1240924514 ro
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

1240924514 ro

on

 • 1,085 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,085
Views on SlideShare
1,085
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1240924514 ro Document Transcript

 • 1. Culegere de actenaţionale şi internaţionaleîn domeniul penal Volumul I Revista de ştiinţe penale Supliment 2007 Chişinău 2007
 • 2. ISSN 1812-3392 Culegere de acte naţionale şi internaţionale în domeniul penal volumul I Revista de ştiinţe penale Supliment 2007______________________________________________________________ Concept şi coordonare: Igor Dolea Victor Zaharia Textele sunt publicate cu modificările introduse până la 1 mai 2007. Culegerea apare cu sprijinul Penal Reform International (PRI) şi The Interchurch Organisation for Development Co-operation (ICCO) Editura: Cartea Juridică Redactor: dr. Mihai Taşcă Lector: Vlad Pohilă Coperta şi tehnoredactare: Mihai Sava Institutul de Reforme Penale str. Bucureşti nr. 23, bl. A, bir. 202, Chişinău MD 2001, Republica Moldova, Tel./fax: (+37322) 21 09 10; e-mail:info@irp.md Imprimat la Tipografia „Reclama” com. nr. 110
 • 3. SUMARArgument ..................................................................................................................8I. INTERNAŢIONALE1. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandărilereferitoare la acesta (Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimeişi tratamentul delincvenţilor, 1955) .........................................................................10 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (Rezoluţia adoptată la 30 august 1955) Recrutarea, pregătirea şi statutul personalului de penetenciar (Rezoluţia adoptată la 1 septembrie 1955) Aşezăminte penitenciare şi corecţionale deschise (Rezoluţia adoptată la 29 august 1955)2. Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cucruzime, inumane sau degradante (Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984) .....31 Protocolul facultativ la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante ..................................................413. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privirela administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Bejing)(Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985)................................................................51 Anexă la Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Bejing) ............................534. Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţide libertate (Rezoluţia 45/113 din 14 decembrie 1990).........................................705. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuseunei forme oarecare de detenţie sau încarcerare (Adunarea generală ONU,9 decembrie 1988)..................................................................................................81 Anexă la Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare ..................................81II. EUROPENE 31. Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăţilorFundamentale .......................................................................................................90 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Hotărârea Parlamentului R. Moldova privind ratificarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la aceasta ..........................................101 Protocolul adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale .............................................................................102 Protocolul nr. 2 atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative.............................................................104 Protocolul nr. 4 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie ......................................................................................................105 Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea ......................................107 Protocolul nr. 7 ..................................................................................................108
 • 4. Protocolul nr. 11 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit de convenţie .......................................................................................... 111 Protocolul nr. 12 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale ...................................................................................119 Protocolul nr. 13 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, cu privire la abolirea pedepsei cu moartea în orice împrejurări ............................................................................................121 Protocolul nr. 14 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, privind amendarea sistemului de control al Convenţiei ...........122 2. Convenţia Europeană de extrădare ..............................................................128 Hotărârea Parlamentului R. Moldova pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare......................................................................................................135 Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare ..................................137 Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare ...................139 3. Convenţia Europeană pentru asistenţă juridică în materie penală............143 Hotărârea Parlamentului R. Moldova pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală ...........................................................150 Protocol adiţional la Convenţia Europeană de asistenţă juridică în materie penală ..............................................................................................151 4. Convenţia Europeană cu privire la supravegherea condamnaţilor condiţionali sau infractorilor liberaţi condiţionat ............................................155 5. Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală ...............................................................................................163 Legea R. Moldova pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală .............................................174 6. Convenţia Europeana asupra transferării persoanelor condamnate .......176 Legea R. Moldova pentru ratificarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate ......................................................................................................183 Protocol adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate ..................................................................................183 Legea R. Moldova pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia4 europeană asupra transferării persoanelor condamnate ..................................186 7. Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselorRevista de ðtiinþe penale Supliment 2007 sau tratamentelor inumane sau degradante ....................................................188 Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante............................193 Protocolul nr. 2 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante............................194 8. Recomandarea Nr. R 11 (80) a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la detenţiunea în aşteptarea judecăţii ..............................196 9. Recomandarea Nr. R (82) 17 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la arestul preventiv şi tratamentul deţinuţilor periculoşi ..............199 10. Recomandarea Nr. R (87) 18 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la simplificarea justiţiei penale .........................................200
 • 5. 11. Recomandarea Nr. R ( 89) 12 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la educaţie în penitenciare ................................................206 Raport cu privire la educaţia în penitenciare ....................................................20712. Recomandarea Nr. (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statelemembre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicareîn comunitate ......................................................................................................245 Anexă-glosar.....................................................................................................25713. Recomandarea Nr. R (93) 6 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la instituţiile penitenciare şi aspectul criminogende control asupra maladiilor transmisibile, inclusiv SIDA şi problemede sănătate înrudite în penitenciare .................................................................260 Anexă la Recomandarea Nr. R (93) 6...............................................................26114. Recomandarea Nr. R (95) 12 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la managementul justiţiei penale ......................................265 Anexă la Recomandarea Nr. R (95) 12.............................................................26515. Recomandarea Nr. R (97) 12 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la personalul responsabil pentru implementareasancţiunilor şi măsurilor ....................................................................................268 Anexa I la Recomandarea Nr. R (97) 12...........................................................269 Anexă II la Recomandarea Nr. R (97) 12..........................................................27416. Recomandarea Nr. R (98) 7 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la aspectele etice şi organizatorice ale ocrotiriisănătăţii în penitenciare.....................................................................................277 Anexă la Recomandarea Nr. R (98) 7...............................................................27817. Recomandarea Nr. R 19 (99) a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la mediere în cazuri penale................................................285 Anexă la Recomandarea Nr. R 19 (99).............................................................28618. Recomandarea Nr. R 22 (99) a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţiapopulaţiei închisorilor ........................................................................................288 Anexă la Recomandarea Nr. R 22 (99).............................................................28919. Recomandarea Rec (2000) 19 a Comitetului de Miniştri către statele 5membre privind rolul procuraturii în sistemul de justiţie penală...................292 Revista de ðtiinþe penale Supliment 200720. Recomandarea Rec (2000) 22 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la stimularea implementării regulamentului europeanprivind sancţiunile şi măsurile comunitare......................................................298 Anexa 1 la Recomandarea Rec (2000) 22 .......................................................299 Anexa 2 la Recomandarea Rec (2000) 22 .......................................................29921. Recomandarea Rec (2003) 13 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la furnizarea informaţiei prin comunicaţii de masăreferitor la procedurile penale ...........................................................................303 Anexa la Recomandarea Rec (2003) 13 ..........................................................30422. Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniştri către statelemembre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenileşi rolul justiţiei juvenile ......................................................................................307
 • 6. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 23. Recomandarea Rec (2003) 21 a Comitetului de Miniştri statelor membre cu privire la parteneriatul în prevenirea infracţiunii .........................311 24. Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la liberarea condiţionată ...................................................319 Anexa la Recomandarea Rec (2003) 22 ..........................................................320 25. Recomandarea Rec (2003) 23 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la managementul de către administraţia penitenciară a condamnaţilor pe viaţă şi celor pe termen lung ...........................................325 Anexa la Recomandarea Rec (2003) 23 ..........................................................326 26. Recomandarea Rec (2006) 2 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la Regulile penitenciare europene ....................................332 Anexa la Recomandarea Rec (2006) 2 ............................................................333 27. Recomandarea Rec (2006) 13 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la cercetarea în stare de arest preventiv, condiţiile de desfăşurare şi măsuri de protecţie împotriva abuzului .............................354 Anexa la Recomandarea Rec (2006) 13 ..........................................................355 III. NAŢIONALE 1. Codul de executare al Republicii Moldova (Extras) .....................................362 2. Legea Republicii Moldova cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie ..............................................425 3. Legea Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală........................................................................430 4. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 472 din 11 iulie 1994 cu privire la stabilirea mărimei suplimentului de plată la remunerarea muncii condamnaţilor şi persoanelor deţinute în instituţiile de reabilitarea socială ........................................................................................470 5. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 918 din 5 octombrie 19996 cu privire la crearea Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie .............................................471 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Componenţa Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a persoane- lor eliberate din locurile de detenţie ......................................................................................472 Regulamentul Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie ......................................................................................472 6. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 77 din 23 ianuarie 2006 privind instituirea Comitetului pentru plângeri ..............................................475 Componenţa nominală a Comitetului pentru Plângeri ......................................475 Regulamentul Comitetului pentru Plângeri .......................................................476 7. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 583 din 26 mai 2006 cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi ................479 Statutul executării pedepsei de către condamnaţi ............................................479
 • 7. 8. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 609 din 29 mai 2006 privindaprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi deeliberare a detergenţilor.....................................................................................575 Norma minimă generală de alimentare zilnică a deţinuţilor ..............................576 Norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinutele gravide şi mame care alimentează ..............................................................................................577 Norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi de tuberculoză ......578 Norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii minori .............................579 Norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi şi invalizi de gradul I şi II ...................................................................................580 Norma minimă de asigurare a deţinuţilor cu raţie rece în timpul escortării .......581 Norme de eliberare a săpunului pentru îmbăierea deţinuţilor şi alte necesităţi sanitaro-igienice .....................................................................582 Norme de consum al detergenţilor, săpunului şi al sodei calcinate la spălatul mecanic (exprimate în grame la 1 kilogram de lenjerie uscată, în funcţie de gradul de murdărire şi duritatea apei) ..........................................................5839. Ordinul Ministerului Justiţiei al R. Moldova nr. 122 din 8 aprilie 2002cu privire la respectarea dreptului la corespondenţăa persoanelor deţinute. ......................................................................................58510. Ordinul Ministerului Justiţiei al R. Moldova nr. 331din 6 septembrie 2006 despre aprobarea Regulamentului cu privirela modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberareade la executarea pedepsei .................................................................................586 Regulamentul cu privire la modul de prezentare pentru liberarea de la executarea pedepsei a condamnaţilor grav bolnavi.................................587 Lista bolilor psihice care lipsesc persoana de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija şi care constituie temeiul prezentării condamnaţilor pentru liberarea de la executarea pedepsei ..............................589 Lista bolilor somatice, care constituie temeiul prezentării condamnaţilor grav bolnav pentru liberarea de la executarea pedepsei ..................................589 Raportul Comisiei Medicale Speciale DIP despre examinarea condamnatului.... 595 Registrul evidenţei condamnaţilor grav bolnavi, prezentaţi spre liberarea de executarea pedepsei ...................................................................................59611. Ordinul Ministerului Justiţiei al R. Moldova nr. 478 din 15 decembrie 2006 7privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurarea asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare ..........................597 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Regulamentul cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare ................................................................59712. Ordinul Ministerului Justiţiei al R. Moldova nr. 100 din 7 martie 2007cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deţinuţilor pentru cazurileexcepţionale când aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu esteposibilă, şi a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele.....601 Normele de substituire a unor produse alimentare cu altele ............................60213. Instrucţiunea Departamentului Instituţiilor Penitenciare cu privire lapregătirea şi prezentarea în instanţa de judecată a documentaţiei privindliberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţiineexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă ...................................605
 • 8. ARGUMENT Viabilitatea reformei penale, ca o parte componentă a reformei societăţii în general este concepută doar fiind ajustată la unele reguli de joc unanim recunoscute de către civilizaţia modernă. În acest scop prezenta culegere vine a pune la dispoziţia profesioniştilor standarde generale din domeniul justiţiei penale. Cu toate că unele din aceste standarde poartă un caracter de recomandare, acestea sunt importante atât prin faptul că pot servi drept fundament pentru activitatea de lege ferenda, cât şi pot familiariza specialiştii cu bogatul arsenal de norme internaţionale. Sarcina standardelor este şi de a crea un climat de aplicare unitară a politicii de asigurare a drepturilor persoanei implicate în sistemul de justiţie penală. Pe lângă aceasta, standardele vor facilita crearea unor instrumente de lucru pentru specialiştii care activează în domeniul penalului (judecători, procurori, avocaţi, serviciul penitenciar şi de probaţiune etc.). De remarcat, că dinamica filo- zofiei europene a justiţiei penale impune şi optimizarea metodelor de tratament a persoanelor implicate în sistemul de justiţie penală: acuzaţi, condamnaţi, victime. Unele recomandări sunt publicate pentru prima dată în Republica Moldova în limba ro- mână şi în acest context pot fi utile în activitatea de cercetare şi de formare profesională a juriştilor şi a altor categorii de specialişti, care activează în domeniu. Culegerea cuprinde, de asemenea, norme naţionale ce ţin de domeniul executării pedepsei penale. În ansamblu, culegerea poate servi drept instrument multiaspectual. Pornind de la faptul, că atât standardele internaţionale, cât şi cele naţionale servesc drept material pentru cercetări, culegerea este lansată cu statut de supliment la Revista de Ştiinţe Penale. Publicaţia dată a fost posibilă cu suportul Reformei Penale Internaţionale (PRI) şi a Or- ganizaţiei Olandeze pentru Cooperare în Dezvoltare (ICCO), cărora le aducem mulţumiri deosebite.8 Dr. Igor Dolea, conf. univ., dr.,Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Director, Institutul de Reforme Penale
 • 9. I. INTERNAŢIONALE
 • 10. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 1 ANSAMBLUL DE REGULI MINIME PENTRU TRATAMENTUL DEŢINUŢILOR ŞI RECOMANDĂRILE REFERITOARE LA ACESTA Prin rezoluţia nr. 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957, Consiliul Economic şi Social a aprobat Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (p. 1) şi între altele şi-a însuşit Recomandările cuprinzând recrutarea şi pregătirea personalului de penitenciar (p. 8) şi Re- comandările privind aşezămintele penitenciare şi corecţionale deschise (p. 10) al căror text a fost adoptat de către primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi trata- mentul delicvenţilor, ţinut la Geneva în anul 1955. Printre alte recomandări, această rezoluţie invită guvernele să privească favorabil adoptarea şi aplicarea Ansamblului de reguli şi să ţină seama cât mai complet posibil de alte două grupe de recomandări în administraţia aşezămin- telor lor penitenciare şi corecţionale. Textele următoare sunt extrase din raportul asupra primului Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor*. A. ANSAMBLUL DE REGULI MINIME PENTRU TRATAMENTUL DEŢINUŢILOR (Rezoluţie adoptată la 30 august 1955) Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor, Adoptând ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, anexat prezentei rezoluţii, 1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţia paragrafului „d” al anexei la rezoluţia 415 (V) a adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să supună acest ansamblu de reguli Comisiei problemelor sociale a Consiliului Economic şi Social, pentru aprobare; 2 – Exprimă speranţa că acest ansamblu de reguli va fi aprobat de către Consiliul Econo-10 mic şi Social şi, dacă Consiliul îl consideră oportun, de către adunarea generală şi că el va fi trimis guvernelor, recomandând ca acestea, Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 a) Să examineze favorabil posibilitatea de a adopta şi aplica ansamblul de reguli în admi- nistraţia aşezămintelor lor penale; şi b) Să informeze la fiecare trei ani pe secretarul general despre progresele realizate în ceea ce priveşte aplicarea sa. 3 – Exprimă dorinţa ca în scopul de a se permite guvernelor de a se ţine la curent cu progresele realizate în această direcţie, secretarul general să fie rugat de a publica Revista internaţională de politică criminală informaţiile trimise de către guverne, în conformitate cu paragraful precedent şi să fie împuternicit să ceară la nevoie informaţii suplimentare; 4 – Exprimă în sfârşit dorinţa ca secretarul general să fie rugat să se asigure difuzarea cea mai posibilă a Ansamblului de reguli. * Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor şi-a ţinut lucrările la Geneva, Elveţia, între 22 august – 3 septembrie 1955 (n.n.).
 • 11. INTERNAŢIONALE AnexăANSAMBLUL DE REGULI MINIME PENTRU TRATAMENTUL DEŢINUŢILOR Observaţii introductive 1 – Regulile următoare nu au ca obiecte de a descrie, în special, un sistem penitenciar mo-del. Ele nu urmăresc decât a stabili, inspirându-se din concepţiile, în general admise, ale zilelornoastre şi din elementele esenţiale ale sistemelor contemporane cele mai adecvate, principiileşi regulile unei bune organizări penitenciare şi ale practicii tratamentului deţinuţilor. 2 – Este evident că nu toate regulile pot fi aplicate în toate locurile şi în orice timp, darfiind marea varietate de condiţii juridice, sociale, economice şi geografice care se întâlnescîn lume. Ele trebuie în acelaşi timp să servească pentru a stimula efortul constant care urmă-reşte trecerea dificultăţilor practice care se opun la aplicarea lor, având în vedere faptul că elereprezintă, în ansamblul lor, condiţii minime care sunt admise de către Naţiunile Unite. 3 – Pe de altă parte aceste reguli se referă la domenii în care gândirea este în evoluţieconstantă în această privinţă. Ele nu tind să excludă posibilitatea de experienţă şi de practici,presupunând că acelea ar fi în acord cu principiile şi obiectivele care se desprind din textulAnsamblului de reguli. În acest spirit, administraţia penitenciară centrală va fi întotdeaunaîmputernicită să aprobe excepţii la reguli. 4 – 1) Prima parte a Ansamblului de reguli tratează reguli cuprinzând administraţia ge-nerală a aşezămintelor penale şi este aplicabilă tuturor categoriilor de deţinuţi, criminali saude drept comun preveniţi sau condamnaţi, inclusiv deţinuţii care fac obiectul unei măsuri desiguranţă sau al unei măsuri reeducative ordonate de către judecător. 2) Partea a doua conţine reguli care nu sunt aplicabile decât categoriilor de deţinuţi vizaţide către fiecare secţiune. Totodată, regulile secţiunii A, aplicabile deţinuţilor condamnaţi, vorfi de asemenea aplicabile categoriilor de deţinuţi vizaţi în secţiunile B, C, şi D, cu condiţia caele să nu fie în contradicţie cu regulile care le conduc şi cu condiţia ca ele să fie în favoareaacestor deţinuţi. 5 – 1) Aceste reguli nu au ca profil de a determina organizarea unităţilor pentru delicvenţitineri (aşezămintele Borstal, institutele de reeducare, etc.). Cu toate acestea, într-un mod ge-neral, prima parte a Ansamblului de reguli poate fi considerată ca aplicabilă în aceeaşi măsurăşi acestor aşezăminte. 2) Categoria tinerilor deţinuţi trebuie să cuprindă în orice caz minorii care depind dejurisdicţia pentru copii. În general, aceşti tineri delicvenţi nu ar trebui să fie condamnaţi la 11pedepse cu închisoarea. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 PRIMA PARTE Reguli de aplicare generală. Principii fundamentale 6 – 1) Regulile care urmează trebuie să fie aplicate în mod imparţial. Nu este îngăduit săse facă diferenţieri de tratament bazate pe prejudecăţi, mai ales din cauza rasei, culorii, sexu-lui, limbii, religiei, opiniei politice sau oricăror alte păreri, originii naţionale sau sociale. 2) Dimpotrivă, este important să se respecte credinţele religioase şi preceptele morale alegrupului căruia îi aparţine deţinutul. Înregistrarea 7 – 1) În toate locurile în care există persoane deţinute trebuie să se ţină la zi un registrucartonat şi numerotat, înscriindu-se pentru fiecare deţinut:
 • 12. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL a) identitatea sa; b) motivele deţinerii sale şi autoritatea competentă care a decis aceasta; c) ziua şi ora primirii şi a ieşirii. 2) Nici o persoană nu poate fi admisă într-un aşezământ fără un mandat de deţinere vala- bil, ale cărui date vor trebui trecute mai întâi în registru. Separarea categoriilor 8 – Diferitele categorii de deţinuţi trebuie să fie introduse în aşezăminte sau secţii de aşe- zăminte, separat, ţinându-se cont de sexul lor, de vârsta lor, de antecedentele lor, de motivele detenţiei lor şi de necesităţile tratamentului lor. Astfel: a) Bărbaţii şi femeile trebuie să fie ţinuţi pe măsura posibilităţii în aşezăminte diferite; în aşezăminte care primesc în acelaşi timp bărbaţi şi femei, ansamblul încăperilor desti- nate femeilor trebuie să fie complet separate. b) Deţinuţii în prevenţie trebuie să fie separaţi de condamnaţi. c) Persoanele închise pentru datorii sau condamnaţi la o altă formă de închisoare civilă, trebuie să fie separaţi de deţinuţii pentru infracţiuni penale. d) Deţinuţii tineri trebuie să fie separaţi de adulţi. Încăperi de deţinere 9 – 1) Celule sau camerele destinate izolării nocturne nu vor fi ocupate decât de un singur deţinut. Pentru motive speciale cum ar fi din cauza unei supraaglomerări temporare adminis- traţia centrală a închisorii poate face excepţii de la această regulă, totuşi va trebui să se evite ca să stea doi deţinuţi în câte o celulă sau cameră individuală. 2) În caz că se recurge la dormitoare, acestea trebuie să fie ocupate de către deţinuţi selec- ţionaţi cu îngrijire şi recunoscuţi apţi să fie cazaţi în aceste condiţii. Noaptea ei vor fi supuşi unei supravegheri regulate, adaptată tipului de aşezământ respectiv. 10 – Încăperile de deţinere şi în special acelea care sunt destinate deţinuţilor în timpul nopţii, trebuie să corespundă exigenţelor de igienă, ţinându-se cont de climă, mai ales în ceea ce priveşte cubajul de aer, suprafaţa minimă, iluminatul, încălzirea şi ventilaţia. 11 – În orice încăpere în care deţinuţii trebuie să trăiască şi să muncească, a) ferestrele trebuie să fie suficient de mari pentru ca deţinuţii să poată citi şi munci la lumina naturală, amplasarea acestor ferestre trebuie să permită pătrunderea de aer12 proaspăt şi aceasta chiar dacă este sau nu ventilaţie artificială; b) lumina artificială trebuie să fie suficientă pentru a permite deţinutului să citească sau să muncească fără să-şi strice vederea. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 12 – Instalaţiile sanitare trebuie să permită deţinutului să-şi satisfacă nevoile naturale în momentul dorit, într-un mod curat şi decent. 13 – Instalaţiile de baie şi duş trebuie să fie suficiente pentru ca fiecare deţinut să aibă posibilitatea şi să fie obligat să le folosească la o temperatură adecvată climatului şi atât de des pe cât o cere igiena generală conform anotimpului şi regiunii geografice, dar cel puţin o dată pe săptămână într-o climă temperată. 14 – Toate încăperile frecventate regulat de deţinuţi trebuie menţinute în perfectă stare şi curate. Igiena personală 15 – Trebuie să se pretindă deţinuţilor curăţenia personală; în acest scop el trebuie să dispună de apă şi de articole de toaletă necesare sănătăţii lor şi curăţeniei lor.
 • 13. INTERNAŢIONALE 16 – Pentru a se putea permite deţinuţilor să se prezinte într-o ţinută corespunzătoare şisă-şi păstreze respectul faţă de ei înşişi, trebuie să se asigure condiţii pentru buna întreţinerea părului şi a bărbii: bărbaţii trebuie să poată să se bărbierească în mod regulat. Îmbrăcămintea şi aşternutul 17 – 1) Fiecare deţinut care nu are dreptul să poarte hainele sale personale trebuie săprimească îmbrăcămintea care să fie adecvată climatului şi în cantitate suficientă pentru a-lmenţine sănătos. Această îmbrăcăminte nu are voie să fie în nici un fel degradată sau umili-toare. 2) Toate hainele trebuie să fie curate şi în bună stare. Lenjeria de corp trebuie să fie schim-bată şi spălată atât de des cât este necesar pentru menţinerea igienei. 3) În cazuri excepţionale, când deţinutul iese din aşezământ cu aprobare, trebuie să i sepermită să poarte îmbrăcămintea sa personală sau haine care nu atrag atenţia. 18 – Când li s-a permis deţinuţilor să poarte hainele lor personale, trebuie să se dea ordinîn momentul intrării acestora în aşezământ, pentru a se lua măsuri ca acestea să fie curate şiutilizabile. 19 – Fiecare deţinut trebuie să dispună, în conformitate cu uzanţele locale sau naţionale,de un pat individual cu aşternut necesar, bine întreţinut şi schimbat în asemenea mod încâtsă asigure curăţenia. Alimentaţia 20 – 1) Orice deţinut trebuie să primească de la administraţie, la orele obişnuite, o hranăde bună calitate, bine preparată şi servită, având o valoare nutritivă suficientă pentru menţi-nerea sănătăţii şi a forţelor sale. 2) Fiecare deţinut trebuie să aibă posibilitatea de a avea apă potabilă la dispoziţie. Exerciţii fizice 21 – 1) Fiecărui deţinut care nu este ocupat cu o muncă în aer liber, şi se va asigura, dacăvremea o permite, o oră cel puţin pe zi, pentru exerciţii fizice, adecvate, în aer liber. 2) Tinerii deţinuţi şi ceilalţi deţinuţi cărora vârsta şi condiţia fizică le permit, trebuie săprimească în timpul perioadei rezervate exerciţiilor fizice, o educaţie fizică şi recreativă. Înacest scop li se vor pune la dispoziţie terenul, instalaţiile şi echipamentul. Asistenţa medicală 13 22 – 1) Fiecare aşezământ penitenciar trebuie să dispună cel puţin de serviciile unui me- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007dic calificat, care trebuie să aibă cunoştinţe în psihiatrie. Asistenţa medicală trebuie organiza-tă în legătură strânsă cu administraţia generală a Serviciului sănătăţii comunităţii sau naţiunii.Ea trebuie să cuprindă un serviciu de psihiatrie pentru diagnostic şi dacă este cazul pentrutratamentul cazurilor de deficienţă mintală. 2) Pentru bolnavii care au nevoie de îngrijiri speciale trebuie să se prevadă transferul laaşezămintele penitenciare specializate sau la spitale civile. Dacă tratamentul spitalicesc esteorganizat în aşezământ, acesta trebuie prevăzut cu material, utilaj şi produse farmaceuticecare să permită de a se da tratamentul şi îngrijirile adecvate deţinuţilor bolnavi şi personalultrebuie să aibă o suficientă pregătire profesională. 3) Orice deţinut trebuie să beneficieze de îngrijirile unui dentist calificat. 23 – 1) În aşezămintele pentru femei trebuie să existe instalaţiile speciale necesare pentruîngrijirea femeilor gravide şi a celor care nasc sau au născut. În măsura posibilităţilor trebuie
 • 14. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL să se ia măsuri pentru ca naşterile să aibă loc într-un spital civil. Dacă copilul se naşte în închisoare este important ca în actul de naştere să nu fie trecut acest lucru. 2) În caz că se permite mamelor deţinute a-şi păstra sugarii, trebuie să se ia măsuri pentru a se crea creşe înzestrate cu personal calificat unde sugarii să fie ţinuţi în timpul când nu sunt în îngrijirea mamelor lor. 24 – Medicul trebuie să examineze fiecare deţinut cât mai curând posibil după intrarea sa şi ulterior, atât de des cât este necesar, în special în vederea depistării existenţei posibile a unei maladii fizice sau mintale şi să ia toate măsurile necesare, să asigure separarea deţi- nuţilor suspecţi a fi atinşi de maladii infecţioase sau contagioase, să descopere deficienţele fizice sau mintale care ar putea fi un obstacol la reclasare şi să determine capacitatea fizică de muncă a fiecărui deţinut. 25 – 1) Medicul este însărcinat să supravegheze sănătatea fizică şi psihică a deţinuţilor. El trebuie să-i vadă în fiecare zi pe deţinuţii bolnavi, pe toţi cei care se plâng că sunt bolnavi şi pe toţi cei care îi atrag în mod deosebit atenţia. 2) Medicul trebuie să prezinte un raport directorului, de fiecare dată când este necesar, că sănătatea fizică şi psihică a unui deţinut a fost sau va fi afectată de prelungirea sau de o condiţie oarecare a detenţiei. 26 – 1) Medicul trebuie să execute inspecţii regulate şi să-l consilieze pe director în ceea ce priveşte: a) cantitatea, calitatea, prepararea şi distribuirea alimentelor; b) igiena şi curăţenia aşezământului şi a deţinuţilor; c) instalaţii sanitare, de încălzire, iluminat şi ventilaţia aşezământului; d) calitatea şi curăţenia hainelor şi a aşternutului deţinuţilor; e) respectarea regulilor privind educaţia fizică şi sportivă când aceasta este organizată cu un personal nespecializat. 2) Directorul trebuie să ia în consideraţie rapoartele şi sfaturile medicului bazate pe arti- colele 25 paragraful 2 şi 26, în caz că este de acord cu acestea, să ia imediat măsurile ce se impun; în caz de dezacord sau dacă cele sesizate nu sunt de competenţa lui, el va transmite imediat raportul medical şi propriile sale păreri, autorităţilor superioare. Disciplină şi pedepse 27 – Ordinea şi disciplina trebuie să fie menţinute cu fermitate dar fără a se aduce un plus14 de restricţii faţă de cât este necesar pentru menţinerea securităţii şi a unei vieţi în comun bine organizate. 28 – 1) Nici un deţinut nu va putea îndeplini în administraţia aşezământului o funcţie cu Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 puteri disciplinare. 2) Această regulă nu va putea fi un obstacol pentru buna funcţionare a sistemelor pe bază de autoguvernare. Aceste sisteme implică de fapt ca unele activităţi sau responsabilităţi de ordin social, educativ sau sportiv să fie încredinţate, sub control, deţinuţilor grupaţi în vede- rea tratamentului lor. 29 – Punctele următoare trebuie întotdeauna să fie determinate, fie prin lege, fie printr-un regulament, de autoritatea administrativă competentă: a) atitudinea care constituie o infracţiune disciplinară; b) genul şi durata sancţiunilor disciplinare care pot fi aplicate; c) autoritatea competentă pentru a pronunţa aceste sancţiuni. 30 – 1) Nici un deţinut nu poate fi pedepsit decât în conformitate cu dispoziţiile unei astfel de legi sau unui astfel de regulament şi niciodată de două ori pentru aceeaşi infracţiune.
 • 15. INTERNAŢIONALE 2) Nici un deţinut nu poate fi pedepsit fără a fi informat despre infracţiunea care i sereproşează şi fără a fi avut ocazia de a-şi susţine apărarea. Autoritatea competentă trebuie săprocedeze la un examen complet al cazului. 3) În măsura în care aceasta este necesar şi realizabil, trebuie să se permită deţinutului dea-şi prezenta apărarea prin intermediul unui interpret. 31 – Pedepsele corporale, introducerea în celula întunecoasă ca şi toate sancţiunile crude,inumane sau degradante trebuie să fie complet interzise ca sancţiuni disciplinare. 32 – 1) Pedepsele cu izolarea şi reducerea hranei nu vor fi niciodată aplicate înainte camedicul să fi examinat deţinutul şi certificat în scris că acesta este capabil de a le suporta. 2) Acelaşi lucru este valabil pentru toate celelalte măsuri care ar risca să afecteze sănăta-tea fizică sau psihică a deţinutului. În orice caz, asemenea măsuri niciodată nu vor avea voiesă fie contrare principiului indicat de art. 31 şi nici să se îndepărteze de acesta. 3) Medicul trebuie să viziteze în fiecare zi deţinuţii care execută asemenea pedepse dis-ciplinare şi trebuie să raporteze directorului dacă crede că este necesar să se întrerupă saumodifice sancţiunea din motive de sănătate (din cauza stării fizice sau psihice). Mijloace de constrângere 33 – Instrumentele de constrângere ca: lanţuri, cătuşe, fiare, cămăşi de forţă, nu trebuie săfie aplicate ca sancţiuni. Lanţurile şi fiarele nu vor fi folosite nici ca mijloace de constrângere.Celelalte instrumente de constrângere nu pot fi folosite decât în cazurile următoare: a) Ca măsură de precauţie împotriva evadării în timpul unui transfer, cu condiţia ca să fie scoase imediat ce deţinutul apare în faţa unui organ judiciar sau administrativ. b) Pe motive de ordin medical, la indicarea medicului. c) La ordinul directorului, dacă celelalte mijloace de a stăpâni un deţinut au dat greş, pen- tru a-l împiedica de a-şi produce o vătămare sau de a vătăma pe o altă persoană, sau de a produce pagube; în aceste cazuri directorul trebuie să consulte de urgenţă medicul şi să raporteze autorităţii administrative superioare. 34 – Modelul şi modul de folosire al instrumentelor de constrângere trebuie să fie deter-minate de către administraţia penitenciară centrală. Aplicarea lor nu trebuie să fie prelungităpeste timpul strict necesar. Informare şi dreptul de a se plânge al deţinuţilor 35 – 1) Când intră, fiecare deţinut trebuie să primească informaţii scrise cu privire laregimul deţinuţilor din categoria sa, regulile disciplinare ale aşezământului, mijloacele auto- 15rizate pentru obţinerea informaţiilor şi formularea plângerilor şi cu privire la toate celelaltepuncte care pot fi necesare pentru a-i permite să cunoască drepturile şi obligaţiile sale şi de a Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007se adapta vieţii din penitenciar. 2) Dacă deţinutul este analfabet, aceste informări trebuie să i se facă oral. 36 – 1) Orice deţinut trebuie să aibă în fiecare zi lucrătoare ocazia de a prezenta cereri şireclamaţii directorului aşezământului sau funcţionarului autorizat să-l reprezinte. 2) Cereri sau reclamaţii vor putea fi prezentate inspectorului închisorii în cursul unei in-specţii. Deţinutul va putea să se întreţină cu inspectorul sau cu oricare alt salariat însărcinatcu inspecţia, în lipsa directorului sau a altor membri ai personalului aşezământului. 3) Orice deţinut trebuie să aibă voie să adreseze, fără a fi cenzurat fondul, dar într–o formălegală, o cerere sau reclamaţie, administraţiei penitenciare centrale, autorităţii judiciare saualtor autorităţi competente, pe calea ce se impune. 4) Chiar dacă o cerere sau reclamaţie ar fi evident îndrăzneaţă sau lipsită de temei, ea tre-buie să fie examinată fără întârziere şi trebuie să se dea un răspuns deţinutului în timp util.
 • 16. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Legătura cu lumea exterioară 37 – Deţinuţilor trebuie să li se permită, sub supravegherea necesară, să comunice cu fa- miliile lor şi cu acelea ale prietenilor lor, în care se poate avea încredere, la intervale regulate, atât prin corespondenţă, cât şi primind vizita acestora. 38 – 1) Deţinuţilor originari din ţări străine trebuie să li se acorde înlesniri raţionale pentru a comunica cu reprezentanţii lor diplomatici şi consulari. 2) În ceea ce priveşte deţinuţii originari din state care nu au reprezentanţi diplomatici sau consulari în ţară ca şi refugiaţii şi apatrizii, acestora trebuie să li se acorde aceleaşi înlesniri de a se adresa reprezentanţilor diplomatici ai statului care este însărcinat cu interesele lor, sau oricărei autorităţi naţionale sau internaţionale care are misiunea de a-i proteja. 39 – Deţinuţii trebuie să fie ţinuţi în mod regulat la curent cu evenimentele cele mai im- portante, fie prin lectura ziarelor zilnice, periodice sau a publicaţiilor penale speciale, fie prin emisiunile radiofonice, conferinţe sau orice alt mijloc analog, autorizat sau controlat de către administraţie. Biblioteca 40 – Fiecare aşezământ trebuie să aibă o bibliotecă pentru uzul tuturor categoriilor de deţinuţi, dotată suficient cu cărţi instructive şi recreative. Deţinuţii trebuie să fie încurajaţi s-o folosească cât mai mult posibil Religia 41 – 1) Dacă aşezământul cuprinde un număr suficient de deţinuţi aparţinând aceleiaşi religii trebuie să fie numit sau aprobat un reprezentant calificat al acelei religii. În caz că numărul deţinuţilor o justifică şi împrejurările o permit, măsura trebuie luată pentru mai mult timp. 2) Reprezentantul calificat sau aprobat conform paragrafului 1, trebuie să fie autorizat să organizeze periodic slujbe religioase şi să facă, de fiecare dată când este indicat, vizite duhovniceşti în particular, deţinuţilor care au religia sa. 3) Dreptul de a intra în legătură cu reprezentantul calificat al unei religii nu se va refuza niciodată, nici unui deţinuţi. Dimpotrivă, dacă un deţinut se opune vizitei unui reprezentant al unei religii, trebuie să se respecte din plin atitudinea sa. 42 – Fiecărui deţinut trebuie să i se aprobe pe măsura posibilităţilor să-şi satisfacă cerin- ţele vieţii sale religioase, participând la slujbe organizate în aşezământ şi să aibă asupra sa16 cărţile de educaţie şi instruire religioasă ale religiei sale. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Depunerea obiectelor aparţinând deţinuţilor 43 – 1) În caz că regulamentul nu-i dă voie deţinutului să păstreze asupra sa bani, obiecte de valoare, hainele şi alte efecte care îi aparţin, acestea trebuie să fie depuse la loc sigur, ime- diat după intrarea sa în aşezământ. Trebuie să se alcătuiască un inventar şi acestea trebuie să fie semnat de deţinut. Trebuie să se ia măsuri pentru a se păstra aceste lucruri în bună stare. 2) Aceste lucruri şi banii trebuie să-i fie înapoiaţi la punerea sa în libertate, cu excepţia banilor care a avut voie să-i cheltuiască, a obiectelor care a putut să le trimită în exterior sau a hainelor care a trebuit să fie distruse din motive de igienă. Deţinutul trebuie să de descărcare pentru obiectele şi banii care i-au fost restituiţi. 3) Obiectele de valoare sau lucrurile trimise din exterior deţinutului sunt supuse aceloraşi reguli. 4) Dacă deţinutul are asupra sa medicamente sau stupefiante în momentul intrării, medi- cul va decide asupra folosirii acestora.
 • 17. INTERNAŢIONALE Comunicarea decesului, bolii, transferului etc. 44 – 1) În caz de deces sau de boală gravă, de accident grav sau transferare a deţinutuluiîntr-un aşezământ pentru bolnavi mintali, directorul trebuie să informeze imediat soţia (soţul)dacă deţinutul este căsătorit sau ruda cea mai apropiată şi în orice caz câte o persoană indicatăde deţinut pentru a fi informată. 2) Un deţinut trebuie să fie informat imediat despre decesul sau boala gravă a unei rudeapropiate. În caz de boală periculoasă a unei astfel de persoane, în caz că împrejurările permitaceasta, deţinutul va trebui să fie lăsat să se ducă la căpătâiul celui bolnav, fie sub escortă,fie liber. 3) Orice deţinut va avea dreptul de a informa imediat familia despre detenţia sa sau despretransferarea sa la un alt loc de deţinere. Transferarea deţinuţilor 45 – 1) În caz că deţinuţii sunt aduşi în locul de deţinere sau sunt scoşi din acesta, ei tre-buie să fie cât mai puţin expuşi vederii, publicului şi trebuie luate măsuri pentru a-i proteja deinsulte, curiozitatea publicului şi de orice fel de publicitate. 2) Transportul deţinuţilor în condiţii proaste de aerisire sau iluminat sau prin orice mijloccare le-ar produce o suferinţă fizică trebuie interzise. 3) Transportul deţinuţilor trebuie să se facă pe cheltuiala administraţiei şi în condiţii egalepentru toţi deţinuţii. Personalul de penitenciar 46 – 1) Administraţia penitenciară trebuie să aleagă cu grijă personalul de toate gradele,deoarece de integritatea sa, de umanitatea sa, de aptitudinile personale şi comportarea profe-sională depinde buna funcţionare a locurilor de detenţie. 2) Administraţia penitenciară trebuie să se străduiască neîncetat să trezească şi să menţinăîn concepţia personalului şi în opinia publică convingerea că această misiune este un servi-ciu social de mare importanţă; în acest scop trebuie să fie folosite toate mijloacele adecvatepentru a lămuri publicul. 3) Pentru a se putea realiza cele de mai sus, membrii personalului trebuie să fie folosiţipermanent în calitate de cadre de penitenciare de profesie, ei trebuie să cunoască statutulagenţilor statului şi să fie asiguraţi de stabilitatea serviciului, care nu depinde decât de bunalor purtare, de eficacitatea muncii lor şi de aptitudinile lor fizice. Remunerarea trebuie să fie 17suficientă, pentru a se putea recruta şi menţine în serviciu bărbaţi şi femei capabile; avan-tajele carierii şi condiţiile serviciului trebuie să fie determinate ţinându–se seama de natura Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007penibilă a muncii. 47 – 1) Personalul trebuie să aibă un suficient nivel intelectual. 2) Ei trebuie să urmeze, înainte de a intra în serviciu, un curs de pregătire generală şispecială, trecând probe de ordin teoretic şi practic. 3) După intrarea în serviciu şi în cursul carierii, personalul trebuie să-şi menţină şi să-şiîmbunătăţească cunoştinţele şi capacitatea profesională, urmând cursuri de perfecţionare carevor fi organizate periodic. 48 – Toţi membrii personalului trebuie să se comporte în toate ocaziile şi să-şi îndepli-nească sarcinile în aşa fel, încât exemplul lor să aibă o influenţă bună asupra deţinuţilor şi săimpună respectul. 49 – 1) Personalului i se va adăuga, după posibilităţi, un număr suficient de specialişti ca:psihiatri, psihologi, activişti sociali, institutori, instructori tehnici.
 • 18. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2) Munca activiştilor sociali, institutorilor şi instructorilor tehnici trebuie să fie asigurată în mod permanent, fără a exclude munca auxiliarilor temporari sau benevoli. 50 – 1) Directorul unui loc de deţinere trebuie să fie suficient calificat pentru sarcina sa prin caracterul său, capacităţile sale administrative, o pregătire adecvată şi experienţa sa în acest domeniu. 2) El trebuie să-şi consacre tot timpul funcţiei sale oficiale; aceasta nu poate fi secundară. 3) El trebuie să locuiască în aşezământ sau în imediata apropiere a acestuia. 4) Când două sau mai multe aşezăminte sunt sub conducerea unui singur director, acesta trebuie să le viziteze pe fiecare la intervale dese. Fiecare din aceste aşezăminte trebuie să aibă în fruntea sa un cadru responsabil, care să locuiască acolo. 51 – 1) Directorul sau ajutorul său şi majoritatea celorlalţi membri ai personalului aşeză- mântului trebuie să vorbească limba majorităţii deţinuţilor sau o limbă înţeleasă de majori- tatea acestora. 2) Trebuie să se recurgă la serviciile unui interpret, de fiecare dată când aceasta este ne- cesar. 52 – 1) În aşezămintele suficient de mari pentru a fi nevoie de serviciile unuia sau a mai multor medici care îşi consacră întregul lor timp acestei sarcini, cel puţin unul din aceştia trebuie să locuiască în aşezământ sau în imediata apropiere a acestuia. 2) În celelalte aşezăminte, medicul trebuie să facă vizite în fiecare zi şi să locuiască destul de aproape pentru a fi gata să intervină fără întârziere în cazurile de urgenţă. 53 – 1) Într-un aşezământ mixt, secţia de femei trebuie să fie pusă sub conducerea unui cadru feminin de răspundere, care trebuie să aibă în păstrare toate cheile acestei secţii a aşe- zământului. 2) Nici un cadru de sex masculin nu are voie să pătrundă în secţia de femei fără a fi însoţit de un membru feminin al personalului. 3) Numai cadre feminine au voie să asigure supravegherea femeilor deţinute. Aceasta nu exclude totuşi ca pentru motive profesionale, cadre de sex masculin şi anume medici şi insti- tutori, să nu-şi exercite funcţiile lor în aşezămintele sau secţiile rezervate femeilor. 54 – 1) Cadrele locurilor de deţinere nu trebuie să utilizeze în raporturile lor cu deţinuţii forţa, decât în caz de legitimă apărare, de tentativă de evadare sau de rezistenţă prin forţă sau prin nemişcare la un ordin bazat pe legi sau regulamente. Cadrele care recurg la forţă trebuie să limiteze folosirea acesteia la strictul necesar şi să raporteze imediat incidentul directorului18 aşezământului. 2) Membrii personalului de penitenciar trebuie să facă un antrenament fizic special care Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 să le permită a stăpâni deţinuţii violenţi. 3) Exceptând împrejurările speciale, agenţii care asigură un serviciu care îi pune în con- tact direct cu deţinuţii nu trebuie să fie înarmaţi. De altfel nu se va încredinţa niciodată o armă unui membru al personalului, fără ca acesta să fi fost instruit în mânuirea acesteia. Inspecţia 55 – Inspectorii calificaţi şi experimentaţi, numiţi de o autoritate competentă vor trebui să procedeze la inspectarea regulată a locurilor de deţinere şi serviciilor penitenciare. Ei vor veghe mai ales asupra faptului ca acestea să fie administrate conform legilor şi regle- mentărilor în vigoare şi în scopul atingerii obiectivelor serviciilor penitenciare (penale) şi corecţionale.
 • 19. INTERNAŢIONALE PARTEA A DOUA Reguli aplicabile la categorii speciale. A – Deţinuţii condamnaţi Principii conducătoare 56 – Principiile conducătoare care urmează, au ca scop a defini spiritul în care sistemelepenitenciare trebuie să fie administrate şi obiectivele la care trebuie să tindă în conformitatecu declaraţia făcută în observaţia preliminară 1 a prezentului text. 57 – Încarcerarea şi celelalte măsuri care au ca efect izolarea deţinutului de lumea exte-rioară sunt întristătoare prin însăşi faptul că ele îl privează pe deţinut de dreptul de a dispunede persoana sa, lipsindu-l de libertatea sa. Sub rezerva măsurilor de segregaţie justificate saua menţinerii disciplinei, sistemul penitenciar nu trebuie deci să agraveze suferinţele inerenteunei astfel de situaţii. 58 – Scopul şi justificarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate sunt de fapt dea proteja societatea împotriva crimei. Un astfel de scop nu va fi atins decât dacă perioada deprivare de libertate este în folosul de a obţine, în măsura posibilului, ca delicventul, o datăpus în libertate, să nu fie numai dornic dar şi capabil de a trăi respectând legea şi îngrijindu-sede nevoile sale. 59 – În acest scop regimul penitenciar trebuie să facă apel la toate mijloacele curative,educative, morale, spirituale şi altele şi la toate formele de asistenţă de care poate dispune,căutând să le aplice în conformitate cu nevoile tratamentului individual al delicvenţilor. 60 – 1) Regimul locurilor de deţinere trebuie să caute să reducă diferenţele care pot existaîntre viţa din închisoare şi viaţa liberă, în măsura în care aceste diferenţe tind să slăbeascăsimţul de responsabilitate al deţinutului sau respectul demnităţii persoanei sale. 2) Înainte de sfârşitul executării unei pedepse sau măsuri, este de dorit să se ia măsurilenecesare pentru a asigura deţinutului o revenire progresivă la viţa în societate. Acest scop vaputea fi atins după caz, de către un regim pregătitor al eliberării organizat chiar în locul dedeţinere sau în al aşezământ apropiat sau printr-o punere în libertate de probă sau control, încare nu trebuie să fie încredinţat poliţiei, dar care va cuprinde o asistenţă socială eficace. 61 – Tratamentul nu trebuie să pună accentul pe excluderea deţinuţilor din societate, cidimpotrivă, pe faptul că ei continuă să facă parte din ea. În acest scop, trebuie recurs în mă-sura posibilului, la cooperarea organismelor comunităţii pentru a ajuta personalul locului dedeţinere în sarcina sa, de reclasare a deţinuţilor. Asistenţii sociali, în colaborare cu locurile 19de deţinere, să aibă misiunea de a menţine sau a ameliora relaţiile deţinutului cu familia saşi cu autorităţile sociale care îi pot fi folositoare. Trebuie să se facă demersuri în vederea Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007salvgardării, în măsura compatibilă cu legea şi pedeapsa de executat, a drepturilor referitoarela interesele civile, beneficiul drepturilor siguranţei sociale şi a altor avantaje sociale aledeţinuţilor. 62 – Serviciile medicale ale aşezământului să se străduiască să descopere şi să tratezetoate deficienţele sau maladiile fizice sau mintale care ar putea fi un obstacol la reclasareaunui deţinut. În acest scop, orice tratament medical, chirurgical sau psihiatric găsit necesar,trebuie să fie aplicat. 63 – 1) Realizarea acestor principii impune individualizarea tratamentului şi în acest scopun sistem maleabil de clasificare a deţinuţilor în grupe; este deci de dorit ca aceste grupe să fieamplasate în aşezăminte distincte, unde fiecare grupă să poată primi tratamentul adecvat. 2) Aceste aşezăminte nu trebuie să prezinte aceeaşi securitate pentru fiecare grupă. Estede dorit să se prevadă grade de securitate în conformitate cu nevoile diferitelor grupe. Aşe-
 • 20. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL zămintele deschise, prin însuşi faptul că ele nu prevăd măsuri de securitate fizică împotriva evadărilor, dar în această privinţă se lasă în grija autodisciplinei deţinuţilor, dau deţinuţilor aleşi cu grijă condiţiile cele mai favorabile pentru reclasarea lor. 3) Este de dorit ca în aşezămintele închise, individualizarea tratamentului să nu fie îm- piedicată, datorită numărului prea mare de deţinuţi. În unele ţări se evaluează că efectivele unor asemenea locuri de deţinere nu trebuie să depăşească 500. În aşezămintele deschise efectivele trebuie să fie de asemenea cât mai reduse. Dimpotrivă, este prea puţin de dorit a se menţine aşezăminte care sunt prea mici pentru a se putea organiza în ele un regim convenabil. 64 – Datoria societăţii nu încetează la punerea în libertate a unui deţinut. Ar trebui deci să se dispună de organisme guvernamentale sau particulare capabile să-i aducă deţinutului pus în libertate, un ajutor eficace, după ieşirea din penitenciar, care să tindă a micşora prejudiciile personale şi care să-i permită a se reclasa în colectivitate. Tratament 65 – Tratamentul indivizilor condamnaţi la o pedeapsă sau măsură privativă de libertate trebuie să aibă ca scop, atât cât permite durata condamnării, de a crea în ei voinţa şi aptitu- dinile care să le dea posibilitatea ca după liberarea lor să trăiască respectând legea şi satisfă- cându-şi nevoile lor. Acest tratament trebuie să fie de natură a le menaja respectul faţă de ei însuşi, şi a le dezvolta simţul lor de răspundere. 66 – 1) În acest scop trebuie să se recurgă mai ales la preocupările religioase în ţările în care aceasta este posibil, la instruirea, la orientarea şi la calificarea profesională, la mijloacele asistenţei sociale individuale, sfatul referitor la serviciu, la dezvoltarea fizică şi la educaţia caracterului moral, în conformitate cu nevoile individuale ale fiecărui deţinut. Trebuie să se ţină seama de trecutul social şi criminal al condamnatului, de capacităţile sale şi aptitudinile fizice şi mintale, de înclinaţiile sale personale, de durata condamnării şi perspectivele sale de reclasare. 2) Pentru fiecare deţinut condamnat la o pedeapsă sau măsură de o anumită durată, direc- torul aşezământului trebuie să primească în timpul cel mai scurt posibil de la intrarea aces- tuia, rapoarte complete asupra diverselor aspecte menţionate la paragraful precedent. Aceste rapoarte trebuie întotdeauna să cuprindă pe acela al unui medic, pe cât posibil specializat în psihiatrie, asupra condiţiei fizice şi mintale a deţinutului. 3) rapoartele şi alte acte valabile vor fi introduse în dosarul individual. Acest dosar va fi,20 ţinut la zi şi clasat în asemenea mod, încât să poată fi consultat de către personalul răspunză- tor, de fiecare dată când este nevoie. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Clasificaţie şi individualizare 67 – Scopurile clasificării trebuie să fie: a) de a-i împiedica pe deţinuţii care, în baza trecutului lor criminal sau a relelor deprin- deri, ar exercita o influenţă nefastă asupra celorlalţi deţinuţi; b) de a-i împărţi pe deţinuţi în grupe, cu scopul de a uşura tratamentul lor în vederea rea- daptării lor sociale. 68 – Trebuie să se înfiinţeze, în măsura posibilităţilor, aşezăminte separate sau secţii deo- sebite într-un aşezământ pentru tratamentul diferitelor grupe de deţinuţi. 69 – Îndată ce este posibil, după primire şi după un studiu al personalităţii fiecărui de- ţinut condamnat la o pedeapsă sau măsură de o anumită asprime, trebuie să se pregătească un program de tratament pentru el, în lumina datelor de care dispune asupra nevoilor sale, capacităţilor sale şi a stării sale de spirit.
