3

клilЕ

цш пlшршчllлIкfl

Jl.M. Бifiiк, Т.Е.
[1.1.

БшШчв]lкll,

MaшtllK

w

w

w

.4

bo

Jl.E. l[швапь,

ok
.o
rg

шfi...
F

у

rп,я

-

це такий спосiб жит-

тff, гIри ,ffкому людина

роý бить усе, щоб зберегти i
Lo
змiцнити свое здоров',я.
€ ...
зверIIи увагу

на дату виго-

товлення, яка вазначена Еа
упаковцi; на rдiлiсть кришки KoHcepBiB чи BMicT скляHoi банки.

К...
СТАВЛЕННЯ

.Е

rБ

l_

с

!ý

8Еаходщтись 13 Еими в од_

до вIл_rнФIковАних
людЕй

Еому примiщеннi. Стався

OcTaHHiM часом...
це найбiльшIа фннiсть. Набувай тiльки корисних звичок. Уникай людей, якi примуIшують

погане.

робити

тебе щось

БЕЗIIЕКА...
ч
ю

Б

ё

_F

-л_

т,

у
&
.з Вакрий Hic i рот зволожеЕ HoIo серветкою чи рушничо
S ком, щоб не отруiтися чадним газом.
м...
лi, а ilT траЕсIIорт, що стоiTb вздовж дороги. Автобус
чtи ваЕтажiвка, яка cToiTb,
закривае видимiсть Еа дорозi. Щоб переЙ...
}-

у

$Е

lд

€:Е

б
у
S

т

J_

о-

.5[
t-

о

ц

ýtr

Ф

о
о_
о
trt

fn

S

Ф

о
-L
J
о

tJ

q

}с
rY)

кожен повиЕеII ...
la

l

.l

вiдник
Удар блМскавки поширюеться довкола водоймища в радiусi 1ОО
MeTpiB. Тому купатися i наBiTb вiдпочивати бi...
штовхи. Пiд час вемлетрусiв

Б

€

-L

(т
d

S
т.
J

о-

.Sг

ь
о

ц

s
m

о
оо
trt

rп

S
Ф

о
_L
LJ
о
LJ
r
F-

d
rtn

iа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 gdz oz_b

6,166 views
6,384 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,511
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 gdz oz_b

