Your SlideShare is downloading. ×

Knihovny a neslysici ctenari koutska

164

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
164
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • ZJ a kultura Neslyšících: CZ výjimečně, SWE v předmětu ZJ a Pohyb a Drama pro Neslyšící Kultura ve školských zákonech: přímo vypsaná ve francouzském kurikulu Kulturní instituce: v očekávaných výstupech na konci ZV by děti měly mít za sebou zkušenost s návštěvou KI, ale jinak je to pouze na učitelích
 • knihovně jsme si povídali ve škole 17, doma 10 za zabávnou návštěvu považovalo 18 dětí.
 • 28 žáků 2. stupně prohlásilo, že ví, co je to knihovna. Pouze 18 to vědělo správně. Knihovna je zaměňována za obchod s knihami, knihou nebo místem, kde jsou vystavené různé věci jako sochy, obrazy, nábytek apod. Návštěvu knihovny v naprosté většině případů děti absolvovaly se svým učitelem. Pouze v pěti případech s rodiči. Městskou knihovnu navštívilo jen 18 dětí.
 • knihovně jsme si povídali ve škole 17, doma 10 Knihy umí podle svých slov v knihovně vyhledávat 19 dětí.
 • 9 neslyšících a 31 slyšících, naprostá většina ženy. Většinou několikrát do roka, 3 učitelé jednou týdně. Návštěva městské knihovny. Většinou vlastní výklad a tlumočení, 4x objednání tlumočníka za školu. V naprosté většině případů vyšel první podnět k pravidelné spolupráci od školy. Učitelé hledají informace sami, informováni institucí bývají minimálně.
 • Patří neslyšící žáci ZŠ mezi cílovou skupinu? Jaká opatření na úrovni lidských zdrojů instituce zavedly s cílem zpřístupnit knihovnu neslyšícím žákům? Jaká technická opatření knihovny zavedly pro lepší přístupnost pro neslyšící žáky? Spolupracují knihovny se školami pro sluchově postižené? Spolupracují knihovny s organizacemi sluchově postižených? Jaké jsou nejvýznamnější překážky pro vzájemnou spoluráci mezi knihovnami a školami pro sluchově postižené?
 • Naprostá většina knihoven má méně než 20 neslyšících čtenářů ročně. Pouze 2 mezi 20 a 50 čtenáři. Podobné je to i u neslyšících dětí. Nicméně s touto návštěvností je spokojeno 31 knihoven. Z 15 knihoven se 11 zaměřuje i na dětského neslyšícího čtenáře. Akce nejčastěji: prohlídka knihovny ve znakovém jazyce, divadelní představení nebo přednáška o problematice neslyšících, pouze 1x čtení tlumočené do ZJ, tvůrčí dílna pro neslyšící, beseda pro neslyšící děti MŠ,
 • Žádné workshopy vedené neslyšícími lektory. Žádné divadelní představení ve znakovém jazyce.
 • 10 knihoven má mezi svými zaměstnanci osobu zodpovědnou za přístupnost osob se specifickými nároky.
 • 5 knihoven zavedlo nějaká tato opatření.
 • 3 knihovny zavedly technická opatření
 • LORM, Unie Neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Bezbariérová knihovna SKIP, Planeta neslyšících.
 • nevhodné prostory, nevyškolený personál
 • Pravidelný program: čtení ve ZJ, přednášky, poezie
 • BUDE DROBNĚ UPRAVENO!!!
 • Město s velkou menšinou Neslyšících: MŠ, dvě ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ obory, Deaf Studies (švédský znakový jazyk 2. nejpoužívanější jazyk ve městě). Klasická práce knihovníka. Sbírka.
 • Knihovna ve čtvrti s velkým výskytem neslyšících + IVT (Divadlo neslyšících): 2 školy pro sluchově postižené, silná komunita, přirozené centrum.
 • Zásadní role knihoven pro sociální a kulturní integraci neslyšících do společnosti. Contes sur tes doigts.
 • Zásadní role knihoven pro sociální a kulturní integraci neslyšících do společnosti. Contes sur tes doigts.
 • Knihovna ve čtvrti s velkým výskytem neslyšících + IVT (Divadlo neslyšících): 2 školy pro sluchově postižené, silná komunita, přirozené centrum.
 • Přístupnost pro osoby se sluchovým postižením. Přístupnost pro osoby s kompenzačními pomůckami (se sluchadly): indukční smyčka. Osoba ovládající znakový jazyk
 • Transcript

