64 288 -аýý 414300 4) 9700 : 10 2') l29 0 : 970 : 5) 1000 :0 1000 6) 1000 - 25, 10 : - 250 : 750 25,i 40 ГIеревiрка: 1000 1000 : 4L.2:410 * 82 : 492 724. 1) _836 96:2:4В 72о. 1) вали обидва столяри; 2) 189:9:21 (грн) - опва одиЕ день. лата 3) 21 .4 : 84 (грн); 4) 2L. б - 10б (грн). ВiOповiOъ: перший столяр одержав 84 грн, а другий одержав 105 грн. ok .o rg Ё bo a 96, 600 - 2б700 : 552002бТо0 :29500 55200 х 96 - 25700 600 55200 29500 4) .4 о -L б Е о ю Ф 1)4+5-9(дн.)-працю- w S dl бб2а 20180 w J 2б700 w (ý - 72I. Розв'язаl+ldя: 1) 4 + 3: Т (год) чае руху лижника; 2) бб zТ:8(км/год) швидкiсть лижника; 3) 8.3 : 24 (км). Вираз: 56 : (4 + 3),3 : 24 (км). ВiОповtаь: 24 км пройшов лижник пiсля зупинки. 722. Разв'язання: Перевiрка: 209 Х4 29 Хз2 836 Б2-&
  • 3) _972 lз0 4) _74L Iз l72 lzT 6 |24т 2-"2 _L4 -2б_2 L2 5) 230.40 - _2L 0 6) 2О,30,40 + 2,L Перевiрка: Перевiрка: 247 _ Q:3 3грв:(6+9):3грн:15: 74L 72б, Розв'язанt{я: 1) 2826 : 9.4 - L2бб (м) вЕтратили Еа жiночi костюмЕ; х 56 672 1б 400 6000 -63 0 х lаз 32 w 63 4s :д w 84 lr0 Izоз w lzt 4) _3248 3) _903 729. 1) 2) 'х о 380 600 228000 2)х 73000 4Х 292000 4'х 3040 5 15200 одЕа цукерка. (ý коштуе 3) 5400 500 2700000 т S 0о о .L 73I. Розв'язання: tý lд 1)4+3-,Т(мiш.)-верна всього; 2)560зТ:80(кг) в одному мiшку; S) 80 .4, : 320 (кг). Вираз: б60 : (4 + 3).4 : : 320 (кг). ВiOповiOъ: 320 кг жита поклали на причiп. .4 b L2 :300к:15:20к ВiаповtOъ: 20 к oo k 2) L2бб z 2: 628 (м). ВiOповiOь: 628 м тканини пiшло Еа чоловiчi костюми. 72в. 1) : rg 2т ,l'36х3 972 80000 = 24000 + 80000 : 104000 730. Розв'язання: az(h + c)rh:6, с:9, .o 0 6800 - 6800 -'9200 - 240а Х230 - 9200 40 6800 9200 24оо - 782. Розв'язанldя: L)2+4-6(ваг.)-завев- ли на базу; 2)96:6:16(т)-водно- му вагонi. 3) 16. 2 - 32 (т); 4) 16. 4 - 64 (т). ВiOповiOь: 32 т бурого пiску i 64 т щебеню вавевли на базу. 733. 882 -84 42 -_42 0 lzt lцz 858 lзз lz0 -66 198 -19ý 0 Е о са a Ё (ý у S t ) о- ..5г l- о 5 }с S }lл = k Е J , с $
  • Е у перший автомобiль; 4)36:18:2(кан.) lвъ 0 734. Розв'язання.: 400. 2500 : 1000000 (л). ВiOповiOь: 1000000 людей вистачить кисЕю. 735. Розв'язпrrня: 1)2+3:б(спiдЕ.) о .L б ý о lд tri ё rё a б у - дня. 736. 620.600 е- S l-- = lд.| k Е LJ ц !с чr 372000 везли в IIерший магавин; 870.90 : 78300 900 .20 : 98000 б70.60 z 5: 34200 : 5 4' 36 z L2 : : 6840 49б44: 8 : 6193 Т37 " Розв'язанtlя: 1) Т2 z 4: 18 (кг) в однiй KaHicTpi; : 3 (ящ.) везли в другий магавин. ящикiв печи- 3 ящики. 74о. х : 2а: 24а 2}б4;18:3(кан.). : Jс - 3 (кан.). tsiOповiOь: 4В00 : 20: 24а 24о : 24о : Вираз: 54 : {Т2 гасу : 4) : 3 канiстри потрiбно, щоб розлити б4 кг гасу. 738. Разв'язанн,я: 1) б4 + 36 : 90 (кг) правили бензину; 2) 90 : б : 18 (кг) зину в однiй KaнicTpi; забен- аа* ВtOповiOь: в перший маrа- виII заве8лп 5 в&rавдругиймагазин w с : .4 J g : 70070-9000:61070 J_ l_ 4 (м). ВiOповiOь: 4 м тканиЕи витратила кравчиня першого S .g о Вираз: 10 : (2 + 3).2 bo ok . Е} w J ý w (ý IIо- шила кравчиня ва два дý1; 2|10:5:2(м) витратила на одЕу спiдЕицю; 3) 2.2: 4 (м). у другий автоплобiль. ВiOповiOь: ts канiстри було ýашравлено у перший автомобiль i 2 канlстри у другий автомобiль. 73g, У два магазини 8 бааи вiдпрЕLвили 8 ящикiв з печивом. У перший магазин завезли 60 кг, а в другий 36 кг печива, Скiльки ящикiв завевли в кожний магазин? Розв'язання: 1) 60 + 36 : 96 (кг) у 8 ящиках; 21 96:8: L2 (кг) в одному ящику; 3) 60 : L2: 5 (ящ.) за- g s0 3)б4:18:3(кан.) [0 l- or 510 -48 $ 24а.2а 4800 ГIеревiрка; х.2а : х :200 х.10 200 z 2о ГIеревiрка: 10.20 : 200 200 : 200
  • 20_15 ь В0,3 : 24О (к.). 24О к - 2 грн 40 к. Вираз: 400 z (2 + 3), 3 3) : б4 :18:3 : : 240 (к.). 54:2:9:2Т:9:3 32:(4,4):32:16:2 BiOnoBiOb: 2 грн 40 к ма32 : 4:4:8 : 16: 2 ють повернути хлопчиковi 96 : L2,4): 96 z 48:2 друзi. 745. Розв'язанн,я; 743 . Щ, 320 5 : {4.5}. 320 : 1) 36 + 48 : 84 (кг) : 20.320 : 6400 моркви зiбр али брига ди; 15 . 2. 21а : (15 , 2').240 : вод2)84:7:L2(кг) : 30. 240: 720о нiй корзинi; 180.5.20 : 180. (5.20) : 3)36:L2:3(корз.) : 180. 100 : 18000 зiбрала перш а брпгада; 50 . L28, 2 : 128. (2. 50) : 4)48:L2:4 (корз.) : 128.100 : 12800 зiбрала друга бригада. 742. б4 | (2,9) Розв'язання: 1) 2 + 3 : 5 (зош.) купI.1в хлопчик; 2) 4 грн: 5 :400 к : б: : 80 к кошrц/е одш зоIшlт; BiO повiOь: 3 корз иtlи морк- ви зiбрала перша бригада i 4 корзини моркви зiбрала друга. bo ok 7 4Е4. .o rg n 3372 з2 ý о ю ф a * ý }( у .ý ь о trt : 4.10, тобто ]/ S k Е LU l- lц Е |84з LT ц} t rý о_ w w w - S о .L ,ЩiленЕя чисел, що закirrчуютьсfi нулямш РозгляЕемо приклад: 33720 : 40 MipKyeмo так : 33Т2О : 33720.10; 40 3372 дес. : 4 дес. Виконуемо дiлення в стовпчик: J S .4 - (ý J -16 , у ýf L2 -ц 0 отже, 3372о : 40 : Перевiрка: 843 Х40 3372о 843
  • При дiленнi круглих чисел (без остачi) треба спочатку вiдкиЕути порiвну нулiв у дiленому i в дiльнику, а потiм продовжити дiлеЕня. Вразок усЕих обчислень: 42ааа:600 = 70 Перевiрка: 600. 70 : 42000 748.36000 : (25,4): 36000 : : 100 : 360 Т20: (8,3): Т2,а: 8 : 3: :90:3:30 a Ё б у S JJ о. .5г 2То z 4б: 2То: (9.б) : :2'lОз9':б==30:5-6 7бI. Розв'язаtltdя,., 1} 60 - 20 : 40 (т) - перевезли другою машиноюl 2' 60 z 12 : б (т) перевевли за один рейс; 3)20:5:4(рейс.)-пер- ша машина; 4)40:б:8(реЙс.):ДРУ- га машина. ВiOповiOь: 4 рейси зробпла }с друга машина. 7б2. Розв'язанtd,я,! k lл = k = J с l- чf першамашиЕаi8рейсiв w S w Е о trt 6:9 (ост.2) 8 24а: 120 :2 6300 : 300 :2L ,300. 70 + 420000 - 21000 + + 42о000 :44L000 100000- 600 . 20:10о000 12000 : 88000 7б8.60 : 16:3 (ост. 12i 420: 70 == S g о t б s о Lo Ф бб : ok .o r Ф 7бо. 360 z 12: 30 Т2Oо: 600 : L2 .4 bo - S , 60i8:7(ocT.4) 960:(24 2):960 з2z24: 76б.24о: 30 : : 480 z 24: 2а 6300:900:Т w б J 7б4. 2б ! 8.- 8 (ост. 1) "'." 2Т z 4 :6 (ост. 3) 1) 1456:8.3: б46 (км) проiде перший автобус; .2 :416 (км) 2) 14бб z 7 проiде другцtт; : 962 (км) ..-.3) 546 + 416 проiдуть обидва автобуси; 4) 1456 - 962 : 494 (км). BiOnoBiOb: вiдстань мiж автобусами буде 494 км. 1б3. 23 : 4: б (ост. 3) 48:9:б(ост.3) 30 : Т 51 i Т :4 :7 (ост.2) (ост,2' б2з24:2(ост.4) 560:80:'| 40:15:2(ост. 300:50:6 80:35:2(ост. 400:80:б 10) 10) 759. Розв'язанн,я: 1) 80 z 2 40 : (кг) маса снiгового барса; 2) 4О.5 : 200 (кг) маса лева; 3) 200 .4 : 800 (кг). Вираз: 80 : 2, б. 4 : (кг). 800 ВiOповiOь: маса чотирьох одЕакових левiв 800 кг. 760. Розв'пзання: 1)90:10-9(л)-витра- тив ва годину; 2) 90 54 : 36 (л) тратив пiсля обiду; - ви-