 • 21. INTERNAŢIONALE Recompense 70 – În fiecare aşezământ trebuie să se instaureze un sistem de recompense adaptat dife-ritelor grupe de deţinuţi şi diferitelor metode de tratament, pentru a încuraja buna purtate, adezvolta simţul răspunderii şi a stimula interesul şi cooperarea deţinuţilor la tratamentul lor. Munca 71 – 1) Munca de penitenciar nu trebuie să aibă un caracter degradant. 2) Toţi deţinuţii condamnaţi sunt supuşi obligaţiei muncii, ţinându-se seama de aptitudi-nile lor fizice şi mintale, astfel cum acestea vor fi determinate de către medic. 3) Trebuie să li se dea deţinuţilor o muncă productivă îndestulătoare pentru a-i ocupa pedurata normală a unei zile de lucru. 4) Această muncă trebuie să fie, pe cât posibil, de natură a menţine sau a mări capacitatealor de a-şi câştiga în mod cinstit existenţa după punerea în libertate. 5) Trebuie să li se dea deţinuţilor o pregătirea profesională folositoare de pe urma căreiasă poată câştiga şi aceasta mai ales pentru cei tineri. 6) În limitele compatibile cu o selecţie profesională raţională şi exigenţele administraţieişi ale disciplinei de penitenciar, deţinuţii trebuie să-şi poată alege genul de muncă pe caredoresc s-o îndeplinească. 72 – 1) Organizarea şi metodele muncii penale trebuie să se apropie pe cât posibil de ace-lea care se aplică unei munci asemănătoare în exteriorul aşezământului, în vederea pregătiriideţinuţilor pentru condiţiile normale ale muncii libere. 2) Totuşi interesarea deţinuţilor şi pregătirea lor profesională nu trebuie să fie subordonatedorinţei de a se realiza un beneficiu prin munca penală. 73 – 1) Întreprinderile industriale şi fermele penitenciare-lor trebuie să fie conduse depreferinţă de către administraţie şi nu de către persoane particulare. 2) În caz că se folosesc deţinuţi pentru munci care nu sunt controlate de către administra-ţie, ei trebuie totuşi puşi sub supravegherea personalului de penitenciar. Afară de cazul cândmunca trebuie îndeplinită pentru alte departamente de stat, persoanele cărora li se executăaceastă muncă trebuie să-i plătească administraţiei salariul normal datorat pentru aceastămuncă, ţinând cont totodată de randamentul deţinuţilor. 74 – 1) Măsurile prescrise pentru a proteja securitatea şi sănătatea muncitorilor liberitrebuie luate în egală măsură şi în aşezămintele de penitenciare. 21 2) Trebuie să se dea dispoziţii privind despăgubirile ce se cuvin deţinuţilor accidentaţiprin muncă sau boli profesionale, condiţiile fiind aceleaşi ca pentru muncitorii liberi. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 75 – 1) Numărul maxim zilnic şi săptămânal al orelor de muncă pentru deţinuţi trebuiesă fie fixat prin lege sau regulament administrativ, ţinându-se seama de reglementările sauuzanţele locale aplicate muncitorilor liberi. 2) Orele astfel stabilite trebuie să îngăduie o zi de repaus pe săptămână şi suficient timppentru instruire şi celelalte activităţi prevăzute de tratamentul şi readaptarea deţinuţilor. 76 – 1) Munca deţinuţilor trebuie să fie remunerată într-o formă echitabilă. 2) Regulamentul trebuie să permită deţinuţilor să folosească cel puţin o parte din remu-neraţia lor pentru cumpărarea obiectelor îngăduite care sunt destinate uzului personal şi de atrimite o altă parte familiei lor. 3) Regulamentul ar trebui să prevadă de asemenea ca o parte a remuneraţiei să fie rezerva-tă de către administraţie pentru a constitui un peculiu care va fi remis deţinutului în momentulpunerii sale în libertate.
 • 22. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Instruire şi îndeletniciri plăcute 77 – 1) Trebuie să se ia măsuri pentru a se desfăşura instruirea tuturor deţinuţilor capabili de a profita de aceasta, inclusiv instruirea religioasă în ţările unde aceasta este posibil. In- struirea analfabeţilor şi a tinerilor deţinuţi trebuie să fie obligatorie şi administraţia trebuie să veghere cu atenţie asupra acesteia. 2) După posibilităţi, instruirea deţinuţilor trebuie să fie coordonată cu sistemul învăţă- mântului public pentru ca aceştia să poată continua pregătirea lor fără dificultăţi, după pune- rea în libertate. 78 – Pentru bunăstarea fizică şi mintală a deţinuţilor trebuie să se organizeze în toate aşezămintele, activităţi recreative şi culturale. Relaţii sociale, ajutor postpenal 79 – O atenţie deosebită trebuie să se dea menţinerii şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre deţi- nut şi familia sa, dacă acestea sunt de dorit în interesul celor două părţi. 80 – Trebuie să se ţină seama, chiar de la începutul condamnării, de viitorul deţinutului după punerea sa în libertate. Acesta trebuie să fie încurajat să menţină sau să stabilească re- laţii cu persoane sau organe din exterior care să poată favoriza interesele familiei sale ca şi propria sa readaptare socială. 81 – 1) Serviciile şi organele, oficiale sau nu, care ajută deţinuţii puşi în libertate să-şi regăsească locul lor în societate, trebuie, după posibilităţi, să procure deţinuţilor puşi în li- bertate, actele şi piesele de identitate necesare, să le asigure o locuinţă, loc de muncă, haine potrivite şi adecvate climei şi anotimpului, ca şi mijloacele necesare pentru a ajunge la desti- naţie şi pentru a rezista în timpul perioadei care urmează imediat după punerea în libertate. 2) Reprezentanţii aprobaţi ai acestor organe trebuie să aibă acces în aşezământ şi să poată lua legătura cu deţinuţii. Avizul lor cu privire la proiectele de reclasare ale unui deţinut trebu- ie să fie cerut încă la începutul condamnării. 3) Este de dorit ca activitatea acestor organe să fie pe cât posibil centralizată sau coordo- nată pentru ca să se poată asigura cea mai bună folosire a eforturilor lor. B – Deţinuţi alienaţi şi anormali mintal 82 – 1) Alienaţii nu trebuie să fie deţinuţi în închisori şi trebuie să se ea dispoziţii pentru a fi transferaţi imediat ce este posibil, în aşezăminte pentru bolnavi mintal.22 2) Deţinuţii atinşi de alte afecţiuni sau anormalităţi mintale trebuie să fie ţinuţi sub obser- vaţie şi trataţi în instituţii specializate subordonate unei conduceri medicale. 3) În timpul şederii lor în închisoare, aceste persoane trebuie să fie sub supravegherea Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 specială a unui medic. 4) Serviciul medical sau psihiatric al aşezămintelor penale trebuie să asigure tratamentul psihiatric al tuturor celorlalţi deţinuţi care au nevoie de un astfel de tratament. 83 – Este de dorit să se ia măsuri, de acord cu organele competente, pentru ca tratamentul psihiatric să fie continuat, dacă este necesar, după punerea în libertate şi să fie asigurată socială postpenală cu caracter psihiatric. C – Persoanele arestate sau în detenţie preventivă 84 – 1) Orice individ arestat sau încarcerat din cauza unor infracţiuni la legea penală şi care se găseşte deţinut fie în localurile poliţiei fie într-un local de prevenţie, dar care încă nu a fost judecat, este denumit „prevenit” în dispoziţiile care urmează. 2) Prevenitul se bucură de prezumţia de nevinovăţie şi trebuie să fie tratat în consecinţă.
 • 23. INTERNAŢIONALE 3) Fără prejudicierea dispoziţiilor legale, referitor la protecţia libertăţii individuale sau fi-xând procedura de urmat faţă de preveniţi, aceştia din urmă vor beneficia de un regim special,ale cărui reguli menţionate mai jos, se mărginesc să fixeze punctele esenţiale. 85 – 1) Preveniţii trebuie să fie separaţi de deţinuţii condamnaţi. 2) Tinerii preveniţi trebuie să fie separaţi de adulţi. În principiu ei trebuie să fie deţinuţiîn aşezăminte separate. 86 – Preveniţii trebuie să fie cazaţi în camere individuale, sub rezerva obiceiurilor localediferite în concordanţă cu clima. 87 – În limitele compatibile cu buna orânduială din aşezăminte, preveniţii pot, dacă do-resc, să se hrănească pe cheltuiala lor procurându-şi hrana din exterior prin intermediul admi-nistraţiei, al familiei lor sau al prietenilor lor. În caz contrar, administraţia trebuie să rezolveproblema alimentării lor. 88 – 1) Unui prevenit trebuie să i se aprobe să poarte hainele personale dacă acestea suntcurate şi corespunzătoare. 2) Dacă poartă uniforma aşezământului, aceasta trebuie să fie diferită de uniforma con-damnaţilor. 89 – Preveniţilor trebuie să li se dea întotdeauna posibilitatea de a muncii, dar nu pot fiobligaţi la aceasta. Dacă muncesc, ei trebuie să fie remuneraţi. 90 – Oricărui prevenit trebuie să i se aprobe procurarea în contul său sau al unui terţ, decărţi, ziare, a materialului necesar pentru scris ca şi a altor mijloace de ocupaţie, în limitelecompatibile cu interesul administraţiei, cu securitatea şi buna orânduială din aşezământ. 91 – Unui prevenit trebuie să i se dea voie să primească vizita şi îngrijirea propriului său me-dic sau dentist, dacă cererea sa este bine întemeiată şi dacă este în stare să suporte cheltuiala. 92 – Un preventiv trebuie să poată inform a imediat familia sa asupra detenţiei şi i se voracorda toate înlesnirile legale pentru a putea comunica cu aceasta şi cu prietenii săi şi a primivizita acestor persoane, cu singura condiţie a respectării restricţiilor şi a supravegherii caresunt necesare în interesul aplicării dreptăţi, securităţii şi a bunei rânduieli din aşezământ. 93 – Unui prevenit trebuie să i se aprobe să ceară desemnarea unui avocat din oficiu, dacăaceastă asistenţă este prevăzută şi să primească vizite ale avocatului său în vederea apărăriisale. El trebuie să poată pregăti şi remite acestuia instrucţiunile confidenţiale. În acest scoptrebuie să i se da, dacă doresc, material pentru scris. Întrevederile între prevenit şi avocatulsău pot fi în văzul, dar nu pot fi în auzul unui cadru de poliţie sau al aşezământului. 23 D – Condamnaţii pentru datorii şi la închisoarea civilă 94 – În ţările în care legea prevede închisoarea pentru datorii şi alte forme de închisoare Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007pronunţate prin decizie judecătorească în urma unei proceduri nepenale, aceşti deţinuţi nu tre-buie să fie supuşi la restricţii în plus, nici să fie trataţi cu mai multă severitate decât este necesarpentru a asigura securitatea şi pentru a menţine ordinea. Tratamentul lor nu trebuie să fie maipuţin indulgent decât acela al preveniţilor, dar sub rezerva obligaţiei eventuale de a munci. B – RECRUTAREA, PREGĂTIRE A ŞI STATUTUL PERSONALULUI DE PENITENCIAR (Rezoluţia adoptată la 1 septembrie 1955) Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentului delicvenţilor. Adoptând asupra problemei recrutării şi pregătirii personalului penitenciarelor recoman-dările anexate la prezenta rezoluţie,
 • 24. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului „d” al anexei la rezoluţia 415 (V) a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să supună aceste recomandări Comisiei problemelor sociale a Consiliului economic pentru aprobare; 2 – Exprimă speranţa că Consiliul economic şi social va aproba aceste recomandări să că va atrage asupra lor atenţia guvernelor cu indicaţia ca acestea să se inspire din ele, pe măsura posibilităţilor, atunci când elaborează reforme legislative şi administrative; 3 – Exprimă în sfârşit dorinţa ca Consiliul economic şi social să roage secretarul general de a asigura difuzarea cea mai largă posibilă a acestor recomandări şi îi dă dreptul să primeas- că periodic informări în materie, din diverse ţări şi să asigure publicarea acestor informări. Anexă RECOMANDĂRI PRIVIND RECRUTAREA ŞI PREGĂTIREA PERSONALULUI PENTRU PENITENCIARE A – Concepţia modernă a serviciului de penitenciar I – Natura unui serviciu social 1 – Este momentul de a sublinia transformarea care are drept consecinţă pentru personalul de penitenciar, concepţia nouă a sarcinii sale; sin simpli gardieni au devenit membrii unui important serviciu social care solicită competenţă, o pregătire adecvată şi o colaborare armo- nioasă între toţi membrii săi. 2 – Va trebui să se depună eforturi de a trezi şi menţine în opinia publică şi i spiritul per- sonalului, această înţelegere a naturii serviciului în închisori şi în acest scop va trebui să se folosească toate mijloacele adecvate pentru a lămuri publicul. II – Specializarea funcţiilor 1 – Această concepţie nouă se traduce prin tendinţa de a adăuga personalului un număr mereu mai mare de specialişti ca: medici, psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, învăţători, instructori tehnici. 2 – Această evoluţie este sănătoasă şi se recomandă a fi primită favorabil de către guver- ne, chiar dacă atrage după sine creşteri de cheltuieli.24 III – Coordonarea 1 – Specializarea crescând poate totuşi să contrarieze o aplicare a tratamentului de penitenciar Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 şi să pună probleme pentru coordonarea activităţilor diferitelor sectoare de personal specializat. 2 – De asemenea este necesar a se asigura, în ceea ce priveşte tratamentul deţinuţilor, o muncă colectivă a tuturor specialiştilor interesaţi. 3 – De altfel, pare necesar ca, fie prin alcătuirea unui comitet de coordonare, fie prin orice alt mijloc, să se ia măsuri ca toate serviciile specializate să fie organizate după o metodă uni- formă. Procedându-se astfel va fi de altfel chiar mai bine să se dea membrilor personalului o înţelegere clară a diverselor aspecte ale problemelor analizate. B – Statutul personalului şi condiţiile de serviciu IV – Statutul funcţiei publice Membrii personalului penitenciarelor folosiţi permanent va trebui să aibă statutul agen- ţilor de stat, adică:
 • 25. INTERNAŢIONALE a) să fie în serviciul conducerii ţării sau statului şi în consecinţă să fie supuşi regulamen- telor funcţiilor publice; b) să fie recrutaţi după reguli de selecţie determinate, de exemplu, prin concurs; c) să fie siguri de stabilitatea serviciului, aceasta depinzând numai de buna lor purtare, de eficacitatea lor şi de condiţia lor fizică; d) să se bucure de un statut permanent care să le dea dreptul la avantajele unei cariere administrative, astfel ca: promovare, securitate socială, prestigiu aferent funcţiei şi dreptul la retragere (trecerea în rezervă) sau la pensie. V – Funcţii permanente 1 – Cu excepţia unor categorii de specialişti şi a unor tehnicieni, personalul penitencia-relor trebuie să-şi consacre întregul timp de muncă sarcinii sale şi să fie folosit în consecinţăîn mod permanent. 2 – În special, funcţia de director al aşezământului nu poate fi auxiliară. 3 – Funcţiile de lucrători sociali, de învăţători şi de instructori tehnici trebuie să fie asi-gurate cu personal care lucrează permanent, dar fără a se exclude serviciile auxiliarilor tem-porari. VI – Condiţii de muncă în general 1 – Personalul de penitenciare trebuie să beneficieze de condiţii de muncă de natură săatragă şi să reţină persoanele cele mai pregătite profesional. 2 – Salariile şi celelalte avantaje ale carierei nu trebuie să fie legate în mod arbitrar de celeale altor salariaţi dar trebuie să fie calculate în funcţie de munca ce trebuie efectuată într-unsistem penitenciar modern, sarcină complexă, anevoioasă şi care este de natura unui serviciusocial important. 3 – Personalului i se vor repartiza locuinţe convenabile, suficiente ca număr şi situate înaproprierea aşezământului. VII – Organizarea militară a personalului 1 – Personalul de penitenciar trebuie să aibă un caracter civil, cu ierarhia necesară în acestgen de administrare. 2 – personalul de supraveghere trebuie să fie organizat în conformitate cu regulile discipli-nare ale aşezământului penitenciar pentru a menţine deosebirile de grad şi ordinea necesară. 3 – Personalul trebuie să fie recrutat special, ci nu compus din membrii detaşaţi din forţele 25armate, poliţie sau alte servicii publice. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 VIII – Portul armelor 1 – În afara împrejurărilor speciale, agenţii care asigură u serviciu care îi pune în contactdirect cu deţinuţii, nu au voie să fie înarmaţi. 2 – Nu este voie a se încredinţa o armă unui membru al personalului, dacă acesta nu a fostinstruit asupra mânuirii acesteia. 3 – Este de dorit ca serviciul de supraveghere să fie asigurat de către personalul de penitenciar. C – Recrutarea personalului IX – Autoritate competentă şi metode administrative generale 1 – Pe cât posibil recrutarea personalului va trebui să fie centralizată, ţinând seama destructura fiecărui stat şi se va face sub conducerea administraţiei penitenciare superioare saucentrale.
 • 26. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2 – Dacă alte organe ale statului – cum ar fi o comisie formată din agenţi de stat, - sunt în- sărcinate cu recrutarea, administraţia penitenciară nu poate fi obligată să admită un candidat pe care ea nu-l consideră apt a-şi exercita funcţia. 3 – Trebuie să se dea dispoziţii pentru a se elimina influenţa politică în momentul recru- tării candidaţilor pentru posturi ale administraţiei penitenciare. X – Condiţii generale de recrutare 1 – Administraţia penitenciară trebuie să dea dovadă de o vigilenţă specială în alegerea personalului şi să nu reţină decât candidaţii care reunesc condiţiile cerute de integritate, de umanitate, de competenţă şi de aptitudine fizică. XI – Personalul de supraveghere 1 – Acest personal trebuie să aibă un nivel intelectual suficient de ridicat pentru a-i per- mite să se achite de misiunea sa, într-o formă eficace şi de a lua parte la cursuri de pregătire care vor ţinute în cadrul serviciului. 2 – Se recomandă ca fără a se prejudicia examenele sau concursurile de admitere, candi- daţii pentru administraţia penitenciară să fie supuşi la teste ştiinţifice, permiţând evaluarea capacităţii lor intelectuale şi profesionale şi a aptitudinilor lor fizice. 3 – Candidaţii admişi trebuie să efectueze o perioadă de stagiu care să permită autorităţi- lor competenţe să-şi formeze o părere asupra personalităţii, caracterului şi aptitudinilor lor. XII – Administraţia superioară Numirilor în funcţii ale administraţiei superioare a serviciilor de penitenciare trebuie să li se acorde o grijă deosebită; se vor avea în vederea numai persoanele care posedă o pregătire adecvată şi care au acumulat cunoştinţe şi o experienţă în cantităţi suficiente. XIII – Personalul de conducere 1 – Directorii sau directorii adjuncţi ai aşezămintelor trebuie să fie calificaţi în suficienţă măsură pentru sarcina lor, prin caracterul lor, capacitatea lor administrativă, pregătirea şi experienţa lor în acest domeniu. 2 – Ei vor trebui să aibă o cultură generală bună şi să se distingă prin vocaţia pentru aceas- tă misiune. Ar fi necesar să se recurgă la persoane având o pregătire specializată constând dintr-o pregătire adecvată muncii de penitenciare.26 XIV – Personalul specializat şi personalul administrativ Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 1 – Personalul chemat să exercite funcţii specializate, inclusiv funcţii administrative, tre- buie să posede aptitudini profesionale sau tehnice necesare, care diferă după funcţia de care este vorba. 2 – Pentru recrutarea personalului specializat trebuie să se ţină seama de certificate pentru cunoştinţe profesionale sau de titluri universitare care fac parte din pregătirea specializată. 3 – Se recomandă a se prefera candidaţii care, în plus faţă de aceste calificări profesio- nale, prezintă o a doua diplomă sau un al doilea titlu sau posedă o experienţă specializată în domeniul penitenciar. XV – Personalul aşezămintelor pentru femei Aşezămintele pentru femei trebuie să aibă personal feminin. Aceasta nu exclude totuşi ca pentru motive profesionale, cadre de sex masculin şi anume medici şi învăţători, să nu-şi exercite atribuţiile lor în aşezămintele sau secţiile rezervate femeilor. Personalul feminin fie
 • 27. INTERNAŢIONALEcă este laic sau religios, trebuie să posede în măsura posibilităţilor, aceleaşi calităţi ca aceleacare se pretind personalului aşezămintelor pentru bărbaţi. D – Pregătirea profesională XVI – Pregătirea prealabilă angajării definitive Înainte de a intra în serviciu, personalul de penitenciare trebuie să urmeze un curs depregătire generală privind problemele sociale şi o pregătire specială; de asemenea trebuie săreuşească la probe de ordin teoretic şi practic. XVII – Personalul de supraveghere 1 – Se recomandă a se institui un program de pregătire profesională pentru personalul desupraveghere. Sugestiile care urmează vor putea servi ca exemplu pentru organizarea unuisistem de pregătire în trei faze. 2 – Prima fază care s-ar desfăşura într-un aşezământ penitenciar ar fi destinată familiari-zării candidaţilor cu probleme profesionale, permiţând totodată a se controla dacă ei posedcalităţi necesare. În timpul acestei prime faze nu i se va încredinţa nici o responsabilitate celuiîn cauză, activitatea acestuia rămânând în permanenţă sub controlul unui agent de serviciu.Directorul va alcătui pentru candidaţi un învăţământ elementar asupra subiectelor de ordinpractic. 3 – În timpul celei de a doua faze, candidaţii vor trebui să frecventeze o şcoală sau săurmeze cursuri organizate de către administraţia penitenciară superioară sau centrală, careva trebui să răspundă de pregătirea teoretică şi practică a agentului în materiile profesionale.S-ar dezvolta mai ales tehnica relaţiilor cu deţinuţii, făcându-se apel la noţiuni elementare depsihologie şi de criminologie. Cursurile să cuprindă mai ales lecţii asupra elementelor ştiinţeipenitenciare, administraţiei penitenciare, dreptului penal şi materii înrudite. 4 – În primele două faze ar fi avantajos să fie admişi candidaţii şi să se formeze grupe cuaceştia pe de o parte pentru a nu fi utilizaţi prea devreme în muncă, iar pe de altă parte pentrua se uşura organizarea sesiunilor de cursuri. 5 – A treia fază, destinată candidaţilor care nu au fost eliminaţi în timpul primelor douăşi care au dat dovadă de un interes viu şi de vocaţie pentru muncă, va consta dintr-o folosireefectivă în muncă, în cursul căreia agentul va trebui să facă dovadă de totalitatea calităţilorcare se aşteaptă de la el. De altfel, trebuie să i se dea posibilitatea agentului să urmeze cur-suri de studii superioare în psihologie, criminologie, drept penal, penologie şi alte ramuriînrudite. 27 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 XVIII – Personal de conducere 1 – Dat fiind diversitatea metodelor aplicate în diversele ţări la ora actuală, se impune ase recunoaşte într-o formă generală necesitatea unei suficiente pregătiri pe care ar trebui s-oaibă directorii şi directorii adjuncţi înainte de numirea lor, în conformitate cu paragraful XIIIde mai sus. XIX – Personal specializat Condiţiile de recrutare determină pregătirea iniţială care se cere candidaţilor pentru funcţi-ile specializate ale serviciului de penitenciar, în conformitate cu paragraful XIV de mai sus. XX – Institute regionale de pregătire profesională Se impune a se încuraja înfiinţarea de institute regionale pentru pregătirea personaluluiaşezămintelor penitenciare şi corecţionale.
 • 28. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL XXI – Antrenament fizic şi antrenament în mânuirea armelor 1 – Membrii personalului de penitenciar trebuie să facă un antrenament fizic special care să le permită a-i stăpâni pe deţinuţii violenţi, prin mijloace prevăzute de către autorităţi şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentele în materie. 2 – Aceia dintre membrii personalului cărora li se încredinţează arme trebuie să fi fost antrenaţi în mânuirea lor şi instruiţi asupra ordinelor referitoare la folosirea acestora. XXII – Pregătirea în cursul serviciului 1 – După intrarea în serviciu şi în cursul carierei, personalul va trebui să-şi menţină şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi capacitatea profesională urmând cursuri de perfecţionare care vor fi organizate periodic. 2 – Personalul de supraveghere trebuie să primească şi în timpul serviciului o pregătire referitoare mai mult la problemele de principiu şi de metodă, decât la studiul strict al regu- lamentelor. 3 – Când se pretinde o pregătire specială anumită, ea trebuie să fie făcută pe cheltuiala statului şi cei care îşi însuşesc această pregătire trebuie să primească salariul şi alocaţiile afe- rente conform gradelor lor. Pregătirea complimentară necesară unui membru al personalului pentru a obţine promovare, poate fi făcută în contul acestuia şi în timpul său liber. XXIII – Grupe de discuţii, vizite la aşezăminte, cicluri de studii pentru cadrele superioare 1 – Se recomandă a se organiza pentru cadrele de conducere şedinţe de discuţii, în care vor fi tratate cu precădere subiecte de interes practic, faţă de probleme teoretice, completându-se cu vizitarea unor aşezăminte de diferite categorii, inclusiv aşezămintele care nu depind de administraţia penitenciară. Este de dorit a invita la aceste şedinţe specialişti din ţări străine. 2 – De asemenea, se recomandă a se organiza schimburi între diverse ţări pentru a se permite acestui personal a efectua stagii în aşezămintele străine. XXIV – Consultaţii, vizite, şedinţe, pentru întregul personal 1 – Se impune să se prevadă mijloace pentru consultarea personalului, care ar da mem- brilor tuturor categoriilor de personal de penitenciar ocazia de a-şi exprima părerea asupra metodelor folosite pentru tratamentul deţinuţilor. De altfel, cu întregul personal trebuie orga-28 nizate conferinţe, vizite la alte aşezăminte şi dacă este posibil cicluri de studii periodice. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 C – AŞEZĂMINTE PENITENCIARE ŞI CORECŢIONALE DESCHISE (Rezoluţia adoptată la 29 august 1955) Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor, Adoptând, asupra problemei aşezămintelor penitenciare şi corecţionale deschise, reco- mandările anexate la prezenta rezoluţie, 1 – Roagă pe secretarul general, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului „d” al anexei la rezoluţia 415 (V) a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite să supună aceste re- comandări Comisiei problemelor sociale ale Consiliului economic şi social pentru aprobare. 2 – Exprimă speranţa că Consiliul economic şi social va aproba aceste recomandări să ca va atrage asupra lor atenţia guvernelor, indicându-le să se inspire în măsura posibilităţilor în activitatea lor în materie şi cu ocazia elaborării de reforme legislative şi administrative.
 • 29. INTERNAŢIONALE 3 – Exprimă în sfârşit dorinţa ca Consiliul economic şi social să-l roage pe secretarulgeneral să asigure difuzarea cea mai largă posibilă a acestor recomandări şi îi dă dreptulsă primească periodic informări în materie, din diverse ţări şi să asigure publicarea acestorinformări. Recomandări privind aşezămintele penitenciare şi corecţionale deschise I – Aşezământul deschis se caracterizează prin absenţa măsurilor de prevenire materiale şifizice împotriva evadării (astfel ca ziduri, lacăte, bare, supraveghetori înarmaţi sau alţi supra-veghetori însărcinaţi cu securitatea aşezământului) ca şi printr-un regim bazat pe o disciplinăliber consimţită şi pe sentimentul răspunderii deţinuţilor faţă de colectivul în care trăiesc.Acest regim încurajează deţinutul să uzeze de libertăţile oferite, fără a abuza de acestea.Acestea sunt caracteristicile care deosebesc aşezământul deschis de alte tipuri de aşezăminte,dintre care unele se inspiră chiar din aceste principii, dar fără a le realiza complet. II – Aşezământul deschis trebuie, în principiu, să fie o instituţie autonomă; el poate, totuşi,în caz de nevoie, să fie anexat la un aşezământ de alt tip, formând o secţie a acestuia. III – După sistemul penitenciar propriu fiecărei ţări, deţinuţii pot fi afectaţi acestui gende aşezământ, fie de la începutul pedepsei lor, fie după ce au îndeplinit deja o parte a cesteiaîntr-un aşezământ de alt tip. IV – Criteriile de aplicat pentru selecţionarea deţinuţilor care urmează a fi admişi în aşe-zămintele deschise trebuie să fie nu apartenenţa lor la o categorie penală sau penitenciară,nici durata pedepsei, ci aptitudinea delicventului de a se adapta la regimul deschis şi faptulcă acest tratament are mai multe posibilităţi de a favoriza readaptarea sa socială decât trata-mentul potrivit altor forme de detenţie. Selecţionarea trebuie pe cât posibil să se facă pe bazaunui examen medico-psihologic şi a unei anchete sociale. V – Deţinutul care se dovedeşte incapabil a se adapta tratamentului într-un aşezământdeschis sau a cărui purtare dăunează în mod serios buna funcţionare a acestui aşezământ sauinfluenţează supărător comportamentului celorlalţi deţinuţi, trebuie să fie transferat într-unaşezământ de alt tip. VI – Succesul aşezământului depinde mai ales de condiţiile următoare: a) Când aşezământul este situat la ţară, izolarea sa să fie astfel încât să nu constituie un ob- stacol pentru atingerea ţelului fixat instituţiei sau o greutate excesivă pentru personal. b) În vederea facilităţii reclasării sociale a deţinuţilor, aceştia trebuie să fie folosiţi la munci care să-i pregătească pentru exercitarea unei meserii folositoare şi rentabile, 29 după punerea lor în libertate. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Chiar dacă recurgerea la munci agricole este avantajoasă, este fără îndoială de dorit a se prevedea ateliere care să permită de asemenea deţinuţilor de a primi o calificare profe- sională şi pentru industrie. c) Pentru ca readaptarea socială să acţioneze într-un climat de încredere, trebuie ca per- sonalul să cunoască şi să ştie să înţeleagă caracterul şi nevoile speciale ale fiecărui deţinut şi să fie apt să exercite o influenţă favorabilă asupra moralului. Acest personal trebuie să fie ales în consecinţă. d) Pentru acelaşi motiv, numărul deţinuţilor trebuie să rămână în limitele care să permită directorului aşezământului şi personalului superior să cunoască bine pe fiecare din ei. e) Este necesar a se obţine o colaborare eficace a publicului şi în special a comunităţii înconjurătoare, la aplicarea regimului în aşezămintele deschise. În acest scop trebuie mai ales să fie informaţi asupra ţelurilor şi metodelor fiecărui aşezământ deschis, ca şi asupra faptului că regimul care este aplicat în acestea pretinde deţinutului un efort
 • 30. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL moral considerabil. Cu privire la aceasta, organele de informare locale şi naţionale se pot dovedi preţioase. VII – În aplicarea sistemului aşezămintelor deschise, fiecare ţară, luând în considerare în primul rând condiţiile locale din punct de vedere social, economic şi cultural, va ţine seama de următoarele observaţii: a) Ţările care vor experimenta pentru prima dată aşezămintele deschise vor trebui să se abţină de a fixa dinainte şi i detaliu într-un regulament rigid modul de funcţionare a acestor aşezăminte. b) În timpul perioadei de experimentare ele vor trebui să se inspire din organizarea şi metodele cărora li s-a făcut deja proba în ţările care le-au depăşit în acest domeniu. VIII – Fără îndoială, că în aşezămintele deschise, riscul de evadare şi pericolul de a-l vedea pe deţinut că foloseşte greşit raporturile sale cu exteriorul, sunt mai mari decât în alte tipuri de aşezăminte de penitenciare, dar aceste inconveniente sunt pe deplin compensate prin avantajele următoare, graţie cărora aşezământul deschis prezintă o superioritate asupra celorlalte tipuri de aşezăminte: a) Aşezământul deschis este mai nimerit pentru readaptarea socială a deţinuţilor şi în acelaşi timp el este mai prielnic sănătăţii lor fizice şi mintale. b) Flexibilitatea inerentă regimului aşezământului deschis, se traduce printr-o îndulcire a regulamentului, tensiunile vieţii de penitenciar se atenuează şi în consecinţă se ajunge la o stare disciplinară mai bună. De altfel, lipsa constrângerii materiale şi fizice şi rela- ţiile de încredere mărită între deţinuţi şi personal sunt de natură să inspire deţinuţilor o dorinţă sinceră de a se readapta social. c) Condiţiile de viaţă în aşezămintele deschise se apropie de acelea ale vieţii normale. Datorită acestui fapt, ele permit mai uşor a se organiza legături dorite cu lumea exte- rioară şi de a-l face pe deţinut să înţeleagă că el nu a rupt legăturile cu societatea; în această ordine de idei este posibil a se avea în vedere, cu titlu de exemplu, plimbări în grup, competiţii sportive cu echipe din exterior şi chiar aprobări individuale de a ieşi, destinate mai ales pentru menţinere a legăturilor de familie. d) Executarea aceleiaşi măsuri este mai puţin costisitoare într-un aşezământ deschis ca într-un aşezământ de alt tip şi anume din cauza cheltuielilor de construcţii mai reduse şi mai ales în cazul unui domeniu agricol cu venituri mari provenind din exploatare, când acesta este organizat într-un mod raţional. IX – În concluzie, Congresul Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul30 delincvenţilor, a) Apreciază că aşezământul deschis înseamnă o etapă importantă în evoluţia sistemelor Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 penitenciare ale epocii noastre şi reprezintă una din aplicaţiile cele mai fericite ale principiului individualizării pedepsei în vederea unei readaptări sociale; b) Este de părere că sistemul aşezămintelor deschise poate contribui la micşorarea incon- venientelor pe care le prezintă pedepsele scurte cu închisoarea; c) Recomandă, în consecinţă, extinderea regimului deschis la cel mai mare număr posibil de deţinuţi în condiţiile prevăzute în recomandările care preced; d) Recomandă în sfârşit, instituirea de statistici completate prin studii neîntrerupte făcute în măsura posibilităţilor, cu colaborarea autorităţilor ştiinţifice independente, permi- ţând a se aprecia din punct de vedere al recidivei şi al readaptării sociale, rezultatele tratamentului în aşezămintele deschise.
 • 31. INTERNAŢIONALE CONVENŢIA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE 2 CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE (Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984) * Statele părţi la prezenta Convenţie, Considerând că, în conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, re-cunoaşterea unor drepturi egale şi inalienabile pentru toţi membrii familiei umane constituiefundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, Recunoscând că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane, Având în vedere obligaţia statelor, decurgând din Cartă, îndeosebi din articolul 55, de aîncuraja respectarea universală şi efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Ţinând seamă de articolul 5 al Declaraţiei universale a drepturilor omului şi de articolul7 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice care ambele prevăd cănimeni nu va fi supus la tortură şi nici la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane saudegradante, Ţinând seamă de asemenea de Declaraţia asupra protecţiei tuturor persoanelor împotrivatorturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată deAdunarea generală la 9 decembrie 1975, Dorind să sporească eficienţa luptei împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente cucruzime, inumane sau degradante în întreaga lume, Au convenit cele ce urmează: PARTEA ÎNTÎI Articolul 1 1. În scopul prezentei Convenţii, termenul „tortură” desemnează orice act prin care se pro-voacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, 31în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis saueste bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, saupentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o aseme-nea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altăpersoană care acţionează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţământul expres sautacit al unor asemenea persoane. Acest termen nu se referă la durerea ori suferinţele rezultândexclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele.* Adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 din 10decembrie 1984. A intrat în vigoare la 26 iunie 1987, conform dispoziţiilor art. 27(1). Republica Moldova aaderat la Convenţie prin Hotărârea Parlamentului R. Moldova, Nr. 473-XIII din 31 mai 1995. Hotărârea deaderare a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 34 din 22 iunie 1995. Convenţia a fostpublicată în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte”, vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova,Chişinău, 1998, p. 129-142.
 • 32. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. Acest articol nu afectează instrumentele internaţionale sau legile naţionale care conţin sau ar putea conţine prevederi cu caracter mai larg. Articolul 2 1. Fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare şi alte măsuri efici- ente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicţia sa. 2. Nici o împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. Articolul 3 1. Nici un stat parte nu va expulza, respinge şi nici extrăda o persoană către un alt stat, când există motive serioase de a crede că acolo aceasta riscă să fie supusă în tortură. 2. Pentru a stabili existenţa unor asemenea motive, autorităţile competente vor ţine seamă de toate împrejurările pertinente, inclusiv, dacă va fi cazul, de existenţa în statul respectiv a unei situaţii caracterizată prin încălcări sistematice, grave, flagrante şi de proporţii ale drep- turilor omului. Articolul 4 1. Fiecare stat parte va veghea ca toate actele de tortură să constituie infracţiuni din punc- tul de vedere al dreptului penal. Se va proceda la fel în privinţa tentativei de a practica tortura sau orice act săvârşit de oricare persoană şi care ar constitui complicitate sau participare la tortură. 2. Fiecare stat parte va sancţiona aceste infracţiuni cu pedepse corespunzătoare, ţinând seamă de gravitatea lor. Articolul 5 1. Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa în legătură cu infracţiunile vizate la articolul 4, în cazurile următoare: a) Când infracţiunea a fost comisă pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa sau la bordul aero- navelor sau al navelor înmatriculate în acel stat; b) Când autorul prezumat al infracţiunii este un resortisant al acelui stat;32 c) Când victima este un resortisant al acelui stat, iar acesta consideră că este oportun. 2. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa cu privire la aceste infracţiuni în cazul în care autorul prezumat al acestora se găseşte pe te- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 ritoriul aflat sub jurisdicţia sa şi când acest stat nu-l extrădează în conformitate cu articolul 8 către alt stat vizat la paragraful 1 al prezentului articol. 3. Prezenta Convenţie nu îndepărtează nici o competenţă penală exercitată în conformi- tate cu legile naţionale. Articolul 6 1. Dacă apreciază că împrejurările o justifică, după ce va fi examinat informaţiile de care dispune, fiecare stat parte pe teritoriul căruia se găseşte o persoană bănuită de a fi săvârşit o infracţiune vizată la articolul 4 va asigura reţinerea acestei persoane sau va lua orice alte măsuri juridice necesare pentru a asigura prezenţa acesteia. Această reţinere şi aceste măsuri trebuie să fie conforme cu legislaţia acestui stat; ele nu pot fi menţinute decât pe o durată de timp necesară declanşării urmăririi penale sau a unei proceduri de extrădare.
 • 33. INTERNAŢIONALE 2. Statul menţionat mai sus va proceda imediat la o anchetă preliminară în vederea con-statării faptelor. 3. Orice persoană reţinută în aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol poate comuni-ca imediat cu reprezentantul calificat cel mai apropiat al statului a cărui cetăţenie o are sau,în cazul unei persoane apatride, cu reprezentantul statului în care ea îşi are în mod obişnuitreşedinţa. 4. Dacă un stat a reţinut o persoană, în conformitate cu prevederile prezentului articol, elva informa de îndată statele vizate la paragraful 2 al articolului 5 despre această detenţie şiîmprejurările care o justifică. Statul care procedează la ancheta preliminară vizată la paragra-ful 2 al prezentului articol va comunica fără întârziere concluziile statelor respective şi le vapreciza dacă este dispus să-şi exercite competenţa. Articolul 7 1. Statul parte, având jurisdicţia asupra teritoriului pe care este descoperit autorul pre-zumat al unei infracţiuni vizate la articolul 4, dacă nu-l extrădează pe acesta, va supuneproblema, în cazurile vizate la articolul 5, autorităţilor sale competente pentru exercitareaacţiunii penale. 2. Aceste autorităţi vor lua decizia în aceleaşi condiţii ca pentru orice infracţiune gravă dedrept comun, în conformitate cu legislaţia statului respectiv. În cazurile vizate la paragraful2 al articolului 5, cerinţele privind dovezile necesare urmăririi penale şi condamnării nu vorfi în nici un caz mai puţin severe decât cele care se aplică în cazurile vizate la paragraful 1al articolului 5. 3. Orice persoană urmărită pentru vreuna din infracţiunile vizate la articolul 4 beneficiazăde garanţia unui tratament echitabil în toate fazele procedurii. Articolul 8 1. Infracţiunile vizate la articolul 4 vor fi considerate ca fiind incluse de drept în oricetratat de extrădare existent între statele părţi. Statele părţi se angajează să includă aceste in-fracţiuni în orice tratat de extrădare pe care îl vor încheia între ele. 2. Dacă un stat parte care subordonează extrădarea existenţei unui tratat este sesizat cuo cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care el nu este legat printr-un tratat deextrădare, el poate considera prezenta Convenţie drept bază juridică a extrădării în ceea cepriveşte aceste infracţiuni. Extrădarea este subordonată celorlalte condiţii prevăzute de legis-laţia statului care urmează să extrădeze. 33 3. Statele părţi care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc aceste Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007infracţiuni drept cazuri de extrădare între ele în condiţiile prevăzute de legislaţia statului careextrădează. 4. Între statele părţi, infracţiunile respective vor fi considerate, în scopul extrădării, cafiind săvârşite atât la locul comiterii lor cît şi pe teritoriul aflat sub jurisdicţia statelor obligatesă-şi stabilească competenţa în virtutea paragrafului 1 al articolului 5. Articolul 9 1. Statele părţi îşi vor acorda asistenţa juridică cea mai largă posibil în orice procedură pe-nală referitoare la infracţiunile vizate la articolul 4, inclusiv în ceea ce priveşte transmitereatuturor elementelor de probă de care dispun şi care sunt necesare în scopul procedurii. 2. Statele părţi se vor achita de obligaţiile care le revin în virtutea paragrafului 1 al prezen-tului articol în conformitate cu orice tratat de asistenţă judiciară care ar putea exista între ele.
 • 34. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 10 1. Fiecare stat parte va lua măsuri pentru a introduce cunoştinţe şi informaţii despre inter- dicţia torturii în programele de formare a personalului civil sau militar însărcinat cu aplicarea legilor, a personalului medical, a agenţilor autorităţii publice şi a altor persoane care pot fi implicate în paza, interogarea sau tratamentul oricărui individ supus oricărei forme de arest, deţinere sau închisoare. 2. Fiecare stat parte va include această interdicţie printre regulile emise în ceea ce priveşte obligaţiile şi atribuţiile acestor persoane. Articolul 11 Fiecare stat parte va exercita o supraveghere sistematică asupra regulilor, instrucţiunilor, metodelor şi practicilor privind interogatoriul şi asupra prevederilor privind paza şi tratamen- tul persoanelor supuse oricărei forme de arest, deţinere sau închisoare pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa, în vederea prevenirii oricărui caz de tortură. Articolul 12 Fiecare stat parte va lua măsuri pentru ca autorităţile sale competente să procedeze ime- diat la o anchetă imparţială, ori de câte ori există motive întemeiate de a crede că pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa a fost comis un act de tortură. Articolul 13 Fiecare stat parte va lua măsuri pentru ca orice persoană care pretinde că a fost supusă torturii pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa să aibă dreptul de a prezenta o plângere în faţa autorităţilor competente ale statului respectiv, care vor proceda imediat, în mod imparţial, la examinarea cazului. Se vor lua măsuri pentru a se asigura protecţia reclamantului şi a martorilor împotriva oricărei maltratări sau intimidări datorită plângerii depuse sau dovezii furnizate. Articolul 14 1. Fiecare stat parte va garanta, în sistemul său juridic, victimei unui act de tortură dreptul de a obţine reparaţie şi de a fi despăgubită în mod echitabil şi adecvat, inclusiv mijloacele ne- cesare pentru readaptarea sa cît mai completă posibil. În cazul decesului victimei ca urmare a unui act de tortură, persoanele aflate în întreţinerea acesteia au dreptul la compensaţie.34 2. Prezentul articol nu exclude dreptul la compensaţie pe care ar putea să-l aibă victima sau orice altă persoană în virtutea legislaţiei naţionale. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 15 Fiecare stat parte va face în aşa fel încât orice declaraţie, în privinţa căreia s-a stabilit că a fost obţinută prin tortură, să nu poată fi invocată ca element de probă în nici o procedură, cu excepţia cazului când este folosită împotriva persoanei acuzate de tortură pentru a se stabili că o declaraţie a fost într-adevăr făcută. Articolul 16 1. Fiecare stat parte se angajează să interzică, pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa, şi alte acte care constituie pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante care nu sunt acte de tortură aşa cum aceasta este definită la articolul 1, când asemenea acte sunt săvârşite de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al acesteia. Îndeosebi, obligaţiile
 • 35. INTERNAŢIONALEenunţate la articolele 10, 11, 12, şi 13 sunt aplicabile altor forme de pedepse cu cruzime,inumane sau degradante. 2. Prevederile prezentei Convenţii nu afectează prevederile oricărui alt instrument inter-naţional sau lege naţională care interzic pedepsele sau tratamentele cu cruzime, inumane saudegradante, sau care se referă la extrădare sau la expulzare. PARTEA A DOUA Articolul 17 1. Se înfiinţează un Comitet împotriva torturii (denumit în continuare „Comitetul”) careare funcţiile definite mai jos. Comitetul este compus din zece experţi de înaltă moralitate şicare posedă o competenţă recunoscută în domeniul drepturilor omului, care vor funcţiona cutitlu personal. Experţii sunt aleşi de către statele părţi, ţinând seama de repartizarea geogra-fică echitabilă şi de interesul pe care îl prezintă participarea la lucrările Comitetului a unorpersoane care au experienţă juridică. 2. Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret de pe o listă de candidaţi desemnaţi decătre statele părţi. Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales dintre resortisanţii săi. Statele părţi vor ţine seamă de interesul de a desemna candidaţi care să fie în acelaşi timpmembri ai Comitetului drepturilor omului instituit în virtutea Pactului internaţional referitor ladrepturile civile şi politice şi care sunt dispuşi să facă parte din Comitetul împotriva torturii. 3. Membrii Comitetului sunt aleşi în cursul unor reuniuni bienale ale statelor părţi convo-cate de către Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. La aceste reuniuni, la carecvorumul este constituit din două treimi din statele părţi, vor fi aleşi ca membri ai Comitetu-lui candidaţii care vor obţine cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută a voturilorreprezentanţilor statelor părţi prezenţi şi votanţi. 4. Primele alegeri vor avea loc cel mai târziu la şase luni de la data intrării în vigoare aprezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni înainte de data fiecărei alegeri, Secretarul generalal Organizaţiei Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare statelor părţi pentru a le invita să-şiprezinte candidaturile într-un termen de trei luni. Secretarul general întocmeşte o listă înordine alfabetică a tuturor candidaţilor astfel desemnaţi, indicând statele care i-au desemnat,şi o comunică statelor părţi. 5. Membrii Comitetului sunt aleşi pentru un mandat de patru ani. Totuşi, mandatul a cincidin membrii aleşi cu ocazia primelor alegeri va lua sfârşit după 2 ani; imediat după primele 35alegeri, numele celor cinci membri vor fi trase la sorţi de către preşedintele reuniunii menţi-onate la paragraful 3 al prezentului articol. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 6. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau nu mai este în măsurădin vreun motiv oarecare să se achite de atribuţiile sale în Comitet, statul parte care l-a de-semnat va numi dintre resortisanţii săi un alt expert care va funcţiona până la expirarea man-datului, sub rezerva aprobării majorităţii statelor părţi. Se va considera că aprobarea este datăîn afară de cazul când cel puţin jumătate dintre statele părţi vor exprima o opinie defavorabilăîntr-un termen de şase săptămâni de la data când acestea au fost informate de către Secretarulgeneral al ONU despre numirea propusă. 7. Statele părţi vor prelua cheltuielile membrilor Comitetului pe perioada când aceştia îşiîndeplinesc funcţiunile în Comitet. Articolul 18 1. Comitetul îşi alege biroul pe o perioadă de doi ani. Membrii biroului sunt reeligibili.