 1. 1. 3 клilЕ цш пlшршчllлIкfl Jl.M. Бifiiк, Т.Е. [1.1. БшШчв]lкll, MaшtllK w w w .4 bo Jl.E. l[швапь, ok .o rg шfifiшшIil fifiшр8ш,fi
 2. 2. F у rп,я - це такий спосiб жит- тff, гIри ,ffкому людина роý бить усе, щоб зберегти i Lo змiцнити свое здоров',я. € Вона дотримуеться розпо- -F _д- рядку дня, займаеться фiзкультурою та спортом, черJ гуе пращю i вiдшочиIr[ок, доотримуеться правил адороtsо.5Е l_ го харчуваннfi, BMie спiлкуо ц ватися а дорослими та однолiтками. Той, хто веде здоýЕ Ф ровий спосiб жсиття, буде о а_ роки впевII ениit у своо довгiздоров'i. Життя вдороtrt €му cn во1 людини буде насичеЕим S Ф i rдiкавим. (ý fn w ffi 'ъ d w J УВАГА I ПАМПЯТЬ Щоб добре вчитисff, тобi потрiбно бути уважним та вмiти все запам'ятовувати. Увага i пам'ять першi помiчники у навчаннi i роботi. А що робити, якщо ти не можеш восередитися чи вапам'ятати тё, про що тобi кажуть? Тренуй увагу i пам'ять. I]e можливо. Для того щоб розвити природнi здiбностi, icнye багато вправ i вавда[rь. (.Щекiль- w J- с) .4 bo о .а- U бо з 1жею ти отримуеIIJ кориснi речоtsини. Але вживати потрiбно тiльки корисну iжу, тобто таку i*y, в якiй багато BiTaMiHiB та iнших корисних речовиII. Вона ка завдаIIь Еа знаходЕсенЕя вiдмiнностей, на вiдшукування зайвого предмета, на вiдновленЕя ряду предметiв по пам'ятi та iH.) повиЕЕа бу- ти рiзномаЕiтною. Не слiд вживати <шт}пl_ ну> iжу. Така iжа насичеЕа барвниками та коЕсервантами. r хоча така iжа б}rвас дуже смачною, вона шко_ дить твоgму вдоров'ю. iжа, яку ми ok . у S т iжа допомагае тобi рости i розвиватися, g J_ культурА ХАРЧУВАННЯ or ,Б ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 30оровшiс спосiб жurп- вживае- мо, повинна бути якiсною. Тому готувати страви потрiбно зi свiжих продукTiB. Овочi i фрукти корисно вживати сирими, шоше_ редньо ретельно вимивши ix пiд проточною водою. А рибу i м'ясо вiдвареЕими. Варитй страви потрiбно в каструлi пiд закритою кришкою. Щоб iжа була рiзноманiтною, в родинах вживають не тiльки страви украiнcbKoi Kyxнi, а й страви кухоЕь iнших народiв. Але якi б страви ти IIе вживав, IIам'ятай, що кожЕого дня ти повинен з'lдати не меЕш€, нiж L-2 скибки хлiба; 2бО г кашi; 500 г овочiв, 2-3 фрукти або 2 склянки фруктового соку; 1 склянку
 3. 3. зверIIи увагу на дату виго- товлення, яка вазначена Еа упаковцi; на rдiлiсть кришки KoHcepBiB чи BMicT скляHoi банки. КОРИСНI ТА ШКIДЛИВI МIКРОБИ. IНФЕКЦIЙНI хвороБи - потра- Bipyце мiкроби. Серед них у громадських мiсцях. tIри сгriлкуваннi з таким хворим потрiбно одягати маску, примiщеЕня, в якому знаходиться хворий, потрiбно регулярно провiтрlовати та робити там вологе 'прибираЕня, видiлити хворому окре- i кориснi. За до- мий комfiлект посуду. помогою корисЕих бактеШлунковi iнфекцii сприрiй i грибкiв виготовляють чиняють TaKi важкi хвородеякi. продукти харчуван- би, як дизентерiя, холера, ня. HaBiTb у нашому орга- гепатит. Idi iнфекцiI ще нанiзмi }Iсивуть кориснi Bipy- вивають <хворобами бруде шкiдливi ,; J_ }- у * 9 ю €t (ý ч S ти на роботу, Ее в'ffвлятисJI .4 bo ok .o r си Бактерii, грибки, Iнфекцiя може пити в органiзм гrовiтрянокрашельним шляхом, тобто через краплi слизу та слини. Так можна зilворiти на грип, ашгiну, свинку та iH. Щоб iнфекцiя Ее поширювалася, хворий повинеЕ не вiдвiдувати школу, Ее ходи- g !tолока чи кефiру, б0-100 г сцру; 80-100 г м'яса чи риби, L-2 яйця. iж 4-5 разiв на день (через KoжHi 3-4 години). flкщо ти вживаеш у 1жу KoEcepBoBaHi продукти, .J_ о- .