  • 3) 680 : 680 2) х.20 : 680 б4 обiду; 4) 36 обiду. ВiOповiOь: б годин двигун працював до обiду i 4 годи- х-680:20 х:34 Перевiрка: 34. 2о : 680 680 : 680 ни пiсля обЦу. . 2бО"Ь Ь,6, якщо b-200ib:400 250. 200 - 200. б : 50000 1000 : 49000 3)r-20:680 - 680 + 2о 761 rg 5:t00000- oo k 2000 : 98000 7в2, Розв'язання: 1) 40. 3 : 120 (л) - поглиЕають 3 бере зиi 2) 760 120 : 640 (л) поглинають 2 евкалiпти; 3) 640 з 2: 320 (л).. Вираз: (760 40.3) з 2 : : 320 (л). ВiOповtOъ: за добу евкалiпт поглиЕе 320 л води. 763. 32: 5:6 (ост. 2) 630 : 30: 2L х-700 Перевiрка: 700 - 20: 680 680 : 680 768. Розв'язанн,я: 1) 960 + 144О:2400 (км) проiхав мотоциклист ва два тижнi; 2) 24О0 : 60 : 40 (км/год) цIвидкiсть; .o 250 . 400-400, х 3) 960 : 40 .4 b w w w 70:8:8(ост.6) 5400:60:90 40 z L2: 3 (ост. 4) 3200:80:40 72:30:2(ост. 12) 630:90:Т 766. б23: 60 - 8 (ост. 43) (ост. б6) 356:60:5 710:80:8 (ост. 70) 433:50:8 (ост. 33) 248: 80 : 3 (ост. 8) 7В7.1) r : 2О = 680 х - 680. 20 х - 13600 Перевiрка: 13600 з 2о: 680 : 24 (год) першого тижfiя; 4) 1440 : 40 : 36 (год) другоrо тиЕсня. ВiOповiOь: 24 години був у дорозi мотоциклiст пер- шого тижня i 36 годиЕ другого тижЕя. 769. Розв'язантdя: (ý J S dt о t (ý Е о lд Ф a Ё (ý у S .L J о.=г l- о ц }с S F 22тбцz2тбц:225ц: z 25 ц:9 (рейсiв). = l_ ВiOповiOь: 9 рейсiв мае lдl k ,зробити автомобiль. Е 77о. 136 : 40 : 3 (ост. 16) J бб0:80:8(ост. 10) 2ТТ;90:3(ост.Т) 410:50:8(ост. 10) : боТ4 49о2:6+100: бо74 - 8L7 + 100 : 43бТ 5О74 (4902:6+100): : бо74 (817 + 100): : ба74 - 9L7 : 4Lб7 77L. Розв'язанtlя: ,- }с t
  • 1) 400 1 20 : 2О (мlс) швидкiсть коня; 2) 300 z L2 : 25 (Mlc) швидкiсть антилOпи; 3) 25 20 : б (м/с). Вираз: 300 : L2 - 400 : 2а: : 5 (Mlc). ВiOповiOь: Еа 5 м/с : - S _ вивезли (ý (кг) Y S -F .д. а- .5г l- о ц }a S }_ топлi вивезли другого дня. 773. б54 : 60 : 9 {ост. 14) L25: 50: 2 (ост. 25') 112:40:2(ocT.32) 370 : 80 :, 4 {ост. 50} 610:70:8{ост.50) " 2О+ 630: 70: :Т420о00+9:7420009 2) (57500 98б5).20 : * 47645.20 : 952900 774.t) 371000 57500 9855 47645 Е }_ 'ъ v, ýl, 4764б 2а 952900 3) (810 : 90 + 640 : 30 : 24 - 40: х-2Еа+4а fil 80) . 300: 5100 Т2а: 77в.1} r цr : 4) (960 24О) : 30 : : CEl 36036 3)36036:9:4004(кг). ВiOповiOъ: 4004 кr кар- tдl = J Перевiрка: 11200 : 40: 280 280 : 280 3) r.40 : 280 х-280;40 х-7 Перевiрка: T .40: 280 28о : 280 777. Ще буде квадрат. Його сторони матимуть розмiри 4 м. Тодi площа буде 4 м.4 м: 16 м2. Р: 2.{4 + 4): 16 м. 779. Розв'язанrl.я,: oo k. o Ё (ý : .4 b a 3564 остача; w w о Lra Ф IIершого дЕя; 39600 w g 2) 280 40 : 280 rg 1) 39 т 600 кг : 100.9 :39600 кг : 100.9:35м кг : х: х а 280.40 х - 11200 ва 772. Розв'язання: Ф о .г 280 2) бiль- ше швидкi.сть антилоши швидкiсть коня. lý J 320-40:280 х-32а Перевiрка: 28о Для огiркiв: 10 м.8 м : 8о м2l Для помiдорiв: 8 м.8 м : - 64 м2; : : Длясалату:20м-l0м* 8 м: 2 м. м.8 м: 16 м2. 780. 1) 966 |цz z) _2б2 lцz -2б2 -84_ |Г 2 lж Lж0 -_!2ý 0 s) _40928 -40 l :ý_ L2 8 48 _д 0 |в |5116
  • 4) J ' _100з2 б 49 2) _26880 [0 210 h6?2 5s8 -36 [т0 Iзв+ 384 Х @_ 70 26880 2в0 43 -42 l?L0 . 0 L2 -!2 786. Розв'язанн,tr 0 1)480:6:80(км/год) : 5 (ост. t1) : 6 (ост. 35) 7) 23 8) Х2б 'х 4з з0 ?50 989 781 .457 : 60: 7 (ост. 37) 5) 161 : 30 6) 275 : 40 18) t) 92 z 2 : 46 шляху; ловина (км) Вираз: 120 : (30 + 30 - w : 201 : w 3 (год). ВiOповtOъ: черев 3 години вiдстань мiж тракторами буде 120 км. 783. 11480 l+0 80_ |2s? йв 320 280 0 11480:40: (10000 + 1000 + 480) : 40 : 10000 : 40 + 1000 : 40 + 480 : 40: +2б+12-28т ВiOповiOь: коли хлопчик спав, автобус проiхав 23 км. 788. Розв'язання: 1) 10 + 15 : 25 (рул.) - на двi кiмнати; 2) 2бО з 2б : 10 (м) - довжина одного рулона. S) 10. 10 : 100 (м) на першу KiMHaTy. 4) 15.10 : 150 (м} пiшло на другу KiMHaTy; ВiOповiOъ: 100 м шЕалер купили для першоi кiмнати i 150 м - для друго1. 789" 1) -.1152о lqg 90 -зщ + + 250 + по- 2)46i2:23(KM}. bo o w .4 3)120:40:3(год). 2б2 а J ВiOповiOь: мотоцикл подолае 48О км за 8 годЕII. 787, Розв'язання: 782. Розв'язанruя: 1) S0 - 20 : 10 (кмlгод) швидкiсть гусеничного трактора; 2) 30 + 10 : 40 (км/год) заIа_f ьЕа швидкiсть трак- торЬ; - 3)480:60:8(год). k. or g 378:60:6(ост. швидкiсть автомобiля; 2) 80 z 4.3 : 60 (км/год) швидкiсть мотоцикла; S Ф о .L s о (I, ю Ф a Ё у {ý S J о- .g l_ о S !с S l_ = l- lд.! k = LJ t с r lsм -24о120 -_Lщ о lл? gчl El
  • 2| 3000:30:100 lдоо 192400 1600 324о -s!gQ_ 140.40 0 870 Ib D |tTa ю Ф a (ý = у S .L J о- .5[ l_ 4) _935 k lл = , }a ýt, 27600 ъ9 32560 lB0 0 о -320 6) _б2т lrz 7) _1860 l00 I180 lзt 51 lзt IT 60 -!7 w 0 8) _5760 560 Перевiрка: 4а7 х80 IBo 32560 793. _б760 l0o 0 790.6300: 700:6300: 100 :7:63:7:9 791. 2100 : 30 : : 4000 900:30:30 : 1600 90:30:3 5.40 : 200 120:30-4 24о.40 : 9600 40.40 +от 0 --q9 о -J60 100.40 | --ё60 560 lTz 160 }- = J х60 lB 64 IBb 40 w !с S ltt б) _680 _gý о ц lBb 85 8б g s о or J_ (ý о bo ok . S с0 о I зý_ 2а -2а .4 J 5600 7g2. 2, _27600 l00 24о соо 360 --gý9 0 Перевiрка: 460 w (ý : 180:30:6 0.40 : 0 30:30:1 1.40:40 400 ж 2,40000 360:30:L2 зg9 3) : 6000.40 I+Br : 540 lgo 360 -_qý9 0 70 20160 lzо -140 |288 616 -б60_ б60 ъq9 0
  • : 7g4. #.90 х :36810 х-409 36810 798. 1) _14500 lb0 100 Izэо 4б0 : 90 щ ГIеревiрка: 409,90 : 36810 36810 : 36810 2| _12040 lд0 х: 90 :990 х: х: 120 |зоt 40 990.90 -д 89100 Перевiрка: 0 89100:90:990 990 : s) _307200 990 J S cl о I (E s о ю Ф ok .o 900 : 600 (грн). Вираз: 30. 50 18. б0 : : 600 (грн). ВiOповiOь: другого дЕя магазцЕ вторryвав Еа 600 грЕ бLтьше, вiж першого дня. 796. Розв'язаlltdя: 4) 'х a Ё (ý 627а з00 1881000 б) (50 4б - у S 985) : 5 4060 w w b+bzk,b:9870, h-30 :б:812 5045 w .4 bo - (ý rg : щерщопо дЕя; 2) 30 . 50 : 1б00 (грн) др}rгого дЕя; lqoO 2400 _ ls84 672о -6400 3200 -ý2q0 0 795 , Розв'язання: 1) 18 . 50 900 (грн) 3) 1б00 0 9870 + 9870 : 30 : 9870 + + 329 :10199 ВiOповiOъ: 10199 це сума чисел. 7g7. Розв'язання: Коли закреслили цифру 6, то залишилося 3Т. Тобто вiд числа 3Тб треба вiдняти невiдоме число f,, щоб одерэIсати 37. 37б-х-3'| х-37б-37 х-338 ВiОповiОь: треба викоЕати дiю вiднiмання вiд 3Т5 числа 338. : .L J 4060 : l_ 4060 - 985 -q |ь ls12 6 ь 10 -д 0 2800 800 z 4 + 600 : : 2800 - 200 + 600 : 2600 + + 600 : 3200 6) 799. Розв'язання: 1) 800. 15 = 12000 (м') шлоща вулицi; 2) 12000 : 100, 3 : 360 (т) ВiOповiOъ: витратили 360 т асфальту. а- .5I о trt r/ S k lл = k = J lъ с ýf