 • 36. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. Comitetul îşi stabileşte propriul său regulament interior; acesta va trebui, totuşi, să cuprindă prevederile următoare: a) Cvorumul este de şase membri; b) Deciziile Comitetului sunt luate cu majoritatea membrilor prezenţi. 3. Secretarul general al ONU va pune la dispoziţia Comitetului personalul şi instalaţiile materiale care îi sunt necesare pentru a se achita în mod eficient de funcţiunile care i-au fost încredinţate în virtutea prezentei Convenţii. 4. Secretarul general al ONU va convoca membrii Comitetului pentru prima reuniune. După prima sa reuniune, Comitetul se va întruni în conformitate cu prevederile regulamen- tului său interior. 5. Statele părţi vor suporta cheltuielile ocazionate de ţinerea reuniunilor statelor părţi la Convenţie, rambursând ONU toate cheltuielile, aşa cum sunt cele pentru personal şi costul instalaţiilor materiale, pe care Organizaţia le va fi făcut în conformitate cu prevederile para- grafului 3 al prezentului articol. Articolul 19 1. Statele părţi vor prezenta Comitetului, prin intermediul Secretarului general al ONU, rapoarte asupra măsurilor pe care le vor lua pentru a îndeplini angajamentele asumate în virtutea prezentei Convenţii, într-un termen de un an de la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru statul parte interesat. În Continuare, statele părţi vor prezenta rapoarte suplimentare, la fiecare patru ani, cu privire la toate măsurile noi luate, precum şi orice alte rapoarte cerute de către Comitet. 2. Secretarul general al ONU va transmite rapoartele tuturor statelor părţi. 3. Fiecare raport va fi studiat de Comitet, care va putea face comentariile de ordin general asupra raportului pe care le consideră potrivite şi va transmite aceste comentarii statului parte în cauză. Acest stat parte va putea transmite Comitetului observaţiile pe care le va considera utile. 4. Comitetul va putea decide când va aprecia necesar, să reproducă în raportul anual, pe care îl va întocmi în conformitate cu articolul 24, comentariile pe care el le va formula în vir- tutea paragrafului 3 al prezentului articol, însoţite de observaţiile primite în această privinţă de la statul parte interesat. Dacă statul parte interesat o va cere, Comitetul va putea reproduce şi raportul în baza paragrafului 1 al prezentului articol.36 Articolul 20 1. Dacă Comitetul primeşte informaţii demne de crezare care i se par că ar conţine infor- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 maţii întemeiate în sensul că tortura este practicată în mod sistematic pe teritoriul unui stat parte, el va invita statul respectiv să coopereze în examinarea informaţiilor şi, în acest scop, să-i facă cunoscute observaţiile sale în această privinţă. 2. Ţinând seama de observaţiile pe care ar putea să le prezinte statul parte interesat şi de orice alte informaţii pertinente de care va dispune, Comitetul va putea, dacă va considera că se justifică, să însărcineze unul sau mai mulţi membri ai săi să procedeze la o anchetă confi- denţială şi să-i facă de urgenţă un raport. 3. Dacă se face o anchetă în virtutea paragrafului 2 al prezentului articol, Comitetul va solicita cooperarea statului parte interesat. În acord cu acest stat parte, ancheta va putea com- porta şi o vizită în teritoriul acestui stat. 4. După ce va fi examinat concluziile membrului sau membrilor, care îi vor fi fost supuse în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, Comitetul va transmite aceste concluzii
 • 37. INTERNAŢIONALEstatului parte interesat, împreună cu comentariile sau sugestiile pe care le consideră necesareţinând seama de situaţie. 5. Toate lucrările Comitetului menţionate la paragrafele 1-4 ale prezentului articol suntconfidenţiale şi, în toate etapele lucrărilor, vor fi depuse eforturi pentru a se obţine cooperareastatului parte. După ce lucrările referitoare la o anchetă întreprinsă în virtutea paragrafului 2se vor fi încheiat, Comitetul va putea decide, după consultări cu statul parte interesat, include-rea unei relatări succinte asupra rezultatelor lucrărilor în raportul anual pe care îl va întocmiîn conformitate cu articolul 24. Articolul 21 1. Orice stat parte la prezenta Convenţie va putea, în virtutea prezentului articol, să decla-re în orice moment că recunoaşte competenţa Comitetului de a primi şi examina comunicăriîn care un stat parte pretinde că un alt stat parte nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg dinprezenta Convenţie. Aceste comunicări nu vor putea fi primite şi examinate în conformitatecu prezentul articol decât dacă acestea emană de la un stat parte care a făcut o declaraţie princare recunoaşte, în ceea ce îl priveşte, competenţa Comitetului. Comitetul nu va primi nicio comunicare referitoare la un stat parte care nu a făcut o asemenea declaraţie. În privinţacomunicărilor primite în virtutea prezentului articol, se va aplica următoarea procedură: a) Dacă un stat parte la prezenta Convenţie consideră că un alt stat care este şi el parte la convenţie, nu aplică prevederile acesteia, el va putea, printr-o comunicare scrisă, să atragă atenţia acestui stat asupra chestiunii respective. În termen de trei luni de la data primirii comunicării, statul destinatar va prezenta statului care i-a adresat comunica- rea, explicaţii sau orice alte declaraţii scrise care clarifică chestiunea şi care vor trebui să cuprindă, pe cît posibil şi util, indicaţii cu privire la regulile de procedură şi căile de recurs care au fost deja folosite, fie pendinte, fie deschise încă; b) Dacă în termen de şase luni de la primirea comunicării iniţiale de către statul desti- natar, chestiunea nu a fost soluţionată în mod satisfăcător pentru cele două state inte- resate, oricare dintre ele are dreptul să o supună Comitetului, adresându-i acestuia o notificare, precum şi celuilalt stat interesat; c) Comitetul nu va putea lua în examinare o chestiune care îi este supusă în virtutea pre- zentului articol decât după ce s-a asigurat că toate căile interne de recurs disponibile au fost utilizate şi epuizate, în conformitate cu principiile de drept internaţional unanim recunoscute. Această regulă nu se aplică în cazurile în care procedurile de recurs depă- şesc termene rezonabile şi nici în cazurile în care este puţin probabil că procedurile de 37 recurs ar putea da satisfacţie persoanei care este victimă a violării prezentei Conven- ţii; Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 d) Comunicările prevăzute în prezentul articol vor fi examinate de către Comitet în şedin- ţe închise; e) Sub rezerva prevederilor alineatului c), Comitetul va oferi bunele sale oficii statelor părţi interesate, cu scopul de a se ajunge la o soluţie amiabilă a chestiunii, întemeiată pe respectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta Convenţie. În acest scop, Comitetul va putea, dacă consideră oportun, să stabilească o Comisie de conciliere ad-hoc; f) În orice chestiune care îi va fi supusă în virtutea prezentului articol, Comitetul va putea cere statelor părţi interesate, vizate la alineatul b), să-i prezinte orice informaţie perti- nentă; g) Statele părţi interesate, vizate la alineatul b), au dreptul să fie reprezentate cu ocazia examinării chestiunii de către Comitet şi să prezinte observaţii orale sau scrise, sau sub orice altă formă;
 • 38. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL h) Comitetul trebuie să prezinte un raport într-un termen de 12 luni de la data când el a primit notificarea menţionată la alineatul b): i) Dacă s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu prevederile alineatului e), Comitetul se va limita, în raportul său, la o scurtă prezentare a faptelor şi a soluţiei la care s-a ajuns; ii) Dacă nu s-a putut găsi o soluţie în conformitate cu prevederile alineatului e), în ra- portul său Comitetul se va limita la o scurtă expunere a faptelor; textul observaţiilor scrise, şi procesul-verbal cuprinzând observaţiile orale prezentate de către statele părţi interesate vor fi anexate la raport. Pentru fiecare caz, raportul va fi comunicat statelor părţi interesate. 2. Prevederile prezentului articol vor intra în vigoare când cinci state părţi la prezenta Convenţie vor fi făcut declaraţia prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol. Această declaraţie va fi depusă de către statul parte respectiv Secretarului general al O.N.U., care va transmite copii de pe aceasta celorlalte state părţi. O declaraţie poate fi retrasă în orice mo- ment printr-o notificare adresată Secretarului general. Această retragere nu va aduce atingere examinării oricărei chestiuni care face obiectul unei comunicări deja transmise în virtutea prezentului articol; nici o altă comunicare a unui stat parte nu va fi primită în virtutea prezen- tului articol după ce Secretarul general va fi primit notificarea de retragere a declaraţiei, în afară de cazul când statul parte interesat va fi făcut o nouă declaraţie. Articolul 22 1. Orice stat parte la prezenta Convenţie, poate, în virtutea prezentului articol, să declare în orice moment că recunoaşte competenţa Comitetului de a primi şi examina comunicări pre- zentate de către sau în numele unor persoane particulare care ţin de jurisdicţia sa şi care pretind că sunt victime ale unei violări, de către un stat parte, a prevederilor Convenţiei. Comitetul nu va primi nici o comunicare interesând un stat parte care nu a făcut o asemenea declaraţie. 2. Comitetul va declara inadmisibilă orice comunicare supusă în virtutea prezentului arti- col, care este anonimă sau când el consideră că aceasta este un abuz al dreptului de a prezenta asemenea comunicări, sau că este incompatibilă cu prevederile prezentei Convenţii. 3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2, orice comunicare care va fi prezentată Comi- tetului în virtutea prezentului articol va fi adusă de către acesta la cunoştinţa statului parte la prezenta Convenţie care a făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 1 şi în privinţa căruia se afirmă că a încălcat o prevedere a Convenţiei. Acest stat, în termen de şase luni, va prezenta Comitetului, în scris, explicaţii, indicând, dacă va fi cazul, măsurile pe care le va fi luat pentru38 remedierea situaţiei. 4. Comitetul va examina comunicările primite în virtutea prezentului articol ţinând seama Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 de toate informaţiile care îi sunt prezentate de către sau în numele persoanei respective şi de către statul interesat. 5. Comitetul nu va examina nici o comunicare a unei persoane particulare în conformitate cu prezentul articol decât după ce s-a asigurat că: a) Aceeaşi chestiune nu a fost sau nu este în curs de examinare în faţa unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare; b) Persoana respectivă a epuizat toate căile de recurs interne disponibile; această regulă nu se aplică dacă procedurile de recurs depăşesc termene rezonabile sau dacă este puţin probabil ca ele să dea satisfacţie persoanei care este victimă a violării prezentei Convenţii. 6. Comunicările prevăzute în prezentul articol vor fi examinate de către Comitet în şe- dinţe închise. 7. Comitetul informează statul parte interesat şi persoana în cauză despre constatările sale.
 • 39. INTERNAŢIONALE 8. Prevederile prezentului articol vor intra în vigoare atunci când cinci state părţi la pre-zenta Convenţie vor fi făcut declaraţia prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol. Aceas-tă declaraţie va fi depusă de către statul respectiv Secretarului general al Organizaţiei Naţi-unilor Unite, care va transmite copii de pe aceasta celorlalte state părţi. O declaraţie poate firetrasă în orice moment printr-o notificare adresată Secretarului general. Această retragerenu va aduce atingere examinării oricărei chestiuni care face obiectul unei comunicări dejatransmise în virtutea prezentului articol; nici o altă comunicare prezentată de către o persoanăparticulară sau în numele ei nu va fi primită în virtutea prezentului articol după ce Secretarulgeneral va fi primit notificare despre retragerea declaraţiei, în afară de cazul când statul parteinteresat va fi făcut o nouă declaraţie. Articolul 23 Membrii Comitetului şi membrii comisiilor de conciliere ad-hoc care vor fi numiţi în con-formitate cu alineatul e) al paragrafului 1 al articolului 21 au dreptul la facilităţile, privilegiileşi imunităţile recunoscute experţilor aflaţi în misiune în contul Organizaţiei Naţiunilor Unite,aşa cum acestea sunt enunţate în secţiunile pertinente ale Convenţiei asupra privilegiilor şiimunităţilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 24 Comitetul va prezenta statelor părţi şi Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Uniteun raport anual asupra activităţilor desfăşurate în aplicarea prezentei Convenţii. PARTEA A TREIA Articolul 25 1. Prezenta Convenţie este deschisă semnării de către toate statele. 2. Prezenta Convenţieeste supusă ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Orga-nizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 26 Orice stat poate adera la prezenta Convenţie. Aderarea se va face prin depunerea unuiinstrument de aderare la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 27 39 1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii laSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea instrument de Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007ratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta Convenţie sau va adera după depunereacelui de-al douăzecilea instrument de ratificare sau aderare, Convenţia va intra în vigoare încea de-a treizecea zi după data depunerii de către acest stat a instrumentelor sale de ratificaresau aderare. Articolul 28 1. Fiecare stat va putea, în momentul când va semna sau ratifica prezenta Convenţie sau cândva adera la ea, să declare că nu recunoaşte competenţa acordată Comitetului potrivit art. 20. 2. Fiecare stat parte care va fi formulat o rezervă conform prevederilor paragrafului 1 alprezentului articol va putea în orice moment să retragă această rezervă printr-o notificareadresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 • 40. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 29 1. Orice stat parte la prezenta Convenţie va putea propune un amendament şi depune propunerea sa Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general va comunica propunerea de amendament statelor părţi, cerându-le să-i facă cunoscut dacă sunt în favoarea organizării unei conferinţe a statelor părţi în vederea examinării propunerii şi punerii ei la vot. Dacă în termen de patru luni de la data unei asemenea comunicări, cel puţin o treime din statele părţi se vor pronunţa în favoarea ţinerii acestei conferinţe, Secretarul general va convoca conferinţa sub auspiciile ONU. Orice amendament adoptat de majori- tatea statelor părţi, prezente şi votante la conferinţă, va fi supus de către Secretarul general acceptării tuturor statelor părţi. 2. Un amendament adoptat conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare atunci când două treimi din statele părţi la prezenta Convenţie vor fi notificat Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite că l-au acceptat în conformitate cu pro- cedurile lor constituţionale respective. 3. Când vor intra în vigoare, amendamentele vor avea forţă obligatorie pentru acele state părţi care le vor fi acceptat, celelalte state părţi rămânând legate prin prevederile prezentei convenţii şi prin amendamentele pe care ele le vor fi acceptat anterior. Articolul 30 1. Orice diferend între două sau mai multe state părţi cu privire la interpretarea sau apli- carea prezentei Convenţii, care nu va putea fi rezolvat pe calea negocierilor, va fi supus arbi- trajului, la cererea uneia dintre ele. Dacă în termen de şase luni de la data cererii de arbitraj părţile nu reuşesc să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele va putea supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, printr-o cerere în conformitate cu statutul Curţii. 2. Fiecare stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, să declare că el nu se consideră legat de prevederile paragrafului 1 al prezen- tului articol. Celelalte state părţi nu vor fi legate prin prevederile respective faţă de orice stat parte care va fi formulat o asemenea rezervă. 3. Orice stat parte care va fi formulat o rezervă în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului articol va putea în orice moment să retragă această rezervă printr-o notificare adresată Secretarului general al ONU.40 Articolul 31 1. Un stat parte va putea denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare scrisă adresată Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea va produce efecte după un an de la data când notificarea va fi fost primită de Secretarul general. 2. O asemenea denunţare nu va libera statul parte de obligaţiile care îi incumbă în virtutea prezentei Convenţii în ceea ce priveşte orice act sau orice omisiune săvârşită înainte de data la care denunţarea va produce efecte; ea nu va putea în nici un fel împiedica continuarea examinării oricărei chestiuni cu care Comitetul a fost deja sesizat la data la care denunţarea a produs efecte. 3. De la data la care denunţarea de către un stat a produs efecte, Comitetul nu va începe examinarea nici unei chestiuni noi privind acest stat. Articolul 32 Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor membre ale ONU şi tuturor statelor care vor fi semnat prezenta Convenţie sau vor fi aderat la ea:
 • 41. INTERNAŢIONALE a) Semnăturile, ratificările şi aderările primite în aplicarea articolelor 25 şi 26; b) Data intrării în vigoare a Convenţiei în aplicarea articolului 27 şi data intrării în vigoa- re a oricărui amendament în aplicarea articolului 29; c) Denunţările primite în aplicarea articolului 31. Articolul 33 1. Prezenta Convenţie, ale cărei texte în limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, fran-ceză şi rusă sunt în mod egal autentice, va fi depusă la secretarul general al OrganizaţieiNaţiunilor Unite. 2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor statelor câte ocopie certificată conformă a prezentei Convenţii. PROTOCOLUL FACULTATIV LA CONVENŢIA ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE Preambul Statele părţi la prezentul Protocol, reconfirmând că torturile şi alte tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sunt in-terzise şi prezintă grave încălcări ale drepturilor omului, conştientizând necesitatea unor măsuri continue pentru realizarea obiectivelor Convenţieiîmpotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante /în continua-re Convenţie/ şi sporirii protecţiei persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altorforme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante, menţionând că articolele 2 şi 16 ale Convenţiei obligă fiecare stat parte să ia măsuri efici-ente pentru a preveni comiterea unor acte de tortură şi altor forme de tratament sau pedepsecrude, inumane sau degradante pe teritoriul de sub jurisdicţia sa, recunoscând că statele sunt responsabile pentru respectarea articolelor respective, că spo-rirea protecţiei persoanelor private de libertate şi respectarea necondiţionată a drepturilorlor umane constituie obligaţia comună a tuturor şi că organele internaţionale de executare 41completează şi consolidează măsurile naţionale, subliniind că prevenirea efectivă a torturilor şi altor forme de tratament sau pedepse cru- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007de, inumane sau degradante impune adoptarea unor măsuri în domeniul educaţiei, precum şicumularea măsurilor legislative, administrative, judiciare şi a altor măsuri, amintind, de asemenea, că Conferinţa Mondială pentru Drepturile Omului de la Viena diniunie 1993 a declarat categoric că eforturile pentru eradicarea torturii trebuie să fie orientate,întâi de toate, asupra prevenirii acestora şi a chemat la adoptarea protocolului facultativ laConvenţie, care are drept obiectiv instituirea unui sistem preventiv de vizitare regulată alocurilor de ţinere în stare de arest, având convingerea că protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi aaltor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante poate fi sporită în bazaunor măsuri preventive nejudiciare, întemeiate pe vizitarea regulată a locurilor de ţinere înstare de arest, au convenit următoarele:
 • 42. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL PARTEA I Dispoziţii generale Articolul 1 Scopul prezentului Protocol constă în instituirea unui sistem de vizite regulate, efectuate de către organe internaţionale şi naţionale independente, în locurile de detenţie a persoanelor private de libertate pentru a preveni comiterea unor acte de tortură şi a altor forme de trata- ment sau pedepse crude, inumane sau degradante. Articolul 2 1. Se instituie Subcomitetul pentru prevenirea torturilor şi a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante al Comitetului împotriva torturilor /în continuare Subcomitet de prevenire/, care exercită funcţiile expuse în prezentul Protocol. 2. Subcomitetul de prevenire îşi exercită funcţiile în conformitate cu Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se conduce de scopurile şi principiile acesteia, precum şi de normele Orga- nizaţiei Naţiunilor Unite referitor la comportamentul faţă de persoanele private de libertate. 3. Subcomitetul de prevenire, de asemenea, se conduce de principiile de confidenţialitate, imparţialitate, neselectivitate, universalitate şi obiectivitate. 4. Subcomitetul de prevenire şi statele părţi cooperează în vederea realizării prezentului Protocol. Articolul 3 Fiecare stat parte instituie, desemnează sau susţine la nivel naţional unul sau mai multe organe de vizitare în scopul prevenirii torturilor şi a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante (în continuare mecanisme de prevenire naţionale). Articolul 4 1. Fiecare stat parte, în conformitate cu prezentul Protocol, mecanismele vizate la artico- lele 2 şi 3, va permite vizitarea oricărui loc aflat în jurisdicţia şi sub controlul său, unde sunt sau pot fi deţinute persoane private de libertate, conform dispoziţiei organului de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul sau consimţământul său tacit (în continuare locuri de ţinere în stare de arest). Aceste vizite se efectuează cu scopul sporirii, în caz de necesitate, a pro- tecţiei persoanelor respective împotriva torturilor şi a altor forme de tratament sau pedepse42 crude, inumane sau degradante. 2. În scopul prezentului Protocol, privarea de libertate desemnează orice formă de ţinere în stare de arest sau de plasare a persoanei într-un loc de ţinere în stare de arest, de stat sau Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 privat, pe care persoana respectivă nu are dreptul să-l părăsească din proprie iniţiativă, la ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui organ. PARTEA A II-a Subcomitetul de prevenire Articolul 5 1. Subcomitetul de prevenire este compus din 10 membri. După depunerea celui de-al cincizecilea instrument de ratificare sau de aderare la prezentul Protocol, numărul membrilor Subcomitetului va creşte până la douăzeci şi cinci. 2. Membrii Subcomitetului de prevenire vor fi aleşi din rândul persoanelor de înaltă mo- ralitate şi care posedă o competenţă recunoscută în domeniul activităţii judecătoreşti, în spe-
 • 43. INTERNAŢIONALEcial, al dreptului penal, în sistemul penitenciar sau în poliţie, sau în orice alte domenii ce ţinde comportamentul cu persoanele private de libertate. 3. La crearea Subcomitetului de prevenire se va ţine seama de repartizarea geografică echi-tabilă şi de reprezentarea diferitelor forme de culturi şi sisteme de drept ale statelor părţi. 4. La crearea Subcomitetului de prevenire de asemenea se va acorda atenţie reprezentăriide gender echilibrate în baza principiilor egalităţii şi nediscriminării. 5. Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales dintre resortisanţii săi. 6. Membrii Subcomitetului de prevenire vor funcţiona cu titlu personal, ei trebuie să fieindependenţi şi imparţiali şi să aibă posibilitatea unei activităţi eficiente în cadrul Subcomi-tetului. Articolul 6 1. Fiecare stat parte, în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol, poate să desem-neze doi candidaţi competenţi, care întrunesc condiţiile enunţate la articolul 5, prezentândinformaţie detaliată cu privire la competenţa candidaţilor. 2. а) Candidaţii trebuie să fie resortisanţi ai statului parte la prezentul Protocol; b) cel puţin unul din cei doi candidaţi desemnaţi de către statul parte trebuie să fie resor- tisant al statului parte respectiv; c) în componenţa Subcomitetului de prevenire pot fi desemnaţi nu mai mult de doi candi- daţi resortisanţi ai unuia şi aceluiaşi stat parte; d) în cazul în care orice stat parte va desemna drept candidat un cetăţean al altui stat parte, acesta va cere şi va obţine acordul statului parte respectiv. 3. Cu cel puţin cinci luni înainte de convocarea reuniunii statelor părţi la care vor avea localegerile, Secretatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare statelorpărţi pentru a le invita să-şi prezinte candidaturile într-un termen de trei luni. Secretarul Ge-neral întocmeşte o listă în ordine alfabetică a tuturor candidaţilor astfel desemnaţi, indicândstatele care i-au desemnat, şi o comunică statelor părţi. Articolul 7 1. Membrii Subcomitetului de prevenire sunt aleşi în modul următor: a) principala atenţie se acordă îndeplinirii cerinţelor şi criteriilor prevăzute la articolul 5 al prezentului Protocol; b) primele alegeri au loc nu mai târziu de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentului 43 Protocol; с) statele părţi aleg membrii Subcomitetului de prevenire prin vot secret; Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 d) alegerea membrilor Subcomitetului de prevenire are loc în cadrul reuniunilor statelor părţi, convocate de către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite la fiecare doi ani. La aceste reuniuni, la care cvorumul este constituit din două treimi din statele părţi, vor fi aleşi ca membri ai Subcomitetului candidaţii care vor obţine cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor statelor părţi pre- zenţi şi votanţi. 2. În cazul în care doi resortisanţi ai unui stat parte obţin dreptul de activa în cadrul Sub-comitetului de prevenire, membru al Subcomitetului va deveni candidatul care a acumulatun număr mai mare de voturi. În cazul în care ambii resortisanţi au obţinut un număr egal devoturi, se aplică următoarea procedură: a) în cazul în care un singur candidat a fost desemnat de către statul parte, al cărui resor- tisant este, acesta devine membru al Subcomitetului de prevenire;
 • 44. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL b) în cazul în care ambii candidaţi au fost desemnaţi de către statul parte, se votează separat, în mod secret, pentru a stabili care dintre candidaţi va deveni membru al Sub- comitetului de prevenire; c) în cazul în care niciunul din candidaţi nu a fost desemnat de către statul parte, al cărui resortisant este, se votează separat, în mod secret, pentru a stabili care din aceşti can- didaţi va deveni membru al Subcomitetului de prevenire. Articolul 8 Dacă un membru al Subcomitetului de prevenire decedează, demisionează sau nu mai este în măsură din vreun motiv oarecare să se achite de atribuţiile sale din Subcomitet, statul parte care l-a desemnat va numi altă persoană cu dreptul de a fi aleasă, având competenţa şi îndeplinind cerinţele enunţate la articolul 5, ţinând seama de necesitatea asigurării echilibru- lui dintre diverse domenii de competenţă, care va funcţiona până la următoarea reuniune a statelor părţi, sub rezerva aprobării majorităţii statelor părţi. Se va considera că aprobarea este dată în afară de cazul când cel puţin jumătate dintre statele părţi vor exprima o opinie defavorabilă într-un termen de şase săptămâni de la data când acestea au fost informate de către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite despre numirea propusă. Articolul 9 Membrii Subcomitetului de prevenire sunt aleşi pentru un mandat de patru ani. Aceştia pot fi realeşi o singură dată, în cazul în care sunt desemnaţi drept candidaţi. Mandatul a ju- mătate din membrii aleşi cu ocazia primelor alegeri va lua sfârşit după 2 ani; imediat după primele alegeri, numele acestor membri vor fi trase la sorţi de către preşedintele reuniunii menţionate la alineatul 1 litera d al articolului 7. Articolul 10 1. Subcomitetul de prevenire îşi alege persoanele cu funcţii de răspundere pe o perioadă de doi ani. Acestea sunt reeligibile. 2. Subcomitetul de prevenire îşi stabileşte propriul regulament. Acesta va trebui, totuşi, să cuprindă prevederile următoare: a) cvorumul îl constituie jumătate din membri plus unul; b) deciziile Subcomitetului de prevenire sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor44 prezenţi; c) şedinţele Subcomitetului de prevenire sunt închise. 3. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convoca prima reuniune a Sub- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 comitetului de prevenire. După prima sa reuniune, Subcomitetul de prevenire se va întruni în conformitate cu prevederile regulamentului său interior. Subcomitetul de prevenire şi Comi- tetul împotriva torturii vor convoca sesiunile concomitent, nu mai rar decât o dată pe an. PARTEA A III-a Mandatul Subcomitetului de prevenire Articolul 11 Subcomitetului de prevenire: а) vizitează locurile menţionate la articolul 4 şi face recomandări statelor părţi cu privire la protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altor forme de trata- ment sau pedepselor crude, inumane sau degradante;
 • 45. INTERNAŢIONALE b) cu privire la mecanismele de prevenire naţionale: i) în caz de necesitate, acordă consulting statelor părţi şi îşi dă concursul la crearea unor asemenea mecanisme; ii) întreţine contacte directe, în caz de necesitate confidenţiale, cu mecanismele de pre- venire naţionale şi le propune asistenţă în domeniul pregătirii profesionale şi suport tehnic pentru a-şi consolida potenţialul; iii) acordă consulting şi ajutor la evaluarea necesităţilor şi a măsurilor, necesare pentru sporirea protecţiei persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante; iv)prezintă recomandări şi observaţii statelor părţi în scopul întăririi posibilităţilor şi a mandatului mecanismelor de prevenire naţionale pentru împiedicarea actelor de tortură şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante; с) Cooperează în scopul prevenirii torturilor în general cu organele şi mecanismele re- spective ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi cu instituţiile sau organizaţiile internaţionale, regionale şi naţionale, care activează în interesele sporirii protecţiei tu- turor persoanelor împotriva torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante. Articolul 12 În scopul îndeplinirii de către Subcomitetul de prevenire a mandatului său, prevăzut laarticolul 11, ţările părţi îşi asumă angajamentul: a) să admită Subcomitetul de prevenire pe teritoriul aflat în jurisdicţia sa şi să asigure accesul în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4 al prezentului Pro- tocol; b) să prezinte toată informaţia corespunzătoare pe care Subcomitetul de prevenire o va solicita în scopul evaluării necesităţilor şi a măsurilor care trebuie întreprinse pentru a spori protecţia persoanelor private de libertate împotriva torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante; c) să stimuleze şi să faciliteze contactele dintre Subcomitetul de prevenire şi mecanisme- le de prevenire naţionale; d) să examineze recomandările Subcomitetului de prevenire şi să intre în dialog cu el privind eventualele măsuri de realizare. 45 Articolul 13 1. Subcomitetul de prevenire, iniţial prin sorţi, stabileşte programul de vizite reglementa- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007re al statelor părţi în scopul executării mandatului său, prevăzut la articolul 11. 2. După consultări, Subcomitetul de prevenire anunţă statele părţi despre programul său,astfel încât acestea fără întârziere să întreprindă acţiuni practice pentru efectuarea vizitelor 3. Vizitele vor fi întreprinse de cel puţin doi membri ai Subcomitetului de prevenire. Încaz de necesitate, aceştia pot fi însoţiţi de experţi, cu experienţă de muncă recunoscută şicompetenţă în domeniile vizate de prezentul Protocol, care sunt aleşi din lista experţilor,întocmită în baza propunerilor statelor părţi, Direcţiei Comisarului Suprem pentru DrepturileOmului al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Centrului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentruprevenirea criminalităţii internaţionale. La întocmirea acestei liste, statele părţi respectivepropun nu mai mult de cinci experţi naţionali. Statul parte respectiv poate respinge candi-datura expertului propus pentru efectuarea vizitei, după care Subcomitetul de prevenire vapropune un alt expert.
 • 46. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 4. În cazul în care Subcomitetul de prevenire va considera necesar, acesta poate propune efectuarea unei vizite de scurtă durată, ulterioară vizitei reglementare. Articolul 14 1. Întru exercitarea mandatului de către Subcomitetul de prevenire, statele părţi ale pre- zentului Protocol se obligă să-i asigure: a) accesul nelimitat la orice informaţie privind numărul persoanelor private de libertate, aflate în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4, precum şi privind numărul unor asemenea locuri şi amplasarea acestora; b) accesul nelimitat la orice informaţie privind comportamentul faţă de aceste persoane, precum şi referitor la condiţiile de ţinere în stare de arest; c) în conformitate cu alineatul 2 – accesul nelimitat în toate locurile de ţinere în stare de arest, clădirile şi obiectele acestora; d) posibilitatea de a purta personal discuţii individuale, fără martori, cu persoanele priva- te de libertate, în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia Subcomitetului de prevenire, poate oferi informaţia cores- punzătoare; e) dreptul de alegere necondiţionată a locurilor pe care vrea să le viziteze şi a persoanelor cu care doreşte să discute. 2. Obiecţiile privind vizitarea vreunui loc concret de ţinere în stare de arest se pot înteme- ia doar pe considerente convingătoare, de urgenţă, ce ţin de apărarea naţională, securitatea de stat, calamităţi naturale sau dezordini grave la locul presupus pentru vizitare, care temporar împiedică efectuarea vizitei. Declararea stării de urgenţă nu poate fi invocată de către statul parte drept motiv de opunere la efectuarea vizitei. Articolul 15 Niciun organ şi nicio persoană oficială nu poate da, aplica, permite sau accepta vreo sanc- ţiune faţă de orice persoană sau organizaţie pentru comunicare Subcomitetului de prevenire sau membrilor acestuia a oricărei informaţii, veridică sau falsă, şi nicio asemenea persoană sau organizaţie nu poate fi afectată în vreun mod. Articolul 1646 Subcomitetul de prevenire va trimite, în mod confidenţial, recomandările şi observaţiile sale statului parte şi, după caz, mecanismului de prevenire naţional. 2. Subcomitetul de prevenite publică raportul său împreună cu orice obiecţii ale statului Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 parte respectiv, în cazul parvenirii unei solicitări în acest sens de la statul parte. În cazul în care statul parte face publică o parte din raport, Subcomitetul poate publica raportul integral sau o parte a acestuia. Totuşi, datele cu caracter personal pot fi date publicităţii doar cu con- simţământul exprimat nemijlocit de către persoana respectivă. 3. Subcomitetul de prevenire va prezenta un raport anual de activitate deschis Comitetului împotriva torturii. 4. În cazul în care statul parte refuză să coopereze cu Subcomitetul de prevenire în con- formitate cu articolele 12 şi 14 sau refuză să întreprindă măsuri pentru remedierea situaţiei, conform recomandărilor Subcomitetului de prevenire, Comitetul împotriva torturii, la solici- tarea Subcomitetului şi după ce statului parte i-a fost oferită posibilitatea să-şi expună con- siderentele, cu votul majorităţii membrilor săi, poate să adopte decizia de a face o declaraţie publică în problema dată sau de a publica raportul Subcomitetului de prevenire.
 • 47. INTERNAŢIONALE PARTEA A IV-a Mecanismele de prevenire naţionale Articolul 17 În termen de cel mult un an după intrarea în vigoare a prezentului Protocol, sau dupăratificare sau aderare, fiecare stat parte susţine, desemnează sau instituie unul sau câteva me-canisme de prevenire naţionale independente pentru a împiedica torturile la nivel naţional. Mecanismele instituite de organele descentralizate, în scopul prezentului Protocol, potfi desemnate în calitate de mecanisme de prevenire naţionale, dacă acestea sunt conformeprevederilor reglementare. Articolul 18 1. Statele părţi garantează independenţa funcţională a mecanismelor de prevenire naţio-nale, precum şi independenţa personalului acestora. 2. Statele părţi iau măsurile de rigoare pentru ca experţii mecanismelor de prevenire na-ţionale să dispună de potenţialul şi competenţele profesionale necesare. Aceştia vor asiguraechilibrul de gender şi reprezentarea adecvată a grupurilor etnice şi minoritare din societate. 3. Statele părţi se angajează să ofere resursele necesare pentru funcţionarea mecanismelorde prevenire naţionale. 4. În procesul de instituire a mecanismelor de prevenire naţionale, statele părţi se vorconduce de Principiile ce vizează statutul instituţiilor naţionale de apărare şi promovare adrepturilor omului. Articolul 19 Mecanismele de prevenire naţionale vor fi învestite, cel puţin, cu abilităţile următoare: а) să examineze cu regularitate problemele referitor la comportamentul faţă de persoa- nele private de libertate care se află în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4, pentru a spori, în caz de necesitate, protecţia lor împotriva torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante; b) să prezinte recomandări organelor corespunzătoare în scopul îmbunătăţirii comporta- mentului faţă de persoanele private de libertate şi a condiţiilor de detenţie şi al preveni- rii torturilor şi altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante, în conformitate cu normele respective ale Organizaţiei Naţiunilor Unite; c) să facă propuneri şi observaţii cu referire la legislaţia în vigoare şi la proiectele de legi. 47 Articolul 20 Întru exercitarea mandatului de către mecanismele de prevenire naţionale, statele părţi ale Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007prezentului Protocol îşi asumă angajamentul să le acorde: a) accesul la orice informaţie privind numărul persoanelor private de libertate, aflate în locurile de ţinere în stare de arest, stabilite la articolul 4, precum şi privind numărul unor ademenea locuri şi amplasarea acestora; b) accesul la orice informaţie privind comportamentul faţă de aceste persoane, precum şi referitor la condiţiile de ţinere în stare de arest; c) accesul în toate locurile de ţinere în stare de arest, clădirile şi obiectele acestora; d) posibilitatea de a purta personal discuţii individuale, fără martori, cu persoanele pri- vate de libertate, în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia mecanismelor de prevenire naţionale, poate oferi informaţia corespunzătoare; e) dreptul de alegere necondiţionată a locurilor pe care vor să le viziteze şi a persoanelor cu care doresc să discute.
 • 48. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL f) dreptul de a stabili contacte cu Subcomitetul de prevenire, de a-i trimite informaţii şi a avea întâlniri cu acesta. Articolul 21 1. Niciun organ si nicio persoană oficială nu poate da, aplica, permite sau accepta vreo sancţiune faţă de orice persoană sau organizaţie pentru comunicare mecanismului de preve- nire naţional a oricărei informaţii, veridică sau falsă, şi nicio asemenea persoană sau organi- zaţie nu poate fi afectată în vreun mod. 2. Informaţia confidenţială culeasă de mecanismul de prevenire naţional nu poate fi di- vulgată. Datele cu caracter personal se publică numai cu consimţământul exprimat nemijlocit de persoana respectivă. Articolul 22 Organele competente ale statului parte respectiv examinează recomandările mecanismu- lui de prevenire naţional şi intră în dialog cu acesta privind eventualele măsuri de realizare. Articolul 23 Statele părţi ale prezentului Protocol se angajează să publice şi să difuzeze rapoartele anuale ale mecanismelor de prevenire naţionale. PARTEA A V-a Declaraţia Articolul 24 1. După ratificare, statele părţi pot face declaraţii referitor la amânarea exercitării obliga- ţiilor lor în conformitate cu partea a III-a sau cu partea a IV-a ale prezentului Protocol. 2. Amânarea respectivă este valabilă pentru o perioadă de maximum trei ani. După pre- zentarea de către statul parte a materialelor respective şi după consultările cu Subcomitetul de prevenire, Comitetul împotriva torturii poate prelungi această perioadă pentru încă doi ani. PARTEA A VI-a Dispoziţii financiare48 Articolul 25 Cheltuielile suportate de Subcomitetul de prevenire în procesul de realizare a prezentului Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Protocol sunt acoperite de către Organizaţia Naţiunilor Unite. 2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va pune la dispoziţia Subcomitetu- lui de prevenire personalul şi instalaţiile materiale care îi sunt necesare pentru a se achita în mod eficient de funcţiile cate i-au fost încredinţate în virtutea prezentului Protocol. Articolul 26 1. În conformitate cu procedura corespunzătoare, Adunarea Generală creează un fond special, gestionat conform dispoziţiilor financiare şi normelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru a acorda ajutor la finanţarea realizării recomandărilor făcute statului parte de către Subcomitetul de prevenire după efectuarea vizitei, precum şi pentru programele de educaţie ale mecanismelor de prevenire naţionale. 2. Acest fond special poate fi finanţat prin cotizaţii benevole, plătite de guverne, organiza- ţii interguvernamentale şi neguvernamentale, precum şi alte structuri private sau de stat.
 • 49. INTERNAŢIONALE PARTEA A VII-a Dispoziţii finale Articolul 27 1 . Prezentul Protocol este deschis semnării de către orice stat care a semnat Convenţia. 2. Prezentul Protocol este suspus ratificării de către orice stat care a ratificat Convenţiasau care a aderat la aceasta. Instrumentele de ratificare se depun la Secretarul General al Or-ganizaţiei Naţiunilor Unite. 3. Orice stat care a ratificat Convenţia sau a aderat la aceasta poate adera la prezentulProtocol. 4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul General alOrganizaţiei Naţiunilor Unite. 5. Secretarul General al Naţiunilor Unite va informa toate statele care au semnat prezentulProtocol sau au aderat la acesta privind depunerea fiecărui instrument de ratificare sau deaderare. Articolul 28 1 . Prezentul Protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii laSecretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea instrument deratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul Protocol sau va adera după depunerea celuide-al douăzecilea instrument de ratificare sau de aderare, Protocolul va intra în vigoare în ceade-a treizecea zi după data depunerii de către acest stat a instrumentelor sale de ratificare saude aderare. Articolul 29 Prevederile prezentului Protocol produc efecte asupra tuturor părţilor statelor federale,fără limite sau excepţii. Articolul 30 La prezentul Protocol nu se admit clauze. Articolul 31 Prevederile prezentului Protocol nu aduc atingere angajamentelor statelor părţi în confor- 49mitate cu orice convenţii regionale ce vizează vizitarea locurilor de ţinere în stare de arest.Subcomitetul de prevenire şi organele instituite în conformitate cu asemenea convenţii regi- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007onale se vor consulta şi vor colabora pentru a evita dublarea şi a asigura atingerea efectivă ascopurilor prezentului Protocol. Articolul 32 Prevederile prezentului Protocol nu aduc atingere angajamentelor statelor părţi în confor-mitate cu patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 şi cu Protocoalele adiţionale laacesteia din 8 iunie 1977, precum şi drepturilor oricărui stat de a permite Comitetului Inter-naţional al Crucii Roşii să viziteze locurile de ţinere în stare de arest în cazurile ce nu cad subincidenţa dreptului umanitar internaţional. Articolul 33 1. Orice stat parte în orice moment va putea denunţa prezentul Protocol printr-o notificarescrisă adresată Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care ulterior va informa
 • 50. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL despre aceasta statele părţi ale prezentului Protocol şi ale Convenţiei. Denunţarea va produce efecte după un an de la data când notificarea va fi fost primită de Secretarul General. 2. O asemenea denunţare nu va elibera statul parte de obligaţia care îl incumbă în virtutea prezentului Protocol în ceea ce priveşte orice act sau orice omisiune săvârşită înainte de data la care denunţarea va produce efecte; ea nu va putea în niciun fel împiedica măsurile pe care Subcomitetul de prevenire a decis sau poate decide să le adopte faţă de statul parte; denunţa- rea nu va putea în niciun fel împiedica procesul de continuare a examinării oricărei chestiuni pe care Subcomitetul o examina la data de la care denunţarea a produs efecte. Articolul 34 Orice stat parte la prezentul Protocol va putea propune un amendament şi depune pro- punerea sa Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica propunerea de amendament statelor părţi la prezentul Protocol, cerându-le să-l informeze dacă sunt în favoarea organizării unei conferinţe a statelor părţi în vederea exa- minării propunerii şi punerii ei la vot. Dacă în termen de patru luni de la data depunerii unei asemenea comunicări cel puţin o treime din statele părţi se vor pronunţa în favoarea ţinerii acestei conferinţe, Secretarul General va convoca conferinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţi- unilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate egală cu două treimi din statele părţi, prezente şi votante le conferinţă, va fi supus de către Secretarul General acceptării tuturor statelor părţi. 2. Un amendament adoptat conform prevederilor alineatului 1 al prezentului articol va intra în vigoare atunci când două treimi din statele părţi la prezentul Protocol vor fi notificat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite că l-au acceptat în conformitate cu procedurile lor constituţionale respective. 3. Odată cu intrarea în vigoare, amendamentele vor avea forţa obligatorie pentru acele state părţi care le vor fi acceptat, celelalte state părţi rămânând legate prin prevederile prezen- tului Protocol şi prin amendamentele pe care ele le vor fi acceptat anterior. Articolul 35 Membrii Subcomitetului de prevenire şi membrii mecanismelor de prevenire naţionale vor beneficia de privilegii şi imunităţi, care le vor asigura independenţa în exercitarea atribu- ţiilor. Membrii Subcomitetului vor beneficia de privilegiile şi imunităţile prevăzute în secţiu- nea 22 a Convenţiei cu privire la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite din 13 februarie 1946, fiind respectate şi prevederile secţiunii 23 a aceleiaşi Convenţii.50 Articolul 36 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 În timpul vizitării statului parte, membrii Subcomitetului de prevenire, fără a aduce atin- gere dispoziţiilor şi scopurilor prezentului Protocol, precum şi privilegiilor şi imunităţilor de care beneficiază: a) vor respecta legile şi normele statului vizitat; b) se vor abţine de la orice acţiuni şi activităţi incompatibile cu caracterul imparţial şi internaţional al obligaţiilor lor. Articolul 37 1. Prezentul Protocol, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt în mod egal autentice, va fi depus la Secretarul General al Organizaţiei Naţiu- nilor Unite. 2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor statelor câte o copie certificată conformă a prezentului Protocol.
 • 51. INTERNAŢIONALE ANSAMBLUL REGULILOR MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA 3 JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING) (Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985) Adunarea generală, Având în vedere spiritul Declaraţiei universale a drepturilor omului, Pactul internaţionalcu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economi-ce, sociale şi culturale şi celelalte instrumente cu privire la drepturile omului se vor raportadrepturile tinerilor, Având în vedere în egală măsură faptul că anul 1985 este Anul internaţional al tineretului;participarea, dezvoltarea, pacea şi importanţa faptului că întreaga comunitate internaţionalălegată de protejarea şi promovarea tinerilor trebuie să ateste (dovedească) locul acordat De-claraţiei drepturilor copilului, Amintind rezoluţia 4 adoptată de cel de-al 6-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru pre-venirea crimei şi pentru tratamentul delincvenţilor, în care ONU a cerut să fie elaborat unansamblu minim de reguli cu privire la administrarea justiţiei pentru minori şi tratamentulminorilor care să poată servi drept model statelor membre, Amintind în egală măsură hotărârea 1984/153 a Consiliului economic şi social, la datade 25 mai 1984, prin care Consiliul a transmis, prin intermediul Reuniunii inter-regionalepregătitoare ţinută la Beijing în 14-18 mai 1984, proiectul Ansamblului minim de reguli alcelui de-al 7-lea Congres ONU pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor, cares-a ţinut între 26 august şi 6 septembrie 1985 la Milano (Italia), Recunoscând că tinerii, nefiind încă decât la stadiile iniţiale ale dezvoltării personalităţiilor, au nevoie, pentru a se dezvolta psihic şi intelectual şi pentru a se integra mai bine însocietate, de o atenţie şi o asistenţă deosebite şi trebuie să fie protejaţi de lege potrivit cucondiţiile care garantează liniştea lor, libertatea lor, demnitatea lor şi siguranţa lor, Considerând că legislaţiile, politicile şi practicile naţionale actuale trebuie probabil să 51fie revizuite şi modificate ţinând seama de normele stabilite de către ansamblul minim dereguli, Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Considerând şi faptul că, chiar pare dificil să fie aplicate în conjunctura socială, econo-mică şi culturală, politică şi juridică actuală, aceste norme sunt cu toate acestea considerateconstituind obiectivele minime ale politicii referitoare la justiţia pentru minori: 1 – Notează cu satisfacţie contribuţia pe care Comitetul pentru prevenirea crimei şi luptaîmpotriva delincvenţei, Secretarul general, Institutul pentru prevenirea crimei şi tratamentuldelincvenţilor în Asia şi în Extremul Orient şi celelalte institute ale Naţiunilor Unite le-a adusla elaborarea Ansamblului de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrareajustiţiei pentru minori; 2 – Ia notă cu satisfacţie de raportul Secretarului general asupra proiectului Ansambluluide reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori; 3 – Felicită Reuniunea pregătitoare inter-regională ţinută la Beijing de a fi pus la punctversiunea definitivă a Ansamblului de reguli asupra căruia cel de-al 7-lea Congres pentru
 • 52. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor a rămas neclintit pentru examen şi hotărârea finală; 4 – Adoptă Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori recomandat de cel de-al 7-lea Congres, al cărui text este re- produs în anexa prezentei rezoluţii şi aprobă recomandarea celui de-al 7-lea Congres care are drept scop să specifice în mod egal acest ansamblu de reguli sub numele de „Regulile de la Beijing”; 5 – Invită Statele membre la armonizarea, dacă este necesar, a textelor legislative, a prin- cipiilor directoare şi a măsurilor practice, în mod deosebit în domeniul pregătirii perso- nalului din sistemul de justiţie pentru minori cu Regulile de la Beijing, astfel ca aceste reguli să fie cunoscute autorităţilor competente şi publicului; 6 – Angajează Comitetul pentru prevenirea crimei şi pentru lupta împotriva delincvenţei să formuleze, cu concursul institutelor Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi pentru tratamentul delincvenţilor, măsurile care să permită aplicarea în mod efectiv a Regulilor de la Beijing; 7 – Invită Statele membre să-l informeze pe Secretarul general despre punerea în practică a Regulilor de la Beijing şi să comunice în mod regulat Comitetului pentru prevenirea crimei şi pentru lupta împotriva delincvenţilor, rezultatele obţinute; 8 – Roagă statele membre şi pe Secretarul general să întreprindă cercetări şi să creeze o bază de date cu privire la politicile şi practicile eficace de administrare a justiţiei pentru minori; 9 – Roagă pe Secretarul general să procedeze în aşa fel ca textele Regulilor de la Beijing să fie difuzate cât mai larg posibil în toate limbile oficiale ale ONU şi în special să intensifice informarea cu privire la justiţia pentru minori, şi invită statele membre în sensul acesta; 10 – Roagă pe Secretarul general să pună la punct proiectul pilot cu privire la aplicarea Regulilor de la Beijing; 11 – Roagă pe Secretarul general şi statele membre să prevadă resursele necesare pentru a asigura aplicarea Regulilor de la Beijing, conţinând resurse pentru recrutarea, pregă- tirea şi schimbul de personal, pentru munca de cercetare, evaluare şi de elaborare de soluţii pentru înlocuirea detenţiei (întemniţării); 12 – Roagă cel de-al 8-lea Congres al Naţiunilor Unitate pentru prevenirea crimei şi tra- tamentul delincvenţilor de a studia, cu titlu de punct distinct al ordinei de zi cu privire52 la justiţia pentru minori, progresele realizate în aplicarea Regulilor de la Beijing şi recomandările ce figurează în prezenta rezoluţie; 13 – Cere imediat tuturor organismelor competente ale Naţiunilor Unite şi în special Co- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 misiilor regionale şi instituţiilor specializate, institutelor, ce aparţin Naţiunilor Unite, pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor şi celorlalte organizaţii neguver- namentale şi nonguvernamentale, să colaboreze cu Secretariatul şi să ia, în domeniul lor de competenţă, măsurile dorite pentru a se mobiliza într-un efort concentrat şi sus- ţinut în vederea aplicării principiilor enunţate în regulile de la Beijing. a 96-a Sesiune plenară 29 noiembrie 1985
 • 53. INTERNAŢIONALE Anexă la Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985ANSAMBLUL DE REGULI MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LAADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING)* PARTEA I-a Principii generale 1 – Perspective fundamentale 1.1. – Statele membre se angajează, în conformitate cu interesele lor generale să aperebunăstarea minorului şi a familiei sale. 1.2. – Statele membre fac eforturi pentru crearea unor condiţii care să asigure minoruluio viaţă senină, în care minorul să fie înconjurat, în perioadele în care este cel mai expus unuicomportament deviat, către prosperitate personală şi către o educaţie care să-l îndepărteze pecât posibil de orice contact cu criminalitatea şi delicvenţa. 1.3. – Trebuie să se mobilizeze să ia măsuri pozitive care să asigure antrenarea completă atuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole ca şi alte grupări ale comu-nităţii, cum ar fi şcolile şi alte instituţii comunitare, în scopul promovării bunăstării minoruluişi deci, şi în scopul reducerii nevoii de intervenţie a legii, astfel încât persoana în cauză să fietratată eficace, echitabil şi uman în conflictul său cu legea. 1.4. – Justiţia pentru minori face parte integrantă din procesul de dezvoltare naţională afiecărei ţări, în cadrul general al justiţiei sociale pentru toţi tinerii contribuind astfel, în acelaşitimp, la protejarea tineretului şi la menţinerea păcii şi a ordinii în societate. 1.5. – Modalităţile de aplicare a prezentului Ansamblu de reguli depind de condiţiile eco-nomice, sociale şi culturale existente în fiecare Stat membru. 1.6. – Serviciile de justiţie pentru minori trebuie să fie sistematic controlate şi coordonateîn vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării competenţei personalului acestor servicii mai ales ametodelor sale, a felului de a se apropia de subiecţi, precum şi a atitudinilor faţă de aceştia. Comentariu: Aceste perspective fundamentale generale au legătură cu politica socială globală, în general,şi vizează favorizarea, pe cât posibil, a protecţiei sociale a tineretului în vederea evitării inter-venţiei sistemului de justiţie pentru minori, precum şi a prejudiciului cauzat adesea de aceastăintervenţie. Aceste măsuri de protejare socială a tinerilor, înainte de trecerea la delincvenţă, sunt 53absolut indispensabile dacă se doreşte evitarea aplicării prezentului Ansamblu de reguli. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Art. 1.1 şi 1.3 se referă la rolul important pe care-l poate juca o politică socială con-structivă în favoarea tinerilor, în special, pentru prevenirea crimei şi pentru lupta împotrivadelincvenţei, Articolul 1.4 defineşte justiţia pentru minori ca fiind, parte integrantă din justiţiasocială pentru tineret, în timp ce art.1.6 tratează necesitatea ameliorării (dezv.) constante ajustiţiei pentru minori, fără a se lăsa depăşită de dezvoltarea politicii sociale progresiste ela-borată în favoarea tineretului în general, şi păstrând în concepţia sa necesitatea ameliorării(dezvoltării) constante a calităţii serviciilor competente. Art. 1.5 – Se străduie să ţină cont de condiţiile existente în statele membre, condiţii carear putea avea ca efect diferenţierea esenţială a modalităţilor de aplicare a regulilor particulareîn raport cu modalităţile adoptate în alte state.* Recomandat în vederea adoptării de către cel de al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenireacrimei şi tratamentul delicvenţilor, care a avut loc la Milano în perioada 26 aug. – 6 sept. 1985 şi adoptată deAdunarea generală prin Rezoluţia 40/33 din 29 nov. 1985.