ý l_ о trt ýtr Ф о а_ о trt (n S Ф о -L U о J ч у rn w w w си, якi допомагають вни- Еих pyKD. Iнфекцiя потрапщити шкiдливi бактерii. ляе в органiзм черев руки, A"Tle е дуже шкiдливi MiKpoна яких збираеться багаорганiзми, якi викликають то бруду, особливо пiд нiгтяжкi хвороби. TaKi хворо- тями. Щоб вберегти себе т би називаються iнфеrcцittнчлlu. Ще гриш, ангiна, евинк&, дизентерiя, холера, Bi_ тряЕа вiспа, СНIД та iH. Вiд багатьох хвороб допомагае щеплення. A"Tre е хворобп, вiд яких лiкiв ще fiе винайдеЕо. Тому, щоб вберегти себе вiд хворобtт, виконуй певнi правил&, щоб запобiгти проникненню iнфекцiI в органiзм. вiд такий iнфекцiй, потрiбЕо ретельно мити руки пiс- ля прогулянки, пiсля вiд_ вiдування туалету та перед кожЕим прийомом iжi; ретельно мити 'овочi i фрукти перед вживанням; не пити сиру воду в невнайомих мiсщях, особливо пiд час туристичних походiв; користуватися iндивiдуальним посудом. lF чt qГ
 4. 4. СТАВЛЕННЯ .Е rБ l_ с !ý 8Еаходщтись 13 Еими в од_ до вIл_rнФIковАних людЕй Еому примiщеннi. Стався OcTaHHiM часом ВIЛ е одвiею з найважливiтдлих про- до них толерантЕо. вплиts курIння блем людства. Сьогоднi у тА АлкOголю cBiTi бливько 40 мiльйонiв нА вдороts,я дитини € людей },*сивуть ia BipycoM Ти вже 8наеш, що е -L (ý у iмунодефiциту. Бiльше Hirrc 8вички кориснi i шкiдлиS половиfiа в IIих отримагди Bi- Bi. Звички, якi сЕрияють .L J рус у вiцi вiд 15 до 24 poKiB. змiцненЕю здоров'ff, ЕавиаВIЛ це iнфекцiя, яка ваються ксриснLlми, 4 ввич.ý ь руйнуе iMyHHy систему лю- ки, якi шкодять здоров'ю, о trt дини. Органiзм стае безза- називаються шкiдливими. s хисЕишI перед рiзними iH- Kypiнrrя та вживаIIЕя алкосо голю це шкiдливi звичо фекцiями" о_ Щоб вберегти себе вiд ки. Вони мають дуже негао ВIЛ-iнфекцii, треба вико- тивний вплив на Еt оргаЕiзм rn нувати певнi fiравила. А"тле людиЕи, особливо дитини" S Ф слiд пам'ятати, що ця iHВживаннfI апкоrолю прио w fn .4 ч у w о tJ фекцiя не передаеться: . Ери рукостисканнi. чи обiймах; . черев пiт та сльози; . шри кашлi та чиханнi; , при викориетанн1 епiльного Еосуду чи постiльHoi бiлизни; . при спiльних заIIяттях спортом; . при перебуваннi в одному шримiщекнi; . у громадському траЕсгlортi; " при поцiлуЕку. 3а всю iсторiю вивчення ВIЛlСНIД не було вафi,ксовано fiсодного випадку вараженIIя цим способом. Тому Ее обраэrсай хворих на СНIД людей, н€ бiйся w -L LJ bo ok . or g ю El цl. цr зводить до таких хворобп ,fiк атероскдеров, серцева недо_ cTaTHicTb, lзiдвищений артерiальний тиск, якi, у свою черry, ведуть до iнфарктiв та iнсультiв. При триваJIому вживаннi апкоrолю нерИко виникае щиров печiнки, щукровий дiабет та iHmi страшнi захворювшIltrfi. ВгЦно в медичЕими даними, аJIкоголь е причиною кожноi ц)етьоi cMepTi у cBiTi. не менш небезrдечною 8вичкоюеiкурiння.Курцi страждають на хвороби шлуЕrково-кишковоrо тракту: гастрит, хвороби печiнки та пiдrтrлунковоi залози, виразки шлуfiку. ВражеЕа в Еих i бронхо-легеIIева сие-
