Your SlideShare is downloading. ×

3 ozrt d

5,274

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,274
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ВИДАВНИЦТВО РАНОК в. Д1птан ОСНОВИ Кольорова вставка «Дорожи! знаки» Поради, пам'ятки, •нструкцн Робота в пар! ! груп! З Д О Р О В ' Я РОБОЧИЙ з о ш и т Б е з к о ш т о в н о д о д а с т ь с я ЗБ1РНИК ТЕСТ1В До пщручника Н. М. Б161к Т. €. Бойченко Н. С. Коваль О. I. Манюк Т.ШЛ , , ,
 • 2. УДК [371.72:371.214](076) • ББК 51.204я71 Д46 Схвалено для використання в загальноосв!тн1х навчальрих закладах (лист IнститутV 1нноБац1йиих технолог1й I ЗМ1СТ1- осв1ти М1н1стерства оев1ти 1 науки Укра'ши ввд02.07.2009 № 1.4/18-Г-267) Об'ект експертизи в1дпов1да€ встансвлеким медичыим критер1ям безпеки (висновок Л»05.03.02—С4/84693 В1Д18.08.2011р.) Рецензент и: О.В. 7'аг,'ша, канд. б1ол. наук, доцент ХНУ 1м. В.Н. Каразша, учитель-методис^т вищо! категор!!; Н. В. Шаповал, учитель-методист, заст. директора 3 навчальио-виховно! роботи ЗОШ №•50м. Харкова УМ0ВН1 ПОЗНАЧЕН: ^г^^^ Пом1ркуй, поясни Розкажи Напиши Намалюй, розфарбуй Виконай 13 батьками Дштан Н.В. Д 46 Основи здоров'я. 3клас: робочий зошит / Н. В. Дхптан. —X.: Вид-во «Ранок», 2013. — 64 с. :1Л.+додат. (16 с.) ' ' I5ВN 978-617-09-1161-2 ^ ^ ^ г Посхбник створений 3!дпов1Дно до д1ючо1 программ гнтегрованого курсу «Основи здоров'я!> (авторк: Н.Б1б1к, Т.Войченко, Н.Коваль, О. I. Манюк). Зошит призчачений для формування у молйдших школяр1в здорового способу життя. Розширено уявлення про г1г1еку, захист в1д 1нфекщй.1 праьильне харчування, загартОвування орган13му 1ф1зичт вправи, надання першо! допомоги. Сформульовано правила сп1лкування й особисто!безпеки вдома, на вулиц!, ушко.!!, на в1дпочинку, поведшки П1д час пожеж!. Тести призначен!для перев1рки знань учн1в. Зошит моясе бути використаний для ор1'ан1заци роботи учнхв 3класу па уроц!та вдома. УДК [371.72:371.2г4](076) ББК51.204я71 Разом дбаемо про еколог1ю та здоров'я 18ВМ 978-617-09-1161-2 © Н. В.Дштан, 2013 ,© Л. А. Кириленко, С. В. Узких, л., 2013 © ТОВ Впдавництво «Ранок», 2013
 • 3. Показники здоров'я Назви ознаки здоров'я. В1ДМ1ННе гарнии 3 " " ^ ч М1ЦНИИ бадьорий Слова для довъдок: сон, настр1Й, апетит, самопочуття. Хто повинен шклуватися про твое здоров'я? Вибери 1 познач правильну в1дпов1дь. батьки учитель ДРУз! Л1кар ти сам бабуся 1
 • 4. Бережи здоров'я Що допоможе тоб1 рости здоровим? Що ще ти робиш для свого здоров'я? Зак1нчи речения. Для здоров'я корисно: багато ; гуляти на _; уживати корисну ; бути Слова для довгдок: охайним, вв1чливим, доброзичливим; 1жу; рухатися; св1жому пов1тр1. 2
 • 5. Що значить вести здоровий спосхб життя? Зак1нчи речения. Здоровий спос1б життя — це: дотримання правильне ; щоденш заняття рухливими 1 _; активна _; В1ДСуТН1СТЬ ШК1ДЛИВИХ у стлкуванн! з оточуючими 1 Запам'ятай! Здоровий спос1б життя допоможе тоб! зберегти й змщнити здоров'я. 3
 • 6. Працездатн1сть 1активний в1дпочинок Ти вже знаеш, що твш зр1ст 1 маса щороку змшюються. За допомогою дорослих заповни таблицю. Дата вим1рювання Зр1ст, см Маса т1ла, кг Чи часто ти стомлюешся? Що треба зм1нити у тво­ ему рознорядку дня, щоб уникнути втоми? 4.г Познач, хто 3 д1тей правильно плануе св1й день. С)
 • 7. Пройшовши по лаб1ринтах, довхдайся, чим захоплю- ЮТЬСЯ Д1ТИ. Познач т1 заняття, що будуть для тебе кращим видом в1дпочинку п1сля навчання. О О О О О оо РуХЛИВ! 1ГрИ Н1:^,,-л , . заняття спортом ~. катания на велосипед!, роликах, скейт! 1зична праця на св1Ж0му пов1тр1 допомога по господарству катания на лижах, санчатах, ковзанах прогулянка на свхжому пов1тр1 Запам'ятай! Активний в1дпочинок, спорт, ф1зична праця й рухлив! 1гри на св1жому пов1тр1 змщнюють твое здоров'я.
