Knihovny a neslysici ctenari koutska

377 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ZJ a kultura Neslyšících: CZ výjimečně, SWE v předmětu ZJ a Pohyb a Drama pro Neslyšící Kultura ve školských zákonech: přímo vypsaná ve francouzském kurikulu Kulturní instituce: v očekávaných výstupech na konci ZV by děti měly mít za sebou zkušenost s návštěvou KI, ale jinak je to pouze na učitelích
 • knihovně jsme si povídali ve škole 17, doma 10 za zabávnou návštěvu považovalo 18 dětí.
 • 28 žáků 2. stupně prohlásilo, že ví, co je to knihovna. Pouze 18 to vědělo správně. Knihovna je zaměňována za obchod s knihami, knihou nebo místem, kde jsou vystavené různé věci jako sochy, obrazy, nábytek apod. Návštěvu knihovny v naprosté většině případů děti absolvovaly se svým učitelem. Pouze v pěti případech s rodiči. Městskou knihovnu navštívilo jen 18 dětí.
 • knihovně jsme si povídali ve škole 17, doma 10 Knihy umí podle svých slov v knihovně vyhledávat 19 dětí.
 • 9 neslyšících a 31 slyšících, naprostá většina ženy. Většinou několikrát do roka, 3 učitelé jednou týdně. Návštěva městské knihovny. Většinou vlastní výklad a tlumočení, 4x objednání tlumočníka za školu. V naprosté většině případů vyšel první podnět k pravidelné spolupráci od školy. Učitelé hledají informace sami, informováni institucí bývají minimálně.
 • Patří neslyšící žáci ZŠ mezi cílovou skupinu? Jaká opatření na úrovni lidských zdrojů instituce zavedly s cílem zpřístupnit knihovnu neslyšícím žákům? Jaká technická opatření knihovny zavedly pro lepší přístupnost pro neslyšící žáky? Spolupracují knihovny se školami pro sluchově postižené? Spolupracují knihovny s organizacemi sluchově postižených? Jaké jsou nejvýznamnější překážky pro vzájemnou spoluráci mezi knihovnami a školami pro sluchově postižené?
 • Naprostá většina knihoven má méně než 20 neslyšících čtenářů ročně. Pouze 2 mezi 20 a 50 čtenáři. Podobné je to i u neslyšících dětí. Nicméně s touto návštěvností je spokojeno 31 knihoven. Z 15 knihoven se 11 zaměřuje i na dětského neslyšícího čtenáře. Akce nejčastěji: prohlídka knihovny ve znakovém jazyce, divadelní představení nebo přednáška o problematice neslyšících, pouze 1x čtení tlumočené do ZJ, tvůrčí dílna pro neslyšící, beseda pro neslyšící děti MŠ,
 • Žádné workshopy vedené neslyšícími lektory. Žádné divadelní představení ve znakovém jazyce.
 • 10 knihoven má mezi svými zaměstnanci osobu zodpovědnou za přístupnost osob se specifickými nároky.
 • 5 knihoven zavedlo nějaká tato opatření.
 • 3 knihovny zavedly technická opatření
 • LORM, Unie Neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Bezbariérová knihovna SKIP, Planeta neslyšících.
 • nevhodné prostory, nevyškolený personál
 • Pravidelný program: čtení ve ZJ, přednášky, poezie
 • BUDE DROBNĚ UPRAVENO!!!
 • Město s velkou menšinou Neslyšících: MŠ, dvě ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ obory, Deaf Studies (švédský znakový jazyk 2. nejpoužívanější jazyk ve městě). Klasická práce knihovníka. Sbírka.
 • Knihovna ve čtvrti s velkým výskytem neslyšících + IVT (Divadlo neslyšících): 2 školy pro sluchově postižené, silná komunita, přirozené centrum.
 • Zásadní role knihoven pro sociální a kulturní integraci neslyšících do společnosti. Contes sur tes doigts.
 • Zásadní role knihoven pro sociální a kulturní integraci neslyšících do společnosti. Contes sur tes doigts.
