МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
■Ч"
о>
6. 86 = 80 + 6
63 = 60 + З
36 = 30 + 6
44 = 40 + 4
7. 1) 60 = 59 + 1
2...
г
23.
25.
1 4 -6 = 1 4 - 4 - 2
8 + 9 = 8 + 2 + 7
60 + 31 = 60 + 30 + 1
6 8 -2 8 = 6 8 - 2 0 - 8
1 4 - 8 = 1 4 - 4 - 4
77 +...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
<о
о>
* При заміні 22 на 19. Ре­
зультат задачі збільшиться
на 3.
3 8 .9 + 6 ...
1 3 - 8 = 5 1 3 - 9 = 4
5 = 5 4 = 4
6 0 - * = 59 1 2 - * = 12
* = 6 0 -5 9 * = 1 2 -1 2
6 0 -1 - 59 12 - 0 = 12
59 = 59 12...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
СОо>
67. 1 біла + 4 червоні
2 б. + 3 ч.
3 б. + 2 ч.
4 б. + 1 ч.
68. 1) 2 3 -8...
ням будівель. Скільки марок
із зображенням рибу Микол­
ки?
82.
84.
* + 15 = 74
* —74 - 15
59 + 15 = 74
74= 74
32 + х = 80
...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
о
о
96. Прямокутник АВКМ за­
писано неправильно.
Квадрат — це прямокутник,
у ...
24 9 12
.3 15 27
18 -21 6
16 36 8
12 20 28
32 4 24
Підказка: у кожному ква­
драті сума чисел у рядку, у
стовпці та по діаг...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
см
о
2. Обернена: Мати дала трьом
донькам по 4 грн. Скільки
грошей дала мати ...
28 + 4 = 32 3 2 :4 = 8
32 = 32 8 = 8
. х х 4 = 32 х х8 = 32
х = 32 : 4 х = 32 : 8
х = 8 х = 4
8 х 4 - 32 4 х 8 = 32
32 = 3...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
2. На одній клумбі посади­
ли рядок із 6 троянд, а на
другій — 3 таких самих ...
170. 6 х(4 - 2) = 12
45 - (10 - 7) = 42
. 18 : (3 x 2) = З
(6 - 2) х 3 = 12
(5 0 - 25) : 5 = 5
(18 : 3) х 2 = 12
171. 1. 2...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
<§
6 5 -4 7 = 18
18 = 18
179. Здм 57 дм 28 ем
4 дм 40 дм 63 см
180. 1 )4 x 3 ...
2) 36 : 4 = 9 (рок.) — синові
3) 40 - 9 = 31 (рок.) — різни­
ця віку батька і сина
Відповідь: 9 років, на 31 рік.
201. 1) ...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
ОО
о
215. 1) 28 : 4 = 7 (дн.) — ви­
трачають на один будинок
2) 63 : 7 = 9 (б...
ж = 27 ж - 25
2 7 - 7 = 20 4 6 -2 5 = 21
20 = 20 21 = 21
х + 6 —14 15 + х = 40
ж = 14 - 6 ж = 4 0 -1 5
8 + 6 = 14 15 + 25 ...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
о
246. 53 63 62
56 6 54
247. 1)ах2(зош.) —у лінійку
. 2) а х2 - а (зош.)
Відп...
56 : 7 - 7 < 5
63 : 7 + 7 > 14
48 : 6 : 2 = 4
ААВК, ААВС. АВ -і- спільна
сторона трикутників.
262. 4 43 9
2 46 68
263. 1) ...
112МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
275. 1) 42 : 7 = 6 (кг) —- слив
в одному ящику
2) 18 : 6 = 3 (ящ.)
Відпові...
286. Позначимо через х діну
м’яча. Тоді виходить, що
5 хх +10 —кількість виділе­
них грошей або 8 х х - 14 —
та ж сама сум...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
48 : * = 8
* = 48 : 8
* = 6
4 8 : 6 = 8
8 = 8
5 4 : 9 = 6
81
ЗО
З
1 2 - 4 = 8...
х : 2 = 9 х х 9 = 81
л: = 9 х 2 де= 81 : 9
х = Т8 х = 9
1 8 :2 = 9 9 x 9 = 81
9 = 9 81 = 81
311. Діляться на 2 — 2, 4, 6.
...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
II спосіб
3 6 :9 + 2 7 :9 = 7
Відповідь: 7 човнів було.
326. 1) 56 : 7 = 8 (л...
337. ,1) 46 + 26 = 72 (кг) —
апельсинів привезли
2) 72 : 8 - 9 (ящ.)
Відповідь: 9 ящиків апель­
синів привезли в магазин.
...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
со
352. 1) а : 2 (кг)— виногра­
ду в другому кошику
2) (а + а : 2) : 4 кг
Від...
364. .45:.а : - і : 38 х * = 38
* = 4 5 :1 * = 38:38
45:45 = 1 38х 1 = 38
1 = 1 38 = 38
42 : * = 42 36 - * = 1
* = 42 : 42...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
с~>С1
скільки менше років трива­
лість життя лебедя, ніж во­
рона. (Інші анал...
12. а х 2 (ос.) — відвідало
виставку другого дня
2)а + ах2(ос.)
Відповідь: а + а х 2 осіб всьо­
го відвідали виставку за д...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
398. 2 сот. 3 дес. 7 од. = 327
5 сот. 6 дес. 2 оД. '= 562
7 сот. 4 дес. = 740...
420. 1) 28 : 4 = 7 (м’яч.) —
продали
2) 28 + 7= 35 (м’яч.)
Відповідь: 35 м’ячів привез­
ли.
*План розв’язування не змі­
ни...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
Я
Відповідь: 12 осіб всього ла­
годили шпаківні.
442. 1) 20 : 5 = 4 (дер.) — ...
462. 1) (ЗО - 5): 5
2 ) 3 0 - 3 0 : 5
* Купили 30 м сатину, а сит­
цю —у 5 разів менше. Скіль­
ки всього тканини купили?
4...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.БогдановичатаГн.)
Відповідь: 2 км — відстань
від школи.
8. 95 + 9 = 104.
9. 300,303,305,330,350...
489.
40 ЗО 80
90 50 10
20 70 60
48 6 36
18 30 42
24 54 12
18 3 24
21 15 9
6 27 12;
При заповненні квадратів
треба враховув...
МАТЕМАТИКА(ДопідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
ОО
сч
507. 1) 10 кутів
ZMAC — прямий
ZBAM — тупий
2) 6 кутів
ZDOB — прямий
ZA...
523. 107 206 305 125 134
170 260 350 152 143
701 602 503 521 431
710 620 530 512 413
251 341
215 314
524. І спосіб
1) 780 ...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін:)
осо
4) 3 - 1 = 2 (км/ год) — швид­
кість, з якою буде рухатись
пішохід за тре...
554. Баскетбол.
556. 610 920 910 810
558. 1) 24 : 8 = 3 (л) — в од­
ній банці
2) 3 + 6 = 9 (л) — в одному
баку
3) 36 : 9 =...
МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.)
подарка за б днів, якщо
денна норма витрати збіль­
шиться на 1 кг?
576. 1) 72...
589. 310 + 250 = 560
150 + 180 = 330
390 - 140 = 250
520-260 = 260
420 + 80 = 500
600 - ЗО = 570
700 - 240 - 460
250 + 150...
V
{S
го
У
s-CÛ
о
. X
ГО
s
о
æ
cri
«ж
s
i
■y>4
a
cr
‘c
о
3
<
s
<
S
+
59 36
29 36
88 72
601. Задача 1.
1) 250 - 70 = 180 — д...
610. * + 320 = 800
• я = 800 - 320
* = 480
480 + 320 = 800
800 = 800
2 8 0 - * = 120
* = 2 8 0 -1 2 0
* = 160
280 - 160 - ...
V
р
го
:г
з
ш
0
1
лз
■г
о
ш
00
го
5С
X
ЭГ
>ч
о.
сс
'с
о
<
ъс
<:
ш
со
со
х + х + х + х + 2 = 14 '
4* = 1 4 - 2
4х - 12
ж ■=...
636. ААВС — різносторонній
АООЕ — рівнобедрений
АКМР — прямокутний
Рцсмр ~ 20 мм + ЗО мм +
+ 22 мм =»■72 мм
637. 124; 248....
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
3 gdz m_b
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 gdz m_b

173,491

Published on

вма

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
173,491
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 gdz m_b

 1. 1. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) ■Ч" о> 6. 86 = 80 + 6 63 = 60 + З 36 = 30 + 6 44 = 40 + 4 7. 1) 60 = 59 + 1 2)80 = 8 1 -1 3) 59 - 9 = 50 4) 50 - 50 = 0 8. 77 52 49 38 60 ЗО 49 40 9. 1) 20 + 40 = 60 (ящ.) — овочів 2) 60 - 30 = 30 (ящ.) Відповідь: на 30 ящиків біль­ ше завезли овочів, ніж фрук­ тів. *— На скільки менше завез­ ли фруктів, ніж овочів? — Скільки всього ящйків з продуктами завезли? 10. 1) 1 + 3'= 4 (л) — моло­ ка надоїли від вівці та кози 2) 4 + 20 .» 24 (л) Відповідь: 24 л молока надо­ їли від корови. *24 : 3 = 8 (раз) Відповідь: у 8 разів більше молока надоїли від корови, ніж від кози. 11. 5 10 15 20 Щ 30 35 12 14 16 Щ 20 22 23 26 29 32 |Ц 38 12. 80 52 60 40 З 48 50 59 13. 1) 29 + 10 = ЗО (кг) — фруктів 2) 60 - 30 = 30 (кг) Відповідь: на 30 кг картоплі привезли більше, ніж фрук­ тів. 24 41 16. 87 37 59 83 95 96 73 32 17. 1)5 + 5 = 10 (кг) — вов­ ни з двох овець 2) 10 + 6 = 16 (кг) Відповідь: 16 кг вовни на­ стригли з трьох овець. 18. Р1=4см2мм+2см5мм+ З см 4 ми = 10 ем 1 мм Р2= 2 см 5 мм + 3 см 4 мм + + 1 см 7 мм + 4 см 2 мм = = 11 см 8 мм ■- * 11 см 8 мм - 10 см 1 мм = = 1 см 7 мм Р2> Р1на 1 см 7 мм 19. 1) 15 - 7 = 8 (тар.) — по- : мила дівчинка 2 ) 8 - 7 - 1 (тар.) • Відповідь: на 1 тарілку біль­ ше помила дівчинка. 20. 20,31,42,53,64,75,86, 97. 21. 95 - 70 = 25 25 + 4 - 29 29 + 40 = 69 69 - 50 = 19 1 9 - 5 = 14 14 + 80 = 94 94 + 5 = 99 22. У їдальні було 3 пакети борошна по 2 кг у кожному і мішок борошна, маса яко­ го 40 кг. Скільки всього кі­ лограмів борошна у їдальні? 1) 2 + 2 + 2 = 6 (кг) — бо­ рошна у пакетах 2) 6 + 40 = 46 (кг) Відповідь: 46 кг борошна у їдальні. w w w .4book.org
 2. 2. г 23. 25. 1 4 -6 = 1 4 - 4 - 2 8 + 9 = 8 + 2 + 7 60 + 31 = 60 + 30 + 1 6 8 -2 8 = 6 8 - 2 0 - 8 1 4 - 8 = 1 4 - 4 - 4 77 + 4 = 77 + 3 + 1 6+5 = 6 + 4 + 1 = 11 / 4+1 13 - 9 =13 —3 - 6 = 4 / . • 3 + 6 7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 1 5 / 3+ 5 1 4 -6 = 1 4 - 4 - 2 = 8 / 4 + 2 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 1 3 / 3 +5 13 -8= 13 - 3 - 5 = 5 / - 4 + 2 26. 1 4 - 7 = 7 9 + 2 = 11 7 + 9 = 16 1 1 -5 = 6 1 6 - 7 = 9 6 + 6 = 12 1 2 - 9 = 3 1 8 -1 0 = 8 3 + 7 = 10 8 + 9 = 17 10 + 8 - 1 8 1 7 - 3 = 14 27. а) І спосіб 1) 4 + 7 = 11 (м) — тканини відрізали 2) 4 6 -1 1 = 35 (м) I I спосіб 1) 46 —4 = 42 (м) — тканини залишилось після того, як відрізали 4 м 2 )4 2 - 7 = 35 (м) Відповідь: 35 м тканини за­ лишилось. б) І спосіб 1) 6 + 7 = 13 (ігр.)— купили 2) 24 + 13 = 37 (ігр.) II спосіб 1) 24 + 6 = 30 (ігр.) — стало після придбання 6 іграшбк 2) ЗО + 7 = 37 (ігр.) Відповідь: 37 іграшок стало у дитячому садку. 28. Поза кругом — М і О. Усередині круга — Е, А, О. На колі — В, К ,С . Радіус круга і кола — ОК, ос, ов: Діаметр круга і кола — БС. 29. 1 1 - 7 = 4 (кг) Відповідь: 4 кг води містило­ ся в 11 кг свіжої глини. 30. 6 + 6 >11 1 4 -5 > 8 6 + 6 <13 1 3 - 8 < 6 3 2 - 2 <41 47+ 2 <51 31. * М = 2см, тому що 1 дм —8 см = 2 см. 32. 37 40 65 49 40 77 33. 1) 57 - 4 2 = 15 (гор.) — віддала дівчинка 2) 42 - 15 = 27 (гор.) Відповідь: на 27 горіхів мен­ ше дівчинка віддала, ніж за- лишилося.- 35. 11 - 7 = 4 2 0 -1 2 = 8 11 - 4 = 7 2 0 - 8 = 12 2 9 -2 1 = 8 77 -2 3 = 54 2 9 - 8 = 21 77 -5 4 = 23 37. 1) 54 - 22 = 32 (кг) — меду залишилось 2) 54 + 32 •= 86 (кг) Відповідь: 86 кг меду зібра­ ли. Р ге т 00 0 1 ге ? о ш оо ге * 'Ж X . з- сс 'Е о З < І 0 5 w w w .4book.org