 • 8. '^^^ Здоров'я I харчування Обведи по контуру малюнки та розфарбуй т1 продук­ ти, як1 ти вважаеш корисними для свого орган1зму. Намалюй продукти, як1 ти вживаеш найчаст1ше. г 6
 • 9. Запам'ятай! Овоч1, фрукти, молоко, капг! корисн! для здоров'я. 1х П0Тр!бН0 1СТИ пдодня. Нежирне м'ясо, сир, риба, яйця, гор!хи теж корисн! для здоров'я, Але 1СТИ IX треба потроху й нечасто. Шкодить здоров'ю жирна ! солодка 1жа — торти, т!стечка, цукерки, печиво, копчення. Намагайся уникати цих продукт!в. 7
 • 10. Допоможи д1тям правильно вибрати страви 1 корисш для здоров'я продукти. Поясни св1й виб1р. Перев1р, чи правильно ти харчуешся. Обговори це разом 13 мамою чи бабусею. Склади корисне меню. Снхданок Об1д Полудень Вечеря 8 V
 • 11. ? Традицп харчування Що 1ЛИ украшщ за давн1х часхв? Шдкресли назви украшських нацюнальних страв. Борщ, шашлык, вареныки, пелъмеш, драникы, плов, пампушки, и^1,пща, локшына. Запиши назву 1 рецепт приготувапня улюблено! украшсько! нац1онально1 страви твое! родини. 9
 • 12. Попередження отруень Познач у квадратиках продукти, що не можна вжи- вати як 1жу. Чому? Познач правильн! в1дпов1д1. ' 1. У кого безпечн1ше купувати продукти харчування? У нродавця в магазин! ' " У торговця на ринку у лоточниц! . " у випадково! людини ' • - - - 2. Уяви, що терм!н придатност! шоколадки ск!нчився. Як ти вчиниш? викинеш и "'1 - ' " ^3 повернеш у магазин з'1си якомога швидше пригостиш друга 10
 • 13. Познач у квадратику, кому з д1тей загрожуе харчове отруення. В1днови слова 1 д1знайся про ознаки харчового отруення. ... , . Трийгос, жургчий лЬбъ у тЬвожи; блюняван; ладроз лункаш; вищшдення пературитем; нагальза бЬстъсла. Перша допомога при харчовому отруенш: 1. Випити 3—4 склянки шдсолено! води. 2. Викликати блювання. - 3. Прийняти 2—3 таблетки активованого вуг1лля. 4. Обов'язково пов1домити дорослих про те, ш,о трапилось. 11
 • 14. Св!т м*1кроб1в I хвороби Якими ти уявляеп! соб! корисш мшроби, а якими шк1длив1? ' к Яку роботу виконують корисн! бактер!!? Чим небезпечн! шк!длив! бактер!"!? 12
 • 15. Як1 шфекщйн! хвороби ти знаеш? Напиши основи! ознаки !нфекц!йних захворювань. Дов!дайся в батьк!в, як! дитяч! !нфекц!йн! хвороби в тебе були. ' " В!д яких хвороб тоб! зробили ш,еплення? ; 1
 • 16. Цей хлопчик в1дкритий для небезпечних м1кроб1в 1 в1рус1в. Доведи це. 14
 • 17. ^ Склади розпов1дь про хлопчика, що захвор1в на грип. ?^.Л Чому вш занедужав? Вибери правильну в1дпов1дь 1 познач П. Якщо хтось 13 ТВ01Х друз1в або член1в с1м'1 захвор1в на грип, треба: 1золювати хворого якомога б1льше контактувати з ним вид1лити хворому окремий посуд > . щодня робити вологе прибирания 1 регулярно про- в1трювати прим1щення докоряти хворому за хворобу лл^--; щ1льно закрити вс1кватирки 1 не прибирати в к1мнат1, доки хворий не одужас .^^^^ ..5=™^ 15 -
 • 18. Природы! чинники здоров'я >а Перел1чи природш чинники здоров'я людини. ' Робота в пар! Склад1ть поради ш,одо використання природних 3 ЧИННИК1В для змщнення здоров я. Напиши листа своему другов!, ш;о живе в 1нш1й м1сцевост1. Опиши, у яких куточках твого краю мож­ на в1дновити 1 зм1цнити здоров'я. 16
 • 19. Дов1дайся, як1 л1карськ1 рослини ростуть у твош м1сцевост1. Як 1х застосовують? 17
 • 20. С|м'я I здоров'я Родина — це р1дн1 для тебе люди. Перел1чи член1в свое! родини: , Як ти розумхеш висл1в: «Турбота про здоров'я ^ обов'язок ус1х члешв родини»? 18
 • 21. Хто 3 д1тей шклуеться про сво1х молодших сестер 1 брат1в? Познач у квадратиках зеленим кольором. Познач СВ01 домашш обов'язки. поливаю кв1ти О О О оо мию посуд, витираю пил доглядаю за св1йською твариною ходжу в магазин допомагаю в саду 1на город! Як1 ще домашн! справи доручен! тоб1? Про кого ти пшлуешся?
 • 22. Твоя дом1вка Прочитай 1запиши присл1в'я. Чому так говорять' 3 ВохайномужитлшжиттявеселЬше. Познач малюнок квартири, господар! яко1 стежать за чистотою. Дай пораду мешканцям друго! квартири. Намалюй предмети, що допомагають тоб1 тримати в порядку твою к1мнату.
 • 23. ТвоТ права ж < Користуючись словами для дов1док, заповни про­ пуски. Кожна дитина мае право на р1вн1сть з , висловлювання сво1х , любов 1 , отримг1ння 1 на , медичне , належне 1здорове Слова для довгдок: харчування, 1ншими, осв1ти, обслуго- вування, думок, П1клування, в1дпочинок. Якби тоб1 доручили скласти перелш прав дитини, пдо б ти до нього включив? 1 З'еднай слова в речения 1д1знайся про одне 1з прав дитини. Г Дитина ^ ' _ ^ ^ ^ а в й Коли 1як ти користуешся цим правом? 2*
 • 24. Як пшлуються про здоров'я близьких у твош родин!? Продовж речения. Мо1 права Удома У школ! Мо1 обов'язки Удома У школ! т
 • 25. Поведтка I здоров'я ^^^^ Як поведшка й звички людини можуть внливати на ^ и здоров'я? Вибери 1 познач правильну в1дпов1дь. 1. Вихована людина — це та, хто: ^3 поважае сама себе ([^ поважае себе й оточуючих завжди мае гарпий вигляд 2. Що, на твою думку, е основою для гарних стосуншв? (3) доброзичлив1сть 1 повага ([^ ум1ння стримувати сво1 емоци (3 намагання не приховувати будь-як1 почуття ^3 заздрогц! 1 зневага Под1лися СВ01МИ власними «секретами» сп1лкування, що допомагають тоб! бути справжн1м другом 1 уни­ кати сварок. 23
 • 26. Постав «+» д1тям, яких можна вважати справжшми друзями. Намалюй портрети сво1х друз1в-однокласник1в. Добери й запиши К1лька присл1в'1в про дружбу. 24