  • 805. Розв'язалdня.: 801. _20400 ls0 20о 400 3200 140О : 1800 (кг) поклали в ящики; 2) 1800 : 90 : 20 (кг). Вираз: (320О - 1400) : 90 : 1) |+ов зq0 : 20 (кг). ВiОповiОь: 20 кг яблук клали у кожний ящик. 806. 110 т - 110о00 кг. _268800 lzо0 2100 |зва б880 32м8см:3208ем. 65м:6500см. -5600 2800 -2800 J Ё .ý. у S t J о. .5ý l- о trt 3Т. = : 9064 мм 181280 181 м 280 мм. мм: 30м80см:40:308осм: :40:77см. 12 т Т2о кг : 80: L2'l2O кг : Е : : 80 : 159 кг. 7200 200.8 600 : - 600 : 5000. t(8208 1944):6: 6264: :6:LO44 J l }с ý б600 8о4. Розв'язанllя: бiльше зiбрали з друго1 дi- лянки:._ Ё glэ Е 2)9-б-4(б.). - 5- Вираз: 3.3 4 (б.). ВiOповiOь: друга мавпа з'iла 4 банани. 9 м 064 мм.2о : 808.1)r:40:6840 .2о: 803. tл or g - бт060кг . 50: 5060кг . 50: : 253000 кг : 2б3 т. у S l- к ok . шi 3.3 : 9 (6.} в'iли перша i друга мавпи равом; 14грн80к:40к-1480к: : 40 ц 2 кг. 1) bo tдl кг:20 807. Розв'пзаllld,я; 80'к : 40 : :1480к:40:37к. 802. L4 грн .4 о J_ б Е о w Ф w w S 20о2 2600м-2км600м. 0 (ý 2) 100:2: бO(кг). Вираз: 100 : (32 - S0) : 50 (кг). ВiOповiOь: маса одного мiшка картоплi 50 кг. : 6840.40 х :27360о fi 6840 х40 2?s600 Перевiрка: 273600:40:6840 6840 : 6840 27з600 lдо - 24о 336 |6840 -щ9_ 160 -160 0 2172S100 zx:900 х :728100 : 900 х :809
  • 809. Розв'язання: 1) 40 ц 60 кг. 4 - 4060 кг. .4 : 16240 (кг) маса деревиIIи в одному вагонi; 16240. 10 162400 728100 lgo0 7200 |воэ 8100 -8100 (кг)-уlOвагоЕах; 3) 406О. 20 : 81200 (кг) Еа самоскидах; Перевiрка: + 81200 : 728100:809:900 900 : : 2) 0 4) 162400 : 243600 (кг). 243600 кг : 2436 ц. ВiOповiOь: 2436 ц 900 728100 lBog - 728:r |900 Bciei деревиtlп. маса т S п, El },{вожеЕня i дiлеппя багатоцифрових чиеел Еа двоцифрове число. МпожеЕпя па двоцифрове число .o rg 36 s 814. 3адача t. Розв'язаItrня: 18 з 2 - 9 (грн) ВiOповiOъ: 9 грн коштуе 1 м тканини. 3адача 2. Розв'язання: 1)б 3:2(м) бiльше купив перший покупець; 2) 18 э2 -9(грн). bo .4 w 108 w 1152 w ВiOповiOь: завезли LLбz лiтрiв молока. 813. -L (ý ok 810. Розв'язання: 36,32: 1152 (л) Хз2 + т2 о 1) 82 'Х 67 , 1- 574 4g2 м94 3) хз9Х 78 , 7а2 * 2з4 3042 4, 2) эч ьь т4 , 22о т з85 4070 х 7б 34 300 , - 22б 2550 - Вираз: 18 : (5 3) : 9 (грн). ВiOповiOь: 9 грн кошту€ 1 м тканини. Вадача 3 . Розв'язання: 1)5 3=2(м) бiльше купив перший покупець; 2)18z2:9(грн) 1м тканини. 3) 9. 3 : 27 (грн). Вирав: 18 : (5 - 3) . 3:27 (м). ВiOповiOъ: 27 грн заплатив другий покупець 815. Розв'язаt+l+я; Lr 2 кг 600 l. 2: 2600 г . 2: о о ю Ф a (ý = }( S -L J о- .ý lо ц ,/ S l- lл = F = LJ l.r с t
  • : б200 г важить tцiлий кавун; 2) 5200: 5:1040 (г). ВiOповiOь: 1040 г важить I/б кавуна. 816. Розв'язаIlня: 4 кг б00 г.3 : 4500 г.8 : : 13б00 г важить цiлий гарбуз. 18 fiI ý о 83ббт + 2100 т.т5о. 1459 a со 2918 Ё S аs5б? bo б у х28т5 +83557 2100 .5Е _L 600 s56б? о S ' 15о 2100 w l_ w w а. .4 ) .д 821. Розв'язаIdн,fl: L) 26. !2: 300 (кг) 25 ящикiв цукерок; 3б657 I4б9 х2з -,ы * 9209 lд : , 15200 rg m о J_ : 77б0) х2б608 3040 - 1216 ' - маса 2б xL2 ,50 -2б .o J S - 53868 84х 67 , 2068 -, б628 - 41зб 4824 34б 48 276а 1380 16б60 .23 + +Тб.28;14б9 .23+2100: 817. 1} (9209 804 х ok б кг 500 г. б17 43428 82о. 300 : 2) 300 : 30 10 (кг). ВiOповiOъ: маса ящика IIечива 10 822. Розв'язанlt,fl: 1) 7 - 4 - 3 (маrrr.) - бiльше вiдправили другого дня; - кг. , Т - 89.89 : 2)9:3:3(т) масак&k =- 14700 - 1521 - 13179 шусти Еа однiй машинi; lл = t) 7.3 : 2L (т). l39 14700 Х 84 Х,39-1521 Вираз: 9 z (Т - 4): 21 (т}. 2б ВiOповiOь: другого дЕя вiд= tJ .д 42О.L 351 1з179 IIрави лп 2I т капусти. ' 168 ' LtT ,_ Sc 2100 1521 828. 2бб х 308 r х 25 24 818. Роав'язанн,я; 1) Т8' 1О : 78О tг} -- ,тп&сf, .' 1280 _L L282 ' бL2 ' 2464 торта цiлого }с S 2' 84'2б, l :Сэ цl. сll 2) 780 : 4 ,- 195 {г) ВiOповiOь: 19б, г ваiкить 640о 2ýsп
  • 11б2 -6 -ьь -54 l0 |tэе l- L2 -L2 ВiOповiOц: 3 годиЕи був у польотi перший вертолiт, б годин був у польотi дру- 97б lob 65 ltb ru 32б гий вертолiт. 827. 14580 Х х ...- 54 -д 723. 48 - 940 .2о + 34та4 18800 : t5904 723 940 34т04 48 Х 2о J_ б784 ' 2892 34то4 ,fff, , о ffi 8410 х85хз9 -18800 18800 42О8 2Т + зif8, 11s616 3701 J_ 42об + 33309 ' 11103 ' бт28 15904 256 lr0 578 l0B l- б44 Гlо.r. 34) | lto w w w .4 bo -16 ok .o rg 714850 144339 828. 1) r z 23: 828 б78 : (84 - 2б6: 16) : бT 8: х : 828,23 _ 8 (ост. : (84 - 16) : 478: 68 х2з 828 34) J_ 2484 ' 1656 19044 - 19044 Перевiрка: 19044 : 23: 828 828 : 828 х 2)95Т-х-33 х-9б'|-33 х-924 Перевiрка: 957 - 924: 33 33:33 19044 lzз -184 64 -46 184 Е4 0 21ГДЗ р п 34 кл. |s28 а J S dt о J_ б ý о lд са a (ý = у S t J а. .5[ Е о ц }с S k lдl = k = J q с ýf
  • 270a5L 848,89 : 829. 1) ,: 27о051 508о l+0 l- -40 - 30972:239079 Х 348 89 3132 - 2т84 ' 2?о051 -80 зоg72 2s90?9 28о -280 за972 0 2) 12960 : бО + tt2960 + 60) : 2Lб + : о Ё tý }( S t J о .ý Lо trt }d S l- k Е Iдl t_ Е .LJ lъ с ýf : -60 к: 350 14 грн 1400 к,4 : :20к:10 : 976 см.48 : 830. Розв'язання: :468м48ем 1) 58 38 : 20 (мiш.) бiльше ilшеницi, нiж жита; 2) 16 ц : 1600 кг. 1600 z 2о: 80 (кг) - маса мiшка шшеницi; 3)58.80 : 4640 (кг) маса шшеницi; 4) 38.80 : 3040 (кг) маса жита. 464о кг : 46 ц 40 кг : 213400 бOгрн80к:40:5080к: :40:L27к:lгрЕ2Тж 5 м 25 см 52б см .24: :- м 126 .24 12600 см х24б2б 30 ц 40 кг 518880 : з904 46848 J_ 2100 ' 1050 ВiOповiOь: пшеницi завезли 46 ц 40 кг, а эfi,I{rга 30 ц 40 кг. 831. б4Oб 4850 х96х44 _L 32430 J_ 1940 ' 48645 ' 1940 46848 см 976 Х48 , * 7808 : 12600 : 7ц8кг.4б : 708 кг. 45 31860 кг: 318 ц бО кг 798 Х4б J_ 3540 ' 2832 31860 I -] 834. 9 м 76 см.48 : 0 3040 кг к.4 : 3 грн 50 .o Еб -360 l rg 96 fi 27100 Izto ok .F 12960 l00 -120 bo о б ý о ю Ф 42к.50 :542 к. б0: 27L00 к : 27L грЕ 5 грн 542 Х50 w .4 S .Ф 13020 : w J 13236 + w (t, |tzT 108 :
  • г.35 : : 868000 г : хзб24800 248о0 868 кг г. -I24o ' 744 868о00 11 см б мм,66 .66 : 7б90 мм :Тм59см : 1t5 мм, :759см: 115 м 42сж.. 5о :542 см, 27100 см : 2'{L м 5о: 838. Розв'яза,t{Idfl., 285 : 342 (ц) бiльше першого раву; 2) 34Z: 6 : 57 (ц) - перевезли за 1 рейс; 3' 62Т z бТ : 11 (рейс.); 1) 62Т б т е j cl о I s о rý б = у ok Lo 4)28б:бТ:5(рейс,). 542 х50 bo 27lao ВiOповiOь: 11 рейсiв було зроблено першого ' разу i i490ц-другий. 5 рейсiв другого разу. t) 4 м 08 ем,25 : : 10200 см : 102 м 408 Х25 839. w w w .4 835. 3адача L. Розв'я.заItня: 1) 560 - 490 : 70 (ц) - бiльше перевiз перший шофер; 2) ТО z 2 :35 (ц) - перевiз t самоскид за 1 рейс; 3) 560 : 35 : 16 (рейс.}; 4} 490 : 3б : 14 (рейс.}. ВiOrtовiOъ: 16 рейсiв вробъув Еерший шофер i 14 рейciB - другий. 3адача 2. Розв' язаllня: 1) 16 14 : 2 (рейс.) бiльше зробив перший; 2) 70 l 2 -- 35 (ц) - шеревiз за 1 рейр; 3) 16 .35 : б60 (ц); 4) L4.35 : 490 (ц). ВiOпавiOь: 560 ц цементу перевiз перший шофер L S .o 7590 : : а.а а- 36см р:2.(36 + 36): 2.т2: : 144 см S - 36. 36 : 1296 см2. 2) при Х66 J_ 690 , 690 б 836. Розв'язанн,я: 1) 170.3 : 510 (г} - маса одного торта; 2) 510 ,2б : 12ТбО (г}. 12Тба г : L2 кг 750 г ВiOповiOъ: L2 кг 750 г важ&ть 25 TopTiB. 837. Розв'язаrLня: 1) Р - 2.(а + с) rg 24 кr 800 .35 J_ 2040 ' 816 10200 : a .L J о- ý l_ о ý }с S l- k Lц = 2)9 кг 040 г , 95 858 кг 800 г 9040 = 858800 г: кг .' 18 :25650 :256ц50кг Е LJ }с ýг _д 452а ' 8136 858800 k l х95 3) 1 4ц25 Ф кг:
  • L42б х18 -, 11400 L42б 25650 : 4)бдм8см.2б:1450ем: 145 дм 58 Х25 s о lд Ф о Ё (ý у S I б) 24О.35 : б0 2Т : 141 24о 8400 Х з5 -50 , 340 т- 120 -а00_ т2 8400 J 400 з9а о. .5t l- - 2f lъ0 h68 0 28400 : 40.3 28670 о 6) 30800 !( 28400 lд0 710 Х - 280 3 lTro 40 2130 Е lл t- w w ц : 30800 - 2130 : S l- :д Е LJ _ |ъ 0 30800 2130 28670 }с f 84О. L) Розв'flзаt+ня: 3.ff: 1000 + б00 3. х : 1500 цл ц1, EEl 168 !) - trC= - ok .o rg .L (ý 1500 : 3 500(г) ,, 1500 : t500 ВiOповiOь: гарбуз важить 1 кг 300 г. М1. 1) 540 - 2О. 15 : 540 300 : 24о; 2) 880 + 2400 : 60: 880 * + 40 :92о; 3) бб0 , (200 : 4) : 650. 50 : : 32500. 843. 1) (984 z 24+ 12Т0). 43: : (41 + L2T0).48: 1311. . 43 - 563Т3; bo S о 1300+200:1500 14б0 J с} х*200:б00+1000 х*200:1500 li-1500-200 fi - 1300 (г) ПepeBipKa: w .4 б 290 -, 116 Перевiрка: 3.500 = 1500 1500 : 1500 ВiOповiOь: кабачок ва}Iсить б00 г. 2) Розв'язаlll+я: : 984 lzц -96 24 lдt -_ц 0 +I2To х 1311 4| _ 4з 1311 , 3933 ' б244 б6373 2) (4080. бТ - 2а44б) : б : :(2Т3360-2О44б):б: :2б29Lб:5:50583 4080 хбт +2448 , 28бб 273360 273360 2о44б 2б29Lб )
  • Еериметра, або сума довжи- 2б2gLб lb -25 |50б8з ни та ширини; 2) 148 29 -2б 4I -40 96 2)30:2:15(грн) 48о 4gg2 ВiOповiOь: площа дiлянки 4992 м2. 847. 1) : : деЕний заробiток; 3)Тб:15:5(дн.); 378б66 4038 k. oo w w w 2 iндикiв; 49350 + 243ОО: 73650 (г) маса Bcix iндикiв; _ 49350 , 24300 ?3650 73 б б0 - - 26 3 50 (г) ВiOповiOь: на 26 кг Вб0 г загальЕа маса Bcir iндикаTopiB менша вiд 100 кг. 846. Розв'язаtdня: 1) 296 : 2 : 148 (м) -- пiвlt : 391686 391686 13120 s?8566 246оа loo - 24а , 1- 28266 з6з42 .4 b 3 iттликiв; - маса 121б0 . 2: . 2: 24300 (г) маса iнших (г) 2)L2 кг 150 r 24600 - 13120 : 391686 or х97 4)4б:lб:8(дн.). ВiOповiOь: перший маляр працював 5 днiв, другий маляр працював 3 днi. 84б. Розв'язаIlня: 1) 16 кг4бOг. 3 : 16450. 3 : 4038.97 60 .32: g 4б : 30 (грн) бiльше одержав перший маляр, нiж другий; i ши- ' 15 4)L00000 100000 736б0 2635о - _L 192 844. Розв'язалdлd,я: 3) 52 (м) Хб2 0 :49350 : риЕа дiлянки; 3) 96 . б2: 4992 (м'). 96 тБ -15 1) - 60 I+to -60 410 32 -,82 12з 13120 6912 , (3 5 52gб J S dl о ,д б s о lд Ф a .2Т' 94508 : : 6912.81 94308 : : 5598Т2 - 94б08 :46б364. 5б9872 * 6912 BL 94508 , 69L2 46б364 2' (ý (ý = у S .L ) а- .ý Е о trt с S k lл = k = tJ _ lъ ( f
  • S)420:8:140{д.); 4) 37б: 3 : L25 (д.). ВiOповLOь: в caнaтopi1 <.Со- нечкоD було 14О дiтей, в caнaтopli <.ВiрочкаD було 12б дiтей. 850. * 284 n 568 _ 4?б з66 ж 1?й LT04 + 3976 8б2 2?7? 269800 103944 S ш б = Y S J_ J о_ .5Е 1- о trt < !с S k Е lл k Е tJ ц }с t 22392 ба43 9952 + 10405 6243 734593 + 24Т5ео : :32743 + 247б00: 280243 239 х 1з7 +24тбOа з2т4з L673 28о2+3 49тб 619 бL2 851. 137. 23g w .4 a + + 71"I 239 10:2б:100-4:96 t100: 10),б: :200: 10.5: 2О.б: lО0 (120 + 80): 400-480:6+t80:400- -80+180:32о+180:500 280 : (40 ; 2) + 70 ,2 :280 z2O+140:L4+140:I54 85б.l}х ,tr|o 2) х w w о Е б Е о ю Ф Х2081 з5з х 2488 24g б J bo ok .o rg + 540 км. 3 цих EyIIKTiB назустрiч один одЕому виiхали автомобiль зi швI,Iдкiстю 48 км/год та мотоциклiст зi шврlдкi.стю 42 км/год. Черев скiльки годин воЕи зустрiнуться? Розв'язанн,я: 540 : (42 + 48):540 : 90: : 6 (год). ВifiповiOъ: через б годЕЕ автомобiль i мотоциклiст зустрiнуться. 8б4. 100 - (16, 6 + 4) z 2б : t00 - (96 + 4} :25:: 100 - _L 496 ' 248 32''{43 852. Розв'язаtdнfl: 2976о : 60 (км/год) шtsидкiсть ваЕтажного автомобiлrо; 2) 900 : 10 : 90 (км/год) швидкiсть легкого авто1) 900 : 15 : - ВiOповiOъ: через б годиЕ автомобiлi зустрiлися. 853. ВИ сеJIища Тополине до MicTa KBiTKoBe вИстань 28 25396 907 : (2б396 2б396 - 18000 ?396 - #: + 496 248 372 401 760 18000 : 2 9000 : 16396 : 25396 9000 16в96 25396 4)900:150-6(год). пiсля виiзду " х28 , 7256 ' 1814 мобiлю; 3) 90 + 60 - 150 (км/rюд) вагальна тттвидкiсть; 3) 907 ; . 18000) : 2 - 3698
  • _7з96 6 першi 3 години; 2) 642, 2 : L2S4 (км) за наступнi 2 години; |z lз698 13 3) 2085 + L284 : (км) всього; 4) 4500 3369 : -L2 19 -18 (км). 16 -16 Вираз: 0 lщ 6) б) _9з8 бт lt+ 268 -_268 TL4 т L4 1102 861 . Розв'язанrL,я: 1) 120 , 46 w w w .4 4) 7 .84 : 588 (кг) маса зерна у 7 мiшках; 5) 168 + 588 : Тбб (кг}. 7бб кг: 7 ц 56 кг ВiOповiOъ: Т ц 56 Iсг верна всього у мiшках. 859. 1,) 'х L2432) 4о54 2о7 'Х 104 8701 _L 16216 + ' 2486 т 4об4 zб730L 42L616 860. Розв'язаr+н.я: 695.3 : , '1- 767685 1) 607 42о 2бL1 l_ 12585 ' 7б5L бб20 (м') т S {ý 2} 5520 : 80 : 12L4 2428 2б494о 2085 (км) , за со 69 (м}. ВiOповiOь:69м-шириЕа другоi дiляIIки. 862. Розв'язання: 1) 36:3: L2 (км/год) швидкiеть велосипедиста 2)L2 bo зерна у 2 мiшках; 4) 305 'х : ok .o rg 1)7 2:б(мiш.) рiзЕиця; 2) 4 ц 20 кг : 5 : 42О: 5 : : 84 (кг) маса зерна в 1 мiшку; 3) 2.84 : 168 (кг) маса х 695.3 (км). шлоща цершоi дiлffЕки; 856. Розв'язсtrння: 3) 1131 BiOnoBiOb: 1131 км залишилося пролетiти. |т 1ц оl 4500 642,2:1131 3369 3:9(км/год) о .L fý s Ф ш : cri ; IIIвидкiсть на зворотному шляху; 3) 36 z 9:4 (год). Вираз: 36 : (36 : 3 S) : : 4 (год). ВiOповiOь: 4 годЕни затратив велосишедист Еа зворот_ ний тттлях. 863. Розв'язання: 1) 42,2 - 84 (мпг) друга сторона; 2' L86 - В4 - 42 :60 (мм). ВiOповiOъ: 60 мм довжиЕа Tpeтboi сторони. 864. 1) rоъх " , 4336 + 'a 32б2 збв56 (ý у S т J_ а- .ý в. о a- Ег ч S l_ Е Lц F Е LJ ]- r' v
  • 2) ч 1084 / з04 _L 43sб ' ВiOповiOь: 2О2 кроки в середньому до школи. 871. Розв'язання: 1) 22О.3 : 660 (кг) 32б2 329536 3) ./ 723б 4) ^7т + 50645 -50645 485 " 604 1940 *egto б57о95 -ffi медузiбрализ l га; 2) 660 : 4, 3 : 49б (кг). ВiOповiOь: 495 кг меду одержатьв g галипови.tr наса-джеЕь. 4 873. _4о2 -402_ loz lг _б11 lтз ъtt |Т l0 : S : 2400 : 40:60 б2g 305 Iдз Ф -jtg lвъ о 6) 1000 50,6 + 7000 : -д1 |г lг 1000 300 + 4 (ост.) 19 (ост.) s : 700 + 700: 1400 700 : о : ю 2км:400м:2000м: El :400м-б Щiлення IIа двоцифрове 8 м 4,щм.ý: 84 дм.5 : = у (ý J 5) 24ОО : (300 260) J- or g (ý (ý чиело J а. 867._453 434 l6e |г _505 -444 lт ц lг (ост.) 62 (ост.) r/ 868. Розв'язаlf,llя: k 1л k w w trt 19 w .ý l_ о .4 S t bo ok . a 1)468:78:6(год)-був у дорозi першилt потяг; 2)603:67:9(год)-був у дорозi другий потяг; 3)9-6:3(год). = J Вирав: 603 : 67 l- 468 : 78: с : 3 (год) ý ВiOповtOъ: на 3 години другий шотяг був у доровi Ев чl еll бiльше, нiж гrерший. 870. Розв'язанлd,я: 1) 2О7 + 195 + 2О4: 606 (кр.) - ва три рави; 2) 606 : 3: 2О2 (кр.). :42одм:42м 5т-бкг:5000кг-5кг: = 4995 кг :4 т 995 кг 3ц-3кг:300кг-3кг: :297кг:2ц97кг 874. Розв'язання: (с+h).б(машин). ВiOповiOь: (а + h), шин склаJIа бригада. б мв- 438 -69 lzз -зб lзо lй h2 876. тsб 95 -ц 3 -78 (ост.) Ч(ост.) 877. Розв'язання: 1 ц 23 кг.8 : L23.8 (кг)-маса8бiлуг. 984 z L2 : 82 (кг). ВiOповiOь: 82 кг одного осетра. : 984 маса