 3. 3. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) <о о> * При заміні 22 на 19. Ре­ зультат задачі збільшиться на 3. 3 8 .9 + 6 = 15 3 5 -2 0 = 15 7 0 -6 0 + 5 = 15 7 + 7 + 1 = 15 4 9 -(З О + 4) = 15 9 + 3 + 3 = 15 39. 1) 31 + 31 + ЗІ = 93 (л) 31 + 31+ 12 = 74 (л) 31 + 12 + 12 = 55 (л) 2) 31 + 31 -1 2 = 50 (л) 40. І спосіб 1) 8 + 8 = 16 (м) — витрати­ ли на 2 підковдри 2) 2 8 - 1 6 - 12 (м) 11 спосіб 1) 28 —8 = 20 (м) — зали­ шилось після пошиття 1 під­ ковдри 2) 20 - 8 = 12 (м) Відповідь: 12 м тканини за­ лишилось й сувої. 41. 10 + 8 = 18 1 0 - 6 = 4 6 + 8 = 14 6 - 6 —0 16 + 8 = 24 1 6 -6 = 0 12 + 8 = 20 1 2 - 6 = 6 15 + 8 = 23 45 - 6 = 39 39 + 8 = 47 39 - 6 = 33 42. * с - а = Ь с - Ь —а 43. 0 ^ 1 7 - 8 0 = 9 . □ = 38 - 6 □ = 32 0 = 5 8 - 2 7 0 = 31 44. 16 - х > 10, якщо * = 5 х + 22 > 25 ; . ■х+ 5 ^ 10 ; г, х - 2 < 10 х - 1 = 4 46. х + 7 = 13 24 + * = 67 * = 1 3 - 7 . х = 67, - 24 х = 6 х = 43. 6 + 7 = 13 24 + 43 = 67 і 13 = 13 67 = 67 35+ * = 72 * + 19 = 58 * = 7 2 -3 5 * = 5 8 -1 9 - * = 37 * = 39 35 + 37 = 72 39 + 19 = 58 72 = 72 58 = 58 47. 1) 5 + 3 = 8 (ог.) — було у банці 2) 8 + 8 = 16 (ог.) Відповідь: 16 огірків було у ' двох банках. 48. * + 1 2 = 36 * = 3 6 -1 2 24 + 12 = 36 36 = 36 АВСИ — чотирикутник, АС і.КМ — відрізки. 1) ЫКВСО — п’ятикутник- 2) ЛГОСА КВСО, АВСВ — чотирикутники 3) АКО, АОЫ, АКЫ, АСВ, АСБ — трикутники. 50. * + 3 ? 1 1 * + 7 = 19 * = 1 1 - 3 * = 1 9 - 7 8 + 3 = 11 1 2 + 7 = 19 11 = 11 19 = 19 * - 8 = 5 * - 9 = 4 * = 5 + 8 * = 4 + 9 *_=13 * = 13 w w w .4book.org
 4. 4. 1 3 - 8 = 5 1 3 - 9 = 4 5 = 5 4 = 4 6 0 - * = 59 1 2 - * = 12 * = 6 0 -5 9 * = 1 2 -1 2 6 0 -1 - 59 12 - 0 = 12 59 = 59 12 = 12 51. 1. 1) 32 + 44 = 76 (ж,) — в Андрійка. 2) 76 - 23 = 53 (ж.) Відповідь: на 53 журнали менше в Юрка. 2. 1) 32 + 44 = 76 (ж.) — в Андрійка. 2) 76 - 23 = 53 (ж.) Відповідь: 53 журнали в Юрка. 53. 27 + 3 = 3 0 5 0 - 3 = 47 55 + 5 = 60 90 - 2 = 88 54. а) 3 + 5 = 8 (л) Відповідь: 8 л води всього, б) 8 - 5 = 3 (л) Відповідь: 3 л води в банці. Це обернені задачі. * У самоварі і банці 8 л води. У банці — 3 л. Скільки води у самоварі? 55. 1) 95 -4 2 = 53 (м) — про­ клала II бригада 2) 5 3 -4 2 = 11 (м)' Відповідь': на 11 м шосе біль­ ше проклала II бригада. 56. * + 7 = 70 * - 7 = 70 * = 7 0 - 7 * = 70 + 7 63^+7 = 70 77=- 7 = 70 70 = 70 70 = 70 42 + * = 82 1 0 - * = З * = 8 2 - 4 2 * = 1 0 -3 * = 40 * = 7 42 + 40 = 82 1 0 -7 = 3 82 = 82 3 = 3 1) На 5 років. 2) 6 кг. ЗО 92 20 76 63 90 18 56 1) 20 - 7 = 13 (дер.) —бе 57. 58. 59. різ 2) 20 + 13 = 33 (дер.) Відповідь: 33 дерева всього. 61. Додавання числа до суми та додавання до числа суми чисел. Віднімання числа частина­ ми та віднімання числа від суми. 62. 65 - 8 = 57 44 - 5 = 39 5 7 - 9 = 48 3 9 - 9 = 30 48 + 3 = 51 3 0 - 5 = 25 51 - 7 = 44 25 + 40 = 65 63. 1) 65 - 50 = 15 (кг) — води 2) 15 + 5 = 20 (кг) Відповідь: 20 кг цукру взя­ ли. ■ 64. 50 - 16 = 34 (м) Відповідь: на 34 м шлях нав­ простець коротший. 65. 23 56 12 38 17 79 88 60 66. 83 + 8 = 91 9 1 - 8 = 83 91 -8 3 = 8 Інші аналогічно. 02 4 Супер ГДЗ, 3 кл. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.*БЬгдайовичаfaін.) w w w .4book.org
 5. 5. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) СОо> 67. 1 біла + 4 червоні 2 б. + 3 ч. 3 б. + 2 ч. 4 б. + 1 ч. 68. 1) 2 3 -8 = 15 (см)— дов­ жина II смужки 2) 15 - 6 = 9 (см) Відповідь: 9 см — стала дов­ жина II смужки. 69. 33 56 73 32 84 60 72 13 73. 63 - 9 = 54 54 + 9 = 63 7 8 -2 5 = 53 53 + 25 = 78 84 -3 7 = 47 47 + 37 = 84 74. а + 48. Якщо а = 7, то а + 48 = 7 + 48 = 55. 65 - а . Якщо а = 7, то 65 —а = 65 - 7 = 58. 100 - (13 - а). 'Якщо а = 7, то 100 - (13 - а) = 100 - (13 - -7) = 1 0 0 -6 = 94. 75. 1. 1) 24 + 9 = 33 (бан.) — було 2) 33 - 13 = 20 (бан.) Відповідь: 20 банок з фарбою залишилось. 2. 1) 4 + 5 = 9 (м) — всього відрізали 2) 9 + 12 = 21 (м) Відповідь: 21 м тканини було. 76. Р1 = 3 см 4 мм + 2 см 5 мм + 1 см 7 мм = 7 см 6 мм Р2= 7 см 6 мм + 5 См 1 мм + + 3 см 4 мм = 16 см 1 мм Р, <Р2, АВ < КМ. 77. 25, 57, 27, 52, 72, 75 — 6 чисел. 78. (12 + 8) - 8 = 13 (коп.) Відповідь: 13 пбмідорів за­ лишилось. * І спосіб 1) 12 - 8 ^ 4 (пом.) — зали­ шилось на І тарілці 2) 4 + 9 = 13 (пом.) II спосіб 1) 9 - 8 = 1 (пом.) — залиши­ лось на II тарілці 2) 1 + 12 = 13 (пом!) Відповідь: 13 помідорів за­ лишилось.. 79. І спосіб 1) 80 + 2 = 82 (кг)— борош­ на і манних крупів 2) 100 - 82 = 18 (кг) II спосіб 1) 100 - 80 = 20 (кг) — ман­ них крупів і відходів 2) 20 - 2 = 18 (кг) III спосіб 1) 100 - 2 —98 (кг) — борош­ на і відходів 2) 98 - 80 = 18 (кг) Відповідь: 18 кг становили кормові відходи. 80. 79 82 26 57 , 81. 1.1)25+ 30 = 55 (мар.)— з тваринами і рибами 2) 100 - 55 = 45 (мар.) Відповідь: 45 марок з вида­ ми будівель. 2. У Миколки 100 марок. ЗО штук із зображенням тва­ рин, 45 Штук із зображен- w w w .4book.org
 6. 6. ням будівель. Скільки марок із зображенням рибу Микол­ ки? 82. 84. * + 15 = 74 * —74 - 15 59 + 15 = 74 74= 74 32 + х = 80 * = 8 0 -3 2 * = 48 83. 63 - * = 24 * = 63 - 24 *=,39 63 -3 9 = 24 24 = 24 * - 8 = 21 * = 21 + 8 * = 29 32 + 48 = 80 2 9 -8 = 21 80 = 80 * + 8 = 21 * = 2 1 - 8 13 + 8 = 21 21 = 21 1) * - 12 = 36 * = 36 + 12 48 - 12 = 36 36 = 36 2) * + ЗО = 63 * = 63 - ЗО *-^33 33 + 30 = 63 63 = 63 85. 1) 40 + 3 + 3 = 46 (л); 3 + 35 = 38 (л) 2) 40 - (3 + 3 + 3) = 31 (л) 3) 3 - 2 = 1 (л) 1) 2 + 5 = 7 (кг) — олова і цинку 2} 45 - 7 = 38 (кг) Відповідь: 38 кг міді вико­ ристали. 86. 12, 24, 36,4І8 — 4 числа. 87. 1) 29 + 32 = 61 (кг) — зі­ брали з І і II куща 2) 96 - 61 = 35 (кґ) Відповідь: 35 кг смородини зібрали з третього куща. 88. 83 58 54 27 91. 91 35 83 33 92. * - 58 = 24 * = 24 + 58 93. 8 2 -5 8 = 24 24 = 24 * + 7 = 20 * = 2 0 - 7 * = 13 13 + 7 = 20 20 = 20 * - 7 = 20 * = 20 + 7 * = 27 12+ * = 45 * = 4 5 -1 2 * = 33 12 + 33 = 45 45 = 45 69 - * = 24 * = 69 - 24 * = 45 6 9 -4 5 = 24 24 = 24 * - 3 8 = 26 • 2 7 - 7 = 20 20 = 20 * - 23 = 44 * = 44 + 23 * = 38 + 26 * = 67 * = 64 6 7 -2 3 = 44 6 4 -3 8 = 26 44 = 44 26 = 26 94. І спосіб: (40 - 2) - 3 = 35 II спосіб: 40 - (2 + 3) = 35 Відповідь: 35 автомобілів за­ лишилось у таксомоторному парку. 95. 1)25 + 7 = 32(кач.) —на першому ставку 2) 56 - 32 = 24 (кач.) Відповідь: 24 качки плавало на другому ставку. 0 5 О) МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 7. 7. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) о о 96. Прямокутник АВКМ за­ писано неправильно. Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони однакові. 97. 42 68 100 73 4 82 39 52 98. Р = 2 + 9 + 2 + 9 —22 (см). 99. 4 + * = 13 а: = 13 - 4 ж = 9. 4 + 9 = 13 13 = 13 100. 1) (60 - 6 ) - 9 ?=45 2) 80 - (8 + 5) = 80 - 13 =?67 3) (38 + 46) - 29 - 55 102. 84 - 38 - 46 46 + 38 = 84 91 - 19 = 72 72 + 19 = 91 6 7 -4 8 = 19 19 + 48 = 67 3 5 -1 7 = 18 18 + 17 = 35 103. * + 15 = 34 * = 3 4 -1 5 * = 19 19 + 15 = 34 34 = 34 42 - * = 24 * = 4 2 -2 4 18 + 35 = 53 53 = 53 104. 1)53-17 = 36 —II число 2) 53 + 36 = 89 — сума І і II чисел 3) 100 - 89 = 11 Відповідь: 11 — III число. 105. 1) 2 + 2 = 4 (см) — цвя­ ха виглядає 2) 9 - 4 = 5 (см) Відповідь: 5 см — товщина дошки. 106. 58 41 42 36 55 14 7 61 78 107. 1)9 + 3 = 12 (кг)—аґру­ су зібрали з II куща 2) 12 + 2 = 14 (кг) Відповідь: 14 кг ягід зібрали з III куща. 111. 11 44 5 32 35 31 12 27 112. 1) 2 х 6 = 12 (грн.) — було 2) 12 - 3 = 9 (грн.) Відповідь: 9 грн. залишило­ ся в Олі. * 9 :3 = 3 (зош.) Відповідь: 3 зошити ще може купити Оля. 113. Крокодил — 8м Акула — 15 м Кит — ЗО м 1) 30 -1 5 = 15 (м) —грізниця довжин кита й акули 2) ЗО - 8 = 22 (м) — різни­ ця довжин кита й крокодила Відповідь: на 15 м, на 22 м. 00 18 4 6 10 14 16 2 12 w w w .4book.org
 8. 8. 24 9 12 .3 15 27 18 -21 6 16 36 8 12 20 28 32 4 24 Підказка: у кожному ква­ драті сума чисел у рядку, у стовпці та по діагоналі одна­ кова. 115. 1 )3 х 6 = 18(кг)— кар­ топлі купила господарка 2) 18 + 5 - 23 (кг) Відповідь: 23 кг овочів купи­ ла господарка. 116.21 6 16 0 38 18 117. 1) 3 х 7 - 21 (рушн,) — вишили 7 дівчат 2) 21 + 4 = 25 (рушн.) Відповідь: 25 рушників ви­ шили дівчата. 118. 1) У Петрика і Сергійка разом 2) Знайшов Василько 3) На скільки більше у Ва­ силька ніж у Петрика. 121. 1) 15 - 6 = 9 (гр.) — ста­ ло у II кошику 2) 27 - 9 = 18 (гр.) Відповідь: на 18 груш більше стало в І кошику, ніж у II. 122. 54 33 ЗО , 54 8 12 18 68 2 123. * 6 трикутників— 13 паличок. 1 124. 8 : 2 = 4 (пари) Відповідь: 4 пари рукавичок вийшло. 126. * с а —Ь с і Ь = а 127. Аналогічно № 126. 128. 18 7 16 31 129. Вода — 100 кг Нафта — ? на 10 кг менше Бензин — ? на 14 кг менше 1) 100 - 10 = 90 (кг) — маса 100 л нафти 2) 90 -1 4 = 76 (кг) Відповідь: 76 кг — маса 100 л бензину. 130. 2x9 = 18 4 8 -2 1 = 27 3 x 7 - 3 = 18 2 x 6 + 15 = 27 З х 6 = 18 4 0 -1 9 = 21 131. І — 26 ябл. ^ II — ? на 5 більше -* ^ III — ? на 7 менше -І 1) 26 + 5 = 31 (ябл.) —у II ряду 2) 31 - 7 = 24 (ябл.) Відповідь: 24 яблуні у III ряду. 132.2x4 = 8 8 :4 Інші аналогічно. 134. 30 25 12 0 9 34 135. 1. 12 : 3 = 4 (грн.) Відповідь: 4 грн. одержала кожна дівчинка. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 9. 9. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) см о 2. Обернена: Мати дала трьом донькам по 4 грн. Скільки грошей дала мати донькам? 136. 1) 26 - 8 = 18 (ог.) — за­ лишилось після обіду 2) 18 : З - 6 (ог.) Відповідь: по 6 огірків покла­ ли в кожну банку. 137. 1. 10 : 2 = 5 (гл.) Відповідь: 5 глечиків напов­ нили молоком. 2. Обернена: У п’ять глечи­ ків налили по 2 л молока. Скільки літрів молока роз­ лили в глечики? 138. х + 48 = 64 X—64 —48 16 + 48 = 64 64 = 64 ж -3 6 = 54 х = 54 + 36 х = 90 9 0 -3 6 = 54 54 = 54 80 - х = 18 х = 80 - 18 8 0 -6 2 = 18 18 = 18 З х х = 27 х = 27 : З ж.-.9 3 x 9 = 27 27 = 27 139. 1 5 :3 = 5 1 5 :5 = 3 140. 3)29 18 10 0 50 31 2 5 0 83 3 24 141. 1)4x3 = 12 (кг)—морк­ ви купили 2) 12 + 38 = 50 (кг) Відповідь: 50 кг моркви.було в мішку спочатку. 3 8 -1 2 = 26 (кг) * Купили моркви менше, ніж залишилось, на 26 кг. 142. 1) 3 + 7 = 10 (кг) — маса поросяти 2) 10 + 30 = 40 (кг) Відповідь: 40 кг — маса по­ росяти і віслючка разом. * — Яка маса всіх тварин? — Яка маса індичати і по­ росяти? 144. 5 x 4 > 5 х П Замість □ можна вставити числа: 0, 1, 2, 3. 2 х 8 < 2 х □ Замість О можна вставити будь-які числа більші 8. 24 : 3 > 24 : □ Замість □ можна вставити числа: 4, 6, 8, 12, 24. 145. 1)4 x 5 = 20 (л) -к- квасу у великому бідоні 2) 4 -Ь20 = 24 (л) Відповідь: 24 л квасу в обох бідонах. * На скільки більше квасу у великому бідоні, ніж у ма­ лому? або На скільки менше квасу в малому бідоні, ніж у великому? 146. х + 4 = 32 х : 4 = 8 х = 3 2 - 4 х = 8 х 4 w w w .4book.org