 • 54. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. — Domeniul de aplicare a Ansamblului de reguli şi definiţiile utilizate 2.1. – Ansamblul de reguli minime se aplică imparţial delincvenţilor juvenili, fără nici un fel de deosebire, mai ales de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică, fără deosebire de origine socială, stare materială, naştere sau altă situaţie. 2.2. – În finalul prezentului Ansamblu de reguli, fiecare Stat membru aplică definiţiile de mai jos într-un mod corespunzător sistemului şi conceptelor juridice proprii. a) un minor este un copil sau un tânăr care, în raport cu sistemul juridic considerat, poată să răspundă pentru un delict conform unor modalităţi diferite de cele care sunt aplicate în cazul unui adult; b) un delict desemnează un întreg comportament (act sau omitere) ce poate fi pedepsit de lege în virtutea unui sistem juridic considerat; c) un delicvent juvenil este un copil sau un tânăr, acuzat sau declarat vinovat de a fi co- mis un delict. 2.3. – Se vor face eforturi pentru a stabili, în fiecare ţară, o serie de legi, reguli şi dispo- ziţii aplicabile în mod expres la delincvenţii juvenili şi pentru a stabili instituţii şi organisme însărcinate cu aplicarea justiţiei la minori, fiind destinate: a) să răspundă la nevoile proprii ale delincvenţilor juvenili, protejându-le, în acelaşi timp, drepturile lor fundamentale; b) să răspundă la nevoile societăţii; c) să aplice efectiv şi echitabil Ansamblul de reguli prezente aici Comentariu: Ansamblu de reguli minimale este deliberat formulat astfel încât să fie aplicabil în diferite sisteme juridice şi, în acelaşi timp, să fixeze normele minimale pentru tratamentul delincven- ţilor juvenili oricare ar fi definirea lor şi oricare ar fi sistemul care li se aplică. Aceste reguli trebuie să fie întotdeauna aplicate imparţial şi fără nici un fel de deosebire. Art. 2.1 subliniază faptul că este important ca Ansamblul de reguli minimale să fie în- totdeauna aplicat imparţial şi fără nici fel de deosebire. El urmează textului principiului 2 al Declaraţiei drepturilor copilului. Art. 2.2. defineşte termenii „minori” şi „delict” ca fiind elemente ale noţiunii de „delin- cvent juvenil”, care este obiectul principal al prezentului Ansamblu de reguli minimale (a se vedea de asemenea, articolele 3 şi 4). Trebuie observat că limitele de vârstă depind în mod54 deosebit de fiecare sistem juridic şi ţin cont foarte mult de sistemele economice, sociale, politice şi culturale ale Statelor membre. Rezultă că o întreagă gamă de vârste reiese din categoria de tineri, gama cuprinsă între 7 ani-13 ani şi chiar mai mult. Această nepotrivire Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 este inevitabilă, având în vedere diversitatea sistemelor juridice naţionale şi nu diminuează cu nimic impactul cu prezentul Ansamblu de reguli minimale. Art. 2.3. prevede necesitatea de a adopta legi naţionale destinate cu precădere asigurării celei mai bune cu putinţă aplicări a prezentului Ansamblu de reguli minimale atât pe plan juridic şi pe plan practic. 3 – Extensiunea regulilor 3.1 – Dispoziţiile pertinente prezentului Ansamblu de reguli vor fi aplicate nu numai delincvenţilor juvenili ci şi minorilor împotriva cărora ar putea fi organizate urmăriri pentru orice comportament care n-ar fi pedepsit dacă ar fi comis de un adult. 3.2 – Se vor face eforturi pentru extinderea eforturilor încorporate în prezentul Ansamblu de reguli la toţi minorii cărora li se aplică măsuri de protecţie şi ajutor social.
 • 55. INTERNAŢIONALE 3.3 – De asemenea, se vor face eforturi pentru extinderea principiilor încorporate în pre-zentul Ansamblu de reguli şi asupra tinerilor adulţi delincvenţi. Comentariu: Articolul 3 extinde protecţia asigurată de Ansamblul de reguli minimale privind adminis-trarea justiţiei la minori: a) la „infracţiunile contra statului” prevăzute de sistemele juridice naţionale sau la atitu- dinile comportamentale ce sunt considerate ca delictuale la tineri la care sunt şi mai numeroase decât la adulţi (de exemplu absenţa de la şcoală, indisciplina la şcoală şi în familie, tulburări publice etc) / art. 3.1./; b) ia măsurile de protecţie şi de ajutor social privitoare la tineri (art. 3.2.); c) la tratamentul tinerilor delicvenţi adulţi, conform limitei de vârstă fixată în fiecare caz, bineînţeles (art. 3.3.). Existenţa Ansamblului de reguli la aceste 3 domenii pare a fi justificată. Articolul 3.1 prevede garanţii minimale în aceste domenii, iar art.3.2 este considerat ca o etapă de dorit pe calea unei justiţii penale mai juste, mai echitabile şi mai umane pentru minorii ca au intrat în conflict cu legea. 4 – Vârsta răspunderii penale 4.1 – În sistemele juridice care recunosc noţiunea de limită a răspunderii penale, aceastadin urmă nu trebuie să fie fixată prea jos ţinând cont de problemele de maturitate afectivă,psihologică şi intelectuală. Comentariu: Limita răspunderii penale variază destul de mult după epoci şi culturi. Atitudinea mo-dernă constă în întrebarea dacă un copil poate suporta consecinţele morale şi psihologice alerăspunderii penale, adică dacă un copil, ţinându-se cont de capacitatea sa de discernământ şide înţelegere, poate fi făcut responsabil de un comportament esenţial antisocial. Dacă vârstarăspunderii penale este fixată prea jos sau dacă nu există deloc o vârstă – limită, atunci noţi-unea nu mai are sens. În general, există o relaţie strânsă între noţiunea de răspundere pentruun comportament delictual sau criminal şi celelalte drepturi şi responsabilităţi sociale (deexemplu, situaţia matrimonială, majoritatea civilă etc). Ar trebui, deci, să se încerce convenirea unei limite joase rezonabile ce ar putea fi aplicatăîn toate părţile. 55 5 – Obiective ale justiţiei pentru minori Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 5.1 – Sistemul de justiţiei pentru minori caută să asigure bunăstarea minorilor şi face aşafel încât reacţia faţă de delincvenţii juvenili să fie întotdeauna corespunzătoare circumstanţe-lor delincvenţelor şi delictelor. Comentariu: Art. 5 priveşte două din obiectivele cele mai importante ale justiţiei pentru minori. Primuleste asigurarea bunăstării minorului. Este obiectul principal al sistemelor juridice în carecazurile delincvenţilor juvenili sunt examinate de către tribunale pentru copii sau de cătreautorităţile administrative, dar trebuie insistat, de asemenea, şi asupra bunăstării minoruluiîn sistemele juridice în care se remarcă jurisdicţia de drept comun, pentru a se evita aplicareaunor sancţiuni, exclusiv de pedeapsă (a se vedea, de asemenea, art. 14). Al doilea obiectiv este „principiul de proporţionalitate”. Acest principiu binecunoscutfoloseşte la moderarea sancţiunilor punitive, în general raportându-se la gravitatea delictului.
 • 56. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Pentru delicvenţii juvenili, trebuie ţinut cont nu numai de această gravitate, ci şi din circum- stanţele personale. Aceasta din urmă (poziţie socială, situaţie de familie, daune cauzate de delict sau de alţi factori cu influenţă asupra circumstanţelor personale) trebuie să intervină pentru proporţionarea deciziei (de exemplu, ţinând cont de efortul delincventului pentru des- păgubirea victimei sau de dorinţa sa (a delincventului – n.n.) de a reveni la o viaţă sănătoasă şi utilă). În acelaşi mod, deciziile privind protecţia delincventului juvenil pot merge mai departe decât trebuie şi deci pot aduce atingere drepturilor sale fundamentale, aşa cum s-a putut ob- serva în anumite sisteme de justiţie pentru minori. Şi acolo trebuie supravegheată proporţio- narea reacţiei la circumstanţele proprii delincventului şi delictului, ca şi ale victimei. De fapt, art. 5 nu cere nici mai mult nici mai puţin decât o reacţie justă la toate cazurile de delincvenţă şi de criminalitate juvenilă. Cele două aspecte expuse în articol pot permite progresul în 2 privinţe: este de dorit aplicarea acestor măsuri de un tip nou şi original decât supravegherea evitării măririi excesive a reţelei de control social în ceea ce-i priveşte pe minori. 6 – Forţa puterii discreţionare 6.1. – Ţinând cont de nevoile deosebite şi variate ale minorilor şi de diversitatea măsurilor posibile, trebuie prevăzută o putere direcţionară suficientă în toate stadiile de procedură şi la diferitele nivele ale administrării justiţiei la minori, în special în stadiile de instruire, de urmărire, de judecată şi de aplicare a măsurilor luate. 6.2. – Se vor face, totodată, eforturi în vederea asigurării, în toate etapele şi la toate nive- lele, a exercitării responsabile a acestei puteri discreţionare. 6.3. – Persoanele care o exercită vor trebui să fie special pregătite şi formate pentru a se folosi de această pregătire în mod judicios şi conform funcţiilor şi mandatelor respective. Comentariu: Art. 6.1., 6.2. şi 6.3. fac trimitere la mai multe elemente importante ale administrării unei justiţii eficace, juste şi umane pentru minori: necesitatea permiterii exercitării puterii discreţi- onare la toate nivelele importante ale procedurii, astfel încât persoanele care hotărăsc să poa- tă adopta măsurile estimate a fi cele mai convenabile în fiecare caz şi necesitatea prevederii controalelor şi compensărilor pentru limitarea oricărui abuz discreţionar şi pentru protejarea drepturilor delicventului juvenil. Responsabilitatea şi profesionalismul sunt calităţi care apar56 ca cele mai adecvate pentru moderarea unei libertăţi de apreciere prea mari. De asemenea, calificările profesionale şi formarea specializată sunt desemnate aici ca mijloace de asigurare Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 a exercitării judicioase a puterii discreţionare în problemele privind pe delincvenţii juvenili. (A se vedea de asemenea, art. 1.6 şi 2.2). Formularea directivelor specifice asupra exercitării puterii discreţionare şi creării unui sistem de revizuire, apel etc, pentru permiterea revederii deciziilor şi pentru a se asigura că cei care le iau au simţul răspunderii, sunt subliniate în acest context. Aceste mecanisme nu sunt precizate aici, căci nu se pretează prea uşor includerii într-un ansamblu de reguli internaţionale minimale care n-ar putea de loc să ţină cont de toate diferenţele dintre sistemele de justiţie. 7 – Drepturile minorilor 7.1. – Garanţiile fundamentale ale procedurii, aşa cum ar fi prezumţia de nevinovăţie, dreptul de a fi informat asupra sarcinilor, dreptul de a tăcea, dreptul de a fi asistat, dreptul la prezenţa unui părinte sau tutore, dreptul de a interoga şi de a confrunta martorii şi dreptul la un grad dublu de jurisdicţie, sunt asigurate în toate stadiile procedurii.
 • 57. INTERNAŢIONALE Comentariu: Art. 7.1. – Se ocupă de câteva puncte importante care reprezintă elemente esenţiale aleunei judecăţi echitabile şi care sunt recunoscute pe plan internaţional în documentele exis-tente ale drepturilor omului (a se vedea şi art. 1.4). Prezumţia de nevinovăţie, de exemplu,figurează şi în art. 11 al Declaraţiei universale a drepturilor omului şi în paragraful 2 al art.14din Tratatul internaţional referitor la drepturile civile şi politice. Art. 14 şi următoarele din prezentul Ansamblu de reguli minime precizează, în special,elementele importante de procedură în urmărirea minorilor, în timp ce art. 7.1 prezintă, îngeneral, garanţiile principale ale procedurii. 8 – Protejarea vieţii particulare 8.1 – Dreptul minorilor la protejarea vieţii sale particulare poate fi respectat în toate stadiile înscopul de a fi evitată cauzarea de daune printr-o publicitate iniţială şi prin încadrarea penală. 8.2 – În principiu, nu trebuie publicată nici o informaţie care să poată duce la identificareadelincventului juvenil. Comentariu: Art. 8.1 – Subliniază importanţa protejării dreptului minorilor în viaţa particulară. Tineriisunt sensibili, în special, la încadrarea penală. Cercetările criminologice din acest domeniu au demonstrat efectele periculoase (de toatefelurile) rezultând din faptul că tinerii sunt o dată pentru totdeauna încadraţi ca „delincvenţi”sau „criminali”. Art. 8.2. – Arată că tinerii trebuie protejaţi de efectele nocive ale publicării în presă a unorinformaţii referitoare la problema acestora (a tinerilor–n.n.–de exemplu, numele delincvenţi-lor în prevenţie sau condamnaţi). Trebuie protejat şi respectat interesul individului, măcar înprincipiu (Conţinutul general al art.8 apare în art. 21). 9 – Clauza de ocrotire 9.1. – Nici o dispoziţie a prezentului Ansamblu de reguli nu trebuie să fie interpretată caexcluzând aplicarea Ansamblului de reguli minime privind tratamentul deţinuţilor, adoptat deOrganizaţia Naţiunilor Unite, ca şi a altor documente şi reguli privitoare la drepturile omuluirecunoscute de comunitatea internaţională şi referitoare la tratamentul şi protecţia tinerilor. Comentariu: 57 Art. 9 – Vizează evitarea oricărei confuzii în interpretarea şi aplicarea prezentului An-samblu de reguli conform celorlalte norme şi documente internaţionale existente sau a căror Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007elaborare este în curs – ca de exemplu, Declaraţia universală a drepturilor omului, Tratatul in-ternaţional referitor la drepturile economice, sociale, culturale, Tratatul internaţional referitorla drepturile civile şi politice, ca şi Declaraţia drepturilor copilului şi Proiectul de convenţieasupra drepturilor copilului. Este de înţeles că aplicarea prezentului Ansamblu de reguli seface fără cauzarea nici unui prejudiciu în dauna vreunui document internaţional conţinânddispoziţii de aplicare mai extinsă (a se vedea şi art. 27). PARTEA a II-a Anchetă şi urmărire judiciară 10 – Primul contact 10.1. – Din clipa în care un minor este arestat, sunt informaţi părinţii sau tutorele săuimediat sau, dacă aceasta nu este posibil, în cel mai scurt timp.
 • 58. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 10.2. – Judecătorul sau orice alt funcţionar sau organism competent examinează fără în- târziere problema eliberării. 10.3. – Contactele dintre organele de urmărire şi tânărul delincvent sunt stabilite astfel încât să fie respectat statutul juridic al minorului, favorizându-i-se bunăstarea şi evitându-se provocarea de vătămări, ţinându-se cont de circumstanţele chestiunii. Comentariu: Art. 10.1. – Este în principiu, deja conţinut în art. 92 al Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor. Chestiunea eliberării (10.2) trebuie să fie examinată fără întâr- ziere de către judecător sau alt funcţionar competent. Prin acest ultim termen se înţelege orice persoană sau instituţie, în cel mai larg înţeles al acestui cuvânt, inclusiv consiliile comunitare sau autorităţile poliţieneşti cu drept de eliberare a persoanelor arestate (a se vedea şi paragra- ful 3 al art. 9 din Tratatul internaţional de drepturi civile şi politice). Art. 10.3. – Tratează aspecte fundamentale referitoare la procedurile şi comportamentul poliţiştilor sau al celorlalţi agenţi din serviciile de reprimare în cazurile de delicvenţă juve- nilă. Expresia „evitarea producerii de vătămări” este destul de vagă şi acoperă mai multe aspecte de interacţiune posibilă (cuvinte, violenţe fizice, riscuri datorită mediului). A avea de-a face cu justiţie pentru minori poate fi în sine foarte „nociv” pentru tineri, trebuie, deci, ca expresia să fie interpretată în sensul de a face cât mai puţin rău posibil minorilor şi de a evita orice prejudiciu suplimentar sau contrar regulilor. Acesta este foarte important în primul con- tact cu organele de reprimare, căci acest contact poate influenţa profund atitudinea minorului faţă de stat şi societate. Pe de altă parte, excesul oricărei alte intervenţii depinde tocmai de aceste prime contacte. În astfel de situaţii, fermitatea şi bunăvoinţa sunt esenţiale. 11 – Recurgerea la mijloacele extra-judiciare 11.1. – Se va încerca pe cât posibil, să fie tratate cazurile delincvenţilor juvenili evitându- se recursul la o procedură judiciară în faţa autorităţii competente vizată la articolul 14.1 care va fi prezentat mai jos. 11.2. – Poliţia, procuratura sau alte organe însărcinate cu delincvenţa juvenilă au puterea de a soluţiona cazurile după cum consideră, fără a implica procedura penală oficială, conform unor criterii fixate în acest scop din sistemele juridice respective şi de asemenea, conform unor principii conţinute în prezentul Ansamblu de reguli. 11.3. – Orice recurs la mijloace extra-judiciare implicând trimiterea către servicii comu-58 nitare sau alte servicii competente, cere consimţământul interesatului sau al părinţilor sau al tutorelui său, fiind de la sine înţeles că această hotărâre de amânare a chestiunii poate, dacă Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 se consideră, să fie subordonată unei reexaminări de către autoritatea competentă. 11.4. – În scopul de a facilita reglementarea discreţionară a cazurilor de delicvenţă ju- venilă, se vor face eforturi în vederea organizării programelor comunitare, cu precădere a celor de supraveghere şi orientare temporară, şi în vederea asigurării restituirii bunurilor şi indemnizaţiei victimelor. Comentariu: Recurgerea la mijloace extra-judiciare care permit evitarea procedurii penale şi antre- nează adeseori trimiterea către serviciile comunitare, este aplicată în mod normal oficial sau oficios în numeroasele sisteme juridice. Această practică permite evitarea consecinţelor ne- gative ale unei proceduri normale în administrarea justiţiei la minori. În multe din cazuri, abţinerea ar fi cea mai bună decizie. Astfel recurgerea la mijloace extra-judiciare încă de la început şi fără trimitere la alte servicii (sociale) poate fi cea mai bună măsură. Şi aşa şi este
 • 59. INTERNAŢIONALEatunci când delictul nu este de natură gravă şi când familia, şcoala sau alte instituţii propriiexercitării unui control social oficios au reacţionat deja aşa cum trebuia şi constructiv, sausunt gata să o facă. Aşa cum este indicat în art. 11.2., recurgerea la mijloace extra-judiciare poate să inter-vină în orice stadiu al luării deciziei – prin poliţie, procuratură sau prin alte instituţii cumar fi curţi, tribunale, comisii sau consilii. Ea (recurgerea la mijloace extra-judiciare – n.n.)poate fi exercitată de una sau mai multe instanţe, sau chiar de toate, conform reglementărilorîn vigoare în diferite sisteme sau în spiritul prezentului Ansamblu de reguli. Recurgerea lamijloace extra-judiciare este un fel important de acţiune şi nu trebuie să fie rezervat neapăratinfracţiunilor minore. Art. 11.3. – Subliniază că delincventul juvenil sau părintele (sau tutorele) trebuie să-şi deaacordul pentru serviciile comunitare, fără acest consimţământ hotărârea ar fi contrară Con-venţiei de abolire a muncii forţate. Totodată acest consimţământ nu trebuie să fie irevocabil,căci poate fi dat şi de minor în disperare de cauză. Articolul subliniază că trebuie făcute efor-turi de minimalizare a posibilităţilor de coerciţie şi de intimidare la toate nivelele, în procesulde recurs la mijloacele extra-judiciare. Minorii nu trebuie să simtă presiunea (de exemplu,pentru a evita să compară în faţa tribunalului) sau să fie constrânşi să-şi dea consimţământul.Astfel, este bine de a face o evaluare obiectivă a caracterului judicios al dispoziţiilor refe-ritoare la delincvenţa juvenilă de către „o autoritate competentă, dacă aceasta este cerută”.(Autoritatea competentă poate fi diferită de cea vizată la art. 14). Art. 11.4. – Recomandă organizarea soluţiilor de schimb viabil pentru înlocuirea pro-cedurii normale în justiţia pentru minori, graţie programelor de tip comunitar; în special, aacelor soluţii care prevăd restituirea bunurilor victimelor sau care permit evitarea pe viitora intrării în conflict a minorilor cu legea datorită unor supravegheri sau orientări temporare.Acestea sunt circumstanţele particulare fiecărei chestiuni care justifică recurgerea la mijloaceextra-judiciare, chiar dacă au fost comise delicte mai grave (delict suprem, act subordonatpresiunii unui grup, etc). 12 – Specializarea în cadrul serviciilor de poliţie 12.1. – Pentru a se achita mai bine de funcţiile lor, ofiţerii de poliţie care se ocupă frecventsau exclusiv de minori sau care se consacră, mai ales, prevenirii delincvenţei juvenile trebuiesă primească o instruire şi o formaţie specială. În marile oraşe, ar trebui să fie create în acestscop servicii speciale de poliţie. 59 Comentariu: Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Art. 12 – Atrage atenţia asupra necesităţii existenţei unei formaţii specializate pentru toţiresponsabilii cu aplicarea legilor care participă la administrarea justiţiei pentru minori. Cumpoliţia este întotdeauna primul intermediar cu aparatul de justiţie pentru minori, funcţionariisăi trebuie să acţioneze judicios şi nuanţat. Chiar dacă raportul dintre mediul urban şi crimi-nalitate este foarte complex, se asociază adeseori creşterea delincvenţei juvenile cu dezvol-tarea marilor oraşe, mai ales dacă este rapidă şi anarhică. Ar fi, deci, indispensabile serviciilespecializate de poliţie, nu numai pentru a aplica principiile anunţate în prezentul document(de exemplu art. 1.6) ci mai mult, pentru a ameliora eficacitatea prevenţiei şi a reprimăriidelincvenţei juvenile ca şi a tratamentului tinerilor delincvenţi. 13 – Detenţia preventivă 13.1. – Detenţia preventivă nu poate fi decât o măsură de ultimă instanţă şi durata sa tre-buie să fie cât mai mică cu putinţă.
 • 60. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 13.2. – Atât cât se poate, detenţia preventivă trebuie să fie înlocuită cu alte măsuri cum ar fi supravegherea severă, un ajutor foarte atent sau plasarea într-o familie sau într-un lăcaş sau cămin educativ. 13.3. – Minorii aflaţi în detenţie preventivă trebuie să fie despărţiţi de adulţi sau deţinuţi în lăcaşuri distincte sau într-o parte distinctă a unui stabiliment care adăposteşte şi adulţi. 13.4. – În timpul detenţiei lor preventive, minorii trebuie să primească îngrijiri, protecţie şi toată asistenţa individuală–pe plan social, educativ, profesional, psihologic, medical şi fizic–care le pot fi necesare în funcţie de vârstă, sex sau personalitatea fiecăruia. Comentariu: Nu trebuie să se subestimeze pericolul de „contaminare criminală” pentru tinerii în deten- ţie preventivă. Apare, deci, ca important să se insiste asupra prevederii soluţiilor de schimb. În această privinţă, art. 13.1. încurajează punerea la punct a unor măsuri noi şi novatoare proprii evitării detenţiei preventive în interesul şi pentru binele minorului. Minorii în detenţie preventivă beneficiază de toate drepturile şi garanţiile prevăzute în Ansamblul de reguli mi- nime pentru tratamentul deţinuţilor, ca şi în Tratatul internaţional referitor la drepturile civile şi politice în special, în art.9, alineat b, paragraful 3 al art. 10. Art. 13.4. – Nu interzice Statelor să ia alte măsuri de protecţie împotriva influenţei nefaste asupra delincvenţilor juvenili, măsuri care să fie mai eficace decât cele menţionate aici. S-au enumerat diferite forme de asistenţă care să poată deveni necesare pentru atragerea atenţiei asupra eventualelor nevoi particulare ale tinerilor deţinuţi (de exemplu, asistenţă pen- tru bărbaţi şi femei, drogaţi, alcoolici, tineri bolnavi mintal, tineri suferind de reumatism, mai ales după arestarea acestora, etc). Diferite caracteristici fizice şi psihologice ale tinerilor deţinuţi pot justifica măsuri care să permită separarea de ceilalţi care se află în detenţie preventivă, pentru care să se poată evita vexaţiile şi să se beneficieze de asistenţă cât mai convenabilă, după caz. PARTEA a III-a Judecarea şi încheierea cazurilor 14 – Autoritatea competentă pentru a judeca 14.1. – În situaţia când cazul unui tânăr delincvent n-a făcut obiectul unei proceduri extra- judiciare (prevăzute la art. 11), el este examinat de autoritatea competentă (curte, tribunal,60 comisie, consiliu etc), conform principiilor unui proces just şi echitabil. 14.2. – Procedura urmată trebuie să protejeze cât mai bine interesele tânărului delincvent Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 şi se va desfăşura într-un climat de înţelegere, permiţând acestuia (delincventului – n.n.) să participe la procedură şi să se exprime liber. Comentariu: Este dificil de dat o definiţie organismului competent sau persoanei competente, o de- finiţie care să descrie într-un mod universal valabil autoritatea jurisdicţională prin expresia „autoritate competentă”, în principiu, astfel sunt denumiţi preşedinţii de curţi sau de tribunale (compuse dintr-un judecător unic sau mai mulţi membri), şi anume magistraţi profesionişti şi neprofesionişti, comisii administrative (sistemul scoţian şi scandinav, de exemplu) sau alte organisme comunitare mai puţin speciale, specializate în soluţionarea cu caracter jurisdicţi- onal a conflictelor. Procedura urmată pentru judecarea tinerilor delincvenţi trebuie absolut să se conformeze normelor minimale, asigurând oricărui acuzat respectarea formelor legale. În aceste forme,
 • 61. INTERNAŢIONALEun proces „just şi echitabil” cuprinde garanţiile fundamentale, cum ar fi prezumţia de nevino-văţie, înfăţişarea şi depoziţia martorilor, mijloacele obişnuite de apărare, dreptul de a tăcea,dreptul la ultimul cuvânt al acuzatului, dreptul de a face apel etc (a se vedea şi art. 7.1.). 15 – Asistenţă prin consilier, părinţi sau tutori 15.1. – Pe timpul cât durează procedura, minorul are dreptul de a fi reprezentat printr-unconsilier sau să ceară desemnarea unui avocat din oficiu, atunci când dispoziţiile prevăzândaceastă asistenţă există în ţară. 15.2. – Părinţii sau tutorele pot participa la procedură şi pot fi rugaţi de autoritatea com-petentă s-o facă, în interesul minorului. Autoritatea competentă poate să le refuze aceastăparticipare dacă aceasta are motive să creadă că excluderea acestora de la proces este îninteresul minorului. Comentariu: Terminologia art. 15.1. este prealabilă celei din art. 93 din Ansamblul de reguli minimepentru tratamentul deţinuţilor. Serviciile Consiliului sau ale avocatului din oficiu sunt nece-sare pentru asigurarea asistenţei juridice pentru minor, dar dreptul la participare al părinţilorsau al tutorelui, aşa cum este enunţat în art. 15.2., trebuie considerat ca o asistenţă generalăpsihologică şi afectivă a minorului – funcţie persistentă pe tot parcursul procedurii. Căutarea unei soluţii adecvate de către autoritatea competentă poate fi facilitată prin co-operarea reprezentanţilor legali ai minorului (sau a unei alte persoane în care minorul poateavea sau are efectiv încredere). Dar, se întâmplă astfel dacă părinţii sau tutorele joacă un rolnegativ în timpul audierii, de exemplu manifestă o atitudine ostilă la adresa minorului, deunde şi dispoziţiile privind posibila lor excludere. 16 – Rapoarte de anchetă socială 16.1. – În toate cazurile, cu excepţia micilor infracţiuni, înainte ca autoritatea competentăsă ia decizie definitivă prealabilă condamnării, antecedentele minorului, condiţiile în care eltrăieşte şi circumstanţele astfel încât să fie uşurată sarcina autorităţii competente de a judecachestiunea în cauză. Comentariu: Rapoartele de anchetă socială (rapoarte sociale sau rapoarte prealabile sentinţei) constitu-ie un ajutor indispensabil în cea mai mare parte din cazurile de urmărire judiciară a tinerilor 61delincvenţi. Autoritatea competentă trebuie să fie informată asupra elementelor importantece-l privesc pe minor, aşa cum ar fi antecedentele sala sociale şi familiale, situaţia şcolară, Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007experienţele sale în materie de educaţie, etc. Anumite jurisdicţii fac apel, în acest sens, laservicii sociale speciale sau la alte persoane afiliate tribunalului sau comisiei. Alte persoane,în special, ofiţerii din serviciile de probaţiune pot îndeplini acest rol. Articolul cere, deci, caservicii sociale adecvate să fie însărcinate cu stabilirea rapoartelor convenabile de anchetăsocială. 17 – Principii directoare ce acţionează asupra judecării şi actului de decizie 17.1. – Decizia autorităţii competente trebuie să se inspire din următoarele principii: a) Decizia trebuie să fie întotdeauna direct proporţională nu numai cu circumstanţele şi gravitatea delictului, dar şi cu circumstanţele şi nevoile delincventului ca şi cu nevoile societăţii; b) Nu se vor aduce restricţii libertăţii personale a minorului – iar limitarea lor la minimum – se va face după un examen minuţios;
 • 62. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL c) Privarea de libertate individuală nu se va aplica decât dacă minorul este considerat vinovat de săvârşirea unui delict împotriva unei alte persoane, sau în recidivă, sau dacă nu există altă soluţie convenabilă; d) Bunăstarea minorului trebuie să fie criteriul determinant în examinarea cazului său. 17.2. – Pedeapsa capitală nu se aplică infracţiunilor comise de minori. 17.3. – Minorii nu sunt dispuşi pedepselor corporale. 7.4. – Autoritatea competentă are puterea de a întrerupe procedura în orice moment. Comentariu: Principala dificultate pe care o prezintă formularea principiilor directoare ce acţionează asupra judecării minorului ţine de faptul că mai există conflicte încă nerezolvate între anumi- te opţiuni fundamentale, în special următoarele: a) Reintegrarea socială sau sancţiunea meritată; b) Asistenţă sau reprimare şi pedepsire; c) Reacţie adaptată la caracteristicile unui caz particular sau reacţie inspirată din necesi- tatea de protejare a societăţii în ansamblul său; d) Insistenţă generală pentru schimbarea hotărârii sau apărare individuală. Conflictul între aceste opţiuni este mai grav în cazul minorilor decât în cazul adulţilor. În faţa marii diversităţi de cauze şi de reacţii care caracterizează chestiunile privind minori, se constată că toate aceste probleme sunt strâns legate. Ansamblul de reguli minime privind administrarea justiţiei la minori nu vizează pre- scrierea procedurii de urmărire, ci definirea uneia care să fie în conformitate cu principiile acceptate în mod universal. Iată de ce principiile enunţate la art. 17.1, în special la alin. b şi c trebuie să fie considerate ca directive practice destinate oferirii unui punct comun de plecare; dacă autorităţile interesate ţin cont de ele (a se vedea, de asemenea art. 5), aceste principii ar putea contribui foarte bine la asigurarea protejării drepturilor fundamentale ale tinerilor, în special în materie de dezvoltare personală şi de educaţie. Alin. b) al art. 17.1. afirmă că soluţiile strict punitive nu convin deloc. Atunci când este vorba de adulţi şi poate chiar în cazurile de infracţiuni grave comise de tineri, noţiunile de pedeapsă meritată şi de sancţiuni adaptate la gravitatea delictului se pot justifica relativ; în chestiunile minorilor, interesul şi viitorul minorului trebuie întotdeauna să fie deasupra con- sideraţiilor de acest gen.62 Conform rezoluţiei 8 al celui de-al VI-lea Congres al Naţiunilor Unite, alin. 6 art. 17.1. în- curajează recurgerea, pe cât posibil, la alte soluţii decât plasarea la instituţii, păstrând grija şi răspunderea pentru nevoile specifice ale tinerilor: astfel, trebuie făcut apel la întregul evantai Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 existent de sancţiuni de rezervă şi să se pună la punct noi tipuri de sancţiuni, ţinând cont, însă, de noţiunea de securitate publică. Trebuie aplicat, pe cât posibil, regimul de probaţiune prin- tr-o amânare la pedepsele condiţionale, la deciziile comisiilor sau la orice alte dispoziţii. Alin. c) din art. 17.1. corespunde unuia din principiile directoare figurând în rezoluţia 4 a celui de-al VI-lea Congres, care vizează aplicarea pedepsei cu închisoarea pentru tinerii delincvenţi, numai în cazul că nu există alt mijloc potrivit de a asigura securitatea publică. Dispoziţia care prescrie pedeapsa capitală, care face obiectul art. 17.2. corespunde para- grafului 5 din art. 6 al Tratatului internaţional referitor la drepturile civile şi politice. Dispoziţia care prescrie pedepsele corporale corespunde art. 7 din Tratatul internaţional referitor la drepturile civile şi politice şi Declaraţia asupra protejării tuturor persoanelor îm- potriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente dure, inumane sau degradante, ca şi proiectul de Convenţie asupra drepturilor copilului.
 • 63. INTERNAŢIONALE Puterea de a întrerupe în orice moment procedura (art. 17.4.) este o caracteristică inerentătratamentului tinerilor delincvenţi prin opunere cu tratamentul adulţilor. Circumstanţele carefac ca oprirea totală a urmăririi să fie cea mai bună soluţie pot fi făcute cunoscute în oricemoment autorităţii competente. 18 – Dispoziţii de judecată 18.1. – Autoritatea competentă poate asigura desfăşurarea procesului de judecată sub for-me diverse, cu o mare flexibilitate pentru a se evita, pe cât posibil, plasarea într-o instituţie.Astfel de măsuri, din care mai multe pot fi combinate, sunt după cum urmează: a) Ordonarea ajutorului orientării şi supravegherii; b) Probaţiune; c) Ordonarea intervenţiei serviciilor comunitare; d) Amenzi, indemnizaţie, restituire; e) Ordonarea unui regim intermediar sau al altuia; f) Ordonarea participării la unele reuniuni ale grupurilor de orientare şi la alte activităţi analoage; g) Ordonarea plasării într-o familie sau într-un centru comunitar sau într-un alt mediu educaţional; h) Alte hotărâri pertinente. 18.2. – Nici un minor nu va fi sustras supravegherii părinţilor săi, fie parţială, fie totală,numai dacă circumstanţele nu fac ca această separare să devină necesară. Comentariu: La art.18.1. s-au făcut unele eforturi în enumerarea hotărârilor şi sancţiunilor importantecare au fost adoptate până acum cu succes de către diferite sisteme judiciare. Acestea oferăopţiuni interesante care merită să fie urmate şi îmbunătăţite. Din cauza penuriei de personalcompetent, posibilă în anumite regiuni, articolul nu enumeră nevoile efective; în aceste regi-uni, se vor putea încerca sau căuta măsuri care impun un efectiv de personal mai mic. Exemplele citate la art. 18.1. au, mai ales, un element comun, acela potrivit căruia co-munitatea joacă un rol important în punerea în practică a măsurilor prevăzute. Redresareafondată pe acţiunea comunitară este o metodă clasică care, însă, prezintă multe aspecte. Co-munităţile ar trebui să fie încurajate să ofere servicii de acest fel. Art. 18.2. subliniază importanţa familiei care, potrivit paragrafului 1 al art. 10 din Tratatulinternaţional referitor la drepturile economice, sociale şi culturale, este „elementul natural şi 63fundamental al societăţii”. În interiorul familiei, părinţii au nu numai dreptul ci şi datoria de Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007a-şi întreţine şi supraveghea copiii. Art. 18.2. dispune, deci, că separarea copiilor de părinţiilor este o măsură gravă, care nu se ia decât în ultimă instanţă, atunci când faptele (maltratareacopiilor, de exemplu) o justifică din plin. 19 – Recurgerea minimală la plasarea într-o instituţie 19.1.–Plasarea unui minor într-o instituţie este întotdeauna o măsură de ultimă instanţă,iar durata ei trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă. Comentariu: Criminologia progresistă recomandă tratamentul în mediul deschis, preferându-l plasăriiîn instituţii. Practic, nu s-a constatat nici o diferenţă între rezultatele celor două metode.Numeroasele influenţe negative care sunt exercitate asupra individului şi par a fi inevitabileîn mediul instituţional nu pot fi contrabalante, în mod evident, de eforturile în domeniul tra-
 • 64. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL tamentului. Acesta se aplică, în special tinerilor delincvenţi, a căror vulnerabilitate este mai mare. Pe de altă parte, consecinţele negative care duc nu numai la pierderea libertăţii ci şi la separarea de mediul social obişnuit sunt, bineînţeles, mult mai grave la minori din cauza lipsei lor de maturitate. Art. 19 vizează restrângerea plasării în instituţii la două condiţii: frecvenţă („măsură de ultimă instanţă”) şi durată („cât mai scurtă posibil”). El reia unul din principiile fundamen- tale ale Rezoluţiei 4 a celui de-al VI-lea Congres al Naţiunilor Unite, potrivit căruia nici un tânăr delincvent nu ar trebui să fie închis într-un penitenciar, decât dacă nu există alt mijloc corespunzător. Articolul cere deci ca, dacă un tânăr delincvent trebuie să fie închis, privarea de libertate să fie cât mai limitată, iar aranjamente speciale să fie prevăzute în timpul deten- ţiei astfel încât să se ţină cont de tipul de delincvent, de tipul infracţiunii şi al instituţiei. În concluzie, ar trebui dată prioritate instituţiilor „deschise” faţă de instituţiile „închise”. Pe de altă parte, toate stabilimentele ar trebui să fie de tip carceral. 20 – Evitarea pauzelor (răgazurilor de timp) inutile 20.1. – Orice chestiune trebuie de la început să fie tratată rapid, fără nici o ezitare. Comentariu: Rapiditatea procedurilor în chestiunile privitoare la tinerii delincvenţi este de importanţă majoră. În caz contrar, orice soluţie satisfăcătoare pe care ar putea-o permite procedura şi ju- decata ar fi compromisă. Cu cât va trece timpul, cu atât minorul va reînnoda mai greu, aproa- pe imposibil, legătura intelectuală şi psihologică cu procedura şi judecarea infracţiunii. 21 – Arhive 21.1. – Arhivele privind pe tinerii delincvenţi trebuie să fie considerate ca strict confiden- ţiale şi fără putinţă de legătură cu o terţă parte. Accesul la aceste arhive se limitează numai la persoanele autorizate în mod expres. 21.2. – Nu se va putea face caz de antecedentele unui tânăr delincvent în urmăririle ulte- rioare ale adulţilor, urmăriri care implică acelaşi delincvent. Comentariu: Articolul vizează stabilirea unui echilibru între interese contradictorii privitoare la arhive sau dosare aparţinând, pe de o parte, celor de la poliţie, procuratură şi altor autorităţi preo-64 cupate de ameliorarea controlului şi, pe de altă parte, intereselor delincventului (a se vedea de asemenea art.8). Prin „alte persoane autorizate în mod expres”, se înţeleg, de exemplu, persoanele însărcinate cu efectuarea cercetărilor. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 22 – Competenţe profesionale şi pregătire profesională 22.1. – Formaţia profesională, formarea la locul de muncă, reciclarea şi alte tipuri co- respunzătoare de învăţământ vor folosi la formarea şi întreţinerea competenţei profesionale necesară tuturor persoanelor însărcinate cu probleme privindu-i pe minori. 22.2. – Personalul justiţiei pentru minori trebuie să reflecte diversitatea tipologică a ti- nerilor care intră în contact cu sistemul de justiţie pentru minori. Se vor face eforturi pentru asigurarea unei reprezentări echilibrate a femeilor şi a minorităţilor în organele de justiţie pentru minori. Comentariu: Autorităţile competente pentru luarea unei decizii pot fi de formaţie intelectuală diferită (magistraţi din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi din regiunile care se
 • 65. INTERNAŢIONALEinspiră din sistemul commonwealt, judecătorii cu formaţie juridică din acest sistem de drept;de astfel profani sau jurişti, aleşi sau desemnaţi, membri ai comisiilor comunitare, etc). Pentru toate aceste autorităţi, o cunoaştere minimă a dreptului, a sociologiei şi psihologi-ei, a criminologiei şi ştiinţelor comportamentale este absolut necesară, căci este consideratăla fel de importantă ca şi specializarea sau independenţa autorităţii competente. În ceea ce-i priveşte pe lucrătorii în domeniul social şi pe agenţii serviciilor de probaţiune,s-ar putea să nu fie posibil să se insiste asupra specializării profesionale ca o condiţie preala-bilă a exercitării funcţiei pe lângă tinerii delincvenţi. În loc de aceasta, o formare profesionalăla locul de muncă pare a fi minimul calificării indispensabile. Calificările profesionale sunt un element esenţial pentru asigurarea unei administrări im-parţiale şi eficace a justiţiei pentru minori. În consecinţă, trebuie îmbunătăţită recrutarea,perspectivele de avansare şi de pregătire profesională a personalului, astfel încât să-i fie fur-nizate mijloacele necesare de îndeplinire a funcţiilor sale obişnuite. Pentru asigurarea imparţialităţii în administrarea justiţiei pentru minori, trebuie evita-tă orice discriminare de ordin politic, social, de sex, de rasă, religie, cultură în selectarea,nominalizarea şi avansarea profesională a personalului administrării justiţiei pentru minori.Aceasta a fost recomandată de Congresul VI care, pe lângă altele, a rugat Statele membre săasigure un tratament just şi echitabil femeilor din personalul justiţiei penală şi recomandă săse ia unele măsuri speciale pentru recrutarea, formarea şi facilitarea avansării profesionale apersonalului feminin care administrează justiţia pentru minori. PARTEA a IV-a Tratamentul în mediul deschis 23 – Mijloace de executare a hotărârii judecătoreşti 23.1.– În scopul asigurării executării deciziilor autorităţilor competente, prevăzute laart.14.1 autoritatea însăşi sau o altă autoritate după caz, va lua măsurile ce se impun. 23.3.– Cu acest titlu, autoritatea poate, dacă consideră necesar, să modifice deciziile, cucondiţia ca această modificare să fie în conformitate cu principii figurând în prezentul An-samblu de reguli. Comentariu: Fiind vorba de minorii delincvenţi, executarea hotărârii judecătoreşti poate avea mai multtimp, mai mult decât adulţi, o incidenţă deosebită asupra vieţii celui în cauză. Contrară, deci, 65ca autoritatea competentă sau un organ independent (comisia competentă pentru acordarealibertăţii condiţionate sau supravegheate, serviciul de probaţiune, instituţia însărcinată cu Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007protecţia tineretului, etc), dotate cu calificări identice cu cele ale autorităţii care a pronunţatiniţial hotărârea, să vegheze asupra executării ei. În anumite ţări, judecătorul pentru executa-rea pedepsei este desemnat în acest scop. 24 – Asistenţă pentru minori 24.1. – Se vor face eforturi pentru asigurarea pentru minori, în toate etapele procedurii, aunei asistenţe în ceea ce priveşte cazarea, educarea şi formarea profesională, sau a unei alteforme de ajutor util şi practic în vederea uşurării reintegrării. Comentariu: Promovarea binelui minorului este un element foarte important. Astfel, art. 24 subliniazăcă trebuie menţionate instituţiile, serviciile şi celelalte forme de asistenţă necesare pentru aservi cât mai bine interesele minorului în timpul reintegrării.
 • 66. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 25 – Mobilizarea voluntarilor şi a celorlalte servicii comunitare 25.1. – Se va cere voluntarilor, organizaţiilor benevole, instituţiilor locale şi altor servicii comunitare să contribuie în mod eficace la reintegrarea minorului într-un cadru comunitar şi, pe cât posibil, în interiorul celulei familiale. Comentariu: Acest articol arată că toate activităţile ce-i privesc pe delincvenţii juvenili trebuie orien- tate către reintegrare. Cooperarea cu comunitatea umană este indispensabilă dacă se doreşte aplicarea eficace a directivelor autorităţii competente. Voluntarii şi serviciile benevole, în special, s-au arătat a fi resurse foarte interesante de care încă până acum nu s-a profitat deloc. În anumite cazuri, cooperarea cu mai vechii delincvenţi (mai ales cu toxicomanii) poate fi foarte utilă. Art.25 – Decurge din principiile expuse în art. 1.1 – 1.6 şi urmează dispoziţiile pertinente ale Tratatului internaţional referitor la drepturile civile şi politice. PARTEA a V-a Tratamentul în instituţie 26 – Obiectivele tratamentului în instituţie 26.1. – Pregătirea şi tratamentul minorilor aflaţi în instituţii au ca obiectiv asigurarea asistenţei pentru aceştia, a protecţiei, educării şi competenţelor profesionale, în scopul de a-i ajuta pe minori să joace un rol constructiv şi productiv în societate. 26.2. – Tinerii cazaţi în instituţii vor primi ajutorul, protecţia şi întreaga asistenţă – pe plan social, educativ, profesional, psihologic, medical şi fizic – care le poate fi necesară în funcţie de vârstă, sex, personalitate şi în interesul dezvoltării lor armonioase. 26.3. – Minorii cazaţi în instituţii trebuie să fie separaţi de adulţi şi deţinuţi într-un locaş distinct sau într-o parte distinctă de locaşul pentru adulţi. 26.4. – Tinerele delincvente plasate în instituţii trebuie să beneficieze de o atenţie specială în ceea ce priveşte nevoile lor şi problemele proprii. În nici un caz ajutorul, protecţia, asisten- ţa, tratamentul şi pregătirea de care ele beneficiază nu trebuie să fie inferioare celor de care beneficiază tinerii delincvenţi. Trebuie să le fie asigurat un tratament echitabil. 26.5. – Părinţii sau tutorele minorului plasat în instituţie au dreptul de vizită în interesul66 acestuia şi pentru binele lui. 26.6. – Se va favoriza cooperarea între ministere şi servicii în vederea asigurării unei pre- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 gătiri şcolare sau, dacă este cazul, a unei pregătiri profesionale adecvată minorilor plasaţi în instituţii în aşa fel încât să nu fie dezavantajaţi în studii, atunci când părăsesc instituţia. Comentariu: Obiectivele tratamentului în instituţie, enunţate în art. 26.1. şi 26.2. ar trebui să fie accep- tate de toate sistemele şi de toate culturile. În acelaşi timp, obiectivele nu au fost atinse peste tot şi mai rămâne mult de făcut în acest domeniu. Asistenţa medicală şi psihologică, în special, este extrem de importantă pentru tinerii drogaţi, violenţi sau bolnavi mintal aflaţi în instituţii. Preocuparea de a evita influenţele negative ale delincvenţilor adulţi şi de a garanta binele minorilor plasaţi în instituţii, enunţată în art. 26.3. este conformă cu unul din principiile de bază ale Ansamblului de reguli fixate de Congresul VI în rezoluţia sa nr. 4. Acest articol nu interzice Statelor să ia alte măsuri împotriva influenţelor negative ale delincvenţelor adulţi,
 • 67. INTERNAŢIONALEcare să fie cel puţin la fel de eficace ca măsurile enunţate în sus-menţionatul articol (a sevedea de asemenea art. 13.4.). Art. 26.4. – Se referă la faptul că delincventele nu beneficiază, în general, de aceeaşi aten-ţie cu delincvenţii, observaţie făcută şi la Congresul VI. În special, rezoluţia 9 a CongresuluiVI cere să se asigure delincventelor un tratament echitabil în toate stadiile de procedură dejustiţie penală şi să se acorde o atenţie specială problemelor lor şi nevoilor particulare paparcursul detenţiei lor. Pe de altă parte, trebuie să luăm în consideraţie acest articol în luminaDeclaraţiei de la Caracas, prin care Congresul VI a cerut în mod expres egalitate de tratamentîn administrarea justiţiei penale, şi în Contextul Declaraţiei asupra eliminării tuturor formelorde discriminare la adresa femeilor. Dreptul la vizită (art. 26.5.) decurge din dispoziţiile art. 7.1., 10.1., 15.2. şi 18.2. Coo-perarea între ministere şi servicii (art. 26.6.) are o importanţă specială în îmbunătăţirea, îngeneral, a calităţii tratamentului şi a pregătirii din instituţii. 27 – Aplicarea Ansamblului de reguli minime în tratamentul deţinuţilor, adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite 27.1. – Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările carese fac sunt aplicabile, în măsura în care se referă, la tratamentul tinerilor delincvenţi plasaţiîn instituţii, inclusiv a celor care se află în detenţie preventivă. 27.2.– Se vor face eforturi în vederea punerii în practică, pe cât posibil, a principiilor per-tinente enunţate în Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor în scopul de arăspunde nevoilor diverse ale minorilor, în funcţie de vârsta lor, sex şi personalitate. Comentariu: Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor se situează printre primele do-cumente de acest gen pe care le-a promulgat ONU. S-a ajuns să se recunoască că aceste texteau efect pe scară mondială. Chiar dacă există, încă, astăzi ţări în care punerea lor în practicăse află doar la nivel de aspiraţie şi nu a fost tradusă în realitate, acest Ansamblu de reguliminime continuă să exercite o influenţă importantă asupra personalului penitenciarelor. Unele din punctele principale referindu-se la tinerii delincvenţi plasaţi în instituţii, suntapărate de prevederile Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (lăcaşede detenţie, arhitectură, aşternuturi de pat, haine, plângeri şi cereri ale deţinuţilor, contacte culumea exterioară, alimentaţie, serviciu religios, separare după vârstă, personal, muncă etc.)ca şi de dispoziţiile privind pedepsele, disciplina şi mijloacele de constrângere referitoare la 67delincvenţii periculoşi. Nu ar fi oportun să fie modificat Ansamblul de reguli minime pentru Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007tratamentul deţinuţilor, pentru adaptarea la caracteristicile proprii stabilimentelor unde suntplasaţi delincvenţii juvenili, în cadrul prezentului Ansamblu de reguli minime referitoare laadministrarea justiţiei pentru minori. Art. 27 – Face referire la condiţiile cerute de minorii plasaţi în instituţii (art. 2.1.), ca şiasupra diferitelor nevoi proprii vârstei lor, sexului şi personalităţii (art. 27.2.). De asemenea,obiectivele şi conţinutul acestui articol se află în raport direct cu dispoziţiile pertinente aleAnsamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor. 28 – Aplicarea frecventă şi promptă a regimului de eliberare condiţionată. 28.1. – Autoritatea corespunzătoare va face recurs la eliberarea condiţionată cât mai re-pede cu putinţă. 28.2. – Minorii aflaţi în regim de eliberare condiţionată vor fi asistaţi şi urmăriţi de oautoritate corespunzătoare şi vor primi sprijinul total al comunităţii.