 • 27. Увага I пам'ять Практична робота «Розвиваемо увагу 1 пам'ять» Уважно розглянь малюнок. Знайди однаков! дубов! й кленов! листочки. Розфарбуй !х. Пор!вняй дв! половинки малюнк!в. Що зм!нилося? 25
 • 28. Розглянь малюнок 1запам'ятай його, Закрий малю­ нок аркушем паперу та дай в1дпов1д1 на запитання. 1. Ск1льки дерев на малюнку? 2. Ск1льки гриб1в? ' *' 3. Ск1льки 1жак1в вийшло на прогулянку? 4. Ск1льки пташок сидить на дерев!? 5. Ск1льки гриб1в знайшов маленький 1жак? 26
 • 29. Корисн! ! шк!длив! звички гЧ Як1 корисн! звички у тебе вже сформован!, а яких ще треба набути? ^
 • 30. Прочитай поради. Познач, з якими з них ти згоден. Щоб заноб1гти пал1нню, вживанию алкоголю та наркотик1в, треба: виховувати в соб! сильний характер (силу вол!) не сп1лкуватися з людьми, ш;о мають шк1длив1 звички ^ , повторювати поган! вчинки дорослих 1 друз1в розум1ти, як впливають шк1длив1 звички на здоров'я Як1 поради ти додав би до цього перел1ку? Плакат «Н1 — шк1дливим звичкам!» 28
 • 31. Безпечна повед'|нка вдома (V печн1ше джерело св1тла. Л1то - то + X + тар = Розв'яжи граматичну задачу 1д1знайся про найбез- Чим небезпечн! с1рники, св1чки, гасов! лампи? У яких випадках ними можна скористатися? 29
 • 32. Якими електроприладами ти користуепюя самостшно? До чого може призвести неправильне користування електроприладами? Склади й запиши правила безпечного поводження 3 електрикою та електроприладами. 30
 • 33. Зак1нчи речения, користуючись словами для дов1док. Якш,о електроприлад загор1вся, треба: вимкнути шнур 13 розетки, обгорнувши руку накрити електроприлад Якш,о вогонь погасити не вдалося, телефонуй Слова для довгдок: 101, сухою ганчхркою, сухою товстою ковдрою. Коли п1д час гас1ння електроприлад1в не можна ко- ^ ристуватися водою? _ . Познач у квадратику, хто з д1тей поводиться пра­ вильно. Чим небезпечн! дп решти? 31
 • 34. Робота в пар! Склади правила падания допомоги ураженому елек- тричним струмом. 32
 • 35. ПИТАНИЯ 3 КАВЕРЗОЮ Якщо каже незнайомець: «З'Тж цукерок. Ой, смачн!!» Треба брати ц! цукерки? Кажемо р1шуче:« »! Нас, хоробрих 1 СМ1ЛИВИХ, Струм невдарить аж Н1як. Можна Л13ТИ до розетки? Кажемо вс1 разом: « Якщо вМ1ст1заблукаеш, Хто П1дкаже, вийти як? М|л1ц!онер, можливо? Нумо, кажемо вс1: « Встав правильн! в1дпов1д1
 • 36. С|рники — це вам не жарти Ще загинеш у вогн!! Ними гратись небезпечно! Правда це? Звичайно, « Хтось чужий у двер! дзвонить, Каже: «В!дчини мен!!» Але, як би в!н не звався, Ти йому говорит: « »! Хто сказав, що ртуть отруйна? Знаю я, що це не так. 3 нею можна ! погратись. Правда це? Звичайно, « »!
 • 37. Укажи головн! причини пожеж! в дом!. Склади за малюнками розпов!дь про те, що треба ро- ч« 3 бити, якщо у твош квартир! розпочалася пожежа. 33
 • 38. Тест «Пожежа в будинку» 1з трьох вар1ант1в в1дпов1дей вибери 1 познач пра- вильний. 1. Готуючи вдома уроки, ти раптом в1дчув запах диму, що йде в1д вх1дних дверей. 3 балкону ти побачив, що з в1кон сус1дньо1 квартири вириваеться полум'я. Тво1 ди: зателефоную на роботу батькам зателефоную за номером «101», пов1домлю про пожежу, назву точну адресу, чекатиму на пршзд пожежник1в на балкон! знайду П1ДРУЧНИК з «Основ здоров'я» 1 прочитаю, що треба робити у випадку пожеж! 2. На балкон твое! квартири хтось зверху кинув незага- шену цигарку. Загор!лись реч!, що там лежали. Що ти зробиш? п1ироко розчиню в!кна й двер!, щоб вогонь згас в!д ^"'^ сильного протягу ([^ наберу повну ванну води ! ляжу в не! зателефоную за номером «101» ! швидко залипгу ^""^ квартиру 3. Чому треба дихати кр!зь мокру тканину, коли у квартир! димно? мокра тканина захистить обличчя в!д к!птяви мокра тканина захистить дихальн! П1ляхи в!д роз- печеного нов!тря й диму ; ч_у мокра тканина охолоджуе т!ло 4. Що робити, коли на людин! загор!вся одяг? набрати води в каструлю й вилити на постраждалого ([^ спробувати скинути з не! одяг, що горить збити полум'я цупкою тканиною 34
 • 39. Що таке евакуащя? Практична робота - Склади план свого номешкання. Познач червоним ол1вцем шлях виходу з нього п1д час пожеж!. 35
 • 40. Безпека в школ! 2. 3. 4. 5. Чому треба виконувати правила для учн1в? 36
 • 41. Що таке конфл1кт? Проанал1зуй ситуащю. У шкшьному коридор! — б1йка. Антон 13 задоволен- ням нриеднуеться до и учасник1в 1 б'е вс1х п1дряд. Дмитрик намагаеться вс1х заспокохти. Оленка з ц1кав1стю спостер1гае, чим усе ск1нчиться. Тарасик обережно обхо­ дить заб1як. Маршка пов1домляе учителя про б1йку. Хто 3 д1тей поводиться правильно? Шдкресли 1хн1 1мена. Як у такш ситуаци вчинив би ти? Ти в1дчуваеш, як н1д час суперечки починаеп! гшватися. Що ти вд1еп1? Вибери 1познач правильну в1дпов1дь. намагатимешся переконати за допомогою кулак1в розвернешся 1 п1деш терпляче, спокшно 1 доброзичливо спробуеш пере­ конати свого сп1вбес1дника 37 О
 • 42. Робота в пар! Склади правила безпеки, яких треба дотримуватися на уроках прац1. - на перерв!: п1д час рухливих 1гор: Доповни речения, користуючись словами для дов1док. Шд час будь-яких суперечок з 1нп1ими д1тьми поводься В1дмова в1д б1йки — це не боягузливий, а '" вчинок. Якщо б1йка все ж таки розпочалася, постарайся Слова для довгдок: розумний, захистити себе, спокшно та 3 г1дн1стю. Чи можна уникнути конфликт1в? Яким чином? 38
 • 43. Безпека п1шоход1в> Познач у квадратиках, хто з д1тей не замислюеться над своею безнекою. м^ 1 Запам'ятай! Щоб безпечно перейти дорогу, ти повинен добре бачити машину, ш,о наближаеться, а и вод1й повинен бачити тебе. Укажи найнебезпечн1ш1 м1сця для п1шоход1в.