 10. 10. 28 + 4 = 32 3 2 :4 = 8 32 = 32 8 = 8 . х х 4 = 32 х х8 = 32 х = 32 : 4 х = 32 : 8 х = 8 х = 4 8 х 4 - 32 4 х 8 = 32 32 = 32 32 = 32 147. 1) 1) 4 х 5 = 20 (грн.) — витратила на носовички 2) 20 + 45 = 65 (грн.) Відповідь: 65 грн. було в гос­ подині спочатку. 148. 3) 10 35 51 36 52 27 0 2 149. 1) 25 + 5 = 30 (кг) — картоплі і цибулі 2) ЗО : 5 = 6 (кг) Відповідь: 6 кг моркви ви­ тратили. 150. 1) 4 x 5 = 20 (грн.) — ко­ штує книга 2) 4 + 20 = 24 (грн.) Відповідь: 24 грн. — вартість зошита і книжки разом, 151. 1. У відро і каструлю вміщується 16 л води. Скіль­ ки літрів води можна нали­ ти у відро, якщо у кастру­ лі — 4 л? 1 6 - 4 = 12 (л) Відповідь: 12 А води вміщу­ ється у відро. 2. Довжина першого відріз­ ка 15 см, а другого 29 см. На скільки сантиметрів дру- • ґий відрізок довший від пер­ шого? 29 - 15 = 14 (см) Відповідь: на 14 см другий відрізок довший від першого. 152. 24 : 4 ^ 6 6— чверть числа 24 4 0 :5 = 8 8 — п’ята частина числа 40 153. ^3 см ^ 2 см^2 см^2 см^2 см ^2 см^ 4 13 см ' ------- 154. 1) 18 : 2 = 9 (грн.) — ко­ штує 1 м сатину 2) 9 - 4 = 5 (грн.) Відповідь: на 5 гривень 1метр сатину дорожчий від 1 метра ситцю. 155. 83 18 85 26 1 9 20 66 156. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 * х 5 = 30 3 0 :6 = 5 158. 8 9 20 62 39 0 8 52 8 159. 1) 6 x 5 = ЗО (кущ.) — посадила мама 2) ЗО + 18 = 48 (кущ.) Відповідь: 48 кущів посади­ ли разом мама і Марійка. 160. 1. Мама посадила 15 ку­ щів смородини, а тато 4 ряд­ ки по 6 кущів у кожному. Скільки кущів смородини посадили вони разом? 1) 6 x4 = 24 (кущ.) — сморо­ дини посадив тато 2) 24 + 15 = 39 (кущ.) Відповідь: 39 кущів сморо­ дини посадили вони разом. со о МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 11. 11. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) 2. На одній клумбі посади­ ли рядок із 6 троянд, а на другій — 3 таких самих ряд­ ки троянд. На скільки біль­ ше троянд посадили на дру­ гій клумбі? 1) 6 x 3 —18 (тр.) — на II клумбі 2) 18 - 6 - 12 (тр.) Відповідь: на 12 троянд біль­ ше посадили на другій клум­ бі. 161. х х 6 = ЗО х = ЗО : 6 х.= 5 5 х 6 = ЗО 30 = 30 х + 6 = 20 х = 2 0 - 6 162. Позначимо невідоме число буквою х. Віднявши від нього 18, одержимо вираз х - 18. Тепер можна скласти таку рівність х - 18 = 37. Ця рівність є рівнянням. Знайдемо х; : ї х = 37+18.; х = 55. Значить, Оля записала циф­ р у 5. Відповідь: цифру 5 записала Оля спочатку. 163. 1) 6 x3 = 18 (л) — взяли для поливання квітів 2) 30 - 18 = 12 (л) Відповідь: 12 л води залиши­ лось у бочці. 164. Якщо а = 6, тоа + а х 5 = 6 + 5 х 6 = 36. 3 6 -2 4 : а = 36 - 24 : 6 = 32. а + 42 : а = 6 + 42 : 6 = 13. (а + 9): 5 = (6 + 9): 5 = 3. 165. (16 + 8 + 1 2 ): 6 = 6 (34 - 10) : 6 х 5 = 20 (44 + 10): 6 + 8 = 17 (8 x 6 -1 2 ): 4 = 9 166. Століття, рік, місяць, тиждень, доба, година, хви­ лина, секунда. 168. 1. 1) 13 год 50 хв або 1 год 50 хв 2) 17 год ЗОхв або 5 год ЗО хв 3) 16 год 45 хв або 4 год 45 хв 4) 20 год або,8 год 2. 1) 14 год або 2 год; 14 год 10 хв або 2 год 10 хв 2)17 ґод 40 хв або 5 год 40 хв; 17 год 50 хв або 5 год 50 хв 3) 16 год 55 Хвабо 4 год 55 хв; 17 год 5 хв або 5 год 5 хв 4) 20 год 10 хв або 8 год 10 хв; 20 год 20 хв або 8 год 20 хв 169. 9 год 15 хв; 10 год 10 хв w w w .4book.org
 12. 12. 170. 6 х(4 - 2) = 12 45 - (10 - 7) = 42 . 18 : (3 x 2) = З (6 - 2) х 3 = 12 (5 0 - 25) : 5 = 5 (18 : 3) х 2 = 12 171. 1. 2 x 6 = 12 (грн.) Відповідь: 12 грн. — вар­ тість шести таких зошитів. 2. а) За шість зошитів за­ платили 12 грн. Скільки ко­ штує один такий зошит? 12 : 6 = 2 (грн.) Відповідь: 2 грн. коштує один зошит. б)За зошити,цінаяких 2грн., заплатили 12 грн. Скільки таких зошитів купили: 12 : 2 = 6 (зош.) Відповідь: 6 зошитів купили. 172. 13 79 4 32 88 56 173. 24 : 4 = 6 (грн.) Відповідь: 6 грн. — ціна од­ ного рогалика. * а) Петрик купив 4 рогали­ ки по 6 грн. Скільки грошей заплатив хлопчик? б) На 24 грн. Петрик купив рогаликів, ціна яких 6 грн. Скільки рогаликів було ку­ плено? 174. 45 4 17 0 1 8 175. 1. Купили 4 кґ помі­ дорів по 6 грн. за кілограм. Скільки грошей заплатили за покупку? б)Заяблука, ціна яких 4 грн., заплатили 32 грн. Скільки кілограмів яблук купили? 3. На 48 грн. купили 6 кг груш. Скільки коштує 1 кґ груш? 177, 1) 3 х4 = 12 (грн.) — за­ платили за стрічку 2) 20 - 12 = 8 (грн.) Відповідь: 8 грн. одержали здачі. 178. 56+ * = 84 * = 84 - 56 х = 28 56 + 28 = 84 84 = 84 х —53 —38 х = 38 + 53 х —91 9 1 -5 3 = 38 38 = 38 48 - х = 22 ■ х = 48 - 22 х = 26 48 - 26 = 22 22 = 22 ; х + 24 = 63 х = 6 3 -2 4 х = 39 39 + 24 = 63 63 = 63 47 —х = 18 х ==47 - 18 47 - 29 *=18 ‘ 18 = 18 х - 47 = 18 х = 18 + 47 х 65 <В МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 13. 13. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) <§ 6 5 -4 7 = 18 18 = 18 179. Здм 57 дм 28 ем 4 дм 40 дм 63 см 180. 1 )4 x 3 = 12 (грн.) — за­ платили за печиво 2) 39 + 12 = 51 (грн.) Відповідь: 51 грн. — вар­ тість усієї покупки. 182. 1) 30 : 5 = 6 (грн.) — ціна одного кг яблук 2) 6 х 8 = 48 (грн.) Відповідь: 48 грн. треба за­ платили за 8 кг таких яблук. 183. 1) 12 : 4 = 3 (грн.) — ціна однієї булочки 2) 3 х 2 = 6 (грн.) Відповідь: 6 грн. коштують дві такі булочки. 184. 74 27 15 29 94 60 185. 46 + 36 > 46 - 23 45: 5 < 4 5 - 5 18: 6 < 3 x 8 3 5 :5 = 4 2 :6 186. 1) 75 - 56 = 19 — друге число 2) 19 +11 = 30 —перше число 3) 30 + 19. = 49 — сума пер­ шого і другого чисел 4) 75—49 = 26 —трете число Відповідь: 30, 19, 26 — ці числа. 187. 14 6 89 15 34 37 188. 1) 42: 6 = 7 (дер.),— лип 2) 7 + 5 - 12 (дер.) Відповідь: 12 дубів посадили. 190. 5 x 4 = 20 (кг) Відповідь: 20 кг — маса чо­ тирьох таких гусок. 192. 1) 24 : 6 = 4 (л) — води в одному бідоні 2) 4 x 7 = 28 (л) Відповідь: 28 л води в семи таких бідонах. 194. х - 40 = 60 ; * = 60 + 40 * = 100 1 0 0 -4 0 = 60 60 = 60, * + 4 = 6 * = 6 - 4 * = 2 2 + 4 = 6 6 = 6 * - 1 6 = 25 * = 25 + 16 * = 41 4 1 -1 6 = 2 5 25 = 25 195. а) 12 : (2 + 2 ) х2 = 6 б) 12 : (2+ 2+ 2) = 2 196. 45 + 7 + 7 + 7 = 66 (ро­ ків) Відповідь: 66 років їм буде разом через 7 років. 197. 1) 18 : 6 = 3 (кг) — кар- топді в одній сітці 2) 3 х 2 = 6 (кг) Відповідь: 6 кг картоплі ніс син. 198. 36 : 4 - 1 8 : 6 = 6 42 : 6 - (24 - 18) = 1 45 - (81 - 57) = 21 200. 1) 49 - 4 = 36 (рок.) — матері w w w .4book.org
 14. 14. 2) 36 : 4 = 9 (рок.) — синові 3) 40 - 9 = 31 (рок.) — різни­ ця віку батька і сина Відповідь: 9 років, на 31 рік. 201. 1) ЗО : 5 = 6 (л) — витра­ чає двигун щ год 2) 6 х 8 = 48 (л) Відповідь: 48 л пального по­ трібно для 8 год роботи цьо­ го двигуна 202. 5 дм 25 см 7 см 95 см 3 см 4 см 8 дм 5 см 8 дм 203. 35 - * = 12 * = 3 5 -1 2 3 5 -2 3 = 12 12 = 12 * - 1 5 = 37 * = 37 + 15 5 2 -1 5 = 37 , 37 = 37 43 + * = 81 * = 8 1 -4 3 *_= .38 4 3 + 3 8 = 81 81 = 81 * : 4 5=8 * + 13 = 57 * = 4 x 8 * = 5 7 - 1 3 * = 32 * = 44 3 2 :4 = 8 44 + 13 = 57 8 = 8 57 = 57 * х 6 = 42 * = 4 2 :6 х - Л . - 7 х 6 = 42 42 = 42 ; 204. Між усіма цифрами знак *+* і *-» не дасть 100. Можливий такий варіант: 123 + 4 - 5 + 6 7 - 89 = 100. 205. 1)48 : 8 : 2 = 3 • 2) 3 х 8 + 27 = 51 3) (25 + 5 7 )-5 4 : 6 = 73 4) 70 - (67 - 39) = 42 206. 1) ЗО : 6 —5 (кг) — в од­ ному ящику 2) 5 x 4 = 20 (кг) Відповідь: 20 кг — маса ли­ монів у чотирьох таких ящи­ ках. 207. 7 x 3 = 21 2 1 :7 = 3 (Інші виконуються аналогіч­ но.) 210. 70 42 51 35 21 73 6 33 56 211. 1)42 : 6 =■7 (л) 2) 7 х 8 = 56 (л) Відповідь: 56 л пального ви­ тратить цей трактор за 8 год роботи. 212. 7 x 4 = 28 (дн.) Відповідь: 28 дніву цьомумі­ сяці. Цей місяць — лютий. 213. 52 і 43 або 53 і 42 Сума цих чисел — 95. 214. 2 4 :6 = 4 (40 + 9) : 7 = 7 (17 + 18): 7 = 5 45 : (1 3 -8 ) = 9 3 6 :4 :3 = 3 6 x 3 : 2 = 9 w w w .4book.org
 15. 15. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) ОО о 215. 1) 28 : 4 = 7 (дн.) — ви­ трачають на один будинок 2) 63 : 7 = 9 (буд.) Відповідь: 9 будинків може змонтувати ця бригада за 63 дні. 217. А: 7 Якщо к = 28, то й : 7 = 28 : 7 = 4. Якщо к = 42, то £ : 7 = 42 : 7 = 6. Якщо к = 49, то к : 7 = 49 : 7 = 7. Якщо А= 56, то к : 7 = 56 : 7 = 8. 218. 5 4 -ж = 32 * = 5 4 -3 2 5 4 -2 2 = 32 32 = 32 220. 1) а : 6 (кґ) — яблук у кошику 2) а + а : 6 (кг) Відповідь: а + а : 6 кілогра­ мів яблук разом у мішку й кошику. 221. 1) 50 - 43 = 7 (хв>— еко­ номить столяр на одній рамці 2) 7 x 9 = 63 (хв) Відповідь: 63 хвилини зеко­ номить столяр, зробивши 9 таких рамок. 222. 41 -3 2 = 9 223. (17 + 7): 6 = 4 7 х (1 1 -7 ) = 28 7 x 5 - 2 8 : 4 = 28 224. 1. 1) 24 : 4 = 6 (кг) — в одному ящику 2) 6 x7 = 42 (кг) Відповідь: 42 кг печива в семи таких ящиках. 2."У семи ящиках 42 кг пе­ чива. Скільки печива у чо­ тирьох однакових ящиках? 1) 42 : 7 ч= 6 (кг) — в одно­ му ящику 2) 6 x 4 = 24 (кг) Відповідь: 24 кг печива у чо­ тирьох однакових ящиках. 225. ((65 - 58)х4 + 28): 7 = 8 (8 4 -4 2 ): 7x6 + 24 = 50 (57 - 7 х 8) х 6 + 10 = 16 226. Якщо а —7, т о а х 4 = 7 х 4 = 28. 227. 1) а х 8 (кг) — маса за­ лізного бруска 2) а х 8 - а (кг) — різниця маси брусків Відповідь: а х 8 (кг). 228. 1) 3 + 1 = 4 (шт.) —жур­ налів і брошур 2) 12 : 4 = 3 (рази) Відповідь: у 3 рази більше га­ зет, ніж.журналів і брошур. 229. Помилка у питанні до завдання. 5 x 9 + 15 = 60 20 + 7 x 9 = 83 8 0 - 7 x 7 = 31 (18 - 12) х 7 = 42 7 x 8 + 3 6 :6 = 62 4 0 - 5 x 4 = 20 230. 4 х 4 = 16 — найбіль­ ший добуток 1 x 7 = 7 — найменший до­ буток 231. * - 7 = 20 4 6 - * = 21 * = 20 + 7 * = 4 6 -2 1 w w w .4book.org