 5. 5. це найбiльшIа фннiсть. Набувай тiльки корисних звичок. Уникай людей, якi примуIшують погане. робити тебе щось БЕЗIIЕКА ВДОМА Щоб твое перебуваЕня моробними чи нgсправЕими електроприладами. Необережне поводэfiеЕня з електрикою може при_ ввести не тiльки до пожежi, а й до ураження електрострумом, тому в електри_ кою слiд поводитися дуже обережно" Вмикаючи електроприлад, пильно оглянь його та Еереконайсяп що провiд неоголений, шнур не ровiрваний, Еа приладi Еемае крапель води та iH. Гrам'ятай! Не можЕа вмикати декiлька електроприладiв в одну роветку одночас- oo k вдома було цiлком безпечЕим, ýам'ятай правила користування електрикою та д}керелами вiдкритого вогЕю, вмiй поводитись в екстремальних ситуацiях та зав}Itди звертайся ва допо- rg Палт'ятай! Твое здоIюв'51 тися тiльки лiхтариком. Не можна користуватисfi. cipниками, свiчками, гасовою лампою. Щi джерела cBiTла е джерелами вi.дкритого вогню, що може шризtsести до пожежi. Щоб уникнути пожежi, нiколи Ее грайся сiрниками чи iншими джерелами вiдкритого вогнIо, не суши од,яг Еад ввi.мкненими електричними чи га3Oвими шриладами, не користуйся с&- .o т€ма, через що частими бувають бронхiти, запалення легенiв. Курiння викликаg також i рак легенiв. могою до дорослих. w w w .4 b Бувають cиTyaTliin коли в будинках раптово вимикають свiтло. ТТlо Ж РОбИти, якщо це сталося ввече_ pi, а ти вдома еам? Ти повинен вмiти орiентуватися в темрявi. ýIK набути щьоrо вплiння? .Щля цього потрiбно добре ваIIам'ятати розташу- у своiй квартирi, вакрити очi i спробувати пройти по KiMHaTax, не наштовхнувшись на мв_ блi. ГtrопРоси маму або т&та доЕомогти тобi. в цьому. ванЕrI KiMHaT А.тlе перебувати в темря- Bi досить неприемно. Тому ти поtsинен внати, д€ внв._ ходитьс,fI лiхтарик. У такiй ситуацii можЕа користува- IIо.. Ще мо}ке викликати fIе- ревантажеЕня електричноi мережi та сшричинити пожежонебевпечну ситуацiю. ,flкщо ти вИчув 8аIIах диму, побачив вогонь чи ieкри, Ее шанiкуй. Негайно повiдом про це дорослих. Якщо ти вдома сам телефонуй ва номером 101, клич + J,; l- у ý ю € ,т, Ф у S .L J а- .ý tо ц ýЕ Ф о оо Et fn S Ф о -, о .J_ U l }с fn
 6. 6. ч ю Б ё _F -л_ т, у & .з Вакрий Hic i рот зволожеЕ HoIo серветкою чи рушничо S ком, щоб не отруiтися чадним газом. можлиs BicTb, вилий,ffкrцо е tsоди m вiдро на S ffiý BepxHiM одflгом. ,flкщо приiхали пожежники, чiтко виконуй 1х накави. БЕзIIЕкА ts шкФлI. IIрАвIалА IIоtsЕдIнки в IIIколI Ти tsже знаgш, ffк треба IIоводитись у школi на уроках та гliд час шерерв, зЕа- ешI, ffк спiлкуватись iз до- та однолiтками. Але iнодi гдiд час спlлкуваЕрослими Ея у людей вЙникаIоть чr цr ýr ся Ееправим не гаряч_ куй, не обраэк аffтся. Будь сIIраведливим.,flкщо ситуащiя виходить з-пiд контролк), намагайся перетворити iI на жарт. Г{аrvr'ятей: слiд уникати тих, хто