HR & Leadership Briefing

1,657
-1

Published on

Latest edition of HR & Leadership Briefing by InsightLab. Interview with one of the writers on employee referral programs, mobile and social recruiting and much more. (in Swedish)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,657
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HR & Leadership Briefing

  1. 1. Insightguide®Serieshr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#1 2013 Aktuella International Svenska Trender Briefing framgångs- 2 s. 4 s. exempel s. 12Sociala medierLär av andrassnedsteg! s.9Öka engagemanget iinternkommunikationen s.8Kompetens-utvecklingLinda A Hillvid HarvardBusinessSchool sam-manfattarmyterna somfår nya cheferatt göra misstag. s. 16ChefsintervjuSå arbetar Charlotte Välkommen tillKorssell på FMV för att HR&Leaderships nyaöka samarbetet i chefs- onlinetjänst!gruppen. 10 s. Som prenumerant har du nu tillgång till en helt ny onlinetjänst – där du enkelt kan komma åt alla nyheter och artiklar ur HR&Leadership – via din dator, läsplatta eller mobil. Perfekt för dig som villArbetsrätt sköta din omvärldsbevakning när du själv har enNy svensk lag och nya stund över. Här kan enkelt spara dina favoritartiklar iEU-regler! ett eget ”omvärldsbibliotek” och även ladda ner hela nyhetsbrevet till din läsplatta. Du har också tillgångAdvokatfirman Vinge tyd- till en ppt-presentation av 12 aktuella trender ochliggör vad arbetsgivaren utmaningar inom HR under 2013. Tjänsten hittarmåste tänka på du på www.hrleadership.se. För mer informationvid uppsägningar. kontakta vår kundtjänst på 08-587 624 00. s. 14 ”Svenska rekryterare måste Tema: Modern rekrytering s .18 borsta upp sig.” Michelle Rea © 2012 InsightLab, www.insightlab.se
  2. 2. trender hr&leadership:briefing nr:1 2013 & analysTrend #1 Trend #2 vanor är vi själva (enskilt eller som organisation) omedvetna om. Budskapet är att det inte är punkt-insatser eller enstaka aktiviteter som åstadkommer resultat, HR & LeadershipFöretag som Youtube Behovet av åtgärder utan vanor. Att lära sig förstå hur vanor skapas, förstärks och förändras på ett briefing neurologiskt och psykologiskt plan är enligt Duhigg därför en nyckelkompetens E-post: info@insightlab.seoch Toyota når fram- för mental hälsa ökar för ledare och chefer. Vad det handlar om är att tydliggöra vilka beteenden och vanor som krävs för att nå verksamhetsmålen. Ansvarig utgivare: Håkan Rilegårdgång med”eko-sys- Källa: Ivey Business Journal; http://www.iveybusinessjournal.com/departments/viewpoint/the- Chefredaktör: Thomas Nyberg Studien Wellness at Work genomförs årligen av OnePoll bland power-of-vana-bra-verkställande behandlingen #. ULXvPGdacgo Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette ett urval av brittiska anställda för att mäta deras mentala Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos,tem” för innovation välbefinnande. Resultaten i senaste undersökningen visade att endast cirka 29 procent av de tillfrågade uppgav att de Kommentar: Om vanor, eller med andra ord, det vi regelbundet gör eller inte gör, är det som skapar resultat, behöver chefer och ledare bli duktiga beteen- Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Ylva Munkhammar. ”oftast” känner sig glada på jobbet. Vidare säger så många decoacher. Vad som krävs är då ett mer utforskande och närvarande ledarskapInnovation är begreppet för dagen. Många organisationer arbetar Beställningar: 08-587 624 00, Fax som 50 procent av de tillfrågade att de känner sig oerhört som observerar enskilda beteenden och som uppmuntrar, belönar och förstärker 08-587 624 90aktivt med att förstå och införa förutsättningarna för att möjliggöra stressade på jobbet och hela 67 procent rapporterade att “rätt” beteenden. Detta område kallas OBM (organizational behavioural manage-just innovation. Två företag som varit ytterst framgångsrika med Pris: 5.950 kr exkl. 6% moms deras arbetsgivare inte erbjöd tillräckligt stöd för psykiskt ment) och är närbesläktat med psykologins KBT-område. I ljuset av detta bordedetta är Youtube (ägs av Google) och Toyota. De har som bekant © Insightlab AB, Kungsgatan 71, välbefinnande. Motsvarande resultat visas i liknande studier området “att förstå människors drivkrafter, motstånd och psykologiska proces-inte mycket gemensamt i termer av vilka produkter