 16. 16. ж = 27 ж - 25 2 7 - 7 = 20 4 6 -2 5 = 21 20 = 20 21 = 21 х + 6 —14 15 + х = 40 ж = 14 - 6 ж = 4 0 -1 5 8 + 6 = 14 15 + 25 = 40 14 = 14 40 = 40 13 - ж = 9 27 - ж = 17 ж = 13 - 9 ж = 2 7 -1 7 ж = 4 ж = 10 1 3 - 4 = 9 2 7 -1 0 = 1 7 9 = 9 17 = 17 232. 1) 5 + 9 = 14 (кг) — ово­ чів • 2) 14^ 7 = 2 (рази) Відповідь: у 2 рази менше купили яблук, ніж овочів. 233. При а 56, 63 нерів­ ність правильна. 234. 1)12 - 9 = 3 (кг) — маса дині 2) 12 : 3 = 4 (рази) Відповідь: у 4 рази маса гар­ буза більша за масу дині. 235. 1) а + 30 — друге число 2) (а + 30) - а Відповідь: у (а + ЗО) - а ра­ зів перше число менше від другого. 236. 1) 6 : 3 = 2 (пари) — за день 2) 2 х 2 = 4 (дн.) Відповідь: за 2 дні бабуся зв’яже ще 2 пари рукавичок. 237. 45, 47, 48, 84, 85, 87 239. 1) 42 : 7 = 6 (кг) — буря­ ків потрібно для 1кг цукру 2) 6 х 9 = 54 (кг) Відповідь: 54 кг буряків по­ трібно для виготовлення 9 кг цукру. 240. 1) При а > 7 — нерів­ ність істинна. 2) При а = 8; 9, 10 — нерів­ ність істинна. 3) При а = 1, 2, 4, 7, 8 — не­ рівність істинна. 241.63 - 2 1 :7 = 60 (2 + 5) х 7 = 49 4 8 - 8 : 2 = 44 8 : 4 x 7 = 14 З х 3 х 3 = 27 242. І спосіб: 1) 42 : 7 = 6 (грн.) — коштує одна листівка 2) 6 х 5 = ЗО (грн.) — запла­ тили за 5 листівок 3) 42 + 30 = 72 (грн.) Відповідь: 72 грн. одержали за листівки, продані за день. II спосіб 1) 42 : 7 = 6 (грн.) — коштує 1 листівка 2) 7 + 5 = 12 (лист.) — всьо­ го купили • 3 )6 x 1 2 = 72 (грн.) Відповідь: 72 грн. одержали за листівки, продані за день. 243. 1) 24 : а (чол.) — волей­ болістів 2) 24 - 24 : а (чол.) Відповідь: на (24 - 24 : а) футболістів прибуло більше. 244. (2 x 3 + 4) : 5 = 2 245. 42 > 7 у 6 разів; 7 < 35 на 28; 7 < 35 у 5 разів; 54 > 6 у 9 разів. ст> о МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 17. 17. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) о 246. 53 63 62 56 6 54 247. 1)ах2(зош.) —у лінійку . 2) а х2 - а (зош.) Відповідь: на (а х 2 - а) зо­ шитів у лінійку було біль­ ше, ніж у клітинку. 248. ж = 6 х —5 ж = 5 250. * + 3 = 18 жхЗ = 18 * = 1 8 - 3 * = 18 : З 15=+ 3 = 18 6 x 3 = 18 18 = 18 18 = 18 4 х * = 36 * = 3 6 :4 ‘ ж=.9 4 x 9 = 36 36 = 36 251. Купили 7 кг яблук за 21 грн. Скільки грошей за­ платили за 9 кг таких же яблук? 1) 21: 7 = 3 (грн.) — ціна од­ ного кг яблук 2) 3 x 9 = 27 (грн.) Відповідь: 27 грн. заплатили за 9 кг яблук. 252. 1) 18 : 6 = 3 (л) — в од­ ній банді 2) 24 : 3 = 8 (бан.) Відповідь: 8 банок треба, щоб розлити 24 л соку. 254 * г н — — — 1 ЄО і 12 см ^прямокутнім= 3 + 12 + 3 + 12 = = ЗО (см) 255. 1) 36-: 7 - 5 (гор.) — у кожного хлопчика 2) 5 x 2 = 10 (гор.) Відповідь: 10 горіхів одер­ жали двоє хлопчиків. 256. 65 - 3 = 62 3 5 :5 + 2 = 9 1 0 0 - 0 = 100 9 0 - 9 = 81 35 : (5 + 2) = 5 6 0 - 3 = 57 2 1 - 8 = 13 2 0 - 6 : 2 = 17 2 1 - 5 = 16 257. 7 x 6 = 42 7 + 6 = 13 6 3 - 7 = 56 63 : 7 = 9 48 : 6 = 8 48 + 6 = 54 258. 1) * + 6 = 30 * = 3 0 - 6 *.= 24 24 + 6 = 30 30 = 30 2) * х 6 = 30 * = 3 0 :6 - ж = 5 5 х 6 = 30 30 = ЗО 259. До магазину завезли 35 кг огірків у 7 ящиках. Скільки огірків буде у 9 та­ ких ящиках? 1) 35 : 7 = 5 (кг) — в одно­ му ящику 2) 5 x 9 = 45 (кг) Відповідь: 45 кг огірків у 9 ящиках. 260. 27.13 + 2> 10 42 : 7 х 3 = 18 w w w .4book.org
 18. 18. 56 : 7 - 7 < 5 63 : 7 + 7 > 14 48 : 6 : 2 = 4 ААВК, ААВС. АВ -і- спільна сторона трикутників. 262. 4 43 9 2 46 68 263. 1) 40 : 5 = 8 (кол.) — ду­ бових , 2) 40 + 8 + 24 = 72 (кол.) Відповідь: 72 колоди привез­ ли. 266. 100 52 28 48 0 46 45 8 267. 1) 8 х 9 = 72 (кг) — маса леопарда 2) 72 - ЗО = 42 (кг) Відповідь: 42 кг — маса вов­ ка. 268. План розв’язання. 1) Скільки кілограмів ви­ шень в одному кошику? ЗО : 5 = 6 (кг) 2) Скільки потрібно таких кошиків, щоб розкласти 54 кг вишень? 54 : 6 ?=9 (кощ.) Відповідь: 9 кошиків. 269. 1) 30 : 5 = 6 (грн.)— ко­ штує одна іграшка 2) 18 : 6 = 3 (ігр.) Відповідь: 3 іграшки можна купити на 18 грн. спільна частина АКЫМ і ква­ драта АВСБ. 2) МРКСО — п’ятикутник, спільна частина квадрата ЕВСЮ та трикутника АСД. * + 8 = 56 х = 56 - 8 * = 48 48 + 8 = 56 56 = 56 х - 8 = 6 х = 6 + 8 х = 14 14 - 8 = 6 6 = 6 2 4 - * = 8 х = 24 - 8 * = 16 24 - 16 = 8 8 = 8 . квасу 48 : 8 = 6 6 = 6 24 : * = 8 * = 2 4 :8 * = 3 2 4 :3 = 8 8 = 8 272. 1) 56 : 8 = 7 (л) в одній банці • 2) 42 : 7 = 6 (бан,) Відповідь: 6 банок потрібно. 273. 6 4 9 8 274. 1) 42 : 7 = 6 (кг) — слив в одному ящику 2) 6 x 3 = 18 (кг) Відповідь: 18 кг слив у трьох таких ящиках. ■ і МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 19. 19. 112МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) 275. 1) 42 : 7 = 6 (кг) —- слив в одному ящику 2) 18 : 6 = 3 (ящ.) Відповідь: 3 Ящики потрібно. (Ця задача обернена до № 274.) *У три ящики поклали 18 кг слив. Скільки сігив у семи таких ящиках? 276. 56 : 8 < 56 : 7 54 - 8 х 6 ='54 - 6 х 8 42 : 7 С 42 : 6 у . . 35 + 8 х 5 ? 48 - 6 х 9 ({Помилка в умові.) 40 : В==35 : 7 2 4 -1 6 : 8 > 7 2 - 8 x 9 277. 1) АМКЬ, АВРЕ — ту­ покутні; 2)ДАС£, ДЛГОР—прямокут­ ні; 3) АТ81, АХ^У -? гострокут­ ні; 4) ДГ5І, Ь Х гГ — рівнобед- рені; 5) АТЯЇ — рівносторонній. 278. 48 : * = 8 * - 2 4 = 6 х = 48 : 8 * = 6 + 24 х= .й ‘ х = ЗО * - 10 = 48 * = 48 + 10 . . 279. 1) 24 : 6 = 4 (св.)— вод­ ній коробці 2) 4 х 8 = 32 (св.) Відповідь: 32 свічки у 8 та­ ких коробках. 280. * - 25 = 40 * + 25 = 40 * = 40 + 25 * = 4 0 -2 5 6 5 -2 5 = 40 15 + 25 = 40 40 = 40 40 = 40 100 - * = 63 * = 100 - 63 1 0 0 -3 7 = 63 63 = 63 281. 8 x 8 - 24 = 40 7 х 8 - 24 = 32 ? 6 x 8 -2 4 ? ? 2 4 к 5 х 8 - 24 = 16 4 х 8 - 34 = 8? 3 x 8 - 2 4 = 0 ■ч" 24 : 8 + 24 = 27 ' 72 : 8 + 24 = 33 6 4 :8 + 24 = 32 32 : 8 + 24 = 28 56 : 8 + 24 = 31 4 0 :8 + 24 = 29 ^ 282.1)24 : 3 = 8 З х 8 = 24 24 : 8 = З Інші аналогічно 1 2) Ьх с —а, а : с = Ь 283. На 8 однакових суконь витратили 24 м тканини. Скільки таких суконь мож­ на пошити з 27 м ткаНини? 1) 24 : 8 = 3 (м) — тканини витрачають на 1 сукню1 2) 27 : 3 = 9 (сук.) Відповідь: 9 суконь можна пошити з 27 м тканини. 285. 1) 24 : 8 = 3 (кг)— сило­ су давали 1 вівці на день 2) 24 - 3 = 21 (кг) Відповідь: на 21 кг силосу більше давали на день коро­ ві, ніж вівці. w w w .4book.org
 20. 20. 286. Позначимо через х діну м’яча. Тоді виходить, що 5 хх +10 —кількість виділе­ них грошей або 8 х х - 14 — та ж сама сума, тобто 5х+10=8х—14.Розв’язавши рівняння (шляхом підбо­ ру), отримаємо, що х = 8, а 8 грн. — ціна, м’яча. 5 x 8 + 10 = 50 і 8 x 8 - 1 4 = 50.' Отже, 50 гривень виділили для дитячого садка. Відповідь: 50 гривень. 287. х + 2 = 18 х х 4 = 32 х = 18 - 2 х = 32 : 4 х = 16 х = 8 16 + 2 = 18 8 х 4 = 32 18 = 18 32 = 32 1 x 2 = 18 х :8 = 4 х = 18 : 2 х = 4 х 8 9 x 2 = 18 3 2 :8 = 4 18 = 18 4 = 4 х : 2 = 8 х + 8 = 32 х = 8 x 2 х = 32 - 8 1 6 :2 = 8 24 + 8 = 32 8 = 8 32 = 32 288. 1)12:6 = 2 (яйця) —по­ трібно для 1 порції 2) 18 : 2 = 9 (п.) Відповідь: 9 порцій омлета можна приготувати з 18 яєць. 289. 6 х 8 > 7 х 6 4 х 8 = 8 х 4 8 х 5 + 8 = 8 х 6 290. 1) 24 : 4 = 6 (дер.) — по­ садив кожен учень з першої групи 2) 25 : 5 = 5 (дер.) — посадив кожен учень з другої групи Відповідь: перша група пра­ цювала краще, бо кожен по­ садив на 1 дерево більше. 291. 1) 48 : 8 = 6 (дет.) — за 1 годину виготовляє майстер 2) 8 : 4 = 2 (дет.) — за 1 годи­ ну виготовляє учень 3) 6 : 2 = 3 (рази) Відповідь: у 3 рази більше деталей випотовляв за 1 год майстер, ніж учень. * Скільки деталей За 1 год виготовляють обидва? 293. 8 x 8 + 8 = 72 72 : 8 + 9 = 18 18 : 2 + 39 = 48 48 : 8 + 30 = 36 36 : 6 + 50 = 56 56 : 8 + 1 = 8 294. 1) 100—60 = 40 (стор.) — .прочитав Петрик 2) 24 + 22 = 46 (стор.) — про­ читав Толя 3) 46 - 40 = 6 (стор.) Відповідь: Толя прочитав На 6 сторінок більше. ’ 295. 1) 12 : 6 = 2 (м) — тка­ нини витрачає на 1 фартух 2) 18 : 2 = 9 (ф.) Відповідь- 9 фартухів можна пошити з 18 м тканини. 296. х х 4 = 8 х = 8 : 4 *..= 2 2 x 4 = 8 8 = 8 х : 4 = 8 х = 8 х 4 32 : 4 = 8 8 = 8 і со МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.'Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 21. 21. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) 48 : * = 8 * = 48 : 8 * = 6 4 8 : 6 = 8 8 = 8 5 4 : 9 = 6 81 ЗО З 1 2 - 4 = 8 8 = 8 297. 9 x 6 = 54 299. 99 65 0 9 18 46 300. 1) 6 х 3 = 18 (кг) — маса гусок - 2 ) 9 x 8 = 72 (кг) — маса ін­ дичок 3) 18 + 72 = 90 (кг) Відповідь: 90 кг — загальна маса гусок і індичок. 301. 1) * х 9 = 72 ‘ ' * = 7 2 :9 * = 8 2) * : 3 = 9 * = 3 x 9 * = 27 3) * + 16 = 84 * = 84 —16 302. 1) 8 : 4 = 2 (см) — дов­ жина сторони малого ква­ драта 2) 2 + 2 = 4 (см) — довжина сторони великого квадрата 3) 4x4 = 16 (см) — периметр (Р) великого квадрата. Відповідь: Р =,16 см. 2 см 2см 2см * 1) 8 х 4 = 32 (см) — сума периметрів малих квадратів 2) 32 : 16 = 2 (рази) Відповідь: у 2 рази сума пе­ риметрів малих квадратів більша за периметр велико­ го квадрата. 303. 90 68 81 27 90 65 3 99 304. 1) 9 х 2 = 18 (в.) — злі­ пили 2 сестри 2) 24 -1 8 = 6 (в.) Відповідь: 6 вареників злі-, пив брат. 305. 5 9 6 34 306. 42 : * = 7 * = 42 : 7 * = 6 42 ::6 = 7 7 = 7 307. 1) 6 х 9 = 54 (пл.) — про­ дали за 9 днів 2) 6 0 - 6 4 = 6 (пл.) Відповідь: 6 плеєрів залиши­ лося продати. 308. 1) 36:4 = 9 (дер.) —груш 2) 36 + 9 = 45 (дер.) — слив і груш разом 3) 45 + 16 = 61 (дер.) Відповідь: 61 яблуня в саду. 309. 1) 42 + 21 : 7 = 45 2) 42 : (ЗО- 24) = 7 3) 7 х 7 - 8 х 5 = 9 8 x 7 - 4 x 5 = 36 4)64 : 8 + 54 : 6 = 17 4 8 : 8 + 2 4 :8 = 9 і. 310. 1 8 - * = 2 18 : * = 2 * = 1 8 - 2 * = 18:2 * = 16 * = 9 1 8 - 1 6 = 2 18: 9 = 2 2 = 2 2 = 2 w w w .4book.org