 • 68. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Comentariu: Împuternicirea de a ordona eliberarea condiţionată poate fi conferită unei autorităţi com- petente, aşa cum se prevede la art. 14.1 sau alte autorităţi. Iată de ce este convenabilă folosi- rea termenului de autoritate „corespunzătoare” şi nu de autoritate „competentă” . În măsura în care circumstanţele permit, se va da prioritate eliberării condiţionate în loc de a-l lăsa pe tânărul delincvent de a-şi ispăşi întreaga pedeapsă. Dacă se demonstrează că au perspective serioase de reintegrare, chiar şi delincvenţii care par a fi periculoşi în momentul plasării lor în instituţie pot fi eliberaţi condiţionat atunci când se prezintă această posibilitate. Ca şi probaţiunea, eliberarea condiţionată poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii satisfă- cătoare a condiţiilor specifice de autorităţile interesate, într-o perioadă de probă prevăzută de hotărâre. De exemplu:„comportarea bună” a delincventului participarea sa la programele comunitare, rezidenţă în centrele de primire intermediară etc. Atunci când delincvenţii plasaţi în instituţii sunt eliberaţi condiţionat, un agent de proba- ţiune sau un alt funcţionar (mai ales acolo unde regimul de probaţiune nu a fost adoptat) ar trebui să-i ajute şi să-i supravegheze, iar comunitatea ar trebui să fie încurajată să-i susţină. 29 – Regimuri de semidetenţie 29.1. – Se vor face eforturi să se creeze regimuri de semidetenţie în special în locuri cum ar fi centrele de primire intermediară, căminele socio-educative, externate de pregătire profe- sională şi alte locuri corespunzătoare, proprii reintegrării sociale a minorilor. Comentariu: Importanţa încadrării la ieşirea dintr-o instituţie este evidentă: Prezentul articol evidenţiază necesitatea creării, sub diverse modalităţi, a regimurilor de semidetenţie. Acest articol subliniază, de asemenea, necesitatea organizării unei întregi game de mij- loace şi servicii destinate satisfacerii diferitelor nevoi ale tinerilor delincvenţi, a instituţiilor de sprijin pentru contribuirea la succesul reintegrării lor sociale. PARTEA a VI-a Cereri, planificare, elaborare de strategii şi evaluare 30 – Cercetarea, baza planificării, elaborarea strategiilor şi evaluare68 30.1. – Se vor face eforturi în vederea organizării şi promovării cercetării necesare la elaborarea eficace a planurilor şi strategiilor. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 30.2. – Se vor face eforturi în vederea revederii şi evaluării periodice a tendinţelor, pro- blemelor, a cauzelor delincvenţei şi a criminalităţii juvenile, ca şi a diverselor nevoi proprii minorilor în detenţie. 30.3. – Se vor face eforturi în vederea integrării unui dispozitiv permanent de cercetare şi de evaluare în sistemul de administrare a justiţiei pentru minori, astfel încât să fie adunate şi analizate datele şi informaţiile pertinente de care este nevoie pentru o evaluare corespunză- toare, ameliorarea viitoare şi reforma administrativă. 30.4. – În administrare justiţie pentru minori, prestarea de servicii trebuie să fie sistematic planificată şi pusă în practică şi trebuie să fie parte integrantă în efortul de dezvoltare naţională. Comentariu: Utilizarea cercetării, care se află la baza politicii bine informate a justiţiei pentru minori, se face pentru a garanta urmărirea progreselor realizate în domeniul cunoştinţelor şi pentru a
 • 69. INTERNAŢIONALEfavoriza ameliorarea constantă a sistemului de justiţie pentru minori. Simbioza între cerceta-re şi strategii are o importanţă deosebită pentru justiţia pentru minori. Date fiind modificărilerapide şi de cele mai multe ori radicale ale stilurilor de viaţă a tinerilor şi ale formelor şidimensiunilor criminalităţii juvenile, reacţiile societăţii şi ale justiţiei de criminalitatea şidelincvenţa juvenilă sunt de cele mai multe ori reprimante şi de neadaptat. Art. 30 – Fixează, deci, normele ce permit integrarea cercetării în procesul de elaborare şide aplicare a strategiilor în administrarea justiţiei pentru minori. Se cere o atenţie deosebităasupra necesităţii de a revedea şi de a evalua programele şi măsurile existente şi de a planificajustiţia pentru minori în contextul mai larg al obiectivelor dezvoltării globale. O evaluare fără întârziere a nevoilor tinerilor, ca şi a tendinţelor şi problemelor delincven-ţei, este o condiţie indispensabilă pentru îmbunătăţirea formulării strategiilor corespunzătoa-re şi conceperea de intervenţii satisfăcătoare, cu caracter formal şi neformal. În acest context,organismele responsabile ar trebui să uşureze cercetarea efectuată de diverse persoane şi deorganismele independente. Ar trebui fi interesant să se ceară părerea tinerilor înşişi şi să seţină cont de ea, fără a se limita la cei care intră în contact cu sistemul. În stadiul planificării, trebuie prevăzut un sistem de prestare de servicii în acelaşi timpeficace şi echitabil. În acest scop, ar trebui procedat la o evaluare periodică a nevoilor şiproblemelor tinerilor, probleme destul de serioase şi speciale, şi la o definire a priorităţilorprecise. În acest sens, ar trebui coordonată utilizarea resurselor existente corespunzătoare şi maiales ar trebui prevăzute soluţiile de schimbare şi asigurat sprijinul comunităţii pentru realiza-rea mecanismelor de punere în practică şi de control al programelor adoptate. 69 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007
 • 70. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 4 NORMELE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE PENTRU PROTECŢIA MINORILOR PRIVAŢI DE LIBERTATE (Rezoluţia 45/113 din 14 decembrie 1990) I. PERSPECTIVE FUNDAMENTALE 1. Sistemul justiţiei pentru minori trebuie să susţină drepturile şi siguranţa şi să promo- veze bunăstarea fizică şi mintală a minorilor. Pedeapsa cu închisoarea trebuie folosită numai ca o metodă extremă. 2. Privarea de libertate a minorilor se va face numai în conformitate cu principiile şi procedurile prezentate în aceste Norme şi în Normele standard minime pentru administrarea justiţiei pentru minori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (Normele de la Beijing). Privarea de libertate a unui minor trebuie să fie o măsură extremă şi pentru perioada minim necesară şi trebuie să se limiteze la cazurile excepţionale. Durata sancţiunii trebuie să fie stabilită de o autoritate judiciară, fără a elimina posibilitatea scurtării pedepsei. 3. Normele au ca scop stabilirea unor standarde minime acceptate de Organizaţia Naţiuni- lor Unite pentru protejarea minorilor privaţi de libertate sub orice formă, în conformitate cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi în scopul de a contracara efectele negative ale tuturor tipurilor de detenţiune şi de a promova integrarea în societate. 4. Normele trebuie aplicate imparţial, fără nici o discriminare în funcţie de rasă, culoare, sex, vârstă, limbă, religie, naţionalitate, opinii politice sau de altă natură, credinţe sau practici cul- turale, proprietate, naştere sau statut al familiei, origine etnică sau socială şi deficienţe. Trebuie respectate credinţele şi practicile culturale şi religioase şi conceptele morale ale minorului. 5. Normele sunt concepute pentru a servi ca standarde de referinţă convenabile şi pentru a încuraja şi ajuta profesioniştii implicaţi în conducerea sistemului de justiţie pentru minori. 6. Normele trebuie puse la dispoziţia personalului justiţiei pentru minori în limba naţio- nală a acestuia. Minorii care nu cunosc limba vorbită de personalul instituţiei de detenţiune trebuie să aibă dreptul în mod gratuit la serviciile unui interpret oricând este necesar, mai ales70 în timpul examinării medicale şi al procedurilor disciplinare. 7. Când este cazul, statele trebuie să includă Normele în legislaţia lor sau să o amendeze corespunzător şi să ofere remedii efective pentru încălcarea acestora, inclusiv compensarea Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 când minorii sunt răniţi. De asemenea, statele trebuie să monitorizeze aplicarea Normelor. 8. Autorităţile competente trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a conştienti- za opinia publică de faptul că îngrijirea minorilor deţinuţi şi pregătirea lor pentru întoarcerea în societate constituie un serviciu social deosebit de important şi, în acest scop, trebuie luate măsuri care să promoveze contactele deschise între minori şi comunitatea locală. 9. Nimic din conţinutul Normelor nu trebuie interpretat ca excluzând aplicarea instru- mentelor şi standardelor pertinente privind drepturile omului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, recunoscute de comunitatea internaţională, care sunt mai potrivite pentru a garanta drepturile, îngrijirea şi protecţia minorilor, copii sau tineri. 10. În cazul în care aplicarea practică a anumitor Norme cuprinse în secţiunile II-V, inclu- siv, contrazice Normele cuprinse în prezenta secţiune, va fi considerată prioritară respectarea acestora din urmă.
 • 71. INTERNAŢIONALE II. SFERA ŞI APLICAREA NORMELOR 11. Pentru Norme, se aplică următoarele definiţii: a) Minorul reprezintă orice persoană care nu a împlinit 18 ani. Limita de vârstă sub care nu este permisă privarea de libertate a unui copil trebuie stabilită prin lege; b) Privarea de libertate înseamnă orice formă de detenţiune sau de reţinere sau plasarea unei persoane într-o instituţie de îngrijire publică sau privată, pe care această persoană nu are permisiunea să o părăsească oricând doreşte, în urma unui ordin al unei autori- tăţi juridice, administrative sau al altei autorităţi publice. 12. Privarea de libertate trebuie aplicată în condiţii şi împrejurări care asigură respecta-rea drepturilor minorilor. Minorilor deţinuţi în instituţii trebuie să li se asigure participareala activităţi şi programe care să le promoveze şi susţină sănătatea şi respectul de sine, să lestimuleze simţul răspunderii şi să încurajeze acele atitudini şi aptitudini care îi vor ajuta îndezvoltarea potenţialului lor ca membri ai societăţii. 13. Sub nici un motiv legat de statutul lor nu li se vor refuza minorilor privaţi de libertatedrepturile civile, economice, politice, sociale sau culturale care le sunt acordate prin dreptulnaţional sau internaţional şi care sunt compatibile cu privarea de libertate. 14. Protecţia drepturilor individuale ale minorilor, în special în ceea ce priveşte legali-tatea executării măsurilor de detenţiune, va fi garantată de autoritatea competentă, pe cândobiectivele integrării sociale vor fi asigurate prin inspecţii periodice şi alte mijloace de con-trol, efectuat în conformitate cu standardele internaţionale, legile şi reglementările naţionale,de către un corp de control corespunzător constituit, autorizat să viziteze minorii şi care nuaparţine instituţiei de detenţiune. 15. Normele se aplică tuturor tipurilor şi formelor de instituţii de detenţiune în care mino-rii sunt privaţi de libertate. Secţiunile I, II, IV şi V ale Normelor se aplică tuturor instituţiilorde detenţiune şi cadrelor instituţionale în care sunt reţinuţi minorii, iar secţiunea III se aplicăîn mod specific minorilor arestaţi sau care aşteaptă judecarea. 16. Normele vor fi aplicate în contextul condiţiilor economice, sociale şi culturale speci-fice fiecărui stat membru. III. MINORII ARESTAŢI SAU CARE AŞTEAPTĂ JUDECAREA 17. Minorii care sunt reţinuţi în arest sau care aşteaptă judecata („nejudecaţi”) sunt consi-deraţi nevinovaţi şi vor fi trataţi ca atare. Detenţiunea înainte de judecare va fi, pe cât posibil, 71evitată şi limitată la situaţii excepţionale. De aceea, se vor face toate eforturile pentru a aplica Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007măsuri alternative. Când se aplică, totuşi, arestul preventiv, tribunalele pentru minori şi ceicare conduc investigaţiile vor acorda prioritate maximă rezolvării celei rapide a unor astfelde cazuri, pentru a asigura scurtarea pe cât posibil a detenţiunii. Deţinuţii nejudecaţi trebuieseparaţi de minorii condamnaţi. 18. Condiţiile în care este deţinut un minor nejudecat trebuie să fie în conformitate cu nor-mele expuse mai jos, cu prevederi suplimentare, dacă sunt necesare şi adecvate, ţinând contde prezumţia de nevinovăţie, de durata detenţiunii şi de statutul legal şi situaţia minorului.Aceste prevederi includ, dar nu se limitează în mod necesar la următoarele: a) minorii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică şi să aibă posibilitatea de a solicita servicii juridice gratuite, dacă acest lucru este posibil, şi de a comunica regulat cu con- silierii lor juridici. Se va asigura confidenţialitatea acestor comunicări; b) minorilor trebuie să li se ofere, când este posibil, posibilitatea de a presta o muncă, contra unei remuneraţii, şi de a-şi continua studiile sau pregătirea, dar fără să li se
 • 72. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL impună acest lucru. Munca, studiile sau pregătirea nu trebuie să constituie o cauză a prelungirii detenţiei; c) Minorii trebuie să primească şi păstreze materiale pentru distracţie şi recreere compa- tibile cu interesele administrării justiţiei. IV. CONDUCEREA INSTITUŢIILOR PENTRU MINORI A. Dosarele 19. Toate rapoartele, inclusiv dosarul penal, fişele medicale şi evidenţele procedurilor disciplinare, şi toate celelalte documente legate de forma, conţinutul şi detaliile tratamentului trebuie păstrate într-un dosar individual confidenţial, care trebuie să fie actualizat, accesibil numai persoanelor autorizate şi clasificat astfel încât să fie uşor de înţeles. Când este posibil, fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a contesta orice fapt sau opinie conţinute în dosarul său, astfel încât să permită rectificarea afirmaţiilor inexacte, nefondate sau incorecte. Pentru a-şi exercita acest drept, trebuie să existe proceduri care permit unei părţi terţe competente accesul la şi consultarea dosarului, la cerere. La eliberare, dosarele minorilor vor fi sigilate şi, la timpul cuvenit, distruse. 20. Nici un minor nu trebuie primit în nici o instituţie de detenţiune fără un ordin valabil al unei autorităţi juridice, administrative sau al altei autorităţi publice. Detaliile acestui ordin vor fi imediat consemnate în registru. Nici un minor nu trebuie reţinut într-o instituţie în care nu există un astfel de registru. B. Admiterea, înregistrarea, mutarea şi transferul 21. În fiecare instituţie în care sunt reţinuţi minori, trebuie să existe o evidenţă completă şi sigură cuprinzând următoarele informaţii despre fiecare minor primit: a) Informaţii privind identitatea minorului; b) Faptul şi motivele încredinţării şi autoritatea pentru aceasta; c) Ziua şi ora admiterii, transferului şi eliberării; d) Detalii privind înştiinţarea părinţilor şi tutorilor la fiecare admitere, transfer sau elibe- rare a minorului aflat în îngrijirea lor la momentul încredinţării; e) Detalii privind problemele de sănătate fizică şi mintală cunoscute, inclusiv despre abu- zul de droguri sau alcool. 22. Informaţiile privind admiterea, plasarea, transferul sau eliberarea trebuie furnizate fără întârziere părinţilor şi tutorilor sau celei mai apropiate rude a minorului implicat.72 23. Cât mai curând posibil după primire trebuie redactate şi trimise administraţiei rapoar- te complete şi informaţii relevante despre fiecare minor. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 24. Atunci când ajung, tuturor minorilor li se va da o copie a regulilor care se aplică în respectiva instituţie de detenţiune şi o descriere în scris a drepturilor şi obligaţiilor lor, într-o limbă pe care o înţeleg, împreună cu adresa autorităţii abilitate să primească plângerile lor, ca şi adrese ale unor agenţii şi organizaţii publice sau private, care oferă consiliere juridică. Pentru minorii analfabeţi sau care nu pot înţelege limba sub forma scrisă, se va găsi o moda- litate de a le transmite aceste informaţii astfel încât să le înţeleagă. 25. Toţi minorii trebuie ajutaţi să înţeleagă regulile organizării interioare a instituţiei, sco- purile şi metodologia de îngrijire, cerinţele şi procedurile disciplinare, alte metode autorizate de a căuta informaţii şi de a înainta plângeri şi toate celelalte informaţii care să le permită să-şi înţeleagă pe deplin drepturile şi obligaţiile din timpul detenţiei. 26. Transportul minorilor trebuie efectuat pe spezele administraţiei, în mijloace de trans- port adecvat ventilate şi luminate, astfel încât în nici o situaţie nu vor fi supuşi greutăţilor sau umilinţelor. Minorii nu trebuie transferaţi de la o instituţie la alta în mod arbitrar.
 • 73. INTERNAŢIONALE C. Clasificarea şi plasarea 27. Cât mai curând posibil după momentul primirii, fiecare minor trebuie intervievat şitrebuie pregătit un raport psihologic şi social care să identifice toţi factorii relevanţi tipuluispecific de îngrijire şi programului necesar minorului. Acest raport, împreună cu un raportpregătit de un medic ofiţer care a examinat minorul la sosire, trebuie înaintat directoruluipentru a hotărî cea mai adecvată plasare pentru minor în cadrul instituţiei şi tipul şi nivelulde îngrijire specifice şi programul care va fi urmat. Când este necesar un program de reabi-litare special şi când perioada petrecută în instituţie o permite, personalul specific pregătital instituţiei trebuie să pregătească în scris un plan de tratament individualizat, specificândobiectivele tratamentului, perioada şi mijloacele, etapele şi întârzierile cu care pot fi atinseobectivele. 28. Deţinerea minorilor se va efectua numai în condiţii în care se iau în consideraţie ne-voile lor particulare, statutul, cerinţele speciale în funcţie de vârstă, personalitate, sex şi tipulinfracţiunii, ca şi sănătatea lor fizică şi mintală, şi care le asigură protecţia faţă de influenţenegative şi situaţii de risc. Principalul criteriu de separare a diferitelor categorii de minoriprivaţi de libertate trebuie să fie asigurarea tipului de îngrijire cel mai adecvat pentru nevoileparticulare ale persoanelor implicate şi protejarea integrităţii lor fizice, mintale şi morale, caşi a bunăstării lor. 29. În toate instituţiile de detenţiune minorii trebuie separaţi de adulţi, cu excepţia cazuluiîn care sunt membri ai aceleiaşi familii. În situaţii atent controlate, minorii pot fi ţinuţi îm-preună cu adulţi atent selectaţi, ca parte a unui program special care s-a dovedit binefăcătorpentru minorii implicaţi. 30. Trebuie înfiinţate instituţii de detenţiune deschise pentru minori. Instituţiile de deten-ţiune deschise sunt cele cu măsuri minime de securitate sau fără astfel de măsuri. Populaţiaacestor instituţii trebuie să fie cât mai redusă posibil. Numărul minorilor deţinuţi în instituţiiînchise ar trebui să fie destul de mic încât să permită tratamentul individualizat. Instituţiile dedetenţiune pentru minori trebuie descentralizate şi să aibă dimensiunile necesare pentru a fa-cilita accesul şi contactul între minori şi familiile lor. Trebuie înfiinţate şi integrate în mediulsocial, economic şi cultural al comunităţii instituţii de detenţiune de proporţii reduse. D. Mediul fizic şi facilităţile 31. Minorii privaţi de libertate au dreptul la acele facilităţi şi servicii care întrunesc toatecondiţiile sănătăţii şi demnităţii umane. 32. Proiectarea instituţiilor de detenţiune pentru minori şi mediul înconjurător al acestora 73trebuie să fie adecvate obiectivelor de reabilitare ale tratamentului, ţinând cont de necesitateaminorului de intimitate, stimuli senzoriali, posibilitatea de a petrece timp cu persoane de ace- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007eaşi vârstă şi de a participa la exerciţii fizice, activităţi sportive şi de divertisment. Instituţiilede detenţiune trebuie astfel proiectate încât să se reducă la minimum riscul incendiilor şi săfie asigurată evacuarea în siguranţă. Trebuie să fie dotate cu un sistem eficient de alarmă încaz de incendiu şi să existe proceduri oficiale, repetate, care să asigure siguranţa minorilor.Instituţiile de detenţiune nu trebuie amplasate în zone unde există riscuri cunoscute pentrusănătate sau alte primejdii. 33. Facilităţile pentru dormit constau în mod normal în dormitoare pentru grupuri micisau dormitoare individuale, ţinând cont de standardele locale. În timpul orelor de somn tre-buie asigurată supravegherea constantă, discretă a tuturor camerelor de dormit, inclusiv acamerelor individuale şi a dormitoarelor comune, pentru a asigura protecţia fiecărui minor.În conformitate cu standardele locale sau naţionale, fiecare minor trebuie să beneficieze de unpat separat şi corespunzător, care trebuie să fie curat când îi este repartizat şi schimbat destulde des pentru a asigura curăţenia.
 • 74. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 34. Instalaţiile sanitare trebuie să fie astfel amplasate şi să se ridice la standarde care să permită fiecărui minor să-şi satisfacă necesităţile fiziologice în intimitate şi în condiţii de curăţenie şi decenţă. 35. Păstrarea efectelor personale este un element de bază al dreptului la intimitate şi este esenţială pentru bunăstarea psihologică a minorului. Trebuie recunoscut şi respectat dreptul fiecărui minor de a păstra efecte personale şi de a beneficia de facilităţi adecvate de depo- zitare a acestora. Efectele personale pe care un minor nu doreşte să le reţină sau care sunt confiscate trebuie păstrate în condiţii de siguranţă. Minorul trebuie să semneze un inventar pentru acestea. Trebuie luate măsuri pentru păstrarea lor în bune condiţii. Toate aceste artico- le şi banii trebuie înapoiate minorului la eliberare, cu excepţia cazului în care minorul a fost autorizat să cheltuiască bani sau să vândă astfel de obiecte în afara instituţiei. Dacă un minor primeşte sau dacă se găseşte asupra lui vreun medicament, medicul ofiţer trebuie să hotărască felul în care va fi folosit. 36. În măsura posibilului, minorii trebuie să aibă dreptul de a folosi hainele proprii. Insti- tuţiile de detenţiune trebuie să asigure că fiecare minor are haine personale potrivite climei şi adecvate pentru a asigura o stare de sănătate bună şi care nu sunt în nici un fel degradante sau umilitoare. Minorilor care sunt mutaţi sau care părăsesc o instituţie, indiferent de scop, li se va permite să poarte haine proprii. 37. Toate instituţiile de detenţiune vor asigura că fiecare minor primeşte mâncare adecvat preparată şi servită la ore normale de masă, de calitatea şi în cantitatea necesare pentru a sati- sface standardele dietetice, igienice şi sanitare şi, în măsura posibilului, exigenţele religioase şi culturale. Fiecare minor trebuie să aibă în permanenţă la dispoziţie apă de băut curată. E. Educaţia, pregătirea profesională şi munca 38. Fiecare minor aflat la vârsta şcolarizării obligatorii are dreptul la educaţia corespunză- toare nevoilor şi abilităţilor sale şi destinată să-l pregătească pentru întoarcerea în societate. Această educaţie trebuie asigurată în afara instituţiei de detenţiune, în şcoli publice atunci când acest lucru este posibil şi, în orice caz, de către profesori calificaţi prin programe inte- grate în sistemul educaţional al ţării respective astfel încât, după eliberare, minorii să îşi poată continua studiile fără dificultăţi. Administraţia instituţiilor de detenţiune trebuie să acorde o atenţie specială educaţiei minorilor străini sau cu necesităţi culturale sau etnice speciale. Minorii analfabeţi sau care au dificultăţi de înţelegere sau învăţare trebuie să aibă dreptul la educaţie specială.74 39. Minorii care au depăşit vârsta şcolarizării obligatorii şi care doresc să-şi continue stu- diile trebuie să aibă permisiunea şi să fie încurajaţi să o facă, şi trebuie depuse toate eforturile pentru a le facilita accesul la programe educaţionale adecvate. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 40. Diplomele sau certificatele educaţionale conferite minorilor în timpul detenţiunii nu trebuie să indice în nici un fel că minorul a fost instituţionalizat. 41. Fiecare instituţie de detenţiune trebuie să asigure accesul la o bibliotecă corespunzător dotată cu cărţi şi reviste atât pentru învăţat, cât şi pentru recreere şi adecvate pentru minori, care trebuie încurajaţi şi ajutaţi să le folosească. 42. Toţi minorii trebuie să aibă dreptul de a beneficia de pregătire profesională pentru meserii care îi pot pregăti pentru angajare în viitor. 43. Ţinând cont de o selecţie vocaţională corespunzătoare şi de condiţiile administraţiei instituţionale, minorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege tipul de muncă pe care doresc să o presteze. 44. Toate standardele de protecţie naţionale şi internaţionale privind munca prestată de copii şi tineri trebuie să se aplice şi pentru minorii privaţi de libertate.
 • 75. INTERNAŢIONALE 45. Atunci când este posibil, minorilor trebuie să li se ofere ocazia de a presta o muncăremunerată, preferabil în cadrul comunităţii locale, ca o completare a pregătirii profesionale,oferită pentru a spori posibilitatea de a găsi un loc de muncă potrivit atunci când se întorc încomunitate. Tipul de muncă trebuie să fie de natură să asigure o pregătire corespunzătoare, caresă îi ajute pe minori după eliberare. Organizarea şi metodele de muncă oferite în instituţiile dedetenţiune trebuie să fie cât mai asemănătoare posibil cu cele ale activităţilor similare din cadrulcomunităţii, astfel încât să îi pregătească pe minori pentru condiţiile unei vieţi normale. 46. Fiecare minor care prestează o muncă trebuie să aibă dreptul la o remuneraţie echi-tabilă. Interesele minorilor şi ale pregătirii lor profesionale nu trebuie subordonate scopuluide a aduce profituri instituţiei de detenţiune sau unei terţe părţi. În mod normal, o parte dincâştigurile minorului trebuie să fie reţinută pentru a constitui un fond de economii care i sevor înmâna minorului la eliberare. Minorul trebuie să aibă dreptul de a folosi restul acestorcâştiguri pentru a cumpăra articole de uz personal sau pentru a despăgubi victima afectatăde delictul pe care l-a comis sau pentru a le trimite familiei sale sau altor persoane din afarainstituţiei de detenţiune. F. Recreerea 47. Toţi minorii trebuie să aibă dreptul zilnic la o perioadă adecvată pentru exerciţii libere,în aer liber, oricând vremea permite acest lucru, în care în mod normal trebuie să li se ofereposibilităţi de pregătire fizică şi recreere corespunzătoare. Pentru aceste activităţi trebuie săse asigure spaţiu, instalaţii şi echipamente adecvate. Fiecare minor trebuie să aibă zilnic timpsuplimentar pentru odihnă, din care poate folosi o parte, dacă doreşte, pentru a-şi dezvolta abi-lităţile sau talentul artistic. Instituţia de detenţiune trebuie să asigure că fiecare minor este aptfizic pentru a participa la programele de educaţie fizică disponibile. Trebuie să se ofere terapieşi educaţie fizică reparatorie, sub supraveghere medicală, minorilor care au nevoie de acestea. G. Religia 48. Fiecare minor trebuie să aibă permisiunea de a-şi satisface nevoile impuse de viaţa sareligioasă şi spirituală, mai ales de a participa la slujbele sau întrunirile organizate în insti-tuţia de detenţiune sau de a ţine propria slujbă şi de a poseda cărţile necesare sau obiectelede ritual şi învăţătură ale religiei sale. Dacă o instituţie de detenţiune cuprinde un numărsuficient de minori de o anumită religie, trebuie desemnat sau aprobat unul sau mai mulţireprezentanţi ai respectivei religii şi trebuie să i se permită să ţină slujbe în mod regulat sausă facă minorilor vizite pastorale particulare, la cererea acestora. Fiecare minor trebuie să 75aibă dreptul de a primi vizite de la un reprezentant calificat al oricărei religii pe care o alege,ca şi dreptul de a participa la servicii religioase şi de a refuza liber educaţia, consilierea sau Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007îndoctrinarea religioasă. H. Asistenţa medicală 49. Fiecare minor va beneficia de îngrijire medicală adecvată, atât preventivă cât şi cu-rativă, incluzând tratament stomatologic, oftalmologic şi psihologic, ca şi de produsele far-maceutice şi dietele speciale indicate de medic. Când este posibil, îngrijirea medicală trebuieasigurată minorilor deţinuţi prin instituţiile şi serviciile sanitare ale comunităţii în care seaflă instituţia de detenţiune, în scopul de a preveni stigmatizarea minorului şi de a-i promovarespectul de sine şi integrarea în comunitate. 50. Fiecare minor are dreptul de a fi examinat de un medic imediat după sosirea într-oinstituţie de detenţiune, în scopul de a găsi orice dovadă a unui tratament necorespunzătoranterior şi de a identifica orice stare fizică sau psihică care necesită servicii medicale.
 • 76. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 51. Serviciile medicale asigurate minorilor trebuie să încerce identificarea şi să trateze orice afecţiune fizică sau psihică, abuz de substanţe sau altă condiţie care poate împiedica integra- rea minorului în societate. Fiecare instituţie de detenţiune pentru minori trebuie să aibă acces imediat la servicii şi echipamente medicale adecvate, corespunzătoare numărului şi situaţiei rezidenţilor, şi la personal specializat pentru îngrijire preventivă şi pentru rezolvarea urgenţelor medicale. Fiecare minor care este bolnav, care afirmă că este bolnav sau prezintă simptome ale unei afecţiuni fizice sau psihice trebuie examinat cu promptitudine de un medic ofiţer. 52. Orice medic ofiţer care are motive să considere că sănătatea fizică sau psihică a unui minor a fost sau va fi serios afectată de continuarea detenţiunii, de o grevă a foamei sau orice aspect al detenţiunii trebuie să raporteze imediat acest fapt directorului respectivei instituţii de detenţiune şi autorităţii independente responsabile de asigurarea bunăstării minorului. 53. Orice minor care suferă de o afecţiune psihică trebuie tratat într-o instituţie specializa- tă, sub supraveghere medicală independentă. Trebuie luate măsuri, prin cooperare cu agenţii- le abilitate, pentru a asigura orice continuare necesară a tratamentului după eliberare. 54. Instituţiile de detenţiune pentru minori trebuie să adopte programe specializate de prevenire şi reabilitare în cazul abuzului de droguri, conduse de personal specializat. Aceste programe trebuie adaptate în funcţie de vârsta, sexul şi alte particularităţi ale minorului im- plicat, şi trebuie să existe facilităţi şi servicii de dezintoxicare, asigurate de personal calificat, pentru minorii dependenţi de alcool sau de droguri. 55. Medicamentele trebuie administrate numai pentru tratamentele medicale necesare şi, când este posibil, după obţinerea acordului avizat al minorului implicat. În mod special, nu trebuie administrate în scopul obţinerii unor informaţii sau a unei mărturisiri, ca pedeapsă sau ca metodă de constrângere. Minorii nu vor fi niciodată testaţi pentru folosirea experimentală a unor medicamente sau tratamente. Administrarea oricărui medicament trebuie întotdeauna autorizată şi efectuată de către personal medical calificat. I. Înştiinţarea privind boala, rănirea şi decesul 56. Familia sau tutorele unui minor şi orice altă persoană desemnată de minor au dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii minorului, la cerere şi în cazul oricăror modifi- cări importante privind sănătatea minorului. Directorul instituţiei de detenţiune trebuie să în- ştiinţeze fără întârziere familia sau tutorele minorului implicat sau altă persoană desemnată, în cazul decesului, îmbolnăvirii care necesită transferarea minorului la o instituţie medicală din exterior, sau al unei situaţii care necesită îngrijire clinică în cadrul instituţiei de detenţi-76 une pentru mai mult de 48 de ore. De asemenea, trebuie înştiinţate autorităţile consulare ale statului al cărui cetăţean este un minor străin. 57. La moartea unui minor în timpul perioadei de privare de libertate, cea mai apropiată Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 rudă trebuie să aibă dreptul de a examina certificatul de deces, de a vedea corpul şi de a hotărî ce se va întâmpla cu acesta. La moartea unui minor aflat în detenţiune, trebuie întreprinsă o anchetă independentă a cauzelor morţii, al cărei raport va fi pus la dispoziţia celei mai apro- piate rude. Această anchetă trebuie efectuată şi atunci când moartea unui minor survine în decurs de şase luni de la data eliberării sale din instituţia de detenţiune şi există motive pentru a considera că moartea are legătură cu perioada de detenţiune. 58. Orice minor trebuie informat cât mai curând posibil de moartea, îmbolnăvirea sau rănirea gravă a oricărui membru de gradul I al familiei sale şi trebuie să i se asigure posibili- tatea de a participa la funeraliile decedatului sau de a vizita o rudă grav bolnavă. J. Contactele cu comunitatea 59. Trebuie asigurate toate mijloacele pentru a garanta că minorii comunică adecvat cu lumea din exterior, ceea ce constituie o parte integrantă a dreptului la tratament corect şi uma-
 • 77. INTERNAŢIONALEnitar şi este esenţial pentru pregătirea minorilor pentru întoarcerea la societate. Trebuie să lise permită minorilor să comunice cu familiile, prietenii şi alte persoane sau reprezentanţi aiunor organizaţii respectabile din exterior, să părăsească instituţiile de detenţiune pentru a-şivizita căminul şi familia şi să primească permisiune specială de a părăsi instituţia de deten-ţiune în scopuri educaţionale, vocaţionale sau pentru alte motive importante. Dacă un minorexecută o pedeapsă, timpul petrecut în afara instituţiei de detenţiune trebuie considerat caparte perioadei de executare a sentinţei. 60. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a primi vizite constante şi frecvente, în prin-cipiu o dată pe săptămână şi nu mai rar de o dată pe lună, în condiţii care respectă nevoiaminorului de intimitate, contact şi comunicare nelimitată cu familia şi cu avocatul apărării. 61. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a comunica în scris sau telefonic cel puţin dedouă ori pe săptămână cu o persoană pe care o alege, cu excepţia cazului când acest lucru estelimitat legal, şi trebuie să fie ajutat să-şi exercite efectiv acest drept. Fiecare minor trebuie săaibă dreptul de a primi corespondenţă. 62. Minorii trebuie să aibă posibilitatea de a fi informaţi în legătură cu ultimele ştiri, citindziare, reviste şi alte publicaţii, prin acces la programele de radio şi televiziune şi filme şi prinvizite ale reprezentanţilor oricărui club sau organizaţii legale de care sunt interesaţi minorii. K. Limitarea constrângerii fizice şi folosirea forţei 63. Trebuie interzisă folosirea instrumentelor de constrângere şi a forţei, indiferent descop, cu excepţia celor prevăzute în norma 64 de mai jos. 64. Instrumentele de constrângere şi forţa pot fi folosite numai în cazuri excepţionale,când toate celelalte metode de control au fost epuizate şi au eşuat, şi numai după cum estespecific autorizat şi precizat de legislaţie şi regulament. Acestea nu trebuie să provoace situa-ţii umilitoare sau degradante şi trebuie folosite restrictiv şi pentru o perioadă cât mai scurtă cuputinţă. Se poate recurge la astfel de metode prin ordinul directorului administraţiei, pentrua împiedica un minor să se automutileze, să rănească alte persoane sau să provoace pagubeserioase. În astfel de cazuri, directorul trebuie să consulte fără întârziere personalul medicalşi alt personal competent şi să raporteze autorităţii administrative superioare. 65. Trebuie interzise portul şi folosirea armelor de către personal în orice instituţie în caresunt deţinuţi minori. L. Proceduri disciplinare 66. Orice măsuri şi proceduri disciplinare trebuie să menţină siguranţa şi o viaţă comu- 77nitară liniştită şi trebuie să respecte demnitatea inalienabilă a minorului şi obiectivele fun- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007damentale ale îngrijirii instituţionale, şi anume insuflarea simţului dreptăţii, a respectului desine şi pentru drepturile fundamentale ale fiecărei persoane. 67. Toate măsurile disciplinare care constituie un tratament crud, inuman sau degradantvor fi strict interzise, inclusiv pedeapsa corporală, plasarea într-o celulă neluminată, izolareasau orice altă pedeapsă care poate pune în pericol sănătatea fizică sau mintală a minoruluiimplicat. Trebuie interzise cu desăvârşire reducerea alimentaţiei sau interzicerea contactuluicu membrii familiei. Munca trebuie considerată întotdeauna ca un instrument educaţional şi ometodă de a promova respectul de sine al minorului în pregătirea acestuia pentru întoarcereala comunitate şi nu trebuie impusă ca sancţiune disciplinară. Minorul trebuie sancţionat osingură dată pentru aceeaşi abatere disciplinară. Trebuie interzise sancţiunile colective. 68. Ţinând cont de caracteristicile, nevoile şi drepturile fundamentale ale minorilor, legis-laţia şi reglementările adoptate de autoritatea administrativă competentă trebuie să stabileas-că norme cu privire la următoarele:
 • 78. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL a) comportamentul care constituie o abatere disciplinară; b) tipul şi durata sancţiunilor disciplinare care pot fi aplicate; c) autoritatea competentă să impună astfel de sancţiuni; d) autoritatea competentă să examineze apelurile. 69. Orice raport privind comportamentul necorespunzător trebuie prezentat imediat auto- rităţii competente, care trebuie să decidă fără întârziere asupra acestuia. Autoritatea compe- tentă trebuie să efectueze o examinare minuţioasă a cazului. 70. Sancţionarea disciplinară a unui minor trebuie să se conformeze strict cu termenii legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Nici un minor nu trebuie sancţionat, cu excepţia cazului în care a fost informat în legătură cu presupusa infracţiune astfel încât să înţeleagă şi i s-a oferit posibilitatea de a-şi susţine apărarea, inclusiv dreptul de a recurge la o autoritate competentă imparţială. Trebuie să se ţină o evidenţă a tuturor procedurilor disciplinare. 71. Nici un minor nu trebuie să fie însărcinat cu activităţi disciplinare, în afară de cazul în care este vorba despre supravegherea unor activităţi sociale, educaţionale sau sportive specificate sau despre programe autoconduse. M. Inspectarea şi plângerile 72. Trebuie desemnaţi inspectori calificaţi sau o autoritate echivalentă constituită în mod corespunzător, care nu aparţine conducerii instituţiei, pentru a efectua inspecţii obişnuite, în mod regulat, şi inspecţii neanunţate, din proprie iniţiativă, şi trebuie să li se garanteze independenţa în exercitarea acestei funcţii. Inspectorii trebuie să aibă acces nelimitat la toate persoanele angajate sau care lucrează în orice instituţie în care minorii sunt sau pot fi privaţi de libertate, la toţi minorii şi toate dosarele unor astfel de instituţii. 73. La inspecţii trebuie să participe medici ofiţeri calificaţi, delegaţi pe lângă autoritatea care efectuează inspecţia sau serviciul de sănătate publică, care să evalueze modul în care sunt respectate normele privind mediul fizic, igiena, cazarea, alimentaţia, exerciţiile fizice şi serviciile medicale, ca şi orice alt aspect sau orice condiţii ale vieţii instituţionalizate care afectează sănătatea fizică şi mintală a minorilor. Fiecare minor trebuie să aibă dreptul de a discuta confidenţial cu orice inspector care efectuează o inspecţie. 74. După efectuarea inspecţiei, trebuie să i se solicite inspectorului întocmirea unui raport privind cele constatate. Raportul trebuie să includă o evaluare a modului în care instituţiile de detenţiune se conformează prezentelor norme şi prevederilor pertinente ale legislaţiei na- ţionale şi recomandări privind orice măsuri considerate necesare pentru a asigura respectarea acestora. Orice fapte descoperite de un inspector, care par să indice că s-a comis încălcarea78 prevederilor legale privind drepturile minorilor sau funcţionarea unei instituţii de detenţiune pentru minori, trebuie comunicate autorităţilor competente pentru investigare şi urmărire. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 75. Orice minor trebuie să aibă posibilitatea de a adresa cereri sau plângeri directorului instituţiei de detenţiune şi reprezentantului său autorizat. 76. Orice minor trebuie să aibă dreptul de a înainta o cerere sau o plângere, fără a i se cen- zura conţinutul, administraţiei centrale, autorităţii juridice sau altor autorităţi aprobate prin mijloace autorizate şi să fie informat fără întârziere în legătură cu răspunsul. 77. Trebuie depuse eforturi pentru înfiinţarea unui birou independent (avocat al poporu- lui) care să primească şi să cerceteze plângerile înaintate de minori privaţi de libertate şi să ajute la obţinerea unor înţelegeri echitabile. 78. Orice minor trebuie să aibă dreptul de a solicita ajutorul membrilor familiei sale, al unor consilieri juridici, organizaţii umanitare sau al altora, atunci când acest lucru este posibil, pentru a înainta o plângere. Minorilor analfabeţi trebuie să li se asigure tot ajutorul necesar dacă au nevoie de serviciile agenţiilor şi organizaţiilor de stat sau private care asigură consiliere juridică sau care sunt abilitate să primească plângeri.
 • 79. INTERNAŢIONALE N. Întoarcerea la comunitate 79. Toţi minorii trebuie să beneficieze de sprijinul unor servicii specializate, care să îiajute să se întoarcă în societate, la viaţa de familie, la şcoală sau serviciu, după eliberare. Înacest scop trebuie prevăzute cursuri şi proceduri speciale, inclusiv eliberarea condiţionată. 80. Autorităţile competente trebuie să ofere sau să asigure servicii de asistenţă care să îiajute pe minori să se reintegreze în societate şi să reducă prejudecăţile cu care se confruntăaceştia. Aceste servicii trebuie să asigure, în măsura posibilului, că minorului beneficiazăde condiţii decente de locuit, de un loc de muncă, de haine şi suficiente mijloace pentru a seîntreţine după eliberare, pentru a facilita succesul reintegrării. Reprezentanţii agenţiilor careasigură astfel de servicii trebuie consultaţi şi trebuie să aibă acces la minori în timpul deten-ţiunii, în scopul de a-i ajuta la întoarcerea în comunitate. V. PERSONALUL 81. Personalul trebuie să fie calificat şi să includă un număr suficient de specialişti, cumar fi educatori, instructori pentru pregătirea profesională, consilieri, asistenţi sociali, psihiatrişi psihologi. În mod normal, aceştia, împreună restul personalului specializat, trebuie să fieangajaţi permanenţi. Aceasta nu înseamnă excluderea angajaţilor cu o fracţiune de normă saua voluntarilor, atunci când sprijinul şi pregătirea pe care le pot asigura aceştia sunt corespun-zătoare şi benefice. Instituţiile de detenţiune trebuie să folosească toate resursele de îndrep-tare, educative, morale, spirituale sau orice alte resurse şi forme de asistenţă corespunzătoareşi disponibile în cadrul comunităţii, în conformitate cu nevoile şi problemele individuale aleminorilor deţinuţi. 82. Administraţia trebuie să garanteze selectarea şi recrutarea atentă a fiecărei categoriisau tip de personal, deoarece conducerea în bune condiţii a instituţiilor de detenţiune depindede integritatea, umanitatea, abilităţile şi capacitatea profesională a acestora de a lucra cu mi-norii, ca şi de adecvarea personală pentru această muncă. 83. Pentru a atinge scopurile menţionate mai sus, angajaţii trebuie desemnaţi ca ofiţeriprofesionişti şi remuneraţi adecvat pentru a atrage şi păstra persoane corespunzătoare. Per-sonalul instituţiilor de detenţiune trebuie încurajat în permanenţă să îşi îndeplinească îndato-ririle şi obligaţiile într-un mod uman, profesionist, corect şi eficient, să se comporte în oricesituaţie în aşa fel încât să merite şi să câştige respectul minorilor şi să ofere acestora un modelpozitiv. 84. Administraţia trebuie să introducă forme de organizare şi conducere care să faciliteze 79comunicarea între diferitele categorii de personal din fiecare instituţie de detenţiune, astfel Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007încât să promoveze cooperarea dintre diversele servicii de asistenţă angajate în îngrijirea mi-norilor, ca şi între personal şi conducere, în scopul de a garanta că personalul aflat în contactdirect cu minorii este capabil să îşi desfăşoare activitatea în condiţii favorabile îndepliniriieficiente a îndatoririlor pe care le are. 85. Membrii personalului trebuie să beneficieze de pregătire adecvată, astfel încât să fiecapabili să îşi îndeplinească eficient responsabilităţile, în special pregătire în psihologia copi-lului, bunăstarea copilului şi standardele şi normele internaţionale privind drepturile omuluişi drepturile copilului, inclusiv Normele prezente. Membrii personalului trebuie să îşi men-ţină şi îmbogăţească cunoştinţele şi capacitatea profesională prin urmarea unor cursuri deperfecţionare profesională, organizate la intervale adecvate în decursul carierei lor. 86. Directorul unei instituţii trebuie să aibă calificarea necesară acestei însărcinări, abi-lităţi de conducere şi pregătire şi experienţă corespunzătoare şi trebuie să îşi îndeplineascăîndatoririle în permanenţă.
 • 80. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 87. În îndeplinirea îndatoririlor pe care le au, membrii personalului trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană şi drepturile fundamentale ale minorilor, în special pe urmă- toarele: a) Li se interzice tuturor membrilor instituţiei de detenţiune sau ai personalului să aplice, instige la sau să tolereze orice act de tortură sau orice formă de tratament, pedeapsă, corecţie sau de disciplinare care sunt brutale, crude, inumane sau degradante, indife- rent de pretext sau de situaţie; b) Toţi membrii personalului vor respinge şi combate riguros orice act de corupţie, rapor- tându-l fără întârziere autorităţilor competente; c) Toţi membrii personalului trebuie să respecte prezentele Norme. Cei care au motive să creadă că s-a comis sau este pe cale să se comită o încălcare gravă a prezentelor Norme trebuie să raporteze cazul autorităţilor superioare sau organelor învestite cu autoritatea de a examina sau a remedia. d) Toţi membrii personalului trebuie să asigure protecţia sănătăţii fizice şi mintale a mi- norilor, inclusiv protecţia împotriva abuzului şi exploatării fizice, sexuale şi emoţiona- le, şi trebuie să ia imediat măsuri pentru a asigura asistenţă medicală oricând aceasta este necesară. e) Toţi membrii personalului trebuie să respecte dreptul la intimitate al minorului şi, mai ales, trebuie să protejeze toate informaţiile confidenţiale referitoare la minori sau la familiile acestora, aflate în timp ce îşi desfăşurau activitatea profesională. f) Toţi membrii personalului trebuie să se străduiască să reducă orice diferenţă între viaţa din interiorul şi cea din afara instituţiei de detenţiune, care tind să dispară datorită res- pectului acordat demnităţii de fiinţe umane a minorilor.80 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007
 • 81. INTERNAŢIONALE ANSAMBLUL DE PRINCIPII PENTRU PROTEJAREA TUTUROR PERSOANELOR SUPUSE UNEI FORME OARECARE 5 DE DETENŢIE SAU ÎNCARCERARE (Adunarea generală ONU, 9 decembrie 1988) Adunarea generală, Amintim rezoluţia sa 35/177 din 15 decembrie 1980 în care ea a conferit celei de a 6-aComisii, dreptul de a elabora proiectul de Ansamblu de principii pentru protejarea tuturorpersoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare şi a hotărât să instituieun grup de lucru de compoziţie nelimitată. Luând act de raportul Grupului de lucru asupra proiectului Ansamblului de principii pen-tru protejarea tuturor persoanelor supuse unor forme oarecare de detenţie sau de încarcerare,care s-a reunit în perioada celei de a 43-a sesiuni a Adunării generale şi a contribuit la elabo-rarea proiectului de ansamblu de principii. Considerând că Grupul de lucru a hotărât să prezinte textul proiectului de Ansamblu deprincipii a celei de a 6-a Comisii în vederea examinării lui şi a adoptării. Convinsă că adoptarea proiectului de Ansamblu de principii reprezintă o contribuţie im-portantă la protejarea drepturilor omului, Considerând că textul Ansamblului de principii trebuie să fie pe larg difuzat, 1 – Aprobă Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei formeoarecare de detenţie sau de încarcerare, în care textul figurează în anexă la prezenta rezoluţie, 2 – Exprimă recunoştinţa sa Grupului de lucru pentru proiectul Ansamblului de principiipentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau de încarce-rare, pentru contribuţia sa importantă la elaborarea ansamblului de principii, 3 – Roagă pe Secretarul general să informeze statele membre ale ONU sau pe membriiinstituţiilor specializate să adopte Ansamblul de principii, 4 – Cere ca imediata să se facă totul pentru ca aplicarea Ansamblului de principii să fie în mod universal cunoscută şi respectată 81 A 76-a Sesiune plenară 9 decembrie 1988 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Anexă ANSAMBLUL DE PRINCIPII PENTRU PROTEJAREA TUTUROR PERSOANELOR SUPUSE UNEI FORME OARECARE DE DETENŢIE SAU ÎNCARCERARE Înţelegerea ansamblului de principii Prezentele principii se aplică protejării tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare dedetenţie sau încarcerare. Folosirea termenilor a) Termenul „arestare” – prin aceasta se înţelege actul care constă din reţinerea unei per- soane pe baza unei presupuse infracţiuni sau pe baza hotărârii unei autorităţi;
 • 82. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL b) Termenul „persoană deţinută” – prin aceasta se înţelege orice persoană privată de li- bertate individuală fără ca aceasta să fie urmare a unei condamnări pentru vreo infrac- ţiune; c) Termenul „persoană închisă” – prin aceasta se înţelege orice persoană lipsită de liber- tate individuală ca urmare a unei condamnări pentru infracţiune; d) Termenul „detenţie” – prin aceasta se înţelege condiţia unor persoane deţinute aşa cum a fost definit mai sus; e) Termenul „încarcerare” – prin acesta se înţelege starea persoanelor încarcerate aşa cum sunt ele definite mai sus; f) Expresia „o autoritate juridică sau alta” – prin aceasta se înţelege o autoritate juridică sau alta abilitată prin lege şi al cărei statut şi durata mandatului oferă garanţiile cele mai puternic posibile de competenţă, imparţialitate şi independenţă. Principiul 1 Orice persoană supusă unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare este tratată cu umanitate şi respect faţă de demnitatea inerentă persoanei umane. Principiul 2 Măsurile de arestare, detenţie sau încarcerare nu sunt aplicate decât în strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi de către autorităţile competente sau persoanele care au dreptul de a face acest lucru. Principiul 3 Dacă o persoană este supusă unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare, nu poate fi admisă, în ceea ce o priveşte, nici un fel de restricţie sau derogare de la drepturile omului recunoscute sau în vigoare într-o ţară, în aplicarea legilor, a convenţiilor, reglementărilor sau obiceiurilor, sub pretextul că prezentul Ansamblu de principii nu le recunoaşte într-o măsură mai mică. Principiul 4 Orice formă de detenţie sau de încarcerare şi orice măsură punând în discuţie drepturile individuale ale unei persoane supuse unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare tre- buie să fie hotărâte fie de către o autoritate judiciară sau alta, fie sub controlul său efectiv.82 Principiul 5 1 – Prezentele principii se aplică tuturor persoanelor care se află pe teritoriul unui stat Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 dat, fără nici o distincţie care să se bazeze pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau convingeri religioase, opinii politice sau altele, origine naţională, etnică sau socială, avere sau pe oricare alt criteriu. 2 – Măsurile aplicate în conformitate cu legea şi destinate în exclusivitate protejării drep- turilor şi condiţiilor particulare ale femeilor, mai ales ale femeilor însărcinate şi ale mamelor cu copii de vârstă mică, ale copiilor, ale adolescenţilor şi ale persoanelor bătrâne, bolnave sau handicapate, nu sunt considerate ca fiind măsuri discriminatorii. Necesitatea acestor măsuri şi a aplicării lor poate face întotdeauna obiectul unui examen al unei autorităţi judiciare sau alta. Principiul 6 Nici o persoană supusă unei forme oarecare de detenţie sau de încarcerare nu va fi supusă torturii, nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Nici o circumstan-
 • 83. INTERNAŢIONALEţă, oricare ar fi, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura sau oricare altă pedeapsă sautratament crud, inuman sau degradant. Principiul 7 1 – Statul trebuie să editeze legi ce interzic toate actele care violează drepturile şi îndato-ririle enunţate în prezentele principii, să prevadă sancţiuni adecvate autorilor acestor acte şisă ancheteze în mod imparţial în caz de plângere. 2 – Funcţionarii care au motive de a crede că o violare a prezentului Ansamblu de prin-cipii s-a produs sau este pe punctul de a produce, vor semnala cazul superiorilor lor şi, lanevoie, celorlalte autorităţi sau instanţe de control sau de recurs competente. 3 – Orice altă persoană care crede că s-a produs o violare a prezentului Ansamblu de prin-cipii sau că este pe punctul de a se produce are dreptul de a semnala cazul superiorilor funcţi-onarilor în cauză cât şi celorlalte autorităţi sau instanţe de control sau de recurs competente. Principiul 8 Persoanele deţinute sunt supuse unui regim conform condiţiei lor de persoane necondam-nate. Ele sunt deci separate de persoanele condamnate de fiecare dată când este posibil. Principiul 9 Autorităţile care arestează o persoană, o menţin în detenţie sau anchetează afacerea, tre-buie să-şi exercite strict puterile ce le-au fost conferite prin lege, şi să-şi exercite aceste puterifără a deveni prin aceasta obiectul unui recurs în faţa unei autorităţi judiciare sau alta. Principiul 10 Orice persoană arestată va fi informată de motivele acestei măsuri în momentul arestăriisale şi va fi încunoştinţată fără întârziere de orice acuzaţie adusă împotriva ei. Principiul 11 1 – O persoană nu va fi ţinută în detenţie fără a avea posibilitatea efectivă de a fi audiatăfără nici o întârziere de o autoritate judiciară sau alta. O persoană deţinută are dreptul de a-şiasigura propria sa apărare sau să fie asistată de un apărător în conformitate cu legea. 2 – Persoana deţinută şi, dacă este cazul, apărătorul său vor primi fără întârziere şi înîntregime comunicarea ordinului de detenţie cât şi a cauzelor care îl motivează. 3 – O autoritate judiciară sau alta va fi împuternicită să controleze, după cum va hotărî, 83menţinerea detenţiei. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Principiul 12 1 – Vor fi consemnate: a) motivele arestării; b) ora arestării, ora la care persoana arestată a fost condusă la locul de detenţie şi aceea a primei apariţii în faţa unei autorităţi judiciare sau alta; c) identitatea responsabililor cu aplicarea legilor referitoare; d) indicaţii precise privind locul de detenţie; 2 – Aceste informaţii vor fi comunicate persoanei deţinute sau, dacă este cazul, apărăto-rului său, în formele precizate de lege. Principiul 13 I se va furniza fiecărei persoane în momentul arestării şi la începutul detenţiei sau încar-cerării sau puţin după acest moment, de către autorităţile responsabile de arestare, detenţia
 • 84. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL sau încarcerarea sa, după cum este cazul, datele şi explicaţiile cu privire la drepturile sale cât şi felul în care persoana în cauză poate face uz de ele. Principiul 14 Fiecare persoană care nu înţelege sau nu vorbeşte suficient de bine limba folosită de către autorităţile responsabile de arestarea sa, de detenţia sa sau de încarcerarea sa, are dreptul de a primi fără întârziere, într-o limbă pe care ea o înţelege, aceste informaţii ce vizează principiul 10, paragraful 2 al principiului 11, paragraful 1 al principiului 12 şi principiul 13 şi benefici- ază de asistenţă gratuită dacă este nevoie şi de un interpret în cadrul procedurii judiciare care urmează arestării sale. Principiul 15 Cu excepţiile prevăzute la paragraful 4 al principiului 16 şi ale paragrafului 3 al princi- piului 18, comunicarea persoanei deţinute sau încarcerate cu lumea exterioară, mai ales cu familia sa sau cu apărătorul său, nu poate fi refuzată pe o perioadă ce depăşeşte câteva zile. Principiul 16 1 – În cel mai scurt timp după arestare şi după ce a fost transferată de la un loc de detenţie sau încarcerare la altul, persoana deţinută sau închisă poate pretinde sau decide ca autoritatea competentă să înştiinţeze pe membrii familiei sale sau, dacă este cazul, pe alte persoane la alegerea sa, de arestarea sa, de detenţia sau de închiderea sa sau de transferarea sa şi locul unde este deţinută. 2 – Dacă este vorba de o persoană străină, ea va fi de asemenea informată, fără nici o întârziere, asupra dreptului său de a comunica prin mijloace adecvate cu postul consular sau misiunea diplomatică a ţării căreia persoana îi aparţine prin naţionalitatea sa sau care este împuternicită să primească această comunicare în conformitate cu dreptul internaţional, sau cu reprezentantul unei organizaţii internaţionale competente dacă această persoană este refu- giată sau dacă este sub o altă formă, sub protecţia unei organizaţii interguvernamentale. 3 – În cazul unui adolescent sau al unei persoane incapabile de a înţelege care îi sunt drep- turile, autoritatea competentă trebuie, din propria sa iniţiativă, să procedeze la notificarea viza- tă de prezentul principiu. Ea va veghea mai ales asupra înştiinţării părinţilor sau a tutorilor. 4 – Înştiinţarea vizată în prezentul principiu va fi făcută sau autorizată fără nici o întârzie- re. Autoritatea competentă va putea totuşi să diferenţieze o notificare pe timpul unei perioade84 rezonabile dacă nevoile excepţionale ale anchetei o cer. Principiul 17 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 1 – Oricare persoană deţinută va putea beneficia de asistenţa unui avocat. Autoritatea competentă va informa asupra acestui drept de îndată, după arestarea persoanei şi îi va furni- za acesteia înlesniri pentru a-l putea exercita. 2 – Dacă o persoană deţinută nu a ales un avocat, ea are dreptul de a i se desemna unul de către o autoritate judiciară sau alta în toate situaţiile în care interesul justiţiei o cere, şi aceasta se face fără plată dacă persoana deţinută nu are mijloace de a remunera avocatul. Principiul 18 1 – Orice persoană deţinută sau închisă trebuie să fie autorizată să comunice cu avocatul său şi să îl consulte. 2 – Orice persoană deţinută sau închisă trebuie să dispună de timpul şi de facilităţile ne- cesare pentru a se întreţine cu avocatul ei.
