Diplomatice

450 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diplomatice

 1. 1. ANEXA I a documentului inedit: RECEIVED IN ARCHIVES No. 27 – 2 DEC 1966 CR1371/8. PROIECT PROGRAM de schimburi culturale, științifice și tehnice între Republica Socialistă România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe perioada 1 aprilie 1967 – 31 martie 1969. I. SCHIMBURI IN DOMENIILE STIINTEI, TEHNICII SI INVATAMINTULUI 1. Ambele Părți vor sprijini colaborarea între Academia Republicii Socialiste România și Royal Society care se va desfășura pe baza Ințelegerii de colaborare dintre ele, ce urmează a fi semnată. 2. Ambele Părți vor încuraja schimburile reciproc acceptabile de delegații de specialiști, de specialiști individuali, precum și de informații în domeniile științelor aplicate și tehnicii. 3. Ambele Părți vor sprijini participarea unor oameni de știință și specialiști din cealaltă țară la congrese, conferințe, simpozioane și alte întruniri științifice cu participare internațională, care au loc în propriile țări, în perioada valabilității prezentului Program. In acest scop, autoritățile române corespunzătoare și Ministerul Invățămîntului și Stiinței din Regatul Unit se vor informa reciproc asupra viitoarelor congrese, conferințe și întruniri cu participare internațională din țările respective. 4. Ambele Părți vor face schimb, de cîte 10 specialiști în agricultură, silvicultură, sau alte domenii înrudite, pentru o perioadă totală de 15 luni, pentru studiu și documentare.
 2. 2. - 2 - (paginile numerotate ale documentului) 5. Ambele Părţi vor face schimb, în cursul fiecărui an al prezentului Program, de cîte 2 specialiști în medicină, pentru o perioadă de 2 săptămîni fiecare, pentru documentare și schimb de experiență. 6. Ambele Părţi sînt de acord să realizeze, în fiecare an al Programului schimbul a cîte 5 cadre didactice universitare, cercetători științifici și alte categorii de vizitatori, reciproc acceptabile, pentru conferințe, pe o perioadă totală anuală de 8 săptămîni. 7. Ambele Părţi au convenit să realizeze, în fiecare an al prezentului Program, schimb de cîte 7 cadre didactice universitare, și alte categorii de vizitatori, reciproc acceptabile, pentru documentare pe o perioadă totală anuală de 7 luni de fiecare Parte. 8. Ambele Părţi vor face schimb, în fiecare an al prezentului Program de cîte 4 cadre didactice universitare și cercetători științifici, pentru specializare în universitățile și instituţiile de învăţămînt superior și cercetări științifice, din cealaltă țară, pe o perioadă totală de 28 luni de fiecare Parte. 9. Ambele Părţi vor face schimb, în perioada valabilității prezentului Program, de căte 3 tineri specialiști în domeniul artei (canto, muzică, artă plastică) și al muzeelor, pentru o perioadă totală de 6 luni fiecare, pentru perfecționare în domeniile sus- menționate. 10. Universitatea București va pune la dispoziția Părții britanice, iar Consiliul Britanic va pune la dispoziția Părții române 12 locuri la cursurile de vară, ce urmează să fie organizate în 1967 și 1968 în Republica Socialistă România și respectiv Regatul Unit.
 3. 3. - 3 - Condiţiile financiare de participare la cursurile de vară sînt precizate în anexă. 11. Pentru fiecare din anii universitari 1967-1968 şi 1968-1969, Partea română va trimite în Regatul Unit un lector în scopul sprijinirii dezvoltării studiului limbii şi literaturii române, iar Partea britanică va trimite în Republica Socialistă România, un lector în scopul sprijinirii dezvoltării studiului limbii şi literaturii engleze. 12. Ambele Părţi vor facilita vizitele reciproc acceptabile ale unor cadre didactice universitare în scopul dezvoltării contactelor cu colegii lor şi pentru a face schimb de informaţii în domeniile lor de specialitate. Domeniile, durata vizitelor şi condiţiile financiare de realizare a lor vor fi stabilite ulterior, de comun acord pe cale diplomatică. 13. Ambele Părţi vor încuraja schimburile de materiale (planuri de studiu, programe analitice, manuale etc.) între instituţiile de învăţămînt superior din cele două ţări. 14. Cele două Părţi vor face schimb de manuale şcolare de geografie şi istorie, folosite în şcolile secundare şi își vor comunica reciproc observațiile și propunerile asupra acelor capitole care se referă la geografia și istoria țărilor respective. II. SCHIMBURI ARTISTICE 1. Cele două Părţi sînt de acord să dezvolte schimburile în domeniul culturii și artei prin sprijinirea organizării de expoziții de artă, prin încurajarea turneelor unor companii de teatru, operă și balet, orchestre și soliști pe baza aranjamentelor făcute, prin impresari și prin facilitarea schimbului de vizite ale altor specialiști în domeniul artelor.