de erbjuder, 112 27 Stockholm. Innehållet i även i andra länder, exempelvis Sverige. Dessa resultat är ser” rimligtvis bli ett viktigare inslag i de chefsutvecklingsprogram som erbjuds. HR&Leadership Briefing får ej dupliceras,men de har lyckats mycket väl med att skapa förutsättningar för alarmerande med tanke på att många arbetsgivare redan distribueras eller säljas utan skriftligtinnovation. En aktuell artikel i Harvard Business Review lyfter fram spenderar stora belopp varje år på hälsoinsatser och reha- tillstånd från Insightlab AB. Trend #4en nyckelfaktor, nämligen att se innovation i ett större perspektiv. bilitering till följd av anställda med stress och psykosociala HR&Leadership:Briefing 2013Det innebär att aktörer runt organisationen involveras mycket aktivt, besvär. Men sjukvårdskostnaderna är inte det enda bekymret HR&Leadership:Briefing är Sveriges Medarbetarmarknadsföringalltifrån leverantörer, samarbetspartners och kunder. Rent konkret ledande omvärldstjänst inom strategisk för arbetsgivarna i detta avseende. Omfattande forskning hartar det sig bland annat uttryck i att Youtube fungerar som inkubator HR och ledarskap och vänder sig till dig visat att stressade medarbetare leder till både sämre produk-(hjälper till i uppstartsskedet) för nya medieaktörer. Man tillhandahåller som är personal­ nsvarig, chefsutvecklare, ade resurser, information och den utrustning som entreprenörer ochnya aktörer behöver för att lansera sina idéer – något som samtidigt tivitet och försämrade verksamhetsresultat. Därför är det naturligtvis i arbetsgivarnas intresse att se till att anställda har och ”Employee Branding” vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tillgång till det stöd som hjälper dem att hantera stress och tjänsten en årlig trendrapport samt ettutvecklar Youtube. Företaget får på så sätt även kontakt med unga Det faktum att företagen inte längre äger alla kanaler för “marknadsföring” eller onlineverktyg (www.hrleadership.se) för uppnå psykiskt välbefinnande. alla de sätt kunderna kan få information om organisationens produkter och tjän-talanger och deras idéer. Toyota involverar aktivt sina leverantörer för att underlätta beslutsunderlag och egna Källa: HR Magazine; http://www.hrmagazine.co.uk/hro/news/1075845/ ster innebär att synen på marknadsföring och hur den hanteras måste förändrasatt bli mer innovativa. Detta gör man bland annat genom experiment, uk-employees-pressure-valued-lack-support-wellness-survey presentationer. Varje delrapport bestårutbildning och produktionssimuleringar. En gemensam nämnare i i grunden. Detta menar Jason Seiden på Ajax Workforce Marketing, ett företag av en nyhetsdel med omvärldsbevakningde system för innovation som ledande företag runt om i världen just Kommentar: Ofta går naturligtvis fysisk och mental hälsa som är i framkant inom området ”workforce marketing”. Begreppet innefattar av de ledande källorna internationellt hand i hand, men det är tveklöst så att vi under senare år samt en temabaserad fördjupningsdelnu bygger upp är att de fokuserar på det mänskliga snarare än det allt det som de anställda gör som kommunicerar organisationens värderingar, kring någon av de största utmaningarekonomiska kapitalet. Det slutliga målet är att skapa ekosystem för har sett en förskjutning i många arbetsgivares hälsosatsnin- etik, kultur, tjänster och produkter. Inte bara gentemot omvärlden utan också chefer och personalansvariga står införinnovation som gynnar alla aktörer i systemet. gar – från aktiviteter för fysisk till psykisk hälsa. Exempel är internt till andra inom organisationen. Denna utveckling har accentuerats av alla idag. Varje nummer innehåller även det mindfulness, KBT, stresshantering, individuell coaching och de nya medier som de anställda idag har tillgång till. Ett närliggande område senaste inom svensk arbetsrätt ochKälla: Harvard Business Review; http://blogs.hbr.org/schrage/2013/01/what-youtube-and-toyota-know-t.html så vidare. Frågorna är så pass viktiga att de i längden inte är ”Employer branding” som många menar egentligen borde döpas om till nya svenska initiativ inom personal- och kan delegeras till företagshälsovården i den omfattning som chefsutveckling. ”Employee branding” eftersom det framför allt är alla medarbetare som kom-Kommentar: Dessa exempel