 • 44. Як треба переходити дорогу за умов погано! види- мост1? Служба ДА1 називае машину, що сто1ть б1ля тротуа­ ру, насткою для необережних п1шоход1в. Як ти вважаеш, чому? Вибери 1 познач правильну в1дпов1дь. тому ш,о ця машина може неспод1вано зрушити 3 м1сця тому пдо вона загороджуе перех1д через вулицю тому пдо машина, яка сто!ть, закривае тшоходу огляд 40
 • 45. Скориставшись кольоровою вставкою, вклей зобра- ження дорожн1х знак1в на в1диов1дн1 мхсця. Рух Кшець дороги - Дорога п1шоход1в 3 односторонн1м з односторонн1м заборонено рухом рухом Зал1зничний Зал1зничний _ Багатоколшна пере1зд нере1зд , зал1зниця без шлагбаума з1 шлагбаумом
 • 46. Зал1зничний переУзд « • - у Ти СТ01Ш б1ля зал1зничного перехзду. Потяг т1льки- но пройшов, а шлагбаум ие п1дн1маеться. Що робити? Вибери 1 познач правильну в1дпов1дь. О О О Т1ЛЬКИ длятреба д1яти за обставинами. Шлагбаум машин, а не для людей ; треба зачекати. Мабуть, 1де зустр1чний П01зд треба швидше переб1гти. Раптом шлагбаум зламався Користуючись малюнком, склади основн! правила переходу зал1зничного нерехзду. 42
 • 47. Запам'ятай! Якщо шлагбаум опущено, горить червоний сигнал св1тлофора та чути звуковий сигнал переходити через зал1зничний перехзд не можна. 43
 • 48. Ти — пасажир Пасажир Як1 види громадського транспорту зображен! на малюнках? Познач у квадратиках, якими видами транспорту користуешся ти. Як1 знаки допоможуть тоб1 знайти зупинку мхського транспорту? Скористайся малюнками кольорово! вставки. Намалюй ш,е один в1домий тоб1 знак зупин­ ки транспорту. 44
 • 49. 1^ Познач у квадратику, хто з д1тей правильно пово­ диться, чекаючи на транспорт. ^,.7,>;' Запам'ятай! Посадку та висадку розпочинай т1льки п1сля П0ВН01 зупинки транспорту. Не п1дходь до краю про1Жджо1 частини — ти можеш потрапити п1д колеса. Хто 3 пасажир1в поводить себе неправильно? Познач у квадратиках. , .
 • 50. Запам'ятай! Якш,о ти вийшов 1з транспорту, подивися, чи не заважае щось твоему переходу через дорогу. Краще зачекай, доки транспорт, яким ти пршхав, в1д'1де. V ' У 46
 • 51. Склади правила повед1нки учн1в п1д час екскурси мктом
 • 52. Небезпечн! м!сця для розваг Допиши речения. У зонах пхдвипдено! " д1стати чи стати жертвою можна Шдкресли червоним ол1вцем назви М1сць, де гратися не можна. СХ1ДЦ1 • ® тдвал ДВ1Р 1Д л1фт горипде спортив- ний май- данчик 48
 • 53. ^ ^ ^ ^ ^ скирда буд1вель- ний май- данчик дитячий" майдан- чик покинута буд1вля трансфор- маторна п1дстан- Ц1Я високе дерево звалище територ1я фабрик 1 завод1в 49
 • 54. 71 М1сця, як1 становлять небезпеку для здоров'я та жит­ тя у твоему райош. ? - ^ 50
 • 55. Пожежонебезпечн! та вибухонебезпечн! предмети Як1 предмети належать до пожежонебезнечних? вибухонебезпечних? Отруйна Легкозаймиста Вибухова речовина речовина речовина Робота в пар1 'я Склади правила поводження з пожежо- та вибухоне- безпечними предметами. . . , ,5, , ;
 • 56. Познач у квадратиках, хто з д1тей ризикуе свот життям. ^1^^ Чим загрожуе спроба самому зробити петарду або ви- ^ буховий пакет? Як ти вчиниш, коли на вулиц! або в транспорт! знай- деш тдозр1лий пакет? Познач правильну в1дпов1дь. в1зьмеш його 1з собою не дивлячись О О О НОВ1ДОМИШ про знах1дку дорослим подивишся, ш;о в ньому лежить зателефонуеш до м1л1цп 52
 • 57. Незнайом! люди
 • 58. Покажи стр1лками, до кого ти звернегася по допомогу в небезпечн1й ситуаци. Робота в груп! Обговор1ть 13 товаришами, чому... а^у^ ...ходИТИ до школи 1повертатися п1сля урок1в додому треба одним 1тим самим марпхрутом; ...не можна гуляти поблизу буд1вництва 1 покинутих дом1в; ...треба пов1домити батьк1в, куди та з ким ти йдеш 1 коли повернешся додому; ...не можна занрошувати малознайомих д1тей 1тим б1льше дорослих до себе додому. 54
 • 59. Чому треба бути обережним 1 уважним, якпдо батьки Л!.- ^ дов1рили тоб1 ключ! в1д квартири? Хто 3 д1тей поводиться необережно? Познач у ква­ дратику, хто веде себе обачливо. Чим допоможуть тоб1 сус1ди, якщо ти загубив ключ!? Що ти зробиш у випадку пропаж! ключ1в? Познач правильну в1дпов1дь. скажеш про це батькам потайки в1д батьк1в зробиш дубл1кат розв1сиш оголошення про втрату з точною домаш- ^ ньою адресою
 • 60. Природн! лиха Як1 гр1зн1 природы! явиш,а характеры! для твое! м!сцевост!? 56
 • 61. Обери та розфарбуй стр1лки, ш;о вказують м1сця, де д1ти можуть укритися и1д час урагану. ^ ^ ^ ^ ^ ад Що ти будеш робити, якпдо п1д час повей! потрапиш У воду? Що ти будеш робити, якпдо буря застане тебе не вдома? 57
 • 62. V Безпечний в1дпочинок 1з наведених нижче порад вибери 1познач корисн!. ; 1. Купайся т1льки у присутност! старших у добре; в1домих або спец1ально в1дведених для купания? М1СЦЯХ. . , -- I 2. Плаваючи на надувному матрац!, в1дпливай якомога; дал! в1д берега, ш,об не заважати в1дпочиваючим. 3. Не заиливай за буйки. ? 4. Намагайся якомога б1льше бути на сонщ. :Ж - I 5. У вод! грайся т1льки в безпечи! 1гри. 6. Не п1рнай 1 не стрибай у воду в незнайомому м1сщ. 7. Щоб кращ,е вгамувати спрагу, пий несолодку воду, 1ж фрукти. , ' - , • Намалюй плакат-попередження «Отруйн! рослини, нашого краю». ^ - ; 58