 4. 4. - 4 - 2. a) In primul an al prezentului Program, Partea română va trimite, iar Partea britanică va primi Expoziția ”Tuculescu”. In cel de al doilea an al Programului, Partea română va primi, iar Partea britanică va trimite o expoziție de pictură engleză clasică. b) Fiecare expoziție va fi însoțită de un specialist pe o perioadă de 3 săptămîni. c) Ambele Părţi vor examina, cu bunăvoință, propunerile pentru prezentarea, în condiții reciproc acceptabile, de mici expoziții, pe contul Părții trimițătoare. 3. Partea română va trimite în Regatul Unit în anul 1967 un colectiv de teatru dramatic iar Partea britanică va trimite în Republica Socialistă România, în anul 1968, un colectiv de teatru dramatic. 4. Ambele Părţi vor face schimb, în cursul fiecărui an al prezentului Program, de cîte 6 specialiști din domeniul culturii și artei (teatru, muzică, arte interpretative, arte plastice, muzeografie), pe o perioadă de cîte 2-3 săptămîni fiecare, în scopul stabilirii de contacte, pentru documentare și schimb de experiență cu colegii de specialitate din cealaltă țară. 5. Partea română va invita concurenți și doi reprezentanți britanici în juriul Concursului Internațional ”George Enescu”, ce va avea loc în Republica Socialistă România în anul 1967. Partea britanică va invita participanți români la festivalurile de la Edinburgh, Glyndebourne sau Bath. 6. Fiecare Parte va sprijini invitarea unor personalități din domeniul artelor din cealaltă țară care să participe la festivalurile, concursurile, precum și la alte reuniuni cu
 5. 5. - 5 - participare internațională ce se organizează în țara proprie. III. COLABORAREA IN DOMENIUL LITERATURII, EDITARII SI PRESEI, SCHIMBURI DE CARTI SI PUBLICATII 1. Fiecare Parte va sprijini traducerea și editarea de opere științifice și literare, antologii, enciclopedii, dicționare și alte culegeri, precum și schimbul de lucrări și articole publicate de autori din cealaltă țară. 2. Fiecare Parte va încuraja donarea și schimbul de cărți, publicații și alte materiale documentare științifice, tehnice, didactice și culturale între principalele biblioteci din cele două țări și va sprijini schimbul de cărți și publicații pe bază comercială. 3. Partea română va pune la dispoziția Părții britanice cărți și publicații privind studiul limbii și literaturii române care să fie folosite de instituții de învățămînt din Regatul Unit. Partea britanică va pune la dispoziția Părții române material similar privind studiul limbii și literaturii engleze care să fie folosite în instituțiile de învățămînt din Republica Socialistă România. 4. Ambele Părți vor efectua, în fiecare an al Programului, pe bază de reciprocitate, un schimb de cîte doi scriitori, pentru o perioadă de trei săptămîni fiecare, în vederea realizării de contacte cu scriitori din țara primitoare și culegeri de materiale documentare pentru articole și reportaje. 5. Ambele Părți vor încuraja schimbul de materiale și publicații arhivistice, precum și schimbul de microfilme ale documentelor referitoare la istoria celeilalte țări aflate în arhivelel lor.