ställer många av de traditionella görs idag. När ser vi de första renodlade “Chief of Health” i municerar vad organisationen står för som arbetsgivare. Det innebär bland Om Insightlabledorden för innovaton och verksamhetsutveckling på ända. Bland Insightlab förser chefer och ledningsgruppen? annat enligt Jason Seiden att HR behöver anpassa sina talangprocesser för attannat det faktum att innovation och utveckling traditionellt har personalansvariga med lösningar och återspegla detta. Inte minst för att undanröja de hot som fel kommunikation ochomgärdats av mycket sekretess. Framgångsrik innovation idag nyheter kring aktuella utmaningar inom Trend #3 agerande kan innebära för organisationens position och rykte. ledarskap och human resources.verkar snarare handla om involvering och öppenhet. Lika intressant Källa: MonsterThinking; http://www.monsterthinking.com/2012/11/07/ajaxs-jason-seiden-on-är skiftet från fokus på finansiellt kapital till det mänskliga, “kreativa” why-hr-cant-ignore-workforce-marketing/ Övriga produkter från Insight Labkapitalet, en utveckling som på sikt torde skifta maktpositionernainom organisationer – från finansavdelningen till HR. ”Habit management” Kommentar: Denna utveckling är intressant på många sätt, inte minst för Inspirationsboxen Enklare vardag™ – Onlinetjänst (www.inspirationsboxen.se) – vikten av att skapa och nyhetsbrev som utkommer med 8 att den kullkastar mycket av det som klassiska modeller för kommunikation och nummer per år med tips och inspiration Thomas Nyberg, chefredaktör marknadsföring står för. Att formulera strategiska mål för dessa områden och för en enklare och mer produktiv vardag. för HR&Leadership:Briefing, rätt beteenden och genomdriva enhetliga strategiska och taktiska planer blir som en följd av denna InsightGuide™ – Handböcker för chefer kommenterar i varje nummer utveckling allt svårare. I en situation där de enskilda medarbetarna står för en kring aktuella ledarskapsfrågor. några aktuella trender. Kompetenskortet™ – Seminarieserie vanor större del av kommunikationen blir dels valet av “rätt” medarbetare (som repre- med ett urval av de bästa Var med och grundade senterar det organisationen vill stå för) naturligtvis viktigare. Men även att kom- föreläsarna i Sverige. Insightlab 1995. Civilekonom munikationsträning ges till alla snarare än till personer på chefsnivå, vilket ofta är från Handelshögskolan i I sin nya bok: The power of habit – why we do what we do fallet idag. Stockholm. Har bevakat in life and business slår Charles Duhigg fast att förmågan att utvecklingen inom HR och skapa och upprätthålla rätt vanor är den enskilt viktigaste ledarskap sedan 1989. kompetensen hos individer men också organisationer. Han Författare till en lång rad menar att allt det vi möter i verksamheten (och i privatlivet) rapporter inom området. är resultatet av vanor – bra och dåliga. Många av dessa2 © 2013 InsightLab © 2013 InsightLab 3
  3. 3. Inter- national Briefing hr&leadership:briefing nr:1 2013Business Today IndiaBusiness Week Building an army of intrapre- The future of people management:Business TodayWeek Business IndiaThe Economist neurs to beat the recession nothing but the truth The EconomistEntrepreneur In the current market scenario, recession has • Understand that a product or service is never Entrepreneur If people can see unbiased reviews of hotels and though anonymous, the industry is sitting up andFast Company become a convenient scapegoat to explain poor ‘finished’, it is constantly evolving retail stores on Tripadvisor or Yelp.com before taking notice as this becomes an authentic way of Fast Company performance for many managers and businesses. making their purchase decisions, then shouldn’t sharing feedback. Organisations will start gettingFinancial Times It has also resulted in fear and insecurity, with the • Always have the end customer in mind Financial Times the same apply to selecting jobs? According to more ‘naked’ as talent is starting to seek moreForbes inability to innovate and a losing spirit of entrepre- • Let internal customers – employees, sharehol- Tom Vines, VP of technical and business lead- diverse and unbiased reviews of what it is like to Forbes neurship. ders, vendors – talk and share information to driveHarvard Business the innovation culture across