 • 63. Не ДИК!, але небезпечн! Як1 правила поведшки з тваринами порушують д1ти? Тест «Собаки бувають р1зш...» 1.Чи е небезпечним укус абсолютно здорового собаки? СЗ звичайно н1. У панд! нав1ть здорового собаки безл1ч бактер1й 1в1рус1в, як1 можуть викликати 1нфекц1ю якш;о тварина здорова, то н1чого небезпечного немае (3 безпечно, але боляче 2. Перш н1ж погладити чужого собаку, треба: подивитися, ЯК01 вш породи спитати у хазяша, чи можна це зробити (3 одягти на руку товсту рукавичку 3. Чому не можна т1кати в1д собаки, який нападае? тому пдо собака швидше б1гае побачивши слабк1сть, собака почне полювання на ^-^ тебе — це шстинкт (3 тому пдо це боягузтво 0
 • 64. Намалюй свою улюблену тварину 1розкажи про неь Чи може вона бути небезпечною для тебе? Робота в пар! Склад1ть правила безпечно! поведшки п1д час екскурси в зоопарку. 60
 • 65. З'еднай стр1лками назви комах з в1дпов1дними ма­ люнками. . г.; КЛ1Щ оса комар х'едзь Яко1 шкоди можуть завдати тоб1 укуси цих комах? Як1 небезпечн! комахи живуть у твош м1сцевост1? Робота в пар! . Разом 13 сус1дом по парт! обговор1ть, яку допомогу аСУ^ треба надати, якпдо... ...ужалила бджола; ...подряпала к1шка; ...укусила зм1я; ...до шк1ри присмоктався клщ. в!
 • 66. Щоб уникнути ненриемних 1 небезпечних зустр1чей 3 тваринами, треба дотримуватися деяких правил без­ пеки. Познач зеленим кольором те, що робити мож­ на, а червоним — не можна. турбувати тварин п1д час 1ж1 та сну дражнити тварин . триматися подал! в1д тварини, яка охороняе сво1х малят руйнувати осин! гн!зда спок!йно ироходити повз незнайомих св!йських тва­ рин у м!сцях, де е багато комах, носити довг! штани й со­ рочку 3 довгими рукавами триматися подал! в!д заростей високо"! трави наближатися до бджолиних вулик!в ! влаштовувати б!ля них !гри вирушаючи до м!сць, де багато зм!й, одягати цупкий одяг ! чоботи не наближатися до незнайомих собак ! к!шок не робити р!зких рух!в п!д час зустр!ч! !з зм!ею та обережно и об!йти ' змазувати в!дкрит! частини т!ла засобами, що в!для- кують комах побачивши зм!ю, кинути в не! кам!нь або спробувати п!дчепити и ц!пком 62
 • 67. Будь обережним Познач стр1лками, як1 предмети ти використаеш для обробки подряпин та саден. У чому особлив1сть надання допомоги при пор1зах? Чому глибоку рану треба обов'язково закрити по- в'язкою? 63
 • 68. Правда 1 кривда Що примущуе людей брехати? Чому так важливо бути правдивим? З'еднай частини присл1в'1в. Правди люди не люблять, та не всяк ту правду любить. Брехня доти сто1ть, та вс1 и шукають. Всяк про правду трубить, ' поки правда не прийде. Добери та п1дкресли синон1ми до слова правдивый. Чесний, брехлывый, фальшивый, и^ырий, нелукавый, въдвертий, крыводушний, порядний. С~Л, Як ти розум1еш висл1в кривити душею? Три поради наостанку 1. Бережи себе! 2. Змщнюй здоров'я! 3. Цшуй життя! 64
 • 69. Додатокдо видання: Н. В. Дштан. Основи здоров'я: Робочий зошит. 3 клас (X., 2012) Р А Н О К Н.в,Дшта»! Р(№ОГ2 В ПЗр» РОБОЧИЙ ЗОШИТ
 • 70. ЛЮДИНА - г %ТА И З Д О Р О В ' Я ТЕСТ 1 Познач ознаки здоров'я. О в1дмшний апетит О усшшне навчання О мляв1сть 1драт1влив1сть О вихован1сть ' О гарний настрш О витривал1сть О швидка стомлюван1сть . О м1цний сон ТЕСТ 2 Вибери й познач правильн! в1дповщ|. 1жа це джерело: о росту о сили о здоров'я о тепла о енерги о св1тла ТЕСТ 3 Познач правильну К1нц1вку речения. 1жа, яку називають «п1тучною», насичена: О в1там1нами 1мшералами л О барвинками 1 консервантами у О добривами 2
 • 71. ТЕСТ 4 Познач, що свщчить про непридатнють харчового ,1.:.я продукту. , о зак1нчення терм1ну реал1заци О здуття кришки 1неприемнии запах . О порушення умов збер1гання , ; О некрасива упаковка ТЕСТ 5 З'еднай частини речень так, щоб твердження були правильними. Нудота, блювання, б1ль у живот!, слабк1сть, непритомний стан Симптоми харчового отруення виявляються У раз! перших ознак харчового отруення необх1дно пов1доми- ти дорослих, терм1- ново звернутися до л1каря або викликати «швидку допомогу» можуть спостер1гатися при харчовому ; отруенш через 1—4 години п1сля вживания ^ неяк1сного б харчового продукту
 • 72. ТЕСТ 6 - Вибери I познач правильне твердження. Загартовування — це: О оздоровч! процедури 3 використанням сонця, води та пов1тря О прогулянки на св1жому пов1тр1 ' О пдорхчний в1дпочинок на водоймах С ТЕСТ 7 Познач види загартовування, пов'язан! з пов1трям. О обтирания т1ла вологим рушником О прогулянки на св1жому пов1тр1 / О пров1трювання к1мнати 4 . . . О прохолоди! ванни для н1г ' ' - О походи в л& та екскурси на природу О сонячш ванни ..,':!,,Ч. ТЕСТ 8 о.. Вибери I познач правильне твердження. Право — це: О те, ш,о ти можеш робити; те, в чому тоб1 не можна в1дмовляти " О те, що ти повинен робити, щоб бути корис- ним соб1 та 1ншим 4