 6. 6. - 6 - 6. Ambele Părţi vor efectua anual schimb de cîte un arhivist-cercetător ştiinţific, pe o perioadă anuală de 30 de zile fiecare, pentru studierea documentelor referitoare la istoria celeilalte ţări din arhivele celor două ţări. 7. Ambele Părţi vor facilita, pe bază de reciprocitate, organizarea de călătorii anuale de studii şi documentare pentru 2-3 ziarişti din cele două ţări. IV. FILM 1. Ambele Părţi vor încuraja instituţiile lor producătoare de filme şi de difuzare a filmelor să analizeze posibilităţile pentru achiziţionarea, pe bază comercială, de filme produse în cele două ţări. 2. Ambele Părţi vor încuraja schimbul de filme documentare şi de ştiinţă popularizată, pe bază necomercială, care vor fi puse la dispoziţia organizaţiilor corespunzătoare din cele două ţări, sub formă de împrumut. 3. Cele două Părţi vor sprijini dezvoltarea relaţiilor de colaborare (schimburi de materiale informative şi filme, sub formă de împrumut) între Arhiva Naţională de Filme din Republica Socialistă România şi British Film Institute din Regatul Unit. 4. Arhiva Naţională de Filme din Republica Socialistă România şi British Film Institute din Regatul Unit vor organiza ”Zile ale filmului românesc” în Regatul Unit, în 1967, şi ”Zile ale filmului englez” în Republica Socialistă România, în 1968, cu participarea a 2-3 cineaşti din cealaltă ţară pe cîte 10 zile fiecare. 5. Fiecare Parte va invita, cîte 2-3 cineaşti din cealaltă ţară pentru documentare şi schimb de experienţă, pe o perioadă de 18 zile ficare și pentru studierea
 7. 7. - 7 - posibilităților de realizare a unor coproducții de filme artistice româno-engleze. Cele două Părți vor analiza, cu bunăvoință, propuneri în acest sens. 6. Partea română va invita 2 cineaști englezi la Festivalul Internațional al filmului de animație de la Mamaia, care va avea loc în 1968. Partea britanică va invita 2 cineaști români la Festivalul Internațional de la Edinburgh, care va avea loc în 1967. V. SCHIMBURI IN DOMENIUL ARHITECTURII 1. Ambele Părți vor sprijini invitarea, pe bază de reciprocitate, în fiecare an al prezentului Program, a cîte 2 arhitecți pentru vizite de documentare pe o perioadă de 14 zile fiecare. VI. SCHIMBURI IN DOMENIUL RADIOLUI SI TELEVIZIUNII 1. Ambele Părți vor încuraja dezvoltarea pe mai departe a contactelor deja stabilite între instituțiile românești și britanice de radiodifuziune și televiziune. Condițiile financiare și alte condiții privind aceste schimburi vor fi stabilite între instituțiile interesate. 2. Ambele Părți vor încuraja instituțiile lor de radiodifuziune să facă schimb, în perioada de valabilitate a prezentului Program pe bază de reciprocitate de cîte un dirijor de orchestră simfonică de radio pe o perioadă de 7 zile. VII. SPORT SI TURISM 1. Ambele Părți vor încuraja și sprijini schimburile de delegații sportive, precum și schimb de specialiști și informații dintre organizațiile, federațiile și instituțiile
 8. 8. - 8 - care se ocupă de educația fizică și sport în cele două țări. 2. Ambele Părți vor încuraja dezvoltarea turismului între cele două țări. PREVEDERI GENERALE 1. Acțiunile prevăzute în prezentul Program vor fi realizate în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare în Republica Socialistă România, respectiv în Regatul Unit. 2. Prevederile prezentului Program nu exclud posibilitatea organizării de către cele două Părți și a altor schimburi culturale, științifice și tehnice, reciproc acceptabile. Ambele Părți vor lua măsurile corespunzătoare pentru a facilita alte acțiuni inițiate de organizații, instituții și persoane particulare, care, după părerea celor două guverne, ar contribui la dezvoltarea relațiilor culturale între cele două țări. 3. Schimburile și vizitele prevăzute în prezentul Program, cu excepția cazurilor pentru care se fac alte mențiuni, vor fi realizate prin suportarea de către Partea primitoare a cheltuielilor vizitatorilor pe durata șederii în țara respectivă și prin suportarea de către Partea trimițătoare a cheltuielilor de transport între cele două capitale. 4. Anexa constituie o parte integrantă a prezentului Program. 5. Realizarea prevederilor prezentului Program este încredințată instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare.