 22. 22. х : 2 = 9 х х 9 = 81 л: = 9 х 2 де= 81 : 9 х = Т8 х = 9 1 8 :2 = 9 9 x 9 = 81 9 = 9 81 = 81 311. Діляться на 2 — 2, 4, 6. Діляться на 3 — 3» 6, 9. Діляться на 2 і на 3 — 6,12, 18. 312. 1) 20 - 4 = 16 (гр.) — у двох кошиках після того, як взяли 4 груші з І кошика 2) 16 ; 2 = 8 (гр.) — у І ко­ шику 3) 8 + 4 = 12 (гр.) — у II ко­ шику Відповідь: 8 груш, 12 груш, 313. 23 65 8 50 21 38 314. 7 x 8 + 4 = 60 (дн.) Відповідь: 60 днів залиши­ лося до Нового року» 315. 1) 35 + 5 x 2 = 45 (кг) 2)35 : (5 + 2) = &(разів) 3) 35 - (5 + 2) = 28 (кг) 316. У господарів було 36 ка­ чок, а гусей у 4 рази менше. Скільки всього птахів було у господарів? 317. 1) 32 : 4 = 8 (кг)—гмаса індички 2 ) 8 x 9 = 72 (кг) Відповідь: 72 кг — маса 9 та­ ких індичок. * 1) 32 + 32 —64 (кг) — маса двох овець 2) 72 - 64 = 8 (кг) Відповідь: на 8 кг 9 індичок важчі від 2 овець. 318. 1) 4 + 3 = 7 (м) — полот­ на виготовила майстриня на другому верстаті 2) 56 : 7 - 8 (год) Відповідь: за 8 годин на дру­ гому верстаті вона вигото­ вить 56 м полотна. *1)4 х8 = 32 (м)—виготови­ ла за 8 год на І верстаті 2) 56 - 32 = 24 (м) Відповідь: на 24 м полотна менше. 319. 1) 25 - 9 = 16 (гор.) — було б у Тетянки, якби горі­ хи вони ділили порівну 2) 16 : 2 = 8 (гор.) Відповідь: 8 горіхів вона має віддати братові. 320. 1) 8 : 2 = 4 9 : 3 = 3 1 4 :2 = 7 1 8 :3 = 6 1 8 : 2 = 9 2 7 :3 = 9 1 8 :9 = 2 7 2 :9 = 8 3 6 :9 = 4 8 1 : 9 = 9 2) 2 дм 4 см : 3 = 24 см : 3 = = 8 см 321. 1) 72 : 9 = 8 (грн.) — коштує 1 кг кабачків 2) 8 х5 = 40 (грн.) Відповідь: 40 грн. коштують 5 кг кабачків. 323. 324. 325. 22 6 69 12 1) а + Ь 2) а - & 3) а : b І спосіб (36 + 27) 21 90 95 72 9 = 7 МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 23. 23. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) II спосіб 3 6 :9 + 2 7 :9 = 7 Відповідь: 7 човнів було. 326. 1) 56 : 7 = 8 (л) — бензи­ ну відлили у мотоцикл 2) 56 + 8 = 64 (л) — бензи­ ну відлили у мотоцикл і ав­ томобіль 3) 100 - 64 = 36 (л) Відповідь: 36 л бензину за­ лишилось у бочці. 327. 1. Розділити 9 монет на З рівні частини і зважити дві з трьох частин. Якщо вага однакова, то серед цих мо­ нет фальшивих Немає. Фаль­ шива монета у .третій купці. Якщо вага різна, то «фаль­ шивка» утій купці, щолегша. 2. Із купки з «фальшивкою» беремодві монети і зважуємо їх на терезах. Якщо їх вага однакова, то фальшивамоне­ та та, що не зважувалась. Якщо вага різна, то «фаль­ шивка» та, яка легша. 328. І спосіб 1) 36 + 18 = 54 (кг) — горі­ хів всього 2) 54 : 6; = 9 (пок.) II спосіб 1) 36 : 6 = 6 (пок.) —- прода­ ли горіхів з І мішка 2) 18 : 6 = 3 (пок.) — прода­ ли горіхів з II мішка 3) 6 + 3 = 9 (пок.) Відповідь: 9 покупцям про­ дали горіхи. 329. 1) (90 - 18): 9 = 8 2)40 + 9 x 6 = 94 3 ) 8 1 : 9 : 3 = 3 4) 72 : 8 + 45 : 9 = 14 330. 56 8 6 74 3 4 83 4 2 331. 6 x 5 = ЗО (яєць) Відповідь: ЗО яєць купила мама. 333. З х 6 х 2 = 3 х 2 х 6 = 36 2 x 4 x 9 = 8 x 9 = 72 З х 8 x 3 = 3 х 3 х 8 = 72 2 х 8 х 4 = 2 х 4 х 8 = 8 х 8 = 64 4 x 9 x 2 = 4 x 2 x 9 = 8 x 9 = 7 2 3 x 7 x 2 = 3 x 2 x 7 = 6 x 7 = 4 2 4 x 7 x 2 = 4 x 2 x 7 = 8 x 7 = 5 6 2 х 6 х 4 = 2 х4 х 6 = 8 х 6 = 48- 334. І спосіб 1) 45 + 27 = 72 (м) — ткани­ ни завезли 2) 72 : 9 = 8 (сув.) II спосіб 1) 45 : 9 = 5 (сув.) — ткани­ ни витратили 2) 27 : 9 = 3 (сув.) — ткани- Ни залишилось 3) 5 + 3 = 8 (сув.) Відповідь: 8 сувоїв тканини завезли. 335. (Задачу розв’язувати шляхом Підбору.) Коли батькові буде 50 років, його синам 26 і 24 роки. Якщо батькові зараз 32 роки, то 50 років йому буде через 50 —32 = 18 років. Відповідь: через 18 років вік батька дорівнюватиме сумі років обох його синів. 336. 75 12 2 34 84 56 w w w .4book.org
 24. 24. 337. ,1) 46 + 26 = 72 (кг) — апельсинів привезли 2) 72 : 8 - 9 (ящ.) Відповідь: 9 ящиків апель­ синів привезли в магазин. 338. О 54 Помилка в умові третього приклада (27) 340. 4 х 2 х З = 4 х (2 х 3) = 24 3 х 2 х 5 = 3 х (2 х 5) - ЗО 4 х 2 х 5 = 4 х (2 х 5) = 40 4 X3 х 3 = 4 х (3 х 3) = 36 341. х : 8 = 4 х - 8 = 4 х = 4 х 8 х = 4 + 8 х = 32 , * = 12 3 2 :8 = 4 1 2 - 8 = 4 4 = 4 4 = 4 х х 3 = 9 * + 3 = 9 * = 9 : 3 х = 9 - З * = З х = 6 3 x 3 = 9 6 + 3 = 9 9 = 9 9 = 9 24 : * = 4 24 - х = 4 х = 24 : 4 х = 24 - 4 х = 6 * = 20 2 4 :6 = 4 2 4 - 2 0 = 4 4 = 4 4 = 4 342. 1) 50 - 23 = 27 (кг) — цукру розсипали у пакети 2)27 : 3 = 9 (п.) Відповідь: у 9 пакетів наси­ пали цукор. * У мішку було 25 кг рису. 13 кг рису продали, а решту розсипали у пакети по 2 кг кожен. Скільки пакетів з ри­ сом вийшло? 343. 1)6х4 = 24(бр.)—-плас­ тиліну використали 2) 48 - 24 = 24 (бр.) Відповідь: 24 бруски пласти­ ліну залишилось. 344. 1)АО —АО = ОИ; 7 - 5 = 2 (см) 2) ОС = ОВ = 3 см; З)С £ = ОС-СШ; СІ> = 3 - 2 = 1 (см). Відповідь: СБ = 1 см. 345. 1) 90 - 54 = 36 (кг) — картоплі залишилось 2) ЗО,- 18 = 12 (кг) — морк­ ви залишилось 3) 36 - 12 = 24 (кг) Відповідь: на 24 кг більше залишилось картоплі. 346. 1)/тг=6;/га = 7 2) а = 5; а = 6 3) к = 1; к = 2 347. 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24 9 x 2 = 9 + 9 = 18 7 x 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 350. 3 x 1 x 4 = 3 x 4 x 1 = 12 4 х 2 х 1 = 8 х 1 = 8 5 x 0 x 2 = 5 x 2 x 0 = 1 0 x 0 = 0 7 x 0 x 4 = 7 x 4 x 0 = 2 8 x 0 = 0 5 x 1 x 8 = 5 x 8 x 1 = 4 0 x 1 = = 40 З х 2 х 0 = 6 х 0 = 0 6 x 1 x 9 = 6 x 9 x 1 = 5 4 x 1 = = 54 8 x 6 x 0 = 48 х 0 = 0 351. 3 5 x 0 < 2 3 x 1 8 4 - 0 = 84x1 4 4 x 1 <44 + 1 45 - 1 < 45 х 1 63 + 0 > 6 3 x 0 74x 0 < 7 4 - 1 МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 25. 25. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) со 352. 1) а : 2 (кг)— виногра­ ду в другому кошику 2) (а + а : 2) : 4 кг Відповідь: (а + а : 2) : 4 кг винограду в одному ящику. 353. 1) 35 : 5 = 7 (кг) абрико­ сів йде на отримання 1 кг ку­ раги 2)63 : 7 = 9 (кг) Відповідь: 9 кг кураги вийде з 63 кг абрикосів. * із 40 кг винограду одержа­ ли 8 кг ізюму. Скільки кіло­ грамів ізюму вийде з 50 кг винограду? 354. Позначимо 'через х — кількість дітей у мами. Тоді отримаємо, що 7.x де + 8 — кількість цукерок у мами та 9 х х — кількість цукерок у мами. Виходить, що 7хаг + 8 = 9хде. Розв’язавши рівняння отри­ маємо, що х = 4. Тобто у мами було 4 дітей, а цуке­ рок— 9 х 4 або 7 х 4 + 8. У мами 36 цукерок. (Рівняння розв’язувати спо­ собом підбору.) Відповідь: 36 цукерок. 355. 28 24 0 15 0 8 356. 1) 36 : 9 = 4 (кг) — в 1 пакеті 2)28: 4 = 7 (п.) Відповідь: 7 пакетів потрібно. 358. 3 x 7 = 21 21 : 3 = 7 21 : 7 = 3 (Інші виконуються аналогіч­ но) 360. 42 22 7 6 8 21 361. 1) 6x2 = 12 (м) — купи­ ли сатину 2) 6 + 12 = 18 (м) — шовку і сатину разом 3) 18 - 3 = 15 (м) Відповідь: 15 (м) сукна ку­ пили. *Купили 15мсукна, 6мшов­ ку, а саТину — у 2 рази біль­ ше, ніж шовку. На скільки менше купили сукна, ніж шовку й сатину разом? 362. 1. Для консервування першого дня витратили 4 кг цукру, а у другого — у З рази більше. Скільки кг цу­ кру витратили третього дня, якщо його витратили на 2 кг більше, ніж другого дня? 1) 4 х 3 = 12 (кг) — цукру другого дня 2) 12 + 2 = 14 (кг) Відповідь: 14 кг цукру ви­ тратили третього дня. 2.1) 4 х 2 = 8 (дер.) — кленів 2) 8 - 3 = 5 (дер.) Відповідь: 5 дубів посадили. 363. 1) 2 х 3 = 6 (см) — дов­ жина прямокутника 2) (6 + 2) х 2 = 16 (см) — Р прямокутника 3) 2 х 4 = 8 (см) Р квадрата Р^>Рп 2 см 2 см 2 см 6 см w w w .4book.org
 26. 26. 364. .45:.а : - і : 38 х * = 38 * = 4 5 :1 * = 38:38 45:45 = 1 38х 1 = 38 1 = 1 38 = 38 42 : * = 42 36 - * = 1 * = 42 : 42 * = 36 - 1 * = 1. * =..35 4 2 :1 = 42 3 6 - 3 5 = 1 42 = 42 1 = 1 * : 34 = 1 х х 54 = 54 * = 1 x 3 4 * = 54:54 * = 34 * = 1 34 :3 4 = 1 1 x 5 4 = 54 1 = 1 54 = 54 * - 3 4 = 34 24 + * = 24 * - 34 + 34 * = 24 - 24 * = 68 * = О 68 - 34 = 34 24 + 0 = 24 34 = 34 24 = 24 365. 1) 15 - 3 = 12 (кущ.) — на II ділянці 2) 15 + 12 = 27 (кущ.) — на І і II ділянці разом 3) 27 : 3 = 9 (кущ.) — на III ділянці , Відповідь: 9 кущів. 366. 0 0 0 0 З О '34 7 368. а х Ь 2 x 3 = 6 3 x 4 = 12 2 x 4 = 8 3 х 0 = 0 2 x 0 = 0 3 x 6 = 18 2 x 6 = 12 3 x 1 2 = 36 2 х 12 = 24 4 x 0 = 0 4 x 6 = 24 4 x 1 2 = 48 а : Ь 4 : 2 = 2 6 : 3 = 2 6 : 2 = 3 1 2 :3 = 4 1 2 :2 = 6 1 2 :4 = 3 1 2 :6 = 2 369. І спосіб 1) 9 —6 = 3 (кн.) — залиши­ лось на І полиці 2) 9 х 2 = 18 (кн.) — на II по­ лиці 3) 18 + 3 = 21 (кн.) II спосіб .1)9 х 2 = 18 (кн.) — на II по­ лиці 2) 18 + 9 = 27 (кн.) —на двох полицях 3) 27 - 6 = 21 (кн.) III спосіб 1 )9 x 2 = 18 (кн.) — на II по­ лиці стояло 2) 18 - 6 = 12 (кн.) — зали­ шилось на II полиці * 3) 9 + 12 = 21 (кн.) Відповідь: 21 книжка зали­ шилась на обох полйцях. 1. а) 1) 16 - 8 = 8 (м) — тка­ нини у II сувої 2) 16 + 8 = 24 (м) — тканини у І і II разом 3) 24 : 4 = 6 (м) Відповідь: 6 м тканини у III сувої. б) 1) 16 : 8 = 2 (м) — ткани­ ни у II сувої 2) 16 + 2 = 18 (м) — тканини у І і II разом 3) 1 8 - 4 = 14 (м) Відповідь: 14 м тканини у III сувої. 2. Ворон може прожити 70 років, а лебідь -т- 25. На о> МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 27. 27. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) с~>С1 скільки менше років трива­ лість життя лебедя, ніж во­ рона. (Інші аналогічно.) 371. 1)10 + 5+ 3 = 18 (горя­ на двох кущах стало 2) 18 : 2 = 9 (гор.) — було б на кожному кущі, якби їх сиді­ ло порівну 3) 9 —5 = 4 (гор.) — було на I кущі спочатку 4) 9 —3 = 6 (гор.) — булр на II кущі спочатку Відповідь: 4 горобці, 6 гороб­ ців. 372. 0 54 36 0 0 0 373. 1) 15 : 3 = 5 (кв.) — у II вазі 2) 5 + 4 = 9 (кв.) у III вазі 3) 15 + 5 + 9 = 29 (кв.) Відповідь: 29 квіток у трьох вазах. ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 1. 20,13,31,24,42,35,53, 46, 64, 68, 75, 79, 57, 97, 86 2. 18,81,27,72,36,63,45, 54 3. 9 x 2 = 18 81 : 9 = 9 . 9 x 8 = 72 81 - 9 = 72 4 x 5 + 8 = 28 (18 + 2): 4 = 5 ; зі 15 і 16 > І 6Тіоі ' і 18 І Г П л І У 4.1 3.1.8 І ЗІ 0 І 8 5. 8 днів (24, 25, 26, 27,28, 29, ЗО, 31 березня) 6. 7 год 45 хв 7. 10 год 55 хв —9 год 7хв ^= = 1 год 48 хв Відповідь: 1 год 48 хв три­ вав політ. 8. 1) 9 + 36 = 45 (кг) — го­ роху зібрали 2) 45 : 9 = 5 (разів) Відповідь: у 5 раз більше зі­ брали гороху, ніж посіяли. 9. 1) 15 + 15.+ 15 + 15 = = 60 (хв) 2) 60 - 15 = 45 (хв) Відповідь: на 15 хв більше може перебувати під водою кашалот, ніж бобер. 10. 1) а х 4 (ос.) — відпочи­ вало у II пансіонаті 2) а х 4 - а (ос.) Відповідь: на а х 4 - а осіб менше відпочивало в першо­ му пансіонаті, ніж у другому. 11. 28 :* = 7 2 8 - * = 7 х = 28 : 7 * = 28 - 7 х.тгА х 21 2 8 :4 = 7 2 8 - 2 1 = 7 7 = 7 7 = 7 * : 6 = 9 х - 6 = 9 * = 9 x 6 х = 9 + 6 54=: 6 = 9 9 = 9 9 х * = 63 * = 63 : 9 * = 7 9 х 7 = 63 63 = 63 1 5 - 6 = 9 9 = 9 9 + х = 63 * = 63 —9 9 + 54 = 63 63 = 63 w w w .4book.org