all functions and ership at IBM, companies will soon attempt to Harvard work there. It may also help potential hires pick Business Review While most companies are taking a defensive attract talent based on the reviews and ratings the right manager in tune with their own workingHR Magazine stance, they really need to build troops of empo- levels received by their managers on public forums like style and ultimately will benefit the organisation. HR MagazineHRM Asia wered, innovative and creative employees - intra- • Look within as well as outside and actively LinkedIn and Facebook. Source: Workforce HRM Asia preneurs - who can help attack and win. A culture reapply best practices from the outside world http://www.workforce.com/article/20121120/Inc. of learning and innovation must permeate all levels Glassdoor.com is already allowing employees to BLOGS05/121129995/the-naked-organization-gets-nakeder Inc. Ultimately, in good times and bad, a business is leave feedback about CEO performance, andManagement Today the organisation. of powered by its people, so train them to think like Management TodayMcKinsey Quarterly Stephen Archer, a director at the talent develop- entrepreneurs with a drive to develop and to win. McKinsey Quarterly Leadership phrases to ment firm Spring Partnerships, proposes someNew York Times ways to do this: Source: Training Journal New York Times http://www.trainingjournal.com/feature/articles-features-boost-People ManagementEmpower and allow people to execute their own your-business-by-developing-a-culture-of-entrepreneurship/ People Management •Sloan Managementideas Review remember Sloan Management ReviewStrategy & Business Despite good credentials, many leaders commit • ‘What do you expect of me?’: clarifies expecta- Strategy & Business mistakes that cause colossal organisational fail- tions and avoids assumptionsTraining Journal ures. ‘Bad leaders’ are often ego-centric, selfish • ‘Do the right thing’: creates a great organisa- Training JournalWall Street JournalWired Building HR competencies and unaware of the realities. Tech consultant and author Steve Tobak feels we all have a bit of that tional culture while aiding decision-making • ‘Let me think about it and get back to you’: Wall Street Journal WiredWorkforce that are strategic to business ‘bad leader’ in us and suggests a few phrases to help ‘keep it real’: does not imply lack of decisiveness • ‘What can go wrong?’ is not pessimism but an Workforce results important consideration for when everyone is soBusiness Today India • ‘I accept full responsibility’: leaders can’t make excited about a product that they may overlook Business Today India excuses for failures – theirs or othersBusiness Week • ‘Sorry, I was wrong’: when errors occur, this the obvious. Business Week Dave Ulrich is the proponent of several influential • ‘Change proponent’: create effective peopleThe Economist HR concepts including the ‘HR business partner’ structures and processes to manage change should be the first step of correction Source: BNET http://www.cbsnews.com/8301-505125_162-57554490/7- The Economist model and author of books like ‘HR Champions’ • ‘Actually, I have no idea’: leaders are notEntrepreneur • ‘Human resource innovator and integrator’: expected to know everything things-leaders-should-learn-to-say/ Entrepreneur and ‘The HR Value Proposition’. He calls on HR integrate HR practices around the critical busi-Fast Company professionals to build capabilities that will help Fast Company ness issues them be strategic to the achievement of business Financial TimesFinancial Times • ‘Technology proponent’: working effectively with Striking a balance between goals. These capabilities are:Forbes technology innovations, social media and informa- Forbes • ‘Credible activist’: walk the talk to take people tion management to impact business results Harvard Business ReviewHarvard Business Review the bigger visionHR Magazine along with • ‘Strategic positioner’: understand the business Source: Personnel Today http://www.personneltoday.com/articles/13/11/2012/58988/ understaffing and overstaffing HR Magazine whats-next-for-hr-the-six-competencies-hr-needs-for-todays-HRM Asia context, constraints and work to the firms’ strate- challenges.htm Companies still routinely struggle to find