 9. 9. ANEXA II a documentului inedit: RECEIVED IN ARCHIVES No. 58 22 MAR 1971 PWR 1/5. PROGRAM de schimburi în domeniile științei, învățămîntului și culturii, între Republica Socialistă România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe perioada 1 aprilie 1971 – 31 martie 1973. I. Schimburi între societățile academice și instituțiile de cercetare. 1. Cele două Părți vor sprijini cooperarea și schimburile între Academia Republicii Socialiste România și Societatea Regală pe baza Ințelegerii de colaborare directă semnată între cele două instituții. 2. Cele două Părți vor încuraja cooperarea și schimburile între Academia de Stiințe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și Academia Britanică și vor sprijini încheierea unui acord de colaborare directă între cele două instituții. Academia Britanică este în special interesată în schimburile în domeniile istoriei, arheologiei și studiilor clasice. 3. Cele două Părți vor încuraja instituțiile proprii de cercetare din domeniile umanistic, economic, social și al științelor naturii să dezvolte relațiile lor directe prin organizarea de colocvii și simpozioane, efectuarea de cercetări în comun prin schimburi de specialiști și informații precum și prin alte forme adecvate de colaborare. 4. Fiecare Parte va facilita participarea unor oameni de știință și specialiști din cealaltă țară la Congrese, Conferințe și alte întîlniri științifice naționale cu participare internațională organizate în propria țară, în perioada valabilității prezentului Program. În
 10. 10. - 2 - acest scop, instituțiile românești corespunzătoare și Departamentul Invățămîntului și Stiinței din Regatul Unit se vor informa reciproc și periodic, asupra congreselor, conferințelor și întîlnirilor cu participare internțională care vor avea loc în respectivele țări. II. Schimburi de specialiști, cercetători, cadre postuniversitare și materiale documentare. 1. Cele două Părți sînt de acord să realizeze, în fiecare an al Programului următorul schimb de specialiști, cercetători și cadre postuniversitare. a) Schimburi de specialiști pe termen scurt, în mod obișnuit două săptămîni fiecare, pentru o perioadă totală de 46 săptămîni/om. Partea britanică va primi vizitatori din Republica Socialistă România în următoarele domenii: (i) Invățămînt 14 săptămîni/om (ii) Agricultură 8 săptămîni/om (iii) Sănătate 6 săptămîni/om (iv) Cultură și Artă 12 săptămîni/om (v) Arhitectură 2 săptămîni/om Partea română va primi vizitatori din Marea Britanie în domenii reciproc acceptabile pînă la totalul de 46 săptămîni/om. b) Schimburi pe termen mediu pentru cercetare, în mod obișnuit nu mai puțin de două luni și nu mai mult de șase luni, pe o perioadă de 37 luni/om. Partea britanică va primi cercetători din Republica Socialistă România în următoarele domenii:
 11. 11. - 3 - (i) Invățămînt 23 luni/om (ii) Agricultură 6 luni/om (iii) Sănătate 6 luni/om (iv) Cultură și Artă 2 luni/om Partea română va primi cercetători din Marea Britanie în domenii reciproc acceptabile, pînă la totalul de 37 luni/om. Partea britanică va facilita, în plus, primirea cercetătorilor trimiși de Partea română, pe cheltuiala instituțiilor românești, în domeniile învățămînt (cercetări operaționale, management), agricultură, sănătate, cultură și artă, fizică nucleară, construcții industriale, industrie ușoară și alte domenii reciproc acceptabile. c) Schimburi de burse postuniversitare. 1. Fiecare Parte va oferi anual, în cadrul Programului, trei burse postuniversitare pentru cercetători, pentru studii la universități sau instituții de cercetare, dintre care una pentru limba și literatura engleză și una (subl.n.: pe documentul original sunt scrise manual câteva însemnări greu descifrabile – aici, de exemplu: iar o bursă) împărțită în două burse egale, de 5 luni fiecare (n.n.: aceasta este o altă adăugare), în domeniul fizicii nucleare (altă n.: formulare care pare, în text, mai degrabă tăiată decât subliniată). Fiecare din cele trei burse va fi valabilă pentru un an academic de 10 luni. Fiecare Parte va facilita și alte schimburi de cadre postuniversitare, pe cheltuiala Părții trimițătoare, în domenii reciproc acceptabile. 2. Cele două Părți vor încuraja realizarea și a altor schimburi de vizite pentru cercetare și specializare în domeniile menționate la punctul 1, pe baza unor aranjamente directe între instituțiile interesate din cele două țări. 3. Cele două Părți vor facilita schimburile de materiale documentare referitoare la domeniile agricultură (inclusiv materiale de biologie), medicină, fizică
 12. 12. - 4 - atomică, construcții industriale, industrie ușoară și altele, reciproc acceptate, în conformitate cu legisleția în vigoare în fiecare țară. III. Invățămînt. 1. În fiecare an al Programului, Partea română va pune la dispoziție 12 locuri pentru profesori și studenți englezi la cursurile de vară din Republica Socialistă România, iar Partea britanică va pune la dispoziție 15 locuri pentru profesori și studenți români la cursurile de vară de limba engleză din Marea Britanie. 2. În fiecare an al Programului, Partea britanică va trimite și Partea română va primi trei specialiști în predarea limbii engleze, care vor preda la cursurile de vară ale profesorilor de limbă engleză din învățămîntul de cultură generală. 3. Cele două Părți vor face schimb de cîte un lector de limbă și literatură română și respectiv de limbă și literatură engleză, pentru anii universitari 1971-1972 și 1972-1973. Dacă se consideră necesar, Părțile vor examina posibilitatea măririi, în mod reciproc a numărului de lectori. 4. În fiecare an al Programului, Părțile vor facilita un schimb de cîte un grup de 20 profesori și studenți pe o perioadă de cel mult patru săptămîni, aranjamentele urmînd a fi făcute între organizațiile competente ale celor două Părți. Grupul român va fi compus din profesori și studenți de limbă engleză sau alte specialități reciproc acceptabile.