 28. 28. 12. а х 2 (ос.) — відвідало виставку другого дня 2)а + ах2(ос.) Відповідь: а + а х 2 осіб всьо­ го відвідали виставку за два ДНІ. 13. 1) (35 - 8) : 9 —З 2) 4 х 9 + 3 х 9 = 63 14. 1) Трикутники: АВКЕ, АРМС.._ 2) Чотирикутники: ВАВС, ВКМС,БКМР,ЕКМС,ЕКШ, КМВА, КОРА, ОРВМ 3) Квадрати: АВСВ, АРОК, ОРВМ ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 381. 1) 80 - 44 р=36 (дер.) — посадили в парку 2) 36 : 4 = 9 (дер.) Відповідь: 9 дерев у кожно­ му ряді. ' * Було 66 літрів олії, 18 літ­ рів продали, а решту розли­ ли в банки по 6 л в кожну. Скільки банок вийшло? 382. 6 9 2 0 60 60 8 45 5 383. 1) 8 - 2 = 6 (дм) — дов­ жина 8 дм дошки без місця з’єднання 2 ) 6 - 2 - 2 = 2 (дм) — довжи­ на 6 дм дошки без двох місць з’єднання 3) 10 - 2 = 8 (дм) — довжи­ на 10 дм дошки без місця з’єднання 4) 6 + 2 + 8 = 16 (дм) Відповідь: 16 дм — довжи­ на дошки, що вийшла після з’єднання. 384. 1 ) 9 x 3 = 27 (м) ткани­ ни відрізали 2)27 + 27 = 54 (м) Відповідь: 54 м тканини було в сувої. 385. Якщо а = 18, то а : 9 = = 18:9 = 2 (інші виконують­ ся аналогічно) 388. * 100 + * + 5 = 165 105 + х = І65 х - 165 - 105 100 + 60 + 5 = 165 165 =165 392. 1)9x3 = 27 (б.) — зали­ шилось 2)9 + 27 = 36(6.) - Відповідь: 36 банок консер­ вів купили туристи. *План розв’язування не змі­ ниться 393. 64 : 8 х 9 = 72 1 8 :9 + 2 x 8 = 18 6 0 - 4 0 : 5 = 52 394. 1 к, 2 к, 5 к, 10 к, 25 к, 50 к — монети, які могли бути у хлопчика 101 к, 102 к, 105 к, 110 к, 125 к, 150 к — всього могло бути у Хлопчика 395. 1) 54 —18 = 36 (м) — тканини пішло на плащі для дорослих 2) 36 : 4 = 9 (пл.) Відповідь: 9 плащів пошили. СЧІ МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 29. 29. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) 398. 2 сот. 3 дес. 7 од. = 327 5 сот. 6 дес. 2 оД. '= 562 7 сот. 4 дес. = 740 4 дес. 7 од. = 47 5 сот. 8 од. = 508 9 сот. 9 од. = 909 401. 1)4 + 3 —7 (дет.) — ви­ готовляють обидва токарі за 1 год 2) 42 : 7 = 6 (год) Відповідь: 6 годин мають ра­ зом працювати обидва тока­ рі. 402. 12 год 50 хв - 40 хв = = 12 год 10 хв , ' Відповідь: урок розпочався о 12 год 10 хв. * 12 год 10 хв - 20 хв = 11 год 50 хв , Відповідь; попередній урої? закінчився об 11 год 50 хв. 403. 1 грн. 25 к. = 125 к. 3 грн. = 300 к. 3 грн. 80 к. = 380 к. 5 грн. 07 к. = 507 к. 9 грн. 12 к. = 912 к. 404. 1) 9 х 3 = 27 (п.) — мо­ лока продали після перерви 2) 9 + 27 = 36 (п.) Відповідь: 36 пакетів молока продали протягом дня. 405. 9 год 15хв + 10хв = 9 год 25 хв Відповідь: о 9 год 25 хв за­ кінчилась перерва. 408. 324; 114; 240; 403. 409: 535 250 604 950 64§ 720 64 905 812 430 100 95 410. 1) 3 + 4 = 7 (ст.) — наби­ рають за годину обидва опе­ ратори 2) 49 : 7 = 7 (год) Відповідь: 7 годин їм треба працювати разом. 411. Скільки сторінок про­ читав Данилісо за два дні? *За один день витратили 7кг картоплі, а за другий — у З рази більше. Скільки кґ кар­ топлі витратили за два дні? 1) 7 х 3 = 21 (кг) — картоплі витратили за II день 2) 21 + 7 = 28 (кг) Відповідь: 28 кг картоплі ви­ тратили за два дні. 412. 200, 205, 225, 245, 240, 220 700,705,720,740,725, 745 413. 12 : 4 =?З (см) — довжи­ на II відрізка 414. 666 48 901 91 725 480 808 88 419. 24 : 3 — скільки ком­ байнів; 24 : 4 — скільки автомобілів 24 - 24 : 3 — на скільки біль­ ше тракторів, ніж комбай­ нів; або на скільки менше комбайнів, ніж тракторів 24 + 24 : 4 — скільки трак­ торів і автомобілів; 24 : 3 + 24 : 4 —скільки ком­ байнів і автомобілів 24 : 3 - 24 : 4 .— на скільки більше комбайнів, ніж авто­ мобілів абона скільки менше автомобілів, ніж комбайнів w w w .4book.org
 30. 30. 420. 1) 28 : 4 = 7 (м’яч.) — продали 2) 28 + 7= 35 (м’яч.) Відповідь: 35 м’ячів привез­ ли. *План розв’язування не змі­ ниться 421. 1) 99 + 1 - 100; 2) 100 -9 9 = 1 3) немає розв’язку, бо нема такого трицифрового числа, від якого можна б було від­ няти одноцифрове, щоб у ре­ зультаті вийшло одноциф­ рове число. 422. 1 ) * : 6 = 3 * = 3 x 6 х = 18 Невідоме число — 18 2) 27 - х = 9 * = 2 7 - 9 *.-.18 Невідоме число — 18 423. 70 700 500 720 70 700 1000 702 425. 805 > 599 509 < 801 699 < 701 1000 >110 770 > 707 400 > 380 93 < 309 680 > 608 426. 25, 34, 102, 198, 208, 248,284,303, 802, 981, 999, 1000. 428. 473 = 400 + 70 + 3 599 = 500 + 90 + 9 760 = 700 + 60 804 = 800 + 4 429. 1) ЗО : 5 = 6 (кг) — жита 2) ЗО + 6 = 36 (кг) — пшени­ ці і жита 3) 36 : 4 = 9 (кг) — гречки посіяли Відповідь: 9 кг. 430. (27 : k).+ 27. Якгцо &= 9, то (27 : k) + 27 = (27 : 9) + + 27 = 30 Відповідь: ЗО учнів було в класі спочатку. 431. Кола розбивають прямо­ кутник на 4 рівні частини. 8 :4 = 2 (см) — діаметр кола, а він є шириною прямокут­ ника Відповідь: 2 см — ширина прямокутника. 432. 1 )8 :4 = 2(см) — шири­ на прямокутника 2) (8 + 2) х 2 = 20 (см) — Р прямокутника Відповідь: 20 см. 433. 405 700 79 111 450 1000 801 222 440. 1) 8 x 3 = 24 (кущ.) — малини обкопали діти 2) 24 : 4 = 6 (кущ.) — сморо­ дини обкопали діти 3) 24 + 6 = 30 (кущ.) Відповідь: ЗО кущів всього обкопали діти. * І) 8 х 3 = 24 (кущ.) — ма­ лини 2) 24 - 4 = 20 (кущ.) — смо­ родини 3) 24 + 20 = 44 (кущ.) Відповідь: 44 кущі всього об­ копали діти. 441. 1)2 + 6 = 8 (ос.) — дітей 2) 8 : 2 = 4 (ос.) — дорослих 3) 8 + 4 = (ос.) со см МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 31. 31. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) Я Відповідь: 12 осіб всього ла­ годили шпаківні. 442. 1) 20 : 5 = 4 (дер.) — яб­ лунь 2) 20 + 4 = 24 (дер.) —яблунь і слив , . 3) 24 : 4 = 6 (дер.) Відповідь: 6 вишень посади­ ли. 433. 700 409 499 340 100 480 700 304 446. 5 см 8 мм = 58 мм 7 дм 4 см = 74 см 8 м 8 дм = 88 дм 7 м 2 см = 702 см 448. 72 63 5 2 45 6 449. 1) ЗО+ 24 = 54 (ваг.) —у товарному поїзді 2) 54 - 9 = 45 (ваг.) Відповідь: на 45 вагонів біль­ ше у товарному поїзді. * 54 : 9 = 6 (раз.) Відповідь: у 6 разів у паса­ жирському поїзді менше ва­ гонів, ніж у товарному. 451. 1) 18 - 2 = 16 (риб.) — було б у двох акваріумах, якби риб було порівну 2) 16 : 2 = 8 ( р и б . ) в одно­ му акваріумі 3) 8 + 2 = 10 (риб.) — у ДРУ*- гому акваріумі Відповідь: 8 рибок, 10 рибок. 452. Сі) = 4 см 5 мм СВ = 6 см АВ = 5 см 5 мм СВ - СБ = 6 см - 4 см 5 мм = = 1 см 5 мм 453і 1. 1)12:3 = 4 (конт.) — за 1 рейс 2) 36 : 4 - 9 (рейс.) Відповідь: за 9 рейсів можна перевезти 36 контейнерів. 2. За три рейси автомобіль перевіз 12 контейнерів з меб­ лями. -Скільки контейнерів можна перевезти цим авто­ мобілем за 9 рейсів? 1) 12 :3 = 4 (конт.) —за 1 рейс 2) 4 х 9 = 36 (конт.) Відповідь: 36 контейнерів можна перевезти цим авто­ мобілем за 9 рейсів. 456. 20 : 4 = 5 (год) Відповідь: за 5 годин він змо­ же пройти 20 км. 457. 72 : 8 = 9 (км) ! Відповідь: 9.км проїхав вело­ сипедист за 1 год. * 45 : 9 = 5 (год), Відповідь: за 5 годин велоси­ педист проїде 45 км. 458. 500 см = 5 м 503 см = 5 м З см 533 см = 5 м 33 см 720 см = 7 м 20 см 459. 201 >199 340 <430 4 м 60 см > 4 м 6 см 2 дм 8 см < 82 см 5 м 6 дм > 6 мм 460. БОРИСФЕН 461. 1) 9 - 7 = 2 (м) — різни­ ця пробігу дітей за 1 с 2) 2 x 8 = 16 (м) Відповідь: на 16 м більше пробіжить на ковзанах хлоп­ чик, ніж дівчинка за 8.с. w w w .4book.org
 32. 32. 462. 1) (ЗО - 5): 5 2 ) 3 0 - 3 0 : 5 * Купили 30 м сатину, а сит­ цю —у 5 разів менше. Скіль­ ки всього тканини купили? 463. 2) 545 к; 604 к; 900 к 3) 38 дес.; ,9 сот. 4) 806 см, 740 см 464. 1) 28 : 4 = 7 (роб.) — за­ мінюють 1 машину 2) 7 х 7 = 49 (роб.) Відповідь: 49 робітників за­ мінять сім таких машин. 466. 2) 500 кг = 5 ц 800 кг = 8 ц 300 кг = 3 ц З т = 30 ц 8 т 500 кг = 85 ц 7 ц = 700 кг 6 ц = 600 кг 2 ц = 200 кг 467. 15+ 15 = 30 (г) Відповідь: ЗО г — маса двох цукерок. 468. 1) 5 + 5 = 10 (кг) — маса трьох кролів і гирі в 1 кг 2) 10 — 1 = 9 (кг) — маса трьох кролів 3 )9 : 3 = 3 (кг) Відповідь: 3 кг — маса одно­ го кроля. 469. 1) Ь х а — скільки кош­ тує вся тканина с : Ь — скільки тканини ку­ пили с ; а — ціна 1 м тканини 2) вартість збільшиться (змен­ шиться) 3) кількість товару збіль­ шиться (зменшиться) 470. Число стало трицифро- вим 471. 1) 10x5 = 50 (к) — ізде- сятикопієчних монет 2) 5 х4 = 20 (к) — із п’ятико- пієчних монет 3) 50 + 20 = 70 (к) Відповідь: 70 к у хлопчика. 472. 51 72 25 З 60 24 24 6 ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 1. 360 = 300 + 60 254 = 200 + 50 + 4 506 = 500 + 6 730 = 700 + ЗО 2. 757І759 — сусіди числа 758 (інші виконуються ана­ логічно). 3. 763 см 807 см 600 см 90 дм 38 см 370 см 4. 304,340,403,430 _ 5. З дм 4 мм < 340 мм 5 м 6 см < 5 м 6 дм 2 м 7 дм = 27 дм 6 дм 2 см < 602 см 7 см 4 мм > 4 см 7 мм 230 см > 2 м 3 см 6. З дм = 30 см ЗО см : 5 = 6 см 2 см = 20 мм 20 мм : 4 = 5 мм, 7. півгодини = 30 хв 1)15 + 15 = 30 (хв) витрачає учень на всю дорогу 2) 1 + 1 = 2 (км) він прохо­ дить за ЗО хв 125МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 33. 33. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.БогдановичатаГн.) Відповідь: 2 км — відстань від школи. 8. 95 + 9 = 104. 9. 300,303,305,330,350, 333, 355,335,353 500,503,505,530,550,535, 553, 555, 533 10. 1) 18 : 3 = 6 (купок) — жолудів по 3 у кожній 2 ) 6 x 4 = 24 (кашт.) Відповідь: 24 каштани вимі­ няв хлопчик. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000 475.300 40 300 600 600 300 476. 160 70 150 З 120 90 90 81 477. ZKOM , ZFED, ZPRT, ZABC — кути ZABC— гострий кут ZP R T— тупий кут 478. 1) 500 - 300 = 200 (г) — масла 2) 500 + 200 = 700 (г) Відповідь: 700 г — маса всієї покупки. 479. Скільки води залиши­ лось у цих баках? 480. 1) 1000-700 = 300 (г) — міді у зливку 2) 700 - 300 = 400 (г) Відповідь: на 400 г більше у зливку срібла, ніж міді. 481. 1.500 50 50 100 130 210 2.1м ; 32 см; 302 см. 482. 1) 50 + 40 = 90 (км) про­ йдуть теплоходи разом 2 )1 3 0 -9 0 = 40 (км) Відповідь: 40 км — відстань між теплоходами. 484. 40 900 40 50 4 90 140 300 485. 1) 16 : 8 = 2 (м) — по­ лотна виткала майстриня на 1 верстаті 2)2 + 2 = 4 (м) — полотна ви­ ткала майстриня на II вер­ статі 3) 4 х 6 = 24 (м) Відповідь: 24 м полотна Ви­ ткала майстриня на другому верстаті. 486. а х Ь —- скільки деталей за b годин виготовить май­ стер с :а — скільки годин працю­ вав майстер с : b — скільки деталей за годину виготовляє майстер. 487. 1) дрилів за 1 годину монтував робітник 2) дрилів за 1 годину монту­ ватиме робітник 3) скільки дрилів змонтує за 2 години? * Число 2 треба замінити на 1. 488. 1) 150 -1 0 = 140 (дн.) — строк для динь 2) 140 + 20 = 160 (дн.) Відповідь: 160 днів минає від садіння картоплі до зби­ рання врожаю. w w w .4book.org