a bal- an optimal workload. HRM Asia gic direction ance between over- and understaffing, especially • Help employees see the connection betweenInc. in this post-recession era when doing more with what they do and the bigger corporate strategy. Inc. • ‘Capability builder’: help create a strong, com-Management Today petent organisation and fill the gaps less has become de rigueur. While fewer than • Invest in technology that lets your employees Management Today optimal staff members can lead to lower pro- do more with less.McKinsey Quarterly McKinsey Quarterly ductivity and sales, too many employees entail • Consider investing in a workforce managementNew York Times high costs. Simon Macpherson, senior director of system to organise staff schedules. New York Times operations at Kronos, recommends the following • Profile your employees’ preferences, talents,People Management People Management tips for finding a delicate balance: qualifications and skills and deploy them on proj-Sloan Management Review ects accordingly. Sloan Management Review • Put a cross-functional team in place that will beStrategy & Business responsible for staff planning. Source: Management Today Strategy & Business http://www.managementtoday.co.uk/features/1164992/ • Keep your employees engaged by giving them ten-ways-cut-costs-without-cutting-jobs/4 © 2013 InsightLab © 2013 InsightLab 5
  4. 4. Inter- nationalhr&leadership:briefing nr:1 2013 BriefingBusiness Today IndiaBusiness Week Learning how motivational pref- Driving talent that drives growth: Business Today India Business WeekThe Economist erences drive performance the Continental story The EconomistEntrepreneur All employees have different ‘motivational prefe- However these motivational preferences are Entrepreneur As Continental -one of the world’s largest automo- a broad perspective and drive retention. It runsFast Company rences’ and the way these are met by managers sub-conscious. Managers need to observe their tive parts suppliers - grows, HR is busy preparing a successful global management program for Fast Company have an impact on performance, says David team members’ behaviour, body language and for the next big hiring wave. To do this, they are its 30 most promising young executives. ElkeFinancial Times Klaasen, owner-director of Inspired Working Ltd., response to feedback in order to gauge what Financial Times leveraging social media and the digital world. Their Strathmann, Director of Labour Relations atForbes a niche HR consultancy. works for each unique member. Employees who Facebook page for potential hires is highly rated. Continental, feels building a consistent work Forbes feel undervalued and demotivated without con-Harvard Business Review some employees are motivated by For example, stant feedback need to be managed with a daily Their network of ‘Ambassadors’ visiting universi- Harvard Business Review culture globally while balancing diverse regional constant feedback and may feel demotivated in ties to engage students is effective. Sponsored cultural outlooks is the big challenge. In order toHR Magazine the event that they don’t receive active and per- feedback schedule – formal and informal. Others contests like the university-level Formula One car optimise the participation of half the workforce, HR Magazine need other specific approaches based on theirHRM Asia sonal feedback at every step of the way. Others unique unstated motivational preferences. making contest or ‘Trend Antenna’ in markets like Continental aims to increase its female talent from HRM Asia may go off and do things on their own and see China and Germany aim to engage entry-level 8 to 16% over this decade.Inc. constant managerial feedback as a negative thing Source: HR Daily hires and identify talent early. Inc. http://community.hrdaily.com.au/profiles/blogs/are-your- Source: HRM AsiaManagement Today even as a demotivator. or http://www.hrmasia.com/news/features/driving-auto-motiva- Management Today people-floundering-from-lack-of-feedback Continental also encourages employees to move tion/146787/McKinsey Quarterly between functions, roles and countries to build McKinsey QuarterlyNew York Times New York TimesPeople Management People ManagementSloan Management Review Narcissistic leaders create Sloan Management