  • 2) 222: 111 : 2 (плат.) ВiOповiOь: можна пошити 2 плаття. 880. Розв'язанltя: Е78. Розв'язанllя: 1 спосiбz 222:37:6(м) купили ткаЕЕЕи; 6 : 3 :2 (плат.). ВiOповiOъ: можна пошити 2 плаття. 2 спосtб: 1) 37.3 : 111 (грн) ýоштуе тканина Еа : 1)2кг2O0г*lкг600г: 3 кг 800 кролiв; г маса двох 2)Sкг8O0l"z2:3800:2: :1кг9O0г. ВiOповiOъ: 1 кг 900 г редня маса кролiв. одне Iшаття; - се- б J 881. 54 т2 360 600 960 61 69 т2 120 160 22о 882. Розв'язанIIfl: 1) 10. 36 : 360 (кг) цшбулi; - маса 2) 806 + 806 : 31 + 26 :832 :806 806 lзr .4 w w 3) 300 : 60 :, б (мiш.). ВiOповiOъ: вавезли б мiш- 995 -48 lzц -jl lзt |М lй w 883. 630 й 150 -ýý ъ 6 (ост.) 3 (ост.) 995 lзr 93 65 l- lзz -j0 3 (ост.) 885. 1) _900 lqg *|й Е9 0 J о- 886. 1) r ,2б: х :900: 2б 900 Перевiрка: 36,2б: 900 900 : 900 lzb z 2L ГIеревiрка: S S k lл = l- 36 -?i- lзо Х 2б rbo + 180 ,l2 fщ 900 0 2) 966 z х: 2L х :966 .ý Е о }с х-36 х:46 a :Е 0 900 + о t б Е о lд Ф S 186 щ Ф (ý = у gz lй bo 360кг: 2)6ц60кг :660 кг 360 кг:300 (кг) маса моркви; ok .o rg 6 60 а:6 * 60 KiB моркви. S 0 а k = J ц }с ýf
  • 966:46:2L ВiOповiOь: Mic"TKieTb меЕавтобуса 31 Еаса- шого 2L lZt -84 |46 L28 -L20 00 966 966 -7б 46 [до |Я : t76 208 Ё rý у S JJ о- .ý 1_ о ц }с S |- Е lл F = J t !с ý, /Е Еli} сЕ, о 2) _3612 lвд - ззб 2б2 w, 0 14з .4 bo ok .o r Ф о. ВiOповiOь: 32 рази обер- нетьея друге колеQо. 889. Розв'язання 1) 108 + Т2 : 180 (ц) з двох дiлянок; 2) 12 + 6 : 18 (г) - на двох дiлянках; 3) 180 : 18 : 10 (ц). ВiOповiOъ: 10 ц середня врожайнiсть. w lд 2)1м2дм+6дм:lм8 дм : 18 дм - довжина кола другого колеса; 3) 576 : 18 : 32 (раз.). w J- s о сý :а08 L2.48: 890. 4 великих та 12 маленьких автобусiв перевезли 536 пасажирiв. Яка w S о 104 IM -1 56 576 дм довжиIIа ва 48 обертiв колеса; цl 893. 1) _L2168 lbz -_46 887. Розв'язанruя: 1) 1 м 2 дм.48: fý J }кир. MicTKicTb меншого автобуса, якщо MicTKicTb великого 4L шасажир? 13902 lцz |- L26 ззt 130 s)- 3772 lBe l L4I47 lдз 328 |П Lzg 492 --щ 0 | L26 42 42 g 21 L24 l- 1329 86 387 ЕI0 894. Розв'язання: 1 спосiб. 1) 12. Т : 84 (т) самоскидiв за 1 рейс; 2) 1932 : 84: 23 (рейси). 2 спосiб. 1) 1932 z L2 - 161 (рейси) зробили Bci самоскиди; Розв'язанлdя: 2) 161 i7:23 (рейси). L) 4L. 4: 164 (п.) - шере- ВiOповiOь: 23 рейси зробпв везли великi автобуси; кожниfт самоскид. 2) 536 164 : 3Т2 (п.) IIеревезли L2 меншиff автобусiв; 3) 372 : L2: 31 (п.). Вираз: (536 4L. 4| : L2: : 31 (п). 895. Розв'язtIння: 1) 25 , 24: 600 (ц) - зiбрали жита з першоi дiлянки; 2' 15 . 32 : 48О (ц) - з дру- гоi дiлянки;
  • : 3) 600 + 480 1080 (ц) з двох дiлянок; 4) 25 + 1б: 4О (га) пло- - ща дiлянок; б) 1080 : 40: 27 (ц). ВiOповiOь: 2Т ц середЕя врожайнiсть жита з дiлянок. 896.200-х>42 х < 200 х < 158 - 90о. 1) _318т2 lqз 24о |ss4 697 -qýд_ 832 -332 l 2, _?19s1 lqg_ 26б 42; 371 : : о rg Перевiрка: 52Т х5з .o масацибулiвlмiшку; w w .4 bo 2З10 (кг); 1595 (кг). ВiOповiOь: з першоi дi.ляЕки зiбрали 2310 кг цибулi i 1595 кг з другоi дiляЕки. 42б _ [5s ?з w - 5418 l43_ lrzo 25б -2бб 0 111 --ýý_ (ý _sru .L 1581 ' 2635 ok ченЕя х - LбТ. 897. Розв'яз'ання: 1) 42 29 : 1В (мiш.) бiльше з першоi дiлянки; 2) 7Lб : 13 : 55 (кг) 898. 4505 lвъ |б2т -tоб ВiOповiOъ: найбiльше зна- 3) 42. 55 4) 29 ,5б _ 143 279s1 8) _15912 23L -2а4 272 о .L б ý о ю Ф a Ё (ý !с Iзд +ов | 136 :г S Ф S т J- .>' а- .5ý l_ о qt -272 ч 0 4в8 Перевiрка: хз4 258 -258 J_ ' L8T2 L4o4 0 1б912 901. _10296 lЦq 78_ -+ 249 _156 дý о |s96 S k Е trJ k Е ., l:bar }Ё ý
  • Перевiрка: :4б. 396 : 26 .L ' 2376 т92 10296 a Ё (ý у S .д т о .5Е l- о 4) 3 + площа; б)190:б-38(кг) ня k Е lл k = LJ }с lъ ýr серед- в 1 ара. 90б. Розв'язання: 1) 68 + 84 : Lб2 (км) пройшов потяг ва 2 години; 2) Lб2 :2 : 76 (км/год). ВiOповiOь: 76 км /tод - середня швидкiсть потяга. 906. 20988 : б3 - 1 2420: 46 : : 396 - 27о: L26 20988 lьз -159 |зэо 508 -4т7 318 зlý 0 135: : . 90 (2.2б' а, : якщо |869 s65 -3Jý_ 4т,{ -_41т 0 46057:б3:869 w S кг + _46057 lьз -424 вся врожайнiсть пшеницi ц (км/год). с 2: б (ар) ВiOповiOь: 38 90 ok .o rg s о lд Ф липIценицiз3арiв; 2) 50 .2 : 100 (кг) -- зiбралипшеницiз2арiв; 3) 100 + 90 : 190 (кг) з дiлянки; 27б0; . а:б3. 2) Ь : 64, якща 907. 24. 2б . 4 :24. (25 . 4у : : 24.100 = 24оо; 1б' 1Е' 3-(15, 3). (10+3): Ь: 49536. _49536 l0д bo Ф о t (ý зiбра- w .4 J S (кг) w (ý : 2. 2б 50.90 : 4500. 908. 1) 46057 : 903. Розв'язанн,я: 1) 30.3 90 : +45.3:450 б.2Тб.2: 2Тб. (5 ,2) 2Т5. .10 : 10 58б; 448 |r7 4 473 - 448 2бб -_2бб о 49536:64:ТТ4 910. _7L76 lез l- 69 27 -ж |зtе 46 ъ |зtэ -31 102 l00 102 _д9а 0 0 _9889 lзr 93 58 _LI22 ltT _6059 lzз б84 lвз 2L9 -_2L9 2т9 -_2т9 0 0
  • : 88 (кг) - маса бочки з р9всолом та огiр1) 70 + 18 2) 3) 55. 70 _ 166 166 - : 3850 (кг) огiркiв навантажи ли; |азz 265 - 249 ками разом; 2) 4 т 840 кг : 4840 кг; 4840 : 88 : бб (боч.) на- ваFтажили. 35856 lвз Ъзе 0 432 83 1296 3456 зб856 Перевiрка: 38бOкг:3т850кг. кг огiрkiB навантажили на машиВiOповiOъ: 3 т 850 Еу. J 912. Розв'язаtdtlя: (кг) 82 (кг) маса ячмеЕю а б apiB; 2) 4L.2 : 3) _т47б ltз ' -65_ маса ячмеЕю з 2 apiB; 5)В52:8:44(кг). кг a 56 -33 S .L J бТ5 о- .5[ J_ L72б ' серед- l_ о trt б7б т47б 4) _3462 з0 46 с S l- |0 k |бтт lл -42 23L ъ1 о k Е 42 -_42 1б51 '1551 17061 LJ 0 ГIеревiрка: бLТ хзз , б у хlз w l* w _iъ?.r Ё Перевiрка: Ея врожайнiсть ячмеЕю. 913. 1) ý о Ф цl 65 w ВtOповiOь: 44 l5?б -gi ъ .4 bo вся 3)6+2:8(ар) площа; 4) 2ТО + 82 : 3б2 (кг) всього ячмеЕю; g 27О S trl о Е (ý or : .6 ok . 1) 45 Ф tъ 1 Перевi.рка: - , хб t, бТТ 3462 914. Розв'язанld,я: 1) 70 + 82: 152 (км/год) загальна швидкiстъ; 2) 1б2: 2 76 (км/год). - -
  • ВiOповiOъ: 76 км/год еешвидкiсть руху авторедня буса за два днi. 2) _32238 lBr 243 зэв 793 -!29_ 915. 1) _6832 lto 64 648 |4ж 43 | -_618 -32 0 LL2 -Llz Перевiрка: 0 Перевiрка: .L (ý J о- .s lо ь{_ | ьзэ fд9_ 477 -_47т о Перевiрка: 539 53 V S l- 161 7 2696 28ббт Lц l- Е U 'ъ !( qf 918. 1) 19026 l0з -18g 1) 7308 : 36 : 203 (л) в однiй бочцi; 2) 203.5 : 1015 (л); 3) 203.13 : 2639 (л). ВiOповiOь: 1015 л пального у б бочках i 2639 л пального у 13 бочках. 920. Розв'язанн,fl: L) h : а (л) в однiй баrrцi; 2) L2. (k : а' (л) в 12 банках; Вираз z 12. (k : а). ВiOповiOь: L2 . (k z а) л соку в 12 банках. bo б у S t lъз w .4 a 26б 206 w Oсi € ё. 2, _28567 w ý о ю 919. Розв'язання: rg s Ф о 32238 2б62 42т 6832 ok .o , -r 81 398 3184 42Т х16 а т 398 _ 126 -_L26 Iз02 1) 32 " 27 : 864 (ц) - маса пшеЕицi в 32 tа; 2) 4. 36 : L44 (ц) маса пшеницi в 4 га; 3) 864 + L44: 1008 (ц) всього; 0 Перевiрка: 302 Х6з , т 921 . Розв'язалdн,я; 906 1812 19026 4:36 5) 1008 : 36 : 4)32 * (га) го; - всьо- 28 (ц). середня врожайнiсть пшеницi ша дiлянках. ВiOповiOь: 28 ц