  • 1. Jsou na sebe vzájemně připraveni? Mgr. MgA. Mariana Koutská mariana.koutska@gmail.com Knihovny a neslyšící čtenáři
  • 2. Úvod Mariana Koutská 2010 Výchovná dramatika pro neslyšící (JAMU) 2010 Speciální pedagogika: surdopedie a znakový jazyk (MU) Výzkum: Začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ Kulturní instituce (knihovny) v českém kurikulu Neslyšící žáci ZŠ a jejich vztah ke knihovnám Jak si učitelé představují spolupráci s knihovnami? Přístupnost českých knihoven pro neslyšící Příklady dobré praxe June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 3. Knihovny ve vzdělávání neslyšících June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská Vzdělávací oblast Literární výchova Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Očekávané výstupy 1. stupeň • vyhledává informace • formuluje názory na umělecké dílo • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích • využívá archivů, knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti Očekávané výstupy 2. stupeň • vyhledává informace • formuluje dojmy z četby -- -- Návštěva knihovny ano -- ano
  • 4. Výzkumné šetření Začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících Dotazníkové šetření v šesti školách pro sluchově postižené  žáci 1. a 2. stupně ZŠ  učitelé ZŠ pro sluchově postižené  Praha-Radlice, Praha-Holečkova, Brno, Plzeň, České Budějovice, Valašské Meziříčí Dotazníkové šetření v českých knihovnách June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 5. Neslyšící žáci 1. stupně (47) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 6. Neslyšící žáci 2. stupně (31) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 7. Neslyšící žáci 2. stupně (31) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 8. Co se ti v knihovně líbí a co ne?  „Líbí se mi knihy o princeznách. Mám ráda knihovu.“  „Mám ráda časopisy (Bravo) a kreslené pohádky.“  „Mám rád čtení o mrtvolách.“  „Líbí se mi, protože mám ráda jazyk, chodit do knihovny, vědět, co se stalo.“  „Knihovna je nuda.“  „Nemám ráda slova, věty, text. Protože nemám písmena.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 9. Co by si přály děti? „V knihovně by měl být tlumočník.“ „Čtení ve znakovém jazyce.“ „Aby knihovníci uměli znakový jazyk.“ „Chtěl bych hry a noc v knihovně.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 10. Učitelé ZŠ pro sluchově postižené (40) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 11. Co by si přáli učitelé? Vytvoření tlumočené prohlídky knihovny. Vytvoření série her v průběhu celé prohlídky. Vytvoření speciálního projektu, na kterém by spolupracovaly děti neslyšící s dětmi z běžné školy. Rozvoj motivace žáků ke čtení. Udělat z knihovny místo, které budou děti brát jako přirozený prostor pro trávení volného času. Možnost sebevzdělávat se. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 12. Kulturní instituce June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 13. Přístupnost českých knihoven pro neslyšící žáky ZŠ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 14. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 15. Neslyšící jako cílová skupina June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 16. Návštěvníci_1 Neslyšící dospělí a neslyšící děti jako cílová skupina June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 17. Program Speciální program pro neslyšící děti June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 18. Opatření pro přístupnost June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 19. Přístupnost_1 Opatření s cílem zlepšit přístupnost pro neslyšící návštěvníky June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 20. Přístupnost_2 Opatření na úrovni lidských zdrojů June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 21. Přístupnost_3 Technická opatření využívaná institucemi pro neslyšící návštěvníky June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 22. Spolupráce s organizacemi a školami June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 23. Spolupráce Síť s vnějším světem June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 24. Kultura a neslyšící Překážky, kterým instituce čelí June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 25. Rozvoj spolupráce Možnosti rozvoje přístupnosti knihoven pro neslyšící June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 