ReviewStrategy & BusinessTraining Journal Gamification: a new approach volatile businesses Strategy & Business Training JournalWall Street Journal to employee engagement Some of the best CEOs out there have a reputation dramatic wins or losses to their companies. The Wall Street Journal for being narcissistic and audacious risk-takers. authors explain that these CEOs are hard workingWired With global annual revenues of $70 billion, the engaging and competitive, both deliver rewards Wired These traits give them an edge over others and (because they crave attention) and hence success-Workforce 4-decade old gaming industry knows a thing and a sense of achievement on goal achieve- equip them to make tough decisions but research- ful, and they continue to make risky decisions in Workforce or two about engagement and effectiveness. ment. ers Arjiit Chatterjee (ESSEC Business School, order to seek more attention. However, due to theirBusiness Today India Werbach (Professor of legal studies and Kevin Business Today India • ‘Gamification’ uses time-tested game-design France) and Donald Hambrick (Penn State) argue self-absorption, these CEOs often forget to assessBusiness Week business ethics at Wharton) and Dan Hunter approaches to build fun into otherwise uninspir- that they also affect the company’s fortunes. whether a move that will get them attention is also Business Week (Professor at New York Law School) say applyingThe Economist this knowledge can help better deliver business ing processes and makes them more engaging Chatterjee and Hambrick define narcissistic leaders good for the company. This can lead to reckless The Economist based on peoples ‘intrinsic motivators’. as having a sense of entitlement, needing attention, decision-making and business volatility.Entrepreneur objectives. In their recent book ‘For the Win: How feeling superior, and being self-absorbed. Entrepreneur Game Thinking Can Revolutionize Your Business’, The book provides a toolkit to ‘gamify’ work, Source: CBS MoneywatchFast Company six concrete steps called ‘The Six D’s’ to take a The study revealed that narcissistic CEOs bring http://www.cbsnews.com/8301-505125_162-57562554/ narcissism-the-problem-with-bold-leadership/ Fast Company they aim to inspire managers to think like gameFinancial Times designers and ‘gamify’ business efforts. Highlights game design approach, and the risks and pitfalls Financial Times of an interview: to avoid during ‘gamification’.Forbes Forbes Teaming is crucial for innovation Source: Knowledge@WhartonHarvard Business Review originates from the high levels of cus- • The book http://knowledge.wharton.upenn.edu/article. Harvard Business Review tomer and employee disengagement today. cfm?articleid=3119HR Magazine HR Magazine • There are many similarities between game life According to Drs. James Heskett and Amy while also performing routine tasks. Unlike theHRM Asia and work life - both have rules, both can be fun, Edmondson at Harvard Business School, ‘team- usual team where team members have time to HRM AsiaInc. ing’ will be the driving force behind innovation and learn and practice, teaming is not spontaneous Inc. creativity in the 21st century. What is teaming and and short-lived. Teaming requires open and instantManagement Today Management Today how is it different from the teams we know and communication among employees and managersMcKinsey Quarterly love? The authors define teaming as “coordination who must also be able to identify opportunities for McKinsey Quarterly and mutual adjustment during episodes of inter- collaborative work. This habit can be cultivated,New York Times New York Times dependent work”. The crucial difference between argue Heskett and Edmondson, and it will be keyPeople Management teaming and the traditional team is that the former to organisational learning in the years to come. People Management tends to be more temporary and fluid.Sloan Management Review Source: HBS Working Knowledge Sloan Management Review http://hbswk.hbs.edu/item/7120.html Thus, teaming involves learning and innovatingStrategy & Business Strategy & Business6 © 2013 InsightLab © 2013 InsightLab 7