  • ýiзL _8Т72 lдз 86 ра4 926. _2т264о lzt - 21з_ ls840 Lп -Lп 596 -568 284 284 0 24б83 l0r 244 |аоа з4974 lвz - sgq_ |402 L74 _202950 180 18€ Ъý 4 0 229 з200 |в00 4б -_45 |4о2 1600 - 1600 {ý 0 1)а:5(стор.)набравза 1 год. 153 .4 0 336 х 51 w , 336 w '1680 7136 1 lbe 2) _106236 l- 104 I 2ж zо+з 928. Розв'язання: 1) 4 кт 500 г : 450О г; 4500.8:3600о(г)-маса 8 посилок; 2) 4 кг : 400О г; 40оо . LT : 68о00 (г) маса 17 посилок; 3) 36000 + 68о00 : 104000 (г) всьоrо; 4) 8 . LT :2б 5) 10400О - всього; : 2б : 4L60 (г}. (rrос.) 4160 г: 4 кг 160 г. ВiOповiOъ:4 кг 160 г середня маса однiеi посилки. -а9ý_ 156 0 Перевiрка: ok bo ВiOповiOь: ва k : (а: 5) ошератор набере k cTopiHoк. w Перевiрка: 2)k:(а:5)(год). Вираз:h:(а:5). |ззо 183 1ýý_ 306 щ .o 924.1) _17136 lbr 2043 Х52 , * 4086 1021б 1062sб ý J g27. Розв'язання: 0 Е l45ю -2ц_ 0 _з21600 l+b rg -_L7 (i 929. _323640 loa -3t0_ 1sб -!ц_ L24 L24 - |б22о j .Ф о -Jfý Е о lд еrj Ё у {ý S Е -т а- ..g L_ о ц с S l_ k tл = l- k Е
  • 34568 44474 lтц l601 т4 - 444' 32о | 2бб -74 - 2бб 8 (ост.) о _30600 lbr 306 |0оо 0 ý о lд trl a Ё (ý g S l.д J а- .S$ Е о trt с S t_ k Е Lл l_ = J ц }Ё ýr 305 х28 6424 lzз - 584 lBB бs4 _L 244о ' 610 -_581 8540 о 930. Розв'язаl+н,я.: 1) 408 : 68 : 6 (год) до зустрiчi; 2) Т2.6 : 432 (км). ВiOповiOь: 432 км пройшов до зустрiчi перший шотяг. 931. Розв'язаннfl: 1) 298.8 : 2384 (кг) маса 8 бичкiв; : 2550 (кг) 2) б10. б маса б бичкiв; 3) 2384 + 2бба + 316 : : 5250 (кг) маса ycix бичKiB; 4)8+5+1:14(бич.) всього; 5) б2бО : 14 :3Т5.(кг). ВiOповiOь: 3Тб кг серед- : ня маса одного бичка. 938. _19691 lBt - 164_ s29 л9 -з19 о bo ok .o rg Ф о Е (ý л w .4 S 934. _36бр lzз _4599 lzз 365 lb0 438 l0з w w а т I0д a- |ъ+0 1240 935. Розв'язаltня: 1) 4800 :24: 200 (л) за 1 хв. перший насос; 2) 4800 : 40 - 120 (л) - ва 1 хв. другий насос; S) 200 + 120 : 32О (л) ва 1 хв. два Еасоса; 4) 4800 : 320 : 1б (хв.). ВiOповiOь: за 15 хв. викача- ють всю воду дЕа Еасоси ралзом. 936. Розв'язання: 1) б4. 4 : 2Lб (кг) масла вЦ однiеi корови; 2) 216.8 - IT28 (кг) 172800 кг : 17 ц 28 кг ВiOповiOь: I7 ц 28 кг мас- ла можЕа одержати вЦ 8 KopiB. 2L324 937.-18б_ lзz |5?6 2s2 - 2б9 234 - 22z 12 (ост.)
  • -210 : lб160 67 2бб грЕ. 5 25605 к. : 15 к. 2б2 - 2б2 4 (ост.) 938. 792 цукерки розклали у 36 коробок. Скiльки цукерок у 8 коробках? 940. 280 км 896 м : 44 : : 280896 м : 44:6 км 384 168 lцц |ffi84 369 w 0 : 23бт924кгzб2: кг ; 52 :4537 кг -,4 т 537 кг 23б924 _23б924 -208 27g -260 L92 - 156 364 Е1 0 1000 к. - 225 _ бOб к. : 495 к. мм: б.3:135 :13см5мм. мм: 2} Розв'язання: 1м-100см; 10.7: 100 см : 70 см у Олi; 100 см : 5,4: 80 см у Лесi; 80 - 70 : 10 (см) ВiOповiOь: Еа 10 см коротше стрiчка у Олi. lbz l45"J? : : 1950.4 7800 (г) маса 4 кролiв; 2) 2 кг.200 г:2200 г; 22оо.Т - 15400 (г) - маса 7 кролiв; 3) 2 кг 300 г : 2300 г; : 2300 + 7800 + 15400 : 2бб00 (г) б ) S Ф о -L G, s о Lo g42. Розв'пзаI!,лdя.i 1 кг 950 г : 19б0 г; w -1!ý w - s52 10грн 5трЕ5к: : '-4rрн95к 941. 1) 22 см 5 мм : 5,3 : : .4 - I32 176 105 _!9ý 0 bo 280896 -264 106 в однiй коробцi; 2) 22.8 - L76 (ц). BiOnoBiOb: шотрiбно 176 цукерок. 1707 -lqб ok .o rg 1)792:36:22(ц) : 2б605 -15 ltb l1?0? -42 Розв'язаruня,: к. : 15 к. : маса ycix кролiв; 4) 4 + Т +: L2 (крол.) всього; б) 25500 : |2 :,,2L25 (г); 2L2б г:2 кг 125 г. di * б у S -L J о.5$ l- о ц с S k Е lл k l- Е J q }с ýf
  • ВiOповiOъ:2 кг I25 г - семаса одного кроля. редЕя g44.7ТмТбсмz54: : Т776 см: 54: I44 см : :1м44см 94б. Розв'язанllя: I)24з4.3:18(кг)-8а: 18000 г; 18000 z L2: 1500 (г); солила; 2) 18 кг ,Iттб lьц -б4 |ч4 237 -щ_ 1500г-lкгбOOг. кг 500 г ВiOповiOь: 1 мiдорiв господарка в кожну банку. 947. (L241 + 39О96 : б4) 2Lб : : -_2Lб 0 144 м. 10512 lzз J_ 7з s tý gzt о ю - 292 292 сп a Ё 0 S -L ) > а- - кг: 4 т 130 кг о 256060 loe ч 248 w - w .5[ ц k 80 -_62 186 |- |4130 -180 S Е lл : кг з 62 кг : 87944о кг : 62 кг - 6120 379т 440 - зтg44о lBz зт2 16120 т4 -_62 124 -t24 о зт9 |т,24 I24T + ,I24 19?1 1971 lтз -дq |й 511 ъ11 0 36202 : 46) ,82 : 787), 82 : 17466 (100 : (1000 - 0 Е 39096 lьц 0 256т 060кг: 62:2б6060 z 62: 4130 кг : l- 73: 21ý -_292 б у : L29 -1!ý__ 2Lб |L44 : + Т24) : 73 : 1971 z 73: 27 (L247 ok .o rg о 73: bo dl z км бL4 м : 73: 10512 м w .4 ý ) S 10 поклаJIа 362о2 lд0 з22 l?8? 400 -3ýý_ 322 -_322 0 2Lз х82 , -r 426 ITo4 L7466 *1000 т8т 213
  • Iý. Разв'язаlll1,я.: : 1} 15.5,0 75О (мr) гцд дiляпки; 2) 750.3 : - 29473б lзь -280 Irло- L4t -цq 22бО {кг) ,Iз всюпо добрив. ВiOповiOъ: треба внести 22бО кг добрив. }l9. Розв'язанtdfl: 1) 300: 6 : 50 (м) - жабеЕя за 12 день; 2) 50 ,2 : 100 (м) KiT за i KiT пофарбували 300 м паркя}та. - 35 -35 0 3582 96TL4 2т + t8396 зб82 + 2бОТ4 115110 , 12003 х 842L 494б3 w Перевiрка: 494б3 33453 16000 : 16000 16000 w : т|64 967L4 .4 х w x-33453:t6000 х-16000+334б4 : g52. Розв'язанлdя: 1) S т 600 кг : 360О кг; {ý S trl о J -L (ý s о 3600 : б.4:2880 (кг) маса борошна; Ц 288а: 40 == 72 (кг) ВiOповiOъ: одержаJIи 72 кr манЕих крупiв. rд 9б3. _3842тб Iвз - о- 332.- bzz -498 |4629 1608 z х:24 х- 1608 z24 - f,б *-6т 638 15 (ост.} Ё (ý }( S д !F J .5$ l- о S Е lл (ост.) 579685 -546 lgt lffi?o s36 - 2тз -637 a !с 816 т41 Ф S ,k -1ъъ 2)(1100+508)зх:24; Перевiрка: 1608 : 67: 24 24: 24 951. 2'| .(12003 294Т3б : :3б)+511 . 36: 2Т .(12ОOS-м21)+ 18396 -2т ,3б82+ + 18396: 96TL4 + 18396: : 11511о 36 18396 bo 950. 1) r - (23603 + 98501 : 16000 511 зо66 -, 15зз ok .o rg 3) 50 * 1ОО : 150 (м) - ва 1 день разом; 4) 300 : 15О - 2 (дн.) ВiOповiOь: ва 2 дЕi жсабеня Х -70 - 1 день; |вдzr l- Е LJ |ъ }Ё ýr
  • gб4. 26 т 496 кг : 92 : 92: 26496 кг z 16205 lзь -140 288 кг 2649б lgz -184 22о -210 _ 105 1288 809 -736 х49 0 'lT м 22 см: 33 : 7Т22 см : 33: 234 см: 2 м 34 см s о -66 LL2 -99 I32 -_L32 lд cri у S т J_ о.5ý I_ о Еt 0 28кг032г:64:28032г: :64:438г 28о32 I0д - 2бб |+зв 243 -L92 бL2 с lл = k = 28800 3636 25L64 ltB l1s98 L44 0 4о4м 04 см Т4:4о4о4см: : зТ4:546см :5м46см 4о4о4 lтц -370 |ъ+о 34б -444 0 9бб. (16205 : 35 + 185) ,49 = (463 + 18б) . 49= 648 , gб7 . Розв'язаlltt,я.: 1) б06 z 23 : 22 (ц) гречки в 1 га; 2) 22.2 : 44 (ц) рису 8 1 га; маса маса В) 44. 18 : Т92 (ц). ВtOповiOь: Т92 ц риеу 296 444 == 2бL64 -18 п -б4 1398 -_L44 0 S 480 х60 28800 = : 18 : : 18 : L76 -_бL2 k (28800 25L64: 18 3636) 3636) Еа_ w Ё (E : : [ез+ зLтб2 (480.60 .4 bo ok .o r о t (ý тт22 lзз w Ф .L б832 ' 2692 : w S 648 о 648 :Zgý J tBb _19ý 736 (ý 463 + |+оз g : 49: в 18 га зiбрали. 958. 3 двох дiлянок зiбрали 460 ц проса. На пepTTTift дiлянцi зiбрали по t2 ц в 1 га. На другiй дiлянцi з 2б8 га зiбрали по Т ц.