 13. 13. - 5 - Grupul britanic va fi compus din profesori și stagiari în cel mult două domenii reciproc acceptabile. 5. Fiecare Parte va facilita vizite reciproc acceptabile de personal didactic al instituțiilor de învățămînt superior pe cheltuiala Părții britanice (subl.n.: deasupra textului există adăugarea scrisă de mână: trimițătoare), cu excepția cazurilor cînd se convine altfel, în scopul continuării și dezvoltării contactelor cu colegii lor din cealaltă țară și pentru a face schimb de informații în domeniile lor de specialitate. 6. Fiecare Parte va încuraja, de asemenea, alte contacte, inclusiv schimbul de informații și publicații între universitățile române și britanice, precum și între alte instituții de învățămînt superior. 7. Cele două Părți vor facilita accesul la materialele documentare despre istoria, geografia și cultura celeilalte țări, pentru a servi la elaborarea de manuale în instituțiile de învățămînt. IV. Schimburi în domeniul artelor. 1. Ambele Părți sînt de acord să dezvolte schimburi în domeniul artelor prin sprijinirea organizării expozițiilor de artă; prin încurajarea turneelor unor companii de teatru, operă și balet, orchestre și soliști pe baza aranjamentelor făcute prin impresari; prin facilitarea schimbului de vizite ale altor specialiști în domeniul artelor. Partea britanică va trimite în Republica Socialistă România o expoziție reprezentativă de pictură britabică în perioada valabilității Programului. Aceasta va avea loc în schimbul expoziției de tezaure românești trimisă în Marea Britanie în cadrul Programului anterior. 2. Ambele Părți vor examina cu bunăvoință propunerile pentru prezentarea, în condiții reciproc acceptabile, de mici expoziții, inclusiv fotografii.
 14. 14. - 6 - 3. Fiecare Parte va încuraja invitarea de personalități din domeniul artelor pentru a participa la festivaluri, concursuri și alte reuniuni cu participare internațională pe care le organizează în propria țară. Fiecare Parte va încuraja, de asemenea, participarea de tineri interpreți din propria țară la concursurile internaționale care vor avea loc în cealaltă țară. V. Colaborarea în domeniul literaturii și editării. Schimbul de cărți și publicații. 1. Fiecare Parte va încuraja traducerea și publicarea de opere științifice și literare, antologii, dicționare și alte culegeri, precum și schimbul de studii și articole publicate de autori din cealaltă țară. 2. Fiecare Parte va încuraja și facilita donarea și schimbul de cărți, publicații și de alte materiale documentare științifice, tehnice, didactice și culturale între principalele biblioteci din cele două țări și va sprijini schimbul de cărți și publicații pe baze comerciale. 3. Cele două Părţi vor încuraja schimbul de expoziții de carte în perioada valabilității prezentului Program. Expozițiile vor putea fi prezentate în capitalele și/sau în alte orașe din cele două țări. Fiecare expoziție va putea fi însoțită de un specialist. 4. Partea română va pune la dispoziția Părții britanice cărți și publicații privind studiul limbii și literaturii române, care să fie folosite în instituțiile de învățămînt din Regatul Unit. Partea britanică va pune la dispoziția Părții române material similar privind studiul limbii și literaturii engleze, pentru a fi folosite în instituțiile de învățămînt din Republica Socialistă România.