  5. 5. Sociala medier Trendbarometern: hr&leadership:briefing nr:1 2013 HETT Två enkla tips för ökad HETT KALLT Lär av andras snedsteg: HETT”Social social proof online Tre tips som förebygger pinsam- Rekryteraproof” generationallt mer Bokmärk positiva tweets Genom att bokmärka tweets sparas de på en Använd sociala plugins genom Facebook ma misstag i sociala medier Y medavgörande för separat sida som ”Favoriter”, som sedan går att Facebook erbjuder ett antal olika delningsalterna- Det är lätt att slinta över tangenterna, Rätt timing är ytterligare en kritisk faktor. Kmart onlinespelorganisation- länka till bland annat från organisationens hem- eller Linkedin-sida. Funktionen kan med fördel tiv, bland annat genom likes, rekommendationer som privatperson såväl som representant befann sig mitt i en leksakskampanj när de Antalet organisationer och aktivitetsfeed. Besökarna kan enkelt se omers trovär- användas för att spara och visa positiva kommen- någon av deras Facebookvänner interagerat med för en organisation. Det här är ett faktum som under det gångna året stått smärt- parallellt ville uttrycka sitt djupa deltagande för offrens familjer i samband med en skolskjut- som rekryterar med hjälp av onlinespel och digitaladighet och tarer eller rekommendationer rörande organisatio- nen. I WordPress går det att integrera funktionen sidan och vad andra gillat eller rekommenderat. samt klart för många organisationer. ning. Den beklagande tweeten avrundades utmaningar ökar. Marriott Källa: http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/rykte online med en plugin som kallas ”Tweetimonials”, där bid/32418/10-Ways-to-Instantly-Amplify-the-Social-Proof-of- Your-Marketing.aspx I takt med att organisationer världen över inte- dock med hashtagen #Fab15Toys och tusen- tals uppretade följare var ett faktum. Hotells Farmville-liknande positiva tweets kan visas upp i ett uppdaterat grerat sociala medier i sina kommunikations- spelapp ”My MarriottSocial proof kan omskrivas International” – där flöde direkt på hemsidan. Det går även att inte- och marknadsföringsstrategier har antalet Överväg alla nya idéer ett varvsom en persons eller orga- användarna får prova på grera en specifikt utvald och direkt klickbar tweet häpnadsväckande ”social media fails” ökat extra – och skaffa en ”secondnisations förtroendekapital hotelljobbets olika upp- på organisationens hemsida. dramatiskt. Inloggningsmissar och olyckliga opinion”online och utgörs bland gifter på Facebook – är hashtags kan på kort tid vålla stor skada. Den Stormen Sandy hade precis dragit in ochannat av antalet likes, ett av många exempel goda nyheten är att det finns en rad varnande klädkedjan American Apparel utformade ettre-tweets, positiva kom- där ett spel genererat exempel att lära från. Förebygg ofördelaktiga erbjudande i stil med ”In case you’re bored bymentarer och andra inter- fler ansökningar från scenarier med hjälp av tre enkla tips. the storm”. Företaget blev snabbt på det klaraaktioner som tyder på ett den yngre generationen.stort och stöttande nätverk Ny undersökning: Ha som företagspolicy att dubbel- med att paralleller till förödande naturkatastro- fer sällan är klockrena ur marknadsförings- ”Gamification” är sedanav vänner eller fans. Vi är eller trippelkolla inloggningen Många bilder effektivaste metoden länge ett välkänt begrepp synpunkt. En svensk turistförening låter varjegenerellt mer benägna att Vi har under 2012 sett flera exempel på i utbildningssammanhang vecka en ny svensk twittra i organisationensfölja strömmen vilket gör företag där de anställda misstagit företagets men har under 2012 på för att engagera de anställda namn – något som vid ett tillfälle ledde tilltät och positiv interaktion till Twitterinloggning för sin personliga; KitchenAid allvar tagit steget från en mycket förvirrad och olämplig tweet omen av de viktigaste förtro- har gjort narr av Obamas döda släkting, utbildnings- till rekryte- judar och nazismen. Konceptet med ett öppetendeskapande effekterna i Nå ut till de anställda med hjälp av ett sökningar ger störst gensvar. Bara 7 procent av Montanas turistinformation började en tweet ringsområdet. Experter Twitterkonto – där olika svenskar får ”represen-samtliga sociala nätforum. större antal bilder och videoklipp inte- de svarande uppger att artiklar eller annan text- med ”Fuck this job” och StubHub utbrast menar att en genera- tera den svenska kulturen” – har sedan dessDen ökade transparensen