  • СkЬкп га мае перша дi- л-lтТСа? Разв'язаrdн,я: 1) 28.Т :196 (ц) - : - 30744 lцz з га площа - б89: 30000 - 450 :18+589:30000-2б+ 500 а>700 а)300 960. Розв'язаtlllя: l|б2б00:5-10б00(ст.) Т швейних машиЕ за 1 хв; S * : : 589:2997б + 589:30564 37800 -ззб lB+ - 450 IrB |450 зб |Б 42а 90 -_42о Э9 00 bo 2) 10500 : Т : 1б00 (ст.) одЕа швейна машиЕа за 1 хв; 3) 1б00. 18 : 27000 (ст.). ВiOповiOь: 18 швейппх м8шиý за 1 хв зроблять 27000 (ý + : 18 ok .o rg 1200 37800 : 84 963. 30000 а < 200: а>500-200; : 66612 84 о 9б9.б0O*а>1200 500 о> Т32. 91 т32 о84 Вираз:(460-28.7):L2: ВiOповiаъ: 22 trершоi дiляЕки; : Х - 234 91 lzзz 134 т32 tl -1д_ 6588 в дру- гоi дiлянки; 2) 460 - 196 : 264 (ц) trершоi дiляЕки; 3) 264 з L2 - 22 (rа). 30Т44:42. 91 66612 3) w w .4 - , 299тб 589 _L w стiбкiв. 961. 1) _2Tg22 lд0 2тб 322 160? @0 2) 423Т2:66 + 358 * 358: 1000 423т2 l00 -]1t |642 2тт -264 L32 -_|u 0 :642 * 642 858 1000 кг 22 кг 88 - 2бL: 3Т2г:76 г:88:34Т 96 г 34т - 2бL 96 .L (ý s о ю Ф a Ё б Y S о .5F l- о ц }4 _26372 lz0 - 22о88 IBB 228 |зат 176 |zbt збY 448 -304 - 44о б32 88 -_532 q о .L J 30564 9м. 26 J m S k lл = k -88 = J 0 !с 30 км 8 м : 88 * 14 км 600 м.42: 341 +',613200 : - 613541 м - 618 км 54I м l ý
  • 30008 lBB -264 - 14600 Х42 [з+r 36о t * 292 584 613200 sб?_ s8 -88 о:6;Ь:4, ,Щовжина 4 см. :42944:8:5368 42944 Х 2684 - 40 16 29 , * 1610Т -24 2684 10кг:5г:lOgQQг:бг: 2000 10м:5см:1000см: :5см:200 s о ю a пп tý = х S J_ т о- .ý Е о 5 ч S }- Е lдJ k Е ,U | }с ч!, -18 64 : -1э: 56 18в0 1s605 966. Розв'язан.rLя: 1) 144б - 24б - 1200 (ц) решта; 2) 1200 : 6 ,: 1000 (ц). ВiOповiOъ: 1ОOО ц картоrrлi продав фермер" gB7. 1) 4б, 2О : 900 (м') шлоща; {45 + 20),2 : 130 (м) периметр; 2) 320 ; 16 : 20 (см) - довжина; (20 + 16 Т2 (см) периметр; '"2: 3) 40 z 2 : 20 (дм) шiвпериметра; 2о 8 : жина. t2.8 :96 : 28,L4: 28,L4: lц х Ii lzB 224 -r^ 0 * 11а '28 s92 969. 27 ,9,3 : 729 (29 -9),3:54 2'I з 9: В:1 2Т.9-3:24о 2'|: 9.3:9 (27+9):3:L2 971.613 : 300: 2 (ост.13); б448:600:9 (от.48). 973. 2268 z 324: ''| 974. Розв'язання: ва 13 (га) 1) 546 z 42 1 годиЕу; 2) 1118 : 13 : 86 (год.). Вирав; 11t8 : (546 z 42): : - (дм) дов- : 86 (гчсд). ВiOповiOь: тракторист (дм2) : шJIоща. рав 1118 га за 86 годиfi. L2 : 24 ем2; (с*Ь).2-20см; 4) а. Ь 2) 784 392 .o rg t {ý |ьзов -_ц bo ok о |в 0 .4 Ф - 305,61 : 18605 зоб Х61 , 305 х х w S w J -- 54 42944 965.r:61:305 w {ý шириýа 968" 1) 2684,16 : 8 0 : б см, во- g7б. Розв'язалdltя: 1)4 7б +450 :925 (км/год) -
  • вг*тпчiеть лiтакiв; 2) 277б з 92б: 8 (год}. ВiОповiOь: черев 3 rодини лiтаrси зустрiн}rтьс,я. S76. 1) {4762 + 6840} : 2: : 11592 : 2:5796 х2464 J_ 2бб ' 128 47б2 11592 t+ oB+g -i0- - - lz [пzэо 11592 1 8 zT2: 6048 lTz - бтб lM -14 19 -18 - ъ 64 w w 1) 3128 - 680 = 2448 (кш.} IIа g - 2) 2448 z 34: 72 (п.). Вираз: (3128 - 680) ; 34 : : 72 (ш.) ВiOповiOь: Т2 полиф вайIIff.IIи кнЕжками. 979. 1) 36.28 : : 24: 42 х2836 ,Б 1т2 1008 ' 24: 10О8 t008 lzц 96 |п 48 Е 0 у S t : - , -J_ 160 2бб 272о 6) : J 4085 4085 2т2о 6805 .g lо g }с S llл l_ k + s2).85 : Е :34994б 4LI7 х 85 .L 20585 ' 32936 349945 98о. Розв'язаltilя: : 39 (км) шроixaB велосипедист 8а 3 год; t) 45 - 6 а- Е (4085 4LLT,85 ý о ю ci 0 J_ (ý пJ 32 х85 шолки; о J_ Ё 5) 4085 + 32.85 + 272о: 6805 977 , Розв'язаrLн.я; розставкJIи 6048': 48 -д w о : or &L2 108 :12) S Ф 6048 -6_ lo h008 8668 -_1щ т 0 : :6:1008 9280 1612 Т; (ý 4' 6048 з (72 8668 33048 lьц s24 Е 33048 з 54 бL2: 12: k. 9280 84 : oo 2| 9280 : 12 288 п -_L2 .4 b : 536 S} 604 15 ,о 28},24: 64,24: 2) (аб + ,- [ 536 tJ ч }с r
  • Виразz(45 6):3: 4) 1О.2 : 2О (хв) ють двi перерви; ВiOповiOь: : 2)39:3:13(км/год). : 13 (км/год) велосипедист ixaB зi швидкiстю 18 км /rод. 981. На полi зiбрали 7б0 кг капусти. В магазиIl вiдправили 100 кг, на овочеву lд El a Ё б у S Е т а. .ý Е о trt с S k t lл = = J |с ýr тривв,- б) 2 год 1б хв + 2О хв: 2 год 3б хв. ВiOповiOь: 2 год 8б хв тривають три уроки i двi пере- рви. 984. Розв'пзаtdtdя; 1) 5428. Т : 87996 (ц) Еа другiй дiлянцi; : 2' б428 + 37996 : 43424 (ц) на двох дi- ляЕках; 3)43424:4:10856(ц). ВiOповiOь: 108бб ц бурякiв ok .o rg s о .ý вин; 3) 750 - 600 : 1б0 (кг). Вираз: 750-(100+ 100. 5): : 1б0 (кг). ВiOповiOь: у господарствi вапишили 150 кг капусти. 982. Розв'язанн,я.: 1)а:Ь (грн) коштуе одиЕ вошит; 2) 9 z (а: Ь) (зош.) - можна купити. bo о _ .L w .4 Ф w S w б J базу вiдправили в 5 разiв бiльше, а решту заJIишили в господарствi. Скiльки капусти залишили в гос_ подарствi? Розв'язання: 1) 100. 5 : 5О0 (кг) - вiдправили Еа базу; 2' 100 + 500 : 600 (кг) вiдпразили на базу i в мага- - ВiOповiOь:9:(а:Ь)во- шитiв можна купити. 983. Розв'язання: 1) 1 год : 60 хв; 60 : 4. 3 : 4б (хв) тривае 1 урок; 2) 60 : 6.1 : 10 (хв) тривае 1 перерва; 3) 45.3 : 135 (хв) тривають 3 уроки; 13б хв : 2 год 1б хв; поклаJIи в овочесховище. 985. Розв'язаldtlя: 1) 12б.350 : 43750 (м') площа комплексу; 2) 437бО 14950 : 28800 (м') решта площi; 28800 з 3.2 : 19200 S) (м'). ВiOповiOь: 19200 м2 площа спорт ивних майданчикiв. Mipa часу. ПовтореЕпя задачцого матерiалу 991 . Розв'язаtdldя: 1)1ббz2:78(кг)-маса' одного барана;
  • З :цiсяцiв поглинае 160 г -,}:iд;тивих тазiв. 993 , Розв'язаl+ня: 1l 36 : 6: (гл.) - виготов.:я€ майстриня за 3 год роб-],ТТli 2)6:3:2(гл")-заtгод ;,,эботи; 3) 2.8 : 16 (гл.). Вираз: 36 : 6 : 3.8 : 16 {г"f .). ВiOповiOь: одна майстриня за 8 год роботи виготовила 16 глечикiв. 994rРозв'я.заlltl.я: 3)(с-Ь.3):8грн. - Ь . 3) : 8 грн ВiOповiOъ: (а коштуе треЕажер. 1001. Розв'язання: 1)Т68:6:L28(га) 1 трактор за 8 змiн; 2)128:8:16(га) 1 трактор за 1 змiну; 3) 16. 5 - 80 (га). .4 bo 1) 128 z4 : 32 (дет.) - виготовив учень за 1 год; 2) 32 + 9 : 41 (дет.) виготовив майстер за 1 год; 1) Ь.3 (грн) коштують 3 штанги; 2) а Ь.3 (грн) коштують 8 тренажерiв; g Е;lраз: 360 : 6 : 3 . 8 :160 (г). Д: i повiOь., один в'яв ва or j,i20.8:160(г). ВiOповiOъ: на 24 роки мати старша. 999. Розв'язання: 3.с * 2.Ь (грн) ВiOповtOъ: (3 . а * 2. Ь) гривень коштуе покупка. 1000. Розв'язанн,я: ok . _r ,30 : 3:20 (г) _ погли_ 1 в'яз за 1 мiсяць; э:{ w w w 3) 246 z 4I:6 (год). Виразz 246: (128: 4 + 9) : : 6 (год). ВiOповiOь: за б год майстер виготовить 246 деталей. 996. L| Розв'flзанrLя: 1) 10 . 12 : 120 (Mic.) - 10 poKiB; 2) 120 + 2: L22 (Mic.). ВiOповiOь: L22 мiсяцi прожила Ганнуся. 2) Розв'язанtdя: 1) 34 роки 8 мiсяцiв : 416 мiсяцiв; 9 poKiB 9 мiсяцiв : 117 Miсяцiв; 2) 416 - 117 : 299 (Mic.). 299 мiсяцiв : 24 роки. Вираз: (га). 768 : 6 : 8"4 :80 ВiOповiOь: 80 га може виорати 1 трактор за б змiн. 1002. Розв'язання: 1) 330. 4 : 1320 (кг) маса 4 мотоциклiв; 2) 3 т 690 кг : 3690 кг; 3690 - 1320 : 2370 (кг) маса 3 автомобiлiв; 3)2370:3:790(кг). маса ВiOповiOь: 790 кг одного автомобiля. 1005. 21 год 15 хв :21 ,60 + + 15 : 1260 + 15 - L27б хв. 47 дiб 8 год - 4Т,24 * 8: :1128*8:1136год; : : 17хв4Тс:17.60+41: 1020 * 4Т :106Т с; 15 год 29 хв - 15,60 *29 : 900 + 29 =929хв. fý J S цl о .д -F (ý Е о ю Ф a Ё б у S -L J а- .s Е о S }с S k Е lдl l_ = J l- с qf