 • 85. INTERNAŢIONALE 3 – Dreptul persoanei deţinute sau închise de a primi vizita avocatului ei, de a-l consultaşi de a comunica cu el fără nici o întârziere şi fără nici o cenzură şi în deplină confidenţiali-tate nu poate face obiectul nici unei suspendări, nici unei restricţii în afara circumstanţelorexcepţionale, care vor fi specificate prin lege sau prin reglementări luate în conformitate culegea în care o autoritate judiciară sau alta le va estima ca indispensabile pentru asigurareasecurităţii şi pentru menţinerea ordinii. 4 – Întrevederile unei persoane deţinute sau închise cu avocatul său se pot derula subsupraveghere vizuală dar nu sub supraveghere audio, supraveghere făcută de un responsabilcu aplicarea legii. 5 – Comunicaţiile între o persoană deţinută sau închisă şi avocatul său, menţionate în pre-zentul principiu, nu pot fi reţinute drept probe împotriva persoanei deţinute sau închise decâtdacă ele se referă la infracţiune continuă sau vizată. Principiul 19 Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a primi vizite mai ales pe cele alemembrilor familiei şi de a coresponda, mai ales cu ei, şi ea trebuie să dispună de posibilităţileadecvate de a comunica cu lumea exterioară sub rezerva condiţiilor şi a restricţiilor rezonabi-le care se pot specifica prin lege sau prin reglementările făcute în conformitate cu legea. Principiul 20 Dacă o persoană deţinută sau închisă o cere, ea va fi plasată dacă e posibil, într-un loc dedetenţie sau încarcerare destul de aproape de locul ei de reşedinţă. Principiul 21 1 – Este interzis să se abuzeze de situaţia unei persoane deţinute sau închise pentru a oconstrânge să dea informaţii, să incrimineze într-un fel sau să depună mărturie împotrivaoricărei alte persoane. 2 – Nici o persoană deţinută sau închisă nu va fi supusă, pe timpul interogării ei, la actede violenţă, la ameninţări sau la metode de interogare de natură să compromită capacitatea sade decizie sau discernământul ei. Principiul 22 Nici o persoană deţinută sau închisă nu va putea, chiar dacă este de acord, să devinăobiectul experienţelor medicale sau ştiinţifice de natură ai dăuna sănătăţii ei. 85 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Principiul 23 1 – Pe întreaga durată a interogatoriului la care va fi supusă o persoană deţinută sau în-chisă şi pe perioada intervalelor dintre interogatorii, calitatea cât şi numele agenţilor care auprocedat la efectuarea acestora sau oricare altă persoană care a asistat, vor fi consemnate şiautentificate în formele prescrise de lege. 2 – Persoana deţinută sau închisă sau apărătorul ei, dacă legea îl prevede, vor avea accesla aceste date vizate în paragraful 1 al prezentului principiu. Principiul 24 Orice persoană deţinută sau închisă se va supune unui examen medical adecvat îndată ceeste posibil după internarea sa la locul de detenţie sau de închidere, prin urmare ea va bene-ficia de mijloace şi tratamente medicale de fiecare dată când va avea nevoie. Acestea vor figratuite.
 • 86. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Principiul 25 Orice persoană deţinută sau închisă sau apărătorul ei are, sub singura rezervă a condi- ţiilor în mod rezonabil necesare pentru asigurarea securităţii şi menţinerea ordinii la locul de detenţie sau de închidere, dreptul de a cere unei autorităţi judiciare sau alteia un al II–lea examen medical sau o a II–a părere medicală. Principiul 26 Faptul că o persoană deţinută sau închisă a suferit un examen medical, numele medicului şi rezultatul examenului vor fi atent consemnate. Accesul la aceste date va fi asigurat şi aceas- ta se va face în conformitate cu regulile pertinente ale dreptului intern. Principiul 27 Nerespectarea prezentelor principii în obţinerea de dovezi va fi luată în evidenţă pentru determinarea faptului dacă probele produse împotriva unei persoane deţinute sau închise sunt admisibile. Principiul 28 Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a obţine, în limitele resurselor disponi- bile, dacă ele provin din surse publice, o cantitate rezonabilă de material educativ, cultural şi informaţional, sub rezerva condiţiilor în mod rezonabil necesare pentru a se asigura securita- tea şi menţinerea ordinii în locul de detenţie sau de închidere Principiul 29 1 – În vederea asigurării stricte a respectării legilor şi reglementărilor pertinente, locurile de detenţie trebuie să fie inspectate în mod regulat de către persoane calificate şi experimen- tate, numite de către o autoritate competentă diferită de autoritatea în mod direct însărcinată cu administrarea locului de detenţie sau de închidere şi responsabilă în faţa ei. 2 – Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a comunica liber şi în deplină confidenţialitate cu persoanele care inspectează locurile de detenţie sau de închidere în con- formitate cu paragraful 1 al prezentului principiu, sub rezerva condiţiilor în mod rezonabil necesare pentru a asigura securitatea şi menţinerea ordinii în mai sus numitele locuri. Principiul 3086 1 – Tipurile de comportament care constituie, din partea unei persoane deţinute sau închise, abateri disciplinare pe timpul detenţiei sau închiderii, genul şi durata sancţiunilor disciplinare care pot fi aplicate şi autorităţile competente pentru a impune aceste sancţiuni trebuie să fie Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 specificate prin lege sau prin reglementări în conformitate cu legea şi trebuie să fie publicate. 2 – Orice persoană deţinută sau închisă are dreptul de a fi ascultată înainte de a se lua împotriva ei măsuri disciplinare. Ea are dreptul de a intenta recurs împotriva acestor măsuri în faţa autorităţii superioare. Principiul 31 Autorităţile competente se vor strădui să furnizeze, dacă este nevoie, în conformitate cu dreptul intern, asistenţa membrilor familiei deţinutului, în special membrilor minori, şi ele se vor strădui mai ales să asigure în bune condiţii, supravegherea copiilor lăsaţi fără părinţi. Principiul 32 1 – Persoana deţinută sau apărătorul ei va avea dreptul de a introduce în orice moment recurs, în conformitate cu dreptul intern, în faţa unei autorităţi judiciare sau de a contesta le-
 • 87. INTERNAŢIONALEgalitatea măsurii de detenţie şi de a obţine punerea sa în libertate fără întârziere, dacă aceastămăsură este neregulamentară. 2 – Procedura menţionată la paragraful 1 al prezentului principiu trebuie să fie simplăşi rapidă şi ea trebuie să fie gratuită pentru persoanele deţinute care sunt lipsite de mijloacepecuniare. Autoritatea responsabilă cu detenţia trebuie să prezinte fără întârziere persoanadeţinută în faţa autorităţii sesizate prin recurs. Principiul 33 1 – Orice persoană deţinută sau închisă sau apărătorul ei, are dreptul de a prezenta o plân-gere sau o doleanţă despre felul în care este tratată, mai ales în cazul torturilor sau al altortratamente crude, inumane sau degradante, autorităţilor însărcinate cu administrarea loculuide detenţie şi a autorităţilor superioare, şi, dacă este necesar, autorităţilor de control sau derecurs competente. 2 – Atunci când nici persoana deţinută sau închisă nici apărătorul ei nu au posibilitatea dea-şi exercita drepturile vizate la paragraful 1 al prezentului principiu, un membru al familieipersoanei deţinute sau închisă sau orice altă persoană care cunoaşte problema poate să exer-cite aceste drepturi. 3 – Caracterul confidenţial al cererii sau plângerii este menţinut atunci când petiţionarulo cere. 4 – Orice cerere sau plângere trebuie să fie examinată de îndată şi trebuie dat răspunsfără nici o întârziere. În cazul în care se respinge cererea sau plângerea sau în cazul uneiîntârzierii excesive, petiţionarul este autorizat să sesizeze o autoritate judiciară sau altă. Nicipersoana deţinută sau închisă nici vreun petiţionar aşa cum este el definit la paragraful 1 alprezentului principiu nu trebuie să suporte vreun prejudiciu pentru că a prezentat o cerere sauo plângere. Principiul 34 Dacă o persoană deţinută sau închisă decedează sau dispare pe parcursul perioadei sale dedetenţie sau de închidere, o autoritate judiciară sau alta, va ordona o anchetă asupra cauzelordecesului sau ale dispariţiei, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea unui membru al familieiacestei persoane sau a oricărei persoane care cunoaşte această situaţie. Dacă împrejurările ojustifică, o anchetă va fi condusă în aceleaşi condiţii de procedură în cazul în care decesul saudispariţia au survenit puţin după terminarea perioadei de detenţie sau de închidere. Rezulta-tele sau raportul anchetei vor fi puse la dispoziţia oricărei persoane ce o va cere, cu excepţia 87cazului când acest lucru ar împiedica sau ar compromite o instrucţie criminologică în curs. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Principiul 35 1 – Prejudiciile suportate ca urmare a unui act sau omisiuni comise de un agent al func-ţiunii publice ce violează drepturile enunţate în prezentele principii, vor fi indemnizate înconformitate cu regulile aplicabile în virtutea dreptului intern. 2 – Datele, înainte de a fi consemnate în virtutea prezentelor principii, vor trebui să fieaccesibile în conformitate cu procedurile prevăzute prin dreptul intern. Principiul 36 1 – Orice persoană deţinută, suspectată sau inculpată ca urmare a unei infracţiuni penaleeste presupusă nevinovată şi trebuie să fie tratată în consecinţă până când culpabilitatea estelegal stabilită în cursul unui proces public pentru care persoana în cauză va primi toate garan-ţiile necesare pentru apărarea sa.
 • 88. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2 – Orice persoană suspectată sau inculpată nu poate fi arestată şi deţinută în aşteptarea deschiderii instrucţiei sau a procesului decât pentru nevoile administraţiei justiţiei, pentru motive aflate sub incidenţa legii. Sunt interzise constrângerile impuse unei astfel de persoane care nu sunt în mod strict necesare. Principiul 37 Orice persoană deţinută ca urmare a unei infracţiuni penale este, după arestarea sa, trimisă fără nici o întârziere în faţa unei autorităţi judiciare, sau alta, prevăzută prin lege. Această autoritate statuează fără întârziere legalitatea şi necesitatea detenţiei. Nimeni nu poate fi ţinut în detenţie în aşteptarea deschiderii instrucţiei sau a procesului dacă nu există un ordin scris al sus numitei autorităţi. Orice persoană deţinută, atunci când este adusă în faţa acestei auto- rităţi, are dreptul de a face o declaraţie cu privire la modul în care a fost tratată atunci când a fost în stare de arest. Principiul 38 Orice persoană deţinută în urma unei infracţiuni penale va trebui să fie judecată într-un termen rezonabil sau să fie pusă în libertate în vederea aşteptării deschiderii procesului. Principiul 39 Cu excepţia cazurilor particulare prevăzute prin lege, o persoană deţinută ca urmare a unei infracţiuni penale este îndreptăţită să fie pusă în libertate în aşteptarea deschiderii proce- sului, cu rezerva ca acest lucru să nu contravină condiţiilor care pot fi impuse în conformitate cu legea şi atunci când punerea ei în libertate nu contravine unei hotărâri a unei autorităţi judiciare sau a alteia, sau când o numită autoritate menţine în studiu problema necesităţii detenţiei. Clauză generală Nici o dispoziţie a prezentului Ansamblu de principii nu va fi interpretată ca constituind o restricţie sau o derogare de la vreun drept enunţat în Pactul internaţional cu privire la drep- turile civile şi politice.88 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007
 • 89. II. EUROPENE
 • 90. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 1 CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE* Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, luând în consideraţie Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Aduna- rea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948; considerând că această declaraţie urmăreşte să asigure recunoaşterea şi aplicarea univer- sală şi efectivă a drepturilor pe care ea le enunţă; considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi şi că unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apărarea şi dez- voltarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; reafirmând ataşamentul lor profund faţă de aceste libertăţi fundamentale care constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume şi a căror menţinere se bazează în mod esenţial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe o concepţie comună şi un respect comun al drepturilor omului din care acestea decurg; hotărâte, în calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelaşi spirit şi având un patrimoniu comun de idealuri şi de tradiţii politice, de respect al libertăţii şi de preeminen- ţă a dreptului, să ia primele măsuri menite să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi enunţate în Declaraţia Universală, au convenit asupra celor ce urmează : Articolul 1. Obligaţia de a respecta drepturile omului Înaltele Părţi contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în titlul I al prezentei Convenţii: TITLUL I90 Drepturi şi libertăţi Articolul 2. Dreptul la viaţă Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege. 2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale; b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deţinute. c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie. * Convenţia a fost publicată în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova, Chişinău, 1998, p. 342-359.
 • 91. EUROPENE Articolul 3. Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degra-dante. Articolul 4. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate 1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie. 3. Nu se consideră „muncă forţată sau obligatorie” în sensul prezentului articol : a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei în condiţiile prevă- zute de art. 5 din prezenta Convenţie sau în timpul în care se află în libertate condiţio- nată; b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bu- năstarea comunităţii; d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civice normale. Articolul 5. Dreptul la libertate şi la siguranţă 1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de liber-tatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale : a) dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal compe- tent; b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării execu- tării unei obligaţii prevăzute de lege; c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare com- petente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia; d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub su- praveghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii sale în faţa autorităţilor competente; e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală 91 contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o împiedi- ca să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. 2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt şi într-o limbă pecare o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. 3. Orice persoană arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c)din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistratîmputernicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-untermen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonatăunei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducăun recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legali-tăţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.
 • 92. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii. Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil 1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un ter- men rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî, fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicu- lui pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori a securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minori- lor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă atunci când, în împrejurări speciale publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei. 2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită. 3. Orice acuzat are, în special, dreptul : a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa; b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer ; d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere. Articolul 7. Nici o pedeapsă fără lege 1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. 2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate92 de o acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii sale, era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 8. Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale 1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. 2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în executarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăsta- rea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. Articolul 9. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi
 • 93. EUROPENEmanifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particu-lar, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. 2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate forma obiectul altor re-strângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societatedemocratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice oripentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. Articolul 10. Libertatea de exprimare 1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea deopinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţi-lor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supunăsocietăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusăunor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsurinecesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sausiguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a mo-ralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţiiconfidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. Articolul 11. Libertatea de întrunire şi de asociere 1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere,inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărareaintereselor sale. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care,prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitateanaţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţiisau a moralei ori pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora. Prezentul articol nu inter-zice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelorarmate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat. Articolul 12. Dreptul la căsătorie Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de aîntemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. 93 Articolul 13. Dreptul la un recurs efectiv Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fostîncălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încăl-carea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale. Articolul 14. Interzicerea discriminării Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asi-gurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii po-litice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională,avere, naştere sau orice altă situaţie. Articolul 15. Derogarea în caz de stare de urgenţă 1. În caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii, orice înaltă partecontractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de prezenta Convenţie,
 • 94. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL în măsură strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional. 2. Dispoziţia precedentă nu îngăduie nici o derogare de la articolul 2, cu excepţia cazului de deces rezultând din acte licite de război, şi nici de la articolul 3, 4 (paragraf 1) şi 7. 3. Orice Înaltă Parte contractantă ce exercită acest drept de derogare îl informează pe deplin pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile luate şi la motivele care le-au determinat. Aceasta trebuie de asemenea să informeze pe Secretarul General al Consiliului Europei şi asupra datei la care aceste măsuri au încetat a fi în vigoare, şi de la care dispoziţiile Convenţiei devin din nou deplin aplicabile. Articolul 16. Restricţii ale activităţii politice a străinilor Nici o dispoziţie a articolelor 10, 11 şi 14 nu poate fi considerată ca interzicând Înaltelor Părţi contractante să impună restrângeri activităţii politice a străinilor. Articolul 17. Interzicerea abuzului de drept Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de prezenta Conven- ţie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi decât acelea prevăzute de această Convenţie. Articolul 18. Limitarea aplicării restrângerilor drepturilor Restrângerile care, în termenii prezentei Convenţii, sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute. TITLUL II Curtea europeană a drepturilor omului Articolul 19. Instituirea Curţii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru Înaltele Părţi contractante din prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, se instituie o Curte europeană a Drepturilor Omului, numită în continuare „Curtea” . Ea funcţionează permanent. Articolul 20. Numărul judecătorilor94 Curtea se compune dintr-un număr de judecători egal celui al Înaltelor Părţi contractante. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 21. Condiţii de exercitare a funcţiilor 1. Judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă consideraţie morală şi să întrunească condiţiile cerute pentru exercitarea unei înalte funcţiuni judiciare sau să fie jurişti având o competenţă recunoscută. 2. Judecătorii îşi exercită mandatul cu titlu individual. 3. Pe durata mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nici o activitate incompatibilă cu cerinţele de independenţă, de imparţialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate inte- grală; orice problemă ridicată în aplicarea acestui paragraf este rezolvată de către Curte. Articolul 22. Alegerea judecătorilor 1. Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară în numele fiecărei Înalte Părţi contrac- tante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidaţi prezentaţi de Înalta Parte contractantă.
 • 95. EUROPENE 2. Aceeaşi procedură este urmată pentru a completa Curtea în cazul adeziunii a noi ÎnaltePărţi contractante şi pentru a se ocupa locurile devenite vacante. Articolul 23. Durata mandatului 1. Judecătorii sunt aleşi pentru o durată de şase ani. Ei pot fi realeşi. Totuşi, mandateleunei jumătăţi din numărul judecătorilor desemnaţi la prima alegere se vor încheia la împli-nirea a trei ani. 2. Judecătorii al căror mandat se va încheia la împlinirea perioadei iniţiale de trei ani suntdesemnaţi prin tragere la sorţi efectuată de Secretarul General al Consiliului Europei, imediatdupă alegerea lor. 3. Pentru a asigura, în măsura posibilului, reînnoirea mandatelor unei jumătăţi din numă-rul judecătorilor la fiecare trei ani, Adunarea Parlamentară poate, înainte de a proceda la oricealegere ulterioară, să decidă ca unul sau mai multe mandate ale judecătorilor ce urmează săfie aleşi vor avea o altă durată decât cea de şase ani, fără ca totuşi ea să poată depăşi nouă anisau să fie mai mică de trei ani. 4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate şi Adunarea Parlamentară aplicăparagraful precedent, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorţi efectuată de Secre-tarul General al Consiliului Europei imediat după alegere. 5. Judecătorul ales în locul unui judecător al cărui mandat nu a expirat duce la sfârşitmandatul predecesorului său. 6. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc 70 ani. 7. Judecătorii rămân în funcţiune până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe decauzele cu care au fost deja sesizaţi. Articolul 24. Revocarea Un judecător nu poate fi înlăturat din funcţiile sale decât dacă ceilalţi judecători decid, cumajoritate de două treimi, că el a încetat să răspundă condiţiilor necesare. Articolul 25. Grefa şi secretarii juridici Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organisme sunt stabilite prin regulamentulCurţii. Ea este asistată de secretari juridici. Articolul 26. Adunarea plenară a Curţii Curtea reunită în Adunare plenară 95 a) alege, pentru o durată de trei ani, Preşedintele său şi unul sau doi vice-preşedinţi; ei pot Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 fi realeşi; b) constituie Camere pentru o perioadă determinată; c) alege Preşedinţii Camerelor Curţii, care pot fi realeşi; d) adoptă regulamentul Curţii, şi e) alege grefierul şi unul sau mai mulţi grefieri adjuncţi. Articolul 27. Comitete, Camere şi Marea Cameră 1. Pentru examinarea cauzelor aduse înaintea sa, Curtea se constituie în comitete de treijudecători, în Camere de şapte judecători şi într-o Mare Cameră de şaptesprezece judecători.Camerele Curţii constituie comitetele pentru o perioadă determinată. 2. Judecătorul ales în numele unui stat parte la litigiu este membru de drept al Camerei şial Marii Camere; în cazul absenţei acestui judecător, sau atunci când el nu-şi poate desfăşuraactivitatea, acest stat parte desemnează o persoană care să activeze în calitate de judecător.
 • 96. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 3. Fac de asemenea parte din Marea Cameră Preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşe- dinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii. Când cauza este deferită Marii Camere în virtutea articolului 43, nici un judecător al Camerei care a emis hotărârea nu poate face parte din aceasta, cu excepţia Preşedintelui Camerei şi a judecătorului ales în numele statului parte interesat. Articolul 28. Declaraţii de inadmisibilitate ale comitetelor Un comitet poate, prin vot unanim, să declare inadmisibilă sau să radieze de pe rol o ce- rere individuală introdusă în virtutea articolului 34 când o astfel de decizie poate fi luată fără examinare complementară. Decizia este definitivă. Articolul 29. Decizii ale Camerelor asupra admisibilităţii şi fondului 1. Dacă nici o decizie nu a fost luată în virtutea articolului 28, o Cameră se pronunţă asu- pra admisibilităţii şi fondului cererilor individuale introduse în virtutea articolului 34. 2. O Cameră se pronunţă asupra admisibilităţii şi fondului cererilor statale introduse în virtutea articolului 33. 3. În afara deciziei contrare a Curţii în cazuri excepţionale, decizia asupra admisibilităţii este luată în mod separat. Articolul 30. Desesizarea în favoarea Marii Camere În situaţia în care cauza adusă înaintea unei Camere ridică o problemă gravă privitoare la interpretarea Convenţiei sau a protocoalelor sale, sau dacă soluţionarea unei probleme poate conduce la o contradicţie cu o hotărâre emisă anterior de Curte, Camera poate, atât timp cât ea nu a emis hotărârea sa, să se desesizeze în favoarea Marii Camere, în afara cazului în care una din părţi nu se opune la aceasta. Articolul 31. Atribuţiile Marii Camere Marea Cameră a) se pronunţă asupra cererilor introduse în virtutea articolului 33 sau a articolului 34 atunci când cauza i-a fost deferită de Cameră în virtutea articolului 30 sau când cauza i-a fost deferită în virtutea articolului 43; şi b) examinează cererile de aviz consultativ introduse în virtutea articolului 47.96 Articolul 32. Competenţa Curţii 1. Competenţa Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea Convenţi- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 ei şi a protocoalelor sale care îi sunt supuse în condiţiile prevăzute de articolele 33, 34 şi 47. 2. În caz de contestare a competenţei, Curtea hotărăşte. Articolul 33. Cauze interstatale Orice Înaltă Parte contractantă poate sesiza Curtea de orice încălcare a dispoziţiilor Con- venţiei şi protocoalelor sale pe care o socoteşte imputabilă unei alte Înalte Părţi contractante. Articolul 34. Cereri individuale Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup de particulari care se pretind victimă a unei încălcări, de către una din Înaltele Părţi contractante, a drepturilor recunoscute în Convenţie sau protocoa- lele sale. Înaltele Părţi contractante se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al acestui drept.
 • 97. EUROPENE Articolul 35. Condiţiile de admisibilitate 1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum estestabilit conform principiilor de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen deşase luni, începând cu data deciziei interne definitive. 2. Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea articolului 34, dacă: a) ea este anonimă; sau b) ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare, şi dacă ea nu conţine fapte noi. 3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea articolului34, atunci când ea consideră cererea incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale proto-coalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă. 4. Curtea respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă în aplicarea prezentuluiarticol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii. Articolul 36. Terţa intervenţie 1. În orice cauză aflată în faţa unei Camere sau a Marii Camere, o Înaltă Parte contractantăal cărei cetăţean este reclamantul are dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua partela audieri. 2. În interesul bunei administrări a justiţiei, Preşedintele Curţii poate invita orice ÎnaltăParte contractantă care nu este parte în instanţă sau orice persoană interesată, alta decât recla-mantul, să prezinte observaţii scrise sau să ia parte la audieri. Articolul 37. Radierea 1. În orice stadiu al procedurii, Curtea poate hotărî scoaterea de pe rol a unei cereri atuncicând circumstanţele permit să se tragă concluzia că: a) solicitantul nu doreşte să o mai menţină; sau b) litigiul a fost rezolvat; sau c) pentru orice alt motiv constatat de Curte care nu mai justifică continuarea examinării cererii. Totuşi, Curtea continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantateprin Convenţie şi Protocoalele sale o cere. 2. Curtea poate hotărî repunerea pe rol a unei cereri atunci când ea consideră că împreju-rările o justifică. 97 Articolul 38. Examinarea contradictorie a cauzei şi procedura de rezolvare prin bună Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 înţelegere 1. În cazul în care Curtea declară o cerere admisibilă, ea: a) continuă examinarea contradictorie a cauzei împreună cu reprezentanţii părţilor şi, dacă este cazul, procedează la o anchetă pentru a cărei conducere eficientă statele inte- resate vor furniza toate facilităţile necesare; b) se pune la dispoziţia celor interesaţi în vederea ajungerii la rezolvarea prin bună în- ţelegere a cauzei, care să se inspire din respectarea drepturilor omului astfel cum le recunoaşte Convenţia şi protocoalele sale. 2. Procedura descrisă la paragraful 1 litera b) este confidenţială. Articolul 39. Rezolvarea prin bună înţelegere În cazul rezolvării prin bună înţelegere, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie carese limitează la o scurtă expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate.
 • 98. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 40. Audierea publică şi accesul la documente 1. Audierea este publică, în afara cazului în care Curtea nu decide altfel, motivată de circumstanţe excepţionale. 2. Documentele depuse la grefă sunt accesibile publicului, în afara cazului în care Preşe- dintele Curţii nu decide altfel. Articolul 41. Satisfacţia Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltelor Părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a conse- cinţelor acestei violări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacţie echitabilă. Articolul 42. Hotărârile Camerelor Hotărârile Camerelor devin definitive conform dispoziţiilor articolului 44, paragraful 2. Articolul 43. Retrimiterea în faţa Marii Camere 1. Într-un termen de trei luni de la data hotărârii unei Camere, orice parte a cauzei poate, în cazuri excepţionale, să ceară retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere. 2. Un colegiu de cinci judecători al Marii Camere acceptă cererea în cazul în care cauza ridică o problemă gravă relativă la interpretarea sau la aplicarea Convenţiei sau a protocoale- lor sale, sau o altă problemă gravă cu caracter general. 3. Dacă colegiul acceptă cererea, Marea Cameră se pronunţă asupra cauzei printr-o hotărâre. Articolul 44. Hotărâri definitive 1. Hotărârea Marii Camere este definitivă. 2. Hotărârea unei Camere devine definitivă a) atunci când părţile declară că ele nu vor cere retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere; sau b) trei luni de la data hotărârii, dacă retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere nu a fost cerută; sau c) atunci când colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulată în aplica- rea articolului 43. 3. Hotărârea definitivă este publicată.98 Articolul 45. Motivarea hotărârilor şi deciziilor 1. Hotărârile, precum şi deciziile care declară cererile admisibile sau inadmisibile, sunt Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 motivate. 2. Dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător va avea dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale individuale. Articolul 46. Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor 1. Înaltele Părţi contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Cur- ţii în litigiile la care ele sunt părţi. 2. Hotărârea definitivă a Curţii este transmisă Comitetului Miniştrilor care supraveghează punerea ei în executare. Articolul 47. Avize consultative 1. Curtea poate, la cererea Comitetului Miniştrilor, să dea avize consultative asupra pro- blemelor juridice privind interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale.
 • 99. EUROPENE 2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de conţinutul sau de întinderea drep-turilor şi libertăţilor definite în Titlul I al Convenţiei şi în protocoalele sale, nici asupra altorprobleme de care Curtea sau Comitetul Miniştrilor ar putea să ia cunoştinţă ca urmare aintroducerii unui recurs prevăzut de Convenţie. 3. Decizia Comitetului Miniştrilor de a cere un aviz Curţii este luată prin votul cu majo-ritate al reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din Comitet. Articolul 48. Competenţa consultativă a Curţii Curtea decide dacă cererea de aviz prezentată de Comitetul Miniştrilor ţine de competen-ţa sa, aşa cum este definită de articolul 47. Articolul 49. Motivarea avizelor consultative 1. Avizul Curţii trebuie motivat 2. Dacă avizul nu exprimă în tot sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare jude-cător are dreptul să alăture acestuia expunerea opiniei sale individuale. 3. Avizul Curţii este transmis Comitetului Miniştrilor. Articolul 50. Cheltuieli de funcţionare a Curţii Cheltuielile de funcţionare a Curţii sunt în sarcina Consiliului Europei. Articolul 51. Privilegii şi imunităţi ale judecătorilor Judecătorii se bucură, pe timpul exercitării funcţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile pre-văzute de articolul 40 al Statutului Consiliului Europei şi de Acordurile încheiate în virtuteaacestui articol. TITLUL III Dispoziţii diverse Articolul 52. Anchetele Secretarului General Oricare Înaltă Parte contractantă va furniza, la solicitarea Secretarului General al Consi-liului Europei, explicaţiile cerute asupra felului în care dreptul său intern asigură aplicareaefectivă a tuturor dispoziţiilor acestei Convenţii. Articolul 53. Salvgardarea drepturilor omului recunoscute 99 Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi interpretată ca limitând sau aducând Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007atingere drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conformlegilor oricărei Părţi contractante sau oricărei alte convenţii în care această Parte contractantăeste parte. Articolul 54. Puterile Comitetului Miniştrilor Nici o dispoziţie a prezentei Convenţii nu aduce atingere competenţelor conferite Comi-tetului Miniştrilor prin Statutul Consiliului Europei. Articolul 55. Renunţarea la alte moduri de reglementare a diferendelor Înaltele Părţi contractante renunţă reciproc, în afară unei înţelegeri speciale, să se preva-leze de tratatele, convenţiile sau de declaraţiile care există între ele, în vederea supunerii, pecalea cererii, a unui diferend apărut din interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii unuialt mod de reglementare decât cele prevăzute de numita Convenţie.
 • 100. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 56. Aplicarea teritorială 1. Orice stat poate, în momentul ratificării, sau în orice alt moment ulterior, să declare, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei, că prezenta Convenţie se va aplica, în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol, tuturor sau unuia dintre teritoriile ale căror relaţii internaţionale el le asigură. 2. Convenţia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate în notificare începând din a treizecea zi socotită de la data la care Secretarul General al Consiliului Europei va fi primit această notificare. 3. În respectivele teritorii dispoziţiile prezentei Convenţii vor fi aplicate ţinând seama de necesităţile locale. 4. Orice Stat care a făcut o declaraţie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior, în orice moment, să declare relativ la unul sau mai multe teritorii vizate în această declaraţie că acceptă competenţa Comisiei de a lua cunoştinţă de cererile persoanelor fizice, organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform artico- lului 34 din prezenta Convenţie. Articolul 57. Rezerve 1. Oricare Stat poate, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depunerii instru- mentului său de ratificare, să formuleze o rezervă în legătură cu o dispoziţie anume a Conven- ţiei, în măsura în care o lege atunci în vigoare pe teritoriul său nu este conformă cu această dispoziţie. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate în termenii prezentului articol. 2. Orice rezervă emisă conform prezentului articol necesită o scurtă expunere privind legea în cauză. Articolul 58. Denunţarea 1. O Înaltă Parte contractantă nu poate denunţa prezenta Convenţie decât după expirarea unui termen de cinci ani începând cu data intrării în vigoare a Convenţiei în ceea ce o priveşte şi prin intermediul unui preaviz de şase luni, dat printr-o notificare adresată Secretarului Ge- neral al Consiliului Europei, care informează despre aceasta celelalte Părţi contractante. 2. Această denunţare nu poate avea drept efect să dezlege Înalta Parte contractantă intere- sată de obligaţiile conţinute în prezenta Convenţie în ceea ce priveşte orice fapt care, putând constitui o încălcare a acestor obligaţii, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denunţarea100 îşi produce efectele. 3. Sub aceeaşi rezervă ar înceta de a mai fi Parte la prezenta Convenţie orice Parte con- tractantă care ar înceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 4. Convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor paragrafelor precedente în ceea ce priveşte orice teritoriu pentru care ea a fost declarată aplicabilă potrivit articolului 56. Articolul 59. Semnarea şi ratificarea 1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare Membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Ratificările vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. 2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. 3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, Convenţia va intra în vigoare din mo- mentul depunerii instrumentului de ratificare. 4. Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor Membrilor Consiliului Eu- ropei intrarea în vigoare a Convenţiei, numele Înaltelor Părţi contractante care au ratificat-o, precum şi depunerea oricărui instrument de ratificare intervenită ulterior.
 • 101. EUROPENE Încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiindegal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Se-cretarul General va transmite copie certificate tuturor semnatarilor. Republica Moldova Parlamentul HOTARÎRE PRIVIND RATIFICAREA CONVENŢIEI PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, PRECUM ŞI A UNOR PROTOCOALE ADIŢIONALE LA ACEASTA* Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Se ratifică Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-mentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendată prin protocoalele nr. 3 din 6 mai1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 şi nr. 8 din 19 martie 1985 şi completată cu Protocolul nr. 2atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative din 6mai 1963, care fac parte integrantă din aceasta, precum şi primul Protocol adiţional la con-venţie, Paris, 20 martie 1952, Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, alteledecât cele deja înscrise în convenţie şi în primul Protocol adiţional la convenţie, Strasbourg,16 septembrie 1963, Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg 28aprilie 1983, Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, şi Protocolul nr. 11 privindrestructurarea mecanismului de control stabilit de convenţie, Strasbourg, 11 mai 1994, cuurmătoarele declaraţii şi rezerve: 1) Republica Moldova declară că nu va putea asigura respectarea dispoziţiilor convenţieiîn ce priveşte omisiunile şi actele comise de organele autoproclamatei republici nistrene pe te-ritoriul controlat efectiv de ele până la soluţionarea definitivă a diferendului din această zonă. 2) În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă laarticolul 4, având drept efect păstrarea posibilităţii aplicării pedepsei penale în formă demuncă corecţională fără privaţiune de libertate, aşa cum este prevăzut de articolul 27 dinCodul penal, şi respectiv, a pedepsei administrative în formă de muncă corecţională, aşa cumeste prevăzut de articolul 30 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Rezerva 101va produce efecte pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru Re-publica Moldova. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 3) În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă laarticolul 5, paragraful 3 având drept efect continuarea eliberării mandatului de arest de cătreprocuror, aşa cum este prevăzut de articolul 25 din Constituţia Republicii Moldova, de artico-lul 78 din Codul de procedură penală şi de articolul 25 din Legea nr. 902-XII din 29 ianuarie1992 cu privire la Procuratură. Rezerva va produce efecte pe parcursul a 6 luni de la dataintrării în vigoare a convenţiei pentru Republica Moldova. 4) În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă laarticolul 5 având drept efect păstrarea posibilităţii aplicării de sancţiuni disciplinare militari-lor sub formă de arest de către comandanţii superiori, aşa cum este prevăzut de articolele 46,51-55, 57-61 şi 63-66 din Regulamentul disciplinar al Forţelor Armate, aprobat prin Legeanr. 776-XIII din 13 martie 1996.* Publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 54 din 21 august 1999.
 • 102. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 5) Republica Moldova interpretează dispoziţiile celei de-a doua propoziţii din articolul 2 al primului Protocol adiţional la convenţie ca neimpunînd obligaţii financiare suplimentare statului referitoare la stabilimentele şcolare de orientare filozofică sau religioasă, altele decât cele prevăzute de legislaţia internă. Art. 2. În temeiul articolelor 25 şi 46 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Republica Moldova recunoaşte dreptul la recursul individual în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisdicţia obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului de plin drept şi fără o convenţie specială, cu condiţia reciprocităţii părţilor, pentru toate cauzele referitoare la interpretarea şi aplicarea convenţiei, precum şi a protocoalelor nr. 4 şi nr. 7 pentru cauzele în care violarea drepturilor garantate de aceste instrumente este săvârşită după intrarea lor în vigoare pentru Republica Moldova. Art. 3. Ministerul Afacerilor Externe va remite Secretarului General al Consiliului Euro- pei instrumentul de ratificare. Art. 4. În vederea realizării Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 126 din 13 mai 1996 cu privire la reprezentarea Guvernului Republicii Moldova în Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Guvernul, în termen de 2 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, va opera modificările de rigoare în Regulamentul Ministerului Justiţiei. Art. 5. Guvernul va prezenta, în termen de 3 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, un program de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, luând drept bază rezultatele acti- vităţii Grupului de lucru pentru exerciţiul de compatibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 210 din 5 martie 1997. Art. 6. Textul integral al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cel al protocoalelor sale adiţionale vor fi publicate, în termen de 7 zile de la data intrării lor în vigoare pentru Republica Moldova, într-o ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Parlamentului Dumitru MOŢPAN Chişinău, 24 iulie 1997 Nr. 1298-XIII102 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 PROTOCOLUL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE* Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, hotărâte să ia măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a drepturilor şi libertăţilor, altele decât cele care sunt deja înscrise în Titlul I al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia”), Au convenit asupra celor ce urmează : * Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova, Chişinău, 1998, p. 359-360.
 • 103. EUROPENE Articolul 1. Protecţia proprietăţii Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nupoate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile pre-văzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care leconsideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general saupentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor. Articolul 2. Dreptul la instruire Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şile va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asi-gura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice. Articolul 3. Dreptul la alegeri libere Înaltele Părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri li-bere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire laalegerea corpului legislativ. Articolul 4. Aplicarea teritorială Orice Înaltă Parte contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezentuluiprotocol sau în orice alt moment ulterior, să comunice Secretarului General al ConsiliuluiEuropei o declaraţie precizând măsura în care aceasta se angajează ca dispoziţiile prezentuluiprotocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectivă şi alecăror relaţii internaţionale aceasta le asigură. Orice Înaltă Parte contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului pre-cedent poate, după un anumit interval de timp, să comunice o nouă declaraţie care să modificetermenii oricărei declaraţii anterioare sau care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentuluiprotocol cu privire la un anumit teritoriu. O declaraţie făcută potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cuparagraful 1 din articolul 56 al Convenţiei. Articolul 5. Relaţiile cu Convenţia Înaltele Părţi contractante vor considera articolele 1, 2, 3 şi 4 din acest protocol ca articoleadiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se vor aplica în consecinţă. 103 Articolul 6. Semnarea şi ratificarea Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Prezentul Protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatariai Convenţiei; el va fi ratificat o dată cu Convenţia sau după ratificarea acesteia. El va intra învigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ra-tifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o dată cu depunerea instrumentului de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei, careva notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul. Încheiat la Paris, la 20 martie 1952, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egalautentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. SecretarulGeneral va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare.
 • 104. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL PROTOCOLUL NR. 2 ATRIBUIND CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI COMPETENŢA DE A DA AVIZE CONSULTATIVE* Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol, având în vedere dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen- tale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare convenţia), în special art. 19 care instituie, între alte organe, o Curte Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare Curtea), considerând că este oportun să atribuie Curţii competente de a da, în anumite condiţii, avize consultative, au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1 1. Curtea poate, la cererea Comitetului Miniştrilor, să dea avize consultative asupra pro- blemelor juridice privind interpretarea convenţiei şi a protocoalelor sale. 2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de conţinutul sau de întinderea dreptu- rilor şi libertăţilor definite în titlul I al convenţiei şi în protocoalele sale, nici asupra altor pro- bleme de care Comisia, Curtea sau Comitetul Miniştrilor ar putea să ia cunoştinţă ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut de convenţie. 3. Decizia Comitetului Miniştrilor de a cere un aviz Curţii este luată prin vot, cu majorita- tea de două treimi din reprezentanţii care au dreptul de a face parte din Comitet. Articolul 2 Curtea decide dacă cererea de aviz prezentată de Comitetul Miniştrilor ţine de competen- ţa sa consultativă, aşa cum aceasta este definită în art. 1 al prezentului protocol. Articolul 3 1. Pentru examinarea cererilor de avize consultative, curtea se întruneşte în şedinţă ple- nară. 2. Avizul Curţii trebuie motivat. 3. Dacă avizul nu exprimă, în tot sau în parte, opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să alăture acestuia expunerea opiniei sale individuale.104 4. Avizul Curţii este transmis Comitetului Miniştrilor. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 4 Prin extinderea puterii pe care i-o atribuie art. 55 al convenţiei şi în scopurile prezentului protocol, Curtea poate, dacă consideră necesar, să-şi stabilească regulamentul şi să-şi fixeze procedura. Articolul 5 1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale convenţiei, care pot deveni părţi prin: a) semnare fără rezerva ratificării sau a acceptării; b) semnare sub rezerva ratificării sau a acceptării, urmată de ratificare sau de acceptare. * Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova, Chişinău, 1998, p. 361-362.
 • 105. EUROPENE Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse la Secretarul general al Consi-liului Europei. 2. Prezentul protocol va intra în vigoare de îndată ce toate statele părţi la convenţie vor fidevenit părţi la protocol, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol. 3. începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol, art. 1—4 vor fi considerateca făcând parte integrantă din convenţie. 4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului: a) orice semnare fără rezerva ratificării sau a acceptării; b) orice semnare sub rezerva ratificării sau a acceptării; c) depunerea oricărui instrument de ratificare sau de acceptare; d) data intrării în vigoare a prezentului protocol, conform paragrafului 2 al acestui articol. în considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au sem-nat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 6 mai 1963, în limbile franceză îi engleză, ambele texte fiind egalautentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarulgeneral va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare. PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE RECUNOSCÂND ANUMITE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, ALTELE DECÂT CELE DEJA ÎNSCRISE ÎN CONVENŢIE ŞI ÎN PRIMUL PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIE* Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, hotărâte să ia măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a drepturilor şi libertăţilor,altele decât cele care sunt deja înscrise în Titlul I al Convenţiei pentru apărarea DrepturilorOmului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită încontinuare „Convenţia”) şi în articolele 1-3 din primul Protocol adiţional la Convenţie, sem-nat la Paris la 20 martie 1952, au convenit asupra celor ce urmează : 105 Articolul 1. Interzicerea privării de libertate pentru datorii Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură să Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007execute o obligaţie contractuală. Articolul 2. Libertatea de circulaţie 1. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui Stat are dreptul să circule în mod liberşi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. 2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa. 3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care,prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitateanaţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţiasănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.* Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova,Chişinău, 1998, p. 363-365.
 • 106. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 4. Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în anumite zone determinate, să facă obiectul unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate democratică. Articolul 3. Interzicerea expulzării cetăţenilor proprii 1. Nimeni nu poate fi expulzat, printr-o măsură individuală sau colectivă, de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este. 2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al cărui cetăţean este. Articolul 4. Interzicerea expulzărilor colective de străini Expulzările colective de străini sunt interzise. Articolul 5. Aplicarea teritorială 1. Oricare Înaltă Parte contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezen- tului Protocol sau în orice moment ulterior, să comunice Secretarului General al Consiliului Europei o declaraţie precizând măsura în care ea se angajează ca dispoziţiile prezentului Pro- tocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectivă şi ale căror relaţii internaţionale ea le asigură. 2. Orice Înaltă Parte contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului precedent poate, periodic, să comunice o nouă declaraţie prin care să modifice termenii orică- rei declaraţii anterioare sau prin care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentului Protocol cu privire la un anumit teritoriu. 3. O declaraţie făcută potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind făcută în con- formitate cu paragrafului 1 din articolul 56 al Convenţiei. 4. Teritoriul oricărui Stat la care se aplică prezentul Protocol, în virtutea ratificării sau a accep- tării sale de către respectivul Stat, şi fiecare dintre teritoriile cu privire la care Protocolul se aplică, în virtutea unei declaraţii semnate de respectivul stat conform prezentului articol, vor fi considera- te ca teritorii distincte în sensul referirilor la teritoriul unui stat, făcute de articolele 2 şi 3. 5. Orice stat care a făcut o declaraţie conform paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare relativ la unul sau mai multe teritorii vizate în această declaraţie că acceptă competenţa Curţii de a lua cunoştinţă de cererile persoanelor fizice, organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, aşa cum prevede articolul 34 al Convenţiei, în virtutea articolelor 1 – 4 ale prezentului Protocol sau a106 unora dintre ele. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 6. Relaţiile cu Convenţia Înaltele Părţi contractante vor considera articolele 1 – 5 ale acestui Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se vor aplica în consecinţă. Articolul 7. Semnarea şi ratificarea 1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai Convenţiei; el va fi ratificat odată cu Convenţia sau după ratificarea acesteia. El va intra în vigoare după depunerea a cinci instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ra- tifica ulterior, Protocolul va intra în vigoare odată cu depunerea instrumentului de ratificare. 2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat Protocolul. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest sens, au sem- nat prezentul Protocol.
 • 107. EUROPENE Încheiat la Strasbourg, la 16 septembrie 1963, în limbile franceză şi engleză, ambele textefiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.Secretarul General va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare. PROTOCOLUL NR. 6 PRIVIND ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA* Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţiapentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia”), Considerând că progresele intervenite în mai multe State membre ale Consiliului Europeiexprimă o tendinţă generală în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, Au convenit asupra celor ce urmează : Articolul 1. Abolirea pedepsei cu moartea Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsăşi nici executat. Articolul 2. Pedeapsa cu moartea în timp de război Un Stat poate să prevadă în legislaţia sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârşite în timpde război sau de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsă nu va fi aplicată decât încazurile prevăzute de această legislaţie şi conform dispoziţiilor sale. Statul respectiv va comu-nica Secretarului General al Consiliului Europei dispoziţiile aferente ale legislaţiei în cauză. Articolul 3. Interzicerea derogărilor Nici o derogare de la dispoziţiile prezentului Protocol pe temeiul articolului 15 din Con-venţie nu este îngăduită. Articolul 4. Interzicerea rezervelor Nici o rezervă la dispoziţiile prezentului Protocol pe temeiul articolului 57 din Convenţienu este admisă. 107 Articolul 5. Aplicarea teritorială Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului săude ratificare, de acceptare sau de aprobare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire lacare se va aplica prezentul Protocol. 2. Orice Stat poate, în oricare moment ulterior, printr-o declaraţie adresată SecretaruluiGeneral al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol la oricare alt terito-riu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu, în primazi a lunii care urmează datei primirii declaraţiei de către Secretarul General. 3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, înceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secre-tarului General. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmează datei primiriinotificării de către Secretarul General.* Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova,Chişinău, 1998, p. 366-368.