нав'язуе тобi бiйку. ok fп- bo lЕ I l, ýIy висловлюй ввiчлиtsо, без емотцiй. flкщо ти виявив- .o пiдлогу бiля виходу а KiMHa- ти, щоб вогоЕь не поширювавсff. ffкщо на комусь загорiвся одяг, збиваilт вогонь щуЕкою тканиноIФ чи cBoiм .4 Io Io_ Iб lч ý w iS виник конфлiкт, нiколи Ее вступай у бiйку. Бiйка Hiчого не вирiшить, вона Ее переконае спiврозмовника, зате може сЕричиЕити серйозкi травI![и тобi чи твоему спiврозмовниковi. Тому намагайся уникати конфлiктних ситуащiй. Щоб уникнути конфлiкту, немаг аiтся з'ясувати його причину. Свою незгод- rg l_ w w ,Е ,сЕ на дошомогу сусiдiв, дзвони батькам Еа роботу. Не гаси електроприлади водою, те_ бе може вразити електрострумом. Якщо е можлиBicTb - знеструм rrримiщення. Якщо горить невелика рiч, кинь ii на пiдлогу, вогоЕь затопчи ногами. flкщо вогоЕь великиft, намагаiтся вибратисff з припяiщення. кон- флiктп. Itоrлфлircrп - це суперечка', яка може приввести до бiйки. Конфлiкти 1иожуть виникати часто i з рiзних причин. Якщо у тебе з кимось БЕЗIIЕКА IIIШХФХОДIВ Ти вже зна€ш, що пере- ходити дорогу можна тiльки на пiшохiдних переходах. А що робити, коли пiшохiдного переходу немае? а перейти дорогу вкрай потрiбно? Ваrдам'ятай: . дорога мае прогляда_ тисfi з обох бокiв. Не можЕа виходити на проlаrсджу частину з-за перешкоди або бiля повороту, бо за таких умов ти не побачиш IчIаттти_ ну, що рухаетьсff, а водiй машини не побачить тебе. Перешкодою можуть бути не тiльки дерева чи будiв-
 7. 7. лi, а ilT траЕсIIорт, що стоiTb вздовж дороги. Автобус чtи ваЕтажiвка, яка cToiTb, закривае видимiсть Еа дорозi. Щоб переЙти дорогу, ]$ ]i 1 i .i, * ll { { ýl длfi IIема_ реходу е мiсrця виiзду шин ia дворiв або стояЕок. Пiдiйшовши до такого Mic- цff, призупинись i подивись Еа мiсце виlзду. Переходь, якщо вIIевЕився у вiдсутHocTi машиЕ; . якщо на вулиц1 дуэке слизько, то, переход,ячи до_ рогу, вIIевнись у вИсутностi машIин. ГIереходь дорогу повiльно. Не пустуй Еа дороBi. ПамПятаЙ, що Еа слиgькiй дорозi миттево зупинити траЕсIIорт немо}кна; . будь . не переходь черев пе_ реiзд, якщо шлагбаум ошущено, подаеться звуковий сигнал та горить червоне евiтло; . переходити валiвничний переlзд можЕа тiльки тодi, коли шерестQли подавати ввуковпй сигнал та пiдняли шлагбаум; . ,ffкщо поiзд пройшов, а шлагбаум Ее пiднiмають, g Ji . небезпечними or i * .4 bo ] поки дорога звiльниться, i тiльки тодi переходь дорогу; w j особливо уважним, коли тобi доводиться переходити дорогу ва не_ сприятливих умов (снiгопвд, злива, TyMaItr, темний час доби). Машини ва таких умов 1дуть в увiмкненими фарами. Добре, якщо Еа тобi буде одяг чи портфель зi свiтловiдбивачами. Мiсце, де дорога ЕеретиЕае залiзниyну колiю, Еази- w ,il' Ё V а;ffT, w ii, $ ;i t, це озЕачfl€, що повинеЕ шройти ще одиЕ поiзд, тому Ее поспiшай переходити че- рев шереiзд; . дуже обережно переходь залiзничний переiзд, необлаштований шлагбаумом. Якщо тобi треба перейти заrдiзничну колiю, користуйся пiдвемЕими або Еадвемними переходами чи пi_ шохiдЕими настилами; Hiколи не грайся Еа заJIiзничЕих колiях чи Еастилах можна потрапити пiд коле- ваеть ся, з алiзнччнuла переiз- са поlзда. бувае в шлагбаумом та без нього. Гrро це повiдомляють вiдповiдшi внаки. ,Я[кщо БЕЗПЕКА IIАСАЖИРIВ Пасажuр це людинв, яка користуеться громад- 0ом. 3алiзничний переiвд .д ,; F ok . проЙди вперед або зачек тобi потрiбЕо перейти залiзничний переiзд, будь дуже обережним. р ю € -L (ý у S д т а- .ý lо ц s Ф о cL о trt rY1 S оо о т о J J ц ч (n