 34. 34. 489. 40 ЗО 80 90 50 10 20 70 60 48 6 36 18 30 42 24 54 12 18 3 24 21 15 9 6 27 12; При заповненні квадратів треба враховувати те, що сума чисел у кожному ряд- ку, стовпчику і по діагоналі однакова. 490. 1)20 + 9 + 2 = 31 (кг) — суміш з перегною, золїй тор­ фу 2) 58 - 31 = 27 (кг) Відповідь: 27 Кг піску. 491. 790 970 950 980 494. 760 460 860 399 450 760 • 640 496 495. 1) 150 + 220 - 370 (ро­ ків) — живе сосна 2)370 + 20 = 390(років) Відповідь: 390 років жйвіе липа. * 1) 220 + 20 = 240 (років) на стільки років липа живе довше від берези 2) 150 + 240 = 390 (років) Відповідь: 390 років живе липа. 496. 1) 42 : 6 = 7 (пар.) — за 1 день ремонтувала майстер­ ня 2) 7 + 2 =8 (пар.) — за 1 день буде ремонтувати майстерня 3) 9 х 3 = 27 (пар.) Відповідь: 27 парасольок від­ ремонтує майстерня за 3 дні. 497. За куртку заплатили 420 грн., а за спортивний костюм на 210 грн. менше. Скільки грошей заплатили за всі речі? 498. а) 4 6)3 499. 50 500 800 680 960 430 500. 1)320+350=670(учн.)— було у ШКОЛІ 2) 670 + 110 = 780 (учи.) Відповідь: 780 учнів стало у школі. 503.150 6 0 430 40 230 500 480 110 504. 1) 590 - 60 = 530 (г) Відповідь: 530 г води міс­ тить клейстер. 1) 240 - 110 = 130 (ст.) Відповідь: 130 сторінок їй за­ лишилося прочитати. 505.1) скільки зерна відпра­ вили третього дня 2) скільки зерна відправили першого дня 3) скільки зерна відправили другого дня * 4) скільки зерна відправи­ ли в другий день. 506. 1) 320 + 150 + 430 = —900 (км) — пролетів літак 2) 430 - 320 = 110 (км) — різниця відстаней. г- см МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 35. 35. МАТЕМАТИКА(ДопідручникаМ.В.Богдановичатаін.) ОО сч 507. 1) 10 кутів ZMAC — прямий ZBAM — тупий 2) 6 кутів ZDOB — прямий ZAOD — тупий 508. 850 150 860 680 350 200 990 890 509. 1) 18 : 6 = 3 (л) — в од­ ній банці 2) 3 + 5 = 8 (л) —в одній сулії 3) 8 x 8 = 64 (л) Відповідь: 64 л соку вмісти­ ться у восьми таких суліях. 512. 29 290 530 840 47 470 170 880 513. 1)470-120=350(відв.)— прийшло на виставку друго­ го дня 2) 470 + 350 = 820 (відв.) — прийшло на виставку за два дні Відповідь: 350 відвідувачів, 820 відвідувачів. 514. І спосіб 1) 890 - 760 = 130 —III число 2) 470 -1 3 0 = 340 —II число 3) 760 - 340 = 420 — І число II спосіб 1) 8 9 0 - 470 = 420 — І число 2) 760 - 420 = 340 — II число 3) 470 - 340 = 130 —III число Відповідь: І число — 420, II число — 340, III число*— 130. 515. 1) 60 + 70 = 130 (км) — проїхали два автобуси за го­ дину 2) 280 - 130 = 150 (км) Відповідь: на відстані 150 км один від одного були в ту мить автобуси. 516. 1. 32 : 4 = 8 (кг) Відповідь: 8 кг сушених гри­ бів вийде з 32 кг свіжих. 2. 1) 36 + 9 = 45 —сума чи­ сел 36 і 9 2) 45 : 9 = 5 (раз) Відповідь: у 5 разів сума чи­ сел 36 і 9 більша від меншо­ го доданка. 517. 360 720 2 м 10 см 380 920 8 дм 1 см 518. 1)150-20 = 130 (км) — довжина дороги по шосе 2) 150 + 130 = 280 (км Відповідь: 280 км проїхав турист. • 519. Різдво. 521. 1) 18 : 6 = 3 (дет.)^— за годину виготовив учень 2) 3 + 5 = 8 (дет.) — за одну годину виготовив майстер 3 ) 8 x 7 = 56 (дет.) Відповідь: 56 деталей виго­ товив майстер за 7 годин. * За 6 годин роботи учень ви­ готовив 18 деталей, а май­ стер за 7 годин роботи виго­ товив 56 деталей. На скільки більше деталей за годину ви­ готовив майстер. Ніж учень? 522. а 15 21 20 7 5 17 25 ' Ь 13 35 22 56 9 18 24 (а+Ь): 7 4 8 6 9 2 5 7 w w w .4book.org
 36. 36. 523. 107 206 305 125 134 170 260 350 152 143 701 602 503 521 431 710 620 530 512 413 251 341 215 314 524. І спосіб 1) 780 - 540 = 240 (гри.) —за­ лишилось у касі після видачі 1) 240 + 430 = 670 (гри.) Відповідь: 670 грн. стало в касі на кінець дня. II спосіб План розв’язування 1) На скільки більше грошей було видано, ніж прийнято? 540 - 430 = 110 (грн.) 2) Скільки грошей стало в касі на кінець дня? 780 - 110 = 670 (грн.) Відповідь: 670 грн. 525. Покрова (церковне свя­ то); 526. 1. 1) 48 : 8 = 6 (кг) — картоплі потрібно для виго­ товлення 1 кг крохмалю 2) ЗО : 6 = 5 (кг) Відповідь: 5 кг крохмалю можна одержати з ЗОкг кар­ топлі. 2. Із 48 кг картоплі одер жали 8 кг крохмалю. Скільки тре­ ба взяти картоплі, щоб одер­ жати 5 кг крохмалю? : 1) 48 : 8 = 6 (кг) — картоплі потрібно для 1 кг крохмалю 2) 6 х 5 = ЗО (кг) Відповідь: ЗО кг картоплі требя взяти, щоб одержати 5 кг крохмалю 5 Супер ГДЗ, 3 кл. . 527. 770 - 40 = 730 950 - 800 = 150 680 - 80 = 600 6 9 0 - ( 2 4 0 - 110) = 560 450-200 + 20 = 270 240 - 120 + 30 =; 150 528. 1)110 - 60 = 50 (дер.) -тг ялинок позначено на зруб 2) 110 + 50 = 160 (дер.) — со­ сен і ялинок позначено назруб 3) 980 - 160 = 820 (дер.) Відповідь: 820 дерев залиши­ ться наділянці після зрубу. * Слово менше замінити на більше. 529. 1) 80 + 420 = 500 (кг) — моркви і буряків 2) 990 - 500 = 490 (кг) — картоплі 3) 490 - 420 = 70 (кг) Відповідь: на 70 кг більше за­ везли картоплі, ніж буряків. 531. 750-230 = (750-200)- - ЗО = 550 - ЗО = 520 520+ 230 = (500+ 200)+(20+ + ЗО) = 700 + 50 = 750 140 - ЗО = 14 дес. - 3 дес. = = 11 дес. = 110 330-110 = (330-100) -1 0 = = 2 3 0 -1 0 = 220 220 + 110 = 330. 532. 1) 10 : 2 = 5 (км/год) — швидкість, з якою рухався пішохід спочатку 2) 5 - 1 = 4 (км/год) — швид­ кість, з якою буде рухатись пішохід за першу годину 3) 4 - 1 = 3 (км/год) — швид­ кість, з якою буде рухатись пішохід за другу годину сяСЧІ МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 37. 37. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін:) осо 4) 3 - 1 = 2 (км/ год) — швид­ кість, з якою буде рухатись пішохід за третю годину 5) 4 + 3 + 2 = 9 (км) Відповідь: 9 км він пройде за З години. 533. 469 160 5 530 260 45 534. 1) 30 - 20 = 10 (пас.) — дітей 2) ЗО + 10 = 40 (пас.) — жі­ нок і дітей • 537. 320 860 300 400 538. 4 м 80 см 150 г 2 м 700 г 970 г 3 м 539. 1) 400+ 400 = 800 (м) — пробіг спортсмен 2) 1000 - 800 = 200 (м) Відповідь: 200 м залиши­ лось пробігти. 540. 1) 9 х 5 = 45 (л) — повіт­ ря вдихає людина.під час бігу за 1 хв 2) 45+ 45 = 90 (л) Відповідь: 90 л повітря вди­ хаєлюдиНапідчасбігуза 2 хв. 541. Це числа 80 і 0. 542. 1) 250 - 200 = 50 (г) — пуху одержали з гусака 2) 250 + 50 = 300 (г) Відповідь: 300 г пір’я і пуху одержали з гусака. 543. 4 грн. 80 к 2 грн. 98 к 10 грн. 6 грн. 20 к 2 м 92 см 545.* 1) 130 - 30 = 100 (г) — СВИНЦЮ ' 2) 100 - 30 = 70 (г) Відповідь: на 70 г більше у сплаві було свинцю, ніж оло­ ва. 547. 1) 760-320 = 440 (кг) — капусти витратили спочатку 2) 440 + 20 = 460 (кг) — ка­ пусти витратили наступно­ го місяця . 3) 440 + 460 = 900 (кг) Відповідь: 900 кг капусти витратили за 2 місяці. *У їдальні за перший місяць витратили 760 кг капусти й моркви разом. Моркви ви­ тратили 320 кг. Наступного місяця витратили капусти 460 кг. На скільки кілогра­ мів капусти більше витрати­ ли за II місяць, ніж за І? 548. 1) 28 : 7 = 4 (кр.) — ви­ готовив цех першого дня за годину 2) 4 + 1 = 5 (кр.) — виготов­ ляв цех другого дня за годину 3) 20 : 5 = 4 (год) Відповідь: за 4 години цех виготовив 20 крісел другого дня. 550. можуть бути такі чис­ ла: 124, 136, 148, 236, 248, 348. 551. 60 - 20 = 40 12 : 3 х 8 = 32 1 8 : 6 x 5 = 15 552. Рькмо = 2 см 7 мм + 2 см 7 мм + 3 см 9 мм = 9 см 3 мм P q a b c d = 2 c m 6 м м + 2 см 6 мм + +2 см 6 Мм + 2 см 6 мм = = 10 см 4 мм Р*<Ра w w w .4book.org