 • 108. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 6. Relaţiile cu Convenţia Statele Părţi consideră articolele 1 – 5 ale prezentului Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă. Articolul 7. Semnarea şi ratificarea Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenţiei. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un Stat membru al Consiliului Europei nu va putea să ratifice, să accepte sau să aprobe prezentul Protocol fără ca, simultan sau anterior, să fi ratificat Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. Articolul 8. Intrarea în vigoare 1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care cinci State membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol conform dispoziţiilor articolului 7. 2. Pentru orice Stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin Protocol, acesta va intra în vigoare în prim zi a lunii care urmează datei depunerii instrumen- tului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul 9. Funcţiile de depozitar Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului : a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 5 şi 8; d) orice alt act, notificare sau comunicare având o legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Încheiat la Strasbourg, la 28 aprilie 1983, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie certificată fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei.108 PROTOCOLUL NR. 7* Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Hotărâte să ia noi măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi şi libertăţi prin Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, (denumită în continuare „Convenţia”); Au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1. Garanţiile procedurale în caz de expulzare a străinilor 1. Un străin care îşi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decât în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii şi el trebuie să poată : a) să prezinte motivele care pledează împotriva expulzării sale; * Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova, Chişinău, 1998, p. 369-373.
 • 109. EUROPENE b) să ceară examinarea cazului său, şi c) să ceară să fie reprezentat în acest scop în faţa autorităţii competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de către această autoritate. 2. Un străin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în paragraful 1a), b) şi c) al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în interesul ordinii publicesau se întemeiază pe motive de securitate naţională. Articolul 2. Dreptul la nivel dublu de jurisdicţie în materie penală 1. Orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul săceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară.Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt regle-mentate de lege. 2. Acest drept poate face obiectul unor excepţii în cazul infracţiunilor minore, aşa cumacestea sunt definite de lege, sau când cel interesat a fost judecat în primă instanţă de cătrecea mai înaltă jurisdicţie ori a fost declarat vinovat şi condamnat ca urmare a unui recursîmpotriva achitării sale. Articolul 3. Dreptul de compensare în caz de eroare judiciară Atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordatăgraţierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedeşte că s-a produs o eroare judi-ciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubită con-form legii ori practicii în vigoare în Statul respectiv, cu excepţia cazului în care se dovedeştecă nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilă în tot sau în parte. Articolul 4. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori 1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi Stat pentrusăvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre defini-tivă conform legii şi procedurii penale ale acestui Stat. 2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedică redeschiderea procesului, conformlegii şi procedurii penale a statului respectiv, dacă fapte noi ori recent descoperite sau unviciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pro-nunţată. 3. Nici o derogare de la prezentul articol nu este îngăduită în temeiul articolului 15 dinConvenţie. 109 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 5. Egalitatea dintre soţi Soţii se bucură de egalitate în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil, între ei şi înrelaţiile cu copii lor în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata căsătoriei şi cu prilejul desfaceriiacesteia. Prezentul articol nu împiedică Statele să ia măsurile necesare în interesul copiilor. Articolul 6. Aplicarea teritorială 1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului săude ratificare, de acceptare sau de aprobare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire lacare se va aplica prezentul Protocol, precizând măsura în care el se angajează ca dispoziţiileprezentului Protocol să se aplice acestui sau acestor teritorii. 2. Orice stat poate, în oricare moment ulterior, printr-o declaraţie adresată SecretaruluiGeneral al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol la oricare alt terito-riu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a
 • 110. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General. 3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă sau modificată, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notifi- care adresată Secretarului General. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data primirii notificării de către Secretarul General. 4. O declaraţie potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu paragraful 1 din articolul 56 al Convenţiei. 5. Teritoriul oricărui Stat cu privire la care prezentul Protocol se aplică în virtutea rati- ficării, a acceptării sau a aprobării sale de către Statul respectiv şi fiecare din teritoriile cu privire la care Protocolul se aplică în baza unei declaraţii făcute de respectivul Stat, conform prezentului articol, pot fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirii la teritoriul unui Stat făcute la articolul 1. 6. Orice stat care a făcut o declaraţie conform paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare relativ la unul sau mai multe teritorii vizate în această declaraţie că acceptă competenţa Curţii de a lua cunoştinţă de cererile persoanelor fizice, organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform articolului 34 al Convenţiei, în virtutea articolelor 1 – 5 ale prezentului Protocol. Articolul 7. Relaţiile cu Convenţia Statele Părţi consideră articolele 1 – 6 ale prezentului Protocol ca articolele adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă. Articolul 8. Semnarea şi ratificarea Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un Stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fără să fi ratifi- cat simultan sau anterior Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. Articolul 9. Intrarea în vigoare 1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei110 perioade de două luni de la data la care şapte State membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol conform dispoziţiilor articolului 8. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 2. Pentru orice Stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin Protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul 10. Funcţia de depozitar Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor Statelor membre ale Consi- liului Europei : a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 6 şi 9; d) orice alt act, notificare sau declaraţie având legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au sem- nat prezentul protocol.
 • 111. EUROPENE Încheiat la Strasbourg, la 22 noiembrie 1984, în limbile franceză şi engleză, ambele textefiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre State-le membre ale Consiliului Europei. PROTOCOLUL NR. 11 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUIŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, REFERITOR LA RESTRUCTURAREA MECANISMULUI DE CONTROL STABILIT DE CONVENŢIE* Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţiapentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamental, semnată la Roma la 4 noiem-brie 1950 (denumită în continuare Convenţia), Considerând că este necesar şi urgent să restructureze mecanismul de control stabilit, deConvenţie pentru a. menţine şi a întări eficacitatea apărării drepturilor omului şi a libertăţilorfundamentale prevăzute de Convenţie, având în vedere, în principal, creşterea numărului decereri şi de state membre ale Consiliului Europei, Considerând că se impune, prin urinare, amendarea anumitor dispoziţii ale Convenţiei însensul înlocuirii, în special, a Comisiei şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului existenteprintr-o nouă Curte permanentă, Având în vedere Rezoluţia nr. 1 adoptată la Conferinţa Ministerială Europeană asupraDrepturilor Omului, ţinută la Viena la 19-20 martie 1985, Având în vedere Recomandarea nr. 1194 (1992), adoptată de Adunarea Parlamentară aConsiliului Europei la 6 octombrie 1992, Având în vedere decizia luată asupra reformei mecanismului de control al Convenţiei decătre şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei în Declaraţia de laViena din 9 octombrie 1993, Au convenit asupra celor ce urmează: ARTICOLUL 1 Textele titlurilor II-IV din Convenţie (articolele 19-56) şi Protocolul nr. 2 atribuind Curţii 111Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative sunt înlocuite cu ur-mătorul titlu II din Convenţie (articolele 19— 51): Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 „TITLUL II Curtea Europeană a Drepturilor Omului Articolul 19. Înfiinţarea Curţii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru înaltele părţi contractantedin prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, se înfiinţează o Curte Europeană a Drepturi-lor Omului, numită în continuare Curtea. Aceasta va funcţiona permanent. Articolul 20. Numărul judecătorilor Curtea se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al înaltelor părţi contractante.* Publicat în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte", vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova,Chişinău, 1998, p. 373-384.
 • 112. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 21. Condiţii de exercitare a funcţiilor 1. Judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă reputaţie morală şi să întrunească condiţiile cerute pentru exercitarea unor înalte funcţiuni judiciare sau să fie jurişti având o competenţă recunoscută. 2. Judecătorii îşi exercită mandatul cu titlul individual. 3. în cursul mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nici o activitate incompatibilă cu cerinţele de independenţă, de imparţialitate impuse de o activitate cu caracter permanent; orice problemă ridicată în aplicarea acestui paragraf este rezolvată de către Curte. Articolul 22. Alegerea judecătorilor 1. Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară în numele fiecărei înalte părţi contrac- tante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidaţi prezentaţi de înalta parte contractantă. 2. Aceeaşi procedură este urmată pentru a completa Curtea în cazul aderării de noi înalte părţi contractante şi pentru a se ocupa locurile devenite vacante. Articolul 23. Durata mandatului 1. Judecătorii sunt aleşi pentru o durată de 6 ani. Ei pot fi realeşi. Totuşi, mandatele unei jumătăţi din numărul judecătorilor desemnaţi la prima alegere se vor încheia la împlinirea a 3 ani. 2. Judecătorii al căror mandat se va încheia la împlinirea perioadei iniţiale de 3 ani sunt. desemnaţi prin tragere la sorţi, efectuată de către Secretarul general al Consiliului Europei, imediat după alegerea lor. 3. Pentru a asigura în măsura posibilului, reînnoirea mandatelor unei jumătăţi din numă- rul judecătorilor la fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentară poate, înainte de a. proceda la orice alegere ulterioară, să decidă ca unul sau mai multe mandate ale judecătorilor ce urmează să fie aleşi să aibă o altă durată decât, cea de 6 ani, fără ca totuşi ea să poată depăşi 9 ani sau să fie mai mică de 3 ani. 4. în cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate şi Adunarea Parlamentară aplică paragraful precedent, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorţi, efectuată de către Secretarul general al Consiliului Europei, imediat după alegere. 5. Judecătorul ales în locul unui judecător al cărui mandat nu a expirat va duce la sfârşit112 mandatul predecesorului său. 6. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc vârsta de 70 de ani. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 7. Judecătorii rămân până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizaţi. Articolul 24. Revocare Un judecător nu poate fi revocat din funcţiile sale decât dacă ceilalţi judecători decid, cu majoritate de două treimi, că el a încetat să corespundă condiţiilor necesare. Articolul 25. Grefă şi secretari juridici Curtea dispune de o Grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii. Ea este asistată de secretari juridici. Articolul 26. Adunarea plenară a Curţii Curtea reunită. în Adunarea plenară:
 • 113. EUROPENE a.) alege, pentru o durată de 3 ani, pe preşedintele său şi pe unul sau doi vicepreşedinţi; ei pot fi realeşi; b) constituie Camere pentru o perioadă determinată; c) alege preşedinţii camerelor Curţii, care pot fi realeşi; d) adoptă, regulamentul Curţii; şi e) alege grefierul şi unul sau mai mulţi grefieri adjuncţi. Articolul 27. Comitete, Camere şi Marea Cameră 1. Pentru examinarea cauzelor aduse înaintea sa, Curtea îşi desfăşoară activitatea în Co-mitete de trei judecători, în Camere de şapte judecători şi într-o Mare Cameră de şaptespreze-ce judecători. Camerele Curţii constituie comitete pentru o perioadă determinată. 2. Judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu este membru de drept al Came-rei şi al Marii Camere; în cazul absenţei acestui judecător sau atunci când el nu-şi poatedesfăşura, activitatea, acest stat-parte desemnează o persoană care să activeze în calitatede judecător. 3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camera preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşe-dinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii. Când cauza estediferită Marii Camere în virtutea art. 43, nici un judecător al Camerei care a emis hotărâreanu poate face parte din aceasta, cu excepţia preşedintelui Camerei şi a judecătorului ales înnumele statului-parte interesat. Articolul 28. Declaraţii ale Comitetelor privind inadmisibilitatea Un Comitet poate, prin vot unanim, să declare inadmisibilă sau să scoată de pe rol o cere-re individuală, introdusă în virtutea art. 34, atunci când o astfel de decizie poate fi luată fărăo examinare complementară. Decizia este definitivă. Articolul 29. Decizii ale Camerelor asupra admisibilităţii şi fondului 1. Dacă nici o decizie nu a fost luată în virtutea art. 28, o Cameră se poate pronunţa asupraadmisibilităţii şi a fondului cererilor individuale introduse în virtutea art. 34. 2. O Cameră se pronunţă asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor introduse de stateîn virtutea art. 33. 3. În afara unei decizii contrare a Curţii în cazuri excepţionale, decizia asupra admisibili-tăţii este luată în mod separat. 113 Articolul 30. Desesizarea în favoarea Marii Camere Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 În cazul în care cauza adusă înaintea unei Camere ridică o problemă gravă privitoare lainterpretarea Convenţiei sau a Protocoalelor sale, sau dacă soluţionarea unei probleme poateconduce la o contradicţie cu o hotărâre pronunţată, anterior de Curte, Camera poate, atât timpcât nu a pronunţat hotărârea, sa, să se desesizeze în favoarea Marii Camere, în afara cazuluiîn care una dintre părţi se opune la aceasta. Articolul 31. Atribuţii ale Marii Camere Marea Cameră: 1. Se pronunţă asupra cererilor introduse în virtutea art. 33 sau a art. 34, atunci când cauzai-a fost deferită de Cameră în virtutea art. 30 sau când cauza i-a fost deferită în virtutea art.43; şi 2. Examinează cererile de aviz consultativ introduse în virtutea art. 47. 376
 • 114. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 32. Competenţa Curţii 1. Competenţa Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea Conven- ţiei şi a Protocoalelor sale, care îi sunt supuse în condiţiile prevăzute în art. 33, 34 şi 47. 2. În caz de contestare a competenţei sale, Curtea hotărăşte. Articolul 33. Cauze interstatale Orice înaltă parte contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a prevederilor Convenţiei şi ale Protocoalelor sale de către o altă înaltă parte contractantă. Articolul 34. Cereri individuale Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup de particulari de care pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părţi contractante a drepturilor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale. înaltele părţi contractante se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al acestui drept. Articolul 35. Condiţii de admisibilitate 1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive. 2. Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă: a) ea este anonimă; sau b) ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja. supusă, unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şi dacă ea nu conţine fapte noi. 3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, atunci când ea consideră cererea, incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale Protocoa- lelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă. 4. Curtea, respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă în aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii. Articolul 36. Intervenţia terţilor 1. In orice cauză aflată. în faţa unei Camere sau a Marii Camere, o înaltă parte contrac-114 tantă, al cărei cetăţean este reclamantul, are dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 2. În interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita orice înaltă parte contractantă care nu este parte în cauză sau orice persoană interesată, alta decât recla- mantul, să prezinte observaţii scrise sau să. ia parte la audiere. Articolul 37. Scoaterea de pe rol 1. În orice stadiu al procedurii, Curtea, poate hotărî scoaterea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit să se tragă concluzia că: a) solicitantul nu doreşte să o mai menţină; sau b) litigiul a fost rezolvat; sau c) pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică. Totuşi Curtea continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi prin Protocoalele sale o cere.
 • 115. EUROPENE 2. Curtea poate hotărî repunerea pe rol a unei cereri atunci când ea consideră că împreju-rările o justifică. Articolul 38. Examinarea cauzei în condiţii de contradictorialitate şi procedura de rezolvare pe cale amiabilă 1. În cazul în care Curtea declară o cerere admisibilă, ea: a) procedează la examinarea cauzei în condiţii de contradictorialitate, împreună cu repre- zentanţii părţilor, şi, dacă este cazul, la. o anchetă, pentru a cărei desfăşurare eficientă statele interesate vor furniza toate facilităţile necesare; b) se pune la dispoziţia celor interesaţi, în scopul de a se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabilă, pe baza respectării drepturilor omului, astfel cum acestea sunt. recunos- cute în Convenţie şi în Protocoalele sale. 2. Procedura descrisă la paragraful 1 b) este confidenţială. Articolul 39. Rezolvarea pe cale amiabilă În cazul rezolvării pe cale amiabilă, Curtea scoate cauza de pe rol prin atr. 378 o deciziecare se limitează la o scurtă expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate. Articolul 40. Audiere publică şi acces la documente 1. Audierea este publică, în afara cazului în care Curtea nu decide altfel, motivat de cir-cumstanţe excepţionale. 2. Documentele depuse la Grefă sunt accesibile publicului, în afara cazului în care preşe-dintele Curţii nu decide altfel. Articolul 41. Reparaţie echitabilă Dacă Curtea declară, că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi dacădreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a. consecin-ţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă. Articolul 42. Hotărârile Camerelor Hotărârile Camerelor devin definitive conform dispoziţiilor art. 44 paragraful 2. Articolul 43. Retrimiterea în faţa Marii Camere 1. Într-un termen de 3 luni de la data hotărârii unei Camere, orice parte în cauză poate, în 115cazuri excepţionale, să ceară retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 2. Un Colegiu de cinci judecători ai Marii Camere acceptă cererea în cazul în care cauzaridică o problemă, gravă referitoare la interpretarea sau la aplicarea Convenţiei sau a Proto-coalelor sale, sau o altă problemă gravă cu caracter general. 3. În cazul în care Colegiul acceptă cererea, Marea Cameră se pronunţă asupra cauzeiprintr-o hotărâre. Articolul 44. Hotărâri definitive 1. Hotărârea Marii Camere este definitivă. 2. Hotărârea unei Camere devine definitivă: a) atunci când părţile declară, că ele nu vor cere retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere; sau b) la 3 luni de la data hotărârii, dacă retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere nu a fost. cerută; sau
 • 116. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL c) atunci când Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulată potrivit art. 43. 3. Hotărârea definitivă se publică. Articolul 45. Motivarea hotărârilor şi deciziilor 1. Hotărârile, precum şi deciziile care declară cererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. 2. Dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. Articolul 46. Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor 1. înaltele părţi contractante se angajează, să se conformeze hotărârilor definitive ale Cur- ţii în litigiile în care ele sunt părţi. 2. Hotărârea definitivă a Curţii este transmisă Comitetului Miniştrilor, care supraveghea- ză executarea ei. Articolul 47. Avize consultative 1. Curtea poate, la cererea Comitetului Miniştrilor, să dea avize consultative asupra pro- blemelor juridice privind interpretarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale. 2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de conţinutul său de întinderea dreptu- rilor şi a libertăţilor definite în titlul I al Convenţiei şi în Protocoalele sale, nici asupra, altor probleme de către Curtea sau Comitetul Miniştrilor ar putea să ia cunoştinţă ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut în Convenţie. 3. Decizia Comitetului Miniştrilor de a cere un aviz Curţii este luată prin votul majorităţii reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din acesta. Articolul 48. Competenţa consultativă a Curţii Curtea decide dacă cererea de aviz consultativ prezentată de competenţa sa, aşa cum aceasta este definită de art. 47. Articolul 49. Motivarea avizelor consultative 1. Avizul Curţii trebuie motivat. 2. Dacă avizul nu exprimă în tot sau în parte opinia unanimă, a judecătorilor, oricare ju- decător are dreptul să alăture acestuia expunerea opiniei sale separate.116 3. Avizul Curţii este transmis Comitetului Miniştrilor. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 50 Cheltuieli de funcţionare a Curţii Cheltuielile de funcţionare a Curţii sunt în sarcina Consiliului Europei. Articolul 51. Privilegii şi imunităţi ale judecătorilor Judecătorii se bucură, pe timpul exercitării funcţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile prevăzute la art. 40 din Statutul Consiliului Europei şi de acordurile încheiate în virtutea acestui articol”. ARTICOLUL 2 1. Titlul V din Convenţie devine titlul III din Convenţie; articolul 57 din Convenţie devine articolul 52 din Convenţie; articolele 58 şi 59 din Convenţie sunt suprimate, iar articolele 60—66 din Convenţie devin articolele 53—59 din Convenţie.
 • 117. EUROPENE 2. Titlul I din Convenţie se intitulează „Drepturi şi libertăţi”, iar noul titlu III, „Dispoziţiidiverse”. Articolele 1—18, precum şi noile articole 52—59 din Convenţie au titlurile menţi-onate în anexa la prezentul Protocol. 3. În noul articol 56, la paragraful 1, se inserează cuvintele „sub rezerva paragrafului 4al prezentului articol”, după cuvintele „se va aplica”; la paragraful 4, cuvintele „comisiei” şi„conform art. 25 din prezenta Convenţie” sunt. înlocuite cu cuvintele „Curţii” şi „conformart. 34 din Convenţie”. În noul articol 58 paragraful 4, cuvintele „art. 6.3” sunt înlocuite cucuvintele „art. 56”. 4. Protocolul adiţional la Convenţie se modifică după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul Protocol; şi b) la articolul 4, ultima frază, cuvintele „din art. 63” sunt înlocuite cu cuvintele „din art. 56”. 5. Protocolul nr. 4 se modifică după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul Protocol; b) la articolul 5 paragraful 3, cuvintele „din art. 63” sunt înlocuite cu cuvintele „din art. 56”; se adaugă un nou paragraf 5, care are următorul conţinut: „5. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în această declaraţie, că acceptă competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale orga- nizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din Convenţie privitor la art. 1-4 din prezentul Protocol sau la vinele dintre acestea”, şi c) paragraful 2 al articolului 6 se suprimă. 6. Protocolul nr. 6 se modifică după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul Protocol; şi b) la articolul 4, cuvintele „pe temeiul art. 64”, sunt înlocuite prin cuvintele „pe temeiul art. 57”. 7. Protocolul nr. 7 se modifică după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul Protocol; b) la articolul 6 paragraful 4, cuvintele „din art. 63” sunt înlocuite cu cuvintele „din art. 56”; se adaugă un nou paragraf 6, care are următorul conţinut: „6. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în această declaraţie, că acceptă competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale or- 117 ganizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din Convenţie privitor la art. 1—5 din prezentul „Protocol” şi Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 c) paragraful 2 al articolului 7 se suprimă. 8. Protocolul nr. 9 se abrogă. ARTICOLUL 3 1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei,semnatare ale Convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin: a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, accep- tare sau aprobare. 2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarulgeneral al Consiliului Europei.
 • 118. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL ARTICOLUL 4 Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei peri- oade de un an de la data la care toate părţile din Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol conform dispoziţiilor art. 3. Alegerea noilor judecătorii va putea fi realizată, şi toate celelalte măsuri necesare stabilirii noii Curţi vor putea fi luate, conform dispoziţiilor prezentului Protocol, începând cu data la care toate părţile la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul lor de a fi legate prin Protocol. ARTICOLUL 5 1. Fără a se aduce atingere dispoziţiilor paragrafelor 3 şi 4 de mai jos, mandatul jude- cătorilor, membrilor Comisiei, grefierului şi grefierului adjunct încetează la data intrării în vigoare a prezentului Protocol. 2. Cererile aflate pe rolul Comisiei care nu au fost încă declarate admisibile la data intrării în vigoare a prezentului Protocol se examinează de către Curte conform dispoziţiilor prezen- tului Protocol. 3. Cererile declarate admisibile la data intrării în vigoare a prezentului Protocol continuă să fie examinate în anul în care urmează de către membrii Comisiei. Toate cauzele a căror examinare nu s-a încheiat în timpul acestei perioade se transmit Curţii, care le va examina, considerându-le cereri admisibile, conform dispoziţiilor prezentului Protocol. 4. În cazul cererilor pentru care Comisia, după intrarea în vigoare a prezentului Protocol, a. adoptat un raport conform fostului articol 31 din Convenţie, raportul se transmite părţilor, care nu au dreptul să-1 publice. Potrivit dispoziţiilor aplicabile înaintea intrării în vigoare a Prezentului Protocol, o cauză poate fi deferită Curţii. Colegiul Marii Camere stabileşte dacă una dintre Camere sau Marea Cameră trebuie să se pronunţe asupra cauzei. Dacă o cameră se pronunţă asupra cauzei, decizia sa este definitivă. Cauzele care nu au fost deferite Curţii se examinează de către Comitetul Miniştrilor, care procedează conform dispoziţiilor fostului articol 32 din Convenţie. 5. Cauzele aflate pe rolul Curţii, a căror examinare nu a fost încheiată la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, se transmit Marii Camere a Curţii, care se pronunţă asupra cauzei conform dispoziţiilor acestui Protocol. 6. Cauzele aflate pe rolul Comitetului Miniştrilor, a căror examinare potrivit fostului arti-118 col 32 nu s-a încheiat la data intrării în vigoare a prezentului 383 Protocol, se rezolvă de către Comitetul Miniştrilor, care procedează conform respectivu- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 lui articol. ARTICOLUL 6 În cazul în care o înaltă parte contractantă a recunoscut competenţa Comisiei sau jurisdic- ţia Curţii numai pentru cauzele posterioare sau bazate pe fapte survenite posterior declaraţiei prevăzute de fostul articol 25 sau de fostul articol 46 din Convenţie, respectiva restricţie se aplică în continuare jurisdicţiei Curţii în termenii prezentului Protocol. ARTICOLUL 7 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei:
 • 119. EUROPENE a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului Protocol sau a anumitor dispoziţii conform art. 4; şi d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au sem-nat, prezentul Protocol. Încheiat la Strasbourg, la 11 mai 1994, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fi-ind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie certificată fiecărui statmembru al Consiliului Europei. PROTOCOLUL NR. 12 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Luând în considerare principiul fundamental în virtutea căruia toate persoanele sunt egaleîn faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală din partea legii, Hotărâte să ia noi măsuri pentru promovarea egalităţii tuturor persoanelor prin garantareacolectivă a unei interziceri generale a discriminării, prin intermediul Convenţiei pentru apă-rarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950(denumită în continuare „Convenţia”), Reafirmând că principiul nediscriminării nu împiedică statele părţi să ia măsuri pentrupromovarea unei egalităţi depline şi efective, cu condiţia existenţei unei justificări obiectiveşi rezonabile a acestor măsuri, Au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1. Interzicerea generală a discriminării 1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discri-minare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alteopinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau 119oricare altă situaţie. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivelemenţionate în paragraful 1. Articolul 2. Aplicarea teritorială 1. Orice stat poate, la data semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, accep-tare sau aprobare, să indice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezentul Protocol. 2. Orice stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată Secretarului Ge-neral al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului Protocol asupra oricărui altteritoriu indicat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare, în ceea ce priveşte acest teritoriu,în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data primirii de-claraţiei de către Secretarul General. 3. Orice declaraţie făcută în temeiul celor două paragrafe precedente poate fi retrasă saumodificată, în ceea ce priveşte orice teritoriu indicat în declaraţie, printr-o notificare adresată
 • 120. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Secretarului General. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data primirii acestei notificări de către Secretarul General. 4. O declaraţie făcută conform prezentului articol va fi considerată ca fiind făcută con- form paragrafului 1 al Articolului 56 din Convenţie. 5. Orice stat care a făcut o declaraţie conform paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare, referitor la unul sau mai multe dintre teritoriile vizate în declaraţie că acceptă competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, orga- nizaţiilor neguvernamentale sau grupurilor de particulari, în conformitate cu articolului 34 al Convenţiei, referitoare la articolul 1 al prezentului Protocol. Articolul 3. Raportarea la Convenţie Statele părţi consideră articolele 1 şi 2 ale prezentului Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei vor fi aplicate în mod corespunzător. Articolul 4. Semnarea şi ratificarea Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fără a ratifica în prealabil sau simultan Convenţia. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. Articolul 5. Intrarea în vigoare 1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care zece state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin prezentul Protocol, conform prevederilor artico- lului 4. 2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin prezentul Protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare. Articolul 6. Funcţiile depozitarului120 Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consi- liului Europei: Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 2 şi 5; d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Încheiat la Roma, la data de 4 noiembrie 2000 în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei.
 • 121. EUROPENE PROTOCOLUL NR. 13 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR A FUNDAMENTALE, CU PRIVIRE LA ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA ÎN ORICE ÎMPREJURĂRI* Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol, Convinse că dreptul oricărei persoane la viaţă este valoarea fundamentală într-o societatedemocratică, şi că abolirea pedepsei cu moartea este esenţială pentru protecţia acestui dreptşi la deplina recunoaştere a demnităţii inerente oricărei fiinţe umane; Dorind să consolideze protecţia dreptului la viaţă garantat de Convenţia pentru apărareaDrepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (încontinuare „Convenţia”); Notând că Protocolul nr. 6 al Convenţiei cu privire la abolirea pedepsei cu moartea, sem-nat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, nu exclude pedeapsa cu moartea pentru unele acte comi-se în timpul războiului sau în timpul unui pericol iminent de război; Hotărâte să facă ultimul pas pentru abolirea pedepsei cu moartea în orice împrejurări, Au convenit asupra următoarelor: Articolul 1. Abolirea pedepsei cu moartea Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o astfel de pedeapsănici executat. Articolul 2. Interzicerea derogărilor În termenii articolului 15 din Convenţie faţă de dispoziţiile prezentului Protocol nici oderogare nu este autorizată. Articolul 3. Interzicerea rezervelor În termenii articolului 57 din Convenţie nu este admisă nici o rezervă la dispoziţiile pre-zentului Protocol. Articolul 4. Aplicarea teritorială 1. Orice Stat poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului săude ratificare, de acceptare sau de aprobare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire lacare se va aplica prezentul Protocol. 2. Orice Stat poate, la orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului 121General al Consiliului Europei să extindă aplicarea prezentului Protocol la orice alt teritoriudesemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii declaraţiei de cătreSecretarul General. 3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasăsau modificată, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notifi-care adresată Secretarului General. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zia lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii notificării de cătreSecretarul General. Articolul 5. Relaţiile cu Convenţia Statele Părţi consideră articolele 1-4 ale prezentului Protocol ca articole adiţionale laConvenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă.* Ratificat de R. Moldova (cu unele rezerve privind teritoriul Transnistriei) prin Legea nr. 272-XVI din 29 iulie2007. Legea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 126-130 din 11 august 2006.
 • 122. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 6. Semnarea şi ratificarea Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un Stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fără să fi ratifi- cat simultan sau anterior Convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. Articolul 7. Intrarea în vigoare 1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care zece State membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin prezentul Protocol conform dispoziţiilor artico- lului 6. 2. Pentru orice Stat membru care-şi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin Protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul 8. Funcţia de depozitar Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor Statelor membre ale Consi- liului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărei instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 4 şi 7; d) orice alt act, notificare sau declaraţie, având legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Încheiat la Vilnius, la 3 mai 2002, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei.122 PROTOCOLUL NR. 14 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, PRIVIND AMENDAREA Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 SISTEMULUI DE CONTROL AL CONVENŢIEI Preambul Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţia pentru apărarea Drepturilor omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 no- iembrie 1950 (numită în continuare «Convenţia»), Având în vedere Rezoluţia nr.1 şi Declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei ministeriale europene cu privire la drepturile omului, desfăşurată la Roma la 3 şi 4 noiembrie 2000; Având în vedere Declaraţiile adoptate de către Comitetul Miniştrilor la 8 noiembrie 2001, la 7 noiembrie 2002 şi la 15 mai 2003, în cadrul sesiunilor sale 109, 111 şi, respectiv 112; Având în vedere Avizul nr. 251(2004), adoptat de către Adunarea parlamentară a Consi- liului Europei la 28 aprilie 2004;
 • 123. EUROPENE Considerând că este necesar şi urgent da a amenda unele prevederi ale Convenţiei înscopul menţinerii şi consolidării pe termen lung a sistemului de control, mai ales din cauzasporirii continue a sarcinii de lucru a Curţii europene a Drepturilor Omului şi a ComitetuluiMiniştrilor al Consiliului Europei; Considerând, în particular, că este necesar de a veghea asupra faptului ca Curtea să conti-nue să joace rolul său preeminent în protecţia drepturilor omului în Europa, Au convenit asupra următoarelor: Articolul 1 Paragraful 1 al articolului 22 din Convenţie este abrogat. Articolul 2 Articolul 23 al Convenţiei este modificat după cum urmează: Articolul 23 – Durata mandatului şi revocarea. 1. Judecătorii sunt aleşi pentru o durată de nouă ani. Ei nu pot fi realeşi. 2. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc 70 ani. 3. Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Totuşi, ei continuă să se ocupe decauzele cu care au fost sesizaţi. 4. Un judecător nu poate fi înlăturat din funcţiile sale decât dacă ceilalţi judecători decid,cu majoritatea de două treimi, că el a încetat să răspundă condiţiilor necesare .» Articolul 3 Articolul 24 al Convenţiei este abrogat. Articolul 4 Articolul 25 al Convenţiei devine articolul 24 şi conţinutul său este modificat după cumurmează: Articolul 24 – Grefa şi raportorii 1. Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt fixate prin regulamentulCurţii. 2. În cazul în care ea se constituie în format de unic judecător, Curtea este asistată deraportori care îşi exercită funcţiile sub autoritatea preşedintelui Curţii. Ei fac parte din grefaCurţii. 123 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 5 Articolul 26 al Convenţiei devine articolul 25 („Adunarea plenară”) şi conţinutul său estemodificat după cum urmează: 1. La sfârşitul paragrafului d, virgula este înlocuită de un punct şi virgulă, iar cuvântul„şi” este exclus. 2. La sfârşitul paragrafului e, punctul este înlocuit cu un punct şi virgulă. 3. Este adăugat un nou paragraf e, al cărui conţinut este: f. „înaintează orice cerere în virtutea articolului 26, paragraf 2.” Articolul 6 Articolul 27 al Convenţiei devine articolul 26 şi conţinutul său este modificat după cumurmează:
 • 124. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 26 – Format de unic judecător, comitete, Camere şi Marea Cameră 1. Pentru examinarea cauzelor aduse înaintea sa, Curtea se constituie în format de unic judecător, în comitete de trei judecători, în Camere de şapte judecători şi într-o Mare Cameră de şaptesprezece judecători. Camerele Curţii constituie comitetele pentru o perioadă deter- minată. 2. La cererea Adunării plenare a Curţii, Comitetul Miniştrilor poate, printr-o decizie una- nimă şi pentru o perioadă determinată, să reducă numărul judecătorilor camerelor la cinci persoane. 3. Un judecător convocat în calitate de unic judecător nu examinează nici o cerere intro- dusă împotriva unei Înalte Părţi contractante din numele căreia acest judecător a fost ales. 4. Judecătorul ales din numele unei Înalte Părţi contractante care este parte la litigiu este membru de drept al camerei şi al Marii Camere. În cazul absenţei acestui judecător, sau atunci când el nu-şi poate desfăşura activitatea, în calitate de judecător va activa o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de către această Parte. 5. Marea Cameră mai include în componenţa sa, preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, pre- şedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii. Când cauza este deferită Marii Camere în virtutea articolului 43, nici un judecător al Camerei care a emis hotărârea nu poate face parte din aceasta, cu excepţia preşedintelui camerei şi a judecătorului care a activat din numele Înaltei Părţi contractante interesate. Articolul 7 După noul articol 26, un nou articol 27 este inclus în Convenţie, al cărui conţinut este: Articolul 27 – Competenţa judecătorilor unici 1. Un unic judecător poate să declare inadmisibilă sau să radieze de pe rol o cerere in- trodusă în virtutea articolului 34 când o astfel de decizie poate fi luată fără o examinare complementară. 2. Decizia este definitivă. 3. Dacă judecătorul unic nu declară inadmisibilă sau nu radiază de pe rol o cerere, acest judecător o va transmite unui comitet sau unei Camere pentru examinare complementară.” Articolul 8 Articolul 28 al Convenţiei este modificat după cum urmează:124 Articolul 28 – Competenţa comitetelor 1. Un comitet sesizat cu o cerere individuală introdusă în virtutea articolului 34 poate, Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 prin vot unanim, a. să o declare inadmisibilă sau să o radieze de pe rol când o astfel de decizie poate fi luată fără o examinare complementară; sau b. să o declare admisibilă şi să adopte concomitent o hotărâre asupra fondului când pro- blema relativă la interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau Protocoalelor sale care se află la originea cauzei constituie obiectul unei jurisprudenţe bine stabilite de Curte. 2. Deciziile şi hotărârile prevăzute la paragraful 1 sunt definitive. 3. Dacă judecătorul ales în numele Înaltei Părţi contractante care este parte la litigiu nu este membru al comitetului, acesta din urmă poate să-l invite să activeze în cadrul său în locul şi pe locul unuia dintre membrii său, la orice etapă a procesului, ţinând cont de toţi factorii pertinenţi, inclusiv problema de a şti dacă această Parte a contestat aplicarea procedurii de la paragraful 1.b.
 • 125. EUROPENE Articolul 9 Articolul 9 al Convenţiei este amendat după cum urmează: 1. Conţinutul paragrafului 1 este modificat după cum urmează: „Dacă nu a fost adoptată nicio decizie în virtutea articolelor 27 sau 28 şi nu a fost pronunţată nici o hotărâre în virtutea artico-lului 28, o cameră se va pronunţa asupra admisibilităţii şi fondului cererilor individuale introduseîn virtutea articolului 34. Decizia cu privire la admisibilitate poate fi luată în mod separat”. 2. La sfârşitul paragrafului 2 este adăugată o nouă propoziţie, cu următorul conţinut: „Cuexcepţia deciziei contrare a Curţii în cazuri excepţionale, decizia cu privire la admisibilitateeste adoptată separat”. 3. Paragraful 3 este exclus. Articolul 10 Articolul 31 al Convenţiei este amendat după cum urmează: 1. La sfârşitul paragrafului a, cuvântul „şi” este exclus. 2. Paragraful b devine paragraful c şi este inclus un nou paragraf b, având următorulconţinut: b. se pronunţă asupra problemelor cu care Curtea este sesizată de Comitetul Miniştrilor învirtutea articolului 46, paragraful 4; şi Articolul 11 Articolul 32 al Convenţiei este amendat după cum urmează: La sfârşitul paragrafului 1, după numărul 34, este inclusă o virgulă şi numărul 46. Articolul 12 Paragraful 3 al articolului 35 al Convenţiei este modificat după cum urmează: 3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea articolului34 dacă consideră că: a cererea este incompatibilă cu prevederile Convenţiei sau Protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă; sau b. reclamantul nu a suferit vreun prejudiciu important, cu excepţia faptului dacă respecta- rea drepturilor omului garantate de Convenţie şi Protocoalele sale nu cer în mod obli- gatoriu examinarea fondului cererii şi cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nici o cauză care nu a fost examinată în modul cuvenit de către o instanţă judecătorească 125 internă.” Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 13 La sfârşitul articolului 36 al Convenţiei este adăugat un nou paragraf 3, având următorulconţinut: 3. În orice cauză adusă înaintea unei Camere, sau a Marii Camere, Comisarul pentru Dreptu-rile Omului al Consiliului Europei poate prezenta observaţii scrise şi poate participa la audieri. Articolul 14 Articolul 38 al Convenţiei este modificat după cum urmează: Articolul 38 – Examinarea contradictorie a cauzei Curtea examinează cauza în mod contradictoriu împreună cu reprezentanţii părţilor şi,dacă este cazul, procedează la o anchetă pentru a cărei conducere eficientă Înaltele Părţi con-tractante interesate vor furniza toate facilităţile necesare.
 • 126. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 15 Articolul 39 al Convenţiei este modificat după cum urmează: Articolul 39 – Reglementări amiabile 1. La orice moment al procesului, Curtea se află la dispoziţia celor interesaţi în vederea parvenirii la o reglementare amiabilă a cauzei inspirându-se din respectarea drepturilor omu- lui astfel cum ele sunt recunoscute în Convenţie şi în Protocoalele sale. 2. Procedura descrisă la paragraful 1 este confidenţială. 3. În cazul reglementării amiabile, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o scurtă expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate. 4. Această decizie este transmisă Comitetului Miniştrilor care va supraveghea executarea termenilor reglementării amiabile astfel cum ei figurează în decizie. Articolul 16 Articolul 46 al Convenţiei este modificat după cum urmează: Articolul 46 – Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor 1. Înaltele Părţi contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Cur- ţii în litigiile la care ele sunt părţi. 2. Hotărârea definitivă a Curţii este transmisă Comitetului Miniştrilor care supraveghează executarea ei. 3. Când Comitetul Miniştrilor consideră că supravegherea executării unei hotărâri defini- tive este împiedicată de o dificultate de interpretare a acestei hotărâri, el poate sesiza Curtea pentru a-i cere să se pronunţe asupra acestei probleme de interpretare. Decizia de sesizare a Curţii este luată prin votul majorităţii a două treimi a reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din Comitet. 4. Când Comitetul Miniştrilor consideră că o Înaltă Parte contractantă refuză să se con- formeze unei hotărâri definitive într-un litigiu la care este parte, el poate, după avertizarea acestei Părţi şi printr-o decizie luată prin votul majorităţii a două treimi a reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din Comitet, să sesizeze Curtea cu problema respectării de către această Parte a obligaţiei faţă de paragraful 1. 5. Dacă Curtea constată o încălcare a paragrafului 1, ea transmite cazul Comitetului Mi- niştrilor care va examina măsurile ce urmează a fi luate. Dacă Curtea constată că nu a avut loc nici o încălcare a paragrafului 1, ea transmite cauza Comitetului Miniştrilor, care decide126 să încheie examinarea ei. Articolul 17 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 59 al Convenţiei este amendat după cum urmează: 1. Este inclus un nou paragraf 2, având următorul conţinut: 2. Uniunea europeană poate adera la prezenta Convenţie. 2. Paragrafele 2, 3 şi 4 devin respectiv paragrafele 3, 4 şi 5. Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 18 1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale Convenţiei, care îşi pot exprima acordul de a fi legate prin: a. semnare fără rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare; sau b. semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
 • 127. EUROPENE 2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă SecretarulGeneral al Consiliului Europei. Articolul 19 Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va urma după expirarea uneiperioade de trei luni de la data la care toate Părţile la Convenţie şi-au exprimat acordul de afi legate prin Protocol, în conformitate cu dispoziţiile articolului 18. Articolul 20 1. La data intrării în vigoare a prezentului Protocol, dispoziţiile sale se vor aplica tuturorcererilor suspendate în faţa Curţii precum şi tuturor hotărârilor a căror executare constituieobiectul unei supravegheri din partea Comitetului Miniştrilor. 2. Noul criteriu de admisibilitate introdus prin articolul 12 al prezentului Protocol în ar-ticolul 35, paragraful 3.b al Convenţiei, nu se aplică cererilor declarate admisibile până laintrarea în vigoare a Protocolului. Pe parcursul următorilor doi ani după intrarea în vigoarea prezentului Protocol, doar camerele şi Marea Cameră a Curţii pot aplica noul criteriu deadmisibilitate. Articolul 21 La data intrării în vigoare a prezentului Protocol, durata mandatului judecătorilor care îşiîndeplinesc primul lor mandat este prelungit de plin drept pentru a atinge un total de nouă ani.Alţi judecători îşi încheie mandatul, care este prelungit de plin drept pentru doi ani. Articolul 22 Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale ConsiliuluiEuropei: a. orice semnare ; b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c. orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol conform articolelor 4 şi 7; d. orice alt act, notificare sau declaraţie având legătură cu prezentul Protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, ausemnat prezentul Protocol. Încheiat la Strasbourg, la 13 mai 2004, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiindegal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Se- 127cretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie certificată fiecăruia din Statele Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007membre ale Consiliului Europei.
 • 128. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2 CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRADARE* Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Considerând că scopul Consiliului Europei este de a înfăptui o uniune mai strânsă între membrii săi, Considerând că acest obiectiv poate fi atins prin încheierea de acorduri sau prin adoptarea unei acţiuni comune în domeniul juridic, Încredinţate că acceptarea unor reguli uniforme în materie de extrădare este de natură a face să progreseze această operă de unificare, Au convenit după cum urmează: Articolul 1. Obligaţia de a extrăda Părţile contractante se angajează să-şi predea reciproc, potrivit regulilor şi sub condiţii determinate prin articolele următoare, persoanele care sunt urmărite pentru o infracţiune sau căutate în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante. Articolul 2. Fapte care dau loc la extrădare 1. Vor da loc la extrădare faptele pedepsite de legile părţii solicitante şi ale părţii solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate de cel puţin un an sau cu o pedeapsă mai severă. Când pe teritoriul părţii solicitante a intervenit o condamnare la o pedeapsă ori când s-a apli- cat o măsură de siguranţă, sancţiunea pronunţată va trebui să fie de o durată de cel puţin 4 luni. 2. Dacă cererea de extrădare vizează mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare de legea părţii solicitante şi a părţii solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate, dar dintre care unele nu îndeplinesc condiţia privind durata pedepsei, partea contractantă solicitată va avea facultatea să acorde extrădarea şi pentru aces- tea din urmă.128 3. Orice parte contractantă, a cărei legislaţie nu autorizează extrădarea pentru anumite infracţiuni vizate la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, în ceea ce o priveşte, să Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 excludă aceste infracţiuni din câmpul de aplicare a Convenţiei. 4. Orice parte contractantă, care doreşte să se prevaleze de facultatea prevăzută la para- graful 3 al prezentului articol, va notifica Secretarului general al Consiliului Europei, odată cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, fie o listă a infracţiunilor pentru care extrădarea este autorizată, fie o listă a infracţiunilor pentru care extrădarea este exclusă, cu indicarea dispoziţiilor legale care autorizează sau exclud extrădarea. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica aceste liste celorlalţi semnatari. 5. Dacă, ulterior, alte infracţiuni vor fi fost excluse de la extrădare prin legislaţia unei părţi contractante, aceasta va notifica o atare excludere Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe ceilalţi semnatari. Această notificare nu va produce efect de- cât la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la data primirii ei de către Secretarul general. * Publicată în „Tratate internaţionale la care R. Moldova este parte”, vol. 1, Monitorul Oficial al R. Moldova, Chişinău, 1998, p. 318-330.
 • 129. EUROPENE 6. Oricare parte contractantă care va fi folosit facultatea prevăzută la paragrafele 4 şi 5 aleprezentului articol, va putea oricând supune aplicării prezentei Convenţii infracţiuni care aufost excluse de la aceasta. Ea va notifica aceste modificări Secretarului general al ConsiliuluiEuropei, care le va comunica celorlalţi semnatari. 7. Oricare parte contractantă va putea aplica regula reciprocităţii în ceea ce priveşte in-fracţiunile excluse din câmpul de aplicare a Convenţiei, în temeiul prezentului articol. Articolul 3. Infracţiuni politice 1. Extrădarea nu se va acorda, dacă infracţiunea pentru care este cerută este consideratăde partea solicitată ca infracţiune politică sau ca faptă conexă unei asemenea infracţiuni. 2. Aceeaşi regulă se va aplica, dacă partea solicitată are motive temeinice de a crede cacererea de extrădare motivată printr-o infracţiune de drept comun a fost prezentată în vedereaurmăririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de rasă, de religie, de naţionalitatesau de opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată pentru unul sau altuldintre aceste motive. 3. În aplicarea prezentei Convenţii, atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membrual familiei sale nu va fi considerat ca infracţiune politică. 4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obligaţiile pe care părţile le vor fi asumat saule vor asuma potrivit oricărei alte convenţii internaţionale cu caracter multilateral. Articolul 4. Infracţiuni militare Extrădarea motivată de infracţiuni militare care nu constituie infracţiune de drept comuneste exclusă din câmpul de aplicare a prezentei Convenţii. Articolul 5. Infracţiuni fiscale În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea se va acorda, încondiţiile prevăzute de prezenta Convenţie, numai dacă s-a hotărât astfel între părţile con-tractante pentru fiecare infracţiune sau categorie de infracţiuni. Articolul 6. Extrădarea naţionalilor 1. a) Orice parte contractantă are dreptul să refuze extrădarea resortisanţilor săi. b) Fiecare parte contractantă va putea, printr-o declaraţie făcută odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, să definească, în ceea ce o priveşte, termenul de resortisant în înţelesul prezentei Convenţii. 129 c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data hotărârii asupra extrădării. Totuşi, dacă Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 această calitate nu este recunoscută decât între data hotărârii şi data avută în vedere pentru predare, partea solicitată vă putea, de asemenea, să se prevaleze de dispoziţia alin. a) al prezentului paragraf. 2. Dacă partea solicitată nu-şi extrădează propriul resortisant, ea va trebui, la cerereapărţii solicitante, să supună cauza autorităţilor competente, astfel încât să se poată exercitaurmăriri judiciare, dacă este cazul. În acest scop, dosarele, informaţiile şi obiectele privindinfracţiunea se vor transmite gratuit pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12. Partea soli-citantă va fi informată despre rezultatul cererii sale. Articolul 7. Locul săvârşirii infracţiunii 1. Partea solicitată va putea refuza să extrădeze persoana reclamată pentru o infracţiunecare, potrivit legislaţiei sale, a fost săvârşită în totul sau în parte pe teritoriul său, ori într-unloc asimilat teritoriului său.
 • 130. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. Când infracţiunea, motivând cererea de extrădare, a fost comisă în afara teritoriului părţii solicitante, extrădarea nu va putea fi refuzată decât dacă legislaţia părţii solicitate nu autorizează urmărirea unei infracţiuni de acelaşi fel, săvârşită în afara teritoriului său ori nu autorizează extrădarea pentru infracţiunea formând obiectul cererii. Articolul 8. Urmăriri în curs pentru aceleaşi fapte O parte solicitată va putea refuza să extrădeze o persoană reclamată, dacă această persoa- nă se află şi sub urmărirea sa pentru fapta sau faptele în legătură cu care se cere extrădarea. Articolul 9. Non bis in idem Extrădarea nu se va acorda când persoana reclamată a fost judecată definitiv de către au- torităţile competente ale părţii solicitate pentru fapta sau faptele pentru care extrădarea este cerută. Extrădarea va putea fi refuzată, dacă autorităţile competente ale părţii solicitate au hotărât să nu întreprindă urmăriri sau să pună capăt urmăririlor pe care le-au exercitat pentru aceeaşi faptă sau aceleaşi fapte. Articolul 10. Prescripţia Extrădarea nu se va acorda, dacă prescripţia acţiunii sau a pedepsei este împlinită potrivit legislaţiei fie a părţii solicitante, fie a părţii solicitate. Articolul 11. Pedeapsa capitală Dacă fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu pedeapsa capitală de către legea părţii solicitante şi dacă, în atare caz, această pedeapsă nu este prevăzută de legislaţia părţii solicitate, sau în mod normal aici nu este executată, extrădarea nu va putea să fie acor- dată decât cu condiţia ca partea solicitantă să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către partea solicitată că pedeapsa capitală nu se va executa. Articolul 12. Cererea şi actele ajutătoare 1. Cererea se va formula în scris şi va fi prezentată pe cale diplomatică. Asupra altei căi se va putea conveni prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi. 2. Se vor prezenta, în sprijinul cererii: a) originalul sau copia autentică fie de pe o hotărâre de condamnare executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egală, eliberat în formele130 prescrise de legea părţii solicitante; b) o expunere a faptelor pentru care se cere extrădarea. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Data şi locul săvârşirii lor, calificarea lor legală şi referirile la dispoziţiile legale ce le sunt aplicabile se vor indica în modul cel mai exact posibil; şi c) o copie de pe dispoziţiile legale aplicabile sau, dacă aceasta nu este cu putinţă, o de- claraţie asupra dreptului aplicabil, precum şi semnalmentele cele mai precis posibile ale persoanei reclamate şi orice alte informaţii de natură a determina identitatea şi naţionalitatea sa. Articolul 13. Informaţii suplimentare Dacă informaţiile comunicate de partea solicitantă se dovedesc insuficiente pentru a per- mite părţii solicitate să pronunţe o hotărâre în aplicarea prezentei Convenţii, această din urmă parte va cere complinirea informaţiilor necesare şi va putea fixa un termen pentru obţinerea acestor informaţii.
