Knihovníci hk

205 views
134 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knihovníci hk

 1. 1. Mgr. Kateřina Červinková Houšková 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 2. 2. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 3. 3. Jazykový vývoj dítěte s postižením sluchu závisí na zvoleném jazyce. Pokud je rodiči za komunikační prostředek dítěte zvolen mluvený jazyk, pak u dětí s těžkým postižením sluchu s největší pravděpodobností dojde k vývojovému zpoždění jazyka nebo k neúplnému vývoji, případně dítě utone v bezjazyčí. Narušený jazykový vývoj pak negativně ovlivní i kognitivní vývoj dítěte a tím i celou jeho osobnost. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 4. 4. V případě, že je rodiči zvolen jako první komunikační prostředek dítěte znakový jazyk, probíhá jazykový vývoj dítěte se sluchovým postižením (na velikosti ztráty sluchu nezáleží) obdobně jako u dítěte slyšícího v mluveném jazyce. Vyvíjí-li se dítě (neslyšící i slyšící, např. slyšící dítě neslyšících rodičů) pomocí znakového jazyka, vyvíjí se duševně stejně jako slyšící dítě pomocí mluveného jazyka. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 5. 5. Podobnost jazykového vývoje není překvapivá, protože neurologické výzkumy dokázaly, že oba jazyky (znakový jazyk a mluvený jazyk) vznikají ve shodné části mozku. Jazyk tedy není závislý na vstupních a výstupních kanálech. Každé dítě má geneticky zakódované dispozice naučit se jazyk, ale není dáno, jaký jazyk to bude. Druh jazyka je ovlivněn prostředím. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 6. 6. Dovednost čtení (gramotnost) je pro osoby s postižením sluchu velmi důležitá, protože jim umožňuje lépe chápat a poznávat svět slyšících lidí, který je všude kolem nich. Čtením knih se neslyšící člověk učí chápat jazyk, historii a kulturu země, ve které žije. Známe dva typy gramotnosti:  technickou gramotnost  funkční gramotnost Technická gramotnost znamená znát písmena a sestavovat z nich slova –člověk čte, ale přečtenému nerozumí. Děti se sluchovým postižením jsou často pouze technicky gramotné. Funkční gramotnost umožňuje číst s porozuměním. Zásadním cílem výuky českého jazyka u dětí s postižením sluchu by měla být funkční gramotnost. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 7. 7. Předpoklady funkční gramotnosti Slovní zásoba – slova jazyka jsou pro porozumění textu důležitá , ale pouze jejich znalost nestačí. V textu je důležité porozumět především klíčovým slovům. Gramatická pravidla jazyka – gramatická pravidla českého jazyka je neslyšícím lidem potřeba vysvětlovat stejným způsobem jako cizincům, není možné spoléhat na zažité vzorce jako u slyšících lidí. Při výuce je vhodné také využívat porovnání gramatických struktur českého jazyka a gramatických struktur českého znakového jazyka (tzv. kontrastivní výuka jazyka). 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 8. 8. Slohová výstavba textu – schopnost sledovat postup vyprávění, povahu a chování jednotlivých postav, zaujímat k nim citové stanovisko je pro čtení s porozuměním velmi důležitá. Neslyšící, kteří mají tuto dovednost ve znakovém jazyce, ji budou lépe uplatňovat i při čtení. Tuto kompetenci lze podporovat již u malých dětí vyprávěním pohádek a příběhů. Kontext – každý příběh je zasazen do určitého prostředí (kontextu) místního, kulturního i historického. Pokud je člověku toto prostředí (kontext) známé, čtený příběh se mu lépe chápe. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 9. 9. Nebezpečí představuje rozdíl mezi kalendářním věkem (skutečný – biologický věk) a čtenářským věkem (věk, kterému odpovídá čtenářská dovednost). Pokud čtenářská schopnost neslyšícího dítěte ve čtrnácti letech stačí např. jen k přečtení pohádky O perníkové chaloupce, nikoliv k přečtení Harryho Pottera , je zde značný rozdíl mezi kalendářním a čtenářským věkem. To s sebou přináší řadu problémů. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 10. 10. Pokud nerozumíte/těžko rozumíte jakémukoliv jazyku, budete číst? Pokud nerozumíte světu kolem sebe, neznáte kulturu dané země, jakým způsobem budete chápat kontext literárního díla? Pokud je k vám svět slyšících lidí nepřátelský, diskriminuje vás, budete se zajímat o jeho kulturu? Pokud je pro vás čtení spojeno jen s negativními pocity, budete číst? 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 11. 11. 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 12. 12.  osoby prelingválně neslyšící, tj. lidé, kteří přišli o sluch před vytvořením jazyka ( uživatelé znakového jazyka) => jazyková a kulturní menšina Neslyšících  z hlediska čtenářství - skupina lidí, pro které není český jazyk jazykem mateřským, ale z hlediska znalosti a vztahu jazykem cizím 12.9.2012 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 13. 13.  jazyky audio – orální i jazyky vizuálně – motorické velmi výrazně ovlivňují své uživatele - výrazné jazykové i kulturní odlišnosti (v nejširším slova smyslu - způsob humoru, přístup k informacím, hodnotový žebříček, způsob práce, výběr partnerů atd.)  jazyk minority x jazyk většiny 12.9.2012 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 14. 14.  Čtete rád/a? V případě, že ano, proč? V případě, že nikoliv, proč?  Chodíte do knihovny?  Máte nějaké doporučení, nápad či návrh, jak by bylo možné přivést do knihovny více neslyšících lidí? 12.9.2012 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 15. 15. 18 respondentů : - 10 - knihovnu nenavštěvují vůbec, - 4 - knihovnu navštěvovali dříve(např. při studiu), ale nyní již ne, - 1 do knihovny chodí, ale málokdy, - 3 knihovnu navštěvují pravidelně. 12.9.2012 Mgr.Kateřina Červinková Houšková
 16. 16.  Přiblížit prostředí knihovny neslyšícím čtenářům různého věku – tlumočené přednášky na zajímavé téma v prostředí knihoven,kulturní akce přístupné neslyšícím v prostředí knihoven, exkurse škol pro neslyšící do knihovny, kontakt s organizacemi neslyšících…  Zpřístupnit prostředí neslyšícím čtenářům – bezbariérový kontakt (znakový jazyk, neslyšící knihovníci, písemná forma komunikace, pravidla odezírání, přeložené webové stránky…)  Zařadit do knižního fondu pro neslyšící atraktivní publikace – komiksy, upravené knihy pro cizince, publikace o neslyšících a pro neslyšící – časopisy Gong, InfoZpravodaj, dvd publikace  Zařazovat do knižního fondu kvalitní publikace o neslyšících pro slyšící veřejnost – osvěta většinové populace je velkým krokem k zplnoprávnění neslyšících 17.9.2013 Mgr.Kateřina Červinková Houšková

×