 • 73. ТЕСТ 9 Доповни ВИСЛ1В необх1дними словами. - - • До природних чинник1в здоров'я належать: О дерева, кущ1, трави О жива та нежива природа О сонце, повхтря, вода ТЕСТ 1 О ; и . Познач, як1 3 цих продукт1в можуть призвести до сильного харчового отруення.' --^ О запл1сняв1лий хл1б ч,.-- О стар! цукерки О не1ст1вн1 гриби ТЕСТ 1 1 ';:ЙНРЙ К Т );К Вибери й познач поради вв1чливо1 людини. -да йкпэт О завжди говори те, що думает О допомагай молодтим 1Л1тн1м людям ^ х--- О поступайся м1сцем у транспорт!, пропускай у дверях стартих 1молодших -5 ^ - ч..' О п1клуйся т1льки про себе нд» • ; О говори чемно, не вживай образливих сл1в О Усуперечщ завжди доводь свою правоту О терпляче стався до людей, як1 тебе оточу- ють <
 • 74. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ТЕСТ 1 г Вибери й познач правильну вщповщь. ' Якщо в квартир! запахло гор1лою гумою, це швидше за все: ^Г ГО »Х-. „1.,-Ч;.. О вит1к газу , о неполадки з електроприладом , ., , О авар1я на х1мкомб1нат1 ТЕСТ 2 Вибери й познач правильн! вщповщ!. Як ти вчиниш, якщо розетка, в яку вклю­ чений магн1тофон, починае тр1щати й дим1ти, а виделка не виймаеться? ^.^^ тгг^о . О в1зьмеш викрутку та спробуеш в1дремонту- вати розетку д/т; ^ * г? - - О заллеш розетку водою - . О в1дключиш електрику . . , О накриеш магнхтофон цупкою ковдрою / >^ О пов1домиш про те, що трапилось, батьк1в або сус1д1в .-^щ,. О обр1жеш електричний др1т
 • 75. ТЕСТ 3 Вибери правильн! д!!' та встанови 1хню посл1довн1сть. Що ти робитимеш, якидо в квартир! виник- ла пожежа, а ти вдома один? О 1- Якпдо заинялася невелика р1ч, кинеш и на П1ДЛ0ГУ й затопчеш ногами. - .^-^ О 2. В1дкриеш в1кна та двер1, пдоб швидше ви- ХОДИВ ДИМ. О 3. Якщо ВОГОНЬ розгоряеться 1 н1кого з дорос­ лих немае поряд, зателефонуеш до пожежно! служби, пов1домиш точну адресу, що 1 де го­ рить, свое пр1звище та номер телефону. О 4. Негайно залишиш квартиру у будь-який СПОС16. -•••^ - О 5. Звернешся по допомогу до сус1д1в або за­ телефонуеш батькам на роботу. - - ~ О 6. Спробуеш негайно залишити квартиру, не користуючись л1фтом 1 задимленими прим1щеннями. хУ'-пй'1^Ш''-Шш':^-'^ ТЕСТ 4 ^^г. ^ст^П-;-;^^ ( Вибери й познач правильну вщпов1дь. ? «-^д ;| Щоб п1д час пожеж! полегшити дихання в задимленому прим1щенн1 й не отру!тися чад- ним газом, необх1дно: О робити спокшн! вдихи й уповшьнен! видихи О захистити н1с 1 рот зволоженою тканиною О в1дчинити в1кна й нров1трити прим1щення
 • 76. ТЕСТ 5 Вибери 3 наведених вар1ант1в правильн! I визнач чергов1сть д1й. Твш друг узявся рукою за оголений др1т, його вдарило струмом. Др1т залишився у нього в рущ. Що ти вд1еш? . ,^ л .> О 1- В1зьмешся за дрхт, О 2. Шдшдеш ближче й подивишся, як вш себе почувае. О 3. Ыдключиш електрику. "тонV ^ О 4, Викличеш «швидку допомогу». О 5. Покличеш батьк1в або сус1д1в. О 6. Сухим дерев'яним або пластмасовим пред­ метом в1дведеш др1т в1д постраждалого. К в'-пиг- ТЕСТ 6 * ^ - Позиачправильну вщповщь. Коли викликаеш екстрену службу, треба: О кричати якомога голостше й жал1сн1ше, пдоб в1дразу було ясно, гцо потр1бна допомога О спочатку сказати, пдо трапилось, пот1м на- звати точну адресу, пр1звиш,е та телефон О спочатку назватися, а пот1м дуже детально, 3 ус1ма подробицями, розпов1сти про те, пдо .>^сталося V,.,^ : , 8
 • 77. ТЕСТ 7 Вибери й познач правильне твердження. ; м^<у:::Зг.О, - Шдб1гши до телефону-автомату, щоб терм1- ново викликати аваршну службу, ти побачив чергу, Що ти зробиш? ^ г--^.. , О станеш у чергу О попросиш того, хто дзвонить, перервати розмову й дозволити тоб1 викликати потр1б- ну службу О вимагатимеш, щоб тебе пропустили без черги ТЕСТ 8 . Вибери й познач правильну вщповщь. Конфлшт — це: О суперечка м1ж двома друзями О груба розмова . О сварка, яка шод1 може призвести до бшки - - :и ТЕСТ 9 ' ' '•4^^ ^ Вибери й познач правильну вщповщь. У тебе вдома немае телефону, а в сус1д1в е. Тоб1 необх1дно терм1ново викликати спец1аль- ну службу. Як ти вчиниш? О поб1жиш дзвонити до найближчого телефо­ ну-автомату О звернешся до сус1д1в О почекаеш, поки прийдуть батьки " ' ' " '
 • 78. ТЕСТ 1О Вибери й познач правильний вар1ант повед1нки. На шк1льних змаганнях ви з другом вбол1- ваете за р1зн1 команди. П1д час обговорення п1дсумк1в змагань м1ж вами спалахнула свар­ ка, тому щ,о кожний категорично наполягав на тому, щ,о його команда — краща. Як ти вчи­ ниш у ц1й ситуаци? О доводитимеш свою правоту незважаючи н1 на ш,о О безсуперечки в1д1йдеш уб1к 1 н1коли б1ль- ше не сн1лкуватимешся з1 сво1м другом О вв1чливо висловиш незгоду й спробуеш пояснити свою точку зору ._.^„_.,....^ ТЕСТ 11 Вибери й пщкресли правильн! вщповщ!. Найнебезпечшше, коли вод1й 1 п1шох1д не бачать один одного. Огляд дороги можуть об- межувати: куш,!, висок! замети, дорожи! знаки, маши- ни, що ви!жджають з автостоянки, св1тлофор, р1г будинку, поворот вулищ, перехрестя, ма­ шина, що сто!ть на узб!чч1, регулювальник.