 8. 8. }- у $Е lд €:Е б у S т J_ о- .5[ t- о ц ýtr Ф о о_ о trt fn S Ф о -L J о tJ q }с rY) кожен повиЕеII 8Еати i виконувати Iтравила користу_ ваЕЕя цасажирським транспортом:" . очiкувати громадський i сiдати в транепорт можЕа тiльки на епецiаль- них зупинках; заходити в транспорт rrотрiбно через заднi дверi, проЕускаючи людей похилого BiKy, iнвалiдiв та пасаrrсирiв iз маленькими дiтьми; . виходити потрiбно через переднi дверi; . у трансшортi поетупай- ея мiсцем людям похилого BiKy, iнвалiдам та пасажирам iз маленькими дiтьми; о, у траЕспортi не бешкеIIе розмовляй, туй, голосЕо СТИХIЙШ JIИХА природного ХАРАКТЕРУ Сrпuхittrui. прuроOнi лч, ха це rрiзнi явища природи, якi мають надвви- чаиЕии характер 1 моэtсуть загрожувати життю i вдоров'ю людиIrЕ[. Гроза, буря, 8емлетрус, повiвь irara це природЕi лиха. Гроза це атмосферне явиIце, при якому мiэк хмараrr!и i 8емлек} виникають сильнi електричнi розряди блискавки, що супро- bo ok .o rg tI' w .4 .Е w w + ським транспортом. До громадського ц}анепорту Еалежать TpaMBai, тролейбуси, TpaMBai, автобуеи, метро, TaKei, поiзди, лiтаки. Такий транспорт називають ще шаеажирським. Громадським траЕспортом корис_ ту€ться багато людей, тому не дамай обладнаЕЕя траЕсtrорту (дверi, сидiнЕя, пор,lпtЕi та iH.); . Ее вiдволiкай водiя вiд управлiння ц)анспортом ; . при виходi з транспорту трамвай, що cToiTb на зупинцi, обходь сшереду, весь iнший траЕспорт ззаду. воджуються громом. TTIopoку в €вропi гинуть вiд блискавки близько 100 людей. Топrу завжди пiд час гро8и дотримуйся таких Еравил безпеки: 1. IIiд час грози краще 8алишайся вдома. ВачЕIIи дверi, BiKHa, вимкни едектрику. 2. ,ffкщо црова застаJIа тебе в лiсi, не ховайся пiд високими чи поодинокими деревами, воЕи trритяг}поть до себе блискавку. Краще схов&тиеfr пiд маJIеЕьким деревцем чи кущиком. 3. Пiд час гtrюзи Ее ховайся бiля багаття чи лiпiй електропередач. ,Якщо BiTpoM обiрвало електричIrli дроти, Hi в якопIу разi Ее пiдходь до Itrих. 4, ,flкщо гроза вастала тебе в полi, сховайся в будь-
 9. 9. la l .l вiдник Удар блМскавки поширюеться довкола водоймища в радiусi 1ОО MeTpiB. Тому купатися i наBiTb вiдпочивати бiля води пИ час грози дуже небезпечно. 6. Вiд грози не потрiб- 1. ,Якщо буря застала те- вИ BiKoH i вайми безпечне мiсце у ко- бе вдом&, вiдiйди ридорi, ваннiй KiMHaTi, туа_ летi чи KoMopi. 2. $Iкщо буря застаJIа тебе на вулицi, тримайся далi. вiд легких та poBBaJIeHиx будiвеJIь, вiд лiнiй електропередач, дерев та водойм. Намагайся шtsидше ваховатися в шiдвалi чи шогребi, меflттIим, w w Т. Пам'ят.