  • tош. 18 хв : 480с-8хв 1200 хв : 780 е 10 хв 30с +25хв 4бе 35хв Тбс 20 год 50мiс.э4р.2мiс. 210 хв : 36хв15с 3год 30 хв . 3 iгод:45хв 2 год 40 хв 4 год б4 хв 1 3 21 72 год: 3 доби 1007. 987 хв: 16 год a (ý = у S т .L о_ .g Е о S с S k л.л = l- k = J L с чr 2 добеl 18 год 2 добп 12 год 1015. Розв'язанн,я: 1) з 2б жовтня по 10 трав- ok .o rg о t б s о ю Ф bo m 10(в. Роав'язанлd,я: 1) 200: 50: 4 (рази) 200 м2 бiльше 50 м2; 2) Т .4: tВираз: 28 (р.). 200 : 50, 7 : : 28 (р.). ВOповIOъ: для обклеювання 200 м2 cTiH шотрiбно 28 рулонiв. 1009. Розв'язання: w .4 S хв 1)70:14:б(рав}-бiль- ше 70 кг хлiба ва 14 кг; 2) 10. 5 ,- б0 (кг}. Вираз: 70 э L4. 10 : 50 (кг) ВiOповiOъ: Еа виIIiчку 70 кг хлiба'потрiбно 50 кг fuрош- w J 2l .,_5 дiб б год w (ý 60 _Т год 34 хв на. 1о10. Розв'язання: 1) 100: 2О: б (раз) - t00 кг бiльше, нiж 20 кг; 2) 2500 : 5:500 (г). Вираз: 2500 : (100 : 20) : : 500 (г) ВiOповiOь: у 20 кг MopcbKoi води мiститься б00 г солi. 1О14. 15 год 18 хв + 9год49хв zfurд 25 "rд 65 "* 05 "" Ея 195 дiб; 2) 195 : 3 65 (дiб) = - третина стiйлового перiоду; 3) 96 . 37 : 3 552 (кг) - длff 96 KopiB на 1 добу; 4) 3 бб2. 65 : 230880 (кг); 230880 кг : 230 т 880 кг. ВiOповiOь: 23 у 880 кг сидо- су згодували 96 коровам ва третину стiйлового перiоду. 1о16. Розв'язанн,я: 1)90:6:15(кг)-перша машива за 1 хв; 2)80:4:20(кг}-друга машина 8а. 1 :ý; 3) 15 + 2а : 35 (кг) разом аа 1 хв; 4} 7 т: 7000 кг; 700 : 35 : 20о (хв); 200 хв : 3 год 20 хв. Вi)повifiъ: за 3 год 20 хв машиЕи разом очист,ffть 7 т зерЕа. 1017. Розв'яз{Iнн,я: 1) 228 z 24 : L2 (кг) в однiй корзинi; I
  • 156 :L2 9ш Перевiрка: slzc-13 * В'йlпмtOъ: зiбрала Цrпш 11 корзиЕ 60 2) _ 9 год 8 год 17 год 18 год 9 дiб 19 год 6 дiб 9 дiб 15 дiб 16 дiб 16 хв 57 хв 73 хв 13 хв 11 р. 4 Mic. 6 р. б Mic. 4 р. 10 Mic. ok lB+ |534 262 336 -эgý 0 102О. t) _L4 Х. : 8 Вираз z 2L (год). L2 ВtOповiOъ: магазин працюё L2 год. bo 0 zвЗ -ýт13(год)-три- .4 w 53 -э9 42о о .L : 1gg_ l301 - S Ф .o 1)21 1019. _15953 lьз 44856 fT, rF J валiсть роботи магазину та перерви; 2113 - 1:12 (rод}; w w . 24 _ 7 дiб L2 год 5 Дб 40 rод 1 доба 54 год 57 год 38 год 95 год 35 год 1021-. Розв'язанtdя": .t2 _ 16 дiб 10 год 6 дiб 15 год rg . 2| гOд L7 хв L2 год 45 хв 8 год 32 хв 8 год 57 хв б rод 38 хв 1В год 95 хв L4 год 35 хв год 35 хв 8 год 57 хв 5 год 38 хв 1023. Розв'язанtlя: 4 год 16 хв вечора 16 год 16 хв. - це !.2 (кг} S J_ J о_ .ý l_ о ц k l- менше продали за другу по- : rý = у Е lдJ ВiOповiOь: триtsалiсть дня 8 год 2L Nв. 1о24. Розв'язаrdн,я.: 1) 3'| 23 : L4 (ящ.) днfl; с S l- 7 го-д 55 хв 8 rод 2L хв 2) 168 : 14 Е о ю Ф }Ё 16 год 16 хв ловину tý - яблук в одному ящику; 3) 3Т . L2 : 144 (кг); 4) 23. L2 : 276 (кг). маса Е J х t-1 чr
  • ДРУГУ ПОЛОВИЕУ ДНЯ. 1025. Розв'язаllня: S Ф о д б s о ю Ф LO27.1) -* б год 35 хв 11 год 10 хв @ a J о- .5F l- о trt }с S - 2L год б хв 16 год 17 хв 4 год 48 хв w S .д Сонце зайде о 17 год 45 хв. 2) 9 год 5 хв вечора це 2L год 5 хв. w б с Сонце зайде о 4 год 48 хв. w Ё 1600з4 k 1028.-1з8 tл = k | -184_ J lд0 363 Е l !с ýf 22о 322 -nll l 30014 х2а 600280 з4?9 88370 ?1684 160054 + 44L850 349 -40 44L850 86 , 2о94 4L '2Tg2 -40 |ь |ввзzо 18 30014 -15 35 -эý 0 : 1029. (500 + 300) : 2 - 2б0 : 800 :2 _ 2бо: 400 - 2ба: - 1б0. .4 bo ok .o r а т зiбрали пшеницi з 36 га; 2) 4.40 : 160 (ц) зiбрали пшеницi в 4 га; 3) 1080 + 160 : I24O (ц) всього; 5) L24O : 40 : 31 (ц). ВiOповiOь: 31 ц середнiй урожай з дiлянок. 600280 - 158430 g ВiOповiOь: 444 кг яблук продали 8а першу полови_ Еу дЕя i 2Тб кг яблук ва :8 + 100 : 30 * 100 1032. Розв'язаtlllя: : 108. В б год вечора 22 травня до б год вечора 24 травIIя пройшло три доби. В б год вечора 24 травня до 9 год ранку 2б травIIя пройшло 15 год. Тобто шройшло 3 доби 15 год. ВiаповiOь: 3 доби 15 год шотяг був у дороаi. 1033. Розв'язанн,я: 1) 2 год 4б хв + 13 год 10 хв : 15 год 5б хв вали- шилося; 2) 2 год 4б хв * 15 год 55 хв : 17 год t00 хв : 18 гй 40 хв. ВiOповiOь: за 18 год 40 хв теплохЦ мае пройти шляs вЦ СевастоЕоля до Одеси. 1о34. Розв'язаllldя; внутрiшню проводку; :
  • Вшраз: 480 (м) : 288 (м). (1200 60. 12) 5-3:288 , 474бо 349 _L (м). 4тт99 : Вilповi"Oь:288 м дроту пiшло rа зовнiшЕю проводку. 10€Б. I) 22 + 33 - б5 (га) -; ЕагапьЕа площа; 2) 750 + 1230 : 1980 (ц) аiбрапи 8 двох дiлянок; 3) 1980: бб : 36 (ц). Вшраз: (7б0 + 1230) z (22 + &}): 36 (ц) ВiOповiOь: 36 ц (9s0.60 49464 б5800 49464 -45 lg (ý т |б496 44 S Ф _36_ 86 -81 б4 : Е (ý a (57б0 + 1б8.88) 48ТТ : : (5750 + 6004) 48ТТ : : IL7б4 - 48ТТ : 68ТТ 158 5750 ILT64 17880000 (м) ва 10 хв; -17880000м:17880км. ВiOповiOь: 17880 км пройде Вемля за 10 хв. 1039. 650 . Т3 + 8624бТ :93 .fr 4Т4бО + 349 : 4ТТ99 х __".l'. 650 324бт Igз тз - 2Tg Iз49 ,I 195 455 474бо 4бб -3.т2 837 зýз о 1 i -, L264 474 + ооод - 4sii LLтб4 687т 6004 (16008 : 46 + 4804). б1 - (348 + 4804). б1 : 5Lб2. б1 : 262Тб2 16008 la0 -138 22о -184 368 эýý о | з+в Е о a 0 х з8 .д (ý Ф -_ц bo 29800.600 w w w ВiOповiOь: 1 кг насiнЕя дав шрибуток 3 грЕ б0 коп. 1о38. Розв'язаllня.: 1) 10 . 60: 600(с) в 10 хв; 2) 29 км 800 м : -29800 м; о Lo .4 1400000:4000:8бOк: =$грн50к : : середЕя врожайпiсть кукурудви. 1(в6. Розв'язанldя; 1) б.8 - 40 (ц) зiбрали васiння; 2) 40 ц : 4000 кг. 14000 грII : 1400000 к. 6336) : (55800 6336) : 49464: 9 : : б496 930 55800 х60 6336 rg IWта дротуi S} ЛВ0 : 5.3 .o 12О0 72О: ok Р} +4804 з48 5Lб2 у S .L J а. .ý lо ц }с S k tдl = ь Е
  • *! ] ] 104& Рож'я.gвrlr{я: 12: 12 - 6 (раа-} Biartшifu: на одЕопо liIcEEпBл.fi ToKio веленЕх IIасед}кеЕь х515Lб2 ,m * # 2б760 262,152 припадаеубизЬмеЕше, HilK Еа о,щоFо жЕт,еля Idиева. б т ý g m о .4 bo ok .o r - s о Gý lд сi Ё ,{ý .,!/ S 'т ь а- Ё S k Е lл k = w w .ý t_ о trt w J