 • 79. ТЕСТ 12 Вибери й пщкресли правильн! вщпов1д1. Познач основну причину, з яко! не можна обходити транспорт на зупинц!, а краще поче- кати, поки в1н в1д'1де. , ^ ^ ^ ^^г О через велике скупчення людей 7 О через те, що люди на зупинках посшша- ють 1 тому недостатньо уважш О тому що транспорт, який сто1ть на зупин- ц1, обмежуе огляд дороги ТЕСТ 1 3 Встанови чергов1сть своТх Д1Й. ' •« Переходити зал1зничний перехзд можна, коли: О 1- Припиниться звуковий сигнал. О 2. Шдшметься П1лагбаум. ..гчгп«г-г, О 3. Згасне червоне св1тло св1тлофора. ТЕСТ 1 4 Вибери й познач правильн! вщповщ!. Чекаючи на потяг у метропол1тет, ти ном1- чаеш, що один з пасажир1в упустив на рейки сумку 1 намагаеться стрибнути за нею. - О п1деш шукати ствроб1тника транспортно! М1Л1ЦП о в1драдиш пасажира в1д необдуманого вчин- ку й порадиш йому звернутися по допомогу до чергового по станци / с^о 1^ О подивишся, що буде дал!
 • 80. 1 ТЕСТ 1 5 Познач правильну вщповщь. " ^ Знаходячись у метро з другом 1 чекаючи на потяг, ти: О спок1йно чекатимеш його приходу О запропонуеш пограти у веселу гру, щоб ско- ротати час ТЕСТ 1 6 . . V Вибери й познач правильн! вщповщ!. ~ Приятель умовляе тебе спуститися у в1д- критий канал1зацшний люк 1 досл1дити його. Як ти ВЧИНИП1? ,, О погоджуся не замислюючись — там напевно багато ц1кавого О вщмовлюсь, посилаючись на справи. А вш пехай чинить, як хоче О спробую в1драдити його. Поясню, що в п1д- земних колодязях може накопичуватись отруинии газ Т Е С Т 1 7 Розташуй вар1анти вщповщей, починаючи з найбез- печн1шого. с| • ,->шБГ1^!0чало / ? чл'^а, 'пт-л^ У раз! небезпеки ти звернешся по допомогу: ;> 1, . 1. До випадкового перехожого. .- -^1огили 2. До м1л1ц1онера або в1йськового. 3. До продавця. 12
 • 81. ТЕСТ 1 8 Вибери й познач правильну в1дповщь. Л1тня людина вв1чливо запитуе в тебе, як пройти до аптеки. Пот1м цшавиться, як тебе звуть. I просить провести и, показавши доро­ гу. Що ти робитимеш? О звичайно, проводжу. Лхтшм людям треба допомагати о - О якш;о незнайомець мае п1дозр1лий вигляд — в1дмовлюсь. Якш;о вш здаеться нездатним на образу — проводжу О доросл! повинн! просити допомоги т1ль- ки в дорослих. Тому в1дмовлюся й в1дшду подал! 1-,:л1,МПцШ^Бг:.:17} ТЕСТ 19 Вибери й познач правильну вщпов1дь. До тебе на вулищ п!дходить молодий чо- Л0В1К, називае тебе на !м'я ! прононуе пограти в комп'ютерн! !гри. Його обличчя здаеться тоб! знайомим. Як ти вчиниш? О ВВ1ЧЛИВО В!ДМ0ВЛЮСЬ ! В1Д1ЙДУ о п!ду 3 ним. Адже комп'ютерн! !гри — це ду­ же щкаво! О спробую пригадати, чому мен! знайоме його обличчя. Здаеться, в!н живе в сус!дньому будинку. Отже, можна п!ти 13
 • 82. В1тер велико! руйн!вно! сили, що дме тривалий час ' ТЕСТ 20 З'еднай стрткою назву стих1йного лиха з його ознаками. Земле- трус Гроза Розлив р!чки в результат! танення сн!гу, льоду або тривалих дощ!в . ! злив Буря Коливання земно! поверхн!, як! : :; : виникають унасл!док п!дземних ^ Дс- поштовх!в величезно! сили • . . д ^ Пов!нь Сильний дощ з громом ! блискав- кою, сильним в!тром, !нод! з градом ТЕСТ 21 Познач правильну К1нц1вку речения. Якщо гроза захопила тебе в л!с!, треба: О сховатися п!д деревами з густими кронами О вийти на широку галявину .. , ... О стати п!д високе дерево, що одиноко сто!ть посеред галявини - — ...... ТЕСТ 22 Познач правильну вщповщь. Що краще робити п!д час грози? ? О сид!ти О стояти О швидко б!гти 14
 • 83. ТЕСТ 23 Вибери й познач правильн! дп. Знаходячись на вулищ, ти побачив бурю, яка насуваеться. До найближчого будинку приблизно 100 м. Часу сховатися в будинку або спорудах ти не маеш. Недалеко в1д тебе знахо- диться канава. ^ О б1жи до канави, ляж на дно, притиснувшись до земл1,1 чекай, поки затихнуть пориви В1тру О швидко заб1жи за р1г першо! буд1вл1, яка трапилася на шляху О сховайся шд найближчим деревом О спробуй розрахувати час, коли буря набли- зиться до тебе й негайно б1жи до будинку, пдоб сховатися в ньому ТЕСТ 2 4 „ - „ . . . . " ''Ш}'Ж20 "1 .1 Вибери и познач правильн! вщповщ!. Як1 дп ти застосуеш, якпдо на тебе, гавкаю- чи, кидаеться великий собака? О утечеш в1д нього О закричиш на нього 1 спробуеш в1д1гнати, замахнувшись яким-небудь предметом О зупинишся, збер1гаючи спокш 1 повернеш­ ся до собаки обличчям вшвоберта О коли собака готуватиметься до стрибка, зату- лиш горло 1 обличчя з1гнутою в л1кт1 рукою О упадеш на землю, затуливши голову руками О голосно покличеш господаря