 • Knihovna ve čtvrti s velkým výskytem neslyšících + IVT (Divadlo neslyšících): 2 školy pro sluchově postižené, silná komunita, přirozené centrum.
 • Přístupnost pro osoby se sluchovým postižením. Přístupnost pro osoby s kompenzačními pomůckami (se sluchadly): indukční smyčka. Osoba ovládající znakový jazyk
 • Knihovny a neslysici ctenari koutska

  1. 1. Jsou na sebe vzájemně připraveni? Mgr. MgA. Mariana Koutská mariana.koutska@gmail.com Knihovny a neslyšící čtenáři
  2. 2. Úvod Mariana Koutská 2010 Výchovná dramatika pro neslyšící (JAMU) 2010 Speciální pedagogika: surdopedie a znakový jazyk (MU) Výzkum: Začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ Kulturní instituce (knihovny) v českém kurikulu Neslyšící žáci ZŠ a jejich vztah ke knihovnám Jak si učitelé představují spolupráci s knihovnami? Přístupnost českých knihoven pro neslyšící Příklady dobré praxe June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  3. 3. Knihovny ve vzdělávání neslyšících June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská Vzdělávací oblast Literární výchova Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Očekávané výstupy 1. stupeň • vyhledává informace • formuluje názory na umělecké dílo • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích • využívá archivů, knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti Očekávané výstupy 2. stupeň • vyhledává informace • formuluje dojmy z četby -- -- Návštěva knihovny ano -- ano
  4. 4. Výzkumné šetření Začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících Dotazníkové šetření v šesti školách pro sluchově postižené  žáci 1. a 2. stupně ZŠ  učitelé ZŠ pro sluchově postižené  Praha-Radlice, Praha-Holečkova, Brno, Plzeň, České Budějovice, Valašské Meziříčí Dotazníkové šetření v českých knihovnách June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  5. 5. Neslyšící žáci 1. stupně (47) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  6. 6. Neslyšící žáci 2. stupně (31) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  7. 7. Neslyšící žáci 2. stupně (31) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  8. 8. Co se ti v knihovně líbí a co ne?  „Líbí se mi knihy o princeznách. Mám ráda knihovu.“  „Mám ráda časopisy (Bravo) a kreslené pohádky.“  „Mám rád čtení o mrtvolách.“  „Líbí se mi, protože mám ráda jazyk, chodit do knihovny, vědět, co se stalo.“  „Knihovna je nuda.“  „Nemám ráda slova, věty, text. Protože nemám písmena.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  9. 9. Co by si přály děti? „V knihovně by měl být tlumočník.“ „Čtení ve znakovém jazyce.“ „Aby knihovníci uměli znakový jazyk.“ „Chtěl bych hry a noc v knihovně.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  10. 10. Učitelé ZŠ pro sluchově postižené (40) June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  11. 11. Co by si přáli učitelé? Vytvoření tlumočené prohlídky knihovny. Vytvoření série her v průběhu celé prohlídky. Vytvoření speciálního projektu, na kterém by spolupracovaly děti neslyšící s dětmi z běžné školy. Rozvoj motivace žáků ke čtení. Udělat z knihovny místo, které budou děti brát jako přirozený prostor pro trávení volného času. Možnost sebevzdělávat se. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  12. 12. Kulturní instituce June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  13. 13. Přístupnost českých knihoven pro neslyšící žáky ZŠ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  14. 14. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  15. 15. Neslyšící jako cílová skupina June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  16. 16. Návštěvníci_1 Neslyšící dospělí a neslyšící děti jako cílová skupina June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  17. 17. Program Speciální program pro neslyšící děti June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  18. 18. Opatření pro přístupnost June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  19. 19. Přístupnost_1 Opatření s cílem zlepšit přístupnost pro neslyšící návštěvníky June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  20. 20. Přístupnost_2 Opatření na úrovni lidských zdrojů June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  21. 21. Přístupnost_3 Technická opatření využívaná institucemi pro neslyšící návštěvníky June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  22. 22. Spolupráce s organizacemi a školami June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  23. 23. Spolupráce Síť s vnějším světem June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  24. 24. Kultura a neslyšící Překážky, kterým instituce čelí June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  25. 