 38. 38. 554. Баскетбол. 556. 610 920 910 810 558. 1) 24 : 8 = 3 (л) — в од­ ній банці 2) 3 + 6 = 9 (л) — в одному баку 3) 36 : 9 = 4(6.) Відповідь: 4 баки потрібно.. 559. Сатурн. 560. 660 300 410 810 400 630 561. 1) 24 : 6 = 4 (км/год) — швидкість пішохода 20 4 + 8 = 12 (км/год) — швидкість вершника 3) 24 : 12 = 2 (год) Відповідь: за 2 години подо­ лає цю відстань вершник на коні. 563. 18, 60, 36, 42, 48, 54. 564. 13 - 8 = 5 26 - 9 = 17 5 + 36 = 41 1 7 - 8 = 9 4 1 - 8 = 33 9 + 9 = 18 3 3 - 7 = 26 1 8 - 5 = 13 566. 270 580 190 480 567. 1) 1000 - 200 = 800 (г) — Маса 1л гасу 2) 800 - 90 = 710 (г) Відповідь: 710 г — маса 1 л бензину. 568. 1) 18 : 9 —2 (м) — витра­ чають на один дитячий плащ 2) 2 + 2 = 4 (м) — витрачають на один плащ для дорослого 3) 24 : 4 = 6 (пл.) Відповідь: 6 плащів для до­ рослих можна пошити з 24 м тканини. 569. в „ с >D м'— :к 570. 1) 910 - 40 = 870 (д.) — відвідало музей 2) 870 - 40 = 830 (д.) Відповідь: на 830 дітей було більше. 571. 500 - 1 0 = 490 540 - 60 = 480 720 - 80 = 640 3 3 0 -7 0 = 260 420 + (130 - 60) = 490 820 - 80 - 80 = 660 6 4 : 8 : 4 = 2 64 : 8 x 9 = 72 574. 340 - 250 = 90 7 0 0 -3 0 = 670 230 - 140 = 90 620 - 360 = 260 400 - 70 = 330 5 0 0 -6 0 = 440 53 0 -1 8 0 = 350 4 7 0 -9 0 = 380 87 0 -340 = 530 850 - 270 = 580 92 0 -4 8 0 = 440 130 - 50 = 80 575. 1) .14 : 7 = 2 (кг) карто­ плі — денна норма витрати 2) 2 + 1 = 3 (кг) картоплі — збільшена норма витрати 3) 18 : 3 = 6 (дн.) Відповідь: на 6 днів виста­ чить 18 кг картоплі. Обернена задача: За 7 днів господарка витратила 14 кг картоплі. Скільки кілогра­ мів картоплі витратить гос­ со МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 39. 39. МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) подарка за б днів, якщо денна норма витрати збіль­ шиться на 1 кг? 576. 1) 72 : 8 - 9 (ящ.) — всього 2) 9 - 4 = 5 (ящ.) Відповідь: 5 ящиків слив при­ везли в другий кіоск. 577. 640 - 340 = 300 (мм) Відповідь: на 300 мм більше буває опадів у зоні змішаних лісів, ніж у степовій. 578. 1) 640 - 260 = 380 (м) — летів вертоліт 2) 380 + 270 = 650 (м) Відповідь: на висоті 650 м опинився вертоліт. 579. 90 < 420 на 330 (420 - 90 = 330) 620 > 380 на 240 70 < 700 на 630 580. 4 0 0 - 2 0 0 - 1 0 = 1 9 0 800 - 500 - 50'= 250 900 - 400 - ЗО = 470 500 - 400 - 40 = 60 (600 + 300) - 40 = 860 700-(90 - 50) = 660 582. 8 0 0 -320 = 480 8 0 0 -3 0 0 = 500 500 - 20 = 480 583.900-240 = 660 500 - 130 = 370 800 - 70 = 730 6 0 0 - 5 0 - 5 5 0 330 +480 = 810 250 + 270 = 520 910 - 580 = 330 740-360 = 380 584. 1)3 x 6 = 18 (л) — соку було 2 ) 1 8 :2 = 9(6.) Відповідь: 9 дволітрових ба­ нок взяли. 585. 1)680-200=480(км) — відстань від Львова до Києва 2) 430 - 200 = 230 (км) — відстань від Полтави до Хар­ кова Відповідь: 230 км; 480 км, 586. -Рдавс = 17 мм +15 мм +. + 20 мм = 52 мм Рдм;о=20мм+15мм+25мм= = 60 мм Р&кмр = 13 мм + 27 мм + + 27 мм = 67 мм 587. 1) 2 x 9 = 18 (грн.) — коштують 2 кг цукерок 2) 6 х4 = 24 (грн.) — кошту­ ють 4 кг цукерок 3) 2 + 4 = 6 (кг) — цукерок маса суміші 4) 18 + 24 = 42 (грн.) — вар­ тість суміші 5) 42 : 6 = 7 (грн.) Відповідь: 7 грн- коштує один кг суміші, 588. 1) 56 : 8 = 7 (кв.) — в од­ ному ряду на одній клумбі 2) 7 + 2 = 9 (кв.) — в одному ряду на другій клумбі 3)54 : 9 = 6 (р.) Відповідь: 6 рядів квіток по­ садили на другій клумбі. * Скільки рядів квіток по­ садили на двох клумбах ра­ зом? 4) 8 + 6 = 14 (рядів) w w w .4book.org
 40. 40. 589. 310 + 250 = 560 150 + 180 = 330 390 - 140 = 250 520-260 = 260 420 + 80 = 500 600 - ЗО = 570 700 - 240 - 460 250 + 150 = 400 Письмове додавання і віднімання чисел 592. +68 ,35 ,53 ,44 29 47 38 37 97 82 91 81 * Задачі: 1) До дитячого садка завез­ ли 44 кг картоплі та 37 кг моркви. Скільки кілограмів овочів завезли до дитячого садка? 2) До їдальні дитячого сад­ ка завезли 44 кг моркви, а картоплі — на 37 кг більше. Скільки кілограмів картоп­ лі завезли до їдальні? 593. , 82 , 54 , 43 16 4- 34 37 98 88 80 С К А • ^38 ^29 , 24 25 25 4- 28 63 54 52 Н Е Р 594. Задача 1. 1) 37 + 15 = 49 (кн.) — на другій полиці 2) 37 + 49 = 86 (кн.) Відповідь: 86 книжок на двох полицях. Задача 2 (розв’язання ана­ логічне). 1) (а + Ь) — книжок на дру­ гій таблиці 2) (а +..&) + а — книжок на двох полицях 595. * + 280=360 * = 3 6 0 -2 8 0 * = 80 80 + 280 = 360 360 = 360 *-28.0 = 360 * = 360+280 * = 640 . 640 - 280 = 360 360 = 360 580 - * = 240 * = 580-240 *.-3 4 0 580-340 = 240 240 = 240 596. 597. (а-Ь) — гусей в другій зграї а + (а - Ь) — всього гусей 36 + (36 - 18) = 54 (г.) Відповідь: 54 гуски в обох зграях. 598. ,34 45 16 43 25 19 77 70 35 56 ,47 39 35 95 82 25 ,67 72 23 ' 37 600. + 25 + 67 + 44 97 90 81 со со / МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 41. 41. V {S го У s-CÛ о . X ГО s о æ cri «ж s i ■y>4 a cr ‘c о 3 < s < S + 59 36 29 36 88 72 601. Задача 1. 1) 250 - 70 = 180 — друге число 2) 250 + 180 = 430 — сума першого і другого чисел 3) 670 - 430 - 240 — третє число Відповідь: третє число дорів­ нює 240. Задача 2. Перше число 600, друге — на 240 менше. Знайди суму двох чисел. 602. 640 - 340 = 300 (стор.) Відповідь: 300 сторінок про­ читала дівчинка. * Обернені задачі. 1) Дівчинка читає книжку. Після того, як вона прочи­ тала 300 сторінок, їй зали­ шилось прочитати ще 340. Скільки сторінок в книжці, яку читає дівчинка? 300 + 340 = 640 (стор.) 2) У книжці, яку читає дів­ чинка, 640 сторінок. Вона прочитала 300 сторінок. Скільки сторінок їй зали­ шилося прочитати? 640 - 300 = 340 (стор.) 603. Р=6+3+6+3=18(см)— периметр прямокутника 18 : 3 = 6 (см) — довжина сторони трикутника 604. 1 )5 4 -1 5 = 39(л) — ви­ тратили на «Славуті» 2) 54 + 39 = 93 (л) Відповідь: 93 літри витрати­ ли всього. 605. 27 54 63 '25 81 88 26 ,39 '55 45 81 84 48 37 85 607. ,722 134 856 360 '233 593 344516+ + 423 54 939 398 608. Задача 1. 346 + 412 = 758 (кор.) Відповідь: 758 корів на обох фермах. Задача 2. 650 + 234 = 884 (кг) Відповідь: 884 кг крупів було в магазині до продажу. Задача 3. 527 + 242 = 769 (ов.) Відповідь: 769 овець стало в господарстві цього року. Задача 4. 487 + 168 = 655(ц) Відповідь: 655 ц картоплі зі­ брали з другої ділянки. 609. 1)18:9 = 2 (м) — витра­ тили на 1 дитяче пальто 2) 2 + 1 3 (м) —потрібно на 1 пальто для дорослого 3) 3 х 6 = 18 (м) Відповідь: 18 метрів ткани­ ни потрібно. w w w .4book.org
 42. 42. 610. * + 320 = 800 • я = 800 - 320 * = 480 480 + 320 = 800 800 = 800 2 8 0 - * = 120 * = 2 8 0 -1 2 0 * = 160 280 - 160 - 120 120 -• 120 * - 4 0 = 270 * = 270 + 40 * = 310 310 - 40 = 270 270 = 270 611. Завдання 1. *•+140 = 573 * = 57 3 -1 4 0 433 + 140 = 573 573 = 573 або 5 7 3 - * = 140 * = 573-140 * = 433 573 - 433 = 140 140 = 140 Завдання 2. ' * - 3 4 6 = 231 * = 231 + 346 - * = 577 577-346 = 231 231 = 231 612. З однієї ділянки зібра­ ли 100 кг моркви, з другої — на 10 кг менше, ніж з пер­ шої, а з третьої — у 3 рази менше, ніж з другої. Скіль­ ки кілограмів моркви зібра­ ли з трьох ділянок. 1) 100 - 10 = 90 (кг) — зібра­ ли з II ділянки 2) 90 : 3 = 30 (кг) — зібрали з III ділянки 3) 100 + 90 + ЗО = 220 (кг) Відповідь: 220 кт. 613. ,523 644 ,745 ,123 123 222 34 ■232 646 866 779 355 614. 1) 24 : 6 = 4 (кг) — на­ сіння потрібно для 1 кг олії 2) 4 х 5 = 20 (кг) Відповідь: 20 кг лляного на­ сіння потрібно. - -617. _63 28 35 75 '54 21 42 84 52 _81 42 -17 24 35 57 618. 1) 6 3 -1 7 = 46 (к.) — зе­ лених купили 2) 46 - 26 = 17 (к.) ■Відповідь: 17 синіх Кульок купили. 619. 1)10 + 6 = 16 (км) — пройшли до привалу 2) 16 : 4 = 4 (год) Відповідь: 4 години йшли туристи. 620. 270 - з.< 180, нерівність будеправильною, якщо а буде будь-яке число від 91 до 270. 480 + Ь > 620, якщо Ъ буде будь-яке число від 141 до 1000. с - 340 < 250, якщо с буде будь-яке число від 340 до 589 621. Петрик Микодка . Валя 14 гор. ю со МАТЕМАТИКА(допідручникаМ.В.Богдановичатаін.) w w w .4book.org
 43. 43. V р го :г з ш 0 1 лз ■г о ш 00 го 5С X ЭГ >ч о. сс 'с о < ъс <: ш со со х + х + х + х + 2 = 14 ' 4* = 1 4 - 2 4х - 12 ж ■=12 : 4 дг = 3 З горішки з’їв Петрик. 3 x 2 = 6 горішків з’їв Ми­ колка З + 2 = 5 горішків з’їла Валя 622. 33 57 48 21 29 35 12 28 13 96 80 18 15 78 65 623. 1) 16 : 4 = 4 (кг) — маса 1 цеглини 2) 4 х8 —32 (кг) Відповідь: 32 кг маса вось­ ми цеглин. * Маса чотирьох цеглин ста­ новить 16 кг. Скільки цег­ лин в 32 кг? 625.•«Зайва» кулька —з при­ кладом 55 —36 —11. 626, 81 '27 54 68 39 29 90 ^34 56 45 '18 27 627. 1) (а : 5) деталей ви­ готовив токар за 1 день 2) (о : 5) + 2 — деталей виго­ товлятиме токар за 1 день 3) 4 х ((а : 5) + 2) Відповідь: 4 х ((а : 5) + 2). 628. 1) 9 x 4 = 36 (кг) — про­ дали 2) 81 - 36 = 45 (кг) Відповідь: 45 кг винограду залишилося. * До обіду продали 4 ящи­ ки винограду, по 9 кг кож­ ний. Залишилося ще прода­ ти 45 кг. Скільки кілограмів винограду привезли в кіоск? 629. 1) 48 + 49 = 97 (м) — су­ ма довжин двох сторін 2) 97 - 54 = 43 (м) Відповідь: на 43 метри. 630. 77 62 35 17 42 (Д) 45 СЕ) 65 95 90 18 38 23 47 (С) 57 (Н) 67 (А) У порядку збільшення. 631. 1) 37 + 29 = 66 (л.) — ви­ користали 2) 95 - 66 = 29 (л.) Відповідь: 29 Листочків за­ лишилося. ! 634. 947 _767 589 _275 321 250 ~407 __64 626 517 182 211 635. Задача 1. 457 - 124 = 333(кг) Відповідь: 333 кг борошна залишилося. Задача 2. 67 5 -324 = 351 Відповідь:невідомечисло 351. Задача 3. 2 4 8-125 = 123 (кл.) Відповідь: 123 клени поса­ дили. Задача 4. 110 -9 8 = 12 (км) Відповідь; 12 км ширина Ки­ ївського моря. w w w .4book.org
 44. 44. 636. ААВС — різносторонній АООЕ — рівнобедрений АКМР — прямокутний Рцсмр ~ 20 мм + ЗО мм + + 22 мм =»■72 мм 637. 124; 248. 638. 134 736 , 205 564 254 134 632 203 388 602 837 361 2 м 7дм - 9 дм - 27 дм - 9дм = = 18 дм 12дм - 80см=120 см- 80 см= = 40 см 639. 1) 28 : 7 = 4 (в.) — лі­ пить кухар за 1 хвилину 2) 4 + 1 = 5 (в.) — ліпитиме кухар за 1 хвилину 3)40 : 5 = 8 (хв) Відповідь: за 8 хвилин кухар зліпить 40 вареників. 640. 1) 36 : 6 = 6 (п.) — лі­ пить кухар за, 1 хвилину 2) 6 + 2 .=■8 (п.) — буде.ліпи­ ти за 1 хвилину 3) 56 : 8 = 7 (хв) Відповідь: 7 хвилин. 642. ,324+ 545 + 317 +612 633 125 291 58 957 670 608 670 644.(а + 6) — каштанів зі­ брав Петрик а + (а + Ь) — каштанів зібра­ ли всього 162 + (162 + 128) = 452 (к.) Відповідь: 452 каштаНи. 645. 1) 212 + 6 = 218 (в.) — випустив завод за другий мі­ сяць 2) 212 + 218 = 430 (в.) — ви­ пустив завод за два місяці 3)430 + 175 = 605 (в.) Відповідь: 605 верстатів бу­ ло замовлено. 646. 111 - 11 = 100 647. 1) 63 : 9 = 7 (см) — дов­ жина 1 цвяха 2) 7 - 2 = 5 (см) — довжина 1 цвяха 3) 30: 5 = 6(цв.) Відповідь: 6 цвяхів можна зробити. 648. КАРАСЬ 580 525 246 267 826 (К) 792(A) “ 978 315 235 198 743 (Р) 513(A) 754 896 342 533 412(C) 363(b) 649. 1) 100, 150, 200, 250, 300, 350,400,450,500 - 2) 700, 730, 760, 790, 820, 850,880,910,940,970,1000 3) 800, 760, 720, 680, 640, 600, 560, 520, 480,440,400 651. 887_640 503 780 “’782 127 122 59 105 513 381 721 653.Чомудорівнюєтретєчис­ ло? Знайди суму трьох чисел. 1) 405 - 165 = 240 — друге число 2) 240 - 120 = 120 — третє число 3)405 + 240 + 120 = 765 654. 1) 58 + 132 = 190 (км) — довжина дороги з села до об- w w w .4book.org

×