 • 131. EUROPENE Articolul 14. Regula specialităţii 1. Persoana care va fi predată nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vedereaexecutării unei pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supusă oricărei alte restricţii a libertăţiisale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea,în afară de cazurile următoare: a) când partea care a predat-o consimte. O cerere va fi prezentată în acest scop, însoţită de actele prevăzute la art. 12 şi de un proces-verbal judiciar consemnând declaraţiile extrădatului. Acest consimţământ se va da atunci când infracţiunea pentru care este cerut atrage ea însăşi obligaţia de extrădare potrivit prezentei Convenţii; b) când, având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit în cele 45 de zile următoare eliberării sale definitive teritoriul părţii căreia îi fusese predată ori dacă s-a înapoiat acolo după ce l-a părăsit. 2. Totuşi partea solicitantă va putea lua măsurile necesare în vederea, pe de-o parte, a uneieventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul său, iar pe de altă parte, a întreruperii prescrip-ţiei potrivit legislaţiei sale, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă. 3. Când calificarea dată faptei incriminate va fi modificată în cursul procedurii, persoanaextrădată nu va fi urmărită sau judecată decât în măsura în care elementele constitutive aleinfracţiunii recalificate ar îngădui extrădarea. Articolul 15. Reextrădarea către un al treilea stat În afara cazului prevăzut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consimţământul părţii solicitate vafi necesar spre a îngădui părţii solicitante să predea unei alte părţi sau unui stat terţ persoana carei-a fost predată şi care ar fi căutată de cealaltă parte sau de statul terţ pentru infracţiuni anterioarepredării. Partea solicitată va putea cere prezentarea actelor prevăzute la paragraful 2 al art. 12. Articolul 16. Arestarea provizorie 1. În caz de urgenţă, autorităţile competente ale părţii solicitate vor putea cere arestareaprovizorie a persoanei căutate; autorităţile competente ale părţii solicitate vor statua asupraacestei cereri potrivit legii acestei părţi. 2. Cererea de arestare provizorie va indica existenţa unuia dintre documentele prevăzutela paragraful 2 lit. a) al art. 12 şi va face cunoscută intenţia de a trimite o cerere de extrădare;ea va menţiona infracţiunea pentru care se va cere extrădarea, data şi locul unde a fost comi-să, precum şi, în măsura posibilului, semnalmentele persoanei căutate. 3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autorităţilor competente ale părţii soli- 131citate fie pe cale diplomatică, fie direct prin poştă sau telegraf, fie prin Organizaţia Internaţi-onală de Poliţie Criminală (Interpol), fie prin orice alt mijloc, lăsând o urmă scrisă sau încu- Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007viinţată de partea solicitată. Autoritatea solicitantă va fi informată neîntârziat despre urmareadată cererii sale. 4. Arestarea provizorie va putea înceta dacă, în termen de 18 zile de la arestare, parteasolicitată nu a fost sesizată prin cererea de extrădare şi documentele menţionate la art. 12; eanu va trebui, în nici un caz, să depăşească 40 de zile de la arestare. Totuşi punerea în libertateprovizorie este posibilă oricând, partea solicitată având însă de luat orice măsură pe care o vaaprecia necesară spre a evita fuga persoanei reclamate. 5. Punerea în libertate nu va fi opusă unei noi arestări şi extrădării, dacă cererea de extră-dare este primită ulterior. Articolul 17. Concurs de cereri Dacă extrădarea este cerută în concurs de către mai multe state, fie pentru aceeaşi faptă,fie pentru fapte diferite, partea solicitată va statua, ţinând seama de toate împrejurările şi în
 • 132. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL mod deosebit de gravitatea şi de locul săvârşirii infracţiunilor, de datele respective ale cere- rilor, de naţionalitatea persoanei reclamate şi de posibilitatea unei extrădări ulterioare către alt stat. Articolul 18. Predarea extrădatului 1. Partea solicitată va face cunoscută părţii solicitante, pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, hotărârea sa asupra extrădării. 2. Orice respingere totală sau parţială va fi motivată. 3. În caz de acceptare, partea solicitantă va fi informată despre locul şi data predării, pre- cum şi asupra duratei detenţiei executate în vederea extrădării de către persoana reclamată. 4. Sub rezerva cazului prevăzut la paragraful 5 al prezentului articol, dacă persoana recla- mată nu a fost preluată la data fixată, ea va putea fi pusă în libertate la expirarea unui termen de 15 zile socotit de la această dată şi va fi, în orice caz, pusă în libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitată va putea refuza să o extrădeze pentru aceeaşi faptă. 5. În caz de forţă majoră care împiedică predarea sau primirea persoanei de extrădat, partea interesată va informa despre aceasta pe cealaltă parte; ambele părţi se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar dispoziţiile paragrafului 4 al prezentului articol vor fi aplicabile. Articolul 19. Predarea amânată sau condiţională 1. Partea solicitată va putea, după ce va fi statuat asupra cererii de extrădare, să amâne predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmărită de ea însăşi, sau, dacă persoana a fost deja condamnată, să poată executa, pe teritoriul său, o pedeapsă aplicabilă pentru un alt fapt decât acelea pentru care este cerută extrădarea. 2. În loc de a amâna predarea, partea solicitată va putea preda temporar părţii solicitante persoana cerută, în condiţii ce vor fi determinate de comun acord între părţi. Articolul 20. Remiterea de obiecte 1. La cererea părţii solicitante, partea solicitată va reţine şi va remite, în măsura permisă de legislaţia sa, obiectele: a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare, sau b) care, provenind din infracţiune, au fost găsite în momentul arestării în posesia persoa- nei reclamate sau au fost descoperite ulterior.132 2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol se va efectua chiar în cazul în care extrădarea, care a fost deja admisă, nu ar putea avea loc ca urmare a morţii sau Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 evadării persoanei reclamate. 3. Când numitele obiecte vor fi susceptibile de reţinere sau de confiscare pe teritoriul părţii solicitate, aceasta din urma va putea, în vederea unei proceduri penale în curs, să le păstreze temporar sau să le remită sub condiţia restituirii. 4. Sunt totuşi rezervate drepturile pe care partea solicitată sau terţii le-ar fi dobândit asu- pra acestor obiecte. Dacă asemenea drepturi există, obiectele se vor restitui la terminarea procesului, cît mai curând cu putinţă şi fără cheltuieli, părţii solicitate. Articolul 21. Tranzitul 1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre părţile contractante se va încuviinţa la cerere, adre- sată pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, cu condiţia să nu fie vorba despre vreo infracţiune considerată de partea solicitată pentru tranzit ca având un caracter politic ori pur militar, ţinând seama de art. 3 şi 4 ale prezentei Convenţii.
 • 133. EUROPENE 2. Tranzitul unui resortisant, în înţelesul art. 6, al ţării solicitate pentru tranzit, va puteafi refuzat. 3. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 4 din prezentul articol, prezentarea documentelorprevăzute la paragraful 2 al art. 12 va fi necesară. 4. În cazul în care va fi folosită calea aeriană, se va face aplicarea următoarelor dispoziţii: a) când nu va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va înştiinţa partea peste al cărei teritoriu se va zbura şi va atesta existenţa unuia dintre documentele prevăzute la para- graful 2 lit. a) al art. 12. În caz de aterizare forţată, această notificare va produce efectele cererii de arestare provi- zorie prevăzute la art. 16, iar partea solicitantă va adresa o cerere formală de tranzit. b) când va fi prevăzută o aterizare, partea solicitantă va adresa o cerere formală de tranzit. 5. Totuşi o parte va putea declara, odată cu semnarea prezentei Convenţii sau la depunereainstrumentului său de ratificare sau de aderare, că nu va încuviinţa tranzitul unei persoanedecât în aceleaşi condiţii cu cele ale extrădării sau cu unele dintre ele. În aceste cazuri, se vaputea aplica regula reciprocităţii. 6. Tranzitul persoanei extrădate nu se va efectua prin traversarea unui teritoriu unde ar fimotive să se creadă că viaţa sau libertatea sa ar putea fi ameninţate pentru motive legate derasă, religie, naţionalitate sau opiniile sale politice. Articolul 22. Procedura În afara unor dispoziţii contrare ale prezentei Convenţii, legea părţii solicitate este singuraaplicabilă procedurii de extrădare, precum şi celei a arestării provizorii. Articolul 23. Limbile folosite Documentele de prezentat vor fi redactate fie în limba părţii solicitante, fie în cea a părţiisolicitate. Aceasta din urmă va putea cere o traducere în una dintre limbile oficiale ale Con-siliului Europei, la alegerea ei. Articolul 24. Cheltuieli 1. Cheltuielile ocazionate de extrădare pe teritoriul părţii solicitate vor fi în sarcina acesteipărţi. 2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul părţii solicitate pentru tranzit vor fi însarcina părţii solicitante. 3. În caz de extrădare, provenind de pe un teritoriu nemetropolitan al părţii solicitate, 133cheltuielile ocazionate de transportul între acest teritoriu şi teritoriul metropolitan al părţii Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007solicitante vor fi în sarcina acesteia din urmă. Aceeaşi regulă se va aplica pentru cheltuielileocazionate de transportul între teritoriul nemetropolitan al părţii solicitate şi teritoriul metro-politan al acesteia. Articolul 25. Definirea măsurilor de siguranţă În înţelesul prezentei Convenţii, termenul măsuri de siguranţă desemnează orice măsuriprivative de libertate care au fost dispuse complementar sau în substituirea unei pedepse, prinhotărâre a unei jurisdicţii penale. Articolul 26. Rezerve 1. Oricare parte contractantă va putea, odată cu semnarea prezentei Convenţii sau cu de-punerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, sa formuleze o rezervă cu privire launa sau mai multe dispoziţii determinate ale Convenţiei.
 • 134. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. Oricare parte contractantă care va fi formulat o rezervă o va retrage de îndată ce îm- prejurările o vor permite. Retragerea se va face prin notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei. 3. O parte contractantă care va fi formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie a Convenţiei nu va putea cere aplicarea acestei dispoziţii de către o altă parte decât în măsura în care ea însăşi o va fi acceptat. Articolul 27. Câmpul de aplicare teritorială 1. Prezenta Convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale părţii contractante. 2. Ea se va aplica deopotrivă, în ceea ce priveşte Franţa, Algeriei şi departamentelor de dincolo de mări, iar în ceea ce priveşte Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Insulelor Canalului şi Insulei Man. 3. Republica Federală Germania va putea extinde aplicarea prezentei Convenţii Landului Berlin, printr-o declaraţie adresată Secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va notifica declaraţia celorlalte părţi. 4. Prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi, câmpul de aplicare a prezentei Convenţii se va putea extinde în condiţiile stipulate în această înţelegere oricărui teritoriu al uneia dintre aceste părţi, altul decât cele vizate la paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol şi căruia una dintre părţi îi asigură relaţiile internaţionale. Articolul 28. Relaţii între prezenta Convenţie şi acordurile bilaterale 1. Prezenta Convenţie abrogă, în ceea ce priveşte teritoriile cărora se aplică acele dispozi- ţii din tratate, convenţii sau acorduri bilaterale care, între doua părţi contractante, guvernează materia extrădării. 2. Părţile contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale decât pentru completarea dispoziţiilor prezentei Convenţii sau pentru a înlesni aplicarea prin- cipiilor cuprinse în aceasta. 3. Când între două sau mai multe părţi contractante extrădarea se practică în temeiul unei legislaţii uniforme, părţile vor fi libere să-şi reglementeze raporturile mutuale în materie de extrădare, sprijinindu-se exclusiv pe acest sistem independent de dispoziţiile prezentei Convenţii. Acelaşi principiu va fi aplicabil între două sau mai multe părţi contractante, având fiecare în vigoare o lege prevăzând executarea pe teritoriul său a mandatelor de arestare134 emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte părţi. Părţile contractante care exclud sau care vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea prezentei Convenţii, potrivit dispoziţiilor Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 prezentului paragraf, urmează să adreseze în acest scop o notificare Secretarului general a Consiliului Europei. Acesta va comunica celorlalte părţi contractante orice notificare primită în temeiul prevederilor prezentului paragraf. Articolul 29. Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare 1. Prezenta Convenţie va rămâne deschisă spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, iar instrumentele de ratificare se vor depune pe lângă Secretarul general al Consiliului Europei. 2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare. 3. Ea va intra în vigoare, faţă de oricare semnatar care o va ratifica ulterior, după 90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare.
 • 135. EUROPENE Articolul 30. Aderarea 1. Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru alConsiliului să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia privind această invitaţie urmează săprimească acordul unanim al membrilor Consiliului, care au ratificat Convenţia. 2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul general al Consiliului Euro-pei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la depunerea sa. Articolul 31. Denunţarea Oricare parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta Conven-ţie, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. Această denunţare vaproduce efect după 6 luni de la data primirii notificării sale de către Secretarul general alConsiliului Europei. Articolul 32. Notificări Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului şi guvernului,fiecărui stat care a aderat la prezenta Convenţie: a) depunerea fiecărui instrument de ratificare sau de aderare; b) data intrării în vigoare; c) orice declaraţie făcută în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6 şi ale paragrafu- lui 5 al art. 21; d) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 26; e) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 26; f) orice notificare de denunţare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 31 al prezentei Con- venţii şi data la care aceasta va produce efect. Drept pentru care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Con-venţie. Întocmită la Paris la 13 decembrie 1957, în limbile franceză şi engleză, ambele texteavând aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în arhivele ConsiliuluiEuropei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată pentruconformitate de pe aceasta guvernelor semnatare. 135 Republica Moldova Parlamentul Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 HOTARÎRE PENTRU RATIFICAREA CONVENŢIEI EUROPENE DE EXTRĂDARE* Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Se ratifică Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13 decembrie1957, cu următoarele rezerve şi declaraţii: Articolul 1 Republica Moldova va refuza extrădarea dacă persoana reclamată urmează să fie judecatăpe teritoriul Părţii contractante solicitante de către o instanţă excepţională (instituită pentruun caz particular) sau dacă extrădarea este cerută pentru executarea unei pedepse sau a uneimăsuri de siguranţă pronunţată de o astfel de instanţă.* Publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr 41 din 26 iunie 1997.
 • 136. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 3 paragraful 3 Republica Moldova îşi rezervă dreptul, în funcţie de circumstanţe, să determine dacă atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei sale este sau nu infracţiune politică. Articolul 6 paragraful 1 1) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova, cetă- ţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară. 2) Termenul de „resortisant” (cetăţean), în sensul articolului 6 paragraful 1 litera (b), cuprinde toate persoanele care au cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu legis- laţia ei. Articolul 7 paragraful 2 Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a refuza extrădarea dacă, în conformitate cu articolul 7 paragraful 2, Partea solicitantă va refuza extrădarea în cazuri analogice. Articolul 9 1) Republica Moldova va refuza extrădarea dacă în privinţa persoanei reclamate a fost pronunţată sentinţa definitivă de către un terţ stat pentru infracţiunea sau infracţiunile în le- gătură cu care i se cere extrădarea. 2) Republica Moldova, prin derogare de la articolul 9 (prima frază), va permite extrădarea în cazul în care Partea solicitantă va dovedi că noile circumstanţe, care i-au devenit cunoscu- te, justifică o reexaminare a cauzei. Articolul 16 paragraful 2 Republica Moldova solicită ca toate cererile care îi sînt adresate în baza articolului 16 paragraful 2 să conţină o scurtă descriere a infracţiunii care i se incriminează persoanei re- clamate, inclusiv momentele esenţiale care ar permite determinarea caracterului acesteia, în conformitate cu prezenta convenţie. Articolul 21 Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a nu permite tranzitul decât în condiţiile prevă- zute pentru extrădare. Articolul 23 Republica Moldova declară că cererea de extrădare şi documentele anexate la ea trebuie să fie întocmite în limba moldovenească sau în una din limbile oficiale ale Consiliului Euro-136 pei ori să fie traduse în una din aceste limbi. Art. 2. Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare la depozitarul convenţiei menţionate. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Parlamentului Dumitru MOŢPAN Chişinău, 14 mai 1997. Nr. 1183-XIII.
 • 137. EUROPENE PROTOCOL ADIŢIONAL CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE* Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Văzând dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la Paris la13 decembrie 1957, denumită în continuare Convenţia, îndeosebi art. 3 şi 9 ale acesteia, Considerând că este oportun să se completeze aceste articole în vederea întăririi protecţieicomunităţii umane şi a persoanelor, Au convenit după cum urmează: TITLUL I Articolul 1 Pentru aplicarea prevederilor art. 3 al Convenţiei, nu vor fi considerate infracţiuni politice: a) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea generală a Naţiunilor Unite; b) infracţiunile prevăzute la art. 50 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbu- nătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie, la art. 51 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime, la art. 130 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război şi la art. 147 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război; c) orice violări analoage ale legilor războiului, în vigoare la data intrării în vigoare a pre- zentului Protocol şi a cutumelor războiului existente în acel moment care nu sunt deja prevăzute prin dispoziţiile sus-menţionate ale convenţiilor de la Geneva. TITLUL II Articolul 2 Articolul 9 al Convenţiei se completează prin textul următor, articolul 9 original al Con-venţiei alcătuind para-graful 1, iar dispoziţiile de mai jos, paragrafele 2, 3 şi 4; „2. Extrădarea unei persoane care a format obiectul unei judecăţi definitive într-un stat 137terţ, parte contractantă la Convenţie, pentru fapta sau faptele in vederea cărora cererea esteprezentată, nu se va acorda: Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 a) când menţionata judecată a pronunţat achitarea sa; b) când pedeapsa privativă de libertate sau altă măsură aplicată: (i) a fost executată integral; (ii) a format obiectul unei graţieri sau amnistii, purtând asupra totalităţii sale sau asupra părţii neexecutate; c) când judecătorul a constatat vinovăţia autorului infracţiunii fără să pronunţe vreo sanc- ţiune. 3. Totuşi, în cazurile prevăzute la paragraful 2, extrădarea va putea fi acordată: a) dacă fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă împotriva unei persoane, instituţii sau bun având caracter public în statul solicitant;* Ratificat de R. Moldova prin Legea nr. 268-XV din 21 iunie 2001. Legea de ratificare a fost publicată înMonitorul oficial al R. Moldova, nr. 67 din 27 iunie 2001.
 • 138. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL b) dacă persoana care a format obiectul judecăţii avea ea însăşi un caracter public în statul solicitant; c) dacă fapta care a dat loc judecăţii a fost comisă în totul sau în parte pe teritoriul statului solicitant sau într-un loc asimilat teritoriului său. 4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu împiedică aplicarea dispoziţiilor naţionale mai largi, cu privire la efectul non bis in idem legat de hotărârile judiciare pronunţate m străinătate.” TITLUL III Articolul 3 1. Prezentul Protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Europei, care au semnat Convenţia. El va fi ratificat, acceptat sau aprobat. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe lângă Secretarul general al Consiliului Europei. 2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 3. El va intra în vigoare faţă de oricare stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau aproba ulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 4. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va putea ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fără ca, totodată sau anterior, să fi ratificat Convenţia. Articolul 4 1. Oricare stat care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul Protocol după intrarea în vigoare a acestuia. 2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la data depunerii sale. Articolul 5 1. Oricare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze teri-toriul sau teritoriile cărora li se aplică prevederile prezentului Protocol. 2. Oricare stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare,138 de aprobare sau de aderare sau oricând mai târziu, să extindă aplicarea prezentului Protocol, prin declaraţie adresată Secretarului general al Consiliului Europei, oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie şi ale cărui relaţii internaţionale le asigură sau pentru care este abilitat să stipuleze. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, cât priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, în condiţiile prevăzute la art. 8 din prezentul Protocol. Articolul 6 1. Oricare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că nu acceptă unul sau altul dintre titlurile 1 sau II din prezentul Protocol. 2. Oricare parte contractantă poate retrage o declaraţie formulată de ea în temeiul paragra- fului precedent, pe calea unei declaraţii adresate Secretarului general al Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale. 3. Nici o rezervă nu este admisă faţă de dispoziţiile prezentului Protocol.
 • 139. EUROPENE Articolul 7 Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmări execu-tarea prezentului Protocol şi va înlesni, pe cât necesar, reglementarea amiabilă a oricăreidificultăţi generate de executarea Protocolului. Articolul 8 1. Oricare parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Proto-col, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. 2. Denunţarea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării de către Secre-tarul general. 3. Denunţarea Convenţiei atrage automat denunţarea prezentului Protocol. Articolul 9 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului şioricărui stat care a aderat la Convenţie: a) orice semnătură; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol, potrivit art. 3; d) orice declaraţie primită m aplicarea dispoziţiilor art. 5 şi orice retragere a unei aseme- nea declaraţii; e) orice declaraţie formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6; f) retragerea oricărei declaraţii efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 6; g) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 8 şi data de la care denunţarea va produce efect. Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentulProtocol. Întocmit la Strasbourg la 15 octombrie 1975, în limbile franceză şi engleză, ambele texteavând aceeaşi valabilitate, într-un exemplar care se va depune m arhivele Consiliului Euro-pei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată pentru confor-mitate de pe acesta fiecăruia dintre statele semnatare şi aderente. AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL 139 CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE* Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Dornice să înlesnească aplicarea, în materie de infracţiuni fiscale, a Convenţiei europenede extrădare, deschisă spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957, denumită în continuareConvenţie, Considerând, de asemenea, că este oportună completarea Convenţiei în anumite privinţe, Au convenit după cum urmează: TITLUL I Articolul 1 Paragraful 2 al articolului 2 al Convenţiei se completează prin următoarea dispoziţie:* Ratificat de R. Moldova prin Legea nr. 270-XV din 21 iunie 2001. Legea de ratificare a fost publicată înMonitorul oficial al R. Moldova, nr. 67 din 27 iunie 2001.
 • 140. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL „Această facultate va fi deopotrivă aplicabilă unor fapte care nu sunt pasibile decât de o sancţiune de natură pecuniară.” TITLUL II Articolul 2 Articolul 5 al Convenţiei se înlocuieşte prin următoarele dispoziţii: „Infracţiuni fiscale 1. În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, extrădarea va fi acordată între părţile contractante conform dispoziţiilor Convenţiei, pentru fapte la care corespund, potrivit legii părţii solicitate, infracţiuni de aceeaşi natură. 2. Extrădarea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia părţii solicitate nu impu- ne acelaşi tip de taxe sau impozite sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valu-tar cu legislaţia părţii solicitante.” TITLUL III Articolul 3 Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii: „Judecarea în lipsă 1. Când o parte contractantă cere unei alte părţi contractante extrădarea unei persoane în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă pronunţate printr-o hotărâre dată m lipsă împotriva sa, partea solicitată poate refuza extrădarea în acest scop, dacă, după părerea sa, procedura de judecată nu a satisfăcut minimul de drepturi de apărare recunoscute oricărei alte persoane învinuite de o apărare recunoscute oricărei persoane învinuite de o infracţiune. Totuşi extrădarea se va acorda, dacă partea solicitantă dă asigurări apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să-i salvgardeze drepturile la apărare. Această hotărâre îndreptăţeşte partea solicitantă fie să execute judecata în cauză, dacă cel condamnat nu se împotriveşte, fie să urmărească pe extrădat, în caz contrar. 2. Când partea solicitată comunică persoanei a cărei extrădare este cerută hotărârea dată m lipsă împotriva sa, partea solicitantă nu va considera această comunicare ca o notificare140 atrăgând efecte faţă de procedura penala în acest stat.” Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 TITLUL IV Articolul 4 Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii: „Amnistie Extrădarea nu se va admite pentru o infracţiune acoperită de amnistie în statul solicitat, dacă acesta avea competenţa să urmărească această infracţiune potrivit propriei sale legi penale.” TITLUL V Articolul 5 Paragraful 1 al articolului 12 al Convenţiei este înlocuit prin următoarele dispoziţii:
 • 141. EUROPENE „Cererea va fi formulată în scris şi adresată de Ministerul Justiţiei al părţii solicitanteMinisterului Justiţiei al părţii solicitate; totuşi calea diplomatică nu se exclude. 0 altă cale vaputea fi convenită prin înţelegere directă între două sau mai multe părţi.” TITLUL VI Articolul 6 1. Prezentul Protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Euro-pei care au semnat Convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumen-tele de ratificare, de acceptare sau de apro-bare se vor depune pe lângă Secretarul general alConsiliului Europei. 2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treileainstrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 3. El va intra în vigoare, faţă de oricare stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau aprobaulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare saude aprobare. 4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentulProtocol fără ca, totodată sau anterior, să fi ratificat Convenţia. Articolul 7 1. Oricare stat care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul Protocol după intrareaîn vigoare a acestuia. 2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă Secretarul general al Consiliului Eu-ropei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la data depuneriisale. Articolul 8 1. Oricare stat poate, odată cu semnarea sau depune-rea instrumentului de ratificare, deacceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se voraplica prevederile prezentului Protocol. 2. Oricare stat poate, odată cu depunerea instrumentu-lui de ratificare, de acceptare, deaprobare sau de aderare sau oricând ulterior, să extindă aplicarea prezentului Protocol, prindeclaraţie adresată Secretarului general al Consiliului Europei, oricărui alt teritoriu desemnat 141în declaraţie şi căruia îi asigură relaţiile internaţionale sau pentru care este abilitată stipuleze. 3. Orice declaraţie făcută m temeiul paragraful precedent va putea fi retrasă, m ceea ce Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretaruluigeneral al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect după 6 luni de la data primiriinotificării de către Secretarul general al Consiliului Europei. Articolul 9 1. Rezervele formulate de un stat, privind o dispoziţie a Convenţiei, se vor aplica, deasemenea, prezentului Protocol, în afară de cazul în care acest stat nu-şi exprimă intenţiacontrară odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare,de aprobare sau de aderare. 2. Oricare stat poate, odată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului său de ratificare,de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că îşi rezervă dreptul: a) de a nu accepta titlul I;
 • 142. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL b) de a nu accepta titlul II sau de a-1 accepta numai cât priveşte unele infracţiuni sau categorii de infracţiuni vizate la art. 2; c) de a nu accepta titlul III sau de a nu accepta decât paragraful 1 al art. 3; d) de a nu accepta titlul IV; e) de a nu accepta titlul V. 3. Oricare parte contractantă, care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului precedent, o poate retrage prin mijlocirea unei declaraţii adresate Secretarului general al Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale. 4. 0 parte contractantă, care a aplicat prezentului Protocol o rezervă formulată cu privire la o dispoziţie a Convenţiei sau care a formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie a prezen- tului Protocol, nu poate cere aplicarea acestei .dispoziţii de către o altă parte contractantă; ea poate totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională, să ceară aplicarea acestei dispoziţii m măsura în care a acceptat-o. 5. Nici o altă rezervă nu se admite la dispoziţiile prezentului Protocol. Articolul 10 Comitetul European pentru Problemele Penale ale Consiliului Europei va urmări execu- tarea prezentului Protocol şi va înlesni, pe cât este necesar, reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi generate de executarea prezentului Protocol. Articolul 11 1. Oricare parte contractantă va putea, m ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul Proto- col, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. 2. Denunţarea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării de către Secreta- rul general al Consiliului Europei. 3. Denunţarea Convenţiei atrage automat denunţarea prezentului Protocol. Articolul 12 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului şi oricărui stat care a aderat la Convenţie: a) orice semnare a prezentului Protocol; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;142 c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol, potrivit art. 6 şi 7; d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 si 3 ale art. 8; e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 9; Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 f) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 9; g) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 3 al art. 9; h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 11 şi data de la care denunţarea va produce efect. Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol. Întocmit la Strasbourg la 17 martie 1978, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată pentru conformitate de pe acesta fiecăruia dintre, statele semnatare şi aderente.
 • 143. EUROPENE CONVENŢIA EUROPEANĂ 3 DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE PENALĂ* Preambul Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsăîntre membrii săi; Convinse că adoptarea unor reguli comune în domeniul asistenţei judiciare în materiepenală este de natură să atingă acest obiectiv; Considerând că asistenţa judiciară este o materie conexă celei a extrădării care a făcutdeja obiectul unei convenţii din data de 13 decembrie 1957, Au considerat după cum urmează: TITLUL I Dispoziţii generale Articolul 1 1. Părţile Contractante se angajează să-şi acorde reciproc, potrivit dispoziţiilor prezenteiConvenţii, asistenţa judiciară cea mai amplă cu putinţă în orice procedură privitoare la in-fracţiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistenţei, de competenţa autorităţilorjudiciare ale Părţii solicitante. 2. Prezenta Convenţie nu se aplică nici executării hotărârilor de arestare şi de condamnări,nici infracţiunilor militare care nu constituie infracţiuni de drept comun. Articolul 2 Asistenţa judiciară va putea fi refuzată: a) dacă cererea se referă la infracţiuni considerate de Partea solicitată fie ca infracţiuni politice, fie ca infracţiuni conexe la infracţiuni politice, fie ca infracţiuni fiscale; 143 b) dacă Partea solicitată consideră că îndeplinirea cererii este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale ţării sale. Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 TITLUL II Comisiile rogatorii Articolul 3 1. Partea solicitată va face să se îndeplinească, în formele prevăzute de legislaţia sa, comi-siile rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi vor fi adresate de către autorităţile judiciareale Părţii solicitante şi care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmărire sau comunicareamijloacelor materiale de probă, dosarelor sau documentelor.* Ratificată prin Hotărârea Parlamentului al R. Moldova nr. 1332-XIII din 26 septembrie 1997. Hotărârea deratificare a fost publicată în Monitorul oficial al R. Moldova, nr. 71 din 30 septembrie 1997. Publicată în ediţiaoficială „Tratate internaţionale», vol. 14, Chişinău, 1999, p. 71-82.
 • 144. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL 2. Dacă Partea solicitantă doreşte ca martorii sau experţii să depună sub jurământ, ea va cere aceasta în mod expres, iar Partea solicitată îi va da curs dacă legea din ţara sa nu se opune. 3. Partea solicitată va putea să transmită numai copii sau fotocopii certificate pentru con- formitate de pe dosarele sau documentele cerute. Totuşi, dacă Partea solicitantă cere în mod expres, comunicarea originalelor, se va da curs acestei cereri în măsura posibilului. Articolul 4 Dacă Partea solicitantă o cere în mod expres, Partea solicitată o va informa despre data şi locul îndeplinirii comisiei rogatorii. Autorităţile şi persoanele în cauză vor putea să asiste la îndeplinirea cererii dacă Partea solicitată consimte la aceasta. Articolul 5 1. Oricare Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată Secreta- rului General al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a supune îndeplinirea comisiilor rogatorii privitoare la percheziţii sau la sechestre de obiecte uneia sau mai multora dintre următoarele condiţii: a) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie sancţionabilă potrivit legii Părţii solicitate; b) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie susceptibilă a da loc la extrădare în ţara solicitată; c) îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibilă cu legea Părţii solicitate. 2. Dacă o Parte Contractantă va fi făcut o declaraţie conformă paragrafului 1 al prezentu- lui articol, orice altă Parte va putea aplica regula reciprocităţii. Articolul 6 1. Partea solicitată va putea amâna remiterea obiectelor, dosarelor sau documentelor a că- ror comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penală în curs. 2. Obiectele, ca şi originalele dosarelor şi documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cît mai curând posibil de către Partea solicitantă Părţii soli- citate, afară dacă aceasta din urmă nu renunţă la ele.144 TITULUL III Comunicarea actelor de procedură şi a hotărîrilor judiciare – înfăţişarea martorilor, Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 experţilor şi a persoanelor urmărite Articolul 7 1. Partea solicitată va proceda la comunicarea actelor de procedură şi a hotărârilor judici- are care îi vor fi transmise în acest scop de către Partea solicitantă. Această comunicare va putea fi efectuată prin simpla transmitere a actului sau hotărârii destinatarului. Dacă Partea solicitantă o cere în mod expres, Partea solicitată va efectua co- municarea într-una din formele prevăzute de legislaţia sa pentru înmânări analoage sau într-o formă specială compatibilă cu această legislaţie. 2. Dovada comunicării se va face printr-o recipisă datată şi semnată de destinatar sau printr-o declaraţie a Părţii solicitate constatând faptul, forma şi data comunicării. Unul sau celălalt dintre aceste documente va fi transmis imediat Părţii solicitante. La cererea acesteia din urmă, Partea solicitată va preciza dacă comunicarea a fost făcută în conformitate cu legea
 • 145. EUROPENEsa. În cazul în care comunicarea nu s-a putut face, Partea solicitată va face cunoscut imediatmotivul Părţii solicitante. 3. Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depuneriiinstrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declaraţie adresată Secre-tarului General al Consiliului Europei, ca citaţia pentru înfăţişare, destinată unei persoaneurmărite care se găseşte pe teritoriul său, să fie transmisă autorităţilor sale într-un anumittermen înainte de data fixată pentru înfăţişare. Acest termen va fi precizat în sus-menţionatadeclaraţie şi nu va putea să depăşească 50 de zile. Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei înfăţişării şi la transmiterea citaţiei. Articolul 8 Martorul sau expertul care nu a răspuns citaţiei de înfăţişare, a cărei comunicare a fostcerută, nu va putea fi supus, chiar dacă citaţia va cuprinde un ordin categoric, nici unei sancţi-uni sau măsuri de constrângere, în afară de cazul când el se va duce, ca urmare a propriei salevoinţe, pe teritoriul Părţii solicitante şi dacă aici va fi din nou citat în mod legal. Articolul 9 Indemnizaţiile cuvenite şi cheltuielile de transport şi de şedere rambursabile martoruluisau expertului de către Partea solicitantă vor fi calculate de la locul lor de reşedinţă şi le vorfi acordate potrivit nivelelor cel puţin egale celor prevăzute de tarifele şi regulamentele învigoare în ţara în care audierea trebuie să aibă loc. Articolul 10 1. Dacă Partea solicitantă apreciază că înfăţişarea personală a unui martor sau expert înfaţa autorităţilor ei judiciare este în mod deosebit necesară, ea va face menţiune despre aceas-ta în cererea de înmânare a citaţiei, iar Partea solicitată va invita pe acest martor sau expertsă se înfăţişeze. Partea solicitată va face cunoscut Părţii solicitante răspunsul martorului sau expertului. 2. În cazul prevăzut la paragraful 1 al acestui articol, în cerere sau citaţie va trebui să semenţioneze cuantumul aproximativ al indemnizaţiilor plătibile, ca şi al cheltuielilor de călă-torie şi de şedere rambursabile. 3. Dacă i se prezintă o cerere în acest sens, Partea solicitată va putea subscrie un avansmartorului sau expertului. Acesta se va menţiona în citaţie şi va fi rambursat de către Parteasolicitantă. 145 Articolul 11 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 1. Orice persoană deţinută, a cărei înfăţişare personală în calitate de martor sau pentruconfruntare este cerută de Partea solicitantă, va fi transferată temporar pe teritoriul unde vaavea loc audierea, sub condiţia înapoierii sale în termenul indicat de către Partea solicitată şisub rezerva dispoziţiilor articolului 12 în măsura în care acestea pot fi aplicate. Transferarea va putea fi refuzată: a) dacă persoana deţinută nu consimte, b) dacă prezenţa sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul Părţii solicitate, c) dacă transferarea sa este susceptibilă de a-i prelungi detenţia, sau d) dacă alte consideraţii imperioase se opun transferării sale pe teritoriul Părţii solicitante. 2. În cazul prevăzut de paragraful precedent şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 2,tranzitul pe teritoriul unui stat terţ, Parte la prezenta Convenţie, al persoanei deţinute va fiacordat la cererea, însoţită de toate documentele necesare, adresată de Ministerul Justiţiei alPărţii solicitante, Ministerul Justiţiei al Părţii solicitate pentru tranzit.
 • 146. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Orice parte Contractantă va putea refuza să acorde tranzitul resortisanţilor săi. 3. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul Părţii solicitante şi, dacă este cazul, pe teritoriul Părţii solicitate pentru tranzit, în afară de cazul în care Partea solicitată pentru transferare nu cere punerea sa în libertate. Articolul 12 1. Nici un martor sau expert, oricare ar fi naţionalitatea sa, care, ca urmare a unei citaţii, se va înfăţişa în faţa autorităţilor judiciare ale Părţii solicitante, nu va putea fi nici urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pe teritoriul acestei Părţi pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul Părţii solicitate. 2. Nici o persoană, oricare ar fi naţionalitatea ei, citată în faţa autorităţilor judiciare ale Părţii solicitante pentru a răspunde acolo de fapte pentru care ea se află sub urmărire penală, nu va putea fi acolo nici urmărită, nici deţinută, nici supusă vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul Părţii solicitate şi care nu sunt menţionate în citaţie. 3. Imunitatea prevăzută de prezentul articol va înceta dacă martorul, expertul sau persoa- na urmărită, având posibilitatea să părăsească teritoriul Părţii solicitante timp de cincispreze- ce zile consecutive, după ce prezenţa sa nu mai era cerută de autorităţile judiciare, va rămâne, totuşi, pe acest teritoriu sau se va reîntoarce aici după ce îl va fi părăsit. TITLUL IV Cazierul judiciar Articolul 13 1. Partea solicitată va comunica, în măsura în care autorităţile ei judiciare vor putea ele însele să le obţină într-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar şi orice date referi- toare la acesta, care îi vor fi cerute de autorităţile judiciare ale unei Părţi contractante, pentru o cauză penală. 2. În alte cazuri, decât cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, se va da curs unei asemenea cereri, în condiţiile prevăzute de legislaţia, alte reglementări sau practica Păr- ţii solicitate.146 TITLUL V Procedura Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Articolul 14 1. Cererile de asistenţă vor trebui să conţină următoarele indicaţii: a) autoritatea de la care emană cererea, b) obiectul şi motivul cererii, c) în măsura posibilului, identitatea şi naţionalitatea persoanei în cauză, şi d) numele şi adresa destinatarului, dacă este cazul. 2. Comisiile rogatorii prevăzute la articolele 3, 4 şi 5 vor menţiona în plus inculparea şi vor cuprinde o prezentare sumară a faptelor. Articolul 15 1. Comisiile rogatorii prevăzute la articolele 3, 4 şi 5 ca şi cererile prevăzute la articolul 11 vor fi adresate de Ministerul Justiţiei al Părţii solicitante, Ministerului Justiţiei al Părţii solicitate şi vor fi înapoiate pe aceeaşi cale.
 • 147. EUROPENE 2. În caz de urgenţă, numitele comisii rogatorii vor putea fi adresate de autorităţile judi-ciare ale Părţii solicitante direct autorităţilor judiciare ale Părţii solicitate. Ele vor fi trimiseînapoi însoţite de documentele referitoare la îndeplinirea lor pe calea prevăzută la paragraful1 al prezentului articol. 3. Cererile prevăzute la paragraful 1 al articolului 13 vor putea fi adresate de către auto-rităţile judiciare direct serviciului competent al Părţii solicitate, iar răspunderile vor putea fitrimise înapoi direct de către acest serviciu. Cererile prevăzute la paragraful 2 al articolului13 vor fi adresate de către Ministerul Justiţiei al Părţii solicitante, Ministerului Justiţiei alPărţii solicitate. 4. Cererile de asistenţă judiciară, altele decât cele prevăzute la paragrafele 1 şi 3 aleprezentului articol, şi mai ales cererile de investigaţii preliminare urmăririi penale, vor puteaface obiectul unor comunicări directe între autorităţi judiciare. 5. În cazurile în care transmiterea directă este permisă de prezenta Convenţie, ea se vaputea efectua prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). 6. Oricare Parte Contractantă, la momentul semnării prezentei Convenţii sau al depuneriiinstrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată Secre-tarului General al Consiliului Europei, fie să facă cunoscut că toate sau anumite cereri deasistenţă judiciară vor trebui să-i fie adresate pe altă cale decât cea prevăzută prin prezentularticol, fie să ceară, în cazul prevăzut la paragraful 2 al acestui articol, ca în acelaşi timp, săfie comunicată o copie a comisiei rogatorii Ministerului său de Justiţie. 7. Prevederile prezentului articol nu vor putea aduce atingere dispoziţiilor acordurilor sauînţelegerilor bilaterale în vigoare dintre Părţile Contractante, potrivit cărora este prevăzutătransmiterea directă a cererilor de asistenţă judiciară între autorităţile Părţilor. Articolul 16 1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, traducerea cererii şi adocumentelor anexate nu va fi solicitată. 2. Fiecare Parte Contractantă, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului săude ratificare sau de aderare, va putea printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Con-siliului Europei, să-şi rezerve facultatea de a pretinde ca cererile şi documentele anexe care-Isunt adresate să fie însoţite, fie de o traducere în propria sa limbă, fie de o traducere în unadin limbile oficiale ale Consiliului Europei sau în aceea din aceste limbi pe care o va indica.Celelalte Părţi vor putea aplica regula reciprocităţii. 3. Prezentul articol nu va aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea cererilor şi 147documentelor anexe conţinute de acordurile sau înţelegerile în vigoare sau care se vor încheia Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007între două sau mai multe Părţi Contractante. Articolul 17 Actele şi documentele transmise în aplicarea prezentei Convenţii vor fi scutite de oriceformalităţi de legalizare. Articolul 18 Dacă autoritatea sesizată cu o cerere de asistenţă judiciară este necompetentă pentru a-i dacurs, ea o va transmite din oficiu autorităţii competente din ţara sa şi, în cazul în care cererea afost adresată pe cale directă, ea va informa despre aceasta, pe aceeaşi cale, Partea solicitantă. Articolul 19 Orice refuz de asistenţă judiciară va fi motivat.
 • 148. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 20 Sub rezerva dispoziţiilor articolului 10, paragraful 3, cererile de asistenţa judiciară nu vor da loc la rambursarea nici unei cheltuieli, cu excepţia acelora ocazionate de intervenţia experţilor pe teritoriul Părţii solicitate şi de transferul persoanelor deţinute efectuate în apli- carea articolului 11. TITLUL VI Denunţul în scopul urmării Articolul 21 1. Orice denunţ adresat de o Parte Contractantă cu scopul urmăririi în faţa tribunalelor unei alte Părţi va face obiectul comunicărilor între Ministerele de Justiţie. Cu toate acestea, Părţile Contractante vor putea folosi posibilitatea prevăzută la paragraful 6 al articolului 15. 2. Partea solicitată va face cunoscută urmarea dată acestui denunţ şi va transmite, dacă este cazul, copie de pe hotărârea intervenită. 3. Dispoziţiile articolului 16 se vor aplica în cazul denunţurilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol. TITLUL VII Schimb de informaţii din cazierul judiciar Articolul 22 Fiecare Parte Contractantă va da Părţii interesate informaţii despre condamnările penale şi despre măsurile ulterioare care privesc pe cetăţenii acestei Părţi şi au făcut obiectul unei menţiuni în cazierul judiciar. Ministerele de Justiţie îşi vor comunica aceste informaţii cel pu- ţin o dată pe an. Dacă persoana în cauză este considerată ca resortisant a două sau mai multe Părţi Contractante, informaţiile vor fi comunicate fiecărei Părţi interesate, în afară de cazul în care această persoană are naţionalitatea Părţii pe teritoriul căreia a fost condamnată. TITLUL VIII Dispoziţii finale148 Articolul 23 1. Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depunerii Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea formula o rezervă în legătură cu una sau mai multe dispoziţii determinate ale Convenţiei. 2. Orice Parte Contractantă, care a formulat o rezervă, o va retrage deîndată ce circum- stanţele îi vor permite. Retragerea rezervelor se va face prin notificarea adresată Secretarului General al Consiliului Europei. 3. O Parte Contractantă care a formulat o rezervă în legătură cu o dispoziţie a Convenţiei nu va putea pretinde aplicarea acelei dispoziţii de către o altă Parte, decât în măsura în care o va accepta şi ea. Articolul 24 Orice Parte Contractantă, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depunerii in- strumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, prin declaraţie adresată Secretarului
 • 149. EUROPENEGeneral al Consiliului Europei, să indice care autorităţi vor fi considerate ca autorităţi judici-are, potrivit scopului prezentei Convenţii. Articolul 25 1. Prezenta Convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale Părţilor Contractante. 2. Ea se va aplica, de asemenea, în ceea ce priveşte Franţa, Algeriei şi departamentelorde peste mări, şi, în ceea ce priveşte Italia, teritoriului din Somalia aflat sub administraţieitaliană. 3. Republica Federală Germania va putea extinde aplicarea prezentei Convenţii LanduluiBerlin printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei. 4. În ceea ce priveşte Regatul Olandei, prezenta Convenţie se va aplica teritoriului săueuropean. Regatul va putea extinde aplicarea Convenţiei şi Antilelor Olandeze, Surinamuluişi Noii-Guinee Olandeze printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Eu-ropei. 5. Prin înţelegere directă între două sau mai multe Părţi Contractante, câmpul de aplicareal prezentei Convenţii va putea fi extins, în condiţiile stipulate în acest aranjament, oricăruiteritoriu al uneia din aceste Părţi, altul decât cele menţionate la paragrafele 1, 2, 3 şi 4 aleprezentului articol şi căruia una din Părţi îi asigură relaţiile internaţionale. Articolul 26 1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 7 al articolului 15 şi paragrafului 3 al articolului16, prezenta Convenţie abrogă, în ce priveşte teritoriile la care ea se aplică, acele dispoziţiidin tratate, convenţii sau acorduri bilaterale care, între două Părţi Contractante, guverneazăasistenţa judiciară în materie penală. 2. Totuşi, prezenta Convenţie nu va afecta obligaţiile cuprinse în prevederile oricărei alteconvenţii internaţionale cu caracter bilateral sau multilateral, ale căror anumite clauze guver-nează sau vor guverna, într-un domeniu determinat, asistenţa judiciară asupra unor aspectespecifice. 3. Părţile Contractante nu vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilateralereferitoare la asistenţa judiciară în materie penală decât pentru a completa dispoziţiile prezen-tei Convenţii sau pentru a facilita aplicarea principiilor conţinute în aceasta. 4. Când, între două sau mai multe Părţi Contractante, asistenţa judiciară în materie penalăse practică pe baza unei legislaţii uniforme sau a unui regim special care prevede aplicarea 149reciprocă a măsurilor de asistenţa judiciară în respectivele lor teritorii, aceste Părţi vor aveaposibilitatea să reglementeze raporturile lor reciproce în acest domeniu, bazându-se în mod Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007exclusiv pe aceste sisteme, în pofida dispoziţiilor prezentei Convenţii. Părţile Contractantecare exclud sau vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei Convenţii, înconformitate cu dispoziţiile prezentului paragraf, vor trebui să adreseze o notificare în acestscop, Secretarului General al consiliului Europei. Articolul 27 1. Prezenta Convenţie va rămâne deschisă semnării Membrilor Consiliului Europei. Ea vafi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului. 2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treileainstrument de ratificare. 3. Ea va intra în vigoare, în privinţa oricărui semnatar care o va ratifica ulterior, după 90de zile de la depunerea instrumentului său de ratificare.
 • 150. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Articolul 28 1. Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului să adere la prezenta Convenţie. Rezoluţia conţinând această invitaţie va trebui să primească acordul unanim al Membrilor Consiliului care au ratificat Convenţia. 2. Aderarea se va face prin depunerea, la Secretarul General al Consiliului, a unui instru- ment de aderare care va produce efecte după 90 de zile de la depunerea sa. Articolul 29 Orice Parte Contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta Convenţie, prin adresarea unei notificări Secretarului General al Consiliului Europei. Această denunţare va produce efecte după şase luni de la data primirii notificării ei de către Secretarul General al Consiliului. Articolul 30 Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Membrilor Consiliului şi Guvernu- lui oricărui Stat care a aderat la prezenta Convenţie: a) numele semnatarilor şi depunerea oricărui instrument de ratificare sau de aderare; b) data intrării în vigoare; c) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului 5, paragra- fului 3 al articolului 7, paragrafului 6 al articolului 15, paragrafului 2 al articolului 16, articolului 24, paragrafelor 3 şi 4 ale articolului 25 şi paragrafului 4 al articolului 26; d) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului 23; e) retragerea oricărei rezerve efectuată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al artico- lului 23; f) orice notificare de denunţare primită în aplicarea dispoziţiilor articolului 29 şi data de la care aceasta va produce efecte. Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Con- venţie. Făcută la Strasbourg, la 20 aprilie 1959, în limbile franceză şi în engleză, cele două texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Euro- pei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru confor- mitate de pe aceasta guvernelor semnatare şi celor care au aderat.150 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 Republica Moldova Parlamentul HOTARÎRE PENTRU RATIFICAREA CONVENŢIEI EUROPENE DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ* Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Se ratifică Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, cu următoarele declaraţii şi rezerve: 1. În temeiul articolului 2 din convenţie, Republica Moldova declară că va refuza asisten- ţa juridică în cazul în care: * Publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 71 din 3 octombrie 1997.
 • 151. EUROPENE actul comis nu constituie o infracţiune în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; infractorului i s-a aplicat actul de amnistie; în conformitate cu legislaţia naţională, persoana nu poate fi trasă la răspundere penală; după comiterea crimei, infractorul a avut o dereglare psihică de lungă durată, care exclu-de responsabilitatea penală; în privinţa aceleiaşi persoane şi pentru aceleaşi fapte este deja intentată o procedură pe-nală în curs; în privinţa aceleiaşi persoane şi pentru aceleaşi fapte există deja o sentinţă sau o hotărâreîn vigoare a organelor competente de clasare a urmăririi penale. 2. În temeiul articolului 5 paragraful 1 din convenţie, Republica Moldova declară că îşirezervă dreptul de a executa cererile de asistenţă juridică privind percheziţia sau sechestrareaobiectelor în funcţie de respectarea condiţiilor menţionate la articolul 5 paragraful 1 literele(a), (b) şi (c) din convenţie. 3. Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a nu îndeplini cererile de asistenţă juridică,prevăzute la articolul 13 paragraful 2 din convenţie. 4. În temeiul articolului 15 paragraful 6 din convenţie, Republica Moldova declară că toate ce-rerile de asistenţă juridică trebuie să fie adresate Ministerului Justiţiei sau Procuraturii Generale. 5. În temeiul articolului 16 paragraful 2 din convenţie, Republica Moldova declară căcererile de asistenţă juridică şi documentele anexate trebuie să fie întocmite sau în limbamoldovenească, sau în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei ori să fie traduse înuna din aceste limbi. 6. În temeiul articolului 24 din convenţie, Republica Moldova declară că, în sensul Con-venţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, pentru Republica Moldova autorităţijudiciare se consideră: judecătoriile, tribunalele, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiţie,Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, organele procuraturii Republicii Moldova. Art. 2. Ministerul Afacerilor Externe va pregăti şi va remite depozitarului instrumentelede ratificare. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Parlamentului Dumitru MOŢPAN Chişinău, 26 septembrie 1997. Nr. 1332-XIII 151 Revista de ðtiinþe penale Supliment 2007 PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE PENALĂ* (Strasbourg, 17 martie 1978) Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Dornice să faciliteze aplicarea în materie de infracţiuni fiscale a Convenţiei europene deasistenţă judiciară în materie penală deschisă pentru semnare la Strasbourg la 20 aprilie 1959(denumită în continuare „Convenţia”);* Ratificat de R. Moldova prin Legea nr. 150-XV din 17 mai 2001, cu declaraţiile şi rezervele formulate deRepublica Moldova la data ratificării Convenţiei. Legea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial alR. Moldova, nr. 59 din 7 iunie 2001.
 • 152. CULEGERE DE ACTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PENAL Considerând de asemenea că este de dorit completarea numitei Convenţii şi în alte privinţe. Au convenit după cum urmează: TITLUL I Articolul 1 Părţile Contractante nu vor exercita dreptul prevăzut la articolul 2.a din Convenţie de a refuza asistenţa judiciară pentru singurul motiv că cererea se referă la o infracţiuni pe care Partea solicitată o consideră ca o infracţiune fiscală. Articolul 2 1. În cazul în care o Parte Contractantă şi-a rezervat facultatea de a supune îndeplinirea comisiilor rogatorii în scopul de percheziţie sau sechestru de bunuri condiţiei ca infracţiunea motivând comisia rogatorie să fie sancţionabilă după legea Părţii solicitante şi a Părţii solici- tate, această condiţie va fi îndeplinită în ceea ce priveşte infracţiunile fiscale dacă infracţiu- nea este sancţionabilă după legea Părţii solicitante şi corespunde unei infracţiuni de aceeaşi natură după legea Părţii solicitante. 2. Cererea nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia Părţii solicitate nu impune acelaşi