25. Rozvoj spolupráce Možnosti rozvoje přístupnosti knihoven pro neslyšící June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  26. 26. Současný stav Kulturní instituce ve vzdělávání neslyšících ▶ Z 15 knihoven, které cílí i na neslyšícího čtenáře. Pouze 4 organizují speciální aktivity častěji než jednou do roka. ▶ Pouze 3 knihovny organizují speciální program pro neslyšící děti. ▶ Častěji jsou zaváděna opatření týkající se zaměstnanců (školení, kurz znakového jazyka, zaměstnání neslyšícího lektora). ▶ Úroveň technických opatření je minimální. ▶ Minimum institucí spolupracuje s odborníky na problematiku sluchového postižení. ▶ Hlavním faktorem ovlivňujícím míru integrace kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ jsou lidské a finanční zdroje a neznalost problematiky sluchového postižení. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  27. 27. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská medicínský a kulturní přístup kultura & kultura
  28. 28. Kulturní politika v EU všeobecná vs. menšinová kultura  „Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života své komunity, těšit se z umění, sdílet a užívat výdobytků technického pokroku.“ Všeobecná deklarace lidských práv, článek 22 a 27  „Osoby s postižením mají nárok na rovnoprávnou účast na kulturním životě.“ Úmluva o právech osob s postižením, článek 30 June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská  „Osoby s postižením mají nárok, rovnoprávně s ostatními, na uznání a podporu jejich specifické kultury a jazykové identity, včetně znakových jazyků a kultury Neslyšících.“ Úmluva o právech osob s postižením, článek 30  „Znakové jazyky by měly být uznány jako projev kulturního bohatství.“ Evropská charta pro regionální a minoritní jazyky, s. 182
  29. 29. Příklady dobré praxe Örebro Stadsbibliotek June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  30. 30. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  31. 31. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  32. 32. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  33. 33. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  34. 34. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  35. 35. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  36. 36. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  37. 37. Příklady dobré praxe Bibliothèque Chaptal June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  38. 38. Pôles sourds OPATŘENÍ  neslyšící zaměstnanec, slyšící zaměstnanci vybavení ZJ  znalost pravidel o komunikace u všech zaměstnanců  použití on-line tlumočení  webové stránky s videem ve ZJ nebo využití youtube a vimeo  http://www.dailymotion.com/video/xxyv76_6-avril-2013-a-16h-paris-chaptal-75-spectac UX7aMSuAug0 KNIHOVNICKÉ FONDY  knihy a slovníky ve ZJ, o ZJ  publikace o sluchovém postižení, o kultuře Neslyšících a specializované edice  speciálně zaměřené časopisy  upravené elektronické materiály June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  39. 39. Pôles sourds SPECIÁLNÍ PROGRAM  bilingvní pohádky ADAPTOVANÝ KULTURNÍ PROGRAM  konference, diskuze, semináře, přednášky týkající se problematiky  tlumočení akcí profesionálními tlumočníky SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI  z komunity Neslyšících  organizací pro sluchově postižené, nedoslýchavých apod.  se školami June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  40. 40. Příklady dobré praxe Technika, knižní fond June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  41. 41. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská http://www.orebro.se/2276.html
  42. 42. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  43. 43. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  44. 44. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  45. 45. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská http://www.dailymotion.com/video/xt3a7w_animaux-en-mouvement-e-book-a-vivre-avec-le-corps_animals#.UX7caCuAug2
  46. 46. Doporučení Rozvíjet přístupnost pro osoby se specifickými nároky a pro jazykové a kulturní menšiny, která se může stát obohacením pro všechny. Využívat stávajících možností a možnosti konzultace s externími organizacemi. Zapojení neslyšících externistů. Začít dávat světu najevo, co nabízíme/ co bychom chtěli vidět tak, aby se kulturní instituce: „staly místem, kam neslyšící spontánně napadne zajít strávit volný čas a třeba se setkat se slyšícími.“ June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská
  47. 47. Děkuji za pozornost. June 28, 2013Mgr. MgA. Mariana Koutská

  ×