26. Současný stav Kulturní instituce ve vzdělávání neslyšících ▶ Z 15 knihoven, které cílí i na neslyšícího čtenáře. Pouze 4 organizují speciální aktivity častěji než jednou do roka. ▶ Pouze 3 knihovny organizují speciální program pro neslyšící děti. ▶ Častěji jsou zaváděna opatření týkající se zaměstnanců (školení, kurz znakového jazyka, zaměstnání neslyšícího lektora). ▶ Úroveň technických opatření je minimální. ▶ Minimum institucí spolupracuje s odborníky na problematiku sluchového postižení. ▶ Hlavním faktorem ovlivňujícím míru integrace kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ jsou lidské a finanční zdroje a neznalost problematiky sluchového postižení. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 27. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská medicínský a kulturní přístup kultura & kultura
  • 28. Kulturní politika v EU všeobecná vs. menšinová kultura  „Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života své komunity, těšit se z umění, sdílet a užívat výdobytků technického pokroku.“ Všeobecná deklarace lidských práv, článek 22 a 27  „Osoby s postižením mají nárok na rovnoprávnou účast na kulturním životě.“ Úmluva o právech osob s postižením, článek 30 June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská  „Osoby s postižením mají nárok, rovnoprávně s ostatními, na uznání a podporu jejich specifické kultury a jazykové identity, včetně znakových jazyků a kultury Neslyšících.“ Úmluva o právech osob s postižením, článek 30  „Znakové jazyky by měly být uznány jako projev kulturního bohatství.“ Evropská charta pro regionální a minoritní jazyky, s. 182
  • 29. Příklady dobré praxe Örebro Stadsbibliotek June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 30. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 31. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 32. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 33. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 34. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 35. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 36. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 37. Příklady dobré praxe Bibliothèque Chaptal June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 38. Pôles sourds OPATŘENÍ  neslyšící zaměstnanec, slyšící zaměstnanci vybavení ZJ  znalost pravidel o komunikace u všech zaměstnanců  použití on-line tlumočení  webové stránky s videem ve ZJ nebo využití youtube a vimeo  http://www.dailymotion.com/video/xxyv76_6-avril-2013-a-16h-paris-chaptal-75-spectac UX7aMSuAug0 KNIHOVNICKÉ FONDY  knihy a slovníky ve ZJ, o ZJ  publikace o sluchovém postižení, o kultuře Neslyšících a specializované edice  speciálně zaměřené časopisy  upravené elektronické materiály June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 39. Pôles sourds SPECIÁLNÍ PROGRAM  bilingvní pohádky ADAPTOVANÝ KULTURNÍ PROGRAM  konference, diskuze, semináře, přednášky týkající se problematiky  tlumočení akcí profesionálními tlumočníky SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI  z komunity Neslyšících  organizací pro sluchově postižené, nedoslýchavých apod.  se školami June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 40. Příklady dobré praxe Technika, knižní fond June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 41. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská http://www.orebro.se/2276.html
  • 42. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 43. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 44. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 45. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská http://www.dailymotion.com/video/xt3a7w_animaux-en-mouvement-e-book-a-vivre-avec-le-corps_animals#.UX7caCuAug2
  • 46. Doporučení Rozvíjet přístupnost pro osoby se specifickými nároky a pro jazykové a kulturní menšiny, která se může stát obohacením pro všechny. Využívat stávajících možností a možnosti konzultace s externími organizacemi. Zapojení neslyšících externistů. Začít dávat světu najevo, co nabízíme/ co bychom chtěli vidět tak, aby se kulturní instituce: „staly místem, kam neslyšící spontánně napadne zajít strávit volný čas a třeba se setkat se slyšícími.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  • 47. Děkuji za pozornost. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská

  ×