ай, що удар блискавки небезпечний i w тодiо rсоли гроза б'е в пред- мети, якi знаходятьсff IIоруч iз людиною. Не торкайся до всього мокрого, залiзного, електричного, тому що в TaKi речi блискавка б'е найчастiше. 8. IIiд час грови не розмовл,яй rдо мобiльному телефону. HaBiTb розряджений, BiH приваблюе блискавки. 9. ГIриваблюють блискавки i рiзнi металевi пред- мети: годиЕник, i добре, .4 якомога ланцIожок HaBiTb розкрита Еад голо- вахова_ ти парасольку чи зовсiм ЕIе вИкривати tt. Буря це трива птаill Biтер величезноi руйнiвноi сили. Пiд час бурi ýе BI[ходь iз дому без довволу дорослих та виконуй усе, що тобi кажуть cTapTTTi. bo но TiKaTи. Чим ширше твй крок, тим небезпечнiIцим Може бутк удар блискавки. Також не варто пересуватися на велосипедах i мотчоциклах. Краще стати для блис,кавки непомiтним: 8упинитисfi, присiсти, стати час rрози краще .o rg струму. i BoIo паI}а.солька. Тому пiд ok якому моfitливопfiу поглиблеЕнi: канавцi, улоговинi або найниrкчому мiсцi поля, присJIдь i пригЕи голову. Лежати Еа мокрiй вемлi пЦ час гроsи небезпечЕ' . 5. Вода вiдмiнний trро- flкщо ти встиг$еш поверЕутися додому. 3, Якщо буря ýастала тебе в полi, знайди канаву, яму чи вузький ярок, ляJк на вемлю вIIиз обличчям, вакрий rолову одежею чи гiлками дерев. Не можна залишатисff i в автомобiлi. Виходь iз fiього та ховайся у ваглибинах. 4. ГIро наближенýя бурi попереджають заздалегiдь. ГIочувши сигнаJд тривоги, TepMiHoBo ховайся в ук- риття. 3емлеmрус це коливан- ня земно1 поверхнi, якi виникак)ть черев пiдземнi по- .д_ a], tý у |.- !а lд -: J-: fU у S .L J о- .ý Е о ц ýЕ Ф о о_ о ЕЕ rп S Ф о -L U о U q !с rR
 10. 10. штовхи. Пiд час вемлетрусiв Б € -L (т d S т. J о- .Sг ь о ц s m о оо trt rп S Ф о _L LJ о LJ r F- d rtn iадп подалi вiд високих споруд, шляхопроводiв, MocTiB та лiнiй електропередач" 2. ýIкщо залиша€ш будiвлю, не користуйся лiфтом, BiH може вийти з ладу. 3" Негайно залишай куToBi. кiмнати, якщо твоя квартира знаходиться вище другого поверху. 4.,flкщо ти знаходишся в квартирi, стань в oTBopi внутрiшнiх дверей, подалi вiд BiKoH i важких предмеTiB. Ще найбезIIечнiшrе Micце в квартирi. Повiнъ це розлиття рiчок i овер пiд час танеЕЕя снiгiв чи тривалих злив. У зонi раптового затоплеЕня пiд час повенi дiй швидко та без панiки. 1. ТТТвидко збери необхiднi документи, цiнностi, не- обхiднi речi. 2. Ва можливiстю негайно залишай зону ватоплення. ,Щопоможи людям похилого BiKy, iнвалiдам та людям iз малолiтнiми дiтьми. 3. Якщо немае можлиBocTi залишIити зоЕу затоплення, пiднiмись на BepxHi поверхи чи на горище. 4. ГIеред виходом iз бу- динку вимкfiи електрику та гав, зачини BiKHa та дверi. б. Що rrрибуття допOмоги k. or g б динку та вiдiйди вiд нього Еа безпечну вiдстаЕь. Вiдi- лiки, продукти та iншi на BepxHix поверхах, дахах, деровах чи iнших пiдвищеннях. ПодазалишI аfтся вай сигнали рятiвникам. 6. ГIеревiрте, чи немае поблизу постраждалих, Е&дайте iM, якщо це можливоо допомогу. Т. ,flкщо ти потрапив у воду, знiми iз себе важкий одяг i взуття та вiдшукай предмети, якi допоможуть втриматися на водi до при- bo o у w .4 F w -L w -,; треба дiяти дуже швидко. 1. Негайно вийди з бу- буття доIIомоги.

×