 • 84. ТЕСТ 25 Познач правильн! вщповщ!. Як у л1с1 п1д час розведення багаття уник­ нути пожеж!? О обкопати м1сце для багаття ' с . О вирвати траву навколо вогнища О розкласти багаття п1д високим деревом Г- -г,-:г':гх.^ ТЕСТ 26 Установи черговють СВ01Х Д1й. >, Граючи у схованки, тв1й друг упав 1 поранив колшо. На м1сц1садна виступила кров. Тоб! не- обх1дно надати другов! першу допомогу. 1. Уражене м1сце злегка притиснути бинтом. 2. Коли рана п1дсохне, м1сце навколо не1 змас- тити йодом або зеленкою. 3. Обережно промити рану перекисом водню або слабким розчином марганцю. ^. 4. Якш,о 3рани продовжуе сочитися кров, сл1д перев'язати и стерильним бинтом.
 • 85. В1ДП0В1Д1 на кросворд иа с. 17 1. Чистот1л. 2.Алое. 3. Ромашка. 4. Береза. 5. Малина. 6. В1льха. 7. М'ята. Навчальне видання Дхптан Натал1я Вслодимир1Бна ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 3 клас Рооочий зошит Окремо виданий додато1С — «Зб1рннк тестхв» Ш674У. П1дписано до друку 22.04.2013. Формат 70x90/16. Па111рофсетний. Гарн1тура Шк1лька. Друн офсетчйй. У.ч. друк. арк. 3,72. ТОВ Видавництво «Ранок». Свщоцтво ДК № 3322 В1д 26.11.2008. 61071 Харк1в, вул. К1бальчича, 27, к. 135. Для листяз: 61045 Харк1в, а, с3355. Редактор ~ Т. О. Поп ова Художники Л.Л. Кириленко. С.В. Узких Техшчний редактор О. В. Романова 3 питань реал1заци звертатися зател.: у Харков! - (057) 727-70-80. 727-70-77: Киев! - (044)599-14-53, 377-73-23: Б1л1й Церкв! - (04563) 3-38-90; В1ННИЦ1 - (0432) 55-61-10,27-70-08; Дншропетровську - (056) 785-01-74, 789-06-24; Донецьку - (062) 344-38-38: Житомир! - (0412) 41-27-95, 44-81-82; 1вано-Франк1вську - (0342) 72-41-54; Кривому Роз1 - (056) 401-27-11; Е-таИ: о^йсе'^/'гаиок.сот.иа Тел. (()57)719-48-65, тел./факс (057)719-58-67. 3 питань реал'заци: (057)712-91-44, 712-90-87. Е-та11; соттегсе@гапо)5.сот.иа Луганську - (0642) 53-34-51: Львов1 - (032) 244-1'4-36; Мико.таев! I Одес! - (048)737-46-54; С1мферопол1 - (0652) 54-21-38; Тернопол! - (0352) 49-58-36: Хмельницькому - (0382) 70-63-16; Черкасах - (0472) 51-22-51, 36-72-14; Чершгов! ~ (0462) 62-27-43. Е-та11: сопииегсе>@гапок.сот.иа. .гапок.сот. иа Патр, на якому надруьсованаця книга, безпечний для здоров'я та П0ВН1СТЮ переробляеться 3 оптимальною охлизкою, рекомендованою офтальмологами вибхлювався беззастосування хлору ВИДАВНИЦТВО Разом дбаемо про еколог1ю таздоров'я рднОК
 • 86. Насичений р13номан1тним матер!алом, робочий зошит чудово доповнюе пщручник,дозволяе працювати на уроц! , стимулюе розумову Д1яльн1сть молодших школяр1в. Зошит витримав 13 видань, пост1Йно вдосконалюеться I користуетьсяслйким пщвищеним попитом. ЦЕЙ ЗОШИТ € СКЛАДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ 3 КУРСУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я» для 3 КЛАСУ КОМПЛЕКТ СКЛАДАЮТЬ: шдручник (Н. М. Б|б1к, Т. е. Бойченко, Н. С. Коваль, О. I. Манюк) пос1бник для вчителя (В. М. Грецьких) розгорнут! плани-конспекти авторських урок1В (М. П. Малашенко) робочий зошит (Н. в. Д|птан) зошит для тематичного оцжювання «Сходинки до вершин» (Н. В. Д|птан, А. А. Назаренко) експрес-контроль (О. Ю. Чек1на) демонстрафйний матер1ал до робочих зошит1в (Н. В. Д|птан, А. Л. Назаренко) 18ВМ 9 7 8 - 6 1 7 - 0 9 - 1 1 6 1 - 2 1о 9 786 70 9 61 Навчально-методична л(тература видавництва «РАНОК» УС1 книги ТУТ! КУПИТИ: УУУт.КАЫОК.СОМ.ЦА ^, З А В А Н Т А Ж И Т И : ууут.Е-1мыок.сом.иА ^ ЗАМОВИТИ: росИ1а@гапок.сот.иа безкоштовний каталог видань: (057) 717-74-55

×