grerade i internkommunikationen. Den så kommunikation från ledningen bäst når fram till ”Thank fuck it’s Friday! Can’t wait to get out tion som enligt en något både lovordats och sågats.blir desto mer avgörande för kallade ”Pinterest-effekten” bekräftades de anställda. of this stubsucking hell hole”. Ha som officiell schablonartad bild vuxitorganisationer i de sociala på många håll under 2012, inte minst när regel på arbetsplatsen att alltid dubbel- eller Ett felaktigt beslut ger konsekvenser på nolltid. upp med tv- och dataspelmedierna. Interaktionen och Få fler att läsa interna nyhets- Facebook köpte upp Instagram och bild- gärna trippelkolla inloggningen innan någonting Det är knappast någon nyhet att en idé inte som ett självklart inslagmöjligheten att se andras brev med hjälp av bilder och uppladdningstjänsterna nådde nya höjder publiceras i de sociala nätforumen. har bäring enbart till följd av hög innovations- i vardagen alltså ocksåomdömen och kommen- videoklipp i spridning och antal användare. grad. Undvik att hamna på skämslistan; blanda bäst nås i de forum ochtarer skapar trygghet för Rick Lynch är kommunikationschef på Excelis Var noga med valet av hashtag in fler personer i beslutsfattandet kring sociala former som de är vanakunder och användare, som En ny undersökning understödjer teorin om att Systems. I sina företagsinterna nyhetsbrev använ- Hashtagen #McDStories – där McDonalds mediekampanjer, och gå alltid igenom idéer vid. Rekryteringsspelpå så sätt blir mer benägna bilder inom kommunikationsbranschen är en der han sig sedan en tid tillbaka till 90 procent av uppmanade sina följare att dela positiva ham- en extra runda innan de sätts i verket. Ha som där resultatet dess-att signa upp sig på nyhets- av de hetaste trenderna – anställda engageras bilder, varav han fått de flesta av medarbetarna burgerminnen med varandra – var ett typex- policy att i förväg beta av ett antal kontrollfrå- utom postas på spelarensbrev, söka lediga tjänster främst av information i form av bilder och film- själva. En kort beskrivande text bifogas till varje empel på bristande bakgrundskontroll och i gor kring kampanjens lämplighet, håll koll på Facebooksida har därföreller rekommendera organi- klipp. Det är Ragan Communications som står bild – för mer utförlig information kan medarbe- viss mån otillräcklig kännedom om målgrup- vilka målgruppen är och vad de tycker, och bland den yngre målgrup-sationen, tjänsten eller varan bakom undersökningen där drygt hälften av de tarna själva gå in på företagets intranät. Lynch pen. Kampanjen spårade på nolltid ur och his- gör nödvändig research och bakgrundskontroll pen visat sig väcka störrevidare till sina vänner eller 200 svarande kommunikatörerna på LinkedIn uppger att responsen på bildinitiativet varit starkt torier om mögliga hamburgare varvades med för att undvika pinsamma misstag. uppmärksamhet – ochkollegor. Experter menar att menar att videos och bilder i störst utsträck- positiv, och att han bland personalen fått ett associationer till diabetesdiagnoser, fetma och Källa: http://www.business2community.com/social- generera fler ansökningarjust denna typ av interaktion ning engagerar de anställda när det kommer till större antal läsare sedan han ökade antalet bilder media/4-lessons-i-learned-from-a-few-of-2012s-best- dåliga arbetsförhållanden. social-media-fails-0364227 – än mer traditionsenligaär hårdvaluta och på väg att internkommunikation. 26 procent av de svarande och minskade textmassan i nyhetsutskicken. Även själva formuleringen kan i sig ställa till rekryteringsformulär ochbli avgörande i reklam- och uppger att bloggar och artiklar skrivna av de Källa: http://www.ragan.com/SocialMedia/Articles/Visuals_ engage_employees_most_poll_shows_45897.aspx# med problem, som när Susan Boyles PR-team ansökningsmodeller.rekryteringssammanhang anställda själva genererar mest uppmärksamhet, skapade hashtagen #susanalbumparty, som Källa: http://www.jobcast.net/– med andra ord kanske medan 13 procent hävdar att enkäter och under- social-recruiting-trends-for-2013/ snabbt fick framförallt den lite yngre skarannågot för HR att satsa på Twitterföljare att göra narr av hela konceptet.under 2013.Källa: http://www.jobcast.net/social-recruiting-trends-for-2013/8 © 2013 InsightLab © 2013 InsightLab 9

×