 15. 15. - 7 - 5. Ambele Părți vor încuraja continuarea contactelor și schimburilor directe și vor sprijini încheierea unor acorduri între organizațiile reprezentative ale scriitorilor din cele două țări. VI. Arhive. 1. Fiecare Parte va încuraja schimburile de materiale și publicații arhivistice, precum și microfilme de documente privind istoria celeilalte țări, existente în arhivele și bibliotecile sale. 2. Fiecare Parte poate trimite pe cheltuiala sa cîte un delegat pe o perioadă pînă la 30 zile în fiecare an, pentru a studia asemenea documente și materiale. VII. Cinematografie. 1. Ambele Părți vor încuraja organizațiile lor corespunzătoare de distribuire a filmelor să intensifice achiziționarea și distribuirea pe baze comerciale a filmelor produse în cele două țări. Ambele Părți vor încuraja instituțiile producătoare de filme din țările lor să dezvolte contactele și schimburile directe și să examineze posibilitatea coproducțiilor. 2. Ambele Părți vor încuraja schimburile de filme documentare și științifice pe baze necomerciale pentru a fi puse la dispoziția instituțiilor corespunzătoare din cele două țări sub formă de împrumut. 3. Cele două Părți vor încuraja schimburile de filme și materiale informative, pe baze reciproc acceptabile, între Arhiva Națională de Filme din Republica Socialistă România și British Film Institute, precum și între alte cinemateci din cele două țări.
 16. 16. - 8 - 4. Ambele Părți sînt de acord să organizeze zilele (o săptămînă) filmului românesc în Regatul Unit și zilele (o săptămînă) filmului britanic în România în al doilea an al Programului. La fiecare din acțiuni va participa cîte o delegație compusă de pînă la 3 persoane. VIII. Radio și televiziune. Ambele Părți vor încuraja dezvoltarea în continuare a contactelor deja stabilite între instituțiile românești și britanice de radio și televiziune. IX. Tineret, sport și turism. 1. Ambele Părți vor încuraja schimburile de specialiști, publicații și materiale documentare în domeniul problemelor tineretului. 2. Ambele Părți sînt de acord să faciliteze vizite de grupuri de studenți și tineri, în timpul cărora vizitatorii vor avea posibilitatea să se întîlnească cu studenți și tineri ai țării primitoare, să cunoască activitatea, studiile și viața lor obștească. Detaliile acestor schimburi vor fi stabilite direct între organizațiile corespunzătoare din fiecare țară. Pentru Partea română aceste vizite vor fi aranjate de Biroul de turism pentru tineret. 3. Cele două Părți vor încuraja schimburile de delegații sportive precum și schimbul de specialiști și informații între organizațiile, federațiile și instituțiile care se ocupă de educația fizică și sport în ambele țări. 4. Ambele Părți vor încuraja dezvoltarea turismului între cele două țări.
 17. 17. - 9 - X. Prevederi generale. 1. Acțiunile prevăzute în prezentul Program vor fi realizate în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare în Republica Socialistă România și Regatul Unit. 2. Cu excepția cazurilor pentru care se fac alte aranjamente, schimburile și vizitele stipulate în prezentul Program vor fi realizate prin suportarea cheltuielilor vizitatorilor de către Partea primitoare pe durata șederii lor în țara respectivă, și prin suportarea de către Partea trimițătoare a cheltuielilor de transport între cele două capitale. 3. Ambele Părţi vor examina posibilitatea măririi volumului unor astfel de schimburi și vizite în cel de al doilea an al Programului și vor putea schimba propuneri în acest sens. 4. Prevederile prezentului Program nu exclud posibilitatea organizării de către cele două Părți a altor schimburi reciproc acceptabile în domeniile științei, învățămîntului, culturii și artei. In acest scop Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita alte acțiuni inițiate de organizații, instituții și persoane particulare care, după aprecierea celor două guverne, ar contribui la dezvoltarea relațiilor culturale între cele două țări. 5. Cele două Părţi se vor strădui să eșaloneze în mod uniform acțiunile prevăzute în prezentul Program pe întreaga durată a fiecărui an al Programului. 6. Anexa constituie parte integrantă a prezentului Program. 7. Indeplinirea prezentului Program este încredințată instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare din Republica Socialistă România și departamentele guvernamentale și agențiilor interesate din Regatul Unit, inclusiv Consiliul britanic. 8. Acest Program a fost redactat în limbile română și engleză, ambele texte avînd valabilitate.

×